Flap TOEKOMST: Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flap TOEKOMST: Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst?"

Transcriptie

1 Verslag interactieve gedeelte Vlaams Overlegforum Loopbaanbegeleiding dd 25/02/2014 Hieronder vindt u de letterlijke weergave van de inhoud van de post-its die verzameld werden op de verschillende flappen Flap TOEKOMST: Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst? * doorstromen personen met een arbeidshandicap/burnout: 8 uur te weinig * klanten veranderen niet graag van loopbaancentrum: wat met verlengde tijdsduur? * meer begeleiding voor kansengroepen/ hulp is teken van zwakte/ laaggeschoolden, stigma wegwerken * wat wordt er in de toekomst specifiek gedaan voor 50-plussers? * kansengroepen kwetsbaar op de arbeidsmarkt: meer aandacht en visie hierrond * werkzoekenden met loopbaanvraag ook toelaten * loopbaanbegeleiding voor alle werknemers, ongeacht het aantal jaren in dienst * werken in grensregio s, bv. Maastricht ook toegang geven. * loopbaanbegeleiding voor iedereen: Walen, studenten, werkzoekenden * ook loopbaanbegeleiding voor studenten die starten op de arbeidsmarkt * loopbaanbegeleiding voor werkzoekenden * Walen * degenen die in Wallonië wonen * werken in het buitenland * loopbaanbegeleiding ook voor herintreders die 2 jaar voorafgaand de vraag niet gewerkt hebben * de tweede cheque in 2 keer 2 uren opsplitsen * 4 uur is te weinig, te veel kijken op de klok * uitwerken van interne loopbaanbegeleiding * partnerships naar bedrijven, bv. sociale economie Flap COMMUNICATIE VDAB: welke kanalen ziet u voor communicatie tussen de VDAB en de loopbaancentra hoe organiseren we overlegplatforms: centraal en/of provinciaal * ervaring tot nu toe: we worden zeer goed geïnformeerd, alles loopt vlot. Dikke pluim voor VDAB * onlineplatform gebruiken voor communicatie i.p.v. mail (bv. yammer, podio, ning) * platform overlege provinciaal: sprekers over actuele onderwerpen en workshops * centraal: 1 contactpersoon die zelf dispatcht in eigen loopbaancentrum * 2 keer per jaar of overlegplatform om de 3 maand * 2 keer per jaar overlegplatform voor de coördinatoren en tussenin overleg/intervisie voor loopbaancoaches * 2 keer per jaar * ontbijt- of lunchsessie * thema s: inhoud van de lbb, tools om te gebruiken * opleiding lbb ers, tools, kennis arbeidsmarkt, mogelijkheden voor de burger ifv competenties * welke tools gebruikt men: uitwisseling * arbeidsmarkt (2X) * opleidingen aanbod * intervisie, versterken van eigen professioneel functioneren door uitwisseling van eigen functioneren

2 * op regelmatige basis kans voor onderling overleg * 1 X om de 2 maanden * workshop van een halve dag * samenwerking bevorderen provinciaal * provinciale overlegplatforms VDAB en partners * provinciale contacten tussen werkgevers en loopbaancentra * nieuwsbrief via mail * graag ook feedback op centrumniveau over tevredenheidsenquête * betalingen van edenred erg moeilijk te controleren * de keuze voor de burger tussen de grote hoeveelheid centra is moeilijk. Kan er op een of andere manier op de VDAB-site een profilering voorzien worden, eventueel specialisatie, zodat burgers niet alle logo s en websites moeten open klikken en onder de loep nemen. * opdeling pakket 1 en 2 niet zo gelukkig: lbb wordt in 2 gekapt * communicatiecampagne fluitend naar je werk spreekt zelfstandigen absoluut niet aan * zelfstandigen worden in eerste instantie geweigerd. Na telefoontje zonder problemen toegestaan; * PR/getuigenissen leveren: mooi van VDAB. Mag centrum niet vernoemd worden? Is geen win-win-situatie voor centra * communicatie VDAB naar burger: tgo oud systeem hebben wij de indruk dat klant veel nonchalanter is met afspraken annuleren, afspraken maken. Mss is boodschap naar klant te veel klant is koning * 1 contactpersoon voor alle vragen is goed * provinciale contactpersonen * overleggen over de verschillende tools die andere centra gebruiken * overlegplatform 2 keer per jaar, voornamelijk rond methodieken, gebruik van POP, zou handig zijn mocht dit gecombineerd worden met opleidingssessies/sprekers * inhoudelijk overleg/lerend netwerk * graag CENTRAAL: loopbaancentra intern zelf opvolgen naar provincies * veel loopbaancentra hebben een gelijkaardige aanpak. Onderscheiden obv waarden? Klanten weten niet hoe kiezen. * Verlengde tijdsduur lbb: hoe beter hierover communiceren, themadag + concrete afspraken * communicatie naar de burger: worden de logo s van de slapende loopbaancentra ook vermeld op de site? De klant heeft al zo veel keuze, kan ontmoedigen als dan nog eens centra vermeld worden die niet actief zijn. * Opdeling pakket 1 en 2 te veel rompslomp: waarom geen 2 cheques tegelijk aanvragen als je 8 uur wilt Flap KWALITEIT: Hoe zorgen we ervoor dat een klant na lbb met versterkte competenties beter inzetbaar is op de arbeidsmarkt? - Hoger opgeleiden willen vaak info over zelfstandig worden. Kan hier ook input over komen? Overzicht werknemer/zelfstandige. - Hoe moet POP er uit zien en op welke manier moet dit geregistreerd worden ev ih systeem? - registratie van opleidingen die lbbegeleiders volgen over thema lbb - vraag: dossiers centraal (hoofdzetel) of per vestiging beschikbaar houden ifv kwalimon? - hoe linken met/aan loopbaanbeleid in KMO? - Cijfers per lbcentrum beschikbaar stellen - Kunnen we zelf zicht krijgen op de tevredenheidscijfers? per regio/centrum

3 - welke terugkoppeling is er voorzien bij klachten? wordt er ook een algemene terugkoppeling rond thema / onderwerp van klachten over alle centra voorzien? - intervisiegroepen per provincie - ESF kwaliteitslabel valt weg, certo label is maar geldig voor 2 jaar, andere labels zijn erg duur als kleine organisatie moeilijk om steeds opnieuw te investeren in labels. wordt er iets mee gedaan? - Hoger opgeleiden hebben vaak voldoende zelfinzicht, kennis van hun talenten, sterktes, valkuilen via werkgever, vaak willen zij weten welke jobs bij hen passen, zijn er technische tools met een overzicht van jobs, gematcht aan talenten/competenties? - tevredenheid 78%: criteria die goed scoren? waar verbetering mogelijk? - graag centraal bewaken of goed nadenken wat centraal / wat regionaal - info tevredenheidvragenlijst regelmatig terugkoppelen per centrum - audit = 10% dossiers, bvb 1% niet ok, impact = 10% van de subsidiëring die zal teruggevorderd worden - vrijheid laten in tools: laat maatwerk toe - tevredenheidsmeting per centrum? Krijgen we die gegevens doorgestuurd? - trainingsdagen: ervaringen delen, bvb werken met POP - Als loopbaancentrum kan je zelf een evaluatieformulier voorzien voor je klanten, zo krijg je onmiddellijk feedback - methodieken en aanpak intense lbb - regelmatige intervisie mogelijk voor lbcoaches naar methodiek toe, bvb trimesterieel - methodes zoeken om de PMAB zo vlug mogelijk bij de gespecialiseerde lbb centra te krijgne - info tevredenheidscore eigen lbcentrum - POP: suggestie verklaring dat POP gemaakt is - kwalitatieve monitoring: coaching in de uitvoering van lbb zou mogen gebeuren voor de start van het centrum lbb - kwalimon voor toekenning mandaat - 4 uur te weinig voor kwaliteit - ipv POP in dossier : verklaring van de klant dat er een pop is - hoe ziet tevredenheidsmeting er uit? - dubbele boodschap: deontologie - privacy versus cope vd POP in dossier centrum: voorstel: verklaring - één uniform POP over alle centra heen? - kwaliteit ve POP, gebruik van POP FLAP PAKKET 1&2: Hoe gaat de burger/het loopbaancentrum om met het recht op 2 loopbaancheques per 6 jaar? (Wat zegt de burger, is er spaargedrag, korte vs lange begeleiding) - Is 4 uur dan haalbaar? kwalitatief? denkproces die tijd vraagt bij de klant, pleidooi voor 8 uur - 4 uur te weinig voor kwaliteit - hoe verloopt de aanvraag voor extra uren? - mensen laten kiezen of ze meteen 2 cheques willen opnemen of 1 - opvolging van 2 pakketten pop einde pakket 1 is minder zinvol - de meesten nemen maar 4 uur op - 2de cheque aansluitend op 1ste cheque mogelijk maken bij wzn, op dat moment efficiënter dan trajectbegeleiding - 4u is soms te weinig, 8u soms te veel, is moeilijk om van tevoren te bepalen dus werk je in de eeste 4 u zo snel mogelijk naar je POP - 8 u is weinig

4 - geen spaargedrag, eerder stilstaan wanneer nood terug hoog is - 4 u begeleiding is onvoldoende om kwaliteit te bieden en te komen tot goede pop, 8 u willen velen niet wegens schrik maar 8u om de 6jaar, moeilijk evenwicht - de meeste bestellen geen 2de pakket, willen dit sparen omdat het maar om de 6 jaar kan - door opzeg geen recht op 2de pakket - begeleiding wordt afgebroken - burgers nemen geen pakket 2 wegens te duur, wat kan hieraan gedaan worden? - de lbb er legt zelf de lat hoog om veel te bereiken op 4u - burgers, zeker kwetsbare, sparen hun 2de lbcheque graag voor mochten ze in de toekomst in de problemen komen of er nood aan hebben. Dit terwijl ze vaak wel baat zouden hebben bij het direct opnemen van het 2de pakket op aansluiting van het eerste - pakket 2: aanvraag na pakket 1: beperken in tijd - sneller beslissen over de deelname en doorverwijzing naar verlengde tijdsduur in belang klant = gespecialiseerde lbb - pakket van 6 u niet mogelijk met huidige systeem, beperking van 4u per pakket - 4 u voor 1 loopbaancheque is zeer weinig, 6 u ESF project=beter, realistischer, 8 u is nog beter voor 1 cheque - 2de cheque opsplitsen naar 2x2 uur, meer gebruik (vaak net 2 uur te kort) - afhankelijk van de doelgroep soms 8 u onvoldoende - iemand in opzeg: 1ste pakket, kan geen 2de pakket bestellen als die persoon ondertussen werkzoekend geworden is - waarom beperking van 2 cheques per schijf van 6 jaar? schrikt mensen ook af om begeleiding verder te zetten met 2de cheque. Ze sparen 2de cheque liever, 6 jaar is best lang in carriëre. - is het noodzakelijk om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen voor het vervolgtraject? - burger probeert uiteraard om tot gewenst resultaat te komen met 1 cheque, maar 4 uur is kort, eventueel mogelijkheid bieden om modulair cheques bij te kopen bvb per bijkomende 2 uur ipv ineens nog 4 uur voor 2de pakket - zinvolheid van POP na pakket 1 als en sowieso een 2de pakket wordt opgenomen? - nog voor het einde van pakket 2 de mensen die het nodig hebben naar lbb -vtd doorverwijzen FLAP COMMUNICATIE BURGER: hoe geraakt de burger wegwijs in het nieuwe loopbaanlandschap? (profilering van de centra, weergave op de site, specialisatie in aanpak/doelgroep?) - is ad random schikking van de logo s wel gebruiksvriendelijk voor de klanten? zij zoeken voor op naam centrum - gedifferentieerde campagne kansengroepers/centrum - doelgerichte communicatie per kansengroep - integer prospectie: HOE? - concrete zin met vermelding: klik hier voor bvb erkende dienstencentra - enkele tips om zelf je lbc in de kijker te zetten en zo door de burger gevonden te worden - de gespecialiseerde lbb centra voor PMAB beter in beeld brengen - reclame als klein centrum - expertise beken maken - gemakkelijke flowchart op de site voor *info lbb *aanvraag cheque *evaluatie/klachtenbehandeling

5 (met dit beeld en volgorde) - welke acties zal VDAB als regisseur ondernemen om het bereik van kansengroepen in lbb te stimuleren? - ga eens na hoe je info vindt over lbb als je zoekt via google (ipv via de VDAB site) en zorg dat de gebruikers de relevante zoekresultaten bovenaan vinden - overzicht logo s is verwarrend voor de burger, ze klikken willekeurig enkele logo s aan, weten niet hoe of wie te kiezen. - concreet voorstel: maak kenmerken van doelgroep voor elk centrum zichtbaar (profilering) alvorens de klant dient te klikken op dit icoon - zorg hierbij wel voor dat centra niet exclusief voor doelgroepen profileren, iedereen ziet ook graag de niet-kansengroepers komen. - meer zichtbare info in werkwinkels: poster, infoflyer - aanvraag vtd omslachtig en onduidelijk voor klant - website met logo s lbc: A-Z en Z-A afwisselend en in evenwicht - zoekmachine lbc op site VDAB volgens criteria zoekmachine naar een job: stad, shm van stad, overdag/avond, mogelijkheid verlengde tijdsduur, etc. - baseline fluitend naar je werk soms misplaatst bvb herstructureringen, kansengroepen - groepen met drempel om zich te verplaatsen naar dienstencentra. Hoe voorzien in hardware voor online begeleiding - kansengroepen bereiken: hierop accent, meest kwetsbaar op am - communicatie naar de burger meer afstemmen op kortgeschoolden, ook in de voorstelling van wat lbb is wordt al te vaak de focus gelegd op zelfreflectie terwijl actiegerichtheid vaak de grootte vraag is - aanvraag loopbaancheque blijkt niet voor iedereen evident - werkwinkels, VDAB centra, geven soms tegenstrijdige informatie aan eindgebruikers, zijn zelf niet altijd voldoende op de hoogte FLAP KANSENGROEPEN: Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer mensen uit de kansengroepen de weg naar loopbaanbegeleiding vinden? (stimuleringsfinanciering, specialisatie, gerichte communicatie) - loopbaanbegeleiding is zo machtig, gebruik het aub ook voor werkzoekenden - interne lbb en externe lbb - evolutie - doelgerichte communicatie naar kansengroepen (deelname = zeer sterk verlaagd) - stimuleringsfinanciering vanaf 30% uitkeren volgens het behaalde percentage en niet in schijven per 10% - een laaggeschoolde/allochtoon, die bv als uitzendkracht werkt,zal niet gauw zijn weg vinden op de site, toegang vereenvoudigen - idee: platform om bedrijven (HR mensen) te horen over nut, etc, hoe zien zij dit op hen afkomen - opgelet voor stigmatisering, - lbb toegankelijk maken voor min 18jarigen, aansluiting arbeidsmarkt - bekijkt VDAB als regisseur mogelijkheden tot structurele derdebetalers om het bereik van kansengroepen te verhogen (in geval dat de 40 een drempel is) - om de PMAH echt kansen tegeven is het belangrijk dat de PMAH asap naar de LBB VTD kunnen, dus ook na 1 u lbb en niet wachten tot na pakket 2 (reactie is nadien rechtgezet, deelnemer wist niet dat aanvraag VTD-LBB mogelijk was bij opstart LBB) - wat kan er worden ingezet om kansengroepen te bereiken? welke rol kan VDAB hierin nemen? (reclamecampagnes) verschil ESF - Nu? - hoe communiceren welke kansengroep centrum wil bereiken zonder discriminerende profilering

6 - PMAH hoe omhoog krijgen? gespecialiseerd netwerk promoten - expertise specialisten bekend maken eigen aan kansengroepen vb 50+ers - aandacht voor kansengroepen en lange percentages deelname, Hoe verhogen we deelname van kansengroepen - specifieke communicatiestrategie per kansengroep - kwaliteit van kapitaal belang, dank u voor de netwerkdag - communicatie met de begeleiders, instellingen, over mogelijkheid lbb - fluitend naar werk: verkeerde baseline voor de doelgroep - dat bedrijven, organisaties hun werknemers met specifiek noden kansengroepen zelf aanbieden een lbb te volgen aan deze wn zodat de drempel voor deze mensen lager wordt. - goede getuigenissen van bedrijven, met goede ervaringen met loopbaanbegeleiding, specifiek ervaring met een kansengroeper, dat werkt!!! - uniforme format voor centra om zich te profileren - neutraal doorverwijzen door VDAB naar erkende centra - lbb ook voor jonge werklozen (schoolverlaters) toegankelijk maken, hebben vaak moeite om zich te oriënteren, weinig begeleiding vanuit universiteiten, hogescholen - specifieke marketing/communicatie naar kansengroepen FLAP BLANCO: algemene suggesties - nieuw kwaliteitslabel cfr ESF? - waar moeten fysische klantendossiers bewaard worden? mag dit centraal in het hoofdkantoor of moet dit per vestiging? - 68 vd 110 actief? hoe komt dat? - cheques registratie optimaliseren - voorbeeld (excel) van een gescheiden boekhouding van een reeds gemandateerd lbc - vraag naar getuigenis (roze kader) valt niet echt op tussen alle teksten, klanten komen niet op die pagina terecht na afloop van de lbb - goede testen voor laaggeschoolde anderstaligen - coach - the coach, train the trainer mentorship - hoe ver moet je gaan in de registratie? moet je ook inhoudelijke informatie meegeven - als het certo-certificaat afloopt, bv einde vh jaar valt dan de mandatering weg? - wat als persoon die certo certificaat haalde weggaat bij de organisatie, wat dan? - POP in dossier: privacy???? = eigendom cliënt - meer uitleg nodig rond BTW - BTW basispakket: tot nu toe geen BTW aangerekend, terug werkende regeling kracht? - we kunnen administratief wel zien dat cheque besteld is maar niet of de cheque al betaald is: is nodig om een klant daartoe te stimuleren

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding

Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding TEVREDENHEIDSMETING LOOPBAANBEGELEIDING Beste, Je hebt onlangs pakket 1 en/of pakket 2 van jouw loopbaanbegeleiding afgerond in een door de VDAB erkend loopbaancentrum. De VDAB kent graag jouw mening over

Nadere informatie

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be)

Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) Loopbaancheques telefonisch bestellen (via www.vdab.be) U wil graag geholpen worden om de cheques te bestellen? Bel dan naar Sara op 03/239.54.67. 1. Samengevat: Te voorziene tijd: 10 minuten Houd uw Rijksregisternummer

Nadere informatie

Flexpoint Loopbaanbegeleiding

Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint Loopbaanbegeleiding Flexpoint loopbaanbegeleiding tilt je carrière naar een hoger niveau Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière, maar weet je niet echt meteen welke richting je uit kan?

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

De leidinggevende als loopbaancoach, daar zit muziek in! An Samyn & Sofie Willems, Vokans Loopbaanfestival 19.06.15

De leidinggevende als loopbaancoach, daar zit muziek in! An Samyn & Sofie Willems, Vokans Loopbaanfestival 19.06.15 De leidinggevende als loopbaancoach, daar zit muziek in! An Samyn & Sofie Willems, Vokans Loopbaanfestival 19.06.15 VOORSTELLEN VOKANS 2 Leer spelen met de concepten interne en externe loopbaanbegeleiding

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap VIONA-studieopdracht An De Coen & Maarten Gerard, IDEA Consult Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 11 februari 2015 Agenda Doelstellingen van de opdracht

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

in het Het partnerprogramma www.pangloss.be

in het Het partnerprogramma www.pangloss.be Het partnerprogramma in het kort Het partnerprogramma Pangloss: Laatste nieuwtjes Het andere aanzicht van Employer Branding Van de ene dag op de andere zonder werk vallen heeft een grote impact. Als iemand

Nadere informatie

Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering

Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering Ga fluitend naar je werk meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 3 2. Feiten 7 2.1 Verbreding van de markt 7 2.2 Bereik, duurtijd

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Stel je je vragen bij je huidige job? Evolueert je loopbaan niet in de juiste richting? Overweeg je een heroriëntatie? Zoek je ondersteuning bij het solliciteren?

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn)

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) WELKOM Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) VERLEDEN - Van ATB naar GTB. - Arbeidstrajectbegeleiding van werkzoekende met een arbeidsbeperking. - Van VAPH en projectsubsidie naar

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

FAQ S GEMANDATEERDE CENTRA

FAQ S GEMANDATEERDE CENTRA Inhoudsopgave 1. Positionering... 2 2. Loopbaancheques... 2 3. Opleidingscheques... 6 4. Stimuleringsfinanciering:... 7 5. Onderaanneming... 7 6. BTW... 9 7. Kwaliteitslabel... 11 8. Overcompensatie...

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers

PROVINCIE ANTWERPEN. Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers PROVINCIE ANTWERPEN Projectverantwoordelijke: Sylvie Valkiers Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 1 Tussentijdse evaluatie SAB II - PROVINCIE ANTWERPEN 2 1.1. Doelstelling samenwerking

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten Welkom! Inhoud Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse 2013-2014 Heden-toekomst Besluiten Ontstaan/evolutie De samenwerking tussen GTB, VDAB en Onderwijs (zowel scholen als het Departement)

Nadere informatie

1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud

1. Ondertekeningsbevoegdheid. Inhoud Inhoud 1. Ondertekeningsbevoegdheid... 1 2. Professionele deskundigheid... 2 3. Stimuleringsfinanciering:... 3 4. Onderaanneming... 3 5. BTW... 4 6. Kwaliteitslabel... 6 7. Loopbaancheques:... 6 8. Overcompensatie:...

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding. Welzijnsbeleid. Fatia Bali. loopbaancoach, trainer. 11 oktober 2016

Loopbaanbegeleiding. Welzijnsbeleid. Fatia Bali. loopbaancoach, trainer. 11 oktober 2016 Loopbaanbegeleiding en Welzijnsbeleid Fatia Bali 11 oktober 2016 loopbaancoach, trainer Loopbaanbegeleiding en welzijnsbeleid Hoe werk maken van een onderbouwd welzijnsbeleid? Hoe pakken organisaties dit

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid. Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel

Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid. Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel Kennismaking Hoe voelt het om mantelzorger te zijn? Oefening Mantelzorgquiz Vraag

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Dragintra Fleet Academy

Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Opleidingskalender Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be

Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be Antwerps TOeleidingsNEtwerk www.antone.be ant_antone@vdab.be U vindt deze powerpoint terug op de homepagina van antone.be www.vdab.be Doelstelling Niet meer van buiten leren wat er in de nieuwsbrief Antone

Nadere informatie

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017

Elektronische dienstencheques in Vlaanderen. Juni 2017 Elektronische dienstencheques in Vlaanderen Juni 2017 Wat is een webinar. Werkwijze? Duurtijd? Wat is een webinar??? Stel je vragen via de chat! Interactief? 2 Agenda 1. Waar staan we vandaag? 2. Erkende

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Inhoud Werking GA Interne loopbaanbegeleiding? Externe loopbaanbegeleiding? Inzicht Psychomotorisch

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Kansengroepen in werk en ondernemerschap

Kansengroepen in werk en ondernemerschap 1 Context Kansengroepen in werk en ondernemerschap Promotoren: Prof. Dr. Marijke Verbruggen Prof. Dr. Maddy Janssens Onderzoeker: Koen Van Laer Sinds 1 januari 2005 bestaat er in Vlaanderen een recht op

Nadere informatie

Toelichting aan de loopbaancentra Zoekrobot Loopbaanbegeleiding (maart 2016)

Toelichting aan de loopbaancentra Zoekrobot Loopbaanbegeleiding (maart 2016) Toelichting aan de loopbaancentra Zoekrobot Loopbaanbegeleiding (maart 2016) Inhoudstafel Toelichting aan de loopbaancentra Zoekrobot Loopbaanbegeleiding (maart 2016)... 1 Inhoudstafel... 2 1 Algemene

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen. Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven

De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen. Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven Welkom! Wie Waarom Wat Hoe Mogelijk tot stellen van vragen 8 september 2015 Niet-winstgedreven dienstverlenende

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 Handleiding website Inhoud 1. Schema...2 2. Situering...3 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 3.1 Homepage de registratie...4 3.2 Registreren...5 3.3 Aanmelden = de

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

E-learning tool voor uitzendarbeid

E-learning tool voor uitzendarbeid Thema: werving, selectie en onthaal Sectorfiches toolbox-website E-learning tool voor uitzendarbeid Laagdrempelige, gratis e-learning tool die alle vragen beantwoordt over het solliciteren en werken als

Nadere informatie

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding oktober 2015 Ga fluitend naar je werk meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Inhoud 1. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

DE DUUR VAN EEN LOOPBAANBEGELEIDING: BEPALENDE FACTOREN EN BEOORDELING Analyse in het kader van het ESF-proefproject Verlengde tijdsduur

DE DUUR VAN EEN LOOPBAANBEGELEIDING: BEPALENDE FACTOREN EN BEOORDELING Analyse in het kader van het ESF-proefproject Verlengde tijdsduur DE DUUR VAN EEN LOOPBAANBEGELEIDING: BEPALENDE FACTOREN EN BEOORDELING Analyse in het kader van het ESF-proefproject Verlengde tijdsduur Eindrapport Katleen De Rick Onderzoek in samenwerking met VDAB 16

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding november 2015 Ga fluitend naar je werk meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Inhoud 1. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch 3.3 Doelgroep Tijdens de workshop doelgroep baken je de groepen af waarvoor je wil werken. Dit kunnen primaire doelgroepen zijn: zij die rechtstreeks participeren in jouw werking, of secundaire doelgroepen

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

MASTER LOOPBAAN COACH

MASTER LOOPBAAN COACH MASTER LOOPBAAN COACH begeleid mensen naar zinvol werken en leven Centrum Open Mind Bredestraat 11-13 9920 Lovendegem (Gent) www.centrumopenmind.be Master Loopbaan Coach Loopbaanbegeleiding is hip. Via

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding

Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Draaiboek gemandateerde centra loopbaanbegeleiding Ga fluitend naar je werk meer info op vdab.be of bel 0800 30 700 Belangrijk! Ben je recent gemandateerd, dan is het uitermate belangrijk dat 1. je zo

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

1997 kwaliteitsdecreet:

1997 kwaliteitsdecreet: POP Oude wijn in nieuwe zakken? 1997 kwaliteitsdecreet: Trajectbegeleidingsplan op basis van een gesprek met werknemer en elementen uit de evaluatie Doelstelling: concreet plan om welzijn te optimaliseren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Hoe struikelstenen stapstenen worden

Hoe struikelstenen stapstenen worden Hoe struikelstenen stapstenen worden arabel LOOPBAANCOACHING BIJ KANKER Loopbaancoaching bij kanker Je bent aan het werk en alles loopt prima tot het moment dat je de diagnose van kanker te horen krijgt.

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5 Bijlage: Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door gemandateerde dienstverleners toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid, 6 Algemene

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie