BIJLAGE III INDELING VAN DE LEDEN VOLGENS HUN BEROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE III INDELING VAN DE LEDEN VOLGENS HUN BEROEP"

Transcriptie

1 BIJLAGE III INDELING VAN DE LEDEN VOLGENS HUN BEROEP Voor twee loges wordt een onderscheid gemaakt tussen hun twee actieve periodes: La Constante Union 1 was actief van 1768 tot 1773, La Constante Union 2 van 1781 tot 1786 La Candeur 1 was actief van 1763 tot 1773, La Candeur 2 in Renteniers Aellemant (Constante Union 1) Andusin (Frères Zélés) de Bay, Jean Joseph (Bienfaisante) de Brune de Willecomme, Gaspar Philippe (Bienfaisante) de Bruyne, Pieter Joannes (Constante Union 1, Bienfaisante) Dons de Lovendeghem, Louis Ferdinand (Constante Union 1) de Ghellinck de Nokere, ridder Jean Baptiste (Bienfaisante) d'hane de Leeuwerghem, graaf Emmanuel Pierre (Bienfaisante) d'hane de Steenhuyse, graaf Jean Baptiste (Bienfaisante) Jacobs, Jean Baptiste (Discrète Impériale et Royale) de Laffranchy de Cruibeke, Charles Maximilien (Bienfaisante) de Lauretan d'alembon, graaf Jean Baptiste Cyprien (Bienfaisante) de Lens d'oyghem, graaf Robert Alexandre (Bienfaisante) Maelcamp de Schoonberghe, graaf Charles Robert (Bienfaisante) van Pottelsberghe, baron Albert François (loge niet geïdentificeerd) Raemdonck, Jean Joseph/Ignace (Candeur 1) Stroobant de Terbrugghen, Jacques Gabriël (Discrète Impériale et Royale) van de Vivere, Jacques Bernard (of François Joseph) (Constante Union 1) Wielant, Cornelis (Constante Union 1) 2. Priesters Bara, Anselme, kanunnik (Discrète Impériale, Aalst) de Meulenaere, Maximilien Macaire, kanunnik, vicaris-generaal (Constante Union 1) de Plotho, baron Gérard François (Bienfaisante) 3. Legerofficieren Alexis, Joannes Martinus, militair chirurg (Félicité Bienfaisante) Amatryan (Bienfaisante) de l'aspiur, markies Joseph Alexandre (Bienfaisante, Félicité Bienfaisante) d'asson, graaf Jean François (Bienfaisante) 637

2 Carpentier, Thomas Corneille (Vraie et Parfaite Harmonie, Ligne Equitable - beide te Mons) de Choisy, Simon Joseph (Bienfaisante) Closse, Pierre Joseph (Bienfaisante) de Coloma, graaf Henri Pierre (Constante Union 1) de Coninck, Louis Joseph (Discrète Impériale et Royale, Bienfaisante) Cunningham, John (Gentse loge niet geïdentificeerd) del Rio, François Antoine (Discrète Impériale et Royale) Dujardin, Henri Joseph (Bienfaisante) d'ennethières d'hust, Marie Victor (Bienfaisante) della Faille d'anvyn, Charles Borromée (Les Frères Zélés) Goubau, Benoit Fortuné (militaire loge L'Union Indissoluble, Namur) d'hane de Stuyvenberghe, Joseph Sébastien (Discrète Impériale et Royale, Constante Union 1, Bienfaisante) van Hoobrouck d'asper, Constant (Vraie et Parfaite Harmonie, Ligne Equitable - beide te Mons; Les Frères Réunis, Tournai) de Ligne, prins Charles Joseph (Bienfaisante) de Maelcamp devlienderbeeke, baron Jean Baptiste (militaire loge La Parfaite Union, Luxemburg) de Moerman d'harlebeke, burggraaf Charles Robert (Constante Union 1, Bienfaisante) Monclergeon, Nicolaus (Bienfaisante) Monclergeon, zoon (Bienfaisante) Mulargean (Bienfaisante) de Nottet d'anglier, Pierre Charles (Bienfaisante) l'olivier, Jean Baptiste (of Louis François) (Bienfaisante) de Plotho d'inghelmunster, baron François Antoine (Discrète Impériale et Royale, Bienfaisante) de Plotho d'inghelmunster, baron Gérard François (Bienfaisante) de Reudeghem (Bienfaisante) Robinette (Bienfaisante) de Rockelfing, Louis Emmanuel (Bienfaisante) Romaud (Bienfaisante) de Sadeleere, Carolus (Bienfaisante) von Stern, Alex Josef (Discrète Impériale et Royale) von Taufferer, baron Seyfried (Bienfaisante) de Thiennes, graaf Chrétien Charles (Bienfaisante) de Trazegnies, graaf Maximilien Richard (Bienfaisante) d'urge, Trifon? Vilain XIIII, burggraaf Charles Joseph (Bienfaisante) de Wulf, François Lievin (Discrète Impériale et Royale) 638

3 4. Titularissen van een politiek mandaat Bailly, Joseph Jacques, baljuw heerlijkheid Windeke (Constante Union 1) Benoit, Antoine Alexandre, lid van de Collatie voor de Sint-Martensparochie, Ekkergem (Parfaite Amitié) Closse, Pierre Joseph, lid van de Collatie voor de Sint-Niklaas of de Sint- Michielsparochie (Bienfaisante) Cools, Jan Baptist, lid van de Collatie voor de Sint-Martensparochie, Ekkergem (Constante Union 1 en 2) Coppieters, Charles Louis, burgemeester van Nieuwpoort (Bienfaisante) del Rio, Auguste, leenman van de kasselrij van de Oudburg, opperbaljuw van de heerlijkheid van Sint-Baafs (Bienfaisante) de Deurwaerder, François, schepen van de Burggravije van Gent (Bienfaisante) della Faille, graaf Joseph Sébastien, leenman van de kasselrij van de Oudburg, lid van de Collatie voor Sint-Michiels, Maire van Gent, lid van het Corps Législatif (Bienfaisante) Goethals, Adriaen Jacques, schepen van de Keure (Discrète Impériale et Royale) de Graeve, Charles Joseph, schepen van de Keure, lid van de Conseil des Anciens (Constante Union 1) de Graeve de Cooreman, Jean, lid van de Collatie voor Sint-Michiels, schepen van de Keure (Constante Union 1, Candeur 2, Frères Zélés) Haeck, Lievin Jan, lid van de Collatie voor H. Kerst (Constante Union 1) d'hane de Stuyvenberghe, Joseph Sébastien, schepen van de Keure, leenman van de kasselrij van de Oudburg, opperbaljuw van de heerlijkheid Sint-Baafs (Discrète Impériale et Royale, Constante Union 1, Bienfaisante) Lammens, Jacques Clément, schepen van de Keure, lid van de Municipalité, minister van Justitie Hollandse Tijd (Les Frères Zélés) Le Cat, Jean Baptiste, schepen van de heerlijkheid van Sint-Pieters (La Candeur, La Constante Union 1) de Lens d'oyghem, graaf Robert Alexandre, hoogpointer van de kasselrij Kortrijk, lid van de Gedeputeerde Staten (Bienfaisante) van Loo, Jacques, lid van de Collatie voor Sint-Niklaas, lid van de Municipalité (Félicité Bienfaisante) de Meulenaere, kanunnik Maximilien Macaire, lid van de Gedeputeerde Staten "voor de clergé van Gend" (Constante Union 1) de Meulenaere d'overwaeter, Pierre Georges, leenman van de kasselrij van de Oudburg, lid van het Corps Législatif (Constante Union 1) de Moerman d'harlebeke, burggraaf Charles Robert, leenman van de kasselrij van de Oudburg (Constante Union 1, Bienfaisante) de Nieulant de Pottelsberghe, burggraaf Charles Désiré, leenman van de Oudburg, schepen van Gedeele (Bienfaisante) van Paemel, Jean Augustin, lid van de Collatie voor H. Kerst (Constante Union 1) 639

4 de Plotho d'ingelmunster, baron François Antoine, hoogpointer van de kasselrij Kortrijk, lid van de Gedeputeerde Staten (Discrète Impériale et Royale, Bienfaisante) de Potter, Bernard, hoogbaljuw van het Land van Zottegem, lid van de Gedeputeerde Staten (Discrète Impériale et Royale, Discrète Impériale te Aalst) de Rockelfing, Louis Emmanuel, eerste schepen van Gedeele, baljuw van de kasselrij van de Oudburg (Bienfaisante) Schoorman, Jean François, schepen van Gedeele (Les Frères Zélés) de Smet, Jacques Jean, lid van de Collatie voor Sint-Niklaas (Constante Union 1) Surmont, Pierre Jean of Léonard, schepen van de kasselrij Kortrijk (Bienfaisante) de Thiennes, graaf Chrétien Charles, hoogbaljuw van het Kwartier van Brugge (Bienfaisante) Thienpont, Pieter, lid van de Collatie voor de Sint-Baafsparochie (La Candeur 1) Vilain XIIII, burggraaf Charles Joseph, leenman van de kasselrij van de Oudburg (Bienfaisante) Vilain XIIII, burggraaf Philippe Mathieu, hoogbaljuw van Gent (Bienfaisante) Villemerre, Joannes, lid van de Collatie voor Sint-Pieters (La Candeur 1) de Vinck, Nicolas, lid van de Collatie voor Sint-Martens, Ekkergem (Constante Union 1) van Volden, Joseph Pieter, schepen van Gedeele, leenman van de kasselrij van de Oudburg, baljuw van de kasselrij van de Oudburg en lid van de Gedeputeerde Staten (Discrète Impériale et Royale, Bienfaisante) de Witte, Charles Norbert, baljuw van Oordegem (Constante Union 1) 5. Vrije beroepen Coppieters, Charles Louis, advocaat (Bienfaisante) Delaruelle Jean Emmanuel, gerechtsdeurwaarder (Frères Zélés) van Doorn Geene, Adriaen, notaris en procureur (Constante Union 1) van Dycke, J.A., notaris en procureur (Constante Union 1) Goethals, François Jean, procureur (Constante Union 1) Halfman, L.J., arts en negotiant (Constante Union 1) d'hoop, François Dominique, advocaat (Bienfaisante) Jacobs, Jan Bernard, chirurgijn vroedmeester (L'Union, Brussel) Lammens, Jacques Clément, advocaat (Frères Zélés) Le Cat, Jean Baptiste, advocaat (Candeur, Constante Union 1) Odevaere, Anselme, advocaat (Discrète Impériale, Aalst) de Rouck, Anthone Jean, procureur (Constante Union 1) de Vinck, Nicolas, procureur (Constante Union 1) de Zinzerling, baron Ange Joseph (Bienfaisante) 640

5 6. Ambtenaren van den Bemden, Jacques François, griffier Berg van Barmhartigheid (Constante Union 1) Blommaert, Pieter Jacques, ontvanger Wijncomptoir (Constante Union 1, Frères Zélés) Camusel de Rieput, Augustin Louis, majoor burgerwacht Brussel (Constante Union 1) Cupis de Camargo, Engelbert François, rechterlijk schepen te Brussel (Constante Union 1) de Deurwaerder, François, Thesaurier-generaal Staten van Vlaanderen (Bienfaisante) de Graeve, Charles Joseph, raadsheer in de Raad van Vlaanderen (Constante Union 1) d'hoop, François Dominique, pensionaris-actuaris Staten van Vlaanderen, raadsheer Grote Raad te Mechelen (Bienfaisante) 't Kint, Louis, directeur van de stadswerken (Constante Union 1) Mechelynck, Jacques François, ontvanger van het pondgeld (Constante Union 1, Frères Zélés) de Meulenaere d'overwaeter, Pierre Georges, directeur van de huisgelden (Constante Union 1) Varenbergh, Philippe Bernard, griffier van het Land van Gavere (Bienfaisante) Vilain XIIII, ridder Charles François, erfelijk ontvanger van het Land van Aalst (Bienfaisante, La Discrète Impériale te Aalst) 7. Negotianten en grossiers Bertin, Joannes Joseph (Discrète Impériale et Royale) de Brauwer, Charles François (Discrète Impériale et Royale) l'estienne, Pierre André Joseph (Constante Union 1) de Graeve, Pieter (Constante Union 1 en 2) Haeck, Lievin Jan (Constante Union 1) Halfman, Lambertus Arnout (Constante Union 1) Halfman, J.H. (Constante Union 1) 't Kint, Louis (Constante Union 1) Lammens, François Joachim Premier (Discrète Impériale et Royale) de Lecourt, Edouard Jean (Constante Union 1) Maréchal (Constante Union 1) van Paemel, Jean Augustin (Constante Union 1) de Potter, Pierre (Discrète Impériale et Royale, Bienfaisante) de Smet, Jacques Jean (Constante Union 1) Tracy, ridder Jean Baptiste (Constante Union 1) Veerman (Constante Union 1) Villemaire (Constante Union 1) de Vinck, Antoine Engelbert (Constante Union 1) de Vliegher, Louis (Discrète Impériale et Royale) de Waha, baron Paul François (Discrète Impériale et Royale) 641

6 8. Fabrikanten Baes, Pieter Philip, suikerraffinadeur (Discrète Impériale et Royale) Coquelle, Hubert, fabrikant van zijdengaas (Félicité, Félicité Bienfaisante) van Gheele, Louis, fabrikant van weverskammen (Candeur 2) Hebbelinck, Thomas, meester-garentwijnder, suikerraffinadeur (Parfaite Amitié) Hisette, Henri, fabrikant van machines (Félicité Bienfaisante) Mannes, Charles Joseph, fabrikant van zijdengaas (Félicité) Meunier, fabrikant van zijdengaas (Félicité Bienfaisante) Meyer, Jan Thomas, stadsdrukker, uitg. "Gazette van Gend" (Constante Union 1) van Outroy, François, suikerraffinadeur (Constante Union 1) van Paemel, Jean Augustin, suikerraffinadeur (Constante Union 1) de Smet, François Lievin, katoennijveraar (Constante Union 1) Thienpont, Pieter Joannes, suikerraffinadeur (Candeur 1) Villiot, François, katoennijveraar (Constante Union 1) de Vos, Constant, katoennijveraar (Félicité Bienfaisante) 9. Lagere ambtenaren Bataille, Karel Lodewijk, werkplaatsmeester Correctiehuis (Candeur 2, Constante Union 2) Busso, Jean Marie, meester van de paardenpost (Félicité Bienfaisante) van Hyfte, Jean Baptiste, ambtenaar Armenkamer (Candeur 2) van Laer, Antoine Joseph, boekhouder Biercomptoir (Félicité, Félicité Bienfaisante) Potier, Alexandre, ontvanger van het Entrepot (Félicité, Félicité Bienfaisante) Simon, Jacques François, controleur van het Biercomptoir (Candeur 2) Viart, Pierre Jacques, foerier en kwartiermeester Correctiehuis (Candeur 2) 10. Ambachts- en handelsberoepen a) Traditionele ambachten Bernier, Jacques, beeldhouwer in brons (Félicité, Félicité Bienfaisante) Blockel, Bruno Séraphin, meester-loodgieter (Constante Union 2) Bondier, Jean Baptiste, graveerder (Candeur 2) Cnudde, Jan Frans (Candeur 1) van Daele, Jacobus, meester-bleker (Constante Union 2) Duvivier, Jean, meester-kleermaker (Félicité, Félicité Bienfaisante) le Frère, Joseph, meester-kleermaker (Constante Union 2, Candeur 2, Parfaite Amitié) Gailly, Jean Charles, meester-timmerman (Candeur 2) Hanssens, Joseph, meester-kleermaker (Félicité, Félicité Bienfaisante) Ingelbert, Antoine, juwelier (Félicité Bienfaisante) Lippens, P., kleermaker voor dames (Félicité, Félicité Bienfaisante) 642

7 van Loo, Christoffel, meeste- vishandelaar (Constante Union 2) van Loo, Cornelis Janszoon, meester-vishandelaar (Constante Union 2, Parfaite Amitié) van Loo, Jacques, groothandelaar in bier (Félicité Bienfaisante) Mahy, Honoré Egide, kleermaker voor dames, pruikenmaker (Candeur 2, Félicité, Félicité Bienfaisante) Meyer, Pierre, beeldhouwer in brons (Félicité, Félicité Bienfaisante) de Pau, Paulus, meeste- wijnschroeder en wijnhandelaar (Candeur 1) de Raeve, Pieter, meester-beenhouwer (Candeur 1) Trinconi, Pieter Francies, meester-decoratieschilder (Candeur 1) Villemerre, Joannes, meester-steenhouwer (Candeur 1) de Vogelaere, Joachim, meester-schrijnwerker (Constante Union 2) de Vos, Nicolas, meester-slotenmaker (Candeur 2) Warry, Joseph, meester-passementwever (Candeur 2) Willick, Hubert Joseph, meester-goudsmid (Parfaite Amitié) de Wolf, François Joseph, meester-schoenmaker, schoenhandelaar (Constante Union 2) b) Handel en diensten Benoît, Antoine Alexandre, parfumhandelaar (Parfaite Amitié) de Blicquy, Clément Gabriel, handelaar, herbergier (Félicité, Constante Union 1, Félicité Bienfaisante) Brempain, Michel, handelaar (Félicité) Busso, Jean François, openbaar schrijver, hotelier (Félicité, Félicité Bienfaisante) Callenberge, Pieter, handelaar in verven (Constante Union 2) Canepel, Egidius Joseph, meester-behanger (Félicité, Félicité Bienfaisante) Chabot, Benoit, parfumhandelaar (Candeur, Félicité, Félicité Bienfaisante, Parfaite Amitié) Consales, handelaar in lijnwaden (Constante Union 2) Croquet, Etienne Joseph, handelaar in ijzerwaren (Candeur 2) Dansée, T.C., handelaar (Félicité, Félicité Bienfaisante) Deltombe, Jean Charles, pruikenmaker (Frères Zélés) Gobert, Henri, meester-plafonneerder (Candeur 2) Grosfayt, Jacques, handelaar (Félicité Bienfaisante) Hertschap, Louis Joseph, openbaar schrijver (Parfaite Amitié) Hortigh, François Jean, pruikenmaker (Félicité, Félicité Bienfaisante) van Iseghem, Judocus, scheepsmakelaar (Félicité Bienfaisante) Kluyt, Jan Petrus, makelaar (Félicité Bienfaisante) Kreps, Augustin Jean, kleinhandelaar, muzikant (Parfaite Amitié) Lavendy, Pierre, meester-suikerbakker (Candeur 2) Leclercq, Joseph Chrétien, herbergier (Candeur 2) Marchand, Paul Louis, suikerbakker (Constante Union 2) Marechal, koopman (Constante Union 1) 643

8 Masenaert, Joseph, kruidenier (Félicité Bienfaisante) van der Niepen, Charles, meersenier, handelaar (Constante Union 2, Parfaite Amitié) Pilloy, Pierre Joseph, meester-plafonneerder (Candeur 2) Pilloy, Simon, meester-plafonneerder (Candeur 2, Constante Union 2) Robette, Frans Jozef, handelaar (Félicité Bienfaisante) Rousca, Gaspar, commissiehandelaar (Félicité Bienfaisante) Rousseau, Jean Baptiste, handelaar (Parfaite Amitié) Schellekens, Pierre Jacques, herbergier (Félicité, Félicité Bienfaisante) de Smet, Joseph, handelaar in stoffen (Candeur 2) Soury, Jean Martin, herbergier (Constante Union 2, Parfaite Amitié) Stas, Pieter Joseph, meester-pruikenmaker (Félicité, Félicité Bienfaisante) Stassignon, Henri Joseph, handelaar (Frères Zélés) Troch, Ignace Pierre, openbaar schrijver (Félicité Bienfaisante) Verheyen, Joannes, vrij harnasser (Parfaite Amitié) de Vos, openbaar schrijver (Constante Union 2, Parfaite Amitié) 11. Loonafhankelijken Bastide, Charles, kok (Candeur 1) Brevet, André, katoendrukker (Candeur 2) Cools, Jean Baptiste, bode (Constante Union 1 en 2) Manilius, Antoine Jean, dienende broeder (Constante Union 1) Parez, Charles, dienende broeder (Constante Union 1) Sinjan, (Judocus), dienende broeder (Parfaite Amitié) Tumelaire, Jean Baptiste, dienende broeder (Candeur 2) de Vogelaere, Lieven, dienende broeder (Constante Union 1 en 2) Walter, Jean François, dienende broeder (Félicité Bienfaisante) 644

LIJST VAN DE GEÏDENTIFICEERDE LEDEN PER LOGE

LIJST VAN DE GEÏDENTIFICEERDE LEDEN PER LOGE BIJLAGE II LIJST VAN DE GEÏDENTIFICEERDE LEDEN PER LOGE 1. La Discrète Impériale et Royale (1762-1767) Baes, Pieter Philip, negotiant, suikerraffinadeur Bertin, Joannes Joseph, negotiant de Brauwer, Charles

Nadere informatie

REGISTER VAN DE GECITEERDE LOGES

REGISTER VAN DE GECITEERDE LOGES REGISTER VAN DE GECITEERDE LOGES In dit register worden niet de acht loges vermeld die te Gent tussen 1762 en 1786 bestaan hebben: La Discrète Impériale et Royale, La Candeur, La Bienfaisante, La Constante

Nadere informatie

de LAURETAN d'alembon, graaf Jean Baptiste Cyprien (? -?)

de LAURETAN d'alembon, graaf Jean Baptiste Cyprien (? -?) om een tegengewicht te vormen voor de orangistische loges La Félicité Bienfaisante, Les Vrais Amis en Le Septentrion, die op dat tijdstip allen bij het Grootoosten van Nederland waren aangesloten. De vermaarde

Nadere informatie

DUJARDIN, Henri Joseph (1749-1794)

DUJARDIN, Henri Joseph (1749-1794) schijnlijk zijn 'patent van de hoge graden' verkeerd begrepen had. In het begin van de 19de eeuw trad het kapittel Les Coeurs Choisis toe tot het nieuw opgerichte 'hoofdkapittel van de Oppergraden' voor

Nadere informatie

SOURY, Jean Martin (? -?) a/ Parfaite Amitié (1786), Constante Union (1786) b/ - c/ - d/ herbergier e/ Plotersgracht, Gent f/ -

SOURY, Jean Martin (? -?) a/ Parfaite Amitié (1786), Constante Union (1786) b/ - c/ - d/ herbergier e/ Plotersgracht, Gent f/ - l'aspiur*, née Anne Louise van der Noot de Duras. Het kasteel herbergt thans het Sint-Paulusseminarie aan de Casier de Ter Bekenlaan. Baron Jean Auguste Casier speelde een rol in het ontstaan van de benaming

Nadere informatie

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008 Van 2 oktober 2007 tot 6 januari 2008 organiseert het Zilvermuseum Sterckshof een historische tentoonstelling over edelsmeden uit het Land van Waas van ca. 1700

Nadere informatie

1976 Lijststemmen 34 Lijststemmen 18 Naamstemmen 955 Naamstemmen 1679 Totaal ,8% Totaal ,2% Verkozenen 5 Verkozenen 10

1976 Lijststemmen 34 Lijststemmen 18 Naamstemmen 955 Naamstemmen 1679 Totaal ,8% Totaal ,2% Verkozenen 5 Verkozenen 10 1976 Lijststemmen 34 Lijststemmen 18 955 1679 Totaal 989 36,8% Totaal 1697 63,2% Verkozenen 5 Verkozenen 10 stemmestemmen - Broers Hubert Sr 400 170 400 Raadslid 1 Pinckaers Joseph 236 180 236 Raadslid

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

GENTSE LOGES TOT 1786

GENTSE LOGES TOT 1786 HOOFDSTUK II GENTSE LOGES TOT 1786 Hierna worden enkele summiere gegevens verstrekt over de acht loges die met zekerheid te Gent hebben bestaan tot de toepassing van het edict van keizer Jozef II in 1786.

Nadere informatie

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Hr Ms Piet Hein Hr Ms Piet Hein Torpedobootjager Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Op 19 februari 1942 tot zinken gebracht door torpedo's en artillerievuur van de Japanse torpedojagers Oshio, Asashio

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 15/12/201 COMOREN HOEILAART ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL Vlaams en Waals Gewest Jean Velgestraat, 9 150 HOEILAART

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

1 Jun Eerste generatie

1 Jun Eerste generatie Eerste generatie 1. Jean 1 Schimmel, geboren CA. 1675 te Forbach, Moselle, Frankrijk, overleden 1748 te Tenteling, Moselle maakt deel uit van het Franse Lotharingen. Dit gebied, op de grens van Duitsland

Nadere informatie

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat 29/03/2016 1. generatie 1. Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina (17/09/1914) Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina werd geboren

Nadere informatie

Stamreeks van Florent VERMAERCKE

Stamreeks van Florent VERMAERCKE Stamreeks van Florent VERMAERCKE Hieronder volgt de stamreeks van Florent Vermaercke. Die bestaat uit de voorouders en nakomelingen in de rechte mannelijke lijn, de lijn van de naamdragers of naamdoorgevers.

Nadere informatie

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co Arents Guillelmus Kwinten L 3 feb 1791 Z zoon van boekhouder Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja M 9 aug 1762 Z Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja L 1 aug 1762 Arents Henricus fs. Judocus Ignatius

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN KONTICH GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT, 138

Nadere informatie

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Identificatie BE EX20140001 PEITEN FREDDY Peiten Consulting BVBA 1953 Algemene

Nadere informatie

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 De onderstaande beschrijvingen vormen een nadere toegang voor bestanddeelnummer 33372 van het archief van de Raad van Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Gent 1.

Nadere informatie

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos pagina 1 van 5 Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos 1 53 1 Nicolaas Hubertus Vos (afb. 1 ) is geboren op 01-08-1850 in Eckelrade-Gronsveld, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Nicolaas Hubertus

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy 's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy Aansluitend op het artikel: «Over 's-gravenwezelse stamfamilies en nog wat» verschenen in «De Drie Rozen» jaargang 1, nr. 1, vervolgen wij nu met

Nadere informatie

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid 1836 Administratie toevertrouwd aan vijf leden benoemd door de gemeenteraad en de burgemeester. Het verdelen van hulp gebeurt door 23 verdelers die elk een wijk

Nadere informatie

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT

LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT 13 de EDITIE LIONS OUDENAARDE FIETSTOCHT i.s.m. Leo s Audenaerde - 27.09.2015 - LIEDTS PARK OUDENAARDE Geachte Heer, Mevrouw, Naar jaarlijkse traditie nodigt de Lions Club van Oudenaarde u uit voor haar

Nadere informatie

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140.

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. Invulformulier Ondernemers (1) Ondernemers A. Kerngegeven (vital data + familierelaties) 9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. 1 IJzergieter. Familienaam, voornamen, titel(s): van

Nadere informatie

Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld.

Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld. Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld. Julien Henri Georges Guequier, geboren op zaterdag 11 maart 1893 in Gent, gesneuveld op dinsdag 13 november 1917 in Duinhoek, begraven aldaar,

Nadere informatie

"Même absent il était présent"

Même absent il était présent "Même absent il était présent" Simon, Frank Barbry, Robert Depaepe, Marc Trefwoorden Delobel, Hilaire 125 jaar Biekorf Trefwoorden Biekorf (tijdschrift) Brugge in 100 objecten Hemeryck, Aleid Trefwoorden

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H)

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK KONTICH GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT,

Nadere informatie

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats BMP Vriendenkring van Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers West-Vlaanderen Bogaert Marnik Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats Periode 1914-1915 19 Begraven Karabiniers op deze begraafplaats

Nadere informatie

Domaines de compétence Algemene vakkennis, als bedoeld in bijlage 10 van de Spoorcodex

Domaines de compétence Algemene vakkennis, als bedoeld in bijlage 10 van de Spoorcodex Koninkrijk België Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Royaume de Belgique Service de Sécurité et d Interopérabilité des Chemins de Fer Lijst van de verklaringen van erkenning die

Nadere informatie

Jonkvrouw Suzanne Françoise Louise STRUELENS, geboren op te Brussel ( St Catharine),

Jonkvrouw Suzanne Françoise Louise STRUELENS, geboren op te Brussel ( St Catharine), I.1 Reynier van WAESBERGHE, Advokaat, geboren ca 1521 te Gent? Overleden na 1594. Volgens familiedokumenten (RAG Familiepapieren V.W. 65A) waren er zes kinderen vóór 1588 (vier bekend) plus zes ten laste

Nadere informatie

Kopstukken van de kasselrij De hoogbaljuws in het Land van Waas, 16 e -17 e eeuw. René Vermeir Universiteit Gent

Kopstukken van de kasselrij De hoogbaljuws in het Land van Waas, 16 e -17 e eeuw. René Vermeir Universiteit Gent Kopstukken van de kasselrij De hoogbaljuws in het Land van Waas, 16 e -17 e eeuw René Vermeir Universiteit Gent 1. Nederlanden: deel van een samengestelde staat "centrale instellingen" - gouverneur-generaal

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

BE-A0516_108870_107801_DUT

BE-A0516_108870_107801_DUT BE-A0516_108870_107801_DUT De archieven van de Heer (1661-1719), het Leenhof (1617-1794) en de Schepenbank (1608-1799) van Nieuwgoed, de Schepenbanken van Kerkhove (1630-1796), Ten Hovene (1642-1796) en

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens.

Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. BE-A0513_101768_100380_DUT Inventaris Depot Hooreman / J. Mertens. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/274 (1771) Regesten 330/274 f. 1/ Staat en augmentatie behorend aan Marie Clara Coleta de Coninck (dochter van Jan Baptiste en van wijlen

Nadere informatie

N 41. JACQUES NÈVE Uurwerkmaker - Horloger d Art + 32 (0)

N 41. JACQUES NÈVE Uurwerkmaker - Horloger d Art + 32 (0) N 41 JACQUES NÈVE Uurwerkmaker - Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net ABRAHAM-AIMÉ CHARLES VINCENT Leerling van Ferdinand Berthoud, Paris MOOIE PENDULE NAAR EEN NEOKLASSIEK

Nadere informatie

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B

RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B RIJKSREGISTER EXPLOITATIEWERKEN BIJLAGE B Bijlage B01 NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN NATIONAAL NUM. NAAM EN VOORNAMEN 74.09.29 230.60 Poeldemens,Chantalle Anna Suzanne 73.08.16 387.12 Coppens,Jiri 74.09.05

Nadere informatie

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst word zeker van je zaak met een stageovereenkomst 1 2 WORD ZEKER VAN JE ZAAK MET EEN STAGE-OVEREENKOMST Voor wie? 18 JAAR? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2013 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2013 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP 2015, gelauwerd in Wachtebeke Orde : 1. Natuurhuis Panneweel, Sint-Gillis-Waas 2. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Sint-Niklaas Gezel : 1. Bert Vervaet, Lochristi 2.

Nadere informatie

Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken

Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken Op 31 december 2015 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn volle grond 10 jaar: gewone lijn columbarium 25 jaar of meer: concessies

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2012 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2012 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_102848_101897_DUT Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 54-66. Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

DE VRIJMETSELARIJ TE GENT TIJDENS DE 18DE EEUW

DE VRIJMETSELARIJ TE GENT TIJDENS DE 18DE EEUW HOOFDSTUK I DE VRIJMETSELARIJ TE GENT TIJDENS DE 18DE EEUW Leopold Mozart was nog geen vrijmetselaar wanneer hij in september 1765 met zijn kinderen Wolfgang Amadeus en Anna Maria in het 'Sint-Sebastiaanshof'

Nadere informatie

BE-A0510_003453_003671_DUT

BE-A0510_003453_003671_DUT BE-A0510_003453_003671_DUT Archief van het glasschildersbedrijf Colpaert. Kartons. Reeks I, in JANSSENS L., Archief van het glasschildersbedrijf Florent-Prosper en Jacques Colpaert / L. Janssens Het Rijksarchief

Nadere informatie

Proosdij van Hertsberge.

Proosdij van Hertsberge. BE-A0513_101647_100262_DUT Proosdij van Hertsberge. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 2 van 26 Georges Brems

Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 2 van 26 Georges Brems Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 blz. 1 van 26 Georges Brems Kiezerslijst van de Willebroek (1 mei 1906 tot 30 april 1907). Deze kiezerslijst is opgesteld volgens het sinds 1893 geldende algemeen meervoudig

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN

MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN verspringen Mas Heren Uur=15:01 1 7293 De Geest Andreas LOOI 5.27m -0.8 59 M45 2 6119 Depuydt Patrick ZA 5.23m -2.6 64 M40 3 6863 Buelens Marc DCLA 4.58m -2.9 55 M50

Nadere informatie

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I Afstammelingen van De Vos, Adriaan I 7 generaties I. De Vos, Adriaan I (g. 1669, o. 1747-04-30 - St-Baafs-Vijve) echt. Ottevare, Judoca (g. 1675-01-06 - Wielsbeke, o. 1748-02-03 - St-Baafs-Vijve), h. 1701-02-06

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 oktober 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: Vernietiging

Nadere informatie

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Identificatie BE EX20140001 PEITEN FREDDY Peiten Consulting BVBA 1953 Algemene

Nadere informatie

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen Debeerst Henricus Franciscus en kinderen 11132 5 Debeerst Henricus Franciscus ^ Adinkerke º Adinkerke, 28 aug 1893 Koksijde - Oostduinkerke, 09 jun 1984 x Adinkerke, 10 nov 1920 Cuveele Maria Thérésia

Nadere informatie

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/282 (1779) Regest

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/282 (1779) Regest De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Boedelbeschrijvingen Gedele 330/282 (1779) Regest 330/282 f. 1/ Afstand van successie van Pieter van Damme. Compareerde Rochus Aughem, voor de echtgenote, oom paterneel

Nadere informatie

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia A REEKS 55+ 1 Wijnegem 1 : Goris Leo - Van Dijck Gerard - Vera Panchana Dicky Jacinto Tel.0477.605 672 2 Sodipa 1 : Possemiers Albert - Van Der Schueren Monique - Frederickx Josette Tel.0475.989.400 3

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 e-mail: academie@gamw.lede.be Tel: 053/60.68.70 www.gamw.lede.be Wat is er mogelijk na de muziekschool??? je kan nog steeds terecht in onze academie

Nadere informatie

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p BE-A0513_101065_100059_DUT Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 31-34. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert)

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) pagina 1 van 5 Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) Vos 1 87 1 Joannes Hubertus (jan hubert) Vos (afb. 1 ) is geboren op 03-07-1852 in Eckelrade, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Joannes

Nadere informatie

MINDER BEKENDE EN/OF VERDWENEN LOCATIES

MINDER BEKENDE EN/OF VERDWENEN LOCATIES MINDER BEKENDE EN/OF VERDWENEN LOCATIES Hotel Verhaegen-Lammens, Oude Houtlei De Oude Houtlei, in de Middeleeuwen een gegraven gracht, maakte deel uit van de watergordel van het Kuipgat tot aan de Jan

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel ERE 1 Afdeling: 26 deelnemers VAN FRACHEN ELS - 11 rozen 1 401 PALINCKX LUC (HV) HV 120 5,00 2 509 GOETSTOUWERS DANNY SJ 119 4,20 3 101 BOLS ANDRE M 119 4,20 4 111 SEVENANS IGOR M 119 4,20 5 902 AERNOUTS

Nadere informatie

Rolnummer : 224. Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T

Rolnummer : 224. Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T Rolnummer : 224 Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T Inzake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 277 en 278 van de programmawet van 22 december 1989, ingesteld door de heren BOSMAN, CAUCHIE,

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ HALVE FOND

KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ HALVE FOND KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ - 2011 HALVE FOND 1. HEGGERICK Michel 20p 372,30% 50 + Diploma 2. VERSTICHEL DANIEL 20p 481,31% 25 3. VANDENHEEDE Fr. & J. 9 15 4. DE SMET Patrick 1 37,84% 15 5. MARCHANT

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. %

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % 1. De Graeve Antoine Waarschoot 20 47,82 25,0 2. Schijvynck Adelin Lovendegem 20 60,80 22,5 3. Van Landschoot Gebrs. Maldegem 20 63,18 20,0 4. Engels Julien

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein BIJLAGE 4a: ONTEIGENINGSPLAN BIJLAGE 4b: ONTEIGENINGSTABEL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van

Nadere informatie

Bewerkte rouwbrieven 1801-1870

Bewerkte rouwbrieven 1801-1870 Bewerkte rouwbrieven 1801-1870 Samengesteld door Nicole Van den Borre i.s.m. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Leuven 2008 VOORWOORD Deze uitgave is ontstaan uit de vaststelling, op de cd-rom

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

Bivakplaatsen en tenten. Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen.

Bivakplaatsen en tenten. Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen. Bivakplaatsen Bivakplaatsen en tenten Zoek je met je jeugdbeweging nog een mooie kampplaats? Misschien kan Defensie je een handje helpen. De volgende tabel toont in welke provincie je een militair terrein

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst!

Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst! Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst! Voor wie? 18 jaar? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je inspanningen worden beloond? Dan kun je via een

Nadere informatie

Intermixt betaalt 2,1 miljoen voor 10 personeelsleden

Intermixt betaalt 2,1 miljoen voor 10 personeelsleden Intermixt betaalt 2,1 miljoen voor 10 personeelsleden ANTWERPEN Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro

Nadere informatie

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP 2013, gelauwerd in Lochristi Orde : 1. Raoul De Graeve, Temse 2. Hugo Lambrechts, Lokeren Gezel : 1. Guido Van Garsse, Waasmunster 2011, gelauwerd in Waasmunster Orde : 1.

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Augustinus V.Braecken & Margriet Ver Couteren Egidius De Buel & Amelberga smaers Ane nr. 13436/13437 13438/13439

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 SEPTEMBER 2010 S.10.0002.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0002.F C.Z., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. FRANS HOSPITAAL CÉSAR DE PAEPE, vereniging zonder

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten

Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Naam 26/03/2017 02/04/2017 09/04/2017 30/04/2017 07/05/2017 21/05/2017 Goossen Rudy 18500 7 18750 4 14400 6 27200 1 Abs Luc 8650 5 20600 3 19900 3 19650 1 13400 7 9450 7 Vandemeulebroucke Maurice Uitslag

Nadere informatie

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP Inhoudstafel Personen... 2 afgebeelde personen... 2 uitreikende personen... 2 ontvangende personen... 2 Medailleurs:...3 Initialen...

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Tereken: vervallen concessies 2016

Tereken: vervallen concessies 2016 Tereken: vervallen concessies 2016 Overledene + bijzetting Connr. Ligging Baetens Joannes en Heyninck Paulina T 12.221 R Noord Beeckman Leon en De Cock Georgette T 12.209 R Noord Bontinck Margareta T 14.005

Nadere informatie

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Kasteel van Versailles Koning van Frankrijk Co-vorst van Andorra Periode : 1814-1824 Voorganger: Napoleon

Nadere informatie

DE MINUTEN VAN NOTARIS J.A. RAES 1783-1798

DE MINUTEN VAN NOTARIS J.A. RAES 1783-1798 DE MINUTEN VAN NOTARIS J.A. RAES 1783-1798 Van 1783 tot en met 1798 maakte notaris Jozef André Raes, standplaats Rupelmonde, 72 minuten die in bewaring worden gehouden door de heer P. Pien, huidig notaris

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

Sportinfrastructuur. fitnesszaal 140 m². power en fitnesszaal 360 m². sportzaal 362 m². sportzaal 385 m². turnzaal 90 m². power en fitnesszaal 120 m²

Sportinfrastructuur. fitnesszaal 140 m². power en fitnesszaal 360 m². sportzaal 362 m². sportzaal 385 m². turnzaal 90 m². power en fitnesszaal 120 m² Oost Vlaanderen Kwartier Kapitein Vlieger De Hemptinne fitnesszaal 140 m² Molenstraat 69 9890 Gavere West Vlaanderen Kwartier Eerste Wachtmeester Lemahieu 360 m² Kemmelseweg 5 8900 Ieper Kwartier Adjudant

Nadere informatie

Bivakplaatsen en Tenten

Bivakplaatsen en Tenten Bivakplaatsen en Tenten Bivakplaatsen Zoek je jeugdbeweging nog een mooi plaatsje voor jullie kamp? Misschien kan Defensie je een handje helpen. Volgende tabel toont in welke rovincie je een militair terrein

Nadere informatie