FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEGROTING 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEGROTING 2015"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING Nota 09 Ref: C Brussel, 20 april 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEGROTING JAARREKENING 2014 De jaarrekeningen 2014 sluiten af met een verlies van 3.856, maar dit verbergt een uitzonderlijk positief jaar. Om de omzetting van de lidgelden van maand tot maand naar kalenderjaar te realiseren (voor de toegetreden leden) werd immers lidgelden die in 2014 geïnd werden overgedragen naar Zonder deze operatie zou het jaar dus afsluiten met een positief saldo van Dit is het beste resultaat ooit. De belangrijkste verschillen tov de begroting: Kosten: Lagere kost voor infrastructuur en werkingskosten algemeen ( 2.600) Lagere loonkosten ( 3.600) Inkomsten: Wat hogere inkomsten uit lidgelden (onafgezien van de overdracht van zowat de helft van de lidgelden ( 2.500). Dit is onverwacht gezien het hoge aantal opzeggingen eind van het jaar Hogere bijdrage Verso ( ). Verso betaalde over 2014 uiteindelijk toch de vroegere bijdrage omdat aan vleva geen extra vergoeding betaald werd (wat volgens afspraak van onze dotatie zou verminderd worden). Positievere resultaten in de projecten ( 5.000) In bijlage de resultatenrekening 2014 (met begroting 2014 en saldo) en de officiële jaarrekening zoals aangeleverd door het boekhoudkantoor De Kleine Prins. (Dit is de eerste jaarrekening die door het boekhoudkantoor opgemaakt werd, vandaar de gewijzigde lay out van de resultatenrekening.) Voorstel van beslissing: De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed. 2 BEGROTING 2015 Personeel: De stafmedewerkster vraagt naar tijdskrediet (vermindering arbeidsprestaties met 1/5). Dit is op zich niet problematisch als er dan minder projecten uitgevoerd worden. We proberen het juiste evenwicht te vinden. Lidgelden voor toegetreden leden zijn flink lager ingeschat. We noteerden recent niet minder dan 15 ontslagnames, dikwijls ook gecombineerd met het niet betalen van lidgeldfac p. 1 van 2

2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEGROTING 2015 turen over het voorbije jaar! De impact van het bezuinigingsbeleid van de overheid is dus direct in onze inkomsten voelbaar. Hopelijk bereiken we in 2015 de ondergrens en kunnen we tegelijk ook weer enige groei realiseren obv project met in C. Projecten: Project After Care Gurantee (Agentschap Jongerenwelzijn) is goedgekeurd en zal door ons aangestuurd worden Project Special Youth Care Platform wordt gecontinueerd (met lichte budgetverhoging, is opnieuw Agentschap Jongerenwelzijn) De samenwerking met in C loopt ook in 2015 nog door. Voorlopig leidt dit tot een positief saldo van ongeveer (in de reële werking. Als gevolg van de overdracht van lidgelden uit 2014 zal de reële winst een stuk hoger liggen.) In bijlage de gedetailleerde begroting. Voorstel van beslissing: De AV keurt de begroting 2015 goed en geeft de RvB en het DB mandaat om deze uit te voeren. Jos Sterckx Directeur p. 2 van 2 Ref doc: C211509

3 Balans algemene rekeningen t/m 12/ / /2014 Nummer Naam Saldo Budget Verschil Verschil % Saldo Budget Verschil Verschil % Overgedragen winst ,44 0, , ,71 0, , Overgedragen winst of verlies ,44 0, , ,71 0, , Klasse ,44 0, , ,71 0, ,71 Kenniscentrum Soc. E Immateriële vaste activa ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, Immat vaste activa afschrij ,96 0, , ,04 0, , Immateriële vaste activa 719,27 0,00 719, ,04 0, , Machines kantoor 4.381,70 0, , ,71 0, , Afschrijv. machine kantoor 1.839,88 0, , ,39 0, , Install., mach. en uitrusting 2.541,82 0, , ,32 0, , Borgtochten betaald in contant 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250, Financiële vaste activa 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250, Klasse ,09 0, ,09 34,72 0,00 34, Algemeen klanten ,92 0, , ,73 0, , Handelsvorderingen ,92 0, , ,73 0, , Diverse vorderingen 4.837,53 0, , ,53 0, , Vordering subsidie ,00 0, , ,00 0, , Overige vorderingen ,53 0, , ,53 0, , Algemeen leveranciers 810,83 0,00 810, ,91 0, , Te ontvangen facturen 5.480,00 0, , ,00 0, , Handelsschulden max 1 jaar 6.290,83 0, , ,09 0, , Bedrijfsvoorheffing 2.433,57 0, , ,57 0, , Te betalen RSZ 1.401,57 0, , ,57 0, , Verschuldigde bezoldigingen 2.611,32 0, ,32 695,85 0,00 695, Provisie vakantiegeld ,01 0, ,01 436,03 0,00 436, Schuld.mbt bel.,bez.,soc.last ,47 0, , ,02 0, , Diverse schulden 99,66 0,00 99,66 99,66 0,00 99, Diverse schulden max 1 jaar 99,66 0,00 99,66 99,66 0,00 99, Over te dragen kosten 0,00 0,00 0, ,33 0, , Verkregen opbrengsten 0,00 0,00 0,00 166,17 0,00 166, Over te dragen opbrengsten ,64 0, , ,64 0, , Overlopende rekeningen ,64 0, , ,14 0, , Klasse ,15 0, ,15 489,65 0,00 489,65 20/04/2015 Pagina 1

4 Balans algemene rekeningen t/m 12/ / /2014 Nummer Naam Saldo Budget Verschil Verschil % Saldo Budget Verschil Verschil % Fortis spaarrekening ,37 0, , ,75 0, , Fortis zicht Euro ,13 0, , ,41 0, , Kredietinstellingen ,50 0, , ,34 0, , Klasse ,50 0, , ,34 0, ,34 Kenniscentrum Soc. E Huur van gebouwen 1.478,43 0, , ,43 0, , Kostendelende vereniging , , ,21 16,94 % , , ,21 16,94 % Vergoedingen + honoraria 4.627, ,10 283,06 5,76 % 4.627, ,10 283,06 5,76 % Verplaat. personeel openbaar 207, , ,50 83,05 % 207, , ,50 83,05 % Verplaats. personeel parking 84,50 0,00 84,50 84,50 0,00 84, Verplaatsingen derden 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 162, Verplaatsingen buitenland 4.045, , ,42 58,64 % 4.045, , ,42 58,64 % Verzending 141,90 153,00 11,10 7,25 % 141,90 153,00 11,10 7,25 % Mobiele telefonie 990,10 120,00 870,10 725,08 % 990,10 120,00 870,10 725,08 % Website 1.308, ,45 57,93 4,63 % 1.308, ,45 57,93 4,63 % ICTondersteuning 1.573, ,38 286,38 15,40 % 1.573, ,38 286,38 15,40 % Documentatie vorming stdag 174,14 0,00 174,14 174,14 0,00 174, Onthaal en vergaderingen 676, ,00 343,63 33,69 % 676, ,00 343,63 33,69 % Kantoorbenodigdheden 65,16 102,00 36,84 36,12 % 65,16 102,00 36,84 36,12 % Kleine aankopen 0,00 102,00 102,00 100,00 % 0,00 102,00 102,00 100,00 % Kopiekosten (kosten ver) 0,00 250,00 250,00 100,00 % 0,00 250,00 250,00 100,00 % Dienstprestatie Maaltijdscheq. 509,62 0,00 509,62 509,62 0,00 509, Sociaal secretariaat 1.043, ,00 771,72 42,52 % 1.043, ,00 771,72 42,52 % Diensten en diverse goederen , , ,30 6,33 % , , ,30 6,33 % Bezoldiging bedienden BW , , ,62 16,45 % , , ,62 16,45 % RSZ werkgever ,80 0, , ,80 0, , Wetsverzekering 1.063,23 0, , ,23 0, , Patronale bijdrage Idewe 172,25 150,00 22,25 14,83 % 172,25 150,00 22,25 14,83 % Sociaal abonnement 2.402,16 0, , ,16 0, , Groepsverzekering 3.500, ,22 906,22 20,57 % 3.500, ,22 906,22 20,57 % Maaltijdcheques personeel 3.386,43 0, , ,43 0, , Mutatie provisie vakantiegeld 436,03 0,00 436,03 436,03 0,00 436, Diverse personeelslasten 4.897,73 0, , ,73 0, , Div. personeelslasten Tobias , ,14 77,14 0,54 % , ,14 77,14 0,54 % Bezold. soc.lasten en pensioen , , ,35 1,94 % , , ,35 1,94 % Afschrijving immat vaste activ 2.542, ,37 151,33 5,62 % 2.542, ,37 151,33 5,62 % Afschrijving machines kantoor 1.555, ,00 355,39 29,62 % 1.555, ,00 355,39 29,62 % Afschr., waardeverm. en voorz , ,37 204,06 5,24 % 4.097, ,37 204,06 5,24 % 20/04/2015 Pagina 2

5 Balans algemene rekeningen t/m 12/ / /2014 Nummer Naam Saldo Budget Verschil Verschil % Saldo Budget Verschil Verschil % Diverse 0,00 520,20 520,20 100,00 % 0,00 520,20 520,20 100,00 % Diverse kosten projecten 98,20 0,00 98,20 98,20 0,00 98, Diverse bijdragen Lidgelden 252, ,00 997,69 79,82 % 252, ,00 997,69 79,82 % Vertegenwoordiging 50,00 300,00 250,00 83,33 % 50,00 300,00 250,00 83,33 % Vorming 0,00 300,00 300,00 100,00 % 0,00 300,00 300,00 100,00 % Proj 'Without Borders' Bulg. 0, , ,00 100,00 % 0, , ,00 100,00 % Project 'Lets move the market' 1.258,65 0, , ,65 0, , Project 'Play Europe' ,00 0, , ,00 0, , Proj. 'Social Entrepr.Network' 2.763,06 0, , ,06 0, , Project 'Youth Care' 4.270,00 0, , ,00 0, , Proj.'InC praktijinst EUfond 786,29 0,00 786,29 786,29 0,00 786, Project IrecoopSOM 1.140,00 0, , ,00 0, , Andere bedrijfskosten , , ,31 122,93 % , , ,31 122,93 % Betalingsverschillen 0,98 0,00 0,98 0,98 0,00 0, Bankkosten 48,20 18,60 29,60 159,14 % 48,20 18,60 29,60 159,14 % Financiële kosten 49,18 18,60 30,58 164,41 % 49,18 18,60 30,58 164,41 % Uitzonderlijke kosten 1.149,48 0, , ,48 0, , Uitzonderlijke kosten 1.149,48 0, , ,48 0, , Overboeking op het resultaat ,44 0, , ,44 0, , Verwerking van de resultaten ,44 0, , ,44 0, , Klasse , , ,22 13,47 % , , ,22 13,47 % Kenniscentrum Soc. E Lidgelden Aleden , , ,45 41,69 % , , ,45 41,69 % Lidgeld Verso , , ,36 66,55 % , , ,36 66,55 % Lidgeld koepels , ,92 650,65 2,88 % , ,92 650,65 2,88 % Subs min welzijn , ,00 0,00 0,00 % , ,00 0,00 0,00 % Omzet , , ,74 8,44 % , , ,74 8,44 % RSZverminderingen 0, , ,60 100,00 % 0, , ,60 100,00 % Toelage Gesco's , ,00 847,80 1,88 % , ,00 847,80 1,88 % IPAkorting bv 1.390, ,00 13,58 0,99 % 1.390, ,00 13,58 0,99 % VIA3 akkoord subsidie VlGem 0, , ,00 100,00 % 0, , ,00 100,00 % Subtotaal , , ,82 9,07 % , , ,82 9,07 % Project Sociale Economie , , ,60 11,32 % , , ,60 11,32 % Dienstverlening SLN 2.876, ,22 0,00 0,00 % 2.876, ,22 0,00 0,00 % Vergoeding sprekers 610, ,00 390,00 39,00 % 610, ,00 390,00 39,00 % Proj Jeugdzorg Eur Niveau VLO 4.615, ,50 0,50 0,01 % 4.615, ,50 0,50 0,01 % Project 'Lets move the market' 1.212, , ,77 51,51 % 1.212, , ,77 51,51 % Project 'Play Europe' ,00 0, , ,00 0, ,00 20/04/2015 Pagina 3

6 Balans algemene rekeningen t/m 12/ / /2014 Nummer Naam Saldo Budget Verschil Verschil % Saldo Budget Verschil Verschil % Proj. 'Social Entrep. Network' , ,00 0,00 0,00 % , ,00 0,00 0,00 % Project 'Youth Care' 5.000,00 0, , ,00 0, , Project 'EMIN' 2.400, ,00 400,00 20,00 % 2.400, ,00 400,00 20,00 % Project IrecoopSOM 2.280,00 0, , ,00 0, , Diverse recuperaties 0, , ,00 100,00 % 0, , ,00 100,00 % Recup verplaatsingen buitenlan 3.628,68 0, , ,68 0, , Andere bedrijfsopbrengsten , , ,81 27,82 % , , ,81 27,82 % Financiële inkomsten 0,00 250,00 250,00 100,00 % 0,00 250,00 250,00 100,00 % Opbrengst spaarrekening 43,82 0,00 43,82 43,82 0,00 43, Betalingsverschillen 1,11 0,00 1,11 1,11 0,00 1, Financiële opbrengsten 44,93 250,00 205,07 82,03 % 44,93 250,00 205,07 82,03 % Uitzonderlijke opbrengsten 442,00 312,00 130,00 41,67 % 442,00 312,00 130,00 41,67 % Uitzonderlijke opbrengsten 442,00 312,00 130,00 41,67 % 442,00 312,00 130,00 41,67 % Onttrekking aan het resultaat ,15 0, , ,15 0, , Resultaatverwerking ,15 0, , ,15 0, , Klasse , , ,33 11,66 % , , ,33 11,66 % Kenniscentrum Soc. E ALGEMEEN TOTAAL 0, , ,89 100,00 % 0, , ,89 100,00 % 20/04/2015 Pagina 4

7 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKTvzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Kenniscentrum Sociaal Europa... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Kongostraat Nr.:... 7 Bus:... Postnummer: Gemeente:... Gent Land:... België Rechtspersonenregister (RPR) Rechtbank van Koophandel van:... Gent, afdeling Gent Internetadres :.... Ondernemingsnummer BE DATUM 22 / 09 / 2011 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 / 04 / 2015 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01 / 01 / 2014 tot 31 / 12 / 2014 Vorig boekjaar van 01 / 01 / 2013 tot 31 / 12 / 2013 De bedragen van het vorige boekjaar zijn / XXXXXX zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse vereniging Luc Henau Rooberg 44 bus A, 9860 Oosterzele, België SOM de federatie van Sociale Ondernemingen vzw Nr.: BE Potvlietlaan 4, 2de verdieping, 2600 Berchem (Antwerpen), België Voorzitter van de Raad van Bestuur Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Luc Jaminé Vlaams Welzijnsverbond vzw Nr.: BE Guimardstraat 1, 1040 Etterbeek, België Fanny De Langhe Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: , 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6, 8 Luc Henau Voorzitter Raad van Bestuur Handtekening (naam en hoedanigheid) Facultatieve vermelding. Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging zonder winstoogmerk. OCR9002 Schrappen wat niet van toepassing is.

8 VKTvzw 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Kruispunt MigratieIntegratie vzw Nr.: BE Vooruitgangstraat 323 bus 1, 1030 Schaarbeek, België Fons Ravijts Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Nr.: BE Reigerstraat 10, 9000 Gent, België Arne Fockaert Zorgnet Vlaanderen vzw Nr.: BE Guimardstraat 1, 1040 Etterbeek, België Miek Peeters InC vzw Nr.: BE Kanunnik De Deckerstraat 20 bus A, 2800 Mechelen, België Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw Nr.: BE Paviljoenstraat 79, 1030 Schaarbeek, België Piet Van Schuylenbergh Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw Nr.: BE Goosensvest 34, 3300 Tienen, België Stef De Cock Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Nr.: BE SintHuibrechtstraat 19, 1150 SintPietersWoluwe, België Christian Horemans Federatie van WitGele Kruisverenigingen Vlaanderen vzw Nr.: BE Frontispiesstraat 8 bus 1.2, 1000 Brussel, België Hendrik Van Gansbeke Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Nr.: BE Vooruitgangstraat 323 bus 2, 1030 Schaarbeek, België First VKTvzw / 13

9 VKTvzw 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Chris Truyens Vlaamse Christelijke Mutualiteiten Nr.: BE Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, België JeanPierre Descan First VKTvzw / 13

10 VKTvzw 1.2 OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Facultatieve vermeldingen: indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting, B. Het opstellen van de jaarrekening, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhoudersfiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) de kleine prins bvba Nr.: BE Pastoor Legrandstraat 57, 3012 Wilsele, België B Bruno Deprins (Boekhouder) First VKTvzw / 13

11 VKTvzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA... 20/ Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa / Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging of stichting... 22/ Overige... 22/ Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging of stichting Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging of stichting Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging of stichting Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa / VLOTTENDE ACTIVA... 29/ Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan nietrentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden... 30/ Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar... 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan nietrentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen / Liquide middelen... 54/ Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE ACTIVA... 20/ First VKTvzw / 13

12 VKTvzw 2.2 PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar EIGEN VERMOGEN...(+)/() 10/ Fondsen van de vereniging of stichting...(+)/() Beginvermogen...(+)/() Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen positief (negatief) resultaat...(+)/() Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten / Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht SCHULDEN... 17/ Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden / Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden / Overige leningen / Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Nietrentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar / Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen / Overige leningen Handelsschulden Leveranciers / Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen / Bezoldigingen en sociale lasten / Diverse schulden Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten / Andere rentedragende schulden Andere schulden, nietrentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen / TOTAAL VAN DE PASSIVA... 10/ First VKTvzw / 13

13 VKTvzw 3 RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge...(+)/() Bedrijfsopbrengsten*... 70/ Omzet* Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies*...(+)/() Handelsgoederen, grond en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*...(+)/() 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen...(+)/() Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)...(+)/() 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)...(+)/() 635/ Andere bedrijfskosten / Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten..() Positief (Negatief) bedrijfsresultaat...(+)/() Financiële opbrengsten Financiële kosten...(+)/() Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening...(+)/() Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten...(+)/() Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar...(+)/() * Facultatieve vermelding. First VKTvzw / 13

14 VKTvzw 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen positief (negatief) resultaat...(+)/() Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar (+)/() Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar...(+)/() 14P Onttrekking aan het eigen vermogen / aan de fondsen van de vereniging of stichting aan de bestemde fondsen Toevoeging aan de bestemde fondsen Over te dragen positief (negatief) resultaat...(+)/() (14) First VKTvzw / 13

15 VKTvzw TOELICHTING STAAT VAN DE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/() Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/() Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (21) 719 First VKTvzw / 13

16 VKTvzw Codes Boekjaar Vorig boekjaar MATERIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 569 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/() Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/() Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx 284 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/() Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (22/27) WAARVAN In volle eigendom van de vereniging of stichting First VKTvzw / 13

17 VKTvzw Codes Boekjaar Vorig boekjaar FINANCIËLE VASTE ACTIVA Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere...(+)/() Andere mutaties...(+)/() Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/() Meerwaarden per einde van het boekjaar Waardeverminderingen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere...(+)/() Waardeverminderingen per einde van het boekjaar Nietopgevraagde bedragen per einde van het boekjaar P xxxxxxxxxxxxxxx... Mutaties tijdens het boekjaar...(+)/() Nietopgevraagde bedragen per einde van het boekjaar NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (28) 250 First VKTvzw / 13

18 VKTvzw 5.5 RESULTATEN PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONAverklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ,5 2,6 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten...(+)/() Ouderdoms en overlevingspensioenen FINANCIËLE RESULTATEN Geactiveerde intercalaire interesten Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de verhandeling van vorderingen Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter...(+)/() First VKTvzw / 13

19 VKTvzw 7 WAARDERINGSREGELS De waarderingsregels worden opgesteld door de Raad van Bestuur van de vereniging en beantwoorden aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Er wordt rekening gehouden met de beginselen van continuïteit, voorzichtigheid, bestendigheid, individuele waardering, en toekenning van kosten en opbrengsten aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De regels worden jaar na jaar bestendig en stelselmatig toegepast. Zij hangen niet af van het resultaat van het boekjaar. Afwijkingen worden in de toelichting van de jaarrekening vermeld en toegelicht. Waarderingsregels afschrijvingen: algemeen: uitgangspunt van de waardering is de aanschaffingswaarde. Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen onder aftrek van de geboekte afschrijvingen, behalve indien de toepassing van deze waarderingsregel niet leidt tot een waar en getrouw beeld, in welk geval hier kan worden van afgeweken. Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan aanschaffingsprijs, dewelke naast aankoopprijs ook bijkomende kosten kan bevatten, zoals vervoerskosten, registratierechten, installatiekosten enz... Indien de aanschaffingswaarde niet bekend is, vb. in geval van een gift in natura, dan wordt het goed geboekt tegen marktwaarde. Er kan tot herwaardering van bepaalde vaste activa worden overgegaan indien de waarde van het actief op vaststaande en duurzame wijze boven de boekwaarde uitstijgt. Indien een actief vaststaand en duurzaam onder de boekwaarde belandt, dan mag worden overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijving of tot waardevermindering. er wordt tot activering overgegaan vanaf een aankoopwaarde van EUR. Indien verschillende onderdelen van een groter geheel elk een kleinere waarde hebben dan EUR, maar samen meer waarde hebben dan dit grensbedrag, dan mogen zij gebundeld en op deze wijze alsnog geactiveerd worden (vb. inrichting van een bureau met tafels, stoelen en kasten; aankoop van scherm, pc, printer en scanner die samen één werkstation vormen enz...). ontwerp logo wordt afgeschreven over 5 jaar websiteontwerp en ontwerp visitekaartjes worden afgeschrven over 3 jaar IT wordt afgeschreven over 3 jaar mobiele telefoons over 2 jaar andere installaties, machines en uitrusting over 5 jaar meubilair over 10 jaar alle afschrijvingen gebeuren lineair en op jaarbasis kapitaalsubsidies worden opgenomen in de opbrengsten tegen dezelfde snelheid als de investeringen worden afgeschreven waaraan ze gelinkt zijn Waarderingsregels vorderingen: op vorderingen worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op vervaldag. Op deze vorderingen mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. Concreet worden bij het afsluiten van het boekjaar de openstaande klantenfacturen en vorderingen op hun betaalbaarheid bekeken. First VKTvzw / 13

20 Begroting C211509b Bijlage begroting 2015.docx.xlsx Begr 153 Begr 2015 (V3 AV apri15) RekNr Omschrijving bestuur UITGAVEN Uitgaven subtotalen Lonen (rubr62) , Loonkosten constant beleid , Uren via Verso ,00 Bedrijfsgeneeskundige dienst 150,00 Arbeidstijdvermindering AR ,35 Groepsverzekering 4 405,84 Afschrijvingen (rubr63) 3 893,37 Afschrijving Inrichting (kostend) Afschrijving meubilair Afschrijving installaties 1 200,00 Afschrijving huisstijl + website 2 693,37 Werkingskosten (rubr61) , Huur en huurlasten (kostend ver) , Verplaatsingskosten (binnenland) 1 250, Verplaatsingen (Buitenland) 2 000, Verzendingskosten 141, Telefoon/GSM (deels kostend ver) internet/website (deels kostend ver) 1 250, ICTondersteuning (deels kostend ver) 1 859, Onthaal en vergaderkosten 1 000, Kantoorbenodigdheden (deels kostver) 100, Kleine aankopen 100, Kopiekosten (kostend ver) Externe experten Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie 139,15 Kosten boekhouding 3 200,00 sociaal secretariaat 1 300,00 Diverse kosten (rubr64) , Diverse 150, Diverse bijdragen (lidgelden) 252, Vertegenwoordiging 150, Vorming 250,00 Projecten algemeen 2 000,00 Project SE onkosten ,00 Proj 'Let's move the market' Play Europe 9 000,00 Proj 'SEN' 500,00 Proj 'After care guarantee' 1 500,00 Financiële kosten (rubr65) 50, Bankkosten 50,00 Betalingsverschillen 20/04/2015

21 Begroting C211509b Bijlage begroting 2015.docx.xlsx Begr 153 Begr 2015 (V3 AV apri15) Uitzonderlijke uitgaven (rubr66) Regularisaties vorig boekjaar , ,34 INKOMSTENInkomsten Leden Europese subsidies , Leden ,73 Leden (geen lidfederatie) ,17 Koepels , Verso , Ledenfederaties ,65 Sectorsubsidies (reccurent) , Subsidie WVG , SLN derden 2 876,22 Sociale economie ,10 Migratie Integratie PM Loonsubsidies (reccurent) , Loonsubsidie Gesco , IPAkorting bedrijfsvoorheffing 1 305, RSZvermindering 1 800,00 VIAakkoord Gesco Projecten/Consultancy (niet recccurent) , Andere (kleine opdrachten, spreekbeurten, ) 500, Project 'Without Borders' (ism BG) Platform Special Youth Care 6 760, Recup buitenlandse verplaatsingen Play Europe ,00 Let s move the market Diverse recuperaties After care Guaratee 7 150,00 Financiële opbrengsten (rubr76) 43, Financiële inkomsten 43,82 Uitzonderlijke opbrengsten (rubr76) Uitzonderlijke opbrengsten Recuperaties , ,15 Saldo , ,81 20/04/2015

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Alba... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: stenen kruisstraat... 85 Bus:...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: Sint-Jacobsnieuwstraat...

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... HUJO... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Zelfbestuurstraat Nr.:... 14 Bus:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 19/05/2015 BE 0462.439.580 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15124.00182 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FM Brussel Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Place Eugène Flagey

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 13/06/2017 BE 0463.455.904 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17169.00516 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België / Chaîne de l'espoir Belgique Internationale

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TOEKOMSTATELIERDELAVENIR Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Rue Paul Spaak Nr: 18 Bus: Postnummer: 1050 Gemeente: Elsene Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 25/06/2015 BE 0435.919.384 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15207.00425 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Globalize Solidarity vzw (Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw -

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 08/07/2013 BE 0425.043.508 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13284.00503 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN AFGEKORT CIB-VLAANDEREN

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT...

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT... 20 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw. JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT... Rechtsvorm: VZW... Adres: GRASMARKT Nr.: 05... Bus: 46... Postnummer: 000... Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 27/07/2017 BE 0435.919.384 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17365.00132 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Globalize Solidarity vzw Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Haachtsesteenweg

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0441.393.649 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15003.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BLOEMEN M & B Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/02/2015 BE 0436.837.322 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15042.00365 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Geens Patrimonium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: STORM Rechtsvorm: Activiteit sector: 008 Coöperatieve

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0899.571.961 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15007.00226 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MC REAL ESTATE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 08/07/2016 BE 0435.919.384 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16303.00435 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Globalize Solidarity vzw Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Haachtsesteenweg

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

EUR. Blz. JAARREKENING IN EURO. NAAM: Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking - FOS... ... Rechtsvorm: VZW...

EUR. Blz. JAARREKENING IN EURO. NAAM: Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking - FOS... ... Rechtsvorm: VZW... 201 23/07/2010 BE 0432.552.989 201 1 EUR 24 NAT. NAT. Datum Datum neerlegging neerlegging Nr. Nr. Blz. Blz. E. D. D. 10350.00211 VKT-vzw VKT-vzw 1.1 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM: Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2013 BE 0834.909.781 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13604.00462 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLECO SUD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/05/2013 BE 0456.056.287 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13113.00272 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: RD' S PRODUKTEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/06/2014 BE 0871.842.334 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14231.00249 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Arion Cleaning Services Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 29/08/2011 BE 0466.539.514 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11448.00160 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE CLIENT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0542.590.284 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15001.00370 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: POPCORN BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0458.243.935 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: DE TROYER NV Rechtsvorm: NV Adres: Grote Steenweg Nr.: 41 Postnummer: 9340 Gemeente: Oordegem

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/02/2015 BE 0879.254.025 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15049.00198 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Bellitor Gewone commanditaire vennootschap Adres: Miksebaan Nr: 23 Bus:

Nadere informatie

201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 20 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw. JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT... Rechtsvorm: VZW... Adres: GRASMARKT Nr.: 05... Bus: 46... Postnummer: 000... Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0418.018.332 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: VFG - VERENING PERSONEN MET EEN HANDICAP - LIMBURG Rechtsvorm: VZW Adres: CAPUCIENENSTRAAT Nr.: 10 Postnummer:

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie