S P E C I A L E E D I T I E. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. juni 2009 JAARGANG 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S P E C I A L E E D I T I E. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. juni 2009 JAARGANG 2"

Transcriptie

1 09 S P E C I A L E E D I T I E Congres 23 april 2009 Va n L a n s c h o t Ke m p e n LEIDERSCHAP IN BARRE TIJDEN juni 2009 JAARGANG 2

2 inhoud De strategie van Van Lanschot floris deckers Leiderschap in tijden van crises janka stoker Redactieadres Van Lanschot Kempen t.a.v. redactie VLK Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Redactie Philippe Mol Parisa Veldman-Koops (eindredactie) Vormgeving Maria Luisa Phan Lung Whu Henrike Beukema Fotografie Mario Hooglander Lithografie en druk Drukkerij Tesink jan aalberts Leiderschap voor de ondernemer en zijn onderneming Lars dijkstra Nieuw leiderschap voor vermogensbeheerders Adreswijzigingen Van Lanschot Kempen t.a.v. Dagmar Potters Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam Telefoon Copyright 2009, Van Lanschot Kempen Kwartaalbericht 2 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

3 voorwoord Terug naar het ambacht Voor u ligt een speciale uitgave van VLK Magazine ter ere van het op 23 april gehouden Congres Leiderschap in Barre Tijden. Alle bijdragen van de sprekers zijn hierin gebundeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot, de heer Floris Deckers, geeft een doorkijkje in het Nederlandse bankenlandschap en hoe de banken zich staande houden in de huidige financiële crisis. Mevrouw Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen en adviseur bij Berenschot, brengt enkele inzichten naar voren over welk type leiderschap juist in tijden van crises het meest verwacht wordt en effectief is. De heer Jan Aalberts, CEO en grootaandeelhouder van Aalberts Industries, legt het verband tussen zijn startperiode als ondernemer en de huidige economische tegenwind. welke lessen vermogensbeheerders kunnen trekken uit de afgelopen periode. Weg van de marketinggedreven conglomeraten en terug naar het ambacht, is zijn boodschap. De rode lijn door alle bijdragen is dat deze crisis uniek in zijn soort is en veranderingen oproept die een permanent karakter zullen hebben. Zo zal het ook zijn met VLK Magazine, want dit is het laatste nummer dat u zult ontvangen. Vanaf juli 2009 zult u ieder kwartaal PurSang ontvangen, het nieuwe relatiemagazine van Van Lanschot. Daarnaast zullen onze beleggende klanten aan het begin van ieder kwartaal een elektronische nieuwsbrief ontvangen over de ontwikkelingen in de financiële markten en in onze portefeuilles. We hebben dit magazine met veel plezier voor u gemaakt, en vertrouwen erop dat wij met Ten slotte geeft Lars Dijkstra, chief investment officer van Kempen Capital Management, zijn mening over PurSang en onze elektronische nieuwsbrief in uw informatiebehoefte kunnen blijven voorzien. Philippe Mol Directeur Van Lanschot Kempen tel Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

4 Het Nederlandse bankenlandschap en de strategie van Van Lanschot Bankiers FUND FUND fund Ons transparante model werkt, ook in deze markt Floris Deckers trad na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1981 in dienst bij ABN AMRO. Na diverse regionale managementfuncties in West-Europa werd hij in 1994 benoemd tot CEO van de business unit Latijns-Amerika. Vanaf 2001 was hij vervolgens CEO van het Nederlandse bedrijf van ABN AMRO. Sinds 2004 is de heer Deckers voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot N.V. F. Deckers, Bestuursvoorzitter Van Lanschot Bankiers vijf, zes jaar geleden hebben we ons gebogen over de positie van onze bank. Deze Zo n exercitie is zeer waardevol gebleken om ons goed inzicht te geven in het functioneren van onze eigen organisatie. Van Lanschot is niet erg groot en we hebben daarom besloten dat we ons verder moesten specialiseren. We wilden een echte private bank zijn en een serieus alternatief voor de grootbanken. Van Lanschot wil ook niet groot zijn. We kennen weinig managementlagen, ook al is er uiteindelijk toch te veel bureaucratie. De klant kan mij makkelijk bellen, en ik hem. Je hoort nu veel zeggen dat de klant weer meer centraal moet staan. Dat is bij ons altijd al zo geweest, maar dat neemt niet weg dat we een nog grotere focus op de klant hebben gelegd. Zo hebben we toen duidelijk besloten ons op niet meer dan twee groepen klanten te richten: de welstandige particulier, een fraaie formulering die onze katholieke wortels verraadt, en de ondernemer. Die laatste kunnen wij van dienst zijn, zowel wat betreft zijn onderneming als wat betreft zijn privé financiële vraagstukken. Dat betekent dat we alles hebben weggesneden wat niet in dienst stond van deze twee klantgroepen. Zo is er bij ons geen afdeling financial markets. De afdeling die we wel hebben, houdt zich alleen bezig met funding. Ook hebben we landelijk radicaal afscheid genomen van kredietverlening aan andere dan bovengenoemde twee groepen. In 2008 waren we er klaar voor om met dit transparante model verder te gaan. 4 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

5 Vreemde situatie in Nederlands bankenlandschap De omstandigheden zijn in Nederland op dit moment heel bijzonder. Zo is de idiote situatie ontstaan dat Van Lanschot de vierde bank geworden is van het land wat betreft marktkapitalisatie. Wat de overburen aan de Zuidas betreft, het ontvlechten van de holding met RBS, Santander en Fortis en het tegemoet komen aan de wensen van de Europese Commissie is nog een heel karwei. De problemen van ING waren een verrassing. ING kent een sterk risk management maar het lijkt erop dat de samenhang tussen de macro-economische ontwikkelingen enerzijds, en de financiële instrumenten / risico s anderzijds de onderneming verrast heeft. ING gaat naar een duidelijkere positionering met een deling tussen bankieren en verzekeren. Rabobank lijkt de crisis goed doorgekomen. Zij hebben onder meer te maken met het gegeven dat ze geen kwartaalbericht hoeven uit te brengen en dus middenin de storm, wat rust konden uitstralen. Je ziet, een gebrek aan transparantie is niet altijd negatief. SNS Reaal ten slotte is geraakt zonder zelf posities te hebben in de Amerikaanse subprimemarkt. In 2006 en 2007 had SNS Reaal verzekeraars gekocht, op het hoogtepunt van de markt. Bovendien is deze bankverzekeraar bijzonder afhankelijk van de Nederlandse hypotheekmarkt. Vertrouwen stabiliseert Een van de conclusies die we kunnen trekken, is dat het bankassurance-model dood is. In dat model hebben banken en verzekeraars elkaar omlaag getrokken. Tot die conclusie is ook de president van DNB gekomen en het doet mij goed dat hij het ook een keer met me eens is. Bijzonder is ook dat we op vier na, het land zijn dat in absolute termen de meeste staatssteun krijgt. De financiële sector is natuurlijk ook erg groot als percentage van het bruto nationaal product. Wat dat betreft lijken we een beetje op IJsland. Maar ook in een groter land als het Verenigd Koninkrijk is de mate van staatssteun enorm en heeft vervelende consequenties voor de rijksbegroting. In dat land betekent dit een verhoging van het toptarief van de inkomstenbelasting. Dat geeft wel aan hoe wanhopig ze zijn. Een positief signaal is op 22 april afgegeven door topman Wynaendts van Aegon met de aankondiging dat hij 1 miljard van de in totaal 3 miljard aan ontvangen staatssteun wilde terugbetalen. We zien dus een zekere mate van stabiliteit ontstaan in de financiële sector, waar het vertrouwen in ieder geval niet verder afneemt. De overheden hebben inmiddels gedaan wat zij moesten doen, maar we zijn er nog niet en ik verwacht nog wel grote schokken. Zeker is dat de roep om transparantie zal leiden tot meer regels, wat een beperking zal zijn. Ook de handel voor eigen portefeuille zal beperkt worden. Al met al is een terugkeer naar de oude winstniveaus van banken nog lang niet voorzien en dat geldt zeker ook voor vermogensbeheerders. Op de spaarmarkt zijn de verhoudingen momenteel volledig verstoord en beweegt de debetrente onder de creditrente en dit moet natuurlijk andersom zijn. Door de behoefte aan funding bieden banken 3,5 4% en dat is gewoon meer dan 2% te veel. Dat is een onhoudbare situatie en de spaarrente zal echt naar 1 à 1,5% moeten zakken. Bankiers minder populair dan politici Ik wil toch even stilstaan bij de open brief die ik gestuurd had. Waarom heb ik dat gedaan? Kort gezegd omdat ik weinig geduld heb met Ich habe es nicht gewusst. De bankensector moet het hebben van het vertrouwen van onze klanten. Dat is iets anders dan gezag, waar het werk van DNB op gebaseerd is. Bankiers zijn het vertrouwen kwijt en schijnen momenteel zelfs minder populair te zijn dan politici! Er is een catharsis nodig om dit goed te maken. En ook al heeft Van Lanschot geen grote fouten gemaakt, ik ben baas van een bank en dat heeft consequenties. Ook wij werden meegezogen. Wat moet er gebeuren om het vertrouwen te herstellen? Een aantal van mijn aanbevelingen zijn ook terug te vinden in de voorstellen van de Adviescommissie Toekomst Bankieren, ook wel bekend als de commissie-maas. Om te beginnen heeft een bank geen bestaansrecht zonder klanten. Dat klinkt logisch, maar neemt u van mij aan dat er wel degelijk banken zijn die geen klanten hebben. Beter risicomanagement is ook cruciaal. Er is nu wel degelijk voortreffelijk risicomanagement, maar dat is Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

6 intern gericht en niet toegerust op extreme externe omstandigheden. Als derde punt is daar fair value accounting. Goed toegepast geeft deze methode weliswaar extra inzicht in hetgeen ten grondslag ligt aan de winstcijfers, maar het leidt ook tot meer volatiliteit in die cijfers. Je kunt je afvragen of juist een grotere mate van stabiliteit van de winstcijfers niet leidt tot een groter vertrouwen van klanten en fair value accounting daarom niet heroverwogen moet worden. Waar de commissie-maas en ik van mening verschillen, is de noodzaak om investment banks te scheiden van commerciële banken. Die noodzaak is er in mijn ogen wel degelijk. De risicotolerantie die investment banks hebben, kun je niet verwachten van het bestuur van een algemene bank. Daarnaast wil ik nog de veel hogere kapitaalbasis noemen die er ongetwijfeld zal komen, ingegeven door het toezicht, en die veel meer dan tot nu toe zal bestaan uit eigen kapitaal, en tot slot de aanpassing van het beloningssysteem. Wat dat laatste betreft denk ik dat de bonussen niet het probleem zijn, maar eerder een neveneffect. We moeten wel goed kijken naar wie we belonen en vooral waarvoor. Ik heb bijvoorbeeld grote moeite met een medewerker die miljoenen heeft verdiend met het kapitaal van de bank en vervolgens zegt: Die 30 miljoen die dat heeft opgeleverd, daar wil ik een percentage van. Maar we moeten ook waken dat we niet het kind met het badwater weggooien. Hoe komen buitenlandse banken door de crisis? Buitenlandse banken worden natuurlijk evengoed geraakt door de crisis. Zij moeten ook activiteiten afstoten. De Franse banken hebben het redelijk op orde. Alle zes grote banken hebben staatssteun gekregen en moesten dat ook accepteren zodat er in Frankrijk een level playing field zou bestaan. Duitse banken hebben het veel moeilijker en zullen nog veel moeten herstructureren, zeker bij de Landesbanken. Ik voorzie dat kleinere private banks zullen integreren met hun moedermaatschappij, of verkocht zullen worden. Maar het blijft me fascineren dat je bij miljardenverliezen nog looneisen ziet voorbijkomen van 3,5%, een teken dat een sense of urgency en het besef dat het model echt moet veranderen, ontbreekt. Het leiderschap van Van Lanschot Het zijn barre tijden, maar ik zal niet ontkennen dat ik ook veel plezier beleef aan de uitdaging om in zo n tijd een bank te managen en te zien tot welk resultaat we komen. Van Lanschot wint al jaren marktaandeel en groeit tegen de markt in. Dat bewijst dat ons model werkt, ook in deze markt. Dit is onder andere te danken aan ons risicomijdende karakter en aan de keuzes die wij vier, vijf jaar geleden hebben gemaakt. Ik heb u eerder gezegd dat ik mij oncomfortabel voel met de boegbeeldrol van leiderschap. Met gelijk hebben echter niet! Zes aanbevelingen voor herstel van vertrouwen Helder businessmodel voor banken Beter risicomanagement Heroverwegen fair value accounting Onderscheid commerciële en investment banks Hogere kapitaalbasis Aanpassing beloningssysteem 0 6 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

7 Leiderschap in tijden van crises Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen, en adviseur bij Berenschot Janka Stoker startte haar enthousiaste betoog met de mededeling dat zij de aanwezigen zou laten delen in de nog niet gepubliceerde resultaten van recent onderzoek onder 900 managers. Zij doet als adviseur en hoogleraar onderzoek naar dat wat managers doen om mensen beter te laten functioneren. Leiderschap is als onderwerp volop in de belangstelling. Het heeft een magische bijklank, maar tegelijk lijkt er ook een gebrek aan te zijn. Wat houdt het eigenlijk in? Op de internetpagina die de Washington Post in december 2008 aan het onderwerp wijdde, viel het volgende te lezen: Leadership is one of those magic things that s hard to define but pretty easy to identify when you see it. And in recent years, it seems to have been in short supply. Vraagt een crisis om krachtige, autocratische leiders? Zowel in goede als in slechte tijden is leiderschap van belang. Jeroen van der Veer is een voorbeeld van een leider die zijn organisatie door woelige tijden heeft geloodst, zoals toen er veel te doen was over de omvang van de voorraden waarover Shell beschikte. En ook Steve Jobs van Apple wordt alom gezien als een sterke leider. In de crisistijden van vandaag zien we ook het tegenovergestelde: tragische topmannen. In maart jl. moest Christian Streiff, de hoogste baas bij Peugeot, het veld ruimen. Hij maakte er geen geheim van dat deze beslissing voor hem onbegrijpelijk was. Hij had immers veel goede dingen gedaan voor Peugeot. Had hij een punt? Hij moest weg omdat the exceptional difficulties faced by the auto industry imposed a change of management. In het geromantiseerde beeld van leiderschap wordt immers alles aan de leider toegeschreven, of het nu heel goed of heel slecht gaat. Tegelijk is er ook gebrek aan leiderschap, terwijl leiderschap wel degelijk grote invloed heeft op hoe dingen gaan. Dat gebrek aan leiderschap uit zich bijvoorbeeld in leiders die, zeker in deze tijd, vluchtgedrag vertonen. Dit is gevaarlijk, omdat het ertoe leidt dat zij zich gaan richten op de korte termijn. Janka Stoker is organisatiepsycholoog en 11 jaar werkzaam bij Berenschot als senior managing consultant. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft veel ervaring met organisatieverandering en -besturing, leiderschapsvraagstukken en management development. Janka Stoker heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan. Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

8 Een definitie van leiderschap Leiderschap is het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers door een persoon die ten opzichte van die medewerkers een formele positie inneemt. Dit beïnvloeden van gedrag gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen (zoals persoonlijkheid) en motieven, en door het uitvoeren van verschillende activiteiten. Leiderschap is een factor van belang binnen een organisatie en hangt samen met de eigenschappen en persoonlijkheid van de leider. Zo is de gemiddelde leider meer dan gemiddeld extravert en draagt hij/zij zo makkelijker een visie uit. Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie is ook een belangrijk aspect van leiderschap. Zo kunnen we in Jeroen Smits De Prooi lezen dat in 1997 de toenmalige bestuursvoorzitter Kalff van ABN Amro zich al zorgen maakte over de bonuscultuur in zijn bank. Hij observeerde, maar heeft hij ook leiderschap getoond door vervolgens te handelen en een voorbeeld te stellen? Welk leiderschap is effectief? Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Effectief leiderschap is situationeel bepaald. Dat betekent dat er geen harde, algemene regels zijn waar effectief leiderschap aan dient te voldoen. Iets dat in de ene situatie effectief is, kan in een andere juist schadelijk blijken. Hoewel, uit onderzoek valt wel een duidelijke conclusie te trekken: een laissez-faire stijl van leiderschap werkt eigenlijk in geen enkele situatie. Wat werkt het beste bij veranderingsprocessen? Twee leiderschapsstijlen zijn effectief gebleken: Dat eerste is transformationeel leiderschap. Deze stijl kenmerkt zich door charisma en een uitdagende en inspirerende visie. De transformationele leider maakt duidelijk waar hij heen wil. Hij probeert anderen bewust te maken van ethische kwesties en benadrukt het collectief in plaats van het individu. Bovenal stelt hij het hogere belang centraal. Transformationeel leiderschap richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatiedoelen. Met deze stijl van leiderschap heeft de hele wereld kunnen kennismaken in de persoon van de Amerikaanse president Obama. De andere variant die eveneens effectief is bij veranderingen, is empowering leiderschap. Een leider die deze stijl uitdraagt, delegeert veel en legt een grote mate van verantwoordelijkheid neer bij de medewerkers. Dat werkt goed in moeilijke tijden. Onderzoek verricht door Randstad toont aan dat dit een effectieve manier is om medewerkers in beweging te krijgen en te motiveren om zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Transformationeel leiderschap: uitdagende en inspirerende visie, charisma, medewerkers intellectueel uitdagen en individuele aandacht geven Empowering leiderschap: delegeren, verantwoordelijkheden geven Crisistijd vraagt om vrouwen Enige tijd geleden heeft in het Financieele Dagblad een oproep gestaan om Wouter Bos te stimuleren ook vrouwen te benoemen in de top van financiële instellingen. Een andere oproep van gelijke strekking is daarna uitgegaan van 74 Nederlandse topmannen. Bij deze oproepen heeft het verlangen naar verandering een grote rol gespeeld. Maar vraagt een crisis inderdaad om vrouwen, of juist om krachtige, autocratische leiders? Opvallend is dat de roep om krachtig leiderschap in gevallen van crisis minder zwaar weegt dan de noodzaak om met een nieuwe leider een duidelijke keuze voor echte verandering te maken. Daarom blijkt uit onderzoek onder 900 Intermediairlezers hoog opgeleiden, circa 40 jaar oud - dat een meerderheid liever kiest voor een vrouw dan een autocratische man in een tijd van crisis. Verrassend, en misschien wel verontrustend, is dat de keuze voor een vrouwelijke leider ingegeven is door andere motieven dan verandering alleen. Zo wordt als argument ook gegeven dat het toch 8 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

9 niet erger kan worden dan het al is, of zelfs dat als het niets wordt, ze vast nog een man heeft die voor haar zorgt. Opmerkingen die te denken geven. Goede leider heeft inzicht in zichzelf Een kenmerk van crisistijden is dat er veel wordt nagedacht over de koers van de organisatie, en veel minder over het soort leiderschap dat de organisatie op dat moment nodig heeft. De vraag die de leider zichzelf wel degelijk zou moeten stellen, is of hij/zij voldoet aan de behoefte die de organisatie op dat moment heeft. Dat gebeurt echter helaas te weinig. Zo zou het kunnen zijn dat een organisatie op een gegeven moment vooral behoefte heeft aan iemand die een verandering op een goede manier in gang kan zetten. Is dat proces eenmaal in gang gezet, kan het verstandig zijn het stokje over te dragen aan iemand anders, die kwaliteiten heeft op het gebied van implementeren. In de praktijk gebeurt dat echter niet. Implementatie wordt vaak weggeorganiseerd. Het is bovendien nogal een stap voor iemand die een veranderingsproces op een goede manier in gang heeft gezet, om vervolgens terug te treden en de uitvoering aan anderen over te laten. Dat zal vaak als falen gezien worden, te meer omdat managers veelal een te positief beeld hebben van hun eigen functioneren. Een manager die zichzelf serieus neemt, kent echter zijn eigen zwakke punten. Hij is in staat goed naar zijn eigen functioneren te kijken en bereid zijn fouten toe te geven. Een leider moet in dit opzicht voorbeeldgedrag laten zien zodat ook van anderen duidelijk wordt wat zijn of haar zwakke plekken zijn. Zelfinzicht is daarmee een essentieel kenmerk van effectief leiderschap, juist in barre tijden. Stel uzelf de volgende vragen: - Welk leiderschap heeft de organisatie nu nodig? - In welke mate vertoon ik en vertonen mijn collega s dat? Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

10 leiderschap voor de ondernemer en zijn onderneming Jan Aalberts, CEO van Aalberts Industries In crisistijd moet je snel handelen Barre tijden gisteren en vandaag had ook de titel van het exposé van de heer Aalberts kunnen zijn. Door te vertellen over vroegere jaren waarin het hem niet voor de wind ging en het toch goed kwam, legt hij het verband met de barre tijden van vandaag. Het begin: wat in de VS kan, kan hier ook In de jaren zeventig kwam ik terug uit de Verenigde Staten en had het plan opgevat om een idee dat ik daar had gezien, ook in Nederland te ontwikkelen. De man die dit in de VS had opgezet, boerde er goed mee: hij draaide een omzet van US$ 3 miljoen en maakte daarop zo n 25% nettowinst. Ik had met hard werken al wat geld gespaard, ongeveer h en ging naar de bank om eenzelfde bedrag bij te lenen. In mijn ogen zag het plaatje er als volgt uit: het eerst jaar zou het niks opleveren, het volgende jaar zou ik geld verdienen, het derde jaar was ik binnen! Jan Aalberts is President & CEO van Aalberts Industries N.V., een internationale groep van industriële productieondernemingen die georganiseerd is in twee kernactiviteiten: Industrial Services en Flow Control. In 1975 gestart als Mifa Aluminium B.V., is de onderneming inmiddels uitgegroeid tot een beursgenoteerd bedrijf met een jaaromzet van circa 1,7 mrd. Jan Aalberts houdt nog ruim 13% van de gewone aandelen. De bank, waar ik de mensen overigens kende, ging met me in zee. Ik zette mijn bedrijf op, kocht apparatuur en stapte vervolgens op potentiële klanten af. Ik ging bijvoorbeeld naar Philips en zei dat ik met hun ontwikkelaars wilde praten. Ik reed in die tijd een lease-peugeot en kwam daarmee vaak niet verder dan de portier. Mijn vrouw had een oplossing. Ze raadde me aan een Jaguar te nemen en ja, daarmee kon ik wel verder rijden. Toen al barre tijden Hoe dan ook, na zes maanden kwam Chris, mijn contact bij de bank. Hij wilde weten hoe de zaken ervoor stonden en ik antwoordde dat het geweldig ging, dat iedereen enthousiast was en dat ik nog eens h nodig had. Dat wil zeggen, ik zei niet dat ik het geld hard nodig had, maar dat ik het misschien nodig had. Mijn bedrijf had toen niet veel, maar wel maandcijfers, ook al stelden die niet veel voor. Op een omzet van 100 had 10 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

11 ik 400 verloren. Ik had ook al een paar mensen aangenomen, die ik ook alweer had ontslagen. De technologie was goed, maar er waren geen orders. Toch vertelde ik aan iedereen dat het goed ging. De vriend uit de VS van wie ik het idee had, stuurde me een brief waarin stond dat hij in het begin ook niets had. Chris keek en zei dat hij een nieuwe lening er nooit doorheen zou krijgen op het hoofdkantoor. Uiteindelijk ging ik om het geld te krijgen letterlijk op mijn knieën en eigenlijk moet je dat natuurlijk nooit doen. Kortom, het waren voor mij barre tijden. Strategie is cruciaal De technologie die ik had, was hooggeavanceerd en bestemde ik zeker niet voor de automobielindustrie. Uit Born kwamen toen echter mensen bij me van Mitsubishi/Volvo. Ze bleken aluminium profielen nodig te hebben voor hun autoruiten, waar ze anders geen ramen in konden plaatsen. Er was wel een Franse leverancier, maar ze kwamen er met hen niet uit. Kortom, ze hadden een probleem, en ze wilden betalen. Dus ook al was het helemaal niet wat ik wilde, ik ging profielen voor hun ramen maken. We hebben toen uiteindelijk profielen gemaakt voor wel 20 of 30 duizend auto s. Er was me toen, in 1975, wel gevraagd: waarom ga je ook een bedrijf beginnen midden in een crisis? Het antwoord is simpel: ik had dat nou eenmaal besloten, maar ik had daarmee wel een probleem gecreëerd. En zo was ik bijna alles kwijt, tot ik vervolgens iets deed wat ik oorspronkelijk helemaal niet wilde en zo een oplossing vond. Strategieconsultants komen mij wel eens vragen om te komen praten over mijn strategie. Laat ik eerlijk zijn: ik had toen helemaal geen strategie, terwijl het hebben van een visie, een doel en een strategie wel cruciaal is. Je moet niet zwalken op de markt en je niet afsluiten van de buitenwereld. De logica van waardering Inmiddels hebben we mensen wereldwijd en zitten op locaties, een soort minimultinational dus. We waren al vrij snel naar de beurs gegaan. Voor de beursgang in maart 1987 werd mijn bedrijf gewaardeerd op 10 keer de winst. Ik zag allerlei anderen voor 20 keer de winst naar de beurs gaan. Als ik dan vroeg waar dat verschil door kwam, was het antwoord: Ja, maar die zijn allemaal high tech, en wat jij doet, is low tech. En dat terwijl veel van die zogenaamde hightechmensen helemaal geen verstand hadden van technologie! Het ging allemaal om de perceptie van beleggers, zo werd me voorgehouden. Over waardering bij beursgangen gesproken: neem nou Baan. Toen het naar de beurs ging, was dat voor niet minder dan 100 x de winst. Toch zei iedereen: Baan moet je hebben. Dus heb ik Baan gekocht en het resultaat was dat ik 70% verloor. Uiteindelijk gingen wij naar de beurs tegen een koers van 29 gulden, die na zes maanden was gedaald naar 13 gulden. Over barre tijden gesproken! Neergang 2008 sneller dan door iedereen voorzien De barre tijden zijn ook weer terug, hoewel heel anders dan in de jaren zeventig. Wij merkten in 2007 dat onze koers afvlakte en we begrepen niet waarom. In 2008 ging het met de beurskoers natuurlijk nog veel slechter, maar aan de koers kunnen wij niets doen. De koers is nou eenmaal de koers en het bedrijf is het bedrijf. Wij hadden tegen beleggers gezegd dat we een redelijke groei van de winst per aandeel voorzagen en dat was tot eind oktober ook zo. De realiteit was echter dat de winst per aandeel zakte van 0,65 in de eerste zes maanden naar 0,35 in de tweede helft van Die neergang, en dan vooral de daling van de vraag, voltrok zich veel sneller dan wij of wie dan ook had voorzien. Dan moet je handelen, anders zijn de gevolgen catastrofaal. In december hebben we duidelijk gemaakt dat we de verwachtingen niet zouden halen en hebben we ook het aantal mensen dat bij ons werkt met 600 afgebouwd. Deze hadden we binnenboord willen houden Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

12 omdat we onze productie eigenlijk willen vergroten. In april was dit aantal opgelopen tot rond Dat is wat je binnen je organisatie doet. En dan is het essentieel om te kijken naar wat je in de buitenwereld moet doen. Kijk naar wat je beter kunt doen, kijk naar je markten, naar je inkoop. En dan red je het, of niet. Aanpak Wat is nu eigenlijk de kern van wat we zien gebeuren? Voorraadafbouw. Dit is bijvoorbeeld het geval in de automobielindustrie, waar we fors in zitten. Het gaat daar niet goed. Dus kijken we naar onze andere activiteiten: bouw, aerospace, medische apparatuur. Ook daar zijn problemen, bijvoorbeeld omdat onze klanten in Rusland wel producten nodig hebben, maar er door de lagere olieprijs geen geld voor hebben. We hebben ook te maken met de daling van allerlei valuta s zoals het pond, de roebel en de zloty. Gelukkig hebben we ook wel productie in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, maar dan nog kosten die valutabewegingen ons zo n 50 à 60 miljoen. Onze organisatie is heel vlak, met 13 mensen in de holding. Zo kunnen we snel actie nemen. Wij zijn commercieel agressief, want de markt is immers niet verdwenen en als nu voorraden afgebouwd worden, dan komen er weer kansen in het derde of vierde kwartaal. Onze aanpak draait om focus: focus op ons werkkapitaal, op onze relaties, op de marktsegmenten. Je moet er bovenop zitten, maar ook flexibel zijn en je ogen open houden voor kansen en de noodzakelijke stappen zetten als dat nodig is om te overleven. Dan kun je sterker uit de crisis komen. 12 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

13 Nieuw leiderschap voor vermogensbeheerders Lars Dijkstra, Chief Investment Officer, Kempen Capital Management Een jaar geleden, om precies te zijn op 25 april 2008, verscheen in het Financieele Dagblad een column van de hand van Lars Dijkstra. De ECB werd daarin aangesproken op een grote denkfout. Het grote gevaar voor de economie lag immers niet in de door de ECB gevreesde inflatie, maar juist in deflatie. Renteverlagingen waren geboden, maar er moest, zoals Dijkstra vreesde, waarschijnlijk eerst een grote Europese bank omvallen voor ze in Frankfurt het licht zouden zien. Nu, een jaar later, is dit scenario uitgekomen. De rente werd in de eurozone pas in oktober verlaagd toen Fortis al in grote problemen was gekomen en de ECB deelnam aan een gecoördineerde actie van centrale banken wereldwijd. Omvang van beurscrisis was ongehoord Ondanks een juiste visie hebben we teleurstellende resultaten voor onze cliënten niet kunnen voorkomen. Hun vermogen is te weinig beschermd geweest in Hoewel de richting waarin de economie en koersen zich bewogen wel voorzien was, geldt dat niet voor de omvang waarin de neergang zich heeft voorgedaan. Bovendien bood ook diversificatie weinig soelaas: de resultaten van alle beleggingscategorieën stonden onder druk. Barre tijden inderdaad. De motor van de wereldeconomie kwam met een schok tot stilstand en de monteurs in de garage, in dit geval de centrale bankiers en regeringen, probeerden hem weer aan de praat te krijgen. Dit deden ze dermate ongecoördineerd, dat het resultaat lang uitbleef. Leiderschap versus management Sinds maart zien we meer leiderschap en coördinatie, zoals in de beslissing van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Bernanke, om de geldpersen aan te zetten. De ECB laat overigens ook hier verstek gaan. Maar wat is dan leiderschap? Deze term wordt vaak verward met management. Vermogensbeheerder moet weer ambachtsman worden Lars Dijkstra trad in 2005 bij Kempen Capital Management (KCM) in dienst als Chief Investment Officer. Hij studeerde macro-economie aan de Universiteit van Groningen. In 1991 trad hij in dienst bij het Philips Pensioenfonds, waar hij in 1998 Chief Investment Officer werd. Bij KCM is hij verantwoordelijk voor de algehele beleggingsfilosofie, -stijl en processen. Lars Dijkstra concentreert zich op asset allocatie voor particuliere en institutionele portefeuilles. Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

14 Dat is niet hetzelfde: management gaat over efficiency, over het goed doen van dingen. Met andere woorden, een manager klimt zo snel mogelijk de ladder omhoog. Leiderschap is wat anders: leiderschap gaat over effectiviteit, ofwel de juiste dingen doen. Leiderschap is eerst de vraag stellen of de ladder die je opklimt, wel tegen de juiste muur staat. En is dat laatste het geval, met andere woorden, staat bij vermogensbeheerders de ladder wel tegen de juiste muur? Management gaat over efficiency Leiderschap gaat over effectiviteit Zo Zo snel snel mogelijk de de ladder Kijken of of de de ladder wel wel tegen de de opklimmen juiste muur staat Fondsen komen beloftes niet na Een vermogensbeheerder bestaat bij de gratie van deskundigheid, discipline, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Als deze factoren verenigd zijn, zal de klant de beheerder zijn vertrouwen schenken. Anno 2009 kunnen we niet anders dan concluderen dat de vermogensbeheerindustrie op alle vier aspecten tekortschiet. Om te beginnen bij deskundigheid: er is in de afgelopen 20 jaar een oerwoud aan beleggingsfondsen ontstaan en in 2008 is in 80% van de gevallen de performance van die fondsen (na kosten) achtergebleven bij de doelstellingen. Ofwel, zoals een Amerikaanse strateeg het verwoordt: er zijn vliegtuigen in de lucht, maar er zijn slechts 100 goede piloten. Dat 2008 een zeer moeilijk jaar was, is onvoldoende excuus. Wat discipline betreft is het beeld niet veel rooskleuriger: de crisis heeft het falen van het risicomanagement blootgelegd. De modellen waar dit risicomanagement van uitging, bleken niet te kloppen, iets waar overigens ook de academische wereld geen antwoord op heeft. De theorieën over onder andere normaalverdelingen en efficiënte markten bleken zo solide als drijfzand. Nog ernstiger is de terreur van benchmarks en peer groups. Deze leidt ertoe dat beheerders krampachtig naar elkaar en naar de index kijken, zonder waarde toe te voegen voor de klanten. Dat is niet het enige: fondsen bleken ook hun beloftes niet na te komen, bijvoorbeeld op het gebied van liquiditeit. Zo gingen meerdere fondsen op slot. Fees waren en zijn vaak hoog en ondoorzichtig. Kortom, het vertrouwen dat beleggers hun vermogensbeheerder moeten kunnen geven, is geschaad, waarbij de affaire- Madoff fungeerde als spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. We have changed from a profession with aspects of a business, to a business with aspects of a profession Bovenstaand citaat uit 2005 is afkomstig van J. Bogle, de oud-ceo van de Amerikaanse beheerder Vanguard en geeft de kern van het probleem weer. Enkele tientallen jaren geleden waren de meeste vermogensbeheerders in eigendom van de beheerders zelf. Later zijn echter veel van hen naar de beurs gegaan en inmiddels maken, zeker in Nederland, de meeste onderdeel uit van een financieel conglomeraat. Het gevolg is dat niet langer beleggers, maar managers aan het roer staan. Zij hebben in de eerste plaats oog voor de kortetermijnbelangen van de aandeelhouders. Een mismatch met de langetermijnbelangen van de klanten die hun geld aan de vermogensbeheerder toevertrouwen, is het gevolg. Bijkomend probleem is dat fondsbeheerders moeten scoren op de korte termijn willen zij hun baan veiligstellen. Daarom nemen zij geen risico s die juist op de lange termijn waarde kunnen toevoegen voor de klant. De durf ontbreekt om beleggingscategorieën aan te bieden die uit de gratie zijn en juist daarom perspectief bieden op stijgingen. Om op de metafoor van eerder terug te komen: de ladder staat tegen de verkeerde muur! Passief beleggen niet de oplossing Op dezelfde weg doorgaan is geen optie, al zal er zeker een aantal heel grote vermogensbeheerders overleven. Het merendeel voegt echter geen waarde toe. Andere trends tekenen zich af. Allereerst is daar de groei van het passieve beleggen, wat neerkomt op het gewoonweg volgen van een index. Deze vorm van beleggen is aantrekkelijk vanwege het gemak een computer kan het werk doen en de lage fees. Bovendien is underperformance per definitie uitgesloten. Wat 14 Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

15 mensen daarbij vergeten, is dat passieve beleggers per definitie de winnaars uit het verleden kopen. Die hebben immers door hun vroegere successen de zwaarste wegingen in indices. Ook faillissementskandidaten komen in portefeuilles terecht en de kosten zijn in werkelijkheid hoger dan voorgespiegeld. Er kleeft nog een groot, ethisch nadeel aan passief beleggen: het leidt tot aandeelhouders die zich niet verdiepen in de bedrijven waarin zij beleggen en die daardoor ook hun rol als betrokken aandeelhouder niet vervullen. Kortom, het is beleggen met een blinddoek voor en de armen vastgebonden op de rug. Terug naar het ambacht De meest wenselijke uitkomst is een terugkeer naar de oorsprong: de vermogensbeheerder als ambachtsman. Dit houdt onder meer in dat hij zich niet blindstaart op een benchmark, maar zijn eigen weg gaat. Kijken we naar een ranglijst van succesvolle Amerikaanse beheerders, dan valt op dat de top- 10 bestaat uit relatief kleine, onbekende namen. Dit zijn gespecialiseerde huizen, vaak in eigendom van de beheerders zelf, die met verstand van zaken een goed resultaat op de lange termijn nastreven. Zij beheren een beperkt aantal fondsen; in het geval van de nummer 1 van de ranglijst zijn dat er bijvoorbeeld maar vier. De beheerders beleggen daarnaast in hun eigen fondsen, zodat hun belangen gelijk zijn aan die van hun klanten. De grote, bekende banken bungelen met hun beleggingsfondsen onderaan de lijst. Op fondsengebied doet de speciaalzaak het duidelijk beter dan de supermarkt en geldt: hoe minder schaalgrootte, hoe beter de resultaten. Nieuw leiderschap vereist De vermogensbeheerindustrie heeft in de eerste plaats gefaald doordat zij geen behoud en groei van kapitaal voor haar klanten heeft gerealiseerd. Leiderschap betekent voor vermogensbeheerders daarom niet in de laatste plaats dat zij zich moeten inspannen om een hoog verwacht absoluut rendement te halen. Daar is lef voor nodig: lef om risico s te nemen en tegen de markt in te gaan, lef om in beleggingen te stappen die uit de mode zijn, lef kortom om in het belang van de klant je nek uit te steken, zelfs als dat een risico voor de eigen carrière betekent. Vermogensbeheerders waarbij cultuur, filosofie en eigendom in handen zijn van de beleggers zelf hebben een aanzienlijk grotere kans om waarde voor de klant te creëren. Wat betekent dit voor Kempen Capital Management? We zijn ervan overtuigd dat onze ladder tegen de juiste muur staat. De strategie en filosofie zijn goed, maar de uitvoering is zeker voor verbetering vatbaar. Zo hebben we nog steeds de neiging naar de concurrenten op die andere ladder te kijken en moeten we meer de nadruk leggen op behoud en groei van uw kapitaal. Dit alles met één doel voor ogen: het vertrouwen van de klant verdienen en behouden. Weg van marketing, terug naar ambacht! Van verkoopgedreven naar klantgedreven Vermogensbeheerder: Verkoop geen beleggingsproducten aan je klanten die je zelf ook niet koopt Uw rol? Selecteer beheerder met nieuwe leiderschapskenmerken Koop beleggingsproducten die uit de mode zijn! Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

16 Va n L a n s c h o t Ke m p e n 09 S P E C I A L E E D I T I E Congres 23 april 2009 Dit kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen ( VLK ) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is incompleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK. Uit dit kwartaalbericht mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van VLK. VLK is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) in licentie uitgegeven aan Kempen & Co N.V. (Kempen). VLK verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten op de rekeningen van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. VLK doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en ondernemingen. Kempen en Van Lanschot staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ( DNB ) en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet financieel toezicht (Wft) en zijn tevens als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is mogelijk dat in het kader van vermogensbeheer namens cliënten wordt belegd in beleggingsinstellingen waarvan VLK een beheervergoeding of een distributievergoeding ontvangt. Verder is het mogelijk dat VLK over koersgevoelige informatie beschikt betreffende beursgenoteerde ondernemingen (waaronder bepaalde door Kempen beheerde beleggingsinstellingen). VLK heeft maatregelen getroffen om (i) op een prudente wijze met (eventuele) belangentegenstellingen om te gaan, en (ii) eventuele koersgevoelige informatie niet bekend te maken aan cliënten en deze informatie niet te gebruiken bij haar dienstverlening. Dit kwartaalbericht heeft als onderwerp het beleggen van vermogen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Deze risico s worden onder meer toegelicht in de mondelinge toelichting op dit kwartaalbericht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. De rendementen weergegeven in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. VLK kan de mogelijkerwijs te behalen rendementen derhalve niet garanderen. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het is mogelijk dat de waarde van de beleggingen lager wordt dan het geïnvesteerde bedrag. VLK heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de inhoud van dit kwartaalbericht doch VLK noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de genoemde uitgangspunten waarop dit kwartaalbericht is gebaseerd. Het is niet toegestaan de gegevens in dit kwartaalbericht geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLK. Van Lanschot Kempen S P E C I A L J U N I

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies Beste lezer, Voordat ik aan het onderwerp van deze nieuwsbrief begin wens ik alle lezers een gelukkig en gezond 2006. Ook wens ik een ieder een goed financieel 2006. Geregeld worden vragen door lezers

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel Periodiek Inleggen Met een klein maandelijks bedrag uw vermogen opbouwen 2 G emak staat centraal 3 Spreiding risico van het instapmoment Iedere maand vast bedrag Klein bedrag mogelijk Spreiding instaprisico

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Trading Wat doen winnaars goed en verliezers fout?

Trading Wat doen winnaars goed en verliezers fout? Pagina 1 Trading Wat doen winnaars goed en verliezers fout? André Brouwers Disclaimer Pagina 2 Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Kempeninsight. Climbing a wall of worry VOORWOORD

Kempeninsight. Climbing a wall of worry VOORWOORD Kempeninsight SEPTEMBER 2009, nr. 7 VOORWOORD Climbing a wall of worry Namens Kempen Capital Management heb ik het genoegen u de 7 de editie (jaargang 3) van Kempeninsight aan te bieden. Meerdere keren

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Vermogensbeheerder institutioneel - Informatievoorziening Beschrijving Rens Vos is vermogensbeheerder bij de Veerbank. Hieronder staan vijf situaties rondom informatievoorziening die hij heeft meegemaakt.

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden Trade van de Week Futures handelen voor gevorderden Het handelen van futures is een vak apart. Het maakt veel traders rijk, maar ook net zoveel traders arm. Wat is een future nu eigenlijk precies? Een

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel z Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel Stephan Toom Inleiding Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dit is geen eeboek om je te verleiden je aan te sluiten

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Care IS Vermogensbeheer: Het Beleggingsbeleid

Care IS Vermogensbeheer: Het Beleggingsbeleid Care IS Vermogensbeheer: Het Beleggingsbeleid Welkom terug bij Vergelijk Uw VermogensBeheerder. Wij zitten hier nog steeds met Loege Schilder van Care IS Vermogensbeheer. Wij gaan even in op het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie