Zemst. Tentoonstelling Michiel Hendryckx JAARGANG 32 NR. 6 - JUNI Gemeentelijk Informatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zemst. Tentoonstelling Michiel Hendryckx JAARGANG 32 NR. 6 - JUNI 2010. Gemeentelijk Informatieblad"

Transcriptie

1 Zemst Gemeentelijk Informatieblad JAARGANG 32 NR. 6 - JUNI 2010 Tentoonstelling Michiel Hendryckx ww Braderij KJV feest be ag. w.kinderhoogd Kinderhoogdag Open Tuinen

2 KORT Aanleg riolering en fietspaden langs de Brusselsesteenweg Van vrijdagavond 11 juni vanaf 19 uur tot en met vrijdagavond 25 juni wordt de Brusselsesteenweg afgesloten tussen Beekstraat en Damstraat. Aannemer DSV uit Aarschot voert dan de laatste afwerkingfase uit in dit gedeelte. Er wordt door de aannemer gewerkt vanaf 6 uur tot 20 uur. Er is in deze periode geen verkeer over de werf toegelaten, uitgezonderd voor Invullen aangiften personenbelasting Heb je hulp nodig heeft bij het invullen van je belastingaangifte? Voor heel Zemst komen enkele belastingsambtenaren u helpen in het gemeentehuis (raadzaal, ingang via Brusselsesteenweg) op: maandag 21 juni 2010 van 9 tot uur en van tot 15 uur; dinsdag 22 juni 2010 van 9 tot uur en van tot 15 uur. Als je komt breng dan zeker volgende documenten mee: wedde, loon- en/of pensioenfiches, fiches i.v.m. verlofgelden, vervangingsinkomsten, werkloosheidsvergoedingen, brugpensioenen, renten, wettelijke vergoedingen ingeval van ziekte en invaliditeit, beroepsziekten langswoners of bedrijven en buiten de werkuren van de aannemer. De fietspaden zullen aan beide zijden wel al aangelegd zijn voor de start van deze werken. Dit fietspad is voor fietsers en voetgangers bruikbaar. De omleiding van het doorgaand verkeer is voorzien langs de Damstraat, Schumanlaan, Tervuursesteenweg en Elewijtsesteenweg. en arbeidsongevallen, enz.; aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing; inningsborderellen van de genoten en niet vrijgestelde roerende goederen en kapitalen; rekeninguittreksels i.v.m. de terugbetalingen van kapitalen en interesten van leningen (het eerste jaar van de lening dienen de vrijstellingsattesten te worden bijgevoegd); facturen van energiebesparende investeringen e.d.; betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, pensioensparen ; bewijsstuk der gedane voorafbetalingen; andere nuttige documenten. CULTUUR Fototentoonstelling Over de rand In de fototentoonstelling Over de rand geeft persfotograaf Michiel Hendryckx een eigen kijk op het fenomeen rand. Als buitenstaander met een sterke historische interesse ging hij op pad en vatte de Rand in 40 beelden. Zijn grote verwondering over het nog sterk landelijk karakter van de streek komt tot uiting in zijn reportage. Bij elke foto noteerde hij nauwgezet de afstand tot de Brusselse Grote Markt, alsof hij de landelijke idylle die hij zag niet geloofde. De foto s zijn trouwens niet alleen mooi, ze vertellen elk een interessant verhaal. De fototentoonstelling Over de rand is te bezichtigen in de polyvalente zaal van de bibliotheek, tijdens de openingsuren, vanaf dinsdag 22 juni tot dinsdag 20 juli 2010 (openingsuren bib: maandag uur / dinsdag uur / woensdag uur / donderdag 9-12 uur en uur / vrijdag uur / zaterdag uur) Gemeenteraad juni De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 24 juni 2010, in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting is openbaar en begint om 20 uur. De agenda van de vergadering kunt u raadplegen op AUB Postbode De Post wil haar sociale rol beklemtonen met de campagne AUB Postbode. Wie zich moeilijk kan verplaatsen naar een postkantoor, een PostPunt of een rode brievenbus, kan met een affiche de postbode vragen om aan te bellen. Minder mobiele mensen kunnen zo bij hen thuis: van de postbode postzegels kopen (maximum 10); aan de postbode gefrankeerde brieven en pakjes, aangetekende brieven, stortingen met een gestructureerde mededeling (voor een maximumbedrag van 300 per storting) meegeven. Minder mobiele personen, zieken, personen met een handicap en senioren kunnen de affiches die bij de actie horen, verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis ( of en bij hun postbode. 2

3 BELEID Iedere maand wordt een beleidsdomein in de kijker gezet. Deze maand komt Openbare Werken aan de beurt. Bevoegde mandataris is schepen Cois Vander Elst. Openbare werken: pest of zegen? Men ziet ze liever gaan dan komen, die van Openbare Werken. Ze komen straten en stoepen opengooien, wroeten alles om en zijn daar, tot overmaat van ramp, nog een tijd mee bezig ook. Nochtans zijn deze werken absoluut nodig. Voor de ene hoeft het allemaal niet, voor de andere kan het niet vlug genoeg. Je moet om de haverklap je septische put laten leeghalen, met de nodige hoge kosten tot gevolg, omdat de gemeente niet investeert in een gescheiden riolering! Je eigendom overstroomt omdat de gemeente nalaat om iets aan de oorzaken te doen en geen algemene visie ontwikkelt over deze problematiek! Je wil graag digitale TV maar de kabelmaatschappij mag van de gemeente de weg of berm niet opbreken omdat dit de langswoners zou storen! Je wil graag goedkoper en comfortabeler je woning verwarmen en overschakelen op aardgas maar er ligt geen aardgasleiding in je straat. De gemeente heeft die niet voorzien! Je fietst graag op een veilige manier door onze mooie gemeente, maar er zijn onvoldoende veilige fietspaden, omdat de gemeente andere prioriteiten heeft en niet de nodige euro s ter beschikking stelt. en zo zijn er nog meer voorbeelden. Openbare werken zijn noodzakelijk in een gemeente die zorg draagt voor de leefkwaliteit van haar inwoners en voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Men kan echter geen omelet bakken zonder eieren te breken en tot nader order ligt de riolering nog steeds onder de grond en staan verlichtingspalen nog steeds bovengronds. Permanent overleg met aannemers en nutsmaatschappijen zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk hinder ontstaat voor langswoners van werven, en dat er geen aaneenschakeling is van sleuven en putten graven en dempen. Ondanks onze zorg zijn er, buiten onze wil, spijtig genoeg nog voorvalletjes die konden worden vermeden. Door haar samenwerking met Aquafin en Administratie Wegen en Verkeer is de gemeente niet altijd de enige bouwheer. Ze beslist dan ook niet autonoom over de zaken, wat soms voor vertragingen en overlast zorgt. Wij werken er samen aan om deze achterstanden zo veel mogelijk te vermijden. Prima personeel staat garant voor een maximale dienstverlening. De gemeente werft steeds uitstekend geschoold personeel aan, dat permanent wordt bijgeschoold. Als gedreven schepen mag ik de beste bedoelingen hebben, zonder de inzet van mijn enthousiaste en bekwame medewerkers zouden deze wensen dode letter blijven. Van ongeschoolde arbeider tot ingenieur: zij zorgen er voor dat alle werken tot in de puntjes worden uitgevoerd. De tevredenheid van onze inwoners, daar gaan we voor. De mensen moeten weten dat ze op ons kunnen rekenen, dat wij er voor hen zijn. Niet iedereen apprecieert altijd deze inzet. Sommigen stellen hun eigen situatie boven het algemeen belang met een mentaliteit van Ja, doe maar, maar niet voor mijn deur! Die mening delen wij dus niet! Eerst informeren, dan werken We maken er in onze gemeente een erezaak van om, wanneer we ergens werken plannen, van een zekere omvang en met een belangrijke impact op straat, de aard en noodzakelijkheid ervan op infovergaderingen toe te lichten. Niet met grote woorden en technisch jargon maar in gewone taal. Na afloop van een infosessie moet ieder met kennis van zaken naar huis kunnen terugkeren en volledig op de hoogte zijn. Rijzen er achteraf nog vragen, dan worden die door onze diensten met de nodige ernst beantwoord. Voor specifieke problemen worden oplossingen gezocht. Tijdens de werken staan gemeentelijke toezichters altijd klaar om iedereen met raad en daad bij te staan. Wat brengt de toekomst? Hoewel Zemst (als een der weinigen) over 95% rioleringsgraad beschikt, rusten we niet op onze lauweren. Momenteel zijn we druk bezig om de rode punten op het zoneringsplan in kaart te brengen. We bestuderen waar persleidingen en IBA s (individuele behandeling afvalwater) zullen worden ingepland. Rode punten zijn plaatsen in de buitengebieden waar bewoners niet rechtstreeks kunnen aansluiten op het openbare rioleringsstelsel. Zij moeten dan zelf instaan voor de behandeling van hun afvalwater. Om deze werken budgettair haalbaar te houden en omdat wij van de nodige subsidies afhangen, hebben we een meerjarenplanning opgesteld. Die wordt regelmatig bijgestuurd, wanneer de kans hiervoor wordt geboden. Het college stelde een lijst van prioriteiten op, ook voor aanleg of onderhoud van voet en fietspaden. Alle werken ineens uitvoeren zou enorme financiële gevolgen hebben, onverstandig zijn en getuigen van slecht bestuur. De gemeente ijvert verder om overstromingen te voorkomen door gemengde rioolstelsels te onderhouden en om te vormen naar een gescheiden stelsel. Hierdoor komt alleen het hemelwater in de regenwaterafvoerleidingen (RWA). Beken en grachten worden langs deze weg naar rivieren geleid. Proper water in onze beken en grachten betekent ook een propere Zenne. Het afvalwater wordt langs droogweerafvoerleidingen (DWA), via pompstations en collectoren, naar een zuiveringsstation geleid. Nog veel werk aan de winkel dus. Maar Openbare Werken werkt er aan voort. Goe bezig? Oordeelt u zelf maar! 3

4 BIBLIOTHEEK Feest KJV woensdag 12 mei 2010 Het was feest in de bib van Zemst voor de Kinder- en Jeugdboekenjuryleden van groep 4 (10- tot 12-jarigen) en 5 (12- tot 14-jarigen)! Zesentwintig juryleden uit Zemst, Hofstade, Vilvoorde en Keerbergen namen deel. Katelijne Billet, woordkunstenares, vergastte hen op Midzomernachtsdroom van Shakespeare en las voor uit Honger, het vervolg op het winnende boek voor groep 5. Na een natje en een droogje maakten de juryleden kennis met elkaar via een wervelende opdrachtentocht in de bib. Nadien maakte de schepen van cultuur van Vilvoorde de winnende boeken voor groep 4 en 5 bekend. De schepen van Zemst was geëxcuseerd wegens ziekte. Alle deelnemers gingen naar huis met een mooie map. De leeswebsites aan de binnenkant verzekeren hen leesplezier, ook na het leesjaar bij KJV. Besparen op de loonkost WERKEN Het kan! Met het WIN-WIN aanwervingsplan van de federale overheid: uitzonderlijke voordelen voor de ondernemingen en extra troeven voor de werkzoekenden. In tijden van crisis biedt het WIN-WIN aanwervingsplan uitzonderlijke voordelen op de loonkost, via werkuitkeringen die de RVA aan de werknemer uitbetaalt en die de werkgever in mindering mag brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkeringen maken het mogelijk aan te werven of aangeworven te worden. Concreet houdt het WIN-WIN plan volgende voordelen voor de werkgever in : een loonsvermindering die tot euro per maand kan bedragen; een vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid. In de tabel ziet u welke werkzoekenden in aanmerking komen voor de WIN-WIN werkkaart en welke voordelen zij de werkgever bieden. De werknemer Ingeschreven als Bedrag van de Werkuitkering werkzoekende werkuitkering (*) wordt toegekend gedurende gedurende Jonger dan 26 jaar min. 3 maanden euro 24 maanden Geen diploma hoger (aanwerving in 2010) secundair onderwijs 12 maanden (aanwerving in 2011) Jonger dan 26 jaar min. 6 maanden euro 24 maanden Maximum een (aanwerving in 2010) diploma van hoger 12 maanden secundair onderwijs (aanwerving in 2011) 50 jaar en meer min. 6 maanden euro 24 maanden Uitkeringsgerechtigd (aanwerving in 2010) volledig werkloos 12 maanden (aanwerving in 2011) Langdurig min. 1 jaar en 750 euro 12 maanden uitkeringsgerechtigd max. 2 jaar + (aanwerving in 2010) volledig werkloos 500 euro +16 daaropvolgende maanden Een initiatief van de federale minister van Werk met de steun van HET WIN-WIN AANWERVINGSPLAN: IEdEREEN WINT ERbIj! EX-WERKZOEKENdE die VOORdEEL HAALT UIT HET WIN-WIN AANWERVINGSPLAN WERKGEVER die VOORdEEL HAALT UIT HET WIN-WIN AANWERVINGSPLAN Werf een werkzoekende aan en de federale overheid betaalt tot euro van zijn maandelijks loon. Meer info op Geïnteresseerd? Meer weten? Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Zemst organiseert in samenwerking met VDAB een infosessie voor werkgevers over het WIN-WIN tewerkstellingsplan, op woensdag 9 juni 2010 van uur tot 12 uur in de Bibliotheek van Zemst, polyvalente zaal, Schoolstraat 23 in 1980 Zemst. Agenda: 1. de recente crisismaatregelen van het WIN WIN plan; 2. de reeds geldende RSZ- kortingen en premies; 3. individuele beroepsopleiding (IBO). Inschrijven is verplicht, via marleen. of 0497/ Meer info over de infosessie en het WIN-WIN plan is te verkrijgen bij het PWA van Zemst, Natalie Paredaens, op of Zie ook * Deze bedragen zijn geldig voor voltijdse werknemers. Voor werknemers die deeltijds werken worden de bedragen herberekend in functie van de tewerkstellingsbreuk.

5 MILIEU Open milieuraad op 29 juni 2010 Europa werkt aan een plan om het niveau van de broeikasgassen in de atmosfeer onder controle te krijgen. Talloos zijn de initiatieven die overal te lande ontstaan om duurzaam om te gaan met ons leefmilieu. Ook vanuit de landbouwsector wordt duidelijk mee ingespeeld op de uitdagingen die aan onze maatschappij worden gesteld. Zo zijn er bijvoorbeeld de aanplantingen van korte omloophout die een hernieuwbare brandstof opleveren. Daarnaast zijn er diverse energiegewassen die het mogelijk maken om biomassa te oogsten voor energieproductie (verwarming, vergisting, elektriciteitsproductie, biobrandstoffen). Niet al deze toepassingen zijn zonder controverse. Daarom is het nuttig en interessant om de ontwikkelingen in de agrarische sector eens te overlopen. Tijdens een open vergadering van de Milieuraad zal ingenieur Bart Vleeschouwers, biomassa-expert bij de Boerenbond, een inleiding geven over deze problematiek. Die kan als basis dienen voor een interessante discussie over landbouw en klimaat. Ook een (proef)project met korte omloophout in Zemst komt aan bod. Tevens wordt toegelicht welke initiatieven particulieren kunnen nemen op het gebied van energiebesparende maatregelen (isolatie, zonnepanelen, ). Iedereen is van harte uitgenodigd op deze open milieuraad op dinsdag 29 juni 2010 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 in Zemst. Meldpunt ratten Win de Milieutrofee! De Milieuraad van Zemst heeft het initiatief genomen om een milieutrofee uit te reiken. Bedoeling is om originele en innoverende acties die milieu en natuur ten goede komen, te belonen en te ondersteunen. Zowel individuele inwoners als scholen, verenigingen en ondernemingen uit Zemst, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Deelnemers kunnen zich zelf inschrijven of door anderen worden voorgedragen. De actie moet in het wedstrijdjaar uitgevoerd zijn. Ook jarenlange inzet voor Ratten veroorzaken materiële schade en verspreiden ziekten. Iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt moet maatregelen nemen om ratten te vermijden en te bestrijden. Naast voedsel en beschutting zoeken ratten ook water op. Daarom beschouwen de verschillende waterbeheerders rattenbestrijding als één van hun opdrachten. De provincie bestrijdt de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen). Meldpunt Indien u ratten ziet langs een waterloop van tweede categorie, of meer wenst te weten over bestrijding van ratten, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Ratten Vlaams-Brabant op tel of milieu en natuur komt in aanmerking. Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier dat je kan verkrijgen bij de milieudienst in het gemeentehuis of downloaden van De inschrijvingsperiode loopt ieder jaar tot 1 oktober. De winnaars krijgen tijdens een feestelijke prijsuitreiking een trofee met de afbeelding van een groene opgestoken duim. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Milieu op of via Op zoek naar duurzame of fairtrade plaatsen in de gemeente Zemst? Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid en eerlijke handel? En wilt u dit mee promoten? Een trekkersgroep neemt het initiatief om een sneukelroute (fietsroute met proevertjes) uit te stippelen, die het thema duurzaamheid en eerlijke handel toegankelijk maakt voor de Zemstenaars. Om de bezoeker extra te verwennen tijdens deze tocht zou hier en daar een typisch duurzaam of fairtrade product aangeboden worden. De trekkersgroep zou het concept graag uitwerken met diverse partners en geïnteresseerden (zoals VVV Toerisme, VELT, de fairtrade-verkooppunten, voedselteams, landbouwers, Natuurpunt, ). Een eerste vergadering over de sneukelroute vindt plaats op dinsdag 22 juni om 20 uur in het gemeentehuis. Kunt u er niet bijzijn, maar heeft u bruikbare tips, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst Ontwikkelingssamenwerking of de duurzaamheidsambtenaar. Alvast bedankt!

6 JUBILARISSEN JUBILARISSEN Gouden bruiloft mei 3 mei 1960 Karel Brondel en Maria Verbist uit Elewijt 7 mei 1960 Roger Kempeneers en Denise Clerbout uit Eppegem Pierre Janssens en Lea Vlemincks uit Elewijt 9 mei 1960 Johannes Tobback en Maria Vanden Panhuyzen uit Hofstade 10 mei 1960 Louis Van Campenhout en Rosa Vaeck uit Zemst Maurice Jacobs en Maria Eekelaers uit Zemst 14 mei 1960 Juul Lelong en Rosa Bosmans uit Hofstade Jozef Mafranckx en Van Angela Den Mosselaer uit Elewijt 21 mei 1960 Leopold De Waegeneer en Francine Claes uit Eppegem 25 mei 1960 Carolus Van haesendonck en Irene Verbelen uit Weerde 28 mei 1960 Jean Landtmeters en Brigitte Van der Veken uit Eppegem 31 mei 1960 Félix Verdoodt en Isidora Pikaerts uit Eppegem DIAMANTEN BRUILOFT Bespaar tot 50% drinkwater Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelt het gemeentebestuur de nieuwe brochure en website Waterwegwijzer bouwen en verbouwen voor. Deze uitgave wil een praktische gids zijn voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond een woning. Met de gegeven informatie kunt u een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren. Omdat de informatie in de Waterwegwijzer voortdurend verandert, wordt de brochure Op 10 mei 2010 vierden Jan Luytens en Emilia Van Looy de 60ste verjaardag van hun huwelijk. Jan, beter gekend als Jang Loatens, werd op 21 december 1923 geboren in Rijmenam in een gezin met één broer en twee zussen. Alleen Jan is nog in leven. Hij baatte een landbouwbedrijf aan de Vaartdijk in Hofstade, waar hij nu nog woont. Emilia, beter gekend als Yvonne, werd geboren in Putte in een gezin met twee dochters en een zoon. Ook zij is altijd actief geweest in de landbouw. Meteen na hun huwelijk in Putte, vestigde het echtpaar zich in Hofstade. Het koppel kreeg vier zonen en vier dochters. Die zorgden voor zeventien kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Dit is telkens een feesttafel op zichzelf. Yvonne deed vooral het huishouden. Jan is altijd actief geweest in het verenigingsleven. In 1995 namen Jan en Yvonne voor vijf jaar de leiding van dansgroep Edelweiss over. Verder werden ze steeds bereid gevonden urenlang te helpen bij talrijke verenigingen. Niets was hen te veel. Maar gezondheidsproblemen deden aan alles een einde komen. Het diamanten koppel geniet nu met familie en vrienden van al wat nog mogelijk is. Namens de gemeente, de provincie en het koningshuis werden felicitaties overgemaakt. We wensen dit diamanten jubileumpaar nog een gezond, lang en liefdevol samenzijn. DUURZAAMHEID ondersteund door een website: www. vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. Hier vindt u onder andere wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks terug. Wist u trouwens dat een gemeentelijke subsidie kan worden verkregen tot 500 euro, voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke dienst Milieu op Bestel uw gratis exemplaar van de Waterwegwijzer via onderstaande bon. Bestelbon gratis Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Naam, voornaam:... Organisatie:... Adres: Stuur deze bon op naar Vlaamse Milieumaatschappij, Infoloket, A. Van de Maelestraat 96 in 9320 Erembodegem 6

7 JUBILARISSEN DIAMANTEN BRUILOFT Op 22 april 2010 vierden Petrus AN- DRIES en Aline COOLS de 60ste verjaardag van hun huwelijk. Petrus, beter gekend als Neste en een rasechte Zemstenaar, werd geboren in Zemst op 12 april Hij had één zuster, die vijftien jaar geleden is overleden. Neste is heel zijn leven landbouwer geweest en DIAMANTEN BRUILOFT Op 17 april 2010 vierden Michael GEERTS en Jacqueline HARTEEL de 60ste verjaardag van hun huwelijk. Michael werd geboren in Mechelen op 16 september 1927 en heeft broers noch zusters. Zijn volledige beroepsloopbaan DIAMANTEN BRUILOFT Op 29 april 2010 vierden de echtelingen Ludovicus GIJSEMANS en Hilda GOYERS de 60ste verjaardag van hun was zowel vee- als groentenboer. Aline werd in Meise geboren op 28 september Zij had één zuster, die is overleden. Zij werkte thuis ook al op de boerderij. Na hun huwelijk in Meise trokken ze in bij de ouders van Petrus, in het ouderlijk huis aan de Linterpoortenlaan in Zemst. Het gezin telt twee dochters die beiden in de buurt zijn blijven wonen. Verder telt de familie vier kleinkinderen, drie meisjes en één jongen, en vier achterkleinkinderen, drie jongens en één meisje. Je kan hier dus spreken van een volledig viergeslacht. In zijn vrije tijd gaat Petrus fietsen en tuiniert hij. Voor een babbel met de buren maakt hij ruimschoots tijd. Soms bracht hij door bij de ASLK in Brussel. Ook Jacqueline werd in Mechelen geboren, op 15 maart Zij had een broer, die overleden is. Ook zij werkte haar hele loopbaan, 40 jaar, trouw als bediende bij de Nationale Bank van België in Brussel. Na hun huwelijk in 1950 woonde het koppel eerst in Mechelen, maar ze smeedden al wel plannen om in Hofstade te gaan wonen. En zo verhuisden ze in 1962 naar de Zavellaan, waar ze nu nog wonen. Hun gezin telt één zoon en ze hebben drie kleinkinderen: twee meisjes en één jongen. Michael houdt vooral van zelfs twee uur lang. Aline houdt het bij kousen breien, koken, naar de gepensioneerdenbond gaan en lezen. Alina is ook lid van KVLV in Zemst-Laar, een bloeiende vereniging waar ze haar steentje kan bijdragen. Samen houden ze ook van kaartspelen. Het verheugt Aline en Petrus dat praktisch elke dag kinderen en kleinkinderen binnenwippen: hoe meer volk hoe meer vreugd. En zo genieten Neste en Aline samen met familie en buren van hun oude dag. Namens de gemeente, de provincie en het koningshuis werden felicitaties overgemaakt. We wensen dit diamanten jubileumpaar nog een gezond, lang en liefdevol samenzijn. werken en van fotograferen. Hij is aangesloten bij de Koninklijke Mechelse Fotokring. Jacqueline houdt van lezen en reizen, maar ze is niet meer zo mobiel sinds ze een ongeval had. Daarom hebben beiden hun sociale contacten wat moeten afbouwen maar ze hopen op spoedig beterschap. Verder genieten ze nog van hun buren en de rustige omgeving waarin ze graag wonen. Namens de gemeente, de provincie en het koningshuis werden felicitaties overgemaakt. We wensen dit diamanten jubileumpaar nog een lang, gezond en liefdevol samenzijn. huwelijk. Ludovicus werd in Putte geboren op 27 juni 1928, als enig kind. In november 1945 ging hij in Mechelen wonen, waar hij meubelen uittekende en zelfstandige werd. Hilda werd geboren op 26 september 1930 in Mechelen. Zij had twee broers, beiden inmiddels overleden. Zij werkte als naaister in een modewinkel in Brussel. Na hun huwelijk in Mechelen, woonden ze 27 jaar in deze stad waar ze samen hun beroep als zelfstandige uitoefenden. In 1977 kwamen ze in Hofstade wonen. Ze hebben één dochter, twee kleinzonen en twee achterkleinkinderen. Beide echtgenoten houden van samen reizen, goed eten en nog zoveel mogelijk genieten van al het waardevolle en aangename van het leven. Namens de gemeente, de provincie en het koningshuis werden felicitaties overgemaakt. We wensen dit jubileumpaar nog een gezond, lang en liefdevol samenzijn.

8 Alle activiteiten zijn na te lezen op onze website Activiteitenkalender juni 2010 Seniorensport. Elke maandag om 14u in de serviceflats van het rusthuis in Zemst. Org.: Okra seniorensport Weerde Wandelen. Elke maandagnamiddag om uur samenkomst aan de Vredelaan. Org.: KAV Weerde. Info: Erna Lalleman Tafeltennis met KWB. Elke maandagavond om uur. Parochiezaal, Kloosterstraat 4. Org.: KWB Zemst-centrum. Info: Figuretics en BBB. Elke maandagavond van 20 tot 21 uur turnen voor jong en minder jong. Eén gratis proefles. D Oude School in Weerde. Org.: KAV Weerde. Info Hilda Tesseur Fietsen. Elke maandagavond om uur aan de kerk van Zemst. Org.: KVLV Zemst Spreekbeurt. Elke eerste dinsdag van de maand (uitgez. juli en augustus) in de parochiezaal van Eppegem. Org.: Open Oog. Joggen met KWB. Elke dinsdagavond om uur. Samenkomst parking Rusthuis Releghem. Elke zondagochtend om 10 uur. Samenkomst parking put van Weerde (kant Gulderij). Org.: KWB Zemst-centrum. Info: www. kwbzemstcentrum.be Nordic walking. Vertrek elke dinsdagavond op uur aan de kerk van Zemst. Org. KVLV Zemst Petanque: Elke 2 de en 4 de woensdag van de maand in rusthuis Releghem in Zemst. Vertrek kerk Elewijt om uur; Org.: Okra Elewijt; Info: tel Figuretics en BBB. Elke woensdag van tot (uitgez.schoolvakanties) in d Oude School Weerde, Damstraat. Org.: Weerdse Turnkring. Info: of Bijeenkomst gepensioneerden Eppegem: elke 2 e donderdag van de maand. Vanaf 14 uur kaarten en bingo in parochiezaal Eppegem. Org.: Parochiale Bond Gepensioneerden Eppegem Aerobic: Elke donderdagavond om 20 uur in d Oude School Weerde. Gratis proefles. Org.: KAV Weerde. Info: Nicole Van Dessel Yogalessen: Elke donderdagavond van tot 22 uur in school De Regenboog, Molenveld in Elewijt. 10 lessen voor 45 euro KVLV-leden en 65 euro niet-kvlv-leden. Org.: KVLV Elewijt. Info: Francine Hoffinger of Werkdag: Natuurpunt Zemst. Elke donderdag vanaf 9 uur in één van de natuurgebieden. Welk? Info bij Marcel De Prins op of via hilde. Postzegelkring Rubens Elewijt. Iedere 1ste en 3de zondag van de maand van 10 tot 12 uur in de Gildezaal. Nieuwe leden zijn welkom. Info: Monique Van den Balk (na 18 uur) donderdag 3 juni Mariaviering. Om 19 uur in rusthuis Lindestraat. Org.: KWB Zemst-centrum. zaterdag 5 juni Cursus grassen. Derde excursie. Vertrek kerkplein Weerde op 14 uur. Info: Org.: Natuurpunt Zemst. Daguitstap. Naar de scheepsliften op het Canal du Centre in Henegouwen. Org.: Davidsfonds Zemst-Eppegem- Laar. Schoolfeest. Om 11 uur in basisschool Zonnewijzer, Pastorijstraat 15 in Weerde. Rommelmarkt, barbecue (voorinschrijving), optreden van de kinderen, kinderfuif en praatcafé. Doorlopend eten en drinken. Info: ww.zonnewijzer. net. Org.: Zonnewijzer Weerde zondag 6 juni Familierestaurant Open VLD. Van 12 tot 20 uur in cultuurhal WIK in Zemst- Laar. Info: Mark Ceenaeme op Org.: Open VLD. dinsdag 8 juni Kookles. Vijfde les: een kilootje minder. Om uur in zaal In Den Prins. Info: Jeanine Verbeke op Info: Org.: KAV Elewijt woensdag 9 juni Avondfietstocht Nederokkerzeel. Onder begeleiding en aan een matig tempo, ±25 km langs rustige wegen met halfweg een korte stop. Vertrek om 19 uur aan de kerk van Weerde (als het te hard regent, rijden we niet!). Deelname: 1 euro (Pasar leden: 0,5 euro). Info: en Fernand Nevens op Org.: PASAR. zaterdag 12 juni Cursus grassen. Vierde excursie. Vertrek: kerkplein Weerde om 14 uur. Info: Link voor meer info: Org.: Natuurpunt Zemst. Juni Compostmaand. Van 9 tot 12 uur in de demotuin aan het containerpark.

9 Alle activiteiten zijn na te lezen op onze website Vraag advies over compost en afvalarm tuinieren en win een vat vol tuingereedschap. Org.: Compostmeesters Zemst. VYF IkSurf. Zet je eerste stap als surfer of zeiler! Tussen 10 en 13 uur kan je leren surfen op de Egleghemvijver. Prijs: 15 euro. Info: Org.: Vlaamse Yachting Federatie sp.a Restaurant Eppegem. Tussen 18 en 21 uur in de parochiezaal in Eppegem. Info: Org.: sp.a Eppegem. Zie ook zondag. zondag 13 juni Gezinsfietslus Kampenhout. Gedeelte van de Groene Gordel en Dijleland, langs de mooiste plekjes, natuur en cultuur in en rond Kampenhout. Ook geschikt voor gezinnen. Breng een gratis bezoek aan het Witloofmuseum. Lunchpakket meebrengen. Afstand: 45 km. Deelname: 3,50 euro (Pasar-leden: 2 euro), kinderen onder 12 jaar gratis! In de prijs zijn begrepen: fietskaart, versnapering, bezoeken, attentie, verzekering LO. Info: of Fernand Nevens op Samenkomen om 10 uur aan de kerk van Weerde. Org.: PASAR sp.a Restaurant Eppegem. Tussen 12 en 15 uur in de parochiezaal in Eppegem. Info: Org.: sp.a Eppegem. Zie ook zaterdag. donderdag 17 juni Fietstocht naar Beerzel. Toffe namiddagfietstocht van ±40 km onder begeleiding, langs rustige wegen met halfweg een kleine stop. Vertrek om uur aan de kerk van Weerde (als het te hard rekent, rijden we niet!). Terug rond 18 uur. Deelname: 1 euro (Pasar-leden: 0,50 euro). Info: Eric Van Hoof op of Org.: PASAR zaterdag 19 juni Breugelfestijn VLAM. Van 17 tot 21 uur in d Oude School Weerde. Info: Org.: VLAM. Zie ook zondag. zondag 20 juni Daguitstap naar Tessenderlo. Mooie boswandeling van 7,5 km (variant: 3,5 km). Start om 10 uur op de parking van de VVV-Toren Gerhagen (GPS: Zavelberg 9 in 3980 Tessenderlo). Lunchpakket meebrengen. Terugkeer via Averbode met bezoek aan Norbertijner abdijkerk. Wandelschoenen noodzakelijk (of laarzen, bij regenweer). Deelname: 2 euro (Pasar-leden 1 euro). Carpooling: om 9 uur parking Schranshoeve, Stijn Streuvelslaan 92 in Eppegem. Info: Fernand Nevens op of be/zemst. Org.: PASAR. Breugelfestijn VLAM. Van 11 tot 15 uur in d Oude School Weerde. Info: Org.: VLAM. Zie ook zaterdag. woensdag 23 juni Avondfietstocht. Onder begeleiding, aan een matig tempo, langs rustige wegen naar Kapelle-op-den-Bos. Vertrek om 19 uur aan de kerk van Weerde (als het te hard rekent, rijden we niet!). Afstand ±25 km, met korte stop halfweg. Deelname: 1 euro (Pasar-leden: 0,50 euro). Info: Fernand Nevens op of Org.: PASAR. zaterdag 26 juni Kona Cup. Op de Egleghemvijver. Een surfwedstrijd waarbij enkel Kona surfsets worden gebruikt. Info: www. konabenelux.com. Org.: Kona Benelux (i.s.m.wsc-alleman). Werkgroep natuurstudie. In één van de reservaten. Samenkomst om 14 uur op het kerkplein in Weerde. Info: www. natuurpuntzemst.be. Org.: Natuurpunt Zemst 100-jarig bestaan De Plezante Boeren. Vanaf 21 uur is iedereen welkom in de Schranshoeve. Org.: De Plezante Boeren. Zie zondag voor diverse activiteiten. zondag 27 juni Jumping. Tussen 9 en 19 uur in manege Verbrande Brug, Grimbergsesteenweg 321 in Eppegem. Van 60 cm tot 1 m. Iedereen welkom. Inschrijvingen ruiters en alle info: tel Met gezellig eetcafé voor iedereen. Org.: Ruiterclub Verbrande Brug. Restaurantdag. Van tot 17 uur in d Oude School. Info: Org.: K.H. Sint Martinus Weerde. 100-jarig bestaan De Plezante Boeren. In de Schranshoeve: tentoonstelling, rommelmarkt (geen reservatie noch standgeld), boerenpensen en hamburgers, viswedstrijd (2 groepen: tot 16 jaar en vanaf 17 jaar), pannenkoekennamiddag. Iedereen van harte welkom. Meer info en org.: De Plezante Boeren. TOERISME Open Tuindagen terug in Zemst in 2011 Tweejaarlijks kan je het laatste weekend van juni terecht in de prachtige tuinen van hobbytuiniers in Zemst. Dit jaar worden er geen tuinen opengesteld omdat tijdens het laatste weekend van augustus de VVV Toerisme Zemst de Kunstenaarsroute organiseert. Vele Zemstse kunstenaars stellen hun werken tentoon. In het kader van de Open Tuinen van de Landelijke Gilden stelt Mia Coulommier (Vogelzang 27, Zemst) haar siertuin open. Tuinliefhebbers die volgend jaar willen deelnemen aan de volgende Open Tuin editie in Zemst kunnen hun gegevens nalaten via of telefonisch bij mevrouw Coulommier. Info: of mevrouw Coulommier

10 Braderij op juni Tijdens het laatste weekend van juni is het in heel Zemst braderij De handelaars van groot Zemst organiseren met steun van de KMO-stuurgroep en het gemeentebestuur voor de zevende keer een braderij. Einde juni kan je gedurende vier dagen in de deelnemende handelszaken terecht voor braderijprijzen en -acties. Je herkent de deelnemers aan de ballonnen en affiches die ze zullen uithangen. Bij het ter perse gaan van deze Zemst Info konden we onderstaande handelszaken noteren als deelnemer. Schoenen Carmi Brusselsesteenweg 129, Zemst braderijprijzen Textiel en kleding Jeannine De Donder Leopoldstraat 70, Zemst braderijprijzen, Sloggi: gratis Mario s Motorcenter Stationslaan 44, Zemst (zondag gesloten) speciale braderijkortingen Babyspeciaalzaak Kikin Stationslaan 69, Zemst braderijkortingen Fietsen Janssens Vekestraat 66, Elewijt Coiffure & Welness Pascale Brusselsesteenweg 233, Eppegem % korting op alle schoonheids- en kappersproducten Pess Men s Fashion Brusselsesteenweg 418, Eppegem Van Haesendonck Hoge Buizen 57, Eppegem (zondag gesloten) Topformfit Kompenhofstraat 44, Eppegem % braderijkorting 10% braderijkorting op kachels gratis gezondheidsmeting

11 Tattooshop Tribalink Ambroossteenweg 53, Hofstade euro korting en gratis baseballpet Kapsalon Knip & C Moniestraat 5, Hofstade gratis drankje en versnaperingen Het Creatieve Visje Tervuursesteenweg 15, Hofstade braderijpromoties Fietsen DW - Dynamic Wheels Tervuursesteenweg 192, Hofstade gratis fietstassen bij aankoop fiets Dagbladhandel De Heidekrant Tervuursesteenweg 221, Hofstade Bakkerij Van Eeckhout Tervuursesteenweg 233, Hofstade verwenactie brood of gebak Bloemenwinkel Floore Tervuursesteenweg 260, Hofstade zonnebloemactie Bugattis Body & Beach Tervuursesteenweg 358, Hofstade braderijkortingen op lingerie en badmode Hobbypatch Tervuursesteenweg 328, Hofstade % braderijkorting, geschenkje vanaf 5 euro aankoop, wafelenbak! Patsy Wafels Tervuursesteenweg 123, Hofstade bakt zaterdag wafels bij Hobbypatch Nail Care Inge Zemstsesteenweg 3, Hofstade demo zilverjuwelen 11

12 TELEFOONWEGWIJZER Politie KASTZE Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel T , Wijkwerking Zemst De Griet 1, 1980 Zemst T F ma t/m vrij: 8-12u di: 16-19u woe: 13u30-16u Voor dringende oproepen 101 Bibliotheek Hoofdbibliotheek Schoolstraat 23,Zemst T OCMW OCMW Administratie Hoogstraat 69, Zemst Elke werkdag van 9-12u. Dinsdag ook van 16-18u. Namiddagen enkel op afspraak. T F Voorzitter OCMW Tom Dehaene Di, woe, do van 19-20u telkens na afspraak T Secretaris OCMW Eddy Van Bosstraeten T Consultatiebureau Kind & Gezin Dienst opvanggezinnen OCMW Zemst T of 25 RVT Releghem Lindestraat 60, Zemst T F PWA Hoogstraat 69, Zemst Ma-vrij: 9-12u s namiddags op afspraak; woensdag gesloten T F Milieu Huisvuil INCOVO Intergemeentelijk Samenwerkingsverband - O. V. C.Buyssestraat 5, 1800 Vilvoorde T F Containerpark Houtemsestraat 23, Eppegem T Compostmeesters Eddy Michiels Linterpoortenlaan 87, 1980 Zemst tel gsm Lief Alkemade tel Elise Elshout en Eric Daelemans Elzenstraat 2 in 1982 Zemst-Elewijt Myriam Van den Broeck Marie-Paule Van Gucht José Van Hees An Van Iseghem Jean Stallaert Kees Van Oorschot Dirk Vertongen Rudy Dehasque tel Pascal Van Cappellen Peter Benoitlaan 51 in 1980 Zemst Meldpunt hinder dienst Milieu: politie-wijkwerking: permanentie 24/24: Onderwijs Gemeentelijk onderwijs De Regenboog, Molenveld 36, Elewijt T De Waterleest, Waterleestweg 20, Eppegem T De Pimpernel, Spiltstraat 274, Zemst-Laar T Vrij onderwijs De Kriekelaar, De Tilbourgstraat, Hofstade T De Zonnewijzer, Pastorijstraat 15, Weerde T De Tuimeling, Brusselsesteenweg 23, Zemst T Gemeenschapsonderwijs Ter Berken, Ambroossteenweg 13, Hofstade T De Meer, Bovenweg 17, Zemst T Buitenschoolse kinderopvang (BKO) Dienst welzijn T Noodnummers Medische spoeddienst: 100 Federale politie: 101 (112 voor GSM) Brandweer: 100 (112 voor GSM) Brandweer Vilvoorde: Rode-Kruis Vlaanderen: 105 Antigifcentrum: Aidstelefoon: Kankerfoon: De Druglijn: Zelfmoordpreventie: Holebifoon: Holebifoon doven & slechthorenden: Gezondheidslijn (Vl.liga tegen kanker): Card Stop (bij verlies bankkaart): Wachtdiensten Apothekers Zemst: Dokters Zemst, Eppegem, Weerde: Dokters Elewijt: Dokters Hofstade: Nuttige adressen en telefoonnummers Parochiefederatie Zemst E.H Metdenancxt, federatiepastoor Pastorijstraat 12, Weerde T F Post Hoofdkantoor, Brusselsesteenweg 68, Zemst Klantendienst: 022/ (vragen over krantenbedeling enz) Klachten: Elektriciteit en aardgas Iverlek, algemene inlichtingen T (8-20u) Storingen en defecten: T Gasreuk: T Defecte straatlampen: T Tv-distributie Telenet, klantendienst T (8-20u) Waterleiding Permanente wachtdienst tijdens kantooruren: T Anders: T Federale Overheidsdienst Financiën Personenbelasting: PB2, Groenstraat 51, Vilvoorde T Kadaster: Groenstraat 51, Vilvoorde T Registratiekantoor: Molenstraat 228, Grimbergen T BTW Controlekantoor: Brusselsesteenweg 11, Grimbergen T

13 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TELEFOONWEGWIJZER Sportinfrastructuur Sporthal Zemst: Schoolstraat 13, T Sporthal Eppegem: Waterleestweg 14, T Budohal Elewijt: Driesstraat, T Sporthal Zwembad Hofstade: Zandstraat, T Blosodomein Hofstade: Tervuursesteenweg, T Gemeentehuis De Griet 1, 1980 Zemst T F Ma-do-vrij: 9-12u Di: 9-12u en 16-19u Woe: 9-12u en 13u30-16u Afdeling algemeen bestuur Dienst interne zaken Informatieambtenaar T Secretariaat T Centrale aankoopdienst T Personeel T Archief T KMO-ambtenaar T Dienst financiën Ontvanger T Financiën T Dienst burgerzaken T F Afdeling technische diensten en openbare werken Openbare werken T Mobiliteitsambtenaar T Werkliedendienst Houtemsestraat 26, Eppegem T F Ruimtelijke ordening en stedenbouw T Patrimonium T Milieu Milieuambtenaar T duurzaamheidsambtenaar T Afdeling vrije tijd en welzijn Dienst cultuur, sport en toerisme Cultuurfunctionaris T Toerisme T Sport T Ontwikkelingssamenwerking T Dienst jeugd en welzijn Jeugdconsulent T Welzijn T Speel-o-theek Boemerang Elke 2 de donderdag van de maand van tot uur op de zolder van het OCMW-gebouw, Hoogstraat 69, Zemst. Info bij Sandra Saenen Zitdagen college burgemeester en schepenen Burgemeester: Bart Coopman , Bevoegdheden: burgemeester, ambtenaar van burgerlijke stand, vreemdelingenzaken, bevolking, kieszaken, algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, ruimtelijke ordening en stedenbouw, grondbeleid en beheer onroerende goederen, interne en externe communicatie en informatie, nieuwe technologieën, lokale economie en juridische zaken. Zitdag: Dinsdagavond van 18u30-19u30 lokaal ste verdieping Eerste schepen: Bart Nobels , Bevoegdheden: schepen van jeugd, mobiliteit, groenvoorzieningen, ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, rooilijnen en voetwegen Zitdag: Dinsdagavond van 17-18u lokaal 0.27 gelijkvloers Tweede schepen: Louis Van Roost , Bevoegdheden: schepen van personeel, landbouw, begraafplaatsen, erediensten, intergemeentelijke samenwerking, sociale huisvesting Zitdag: Dinsdagavond van 18-19u lokaal zolder naast dienst financiën Derde schepen: Koen Vandermeiren , Bevoegdheden: schepen van onderwijs, cultuur, voor- en buitenschoolse kinderopvang, opvoedingsondersteuning, archief, bibliotheek, toerisme en recreatie Zitdag: Dinsdagavond van 18-19u lokaal 0.26 gelijkvloers Vierde schepen: Monika Einfalt , Bevoegdheden: schepen van feestelijkheden, senioren, gezondheid, evenementen, jubelarissen, markten en kermissen, gelijke kansen Zitdag: Dinsdagavond van 18-19u lokaal 0.26 gelijkvloers Vijfde schepen: Piet Van Grunderbeek , Bevoegdheden: schepen van sport, vlaamse zaken, buurtwerking, dierenwelzijn Zitdag: Dinsdagavond van 17-18u lokaal 0.27 gelijkvloers Zesde schepen: Cois Vander Elst , bevoegdheden: schepen van openbare werken, milieu, afvalbeleid,werklieden, nutsvoorzieningen, waterlopen, onderhoud en aanleg wegen, onderhoud en oprichting gebouwen, monumentenzorg, Europese zaken Zitdag: Op afspraak lokaal 0.28 gelijkvloers Zevende schepen: Tom Dehaene , Bevoegdheden: schepen van sociale zaken, financiën, verzekeringen, werkgelegenheid Zitdag: enkel op afspraak op de zetel van het OCMW, Hoogstraat 69, Zemst Gemeentesecretaris: Louis Van Releghem , Voor de zitdagen dient men gebruik te maken van de ingang aan de Stationslaan Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen Burgemeester Bart Coopman en secretaris Louis Van Releghem De Griet 1, 1980 Zemst Samenstelling,coördinatie en eindredactie: Communicatiedienst Jaargang 32 nummer 6 Juni

14 JEUGD Grabbelpas zomervakantie 2010 Beste Grabbelaars, Het is weer zo ver: de zomervakantie komt stilaan dichterbij. De ideale periode om een leuke uitstap te doen of om deel te nemen aan een spannende activiteit. Met je vriendjes of vriendinnetjes, je buren, broertjes of zusjes, of gewoon alleen Alles kan! In de tabel hieronder vind je in t kort de activiteiten die je kan doen. Een meer uitgebreide folder wordt verspreid via de Zemstse scholen en is ook verkrijgbaar op de dienst Vrije Tijd en Welzijn in het gemeentehuis. Je kan m ook downloaden op Heb je nog vragen, aarzel dan niet om eens contact op te nemen met de jeugddienst. Inschrijven: de inschrijvingen voor de grabbelzomer starten op 1 juni vanaf 16 uur, bij de dienst Vrije Tijd en Welzijn. Je kan er cash of met bancontact dadelijk alles betalen. Let op: de plaatsen zijn beperkt en je bent pas echt ingeschreven na betaling! Nog vragen, meer info? Jeugddienst, De Griet 1 in 1980 Zemst, of maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag week jarigen 4-5 jarigen 8-15 jarigen 5-9 juli Uitstap Provinciaal Uitstap Provinciaal Grabbeldag 2010: domein Kessel-lo domein Kessel-lo Frigors Winterparadijs in Kessel-Lo week jarigen 6-7 jarigen 4-5 jarigen 8-9 jarigen 8-12 jarigen juli Uitstap Bloso domein Uitstap Bloso domein Uitstap Bloso domein Uitstap Bloso domein Rolschaatsen week jarigen 4-7 jarigen Nationale Feestdag 8-9 jarigen juli Uitstap Uitstap Uitstap Nekker Mechelen Nekker Mechelen Nekker Mechelen 8-12 jarigen Paardrijden week jarigen 4-5 jarigen 6-7 jarigen juli Volleybal toernooi Uitstap Tivolipark Uitstap Tivolipark Herent Mechelen Mechelen 8-12 jarigen duiken week jarigen 6-7 jarigen 4-5 jarigen 8-9 jarigen 8-12 jarigen 2-6 Bezoek maïsdoolhof Bezoek maïsdoolhof Bezoek maïsdoolhof Bezoek maïsdoolhof Afrikaans augustus Hombeek Hombeek Hombeek Hombeek dansen week jarigen 6-9 jarigen 4-5 jarigen 9-12 Uitstap Vrijbroek park Uitstap Vrijbroek park Uitstap Vrijbroek park augustus in Mechelen in Mechelen in Mechelen 8-12 jarigen 8-12 jarigen Rolschaatsen Paardrijden Week jarigen 9-12 jarigen 9-12 jarigen Kooksprookjes Film workshop Film workshop augustus Week jarigen jarigen kooksprookjes Gek op augustus 14

15 JEUGD Kinderhoogdag en Pleinpop Op 3 juli organiseert de gemeente Zemst voor de tweede keer een Kinderhoogdag. Op het programma staan onder andere volgende voorstellingen en workshops. Carpetland van Theater Froefroe Carpetland is een poppenspel vol vliegende tapijten, buikdanseressen en een ontroerende liefdeshistorie recht uit het land van sluiers en woestijnen, in een internationale taal. Grappig, en boordevol animatie voor jong en oud. Hands up van Lejo In de voorstelling Hands up! neemt Lejo zijn publiek 25 minuten mee naar de wereld van zijn unieke, grappige en vertederende poppen. De poppen bestaan enkel uit handen en ogen, maar weten toch jong en oud te boeien. In een hoog tempo passeren de meest uiteenlopende types de revue: van een hyperactieve pianist tot een vliegende operazanger en van een bijzondere spin tot zelfs een heel kinderkoor inclusief dirigent. Mis deze unieke kans niet om dit natuurtalent uit Nederland met internationale allures aan het werk te zien. Just Another Boyband? Van Cirq ulation locale Cirq ulation Locale brengt circusshows die het ganse jaar toeren in heel Europa. De shows zijn een frisse en energieke mix van jongleren en acrobatie met dans, clowns en improvisatie. Just Another Boyband? is een jongleertrio dat een ode brengt aan de boyband. Of is het eerder een parodie? Indrukwekkend jongleren met kegels en diabolo s, met leuke danspasjes en playback. De voorstelling speelt zich af op en rond een metershoge stelling en is geschikt voor alle leeftijden. Percussive-Sjow! De Kempense slagwerkbatterij Percussive brengt enkele bijzondere fragmenten uit hun avondvullende theatervoorstelling Sjow, een wervelend percussiespektakel. In Sjow worden strakke tempo s, vette ritmes en een feilloze timing moeiteloos gecombineerd met humoristische acts en entertainment van de bovenste plank. Word mini-journalist voor 1 dag Word lid van een echte kinderredactie onder leiding van een communicatieexpert. Gebruik alle professionele middelen die je nodig hebt om een goed artikel te maken voor het gemeentelijk informatieblad. Wie weet mag je zelfs een interview afnemen van een echte artiest. Om alles vlot te laten verlopen spreken we vroeger af dan de rest voor een heuse redactieraad. Je krijgt een perskaart waarmee je backstage kun komen. Bekijk deze workshop eerder als een opdracht. Om een degelijk artikel te kunnen schrijven moeten jullie natuurlijk ook proeven van het aanbod die dag. Schrijf dus ook zeker in voor andere workshops. Meedoen? Dan moet je voor de voorstellingen en voor de workshops een Kinderhoogdagbandje aanschaffen. Dit geldt zowel voor kinderen als voor ouders en begeleiders. Het bandje geeft toegang tot al de activiteiten (zolang er plaatsen beschikbaar zijn). Met het Kinderhoogdagbandje krijg je ook nog een leuk presentje op de dag zelf. Een bandje kost 5 euro in voorverkoop en 6 euro de dag zelf. Vanaf 1 juni om 16 uur kun je voor bandjes en reservatie terecht op de jeugd- of cultuurdienst in het gemeentehuis. Pleinpop en het muzikaal optreden in het kader van Vlaanderen Feest! zijn gratis. Reserveren voor een workshop of een voorstelling die binnen plaatsvindt (beperkt aantal plaatsen) Enkel vanaf 1 juni 2010, 16 uur, op het nummer /94). Reserveren kan pas als je al een deelnemersbandje hebt gekocht! Dorst of honger? En daarmee pasta! Tijdens de Kinderhoogdag zullen er op het plein allerlei eet- en drankstandjes zijn. Heb je zin in een spaghetti bolognaise, verse fruitsla, een verse wafel of een ijsje? Wij voorzien het allemaal! Organisatie: Het gemeentebestuur van Zemst, de diensten Jeugd en Cultuur, de Jeugd-, Cultuur-, Sport- en Gezondheidsraad, en de meewerkende Zemstse verenigingen. Veel dank gaat naar de talrijke vrijwilligers. Met steun van de Provincie Vlaams-Brabant, Artforum en Mooss. Zemst Feest! Aansluitend op de Kinderhoogdag organiseert de gemeente Pleinpop, met op het programma: 20u15 Stilleto s 22u30 Eddy Wally 00u00 Frituur Paula Meer weten? Bel naar (dienst Jeugd) of (dienst Cultuur). naar of Surf naar of 15

16 JEUGD Animatoren en begeleiders BKO gezocht (twee laatste weken zomervakantie) Voor de twee laatste weken van de zomervakantie, van 16 augustus tot en met 27 augustus 2010, zoekt het gemeentebestuur: Stagiairs en niet-gebrevetteerde animatoren Samen met een begeleider en andere animatoren zorg je (van 7.30 tot uur of van tot uur) voor een heleboel leuke activiteiten met de kinderen. Praktisch: je bent minstens 16 jaar (of je wordt 16 jaar) in het lopende kalenderjaar en je doet je animator stage je wil graag als vrijwilliger werken je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Animatoren Samen met een begeleider en andere animatoren zorg je (van 7.30 tot uur of van tot uur) voor een heleboel leuke activiteiten met de kinderen. Praktisch: je hebt minstens 2 weken ervaring binnen een speelplein of BKO in Zemst in het lopende kalenderjaar je bezit minstens het attest van animator in het jeugdwerk of een diploma in een hogere (sociaal-)agogische of pedagogische richting of een diploma 7de jaar verzorgende sector of je bent minstens 18 jaar en hebt minstens 3 weken ervaring op speelplein/bko zonder animatorenattest of je bent stagiair hoofdanimator in het jeugdwerk indien je op één jaar tijd niet meer dan 25 dagen hebt gewerkt als animator moet je geen sociale bijdragen betalen. Begeleid(st)ers Als begeleider werk je samen met één of meerdere animatoren en zorg je voor de opvang, begeleiding en animatie van de kinderen. Je werkt van 7.15 tot uur of van tot 18 uur. Praktisch: je bent minstens 18 jaar en bezit het attest van hoofdanimator of begeleider in het jeugdwerk of je bent minstens 18 jaar en bezit het attest van animator en hebt 4 weken ervaring op speelplein of BKO in Zemst of je bent minstens 18 jaar en bezit een diploma in een hogere (sociaal-)agogische of pedagogische richting of je bezit een diploma 7de jaar verzorgende sector indien je op een jaar tijd niet meer dan 25 dagen gewerkt hebt als animator, moet je geen sociale bijdragen betalen of je bent toezichter/leerkracht in de basisscholen. Stuur je kandidatuur uiterlijk op 1 juli 2010 naar het gemeentebestuur, dienst Welzijn, De Griet 1 in 1980 Zemst. Info: of zemst.be gemeente Zemst dienst Welzijn inschrijvingsformulier animatoren/ begeleiders BKO ZOMERvakantie naam:...voornaam:... adres:... tel./gsm: geboorteplaats en -datum:... rijksregisternummer (op de keerzijde van je identiteitskaart): studierichting:... hobby s:... persoonlijk rekeningnummer:... Ik heb wel/geen ervaring in het werken met kinderen, zo ja, door: ik ben wel / niet in het bezit van een brevet van animator / hoofdanimator (kopie bijvoegen) ik volg dit jaar een cursus animator / hoofdanimator ik wil mijn stage wel / niet doen tijden de buitenschoolse kinderopvang ik ben wel / geen lid van een jeugdvereniging. Zo ja, van... ik ben vrij (vermelden: datums + voor- of namiddag): Datum en handtekening: 16

17 JEUGD Inschrijving buitenschoolse kinderopvang twee laatste weken zomervakantie Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Zemst wonen of die naar een Zemstse basisschool gaan, kunnen tijdens de twee laatste weken van de zomervakantie (van 16 augustus tot en met 27 augustus), tussen 7.30 en 18 uur terecht in onze buitenschoolse kinderopvang, Spiltstraat 274 in 1980 Zemst-Laar tel De opvangtarieven zijn vastgesteld op 4 euro per dagdeel per kind voor het 1ste en 2de kind van het gezin. Vanaf het 3de kind wordt er geen financiële bijdrage gevraagd. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor de voormiddag, de namiddag of beide dagdelen. de opvang in de voormiddag loopt van 7.30 tot 14 uur. Indien kinderen na 14 uur aanwezig zijn, zal ook de namiddag worden aangerekend als dagdeel; de opvang in de namiddag loopt van 12 tot 18 uur. Indien kinderen vóór 12 uur aanwezig zijn, zal ook de voormiddag worden aangerekend als dagdeel. Tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur worden in principe geen kinderen gebracht of afgehaald. Vul op de inschrijvingsstrook hieronder de gewenste dagen en tijdstippen in waarop uw kind(eren) aanwezig zal (zullen) zijn. Bezorg de strook aan de gemeentelijke dienst Welzijn ten laatste op 1 augustus U kunt deze inschrijvingstrook ook downloaden op Pas nadat de ouders zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met het huishoudelijk reglement wordt de inschrijving van het kind geldig. Info: tel of maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag van... u. van... u. van... u. van... u. van... u. tot... u. tot... u. tot... u. tot... u. tot... u. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag van... u. van... u. van... u. van... u. van... u. tot... u. tot... u. tot... u. tot... u. tot... u. Gegevens kind(eren): Naam: Voornaam: Geboortedatum adres: telefoon (thuis + werk ouders): schrappen wat niet past: beide ouders werken: [ja][neen] alleenstaande ouder werkt: [ja][neen] Plaats en datum:... Handtekening(en) ouder(s) 17

18 RODE KRUIS Eerst bloed geven en dan met vakantie De maand voor de grote vakantie is traditioneel een magere maand voor bloedinzameling. Een deel van de regelmatige bloedgevers is dan al met vakantie. Nochtans moeten we een eventuele schaarste in juli opvangen met voldoende inzameling in juni. Bloed kan 42 kalenderdagen na de gift worden bewaard. Misschien een uitgelezen moment om de eerste stap te zetten. Elke gezonde persoon tussen 18 en 65 jaar komt in aanmerking om bloed te geven. Het duurt amper 10 minuten, is niet pijnlijk en heeft geen enkele in- vloed op je gezondheid. Op 4 mei kon je in Elewijt al bloed geven, de vier overige afnamepunten in Zemst komen de Woensdag Woensdag Maandag Woensdag De gemeente Zemst werft: TWEEDE OPROEP EEN STADSWACHTER/GEMEENSCHAPSWACHTER (in het kader van een startbaanovereenkomst) Ben je jonger dan 26 jaar en houder van een diploma, getuigschrift of attest van het hoger secundair on - derwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs? Laatstejaarsstudenten mogen ook deelnemen aan de se - lectieprocedure! (Diploma s HOKT of HOLT komen voor niet in aanmerking). Taken: het veiligheids- en preventiebeleid van de gemeente ondersteunen; toezicht houden bij de ingang van Evaluatie tweejaarlijkse borstkankerscreening Het Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie (LUCK) heeft het rapport bezorgd van de borstkankerscreening in onze gemeente voor de periode De doelpopulatie van vroegtijdige opsporing van borstkanker bestaat uit alle vrouwen die in de loop van het onderzoeksjaar 50 tot 69 jaar worden. Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen scholen, op openbare parkeerplaatsen; mee instaan voor het sensibiliseren van de bevolking en bij preventiecampagnes; toezicht houden op de gemeentelijke infrastructuur en de bescherming van het milieu Wij bieden maaltijdcheques, premie voor wie naar het werk fietst. De min. aanvangswedde bedraagt netto ongeveer De stadswachter/gemeenschaps - wachter wordt ook ingezet in Kam - volgende weken aan bod. Uitzonderlijk gaan de bloedinzamelingen in Weerde en Hofstade gelijktijdig door: Weerde - Vrije Basisschool, Pastorijstraat 15 van 18 tot 20 uur Hofstade - Ontmoetingscentrum, Zemstsesteenweg 15 van 18 tot uur Zemst - feestzaal rusthuis Relegem, Lindestraat 60 van 18 tot 20 uur Eppegem - Gemeentelijke Basisschool, Waterleestweg 20 van 18 tot 20 uur VACATURE penhout en Steenokkerzeel. Interesse? Zend uw kandidatuur, met CV en een kopie van het vereiste diploma, aangetekend aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst, uiterlijke postdatum: vrijdag 11 juni Afgeven tegen ontvangstbewijs op de Personeelsdienst kan tot vrijdag 11 juni 2010, 11 uur. Inlichtingen en functiebeschrijving: Personeelsdienst ( ) en WELZIJN aan de actie: bij een erkend mammografisch centrum (radioloog) of een tweejaarlijks bezoek aan de Mammobiel. In Zemst heeft in totaal 33,33% van de doelpopulatie deelgenomen aan het programma voor vroegtijdige opsporing van borstkanker. Dit is een lichte daling ten opzichte van de vorige screeningsronde. 98,65% van de gescreende vrouwen vergt geen verder onderzoek. Vroegtijdige opsporing van borstkanker is tot nu toe de beste manier om het vele menselijke leed dat deze ziekte met zich meebrengt te voorkomen of te verminderen. Van 26 mei tot en met 18 juni 2010 staat de Mammobiel opnieuw in Zemst. Het is belangrijk dat alle vrouwen die een uitnodiging ontvingen ook deelnemen aan dit onderzoek! 18

19 WELZIJN Vrijwilligerswerk doen? Wordt VLK-vrijwilliger! Steeds meer mensen met kanker vragen om steun en opvang. Daarom wil de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) haar netwerk van vrijwilligers uitbreiden met enthousiaste nieuwe mensen. VLK-vrijwilligers werken met mensen met kanker in het inloophuis, het ziekenhuis of thuis. Voorkennis is niet vereist, wel een goede dosis maturiteit, luisterbereidheid en inlevingsvermogen. De VLK biedt haar vrijwilligers een degelijke opleiding en permanente ondersteuning. De warmte en echtheid van de gesprekken met mensen met kanker is wat je terugkrijgt. De basisopleiding start op maandag 13 september 2010 en vindt plaats in het inloophuis in Leuven. Tien halve cursusdagen worden gespreid over september en oktober. Je wordt vooraf op een kennismakingsgesprek verwacht. En hoe blijf jij Fit in je hoofd? Gedurende 10 maanden zetten we de 10 stappen van de campagne Fit je hoofd in de kijker. Fit in je hoofd, goed in je vel is een campagne van de Vlaamse Overheid. Tip 8: durf hulp te vragen Kun je iets niet alleen? Geraak je er zelf niet uit? Vraag gerust iemand om hulp. Je kunt niet alles zelf. Om hulp vragen is zeker geen teken van hulpeloosheid. Integendeel, hulpeloze mensen klagen alleen maar en wachten tot de hulp vanzelf naar hun toekomt. Mensen die hulp vragen zijn zelfredzaam. Ze nemen hun lot in eigen handen. Om hulp vragen kan in je omgeving of, een stap verder, bij professionelen. Soms kan een eenvoudig gesprek al volstaan. Vele mensen weten dat ze bij ziekte of een ongelukje naar de dokter moeten. Maar wanneer er chaos in hun hoofd heerst, durven ze vaak anderen niet om hulp vragen. Mobi+ Probeer die schrik te overwinnen. Mensen voelen niet vanzelf dat je hulp nodig hebt, ze kunnen je gedachten niet lezen. Mensen zullen je heus niet nakijken als je toegeeft dat je het even wat moeilijk hebt en hulp nodig hebt. Als je hulp vraagt, dan kan je samen met anderen zoeken naar een oplossing die je alleen niet vindt. Een grote last kan zo van je schouders vallen. Dit kan deugd doen voor jezelf, maar ook voor anderen. Veel volwassenen denken dat ze alles alleen moeten kunnen, dat ze geen vragen meer mogen stellen en dat ze hun emoties niet meer mogen tonen. Onterecht. Omdat de wereld zeer complex is en iedereen wel eens problemen heeft, is het zeer normaal dat je hulp vraagt of je emoties toont. Ontken je problemen niet, maar kijk ze recht in de ogen. Laat het niet aanslepen, doe er iets aan. Durf dus hulp te vragen! Meer info: Het inloophuis bevindt zich in de O. L. Vrouwstraat 44 in Leuven. Het is elke werkdag open van 9.30 tot uur tel: tegenkanker.be. Voor meer informatie of een verkennend gesprek kan je terecht bij de coördinatoren Hubert Bosmans en Marijke Oscé. Op 29 april, 4, 6 en 11 mei organiseerde de politiezone KASTZE in het gemeentehuis van Kampenhout Mobi+, een project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Dankzij Mobi+ kregen 12 Zemstse, 6 Steenokkerzeelse en 7 Kampenhoutse 55-plussers de kans om aan een voordelig tarief hun kennis van de wegcode en rijvaardigheden bij te spijkeren. Bij het beëindigen van de laatste les werden de getuigschriften overhandigd, samen met een kortingsbon voor praktische rijlessen. De politiezone voorzag een fluovest als attentie voor de deelnemers. De gemeente Kampenhout bood een glaasje aan om van dit gebeuren een feestelijk moment te maken. 19

20 Wij zoeken nog een kapitein! Iets voor jou? Word onthaalouder! Voor meer info, neem een kijkje op Waar? BLOSO Domein Hofstade (strand) Wanneer? Zon 27 juni 2010 aanvang 10u Reeksen? - Divisie 2x2 Heren/Dames - Provinciaal 2x2 Heren/Dames - Regionaal 3x3 Heren/Dames - Recreatief 3x3 Heren/Dames/Gemengd - Speciale prijzen voor Beker van Zemst Inschrijven en info:

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21908 infoavond augustus 2015 3 contactpersoon tel. e-mail Marc Van Kerckhoven 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Drongen: Afkoppeling

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20.217B infoavond december 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Mechelen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22349 infoavond mei 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Oud-Heverlee: Maurits Noëstraat,

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22860 infobrief 2 april 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Meerhout: Renovatie pompstation Genebroek

Nadere informatie

Zemst. Werken Brusselsesteenweg. www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 2 - FEBRUARI 2009. EHBO-brevetten uitgereikt. Ophaling textiel. Elewijt op?

Zemst. Werken Brusselsesteenweg. www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 2 - FEBRUARI 2009. EHBO-brevetten uitgereikt. Ophaling textiel. Elewijt op? Gemeentelijk Informatieblad Zemst www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 2 - FEBRUARI 2009 Werken Brusselsesteenweg Lijn 282 verbeterd Wie volgt Elewijt op? EHBO-brevetten uitgereikt Ophaling textiel KORT De Lijn

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22.732 infobrief augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Diest: Optimalisatie Verbindingsriolering

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst

CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst vergadering 14 december 2009 nr. 259 CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst 1. Officieel protest van Zemst tegen stilleggen waterzuiveringstation Brussel- Noord 2. Werf aanleg fietspaden

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomerbrigade Van speelplein t Grobbeltje Activiteiten en infobundel 2010 V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomer-wie? Jongens en meisjes die het 1e, 2e en 3e middelbaar

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.875 infoavond maart 2013 3 + folder contactpersoon tel. fax e-mail Peter Gillis +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project 22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Grimbergen

Nadere informatie

Beste Grabbelaars, Legende

Beste Grabbelaars, Legende 1 Beste Grabbelaars, De krokusvakantie lijkt nog veraf maar komt stilaan dichterbij. Ook in 2013 hebben we weer een hele hoop activiteiten om los te laten op jullie! Je kan onze folder -per vakantie- ook

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Grabbelpas kerstvakantie

Grabbelpas kerstvakantie Grabbelpas kerstvakantie 2014 2 Beste Grabbelaars, De kerstvakantie komt er aan, een ideale gelegenheid om je uit te leven op één van onze activiteiten. Je kan deze informatie ook vinden op www.zemst.be.

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

11 november Wapenstilstand

11 november Wapenstilstand Gemeentelijk rmatieblad jaargang 35 - nr 10 - november 2013 11 november Wapenstilstand 2 4 15 18 Gemeentebabbel Mojito huiskamerconcert Bali in de huiskamer Open Seniorenraad integratie Gemeentebabbel

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

CULTUURVONKEN BIJT JE VAST IN ONS NIEUW AANBOD SEIZOEN

CULTUURVONKEN BIJT JE VAST IN ONS NIEUW AANBOD SEIZOEN Gemeentelijk Informatieblad Zemst www.zemst.be JAARGANG 33 NR. 6 - JUNI 2011 CULTUURVONKEN BIJT JE VAST IN ONS NIEUW AANBOD SEIZOEN 2011-2012 Kinderhoogdag Braderij Tuinroute De Zak van Zemst is terug!

Nadere informatie

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR Maandbrief mei 2016 schooljaar 2015-2016 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be De vakantiedagen voor onze school in mei Woensdag 4 mei, donderdag

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 21896 infobrief maart 2012 6 contactpersoon tel. fax e-mail Simon Lameire +32 (0)476 96 79 57 +32 (0)3 450 44 45 simon.lameire@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Zemst. TV Zemst van start! www.zemst.be JAARGANG 32 NR. 10 - NOVEMBER 2010

Zemst. TV Zemst van start! www.zemst.be JAARGANG 32 NR. 10 - NOVEMBER 2010 Gemeentelijk Informatieblad Zemst www.zemst.be JAARGANG 32 NR. 10 - NOVEMBER 2010 TV Zemst van start! Music for life Leen meer boeken Bedrijvengids online Bezoek werf seviceflats KORT Hevige winden op

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 22.373 10/06/2015 3 contactpersoon tel. fax e-mail Tom Deweirdt +32 (0)3 450 46 86 +32 (0)3 450 44 45 tom.deweirdt@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

zemst info Sportmaand mei Jeugdsportweek augustus Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 5 - mei 2012 Hulp belastingaangifte

zemst info Sportmaand mei Jeugdsportweek augustus Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 5 - mei 2012 Hulp belastingaangifte Gemeentelijk rmatieblad jaargang 34 - nr 5 - mei 2012 zemst Sportmaand mei Jeugdsportweek augustus 2 4 6 14 Hulp belastingaangifte Subsidies cultuur Lessen dode hoek Met Belgerinkel naar de Winkel kort

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

CBS.Kort nr. 467 vergadering van 28 april 2014 CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst

CBS.Kort nr. 467 vergadering van 28 april 2014 CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst CBS.Kort nr. 467 vergadering van 28 april 2014 CBS.Kort, uw wekelijkse afspraak met de gemeente Zemst 1. Werf oude Tervuursesteenweg nadert Zemst 2. Zemst dingt mee naar kunstwerk 3. Gezocht: trage wegspotters

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS Gemeentebestuur Wachtebeke www.wachtebeke.be Dorp 61 9185 Wachtebeke Een informatienota voor vrijwilligers? Het decreet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole Schooljaar 2015-2016 N O V E M B E R maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 2 Hoofdluiscontrole 3 4 5 6 open avond van 17.30-19.00 uur 7 8 9 10 11 start pre colleges Rythovius College

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.839 infoavond mei 2014 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Lummen: Verbindingsriolering

Nadere informatie

Grabbelpas. zomervakantie

Grabbelpas. zomervakantie Grabbelpas zomervakantie 2015 Beste Grabbelaars, De zomervakantie komt eraan, een ideale gelegenheid om je uit te leven tijdens onze activiteiten. Je kan deze informatie ook vinden op www.zemst.be. Activiteiten

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Paasvakantie Kalender van zaterdag, 30 maart tot en met zondag, 14 april 2013 Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be - www.myprofitcard.be Nieuwsbrief 11 November 2008 indien de mail niet leesbaar is click hier Beste MPC-leden of handelaars, met

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Infovergadering 02-09-2014. Balkweg - Terbekeweg. riolerings- en inrichtingswerken

Infovergadering 02-09-2014. Balkweg - Terbekeweg. riolerings- en inrichtingswerken Infovergadering 02-09-2014 Balkweg - Terbekeweg riolerings- en inrichtingswerken Riolerings- en inrichtingswerken Balkweg / Terbekeweg - Aanleiding tot de werken. - Wat gebeurt er in uw straat? - Toegankelijkheid.

Nadere informatie

Zemst. Scholenveldloop. www.zemst.be JAARGANG 30 NR. 10 - NOVEMBER 2008. Wapenstilstand Poëziewedstrijd start cultuurseizoen WAK

Zemst. Scholenveldloop. www.zemst.be JAARGANG 30 NR. 10 - NOVEMBER 2008. Wapenstilstand Poëziewedstrijd start cultuurseizoen WAK Gemeentelijk Informatieblad Zemst www.zemst.be JAARGANG 30 NR. 10 - NOVEMBER 2008 foto: Juliaan Deleebeeck Scholenveldloop. Wapenstilstand Poëziewedstrijd start cultuurseizoen WAK KORT Gemeenteraad In

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie oktober 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie oktober 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Repair Café 4 Quiz 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Damcomité 8 Fotopagina 9 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

Kampenhoutse Dorpsrestaurants

Kampenhoutse Dorpsrestaurants D I E N S T W E L Z I J N K A M P E N H O U T I N F O R M E E R T : Activiteiten voorjaar 2011 Kampenhoutse Dorpsrestaurants Na een goede evaluatie met de vrijwilligers en het gemeentebestuur werd besloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Oudercomité P 1 Herdenking Wapenstilstand P 2 Schoolfotograaf

Nadere informatie

INFO. Sportief Zemst RESOLUTIE!!! Gemeentelijk Informatieblad jaargang 30 nr 05 mei 2008. Een stoel voor jou Pinkstermarkt Speelpleinen

INFO. Sportief Zemst RESOLUTIE!!! Gemeentelijk Informatieblad jaargang 30 nr 05 mei 2008. Een stoel voor jou Pinkstermarkt Speelpleinen Zemst INFO RESOLUTIE!!! Gemeentelijk Informatieblad jaargang 30 nr 05 mei 2008 Een stoel voor jou Pinkstermarkt Speelpleinen Sportief Zemst Braderij 2008 oproep aan de handelaars tot deelname Van 27 tot

Nadere informatie

zemst info Het bestuur en personeel van de gemeente Zemst wensen u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2013

zemst info Het bestuur en personeel van de gemeente Zemst wensen u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2013 Gemeentelijk rmatieblad jaargang 35 - nr 1 - januari 2013 zemst Het bestuur en personeel van de gemeente Zemst wensen u prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2013 Barend Cornelis Koekkoek - Winterlandschap

Nadere informatie

September. September, de eerste bladeren vallen van de bomen, teken dat de herfst gaat komen.

September. September, de eerste bladeren vallen van de bomen, teken dat de herfst gaat komen. Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be September 2014 Editie 423 September September, de eerste bladeren vallen van de bomen, teken dat de herfst

Nadere informatie

de Merode PROVINCIALE LANDSCHAPSDAG 2016 Averbode dinsdag 27 september 2016

de Merode PROVINCIALE LANDSCHAPSDAG 2016 Averbode dinsdag 27 september 2016 PROVINCIALE LANDSCHAPSDAG 2016 de Merode Averbode dinsdag 27 september 2016 Theo Meulemans DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID en DIENST ERFGOED Desguinlei 100 2018 Antwerpen www.provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

zemst info Zomerspeelplein Kaktus inschrijven kinderen en oproep animatoren Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 4 - april 2012

zemst info Zomerspeelplein Kaktus inschrijven kinderen en oproep animatoren Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 4 - april 2012 Gemeentelijk rmatieblad jaargang 34 - nr 4 - april 2012 zemst Zomerspeelplein Kaktus inschrijven kinderen en oproep animatoren 4 5 7 17 Bibliotheekaan-huis GC De Melkerij: plannen krijgen vorm Olympische

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Zemst. Wereldfeest. www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 9 - OKTOBER 2009. Met belgerinkel naar de winkel. Maak mee van Zemst een FairTradeGemeente!

Zemst. Wereldfeest. www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 9 - OKTOBER 2009. Met belgerinkel naar de winkel. Maak mee van Zemst een FairTradeGemeente! Gemeentelijk Informatieblad Zemst www.zemst.be JAARGANG 31 NR. 9 - OKTOBER 2009 Wereldfeest Met belgerinkel naar de winkel Maak mee van Zemst een FairTradeGemeente! Even zitten met je zakken Cultuurvonken

Nadere informatie

Grabbelpas. kerstvakantie

Grabbelpas. kerstvakantie Grabbelpas kerstvakantie 2015 Beste Grabbelaars, De kerstvakantie komt eraan, een ideale gelegenheid om je creativiteit de vrije loop te laten. De grabbelpas zal enkel op 28, 29 en 30 december georganiseerd

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

zemst info Grabbelpas en buitenschoolse kinderopvang herfstvakantie Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 9 - oktober 2012

zemst info Grabbelpas en buitenschoolse kinderopvang herfstvakantie Gemeentelijk informatieblad jaargang 34 - nr 9 - oktober 2012 Gemeentelijk rmatieblad jaargang 34 - nr 9 - oktober 2012 zemst Grabbelpas en buitenschoolse kinderopvang herfstvakantie 4 13 14 16 Fototentoonstelling Trekvogels Groenwedstrijd Bibliotheekweek Inzamelmaand

Nadere informatie

zemst info Openluchtfilmfestival Zemst onder de sterren 14-15 jaargang 34 - nr 7 - juli-augustus 2012 Gemeentelijk informatieblad

zemst info Openluchtfilmfestival Zemst onder de sterren 14-15 jaargang 34 - nr 7 - juli-augustus 2012 Gemeentelijk informatieblad Gemeentelijk rmatieblad jaargang 34 - nr 7 - juli-augustus 2012 zemst Openluchtfilmfestival Zemst onder de sterren 3 5 14-15 17 Beste Buur Nostalgia 2012-2013 Zomervlieg Tien geboden festivalganger kort

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie