102e jaargang 31 augustus 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "102e jaargang 31 augustus 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional"

Transcriptie

1 08 102e jaargang 31 augustus 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional DNB kijkt mee, tot in de bestuurskamer Wordt de schademarkt op z n kop gezet? Intermediair: focus u op de vrouwen! Ethische dilemma s van de hypotheekadviseur Puzzelen!

2 De sleutel van onze vervoersverzekering zit m in het contact Een goede vervoersverzekering begint wat ons betreft met persoonlijk contact. Hiervoor kunt u als adviseur terecht bij onze accountmanagers, acceptanten en bij de experts van AEGON Preventie & Expertise. Omdat zij samen met u én de ondernemer de risico s beoordelen, bent u ervan verzekerd dat u de juiste verzekering heeft. Daarnaast beschikken onze accountmanagers, acceptanten en experts over een stevige dosis ervaring en technische kennis. Dit vertaalt zich in passende oplossingen en preventieadviezen voor uw klanten én resulteert in een scherpe premie. En in het geval van schade krijgt u een snelle en deskundige afhandeling. Maak een afspraak met één van onze accountmanagers of acceptanten voor een oriënterend gesprek over onze oplossingen op het gebied van: Werkmaterieel op Maat Garageverzekeringen Auto op Maat Bedrijven Transportverzekeringen Kijk voor meer informatie op:

3 Colofon HOOFDREDACTIONEEL AMplus, hét Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Jannie Benedictus, Lia van Engelen, Alex Klein, Rob van de Laar, Robert Paling Eindredactie Jessika Mastebroek Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Marjon Haan T E Postbus MA Alphen a/d Rijn Uitgever Nicole Gorseling T Marketing Joris Krabbenborg T Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer T Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer en specials: 12,50 excl. btw Advertenties Postbus GA Deventer Emilie Kars en Gerdien Ruitenbeek T E Media Order Service Toos Schurink T E Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Ton van Til, Foto bureau Roel Dijkstra, Druk Koninklijke Van Gorcum, Assen ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Reprorecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. Wie neemt oma? Wekenlang hebben we er weer van kunnen genieten op de snelweg. Volgepakte auto s koersend richting de zuidelijke landsgrenzen, al dan niet voorzien van dakkoffer en caravan. Ouders voorin, vrolijk lachende kinderen op de achterbank, al dan niet begeleid door een opa en oma. Maar wat blijft er over van dit familiegeluk als een van hen hulpbehoevend wordt? Bar weinig, zo blijkt uit de straatinterviews met consumenten waarvan de conclusies in deze editie van AMplus zijn verwerkt in de reportage over toekomstsparen. Wie een goed verzorgde oude dag wil, moet daar nu al maatregelen voor treffen. Sociale zekerheid is niet voor niets het belangrijkste onderwerp in de aanloop naar de verkiezingen op 12 september. Het socialezekerheidsstelsel piept en kraakt al tijden en ook de kaasschaaf raakt inmiddels overbelast. Het pensioen is afgegleden tot een onzekere factor, de AWBZ en de sociale inkomensbescherming staan hiervoor op de nominatie. Voorstellen om het tij te keren bereiken meer dan voorheen de grenzen van het humane. Toch blijft sociale zekerheid voor veel mensen een abstract gebeuren. Via publieke of private kanalen worden de sociale premies en de pensioenpremie afgedragen en mensen gaan ervan uit dat daarmee alles is geregeld. Op je achttiende al nadenken over een aanvullend pensioen of over de wijze waarop je verzorgd wilt worden in het verpleeghuis, is ook niet echt cool. Waarom zou je dat doen? Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en oprichter van denktank Netspar, geeft op die vraag een passend antwoord. Hij schetst scenario s rond de grote vermogensbestanddelen als het eigen huis, het pensioen en het menselijk kapitaal. Scenario s die de problemen op de terreinen pensioen, wonen en zorg kunnen oplossen doordat er samenwerkingsverbanden ontstaan tussen verzekeraars, pensioenuitvoerders, woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. De sector zal met productinnovaties moeten komen die het mogelijk maken dat straks nog maar 20% van Nederland gebruikmaakt van publieke voorzieningen voor zorg rondom het huis. De rest betaalt deze kosten uit pensioen, zorgannuïteiten en spaargeld. Waarom? Omdat steeds meer mensen ook als oudere hulpbehoevende het leven willen leiden zoals ze dat gewend zijn. Ze willen niet langer worden weggestopt in een algemeen verpleeghuis waar de woonruimte qua maatvoering dicht bij die van het huidige toilet komt. Degene die dat roept, krijgt meteen te horen dat een maatschappelijke tweedeling in de sociale zekerheid niet wenselijk is. Maar is die tweedeling dan ooit weggeweest? Alex Klein AMplus nummer 8-31 augustus

4 06 Inhoud Hoofdredactioneel 3 11 Uitgelicht 6 Adviesnota mag gespreid worden betaald ASR en Cardif zetten mes in accountmanagement Zorg is een belangrijk verkiezingsthema Stapje verder in pandrechtvraagstuk Young Professionals 11 Pierre den Os Verzekeringsrecht 18 De zorgplicht en het vragenformulier 28 Schade 20 Verzekeringssite in Britse handen: wordt de schademarkt op zijn kop gezet? Cijfers 23 Interview 30 Onno Paymans en Ton Stalenhoef van Meijers Assurantiën 30 Sociale zekerheid 34 Terug naar het UWV of niet? 36 Pensioen 36 De mythe van evenredigheid in premiepensioenen Financiële planning 40 De ethische dilemma s van de hypotheekadviseur Column 46 40

5 12. DE REPORTAGE Toekomstsparen, wie z n zorg? De zorg wordt duurder, het pensioen lager, en de woningmarkt zit op slot. Kansen te over voor marktpartijen om innovatieve constructies te verzinnen. Maar die blijven vooralsnog uit. Volgens hoogleraar Lans Bovenberg is eerst de overheid aan zet. Die moet over ouderenzorg dezelfde openheid betrachten als over pensioen. Dan pas is duidelijk waar de gaten vallen en wat marktpartijen kunnen aanvullen. Toch zijn er al wel enkele initiatieven op het terrein van zorgsparen en toekomstsparen. Al in 2007 bedacht en ontwikkelde TeuwenSchouten de Langer Thuis Verzekering. Een collec - tieve verzekering voor personen van 40 tot 65 jaar die zeker willen zijn dat ze privéverzorging thuis krijgen als zij voor lange of korte duur hulpbehoevend worden. René Teuwen, directeur TeuwenSchouten: In de afgelopen vijf jaar hebben wij gemerkt dat een collectief systeem beduidend minder gevoelig ligt dan individueel sparen voor zorgzekerheid. Het recente RVZadvies heeft volgens hem duidelijk iets veranderd in de discussie. In het bijzonder de politiek mijdt de discussie niet langer. 28. DE WANDELING Karin Bergstein, lid Raad van Bestuur ASR Karin Bergstein stapte in 2011 bewust over van ING naar ASR: Ik wist waarom ik bij ING wegging. Ik heb er een geweldige tijd gehad, maar nadat ik na mijn periode als ceo van ING Car Lease weer deel uitmaakte van een groot directieteam, besefte ik dat ik of in een kleiner team wilde werken, of de eindverantwoordelijkheid wilde hebben. Tijdens mijn sabbatical heb ik goed kunnen nadenken over mijn volgende stap. Ik wil niet te ver van het primaire proces af staan. Nu bij ASR zijn er veel uitdagingen en kan ik gezien de omvang van het bedrijf ook echt richting geven aan de ontwikkeling. 42. MARKTONDERZOEK Intermediair: focus u op de vrouwen! De titel van dit artikel doet u wellicht de wenkbrauwen fronsen. Waarom adviseert een onderzoeksbureau u te focussen op vrouwen? En zeker als het eigenlijk gaat om de overlijdensrisicoverzekering. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn hét groeisegment binnen de levenmarkt, een markt die flink onder druk staat. Tel daarbij op de feeadvisering, de lastige woningmarkt, de eenvoud van banksparen en de overlijdensrisico verzekering mag worden gekoesterd. Dankzij de vrouwen. 08. INTERVIEW DNB kijkt mee, tot in de bestuurskamer De crisis leerde dat niet alleen de solvabiliteits - positie van een instelling ertoe doet, maar ook de cultuur die er heerst. Gedrag en cultuur zijn dan ook een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe toezichtsystematiek van de Nederlandsche Bank (DNB). Joanne Kellermann, directeur toezicht, deinst er niet voor terug om die tot in de bestuurskamer door te voeren. Boardroom observation noemen we dat. Onze medewerkers wonen vergaderingen bij en kijken hoe de besluitvorming verloopt. 24. TOEGELICHT Intermediair heeft keuze te over Op de website van incasso- en facturatiespecialist Factua tellen ze de dagen af. Nog 110 dagen als deze AMplus bij u in de bus valt en het provisieverbod is daar. Intermediairs moeten per 1 januari voor een groot deel van hun productie overstappen op een direct beloningsmodel, bijvoorbeeld met een serviceabonnement. En daarbij komen partijen als Factua, Fa-med Intermediair en SBI om de hoek kijken. Voor een vaste vergoeding per incasso, een percentage van de omzet of gratis bij afname van software nemen ze de facturatie richting de consument over. Het intermediair heeft heel wat te kiezen. AMplus nummer 8-31 augustus

6 Uitgelicht Adviesnota mag gespreid worden betaald Consumenten die na 1 januari de kosten van advisering over een complex product gespreid willen betalen, krijgen daarvoor een maximale termijn van twee jaar, zo laat minister De Jager (Financiën) weten naar aanleiding van de Wijzigingswet financiële markten 2013 die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gespreide betaling van advies- en distributiekosten zal worden beschouwd als krediet zonder rente of kosten, waarvoor de adviseur geen vergunning nodig heeft. Is er sprake van krediet ten behoeve van distributiekosten, waarbij niet ook sprake is van advies, dan wordt geen maximumtermijn aan de betaling gesteld omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen. De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product, aldus de minister in een toelichtende nota. Bureau D & O noemt het voornemen een welkome tegemoetkoming. Tegelijkertijd is te zien dat de regeling weer ingewikkeld is en het recht van spreiding van betaling weer koppelt aan productgedreven advisering. Er geldt immers de voorwaarde dat het advies gericht moet zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst. De financieel planner die bijvoorbeeld uitsluitend advies geeft en geen intentie heeft betrokken te raken bij de bemiddeling van het product komt voor deze regeling van gespreide betaling advieskosten niet in aanmerking. Verder worden onder distributiekosten verstaan de kosten voor het maken van afspraken, het aanvragen van offertes, het completeren van het adviesdossier en alle contacten met de klant nadat het adviestraject is afgerond en voordat het product daadwerkelijk tot stand is gekomen. Deze kosten mogen van de minister over de hele looptijd van het product worden gespreid, maar moeten dan wel door het intermediair apart van de premie worden geïncasseerd en voor deze uitgestelde betaling mogen dus geen kosten of rente in rekening worden gebracht. Directe aanbieders moeten deze kosten apart specificeren maar mogen deze wel in één handeling incasseren. Over de kosten van nazorg heeft de minister geen uitspraken gedaan. Volgens D & O mag het intermediair nu al vooruitlopen op deze voorgenomen regelgeving zonder dat de toezichthouders een sanctie opleggen. ASR en Cardif zetten mes in accountmanagement ASR neemt per 1 oktober afscheid van de voltallige buitendienst Leven, Bancair en Pensioenen. BNP Paribas Cardif heeft voor het hypotheekintermediair de buitendienst al volledig afgeschaft; daar vindt ondersteuning alleen nog digitaal en telefonisch plaats. De 43 betrokken medewerkers (41 accountmanagers en 2 regiodirecteuren) worden bij ASR boventallig verklaard. De buitendienst Schade (35 medewerkers) blijft vooralsnog gehandhaafd. Met name de verkoopresultaten van de productlijn staan ernstig onder druk, laat woordvoerder Daan Wentholt weten. Daarom zijn we genoodzaakt dit besluit te nemen. Bovendien zijn de nieuwe producten minder complex, waardoor minder ondersteuning nodig is. Voor de betrokken accountmanagers treedt het sociaal plan van ASR in werking, waarbij naar een andere passende functie zal worden gezocht. De ondersteuning van het intermediair wordt ondergebracht in de nog op te richten afdeling Intermediairservices, die vanuit het Utrechtse hoofdkantoor zal opereren. Cardif BNP Paribas Cardif heeft een dergelijke beweging al gemaakt: hypotheekintermediairs worden voortaan digitaal en telefonisch vanuit het hoofdkantoor in Oosterhout bediend door de afdeling Desk Accountmanagement. Van de drie accountmanagers die nog restten van de oorspronkelijke veertien, is inmiddels afscheid genomen. Volgens woordvoerder Nadja Doodkorte is de maatregel het logische gevolg van het twee jaar geleden in gang gezette beleid om de digitale ondersteuning van het intermediair door Desk Accountmanagement steeds verder te intensiveren met verschillende tools. Uit onderzoek blijkt dat dit goed werkt en door veel hypotheekintermediairs als zeer efficiënt wordt ervaren. De traditionele buitendienst werd nog onvoldoende gewaardeerd. BNP Paribas Cardif heeft nog twee traditionele accountmanagers, die zich bezighouden met kredietbeschermers. Zij blijven nog wel face-to-face werken, aldus Doodkorte. 6 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

7 UITGELICHT Zorg is een belangrijk verkiezingsthema Met een forse verhoging van de eigen bijdrage en een versobering van het basisverzekeringspakket in het vooruitzicht is zorg uitgegroeid tot een van de belangrijkste verkiezingsthema s. Politieke maatregelen om de zorgkosten terug te dringen raakt iedereen volgend jaar fors in de portemonnee. Mede dankzij de ondertekenaars van het Kunduz-akkoord. Op 29 augustus werd Het Grote Zorgdebat gehouden. Woordvoerders van negen politieke partijen gingen daar in debat over het thema zorg. De uitkomsten van het debat waren bij het sluiten van deze editie nog niet bekend, daarover doet de redactie verslag in AssurantieMagazine dat op 7 september verschijnt. In de zomermaanden is de verkiezingskaravaan goed op stoom gekomen, wat resulteerde in een aantal zorgelijke proefballonnen. Proefballonnen Het politieke steekspel begon al veel eerder. Het driejarig experiment van VWS-minister Edith Schippers, waarin onder andere tandartsen en orthodontisten zelf de prijs bepalen die zij vragen voor behandelingen, plaatste de zorgverzekering al op 1 januari 2012 hoog op de politieke agenda. Een meerderheid van de Tweede Kamer zorgde er na de val van het kabinet Rutte I voor, dat het experiment al na een half jaar werd gestopt. Dat was goed voor de publieke opinie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bereidt nieuwe maximumtarieven in de mondzorg voor, die ingaan op 1 januari Het aantal mensen dat een betalingsregeling moet treffen met de zorgverzekeraar blijkt in de eerste zes maanden van 2012 met 35% te zijn toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat nieuws was eind juli opnieuw koren op de molen van de lijsttrekkers, en volgde het onderwerp zorgsparen op. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat consumenten geld opzij moeten zetten voor zorg op hun oude dag en heeft de overheid hiervoor in juni enkele aanbevelingen gedaan. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten noemde het voorstel waanzinnig. Zij stelt dat ouderenzorg een kwestie van beschaving is en vindt de suggestie dat de familie van ouderen nu te weinig zou doen, onzin. Geert Wilders gebruikt de term walgelijk voor het RVZ-pleidooi. In de reportage (vanaf pag. 12) leest u meer over het toekomstsparen. Dure medicijnen Dan doet vervolgens ook het College van Zorgverzekeringen (CVZ) een duit in het zakje. Dure geneesmiddelen voor zeldzame ziekten zouden niet meer vergoed moeten worden vanuit de basisverzekering. De minister en Zorgverzekeraars Nederland haasten zich te zeggen dat zij niet achter dit voorstel staan. Deze proefballon heeft intussen wel zijn weg gevonden naar de politieke arena. Al met al voldoende hete hangijzers in de aanloop naar de verkiezingen op woensdag 12 september. Stapje verder in pandrechtvraagstuk De assurantieportefeuille is een vermogensrecht waarop pandrecht kan worden gevestigd. Dat zegt de rechtercommissaris van rechtbank Roermond in een rangregelingsprocedure. Het is voor het eerst dat er een heldere uitspraak wordt gedaan over de vraag of het naar Nederlands recht mogelijk is om een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen. In de procedure die werd gevoerd tussen Nedasco en de Rabobank stelt de Rabobank dat er geen pandrecht op een assurantieportefeuille kan worden gevestigd, omdat een portefeuille geen goed is in de zin van art. 3:1 Burgerlijk Wetboek. Rechtbank Roermond redeneert anders. Het pleit in positieve zin voor erkenning van de portefeuille als vermogensrecht dat de wetgever in de Wet op het financieel toezicht beoogd heeft de positie van de tussenpersoon te versterken en daarin de portefeuille als eenheid ogenschijnlijk vatbaar voor overdracht heeft verklaard. ( ) Civielrechtelijke erkenning van de portefeuille als vermogensrecht voldoet daarenboven aan de door de wetgever gewenste versterking van die positie, nu daarmee de kredietwaardigheid van de tussenpersoon vergroot wordt. Te vroeg Mr. Femke de Jong-Struiksma noemt in haar blog op AMweb de uitspraak goed nieuws voor pandhouders. Het pandrecht op een assurantieportefeuille staat sinds het faillissement van de Cinjee-groep ter discussie, aldus De Jong. Maar het is te vroeg om te concluderen dat alle perikelen rondom de verpanding van assurantieportefeuilles voorgoed zijn opgelost, nuanceert ze. Het gaat hier om een uitspraak in een rangregelingsprocedure, waarbij nota bene in de uitspraak zelf wordt overwogen dat de rechter-commissaris zich realiseert dat zijn beslissing (een van) de eerste is waarin wordt geoordeeld over de status van de assurantieportefeuille en de mogelijkheid om deze te verpanden. De rechter-commissaris overweegt ook dat er in de juridische literatuur zeer verschillend over deze kwestie wordt gedacht. Zolang de Hoge Raad zich niet over deze vraag heeft gebogen kan het dus best zijn dat een andere rechtbank een ander oordeel velt. Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. AMplus nummer 8-31 augustus

8 Joanne Kellermann JOANNE KELLERMANN Joanne Kellermann (1960) is sinds eind 2007 directeur van de Nederlandsche Bank en verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. In 2005 trad ze in dienst van DNB als General Counsel en directeur van de divisie Juridische zaken. Daarvoor was ze partner bij advocatenkantoor NautaDutilh. Ze studeerde Nederlands recht in Leiden. 8 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

9 INTERVIEW DNB kijkt mee, tot in de bestuurskamer De crisis leerde dat niet alleen de solvabiliteitspositie van een instelling ertoe doet, maar ook de cultuur die er heerst. Gedrag en cultuur zijn dan ook een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe toezichtsystematiek van de Nederlandsche Bank (DNB). Joanne Kellermann, directeur toezicht, deinst er niet voor terug om die tot in de bestuurskamer door te voeren. Boardroom observation noemen we dat. Onze medewerkers wonen vergaderingen bij en kijken hoe de besluitvorming verloopt. Joanne Kellermann praat vanuit haar ruime directiekamer, geflankeerd door een van haar woordvoerders, graag over de nieuwe manier van toezicht houden. Het enige vrouwelijke directielid van DNB beperkt zich bij voorkeur tot haar werkveld: toezicht. Als later het gesprek op de vooruitzichten voor de deplorabele levenmarkt komt, zal ze dat ook aangeven: wij zijn geen marktmeester, we houden toezicht, we zeggen niet wat partijen moeten doen. Verwacht van Kellermann dus geen blauwdruk hoe de sector er exact uit moet zien. Focus Maar over Focus, de nieuwe toezichtmethodiek van DNB en de opvolger van het instrument Firm, vertelt ze openhartig. Voorheen was onze aanpak vooral kwantitatief en in grote mate individueel, zegt ze. We gingen bij wijze van spreken ook bij de kleinere spelers jaarlijks op de koffie. Dat is veranderd. Instellingen zijn ingedeeld in vijf toezichtklassen die elk een basisprogramma van analyseactiviteiten kennen. De indeling geschiedt op basis van de impact die een instelling heeft op de financiële stabiliteit. Uiteraard heeft die impact veel te maken met omvang. De grootste partijen komen dan ook veelal terecht in de hoogste bucket. Hoe hoger de bucket, hoe individueler en omvangrijker de aandacht. In die gevallen zit er vaak een heel toezichtteam op één speler. Kleinere partijen worden daarentegen meer als groep gemonitord, vervolgt Kellermann. Die gaan we veel meer benchmarken op basis van thematisch onderzoek. Op die manier kunnen we veel krachtiger met verzekeraars praten. Waarom scoort jullie instelling consequent onder de benchmark? Dan heb je als toezichthouder een sterker verhaal. Breder Naast het introduceren van groepsgewijs toezicht waar dat kan, wil DNB meer naar kwalitatieve aspecten kijken. Uiteraard blijven we van alle partijen de cijfers volgen. De crisis heeft alleen ook geleerd dat het bij een aantal partijen niet alleen misging als gevolg van een gebrekkige solvabiliteit, maar ook dankzij de cultuur die er heerste, dankzij het gedrag van mensen. Wil je daar wat aan doen, dan heb je een aanvullende manier van toezicht nodig. Die was er nog niet. DNB heeft daartoe een expertisecentrum voor cultuur en integriteit opgetuigd waar onder anderen psychologen en sociologen werken. Kellermann: Het is belangrijk dat ons toezichthoudersbestand veel diverse vaardigheden bevat. Een van de elementen waar de nieuwe unit scherp op is, is consistente en evenwichtige besluitvorming. Hoe komen belangrijke besluiten tot stand? Daar kun je achterkomen door ver slagen en notulen te lezen, maar ook door processen te analyseren. Wordt er inspraak geor ganiseerd? Voelen mensen zich vrij om een afwijkende mening ten toon te spreiden of volgt AMplus nummer 8-31 augustus

10 iedereen de Zonnekoning? We gebruiken 360- gradeninterviews om die processen te doorgronden. Ook doen we, als het zinvol is om nader naar besluitvormingsprocessen te kijken, aan boardroom observations. Dat betekent dat we letterlijk meekijken met bestuursvergaderingen. Dat kan in eerste instantie wat onwennig zijn voor bestuurders, maar na tien minuten gaat iedereen weer z n gewone gang. Een toezichthouder die meekijkt met vergaderingen, dat gaat ver. We lopen hiermee inderdaad voorop in Europa, erkent Kellermann die sterk Mogen medewerkers hun eigen mening uiten of volgt iedereen de Zonnekoning? vermoedt dat deze manier van toezicht houden een aantal zaken uit de crisis had kunnen voorkomen. Doelt ze daarbij op het DSB-debacle? Over DSB is al zo veel gezegd, dat gaan we nu niet overdoen. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat we letten op gevallen waarin een bestuurder te weinig tegenspraak krijgt en de besluitvorming niet evenwichtig is. Wij signaleren dat en maken het bespreekbaar. Daarbij komen we natuurlijk in de comfortzone van mensen, maar het wordt goed opgepakt. Het is ons niet zozeer te doen om goed of fout. Wij proberen gedrag te beïnvloeden en een dialoog te starten. Uiteindelijk moeten de bestuurders het doen, zij moeten hun bedrijf goed kunnen leiden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van toezicht zorgt dat we beter gepositioneerd en voorbereid zijn op ontwikkelingen die een verzekeraar of bank in de problemen kunnen brengen. En mocht een bedrijf de adviezen van DNB in de VAN FIRM NAAR FOCUS Op 2 mei 2012 heeft DNB een nieuwe toezichtaanpak gepubliceerd: Focus. Alle onder toezicht staande instellingen zijn ingedeeld in een vijftal toezichtklassen waarvoor de risicoanalyse verschillend is vormgegeven. Hoe groter de impact van de problemen bij een instelling op de toezichtdoelstellingen van DNB, hoe intensiever de risicoanalyse. Er wordt vanuit macro-economische en sectorbrede ontwikkelingen alsmede vanuit thema s gericht ingezoomd op afzonderlijke risico s. Daarbij worden het bedrijfsmodel en de strategie alsmede gedrag en cultuur van instellingen expliciet beoordeeld. Daarnaast volgt er, indien nodig, resultaatgerichte actie naar aanleiding van de analyse. Instellingen zullen op basis van hun risicoprofiel ingedeeld worden in een toezichtregime, die de verdere mitigatie van de risico s bepalen. Ten slotte wordt er een gespecialiseerd team gebruikt voor urgente problemen. wind slaan? Dan zullen we met de raad van commissarissen om de tafel gaan. Daarna rest ons normale sanctie-instrumentarium. Aan die commissarissen worden overigens ook strengere eisen gesteld. Voorheen ondergingen die alleen een betrouwbaarheidstoets, maar daar is met de nieuw geïntroduceerde geschiktheidstoets de component deskundigheid bijgekomen. Een zittende commissaris wordt, als hiervoor aanleiding is, alsnog langs deze meetlat gelegd. Bij de vier grootste Nederlandse verzekeraars en banken worden zittende commissarissen nog dit jaar opnieuw getoetst, aldus Kellermann. In het jaarverslag over 2012 zal DNB rapporteren over afgeronde toetsingstrajecten. Markt Hoe geschikt en deskundig ook, de markt is op sommige terreinen zeer weerbarstig. In het jaarverslag 2011 uit DNB grote zorgen over de levenmarkt waar krimp en consolidatie onvermijdelijk lijken. Kellermann daarover: Het probleem van levensverzekeraars staat duidelijk op de agenda, dat is alleen maar goed. Als toezichthouder houden wij de cijfers en de ontwikkelingen in de gaten. Maar wij zijn geen marktmeester. Partijen zullen zelf met innovaties moeten komen. Levensverzekeraars moeten meer hun toegevoegde waarde laten zien. De prijzen zullen stijgen, want verzekeraars kunnen het zich niet veroorloven om verliesgevende producten te verkopen. Op korte termijn scoren helpt niet. Dit is iets van de lange adem en dus ingewikkeld. De oplossing laat ik aan de verzekeraars, ik heb voldoende vertrouwen in hun innovatieve vermogen. Bij haar andere toezichtadressaat, de pensioenfondsen, is het vooral de lage rente die zorgen baart en de dreigende kortingen op pensioenen. Kellermann: Nederlanders zullen zich in hun pensioen moeten verdiepen, waar mogelijk extra sparen in de derde pijler en hun hypotheekschuld aflossen. Maar in de basis hebben wij een goed stelsel. Collectief risico s delen levert uiteindelijk een beter pensioen op, al is het nadeel ervan dat het mensen niet aanzet om naar individuele mogelijkheden te kijken. Voor de roep om grotere buffers vanuit Europa die tot nog meer kortingen zouden kunnen leiden, is ze niet bang. De kapitaalseisen voor pensioenfondsen hoeven niet in lijn te komen met die voor verzekeraars, vindt ze. De toezegging van een pensioenfonds is niet zo hard als bij een verzekeraar. Dat is altijd al zo geweest, al is dat in het verleden onvoldoende duidelijk gemaakt, en dus moet je daar ook als het om kapitaalseisen gaat op een andere manier naar kijken. Aldus een gedecideerde Kellermann die zich ook hier niet laat verleiden tot toekomstvoorspellingen. Door: Jannie Benedictus en Rob van de Laar Foto: Kees Hummel 10 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

11 YOUNG PROFESSIONALS Naam: Pierre den Os Leeftijd: 29 Functie: Sinds 2010 zzp er op het gebied van inkomensverzekeringen Vorige functies: Senior underwriter bij Allianz Inkomensverzekeringen Standplaats: Nu Amstelveen Studies: Commerciële economie, Hogeschool Leiden Leest: Bij voorkeur verfilmde boeken, al lees ik nu de biografie van Richard Branson Twittert: Niet meer Favoriete app: Voetbal International Met welke klus ben je op dit moment bezig? Als zzp er help ik bedrijven bij het oplossen van kennis- en capaciteitsproblemen. Mijn specialiteit is inkomen. Op dit moment vervang ik bij Meijers iemand die met zwangerschapsverlof is. Ik onderhoud de lopende contracten, wikkel administratieve zaken af, adviseer werkgevers en laat offertes maken. Hiervoor deed ik bij Aon een soortgelijke opdracht en was ik relatiebeheerder bij De Goudse. Meestal duren de klussen een paar maanden. Het is eerst even wennen aan het beleid en de werkwijze van een opdrachtgever, maar heb je dat eenmaal in de vingers, dan kun je ook aan procesverbetering doen. Waarom deze branche? Ik kwam na mijn studie op een carrièrebeurs Talent&Pro tegen. Zo kon ik in diverse keukens kijken. Daarna was ik drie jaar in vaste dienst bij Allianz, waar ik betrokken was bij de nieuwe poot inkomensverzekeringen. Erg leuk om te doen, maar inmiddels werd ik ook vader. Ik kreeg behoefte aan meer afstand van mijn werk en heb met veel mensen gesproken over de juiste balans. Van een aantal oudere collega s hoorde ik dat zij veel gemist hebben van hun kinderen. Dat gaat mij niet gebeuren. Natuurlijk brengt het ondernemerschap ook een zekere druk met zich mee, maar ik bepaal zelf hoe lang en voor hoeveel uur ik me laat inhuren. In die uren moet ik het waarmaken. Wat betekent netwerken voor je? Ik ben afhankelijk van opdrachten, dus voor mij is netwerken erg belangrijk. Ik ben actief op LinkedIn, maar meestal niet in groepsdiscussies. Dat vind ik voor mijn rol niet zo handig. Ik reageer liever persoonlijk als ik zie dat iemand een nieuwe baan heeft bijvoorbeeld. En mijn werk goed doen, dat is natuurlijk de beste reclame. Heb je een pad voor jezelf uitgestippeld? Anders dan in loondienst ligt er voor mij geen loopbaantraject klaar, maar ik investeer wel zelf in opleidingen. In september begin ik weer aan een cursus. Voorlopig bevalt deze manier van werken me wel. In de toekomst zou ik wel een echte onderneming willen hebben. Een watersportbedrijfje of zo. Wat is jouw bijdrage aan een betere sector? Ik vind het belangrijk om met iedereen op een goede en attente manier om te gaan. Ik houd er helemaal niet van wanneer er denigrerend wordt gedaan over het werk van mensen die wat minder verdienen. Je doet het toch met z n allen? YOUNG INSURANCE In deze rubriek maakt u kennis met leden van Young InSurance, een netwerk voor mensen in de verzekeringsbranche in de leeftijd tot en met 35 jaar. Zie ook: AMplus nummer 8-31 augustus

12 DE REPORTAGE De zorg wordt duurder, het pensioen lager, en de woningmarkt zit op slot. Kansen te over voor marktpartijen om innovatieve constructies te verzinnen. Maar die blijven vooralsnog uit. Volgens hoogleraar Lans Bovenberg is eerst de overheid aan zet. Die moet over ouderenzorg dezelfde openheid betrachten als over pensioen. Dan pas is duidelijk waar de gaten vallen en wat marktpartijen kunnen aanvullen. Toch zijn er al wel enkele initiatieven op het terrein van zorgsparen en toekomstsparen. Een emerging market? Toekomstsparen, wie z n zorg? De AWBZ is er in de toekomst alleen nog voor zware zorg Pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, verzekeraars, ouderenzorg en woningcorporaties. Dat zijn zo ongeveer de spelers in het scenario van Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en oprichter van denktank Netspar. Maar het is nog niet eenvoudig om deze zaken met elkaar te verbinden, zegt hij. Partijen werken gefragmenteerd en verkokerd. Wij kennen een marktordening van grote verplichtstelling en taakafbakening. Pensioenfondsen mogen nu nog geen pensioen in de vorm van zorg aanbieden want dan begeven ze zich op de terreinen schade en leven. Dat is namelijk het idee van Bovenberg: pensioen (deels) uitbetalen in de vorm van zorgannuïteiten. Feitelijk is zo n constructie een omgekeerde levensverzekering gecombineerd met een schadeverzekering, aldus Bovenberg. Je introduceert dan dus een extra verzekeringselement in het pensioen. Overigens zijn de uitkeringen niet in natura, het inkooprisico is voor de klant. Met dergelijke uitkeringen kan een deelnemer bijvoorbeeld zijn woning aanpassen of hulpmiddelen aanschaffen. De AWBZ is er in de toekomst alleen nog voor zware lichaamsgebonden zorg, stelt hij. De rest van de ouderenzorg wordt een private verantwoordelijkheid, al is op gemeentelijk niveau nog wel een welzijnsachtig vangnet nodig. De overheid moet natuurlijk voorkomen dat daar een te groot beroep op wordt gedaan. Daarom zou ze werkgevers kunnen verplichten een bepaald minimumpensioen aan te bieden waaruit dan de zorgannuïteiten komen. Omdat zzp ers geen pensioen opbouwen, zou de overheid voor deze groep een spaarplicht moeten introduceren en oudedagsparen fiscaal moeten blijven stimuleren. Eigen huis Om de druk op de pensioenpremies te verlagen, moeten ouderen hun huis meer kunnen benutten voor de oude dag. Een vrijgespaarde woning is immers pensioen in natura. Dat begint al bij starters. Bovenberg stelt voor dat zij een deel van de besparingen die nu verplicht naar een pensioenfonds gaan, kunnen benutten om hun hypotheek te beperken en daarmee de financiering van de woningmarkt duurzamer te maken. Daarvoor is wel nodig dat de doorsnee opbouw in het collectieve stelsel 12 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

13 wordt vervangen door degressieve opbouw. Anders bouwen jongeren te laat en te weinig kapitaal op. Bovendien is het actuarieel fair. Aan het einde van het werkzame leven moet het vervolgens makkelijker worden om diezelfde woning te gebruiken als oudedagsvoorziening door de woning te verkopen aan een verzekeraar, corporatie of pensioenfonds via het principe sell and rent back. Van de op - br e ngst koop je dan bij een verzekeraar een lev enslange lijfrente en daar betaal je de huur en een deel van je levensonderhoud van. Bovenberg wijst op het probleem dat vanwege de slechte woningmarkt pensioenfondsen liever geen woningen op hun balans hebben. Daarom moeten ze samenwerken met corporaties. Pensioenfondsen kunnen vastgoedbedrijven en corporaties helpen de aankoop te financieren, zonder dat het vastgoed bij hen op de balans AMplus nummer 8-31 augustus

14 REDZAAM OUDER In een rapport vlak voor de zomer zet de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) zorgsparen op de politieke agenda. De Raad vindt dat consumenten geld opzij moeten zetten voor zorg op hun oude dag. Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen. In het advies Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen doet de raad de overheid enkele aanbevelingen: Burgers moeten meer privaat investeren en/of hun netwerk inzetten voor hun oude dag. Burgers krijgen daarvoor terug dat ze zelf bepalen hoe hun zorg er uit ziet. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Om het zorgsparen te stimuleren stelt de RVZ ook een hervorming van het huidige zorgstelsel voor. Het collectieve pakket kan daarbij beperkt worden tot zware zorgvragen met een medische component. Een ander idee is het belonen van ouderen die zelf hun zorg regelen, bijvoorbeeld door een toeslag op de AOW-uitkering. Doorgaan op de oude voet is in geen geval een optie, zo stelt de raad in het rapport. Nu worden in de leeftijdsklasse tot tachtig jaar de kosten voor lang durige ouderenzorg grotendeels gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarna domineert de AWBZ als financieringsbron. Volgens voorlopige cijfers van het CBS vormden in 2010 de totale zorguitgaven 14,8% van het bbp, terwijl dit percentage in 2007 nog 13,1% was. Burgers zouden zichzelf de vraag moeten stellen welke zorg zij op hun oude dag willen ontvangen, en vervolgens hoe zij van plan zijn deze te bekostigen, aldus de raad. komt. Dat de bestaande omkeerhypotheek niet aanslaat, vindt Bovenberg niet vreemd. Veel te ingewikkeld. Mensen hebben daar geen vertrouwen in. Bij sell and rent back -transacties kunnen pensioenuitvoerders een vertrouwensrol spelen door voor gepensioneerden een goede aanbieding te zoeken voor de verkoop van de woning. Zo durven gepensioneerden deze transacties beter aan. Belemmeringen Waarom wordt er nog weinig samengewerkt op dit terrein? Bovenberg: Ik noemde al de verkokering van de markt. Dat is de aanbodkant. Maar ook aan de vraagkant lijkt de noodzaak te ontbreken. De overheid financiert de ouderenzorg immers nog grotendeels met de Niet voor je ouders gezorgd? Dan ook geen erfenis! AWBZ. De rijkste 20% van Nederland betaalt nu al zelf voor een privéverpleegster of iets dergelijks; ik verwacht dat die verhouding andersom wordt. Straks maakt 20% gebruik van publieke voorzieningen voor zorg rondom het huis en betaalt de rest deze zorg uit pensioen, zorgannuïteiten en spaargeld. Het gaat dan niet om harde medische zorg, maar om het niveau van welvaartsvoorzieningen en persoonlijke dienstverlening. De wetenschapper heeft geen moeite met de tweedeling in deze voorzieningen. Rijke mensen kennen meer luxe en rijden in grotere auto s. Nu is er eigenlijk aan het einde van het leven een enorme nivellering, iedereen belandt in hetzelfde verpleeghuis. Straks is er veel meer maatwerk, en kunnen mensen verzorgd worden in een omgeving waar ze altijd al woonden. Ik verwacht dat de ouderenzorg met meer privaat geld beter wordt, want nu is de situatie in veel verpleeghuizen niet ideaal. De initiatieven die er al wel zijn, zoals het zorgsparen van Menzis (zie laatste pagina van deze reportage), noemt Bovenberg positief. Het gaat mij echter vooral om de herschikking van de grote vermogensbestanddelen die mensen nu al opbouwen: het eigen huis, het pensioen en het menselijk kapitaal. Maar voor zzp ers en huurders zijn dergelijke spaaropties wel een goed idee. In zijn scenario vallen drie groepen buiten de boot, erkent hij. De zzp ers die geen pensioen opbouwen, de huurders die geen eigen woning hebben en de laaggeschoolden die zich door een gebrek aan menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt niet te gelde kunnen maken. Deze groepen zullen vaak een beroep moeten doen op het gemeentelijk vangnet. Maar voor de meeste Nederlanders kunnen we samen nieuwe scenario s ontwikkelen rondom die grote vermogensbestanddelen. Volgens Bovenberg is eerst de overheid aan zet. Die moet helder over de toekomst van ouderenzorg communiceren. Nu wordt er in elke bezuinigingsronde iets van de AWBZ afgesnoept. Over pensioenen is de overheid inmiddels wel open, er wordt erkend dat die onzeker zijn. Diezelfde 14 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

15 openheid zie ik graag ontstaan over de AWBZ. Als die er eenmaal is, kan er samenwerking ontstaan tussen verzekeraars, pen sioenuitvoerders, corporaties en ziektekostenverzekeraars. Als het gaat om productvernieuwing is de sector aan zet, zegt hij. Kom met goede innovatieve producten en beweeg de overheid ertoe om blokkerende regels op te heffen. Wat is tot die tijd wijsheid voor financieel adviseurs die onzekere klanten aan hun bureau krijgen? Adviseurs moeten richting hun klanten het belang van flexibiliteit op de arbeidsmarkt benadrukken. Mensen moeten hun link met de arbeidsmarkt koesteren. Nog vier jaar lang de helft van de week doorwerken, kan je zo 15% meer pensioen opleveren. Het menselijk kapitaal, de grootste vermogensbron van een individu, mag van mij meer aandacht krijgen. Uiteindelijk gaat het erom mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. In Duitsland word je als kind aangesproken op je vermogen wanneer je ouders in een verpleeghuis terechtkomen. Ik vind het eigenlijk merkwaardig dat je in Nederland een erfenis van je ouders krijgt terwijl je niet voor ze hebt gezorgd, maar een beroep op de gemeenschap hebt gedaan. Op dat geld heb je mijns inziens alleen recht als je ook voor je ouders hebt klaargestaan, besluit Bovenberg. Familie Dat het in Nederland geen vanzelfsprekendheid is dat hulpbehoevenden worden bijgestaan door hun familieleden, werd onlangs nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt door ouderenzorgorganisatie Vierstroom. De organisatie levert zorg, welzijn en woondiensten aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Zuid-Holland en Utrecht en start dit najaar een experiment waarbij familieleden verplicht worden betrokken bij de ondersteuning van bewoners in de woonzorgcentra en verpleeghuizen. De zorgorganisatie wil hiertoe zelfs keiharde afspraken met de familie maken op het moment dat een nieuwe bewoner wordt opgenomen. De familie van de betrokken bewoner wordt geacht tenminste vier uur per maand mee te helpen in het huis waar hun dierbare woont of wordt verpleegd. Familieleden hoeven geen zorgtaken te verrichten. Het gaat om ondersteuning bij het dagelijkse leven, zoals het maken van een praatje, wan delen, spelletjes doen, voorlezen, piano spelen of even bij de groep blijven als de verzorgende met een medebewoner bezig is. Zelfs voor deze simpele zaken kun je als hulpbehoevende blijkbaar al geen beroep meer doen op je eigen familie. Jeroen van den Oever, bestuurder van Vierstroom, geeft aan dat het bedrijf zich met dit experiment wil voorbereiden op een steeds krappere financieringsgrondslag van de verpleeghuiszorg in Nederland. We verwachten allemaal een hoge kwaliteit van zorg en verpleging in een kleinschalige en humane leefomgeving. Dat heeft een prijskaartje. De AWBZ biedt een goede basis voor de ver pleging en verzorging, maar voor de kwaliteits eisen die wij stellen, is het eigenlijk net niet genoeg. En het wordt in de toekomst eerder minder dan meer. Bedenkingen Niet alleen Vierstroom, ook de consument heeft zo zijn bedenkingen bij de toekomst van de verpleging en verzorging in Nederland, zo blijkt uit een reeks straatinterviews die adviesbureau TeuwenSchouten eerder dit jaar maakte. Hierin werd mensen op straat gevraagd naar hun zorgwensen en zorgbehoeften en het toekomstbeeld dat zij hebben van de zorgverlening in Nederland. De geïnter v iewden typeren de huidige situatie al als prob le m atisch. Ze vragen zich af of er nog wel handjes beschikbaar zijn op het fratsenen Geen Ansvaridéa levert uitstekende verzekeringen, uitsluitend via intermediairs. Recht door zee en zonder mooie praatjes. Dat werkt! Ons marktaandeel groeit. Wij koesteren de met ons samenwerkende tussenpersonen, en het worden er steeds meer. Dat is niet zo vreemd, want we bieden kwaliteit en doen wat we beloven. Als u ook niet van fratsen houdt en op zoek bent naar duidelijkheid, bel dan vrijblijvend: of mail naar: een bewuste keuze Postbus BJ Amsterdam Overschiestraat 59a 1062 XD Amsterdam T F AMplus nummer 8-31 augustus

16 moment dat hun tijd is gekomen. Dé paranoïde gedachte van de huidige veer tigers, zo omschrijft een vrouwelijke veertiger. Een man van 55 geeft aan dat het toekomstbeeld van de zorg regelmatig een hot issue is in gesprekken met zijn even oude partner. De vraag Wie verzorgt?, wordt opvallend veel beantwoord met kinderen of familie. De antwoorden Mijn kinderen niet, die wil ik er niet mee belasten en Mijn dochter zegt dat ze daar weinig zin in heeft, spreken echter boekdelen. Ze maken pijnlijk duidelijk in welke glijdende schaal ons land zich bevindt. Wie zich verzekerd wil zien van een passende verzorging, kan er niet zonder meer op vertrouwen dat dierbaren hen die zullen bieden. Het kan ook anders. Een van de geïnterviewden besprak met een Het RVZ-rapport heeft zorgsparen breder bespreekbaar gemaakt groep vrienden al eens gekscherend de mogelijkheid om, als het zover is, samen een groot huis te kopen en zorg naar behoefte in te kopen. Een grote villa met een soort van zuster Klivia die ons komt betuttelen. Dit idee staat in schril contrast met de mevrouw die een flinke klap met de koekenpan ook prima vindt om onder de verzorging uit te komen. In tegenstelling tot de ouderen zijn jongeren eerder geneigd na te denken over een verzekeringsoplossing voor een verzorgde oude dag, zo lijkt het. RVZ-advies Individueel sparen voor zorg op de oude dag lijkt een logische stap in een tijd dat zorg steeds duurder wordt en de vraag steeds groter. De eerdergenoemde tweedeling in de zorg en het solidariteitsbeginsel staan deze ontwikkeling echter in de weg, zo blijkt. Al in 2007 bedacht en ontwikkelde TeuwenSchouten de Langer Thuis Verzekering. Een collectieve verzekering voor personen van 40 tot 65 jaar die zeker willen zijn dat ze privéverzorging thuis krijgen als zij voor lange of korte duur hulpbehoevend worden. René Teuwen, directeur TeuwenSchouten: In de afgelopen vijf jaar hebben wij gemerkt dat een collectief systeem beduidend minder gevoelig ligt dan individueel sparen voor zorgzekerheid. Sparen immers wordt gezien als iets voor rijke mensen. Een product voor de massa is op dit terrein cruciaal om draagvlak onder de bevolking te krijgen. Teuwen merkt op dat het recente RVZ-advies (zie kader Redzaam ouder ) duidelijk iets veranderd heeft in de discussie. In het bijzonder de politiek mijdt de discussie niet langer. Hierdoor is het onderwerp ineens breder bespreekbaar geworden. Partijen zijn niet langer bang om de vingers te branden. Waar wij voorheen vooral zelf partijen benaderden, gaat de telefoon nu opvallend vaker bij ons over. Het is daarmee niet gezegd dat de gevoeligheid volledig is geweken. RVZ-voorzitter Rien Meijerink was eind juni te gast in het televisieprogramma Debat op 2. Het programma liet duidelijk zien hoe gevoelig het ligt als alleen maar de schijn wordt gewekt dat een tweedeling kan ontstaan in de samenleving waarbij de een wel en de ander geen toegang heeft tot bepaalde (zorg)diensten, aldus Teuwen. Langer Thuis Verzekering De Langer Thuis Verzekering is een flexibel financieringsinstrument waarmee zorgbehoevende verzekerden diensten of hulpmiddelen kunnen inkopen of waarmee zij mantel zorgers beter kunnen faciliteren. Hierdoor kan iemand langer thuis blijven wonen. Een verzekerde ontvangt een eenmalige uitkering als hij door een ongeval of ziekte minimaal vier van de zes in de polis opgesomde activiteiten niet meer zelfstandig kan uitvoeren. De verzekerde ontvangt het geld rechtstreeks op zijn rekening en bepaalt vervolgens zelf waaraan hij dit bedrag besteedt. Het doel is overigens nadrukkelijk de verzekerde hier de maximale vrijheid in te geven, omdat ervan uit mag worden gegaan dat deze zelf het beste weet wat nodig is om het thuis wonen langer mogelijk te maken, aldus Teuwen. Een verzekerde kan meerdere keren in zijn leven een beroep doen op de polis. Het product kent een leeftijdsafhankelijke premie. Hoe eerder deze verzekering wordt afgesloten, hoe lager de premie zal zijn. De minimale premie bedraagt 15 per maand. TeuwenSchouten hoopt binnenkort de eerste verzekeraar bekend te maken die de Langer Thuis Verzekering gaat aanbieden. Dan pas worden ook de exacte dekkingsvoorwaarden en de premiegrondslag van het product bekendgemaakt. Menzis Zorgsparen Menzis introduceerde dit voorjaar samen met Aegon het product Zorgsparen. Met Zorgsparen kunnen verzekerden van Menzis op een Aegon E-rekening online sparen voor de zorg die zij op 16 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

17 hun oude dag nodig hebben. Het betreft hier een gewone spaarrekening van Aegon. De klant kan op elk gewenst moment over zijn spaargeld beschikken, ook als het geen zorggerelateerde uitgave betreft. Het extraatje zit hem in de extra dienstverlening die Menzis de rekeninghouder biedt. Op het moment dat de klant besluit zijn spaargeld in te zetten om zorg in te kopen, dan komt de Menzis Zorgadviseur in actie. Hij zoekt voor de rekeninghouder uit van welke wettelijke regelingen hij gebruik kan maken en geeft aan hoe het gespaarde bedrag optimaal ingezet kan worden. Het zorgadvies betreft de drie domeinen Wonen, Zorg en Welzijn. Menzis heeft op deze domeinen contracten afgesloten met diverse leveranciers met een landelijke dekking. Deelnemers aan Zorg sparen profiteren hierdoor van de inkoopkracht en de prijs- en kwaliteitsafspraken die Menzis bij deze partijen heeft bedongen. Op dit moment ontvangen rekeninghouders een (variabele) rentevergoeding van 1,9% over het spaartegoed. Steun en openheid vanuit de overheid, productinnovatie vanuit de sector Nu het onderwerp toekomstsparen in een breder perspectief wordt geplaatst, zal het productaanbod naar verwachting snel toenemen. Steun en openheid vanuit de overheid kan wellicht leiden tot fiscaalvriendelijke oplossingen waarbij er minder sprake is van de vrijblijvendheid die het huidige aanbod kenmerkt. Toch zal de echte productinnovatie uit de sector zelf moeten komen. Door: Jannie Benedictus en Alex Klein CFP het enige onderscheid wat er toe doet. Een kroon op uw status als Financieel Planner. Sluit u aan als CFP professional en doe het CFP examen op Na het behalen van het examen kunt u toetreden tot het wereldwijde netwerk van Financieel Planners op het allerhoogste niveau. Ga naar voor uw aanmelding. TM AMplus nummer 8-31 augustus

18 VERZEKERINGSRECHT Een assurantietussenpersoon waakt over de belangen van de verzekeringnemer en doet alle mededelingen aan de verzekeraar waarvan hij behoort te begrijpen dat het niet meedelen van deze informatie betekent dat de verzekeraar geen uitkering hoeft te doen. Dit speelt in het bijzonder bij het invullen van de vragenlijst. Rechtbank Leeuwarden oordeelde dat de tussenpersoon ook moet onderzoeken of in het geval van een recente bedrijfsovername informatie van voor de bedrijfsovername relevant is (Rb. Leeuwarden, 18 juli 2012, BX2168). Door: mr. Sjoerd Y.Th. Meijer, advocaat NautaDutilh De zorgplicht en het vragenformulier Ippel Dredging is een bedrijf dat baggerwerkzaamheden verricht. Voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden beschikt Ippel Dredging over een motorkraanschip. Sinds mei 2009 is E bestuurder en enig aandeelhouder van Ippel Dredging. In oktober 2010 heeft E, vanwege het aflopen in april 2011 van de verzekering van het schip die via Aon loopt, de assurantietussenpersoon benaderd met het verzoek om een nieuwe verzekering af te sluiten. De assurantietussenpersoon heeft in december 2010 een offerte opgevraagd bij Reaal. Reaal heeft vervolgens op 20 januari 2011 een offerte toegestuurd. Op 12 april 2011 neemt Ippel Dredging contact op met de assurantietussenpersoon om te vernemen of de nieuwe verzekering inmiddels rond is. Dit blijkt niet het geval. De tussenpersoon onderneemt direct actie op 18 april Op deze dag wordt een door E ondertekend vragenformulier uitgestuurd. In dit vragenformulier zijn de volgende vragen opgenomen: Heeft u of een van de belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad? Heeft een verzekeringsmaatschappij u, of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opgezegd, geweigerd, of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet? Beide vragen zijn ontkennend beantwoord. Op dezelfde dag bevestigt Reaal dat zij voorlopige dekking verleent. Op 14 juli 2011 ontstaat tijdens baggerwerkzaamheden schade (begroot op ) aan het schip. Kort nadat het schadevoorval zich heeft voorgedaan, informeert Reaal naar de schadestatistiek van de afgelopen vier jaar. E heeft vervolgens bij Aon het schadeverleden van het schip opgevraagd. Uit de opgevraagde informatie blijkt dat het schip de afgelopen jaren drie schadevoorvallen heeft gekend, te weten: 1. schade aan de lier, 2007; 2. schade aan de schroefas, 2009; 3. diefstal van de grijper, Na ontvangst van de schadestatistiek reageert de verzekeraar als volgt: De ( ) statistiek is ronduit schokkend. Immers in het door ons indertijd ontvangen ( ) aanvraagformulier wordt nadrukkelijk vermeld dat er zich de laatste 6 jaren geen schade heeft voorgedaan die tot een uitkering heeft geleid. ( ) Op grond van hetgeen in hetzelfde aanvraagformulier ( ) wordt vermeld wensen wij deze verzekering met terugwerkende kracht tot 13 april 2011 op te zeggen. 18 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

19 Dat betekent dat de verzekering ( ) met terugwerkende kracht wordt doorgehaald en er geen dekking is voor de ontstane schade. De uitkomst is voor Ippel Dredging dat zij geen dekking geniet voor de geleden schade. Ippel Dredging spreekt vervolgens de assurantietussenpersoon aan en vordert een vergoeding van de geleden schade omdat de assurantietussenpersoon onzorgvuldig heeft gehandeld. Het invullen van het vragenformulier Ippel Dredging verwijt de tussenpersoon dat deze in haar zorgplicht als tussenpersoon is tekortgeschoten, omdat deze niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Ippel Dredging verwijt de assurantietussenpersoon dat het vragenformulier in strijd met de werkelijkheid is ingevuld. Is in dit geval onzorgvuldig gehandeld door de assurantietussenpersoon? De rechtbank overweegt dat de maatstaf ter bepaling van de omvang van de zorgplicht is, blijkens vaste jurisprudentie, dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelende beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Deze zorgplicht geldt binnen het kader van de opdracht die de tussenpersoon door de opdrachtgever is verstrekt. Wat van een tussenpersoon in een concreet geval verwacht mag worden, hangt af van de omstandigheden van het geval. De rechtbank overweegt vervolgens dat de zorgplicht van een assurantietussenpersoon met zich brengt dat hij erop toeziet dat door of namens de verzekeringnemer aan de verzekeraar (tijdig) alle mededelingen worden gedaan waarvan hij als redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon behoort te begrijpen dat die de verzekeraar ervan zullen (kunnen) weerhouden om een beroep te doen op het vervallen van het recht op schadevergoeding wegens de niet-nakoming van de mededelingsplicht. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. Het oordeel van de rechtbank Toegepast op het geval Ippel Dredging oordeelt de rechtbank dat de assurantietussenpersoon niet voldaan heeft aan haar zorgplicht en de door Ippel Dredging geleden schade moet vergoeden. Waarom is de tussenpersoon, volgens de rechtbank, onzorgvuldig geweest? Allereerst is voor de rechtbank van belang dat het vragenformulier gezamenlijk op het kantoor van de tussenpersoon door Ippel Dredging en de assurantietussenpersoon is ingevuld. Daarbij is van belang dat de tussenpersoon die ook alle andere verzekeringen voor Ippel Dredging beheert, op de hoogte was Zelfs informatie van vóór een bedrijfsovername moet worden achterhaald van één schadevoorval en er bij het invullen van het aanvraagformulier stil is gestaan bij de vraag of de diefstal ook moest worden ingevuld. De tussenpersoon achtte dit niet nodig omdat verhaalbare schade, zoals de gepleegde diefstal, niet als een schade wordt aangemerkt. Volgens Ippel Dredging heeft de assurantietussenpersoon zelf een kruisje gezet bij het hokje nee. Daarnaast speelt een rol dat E Ippel Dredging in 2009 heeft overgenomen nadat twee schadevoorvallen zich hadden voorgedaan. E wist niet dat deze twee schadevoorvallen zich hadden voorgedaan. De assurantietussenpersoon was bekend met het feit dat E Ippel Dredging recent had overgenomen. De rechtbank oordeelt dat het onder deze omstandigheden op de weg van de tussenpersoon had gelegen om te onderzoeken of met betrekking tot het schip in het verleden schadevoorvallen waren voorgevallen, die gemeld behoorden te worden. De rechtbank meent dat uit de zorgplicht van de tussenpersoon voortvloeit dat er in dit geval een actievere houding mocht worden aangenomen die erin bestaat dat onderzocht wordt of er in het verleden schadevoorvallen zijn geweest. De rechtbank lijkt mede tot dit oordeel te komen gezien het belang van de vragenlijst in het afsluitproces van een verzekering en de gevolgen van een verkeerde invulling voor de dekking. Tot slot De uitspraak illustreert wederom dat de zorgplicht van de tussenpersoon omvangrijk is. Misschien gaat het sommigen ook wel te ver dat zelfs informatie van voor een bedrijfsovername moet worden achterhaald. Van groot belang is echter wel dat de rechtbank de zorgplicht aanneemt op grond van informatie die bij de tussenpersoon bekend is. In dit geval kennis van de recente bedrijfsovername. Uitspraken over de zorgplicht van de tussenpersoon leren dan ook dat de tussenpersoon kennis van de feitelijke situatie van de klant moet inzetten om te waken over de belangen van de klant. Op dit punt mag een actieve houding worden verwacht. AMplus nummer 8-31 augustus

20 SCHADE Wordt de schademarkt op z n kop gezet? De Engelse BGL Group heeft een belang van 85% genomen in de polisvergelijker Verzekeringssite. Oprichter Erik Hordijk hoopt hierdoor zijn groeiplannen sneller en beter te kunnen uitvoeren. Maar het is de vraag of BGL het daarbij laat. Vormt zij de vergelijkingssite om naar Brits model, dan is het niet uitgesloten dat de marktaandelen in de schademarkt dramatisch zullen veranderen. De organisatoren van de AMmasterclass Vergelijkingssites, kans of bedreiging moeten een vooruitziende blik gehad hebben. AM en TeuwenSchouten hadden namelijk Hein Kuiper als spreker weten te strikken. Deze eigenaar van Heinsight International woont al jaren in Engeland en volgt de ontwikkelingen in de Britse verzekeringsmarkt op de voet. Hij belichtte de Engelse ervaringen met vergelijkingswebsites en schetste de belangrijkste lessen die wij in Nederland daaruit kunnen trekken. Misschien dachten de aanwezigen toen nog dat het Kanaal een veilige barricade vormde om de Engelse toestanden buiten onze poorten te houden. Maar een maand later was de overname van Verzekeringssite door BGL eigenaar van onder meer de toonaangevende vergelijkingssite Comparethemarket.com een feit. Ook zonder deze directe Britse invloed ligt het voor de hand dat de ontwikkelingen in ons land niet erg zullen verschillen van die in Engeland, alleen op een iets later tijdstip, aldus Kuiper. Net als de Britten kopen Nederlanders graag online. Wat autoverzekeringen betreft staat Nederland na het Verenigd Koninkrijk nu al op de tweede plaats in de Europese Unie. En het ziet ernaar uit dat jullie op weg zijn om qua online inkopen van schadeverzekeringen de koppositie over te nemen. Reden temeer om na te gaan wat de opkomst van vergelijkingssites in Engeland heeft betekend voor de verschillende marktpartijen. Meer dan alleen keuze uit supermarkten Net als hier hebben de vergelijkers er jaren over gedaan om hun invloed op de markt wezenlijk te laten gelden. Kuiper: De eerste zes jaar waren het vooral de grote maatschappijen en de internetlabels die garen sponnen bij de opkomst van de vergelijkingssites. Parallel daaraan groeiden 20 AMplus nummer 8-31 augustus 2012

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Stel & Toes Assurantiën

Stel & Toes Assurantiën Stel & Toes Assurantiën Dienstenwijzer Particulieren Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ?

Advieswijzer WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Naam en adresgegevens de Kredieter B.V. Strawinskylaan 17 1077 XW AMSTERDAM Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van een aantal financiële diensten Bereikbaarheid U kunt ons op

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Ubels Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Schijven Assurantiën B.V.

Schijven Assurantiën B.V. Schijven Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk. Dienstverleningsdocument Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd in adviseren en afsluiten van verzekeringen. Wij werken vanuit een persoonlijk contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies Ondergetekenden: 1. De heer / mevrouw:. Adres:. Postcode en woonplaats:., hierna te noemen de opdrachtgever(s), en 2. DekkerSolutions Financieel Advies, gevestigd aan de Swan 3, postbus 133 8500 AC te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

VOORTMAN ASSURANTIËN

VOORTMAN ASSURANTIËN Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie