Editoriaal. Beschouwingen op het einde van een bewogen jaar en bij het begin van een nieuw jaar. Colofon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Editoriaal. Beschouwingen op het einde van een bewogen jaar en bij het begin van een nieuw jaar. Colofon"

Transcriptie

1 Editoriaal Beschouwingen op het einde van een bewogen jaar en bij het begin van een nieuw jaar Wij nemen afscheid van het jaar Een jaar waarin ons land uitblonk in de paralympische spelen. Een jaar waar ook eenieder de gevolgen van de langdurige economische crisis begon te voelen. Een crisis is altijd een moment van bezinning. Het zijn unieke momenten om iets te veranderen in de maatschappij. Buiten crisisperioden vindt niemand het nodig, noch nuttig om iets te wijzigen aangezien alles goed gaat. Deze crisisperiode is dan ook een unieke gelegenheid voor de ouderen om opnieuw een actieve rol te gaan spelen in onze maatschappij. Dit kan met (tijdelijk) (parttime) professioneel werk maar ook als vrijwilliger, in de familie, in de wijk, in allerlei organisaties en ook in de politiek. Anderzijds is deze crisisperiode ook een gevaarlijke tijd voor de ouderen in onze maatschappij, vooral de meest kwetsbare. Het komt er dus op aan onze belangenbehartiging meer dan ooit in te vullen. Besparen op de rug van de ouderen is uitgesloten. Daar moeten wij op staan. Anderzijds moeten wij de jongeren in onze maatschappij steunen: het is ook voor hen een zeer moeilijke tijd. Ouderen moeten hen steunen en aanmoedigen waar zij kunnen. Het wordt met andere woorden een tijd waar solidariteit opnieuw centraal moet gaan staan. Ook daarin kunnen de ouderen een motor zijn. Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de studiedag Mijn lippen plakken in Blankenberge op , waar het thema enthousiasme op leeftijd zal bespeeld worden, in schril contrast met verveling. In naam van FedOS en in mijn persoonlijke naam wens ik U, en allen die U dierbaar zijn, een zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar Colofon Jean-Pierre Baeyens Voorzitter INFOR SENIOR 2013 nummer 1 Redactieleden: Blauwbloeme Rudy De Beuf Wouter J.P. Baeyens Mortier Tara Paglialonga Mirella Verhavert Tom V.U. J.P. Baeyens Tel: 02/ Fax: 02/ Website: 1

2 FedOS nationaal FedOS lanceert nieuwe lidmaatschapsmodaliteiten! Op dinsdag 27 november 2012 keurden de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van FedOS de nieuwe lidmaatschapsmodaliteiten goed. Deze nieuwe modaliteiten gaan van kracht vanaf 1 januari Lidgeld 2013 Programma FedOS 28 januari 2013 Voorzittersdag FedOS te Brussel 25 februari 2013 Studiedag Mijn lippen plakken te Blankenberge 13 maart 2013 Algemene vergadering 25 april 2013 Feestelijke ontmoetingsdag te Groot Bijgaarden Vanaf 2013 zal het lidgeld van FedOS mee-evolueren met de alomgekende gezondheidsindex. Aangezien het lidgeld reeds jaren niet werd aangepast, maken we in 2013 een sprong en stijgt het lidgeld tot 0.75 euro per lid aangesloten in uw afdeling. In 2014 wordt dit lidgeld automatisch aangepast aan de gezondheidsindex. Ook het bestaande minimum en maximumbedrag werden aangepast aan dit nieuwe tarief. Voor 2013 betaalt een afdeling minimum 20 euro en maximum 250 euro lidgeld. Inbegrepen in het lidmaatschap 1. Verzekeringsaanbod (mits betaling premie). 2. Deelnemen aan nationale en provinciale activiteiten. 3. Ontvangen van alle nationale en provinciale informatie en publicaties o.a. Infor Senior voor alle bestuursleden, nieuwsbrieven, provinciale nieuwsbrieven. 4. Begeleiding en coaching door educatief team. 5. Beheren van een digitale clubpagina op website FedOS. 6. Een gratis FedOS-vlag. 7. Onbeperkt aantal lidkaarten, eigen briefpapier (digitaal model) en promofolder. 8. Vrij gebruik van FedOS-logo s. 9. Jaarlijks 1 gratis vorming of film uit het FedOS aanbod. 10.Belangenbehartiging. Meer info: 02/ of 2

3 FedOS nationaal Voorzittersdag FedOS Op maandag 28 januari 2013 nodigt FedOS haar kernbesturen (dit zijn voorzitters, secretarissen en penningmeesters) uit voor haar tweede voorzittersdag in het Vlaams-Parlement te Brussel. Op deze dag staan wij stil bij alle verwezenlijkingen in het kader van ons beleidsplan FedOS in perspectief in Daarnaast maken wij ook tijd om u op de hoogte te brengen van enkele nieuwe projecten die in 2013 op het programma staan. Programma 10u00: Onthaal met koffie 10u30: Voorstelling jaarverslag FedOS 11u15: Voorstelling projecten FedOS Zuinige Zulma BOS+ Digibeet Art Generations 12u30: Broodjeslunch 13u30: stadswandeling met gids Bezoek Sint-Goedele kathedraal Wandeling Beroemde vrouwenlevens in Brusel Wandeling Op zoek naar schrijvend Brussel Wandeling Merkwaardige winkelpanden en etalages te Brussel 16u00: Einde van de dag Voorzitters, secretarissen en penningmeesters kunnen zich tot en met 17 januari inschrijven voor deze voorzittersdag op het nummer 02/ o f p e r m a i l n a a r taramo r- Uw inschrijving is pas definitief na storting van de deelnemersbijdrage (20 euro per persoon) op volgend rekeningnummer: IBAN: BE , BIC: GEBA- BEBB. Studiedag Mijn lippen plakken Op maandag 25 februari 2013 organiseert FedOS haar jaarlijkse studiedag Mijn lippen plakken. Dit jaar nodigen wij u allen uit in Hotel Aazaert te Blankenberge voor een boeiende dag. In de voormiddag onderhoudt Dhr. Vancoillie, psycholoog, ons met de voordracht Gedreven verder leven: geen verveling na de 60!. Tijdens deze uiteenzetting heeft Dhr. Vancoillie het over de manier waarop men een positieve en zinvolle invulling aan het 3

4 FedOS nationaal leven na de pensionering kan geven. Hij heeft het onder andere over nieuwe ontwikkelingstaken, diverse rollen en uitdagingen en dit tegenover het gevaar op eenzaamheid en verveling. Na een smakelijke driegangenlunch start een rondetafelgesprek onder leiding van onze voorzitter Prof. Dr. Baeyens. Dit gesprek gaat dieper in op de thema s die in de voormiddag aan bod kwamen. Na dit panelgesprek maken we tijd voor de uitreiking van de Prijs FedOS. Programma 11u00: Onthaal met koffie 11u30: Gedreven verder leven: Geen verveling na de 60! door Dhr. Vancoillie. 13u00: 3-gangenlunch 15u00: Rondetafelgesprek onder leiding van Prof. Dr. Baeyens. 16u00: Uitreiking Prijs FedOS. 16u30: Taart en koffie Een officiële uitnodiging volgt later in uw bus. Wij hopen u alvast talrijk te mogen ontvangen op deze studiedag. voor. 43 kunstenaars +50 stuurden elk 3 werken in waaruit er één werd geselecteerd om aan het grote publiek voor te stellen. De FedOS-stand was kleiner opgebouwd maar was zeer functioneel, overzichtelijk én gezellig. Mede dankzij de dagelijkse workshops die De Muze lidafdeling van FedOS vzw - organiseerde op onze stand, was FedOS dé place to be voor elke kunstliefhebber, actief of passief. Ook de wedstrijd Kies het mooiste kunstwerk en de campagne waren zeer succesvol. Op de laatste dag wierp de jury zijn kritisch oog over de collectie en bekroonde 12 kunstenaars met een prijs. De FedOS Collectie KUNST +50 werd tevens geboekstaafd in een mooie catalogus die alle kunstenaars ontvingen bij wijze van geschenk. Deze catalogus kan nog steeds besteld worden bij FedOS vzw en kost 15 euro. FedOS vzw bedankt iedereen die heeft bijgedragen tot het succes van deze collectie: de kunstenaars, de bezoekers, de vrijwilligers, de raad van bestuur en het FedOS-team. Gouden handjes Nablik FedOS Collectie Kunst +50 Op de Zenith beurs 2012 stelde FedOS haar eerste Collectie KUNST +50 Lintermans Simonne 3 Maagden 4

5 FedOS nationaal Zilveren handjes De Langh Liliane - Blow Up Prijs van het publiek Bloemen Rik - Samenvoegen Bronzen handjes Dewaele Gil - Landschap Ethias Award Barteling Roelie- Hoezo mooi? Prijs Goemans- Machiels Prijs FedOS B r u s s e l s Hoofdstedelijk Gewest De Clerck Monique Lazy afternoon Breyne Jan Expressie en Emotie 5

6 FedOS nationaal P r i j s F e d O S Vlaams-Brabant Prijs FedOS O o s t - Vlaanderen Prijs FedOS Antwerpen Margot Eleonora - Onweer Van Ryckeghem Robert Ochtendzon Smagghe Nelly Fantasie Prijs FedOS West-Vlaanderen Paternostre Pitou - Solarstorm 2 Prijs FedOS Limburg Vandergraessen Fons Superbia Benieuwd naar meer sfeerbeelden? Neem dan snel een kijkje in de fotogalerij op onze website Hierin vindt u alvast een overzicht met foto s van de prijsuitreiking en enkele sfeerbeelden tijdens de diverse workshops! 6

7 FedOS in perspectief FedOS versterkt het samenhorigheidsgevoel FedOS streeft er in deze beleidsperiode naar om haar naamsbekendheid te vergroten. Wij geloven dan ook dat het samenhorigheidsgevoel tussen onze FedOS-afdelingen zal stijgen naarmate FedOS inspanningen levert. Om deze doelstelling te bereiken, lanceerde FedOS op haar interprovinciale kaderdag op 18 oktober haar nieuwe campagne Perspectief +50. Campagne Perspectief +50 Met haar campagne Perspectief +50 wil FedOS niet alleen het samenhorigheidsgevoel binnen haar afdelingen verhogen, maar ook streven naar een kwaliteitsvol netwerk. Dit wil FedOS bereiken door de kwaliteit van haar afdelingen te meten, aan te passen en opnieuw te meten. Hoe gaan we te werk? 1. Afdelingen vullen activiteitenverslag in Net zoals ieder jaar vraagt FedOS haar lidafdelingen om een activiteitenverslag in te vullen. In dit verslag neemt men zowel de eigen georganiseerde activiteiten op als de activiteiten waaraan men deelneemt. Dit activiteitenverslag zal voor FedOS dienen als basis om de kwaliteit te meten. Opgelet! FedOS vraagt in 2013 met drang de activiteitenverslagen tijdig in te dienen. De deadline hiervoor is voorzien op 14 januari. U kan alle verslagen toesturen naar Tara Mortier, Warmoesstraat 13 te 1210 Brussel of per mail naar U kan een digitaal activiteitenverslag downloaden op onze website onder het onderdeel administratie. 2. FedOS meet Op basis van het ingediende activiteitenverslag meet FedOS de mate waarin de afdeling voldoet aan alle vooropgestelde minimumvoorwaarden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur. FedOS onderscheidt 5 voorwaarden: Structurele voorwaarden: Is uw afdeling een feitelijke vereniging of vzw? Voldoet u aan alle specifieke eisen? Kwantitatieve voorwaarden: Heeft uw afdeling voldoende leden en bestuursleden? Organiseert uw afdeling voldoende activiteiten? Kwalitatieve voorwaarden: Organiseert uw afdeling een ruime vari- 7

8 FedOS in perspectief ëteit aan activiteiten? Komen alle functies van het sociaal-cultureel werk hierbij aan bod? Wetgeving vrijwilligerswerk: Is uw afdeling volledig in orde met deze wetgeving? Gegevensregistratie: Houdt uw afdeling de nodige gegevens bij? 3. FedOS maakt een foto Op basis van bovenstaande gegevens maakt FedOS van iedere afdeling een foto. Deze foto is een momentopname, zoals de afdeling er op dit moment uitziet. Het geeft ons meteen een duidelijk beeld over de werking van de afdeling. 4. FedOS begeleidt Vanaf 2013 maken de educatief medewerkers van FedOS bij ieder clubbezoek gebruik van de gemaakte foto. Op basis van deze foto krijgt de medewerker meteen een realistisch beeld van de afdeling en kan hij zich optimaal voorbereiden op het bezoek. Dankzij deze foto en een goede voorbereiding kan de educatief medewerker in samenwerking met het clubbestuur een aantal nieuwe zaken uitproberen. Deze begeleiding moet ertoe leiden dat de afdeling zich nog kwaliteitsvoller opstelt. 5. FedOS meet opnieuw In het begin van 2014 meet FedOS de- zelfde gegevens opnieuw. Zo gaan we kijken of de afdelingen dankzij deze nieuwe begeleidingsvorm kwaliteitsvoller zijn. Zet FedOS in de schijnwerper! Hoe vaak horen we niet dat de naam FedOS te weinig gekend is, zelfs bij de leden van onze eigen lidafdelingen. Ook binnen de sociaal-culturele wereld zijn we niet echt bekend. Daarom starten we met de actie Zet FedOS in de schijnwerper. We lanceren een warme oproep aan alle lidafdelingen om onze naam op velerlei manieren te promoten. Graag sommen we enkele mogelijkheden op: 1. Neem FedOS officieel op in de eigen clubnaam. 2. Maak melding van uw lidmaatschap bij FedOS in al uw publicaties. 3. Maak gebruik van uw clubpagina op de website en promoot deze pagina. 4. Vermeld ons logo op al uw publicaties. 5. Bestel de gratis FedOS-vlag en hang hem op tijdens uw activiteiten. 6. Maak gebruik van de FedOSlidkaarten & FedOS-briefpapier. Samen zorgen we ervoor dat FedOS in de schijnwerper komt te staan! Wij rekenen ook op uw medewerking. Het FedOS-Team 8

9 FedOS provinciaal Antwerpen POLSAM samen met de Kunstkamer te Mechelen Deze uitstap, georganiseerd door FedOS kunstkamer Antwerpen, werd bijgewoond door een 40-tal geïnteresseerden, waaronder 9 leden van PolSam en bestond uit twee delen: de tentoonstelling van de Mechelse kunstschilder en beeldhouwer Rik Wouters en het bezoek aan het prestigieuze hotel Martin s Patershof in de vroegere Minderbroederskerk van Mechelen. Tentoonstelling Rik Wouters De tentoonstelling van de beste kunstwerken van Rik Wouters heeft plaats in het Mechelse schepenhuis. Dit gebouw uit 1288 heeft ook een zeer belangrijke historische waarde. Het was het eerste stenen stadhuis in Vlaanderen met de zetel van de Mechelse Vierschaar. Daarna zetelde er tot 1616, in de periode van de Bourgondische vorsten, ook de Grote Raad van de Nederlanden. Onder de invloed van James Ensor startte Rik Wouters met het kunstschilderen met het plamuurmes. Zijn schilderen evolueerde stilaan naar meer gebruik van het penseel en tot slot het aquarel schilderen. Als voorloper van het expressionisme probeert hij vooral in zijn schilderijen het licht te vangen, wat vooral tot uiting komt door de harmonie in zijn kleuren en het contrast in zijn kleurvlakken. Zijn werk straalt licht, lust, levensvreugde en warmte uit. Hotel Martin s Patershof De 19e eeuwse Minderbroederskerk te Mechelen werd omgetoverd tot een luxueus viersterrenhotel Martin s Patershof. Het hotel behoort tot de Britse familie Martin, eigenaars van de brouwerijen van Martin s Pale Ale en van een hotelketen waaronder ook: Hotel Château du Lac en het Kloosterhotel in Leuven. Anthony Martin heeft de leiding over de bieren en zijn broers John Charles en Peter leiden de hotelketen. Aan de structuur van de kerk werd niets gewijzigd. Met de verbouwingen werden er vijf verdiepingen gecreëerd en ontstonden er 79 verschillende comfortabele kamers die elk op zich een magische en heel eigen sfeer uitstralen. De prijzen van de kamers kunnen variëren naargelang de 9

10 FedOS provinciaal bezetting, de periode, beschikbaarheid, enz. Er is geen restaurant aanwezig maar er kan wel uitgebreid ontbijt worden in de als ontbijtzaal ingerichte kapel; zelfs zonder overnachting kan men hier komen ontbijten. Enkele kamers, waaronder de meest dure en ook de kleinste, werden voor bezichtiging voor onze groep opengesteld. De boeiende namiddag werd vervolgens in het hotel afgesloten met een kop koffie en wat versnaperingen. Brussels Gewest François Buelens Hoofdstedelijk Kunstkamer Brussel bezoekt Expo Jan Fabre Het hedendaagse werk van internationaal gerenommeerde beeldend kunstenaar Jan Fabre ( 1958) kreeg in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten een plaats in de zalen van de Oude Vlaamse Meesters. Aan de hand van een serie van 18 bronzen en 18 wassen bustes ziet men fascinerende koppen met dierlijke hoorns en oren. Fabre creëert een unieke beeldengalerij en onderzoekt de mogelijke betekenissen van het zelfportret/ zelfbeeld. Eigenlijk vormen de beelden 36 hoofd-stukken De bezoekers komen terecht in een rariteitenkabinet waarop telkens op het hoofd van Fabre het gewei van een edelhert staat. Maar ook een bonte reeks andere hoorns passeren de revue (antilope, mouflon, narwal, wild zwijn) Het beeld met de ezelsoren verwijst naar zijn schooljeugd toen hij als straf een paar ezelsoren moest dragen. Fabre spot met zichzelf en met het publiek en hij doet dit telkens met een gifgroene uitstekende tong. Speelt hij met die tong voor cameleon of gifslang? Wie zal zeggen wie de echte Fabre is. Ieder beeld vertoont typische menselijke karaktertrekken. Het is aan de bezoekers om uit te maken welk mensenbeeld hun voorkeur geniet. Fabre toont telkens nieuwe facetten van zijn creativiteit. Soms is hij een geniaal duivelskunstenaar. Persoonlijk meen ik dat zijn wassen bustes het mooiste zijn. Ergens doen ze mij denken aan zeer oude ebbenhouten sculpturen met hier en daar een klein likje verf. De bronzen beelden zijn mij te hevig uitgewerkt. De goudkleurige brons (fel blinkend vanwege de laag autolak) doen mij wat kitcherig aan. Hierbij verwijs ik nog naar beelden uit het verleden die mij bevielen. De reusachtige kever op een hoge naald in Leuven. Het zeer mooie kleureffect met tropische kevertjes in het Koninklijk Paleis. Ook het menselijk brein speelt bij Fabre een rol. Zo onder 10

11 FedOS provinciaal meer zijn piëta in Antwerpen. Een groot indrukwekkende beeld die een interpretatie van Michelangelo's iconische sculptuur. Hier neemt Fabre zelf de plaats in van de Christusfiguur en Maria's gelaat is vervangen door een doodshoofd. De witmarmeren sculpturen staan geometrisch opgesteld op een met 24 karaats bladgoud belegd podium. Dat kon enkel betreden worden met vilten pantoffels aan. Hoe dan ook blijft Jan Fabre altijd boeien. Limburg Dhr. Hugo Neirinckx Kunstkamer Limburg bezoekt TV Limburg Om 15u30 worden we verwacht aan de ingang van TV Limburg. We worden goed onthaald aan de ingang en er is mogelijkheid om de jassen in een vestiaire te hangen. Dan worden we binnengeleid in de centrale ruimte waar de meeste medewerkers zitten. In het midden staat er een tafel met kranten, 2 televisieschermen pronken aan de muur. Alles wordt hier op de voet gevolgd. In één hoek zitten de werknemers die het algemene nieuws, de teleteksten en het sportnieuws maken. Aan de andere kant vinden we de mensen die Studio TVL maken. We krijgen de mogelijkheid de journalisten vragen te stellen en oa de busramp met de kinderen van Lommel komt ter sprake. Vervolgens krijgen we een zicht op de archiefkast met alle nieuwsuitzendingen van de laatste 3jaar (de rest zit elders gestockeerd), de inspreekkamer waar de teksten bij beelden ingesproken worden, de sminkkamer... Blijkbaar moeten artiesten door de crisis (besparingen) zichzelf tegenwoordig sminken en kleden. De kledij wordt wel voorzien door een sponsor. Wat verder zitten een paar mensen beelden te verzamelen en te selecteren op een computer. Er wordt door het personeel zorgvuldig geknipt en geplakt aan de beelden en het geluid. Dhr De Tant vindt dit zeer interessant aangezien hij zelf als hobby reisverslagen in elkaar zet. In de opnameredactiekamer mogen we ook een blik werpen op al de apparatuur om vervolgens de opnamestudio binnen te mogen stappen. De werking van de autocue wordt gedemonstreerd, de belichting wordt uitgelegd, de functie van de blauwe muur wordt toegelicht 11

12 FedOS provinciaal enz Iedereen vindt het allemaal even interessant en de deelnemers stellen hun vragen en maken foto s. Opmerkelijk is dat de studio in het echt veel kleiner is dan dat ze op tv lijkt! Ook van de kostprijs van de camera s en andere apparatuur val je achterover. De nieuwslezeressen worden beoordeeld en met de komende verkiezingen in aantocht worden deze ook besproken. De studio wordt helemaal aangepast aan het komende programma rond de verkiezingen in Limburg. Iedereen staat verwonderd hoeveel er met een klein budget allemaal gebeurt. Gelukkig komen tegenwoordig artiesten zelf vragen om in een uitzending te mogen verschijnen en moeten ze niet zelf meer op zoek gaan naar kandidaten. Het valt de aanwezigen op dat het gebouw helemaal geluiddicht is gemaakt en er overal tapijt ligt om geluiden te dempen. Op een uurtje tijd zijn we rond. Jammer genoeg voor onze deelnemers zijn er niet veel bekende koppen aanwezig aangezien de meesten net terug zijn van een reis naar Djerba met TVL-kijkers en nog een snipperdag hebben. Aan de uitgang krijgen we wél nog presentator Rudi Moesen te zien, die een praatje slaat met iedereen en graag op de foto wil met ons. Hij deelt nog voor iedereen TVL-pennen uit. Iedereen gaat tevreden huiswaarts. Het was een interessante rondleiding. Mirella Paglialonga Oost-Vlaanderen Herfstcontactdag FedOS Oost- Vlaanderen FedOS Oost-Vlaanderen organiseerde op woensdag 10 oktober zijn eerste herfstcontactdag. De voorbije jaren werd deze dag in de lente georganiseerd. Een stralende herfstzon plaatste het kasteel van Zwijnaarde en het ganse domein in een mooi decor. De 43 Oost-Vlaamse FedOS-leden stapten met mondjesmaat de mooie, met zonlicht gevulde veranda binnen. Iedereen had zijn outfit met zorg uitgekozen en liep er piekfijn bij. Ondervoorzitter dhr. Hanskens heette de gasten welkom. Prof.Dr.Baeyens, de voorzitter van FedOS nationaal, sprak de mensen toe en hamerde vooral op de mogelijkheden en de kwaliteiten die senioren bezitten. Hiermee werd de toon gezet voor een lekker aperitief en een aangenaam diner. We mochten een nieuwe club voorstellen aan de leden: Deze club wordt gedragen door mevr. Marleen 12

13 FedOS provinciaal Hendrickx. Zij is erg bedreven in alles wat met wol te maken heeft en wil mensen laten samenkomen die ook deze passie delen. Een tongrolletje sierde ons voorgerecht, het hoofdgerecht bestond uit een (erg gezouten) fazant die vergezeld was van knolselderpuree. Als afsluiter kregen we een bolletje mokka ijs met verse slagroom en een peertje. Het balkon dat aan veranda grensde bood een magnifiek zicht op het domein en bleek ook de ontmoetingsplaats bij uitstek voor een babbel. Enkele zonnekloppers zochten achteraf de countryclub op om de dag in schoonheid te eindigen en een glaasje bier te nuttigen. Kortom, een jaarlijkse afspraak die we zeker in ere moeten houden! Vlaams-Brabant Dhr. Wouter De Beuf 55+ Kortenberg op bezoek bij orchideeënkweker Cymbiflor in Overijse Het was al lang van te voren gepland, maar eindelijk was het zover: 55plus Kortenberg bracht een bezoek aan Orchideeënkweker Cymbiflor in Overijse. Er vielen slechts enkele regendruppels toen wij in de auto s stapten. De voorspelde buien bleven nog even uit. Reeds de heenweg, dwars door Vlaams -Brabant via prachtige binnenwegen was een waargenot. Eenmaal aangekomen bij de kwekerij en het Orchideeënmuseum werden we verwelkomd door de vrouw des huizes met aan haar zijde haar hond die blijkbaar mijn hondenkoekjes zo lekker vond dat hij niet meer bij me was weg te slaan. We kwamen in een ruimte waar zoveel prachtige orchideeën stonden dat we niet wisten waar we eerst naar moesten kijken. We begaven ons naar een soort serre waar de mattentaart al klaar stond. Mevrouw schonk koffie, meneer gaf uitleg en verzorgingstips doorspekt met de nodige humor, de hond sabbelde op mijn jaszak waar nog hondenkoekjes in zaten en de bedrijfskat verscheen op een balk aan het plafond om zich daarna bij ons te voegen om geaaid te worden. In die gezellige sfeer kregen we een zee van informatie waarvan ik slechts een deel kan vermelden: er bestaan maar liefst soorten Orchideeën. Daarvan 13

14 FedOS provinciaal zijn de bekendste twee de Catalea die in vroeger jaren de meest bekende was bij het grote publiek en de Phalaenopsis die nu heel populair is. De Orchidee is tweeslachtig. Na een kruising kan het 5 jaar duren voor er een bloem komt. Ze moet altijd aan een venster staan, liefst op het noorden. Geen volle zon, ochtend- en avondzon mogen wel, maar niet in de zomer. Blijkbaar kan de nabijheid van een radiator geen kwaad en mag je de plant gerust verplaatsen. De Orchidee houdt niet van natte voeten, daarom zijn er de speciale potten met een rand onder in zodat eventueel restwater niet tot aan de plant komt. Ook werd uitgelegd dat de binnenpotjes doorzichtig zijn om te kunnen controleren in welke staat zich de wortels bevinden. En het belangrijkste advies: na de bloei dient de Orchidee verplant te worden in een grotere pot met nieuwe Orchideeëngrond die vooral geen turf mag bevatten omdat anders de wortels te vochtig blijven en gaan rotten. Wekelijks moet de plant gedoucht worden, (grotere planten slechts alle twee weken) zodat de bladeren ook afgespoeld worden. Maandelijks moet er bemest worden het hele jaar door want de Orchidee kent geen seizoenen. De kweker liet zien hoe het verpotten dient te gebeuren. Hij vertelde nog over zijn probleem om in de serres de gewenste temperatuur te handhaven en welke installaties en investeringen daarvoor nodig waren. Naderhand mochten we de serres bezichtigen waarbij het moeilijk was weerstand te bieden aan zoveel bloemenpracht. We zagen prachtige exemplaren die niet allemaal te koop stonden. We bewonderden witte, paarse, groenachtige en gele orchideeën al dan niet met rode, paarse of gele hartjes of stipjes. Velen van ons hebben zich dan ook laten verleiden om Orchideeën, potten, gronden en speciale meststof te kopen. We hebben veel moois gezien en een aantal interessante en nuttige verzorgingstips gekregen. Na afloop keerden we dan ook tevreden naar Kortenberg terug. West-Vlaanderen Caecilia Spruijt Kunstkamer bezocht het Brugse concertgebouw Wat doet dat grote, moderne en met terracotta stenen bezette gebouw in een historische stad als Brugge? Deze vraag is 14

15 FedOS Provinciaal in de afgelopen 10 jaar meermaals gesteld door inwoners en bezoekers aan de provinciehoofdstad. Kunstkamer West-Vlaanderen besloot op onderzoek te gaan en het concertgebouw achter de schermen te bezoeken. De gidsen hamerden er ons in het begin op dat de kwaliteit van de akoestiek centraal stond in het bouwwerk. Het ontwerp van het gebouw komt van een Gents architectenduo. Hun ontwerp werd net gekozen omwille van de uitgesproken aandacht voor de akoestiek. Het gebouw staat bovenop een ondergrondse parkeergarage en dit kon heel wat trillingen met zich meebrengen. Dit euvel werd door de architecten verholpen door het gebouw op veren te plaatsen zodat het niet direct rustte op de gewelven van de garage. Binnen het gebouw is de aankleding robuust en bewust zeer sober gehouden. We bekeken eerst de kamermuziekzaal. Hier vinden meestal intiemere concerten plaats. De zaal is zo gebouwd dat mensen vanuit de hoogte op de artiest kunnen kijken, op die manier kan er meer geobserveerd worden qua mimiek en techniek. De wijze waarop men de akoestiek in die zaal naar voren kan brengen, is indrukwekkend. De bouw van de stoelen, de wanden, gordijnen, schermen voor de vensters, aan alles is gedacht om de klank zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. In elke ruimte is er ook een bufferzone aangebracht. Dit betekent dat er telkens 2 rijen vensters zijn met een bufferzone tussen om het geluid buiten te houden. We vervolgden onze weg en gingen backstage kijken. Die avond trad de bekendste bekkentrekkende garagist van ons land op met zijn nieuwe zaalshow en we mochten even piepen in zijn loge. Die was voorzien van een groot venster zodat de artiesten een mooi zicht hadden over de stad. De backstage is trouwens de enige ruimte waarbij de muren een laag verf kregen, om het zo wat gezelliger te maken voor de artiesten. De grote concertzaal was onze volgende bestemming. De maximumcapaciteit bedraagt 1289 personen. De zaal is opnieuw zo gemaakt dat de klanken optimaal zouden kunnen zijn voor alle aanwezigen: doeken tegen de muren, een wand achteraan het podium kan worden gezet, een wand die als een vals plafond kan dienen, Het podium zelf heeft een oppervlakte van 780m² en de hoogte tot de nok bedraagt 23 meter. De vooroordelen die leefden, waren volledig verdwenen en iedereen was onder de indruk van de ontelbare mogelijkheden van dit bouwwerk. We bedankten de gidsen en sloten ons bezoek af met een kopje koffie. Wouter De Beuf 15

16 Nieuw bij FedOS Wat oude wortels vertellen aan jonge knoppen In maart 2013 lanceert FedOS het project Wat oude wortels vertellen aan jonge knoppen, in samenwerking met BOS+. Deze organisatie is reeds jaren actief in het Zuiden rond duurzame ontwikkeling en werkt vooral rond het belang van bossen. In Vlaanderen wil BOS+ werken rond sensibilisering omtrent diverse thema s die het bos aanbelangen. Projectomschrijving Met het project Wat oude wortels vertellen aan jonge knoppen willen BOS+ en FedOS de betekenis van het bos in het dagelijkse leven van vroeger en nu, bij ons in Vlaanderen en in het Zuiden in kaart brengen. En om deze doelstelling te bereiken, hebben wij uw inbreng nodig! Wij willen namelijk weten hoe er vroeger met het bos werd omgegaan in jullie dorp of stad. Bos werd namelijk niet enkel gebruikt om in te ravotten, maar het was meer dan dat! Vinden jullie dat er nog genoeg bos is of hebben jullie ideeën hoe het anders of beter kan? Neem dan zeker deel aan de gratis provinciale bijeenkomsten! Iedere bijeenkomst staat in het teken van een specifiek thema. Dit thema wordt gekleurd met beelden en verhalen van mensen die in het Zuiden, meer bepaald in Peru, leven. Deze verhalen vertellen u tijdens deze bijeenkomsten hoe men in het Zuiden met bossen omgaat en met welke problemen (Vb: bosontginning) zij vandaag kampen. Binnen het thema gaan wij met deze verhalen aan de slag en kijken hoe het er in Vlaanderen aan toe ging in het verleden en hoe het er vandaag aan toe gaat. Op het einde van alle bijeenkomsten sprokkelen wij alle bekomen informatie uit het Zuiden en uit Vlaanderen samen. Deze verhalen worden door een tekenaar en schrijver gebundeld in een voorleesboek voor kinderen die gepromoot zal worden in alle lagere scholen in Vlaanderen! De bijeenkomsten In iedere provincie worden de volgende bijeenkomsten georganiseerd: Bos om van te smullen Bos en gezondheid Het bos in Bos is leven Bos in het leven Benieuwd wanneer deze gratis bijenkomsten in uw provincie plaatsvinden? Neem dan snel contact op met uw educatief medewerker of neem een kijkje op onze website 16

17 Zuinige Zulma 17

18 Tips en weetjes Problemen bij het ontvangen van de digitale nieuwsbrief FEDOSSER In april 2012 verstuurde FedOS voor het eerst een digitale nieuwsbrief FEDOSSER naar al haar bestuursleden die over een adres beschikken. Na een proefperiode merken wij dat sommige bestuursleden deze digitale nieuwsbrief niet ontvangen in hun mailbox. Hieronder geven u alvast een aantal oorzaken: Wij gebruiken een verkeerd of verouderd adres waardoor de nieuwsbrief niet bij u toekomt. Neem contact op met FedOS om dit te controleren. De FEDOSSER komt in uw ongewenste terecht. Neem daarom een kijkje in de map ongewenste . Indien u de nieuwsbrief in deze map vindt, kan u deze in de toekomst laten toekomen in uw ontvangen berichten. Klik in de balk boven uw en kies voor verplaatsen naar postvak in. De beveiliging op uw computer houdt de mail tegen. Pas daarom uw beveiliging op uw computer aan. Uw inbox zit vol. Verwijder daarom regelmatig uw gelezen s. Nieuw tarief seniorenticket NMBS Op 13 november 2012 besliste de Raad van Bestuur van de NMSB het tarief voor het seniorenticket aan te passen. Hiermee willen ze in een budgettair moeilijke situatie het evenwicht bewaren binnen het reeds bestaande tariefgamma met behoud van een zekere rechtvaardigheid binnen de verschillende reizigerscategorieën. Vanaf 1 februari 2013 betaalt u 6 euro voor een ticket heen en terug in tweede klas. Een seniorenticket heen en terug in eerste klas kost vanaf dan 13 euro. Reisbureau VAN EYKEN TOURS Schrieksebaan Tremelo 016/ (tel) 016/ (fax) Reizen in binnen- en buitenland / schoolreizen / alle speciale diensten 18

19 Een vleugje cultuur Expo: Jean-Antoinne Watteau Deze tentoonstelling biedt een verrassende kijk op de prerevolutionaire Franse schilder Watteau ( ) met het oog voor de muziek in dienst schilderijen en tekeningen. Watteau wordt vaak een rococokunstenaar genoemd, maar toch is er nog een diepe ernst, atypisch rococo, die zijn werk uitstraalt. Hij weet fragiliteit en sterkte te verbinden en de zoektocht naar evenwicht hierin over te brengen in zijn schilderkunst. Op woensdag 27 maart 2013 bezoekt Kunstkamer Brussel deze tentoonstelling. U kan zich nog tot en met 11 maart 2013 inschrijven bij Rudy Blauwbloeme op het nummer 02/ of per mail naar Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnemersbijdrage (5 euro pp) op volgend rekeningnummer: IBAN: BE , BIC: GKCC BE. Na inschrijving verwachten wij u omstreeks 13u45 aan de ingang van de BOZAR (Ravensteinstraat 23 te Brussel). U kan deze tentoonstelling vanaf 8 februari 2013 bezoeken tot en met 12 mei Een ticket kost 10 euro. U betaalt 65 euro voor een gids. Meer info: Vertier en trammelant Vertier en trammelant toont schilderijen met vermakelijke vrijetijdstaferelen. Ze beelden vreugde en plezier uit, maar ook ruzie en nijd. Al het gebruikelijke vertier komt aan bod. Van smoutebollen tot sport en spel. De personages in de schilderijen vieren belangrijke momenten in het jaar en in hun leven. Bruiloften, stoeten en processies eindigden vaak op café. Soms met ruzie tot gevolg. Wist u dat het al dan niet hebben van veel vrije tijd en typische vrijetijdsbestedingen iemands sociale status illustreert? Zo waren er voor de gewone man de zondagsrust en de kerkelijke hoogdagen af en toe een kermis of een jaarmarkt en de kroeg. U kan deze tentoonstelling nog bezoeken tot en met 30 maart 2013 in het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly te Lier. U betaalt 4 euro voor een ticket. Meer info: 19

20 Een vleugje cultuur Terracotta Army De tentoonstelling Terracotta Army is een adembenemende reconstructie die u meeneemt in de sporen van de laatste grote archeologische ontdekking in de twintigste eeuw: het terracottaleger van de laatste keizer van China, Qin Shi Huangdi. Dit leger van zowat 8000 soldaten, paarden en wagens maakte deel uit van het mausoleum dat aan keizer Qin Shi Huangdi was gewijd. Hij benutte zijn autoritaire macht om zeven rijken tot één enkel China samen te voegen. Deze tentoonstelling neemt zijn intrek op een prachtige plek, namelijk de Beurs van Brussel! Nog maar weinig mensen hadden tot nu het voorrecht om deze mythische plek te betreden. U kan deze buitengewone tentoonstelling nog bezoeken tot en met 17 februari 2012 in de Beurs van Brussel. Een seniorenticket kost 10 euro op weekdagen en 12 euro in het weekend of op feestdagen. Meer info: 20

21 Optimaal Ouder Worden Ontmoeten kent geen grenzen We leven allemaal in een multiculturele samenleving. In het dagdagelijkse leven zijn andere culturen alomtegenwoordig: op de radio, op de TV, in de straat, op de bus, op de markt, enz.. Jongeren en ouderen uit andere culturen komen in contact met onze jongeren en ouderen. Dit creëert vele kansen op vlak van interculturele en intergenerationele solidariteit. Grijp ze! Steeds meer ouderen worden verzorgd, zowel thuis als in instellingen en ziekenhuizen door dokters, verpleegkundigen en zorgkundigen van een vreemde origine. Dit wordt ervaren als een probleem maar is tegelijk een oplossing voor het nijpende tekort aan personeel. Zorgen voor elkaar is immers van alle culturen en leeftijden. Onze ouderen krijgen de nodige zorg en de verzorgenden helpen hiermee hun familie financieel in het verre land van waar zij komen. Ook andere knelpuntberoepen zoals bouwvakkers, loodgieters, poetshulpen, enz. worden heden ten dage ingevuld door beroepskrachten van vreemde oorsprong. Een bezoekje aan het grootwarenhuis mondt steevast uit in een winkelkarretje vol producten afkomstig uit de hele wereld: kiwi s uit Nieuw Zeeland, koffie uit Brazilië, kaas uit Nederland, bananen uit Senegal, enz.. Heel wat ouderen maken verre reizen. Zij verheugen zich en geraken niet uitverteld over deze andere culturen. Zij merken gelijkenissen en verschillen op, de voordelen en de nadelen. Doch 21

22 Optimaal Ouder Worden eens terug thuis sluiten ze zich vaak af voor diezelfde culturen. Soms woont een gezin van een andere cultuur op dezelfde verdieping in een appartementsgebouw. Stel je open voor een wereldwijde ontmoeting en vaak komt men dan heel goed overeen en helpt men elkaar van mens tot mens. Heel de wereld is een dorp geworden. Eigen kinderen en/of kleinkinderen leiden hun leven aan de andere kant van de wereldbol. En mensen van daar bouwen hier hun leven uit. Onbekend is vaak onbemind. Respect voor elkaars cultuur is dé basis voor ontmoetingen over de landsgrenzen heen. Soms is taal een groot obstakel in de communicatie tussen verschillende culturen. Doch voorbij de vernis van elke cultuur schuilt steevast dezelfde mens. Een hartelijke begroeting kan in ALLE talen en is vaak het begin van iets moois. Zet je hart open voor elkaar dan overwin je elke taalgrens. Citaat Werkgroep OOW Wijsheid bestaat in de eerste plaats uit het kennen van zijn dwaasheden. La Rochefoucauld Ontmoeten is als een winkelkarretje! Je lettertekens zijn Latijns Je cijfertekens zijn Arabisch Je democratie is Grieks Je wagen is Duits Je stereoketen is Japans Je pizza is Italiaans Je koffie is Braziliaans Je Sinterklaas is Turks Je vakanties zijn Spaans Je wijs is Frans Je kaas is Hollands Je sportzender is Engels Je geliefde restaurant is Thais Je cola is Amerikaans Je tapijt is Perzisch Je lievelingsschrijver is Afghaans Je Christus is Joods Je buurman is Congolees Je dromen zijn exotisch In je winkelkarretje liggen producten uit de hele wereld! Maak van je hart een lief winkelkarretje waar plaats is voor wereldwijde ontmoetingen. Dan loop alles op wieltjes! 22

23 FedOS kunstplatform Sinds 2010 heeft FedOS een samenwerkingsverband met Ethias. Dankzij dit samenwerkingsverband krijgen kunstenaars, aangesloten bij FedOS, de kans om hun werken in lokale Ethias-kantoren en het landelijk kantoor van FedOS vzw tentoon te stellen. Bent u benieuwd naar de werken van onze kunstenaars +50? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op één van de volgende tentoonstellingen. In het voorjaar worden de werken gewisseld en kan u werken van een andere kunstenaar bewonderen. Deze tentoonstellingen kan u bezoeken tot eind januari 2013 Ethias Antwerpen - Schilderijen van Ingrid Van Treeck Ethias Eeklo - Schilderijen van Marth Wouters Kantoor FedOS - Houtinlegwerken van Roger Hendrickx Ethias Gent - Schilderijen van Marth Wouters Ethias Halle - Schilderijen van Pitou Paternostre Ethias Hasselt - Beelden van Rik Bloemen Ethias Ieper - Schilderijen van Liliane De Baene Ethias Kortrijk - Werken van Marc Geerinck Ethias Leuven - Schilderijen van Irène Dedeurwaerdere Ethias Peer - Schilderijen van Denise Borgions Ethias Maasmechelen - Schilderijen van Henriette Theunis Ethias Mechelen - Schilderijen van Lieve Van Gerven Ethias Merksem - Schilderijen van Cobi Bartelse Ethias Roeselare - Schilderijen van Monique De Clerck Ethias Oostende - Schilderijen van Mia Viane Ethias Oudenaarde - Aquarels van Pitou Paternostre Ethias Tienen - Schilderijen van Odette Schoenaerts Ethias Turnhout - Schilderijen van Liliane De Langh 23

24 24

1. Inloggen op www.fedos.be

1. Inloggen op www.fedos.be 1 1. Inloggen op www.fedos.be Om uw eigen clubpagina te beheren dient u zich eerst aan te melden op het beheersysteem van uw clubpagina. Dit beheersysteem is een soort programma die u via het internet

Nadere informatie

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be!

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! ! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! "$%&'(!)'$&*+,! 5 september 2015 Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc,

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Overzicht daguitstappen voor groepen. 2. Dagje Oudenaarde. Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote' Karel de Grote-Menu

Overzicht daguitstappen voor groepen. 2. Dagje Oudenaarde. Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote' Karel de Grote-Menu Overzicht daguitstappen voor groepen 1. Dagje Ename 2. Dagje Oudenaarde 3. Geschiedenis met een natje 4. Voor en achter de schermen Voormiddag Lunch Bezoek tentoonstelling 'De erfenis van Karel de Grote'

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012

BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012 PROGRAMMA BB-GEPENSIONEERDEN 2-daagse autocarreis naar LILLE 4-5 SEPTEMBER 2012 Beschrijving van de groep Aantal deelnemers +/-30 deelnemers Periode 4-5 september 2012 Bestemming Lille Duur 2dagen / 1

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon.

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 Verantwoordelijke uitgever: Ingrid Callebaut En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. In januari

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Biennale van hedendaagse kunst

Biennale van hedendaagse kunst SPONSORING Biennale van hedendaagse kunst De Biënnale van Hedendaagse Kunst biedt om de twee jaar een groep jonge kunstenaars de kans, niet alleen om hun werk te tonen in confrontatie met dat van gevestigde

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PROGRAMMA VIP PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: Internationaal paspoort geldig tem eind augustus 2014. Visum (verzorgd door ASL travel, info volgt). TIJDZONE: In Moskou is het drie uur later dan in

Nadere informatie

Vlaamse actieve senioren

Vlaamse actieve senioren Vlaamse actieve senioren Afdeling Lokeren Nieuwsbrief nr 7 Mei 2016. Beste Vl@s vrienden, Begin mei en eindelijk is de lente in het land. Tijd om weer een aantal leuke en interessante uitstappen te plannen

Nadere informatie

Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer! Samen kunnen we meer! Wordt «Ons» Kinderhuis ook een beetje van u? www.kinderhuis.net «Ons Kinderhuis» is het enige kinderhuis in Vlaanderen dat het christen-zijn integreert in zijn missie WAT: we bieden

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw

Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw Wegwijs in de wereld van de schilderkunst / Schilderijen Salon van de 21 e eeuw Lesbrief met enkele suggesties voor creatieve verwerkings- lessen n.a.v. het bezoek aan de tentoonstelling Le Peintre de

Nadere informatie

all-in art service for offices

all-in art service for offices all-in art service for offices Wisselende series kunstwerken op kantoor Art-Square n info@art-square.eu n +32.9.391.39.13 n http://art-square.eu Ons Concept Twee basisformules: 1 Originele schilderijen

Nadere informatie

Dinsdag 8 april 2014

Dinsdag 8 april 2014 Maandag 7 april Wow de eerste dag in Rome, wat een dag. 's Morgens even ontbijten (één croissantje) en toen vanaf ongeveer half 10 op pad. We zijn in de binnenstad geweest en bij iedere kerk verbaasden

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN 2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN Zomer 2016 Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus: 2-daags stedenbezoek aan Leuven - Ieper - Mechelen. Het stadhuis van Leuven nabij de Oude Markt Vervoer per

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015 14 mei 2015 Lente Uitstap Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest Zondag 14 juni Eindhoven Wie nu rondkijkt in Eindhoven, kan zich bijna niet voorstellen dat het één van de oudste steden van

Nadere informatie

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm 1 van 5 6/07/2011 17:29 Onleesbaar? Klik hier U wenst te reageren? klik hier Deel deze brief met vrienden: Het is niet dat woordenboeken nu direct voor het grijpen liggen op mijn nachtkastje. Er is andere

Nadere informatie

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be

Pool Positie! Plaats uw bedrijf in. www.spa-francorchamps.be Plaats uw bedrijf in Pool Positie! Verras uw klanten Een adembenemend uitzicht Een prachtig kader Zalen tot 600m² groot Waarom naar het Circuit van Spa-Francorchamps komen, als het niet voor de unieke

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 Beste vrienden en ladies hierbij het defintieve programma voor Brussel. Vrijdag 23-09-2011 Check-in in het hotel vanaf 16.00 u. Charlotte en ikzelf zullen

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf

Een kunsteducatieve draaischijf Een kunsteducatieve draaischijf Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2015-2016 mu-zee-um

Nadere informatie

Aan iedereen onze beste wensen voor 2016! Vooral een goede gezondheid en de nodige dosis cultuur waaraan wij graag willen meehelpen.

Aan iedereen onze beste wensen voor 2016! Vooral een goede gezondheid en de nodige dosis cultuur waaraan wij graag willen meehelpen. 1 januari 2016 Beste vrienden, Aan iedereen onze beste wensen voor 2016! Vooral een goede gezondheid en de nodige dosis cultuur waaraan wij graag willen meehelpen. In deze nieuwsbrief vind je een samenvatting

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD

NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD NIEUWS UIT DE NOORD ZUIDADVIESRAAD Intro Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de Noord - Zuidadviesraad en geïnteresseerden informeren over de werking van de Noord Zuidadviesraad van Zwevegem en

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn:

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; Nijntje in het museum 2; Krokodil en het meesterwerk 3; Kloddertje 4; Meneer Kandinsky was een schilder 5; Het kleine museum Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Julien. een oase van rust. Hotel. Voor de inrichting van het hotel liet Mouche zich inspireren door een mix van oude en hedendaagse

Julien. een oase van rust. Hotel. Voor de inrichting van het hotel liet Mouche zich inspireren door een mix van oude en hedendaagse LOGEREN Julien Hotel een oase van rust Een hotel waar je je meteen thuis voelt, dat was de droom van Mouch Van Hool, de vrouw achter het stijlvolle en intimistische hotel Julien in Antwerpen. Dat ze in

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK WAARDIG LEVEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Data zwemlessen - noteer in uw agenda : februari 2012 : 4-11 en 18 maart 2012: 3-10 - 17-24 en 31 april 2012: 21 mei 2012: 5-12 - 19 en 26 juni 2012:

Nadere informatie

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring

Tipi s De Laro. Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring Tipi s De Laro Naast ons landgoed bieden wij u ook deze unieke ervaring TIPI S DE LARO Tipi s De Laro, grote Nordic Tipi s welke volledig naar wens kunnen worden ingericht, zeer geschikt voor personeelsfeesten

Nadere informatie

2014/05 Straal vzw Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen

2014/05 Straal vzw Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen Straal vzw 2014/05 Lange Nieuwstraat 109-2000 Antwerpen 03 203 76 90 03 225 02 35 0499/52 06 45 www.lmpa.be karin.vernelen@lmpa.be Rekeningnummer : IBAN: BE17 3200 9182 5021 Ondernemingsnr.: 04.602402.54

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

vzw GORS Herberg het Klokhuis Martinusstraat 34 3840 Borgloon

vzw GORS Herberg het Klokhuis Martinusstraat 34 3840 Borgloon RESERVATIEBEVESTIGING Haspengouwklassen herberg het Klokhuis Naam van de school: Contactpersoon: Adres : Telefoon : Mail adres : Datum verblijf : Aankomst:. Vertrek:. begeleiding: Prijzen De prijs voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur.

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur. De wedstrijd Vanaf zaterdag 27 april tot zondag 5 mei, van 10u tot 18u, vier de terugkeer van de lente in het elegante en prestigieuze decor van het Kasteel van Belœil. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 december 2010 Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel

Nieuwsbrief 1 december 2010 Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel Nieuwsbrief 1 december 2010 Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel De derde nieuwsbrief van het transitie-initiatief Berchem-Wilrijk-Mortsel! Je verneemt hiermee wat er in onze buurt te gebeuren staat: als

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2

Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 nieuwsbrief voor Muzemixleden en -ouders jaargang 16, nummer 4, juni 2015 Dit was Muzemix 2014-2015 lees meer op pagina 2 Huis, huizer, huist lees meer op pagina 4 Dit wordt Muzemix, volgend werkjaar lees

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kleuren Inleiding Hallo allemaal. Ik hou mijn spreekbeurt over kleuren omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind en ook omdat kinderen er niet zo snel op komen denk ik. Ik heb mijn spreekbeurt

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PROGRAMMA FANS PRAKTISCHE INFORMATIE REISDOCUMENTEN: Internationaal paspoort geldig tem eind augustus 2014. Visum (verzorgd door ASL travel, info volgt). TIJDZONE: In Moskou is het drie uur later dan in

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Samen naar die bijzondere hoofdstad van ons land, AMSTERDAM, een échte wereldstad, Met het Gilde Maastricht, 2017

Samen naar die bijzondere hoofdstad van ons land, AMSTERDAM, een échte wereldstad, Met het Gilde Maastricht, 2017 Samen naar die bijzondere hoofdstad van ons land, AMSTERDAM, een échte wereldstad, Met het Gilde Maastricht, 2017 Het Gilde Maastricht organiseert voor het komend najaar een excursie naar Amsterdam, behorende

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

Jaargang 4, tweede semester 2004

Jaargang 4, tweede semester 2004 Jaargang 4, tweede semester 2004 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Wat is er zoal gebeurd in dit tweede semester

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

RTVUtrecht zoekt verslaggevers, schrijvers, filmers en interviewers

RTVUtrecht zoekt verslaggevers, schrijvers, filmers en interviewers 1 van 8 12-11-2013 11:57 Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk de webversie. RTVUtrecht zoekt verslaggevers, schrijvers, filmers en interviewers Wereldbazar Huur een kraam tijdens de Wereldbazar

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

DURVEN. is de boodschap!

DURVEN. is de boodschap! DURVEN is de boodschap! NOTITIES Let ook op de klemtoon! Veel Franstaligen leggen de klemtoon op de laatste lettergreep zoals in het Frans. Maar in het Nederlands wordt de klemtoon vaak op de eerste of

Nadere informatie

Welkom op de Engelenburg. Eerbeekseweg 6 6971 LB Brummen Telefoon 0575-569999 Telefax 0575-569992 www.engelenburg.com info@engelenburg.

Welkom op de Engelenburg. Eerbeekseweg 6 6971 LB Brummen Telefoon 0575-569999 Telefax 0575-569992 www.engelenburg.com info@engelenburg. Welkom op de Engelenburg Eerbeekseweg 6 6971 LB Brummen Telefax 0575-569992 info@engelenburg.com Proef de geschiedenis Culinair genieten Dineren onder de sterren in het 19e eeuwse serre restaurant. Genieten

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Paulo op bezoek in de klas

Paulo op bezoek in de klas Kunst voor peuters en kleuters Dit materiaal is bestemd voor leerkrachten van groep 0, 1 en 2. Met de informatie en lessuggesties kunt in de klas aan de slag met beeldende kunst. Het kijken naar en praten

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea Tijdsbeeld tweede helft 20ste eeuw Vrijheid na WOII-Europa ligt in puin.. Koude oorlog: angst

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Luisteractiviteit 48: Zoektocht

Luisteractiviteit 48: Zoektocht Luisteractiviteit 48: Zoektocht Eindterm: De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten zoals een aankondiging, een klacht en een waarschuwing. Context: Ruimtelijke Oriëntering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.be GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD foto Marko van der Steenhoven PERSBERICHT Antwerpen,

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

de kunst van het leven

de kunst van het leven de kunst van het leven Woon- en zorgcentrum Franciscus De Meierij 1 7631 AM Ootmarsum T 0541-280 888 franciscus@zorggroepsintmaarten.nl www.zorggroepsintmaarten.nl de kunst van het leven De kunst van het

Nadere informatie

CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE

CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE KUNST CARLA TORHOUDT LAAG PER LAAG NAAR DE ESSENTIE Ze stond met beide voeten stevig en succesvol in het zakenleven sales & marketing, bonussen & BMW s, die regionen - maar ergens had ze het vage onbestemde

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie