Gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd"

Transcriptie

1 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk wel/mv/mv/2007 contactpersoon Telefoon : 056/ datum Martin Vandebuerie Aan : de leden van de gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd Ter info : overige gemeenteraadsleden Geachte Betreft : Verslag gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd Aanwezig : David Vandekerckhove, Donald Langedock, Eric Kerkhof, Kathleen Duchi, Libertus Dejonckere, Rosanne Mestdagh, Godfried Ryckbosch, Filip Kets, Martin Vandebuerie Dia 1 Gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd Dia 2 Agenda 1. project energiesnoeiers 2. project levenslang wonen 3. actualisatie samenwerkingsovereenkomst stad 4. stand van zaken stedenband met Eenhana in Namibië

2 Dia 3 1. Project energiesnoeiers Besluit van de Vlaamse overheid verplicht de netbeheerder om een bepaald aantal (2%) energiescans uit te voeren bij hun klanten en een beperkt aantal energiebesparende maatregelen uit te voeren. (energiebesparing en sociaal aspect koppelen) Gemeenten bepalen de doelgroep (voor Harelbeke 243 scans.) Dia 4 Project energiesnoeiers Energiescan : doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparend potentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair, verlichting, elektrische apparaten en gedrag en waarbij tijdens het bezoek op die plaatsen waar het zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardoucheknop, radiatorfolie en buisisolatie worden geplaatst. De informatie over het project wordt ook gegeven door de maatschappelijk werkers van het Dia 5 Project energiesnoeiers Uitvoering door netbeheerder, gemeenten zelf, of derden Voor Harelbeke, en bijna alle gemeenten in het arrondissement, opdracht uitbesteed aan regionaal sociaal economieproject Bepaling van de doelgroep gebeurt door (statuut van beschermde klant) Wellicht werken 11 van de 12 gemeenten van het arrondissement met het sociaal economie project van Kortrijk.

3 Dia 6 2. Project levenslang wonen Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, vandaar aanpasbaar wonen en principes levenslang wonen Ingeschreven in het lokaal woonplan en in het zorgstrategisch plan van het Nu mogelijkheid tot toelage voor sensibiliseringsprojecten Dia 7 2. Project levenslang wonen Projectvoorstel uitgewerkt door stadsbestuur en voor betoelaging Lokale sensibilisering van levenslang wonen via diverse methodieken naar diverse doelgroepen Doelgroepen : architecten en aannemers; ouderen, mensen met een handicap, inwoners algemeen Methodieken : info-avond, tentoonstelling, huis aan huis brochure, werken met checklist, opleiding voor senioren/vrijwilligers; kwaliteitslabel; premie aanpassing woning, Dia 8 Actualisatie samenwerkingsakkoord stadsbestuur Bij de eerste samenwerkingsakkoorden in Vlaanderen ( 2001) Actualisatie in 2004 in functie van decreet op het lokaal sociaal beleid Nu aanpassing in functie van implementatie decreet en gewijzigde bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur en

4 Dia 9 Actualisatie samenwerkingsakkoord stadsbestuur Gezamenlijke uitgangspunten voor het lokaal sociaal beleid - pro-actief - Inclusief - Participatief - Geïntegreerd - Integraal - Offensief Dia 10 Actualisatie samenwerkingsakkoord stadsbestuur Afstemming via stuurgroep LSB en via bestuurlijk structureel overleg Invulling van sociaal huis als netwerk van 6 loketten Beleidsvoorbereidende en coördinerende rol van de stedelijke welzijnsdienst voor stadsbestuur én Coherente takenpakketten Dia 11 Actualisatie samenwerkingsakkoord stadsbestuur Taakverdeling tussen stadsbestuur en Voorzitter in college Addendum van bevoegdheden Voldoende middelen Beroep op externe financiële middelen

5 Dia 12 Stand van zaken stedenband met Eenhana (Namibië) Lijst vastgelegd in de gemeenteraad. Eenhana met stip op 1. Reeds diverse contacten In kader van convenant met Vlaamse overheid missie: november : Delegatieleden: Burgemeester, Schepen OS, Diensthoofd Welzijn, Karolien, VVSG Internationaal Doel: mekaar leren kennen & aftasten of band mogelijk is + eventueel welke samenwerkingsdomeinen. Wordt vooraf reeds gedeeltelijk uitgewerkt. Dia 13 Harelbeke en Eenhana werken aan stedenband Eenhana: Noord-Namibië Hoofdstad regio Ohangwena inwoners Taal: Engels Uitwisseling van kennisen ervaring inzake lokaal bestuur Dia 14 Eenhana Burgemeester Contactpersoon: CEO WALDE Ndevashiya

6 Dia 15 Eenhana STADSADMINISTRATIE technische dienst & stadsplanning in ander gebouw AANLEG WEGEN HOUSING DEVELOPMENT SHOPPING COMPLEX Dia 16 Eenhana Business Dinner Launch of the Mayoral Community Advancement Fund MULTI PURPOSE CENTRE WINKEL TELECOMMUNICATIE Dia 17 Eenhana NIEUWE BRANDWEERWAGEN REGIONALE HOOFDKWARTIEREN AMBTELIJKE VOETBALPLOEG TERREIN TOEKOMSTIG SPORTCOMPLEX

7 Dia 18 Inhuldiging van Eenhana Heroes Memorial Park door president van Namibië op 26 augustus 2007 Dia 19 Laat naar je borsten kijken! Tentoonstelling bustehouder 1 29 oktober in t Spoor Infostand borst- en baarmoederhalskankeropsporing 1 29 oktober in stadhuis Theaterstuk ontboezemingen en getuigenis van Frieda Joris 16 oktober in t Spoor Dia 20 Opgelet en niet vergeten! Volgende raadscommissie : maandag 15 oktober Voorlopige agenda : * meerjarenplan * ontwerp sportbeleidsplan Gezamenlijke vergadering van alle raadscommissies op donderdag 15 november om 19u30 in t Spoor over stand van zaken van de strategische meerjarenplanning stadsbestuur.

8 Subsidieaanvraag in het kader van de oproep Levenslang Wonen Vlaamse Overheid Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Woonbeleid Koning Albert II-Laan 19, bus 12 ; 1210 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u projectsubsidies aanvragen in het kader van de oproep Levenslang Wonen. Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier? Alle noodzakelijke documenten kunt u raadplegen op de website In het oproepdocument vindt u alle informatie die u nodig hebt om de subsidieaanvraag correct in te dienen. U kunt dit document best lezen voor u dit formulier invult. Als u vragen hebt, kunt u bellen of mailen naar de afdeling Woonbeleid (contactgegevens hierboven). Wanneer moet u dit formulier uiterlijk terugbezorgen? U stuurt het formulier uiterlijk op 12/09/2007 naar de afdeling Woonbeleid op het bovenstaande adres. De poststempel geldt als bewijs. Mail dit formulier ook naar Hoe lang mogen de antwoorden op de vragen zijn? Er staat geen limiet op de lengte van uw antwoord. De antwoordruimte vergroot automatisch als u meer tekst ingeeft. Gegevens van de aanvrager 1 Vul de gegevens van uw organisatie in. Het btw-nummer hoeft u alleen in te vullen als uw organisatie een privéonderneming is. naam sbestuur Harelbeke straat en nummer Marktstraat 29 postnummer en gemeente 8530 Harelbeke telefoonnummer 056/ faxnummer 056/ adres btw-nummer Nihil voor- en achternaam verantwoordelijke Mevr. Rita Beyaert, Burgemeester Dhr. Albert Duyck, stadssecretaris 2 Vul de gegevens van de contactpersoon van uw organisatie in. voor- en achternaam Martin Vandebuerie telefoonnummer 056/ adres

9 3 4 Schets kort het ontstaan van uw organisatie. Lokaal openbaar bestuur, werking bepaald door gemeentewet en gemeentedecreet Geef de algemene werking en doelstellingen van uw organisatie. Zorgen voor het welzijn van de bevolking en de duurzaamheid van het grondgebied 5 Geef een algemeen overzicht van de lopende erkenningen van uw organisatie en van de subsidies die u in 2008 verwacht. Vermeld bij aantal VTE het aantal voltijdse equivalenten die in uw organisatie werken. subsidiërende instantie reden subsidiëring subsidiebedrag aantal VTE 6 Administratieve gegevens van het project Wat is de titel van het project? Lokale sensibilisering i.v.m. levenslang wonen naar diverse doelgroepen toe 7 Hoelang duurt het project? 11 maanden 8 Wat is de gewenste begin- en einddatum van het project? (Projecten kunnen ten vroegste starten op 31/10/2007 en dienen uiterlijk op 31/10/2008 afgerond te zijn) gewenste begindatum dag 0 1 maand 1 2 jaar gewenste einddatum dag 3 1 maand 1 0 jaar Hoeveel subsidie vraagt u voor het project? Als het project gesubsidieerd wordt, op welk rekeningnummer mag het subsidiebedrag dan gestort worden? rekeningnummer Inhoudelijke gegevens van het project Beschrijf de inhoud van het project. Diverse betrokken doelgroepen worden via diverse methodieken bereikt met info en vorming over levenslang wonen. Dit wordt gekoppeld aan een programma waarbij daadwerkelijk wordt ingezet op de toepassing van de principes van levenslang wonen. Info en vorming wordt gegeven door :

10 tentoonstelling rond het thema met begeleid bezoeken brochure huis aan huis info-avond vorming en opleiding de implementatie van de principes wordt beoogd met : werken met een checklist door vrijwilligers via huisbezoek het toekennen van een lokale premie voor woningaanpassing in functie van de principes van levenslang wonen overleggroep met de sociale bouwmaatschappij toekennen van een label levenslang wonen studie over de woonomgeving in een straal rond 4 zorgpunten Het project wordt gestuurd en opgevolgd door een multidisciplinaire stuurgroep met vertegenwoordigers van de stad (technische dienst en welzijnsdienst) (ouderenzorg), sociale bouwmaatschappij Mijn Huis. Doelgroep Methodiek Architecten en aannemers Ouderenverenig-ingen / Ouderen Sociale huisvestings-maatschappij Mensen met een handicap / verenigingen Inwoners algemeen Vorming en opleiding Tentoonstelling / begeleide bezoeken Info-avond Lokale brochure huis aan huis Opleiding senioren/vrijwilligers werken met de checklist Opleiding thuisverzorgers werken met de checklist Huisbezoek met checklist Studie woonomgeving vanuit 4 zorgpunten Overleggroep Vorming en opleiding Tentoonstelling / begeleide bezoeken Huisbezoek met checklist Info-avond Lokale brochure Tentoonstelling Info-avond Lokale brochure Invoeren kwaliteitslabel levenslange woning Lokale premie aanpassing woning 12 Geef de vooropgestelde doelstellingen van het project met zo veel mogelijk concrete cijfers en data, de manier waarop ze gemeten worden en indien mogelijk met een nul- en eindmeting. Een nulmeting is een meting waarbij u nagaat hoe de situatie die u wilt verbeteren eruitziet voor of bij het begin van het project. De eindmeting is de herhaling van de nulmeting, maar na de uitvoering van het project. Op die manier kunt u nagaan welk effect het project heeft op een bepaalde situatie. Op basis van de nul- en eindmeting wordt beoordeeld in welke mate de vooropgestelde resultaten behaald zijn. Ze geven de belangrijkste eindresultaten van het project en de meetfactoren weer. 13 Project Indicator Tentoonstelling Aantal bezoekers : 250 Infobrochure Aantal bedeelde brochures : Vorming en opleiding architecten en Aantal deelnemers : 15 aannemers Info-avond Aantal bezoekers : 65 Opleiding senioren/vrijwilligers Aantal deelnemers : 35 Opleiding thuisverzorgers Aantal deelnemers : 25 Huisbezoeken met check-list Aantal huisbezoeken : 50 Studie woonomgevingen Studieafgewerkt tegen Overleg met soc. Bouwmaatschappij Aantal overlegmomenten : 3 Verduidelijk op welke wijze het project origineel, innoverend of experimenteel is.

11 Het spreekt verschillende doelgroepen op een specifieke manier aan Het project is breed opgevat en wil veel mensen bereiken Precies de combinatie van diverse methodieken naar diverse doelgroepen is innoverend 14 Beschrijf de doelgroep van het project bondig. Vermeld daarbij onder meer hoe groot de doelgroep ongeveer is. 15 senioren en verenigingen architecten en aannemers mensen met een handicap en verenigingen de inwoner in het algemeen Motiveer waarom het project in een bepaalde wijk, gemeente, stad of regio wordt uitgevoerd. Werkgebied van de stad Harelbeke 16 Hoe wordt het doelpubliek van het project betrokken bij het concept, de uitvoering en de evaluatie van het project? Beschrijf het laagdrempelige karakter en de empowerment van het project. opleiding en uitvoeren door senioren van de checklist specifieke vorming t.a.v. architecten en aannemers 17 Schets het concrete verloop van het project. Geef de verschillende stappen voor de realisatie van het project, de timing, de betrokkenheid van de doelgroep bij het concept, de realisatie, de evaluatie enzovoort. Het is belangrijk dat u vermeldt hoe en wanneer u wat wilt bereiken. Project Timing Betrokkenheid Indicator doelgroep Tentoonstelling Start : Einde : Aantal bezoekers : 250 Infobrochure Vorming en opleiding aan architecten en aannemers Aanmaak : dec. 2007, jan Bedeling : februari 2008 Periode : feb, maart, april inwoners algemeen - senioren (samenwerking met de sted. Seniorenraad) - verenigingen (promotie via de stedelijke advies- en overlegraden) - architecten en aannemers (betrekken in de voorbereiding) Aantal : Aantal deelnemers : 15 Info-avond 19 Februari 2008 Aantal bezoekers : 65 Opleiding senioren Periode : maart 2008 Senioren ( samen-werking met de sted. Seniorenraad) Aantal deelnemers : 35 Opleiding thuisverzorgers Huisbezoeken met checklist Studie woonomgevingen Overleg met soc. Bouwmij Periode : april 2008 Start : april 2008 Einde : oktober 2008 Start : december 2007 Einde : oktober 2008 Start : december 2007 Thuisverzorgers (samenwerking met het lokaal initiatief thuiszorg) Worden uitgevoerd door senioren/vrijwilligers Eventueel buurtbewoners bij betrekken (nog in onderzoek) Via vergaderingen samen zoeken naar aanpassingen Aantal deelnemers : 25 Aantal bezoeken : 50 4 omgevingen vertrekkend van een zorgcenterpunt Aantal vergaderingen : 3

12 18 Einde : oktober 2008 aan de bestaande sociale huisvesting Hoe zorgt u ervoor dat de behaalde resultaten ook na de afloop van het project behouden blijven of gegarandeerd worden? De multidisciplinaire stuurgroep blijft functioneren ook na het project Het bevorderen van levenslang wonen staat ingeschreven in het ouderenbeleidsplan, het lokaal sociaal beleidsplan en het strategisch meerjarenplan van de stad. 19 Beschrijf waarom uw organisatie geschikt is om het project uit te voeren. Als uw organisatie onvoldoende deskundigheid in huis heeft, geeft u aan welke samenwerkingsverbanden u aangaat, bijvoorbeeld met organisaties die meer ervaring hebben, om deskundigheid in het project te garanderen. Als stadsbestuur hebben we een concrete opdracht t.a.v. het grondgebied en zijn inwoners. Als democratisch bestuur staan we dicht bij de bevolking van de stad. Financiële gegevens van het project 20 In de onderstaande tabellen geeft u een gedetailleerde raming van alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de realisatie van het ingediende project. Uitgaven 21 Wat is het totale subsidiebedrag dat u vraagt voor het project? Het minimale subsidiebedrag bedraagt Het totale subsidiebedrag bevat de werkingskosten en de personeelskosten in. Investeringskosten, structurele en gebruikelijke werkings- of personeelskosten worden niet aanvaard. De aankoop van materiaal in het kader van het project kunt u inbrengen ter grootte van de afschrijvingskosten ,21 22 Vul de werkingskosten in. specificatie van de kosten bedrag huisvestingskosten (huur, huurlasten, 0 erfpacht) levering energie, brandstof, water 0 vormingskosten verzekeringen 125 verplaatsingskosten Nihil kantoorkosten aankoop klein materiaal onderhoudskosten Nihil verzendingskosten 300 telefoonkosten Nihil aankoop documentatie 350 vergoeding (vrijwilligers, freelancers) andere kosten 1.650

13 totale werkingskosten Verantwoord de noodzakelijke werkingsmiddelen per uitgavenpost. specificatie van de kosten huisvestingskosten (huur, huurlasten, erfpacht) levering energie, brandstof, water Nihil Nihil verantwoording vormingskosten Spreker info-avond architecten : 125 Promotie info-avond architecten : 100 Catering info-avond architecten : 250 Spreker Info-avond algemeen : 125 Promotie info-avond algemeen : 500 Opleiding checklist : 250 verzekeringen Tentoonstelling : 125 verplaatsingskosten Nihil kantoorkosten Drukken lokale brochure : Uitwerking kwaliteitslabel : aankoop klein materiaal Materiaal tentoonstelling : onderhoudskosten verzendingskosten telefoonkosten Nihil 300 (promotiemateriaal) Nihil aankoop documentatie 350 vergoeding (vrijwilligers, freelancers) Vul de personeelskosten voor het project in. andere kosten Studiekosten woonomgeving : Openbare besturen, publieke instellingen, onderwijsinstellingen en privéondernemingen kunnen maximaal 50 % van de personeelskosten in het kader van dit project inbrengen. Vzw s kunnen 100 % van de personeelskosten inbrengen. specificatie van de personeelskosten bedrag brutoloon 3.393,03 werkgeversbijdragen 800,45 verplichte verzekeringen 45,06 sociaal secretariaat vakantiegeld 169,67 eindejaarspremie andere personeelskosten totale personeelskosten 8.816,42 eigen inbreng 4.408,21 gevraagd subsidiebedrag 4.408,21 25 Verantwoord de noodzakelijke personeelskosten voor het project en de gevraagde

14 kwaliteitsvereisten per uitgavenpost. specificatie van de personeelskosten Inkomsten verantwoording brutoloon 100 u. diensthoofd welzijn = 32,118 X 100 / 2 50 u. stedenbouwkundig ambtenaar = 29,297 X 50 / 2 2 X 50 u. administratieve medewerkers = 21,094 X 100 /2 werkgeversbijdragen verplichte verzekeringen sociaal secretariaat vakantiegeld eindejaarspremie andere personeelskosten totale personeelskosten eigen inbreng gevraagd subsidiebedrag 26 Hebt u bij andere instanties al een financiële tegemoetkoming voor het project aangevraagd of gekregen? ja. Ga naar vraag X nee. Ga naar vraag 31. Specificeer de aangevraagde of verkregen subsidie voor het project bij andere organisaties of instellingen. organisatie of instelling aangevraagd bedrag beslissingsdatum (dag-maand-jaar) verkregen bedrag federale overheid Vlaamse overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie provincie gemeente Europese Unie Koning Boudewijnstichting Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid andere instantie totaal

15 28 Welk effect heeft het op het project als u de aangevraagde subsidies verkrijgt? 29 Vraagt u middelen aan voor hetzelfde onderdeel van het project of gaat het om extra subsidies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project? 30 Wat is de meerwaarde voor het project van de subsidies die u aanvraagt in het kader van de oproep Levenslang Wonen? Geef hierbij aan welke resultaten u wilt bereiken met de middelen die u aanvraagt in het kader van de oproep Levenslang Wonen. Samenwerkingsverbanden 31 Bent u voor het project een of meer samenwerkingsverbanden aangegaan? X ja. Ga naar vraag 32. nee. Ga naar vraag Vermeld de gegevens van de organisatie waarmee u een samenwerkingsverband aangaat. U vult de onderstaande gegevens in voor elke organisatie waarmee u een samenwerkingsverband aangaat. U laat deze aanvraag bij de rubriek Ondertekening ook ondertekenen door de verantwoordelijke van elke organisatie waarmee u samenwerkt. naam Harelbeke straat en nummer Paretteplein 17 postnummer en gemeente 8500 Harelbeke telefoonnummer 056/ faxnummer 056/ adres voor- en achternaam verantwoordelijke Hendrik Van Damme, voorzitter Luc Raes, secretaris 33 Vul de gegevens in van de contactpersoon van de organisatie waarmee u een samenwerkingsverband aangaat. voor- en achternaam Carl Defreyne telefoonnummer 056/ adres 34 Wat is de aard van de samenwerking? educatief

16 financieel X Logistiek (ter beschikking stellen lokalen, ) andere aard: Medewerking personeel in multidisciplinaire stuurgroep 35 Krijgt de organisatie waarmee u een samenwerkingsverband aangaat een financiële vergoeding? ja. Ga naar vraag 36. X nee. Ga naar vraag Hoeveel bedraagt die vergoeding? Waaraan besteedt de organisatie die vergoeding? 38 Bij te voegen bewijsstukken Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. als uw organisatie een vzw is: een kopie van de statuten en een bewijs van de neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. als uw organisatie een vzw is: een resultatenrekening over het laatste boekjaar, opgesteld in de vorm die aansluit bij het type boekhouding dat u voert als uw organisatie een privéonderneming is: een origineel attest, afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat uw bedrijf voldaan heeft aan zijn sociale verplichtingen tot en met het laatst verschuldigde kwartaal als uw organisatie een privéonderneming is: een origineel getuigschrift van de Administratie van de Directe Belastingen dat niet ouder is dan één maand en waaruit blijkt dat uw bedrijf geen directe belastingschulden of verschuldigingskosten heeft, en dat het geen nalatigheidsintresten moet betalen Ondertekening In te vullen door de aanvrager 39 Vul de onderstaande verklaring in. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. handtekening datum dag 0 7 maand 0 9 jaar voor- en achternaam Albert Duyck Rita Beyaert

17 verantwoordelijke ssecretaris Burgemeester In te vullen door de organisatie met wie de aanvrager samenwerkt 40 Vul de onderstaande verklaring in. De verklaring moet ingevuld en ondertekend worden door elke organisatie waarmee de aanvragende organisatie een samenwerkingsverband aangaat. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. handtekening datum dag 0 7 maand 0 9 jaar voor- en achternaam verantwoordelijke Luc Raes Secretaris Hendrik Van Damme voorzitter Aan wie bezorgt u dit formulier? 41 Stuur dit formulier, samen de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 12 september 2007 naar de afdeling Woonbeleid van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 12, 1210 BRUSSEL. De poststempel geldt als bewijs. Mail dit formulier ook naar Hoe gaat het verder met uw aanvraag? 42 Als uw projectaanvraag na de ontvankelijkheidstoets onvolledig blijkt of de aangetekende zending een poststempel heeft van na 12/09/2007, wordt het project onontvankelijk verklaard en wordt er geen inhoudelijk advies over uitgebracht. Alle tijdig ingediende ontvankelijke subsidieaanvragen worden vervolgens onderzocht en beoordeeld. De projecten worden gerangschikt en het budget wordt verdeeld. De minister maakt het resultaat op zijn vroegst bekend begin oktober 2007.

18 3 de Samenwerkingsakkoord tussen stadsbestuur en van Harelbeke Samen werken aan een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid Tussen 1. Het stadsbestuur van Harelbeke, alhier vertegenwoordigd door de Mevr. Rita Beyaert, Burgemeester en de Heer Albert Duyck, secretaris, handelend - onder voorbehoud van voogdijtoezicht - in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van in naam en voor rekening van de stad Harelbeke, 2. Het bestuur van Harelbeke, alhier vertegenwoordigd door de heer Hendrik Van Damme, voorzitter en de heer Luc Raes, secretaris, handelend onder voorbehoud van voogdijtoezicht in uitvoering van een beslissing van de raad van in naam en voor rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk werk te Harelbeke Is overeengekomen het bestaande samenwerkingsakkoord tussen het stadsbestuur en het inzake het lokaal sociaal beleid dat werd goedgekeurd door de raad op 25 oktober 2001 en door de gemeenteraad op 17 december 2001 en dat werd aangepast door de beslissing van de raad van en de gemeenteraad van als volgt aan te passen : De gemeente en het van Harelbeke komen overeen om voor de legislatuur een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt : Het lokaal sociaal beleid wordt gedragen door én gemeentebestuur. Beide lokale besturen hebben zowel strategische als operationele taken binnen het lokaal Sociaal Beleid. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal sociaal beleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokaal sociaal beleid vorm te geven. Beide besturen streven hierbij naar een zo groot mogelijke afstemming van hun taken en hun organisaties. De coördinatie van het lokaal sociaal beleid is een uitdrukkelijke gezamenlijke opdracht voor beide lokale besturen. Voor het lokale welzijn streven beide lokale besturen een pro-actief, inclusief, participatief, geïntegreerd, integraal en offensief beleid na ;

19 Pro-actief : Het lokaal sociaal beleid wordt niet opgebouwd als een opeenstapeling van antwoorden op individuele vragen en behoeften maar vertrekt vanuit duidelijke analyses, uitgewerkte strategieën en streeft doelmatigheid en effectiviteit na. Preventief werken bekleedt hierbij een belangrijke plaats. Inclusief : Het lokaal sociaal beleid houdt zich niet alleen bezig met de concrete zorgvraag maar probeert op alle lokale werkterreinen hefbomen te creëren voor een groter algemeen welzijn van de inwoners van Harelbeke. Participatief : Het lokaal sociaal beleid wordt zoveel mogelijk uitgebouwd in samenspraak met de betrokkenen, die allen mee een verantwoordelijkheid hierbij dragen. Geïntegreerd : Niet alleen het gemeentebestuur en het O.C.M.W. zijn actief op het lokaal sociaal terrein, ook heel wat particuliere diensten. Via diverse beleidsnetwerken wordt het beleid zoveel mogelijk in samenspraak met deze partners uitgebouwd. Integraal : Alle levensdomeinen zijn onderwerp van het welzijnsbeleid. Offensief : Het lokaal sociaal beleid is geen oplapbeleid maar probeert op een offensieve manier de lokale samenleving te beïnvloeden in de richting van een zorgzame maatschappij, waar de nodige aandacht bestaat voor iedere inwoner zonder enig onderscheid. Beide besturen hebben wettelijke en optionele taken inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden. Voor de burger is immers niet de bevoegdheidsdiscussie van belang maar de kwaliteit van de dienstverlening, de vlotte bereikbaarheid en de toegankelijkheid. Mede in het kader van het decreet op het lokaal sociaal beleid van 22 mei 2004 zijn diverse initiatieven genomen door beide lokale besturen : er is een stuurgroep als afstemmingsorgaan tussen de beide besturen op operationeel niveau. Deze stuurgroep bereidt het lokaal sociaal beleidsplan voor, bewaakt het beleidsproces en volgt de uitvoering ervan op. De stuurgroep is samengesteld uit voorzitter, secretaris en directeur sociaal beleid van het en schepen van sociale zaken, voorzitter gemeenteraadscommissie welzijn en vrije tijd en diensthoofd van de stedelijke welzijnsdienst. Het sociaal huis bestaat uit een netwerk van 6 loketten die o.m. via een digitaal platform met elkaar verbonden zijn : het onthaal van het in de gebouwen gevestigd, de stedelijke welzijnsdienst en de werkwinkel met vestiging in de stedelijke welzijnsdienst, het woonloket, de dienst burgerzaken en de stedelijke informatiedienst met vestiging in het stadhuis. Via het netwerk zullen de 6 loketten hun dienstverlening op elkaar afstemmen en samen een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor de burger realiseren. Hiertoe wordt ondermeer een dienstoverstijgend overleg georganiseerd. De stedelijke welzijnsdienst treedt hierbij op als netwerkmakelaar. De loketten evolueren van aanbodgestuurde loketten naar vraaggestuurde loketten. Teneinde meer afstemming te realiseren op het vlak van de beleidsvoorbereiding tussen de verschillende lokale sectorale beleidsplannen en tussen de twee lokale besturen onderling en teneinde hierbij aan geïntegreerde competentieopbouw te doen ten dienste van beide lokale besturen krijgt de stedelijke welzijnsdienst een beleidsvoorbereidende opdracht mee zowel naar het stadsbestuur toe als naar het. De stedelijke welzijnsdienst krijgt als opdracht de twee lokale besturen te ondersteunen bij hun beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Het opdrachtgevend lokaal bestuur kan dus zowel het stadsbestuur als het zijn; beide besturen blijven hierbij ten volle eigenaar van het beleidsproduct en het beleidsproces en zijn de autonome opdrachtgever in deze van de stedelijke welzijnsdienst.

20 De taken van de stedelijke welzijnsdienst in deze zijn o.a. : de opmaak van de noodzakelijke analyses en dataverzameling opvolgen van de wettelijke en procedurele voorschriften terzake het geven van adviezen ( op vraag van stadsbestuur of of op eigen initiatief). het uitschrijven van nota s en rapporten gevraagd door voogdij-, beleids- of subsidiërende instanties. het organiseren en bijwonen van overlegvergaderingen op vraag van één of beide besturen in het kader van het lokaal sociaal beleid. rapportering in functie van de beleidsdocumenten instaan voor contacten met derden, coördinatie en rapportering van voorbereidende vergaderingen het effectief uitschrijven van het beleidsdocument projectontwikkeling en externe fondsenwerving uitwerking en opvolging van samenwerkingsovereenkomsten van stad en garanderen van dwarsverbindingen tussen de betrokken beleidsplannen De coördinatie en de toewijzing van deze opdrachten berust bij de stuurgroep lokaal sociaal beleid. Er wordt gestreefd naar het samenstellen van coherente takenpakketten tussen gemeente en zodat een zo groot mogelijke geïntegreerde dienstverlening naar de burger kan worden gerealiseerd. Het verdelen van de taken betekent echter geenszins dat deze taken een exclusieve beleidsmaterie worden van het ene bestuur. Het andere bestuur zal steeds optimaal betrokken worden bij de beleidsvoering van de beleidsmateries van het ene bestuur. 2. Taakverdeling Gemeente en nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan elkaar en worden in deze overeenkomst afgebakend. en gemeentebestuur blijven gedurende de hele legislatuur overleg plegen. Op de stuurgroep lokaal sociaal beleid wordt het globale lokaal sociaal beleid mede uitgetekend en bewaakt. Wanneer het -meerjarenplan besproken wordt op de gemeenteraad, wordt dit gekoppeld aan een bespreking van de gemeentelijke welzijnstaken en het globale lokaal sociaal beleid. De voorzitter van het maakt deel uit van het college van Burgemeester en Schepenen. Er is een structureel overleg tussen de voorzitter van het, de schepen voor sociale zaken, de secretaris van het en het diensthoofd van de stedelijke welzijnsdienst dat minstens driemaandelijks wordt georganiseerd. De taakverdeling en het loket waar de burger voor welzijnsmateries terecht kan, wordt duidelijk gecommuniceerd aan de burgers. Hiervoor wordt ondermeer de stedelijke informatiekrant gebruikt. Jaarlijks wordt door de stedelijke welzijnsdienst een lokale sociale kaart uitgegeven, om de twee jaar wordt een algemene socio-demografische nota gepubliceerd. Afspraken worden gemaakt om het informatiebeleid van het stadsbestuur en het op elkaar af te stemmen. Er wordt naar gestreefd de verantwoordelijkheid betreffende alle aspecten van eenzelfde beleidsdomein zoveel mogelijk bij hetzelfde bestuur te leggen. Niettemin zijn er tal van domeinen waar het stadsbestuur en het beide actief zijn. Een lijst van de verschillende werkterreinen en het engagement terzake van de 2 lokale besturen vormt een addendum aan

21 deze samenwerkingsovereenkomst. Een aanpassing van deze lijst maakt steeds het voorwerp uit van gezamenlijk overleg. Op de stuurgroep lokaal sociaal beleid kunnen, indien nodig, nieuwe toewijzingen gebeuren. Over iedere nieuwe welzijnstaak die wordt aangepakt door één van de twee lokale besturen wordt steeds advies gevraagd aan het andere bestuur. 3. Financiën Het stadsbestuur garandeert voldoende middelen voor het uitvoeren van enerzijds de eigen welzijnstaken en anderzijds de welzijnstaken toegewezen aan het. Het stadsbestuur en het engageren zich daarbij om ook maximaal een beroep te doen op andere beschikbare financiële bronnen om hun opdrachten te financieren. Gedaan te Harelbeke op Deze overeenkomst werd opgemaakt in twee exemplaren. Elk der partijen erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Ondertekend A.Duyck R. Beyaert F Kets L. Raes Hendrik Van Damme ssecretaris Burgemeester schepen sociale zaken secretaris -voorzitter Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Goedgekeurd door de gemeenteraad d.d Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur en Harelbeke : Lijst bevoegdheidsverdeling zoals goedgekeurd door het overleg stad d.d Terrein Deelterrein Bevoegdheid Woonbeleid Crisisopvang en doorgangswoningen Indiv. Woonbegeleiding Premiebeleid Toepassing wooncode Leegstand en verkrotting Woonoverleg en ontwikkeling woonloket stad integratiebeleid Opvang asielzoekers Adm. vreemdelingenbeleid Integratie Ouderenbeleid Woon- en zorgcentra serviceflats Thuizsorgdiensten thuiszorgcoördinatie dienstencentra Seniorenadviesraad Integratie en coördinatie ouderenbeleid Seniorenwijkhuisjes Mantelzorgtoelage Ontwikkeling zorgzones

22 Armoede en hulpverleningsbeleid Beleid voor mensen met een handicap Gezinsbeleid en kinderopvang Buurt- en wijkwerking Noord-zuid beleid Gezondheidsbeleid Sociale preventie Mobiliteit Werkgelegenheidsbeleid Sociale administratie Individuele dienstverlening oa financiële dienstverlening, ondersteuning, advies, doorverwijzing,socio-culturele participatie, Opvang asielzoekers Schuldbemiddeling : budgetbeheer collectieve schuldbemiddeling, Armoede-overleg Overleg Premie toegankelijkheid Prijs toegankelijkheid Sociaal-pedagogische premie Vakantietoelage Gezinsraad Welzijnsfeest Beleidsplan Overleg kinderopvang ICT applicatie kinderopvang Buurtwerking Goudwinde Buurtwerking Zandberg Buurtwerking Marktplein Vergelijkend wijkonderzoek Ontwikkeling beleidszones Noord-zuid convenant Noord-Zuid raad Stedenband Fair Trade label Preventieprojecten Individuele gezondheids-begeleiding (dienstencentrum) Overlastoverleg Sociale Preventieprojecten Minder mobielen centrale Fietsbeleid tewerkstellingsforum en dagelijks bestuur Basisdienstverlening werkwinkel Trajectbegeleiding en sociale tewerkstelling Arbeidszorg Sociale economie Pensioenen Toelagen gehandicapten Digitaal sociaal huis Individuele sociale administratie stad stad stad stad

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

"## '#( * $ #" $$$ #" $$ $ %) $ $$ '$ '$" # ' "# & #"#%

## '#( * $ # $$$ # $$ $ %) $ $$ '$ '$ # ' # & ##% !"# #" $$ $%$ $ "" "## '#( $'"$ % ) $' "# $ ' %$$ '"# ## % * $ #" $$$ # " #' % +#" "," "$$ $ %) $ $$ '$ ""$% '$" # ' #"'% #$"" $ % '" ' #"#' -$ "" " $##" $$$$ "# $# "# #"#% 2 !!!"#$ %#!.. $ " $$" $ " $

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Waartoe dient dit formulier? Met dit formulier kunnen

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s

Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Subsidies voor mobiliteitsprojecten en actieprogramma s Komimo Subsidies voor mobiliteitsprojecten Inhoudstabel Inhoudstabel 1 De grote lijnen 2 I. Mobiliteitsprojecten 3 I.1. De spelregels 3 I.2. De centen

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Aanvraag voor de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00

Nadere informatie

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens Aanvraag van een bijzondere subsidie in het kader van de thematische oproep tot de erkende diensten Ondersteuningsplan (DOP) voor het indienen van een projectvoorstel in samenspraak met de erkende diensten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs VR 2017 3103 DOC.0328/5 Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs 1F2B8P-01-170222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Team Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Team Preventie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies voor een Gentse sportvereniging met een aanbod voor jeugd en/of personen met een handicap

Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies voor een Gentse sportvereniging met een aanbod voor jeugd en/of personen met een handicap Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 000 Gent tel.: 0 0 00 fax: 0 0 0 e-mail: sportdienst@stad.gent Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst

Zorgboerderijovereenkomst Zorgboerderijovereenkomst Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw (6de verdieping) Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 78 75 Fax 02 552

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen

Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen Aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen voor rechtspersonen Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidie klimaatschool - evaluatie

Subsidie klimaatschool - evaluatie Subsidie klimaatschool - evaluatie Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41. 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent elke

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele woonprojecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie