Popsurprise geeft popmuziek in Alkmaar flinke injectie 'Jongeren stimuleren om weer naar bandjes te komen kijken'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Popsurprise geeft popmuziek in Alkmaar flinke injectie 'Jongeren stimuleren om weer naar bandjes te komen kijken'"

Transcriptie

1 stads krant Actieplan parkeren pag. 2 Jongerenraad zoekt leden pag. 3 Waterkwekerij voor Alkmaar pag. 6/7 UITGAVE: 7E JAARGANG, NUMMER 17 WOENSDAG 18 OKTOBER 2006 Popsurprise geeft popmuziek in Alkmaar flinke injectie 'Jongeren stimuleren om weer naar bandjes te komen kijken' Jongeren stimuleren om naar bandjes te komen kijken, aandacht voor popmuziek op scholen, deskundige begeleiding voor talentvolle Alkmaarse bands Het is allemaal mogelijk in het programma Popsurprise. Gemeente, Atlantis, Parkhof, conservatorium, muziekschool en verschillende andere instellingen werken samen om het popklimaat in Alkmaar de komende jaren een flinke injectie te geven. Mitsy Soeurt van Alkmaars Trots: 'Veel bandjes weten niet wat ze moeten doen om verder te komen.' Het stimuleren van de popmuziek in Alkmaar is een onderdeel van het Actieplan Cultuurbereik Rob Bangert, beleidsmedewerker cultuur: 'Tussen de andere vormen van kunst en cultuur nam popmuziek tot nu toe niet zo'n grote plek in. De gemeente heeft de popmuziek wel steeds gesteund, maar meer incidenteel. Een festival, een popronde, enzovoort. Het idee achter Popsurprise is het structureel aan te pakken door een samenwerking te organiseren tussen alle mogelijke partijen op dit gebied.' Loes Wagenmaker (Nederlandse vereniging van Poppodia en Plannenbureau Culturele sector) werd gevraagd een projectplan te maken. Zij ging in gesprek met alle spelers in het Alkmaarse popwerkveld, waaronder de Alkmaarse jongerencentra, poppodium Atlantis, Stichting Alkmaars Trots, muziekschool Artiance en de conservatoriumafdeling van hogeschool InHolland. Hieruit ontstond een plan met vier kernpunten. Allereerst richt Popsurprise zich op een verbetering van het Alkmaars popklimaat, onder meer door het organiseren van voorrondes voor beginnend en onbekend talent. Dit resulteert in een jaarlijks terugkerend zomerfestival waar ook bekende namen geprogrammeerd zullen worden. Het tweede kernpunt in het programma is kwaliteitsverbetering van de Alkmaarse popmuziek. Het is de bedoeling dat jaarlijks vijf bands geselecteerd worden die extra aandacht krijgen in de vorm van een cursuspakket met ondersteuning op zakelijk, inhoudelijk en/of technisch gebied. Popmuziek op school Het derde kernpunt binnen Popsurprise is talentontwikkeling en is bedoeld om nieuw talent een kans te geven. Dit kan onder meer door het bieden van lespakketten voor het middelbaar onderwijs. Gedacht wordt aan lessen in bandcoaching, tekstschrijven, projectorganisatie, enzovoort. Ten slotte is een belangrijk onderdeel de inzet van de jongeren zelf. Het is de bedoeling dat jongeren niet alleen meedenken over Popsurprise maar zich ook actief gaan inzetten op inhoudelijk, organisatorisch en uitvoerend vlak. De samenwerking tussen alle genoemde partners biedt volgens Rob Bangert enorm veel mogelijkheden: 'Je kunt je voorstellen dat studenten van het conservatorium als stagiaire op middelbare scholen schoolbands begeleiden ' Volgens Mitsy Soeurt geen overbodige luxe: 'Jongeren mogen best gestimuleerd worden om weer eens wat meer naar bandjes te gaan kijken. Daarom is het een goed idee om ze op deze manier te interesseren voor live muziek. Aan de andere kant moeten bandjes ook zelf dingen bedenken waardoor ze interessanter worden voor jongeren om naar te kijken. En dat is iets waar de Stichting Alkmaars Trots bij kan helpen. Wij geven onbekende bandjes een steuntje in de rug, ook door ze op weg te helpen bij het zoeken naar speelmogelijkheden. Die zijn er in Alkmaar, mede door de geluidswet, te weinig. En het wordt nog lastiger als ze de grotere podia op willen. Hoe pak je dat aan?' Het programma Popsurprise wordt de komende tijd in samenspraak met jongeren verder uit- Bandjes kijken bijvoorbeeld tijdens het Parkhof festival gewerkt. Het programma loopt tot eind Rob Bangert: 'Daarna is aanvullende subsidie nodig van andere fondsen. Maar die zijn zeker te vinden. Dus daar heb ik wel vertrouwen in.' Uitnodiging bewoners Alkmaar Praat mee over Wijkgericht Samenwerken Bij Wijkgericht samenwerken werken woningcorporaties, politie, Kern 8 en de gemeente met elkaar samen aan een prettige woon- en leefomgeving voor iedereen. Deze organisaties stellen momenteel een nieuwe werkwijze op voor het wijkgericht samenwerken en nu willen zij graag met bewoners hierover praten! Hoe kunnen de organisaties het beste werken en luisteren naar de buurt? Wat is de beste werkwijze in de wijk? Dat horen zij graag van u, als inwoner van Alkmaar! U bent van harte uitgenodigd om donderdag 9 november mee te praten over de ontwikkeling van het wijkgericht samenwerken in theater De Vest, tussen en uur! Na de bijeenkomst met bewoners praten de organisaties op 13 november met elkaar over de toekomst. Daarna wordt de nota verder uitgewerkt tot een beleidsstuk dat op 11 december wordt gepresenteerd, ook aan bewoners in theater De Vest. Eind januari 2007 moet het college van Burgemeester & Wethouders vervolgens de nieuwe werkwijze vaststellen. Wilt u meedoen op 9 november? Meld u dan voor 1 november 2006 aan bij het secretariaat van Wijkgericht samenwerken, tel. (072) PAGINA 1

2 Actieplan Parkeren in commissie Op 10 oktober jl. is in de vergadering van de commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer uitvoerig gesproken over de parkeertarieven 2007 en het actieplan Parkeren. Gemeente Alkmaar wil de parkeerruimte in de binnenstad zo goed mogelijk verdelen. Analyse van het huidige parkeerbeleid heeft een aantal knelpunten aan het licht gebracht. Het nieuwe tariefstelsel beoogt: 1. minder parkeerdruk voor vergunninghouders in de binnenstad; 2.meer en relatief goedkopere ruimte voor bezoekers in garage en aan de randen van de schil; 3.alleen inflatiecorrectie op overige tarieven. Enkele maatregelen die worden voorgesteld zijn: Plannen Geert Groteplein in te zien Het Geert Groteplein staat aan de vooravond van een belangrijke vernieuwing. De eerste stappen daartoe zijn gezet. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt en de welstandscriteria opgesteld voor het Geert Groteplein. Nog tot 8 1. Bergertunnel Tot en met 17 november is de Bergertunnel in de Bergerweg tussen Wognumsebuurt tot Stationsweg in de richting naar het centrum gestremd voor het autoverkeer. Het verkeer wordt via de Wognumsebuurt omgeleid met borden. Het verkeer vanuit het centrum richting Bergen blijft wel mogelijk. Het trottoir en/of het fietspad worden tijdens de werkzaamheden eveneens voor een bepaalde periode gestremd, de voetgangers en fietsers worden dan omgeleid via de andere zijde van de tunnel. Bij de Stationsweg wordt tijdens de werkzaamheden een verkeerslicht geplaatst dat voor een vrije doorgang zorgt als er een ambulance snel naar het ziekenhuis moet. Bij passage van de ambulance is er een korte stremming voor het autoverkeer. - In de avonduren komt er meer ruimte voor bewoners. Het bezoekersparkeren wordt gestimuleerd door bezoekers meer in de garage te laten parkeren (goedkoper avondtarief en promotie/communicatie). - In de binnenstad komt voor bezoekers het tarief: 1,- per uur van 9 tot 11 uur, 2,- per uur van 11 tot 18 uur en 3,- per uur van 18 tot 20 uur. - De tarieven op de randen van het betaald-parkeergebied worden verlaagd om een betere overgang naar de directe omgeving te krijgen. november liggen die ter inzage bij het Stadskantoor (balie bouwen en wonen ), Mallegatsplein 10. De plannen voor het Geert Groteplein kunt u ook bekijken op een inloopavond op woensdag 18 oktober. U bent van harte welkom om tus- Bereikbaar Alkmaar Werkzaamheden/Omleidingen De renovatiewerkzaamheden aan de Bergertunnel worden in de genoemde periode afgerond. 2. Koningsweg In de Koningsweg wordt de riolering vervangen en daarom wordt de weg afgesloten. De werkzaamheden zijn opgesplitst in twee fasen. De eerste fase start maandag 2 oktober en duurt tot ongeveer 15 november. Het betreft dan het gedeelte Koningsweg tussen de Paardenmarkt en Koningsweg huisnummer 57. De volledig wegverharding wordt opgebroken, alleen de trottoirs blijven begaanbaar. De tweede fase start begin januari Blaeustratenkwartier Het Blaeustratenkwartier wordt herbestraat. Het werkschema sen en uur binnen te lopen in het wijkpaviljoen Oosterhout (Vondelstraat 31). Medewerkers van de woningbouwcorporaties (Woonwaard en SVA) en van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen omtrent de plannen van het Geert Groteplein te beantwoorden. ziet er als volgt uit: - Van der Lijnstraat en Nicolaas Beetskade - Houtmanstraat en Emanuel de Wittestraat - Bisschop Bottemannestraat, kruispunt Wollemanstraat en Blaeustraat - Jan van Scorelkade. Er wordt op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt. Dit om de overlast zo kort mogelijk te houden. Het gehele werk duurt tot eind januari 2007 met een mogelijke uitloop bij onwerkbaar weer. De verbouwingen in winkelcentrum De Mare zijn in volle gang. De renovatie van de parkeergarage onder het winkelcentrum is zelfs alweer bijna in de afrondingsfase. Daarna beginnen de verbouwingen aan het winkelcentrum zelf, zoals de renovatie van bestaande winkels en de bouw van nieuwe winkels. De Eurapoboulevard en het Europaplein krijgen een nieuw uiterlijk en er komen twee nieuwe woontorens. De parkeertarieven zijn besproken met de Kamer van Koophandel en verenigingen van lokale ondernemers. Het plan heeft van 28 juni tot 9 augustus ter inzage gelegen en zijn er zo'n vijf brieven binnengekomen. Vier brieven gingen over de tarieven op Overstad waar momenteel veel lege parkeervakken zijn. Van drie kanten (omwonenden in Huiswaard, ondernemers en forensen) is voorgesteld om het parkeren op Overstad zelf te bevorderen door de tarieven nog verder te verlagen. Het college heeft dit gehonoreerd door de tarieven nog verder te verlagen om een betere overgang naar de omliggende buurt (Huiswaard) te krijgen. Tijdens de commissievergadering werd de toon gezet door de nieuwe fractie Liberale Kracht. Het voormalige VVD-raadslid Suzanne den Dulk stelde mede namens de fractie van OPA dat een parkeertarief van 3,- wel erg duur is. Daarom betoogde zij dat één keer in de week de parkeergarages een dagdeel gratis zouden zijn. Ook voor de concurrentiepositie van de binnenstad van Alkmaar naar Heerhugowaard en Schagen zou dat goed zijn. De bezoekerskaart voor gasten van bewoners van de binnenstad zou ook 's avonds moeten gaan gelden. En 's avonds zou het parkeertarief in de garages op 1,- moeten komen. Deze voorstellen vormden aanleiding tot een uitvoerige behandeling van deze notitie in de raadscommissie. De standpunten zijn daarbij danig gewisseld. Wat dat uiteindelijk oplevert ten aanzien van de tarieven al pas tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 30 oktober blijken. Belangrijk ander discussiepunt vormde het gehandicaptenparkeren. De fracties van OMA en SP voelden wel mee met het standpunt van de PvdA om het gehadicaptenparkeren gratis te maken. Men zou wel een speciale parkeerkaart moeten kopen, maar vervolgens zou het parkeren overal in Alkmaar gratis zijn. Landelijk wordt evenwel ook over het parkeerbeleid voor gehandicapten gesproken. Omdat het in bijna elke gemeente weer anders geregeld is wil de Tweede Kamer er meer eenduidigheid in aanbrengen. Standpunt van het college was dan ook om op de uitkomst daarvan te wachten alvorens in Alkmaar hierover te besluiten. Ook het Gehandicapten Overleg Alkmaar heeft aangegeven hierop te willen wachten. Informatiebijeenkomst Verbouwingen winkelcentrum De Mare De inspraakrondes en de tijd om mee te kunnen denken over deze plannen zijn voorbij, maar we kunnen ons voorstellen dat er nog behoefte is aan informatie. Daarom komt er een inloopbijeenkomst in de Blije Mare, Kajakstraat 60 in Alkmaar. Op donderdag 19 oktober van tot uur en van tot uur kunt u al uw vragen stellen en de plannen nog eens bekijken. Deze inloopbijeenkomst wordt georganiseerd door de drie opdrachtgevers (ING Real Estate, Vereniging van Eigenaren de Mare en de gemeente) en de architecten (Bonnema architecten en Breddels architecten). Voor meer informatie kunt u ook terecht op onder het kopje 'projecten'. PAGINA 2

3 Henk Hansen kandidaat-wethouder VVD De VVD Alkmaar heeft mr. F.H. Hansen voorgedragen als de nieuwe wethouder bij de gemeente Alkmaar. Henk Hansen (1972) was van 2002 tot 2006 wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in de gemeente Hoorn. In 1998 werd hij in die gemeente voor de VVD lid van de gemeenteraad. Omdat de VVD nu in Hoorn geen deel uitmaakt van het college, is Henk Hansen er momenteel opnieuw raadslid. Opzet is dat Henk Hansen in de Alkmaarse raadsvergadering van 30 oktober wordt geïnstalleerd als wethouder. Als opvolger van Arie Epskamp, die eind vorige maand ontslag nam, zal hij zich gaan ontfermen over het Grote Steden Beleid, Integrale Veiligheid, Monumentenzorg, Parkeerbeleid, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, de herstructurering van Overdie en de regionale samenwerking. VVD-fractievoorzitter Jolande de Bont is verheugd over de aanstaande benoeming van Henk Hansen in het Alkmaarse college. 'Met Henk Hansen halen we in Alkmaar een jonge, maar ervaren bestuurder in huis. Een nieuwe wethouder met een uitstekende teamgeest, die zich in eer- dere functies al op een prima manier bewezen heeft. We verwachten heel veel van deze benoeming.' Stemmen vanuit het buitenland Op 22 november 2006 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen kunnen alle Nederlandse kiesgerechtigden hun stem uitbrengen, ook vanuit het buitenland. Woont u in Alkmaar, maar verblijft u op de verkiezingsdag wegens beroep of werk in het buitenland, dan kunt u via internet of per brief stemmen. U kunt zich hiervoor tot 25 oktober opgeven via Woont u in Alkmaar, maar verblijft op de verkiezingsdag voor een andere reden dan werk of beroep in het buitenland, bijvoorbeeld vakantie, dan kunt u een andere kiezer machtigen voor u te stemmen. Voor formulieren en meer informatie zie Denk en doe jij mee? Leden gezocht voor Jongerenraad Alkmaar Activiteiten kalender Woensdag 18 oktober Inloopbijeenkomst Geert Grote Plein Voor meer informatie over de toekomst van het Geert Grote Plein bent u tussen en uur van harte welkom in wijkpaviljoen d'oosterhout, Vondelstraat 31. U kunt het stedenbouwkundig plan en de welstandscriteria van het Geert Grote Plein bekijken. Medewerkers van de gemeente en de woningbouwcorporaties Woonwaard en SVA zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Donderdag 19 oktober Inloopbijeenkomst verbouwing winkelcentrum de Mare De inspraakrondes zijn voorbij, maar mocht u nog vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar de plannen van de verbouwing en renovatie van het winkelcentrum de Mare, kom dan donderdag 19 oktober naar de Blije Mare. Aanwezige partijen ING Real Estate, Vereniging van Eigenaren de Mare, de gemeente en de architecten: Breddels architecten en Bonnema. Tijden: tussen en uur en tussen tot uur. Locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar. De Jongerenraad Alkmaar geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar. Hierbij gaat het vooral om zaken die over jongeren gaan of waar jongeren mee te maken hebben. De jongerenraad komt op voor de belangen van de jongeren in Alkmaar en ondersteunt goede initiatieven. Op dit moment bestaat de Jongerenraad uit twee leden en zij willen graag een daadkrachtige raad vormen. Daarvoor zoeken zij nieuwe leden! De Jongerenraad Alkmaar is een initiatief van de gemeente Alkmaar en wil de komende jaren echts iets voor de jongeren in Alkmaar gaan betekenen. De begeleiding is in handen van Stichting Welzijnsbevordering Kern8. Wie zoeken we? Wij zoeken enthousiaste jongeren die het leuk vinden om met zaken die jongeren aangaan, bezig te zijn. Ook moet je het leuk vinden om met andere jongeren samen te werken en eens in de 3 à 4 weken samen te vergaderen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen uitgebreid worden met andere werkzaamheden zoals PR, webdesign, webbeheer, et cetera. Spreekt dit je aan? Dan ben jij iemand voor de Jongerenraad Alkmaar! Wil jij meer informatie en/of heb jij interesse in de Jongerenraad Alkmaar, mail dan je gegevens en een korte motivatie naar of bel Zondag 29 oktober Koopzondag De winkels in Alkmaar-Noord zijn geopend van tot uur. Zondag 5 november Koopzondag De winkels in de binnenstad, Spoorbuurt, Noordercade en Overstad zijn geopend van tot uur. Ook zijn de winkels in Alkmaar-West, - Oost en -Zuid (excl. tuincentra) geopend. Wat vinden jongeren van het huidige popklimaat? De gemeente Alkmaar wil de popmuziek in de stad stimuleren. Bij het Centraal Station in Alkmaar vragen we voorbijgangers wat zij vinden van het huidige popklimaat in Alkmaar en de plannen. Nia (rechts) en Naomi Nia Vriend (19) en Naomi Wijngaarden (22) vinden allebei dat de popmuziek wel wat meer aandacht verdient: Naomi: 'Er zijn volgens mij steeds minder bands die echt popmuziek maken. Het is steeds meer rap wat je hoort. Dus ik vind het een goed idee om talent te stimuleren.' Ook het idee om meer aandacht te besteden aan popmuziek op school vinden ze positief: 'Dat maakt het misschien gemakkelijker om voor het conservatorium te kiezen.' En zo'n jaarlijks festival, wat vinden jullie daarvan? 'Nou, we zijn wel eens bij Parkhof geweest, en als dit festival goeie bands heeft, gaan we daar ook zeker heen!' Thijs van Wijngaarden is geïnteresseerd in het onderwerp omdat zijn zoon (begin twintig) zelf in een Alkmaarse band speelt: 'Op zich vind ik het een mooi idee, maar ik geloof niet zo in structureel begeleiden. De popmuziek is een beetje een tegencultuur en dat moet het eigenlijk wel blijven. Ik vind dan ook dat de gemeente iets kapot heeft gemaakt op dat gebied door de Raad te slopen. Maar als het lukt om het in overleg met jongeren te doen, vind ik het goed besteed. Wat volgens mij al een hoop zou helpen, is een oogje toeknijpen met het oog op de geluidsoverlast op oefenlocaties ' Kijk ook eens op Gemeenteraad De gemeenteraad behandelt de begroting 2007 op maandag 6 en donderdag 9 november 2006 in een openbare raadsvergadering. Daarna wordt de begroting vastgesteld. PAGINA 3

4 Expertmeeting Jongeren & Politiek levert veel informatie op 18 oktober 2006 UIT DE GEMEENTERAAD Gemeente Alkmaar wil graag dat jongeren meer politiek bewust worden; dat zij zich bewust zijn van de invloed die het gemeentebestuur heeft op hun dagelijkse doen en laten (sport, uitgaan) en op de maatschappij waarin zij leven. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat jongeren bewust worden van de invloed die zij op de politiek kunnen uitoefenen en daar actief aan gaan deelnemen. Op dinsdag 3 oktober heeft daarom een zogenaamde 'expertmeeting' plaatsgevonden, waarin aan jongeren en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties een aantal vragen is voorgelegd, om zo uit de eerste hand informatie te vergaren over welke (politieke) thema's de prioriteit van jongeren hebben, over wat goed en niet goed is aan de bestaande politieke/ maatschappelijke activiteiten en middelen en over het bereiken van de jongeren. Belangrijke thema's Een 'hot issue' voor jongeren is huisvesting. Er is grote behoefte aan goedkope jongerenwoningen, waarbij gedacht moet worden aan een studentenwoning, maar dan met meer ruimte en eigen voorzieningen. De huidige mogelijkheden, zoals de tijdelijke anti-kraakwoningen in Westerlicht, voldoen niet aan de vraag. Ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt baart jongeren zorgen. Het blijkt lastig te zijn een goede stageplek te vinden en ook sluit het opleidingsniveau niet goed aan bij functies. Na het examen overstappen naar een hogere opleiding is ook vaak problematisch. Uitgaan, evenementen en cultuur zouden in een geïntegreerd beleid moeten worden opgenomen, zodat er beter inzicht ontstaat over de uitgaansmogelijkheden voor elke doelgroep. En daarbij moeten de faciliteiten in de wijken niet vergeten worden. Alle jongeren waren het er over eens dat er meer en structureler in de wijken georganiseerd moet worden, zoals sportvoorzieningen en recreatieruimtes. Activiteiten Vanuit de gemeente zijn allerlei activiteiten ontwikkeld ter bevordering van het politieke bewustzijn en participatie van jongeren. Bijvoorbeeld website jongalkmaar.nl, scholierenspreekuren en de jongerenomnibus en debatten.. Met name dit laatste blijkt een goed middel te zijn. De aanwezige jongeren gaven de tip om in de toekomst debatten in samenwerking met scholen te organiseren en er eventueel een toernooi van te maken. Ook panels voor jongeren, bijvoorbeeld op wijkniveau, over concrete onderwerpen waar jongeren belang bij hebben zouden een goed middel zijn om jongeren te bereiken. Politiek alleen is voor jongeren niet aantrekkelijk, maar wel in combinatie met een evenement met bijvoorbeeld sport, muziek of film.tot slot Nadat in kleine groepjes de diverse thema's waren uitgediept, werden de resultaten besproken door Willie van der Pijl, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Alkmaar. werd betoogd dat je als gemeente bereikbaar moet zijn: maak duidelijk waar jongeren met hun vragen terecht kunnen, ga naar jongeren toe en zorg voor een snelle terugkoppeling van beloftes. Doelgroepen en media Omdat jongeren een belangrijke doelgroep zijn, verricht de gemeente ook communicatieinspanningen voor hen. Maar dé jongere bestaat niet. Welke jongeren kun je onderscheiden en op welke wijze kun je die het best bereiken? Over het algemeen kun je spreken van een onderverdeling naar leeftijd, opleiding, schoolgaand, werkend, muziekstijl, etnische achtergronden, beperkingen (zowel lichamelijk als geestelijk), etc. Deze onderverdeling is lang niet compleet, maar dit zijn wel de belangrijkste groepen die tijdens de meeting zijn genoemd. Met gedrukte - traditionele - communicatiemiddelen bereik je de doelgroepen niet. Zoals al eerder naar voren kwam, zijn jongeren vooral te bereiken middels actieve, participerende middelen. Het is dus belangrijk te kijken welke middelen er al bestaan en deze eventueel aan te passen. Uiteraard is het ook zinvol om experts/deskundigen te benaderen die dicht bij de jongeren in de praktijk staan. Deze experts/deskundigen weten hoe je de verschillende jongeren het best kunt bereiken. Door deze informele ingang te kiezen zijn de verschillende jongeren geneigd eerder en beter te luisteren, ook naar de politiek. En weer kwam naar voren dat scholen een sleutelrol kunnen vervullen als het om politiek gaat. Maar dan mag het geen politiek heten, dat schrikt af, maar bijvoorbeeld maatschappelijke participatie. Vanuit maatschappelijke participatie ontstaat vanzelf het besef dat de jongere eigenlijk met politiek bezig is. En zo creëer je dus politiek bewustzijn én participatie tegelijkertijd. Den Dulk solo verder als Liberale Kracht In de week van Alkmaars Ontzet maakte de in de kaasstad geboren en getogen Suzanne den Dulk haar besluit bekend om als Liberale Kracht deze raadsperiode af te maken. Nadat de drie fractieleden en voormalig wethouder Epskamp haar uit de fractie hadden gezet, moest ze nadenken over 'hoe nu verder'. Ze werd daarmee gedwongen tot een keuze tussen het direct opgeven van haar raadszetel of alleen verder zonder de VVD. Waarom heeft u besloten solo verder te gaan De wijze waarop ik uit de fractie ben gezet en mijn angst dat de uitvoering van het verkiezingsprogramma niet in goede handen is bij de huidige onervaren VVD fractie, heeft mij doen besluiten om als zelfstandig raadslid verder te gaan. Doorslaggevend echter was het grote aantal voorkeurstemmen dat ik van de Alkmaarders heb gekregen. Ik blijf mij met Liberale Kracht inzetten voor een schoon en bereikbaar Alkmaar, waar het prettig wonen en werken is. Uitgangspunt blijft voor mij het VVD verkiezingsprogramma, waarvan ik tenslotte de hoofdauteur was. Heeft u dit zien aankomen? Nee. Feit is dat we na de college onderhandelingen als fractie slechts zo'n drie keer voltallig PAGINA 4

5 bijeen zijn geweest. Dat vindt ik rijkelijk weinig voor een dergelijk drastisch besluit. Dit getuigt van weinig professionaliteit. Ik betreur het dat de fractie en de ex-wethouder meer energie hebben gestoken in het bekokstoven van het vertrek van Den Dulk dan in de inhoud van de politiek. Wat vindt u van de 'greep in de kas' beschuldiging door de VVD fractieleden? Dat is een pertinente leugen. Ik verwacht dat zij de beschuldigingen intrekken en reken op excuses van zowel fractie als bestuur. De fractieleden hebben geen enkel bewijs voor hun aantijgingen. Afdelingsvoorzitter Heusy kan niet anders dan dit simpelweg bevestigen. Is verzoening met de VVD mogelijk Ik heb geen afstand genomen van het liberale gedachtegoed. Ik heb ook geen problemen met de partij. Er zijn slechts drie mensen die niet met mij willen samenwerken. Tot op heden houdt de fractie echter iedere bemiddelingspoging angstvallig buiten de deur. Staat u er nu helemaal alleen voor? Van diverse kanten hebben Alkmaarders inmiddels De week van... Nico Alsemgeest, fractievoorzitter van D66- Alkmaar Ondernemer, 61 jaar, raadslid voor D66-Alkmaar sinds 1998, samenwonend met Anna Peperkamp. Als vrijwilliger actief bij KunstEyssen, centrum voor Hedendaagse Kunst, houdt van hardlopen en het dansen van de Argentijnse tango. De afgelopen week was een rustige week; geen spectaculaire zaken, maar ontspannen doorwerken aan een aantal lopende zaken. Ook voldoende ruimte voor privé. Maandag 2 oktober 's Middags het rondje hardlopen in de duinen en 's avonds fractievergadering. De eerste bespreking van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Eén punt springt er uit: de gemeente zou het gaan doen met minder personeel, maar wat blijkt? Volgend jaar stijgt het aantal fulltime banen van 954 naar 982. Rara, hoe kan dat? Dinsdag 3 oktober Een dag met van alles en nog wat. 's Morgens een subsidieaanvraag voor KunstEyssen voorbereid. Om half acht 's avonds hebben we een bijeenkomst met Alkmaarders en Alkmaarse organisaties die op 21 september zijn mee gegaan naar de PvdA tel OPA tel SP tel VVD tel hun hulp en deskundigheid aangeboden. Deze aangeboden hulp ervaar ik niet alleen als grote steun, maar maakt het ook mogelijk om kwalitatief goed invulling te geven aan het raadswerk. Bereikbaarheid CDA tel GroenLinks tel Hoe kunnen Alkmaarders u bereiken? Sinds vorige week is de website in de lucht. Via deze site kunnen Alkmaarders opmerkingen, vragen en suggesties kwijt. Ook kunt u daar alle achtergronden van de afgelopen weken nalezen. Ik heb immers niets te verbergen. politieke markt in Apeldoorn. De algemene conclusie was dat het Apeldoornse model niet zo maar in Alkmaar kan worden toegepast. Wel willen de aanwezige Alkmaarders dat de raad meer invloed krijgt op de agenda. Veel waardering voor de duidelijkheid in Apeldoorn: als op de agenda staat dat een onderwerp om uur aan de orde komt, dan wordt het om uur besproken en niet pas om uur. Tot slot: de presentatie van het Lucebert-project in Provadja meegemaakt. Interessant voor de stad, goed om nader te onderzoeken. Woensdag 4 oktober Vanavond geen les; dus onverwacht naar het contactdiner met ondernemers(organisaties) over verkeer in het centrumgebied. Helaas komt de gemeenteambtenaar niet opdagen. Er is altijd voldoende te bespreken. Het is goed om zo'n vier keer per jaar met deze vertegenwoordigers te overleggen. De dag ontspannend afgesloten met een milonga Argentijnse tango. Donderdag 5 oktober Naar Hoorn; in verband met de architectuur voor de Schelphoek het bezoek aan Hoorn voorbereid met de Hoornse wethouder en zijn projectleider. Wordt een interessante excursie. In Hoorn heeft de gemeenteraad grote invloed gehad. Moet ook in Alkmaar kunnen. 's Middags weer lekker hardlopen in de duinen van Schoorl. Vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober Geen politiek, maar genieten van het feest van Alkmaars Ontzet. Een raadslid is een bevoorrecht mens. Alkmaar is en blijft een stad om van te houden!! Heeft u vragen of opmerkingen over bestuurlijke zaken, stuur deze dan aan: Gemeenteraad Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar, Leefbaar Alkmaar tel OMA omalkmaar.nl tel D66 tel ChristenUnie alkmaar.christenunie.nl tel Liberale Kracht tel Raads- en commissievergaderingen Raadsvergadering De raadsvergadering vindt maandelijks plaats en is openbaar. Een vergaderschema, de agenda en de raadsvoorstellen liggen zes dagen voor de vergadering ter inzage in de leeshoek van het Stadskantoor (bij de Informatiebalie), in de openbare bibliotheek en op de website. Spreekrecht Tijdens iedere raadsvergadering is maximaal een half uur tijd beschikbaar voor het spreekrecht van de burger. Direct na opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Binnen de dertig minuten kunnen dus zes personen vijf minuten van dit recht gebruikmaken. Mochten er meer insprekers zijn, dan wordt de beschikbare tijd eerlijk verdeeld. Wilt u van het spreekrecht gebruikmaken, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk melden bij de griffier. U moet dit uiterlijk zes uur voordat de raadsvergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer én het onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) of stuur uw schriftelijke verzoek naar Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffier, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of Commissievergaderingen De raadscommissies zijn specialistische commissies van advies. De politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, geven hier hun eerste reactie op de voorstellen. Zij lopen hiermee vooruit op de raadsvergadering, waarin het uiteindelijke besluit over een bepaald onderwerp wordt genomen. Alle commissievergaderingen worden gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis en beginnen om uur. De agenda en vergaderstukken liggen uiterlijk drie dagen voor de vergadering ter inzage in de leeshoek van het Stadskantoor (in de publiekshal bij de Informatiebalie). Spreekrecht De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. Als burger heeft u het recht om tijdens deze vergadering in te spreken. Het onderwerp waarover u wilt spreken moet wel bij de desbetreffende commissie horen, maar hoeft niet per se op de agenda te staan. U moet wel van tevoren melden dat u wilt inspreken, u kunt dit tijdens kantooruren doen bij de secretaris van de commissie: Stedelijke Ontwikkeling en Beheer dhr. E.J. Kroon, (072) Samenlevingszaken mw. J.F. Ningen, (072) Bestuur en Middelen drs. A.P.A. Koolen, (072) Abonnement commissie- en raadsstukken U kunt een abonnement op de commissie- en raadsstukken nemen. Een abonnement op commissiestukken kost per jaar 76,50. Ook een abonnement op de raadsstukken kost per jaar totaal 76,50. Dit is inclusief verzendkosten. U kunt het abonnement telefonisch of per brief aanvragen bij Gemeente Alkmaar, t.a.v. Z. Bes/griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of e- mail U ontvangt vervolgens een brief waarin u gevraagd wordt het geld over te maken. Hierna ontvangt u de stukken. Meer weten over de werkzaamheden, agendaonderwerpen, samenstelling of andere informatie van de gemeenteraad? Kijk dan op Vergaderdata Maandag 30 oktober Raadsvergadering Donderdag 2 november Commissie Samenlevingszaken Maandag 6 en donderdag 9 november Extra raadsvergadering: behandeling Programmabegroting 2007 Dinsdag 14 en donderdag 16 november Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Dinsdag 21 november Commissie Bestuur en Middelen PAGINA 5

6 Bondgenoten nodig voor wijk en Waterkwekerij kan voorbeeld zijn voor meer UITGELICHT Een waterzuivering die water levert dat schoon genoeg is om in te zwemmen, een mooi groen park achter het station én een prachtige duurzame wijk met 450 woningen in de Bergermeer. Dat is allemaal mogelijk als de gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap steun krijgen van provincie en rijksoverheid voor 'De Waterkwekerij'. Deze week ontvangt Den Haag het rapport en volgende week komt een delegatie van het ministerie van Vrom een kijkje in Alkmaar nemen. PvdA-leider en voormalig heemraad Jan Jansen: Als dit lukt, hebben we niet alleen een prachtige oplossing voor Alkmaar, maar voor veel meer steden in dezelfde situatie! Het is een combinatie van factoren die het plan 'De Waterkwekerij' zo bijzonder maakt. Op een mooie locatie, vlak achter het station, is op een stuk grond van acht hectare groot de Alkmaarse waterzuivering gevestigd. De waterzuivering is toe aan vernieuwing om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende Europese eisen op dit gebied. Omdat een nieuwe waterzuivering minder ruimte in beslag zou nemen dan de huidige, zou dit een mooie gelegenheid zijn voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om het hoofdkantoor (nu in Edam) weer terug te krijgen op de geboortegrond in Alkmaar, waar in 1544 het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West- Friesland begon. Toen echter bleek dat een nieuwe zuivering zo weinig ruimte in beslag neemt dat, behalve voor een nieuw kantoor voor het hoogheemraadschap, er ruimte zou zijn voor een hele woonwijk, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Door een nauwe samenwerking tussen gemeente en hoogheemraadschap ligt er nu een plan voor een duurzame woonwijk met 450 woningen, gecombineerd met een groen stadspark op de plek van de huidige stadskwekerij, met half onder de grond, opgenomen in het landschap, de nieuwe waterzuivering. Strenge eisen De huidige waterzuiveringsinstallatie werkt met grote waterbassins waarin het rioolwater, met gebruik van de zwaartekracht, gefilterd wordt tot het schoon genoeg is om terug te laten stromen in de boezem. Behalve dat dit systeem veel ruimte vraagt, kan het op de lange duur niet blijven voldoen aan de steeds strenger wordende eisen in Europa. De installatie waarvoor wordt gekozen in het plan 'De Waterkwekerij' echter, produceert water dat schoon genoeg is voor huishoudelijk gebruik. Hiermee voldoet het ruimschoots aan de eisen die vanaf 2015 in Europa worden gesteld. Dat schone water komt uit een zeer geavanceerd systeem dat water produceert van zwemkwaliteit en dat niet meer ruimte in beslag neemt dan een tiende deel van de huidige grond. In Varsseveld staat een kleine versie van de installatie die de gemeente en het hoogheemraadschap op het oog hebben. Met de huidige technieken en onderzoeksgegevens moet het mogelijk zijn een dergelijke installatie te maken voor deze plek in Alkmaar. Projectleider van de gemeente Rob van Menen: 'Het verzorgingsgebied is hier veel groter dan in Varsseveld; en je bent er niet door die installatie gewoon keer zes te doen. Daar komt meer bij kijken. Maar wat dit project mede zo bijzonder maakt, zijn de kansen die het biedt voor andere gemeenten. Er zijn minstens twintig gemeenten in Nederland die ook een conventionele waterzuivering hebben die nu veel ruimte inneemt op een plek in de stad die uitstekend geschikt zou zijn voor woningbouw. Alkmaar zou dus met het in gebruik nemen van een dergelijke installatie een prachtige pilot zijn voor de rest van Nederland.' Schoon grachtwater Het water uit de nieuwe zuivering is net geen drinkwaterkwaliteit, maar schoon genoeg voor een heleboel andere doeleinden. Zo kan het water via een gescheiden waterleidingsysteem in de nieuwe wijk, bijvoorbeeld worden gebruikt om de toiletten door te spoelen. Hiervoor is echter slechts een klein deel van het water uit de waterzuivering nodig. De rest kan worden gebruikt om de grachten in de binnenstad door te spoelen waardoor de waterkwaliteit aanzienlijk verbetert, maar het grootste deel gaat - om dezelfde reden - naar Alkmaar-Noord. Buurtverenigingen Woensdagmiddag 4 oktober besprak projectleider Rob van Menen de plannen met vertegenwoordigers van de buurtverenigingen van de Bergerhof, de Bergermeer en het Bleaustratenkwartier. Van Menen: 'De buurt is positief, vooral ook omdat nu definitief is dat er geen bebouwing komt op de plek van de huidige stadskwekerij. Dat wordt een park, waarschijnlijk met daarin opgenomen de nieuwe zuiveringsinstallatie. Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers van de buurtverenigingen ook gaan deelnemen in de adviesgroep voor het project.' Diezelfde avond vond een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en het college van hoofdingelanden, ofwel het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, waarbij ook de politiek aanwezig was. Jan Jansen, fractievoorzitter van de PvdA is vanuit zijn verleden extra betrokken: 'Ik ben tien jaar heemraad geweest bij waterschap het Lange Rond en zat vier jaar in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen. Destijds zat ik in de commissie Waterzuivering en toen werd net die nieuwe techniek voor waterzuivering bekend. Wij hebben toen al aangegeven dat we dat moesten onderzoeken en naar aanleiding daarvan is er een proefinstallatie gekomen bij Beverwijk.' Stankoverlast Jan Jansen: 'Het plan voor de 'Waterkwekerij' vind ik fantastisch! Vooral vanwege de combinatie van factoren. De huidige waterzuivering moet verbeterd worden maar geeft ook af en toe stankoverlast. Daar ben je met zo'n nieuwe installatie helemaal vanaf. En die mogelijkheid die je hiermee schept voor 450 woningen waarvan veertig procent voor sociale woningbouw, dat is toch PAGINA 6

7 waterzuivering in Bergermeer dan twintig andere gemeenten een geweldige oplossing voor het woningtekort waarmee we kampen! En niet te vergeten het waterschapskantoor. Dat is ooit verhuisd naar Edam en later naar Purmerend, maar dat zou eigenlijk terug moeten naar de thuisbasis. Daar is nu alle ruimte voor en het is goed voor de werkgelegenheid in Alkmaar!' van harte dat het gaat lukken en dat wij daar straks een mooie nieuwe woonlocatie krijgen!' Drijvende woningen In de nieuwe wijk zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de modernste technieken op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt onder meer komen dan de 450 woningen met zeer gevarieerde bouw. Water zal een belangrijke rol spelen in de wijk. Gedacht wordt bijvoorbeeld ook aan drijvende woningen of andere bijzondere bouwvormen. Voor de plannen die er nu liggen, zijn tientallen miljoenen euro's Servicekolom Reguliere openingstijden: Stadskantoor (Mallegatsplein 10) maandag t/m woensdag van 9.00 tot uur; donderdag van 9.00 tot uur; en van tot uur vrijdag van 9.00 tot uur. Dienstencentrum Alkmaar-Noord (Laan van Straatsburg 2) maandag t/m woensdag van 9.00 tot uur; donderdag van 9.00 tot uur; vrijdag van 9.00 tot en van tot uur. Adressen: Postadres: postbus 53, 1800 BC Alkmaar Telefoonnummer: (072) Fax: (072) postadres: Website gemeente Alkmaar: Het Stadskantoor is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Algemeen telefoonnummer: (072) Inlichtingen over: rijbewijs of paspoort: tel. (072) informatie over huwelijk: tel. (072) de wet voorzieningen gehandicapten: tel. (072) (tussen en uur) terugvordering (Sociale Dienst): tel. (072) (tussen en uur) onderhoudsplicht (Sociale Dienst): tel. (072) (tussen en uur) nieuwbouw of verbouw van uw pand: tel. (072) (tussen en uur) aanvraag urgentie of woningtoewijzing: tel. (072) (ma. di. en do tot uur.) verkiezingen: (072) U wilt: - een melding doen over openbare verlichting, wegen, groen, straatmeubilair of over afvalinzameling? Bel het centraal meldnummer: (072) voor het eerst een uitkering voor levensonderhoud aanvragen? Bel het CWI: (072) Oud papier en karton Verenigingen komen bij u langs voor uw oud papier en karton. Zet het oud papier gebundeld of in kartonnen dozen langs de kant van de weg. Wijk 10 (Koedijk, De Weijdt): zaterdag 21 oktober Schermereiland (tussen Noordhollands Kanaal en Nieuwe Schermerweg): zaterdag 28 oktober Wijk 12 (Daalmeer-Noord): zaterdag 28 oktober Wijk 1 (Oudorperpolder, Rekerbuurt): zaterdag 11 november Binnenstad: maandagavond 13 november tussen en uur. Sporten in Alkmaar? Kijk voor adressen en openingstijden van onder andere zwembad De Hout, zwembad Hoornse Vaart, tennisbanen en sporthallen op hét sportportaal voor de regio Alkmaar. Collegespreekuur Een keer in de twee weken is het mogelijk om één van de wethouders te spreken. Elk gesprek duurt maximaal een half uur. Om een afspraak te maken kunt u bellen met het collegesecretariaat via (072) Het eerstvolgende collegespreekuur is woensdag 8 november. Ondernemersloket Voor al uw vragen over ondernemen in Alkmaar bent u van harte welkom bij het Ondernemersloket. U kunt hier terecht met vragen over het starten van een bedrijf; vestiging, uitbreiding en verplaatsing van uw onderneming en voor gemeentelijke plannen die voor u van belang kunnen zijn. Maar ook kunt u begeleiding krijgen bij vergunningsprocedures voor bijvoorbeeld bouwen milieuvergunningen. Het ondernemersloket functioneert als aanspreekpunt en intermediair tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u langs wilt komen, kunt u het beste eerst een afspraak maken. De bedrijvenadviseurs van het Ondernemersloket staan u graag te woord. Algemene informatie is ook te vinden op: Ondernemersloket Bezoekadres: Mallegatsplein 10 (Stadskantoor) Tel.: en Fax: Ook Leefbaar Alkmaar is enthousiast over het plan. Fractievoorzitter Maya Bolte: 'Het feit dat de waterzuivering op een veel kleiner oppervlak kan, biedt kansen voor de woningbouw én voor een mooi groen gebied midden in de stad. Als het ministerie en de provincie hieraan willen meebetalen hebben we straks echt iets moois! Ook voor de Bergerhof, een wijk die vaak te kampen heeft met wateroverlast, is het natuurlijk prachtig dat er straks een wijk naast komt met mogelijkheden voor waterberging. Ik hoop dus energie gewonnen uit het rioolslib en het warme rioolwater. Behalve het hoofdkantoor voor het hoogheemraadschap, zal er waarschijnlijk ruimte zijn voor meer grote kantoren. Gedacht wordt aan een situatie met veel water rondom mooie grote kantoorgebouwen, wellicht gecombineerd met woningen, langs de Helderseweg. Voorwaarde is uiteraard wel dat de huidige ondernemers op deze plek, waaronder bijvoorbeeld enkele autodealers, ook positief staan tegenover het plan. Hierachter, meer richting Bergermeer, nodig. Daarbij is steun van zowel de provincie als het rijk onontbeerlijk. Eind dit jaar moet er meer bekend zijn, want dan moet de inmiddels gesloten intentieovereenkomst worden verlengd. Vervolgens moeten nog enkele onderdelen uit het plan nader worden onderzocht, waarna waarschijnlijk voor de zomervakantie van 2007 definitief kan worden besloten hoe de toekomst van dit terrein eruit zal zien. PAGINA 7

8 Officiële mededelingen 18 oktober 2006 * bezoekadres * telefoon mallegatsplein 10 (072) * postadres * telefax postbus 53 (072) bc alkmaar Ingekomen aanvragen Bij de gemeente Alkmaar zijn de onderstaande aanvragen om een vergunning ingekomen: Bouwaanvragen Schoffelstraat 34 Bannewaard 128 hoek De Bregjesakker/ De Landman Diamantweg Achterstraat 58A Waleweinstraat 1 t/m 9 Bierkade 26 Penningweg 11 Randersdijk 3 Stikkelwaard 168 Crusadestraat 13 Van de Veldelaan 177 A Kraanbuurt 2 Mr. P.J. Troelstrakade 39 G.H.Hoijtinkstraat 117 Van Houtenkade 3 Diamantweg Rijperwaard 221 Groot Nieuwland 45 Stationsweg 14 Achterweg 56 Zevenhuizen 8 Sloopaanvragen Europaboulevard W.C. De Mare PAGINA 8 vergr. woning (aanbouw achter) vernieuwen kozijn (voorgevel 1e verdieping) oprichten 6 woningen (eerste fase) oprichten bedrijfsgebouw aanbrengen reclamebord plaatsen dakopbouw vernieuwen funderingsconstructie vergr. bergruimte vernieuwen berging plaatsen schuur/berging ged. vergr. bestaande woning uitbreiden woning ged. verand. ondergevel geheel vernieuwen serre vergr. woning en oprichten stenen schuur plaatsen fietsenstalling geheel oprichten bedrijfspand met kantoor ged. verand. voorgevel (ber ging) vernieuw. terrasoverkapping vergr. winkel/werkruimte t.b.v. horecagelegenheid oprichten woning aanbrengen 2 lichtreclames slopen onderdelen winkelcentrum t.b.v. winkelruimte Rectificatie publicatie 12 oktober 2006 Brederostr.1 t/m 33, Hooftstr.122 t/m 146, Huygensstr.1 t/m 57 en sloop woning Oud Coornhertkade 1 t/m 48 Overdie fase 3, 4 en 5 Moet zijn: Brederostraat 1,2 t/m 33 even en oneven, Hooftstraat 122 t/m 146 even, Huygensstraat 1,3 t/m 31, 31a, 35 t/m 57 oneven, 2 t/m 26, 26a, 28 t/m 46 even, Coornhertkade 1,2 t/m 48 sloop woning Oud even en oneven Overdie fase 3, 4 en 5 Reclameaanvragen Frieseweg 13 aanbrengen bestikkering achter de ramen Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvragen nog geen besluiten zijn genomen. Wilt u een aanvraag inzien dan kan dat alleen nadat u telefonisch een afspraak heeft gemaakt bij de afdeling Bouwen. U kunt een afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen uur en uur onder nummer Vergadering Welstandscommissie De Welstandscommissie behandelt op 20 oktober 2006 van uur tot uur in het openbaar een aantal bouw- en reclame-aanvragen. De agenda van de aanvragen kan vanaf donderdag 19 oktober 2006 worden ingezien bij de balie Bouwen en Wonen in het Stadskantoor. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de Van Teylingen Kamer op het Stadhuis. Herinnering Baggerdepot Nauertogt Voor het in werking hebben van het geplande baggerdepot aan de Nauertogt moet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als inrichtinghouder onder andere beschikken over een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is en een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren waarvoor het Hoogheemraadschap zelf het bevoegd gezag is. Er is een wettelijke coördinatieplicht waardoor de procedure voor beide vergunningen loopt via het provinciaal bevoegd gezag. Op 7 september 2006 is door de provincie bekend gemaakt dat Gedeputeerde Staten en het Hoogheemraadschap voornemens zijn deze vergunningen te verlenen. De publicatie van deze bekendmaking heeft gestaan in het Alkmaars Weekblad en in de Koerier van week 36. De ter inzage termijn loopt van 8 september tot 20 oktober, binnen die periode is een ieder in de gelegenheid om zijn of haar zienswijze hierover schriftelijk in te dienen bij de provincie (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem). Voor informatie omtrent de aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de procedure kan contact op worden genomen met de heer R.A.M. Vervaart van de provincie telefoon: Alle stukken zoals de aanvraag om een vergunning en de bijbehorende onderzoeksrapporten alsmede het ontwerp-besluit liggen tot 20 oktober onder andere ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor. Kapvergunningen Standplaats Aantal Boomsoort Vlietwaard conifeer Louise de Colignystraat 16 1 conifeer Jan van Goyenstraat 47 1 iep Winkelcentrum De Mare 21 christusdoorn (Europaboulevard - Europaplein - 53 plataan Laan van Troyes) 26 bolacacia 2 acacia 1 iep 1 eik De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie, gedurende vier weken ter inzage bij de informatiebalie van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10, op maandag t/m donderdag van tot uur, donderdagavond van tot uur en vrijdag van tot uur. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijze over een aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Deze reacties dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Wijkbeheer, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Verleende vergunningen Voor onderstaande plannen is een vergunning verleend: Bouwvergunningen Randersdijk, Frieseweg, Wageweg en Kanaalkade bouwen 2e Friesebrug, herin richten huidige Friesebrug en aanleg tunnelbak met viaduct Cornelis Pronklaan 66 vergr. woning + aanbouw die gedeeltelijk 3,5 meter diep is Geesterweg 8 geheel verand. gevelreclame Helderseweg 85 tijdelijk plaatsen van kantoor units (portocabins) Dr. Schaepmanplein 6 vergr. woning (uitbouw t.p.v. balkon) Dr. Schaepmanstraat 19 ged. verand. en vergr. woning en berging (uitbouw woonkamer en badkamer) Julianastraat 23 vergr. woning (verhogen dak kap) Nicolaas Beetskade 58 ged. verand. en vergr. woning Troostlaan 4 Verdronkenoord 131 Sloopvergunningen Randersdijk, Frieseweg, plaatsen erker met luifel verand. 1e verdieping van bovenwoning tot restaurant Wageweg en Kanaalkade sloop brugwachtershuis en div. andere onderdelen van bestaande brug ivm bouwaan vraag voor realiseren 2e Friesebrug Verleende vrijstellingen Friesebrug e.o vrijstelling bestemmingsplan tbv realisatie deelproject 10 Friesebrug eo van Bus-online (v.h. HAL-OV-Corridor) Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Ontwerp-besluiten ex artikel 11 lid2 Monumentenwet 1988 Laat 143 verand. pand ( aanbrengen geldautomaat) Verdronkenoord 9 verand. pand Ontwerp-besluiten ex artikel 5 lid2 Alkmaarse Monumentenverordening 1994 Nassaulaan 25 verand. pand (vergr. slaapkamer) Zienswijzen De ontwerp-besluiten liggen ter visie vanaf morgen gedurende zes weken bij de balie Bouwen en Wonen van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10, op maandag tot en met donderdag van uur tot uur, op donderdagavond van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur. Een ieder kan gedurende deze termijn eventuele zienswijzen over de ontwerpbesluiten mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Verleende vergunningen Alkmaarse Monumentenverordening 1994 Voor onderstaand plan is een vergunning ex art. 5 van de Alkmaarse Monumentenverordening 1994 verleend: Westerweg 84 veranderen pand (aanbrengen dakkapel) BEZWAAR Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van Toepassing artikel 3:18, Lid 4 AWB Burgemeester en wethouders brengen overeenkomstig artikel 3:18, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht ter algemene kennis dat geen zienswijzen naar voren zijn gebracht over de ontwerpbesluiten voor: o het vergroten van de woning aan de Oranjelaan 30. o het legaliseren van het huidige gebruik van het pand Blekerskade 16, te weten een ontmoetingscentrum. Bekendmaking verordeningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maakt ingevolge het bepaalde van artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2006 de volgende verordening heeft vastgesteld: Verordening op de fractieondersteuning Korte zakelijke inhoud: In de verordening op de fractieondersteuning staan de financiële bijdragen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie van politieke partijen in de gemeenteraad van Alkmaar en de regels die daaraan zijn verbonden. - vervolg zie pagina 9

9 vervolg Officiële mededelingen 18 oktober 2006 Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Verordening op de fractieondersteuning, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 maart 2003, nr. 31, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 november 2005, nr In het stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar, ligt de Verordening kosteloos ter inzage bij de informatiebalie. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van de vastgestelde leges, een afschrift krijgen van de verordening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maakt ingevolge het bepaalde van artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2006 de volgende verordening heeft gewijzigd: Legesverordening 2006 Korte zakelijke inhoud: De wijziging betreft hoofdstuk 9 van de tarieventabel. Door de introductie van een beter beveiligd rijbewijs zijn de leges verhoogd met 3,20. Verder is een tarief vastgesteld van 40,00 voor de nieuwe mogelijkheden om een rijbewijs via een spoedprocedure aan te vragen. De wijzing van de verordening treedt in werking op de 3e dag na de bekendmaking. Openstelling Camping Alkmaar, Bergerweg 201 te Alkmaar Burgemeester en wethouders hebben op 26 september 2006 besloten om aan Camping Alkmaar, Bergerweg 201 te Alkmaar toestemming te verlenen om -op basis van art. 20 van de in 2005 verleende vergunning, in afwijking van art. 10 van deze vergunning- de camping open te stellen in de periode 1 november 2006 tot en met 14 maart 2007 en in de periode 1 november tot en met 31 december Tegen dit besluit kan binnen zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in op 26 september 2006, zijnde de dag van het versturen van de brief aan voornoemde camping. Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer Stemmen in een stembureau buiten de gemeente De burgemeester van Alkmaar maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006 kiezers is toegestaan hun stem uit te brengen in een stembureau buiten de gemeente. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A.Schriftelijke aanvraag bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, 8 november 2006, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 oktober 2006 als kiezer is geregistreerd. het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas. B.Mondelinge aanvraag de kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing, 17 november 2006, de stempas over te leggen bij Bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats op dinsdag 10 oktober bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau Verkiezingen, Mallegatsplein 10. Informatie en formulieren zijn ook beschikbaar via Stemmen per brief of internet De burgemeester van Alkmaar brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief of internet zal mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers: a. Nederlanders, die wonen in het buitenland; b.nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of PAGINA 8 Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond; c. Nederlanders, die op 22 november 2006 in het buitenland werken; d.een Nederlands gezinslid van c. Bovendien moeten zij op 10 oktober jaar of ouder zijn. Op het Stadskantoor en in Dienstencentrum Alkmaar- Noord zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 10 oktober 2006 te zijn ontvangen door de burgemeester en wethouders van 's-gravenhage. Uiterlijk 25 oktober 2006 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn door de burgemeester van de woonplaats waar zij ingeschreven zijn. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau Verkiezingen van de gemeente. Deelname experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal Op grond van artikel 1, tweede lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat gemeente Alkmaar door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijks-relaties is aangewezen om deel te nemen aan het experiment 'Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal', als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand. Bij het experiment wordt gebruik gemaakt van de stempas, waarvan het model krachtens artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand wordt vastgelegd. Termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas De burgemeester van Alkmaar maakt bekend dat zij op grond van artikel 5, tweede lid van het Tijdelijk Experimentenbesluit Kiezen op Afstand heeft besloten de termijn, waarbinnen een tot aan de stemming bevoegde kiezer wiens stempas in het ongerede is geraakt of die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen een vervangende stempas kan aanvragen, te verlengen tot maandag 20 november 2006, uur. De vervangende stempas kan worden aangevraagd bij Bureau Verkiezingen in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10. Volmacht De burgemeester van Alkmaar maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A.Machtiging door schriftelijke aanvraag Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, 8 november, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 oktober 2006 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 10 oktober 2006 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. B.Machtiging door overdracht van de oproepingskaart De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 10 oktober 2006 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aan nemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau Verkiezingen, Mallegatsplein 10. Informatie en formulieren zijn ook beschikbaar via Geheimhouding van persoonsgegevens In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens - GBA - (zo heet de Nederlandse bevolkingsadministratie officieel) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over nationaliteit, ouders, huwelijk of geregistreerd partnerschap en kinderen. Gebruik van gegevens Deze gegevens worden, indien nodig, verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke organisaties zoals pensioenfondsen voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op die informatie uit de GBA. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Soms geheim houden Deze 'gegevensverstrekking voor publiekrechterlijke doelenden' kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de gegevens te verstrekken die over u beschikbaar zijn in de basisadministratie. Als u dat wilt, kunt u voor die verstrekkingen vragen uw gegevens geheim te houden. het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (die voor een aantal kerkgenootschappen in Nederland zorgt dat de ledenadministratie wordt bijgehouden) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren). Verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens Bij de gemeente kan een schriftelijk verzoek tot geheimhouding ingediend worden. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar bij de afdeling Publiekszaken. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Let op! Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient. Indien u wenst dat bijvoorbeeld uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, dient u tevens een verzoek te richten aan die betreffende gemeente. Verkeersmaatregelen Toekennen gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden dat met ingang van 18 oktober 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Stadskantoor, Mallegatsplein 10, 1815 GA Alkmaar, openingstijden: maandag tot en met donderdag uur, donderdagavond van uur en vrijdag van uur de volgende besluiten: Naar aanleiding van ingekomen verzoeken is door burgemeester en wethouders besloten parkeerplaatsen: aan de Van Houtenkade (in de straat geldt een parkeerverbod), ter hoogte van appartementencomplex nrs. 4 t/m 4p en op het parkeerterrein Westerweg/Schutterswei, te bestemmen tot gehandicaptenparkeerplaatsen. Ter aanduiding hiervan zal een verkeersbord E6 worden geplaatst met een onderbord waarop het kenteken van de gebruiker vermeld staat. Deze maatregel houdt in dat op deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen uitsluitend geparkeerd mag worden met de auto, waarvan het kenteken overeenkomt met het kenteken op het onderbord. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit, kunnen daartegen binnen zes weken na de datum van terinzagelegging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. vervolg op pagina 9 van het Alkmaars Nieuwsblad

10 Welke woonvoorzieningen zijn er voor ouderen in Alkmaar? En welke zijn er voor gehandicapten? Dit en nog veel meer handige adressen en weetjes zijn sinds kort op te zoeken op internet! Op een zogenaamde voorzieningenkaart 'ouderen en gehandicapten' kan iedereen zien, welke woonvoorzieningen, activiteitencentra en ondersteunings- en adviespunten er zijn voor ouderen en gehandicapten in de stad. Met de daarbij behorende adresgegevens, is het erg makkelijk uw weg te vinden. Ook is er een informatiepagina met diensten, producten en links bedoeld om u verder op weg te helpen. De kaart is te vinden op Tot 1 januari 2007 inventariseert de gemeente reacties op de kaart Nieuw op Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten en maakt zij mogelijk nog hier en daar wat aanpassingen. Zo zullen de instellingen die geselecteerd worden voor het leveren van huishoudelijke hulp toegevoegd worden. Voor vragen, informatie en/of tips over de Voorzieningenkaart Alkmaar, kunt u mailen naar: In het komende jaar voegt de gemeente nog andere deelkaarten toe aan de website, zoals een Nieuwe prijsvraag Gevonden Voorwerpen De Alkmaarse bodem heeft in de loop der tijd heel wat schatten uit het verleden prijsgegeven. Gevonden voorwerpen die een intrigerend kijkje in het dagelijks leven van onze Alkmaarse voorgangers bieden. En dat dagelijkse leven moet er in veel opzichten heel anders hebben uitgezien dan het onze. Want waar gebruikten de Alkmaarders van toen de opgegraven voorwerpen eigenlijk voor? En: wat zíjn het precies? Dat willen we graag van u horen! Denkt u te weten wat de hiernaast afgebeelde voorwerpen zijn én waarvoor ze gebruikt werden? Stuur dan voor woensdag 29 oktober een kaartje naar de Stadskrant, Antwoordnummer 58, 1800 VB Alkmaar (postzegel niet nodig). Of mail naar Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot. De winnaar kan op het Archeologisch Centrum een archeologische publicatie komen uitzoeken en mag kiezen tussen twee kaartjes voor het Stedelijk Museum Alkmaar, twee filmkaartjes voor Provadja of een rondvaart door de grachten voor twee personen. In de volgende Stadskrant leest u wat het gevonden voorwerp is en waarvoor het gebruikt werd. Het afgebeelde object en vele andere voorwerpen die in Alkmaar bij archeologische opgravingen zijn gevonden, zijn gratis te bezichti- Oplossing vorige Stadskrant: kaart met jeugd- en jongerenvoorzieningen (gereed ), een Voorzieningenkaart Wijk- en buurtcentra (gereed ) en Overige (opvang)voorzieningen (gereed ). gen in het Archeologisch Centrum aan de Oudegracht 245. Het Archeologisch Centrum is op afspraak te bezoeken van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Voor een afspraak kunt u bellen met (072) , of mail naar alkmaar.nl Legionella in douches Sporthal De Meent Bij een reguliere controle is in de douches van Sporthal De Meent een verhoogde concentratie van de Legionellabacterie aangetroffen. Uit voorzorg zijn de douches de komende veertien dagen gesloten. Het gebruik van de sporthal blijft gewoon mogelijk. Sporters kunnen douchen bij de douches van de ijsbaan, die zijn aangesloten op een ander leidingensysteem. Voor alle sportlocaties van de gemeente Alkmaar vindt regelmatig preventief onderzoek naar Legionella plaats. Bij de laatste controle is de bacterie in verhoogde concentratie aangetroffen in de douches bij Sporthal De Meent. De douches zijn direct afgesloten. De Legionella bacterie wordt bestreden door de leidingen verschillende malen te spoelen met een bacteriedodend middel. Na het spoelen van de leidingen, wordt opnieuw een monster genomen van het water in de leidingen. Het laboratorium zet dit monster op kweek. Na ongeveer tien dagen moet blijken of de Legionella bacterie weer tot een 'normale' concentratie is teruggebracht. Vanwege dit onderzoek blijven de douches de komende veertien dagen zeker gesloten. De gemeente onderzoekt wat de oorzaak is van het ontstaan van deze verhoogde concentratie van de Legionella bacterie, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ziek Wie in contact komt met de Legionella bacterie, wordt niet per definitie ziek. Iedereen die sinds 1 oktober de douches in de sporthal heeft gebruikt en zich ziek voelt, kan zich het beste melden bij de huisarts. Het voorwerp dat de vorige keer werd afgebeeld is een vuurstolp. Vuurstolpen werden 's nachts over het nog smeulende haardvuur gezet om te voorkomen dat eventueel wegspattende vonken een brand zouden kunnen veroorzaken. Het controleren van vuur was erg belangrijk omdat middeleeuwse steden erg brandgevaarlijk waren. Er werden op de vuurstolpen vaak symbolen aangebracht als bijgelovige afweertekens. In de vuurstolpen waren vaak één of meerdere luchtgaten aangebracht om te voorkomen dat het vuur helemaal zou uitdoven. Op deze manier hoefde men 's ochtends geen nieuw vuur te maken. PAGINA 10 Vuurstolp Aan de vorm van de vuurstolp kan afgeleid worden waar de haard zich in huis bevond. In heel oude huizen uit de 14de en de 15de eeuw is de haard centraal gelegen en is de vuurstolp rond van vorm. Het zijn dan huizen die uit één ruimte bestaan met een lemen vloer en houten of lemen wanden. In de zolder was een gat opengelaten waardoor de rook naar boven kon trekken door een gat of een luik in het dak. Later worden de huizen in de steden van baksteen gebouwd en worden de haarden tegen een bakstenen wand aan gebouwd. De bijbehorende vuurstolpen zijn dan halfrond van vorm. De rook wordt dan via een rookkanaal en schoorsteen naar buiten geleid. De afgebeelde vuurstolp is gevonden aan de Voordam 12 in Op de vuurstolp is een versiering van de Balderikbloem op aangebracht. Deze bloem was een afweerteken tegen brand. Deze vuurstolp dateert uit de periode en is halfrond van vorm. Uit de diverse goede inzenders is Sjouk van Enst als winnaar geloot. Van harte gefeliciteerd met de prijs! Colofon stadskrant De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Alkmaar en verschijnt aan het Alkmaars Nieuwsblad op woensdag eens per veertien dagen. Bij het niet verschijnen van de Stadskrant vindt u de berichten van de gemeente geadverteerd in het Alkmaars Nieuwsblad bij de officiële mededelingen. Redactie : Afdeling communicatie, gemeente Alkmaar Fotografie : gemeente Alkmaar Verspreiding : Gratis huis aan huis in de gemeente Alkmaar Bezoekadres : Stadhuis, Langestraat 97 Telefoon : (072) Fax : (072) Postadres : Stadskrant, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar Internetadres : Geen krant ontvangen? Bel: voor nabezorging Losse nummers te verkrijgen bij het Stadskantoor (Mallegatsplein 10), en de Alkmaarse openbare bibliotheken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21 2008 OPENBARE KENNISGEVINGEN Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op woensdag 21 mei

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen om bouwvergunning, zoals bedoeld in artikel 41 van de Woningwet, ter

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 29 2008 Voornemen vrijstelling wet RO Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemens

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN BURGEMEESTER JOS HEIJMANS Trots op ons nieuwe stadhuis Onze mooie stad Weert heeft een prachtig nieuw stadhuis. Daar zijn we trots op. De gemeente raad koos na

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 39 2017 Buitengewone openbare raadsvergadering (Afscheid burgemeester dhr. Peter Cammaert) De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op woensdag 4 oktober

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen Week 20, 19 mei 2016 Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993

Overzicht onderwerpen waarover GS besluiten hebben genomen op 12 oktober 1993. 1.IPO-adviescommissie Ruimte en Groen 14 oktober 1993 14 oktober 1993 Nr. 93-001653 Overzicht GS-besluiten Vergaderdatum Commissies Sociale Zekerheidsgeschillen/Overige Geschillen Verschenen persbericht Verschenen nota's Tentoonstellingen Inspraak/bezwarenprocedures

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Raadscommissies januari 2015

Raadscommissies januari 2015 Raadscommissies januari 2015 Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 januari 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West De gemeente Druten houdt samen met de aannemer Gebr. Remmits B.V. uit Wijchen

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 3 december 2013 nummer 53 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 24 oktober 2013 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 1. Inleiding Op 9 j uni 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het pand

RAADSVOORSTEL. 1. Inleiding Op 9 j uni 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van het pand RAADSVOORSTEL raadsvergadering: onderwerp: bijlage: datum: gemeenteblad I nr agenda nr.: l0 september 2014 Uitgebreide procedure Groest I 6-1 8 ontwerp-besluit I september 2014 73 l2 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK

BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK BEKENDMAKING ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, AALTJELAAN 2 KATLIJK Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten en veranderen

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Hamerstukken openbaar

Hamerstukken openbaar ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 10 januari 2017, week 2 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, drs. H.H. Winthorst,

Nadere informatie

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen Week 2, 14 januari 2016 Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 27 Datum : 02-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

KENNISGEVINGEN WEEK

KENNISGEVINGEN WEEK KENNISGEVINGEN WEEK 41 2016 Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad Omgevingsvergunningen Uitschrijving basisregistratie personen Herindeling Meijerijstad Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie