Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Eitje Nieuwsbrief ANBO - Regio Zuidoost Brabant I N H O U D 1-5 Algemeen; ANBO - afdeling Valkenswaard/ Waalre, 5-7 ANBO - afdeling Eindhoven 7 en 8 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze O oit gekregen: een oud kookboek. De randen van de bladzijden zijn vergeeld, sommige pagina s houden zich met moeite vast aan de binding en in de tekst kom je woorden tegen als vleesch en visch. De auteur is A.R.F.C.A. Simonz; niet duidelijk is of dat een mevrouw dan wel een meneer is. Het moet, gezien de spelling, geschreven zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw. Uit het voorwoord kun je concluderen dat de schrijver/schrijfster vooral lezeressen toesprak en soms met raadgevingen die nu bedillerig klinken, zoals: Het geregeld gebruik van een huishoudboekje acht ik van groot belang en kan niet genoeg worden aanbevolen aan iedere huisvrouw die prijs stelt op orde, zoowel in hare keuken als in haar gezin; men bedenke dat orde, overleg en spaarzaamheid tot de eerste voorwaarden van welvaart behooren. Bij de recepten worden de prijzen vermeld van de benodigde Ingrediënten. Zo leer ik dat je, naar schatting, negentig jaar geleden, zes versche truffels uit de Perigord kon kopen voor wat nu een halve euro zou zijn. Een bloemkool ging voor vier eurocent over de toonbank, een kilo ossenhaas kostte zeventig eurocent. Als je de prijzen van toen vergelijkt met die van nu zie opmerkelijke verschillen In de stijging van de prijzen. Een kilo rund-stoofvlees staat in het oude kookboek geprijsd voor veertig eurocent per kilo. Dat is nu bij een beetje slager al gauw vijftig maal zo veel. Een eitje daarentegen is afhankelijk van kwaliteit en omvang - in al die jaren maar zes tot tien keer duurder geworden. Maar de kippen van toen zagen er wel wat vrolijker uit dan die van nu.neem ik aan. En de eierboeren ook. Ab Klaassens Noot redactie: Ee e Klaassens-Postema is ziek en daar om schreef haar man AB Klaassens dit stukje O p vrijdag 25 april 2014 zijn 11 inwoners van Eindhoven Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén van de gedecoreerden is de heer Jaap Grootjans (84) vanwege zijn inzet voor de wandelgroep 55+, daarnaast was hij mede oprichter van deze wandelgroep en zet zich sinds de oprich ngsdatum in 1993 nog steeds in voor deze wandelgroep. Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

2 ANBO-afdeling Valkenswaard/Waalre Bezoek de afdeling Valkenswaard/Waalre ook op: Maandag 12 mei, 10:00 uur de Hofnar. ANBO; KBO Borkel en Schaft; KBO Dommelen; KBO Valkenswaard; PCOB; PVGE; WMO-raad; PGV ; Jongerenraad; Cc AB. Werkgroep Communicatie Op 15-5 heeft Wijkraad Geenhoven een themadag Ouder worden in je eigen woning. SBV is uitgenodigd om zich op de bijbehorende informatiemarkt te presenteren. O.a. zal middels een overzichtposter de samenstelling van het SBV worden bekend gemaakt: vermeld staan de 3 KBO s, PVGE, PCOB, ANBO en onafhankelijken; daaronder in het kort de contacten. Renovatie website: offerte is ontvangen en goedgekeurd. Gelet op de kosten is gekozen is voor een aanpassing waarbij de website ook op moderne apparatuur te lezen is en niet een algehele vernieuwing. Nieuwsbrief: nog geen definitieve opzet. Voorstel zal ook besproken worden in voorzittersoverleg van Voornemen is om de 1 e editie in september uit te laten komen. Doel van de nieuwsbrief is het promoten, bekendmaken van SBV en het informeren van de achterban nu de mogelijkheid om te publiceren in Kempener Koerier niet zeker is. Werkgroep Zorg en Welzijn De werkgroep heeft via de contactpersoon van het SBV een verzoek gekregen van de WMO raad om een mening te geven op het raadsvoorstel huishoudelijk hulp 1. Werkgroep Wonen en Dienstverlening De werkgroep heeft het advies gegeven het project seniorenvervoer te stoppen. De motivatie hiervoor is dat er bij Paladijn jaarlijks te weinig aanvragen binnenkomen; er door veel organisaties zoals ouderenbonden, parochies, soozen, Zonnebloem e.d. al onderling gezorgd wordt voor vervoer; de instellingen zoals Valkenhof, Lunet en de Boei hun medewerking hebben ingetrokken. Men is van mening dat een nieuw op te richten organisatie geen toegevoegde waarde heeft. E.e.a. zal in het DB, de werkgroep communicatie en in het BO met de gemeente worden besproken alvorens over te gaan tot definitief stoppen van het project. De vergadering is akkoord gegaan met een ondersteuning door het SBV voor fondsenwerving voor de beleeftuinen van Valkenhof. Werkgroep Politiek De werkgroep heeft de politieke partijen een brief gestuurd waarin zij nogmaals wijzen op het eerder gestuurde speerpunten verkiezingsprogramma met de wens dit op te nemen in het coalitieprogramma. Het coalitieprogramma is inmiddels klaar. De werkgroep gaat dit programma en de speerpunten vergelijken en komt met een overzicht. Algemeen Op vindt er een voorzittersoverleg plaats met de ouderenbonden. Alle bonden komen met 1 of meerdere vertegenwoordigers; ANBO heeft helaas afgemeld. Voornaamste punt tijdens deze bespreking is de relatie en terugkoppeling tussen ouderenbonden en SBV. Van dit overleg zal een aparte gespreksnotitie worden gemaakt. Voor het Senioren Service Centrum is nog geen geschikte ruimte gevonden. De samenstelling van de werkgroep Wonen en Dienstverlening is mager; slechts 2 personen. Ook zijn er nog te veel plaatsen open in het bestuur die door ouderenbonden bezet zouden moeten worden. Samenstelling bestuur, werkgroepen en rooster van aftreden komt op de agenda van 8 september a.s. Vragenlijst gemeente m.b.t. subsidie 2015 Eerder was aangegeven dat organisaties een gesprek met de gemeente zouden krijgen. Dit is vervangen door een vragenlijst. Deze is door SBV niet ingevuld maar middels een brief beantwoord. Er is ook een brief naar de gemeente, dhr. Teunissen, gestuurd met daarin de opmerkingen: het vervangen van het gesprek door een vragenlijst ;over de korte termijn waarin de lijst moest worden ingevuld; de aard van de vragen en het advies toch gesprekken te laten plaatsvinden. Als bijlage is meegestuurd de brief aan het onderzoeksbureau. De ouderenbonden hebben een cc van deze brief ontvangen. Er is contact geweest met de gemeentelijke klankbordgroep VVC (Valkenswaards Vrijwilligers Contact ). Dit gesprek was informatief van beide zijden. De klankbordgroep is zich aan het oriënteren en zal meerdere organisaties raadplegen. Volgende AB vergadering maandag 16 juni a.s. Leny Peels 2 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

3 ANBO-afdeling Eindhoven OVO op zoek naar een nieuwe voorzitter tichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven (OVO) is op zoek naar een vrouw of man die zich, als voorzitter, wil inzetten voor collectieve belangenbehartiging van senioren in Eindhoven. OVO is een beleidsorganisatie die probeert het beleid ten aanzien van senioren in Eindhoven, te beïnvloeden. S Wat zijn de taken van de voorzitter van OVO? e voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de OVO- organisatie, het functioneren D van het bestuur en de bestuursleden en zorgt in deze voor een goed werkklimaat, en goede interne en externe communicatie en treedt op als de formele vertegenwoordiger van OVO naar buiten. Zij/hij bewaakt de doelstellingen, draagt zorg voor beleidsplan, werkplan en jaarverslag en bereidt de vergaderingen van Bestuur en de Raad van Toezicht voor. Ook het voorzitten van de bestuursvergaderingen behoort tot de taken. Stichting OV O werkt o.a. samen met de KBO, ANBO, PVGE, PCOB, t Indische Netwerk en Turcodac. De tijdsinvestering is (afhankelijk van de persoon) ongeveer twee dagdelen per week. IN DIT NUMMER Toch AOW - straf; Column Moet kunnen ; 4 Themadag en Dagtocht; Senioren vaker dupe van fietsongeluk 5 COLOFON De Vrijwillige Ouderen Adviseur; Rijbewijs keuringsmogelijkheden; 6 Wat heeft OVO te bieden? O VO biedt een plek in een kleine gedreven, zelfstandige en enthousiaste organisatie. Samen met anderen als vrijwilliger werken bij OVO betekent een flink netwerk, contact en samenwerken met andere mensen en ondersteuning indien nodig. Het betekent samen inzetten voor de collectieve belangenbehartiging van senioren in Eindhoven. Heeft u interesse? Neem dan contact op met of LINE DANCE Deze maand op woensdag en 21 van uur in De Hoeksteen Gerretsonlaan 1a De Hoeksteen is van 12 t/m 17 juli gesloten en op 2 september beginnen we weer met line-dancing. 3 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

4 Toch AOW- straf bij samenwonen ouder/kind en motie die regelt dat er géén kostendelersnorm wordt geïntroduceerd in de AOW bij een mantelzorgsituatie, is de afgelopen maand in de Tweede Kamer verworpen. Dat betekent dat een zorgbehoevende AOW-er die inwoont bij een zoon E of dochter, een lager AOW-bedrag gaat ontvangen. ANBO is diep teleurgesteld en heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS hierover een brief gestuurd. Dit omdat hij vorig jaar beloofde hiervoor een oplossing te zullen bieden in overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Zorgrelatie u zijn er nog drie uitzonderingen in de AOW, waarin AOW ers in geval van samenwonen tóch een (hogere) uitkering voor N alleenstaanden ontvangen: bij een zorgrelatie, bij een commerciële relatie en wanneer ouders en kinderen samenwonen. Klijnsma wil die laatste uitzondering schrappen; aan die eerste twee worden strenge voorwaarden gesteld. Herinneren NBO-directeur Liane den Haan: Mantelzorg verlenen mag niet bestraft worden met een inkomenskorting. In de eerste A plaats verwacht de overheid meer inzet van zogeheten informele zorg en ondersteuning. Het is behoorlijk ontmoedigend om, naast alle andere praktische hindernissen, te moeten afwegen of dat financieel wel voordelig is. In de tweede plaats hebben de staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn al in mei vorig jaar toegezegd om hier een zorgvuldige oplossing voor te verzinnen. Daar willen wij hen graag aan herinneren. Moet kunnen e komt steeds meer situaties tegen waarvan je denkt: dat mag nooit gebeuren terwijl je op je klompen aanvoelt dat het J straks kan en dat het waarschijnlijk ook zal gebeuren. Of het echt gebeurt, hangt af van hoe we er mee omgaan en hoe we er over denken. Ga er maar vanuit dat straks bijna alles technisch kan wat zichzelf niet onmogelijk maakt. Als je hart in gebreke blijft kan daar technisch steeds mee aan gedaan worden. Het hart van een donor kan worden geïmplanteerd. Wellicht vind men dit straks een primitieve oplossing en kan de functie van het hart beter overgenomen op een kunstmatige manier. Dat geldt wellicht voor alle lichaamsfuncties en zeker ook voor ons brein waarvan we nu nog nauwelijks weten hoe het functioneert. Daar kunnen we wel degelijk ouder mee worden dan nu en ook langer gezond mee blijven. Dat is hoe dan ook een grote aanwinst. Hoeveel we daaraan hebben ligt eraan hoe we daar samen mee kunnen omgaan. Bespiegelingen over onsterfelijkheid lijken me ongewenst. Zo lang we leven is onze gezondheid in gevaar. Ons leven is het resultaat van een ontwikkeling, een struggle for live, een evolutie. Wat we ervan kunnen waarnemen is wat er van overgebleven is. Ver weg het meeste is ten onder gegaan en onherkenbaar vergaan. Ook wij zijn stoffelijk en zullen tot stof wederkeren. Wat we van de toekomst mogen verwachten is grotendeels onvoorspelbaar. Bijna alles wat mogelijk is zal technisch mogelijk worden. Als de computer sneller is met het berekenen van de winstkansen op de beurs zal de computer de winst pakken. Met een googlebril kunnen we iemand die we tegenkomen identificeren. Zijn leven staat op Internet, jij kunt het zien en wat jij er mee doet is aan jou. Privacy is een leuk idee, alles verandert, jij verandert ook, vergeet het maar. Google bril? Reacties naar: tel , 4 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

5 Themamiddag en Dagtocht Deze maand (10 juni 20140) geen themamiddag. De dagtocht op donderdag 22 mei a.s. naar Ameide/ Schoonhoven (Zilverstad) vindt normaal doorgang. Cantershoef bevindt zich aan de Marnestraat 2 Senioren vaker dupe van fietsongeluk U it onderzoek van Stichting VeiligheidNL blijkt dat senioren steeds vaker slachtoffer worden van fietsongelukken en dat zij hierdoor ook vaker op de eerste hulp terechtkomen. In 2012 kwamen in totaal plussers in het ziekenhuis terecht. In 86 procent van de gevallen gebeurde het ongeluk tijdens het fietsen of lopen. OORZAAK 1 ANBO-directeur Liane de Haan: De toename kan deels toegeschreven worden aan de vergrijzing, maar dat is niet de enige oorzaak. Het is een feit dat naarmate men ouder wordt fietsen steeds meer risico s met zich meebrengt. 65-plussers lopen drie keer zoveel risico op een ongeluk met dodelijke afloop als gemiddeld, 75-plussers lopen zelfs twaalf keer zoveel risico. Terwijl vooral die laatste groep zich voornamelijk verplaatst per fiets of lopend. Voor hen is het extra belangrijk dat zij zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. OORZAAK 2 Een andere oorzaak is de conditie van de straat, stoep of fietspad. Senioren geven dit in het onderzoek zelf als oorzaak aan. Ook de ANWB berichtte hier laatst over en zei dat fietspaden niet alleen slecht onderhouden zijn, maar ook te smal zijn voor alle soorten fietsen. Waar je eerst de normale fiets had, tref je tegenwoordig bakfietsen, race- en toerfietsen, elektrische fietsen en ligfietsen op het fietspad aan. SENIORPROOF WEGONTWERP Den Haan: Wij proberen gemeenten al jaren te bewegen om fietspaden goed te onderhouden en daarin te investeren. Sinds 2008 werken we mee aan het project Blijf Veilig Mobiel, dat zich richt op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor senioren en de afname van ongevalrisico's. Daaruit blijkt dat fietspaden breed genoeg moeten zijn, obstakelvrij en bij voorkeur vrij liggen of desnoods in rood uitgevoerd worden. Eenrichtingsfietspaden, zodat frontale ongevallen voorkomen worden, zijn het meest veilig. Meer themadagen in JULI Het thema van deze middag wordt nog nader bekend gemaakt. 12 AUGUSTUS Wat kan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voor ons betekenen? 9 SEPTEMBER Ouderen in veilige handen. Een veilig thuis. Ouderenmishandeling 14 OKTOBER Cabaret Het Korte Lontje De cabaretier heeft het over zaken die ons dagelijks kunnen overkomen. 11NOVEMBER De hartstichting vertelt niet alleen theoretisch over het hart, maar ook hoe het is om dagelijks je leven invulling te geven met een hartkwaal.?? DECEMBER Afsluiting van het jaar met een borrel en een lunch. De juiste datum wordt nog bekend gemaakt. GEMIDDELD 6100,- EURO MEDISCHE KOSTEN Stichting Veiligheid NL heeft ook berekend dat een gewonde fietser of voetganger gemiddeld euro medische kosten maakt. Den Haan: Deze kosten zijn gemakkelijk terug te verdienen als gemeenten scheve tegels recht leggen, fietspaden verbeteren en onderhoud plegen. Dan hebben we niet alleen veilige fietspaden, maar ook minder ongelukken. Een win-winsituatie, lijkt mij. MODELAANPAK VEILIG FIETSEN Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de gemeenten onder meer met de Modelaanpak Veilig Fietsen, waarin best practices (gemeenten die het goede voorbeeld geven) zijn verzameld uit heel Nederland. Andere gemeenten kunnen die maatregelen overnemen of gebruiken ter inspiratie. Daarnaast heeft Schultz een ambassadeursgroep samengesteld die bestaat uit zeven burgemeesters en de Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld- Schouten. Deze ambassadeurs kunnen andere gemeenten adviseren bij het maken van hun Lokale Aanpak. Ten slotte steekt Schultz geld in onderzoek en studies naar fietsveiligheid. 5 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

6 C O L O F O N POSTADRES ANBO-AFDELING EINDHOVEN Prins Alexanderstraat BL Eindhoven VOORZITTER Mw. E. Klaassens - Postema Uiverlaan AC Eindhoven SECRETARIS Dhr. P. H. Klaver Prins Alexanderstraat BL Eindhoven PENNINGMEESTER Mw. J.H.J. Geus LEDENADMINISTRATIE Mw. A.G.M. Luijten Tar nistraat CX Eindhoven BEHEER en EINDREDACTIE Regionale ANBO-Nieuwsbrief Hr. J. Schreuders HOOFDBEZORGER/DEPOTHOUDER Dhr. Bert Megens St. Jozephlaan HA Eindhoven BANKREKENING ANBO-AFDELING EINDHOVEN NL82 INGB BEZOEK ONS OP INTERNET De Vrijwillige Ouderen Adviseur anneer kunt u de Vrijwillige Ouderen W Adviseur (VOA) inschakelen? Wanneer er vragen zijn over sociale regelgeving, regionale en lokale voorzieningen en diensten. De Vrijwillige Ouderen Adviseur kan afhankelijk van het probleem van de ouderen mogelijkheden aandragen naar een oplossing. De ouderenadviseur zal samen met u meedenken, ondersteunen, bemiddelen, informeren over de eventuele mogelijkheden met als doel dat u zelfstandig de weg weet naar collectieve en individuele voorzieningen. Bij de ANBO afdeling Eindhoven kunt u daarvoor contact opnemen met: Joke Speldenbrink - Verhoeven Telefoon Rijbewijs keuringsmogelijkheden WAALRE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor ook in 2014 elke zaterdag terecht in het Gezondheidscentrum 'Le Sourire', De Leesakker 24. Tarief: 35,00 voor de B/E keuring en 50,00 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. EINDHOVEN - 75-Plussers, chauffeurs jonger dan 75 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Locatie: in Eindhoven kan men op de Aalsterweg 135 en op Croy 7s. Tarief: 35,- voor de seniorenkeuring en 55,- voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs. Huisartsenpraktijk Hoevenaars telefoon: (Kosten 35.-) Medische Diensten Aalst/Waalre tel.: (Kosten 25,-) VELDHOVEN. Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt, 75 of ouder zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 75 jaar die een C/D/E rijbewijs aanvragen of verlengen moeten sinds 2005 worden gekeurd. Dit is voordelig en eenvoudig te regelen. Arts Margot Elings uit Veldhoven telefoon (Kosten 30,-- op vertoon geldig ANBO-lidmaatschapsbewijs). Overige senioren betalen 40,--. Voor alle locaties geldt overigens dat u voor informatie en een afspraak kunt bellen naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: Zelf een datum plannen kan via Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden ergens anders in de regio. Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs. Overlijdensbericht Het bestuur van de ANBO-afdeling Eindhoven maakt met leedwezen bekend dat is overleden De Heer A. Koopman Het bestuur betuigt zijn medeleven met de nabestaanden Het belang van uw adres unnen we beschikken over uw adres? Zo ja, dan doet u ons een groot K genoegen, want pas dan ontvangt u de Regionale ANBO-Nieuwsbrief in kleur en dat scheelt veel in drukkosten voor onze afdeling. De nieuwsbrief is bijna de grootste kostenpost op onze begroting. Dus stuur s.v.p. onze penningmeester Hannah Geus een ( zie de C O L O F O N) met als onderwerp Mijn e-maladres. 6 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

7 Herbenoeming bestuursleden Op de jaarvergadering dd. 27 maart jl. is melding gemaakt het aftreden van de huidige bestuursleden Mw. M.S. Thissen en Dhr. S.E.H. Bongers daar ze beiden al meer dan 2 x 4 jaren zitting hebben in het bestuur. Met instemming van de ledenvergadering zijn ze hun bestuurstaken blijven waarnemen, dit bij gebrek aan opvolging. Het huidige reglement biedt thans de mogelijk van een langere zittingsduur dan 2x 4 jaar, indien daarvoor door het Hoofdbestuur ontheffing wordt verleend. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld is deze ontheffing voor de huidige bestuursleden Mw. M.S. Thissen en Dhr. S.E.H. Bongers aangevraagd. Bezoek aan het kasteelpark te Geldrop : Op donderdag 17 juli 2014 is er een gezellig samen zijn gepland met een rondleiding door het kasteelpark. De bijeenkomst start om 14.00u onder het genot van een kopje koffie in de Kasteelhoeve. Van hieruit maken wij, met deskundige begeleiding, een wandeling door het kasteelpark met uitleg over wat wij zien en zijn historie. Bevestiging en de opgave hiervoor zullen nader worden vermeld in volgende nieuwsbrief. Noteer dit alvast. Robot Hoever kunnen we gaan? Kunnen we op de duur robots maken die de mensen in hun mogelijkheden vergaand overtreffen. Waar ligt de grens? Of is er geen grens en kunnen we in de verre toekomst onze eigen God bouwen die alle goden in de schaduw stelt. Zeker is dat we nauwelijks idee hebben waartoe automatisering, robotisering en digitale informatica kunnen leiden. Sinds we een beetje kunnen rondkijken in het evolutieproces waarvan ook wij zelf het resultaat zijn, zoeken we naar nieuwe genetische mogelijkheden. Het leven wordt via het delen en kopiëren van genen en celdeling doorgegeven. In de informatica proberen we op een soortgelijke manier (delen en kopiëren) informatie over te brengen. We doen alle moeite om machines als verlengstuk van onze menselijke mogelijkheden te ontwerpen en te gebruiken. We zijn steeds meer in staat om deze machines te programmeren alsof we het zelf zijn. Dat gebeurt op allerlei manieren. Een kunstbeen of een ander lichaamsdeel dat door onze hersens wordt aangetuurd maar ook een robot die op afstand werkt. En ook robots die andere robots maken, die leren samenwerken, die wellicht hun eigen programma kunnen maken. We kunnen het ons nu onmogelijk voorstellen dat een robot of een computer door iets anders geprogrammeerd en aangestuurd wordt door iemand of iets anders dan de maker. Het zal echter de eerste keer niet zijn dat wij iets ondernemen waarvan we de niet terug te draaien gevolgen onmogelijk kunnen inschatten. De manier waarop wij willen leven zal bepalen hoe we met dit vraagstuk omgaan. Als wij dit willen op de manier zoals nu bezig zijn, verwacht ik een moeilijke toekomst. Reacties naar: tel , I N H O U D Voor u gelezen Veilig gebruik van het internet. 8 7 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

8 Voor U gelezen Veilig gebruik Internet : C O L O F O N Als u Internet gebruikt let op het volgende! - Bescherm je persoonlijke gegevens, - Zorg voor een veilige computer door deze te beschermen. - Zorg voor : firewall, spamfilter, anti-spyware, en antii-virusprogramma. - Gebruik bij draadloze verbindingen een wachtwoord. - Open geen bijlage van een onbekende . - Vermeld in berichten nooit persoonsgegevens, ook geen bankgegevens of pincode. Veilig Internet Bankieren - Vertel niemand uw pincode, zelfs uw bank mag er niet naar vragen! - Let op na het inloggen bij uw bank. In de adresbalk links veranderd http in https en er is een veiligheidsslotje te zien! laat ook hiervan een kopie thuis. - Ziet de website er opeens anders uit of werkt anders, vraag bij de bank na, of er iets veranderd is? - Bankiert u niet op uw eigen computer, wis dan uw surfgeschiedenis en log uit. - Ga altijd zelf rechtstreeks naar de website van de bank, niet via hyperlinks. Tips: - Verander regelmatig uw wachtwoord! - Controleer regelmatig de antisoftware en welke versie u gebruikt. - Voor problemen van de pincode, bankrekening of bankpas: Tel Voor dezelfde problemen in het buitenland : Meer informatie? Kijk op : POSTADRES Meidoorn AS Geldrop VOORZITTER Mw. M.S. Thissen Dwarsstraat BC Geldrop Tel.: SECRETARIS en PENNINGMEESTER Hr. J. J. Joosten Meidoorn AS Geldrop Tel.: PENNINGMEESTER Vacature LEDENADMINISTRATEUR Hr. S.E. Bongers BEZORGING Hr. H.H. Westdorp Tel.: OUDERENADVISEURS Hr. A.W.M. van Bussel Tel.: RABO-rekeningnummer ANBO-afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze NL18RABO www. veiligbankieren.nl www. seniorenweb.nl www. nederlandveilig.nl/veiliginternetten/tips www. rijksoverheid.nl ( vermeldingen uit een gezamenlijke uitgave van de Gemeente Eindhoven, Woningbouwvereniging en meerdere Instellingen ) 8 Nieuwsbrief ANBO-Regio Zuidoost Brabant Jaargang 4 Nummer 5 Editie Juni 2014

Ik wens u heel veel warmte en plezier toe in de huiselijke kring, een heel goede jaarwisseling en vooral een vrolijk, feestelijk Nieuwjaar.

Ik wens u heel veel warmte en plezier toe in de huiselijke kring, een heel goede jaarwisseling en vooral een vrolijk, feestelijk Nieuwjaar. NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N G 3 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 J A N U A R I 2 0 1 4 I N H O U D 1 en 2 Algemeen ANBO - afdeling Valkenswaard/ Waalre, Belangrijke informatie.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N G 3, N U M M E R 3 A P R I L 2 0 1 3 I N H O U D Algemeen 1 Valkenswaard/ Waalre 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT I N H O U D Algemeen 1 ANBO - afdeling Eindhoven 2-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 6-8 MEDEDELINGEN Een bestuur zonder secretaris is als een schip zonder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N G 2, N U M M E R 8

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N G 2, N U M M E R 8 I N H O U D Algemeen 1 ANBO - afdeling Eindhoven 2-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 6-8 MEDEDELINGEN Nieuws over ANBO-anders zie pagina 5 NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vroeger. Algemeen 1 en 2. ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 I N L E G V E L VALKENSWAARD WAALRE

Vroeger. Algemeen 1 en 2. ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 I N L E G V E L VALKENSWAARD WAALRE NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT J A A R G A N G 3, N U M M E R 3 M E I 2 0 1 3 I N H O U D Algemeen 1 en 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 I N L E G V

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT I N H O U D. Algemeen 1 en 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT I N H O U D. Algemeen 1 en 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 I N H O U D Algemeen 1 en 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 Leden uit Valkenswaard/ Waalre e.o. zie pagina NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO J A A R G A N G 3, N U M M E

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT I N H O U D Algemeen 1 ANBO - afdeling Eindhoven 2-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 MEDEDELINGEN ANBO-leden uit Valkenswaard. Aalst en Waalre zie pagina NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT

Nadere informatie

DECEMBER 2015 ANBO NR JAARGANG 5. Afscheid INHOUD

DECEMBER 2015 ANBO NR JAARGANG 5. Afscheid INHOUD NR 9 2015 JAARGANG 5 DECEMBER 2015 INHOUD ANBO 1-2 Bericht Eef 3-6 Afdeling Kempenland met o.a. informatie belastingaangifte 2015 7-8 Afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze- Leende Afscheid Dit is de laatste Nieuwsbrief

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Jasmina kan sinds kort zelf internetbankieren. Ze moet nog een beetje wennen dat ze met een apparaatje moet inloggen. a) Wat is dat voor apparaatje? Heb jij dit zelf ook? b) Waarom

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau:

VEILIG OP DE BANK Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren volgens jou? Maak jij je wel eens zorgen over de risico s van internetbankieren? Maak jij zelf gebruik van internetbankieren? In

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Stichting Overleg van Ouderenorganisaties in Eindhoven

Stichting Overleg van Ouderenorganisaties in Eindhoven April 2011 Jaargang 1, nummer 2 Stichting Overleg van Ouderenorganisaties in Eindhoven NIET VOOR ONS ZELF... I k ben blij, dit voorwoord te kunnen schrijven in onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een

Nadere informatie

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven 2015-2016 1 Beste lezer, Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van basisschool de Hoeven. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT

NIEUWSBRIEF ANBO-REGIO ZUIDOOST BRABANT I N H O U D Algemeen 1 en 2 ANBO - afdeling Eindhoven 3-6 ANBO - afdeling Geldrop - Mierlo/ Heeze 7-8 Leden uit Valkenswaard/ Waalre e.o. zie pagina Voor de midweekreis naar Winterberg (Dtsl) van 15 t/m

Nadere informatie

MEI 2015 ANBO. Mei NR 4 2015 JAARGANG 5. INHOUD 1 Eefs Column

MEI 2015 ANBO. Mei NR 4 2015 JAARGANG 5. INHOUD 1 Eefs Column NR 4 2015 JAARGANG 5 MEI 2015 INHOUD 1 Eefs Column ANBO 2 Over de Regio Zuid-Oost 3 Overige algemene informatie 4-6 Afdeling Kempenland 7-8 Afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze-Leende Mei De maand mei, een bijzondere

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer 02 2013. Informatieblad. Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.

Jaargang 02 nummer 02 2013. Informatieblad. Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo. Jaargang 02 nummer 02 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 20 maart: Jaarvergadering. Aanvang 13.30 uur in Ellenhof.

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Bijlagen: A.

INHOUDSOPGAVE Bijlagen: A. Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE 1. 2016 4 2. Doelstelling 4 3. Algemeen 5 4. Samenwerking 5 5. Taakgroepen 5 6. Aandachtsgebieden 7 7. Coördinatie 7 8. Projecten 8 Bijlagen: A. Afkortingenlijst 9 2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Datum 20 maart 2014, tijd 14.00 uur, plaats Beurtschip, de Kajuit, Smilde.

Datum 20 maart 2014, tijd 14.00 uur, plaats Beurtschip, de Kajuit, Smilde. Nieuwsbrief nummer 1 januari 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK

Veilig online SNEL EN MAKKELIJK Veilig online SNEL EN MAKKELIJK 2 Veilig online Veilig online Sparen en beleggen waar en wanneer het u uitkomt Gemak, snelheid en op elk gewenst moment inzage in uw rekeningen; online sparen en beleggen

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2008

Algemene Ledenvergadering 2008 Algemene Ledenvergadering 2008 ANBO-afdeling Eindhoven Eindhoven, 19 maart 2008 Notulist: Jan Schreuders secretaris a.i. VERSLAG VAN DE OP 140308 GEHOUDEN LEDENVERGADERING VAN DE ANBO-AFDELING EINDHOVEN

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 28 maart 2014

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 28 maart 2014 ANBO - afdeling Eindhoven ANBO - afdeling Valkenswaard/Waalre Algemene Ledenvergadering Vrijdag 28 maart 2014 Hierbij treft u de vergaderstukken aan die betrekking hebben op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7.

INHOUD. Burengerucht. Advertenties 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten Culemborg /Buren 5. Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7. jaargang 5 Nummer 1 Februari 2014 INHOUD Advertenties 3 Voorwoord bestuur 4 Activiteiten Culemborg /Buren 5 Rabo fietsdag / hulp of klus 6/7 Hulp of klus 7 Rabo fietsdag 8/9 Bestuur 10 Colofon 11 2 3 Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-02 21 augustus 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Swim2Play gr. 3, 4C en 6 Vrijdag

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011

Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011 Waarom en hoe lid worden van de Koepel van Wmoraden? versie 2: 13-10-2011 Omdat lidmaatschap van de Koepel in het belang is van lokale Wmo-raden. De Koepel is geen externe onderzoeksorganisatie, adviesbureau

Nadere informatie

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo

Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Seniorenconsulent voor SeniorenInfo Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Wilt ú ouderen informeren over het zorg- en dienstenaanbod in

Nadere informatie