& BIJLAGE SCHOOLGIDS CBS De Zaaier Een school waar je mag laten zien wat je kunt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& BIJLAGE SCHOOLGIDS 2015-2016 CBS De Zaaier Een school waar je mag laten zien wat je kunt"

Transcriptie

1 KALENDER & BIJLAGE SCHOOLGIDS CBS De Zaaier Een school waar je mag laten zien wat je kunt GERSTELAND 1, 9932 HZ DELFZIJL T (0596) E NOORDKWARTIER.NL I 1

2 INHOUDSOPGAVE Ten geleide Kalender 4 Adres - telefoon - - website - bankrekening 5 Schoolbestuur 5 Personeel 6 (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 7 Ouderraad 8 Vakanties en vrije dagen 8 Leerplicht - verlof - verlofregeling 9 Schooltijden 9 Overblijven 9 Voor- en naschoolse opvang 10 Gymnastiek 11 Schoolbegeleiding 11 Leerlingenzorg 11 Contact met de leerkrachten en huisbezoek 11 Rapporten, oudergesprekken en inloopavonden 11 Uitstroomgegevens 12 Bijzondere activiteiten 12 Algemene afspraken m.b.t. begeleiding van leerlingen en/of 13 ondersteuning van leerkrachten Schoolreis en schoolkamp 13 Schoolplein en fietsenstalling 13 Veiligheid, orde en netheid op school 13 Mobiele telefoons 14 Leermiddelen 14 Jeugdbladen 14 Schooltelevisie 14 Computers / Digiborden 14 Ziekte 15 Bereikbaarheid (werkende) ouder(s)/verzorger(s) 15 Stagiaires en cursisten Pedagogische Academie 15 Basisonderwijs Verjaardag van de leerkrachten 15 Hoofdluis 15 Foto s 15 Inzamelingsacties: oud papier batterijen - cartridges 15 Adreswijziging 16 Tot besluit 17 2

3 Beste ouders en verzorgers, Aan het begin van het schooljaar bieden wij u hierbij onze informatie aan in de vorm van een praktische kalender, zoals u dat van ons gewend bent. In de kalender zijn zoveel mogelijk zaken opgenomen die van tevoren gepland zijn. Natuurlijk zullen er in de loop van het jaar ook activiteiten worden gepland die niet in de kalender zijn opgenomen. Hiervan wordt u ruimschoots van tevoren op de hoogte gesteld. De informatie die u nu ontvangt betreft met name praktische zaken. Informatie over hoe wij ons onderwijs hebben ingericht, hoe wij over het onderwijs denken, de identiteit van de school e.d. is opgenomen in de schoolgids. De kalender met de bijbehorende informatie wordt elk jaar herzien. Het is raadzaam de bijlage schoolgids én de kalender goed te bewaren. Zij vullen elkaar aan en zijn voor u een bron van informatie. Daarnaast mailen we elke week een weekbrief, ook hierin wordt u van schoolse zaken op de hoogte gesteld. Ik wens u, mede namens het schoolteam, veel leesplezier. Koen van Gerven 3

4 4

5 ADRES - TELEFOON - - WEBSITE - BANKREKENING Christelijke Basisschool De Zaaier Gersteland HZ Delfzijl Website: Bankrekening C.B.S. de Zaaier: NL11 RABO Bankrekening afd. v. hoogbegaafde kinderen: NL62 RABO SCHOOLBESTUUR De stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier Het postadres: Postbus AA Delfzijl. Het bezoekadres: Noordersingel 1 Delfzijl Telefoon: Raad van Toezicht Klaas van der Wal Otto Albeda Annet Binnekamp Hijlko Feitsma Ageeth Jansma College van Bestuur Geert Meijer Bovenschools management Geert Meijer Wilma Drenth voorzitter lid lid lid lid Directeur bestuurder Directeur Adjunct algemeen directeur GMR 5

6 Vertrouwenspersoon van Noordkwartier: Mevrouw. N. Wiersma Omtadaweg TA t Zandt PERSONEEL Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag onderbouw A Anneke Vondeling (1/2/3) Joke Drijfhamer Joke Drijfhamer Joke Drijfhamer (3) Joke Drijfhamer Joke Drijfhamer middenbouw A (4/5) Anneke Vondeling Anneke Vondeling Jan Jaap Jansen Jan Jaap Jansen Jan Jaap Jansen bovenbouw A (6/7/8) Peter Kuipers Peter Kuipers Peter Kuipers Peter Kuipers Peter Kuipers Klassenassistent Margreet Bruinsma Ondermiddenb B Monie Groothengel Monie Groothengel Monie Groothengel Anneke Vondeling Monie groothengel 2/3/4/5 middenbouw C Jorien Osse Jorien Osse Jorien Osse Anneloes Bakker Anneloes Bakker 5/6 bovenbouw B Renate Merema Renate Merema Renate Merema Mariska Kroon Renate Merema 6/7 (Zwangerschap) Mirjam Poelman Mirjam Poelman Mirjam Poelman Mariska Kroon bovenbouw C Iris Burgstra Iris Burgstra Iris Burgstra Yvonne Postma Yvonne Postma 7/8 intern begeleider Hesselien Flach Hesselien Flach adj dir (ochtend) Marja Dijkstra directeur Koen van Gerven Koen van Gerven Koen van Gerven Koen van Gerven 6

7 MEDEZEGENSCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit Naam Herman Miedema Karlien de Groot Monie Groothengel Joke Drijfhamer Functie Oudergeleding voorzitter oudergeleding personeelsgeleding personeelsgeleding OUDERRAAD Onze ouderraad vergadert ongeveer eens per maand. De belangrijkste taak van de ouderraad is het meehelpen bij en organiseren van feestelijke en bijzondere activiteiten in en rond de school. Als adviseur vanuit de school is Anneke Vondeling bij de bijeenkomsten aanwezig. Bankrekeningnr. NL17RABO t.n.v. O.R. C.B.S. de Zaaier. Dit rekeningnummer kunt u gebruiken om de ouderbijdrage, het schoolreisgeld en/of het schoolkampgeld te storten. We vragen alle ouders een bijdrage van 45,00. Dit is verdeeld in 17,50 voor de ouderbijdrage en 27,50 voor de schoolreis. Voor de ouders van groep 8 geldt dit als een aanbetaling voor het schoolkamp. Het exacte bedrag wordt later in het jaar berekend. Het verschil in aanbetaling en werkelijke kosten wordt dan ook verrekend. Met andere woorden: dan wordt er een aanvullende bijdrage gevraagd óf er wordt geld terugbetaald aan de ouders van de schoolkampkinderen. De samenstelling van de ouderraad is als volgt: Naam Dunja Hendriks Heidi Hut Alinda Doevendans Marjanne Annelies Hommes Marianne Kombrink Functie Voorzitter Penningmeester Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid 7

8 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2015 kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016 voorjaarsvakantie 29 februari t/m 4 maart 2016 paasvakantie 25 maart t/m 28 maart 2016 meivakantie incl. Konings- en Hemelvaartsdag 25 april t/m 6 mei 2016 pinkstervakantie 16 mei 2016 zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 De vrijdagmiddagen voor de kerst- en de zomervakantie is de school dicht. Extra vrije dag Datum Reden Margemiddag studie leraren, kinderen vrij Margemiddag ,, Margemiddag ,, Margedag ,, LEERPLICHT- VERLOF - VERLOFREGELING Verlof dient steeds tijdig en schriftelijk door middel van het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd bij de directeur van de school. Bij kortdurende afwezigheid (bijv. voor bezoek aan huisarts, tandarts, enz.) volstaat een briefje aan de leerkracht. Beoordeling van verlofaanvragen geschiedt aan de hand van de Verlofregeling van de Gemeente Delfzijl. De Verlofregeling is als bijlage opgenomen in de Schoolgids. De school is verplicht ongeoorloofde afwezigheid door te geven aan de leerplichtambtenaar. 8

9 SCHOOLTIJDEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gr. 1 t/m Gr. 5 t/m HBafdeling We willen ons aan de schooltijden houden, vandaar dat er geen oudergesprekken gevoerd kunnen worden voor schooltijd. Een mededeling kan natuurlijk wel maar de leerkrachten hebben hun tijd meer dan nodig voor de voorbereiding en het ontvangen van de kinderen. Aangezien de kinderen van de HB- onderbouwgroep teveel uren maken gedurende het schooljaar, is deze groep een aantal vrijdagen per jaar de gehele dag vrij. OVERBLIJVEN We bieden gelegenheid om uw kind of uw kinderen tegen vergoeding op school in de middagpauze te laten overblijven. Dit geldt uiteraard alleen voor hele schooldagen. Wilt u ervoor zorgen dat ook uw kind ervan op de hoogte is dat het moet overblijven? Het is met name bij jongere kinderen van belang dat ook de leerkracht ervan op de hoogte is. Overblijven gebeurt in de centrale hal en de klassen. Overblijfouders begeleiden het overblijven, dit gebeurt niet door de leerkrachten. Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zelf hun eten en drinken meenemen. Het reglement overblijfregeling basisschool De Zaaier staat op de website van onze school. Hoe kan ik mijn kind aanmelden? Mailadres: Graag willen wij dat u 24 uur van te voren u kind aan-of afmeldt voor de overblijf. Mocht uw kind allergisch zijn voor bepaalde voedingsstoffen, maakt u dit dan z.s.m. aan de leerkracht van uw kind bekend, maar ook aan de overblijfcoördinator. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Het onderwijs heeft er een taak bij gekregen: het (laten) verzorgen van voor- en naschoolse opvang. Onze vereniging heeft ervoor gekozen deze taak uit te besteden aan een instelling voor kinderopvang: Kids2b. Als school onderhouden we contacten met deze instelling 9

10 GYMNASTIEK dag tijd Locatie hoe Onderbouw A Ma t/m vr variabel Speelzaal school Middenbouw A vrijdag 8:30-10:15 t Rek 4/5 met fiets, 3 met auto s Bovenbouw A vrijdag 10:15-11:45 t Rek Fiets Ondermiddenbouw B maandag 8:45-10:15 t Rek met auto s Middenbouw C maandag t Rek fiets Bovenbouw B donderdag 13:45-15:15 De Ringen fiets Bovenbouw C vrijdag 13:00-14:30 t Rek fiets Afspraken gymnastiek We hebben vastgesteld dat de klas altijd naar gym gaat. De leerkracht is autonoom en bepaalt wanneer er van deze regel wordt afgestapt. Te denken valt bijv. aan slechte weersomstandigheden: bij storm, gladheid of onweer is het gevaarlijk voor de leerlingen en is het veiliger om in school te blijven. De leerkracht kan bij zeer uitzonderlijke situaties beslissen of het kind door de ouders naar het gymlokaal gebracht wordt. Die keus is aan de leerkracht en niet aan de ouders. Natuurlijk kan hiervan worden afgeweken als het om een plotselinge calamiteit gaat. Als ouders vinden dat hun kind niet aan de gymles kan deelnemen dan wordt eerst overleg met de leerkracht gevoerd. Ouders kunnen niet eigenhandig besluiten om het kind niet naar gym te laten gaan, eventueel kan een doktersverklaring helderheid scheppen. SCHOOLBEGELEIDING De Zaaier wordt begeleid door Novilo. Novilo begeleidt ons in het creëren van een plek waar in de eerste plaats het welzijn van de leerlingen staat. Daarnaast zijn productiviteit, het behalen van kerndoelen en het aanleren van vaardigheden bij ieder kind voor Novilo van groot belang. Ook op het IVAK zullen wij dit schooljaar weer een beroep doen voor begeleiding bij activiteiten rond de kinderboekenweek en bij andere projecten, waarover u nog nader wordt geïnformeerd. 10

11 LEERLINGENZORG We werken ernaar toe dat we alle leerlingen passend onderwijs kunnen bieden, binnen de mogelijkheden van de school. Juf Hesselien Flach is de intern begeleider van onze school, zij coördineert de leerlingenzorg. Voor haar werkzaamheden als intern begeleider zijn twee dagdelen per week beschikbaar. Hulp vindt in de eigen groep plaats. Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In augustus 2009 zijn we gestart met een Leonardo afdeling in onze school. Hier wordt hoogbegaafde kinderen passend onderwijs geboden. In het schooljaar hebben we besloten verder te werken met Novilo. Kinderen die in onze HBafdeling geplaatst worden moeten voldoen aan een aantal criteria, waarvan de belangrijkste zijn: een i.q.-score op een intelligentietest van 130 of hoger en het hebben van een empathisch vermogen. Het meedraaien in een groep is onderdeel van de intake-procedure. CONTACT MET DE LEERKRACHTEN EN HUISBEZOEK Als u een van de leerkrachten of de directeur even wilt spreken, kunt u altijd langskomen of bellen om een afspraak te maken met de desbetreffende groepsleerkracht of de directeur. Hebt u vragen of opmerkingen, kom gerust langs. Voor of na schooltijd uitgebreid uw zoon of dochter bespreken komt niet altijd goed uit. Leerkrachten zijn dan met de lesvoorbereidingen bezig, hebben net een druk programma gedraaid of staan op tijd omdat er een vergadering gepland staat. Wanneer u dan een afspraak maakt, kan er voldoende tijd genomen worden om met u te spreken. Ouderhulp Bij allerlei activiteiten kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Sterker nog: vaak is ouderhulp onmisbaar. Te denken valt hierbij aan het vervoer van kinderen naar en van een buitenschoolse activiteit, maar ook aan begeleiden van groepjes kinderen in en buiten de school. Oproepen voor hulp staan dan in de weekbrief of er wordt hulp door de groepsleerkrachten geregeld. Soms worden er ouders gevraagd voor het geven van een gastles. Ouderavonden Gedurende het schooljaar zullen een aantal ouderavonden worden georganiseerd. Doel van deze avonden is de ouders te informeren over schoolse zaken, maar ook om ouders met elkaar in contact te brengen. Veel van onze ouders wonen niet naast de deur en zullen elkaar buiten school dan ook niet gauw ontmoeten. De ouderraad organiseert ook elk jaar een ouderavond en aan het eind van het jaar organiseren we een feestelijke ouderavond. Ook wordt er jaarlijks een barbecue georganiseerd door de ouderraad. Het Oudercafé Elke donderdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur organiseren we het oudercafé. Dit is bedoeld om ouders elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee te laten ontmoeten. Om de kosten beheersbaar te houden vragen wij een bijdrage van 0,20 voor een kopje koffie of thee. 11

12 Weekbrief Om u goed te informeren en om het steeds meegeven van losse briefjes waar mogelijk te voorkomen zullen er ook dit schooljaar weer ca. 40 weekbrieven worden uitgeven. In gebroken weken wordt er geen weekbrief gemaakt. U ontvangt de weekbrief per mail. Bovendien staat de laatste weekbrief ook op onze schoolsite. Website Het adres van onze website is: RAPPORTEN, OUDERGESPREKKEN EN INLOOPAVONDEN Door middel van oudergesprekken, rapporten en inloopavonden, waarop wij u uitnodigen op school het werk van uw kind te komen inzien, willen wij u op de hoogte houden van de vorderingen en het wel en wee van uw kind op school. De exacte data vindt u op de kalender. Ook hier geldt: mocht u behoefte hebben aan meer informatie of is iets niet helemaal duidelijk, dan kunt u gerust even langs komen om een afspraak te maken. UITSTROOMGEGEVENS Waar zijn de kinderen van de oude groep 8 naar toe gegaan? Hieronder vindt u een overzicht met richtingen en percentages. Richting Percentage VMBO + LWOO 9 % VMBO 9 % VMBO TL 17 % HAVO 26 % VWO 39 % BIJZONDERE ACTIVITEITEN Naast het dagelijkse schoolwerk organiseren we -vaak met ondersteuning van ouders- op school diverse zogenaamde bijzondere activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de diverse projecten, het werken in Ateliers, het Slotfeest, het laatste Kwartier, etc. Deze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de direct betrokkenen: kinderen en hun leerkrachten. Indien de aanwezigheid van anderen bij deze bijzondere activiteiten mogelijk en/of wenselijk is (inclusief ouders / verzorgers / en / of kinderen die (nog) niet/niet meer op school zitten), zullen zij door middel van een uitnodiging gevraagd worden bij een bepaalde activiteit aanwezig te zijn. 12

13 ALGEMENE AFSPRAKEN m.b.t. BEGELEIDING VAN LEERLINGEN en/of ONDERSTEUNING VAN LEERKRACHTEN Bij sommige activiteiten vragen wij u een groep kinderen te begeleiden bij gegeven opdrachten. Indien zich problemen voordoen met kinderen speelt u dit dan gewoon door naar de groepsleerkracht. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor onze leerlingen. u gaat als groepsleider om met kinderen van anderen. Er zullen u verschillende dingen opvallen, die al dan niet verband houden met uw directe activiteiten. Wij gaan ervan uit dat dergelijke informatie binnenschools blijft, dat doen wij als schoolteam zelf ook. Wij rekenen erop, dat begeleiders die hun medewerking toezeggen die tot het einde van de overeengekomen periode ook daadwerkelijk geven. Alleen op die manier kunnen we een goede planning maken en een goede organisatie neerzetten. Uit bovenstaande moge al blijken, dat wij als team ouderhulp erg waarderen. SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP Alle kinderen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreisje, de groep 8 kinderen gaan op schoolkamp. De bestemmingen zullen, zodra er een keuze is gemaakt, aan de ouders (en natuurlijk de kinderen) bekend gemaakt worden. SCHOOLPLEIN EN FIETSENSTALLING Volgens interne afspraken surveilleren wij op het schoolplein een kwartier voor de aanvang van de lessen en in de ochtendpauze. Na de middagschooltijd blijven vaak kinderen op het schoolplein. Aangezien wij na de lestijden geen toezicht uitoefenen op de kinderen, ligt de verantwoordelijkheid bij de betreffende kinderen, resp. hun ouder(s)/verzorger(s), ook voor evt. aangerichte schade en incidenten en de gevolgen daarvan. Geregeld komt het voor dat kinderen érg vroeg bij school zijn, soms tot meer dan drie kwartier voor aanvang van de lessen. Dat is niet de bedoeling. De school is een kwartier vóór aanvang van de lessen verantwoordelijk voor de kinderen. Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen op het schoolplein niet fietsen en wij vragen u, ouders/verzorgers het goede voorbeeld te geven. VEILIGHEID, ORDE EN NETHEID OP SCHOOL Uit overwegingen van veiligheid en rust dient ieder die tijdens de lesuren de school moet bezoeken zich zo mogelijk eerst te melden bij de directeur of de conciërge. Het is de kinderen niet toegestaan zakmessen, aanstekers en andere mogelijk gevaarlijke spullen bij zich te hebben. Wij zullen die in voorkomende gevallen dan ook innemen. We vinden het fijn om in een nette omgeving te werken. We proberen dan ook onze schoolomgeving (zowel binnen als buiten) zo netjes mogelijk te houden. Vanzelfsprekend rekenen wij op ieders medewerking om schoolterrein en -gebouw in nette staat te houden. SCHOOLTELEVISIE In verschillende groepen worden in de loop van het jaar schooltelevisieseries gevolgd, bijv. in groep 3-4 Huisje, Boompje, Beestje en in groep 5-6 Nieuws uit de Natuur. We kijken via het internet en het digitaal schoolbord. 13

14 MOBIELE TELEFOONS In deze tijd van snelle communicatie en grote bereikbaarheid komt het steeds meer voor dat ook kinderen in de basisschool een mobiele telefoon op zak hebben. Dat kan erg handig zijn wanneer je ver van school woont en op de fiets naar school gaat. In onze school hanteren wij de volgende regels t.a.v. mobieltjes : mobieltjes uit in de school. De school is immers altijd bereikbaar ( ) camera s mogen nooit of te nimmer worden gebruikt in de school of onder schooltijd. Dit om de privacy van anderen niet in gevaar te brengen. mobieltjes in de jaszak laten zitten of bij de juf/meester inleveren en na schooltijd weer meenemen. LEERMIDDELEN De school zorgt voor de benodigde leer- en hulpmiddelen, met name (eenmalig) voor een vulpen, een gevulde kleurdoos, een potlood, gum, liniaal en ringband. Het komt voor dat er met schooleigendommen iets mis gaat door een klein ongelukje. Daar maken we in principe geen punt van. Bij kennelijke vernieling zal de leerling op zijn gedrag worden aangesproken en ouders om een vergoeding worden gevraagd. JEUGDBLADEN Ook dit jaar weer willen wij u in de gelegenheid stellen voor uw kind een abonnement te nemen op een van de jeugdbladen BOBO (gr. 1-2), OKKI (gr. 3-4), TAPTOE (gr. 5 t/m 8), de National Geographic Junior (gr. 6 t/m 8), FLO (gr. 7 8) of HELLO YOU (gr. 7-8). Ook van uitgeverij Malmberg wordt via de school de mogelijkheid geboden in te tekenen op een pakket leesboeken uit de serie BOEKTOPPERS. Abonneren op deze bladen kan trouwens ook via internet. COMPUTERS en I.C.T. Computers zijn bijna niet meer weg te denken uit onze school. In iedere groep wordt ermee gewerkt. Regelmatig worden zowel soft- als hardware aangepast of vervangen. Meester Peter is onze I.C.T.-er en richt zich met name op het dagelijks gebruik van de computers en de inhoudelijke kant ervan. Het systeembeheer hebben we uitbesteed aan QLict, een extern bureau. In de HB-groepen wordt gebruik gemaakt van Apple MacBooks. Alle kinderen hebben een Macbook en deze worden intensief gebruikt voor allerlei zaken. ZIEKTE Graag ontvangen wij bij ziekte van uw kind voor het begin van de lessen even een berichtje, telefonisch of schriftelijk. Indien uw kind niet aanwezig is op school en wij geen bericht van u hebben ontvangen, maken wij ons ongerust en wordt u door ons gebeld; dit om te voorkomen dat kinderen kwijt raken. 14

15 VERJAARDAG VAN DE LEERKRACHTEN De verjaardagen van de personeelsleden worden gevierd in eigen klas. De betreffende leerkracht zal zelf de datum aangeven. BEREIKBAARHEID (WERKENDE) OUDER(S)/VERZORGER(S) Indien u overdag (vaak) niet thuis bent, kan het nuttig zijn, dat wij een adres en/of telefoonnummer hebben voor geval van nood. Wanneer uw telefoonnummer verandert, wilt u dit dan doorgeven aan de school? STAGIAIRES EN CURSISTEN PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (PABO) Onze school verleent medewerking aan de vorming en opleiding van jonge meesters en juffen. Wij bieden hen de gelegenheid praktijkervaring op te doen. Ook studenten van andere onderwijsinstellingen bieden wij aan enige tijd op onze school rond te kijken. Soms vragen oud-leerlingen ons om een stage- of snuffelstageplaats. Het kan zijn dat uw kind thuis komt met de mededeling, dat er een nieuwe juf of meester op school is. Via onze weekbrief stelt de betrokkene zich altijd even voor. HOOFDLUIS Hoofdluis is vooral na vakanties op veel scholen een steeds terugkerend probleem. Valse schaamte speelt ook vaak een belangrijke rol mee, hoewel algemeen bekend is dat zelfs de meest hygiënische kinderen kans lopen hoofdluis te krijgen. Waar veel kinderen bij elkaar zijn is de kans op overlopen altijd aanwezig. Dus ouders, mocht uw kind hoofdluis hebben, geef ons dan een seintje, zodat een plaag voorkomen kan worden. FOTO S Bij een aantal bijzondere activiteiten worden er foto's gemaakt. Deze foto s zijn vaak te zien op onze website. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind daar te zien is, dan vernemen wij dat graag even schriftelijk van u. Jaarlijks worden van de kinderen door een schoolfotograaf (groeps)foto s gemaakt. De setjes foto s worden u daarna vrijblijvend aangeboden. Wij rekenen op uw medewerking bij een vlotte verwerking en afhandeling. INZAMELINGSACTIES: OUD PAPIER BATTERIJEN CARTRIDGES Uit de opbrengsten kunnen dingen betaald worden, waarvoor anders wellicht geen geld beschikbaar is. Vraag ook uw kinderen mee te verzamelen; hoe hoger de opbrengst, hoe meer voor hen mogelijk is! Over de resultaten wordt u geïnformeerd via de weekbrief. Door de ouderraad wordt de inzameling georganiseerd van:- oud papier: de data worden u via de weekbrief meegedeeld;- batterijen: de inzameldoos staat in de hal van de school. We zamelen ook lege inktcartridges, toners en mobiele telefoons in. We doen dit om twee redenen: ten eerste omdat het milieu spaart en ten tweede omdat het ook iets oplevert. (Nee, geen geld, maar leer- of speelmiddelen) De inzameldoos hiervoor staat in de hal van de school. De grote doos is bedoeld voor de toners en de kleine doos is bestemd voor inktcartridges en mobiele telefoons. 15

16 ADRESWIJZIGING e.d. Mocht u gaan verhuizen, een nieuw telefoonnummer krijgen of veranderen van huisarts of tandarts, dan vernemen wij dat graag van u, liefst schriftelijk. Geregeld komt het voor dat ouders vergeten een gewijzigd telefoonnummer door te geven aan de school. Dat kan vervelend zijn op het moment dat we ouders proberen te bereiken omdat een kind bijv. ziek is geworden. Vandaar ook ons uitdrukkelijk verzoek om veranderde telefoonnummers zo spoedig mogelijk door te geven aan de school. 16

17 TOT BESLUIT.. Uw kind doet elke dag zijn/haar best om het schoolwerk goed te doen. Een kind dat trots is op zijn/haar werk is vaak een gelukkig kind. En je kind gelukkig zien is iets waar je als ouder van kunt genieten. We hopen dan ook dat u het komend jaar veelvuldig van uw trotse kind(eren) zult genieten! Laat het ons weten, als u suggesties of wensen hebt: wij stellen dat zeer op prijs. Een gesprekje kan vaak verhelderend werken en waarschijnlijk bijdragen tot een goed wederzijds begrip. We zijn ons er schoolteam terdege van bewust dat we dagelijks met úw kinderen werken die aan onze zorg toevertrouwd zijn. Mochten er dan ook zaken zijn die u met ons wilt bespreken, aarzelt u dan niet en kom. Samen met u, ouders, hopen wij in het nieuwe schooljaar weer te mogen werken in het belang van de kinderen, waarbij uw vertrouwen, steun en medewerking onmisbaar zullen zijn. Wij rekenen ook dit jaar weer op u! Mede namens het schoolteam, Koen van Gerven 17

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 1 no.

Nieuwsbrief Jaargang 1 no. Nieuwsbrief Jaargang 1 no. Obs De Munte Antoni Verburghwijk 5 9948 PA Termunterzijl Tel: 0596-601654 www.obsdemunte.nl obsdemunte@marenland.org Dir.: J. Duut Geachte Ouders/Verzorgers, 27 mei 2016 Nieuws

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 NIEUWSBRIEF September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 E: directie@cbsnederwoudlunteren.nl W: www.cbsnederwoudlunteren.nl Welkom

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni Beste ouders,

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni Beste ouders, Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 13, nummer 20 vrijdag 29 juni 2012 Beste ouders, In deze voorlaatste nieuwsbrief kunt u lezen over het afscheid van juffrouw Marie-José

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Welkom bij CBS Op Dreef

Welkom bij CBS Op Dreef Welkom bij CBS Op Dreef Voor het eerst naar school. Intakegesprek Binnenkort gaat uw kind voor het eerst naar school. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeftes van uw kind, is het voor ons

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 20 nr. 10-26 augustus 2014 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Groepsgrootte 2014 / 2015 Bij de start van het nieuwe schooljaar is het

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 In dit nummer: oke op school nieuwe collega ouderbijdrage en schoolreis Kinderyoga ziekmeldingen LoS Droomspeelbus schoolschaak vermist

Nieuwsbrief 2 In dit nummer: oke op school nieuwe collega ouderbijdrage en schoolreis Kinderyoga ziekmeldingen LoS Droomspeelbus schoolschaak vermist Nieuwsbrief 2 In dit nummer: oke op school nieuwe collega ouderbijdrage en schoolreis Kinderyoga ziekmeldingen LoS Droomspeelbus schoolschaak vermist Kalender Het Spectrum 2015 2016 Regenboogweg 47 Almere

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief Activiteitenkalender Di. 23-06: Schoolreisje middenbouw Vr. 26-06: Verslagen mee naar huis Ma. 29-06 t/m 03-07: Week van de oudergesprekken Woe 01-07: Wisselochtend Vr. 03-07: Bouwverlatersactiviteit Di.

Nadere informatie

Schooljaar. Activiteiten. kalender

Schooljaar. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 Activiteiten kalender CB de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol Tel 0591-552 655 zwaluw@viviani.nl www.cbdezwaluw.nl Beste ouders en verzorgers Voor u ligt de activiteitenkalender

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 26 augustus 2016 Jaargang 23 nr. 1 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR

JAARBOEKJE SCHOOLJAAR JAARBOEKJE SCHOOLJAAR 2016-2017 Inleiding Het jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids. Naast het jaarboekje ontvangt u in de loop van het schooljaar ook het Inhoudelijk Jaarverslag van het afgelopen

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Start van het schooljaar

Start van het schooljaar 3 SEPTEMBER 2014 1 Start van het schooljaar De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer bijna op. Voor sommige kinderen was het begin best even spannend, een nieuwe juf of meester,

Nadere informatie