Samenwerking met bedrijven helpt deeltijds lerende jongeren vooruit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking met bedrijven helpt deeltijds lerende jongeren vooruit"

Transcriptie

1 Samenwerking met bedrijven helpt deeltijds lerende jongeren vooruit

2 Werk maken van de brede school is talenten gelijke kansen geven Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft bij iedereen totale persoonlijkheidsontwikkeling, maximale leerwinst, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden na. Om dit te bereiken, zet het GO! in op talenten. Elk talent in Vlaanderen en Brussel moet de kansen krijgen om ontdekt te worden en zich te ontplooien. Alle talenten moeten ook dezelfde instrumenten krijgen, zodat zij zich op een gelijke wijze kunnen ontwikkelen. Het onderwijs moet de meest uiteenlopende verwachtingen kunnen inlossen in verband met milieuzorg, verkeerseducatie, kunst- en cultuureducatie, gezondheidseducatie, de doorstroming naar vervolgonderwijs, naar de arbeidsmarkt en zo meer. Daarom moeten scholen de talenten van hun leerlingen/cursisten ontdekken, prikkelen en in de meest ideale omstandigheden laten ontwikkelen. Maar zij mogen hier niet alleen in staan. Ze moeten samenwerken met plaatselijke initiatieven, zodat kinderen, jongeren én volwassenen een ruime waaier van leef- en leerervaringen kunnen opdoen. Dit samenspel maakt hen tot brede scholen. onderwijs te combineren met een persoonlijk ontwikkelingstraject, een voortraject, een brugproject of arbeidsdeelname (er zijn allerlei arbeidsovereenkomsten mogelijk). Elke jongere moet uiteindelijk met een kwalificering op de arbeidsmarkt terecht kunnen komen. Daarom maakt het GO! werk van trajectbegeleiding die naadloos leer- en werktraject inpast in een loopbaantraject. Wij zorgen ook voor voldoende en kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen voor leerlingen en leraren. Daarvoor werken wij graag samen met de bedrijfswereld.samenwerking met de bedrijfswereld brengt leerkrachten en leerlingen in contact met levensecht leermateriaal. Beide werelden komen dichter bij elkaar en de leerlingen krijgen meer kansen op een succesvolle loopbaanstart. De jongeren kunnen zich bovendien een concrete voorstelling maken van de verschillende sectoren en beroepstakken. Het samenspel tussen de beroepgerichte vorming in het onderwijs en het werkplekleren zorgt ervoor dat zij de competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om een beroep te kunnen uitoefenen. Kortom, de kwaliteit van het deeltijds beroepssecundair onderwijs vaart er wel bij en het beroepsleven kan beschikken over goed opgeleide werknemers. De belangstelling van bedrijven en sectororganisaties voor samenwerking met het GO! blijft groeien en neemt verschillende vormen aan. Dat is een goede zaak. Maar wij willen nog meer bedrijven warm maken om met ons samen te werken. Met deze brochure hopen wij de deur te openen naar een boeiend en succesvol partnerschap met uw bedrijf. Elk initiatief dat de kansen van onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs bevordert, nemen wij met beide handen aan. Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder Jongeren die kiezen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs engageren zich voltijds voor een stelsel van leren en werkplekleren, door het leren in een centrum voor deeltijds

3 Werken én leren! Jongeren kunnen ervoor kiezen om deeltijds te werken en te studeren. Ze krijgen op die manier werkervaring en leren daarnaast nog bij op school, wat vaak een ideale combinatie is. Ook voor bedrijven biedt dit een meerwaarde. Zij kunnen jonge werknemers vertrouwd maken met het werk. Via school worden hun competenties nog aangescherpt. Na hun opleiding zijn ze klaar voor het beroepsleven en hebben ze bovendien al concrete werkervaring. Er bestaan verschillende formules waardoor het mogelijk is een traject op maat uit te werken. En bedrijven kunnen rekenen op ondersteuning via de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs richt zich naar jongeren vanaf jaar tot 25 jaar. Per week volgen ze op school 15 lestijden. Daarnaast gaan ze op de werkvloer aan de slag. Deze jongeren moeten in totaal een engagement van minstens 28 uur per week aangaan. Begeleiding is cruciaal en draagt ertoe bij de kansen op slagen zo sterk mogelijk te maken. Jongeren kunnen een attest van verworven competenties behalen, een deelcertificaat van een module, een certificaat van een opleiding, het getuigschrift van de tweede graad, het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad en het diploma secundair onderwijs. Ali, leerling Spectrumschool Deurne:,,Op mijn zeventiende zat ik nog steeds in het derde middelbaar BSO. Ik ging praten met iemand van het deeltijds onderwijs. Ik zou het leren kunnen combineren met een tewerkstelling en zo mijn vak meer al doende en op de werkvloer kunnen leren. Ik zou de kans hebben om naast mijn certificaat als loodgieter ook nog mijn diploma te behalen. Tegelijkertijd zou ik ook geld kunnen verdienen - belangrijk omdat ik vlug op mijn eigen benen wil staan. Wat ik zo bijzonder aan het deeltijds vind is de andere manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan. Er wordt echt geluisterd naar mij. Dankzij mijn trajectbegeleider heb ik een baas gevonden die mij een kans wil geven. Mijn baas weet dat ik nog veel moet leren. Voor hem is het vooral belangrijk dat ik wil werken en dat hij op mij kan rekenen. Ik werk als sanitair monteur bij een kleine onderneming. Ik plaats badkamers, ik repareer kapotte leidingen, ik leer ketels plaatsen, ik kan verwarmingselementen plaatsen en nog zoveel meer. Het is een zwaar beroep maar ik doe het graag. Mijn baas heeft me veel geleerd. Hij zegt dat hij liever heeft dat ik het duizend keer vraag dan dat ik verder blijf sukkelen. Ik heb ook geleerd dat het heel belangrijk is om te verwittigen als je te laat komt of als je ziek bent. Een baas rekent op je. Als ik op het einde van dit jaar mijn certificaat haal dan mag ik voltijds gaan werken bij mijn baas. Dan ben ik vertrokken! Sonja Wellens, trajectbegeleider Spectrumschool Deurne:,,Wanneer een jongere aan de opleiding begint, is er een uitgebreide intake, samen met de leerling en ouders zoeken we naar de opleiding die het beste past. Daarna begint een periode van twee weken screening om een realistisch individueel leertraject uit te stippelen. Er moeten wederzijds vertrouwen, veiligheid en respect zijn. Een sterke begeleiding is belangrijk. De jongeren krijgen een opleiding die hen in staat moet stellen een vak te leren en de nodige certificaten te halen zodat ze volwaardige werknemers kunnen worden. Ze krijgen ook algemene vorming waardoor ze in hun latere leven steviger in hun schoenen staan. En er is ondersteuning en begeleiding naar en op de reguliere arbeidsmarkt. Een goede teamwerking is essentieel, de leerling staat centraal.

4 Begeleiding is cruciaal Om jongeren zoveel mogelijk perspectieven te bieden, is er in goed uitgewerkte begeleiding voorzien. Dit staat centraal in de werking van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het is een cruciale factor, er hangt heel veel van af. De begeleiding is individueel en intensief. Het opzet is jongeren meer kansen op duurzame werkgelegenheid te bieden, en ook om hun maatschappelijke participatie te vergroten. Sommige jongeren hebben het moeilijk om meteen in een onderneming aan de slag te gaan, soms is eerst wat voorbereiding nodig. Hiervoor kunnen ze terecht in doelgerichte programma s; er zijn voortrajecten en brugprojecten mogelijk. Voortrajecten zijn gericht op het ontwikkelen van voldoende basisattitudes, op het versterken van de motivatie om te leren en om in de samenleving actief te zijn, en op het leren maken van keuzes. Tim Deneire, voortrajectbegeleider in Nieuwpoort en Oostende:,,Via trajectbegeleiders verneem ik steeds weer dat deeltijds leren, om succesvol te zijn, een voltijds engagement van de jongere vraagt. De voortrajecten van PROFO vzw zijn geen universele oplossing om dit voltijds engagement voor élke jongere waar te maken, maar ze kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren. Voor sommige jongeren liggen de oorzaken van werkloosheid bij hen zelf: gebrek aan arbeidsattitudes en -vaardigheden, demotivatie Onze voortrajecten richten zich daar specifiek op. Ze zijn zeer verscheiden, zowel qua inhoud als naar vorm. We gebruiken activerende methodieken, en soms zoeken we uitdagende activiteiten. In Nieuwpoort en Oostende wordt een zeiljacht in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Jongeren leren daardoor dat structuur en samenwerking zeer belangrijk zijn. Voor je een boot ontmantelt, moet je echt wel eerst elk stukje en onderdeel in een inventaris registreren, je moet foto s maken, je moet samenwerken en je aandacht bij je opdracht houden Het zijn allemaal attitudes en vaardigheden die bij het zoeken naar werk erg goed van pas komen. We houden de jongeren gemotiveerd door met hen een zeiltochtje te maken of bieden hen een andere vorm van ontspanning. We houden altijd voor ogen dat voortrajecten een eerste schakel moeten zijn in een arbeidsmarktgericht traject. Jongeren voorbereiden op de reguliere arbeidsmarkt is het ultieme doel. Brugprojecten helpen jongeren die graag willen werken, daartoe de nodige attitudes en vaardigheden te ontwikkelen. Ze zijn zinvol voor jongeren die nood hebben aan extra opleiding en bemiddeling, en aan gestructureerde opvang en begeleiding. Op die manier worden ze klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt. Sommige jongeren kampen met multicomplexe problemen. Zij kunnen gebruikmaken van persoonlijke ontwikkelingstrajecten in centra voor deeltijdse vorming. Hilde Theunissen, KTA II Hasselt:,,De laatste schooljaren is er duidelijk een kentering bij het invullen van de niet-lesdagen. De jongeren zijn verplicht om een voltijds engagement aan te gaan. Zowel ouders als jongeren beseffen dat dit strikt wordt opgevolgd. Er is eerst een screening op school en een intakegesprek met de jongere. De resultaten worden besproken met de trajectbegeleiders en leerkrachten. We gaan na welke trajectfase het meest geschikt is en stellen een aantal werkpunten op. Dit wordt met de jongere besproken. Het is belangrijk dat de jongeren weten waarom we een keuze maakten. In voortrajecten is de sfeer gemoedelijk. Hier is plaats om plezantere dingen te doen. Maar er gelden regels. Op tijd komen, samenwerken, doorwerken, initiatief nemen, beleefd blijven, gepast reageren, aanwezig zijn, verwittigen indien ze ziek zijn De basisattitude die het meeste aandacht vergt, is en blijft stiptheid in de brede zin van het woord. Ook aan sociale vaardigheden en arbeidsattitudes besteden we veel aandacht. De meerwaarde van het voortraject is de regelmaat die jongeren krijgen: op tijd naar school, op tijd naar het voortraject. Dit is toch wel een basis om

5 aan het werk te kunnen gaan. Sommige jongeren gaan eerst naar het voortraject en daarna pas naar een brugproject. Anderen zijn onmiddellijk klaar om een brugproject te doen. De meerwaarde is dat jongeren hier echt werkervaring opdoen. Ze kunnen aan den lijve ondervinden wat werken is, in een echte werksituatie, met echte collega s. Ook hier blijven stiptheid en sociale vaardigheden zeer belangrijk. De werkplekbegeleider geeft bovendien persoonlijke opvolging. Dankzij de brugprojecten heeft een aantal jongeren soms voor het eerst een succeservaring, wat alleen maar bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Statuten Er zijn verschillende manieren om een jongere aan het werk te zetten. Deeltijds arbeidscontract Elke onderneming kan een jongere een deeltijds arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur aanbieden. De jongere krijgt een minimumloon, afhankelijk van de sector waarin hij werkt en van zijn leeftijd. Er gelden dezelfde rechten en plichten als voor andere werknemers. Carine Van Holsbeke, KTA I Aalst:,,Vooral in de verkoop en in kleinere bedrijven wordt met deeltijdse arbeidscontracten gewerkt. De leerlingen krijgen twee dagen per week school. De rest van de week zijn ze op de werkvloer aan de slag, minstens 15 uur, maximum 23 uur. De combinatie is prima, het draagt bij aan de motivatie van de leerlingen. Eerst gaan we enkele dingen na, zoals hun attitudes. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ze beseffen dat ze op tijd moeten komen. Ook raden we hen aan om het telefoonnummer van de werkgever steeds bij de hand te hebben zodat ze snel kunnen verwittigen wanneer ze ziek zijn. Met een test gaan we na of ze bereid zijn gezag te aanvaarden en of ze met kritiek kunnen omgaan. Uiteraard peilen we of ze de nodige praktische vaardigheden meester zijn. Deze gegevens bespreken we met alle collega s. Er wordt voor iedere jongere een traject op maat uitgestippeld, dat bepaalt onder meer wat hij allemaal moet leren. We hameren er bij de bedrijven op dat er begeleiding moet zijn. Samen met de begeleider in het bedrijf evalueren we de voorbije periode zodat er snel kan worden bijgestuurd. Industrieel leercontract (ILC) Met een industrieel leercontract engageert de werkgever zich om jongeren 6 tot 24 maanden op de werkvloer op te leiden. De paritaire leercomités hebben een centrale rol: zij stellen een leerreglement en leercontract op, en organiseren de eindproeven voor de jongeren. De paritaire leercomités zijn ook bevoegd om bedrijven te erkennen. Dat is nodig om met industriële leercontracten te kunnen werken. De trajectbegeleider van het centrum voor deeltijds beroepsonderwijs en de opleidingsverantwoordelijke van het bedrijf stellen samen een individueel opleidingsschema voor, op maat van de jongere. Zijn vorderingen worden bijgehouden in een opleidingsplan alternerend leren. Dat bewaart het bedrijf. Marc Vanpeteghem, Lecot NV Oudenaarde (metaalwaren):,,in korte tijd werd de werkdruk in ons filiaal in Oudenaarde te groot voor twee personen. Er werd een jongere aangeworven onder het stelsel deeltijds leren uit de opleidng Magazijnier-goederenbehandelaar. Wat stiptheid en voorkomen betreft hadden wij absoluut niets aan te merken, in de dagelijkse omgang was de jongen wel heel stil. Hij leerde stap voor stap een aantal zaken die in onze firma tot het takenpakket behoren en die aansloten bij zijn opleiding. Knelpunten waren echter zijn grote terughoudendheid en geringe interesse in het product. Hij maakte zijn twee eerste jaren met succes rond, onlangs echter haakte hij zelf af om per-

6 soonlijke redenen. Dat er voor deze jongeren doorgroeimogelijkheden zijn bij Lecot NV werd onder meer aangetoond in het filiaal van Gentbrugge. Daar evolueerde een deeltijdse leerling eerst tot prima verkoper, nu is hij vertegenwoordiger! Anderen zijn baliemedewerker geworden, nog anderen deden werkervaring op, tegenwoordig zéér belangrijk bij het solliciteren. Zeer recent is er een nieuwe jongere gestart bij Lecot Oudenaarde. Belangrijk vind ik daarbij dat het duidelijk is voor de jongere waarom een taak op deze of gene manier uitgevoerd moet worden. Een ander aandachtspunt is het aanwakkeren van de interesse in het product en de activiteiten van de firma. Lecot NV heeft een assortiment van producten voor de aannemer, van een simpele nagel over machines tot veiligheidskledij. Gaandeweg zal hij de producten leren kennen en indien zijn vorderingen en sociale vaardigheden het toestaan zal hij klanten kunnen bedienen, kortom, hij zou een volwaardige polyvalente medewerker kunnen worden. De administratieve kant valt heel goed mee. Vanaf de start moet er een aanwezigheidslijst bijgehouden worden en wordt er een takenpakket opgesteld door de begeleider in de firma. Veranderingen in dat takenpakket moeten worden meegedeeld aan de school. Verder komt er in de loop van het schooljaar regelmatig een leraar op het bedrijf voor een gesprek over de vorderingen van de jongere. Voor ons is het een goede zaak. Contract individuele beroepsopleiding (IBO) Een individuele beroepsopleiding biedt een jongere opleiding en training op de werkvloer. De VDAB bepaalt hoe lang dat duurt, gaande van 1 tot 6 maanden. Onder meer het opleidingsplan van de werkgever speelt hierbij een rol. Als de jongere de opleiding met succes volgt, krijgt hij van de werkgever een contract voor onbepaalde duur. De werkgever is hiertoe verplicht. Lode Brouckaert, KTA Brugge:,,Onze leerlingen werken met een IBO onder meer bij kappers, in de horecasector enzovoort. VDAB bepaalt de termijn, doorgaans gaat het om drie tot zes maanden. Als er problemen opduiken, wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht, begeleiding blijft cruciaal. We hameren er ook op bij de werkgever dat het om jongeren in opleiding gaat, dus dat het nodig is hen op de werkvloer te ondersteunen. Het grote voordeel is dat de leerlingen daarna een

7 contract van onbepaalde duur krijgen, wat motiverend is. Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Dit contract stemt overeen met het industrieel leercontract, maar is bedoeld voor specifieke publieke werkgevers. De jongere krijgt tijdens de leerwerkopleiding een leervergoeding. De volgende werkgevers kunnen een beroepsinlevingsovereenkomst sluiten: op Vlaams niveau: departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003) op provinciaal en lokaal niveau: provincies en gemeenten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ocmw s ocmw-ziekenhuizen autonome gemeente- en provinciebedrijven Suleyman, leerling Spectrumschool Deurne:,,Ik heb ik een BIO bij de Lijn en werk er drie dagen per week in het houtatelier. Ik verdien niet het loon van een gewone werknemer, maar word nog opgeleid. Ik heb een heel goede begeleider op de werkvloer. Bij hem kan ik altijd terecht. Ik leer veel bij op het werk. De opdrachten die ik uitvoer variëren. Het lukt best om met de andere werknemers samen te werken, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Mijn collega s moeten openstaan voor mijn tekortkomingen want ik heb nog veel moeten leren. BIO is een contract dat speciaal voor bedrijven van de overheid is uitgewerkt. Als je vast wil beginnen moet je examens afleggen. Na mijn opleiding zoekt mijn trajectbegeleider samen met mij naar een andere job. Dat is geen eenvoudige opdracht in tijden van crisis. Ik hoop dat het lukt. Ik leerde heel veel. Niet alleen werken, maar ook mens worden. Ik leerde me een weg te banen in het leven en andere mensen ook graag te zien, ongeacht hun kleur, hun afkomst en hun verleden. Ik redde ooit een mevrouw van de verdrinkingsdood. Het krantenartikeltje hangt in de hal van de school. Ze zijn fier op mij. En ik op de school. Thuishelper De jongere mag in het familiebedrijf aan de slag gaan, weliswaar naast zijn lesdagen. Het moet gaan om een eenmanszaak, dus het mag geen nv, bvba of vzw zijn. Voorwaarde is dat er een familiale band met de zaakvoerder is: vader en zoon of broer en zus. Als de verwantschap een verdere graad heeft, bekijkt RSZ of het statuut wordt toegekend. Een loon wordt niet uitgekeerd. Timmy Sterckx (17), leerling KA Schaarbeek:,,Ik volg de opleiding kermiswerker. We hebben een klein klasje, dat is heel prettig. Onze opleiding loopt alleen in de winter, van maandag tot donderdag. Dit jaar stoppen de lessen op 11 februari, daarna kunnen we mee van kermis naar kermis reizen. Op school krijgen we onder meer bedrijfsbeheer zodat we ons later zelfstandig kunnen vestigen. Dat zou ik graag doen, vraag is of het haalbaar is, want dan heb je een groot budget nodig. Het is dus nog afwachten hoe dat zal lopen. Op school krijgen we ook praktische vakken zoals elektriciteit en mechanica, we leren lassen enzovoort. Mijn ouders zijn foorkramers en hebben twee eendjeskramen en een lambada. Ik groeide op in die wereld. In de winter gaat alle aandacht naar het opknappen van de attracties. Ik help mee met het schuren en schilderen. De combinatie van werken en school vind ik prima, het is leuk om op die manier je toekomst goed te kunnen voorbereiden. Het liefst ben ik aan de slag op de kermis. Uit ervaring weet ik dat het om een zware job gaat, we moeten immers hard werken. We zijn vaak heel druk bezig in het weekend en tot s avonds laat. Maar op elke kermis zie ik weer andere vrienden terug, de sfeer is heel leuk.

8 Interimcontract Hier gaat het om een klassieke overeenkomst tussen het bedrijf, het interimkantoor en de jongere. De regels van uitzendarbeid zijn dezelfde. Maria Bruno, Esso Bruno:,,Voor de jongeren biedt deze formule het voordeel dat ze zich langzaam kunnen inwerken. Maar ook voor ons biedt het voordelen. Wij krijgen de kans om karweitjes te doen waarvoor we anders te weinig tijd hebben, zoals het proper maken van de rekken. We blijven altijd in de buurt van de jongere. Stap voor stap krijgen ze meer verantwoordelijkheid. Begeleiding is heel belangrijk, daar besteden we veel energie aan. Ook de school volgt dit heel goed op, bij problemen is er een overleg. Klantvriendelijkheid, de manier waarop ze praten, een verzorgd voorkomen, kauwgom: het zijn aandachtspunten. Soms lijk ik streng, maar de jongeren begrijpen dat dit met de beste bedoelingen is. Ik merk ook dat ze eigenlijk blij zijn met de structuur die hen hier wordt geboden. Soms hebben ze goede ideeën waar ik nog niet aan dacht, dan laat ik mijn appreciatie blijken. Hier zijn zeker ook doorgroeimogelijkheden. We hebben een van de jongeren nu een beter contract gegeven. Hij heeft de capaciteiten om later een eigen zaak te beginnen. Soms loopt er nog iets mis. Het lukt hem niet altijd om verstandig met zijn verdiende geld om te gaan. Vaak gaat het om het geven van advies en goede raad. We leren hen immers ook een stukje volwassen te worden. Vragen? Neem dan zeker contact op met een van de centra of met Rita Beckers GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Alhambragebouw Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel Adressen Onze centra deeltijds onderwijs KTA Herentals Menenstraat 21, 2200 HERENTALS T Spectrumschool Deurne Ruggeveldlaan 496, 2100 DEURNE T KTA Heist Op Den Berg Molenstraat 19, 2220 HEIST O/D BERG T Spoor 5 Nekkerspoelstraat 74, 2800 MECHELEN T KA Leuven Redingenstraat 90, 3000 LEUVEN T KA Schaarbeek Groenstraat 260, 1800 VILVOORDE T KA Overpelt Laarbemdeweg 15, 3581 BEVERLO T KTA II Hasselt Vildersstraat 3, 3500 HASSELT T KTA I Aalst Welvaartstraat 70, 9300 AALST T KA Oudenaarde Bergstraat 36, 9700 OUDENAARDE T KA St.Niklaas Noordlaan 32, 9100 ST.NIKLAAS T KTA Brugge Jakobijnessenstraat, 8000 BRUGGE T KTA Heule Pastoor De Beirstraat 7, 8860 LENDELEDE T KTA De Panne Arsenaalstraat 20, 8620 NIEUWPOORT T KTA1 Oostende Ieperstraat 5, 8400 OOSTENDE T Maritiem Instituut Mercatorlaan 15, 8400 OOSTENDE T

9 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken hier werk van voor om en bij de leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Een goeie job vinden

Een goeie job vinden Een goeie job vinden en houden! Voor wie? pagina 4 2 Wat mag je verwachten van je werkgever? pagina 6 Wat verwacht een werkgever van jou? pagina 8 Hoe geraak je aan een goede job? pagina 10 Mogelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

> VAN LEREN EN WERKEN NAAR DUAAL LEREN? EEN REALITY CHECK!

> VAN LEREN EN WERKEN NAAR DUAAL LEREN? EEN REALITY CHECK! > VAN LEREN EN WERKEN NAAR DUAAL LEREN? EEN REALITY CHECK! Advies van scholieren over leren en werken in de toekomst Juni 2015 < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon -instellingen

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2013 31.08.2014 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Bijlage 2: Interview cliënten

Bijlage 2: Interview cliënten Bijlage 2: Interview cliënten Cliënt 1 vrijdag 28/03/2014 Persoonsgegevens Leeftijd: 39 jaar Geslacht: Man Periode van artikel 60: 2009-2010 (1 jaar) OCMW: Heers Werkplaats: TEAM Land van herkomst: Tsjetsjenië

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Leuvenseplein 4 23 november 2004 1000 Brussel RSO/GCO/DOC/018 Visietekst Trajectbegeleiding in DBSO 1 Inleiding In het Vlor-advies van 20 januari 2004 stelt

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Voor welke jongeren? Leerwerkstatuut Industrieel leercontract bij private werkgevers Deeltijds

Nadere informatie

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek

INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek : Philippe Del INFOBROCHURE Opleiding tot Co medewerker in de Logistiek Inhoud 2. Welkom!... 3 3. Project Inclusief Voortgezet Onderwijs... 4 4. Opleiding tot Logistiek co-medewerker... 5 3.1 Opbouw van

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS)

Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs in BRUSSEL zoekt Individuele leerkracht (TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS) Zie website VDAB FUNCTIEOMSCHRIJVING Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair

Nadere informatie

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! koen.bollaert@g-o.be / 0497 45 64 28 Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Inhoud PPGO! Inleiding Partnerschap Succesfactoren Visie op onderwijs Deelcertificaten Belang

Nadere informatie

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord.

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het decreet Leren en Werken en de opvolging van de uitvoering

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk E R I C N Y S M A N S D I R E C T E U R W E L Z I J N S Z O R G K E M P E N V E R E N I G D E C O M M I S S I E O N D E R W I J S E N E C O N O M

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

GV 1V SJ - 2015/2016 GV GV SJ - 2015/2016 GV GV ZALMPROJECT CLW: Ingrid Scheldeman en Raf Van Gogh POA: Gerd Van Den Broeck CVO: Erik Peeten Onderzoeksmedewerkers: Pieter Depessemier (Artesis Plantijn

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten

Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen. aanpak en proefprojecten Een voor ondernemingen en jongeren aantrekkelijk systeem van Duaal Leren in Vlaanderen Voka aanpak en proefprojecten Ondernemers willen jongeren kansen geven en zetten duaal leren op de politieke agenda

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs Inleiding Waarom een diploma secundair onderwijs behalen? 2 Waarom een diploma SO behalen? Jezelf ontwikkelen Goede basis voor hoger onderwijs

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Bedankt voor je interesse in de graduaatopleiding Maatschappelijk Werk.

Bedankt voor je interesse in de graduaatopleiding Maatschappelijk Werk. Instapgesprek 14-15 1 HIK Graduaat maatschappelijk werk Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Tel. CVO HIK: 014/562322 Naam: Adres: Tel/GSM: E-mail: Geboortedatum: Datum instapgesprek: Indien je onvoorzien de gemaakte

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge

ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge Project Project: 794 Stad Brugge Omschrijving: brugproject in samenwerking met Vrij Centrum voor Deeltijds Onderwijs Begindatum Project: 01/09/2008 Einddatum

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Semi industrieel atelier

Semi industrieel atelier Semi industrieel atelier Domein Omschrijving Doelstelling Methodiek Doelgroep Aantal deelnemers Wanneer Arbeid & activatie Je voelt dat arbeid een gedeelte is dat bij het leven hoort en je wilt deze zinvolle

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Werken aan zorg binnen duurzaam onderwijs. Kris Van den Branden

Werken aan zorg binnen duurzaam onderwijs. Kris Van den Branden Werken aan zorg binnen duurzaam onderwijs Kris Van den Branden ENERGIE ENERGIE Leren Ontwikkeling Demotivatie Frustratie Spijbelgedrag Ongekwalificeerde uitstroom ENERGIE leren Leren Ontwikkeling demotivatie

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Inhoud 1. Stand van zaken en planning 2016-2017 Duaal = streven naar 60% leren op werkplek Gericht op onderwijskwalificatie: algemene vorming & beroepskwalificatie

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Mijn communicatie met leerkrachten

Mijn communicatie met leerkrachten Mijn communicatie met leerkrachten Ik durf of kan niets vragen aan leerkrachten. Ik stel vlot mijn vragen aan mijn leerkrachten. Ik slaag er niet in tot een opbouwend gesprek te komen met leerkrachten.

Nadere informatie

Ambassadeur van het Gemeenschapsonderwijs 2005-2006

Ambassadeur van het Gemeenschapsonderwijs 2005-2006 KA1 Centrum Oostende L. Spillaertstraat 31 8400 Oostende Contactpersoon school Berlinda Willaert, directeur Telefoonnummer 059 70 16 92 Ka1oost.directeur@skynet.be Jimi Bauwens KA1 Centrum Oostende L.

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA SYNTRA VZW 5 SYNTRA koepels met 23 lesplaatsen. Momenteel ca. 2600 jongeren in de Leertijd Organisatie lessen AV en BGV Intensieve begeleiding jongeren in

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie