Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2013 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

2 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

3 Beste lezer Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag na de installatie op 7 januari 2013 van de nieuwe OCMW-raad werd het jaar waarin zowel het jaaractieplan als het beleidsplan werd opgemaakt, en dit conform de nieuwe financiële Beleids- en Beheers Cyclus, afgekort BBC. Voor gemeentes, maar zeker ook voor het OCMW een strenge regelgeving. Echter, hoe streng de financiële regels zijn, hoe streng de eerste winterprikken in 2013 waren, des te meer moet nagedacht worden hoe middelen kunnen vrijgemaakt worden opdat iedereen een menswaardig, sociaal leven kan leiden. Want laat ons duidelijk zijn, dit zal altijd dé hoogste beleidsprioriteit zijn van het Sociaal Huis. De cijfers van 2013 bevestigen wat we als Kuurnenaar reeds wisten; Kuurne is een levendige, sociaal geëngageerde gemeente waar veel verenigingen, inclusief de talrijke ouderenverenigingen, het landschap kleuren. En maar goed ook...want dit jaarverslag geeft ook een aantal aandachtspunten waar we met z n allen begaan mee moeten zijn. De blijvende vraag naar zorgverlening, zorgondersteuning of gewoon even passeren om na te gaan of alles goed gaat, blijkt uit het aantal aangevraagde premies, het aantal gecoördineerde thuiszorgsituaties en de personen die beroep doen op KADANZ. Dient dit heel negatief geïnterpreteerd te worden? Neen, de vergrijzing van onze gemeente resulteert nu eenmaal in die blijvende vraag naar zorg. De vraag naar zorg vereist wel een continue opvolging en krijgt die ook van onze diensten en onze dierbare vrijwilligers werd een jaar waarin het aantal personen die financiële hulpverlening ontvingen, verder steeg in vergelijking met de voorgaande jaren. Niet enkel de aangehaalde strenge winter, maar de harde naweeën van de crisis die nog niet bedongen is, hebben hun impact. De eerste beleidspeiler van het meerjarenplan heeft de ambitie deze stijgende trend waar mogelijk aan te pakken. Ingaan tegen sociale, inkomens- en energiearmoede moet op termijn voor een kentering zorgen. Vanuit de sociale dienst komen vanaf 2013 impulsen om heel specifiek de kinderarmoede aan te pakken. Dit jaarverslag zegt lang niet alles wat dagdagelijks in het Sociaal Huis en ver daarbuiten leeft. Het geeft in vogelvlucht de kernactiviteiten binnen ons sociaal beleid weer. Net zoals vorig jaar durf ik te stellen dat elke stap vooruit, één is in de goede richting. Gesteund op het meerjarenplan, de gevestigde samenwerking met de gemeente en alle gewaardeerde partners binnen het sociaal Kuurne, is het aan ons, om stelselmatig die stap vooruit te zetten, maar wel op een tempo dat iedereen meekan. Eén enkele persoon is wel geschikt om iets op te bouwen, maar als de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft opgebouwd bij de eenling blijft berusten, dan zal het geen lang leven beschoren zijn. (Machiavelli ) Bram Deloof OCMW-Voorzitter Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

4 5.1. ALGEMEEN GEDEELTE Identificatie van het Centrum Naam, voornaam, adres voorzitter, raadsleden, secretaris en financieel 8 beheerder Overzicht en samenstelling van de bestaande comités Organigram centrum met vermelding budgethouder Overzicht van de aangeboden diensten / activiteitencentra Openingsuren en wijze contactname BESCHRIJVEND GEDEELTE Beschrijving ontplooide activiteiten tijdens boekjaar Loket-dienstverlening Onthaal Administratieve hulpverlening / premies Sociale voordelen Registratiesysteem Welzijn Gemeentelijke sociale toelagen Tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid Gezondheidsbeleid Kinderopvang Speel-o-theek Wonen / woonloket Administratie Communicatie Patrimonium - Technische dienst 36 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

5 Sociale dienst Nieuwe dossiers Behandeling sociale dossiers Budgettering Vaststellingen Budgetbeheer Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling Financiële hulp Samenvattingstabellen Leefloon Steun Steun aan vreemdelingen Huurwaarborgen Materiële hulp Lokale opvanginitiatieven Energieproblemen Lokale Advies Commissie (LAC) Energiescans Budgetmeter Stookolietoelagen Crisisopvang Sociale en culturele participatie Psycho-sociale hulpverlening Dienstverlening door externe organisaties Begeleiding voor zelfstandigen in moeilijkheden Dienstverlening voor nieuwkomers Huiswerkbegeleiding Buurtwerking Ouderen Gemeentelijke Ouderenraad Gemeentelijk Seniorenbeleidsplan Uitvoeren studie vergrijzing van de Kuurnse bevolking Ouderenbeleidscoördinatie Kadanz 62 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

6 844 1.Thuiszorg Zorgverzekering Poetsdienst Gemeentelijke thuiszorgtoelagen / huisbezoeken Lokaal Steunpunt Thuiszorg Kuurne (LST Kuurne) Werkgroep Mantelzorgers Thuiszorgcoördinatie Warme maaltijdbedeling Woonzorgproject / lokaal dienstencentrum Woonzorgproject Hoevewijk Lokaal Dienstencentrum Werk Werkwinkelpunt Cijfers Acties en samenwerkingen vanuit het werkwinkelpunt Lokaal Platform Tewerkstelling Sociale Economie Lokale diensteneconomie PC-team/ openbare computerruimte Dienst Valpreventie en het logistiek team Samenwerking met / ondersteuning aan derden Sinergiek De inpassing van het boekjaar in de meerjarenplanning Bespreking van de gerealiseerde doelstellingen tav de beoogde + verklaring van de afwijking tussen beide Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen Stand van zaken lopende investeringsprojecten Overzicht van de tewerkstelling Een overzicht van de op het centrum toepasbare milieuwetgeving en dit In verband met de tijdens het boekjaar geleverde inspanningen 86 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

7 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

8 5.1. ALGEMEEN GEDEELTE IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM OCMW KUURNE Sociaal Huis NIS-nummer Kortrijksestraat KUURNE Provincie : West-Vlaanderen Arrondissement : Kortrijk Centrale Telefoon : 056/ Centrale Fax : 056/ adres : NAAM, VOORNAAM, ADRES VOORZITTER, RAADSLEDEN, SECRETARIS EN FINANCIEEL BEHEERDER Voorzitter : Deloof Bram Bavikhoofsestraat KUURNE Leden : Veldeman Geert K. Boudewijnstraat KUURNE Hellyn Veerle Marktplein 24 B KUURNE Dewaele Anthony Steenovenstraat KUURNE Piepers Nicole Sint-Michielsweg KUURNE Van Haverbeke Eveline Veldm.Montgomerystr KUURNE Blomme Geert Burg.Decoenestraat KUURNE Decorte Christine Hulstsestraat KUURNE Roobroeck Dirk Marktplein 24 B KUURNE Secretaris : Persyn Els p.a. Kortrijksestraat KUURNE Financieel Beheerder : Cuvelier Steven p.a. Kortrijksestraat KUURNE Naast de installatievergadering kwam de raad 15 keer samen in OVERZICHT EN SAMENSTELLING VAN DE BESTAANDE COMITES * Vast Bureau volgende leden maken deel uit van dit Vast Bureau : - dhr. Bram Deloof, voorzitter, - dhr. Dewaele Anthony, raadslid, - mevr. Veerle Hellyn, raadslid, - mevr. Persyn Els, secretaris. In 2013 kwam het Vast Bureau één keer samen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

9 * Managementteam Het managementteam heeft de taken van de budgetcommissie overgenomen. Volgende leden maken wettelijk deel uit van het MAT (managementteam) : - Voorzitter : mevr. Els Persyn, secretaris-coördinator Sociaal Huis - dhr. Steven Cuvelier, financieel beheerder - dhr. Ruben Bruyneel, diensthoofd sociale dienst - dhr. Alessandro Cottone, diensthoofd extramurale dienst - dhr. Bram Deloof, OCMW-voorzitter (enkel met raadgevende stem) Het managementteam is zeven keer samengekomen in ORGANIGRAM CENTRUM MET VERMELDING BUDGETHOUDER ALGEMENE COORDINATIE : HOOFDBUDGETHOUDER : Els Persyn, secretaris OCMW RAAD Raadsbeslissing 09/05/2000 BUDGETHOUDER : OCMW-secretaris Persyn Els Raadsbeslissing 09/05/2000 ONTVANGERIJ : Steven Cuvelier, financieel beheerder Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

10 OCMW RAAD GEMEENTERAAD VAST BUREAU CBS VOORZITTER SCHEPEN SOCIALE ZAKEN FINANCIEEL BEHEERDER SECRETARIS - COORDINATOR SOCIAAL HUIS DH DH DH - 100/ algemene administratie 800-sociale dienst 8342-LDC 844 -extra murale diensten 100/12-loket * STAFDIENSTEN FINANCIELE HULPVERLENING LOKAAL DIENSTENCENTRUM THUISZORG ONTHAAL SECRETARIE - STEUN - POETSDIENST WELZIJN COMMUNICATIE - BUDGETTERING - MAALTIJDDIENST WONEN PERSONEEL MATERIELE HULPVERLENING OUDERENBELEID FINANCIEN PSYCHO-SOCIALE HULPVERLENING WERK EN SOCIALE ECONOMIE INFORMATICA BUURTWERK - TEWERKSTELLINGSCEL TECHNISCHE DIENST PREVENTIE - LOKALE DIENSTENECONOMIE * Standplaats SOCIAAL HUIS - op loonlijst gemeente BEHEER PATRIMONIUM = deeltijds 1 secretaris (St.) 1 diensthoofd maatsch dienstverleninga1a-a3a 1 coördinator (B4-B5)C. 1 financieel beheerder St.( ) 4 MW B1-B3 (1 St.& 2,5 C.) 1 beleidsmedewerker maatsch dienstverlening (B4-B5)St. 2 adm.hoofdmedew. C4-C5(St)(1= ) 1 buurtwerker B1-B3 ( )C. 1 MW trajectbeg (B1-B3) St. 0,5 adm. medewerker C1-C3 C. 1 adm.medew. C1-C3 St. 1 MW ouderenbeleid (B1-B3)C. 1 polyv.techn./prev.adviseur.(c1-c3)( )St. 1 adm.assistent D1-D3 (- )C. 1 MW zorgcoörd. (B1-B3) 1 polyv.technicus (C1-C3) C 1 techn.beg. (B1-B3)C. 1 schoonmaakster E1-E3 C.( ) 3 medew LDE( ) 1 ICT-deskundige B1-B3( ) 16 schoonmaaksters. E1-E3( ) 2 maaltijdbedelers ( ) St, = statutair MW = maatschappelijk werker LST= lokaal steunpunt thuiszorg C, = contractueel LDE = lokale diensteneconomie 1 secretaris (St.)EV 1 diensthoofd maatsch dienstverleninga1-a3 EV 1 Diensthoofd B4-B5 ( ) EV 1 financieel beheerder (3/5)(St.) 1 hoofd maatsch werker B4-B5 (St.)(uitdovend) 1 MW ouderenbeleid B1-B3 (St) 2 adm.hoofdmedew. C4-C5(St) 3,5 MW B1-B3 (1 St.& 2,5 C.) 1 MW zorgcoörd. B1-B3 ( )C.EV 1 adm. medewerker C1-C3 C. 0,5 MW arbeidsbeg.b1-b3 19/38**( )C EV 2 medew LDE( ) 1 polyv.techn./prev.adviseur.(c1-c3)( )St. 1 buurtwerker B1-B3 ( )C. 15 schoonmaaksters. E1-E3( )C. 1 polyv.technicus (C1-C3) C 1 adm.medew. C1-C3 St. 2 maaltijdbedelers ( ) 1 schoonmaakster E1-E3 (20/38)C. 1 adm.assistent D1-D3 (- )C. 1 techn.beg. (B1-B3)C 1 ICT-deskundige B1-B3( )C. 3 weppers E1 ( -) EV = evaluator van MW = maatschappelijk werker LST= lokaal steunpunt thuiszorg R.M.I.= recht op maatschappelijke integratie LDE = lokale diensteneconomie Sociale maribel St = statutair; C= contractueel project ESF onderlijnd=lid MAT project buurtwerking - activabaan dienstencheques, gesco's, SINE - proj. sociale tewerkst. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

11 OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN / ACTIVITEITENCENTRA De OCMW-boekhouding is ingedeeld in de navolgende activiteitencentra : activiteitencentrum Algemeen bestuur en centrale administratie - sub-analytische codes - 00 Moeilijk toewijsbare kosten en opbrengsten - 10 Algemene administratie - 11 Voorzitter en OCMW-raadsleden - 12 Sociaal huis - 13 Privaat patrimonium en landbouwgronden - 14 Technische en onderhoudsdiensten activiteitencentrum Sociale dienstverlening en -voorzieningen - sub-analytische codes - 00 Coördinatie, moeilijk toewijsbare kosten/opbrengsten Sociale dienst behalve LOI LOI Buurtwerking Sociale woningen Vanaf 2011 is het activiteitencentrum 844 opgesplitst naar 8342 en 844 : (meer uitleg over de invulling ervan leest u verder in het jaarverslag. activiteitencentrum Lokaal dienstencentrum - 00 Coördinatie, moeilijk toewijsbare kosten/opbrengsten activiteitencentrum Extramurale diensten - sub analytische codes - 00 Coördinatie, moeilijk toewijsbare kosten/opbrengsten Maaltijden Klusjesdienst Poetsdienst regulier Poetsdienst dienstencheques Lokale tewerkstellingsdienst LDE-projecten OPENINGSUREN EN WIJZE CONTACTNAME Openingsuren loket : Kortrijksestraat 2, 8520 KUURNE : tel. 056/ , fax 056/ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voormiddag 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur Namiddag uur uur uur uur gesloten Spreekuren Sociale Dienst : tel. 056/ , fax 056/ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Voormiddag 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur 9 12 uur Namiddag Op afspraak Op afspraak Op afspraak uur gesloten Website : Mail : en Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

12 5.2. BESCHRIJVEND GEDEELTE BESCHRIJVING ONTPLOOIDE ACTIVITEITEN TIJDENS BOEKJAAR Hieronder vindt u de activiteiten gerealiseerd in het Sociaal Huis en dit opgedeeld in de vier activiteitencentra : 100 : algemene administratie - werking Sociaal Huis Onder het activiteitencentrum 100 wordt begrepen de administratie, de voorzitter en de OCMW-raadsleden, het privaat patrimonium, de gemeentelijke welzijnsdienst en de technische en onderhoudsdiensten. 800 : Sociale dienstverlening en voorzieningen Onder het activiteitencentrum 800 verstaan we de sociale tewerkstelling, de sociale dienst incl. LOI, de buurtwerking en de sociale woningen Lokaal dienstencentrum Onder het activiteitencentrum 8342 wordt begrepen de dienst ouderen en Kadanz. Deze diensten bevinden zich in Ter Groenen Boomgaard 23. Ook de coördinatie van het woonzorgproject en de buurtwerking van de Hoevewijk gebeuren vanuit Ter Groenen Boomgaard. 844 : Extramurale diensten Onder het activiteitencentrum 844 wordt begrepen de thuiszorg (= de maaltijddienst, de poetsdienst), het woonzorgproject en lokaal dienstencentrum, werk en sociale economie. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

13 LOKET - DIENSTVERLENING 1.1. Onthaal Administratieve hulpverlening / premies Pensioen Werknemerspensioen Pensioen zelfstandigen Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) Overlevingspensioen Andere buitenlands pensioen, ) (o.a Totaal Sociale voordelen Reden van de verdubbeling van het aantal aanvragen parkeerkaart: De FOD Sociale zekerheid maakt de parkeerkaarten niet meer automatisch aan en stuurt ze niet meer automatisch op naar de rechthebbenden. De mensen moeten dit zelf komen aanvragen bij ons, waardoor het aantal aanvragen enorm stijgt Registratiesysteem 1. Soorten aanmeldingen Er worden drie soorten aanmeldingen geregistreerd in de loketdienst van het Sociaal Huis: elke inkomende telefoon, elke inkomende en elke fysieke aanmelding aan het onthaal. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

14 2. Totaal aantal aanmeldingen Conclusies - Van het totaal aantal registraties in 2013 zijn er 56% fysieke aanmeldingen aan het onthaal en 44% telefonische aanmeldingen. - In 2012 waren dit 57 % fysieke aanmeldingen en 42 % telefonische aanmeldingen. - 66% van de aanmeldingen gebeuren in de voormiddag. Dit valt gemakkelijk te verklaren door het feit dat er geen spreekuren van de sociale dienst zijn in de namiddag. - Iets meer dan de helft van de aanmeldingen (54 %) zijn doorverwijzingen voor de sociale dienst van het OCMW. 4. Thema s De thema s die het vaakst aan bod komen aan het onthaal zijn niet veel gewijzigd in vergelijking met De meest behandelde thema s zijn: energie (opladingen budgetmeter, verwarmingstoelage, etc.), administratie (helpen invullen van allerhande documenten), info en advies en sociale zekerheid (tegemoetkoming hulp aan bejaarden, pensioenaanvragen, etc.). Sedert midden 2013 gebeuren de opladingen voor de budgetmeterkaarten gas en elektriciteit via een zelfoplaadtoestel. In principe zou het aantal registraties voor de opladingen hierdoor sterk moeten dalen. Enkel de opladingen die gebeuren met een bankoverschrijving en de opladingen in het kader van de minimale levering gas gebeuren nog aan het loket. In de registraties van 2013 zien we echter maar een lichte daling van het aantal opladingen (683 tegenover 741 in 2012). Dit valt te verklaren doordat cliënten zich nog onwennig voelen bij deze zelfopladingen en nog dikwijls assistentie vragen waardoor wij ze dan toch in onze registratie als een loketmelding opnemen. 5. Doorverwijzingen Sociale dienst: 54 % Woonloket: 6 % Werkwinkelpunt: 5 % Secretariaat: 2 % Thuiszorgdienst: 1,5 % andere collega s: 1,5 % 54 % van de aanmeldingen zijn doorverwijzingen naar de sociale dienst. Slechts 0,81% van de aanmeldingen zijn doorverwijzingen naar een externe dienst 22,75 % van de aanmeldingen worden afgehandeld aan het loket zelf. Dit cijfer ligt een stuk lager dan vorig jaar (31%) omdat sedert oktober 2013 het woonloket fysiek geen deel meer uitmaakt van de loketdienst. Daarom hebben we deze cijfers niet meer meegeteld met de eigenlijke afhandelingen van aanmeldingen aan het loket zelf. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

15 1.2. Welzijn Gemeentelijke Sociale Toelagen Geboortepremie Aantal geboorten Aantal aanvragen geboortepremie * 127 Bedrag in euro 3.087, , , , , * Let op: Ouders van een baby, geboren in december 2012, of van een kindje geadopteerd in december 2012, konden hun aanvraagformulier nog indienen tot eind april 2013 in het Sociaal Huis Kuurne. Op de Gemeenteraad dd. 19 december 2011 werd het reglement van de geboortepremie gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2012 wordt er een premie toegekend van 30 EUR per geboorte of adoptie. De geboortepremie is dus een vast bedrag geworden. Dit is administratief veel eenvoudiger. Sociaal pedagogische toelage Aantal dossiers Bedrag in euro De sociaal pedagogische toelage is een uitdovende toelage. Het vernieuwde reglement voor jongeren met beperking is sinds 2010 de zorgtoelage -21 jarigen. Zorgtoelage -21 jarigen Aantal dossiers Bedrag in euro 662, De gemeente verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft. Sedert 1 januari 2010 kunnen kinderen die een verhoogde kinderbijslag ontvangen, recht hebben op de zorgtoelage -21jarigen. Deze toelage vervangt de SPT (sociaal pedagogische toelage), die evenwel blijft bestaan voor de nog lopende dossiers. De toelage kan niet gecombineerd worden met een uitkering ikv de Vlaamse Zorgverzekering en de zorgbehoevende moet gerechtigd zijn op de verhoogde tegemoetkoming van de RIZIV. Het bedrag van de toelage is: - 12,5 euro per maand indien de zorgbehoevende in een instelling verblijft, maar regelmatig (wekelijks, maandelijks) naar huis komt euro per maand indien de zorgbehoevende jongere thuis verzorgd wordt of dagelijks naar huis komt. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

16 Vakantietoelage Aantal dossiers Bedrag in euro Vervoertoelage Aantal dossiers Bedrag in euro Gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van oranje huisvuilzakken, PMD-zakken en compostvaten door onthaalouders en grote gezinnen Aantal dossiers Bedrag in euro Onthaal ouders Gezinnen Onthaal ouders Gezinnen Onthaal ouders Gezinnen Onthaal ouders Gezinnen Onthaal ouders , Gezinnen Toelage voor logopedie aan gezinnen voor de behandeling van stoornissen en beperkingen op gebied van spraak, taal, stem en gehoor van kinderen in het kleuter- en lager onderwijs Aantal dossiers Bedrag in euro Toelage palliatieve thuiszorgen Aantal dossier Bedrag in euro Het aantal aanvragen van de palliatieve toelage is met 14 aanvragen gestegen in vergelijking met We merken dat er meer aandacht besteed wordt aan zorg door intermediairen, waardoor deze toelage ook bekender wordt en dus actiever aangevraagd wordt. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

17 Toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners met specifieke gezondheidsproblemen Aantal dossier * Bedrag in euro *1 toelage werd niet toegekend door overlijden Het aantal aanvragen van de toelage specifieke gezondheidszorgen stijgt jaarlijks. In 2012 waren 77 aanvragen, in toelagen, dit zijn er 22 meer. Dit is een grote stijging. Kuurne kent een vergrijzingstendens, waardoor meer mensen zorg nodig hebben en dus meer mensen recht hebben op deze toelage. Ook de huisartsen verwijzen de mensen actief door om deze toelage aan te vragen. Premie voor het advies en plaatsen van kleine maatregelen in huis in het kader van valpreventie Aantal aanvragen Bedrag in euro 304, , Tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid Sinds 16/10/2013 kunnen ook de mutualiteiten deze aanvragen digitaal doorsturen naar de FOD Sociale Zekerheid, waardoor een lichte daling van aanvragen in het Sociaal Huis te verklaren valt. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

18 Gezondheidsbeleid Het lokale gezondheidsbeleid wordt gecoördineerd door de werkgroep preventieve gezondheidszorg en de gemeentelijke welzijnsdienst. Deze preventiewerkgroep is samengesteld uit huisartsen, mutualiteiten, afgevaardigden van socio-culturele verenigingen. De werkgroep en de welzijnsdienst werken ook nauw samen met het LOGO Zuid-West- Vlaanderen. Concrete realisaties in 2013: Kuurne Hartveilig Sinds 2009 bestaat het project Kuurne Hartveilig waarbij volgende partners samenwerken: Rode Kruis Kuurne, Brandweer Kuurne, Gemeente Kuurne en Sociaal Huis Kuurne. Sinds 2009 werden 5 AED-toestellen aangekocht door de Gemeente Kuurne. Daarnaast worden er jaarlijks 5 opleidingen georganiseerd en zijn er reeds meer dan 550 inwoners opgeleid in het reanimeren en defibrilleren. - Verlenging overeenkomst: Eind 2013 liep de overeenkomst tussen de partners af, maar alle partners hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen om nogmaals 2 jaar ( ) verder te werken aan een Hartveilige Gemeente! Kuurne behoudt dus het label Hartveilige Gemeente en er worden dus ook in 2014 en 2015 opleidingen georganiseerd voor de Kuurnse burger. - Cijfers 2013: Sessies 2013 Aantal deelnemers 07 maart maart oktober oktober Totaal 50 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

19 - Promofilmpje Kuurne Hartveilig: Kuurne werd gecontacteerd vanuit de Rode Kruis hoofdzetel om een nieuwe promofilm rond hartveilige gemeenten te maken. Op 20 december 2013 werden de opnames gemaakt voor deze film op het sportpark. De film zal gebruikt worden als illustratie naar andere gemeenten hoe een dergelijk project succesvol werd aangepakt in een gemeente. De projectcoördinator, Karel Decaluwé van Rode Kruis Kuurne, Schepen van Welzijn en Volksgezondheid, Bram Deloof en enkele getuigen kwamen aan het woord tijdens de opnames. Griepvaccinatiecampagne voor ouderen Kuurne heeft in oktober alle 65 tot en met 69-jarigen aangeschreven om griepvaccinatie te promoten. Er werd een sensibiliserende folder toegevoegd. 600 gezinnen kregen een persoonlijke informatieve brief met folder. Plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker Tweejaarlijks organiseert de welzijnsdienst de plantjesverkoop ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. In 2013 vond opnieuw de plantjesverkoop plaats, namelijk in het weekend van 14 september De verkoop van plantjes leverde op. 18 verenigingen hielpen om de plantjes te verkopen Aantal vrijwilligers Aantal groepen Aantal bestelde plantjes Aantal verkochte plantjes Bedrag Welke wijken werden niet bedeeld door tekort aan vrijwilligers? Brugsesteenweg, Spijker en Schardauw Brugsesteenweg en kleine zijstraten, Spijker en Schardauw, Heirweg, Kongostraat, Oud Belgenwijk, Sint- Katriensteenweg (eerste stuk), Sterrewijk, Haantjesstraat, Zweepstraat Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

20 Babymassage in groep Op 08 januari 2013 werd een groepsles babymassage georganiseerd. 6 baby s en hun mama s namen deel aan deze les babymassage. Door de relatief kleine groep was het voor iedereen een gezellige ervaring. Infoavond voeding en beweging Op donderdag 02 mei 2013 werd een infoavond over voeding en beweging georganiseerd in de Sint-Pieterszaal. De toelichting werd gegeven door Deborah De Jaegere, een diëtiste en sportdeskundige. Zij gaf meer informatie geven over: - De voedingsdriehoek - Klassieke misvattingen vb. jojo-effect - Risico's op ziektes ten gevolge van ongezonde voeding - Light-producten - Beweging: hoe volhouden, energieverbruik volgens sport,... Er werd een voorwoord gegeven door Bram Deloof, waarbij een korte oproep gebeurde voor geïnteresseerden om mee te werken in de preventiewerkgroep. Er was ook een interactieve stand van LOGO Leieland over gezonde voeding. Nà de toelichting van Deborah Dejaegere, werden de aanwezigen getrakteerd met een gezonde fruit/of groentensmoothie. We bereikten op deze infoavond een 60-tal mensen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

21 Infoavond zonder zorgen in de zon Op 12 juni 2013 werd een infoavond zonder zorgen in de zon georganiseerd in de Hoeveschuur in samenwerking met Femma Kuurne Centrum. De spreekster was Els Goossens, verpleegster en docent verpleegkunde. De toelichting was heel interessant. We kregen heel veel tips: - Blijf binnen tussen 12 u en 15 u. - Bescherm je ogen met een goede zonnebril: UV 3 is het veiligst. - Zonnecrème heeft een houdbaarheidsdatum! Als deze vervallen is, kan je deze gebruiken als lotion. Koop een nieuwe zonnecrème. - De prijs van zonnecrème maakt niet uit, zolang de factor hoog genoeg is. - Bescherm kinderen voldoende: insmeren met zonnecrème om de 2 uren, t-shirt, pet, zonnebril. Tijdens de pauze konden standen bezocht worden van de Stichting Tegen Kanker en van Femma. Slabbetjes Rook niet bij mij! als geschenk bij de geboortepremie Roken in het bijzijn van kinderen is schadelijk voor de kinderen. Deze kinderen lopen een hoger risico op wiegendood, astma, bronchitis en hersenvliesontsteking. In kader hiervan hebben de West-Vlaamse Logo s, de provincie West- Vlaanderen en het VIGEZ een project Rook niet bij mij! dat gericht is naar zwangere ouders en ouders van jonge kinderen. De bedoeling is dat er een slabbetje met de tekst Rookvrij? Ikke blij! en een deurhanger meegegeven wordt aan ouders van kleine kinderen. De ouders krijgen het aanvraagformulier voor de geboortepremie, samen met de deurhanger, opgestuurd. Wanneer ouders langskomen in het Sociaal Huis met het ingevulde aanvraagformulier voor de geboortepremie, krijgen zij een slabbetje mee. Resultaten Zot van Gezond Zot van Gezond is een project ontstaan in kader van de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging. Om deze doelstelling te realiseren heeft de Vlaamse overheid een actieplan opgesteld. Doel van het plan is het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft te doen stijgen tegen Eén van de zes strategieën is het gezond bewegen en evenwichtiger eten in de lokale gemeenschap promoten. Het project wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie), de Vlaamse Logo s (Lokaal gezondheidsoverleg), het ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw) en het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). De Gemeente Kuurne en OCMW Kuurne sloegen begin 2012 de handen in elkaar om twee jaar lang samen te werken op vlak van gezonde voeding en beweging. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

22 Er werden tal van acties opgezet: de Fat Attack Actie, een infoavond over voeding en beweging voor alle inwoners, een winkeloefening, etc. Kuurne werd bij de start van dit project geëvalueerd op vlak van voeding en beweging en kreeg punten toegekend per element. Na het project was het de bedoeling om meer punten te scoren. De doelstelling binnen het project Zot van Gezond was dat Kuurne op minstens 2 thema s minimum 1 niveau steeg. Kuurne steeg maar liefst op 4 thema s met 1 niveau! Namelijk voor lange termijnvisie over voeding en beweging, mix van acties over voeding, professionele ondersteuning voor gezondheidsbeleid, en op vlak van participatie van de burger. Permanente acties werden voortgezet: Prenatale consultaties Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen maandelijks in het Sociaal Huis terecht voor een gratis supplementaire consultatie bij een docente en een derdejaars studente vroedkunde van de hogeschool Katho Kortrijk. De consultatie kan variëren van een uitwendig verloskundig onderzoek tot het aanleren van babymassage. De raadpleging duurt ongeveer 1 uur en is op afspraak. Het academiejaar telde 27 raadplegingen tijdens 8 diverse namiddagen Aantal raadplegingen * Aantal zitdagen (1x was Hilde ziek) 8 (2 geannuleerd door overmacht) Aantal verschillende vrouwen (waarvan 2 allochtone dames) 19 (waarvan 5 allochtone dames) 13 (waarvan 2 allochtone dames) Leeftijd Tussen 23 Tussen 23 en Tussen 24 en 38 jaar Tussen 23 en 37 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

23 en 35 jaar 38 jaar jaar Aantal huisbezoeken Intensiteit van de bezoeken 9 vrouwen: 1x consult 5 vrouwen: 2x consult 1 vrouw: 3x consult 1 vrouw: 5x consult 7 vrouwen: 1x consult 4 vrouwen: 2x consult 2 vrouwen: 3x consult 1 vrouw: 4x consult 19 vrouwen: 1x consult 1 vrouw: 3x consult 12 vrouwen: 1x consult 4 vrouwen: 2x consult 2 vrouwen: 3x consult * Waarvan 6 voor groepsessie babymassage. Positieve evoluties: - Er zijn meer raadplegingen dan vorig jaar, terwijl er evenveel zitdagen zijn doorgegaan. - De intensiteit van de consultaties per vrouw is groter geworden, wat positief is voor de begeleiding pre- en postnataal. Negatieve evoluties: Dit schooljaar werden minder allochtone dames bereikt, namelijk twee. De dames werden doorverwezen via de sociale dienst. Vorig jaar stelden we de doelstelling voorop om meer allochtone dames te bereiken, maar dit jaar waren er veel minder zwangere cliënten in de sociale dienst. Komend jaar worden 7 à 8 zwangere allochtone dames verwacht, doorverwezen via de buurtwerkster. Tutti frutti voor het personeel In kader van gezonde voeding op het werk, wordt jaarlijks het project Tutti Frutti georganiseerd in het Sociaal Huis. Alle medewerkers van het Sociaal Huis en het Gemeentehuis, kunnen zich inschrijven om wekelijks een stuk fruit te krijgen. Voor een volledig schooljaar kost dit 6,00. Aantal inschrijvingen BOEBS-project De gemeentelijke werkgroep preventieve gezondheidszorg werkt samen met de Ouderenraad aan valpreventie. De acties zijn geïnspireerd op het BOEBS-project (Blijf Op Eigen Benen Staan). Blijf Op Eigen Benen Staan is een project om vallen te voorkomen bij ouderen. BOEBS wil de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van ouderen in de kijker zetten en stimuleren. Boebs steunt op 3 pijlers: - Bewegen - Veiligheid van de thuisomgeving en de publieke omgeving Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

24 - Secundaire preventie die zich richt naar opsporen van risicopersonen In 2013 werden volgende acties opgezet in kader van valpreventie: - Alle Kuurnse huisartsen, thuisverple(e)g(st)ers en kinesisten werden aangeschreven met een oproep om deel te nemen aan de werkgroep valpreventie. Daar kwam geen respons op. - De werkgroep valpreventie werd bekendgemaakt op het LST en er werd een oproep gelanceerd om deel te nemen aan de werkgroep. Daar kwam tevens geen respons op. - De premie voor het advies en plaatsen van kleine maatregelen in huis in kader van valpreventie werd geëvalueerd. De werkgroep adviseert om de premie af te schaffen, omwille dat de premie noch stimulerend, noch activerend is. De premie werd afgeschaft op de Gemeenteraad dd. 19/12/ In de Nieuwsbrief van de Hoevewijk werden 10 tips gepubliceerd om vallen te vermijden. - In kader van de week van de valpreventie werd een kleinschalig onderzoek gelanceerd Ben je al eens gevallen?. 110 mensen vulden het onderzoek in. 425 kleine maatregelen werden getroffen in deze huiskamers. 1 winnaar kreeg een stappenteller. - Valpreventie werd in kaart gebracht over de thema s heen. Er werd een matrix gemaakt. - Op 11 oktober 2013 werd een tweede knelpuntenwandeling georganiseerd. Ditmaal in de Hoevewijk. - Er werden 9 beweegmomenten georganiseerd voor kleinkinderen en hun grootouders in de Kuurnse scholen. Er werden 169 grootouders bereikt! Beweegmomenten Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

25 Plan knelpuntenwandeling Hoevewijk Onderzoek Ben je al eens gevallen? Kinderopvang Lokaal Overleg Kinderopvang Het Lokaal Overleg voor Buitenschoolse Kinderopvang brengt alle kinderopvanginitiatieven, ouders en beleidsverantwoordelijken samen rond de tafel. Het secretariaat van het lokaal overleg kinderopvang is gehuisvest in het Sociaal Huis. Sedert 1 oktober 2007 is dit lokaal overleg kinderopvang erkend als gemeentelijke adviesraad. In 2008 is het beleidsplan kinderopvang opgemaakt en is het online meldpunt kinderopvang geactiveerd. Alle onthaalouders kunnen zich registreren op dit meldpunt. Deze gegevens zijn dan consulteerbaar voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

26 Dit jaar werden volgende activiteiten georganiseerd: - Bijeenkomsten van het lokaal overleg op: o 18 maart 2013 o 17 juni Georganiseerde vormingen: o Opleiding levensreddend handelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar o Contactgroep VoorZet voor zelfstandige onthaalouders - Dag van de Onthaalouder: op 12 oktober is het Dag van de Onthaalouder. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang werd een kaartje gestuurd naar alle Kuurnse onthaalouders met bedanking voor hun werk. - Infoavond Elk Talent Telt: o In kader van week van de Opvoeding, organiseerde het Lokaal Overleg Kinderopvang een infoavond Elk Talent Telt. o De spreker was Herman Van Esbroeck, onderwijspedagoog o Elk aanwezig kinderopvangintiatief kreeg een attest voor Kind en Gezin als vormingsbewijs. Vzw De Kangoeroe Vzw De Kangoeroe is een vereniging die de ondersteuning van buitenschoolse initiatieven van de aangesloten basisscholen van Kuurne en de bevordering van een juiste kennis en organisatie met betrekking tot deze activiteiten, binnen een pluralistisch kader, tot doel heeft. In dit kader organiseert vzw De Kangoeroe sinds 1/1/2002 een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang IBO De Kangoeroe. De vzw is samengesteld uit afgevaardigden van directie, leerkrachten en ouderraden van de Kuurnse kleuter- en lagere scholen en een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Het secretariaat is gehuisvest in het Sociaal Huis. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

27 IBO De Kangoeroe organiseert buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen. Het IBO is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Er zijn 28 erkende plaatsen voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. IBO De Kangoeroe is gehuisvest in de vroegere conciërgewoning van het sportpark Speel-o-theek 1.3. Wonen - Woonloket In het woonloket kan echt iedereen terecht met vragen over wonen: huurders, verhuurders, verbouwers,. Vragen gaan over het aanvragen van premies, zoeken van een geschikte lening, huurproblemen, renovatie- of aanpassingswerken en zo meer. De mensen worden er in een aparte spreekruimte ontvangen om de privacy maximaal te waarborgen. In 2013 kregen we 946 aanmeldingen voor het woonloket in het Sociaal Huis, een duidelijke stijging ten opzichte van Voor alle vragen over ruimtelijke ordening, zoals het afleveren van bouwvergunningen, kunnen mensen nog steeds terecht in de technische dienst van de gemeente. Overzicht consultaties woonloket Type vraag Huurproblemen Inschrijving sociale woning Onbewoonbaarverklaring Premies Problemen in woning Zoekt woning FRGE Leegstand Andere TOTAAL * 946 (748) *Opmerking: doordat in januari een nieuw registratieprogramma in samenwerking met Woonwijs werd uitgetest, werden de aanmeldingen aan het woonloket tijdens de eerste twee Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

28 maanden van 2012 niet geregistreerd per type vraag, waardoor er van de 748 aanmeldingen slechts 550 volgens type vraag zijn onderverdeeld. Tijdens deze maanden kwamen vermoedelijk vooral veel vragen met betrekking tot leegstand, FRGE en premies. Huisvestingspremies Gemeentelijke impulspremie Sinds 28 november 2000 geeft de gemeente een premie voor het installeren van een eerste toilet met waterspoeling of een eerste bad/douche in de woning. De premie bedraagt 50% van de kostprijs, met een maximum van 744 euro per maatregel voor de eigenaar-bewoner of 372 euro voor de eigenaar-verhuurder. Overzicht gemeentelijke impulspremie Aantal uitbetaalde premies Totaal uitbetaald premiebedrag in euro ,00 498,70 744, , , , Gemeentelijke renovatiepremie voor huurwoningen Op 7 maart 2011 keurde de gemeenteraad het reglement goed betreffende de gemeentelijke renovatiepremie voor huurwoningen. Wanneer een woning die aan een aantal voorwaarden voldoet voor minstens 9 jaar wordt verhuurd, kan een renovatiepremie van 30% worden aangevraagd met een maximum van euro. Na uitvoering van de renovatiewerken moet een conformiteitsattest worden voorgelegd Aantal aangevraagde premies Aantal uitbetaalde premies 2 2 / Aantal afgekeurde aanvragen Totaal uitbetaald premiebedrag in euro 1.938, / Gemeentelijke aankooppremie voor een eerste en enige woning Op 11 oktober 2010 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement goed betreffende de aankoop van een eerste en enige woning. Bij aankoop van een eerste woning die minstens 50 jaar oud is, kan een premie van worden verkregen, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden. Met de aanvraag geeft de aanvrager meteen ook de toestemming voor het laten opmaken van een advies duurzaam verbouwen na plaatsbezoek door een architect van vzw ZonneWinDT, kosteloos aangeboden door het gemeentebestuur Aantal uitbetaalde premies Totaal uitbetaald premiebedrag in euro Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

29 Aanvragen premies netbeheerder Eandis, Vlaams gewest en provincie Sinds juni 2008 kunnen mensen in het woonloket terecht voor hulp bij het aanvragen van alle huisvestingspremies, zoals de premies van netbeheerder Eandis en de gewestelijke renovatiepremies. Onderstaande tabel geeft een overzicht van premieaanvragen waarvoor uitgebreide assistentie werd verleend via het woonloket. Overzicht premieaanvragen Aantal premieaanvragen Netbeheerder Eandis Gewestelijke verbeterings- en aanpassingspremie Gewestelijke renovatiepremie Provinciale CO-premie TOTAAL FRGE-leningen Sinds 1 september 2009 worden vanuit het gemeentebestuur FRGE-leningen aangeboden voor energiebesparende uitgaven. Alle eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, vennootschappen met een sociaal oogmerk komen in aanmerking voor een lening aan 2% intrest. Personen met een verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, OMNIO-statuut, schuldbemiddeling of OCMW-begeleiding komen in aanmerking voor een renteloze lening. Alle aanvragen tot en met de ondertekening van de akte worden behandeld in het woonloket. De verdere opvolging van de leningdossiers gebeurt vanuit de Lokale entiteit Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en de kredietmaatschappij Elk Zijn Huis. Aantal leningdossiers en totaal ontleend bedrag per werkjaar: 2% (nietdoelgroep) 0% (doelgroep) Werkingsjaar 1 (09/ /2010) Aan- Ontleend tal bedrag Aantal FRGEleningen Werkingsjaar 2 (09/ /2011) Aantal Ontleend bedrag Werkingsjaar 3 (09/ /2012) Aantal Ontleend bedrag Werkingsjaar 4 (09/ /2013) Aantal Ontleend bedrag Woningonderzoeken In het woonloket kunnen mensen terecht met klachten over de kwaliteit van hun (huur)woning. De procedure inzake ongeschikte/onbewoonbare en overbewoonde woningen wordt volledig gestuurd vanuit het woonloket. Zo worden de vooronderzoeken, hoorzittingen, adviseren van huurder en verhuurder georganiseerd. Sinds oktober 2011 worden de onderzoeken uitgevoerd door de technisch adviseurs uit Woonwijs, de interlokale vereniging wonen, een samenwerkingsverband met de gemeenten Harelbeke, Deerlijk en Lendelede. Ook deze onderzoeken zijn in onderstaande cijfers verwerkt. Sinds oktober 2013 loopt een project screening van de private huurmarkt, waardoor huurwoningen pro-actief aan een onderzoek onderworpen worden. Er is dan ook een duidelijke stijging op te merken. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

30 Type woningonderzoek Vooronderzoeken woonloket (woonwijs) Woningonderzoeken dienst Wonen Vlaanderen Ongeschikte/onbewoonbaar verklaarde panden Woonoverleg/participatie Lokaal woonoverleg Vanuit de Vlaamse Wooncode krijgt het gemeentebestuur de taak van coördinator van het woonbeleid. Om deze taak ten volle op te nemen, wordt minstens 2 maal per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd waartoe alle actoren actief rond sociale huisvesting worden uitgenodigd. Vaste partners van het lokaal woonoverleg voor Kuurne zijn: - Diensten wonen en ruimtelijke ordening vanuit de gemeente - Schepenen van wonen en ruimtelijke ordening - Voorzitter van het OCMW - Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp - Zuid-West-Vlaamse sociale bouwmaatschappij - Sociaal verhuurkantoor De Poort - Vertegenwoordiger vanuit Wonen West-Vlaanderen - Leiedal en Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen omwille van hun expertise In 2013 werden twee lokale woonoverleggen georganiseerd, op 26 april en 19 december. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

31 2. ADMINISTRATIE o Tevredenheidsonderzoek Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Sociaal Huis en ook met het vooruitzicht op een nieuwe legislatuur, werd beslist om het tevredenheidsonderzoek te herhalen. De Raad gunde de opdracht aan de hogeschool Howest die het onderzoek beperkte tot alle OCMW-klanten (ruim 700 klanten) in plaats van de Kuurnse burgers. De vragenlijst werd nauwkeurig opgesteld door een opleidingscoördinator Sociaal Werk en een onderzoeker van Howest in samenspraak met alle diensthoofden, de Secretaris en de communicatiemedewerker van het Sociaal Huis. We ontvingen 281 ingevulde enquêtes. Alle resultaten werden verwerkt in een rapport dat toegelicht werd door de opleidingscoördinator en de onderzoeker van Howest tijdens de raadzitting van 28 mei Naast de algemene bevraging werd ook een korte vragenlijst per dienst afgenomen. Samengevat zijn dit de belangrijkste resultaten. Meer details leest u in het rapport, ook na te lezen op de website 97% van de gebruikers is tevreden tot helemaal tevreden over de dienstverlening van het Sociaal Huis Kuurne, 45% van hen is zelfs helemaal tevreden. De gebruikers zijn vooral tevreden over de relatie tussen de medewerkers en de gebruikers. Deze factor draagt dan ook het sterkst bij tot de algemene tevredenheid. Het kapitaal van het Sociaal Huis Kuurne is bijgevolg zijn medewerkers. Als er over bepaalde deelaspecten een zekere ontevredenheid bestaat, dan zijn het de openingsuren, de toegankelijkheid van het gebouw en de aankleding en sfeer van de wacht- en spreekkamers. Het feit dat er verschillende spreekuren zijn per dienst, vindt een deel van de gebruikers verwarrend. De spreekuren zijn ook niet altijd aangepast voor mensen die met twee uit werken gaan. Wat de toegankelijkheid van het gebouw betreft, is meerdere malen opgemerkt dat de voordeur van het gebouw in de Kortrijksestraat te zwaar is voor mensen met een functiebeperking, die in een rolstoel zitten of die van een rollator gebruik maken. Ook over de wachtkamer is niet iedereen even tevreden. Sommige gebruikers vinden dat die een opfrisbeurt kan gebruiken. Vooral het feit dat je de gesprekken van andere gebruikers kan horen, vinden meerdere gebruikers storend. Ten aanzien van de diverse dimensies van hulpverlening kunnen we toch enkele verbeterpunten formuleren: 1. Relatie met de gebruiker a. De doorverwijzing naar andere diensten en de informatiedoorstroom tussen diensten van het Sociaal Huis Kuurne kan volgens bepaalde gebruikers beter. b. De wachttijden (zeker die tijdens de spreekuren) zijn volgens enkele gebruikers te lang. 2. Beschikbaarheid a. Terecht kunnen bij eenzelfde medewerker verhoogt de stabiliteit van de relatie met de gebruiker. Eén op vijf gebruikers beweert echter niet altijd terecht te kunnen bij dezelfde persoon. b. Eén op zeven vindt dat de medewerkers niet altijd even proactief reageren. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

32 3. Fysieke bereikbaarheid a. Een meer gebruiksvriendelijke voordeur voor het gebouw aan de Kortrijksestraat kan de toegankelijkheid van het gebouw voor personen met een functiebeperking bevorderen. 4. Begrijpbaarheid a. De tevredenheid onder de gebruikers van het werkwinkelpunt is relatief lager dan die onder de gebruikers van de andere diensten. Deze lagere tevredenheid is doordat deze groep gebruikers vaker signaleren dat de communicatie van het Sociaal Huis Kuurne moeilijk te verstaan is. Dit geldt vooral voor de schriftelijke communicatie. De gebruikers van het werkwinkelpunt kenmerken zich door hun jonge leeftijd en het feit dat ze laagopgeleid zijn. Het is een groep die veel minder beroep doet op de gebruikelijke informatiekanalen die het Sociaal Huis Kuurne gebruikt. Het is daarom belangrijk een communicatiestrategie te ontwikkelen die afgestemd is op deze groep jonge, laagopgeleide gebruikers. 5. Bekendheid a. Heel wat gebruikers van het Sociaal Huis Kuurne maken zich zorgen over de bekendheid ervan. Ze vinden het een uitstekende dienst en dit mag ook geweten zijn. Het is hoog tijd dat het oude stigma van OCMW verdwijnt. b. De klachtenprocedure is weinig gekend door de gebruikers. c. Ter Groenen Boomgaard kan nog beter gekend zijn. De werkpunten zijn meegenomen in de opmaak van het meerjarenplan o Deelname raamcontract IT regio Kortrijk-Roeselare In het najaar plaatsten we de bestelling van 22 PC s en enkele laptops voor het administratieve personeel van het Sociaal huis. De installatie ervan is gepland in januari-februari o BBC (Beleids- en beheerscyclus) Het OCMW Kuurne besliste om vanaf 1 januari 2014 toe te treden tot de BBC. Ter voorbereiding hiervan werd aangepaste software aangekocht en volgden de betrokken medewerkers de gepaste opleidingen. o Meerjarenplan was voor iedereen een druk jaar met de opmaak van het meerjarenplan en dit volgens BBC-normen. Op voorstel van het MAT keurde de OCMW-Raad de 3 beleidsdomeinen goed Algemene financiering, algemeen bestuur en zorg en opvang. De OCMW-Raad ging tijdens de zitting van 28 mei 2013 akkoord met het voorstel van het MAT om de volgende jaren te werken rond 5 prioritaire doelstellingen : BD 1 : Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede BD 2 : Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit (TGB) BD 3 : Sociaal Huis Kuurne faciliteert vlotte participatie BD 4 : Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie BD 5 : Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid Er zal gerapporteerd worden naar de Raad over de acties die betrekking hebben op deze 5 prioritaire doelstellingen. Daarnaast wordt het overig beleid ook uitgetekend met de daaraan gekoppelde acties. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

33 3. COMMUNICATIE Interne communicatie o Interne bevraging In aanloop naar de opmaak van een nieuw communicatiebeleidsplan, moest een evaluatie gebeuren van de interne communicatie van het Sociaal Huis. In het najaar maakte de communicatiemedewerker een enquête op die aan ieder personeelslid werd bezorgd. In deze enquête werd gepolst naar de (on)tevredenheid van de communicatie (beleids- en personeelsinformatie, de horizontale en verticale communicatie). Alle resultaten werden tijdens 2 overlegmomenten met de Secretaris en diensthoofden besproken. Waar mogelijk werden acties geformuleerd die opgenomen zijn in het communicatiebeleidsplan. Ook in de personeelsbrief werden enkele heel concrete acties opgenomen. o Personeelsbrief Om de interne communicatie te verbeteren vooral naar buitendiensten toe, werd de personeelsbrief in het leven geroepen eind In 2013 werden 4 personeelsbrieven verstuurd. Uit de interne bevraging bleek dat de personeelsbrief eerder beperkt nuttig is, wel leuk en aangenaam. Externe communicatie o Communicatiebeleidsplan Gelijklopend met het Meerjarenplan , werd ook een nieuw communicatiebeleidsplan opgemaakt. Dit is een document dat de communicatiestrategie van een organisatie definieert in doelstellingen en geplande acties voor enkele jaren. Ter voorbereiding hiervan gebeurde een evaluatie van de bestaande informatiekanalen, een SWOT-analyse van de externe en interne communicatie en zoals hierboven aangehaald een bevraging bij het personeel. In samenwerking met de Secretaris en de diensthoofden, stelde de communicatiemedewerker een communicatiebeleidsplan op waarin de visie en missie beschreven staat, de strategische en operationele doelstellingen en de daarbijhorende acties. Jaarlijks zal het communicatie-actieplan bijgestuurd worden in functie van actuele noden en evoluties. o Digitale nieuwsbrief Uit het gebruikersonderzoek, uitgevoerd door Howest, bleek dat ongeveer 10 % van onze cliënten wenst op de hoogte gebracht te worden van de activiteiten van het Sociaal Huis, via een elektronische nieuwsbrief. De nieuwe website beschikt over een nieuwsbriefmodule waardoor er automatisch wekelijks of maandelijks (afhankelijk van instelling) een nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle abonnees met daarin de nieuwsberichten en activiteiten die de afgelopen week/maand op de website zijn geplaatst. Doel van dergelijke nieuwsbrief is onze doelgroepen (snel, afhankelijk van de frequentie) op de hoogte brengen van nieuwigheden mbt. sociale aangelegenheden : informatief en interactief. De eerste nieuwsbrief Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

34 werd gelanceerd op 14 november. De volgende nieuwsbrieven vertrekken telkens de eerste dinsdag van de maand, dus op 3 december 2013 ontvingen de abonnees de tweede nieuwsbrief. We zijn gestart met 140 abonnees en tegen eind 2013 stond de teller al op 200 abonnees. Na een jaar (eind 2014) zal er een evaluatie gebeuren van de digitale nieuwsbrief. o Digitaal infoscherm In de gang van het Sociaal Huis hangt een digitaal infoscherm. Dit scherm is bedoeld als wachtverzachter en om snelle informatie te geven aan de bezoekers. Aan het loket moeten mensen soms wachten en dan is het aangenaam om iets te lezen. We merken dat de bezoekers vaak naar het scherm kijken. Er werden in totaal reeds 121 verschillende slides gemaakt voor het infoscherm. Wekelijks updaten we de info. Er werden berichten gepubliceerd over volgende onderwerpen: vzw Efrem, meldpunt kinderopvang, gids bij overlijden, spreekuren maatschappelijk werkers, foto s beweegmomenten, foto s ouderenfeest, digitale nieuwsbrief, etc. o Thema loket In 2013 werd volgens onderstaande thema s gewerkt: 2013 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Nieuwjaarswensen Wonen Sociale dienst OCMW/schulden Week van de valpreventie en digitale week Week van de opvoedingsondersteuning Gezondheid Gezond in de zon Gezond in de zon Studietoelagen/opleiding Werk / jobbeurs Ouderen / ouderenfeest orgaandonatie Themaloket orgaandonatie Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

35 Themaloket week van de valpreventie en digitale week o Sms-dienst In 2013 werden 15 algemene sms jes verstuurd. Naast de algemene berichten naar een breed publiek wordt de SMS-dienst nu ook meer gebruikt voor contacten naar specifieke cliënten of cliëntgroepen. Sedert enkele jaren versturen we sms jes via een smsbundel van Mobistar. Meer en meer merken we dat dit systeem niet meer voldoet. Het duurt heel lang vooraleer sms jes buiten geraken en er blijven er af en toe haperen, waardoor het niet meer zeker is of iedereen wel de sms jes ontvangt. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden. o Website Uit de evaluatie van de website bleek dat het aantal bezoeken/bezoekers daalde, dus werd de werkgroep samengeroepen om te zien hoe we dit cijfer opnieuw konden opkrikken. We beslisten om de informatie wekelijks te checken en aan te vullen en met de start van de digitale nieuwsbrief, rekenen we op een stijgend aantal bezoeken. De cijfers uit onderstaande tabel tonen al een positief effect van onze inspanningen Aantal bezoeken Aantal unieke bezoekers Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

36 4. PATRIMONIUM TECHNISCHE DIENST Eigen patrimonium : Voor de activiteiten in Ter Groenen Boomgaard waren de tafels en stoelen dringend aan vervanging toe. Hiervoor werd een opdracht uitgeschreven. Er werd geschikt meubilair aangekocht (tafels en stoelen) die onderhoudsvriendelijk, stabiel en comfortabel zijn. De technische dienst heeft volgende grote werken uitgevoerd in het eigen patrimonium : - Watertorenstraat 20: totale renovatie - Watertorenstraat 18: centrale verwarming installeren - Generaal Eisenhowerstraat 2: Een tweetal appartementen in t Zweerd hadden te kampen met een vochtprobleem, tengevolge van gebrek aan ventilatie. Om dit euvel te verhelpen werd een opdracht uitgeschreven om de ramen te vernieuwen en te voorzien van rooster. Onze eigen technische dienst plaatste nog een bijkomend ventilatierooster in de badkamer. Ze herstelden de topgevel en de vochtschade in 1 appartement. Overig patrimonium : Het gehuurde pand in de Veldm. Montgomerystraat 33 werd ontruimd wegens einde huurovereenkomst. Daarnaast voerde de technische dienst diverse herstellingen en klusjes uit aan het eigen patrimonium of op aanvraag. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

37 SOCIALE DIENST Hieronder proberen we een aantal cijfers en evoluties mee te geven over de sociale dienst. Heel wat cijfers zijn statisch en zeggen weinig over de inhoud. Interpretaties blijven dus soms moeilijk. In de loop van 2013 is ook meer permanent geregistreerd. Deze cijfers zullen vanaf volgend jaar in het jaarverslag opgenomen worden en zullen een beter beeld over de diverse problematieken en evoluties kunnen geven. We verwijzen ook naar het gedeelte in dit jaarverslag van het loket waar in hun registraties ook het aantal doorverwijzingen naar de sociale dienst werd opgenomen Nieuwe dossiers 2013 Hierna volgt een overzicht van de nieuwe dossiers die in 2013 geopend werden. Deze cijfers geven geen profiel van het publiek dat in 2013 een beroep deed op het OCMW of over de werkdruk omwille van volgende redenen: Voor niet iedereen die beroep doet op de sociale dienst wordt een dossier aangemaakt. Een dossier impliceert dat er een zekere opvolging nodig is. Dossiers blijven vaak gedurende meerdere jaren actief. Een dossier dat bijvoorbeeld in 2009 geopend werd en waar er nog altijd opvolging is, zal niet in deze cijfers voorkomen. Deze dossiers komen verder wel terug in Behandeling dossiers en samenvattende tabellen financiële hulp. Deze nieuwe dossiers omvatten diverse vormen van hulpverlening (financieel, materieel, ) Hieronder wordt een opsplitsing gemaakt per leeftijdscategorie van de personen waarvoor een dossier geopend werd. Leeftijd < 25 j j j > 65 j Totaal Indien we bovenstaande gegevens nog verder opsplitsen tussen personen met een Belgische en een vreemde nationaliteit zien we het volgende: Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

38 nieuwe sociale dossiers geopend in 2013 Cliënten met Belgische nationaliteit <25 j. 17 waarvan 11 mannen en 6 vrouwen j. 30 waarvan 21 mannen en 9 vrouwen j. 23 waarvan 15 mannen en 8 vrouwen >65 j. 12 waarvan 6 mannen en 6 vrouwen TOTAAL 82 DOSSIERS nieuwe sociale dossiers geopend in 2013 Cliënten met vreemde nationaliteit <25 j. 3 waarvan 3 mannen en 0 vrouwen j. 19 waarvan 12 mannen en 7 vrouwen j. 6 waarvan 3 mannen en 3 vrouwen >65 j. 2 waarvan 1 man en 1 vrouwen TOTAAL 30 DOSSIERS Opmerking: Wanneer een dossier voor een gezin met minderjarige kinderen wordt aangemaakt, registreren we dit dossier meestal op naam van de man. Als we voor de nieuwe dossiers een opsplitsing maken naar de gezinssituatie zien we dat het hoofdzakelijk alleenstaanden zijn die bij de sociale dienst van het OCMW langskomen en waarvoor een opvolgingsdossier geopend wordt. Gezinssituatie Alleenstaanden 44 (40%) 42 (45%) 42 (45%) 41 (40%) 56 (50%) Alleenstaanden m/kinderen 10 (9%) 9 (10%) 16 (17%) 17 (16%) 12 (11%) Koppels 28 (26%) 17 (18%) 14 (15%) 12 (12%) 13 (11,5%) Koppels m/ kinderen 16 (15%) 20 (21%) 19 (20%) 20 (19%) 13 (11,5%) andere 11 (10%) 6 (6%) 3 (3%) 13 (13%) 18 (16%) Totaal Tot slot voor het cliëntenprofiel bekijken we de nationaliteit van de nieuwe dossiers Belgen Vreemdelingen Het verloop in onze lokale opvanginitiatieven (verder LOI genaamd) kan een grote impact hebben op het aantal nieuwe dossiers vreemdelingen. Zie hiervoor titel 1.6.: lokale opvanginitiatieven. In 2013 was er in deze LOI s een zeer klein verloop. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

39 De evolutie van nieuwe dossiers per nationaliteit geeft volgende tabel: (om ellenlange tabellen te vermijden zijn enkel die nationaliteiten nog opgenomen waarvoor er minstens 1 dossier werd geopend in 2013) Nationaliteit Belg: Afghanistan : Marokko: Pakistan: Armenië: Frankrijk: Kameroen Nederland: Zaïre: Angola Djibouti: Georgië: Guinea : Iran : Kosovo Roemenië: Rusland: Tunesië: De opvallendste stijging bevindt zich dus bij de Belgen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

40 1.2. Behandeling sociale dossiers Hierna volgt een overzicht van dossiers waarin er boekingen gebeurden. De andere vormen van hulpverlening (louter administratieve, juridische, budgettering, ) waar geen financiële tussenkomst aan te pas kwamen, komen in deze tellingen niet voor. De stookolietoelagen komen in deze lijst niet voor! Het gaat dus over dossiers met leefloon, steun equivalent leefloon, eenmalige steun en aanvullende steun. Lopende dossiers met financiële tussenkomst Nieuwe dossiers met financiële tussenkomst Totaal aantal dossiers met financiële tussenkomst (van de 112 nieuwe) We merken op dat er meer oude en nieuwe dossiers zijn die financiële steun krijgen. Dit resulteert in een hogere uitgave (zie verder). Hoe deze 252 dossiers verdeeld zijn, is terug te vinden in de tabel onder punt 1.4 Aantal dossiers voorgelegd aan de Raad : Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

41 De afgelopen jaren werden er heel wat meer dossiers aan de raad voorgelegd. Stookolietoelages zijn niet in deze telling opgenomen. Vanaf 2014 zal kunnen opgesplitst worden welke vragen aan de Raad werden voorgelegd. In de verdere toelichting wordt ook duidelijk dat zowat elke vorm van hulpverlening gestegen is, wat zich vertaalt in een hoger aantal dossiers op de raad Budgettering Vaststellingen Er kan niet worden voorbijgegaan aan het belang van schuldbemiddeling. Als we nationale statistieken bekijken, hebben steeds meer mensen te maken met overmatige schuldenlast. Cliënten zetten vaak pas de stap naar het OCMW als er reeds deurwaarders ingeschakeld zijn of een uithuiszetting dreigt. Op dat moment is budgetbeheer met schuldbemiddeling de meest opgestarte methode. Bij de opstart worden duidelijke afspraken met wederzijdse verantwoordelijkheden opgemaakt. Het is voor ons een erg arbeidsintensieve vorm van begeleiding. Om de kwaliteit van het werk te garanderen scholen maatschappelijk werkers zich regelmatig bij rond schuldbemiddeling en werken we samen met de vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen die met 3 juristen en 1 administratief medewerker actief voor ondersteuning van verschillende OCMW s en CAW s zorgt. In 2007 werd een registratiesysteem ingevoerd voor gans Vlaanderen. Dit uniforme registratiesysteem leert ons voor Kuurne het volgende: A. REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN Soort budgethulpverlening A.1 Budgetbegeleiding (zonder schulden) A.2 Budgetbeheer (zonder schulden) Totaal aantal dossiers budgethulpverlening (zonder schulden) B. REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING Soort schuldhulpverlening B.1 Eenmalige schuldbemiddeling B.2 Schuldbemiddeling B.3 Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding B.4 Schuldbemiddeling + budgetbeheer Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

42 B.5 Collectieve schuldenregeling B.5.1 Enkel voorbereidende werkzaamheden B.5.2 Aanstelling als schuldbemiddelaar B.5.3 Aanstelling als schuldbemiddelaar + budgetbeheer/-begeleiding B.5.4 Enkel budgetbeheer/-begeleiding bij externe aanstelling Totaal aantal dossiers schuldhulpverlening Budgetbeheer Bij budgetbeheer wordt voor de cliënt een budget- en een afnamerekening geopend waarmee financiële verrichtingen gebeuren. De eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het OCMW en daarom moet de Raad toestemming geven tot budgetbeheer. Budgetbeheer is altijd een vrijwillige keuze van de cliënt. Wanneer de cliënt met deze vorm van begeleiding wenst te stoppen kan dit dus niet verder opgelegd worden Aantal lopende dossiers op 01/ Aantal nieuwe dossiers Aantal stopzettingen Aantal lopende dossiers op 31/ We dienen eerst en vooral op te merken dat bovenstaande begin- en eindstanden een momentopname zijn. Conclusies zijn dus statisch. In 2013 moesten op een aantal momenten wachtlijsten aangelegd worden. De algemene vraag naar budgetbeheer en budgetbegeleiding groeit gemeente overschrijdend jaar na jaar. Daarom worden er binnen de regio preventieprojecten opgestart Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling vragen een specifieke juridische know-how. In eerste instantie investeren we in het personeel door te voorzien in vorming via het Vlaams centrum voor Schuldbemiddeling. In tweede instantie zijn wij lid van de vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen. Hun juristen geven ons adviezen, helpen ons bij het opmaken van verzoekschriften enz Voor Kuurne werden er in 19 dossiers advies gegeven en konden openstaande schuldvorderingen met 42,64 % verminderd worden. Er werden 4 verzoekschriften opgesteld voor een collectieve schuldenregeling Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

43 1.4. Financiële hulp Samenvattingstabellen Soort Tussenkomst: Leefloon Gewoon LLn (1) LLn - art LLn vreemde nationaliteit LLn daklozen LLn- 25 jaar LLn student Subtotaal Vreemdelingen Financiële steun kandidaat asielzoekers (2) Tewerkstelling via art / / Financiële steun niet E.U. - onderdanen Illegalen (vnl. dringende medische hulp) Subtotaal Maatschappelijke dienstverlening Steun in speciën Steun in natura Huurtussenkomsten en - waarborg Verblijfskosten Voorschotten Andere vormen Tussenkomst in geneesmiddelen Subtotaal Senioren Tussenkomst senioren in instelling Algemeen totaal : LL = leefloon 2: zie ook titel: het gaat om asielzoekers die niet binnen het systeem van materiële hulp vallen (LOI zie verder) Reconciliatie: onder 1.2 werd gesteld dat er 252 personen steun kregen. Dit zijn de 224 personen uit bovenstaande tabel + 2 personen waarvan het leefloon geactiveerd werd (geen kost meer voor het OCMW, wel boekingen) en 26 LOI bewoners (materiële hulp > wel boekingen, geen financiële steun). Opmerkingen m.b.t. andere manier van tellen sinds 2010: - Van 2001 tot en met 2009 werden in de tellingen LLn -25 jaar enkel die jongeren opgenomen die ook een speciaal integratiecontract met een verhoogde tegemoetkoming hadden. Vanaf 2010 nemen we alle effectief -25 jarigen op (die geen student zijn). Vóór 2010 stond er dus in werkelijkheid een deel van de -25 jarigen vermeld onder gewoon leefloon. - De rubriek voorschotten bevat sinds 2010 ook de voorschotten op loon en werkloosheidsuitkering. Vóór 2010 waren deze bij steun in speciën opgenomen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

44 Het algemeen totaal van 2013 stijgt vrij sterk ten opzichte van de voorbije jaren. De opvallendste stijging doet zich voor bij de leefloners en dan voornamelijk de leefloners die net de hoedanigheid van dakloze verloren hadden en de leefloners met een vreemde nationaliteit. Dit wordt verder toegelicht onder Kandidaat asielzoekers krijgen normaal gezien enkel materiële steun. De dossiers sinds 2008 waren voornamelijk uitdoofscenario s, maar in 2011 merkten we opnieuw een opvallende stijging op doordat het opvangnetwerk nationaal verzadigd was en bepaalde asielzoekers opnieuw makkelijker aanspraak konden maken op financiële steun voor de duur van de procedure. In 2012 stabiliseerde dit opvangnetwerk opnieuw waardoor er weinig / geen nieuwe dossiers met financiële steun geopend werden. Het aantal vreemdelingen dat steun equivalent leefloon krijgt (of steun aan vreemdelingen) blijft constant. De steun in speciën is sterk gestegen door meer toegekende installatiepremies (7 i.p.v. 3) en een groter aantal dringende steunen die in de strenge winter van 2013 (januari maart) toegekend werden doordat mensen bijvoorbeeld geen verwarming meer hadden. Zie ook Merk op dat er in de cijfers met steun in natura sinds 2011 mensen opgenomen zijn die gebruik maakten van de nieuwe maatregel minimale aardgaslevering. In 2011 ging het om 11 personen, in 2012 om 12 personen en in 2013 opnieuw om 11 personen. AANTAL PERSONEN DIE FINANCIELE HULPVERLENING ONTVINGEN Uit Teruggevorderd Netto Leefloon , , ,00 Steun , , ,00 Steun aan vreemdelingen , , ,00 Opnamekosten senioren 5.781, , ,00 Totaal , , ,00 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

45 Teruggevorderde bedragen zijn enerzijds tegemoetkomingen die we van andere instanties krijgen (vnl. de POD Maatschappelijke Integratie, voorschotten die we terugkrijgen, ) en anderzijds steun die de begunstigde zelf op termijn diende terug te betalen. Let wel: bij steun gaat het niet om effectief ontvangen bedragen, maar over bedragen waarvan de raad stelde dat deze teruggevorderd moeten worden. Deze terugvordering gaat gespreid over verschillende jaren en soms worden bedragen ook achteraf nog oninvorderbaar verklaard Leefloon Periode Totale Uitgaven Netto-last , , , , , , , , , , , , , ,00 De teruggevorderde bedragen leefloon zijn : - de verschillende soorten tussenkomsten van de Federale Overheid - de terugvordering bij de gerechtigden zelf of bij andere diensten indien het om voorschotten ging. - er kan een zekere tijdsverschuiving in de terugbetaling van de terugvordering zitten. - over de afgelopen 5 jaar bedraagt de gemiddelde netto-last 30%. In 2012 bedraagt dit slechts 22%. Bij gewoon leefloon subsidieert de Federale Overheid 50%, dit percentage stijgt naarmate er bijvoorbeeld een GPMI afgesloten wordt. We merken dat er heel wat exdaklozen en geregulariseerde vluchtelingen leefloon krijgen. Bij deze groepen wordt het leefloon aan 100% betoelaagd. Deze groepen zijn ook vaak moeilijker naar de arbeidsmarkt toe te leiden, wat ervoor zorgt dat de doorlooptijd en de totale bruto-uitgave stijgt. Wanneer we de leeftijd van de leefloontrekkers bekijken, zien we opnieuw dat de grootste groep vrij jonge mensen zijn, maar er een opmerkelijke stijging plaatsvindt bij de 50 plussers. Deze groep heeft het alsmaar moeilijker om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden (cfr. het stijgend aantal werklozen in Vlaanderen; +9,8% algemeen en + 15,1% bij 50+ssers (VDAB) ). Leeftijd <25j j j j >65 j Totaal Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

46 Samengevat voor leefloon: In de tabel onder zien we een sterke stijging in aantal individuen (+ 32%). De uitgave daarentegen is veel sterker gestegen (+ 117%), de netto kost voor het OCMW steeg met 41% (of ). We merken dat er in de eerste maanden van 2012 zeer weinig mensen leefloon gekregen hebben. In de tweede helft van het jaar steeg dit aantal en deze impact dragen we nu in 2013 volledig. Daarnaast zijn er in de loop van 2012 en 2013 een aantal ex-daklozen in Kuurne komen wonen en vonden erkende vluchtelingen een woonplaats in Kuurne. Deze groepen krijgen gemiddeld een langere periode leefloon omdat deze mensen in het algemeen nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Er moet vaak eerst aan diverse randvoorwaarden gewerkt worden (integratie, taal, diverse problematieken, ). Een derde fenomeen is dat er meer gezinnen zijn die leefloon krijgen. Hun categoriebedrag is hoger waardoor de totale uitgaven stijgen Steun Steun is een ruim begrip. Elk OCMW heeft tot taak eenieder in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden. De invulling hiervan kan elk OCMW min of meer zelf doen al proberen we in de regio voor een aantal zaken een gelijkaardige methodiek te ontwikkelen. Net door de interpretatievrijheid die elk OCMW heeft in het al dan niet toekennen van steun speelt het sociaal onderzoek een cruciale rol. Via teamoverleg worden verschillen in aanpak tussen verschillende maatschappelijk werkers uitgevlakt. Een aantal hoofdbrokken van steun zijn: huurwaarborgen, energietoelages, tussenkomst in medische kosten en aankoopbonnen voor voedsel en steun in speciën. Over de jaren heen zien we een dalende trend in verleende steun, maar deze kan toch sterk variëren van jaar tot jaar. In 2013 werd meer steun gegeven, maar een groter aandeel werd ook terugvorderbaar gesteld, waardoor de netto-last ongeveer gelijk blijft. Een belangrijke opmerking voor de interpretatie van deze cijfers is de volgende: De totale uitgaven zijn effectieve steunen toegekend in 2013 en geven een representatief beeld. De netto last is de totale uitgaven min de bedragen die door de raad terugvorderbaar gesteld werden. Deze komen niet allemaal terug binnen en al zeker niet allemaal binnen hetzelfde jaar. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

47 De sterke stijging werd reeds deels verklaard bij tabel Het hoger aantal huurwaarborgen in geld (12 t.o.v. 6) en het uitbetalen van een extra installatiepremie verklaren voor een groot stuk deze geldelijke stijging. De dringende steunen waarvan eerder gesproken, gaan altijd over een minimaal bedrag. Huurwaarborgen worden altijd terugvorderbaar gesteld waardoor de netto-last maar beperkt stijgt. Hieronder bekijken we nog de evolutie van het aantal steungerechtigden over de jaren heen en de leeftijd van deze steungerechtigden <25j j j j >65j Totaal: Reconciliatie met tabel De 92 begunstigden zijn verdeeld over volgende categorieën : 47 personen die steun in speciën (geld) ontvingen, 24 personen die steun in natura (vb. aankoopbon voedsel, aardgas) ontvingen en 23 personen die een huurtussenkomst of huurwaarborg kregen. 2 personen ontvingen zowel steun in speciën als minimale aardgaslevering en komen in bovenstaande tabel maar 1 keer voor. We herhalen onze bevinding van eerder dat de hogere aantallen sinds 2011 in grote mate te maken hebben met de invoering van de minimale aardgaslevering. (11 personen in 2013) Steun aan vreemdelingen Onder vreemdelingen moet sinds de eenwording van Europa en sinds het Sociaal Handvest de niet EU-burgers verstaan worden. Het gaat bovendien om vreemdelingen die omwille van hun nationaliteit geen recht hebben op een leefloon. Erkende vluchtelingen bvb. hebben recht op een leefloon, ook al zijn ze nog ingeschreven in het vreemdelingenregister. Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister en EU-burgers maken sinds 2003 aanspraak op een leefloon. Vanaf 2003 vallen enkel nog de vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister of het wachtregister (voor asielzoekers) onder deze steunverlening en deze wordt voor 100% betoelaagd. In principe zou die dus telkens nul moeten zijn. Dat dit niet zo is heeft te maken met het mechanisme van aangifte aan en terugbetaling door de POD-MI. De netto-last zoals hierboven gepresenteerd is vanaf 2003 dus eigenlijk te zien als een stand van zaken op 31/12 van het betreffende jaar. De uitgaven voor de LOI-residenten zitten niet in deze cijfers (zie pt 1.6). Deze vallen onder een ander budget. Het gaat hier om toegewezen asielzoekers, geregulariseerden, familieherenigers en vreemdelingen die om de één of andere reden (nog) niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en illegalen (enkel dringende medische hulp). Periode Totale Uitgaven , , , , , , , ,00 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

48 <25j j j j >65j Totaal De daling in steun heeft 2 redenen. Enerzijds kregen minder personen deze steun en anderzijds liep de steun over een kortere periode. De strengere wetgeving voor o.a. EUburgers en rond gezinshereniging hebben hier ongetwijfeld een invloed op Huurwaarborgen In onderstaande tabel wordt de evolutie afzonderlijk weergegeven van goedgekeurde huurwaarborgen. Dat steeds meer mensen niet in staat zijn een huurwaarborg te betalen is een wijdverbreide problematiek. Een HWB papier is een waarborg tegenover de bouwmaatschappij waar wij ons als OCMW garant stellen om deze na 18 maanden te betalen. Bedoeling is dat de cliënt deze tegen dan bij het OCMW heeft samen gespaard. jaar HWB papier HWB geld totaal Materiële hulp De materiële hulp die ons OCMW verleent kan divers zijn, maar concentreert zich vooral op twee peilers. Enerzijds is er de materiële hulpverlening die we aan asielzoekers geven binnen de lokale opvanginitiatieven (zie hierna). Dit omvat het ter beschikking stellen van alle levensnoodzakelijke dingen (woning, kledij, voeding, Nederlandse lessen, ) Anderzijds zijn er de voedselpakketten die uitgedeeld worden door de vrijwilligers van VZW De Brug. Het OCMW is vertegenwoordigd in de algemene vergadering en bestuurdersvergadering van deze VZW en selecteert de mensen die via VZW De Brug een voedselpakket kunnen ophalen. Als criterium wordt een zeer beperkt beschikbaar inkomen gehanteerd. De cijfers zijn frappant. In 2010 werden er voedselpakketten uitgedeeld, in 2013 waren dit er al Een stijging van pakketten t.o.v. 2012! Gemiddeld komt wekelijks 1 inwoner op 130 een voedselpakket halen. Opvallend is dat er heel wat werkende mensen (door schulden,...) toch recht hebben op een voedselpakket. Dit wijst er op dat een steeds groter wordende groep van mensen het moeilijk heeft om rond te komen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

49 1.6. Lokale opvanginitiatieven Adres LOI startdatum capaciteit K. Boudewijnstraat /11/ K. Boudewijnstraat 234 werd 30/11/ vervangen door Ter Groenen Boomgaard 22 Gen.Eisenhowerstraat 18 10/05/ Gen.Eisenhowerstraat 18/1 05/04/ Harelbeeksestraat 73 20/05/ Veldm. Montgomerystraat 33 Werd gestopt op 31/12/ /04/ De woning in de Harelbeeksestraat is een woning voor 5 alleenstaande mannen. In totaal zijn er dus meestal 10 verschillende dossiers van asielzoekers gelijktijdig lopend (5 dossiers in Harelbeeksestraat + 4 gezinnen + 1 individueel dossier in de Gen. Eisenhowerstraat 18/1) binnen onze LOI s. - In 2013 was er een vermindering van de capaciteit met 3 plaatsen. De conventie voor de gezinswoning in de V. Montgomerystraat 33 (met 3 plaatsen) liep ten einde op 31/12/2013 omwille van einde huurcontract. - Het OCMW krijgt subsidies van de federale overheid om opvangplaatsen te organiseren. Met dit dagbedrag moet het OCMW alle kosten dragen (huisvesting, leefgeld, medische kosten, ) De LOI-subsidies voor 2013 zagen er als volgt uit: bezette plaats vrije plaats plaats volwassene 36, plaats begeleid kind 19,97 7,99 - In 2013 verlieten 5 dossiers (mix van personen en gezinnen) het LOI. 2 personen waren uitgeprocedeerd en werden toegewezen aan een terugkeercentrum. 1 persoon verliet vrijwillig het LOI om bij een vriendin in te wonen en twee dossiers werden getransfereerd. Bij het ene gezin was er gezinsuitbreiding en was onze LOI-woning niet langer geschikt. Bij het andere gezin liep onze tijdelijke conventie met Fedasil ten einde. Er werden dus geen asielzoekers erkend als politiek vluchteling. Financiële kostenstructuur. Periode 01/01/2013 tot 31/12/2013 in vergelijking met Inkomsten LOI , ,21 Uitgaven Loi personeel , ,02 vaste kosten infrastructuur , ,96 nutsvoorzieningen , ,04 leefgeld en variabele kosten , ,66 hospitalisatiekosten 6.620, ,64 investeringsplan LOI - huisvesting , ,89 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

50 ALGEMENE EVALUATIE - De werking van de LOI s verloopt relatief vlot. Tot op heden hebben zich geen grote moeilijkheden voorgedaan met de bewoners zelf. De problemen waarmee het OCMW geconfronteerd wordt, zijn een hoog energieverbruik en het tijdig verlaten van de woning. - Inplanting LOI in de lokale omgeving: aangezien de LOI-woningen allemaal een-huis-inde-rij zijn, werkt dit reeds drempelverlagend en werden er hiertoe geen specifieke initiatieven genomen. - De ingebruikname van de LOI woning in de Harelbeeksestraat voor alleenstaande mannen zorgt voor heel wat extra werk. In één woning gaat het om vijf verschillende dossiers die elk een specifieke opvolging vereisen. Door het gebruik van gemeenschappelijke delen is een strikt toezicht op het huishoudelijk reglement absoluut noodzakelijk. - De energiekosten blijven een gigantische uitgave. Dit heeft enerzijds te maken met woningen die absoluut niet energiezuinig zijn en anderzijds met overconsumptie die moeilijk onder controle te houden is. PERSPECTIEVEN Het OCMW Kuurne behoudt voorlopig de vier eengezinswoningen en de woning voor 5 alleenstaanden. Er zijn geen concrete plannen om in 2014 de capaciteit uit te breiden. Wel zal er in 2014 of 2015 gestart worden met verbouwingswerken waardoor het LOI in Ter Groenen Boomgaard 22 verdwijnt. Er wordt uitgekeken voor een andere locatie Energieproblemen Energiearmoede wordt een steeds groter wordende uitdaging voor ons OCMW. Vanuit hogere overheden worden regelmatig middelen ter beschikking gesteld voor onze doelgroep Lokale Advies Commissie (LAC) De Lokale Adviescommissie is een door de federale overheid ingesteld orgaan op gemeentelijk niveau waarin vertegenwoordigers van de distributiemaatschappijen voor energie en water samen met vertegenwoordigers van het plaatselijk OCMW adviezen verlenen over individuele wanbetalers. Via deze LAC wordt voorkomen dat personen en gezinnen in behartenswaardige situaties afgesloten worden van elektriciteit, gas en/of water. Een afsluiting van elektriciteit is bovendien relatief: het betekent alleen dat de vermogensbegrenzer (10 Ampère-functie) uitgeschakeld wordt. De budgetmeter blijft actief en de abonnee kan altijd elektriciteit kopen volgens zijn budget (budgetmeter opladen). Budgetmeters worden al lange tijd aanzien als een goed instrument om de energieuitgaven te leren beheersen. De komst van de aardgasbudgetmeter is een goede zaak. Alleen is er voor gas geen minimumlevering mogelijk (zoals de 10 A voor elektriciteit). Daarvoor keurde de Vlaamse overheid in november 2010 een besluit goed dat mensen met een budgetmeter voor aardgas in de winter een minimale levering kunnen krijgen. Kuurne is hier ieder jaar mee ingestapt en schreef alle gerechtigden aan om actief op hun rechten te wijzen. Een sociaal onderzoek moet de noodwendigheid uitwijzen en strenge voorwaarden worden opgelegd om te sensibiliseren en mensen aan te zetten voor maandelijkse opladingen om de hoge energiekost in de winter op te vangen. Voor water bestaan geen budgetmeters. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

51 LAC EANDIS aantal zittingen aantal dossiers LAC VMW aantal zittingen aantal dossiers De LAC levert in belangrijke mate preventief werk. Vanuit de sociale dienst zetten we er actief op in om zoveel mogelijk dossiers voor de zitting op te lossen d.m.v. meerdere contacten. Voor de niet opgeloste dossiers opteren we meestal voor een voorwaardelijke afsluiting. Dit betekent dat de abonnee nog een extra kans krijgt om zijn/haar goede wil te tonen. Een onmiddellijke toestemming tot afsluiting wordt quasi nooit gegeven. In bepaalde gevallen kan het OCMW tussenkomen in de energiekost. In 2013 gebeurde dit voor een aantal achterstallige facturen Energiescans De Vlaamse Regering besloot in 2007 om het rationeel energieverbruik te bevorderen dat de netbeheerders inspanningen moeten leveren om energie te besparen. Tot en met 2011 moesten de netbeheerders minimum 1 scan per 100 huishoudens uitvoeren. Vanaf 2012 verminderde dit quotum om in 2014 niet meer te bestaan. De energiescan blijft wel mogelijk voor o.a. beschermde afnemers, OCMW-cliënten, huurders van een sociale woning,.... Omdat we bewust zijn van de stijgende energiearmoede ondertekenden we een engagement om dubbel zoveel adressen aan te leveren om een scan uit te voeren dan het quotum en daarenboven allemaal van mensen uit de doelgroep. Een energiescan bestaat uit: - een bezoek ter plaatse; - de doorlichting van de energiesituatie en het verbruiksgedrag; - het voorstellen van maatregelen en tips om het energieverbruik te beperken; - het uitvoeren van die maatregelen/plaatsen van spaarlampen, spaardouchekop, radiatorfolie en buisisolatie. De scan moet de klant helpen minder energie te verbruiken. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

52 aantal opladingen elektriciteit Budgetmeter aantal opladingen gas aantal personen Gas 99 * * gemiddeld bedrag/oplading elektriciteit gemiddeld bedrag/oplading gas Elek ,4 41,46 47,34 43, ,5 52,12 32,5 61,6 60,5 Het aantal opladingen van elektriciteit en gas blijft jaarlijks in stijgende lijn evolueren. Dit impliceert dat meer personen een budgetmeter hebben, wat impliceert dat meer personen energieschulden hebben. De stijging van het aantal opladingen ligt niet aan het vaker opladen van kleinere bedragen, want het gemiddeld bedrag per oplading van elektriciteit kent een lichte stijging. Van gas kan dit eventueel een reden zijn, maar de daling van het gemiddeld bedrag per oplading is miniem. Het aantal personen kan niet aangeleverd worden door Eandis. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

53 Stookolietoelagen aantal aanvragen aantal rechthebbenden totaal bedrag toelage in euro , , , , , , ,98 De prijs van huisbrandolie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. De aanvraag dient telkens te gebeuren aan het loket van het Sociaal Huis Crisisopvang Bij crisisopvang gaat het over situaties waarbij mensen plotseling op straat komen te staan, dringend een tijdelijk onderdak nodig hebben en er zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Normaal gezien zouden deze mensen in de reguliere dak- en thuislozenzorg terecht moeten kunnen, maar de vraag naar opvang is in deze sector steevast groter dan het aanbod. Daarom werd in het arrondissement Kortrijk het Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk (RCK) opgericht. Het RCK is een netwerk van 17 instellingen die een bed ter beschikking houden voor nachtopvang (3 instellingen voor mannen, 4 voor vrouwen, 6 voor jongeren >12j 1 voor kinderen <12j en 3 ziekenhuizen) en 17 sociale diensten waaronder de sociale dienst van het OCMW Kuurne die de ochtend na de nachtopvang helpt zoeken naar een meer permanente oplossing. Het RCK werkt als volgt: tijdens de kantooruren wordt door de gewone hulpverlening naar een opvang gezocht maar na de kantooruren verzorgt PZ-Vlas de telefoonpermanentie. De call-taker zoekt naar een geschikte instelling die een nachtbed vrij heeft en waarnaar de persoon in crisis gebracht wordt (de nachtopvang). Na de overnachting contacteert de instelling één van die 17 sociale diensten die zich dan verder ontfermt over de persoon in kwestie en met hem/haar naar een permanentere oplossing zoekt (= de ambulante dienst RCK). De ambulante dienst RCK werkt met een beurtrol en onze sociale dienst is sinds 2007 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

54 in die beurtrol ingeschakeld. De kosten voor het ter beschikking stellen van een nachtbed worden verdeeld over de verschillende OCMW s die tot het RCK toetraden. Wanneer de dakloze reeds bij een OCMW bekend is, wordt dit OCMW altijd gecontacteerd om een oplossing te zoeken. De werking van het RCK in 2013 in cijfers: RCK Aantal keer van dienst in ambulante beurtrol Aantal pers. dat beroep deed op ons als ambulante dienst Aantal personen opgenomen * in RCK (totaal) Aantal personen uit Kuurne opgenomen in RCK (*dit cijfer was nog niet beschikbaar op 8/4/2014.) Deze crisisopvang staat los van onze eigen noodopvang (= doorgangswoningen V. Montgomerystraat en Kasteelstraat + gehuurd appartement op Schardauw 70) voor inwoners van Kuurne waarbij de dakloosheid een structureler probleem is en er op korte termijn geen alternatieven zijn. In 2012 merkten we opnieuw de nood om een aantal personen gedurende langere perioden op te vangen alvorens ze een geschikt onderdak vonden Sociale en culturele participatie Armoede wordt meer en meer omschreven als het niet kunnen participeren. Daarom voorzien we in tussenkomsten om participatie te bevorderen. Deze tussenkomst kan bekomen worden door elke gebruiker van de OCMW-diensten. Elke gebruiker kan in Kuurne maximaal 120 tegemoetkoming per jaar krijgen en moet minstens zelf 10% van de kostprijs dragen. We hanteren het beschikbaar inkomen als criterium dat we afzetten t.o.v. minimaal benodigde inkomsten om te kunnen participeren. Afhankelijk van de noodwendigheid wordt ook niet het volledige bedrag aan de gebruiker uitbetaald. Hierdoor wordt met prioritaire doelgroepen gewerkt. In 2013 werd sterk samengewerkt met de vrijetijdsdienst om dit aanbod bekend te maken bij jeugdbewegingen, sportclubs,. We merkten dat we op die manier heel wat mensen bereikten die we anders niet zouden bereikt hebben. Hieronder een overzicht van de uitgaven in (gesubsidieerd) per categorie: Sociale, culturele en sportieve manifestaties 638,84 Deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen 2.937,52 Ondersteuning en financiering van de initiatieven van of voor de 150,00 doelgroep Initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- 362,19 en communicatietechnologieën bevorderen Kinderarmoede 3.318,00 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

55 1.10. Psycho-sociale hulpverlening Naast het verstrekken van nuttige raadgevingen en inlichtingen, rechtendetectie en materiële hulp, is psycho-sociale begeleiding een vierde belangrijke taak van het OCMW. Maatschappelijk werkers zijn dagdagelijks bezig met deze psycho-sociale hulpverlening aangezien dit bij heel wat hulpaanvragen een deelaspect is. Indien psycho-sociale begeleiding echter de hoofdvraag is, verwijzen we vaak door naar gespecialiseerde partners. CAW s zijn sterk in woonbegeleiding, gezins- en jongerenbegeleiding en residentieel welzijnswerk (dak- en thuislozenzorg). De autonome CAW s Stimulans en Piramide bevinden zich hoofdzakelijk in Kortrijk, maar hebben hun actieterrein over heel Zuid-West-Vlaanderen. Het OCMW werkt zo goed mogelijk samen met de beide CAW s om te veel overlappingen of hiaten in het hulpverleningsaanbod te vermijden Dienstverlening door externe organisaties Begeleiding voor zelfstandigen in moeilijkheden Hulp aan zelfstandigen is specialistenwerk geworden. Om een antwoord te bieden aan een reële maar onderschatte behoefte zijn wij in oktober 2006 gaan samenwerken met vzw Efrem. Deze vzw legt zich sinds 1997 toe op het bieden van een uitgebreide sociale dienstverlening ( psychosociaal, juridisch, sociaal en economisch advies, bemiddeling en begeleiding) aan natuurlijke personen die omwille van een zelfstandige activiteit met moeilijkheden geconfronteerd worden of er dreigen mee geconfronteerd te worden. Vzw Efrem houdt iedere derde donderdag van de maand van 16.00u tot 18.30u zitdag in het Sociaal Huis. Naast Kuurnse zelfstandigen vinden ook mensen van buurgemeenten hun weg naar het Sociaal Huis, wat dan weer aantoont dat er in de regio een onbekende en onderschatte nood is. De meeste van de dossiers die door vzw Efrem behandeld worden, hadden ook linken met de sociale dienst. Deze laatste fungeert immers als tussenpersoon bij het leggen van contacten, doorsturen van documenten, Bij begeleiding naar stopzetting van de zaak biedt de sociale dienst ondersteuning inzake leefloon, aanvragen sociale uitkeringen, opvragen sociale documenten, eventueel schuldbemiddeling, huisvesting, Meer en meer zelfstandigen konden hun zaak behouden (meer dan de helft). Deze stijging is het rechtstreekse resultaat van de samenwerkingsovereenkomsten met OCMW s waardoor Efrem duidelijk sneller bij de problematiek terecht komt en er nog meer begeleidingsmogelijkheden zijn Dienstverlening voor nieuwkomers Nieuwkomers zijn niet-belgen die maximaal één jaar geleden voor de eerste keer in de gemeente zijn ingeschreven als: Ontvankelijk verklaarde asielzoeker Erkend vluchteling Gezinshereniger Geregulariseerde of arbeidsmigrant Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

56 Ingevolge het inburgeringsdecreet van de Vlaamse Gemeenschap is iedere nieuwkomer (behalve EU-burgers) verplicht een primair inburgeringsprogramma te volgen dat hen helpt om zo snel mogelijk de weg te vinden binnen onze samenleving. Dat programma omvat 3 onderdelen. Nederlandse les, maatschappelijke oriëntatie en professionele inschakeling. Het inburgeringsprogramma wordt georganiseerd door het onthaalbureau De Som. Nieuwkomers zijn nogal eens ook cliënt bij het OCMW of de VDAB en de verplichting om een inburgeringsprogramma te volgen komt soms in conflict met de verplichting om werk te zoeken. Om dit te verhelpen, sloten de bevoegde ministers in 2009 een samenwerkingsovereenkomst af tussen het onthaalbureau, de VDAB en de OCMW s betreffende de doorverwijzing van inburgeraars naar het onthaalbureau voor het volgen van een primair traject. In essentie komt het erop neer dat wie op correcte wijze zijn inburgeringsprogramma volgt, daarmee voldoet aan de werkwilligheidsvoorwaarde voor OCMW en VDAB. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne besliste op 29/12/2009 om behalve deze verplichte categorie ook andere niet-belgen die beroep doen op de steunverlening van het OCMW door te verwijzen indien de aanvrager hier baat bij heeft Huiswerkbegeleiding Het project huiswerkbegeleiding is een project dat tot doel heeft kinderen uit kwetsbare gezinnen te ondersteunen in het maken van hun huistaak en het bijbrengen van een goede werkhouding. Deze begeleiding wordt voorzien door vrijwilligers vanuit het OCMW en vindt plaats in de school waar het desbetreffende kind schoolgaat. Dit project is van start sinds oktober Na een positieve evaluatie van het eerste projectjaar, werd beslist om dit te continueren. Hierdoor worden wekelijks ongeveer 45 leerlingen begeleid in de huiswerkklas, telkens 1 uur per week. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

57 2. BUURTWERKING In 2013 werd het buurtwerk dat uitgebouwd werd in 2012, verder gecontinueerd. Volgende activiteiten werden in Spijker en Schardauw georganiseerd: 26/01/2013 Nieuwjaarsreceptie 20 bewoners 10/03/2013 Zwerfvuilactie 3 bewoners (veel sneeuw) 30/03/2013 Paasontbijt 80 bewoners (volwassenen + kind) 18/04/2013 Inleefdag Spes Nostra 4 vluchtelingen vertellen hun verhaal. 1/06/2013 Buurtfeest 100 bewoners namen deel 12/06/2013 Bezoek speel-o- theek en bib 6 ouders + kinderen 16/06/2013 Zwerfvuilactie 6 bewoners 29/06/2013 Daguitstap Bellewaerde 51 bewoners 31/08/2013 Barco Play Day 32 kinderen 25/09/2013 Bezoek speel-o-theek 4 ouders + kinderen September 2013 Start tutti frutti 43 deelnemers 25/11/2013 Ouderenfeest 6 inschrijvingen 3 deelnemers 29/11/2013 Opmaak speelpleinreglement 15 kinderen 6/12/2013 Sinterklaasfeest 94 kinderen Naast het organiseren en deelnemen aan activiteiten werd de bewonersraad verder gezet. Deze groep van 8 bewoners, vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, kwam in 2013 driemaal samen. Er werd overlegd met Eigen-Gift Eigen-Hulp, de schepen van mobiliteit en de burgemeester. Tenslotte werd er eind 2013 een algemene bewonersraad georganiseerd, waarop alle bewoners welkom waren en waar de werkpunten van het voorbije jaar werden toegelicht. In kader van het woonzorgproject is het buurtwerk actief op de Hoevewijk. Iedere woensdag is de ontmoetingsruimte in Ter Groenen Boomgaard open. Buurtbewoners kunnen er langsgaan om een babbeltje te slaan, er is een handwerkclub actief en je kan er kaarten. Iedere derde woensdag van de maand wordt er een activiteit georganiseerd, waarop telkens een groter aantal bewoners aanwezig zijn. In 2013 werd er ook op regelmatige basis samengezeten met een groep enthousiaste buurtbewoners. Deze groep (Hoevewijk comité) nam eind 2012 het initiatief om een enquête af te nemen onder alle bewoners van de Hoevewijk. Deze werd in 2013 afgenomen en we kregen zo n 336 ingevulde enquêtes terug. Van hieruit werd beslist om tweemaal per jaar een activiteit te organiseren in het weekend voor de ganse Hoevewijk. Tenslotte kwam uit de vragenlijst ook naar voor dat bewoners de behoefte hebben om in het weekend samen te komen. Vanaf oktober wordt er maandelijks een zondagsaperitief georganiseerd. De ontmoetingsruimte wordt op dat moment uitgebaat door 3 vrijwilligers. 27/01/2013 Nieuwjaarsreceptie 120 bewoners organisatie Hoevewijk comité 30/06/2013 Zomeraperitief 100 bewoners organisatie Hoevewijk comité 20/10/2013 Aperitiefzondag 50 bewoners 17/11/2013 Aperitiefzondag 60 bewoners 11/12/2013 Workshop aperitiefhapjes 20 deelnemers (volzet) organisatie Hoevewijk comité 15/12/2013 Aperitiefzondag 55 bewoners De buurtwerkster, die tevens maatschappelijk werker is, staat ook in voor detectie en individuele begeleiding van mensen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

58 OUDEREN 1.1. Gemeentelijke ouderenraad Het dagelijks bestuur kwam in maal samen en er werden 6 algemene vergaderingen gehouden. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten/realisaties georganiseerd door de Ouderenraad in 2013: Denkdag Het dagelijks bestuur hield op vrijdag 17 mei 2013 een denkdag met als doel het verder verfijnen van het ingediende ouderenmemorandum. Er werden acties opgesteld voor de komende 6 jaar en waar nodig werden budgetten aan de acties gekoppeld. Dit alles resulteerde in een verfijningsnota die afgegeven werd aan de beleidsmensen. Bezoek aan woonzorgcentrum Carpentier Op 31 mei 2013 bracht de algemene vergadering van de Ouderenraad een bezoek aan het woonzorgcentrum Carpentier. Na de ontvangst schetste de directeur de historiek van het woonzorgcentrum. De verschillende diensten en afdelingen werden toegelicht. Als afsluiter werd een rondleiding gegeven in het gebouw. Jubilarissen 2013 De leden van het dagelijks bestuur brachten de jubilarissen een huisbezoek met een geschenk bestaande uit een set badhanddoeken, een folder van het Sociaal Huis en een ouderenbrochure. In 2013 werden er 62 bezoeken afgelegd: - Briljanten: 3 - Diamanten: 13 - Gouden: 46 Vereenzaming en 80-plus plan: KADANZ Verjaardagsbezoeken aan de 80-jarigen worden gedaan door de leden van de Ouderenraad. De jarigen ontvangen een polardeken, een folder van het Sociaal Huis en een ouderenbrochure. In 2013 werden er 99 bezoeken afgelegd. Adviezen - Advies premie valpreventie - Advies voor een zebrapad aan De Slijter en De Brakel - Advies voor camerabewaking op de kerktoren van de St.Michielskerk Actualisering van de brochure een overzicht van het aanbod van ouderenverenigingen in Kuurne De activiteiten en de contactpersonen werden geactualiseerd. De brochure is beschikbaar aan het loket van het Sociaal Huis en wordt tijdens de huisbezoeken aan de jubilarissen en 80-jarigen bedeeld. Activiteiten in samenwerking met - Ziekenzorg CM: Infonamiddag over patiëntenrechten. - CD&V senioren: Gespreksavond met als titel Blijft onze gezondheidszorg betaalbaar? Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

59 Woas en Sar vertegenwoordiging Bijwonen WOAS (West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren) en van SAR (Senioren Adviesraad) hoorzitting Gemeentelijk Seniorenbeleidsplan Seniorenbeleidsplan seniorenkompas Het seniorenbeleidsplan bevat de afsprakennota over de bevoegdheden tussen de gemeente en het OCMW inzake het ouderenbeleid. Zowel het plan als de nota zijn ingebed in het lokaal sociaal beleidsplan. Het seniorenbeleidsplan is een bijzonder belangrijk instrument voor het voeren van het ouderenbeleid voor de volgende jaren. Volgende beleidsthema s komen aan bod in het beleidsplan waarbij concrete actiepunten worden uitgewerkt: 1. Veiligheid en leefbaarheid Actiepunt: Opstarten van verkeerslessen voor de senioren - E-fiets: het duwtje in de rug werd op maandagnamiddag 27 mei 2013 georganiseerd. Deze namiddag gaf een overzicht van de voordelen van de elektrische fiets en bood o.a. een antwoord op vragen als Waar moet je op letten bij de aankoop?. Bovendien stonden er ook enkele fietsen klaar om de eerste fietservaring op de doen. - Zonder vrees op weg met het openbaar vervoer werd op maandagnamiddag 3 juni 2013 georganiseerd. Tijdens deze namiddag werden heel wat tips meegegeven om zelf op pad te gaan en kwamen de bezoekers meer te weten over de mogelijkheden van de belbus. Ze brachten daarna de theorie in praktijk en gingen effectief kennismaken met het openbaar vervoer. Actiepunt: De senioren informeren over valpreventie De Ouderenraad is, in samenwerking met de gemeentelijke preventiewerkgroep, in 2010 gestart met een project rond valpreventie. Er wordt gewerkt op 3 domeinen: sensibiliseren, faciliteren en pleitbezorging. In de werkgroep zijn verschillende disciplines aanwezig: huisarts, maatschappelijk werker mutualiteit, preventieve gezondheidszorg, Rode Kruis. Volgende acties werden in 2013 gerealiseerd: - Knelpuntenwandeling Op 11 oktober werd een knelpuntenwandeling gedaan in de Hoevewijk. De toegankelijkheid rond het woonerf Ter Groenen Boomgaard werd bekeken in functie van het toekomstig lokaal dienstencentrum. Daarna werden o.a. de voetpaden, oversteekplaatsen en mogelijkheden om rustbanken te zetten bekeken voor de Hoevewijk. - Beweegmoment grootouder-kleinkind Voor de beweegmomenten is er een samenwerking met alle Kuurnse lagere scholen. Tijdens de turnles van het 1 ste en 2 de leerjaar werden de grootouders uitgenodigd om mee te bewegen. Na het beweegmoment werd een korte toelichting gehouden over valpreventie en het Sociaal Huis. De grootouders kregen een flyer mee en voor de kinderen was er een attentie voorzien. - Fotowedstrijd Er werd een fotowedstrijd uitgeschreven in kader van valpreventie. Er werd 1 foto geselecteerd om te laten drukken op banners. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

60 Actiepunt: Met alle partners op terrein van huisvesting overleg en samenwerking plegen De voorzitter van de Ouderenraad en de ouderenbeleidscoördinator zijn sinds 2010 vertegenwoordigd in het overleg rond wonen. 2. Mobiliteit en bereikbaarheid Actiepunt: Bestaande initiatieven versterken en eventueel nieuwe initiatieven inzake mobiliteit van zorgbehoevenden en ouderen starten. Vanuit het zorgnetwerk KADANZ wordt vervoer aangeboden door vrijwilligers, binnen de Kuurnse gemeentegrenzen. 3. Wonen Actiepunt: Woningaanpassing verder promoten. - Senior verder informeren over allerhande premies inzake woningaanpassing In het project valpreventie is er o.a. aandacht voor de veiligheid in en om de woning. Vandaar worden de mogelijkheden met betrekking tot woningaanpassing opgenomen in het project. De ouderengids vestigt eveneens de aandacht op de mogelijkheden en de premies. Actiepunt: Het nabuurschap stimuleren om op lange termijn een mentaliteitsverandering teweeg te brengen om te komen tot een betere leefbaarheid Het doel van het zorgnetwerk KADANZ is het buurtgevoel stimuleren. Een voorbeeld: vrijwilligers uit de buurt gaan bij de ouderen thuis de gevraagde hulp bieden. Het woonzorgproject in de Hoevewijk zet in op het stimuleren van het nabuurschap op lange termijn. 4. Diensten op vlak van gezondheid Actiepunt: Aandacht voor preventieve gezondheidsacties. Informatie en samenwerking rond valpreventie voor zorgbehoevenden Zie project valpreventie. Actiepunt: 80-plussers actief bezoeken om hun noden en behoeften te kennen en te detecteren/signaleren Zie vereenzaming en sociale isolatie bij 80-plussers: KADANZ Actiepunt: Vertegenwoordiging in diverse netwerken en organisaties De ouderenbeleidscoördinator is vertegenwoordigd in het provinciaal overleg ouderenbeleid. 5. Informatie, inspraak en participatie Actiepunt: Er wordt een (sociale) gids voor senioren gemaakt Tijdens het najaar is een werkgroep vanuit het dagelijks bestuur actief bezig geweest met het herbekijken van de ouderengids. De ouderengids behield dezelfde lay-out en bespreekt nog steeds volgende thema s: pensioen en tegemoetkoming, wonen, vrije tijd, mobiliteit, veiligheid, thuiszorg, gezondheid en afscheid. In januari 2014 wordt de vernieuwde gids uitgegeven. Actiepunt: Nieuwsbrieven en folders uitbrengen op papier en op de website Er werd driemaandelijks een nieuwsbrief opgesteld vanuit de Ouderenraad. Al wie geïnteresseerd is, kon deze nieuwsbrief elektronisch ontvangen. Er wordt aandacht besteed aan thema s die ouderen aanbelangen zoals valpreventie, de ouderenweek, Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

61 wintertips, mantelzorgnamiddagen, zorgthema s, enzovoort. De nieuwsbrief werd in het najaar samengevoegd met de nieuwsbrief van het Sociaal Huis. Actiepunt: Uitbouw van het Ouderen Informatie Punt (OIP) In Ter Groenen Boomgaard en in het buurthuis t Senter zijn er informatierekken geplaatst. Op dit infopunt is informatie te vinden over verschillende thema s die ouderen aanbelangen zoals vrije tijd, diensten aan huis, pensioen. 6. Vrije tijd: ontmoeting, vorming, cultuur, sport, Actiepunt: Jaarlijks organiseert de seniorenraad minstens 1 culturele activiteit in het najaar tijdens de seniorenweek Ouderennamiddag 25 november 2013 Eddy Smets is een ras entertainer in hart en nieren, hij weet door zijn jaren lange ervaring prima hoe zijn publiek te bespelen. De ideale combinatie met Letty Lanka voor een optreden met geslaagde humor en herkenbare meezingers. Na de pauze met koffie en taart was er het gastoptreden van Paul Severs. De kaarten waren in een korte tijd uitverkocht. Een groot succes dus! Actiepunt: Initiatieven uitwerken die de verschillende generaties overstijgen In samenwerking met Spes Nostra organiseerde de Ouderenraad een intergenerationele ontmoeting. 12 leerlingen van het 6 de middelbaar kwamen op 18 april samen tijdens de algemene vergadering van de Ouderenraad. De leerlingen volgden de vergadering. Na de pauze werd er in groepen gewerkt. Ze bereidden samen het middagmaal en in de namiddag maakten ze kennis met het leven van een Kuurnse actieve oudere. Vanuit de werkgroep valpreventie was er ook aandacht voor intergenerationele ontmoeting tijdens het beweegmoment van grootouder en kleinkind. Digitale week Tijdens de digitale week van 22/04 tot 28/04 werd op maandag 22/04 vanaf 14u een infonamiddag georganiseerd over domotica en zorg. Een persoon met een fysische beperking kwam een toelichting geven over de mogelijkheden die domotica hem bieden in zijn woning en wagen. Actiepunt: Opzetten van computer- en internetlessen Volgende computerlessen werden georganiseerd voor 55-plussers in o In het voorjaar: Computerinitiatie deel 1: 16 deelnemers IPAD: 16 deelnemers Photoshop: 15 deelnemers Internet toepassingen: 9 deelnemers o In het najaar: Multimedia: 8 deelnemers IPAD: 16 deelnemers Initiatie deel 2: 16 deelnemers Photoshop: 8 deelnemers De lessen werden gegeven in samenwerking met VIVO en gingen door in Ter Groenen Boomgaard 23. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

62 1.3. Uitvoeren studie vergrijzing van de Kuurnse bevolking Door een dergelijke studie te laten uitvoeren wenst het OCMW, in het bijzonder ten behoeve van de ouderen en vooral de zorgbehoevende ouderen, zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige problemen inzake vergrijzing. Eind 2012 werd de studie toegewezen aan HIVA. In oktober 2013 werden de eerste onderzoeksresultaten reeds besproken; het definitieve onderzoeksrapport wordt verwacht tegen eind februari Ouderenbeleidscoördinatie Verdere uitbouw van de functie ouderenbeleidcoördinator - opmaak, uitschrijven en realiseren van het ouderenbeleidsplan; - ondersteuning bieden aan het verenigingsleven via buurtinitiatieven; - begeleiden en ondersteunen van de ouderenraad in al hun opdrachten; - aanspreekpunt voor ouderen (verenigingen/individu) - ondersteunen van de vrijwilligerswerking 2. KADANZ Cijfers Aantal gebruikers / aantal vrijwilligers Jaar gebruikers vrijwilligers In 2013 is er 1 vrijwilliger bijgekomen. Bij de gebruikers zijn er 4 bijgekomen. In de groep gebruikers hebben we een kern van 14 gebruikers die frequent (wekelijks of tweewekelijks) beroep doen op KADANZ en dit zowel voor vervoer, boodschappen als de bezoekjes. Profiel gebruikers (leeftijdscategorie) Jaar < 60 jaar jaar jaar jaar jaar jaar >90 jaar Uit het profiel (leeftijd) van de gebruiker kunnen we afleiden dat we nog steeds de juiste doelgroep bereiken. Profiel vrijwilligers (leeftijdscategorie) Jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

63 Aantal prestaties volgens aard van de prestatie Jaar bezoekjes boodschappen klein klusje vervoer hulp bij administratie telefoonster Boodschappen met fiets totaal In 2013 werden 588 prestaties uitgevoerd. Dit ligt iets hoger dan in Als we de cijfers in detail bekijken, stellen we vast dat er een stijging is bij de bezoekjes. Bij de nieuwe gebruikers in 2013 werden er vooral huisbezoekjes gedaan. We zien een daling bij de kleine klusjes. De reden hiervan is dat bij een gebruiker waar we verschillende keren per week een klein klusje deden tijdelijk niet moesten langsgaan omwille van medische redenen. Werken met vrijwilligers KADANZ valt of staat met de vrijwilligers. Een goede zorg is dan ook een must. Naast de vele informele momenten werden in 2013 verschillende ontmoetingsmomenten georganiseerd. - Op zaterdag 2 maart, in de week van de vrijwilliger, ontvingen de vrijwilligers voor de eerste keer ontbijt aan huis. - Op 6 maart ging een infomoment door waarin een korte evaluatie gemaakt werd van het werkingsjaar Vrijwilligers konden deelnemen aan 2 vormingsnamiddagen in het kader van eenzaamheid op 25 juni en 14 oktober. - Op de internationale dag van de vrijwilliger op 5 december werden de vrijwilligers op een BBQ getrakteerd in Ter Groenen Boomgaard. Naast de bovenstaande activiteiten werden alle vrijwilligers uitgenodigd voor de mantelzorgnamiddagen. In het voorjaar nodigt de coördinator alle vrijwilligers uit voor een individueel gesprek waarin hun eigen functioneren wordt besproken, de werking van de dienst en ook hun vragen en opmerkingen over de gebruikers van KADANZ. Vrijwilligersbeleid In het voorjaar werd werk gemaakt van een vrijwilligersbeleid in het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis werkt meer en meer met vrijwilligers. Momenteel is de groep actief in de huiswerkbegeleiding, bij KADANZ of in de buurtwerking Spijker en Schardauw en buurtwerking Hoevewijk. Er werd een onthaal- en afscheidsprocedure uitgeschreven en goedgekeurd door de OCMW-Raad. De ondersteuning naar de vrijwilligers werd uitgebreid en uitgewerkt. Sinds de herwerking en gelijkstemming van de organisatienota s van de verschillende diensten besteden de sociale dienst en het werkwinkelpunt meer aandacht aan activering via vrijwilligerswerk. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

64 THUISZORG 1.1. Zorgverzekering Het OCMW heeft een informatietaak en moet de bevolking informeren over het nut en de werking van de zorgverzekering. Het OCMW wordt als agent van de Vlaamse Zorgkas gezien (= een neutrale en openbare zorgkas). Het OCMW kan optreden als erkende indicatiesteller. Een gemachtigde indicatiesteller voert de indicatiestelling uit. De zorgbehoevendheid van de aanvrager wordt gescoord aan de hand van een BELprofielschaal van de zorgverzekering. Voor de indicatiestelling kan het OCMW een vergoeding krijgen van 75 euro per uitgevoerde indicatiestelling. In de laatste 9 jaar werd geen beroep gedaan op het OCMW wat erop wijst dat alle aanvragen via de mutualiteit of de verzekeringsmaatschappij van de aanvrager gebeurt. Wanneer er een aanvraag is voor de gemeentelijke zorgtoelage +21 jarigen en de cliënt scoort meer dan 35 punten op de BEL-schaal, dan wordt deze aanvraag zorgverzekering doorgegeven aan de mutualiteit Poetsdienst De poetsdienst behoort tot het takenpakket van de thuiszorgcoördinator. Poetshulp blijft namelijk de ideale ingangspoort tot het verstrekken van verdere hulp in de thuiszorg. De personeelsbezetting poetsvrouwen blijft al een tweetal jaar constant, namelijk 16 poetsvrouwen. Eind 2011 werden de eerste stappen gezet om onze poetsdienst te laten toetreden tot het woonzorgdecreet. Zo keurde de Raad het indienen van een erkenningsaanvraag tot dienst voor logistieke hulp goed. Met deze stap wilden we als bestuur in ieder geval alle toekomstige strategische opties open laten en stelden we ons flexibel op naar toekomstige evoluties op Vlaams (woonzorgdecreet) en federaal niveau (dienstencheques). In 2012 kregen we alvast een erkenning als dienst voor logistieke hulp. Daarnaast liep op regionaal niveau een denkoefening rond het oprichten van een regionale dienst gezinszorg. Tot eind 2013 liepen deze gesprekken gewoon verder. Eind 2013 kwam echter de boodschap dat het niet meer mogelijk was om een juridisch samenwerkingsverband op te richten onder de betrokken OCMW s. Als 1 e stap werd wél al een samenwerking opgezet tussen het OCMW van Ingelmunster en Kortrijk. Bedoeling is dat de andere OCMW s de draad oppikken in Aangezien de dienst logistieke hulp en de regionale dienst gezinszorg zeer nauw met elkaar verbonden zijn, werd beslist om voorlopig te wachten met de effectieve uitwerking van de dienst voor logistieke hulp. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

65 Profiel van de cliënten Het aantal cliënten bleef in 2013 zo goed als constant. Aantal personen die poetshulp kregen Aantal poetscliënten per gezinssituatie Jaar gezinnen mannen/alleenstaand vrouwen/alleenstaand totaal Aantal cliënten per frequentie van ontvangen poetshulp Jaar wekelijks - DC om de 14 dagen - DC wekelijks - facturatie om de 14 dagen - facturatie totaal Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

66 Financiën: poetshulp met dienstencheques De kostprijs voor de cliënt bedroeg in ,50 per uur. Sinds 2008 zijn dienstencheques voor alle personen fiscaal aftrekbaar. Periode opbrengst Kost Resultaat Gepresteerde uren Verschil met 2012 is nagenoeg volledig toe te schrijven aan vergoeding arbeidsongevallen. T.o stegen de werkingsopbrengsten en daalden de totale bezoldigen in Financiën: gefactureerde poetshulp Periode opbrengst Kost Resultaat Gepresteerde uren Gemeentelijke thuiszorgtoelagen/huisbezoeken Voor de huisbezoeken in het kader van het aantal nieuwe aanvragen voor de gemeentelijke thuiszorgtoelage constateren we in 2013 opnieuw een stijging. Deze stijging toont o.a. aan dat de volgehouden inspanning voor bekendmaking loont maar geeft tegelijkertijd ook een aanduiding van de stijgende zorgbehoefte. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

67 Aantal huisbezoeken ikv gemeentelijke thuiszorgtoelage Lokaal Steunpunt Thuiszorg Kuurne (LST Kuurne) Samenstelling van het LST Kuurne Voorzitter: Dhr. Pol Callewaert, medewerker CM Ondervoorzitter: Dhr. Gilbert Nuytten, Huisarts LST secretaris: Mevr. Sarah Claeys, thuiszorgcoördinator Aantal leden : 42 De LST-bijeenkomsten bieden aan de verschillende thuisverzorgers een ontmoetingsmoment waarbij zij samen rond een bepaald thema in de thuiszorg kunnen werken. In 2013 kwamen onder andere volgende onderwerpen aan bod op de algemene vergaderingen: - voorstelling vzw DOP (vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen) - voorstelling Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden - voorstelling cijfers 2012 thuiszorgdienst Sociaal Huis - voorstelling 60+- team Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie - voorstelling Thuiszorg Integra nachtverpleging thuis - voorstelling project thuismedicatie De Westvlaamse Apothekersvereniging - voorstelling vermissingsprotocol thuiswonende dementerenden - voorstelling SEL - memorandum 1.5. Werkgroep Mantelzorgers Doelstelling Vanuit het LST werd in 2001 de werkgroep mantelzorgers opgestart. Zij heeft tot doel de mantelzorgers zowel informatie aan te bieden over onderwerpen die hen aanbelangen als ondersteuning te bieden in hun thuiszorgsituatie. Dit gebeurt in een informeel kader waar de nadruk gelegd wordt op een ontmoetingsplaats voor personen in een thuiszorgsituatie. De mantelzorgers rekruteren we uit de huisbezoeken van de thuiszorgtoelage en de poetsdienst. Besproken onderwerpen in Wat als thuiswonen moeilijk wordt? - Bezoek De Drie Wijzen - De kracht van de mantelzorger Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

68 Samenwerkingsinitiatief: dag van de mantelzorger De 5 werkgroepen mantelzorg hebben met de 5 verschillende erkende mantelzorgverenigingen uit de regio samengewerkt om de mantelzorg in de kijker te plaatsen. Ook dit jaar werd opnieuw een mantelzorgnamiddag georganiseerd en dit op 27 juni Dit jaar werd geopteerd om geen workshops te voorzien, maar enkel een ontspannend optreden. De mantelzorgers waren hierover heel enthousiast. In 2013 namen we met een aantal mantelzorgers deel aan een masterproof van een student Bestuurskunde en Publiek management. In zijn masterproof ging het vooral over co-productie en in het bijzonder werd gepeild naar de motivatie van de mantelzorgers. Een tiental mantelzorgers kwam samen om via de Q-methode, dit is een onderzoeksmethode, een antwoord te geven op de vraag wat mantelzorgers blijft motiveren. Op onze mantelzorgnamiddag in oktober kwam de student opnieuw langs om de resultaten van zijn masterproof voor te stellen. In 2014 bestaat de werkgroep mantelzorgers 25 jaar. Deze is oorspronkelijk ontstaan door een student van de CM en werd in 2001 overgenomen door het LST. We plannen een feest met academische zitting op 18 maart In 2013 werden de eerste voorbereidingen getroffen Thuiszorgcoördinatie De thuiszorgcoördinator zorgt ervoor dat complexe thuiszorgsituaties beter opgevolgd en gecoördineerd worden. De thuiszorgcoördinator is tevens gemachtigde indicatiesteller voor de zorgverzekering. Ook de opvolging van de zorgplannen (zowel MDO s als GDTzorgplannen) behoort tot het takenpakket van de thuiszorgcoördinator. De zorgcoördinator heeft een belangrijke detectie- en signaalfunctie te vervullen om op die manier de zorgbehoevende Kuurnenaar zo snel en goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Zorgoverleggen MDO* (= niet-gdt) GDT** * MDO : multidisciplinair overleg * GDT : geïntegreerde diensten thuiszorg In 2013 werden 24 zorgoverleggen georganiseerd door de thuiszorgcoördinator van het Sociaal Huis. Dit zijn 16 overleggen meer dan in 2012 en 1 minder dan in De vergelijking met 2012 is niet relevant aangezien er toen voor een langere periode geen overleggen doorgegaan zijn omwille van de afwezigheid van de thuiszorgcoördinator. We kunnen dus stellen dat er zo goed als evenveel overleggen waren als in 2011, wat toen bestempeld werd als een heel goed jaar. Voor 2 personen werd tweemaal een overleg georganiseerd in 2013, dit telt dus eenmaal als een GDT-overleg en eenmaal als MDO. Er werd voor 1 persoon een vermissingsprotocol thuiswonende dementerenden opgesteld in samenwerking met politiezone Vlas. Er werd ook voor 3 personen, via de thuiszorgcoördinator een personenalarm aangevraagd. In Kuurne waren er in 2013 in totaal 28 overleggen. Er zijn dus 4 overleggen waarbij de thuiszorgcoördinator of het Sociaal Huis niet bij betrokken was. Er werd in 2013 ook 1 OPP (= Overleg Psychiatrische Patiënten) georganiseerd. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

69 Leeftijd zorgbehoevende personen < 50 jaar > 90 jaar De meeste overleggen werden aangevraagd via de mutualiteit of diensten gezinszorg. Ook de sociale dienst van AZ Groeninge deed regelmatig beroep op de expertise van de thuiszorgcoördinator. Als we de personen bekijken waarvoor een overleg werd georganiseerd, zijn de mensen met een beginnende dementie de grootste groep Warme maaltijdbedeling In 2013 werd opnieuw een overheidsopdracht uitgeschreven voor onze dienst warme maaltijden. Dit heeft ertoe geleid dat onze samenwerking met VZW Eigen-Tijd een einde kende. Sinds december 2013 zijn we in zee gegaan met OCMW Kortrijk. Een andere belangrijke wijziging is de overgang van een 7-op-7 warme bedeling naar een 5-op-7 warme bedeling, aangevuld met op te warmen maaltijden voor het weekend. Bovenstaande wijzigingen werden goed voorbereid met als gevolg dat de cliënten de gewijzigde situatie goed verteerd hebben. De binnengekomen evaluaties met betrekking tot de kwaliteit van de maaltijden, zowel van de warme als de koude, waren in ieder geval lovend! Aantal maaltijden In onderstaande grafiek vindt u een overzicht van de maaltijden, uitgezet per maand. Er zijn maaltijden verkocht in het jaar 2013, een kleine daling ten opzichte van 2012 (in 2012 werden maaltijden verkocht). De maand waarin de dienst het hoogst aantal maaltijden leverde, is de maand maart. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Het gemiddeld aantal maaltijden zat in 2013 op 44. Klanten De dienst richt zich voornamelijk naar ouderen en zorgbehoevende personen die tijdelijk of permanent niet meer kunnen instaan voor het bereiden van hun maaltijd. In 2013 maakten 97 personen gebruik van onze warme maaltijddienst. Het grootste deel van onze cliënten zijn alleenstaande vrouwen. In 2013 merken we enorme daling in het aantal koppels dat van onze dienst gebruik maakt. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

70 Jaar mannen vrouwen koppels totaal alleenstaand alleenstaand Ondanks de sterke daling in het aantal cliënten, blijft het aantal maaltijden behoorlijk constant. Dit is vooral te verklaren doordat de cliënten voor een lange tijd van onze dienst gebruik maken en ook meestal dagelijks maaltijden wensen. Financiële luik Jaar opbrengst kost resultaat Het verschil tussen de van 2013 en de van 2012 ligt hem in het feit dat de verkoop wat is gedaald, de inkoopprijs is gestegen, er waren minder algemene kosten, een hogere loonlast en minder afschrijvingen. Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

71 2. WOONZORGPROJECT / LOKAAL DIENSTENCENTRUM 2.1. Woonzorgproject Hoevewijk Het is nuttig in herinnering te brengen dat aan het Woonzorgproject Hoevewijk een incubatieproces van bijna 10 jaar vooraf ging. Diverse onderzoeken, bevragingen, beleidsplannen en stakeholdervergaderingen toonden een duidelijke nood aan vergrijzings- en zorggerelateerde ingrepen in de Hoevewijk aan. Het vergelijkend wijkenonderzoek maakte bovendien duidelijk dat deze nood in geen andere wijk van Kuurne zo groot was. De Provinciale Beleidslijn Woonzorg bood de mogelijkheid om hier iets aan te doen: in 2011 werden ons subsidies toegezegd voor een project van 3 jaar. De missie van het woonzorgproject is (nog steeds) het ondersteunen van de inwoners van de Hoevewijk in het zo lang mogelijk en in de beste omstandigheden thuis of in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Om deze missie zo goed mogelijk te volbrengen, werd een actieplan opgemaakt rond 57 operationele doelstellingen. Voor het eerste werkjaar waren 102 acties ingeschreven, voor het tweede werkjaar 103. De term actie slaat zowel op een eenmalige gebeurtenis als op terugkerende activiteiten. Het zou veel te ver leiden om alle acties en activiteiten hier op te lijsten maar onderstaande matrix geeft aan in welke richting gewerkt wordt. In het eerste werkjaar (01/09/ /08/2012) konden we 88% van de geplande acties uitvoeren en in het tweede werkjaar (01/09/ /08/2013) 90%. Dat we geen 100% haalden heeft met verschillende zaken te maken. Vooreerst wilden we met zo veel elementen rekening houden dat ons actieplan allicht al van bij het begin te ambitieus en onze timing te optimistisch was. Daarnaast werken we met veel verschillende partners samen die zelf soms complex samengesteld zijn en uiteraard hun eigen corebusiness, agenda en timing hebben (vb. Groep Ubuntu vzw, LST ). Verder lijken goede ideeën doorheen hun uitvoeringsprocessen hun draagkracht te verliezen (vb. kangoeroewonenbuiten-familieverband) of niet realiseerbaar binnen de (beperkte) context van het Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag

Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2012

Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2012 Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2012 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2012 1 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2012 2 Beste lezer 2012 werd uitgeroepen tot het Europees jaar van actief ouder worden en

Nadere informatie

Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2011

Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2011 Sociaal Huis Kuurne 5. JAARVERSLAG 2011 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2011 1 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2011 2 Beste Lezer, Als voorzitter van het OCMW Kuurne is het me een genoegen u het jaarverslag

Nadere informatie

Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2014

Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2014 Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2014 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2014 1 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2014 2 Beste lezer Naar jaarlijkse gewoonte krijgt u hierbij het jaarverslag van het OCMW/Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2015

Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2015 Sociaal Huis Kuurne JAARVERSLAG 2015 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2015 1 Sociaal Huis Kuurne Jaarverslag 2015 2 Beste lezer Uit het jaarverslag 2015 van OCMW Kuurne blijkt dat Kuurne naast sociale realisaties

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voorwoord Beste inwoner Het OCMW heeft als basistaak op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers. Daarom voorzien wij in een dienstverlening, die niet enkel een diversiteit aan hulp aanbiedt

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

omvat : 1. Beleidsintenties 2012 2. Jaaractieplan 2012

omvat : 1. Beleidsintenties 2012 2. Jaaractieplan 2012 BELEIDSNOTA 2012 OCMW KUURNE omvat : 1. Beleidsintenties 2012 2. Jaaractieplan 2012 Situering Met het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. TOELICHTING OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

MANTELZORGPREMIE 2017

MANTELZORGPREMIE 2017 MANTELZORGPREMIE 2017 DE ZORGBEHOEVENDE (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNR: DE MANTELZORGER (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: E-MAIL: RELATIE

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2016 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Huishoudelijk reglement mindermobielencentrale. dienstjaar 2016 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 Artikel 1. Doelgroep Alle personen die door een beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoersaanbod, met uitsluiting

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Barometer werking 2015

Barometer werking 2015 Barometer werking 2015 Bezorg deze vragenlijst voor 30 september 2016 terug aan: Vlaamse Ouderenraad - t.a.v. Nadia Denayer Koloniënstraat 18 24 bus 7-1000 Brussel info: 02 209 34 58 terugmailen naar nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID WERK MAKEN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID VOORSTELLING Louis Ide Gemeenteraadslid (2013 -...) Senator (2007-...), quaestor (2011 - ) Gewezen voorzitter arrondissementeel bestuur Kortrijk-Roeselare-Tielt

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie