Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 1 Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X Cevi/Logins en aarixa slaan de handen in elkaar om u een oplossing voor de leegstandsheffing aan te bieden gekoppeld aan uw backoffice oplossingen. België verscheen de laatste maanden op een positieve manier in het wereldnieuws. Herman Van Rompuy werd door de lidstaten als eerste Europese President verkozen, een erkenning waar we terecht trots op mogen zijn. Frank De Winne oogstte lovende reacties met zijn prestaties als eerste Belgische commandant van het Internat. Ruimtestation ISS. Ondertussen bleven wij met beide voeten op onze lokale grond waar het voor veel mensen die de gevolgen van de crisis voelen niet altijd even gemakkelijk is. Met de aangepaste ICT-oplossingen ondersteunen Cevi en Logins u in de dienst verlening naar uw burgers zodat u uw taak van algemeen belang zo efficiënt mogelijk kunt vervullen. De ontwikkeling van de toepassingen die u daarvoor gebruikt, gebeurt in samenspraak met uw gebruikers. Deze nieuwsbrief staat dan ook in het te ken van de verschillende stuur groepen en informatiedagen, zoals de dienst hoofdenmeeting burgerzaken, de productmeeting beleidsinformatie ouderenzorg, de licensing day voor uw systeembeheerders, de voorstel ling van het vernieuwde personeels informatiesysteem en de werkgroep notulering. Deze meetings vormen een platform voor de uitwisseling van ideeën en uitwerking van oplossingen, zowel tussen besturen onderling als met ons. Dit leidt uiteindelijk tot ICT-oplossingen op uw maat. Deze werkwijze passen we al 35 jaar met succes toe en hopen we nog lang met u te mogen verwezenlijken. Door het decreet van 18 maart 2009 betreffende grond- en pandenbeleid moeten steden en gemeenten zelf een register van leegstaande gebouwen en woningen beheren. Naast deze inventaris kunt u er ook voor kiezen om een belasting op leegstand in te voeren. U hebt ook de mogelijkheid verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid te inventariseren en te belasten. Het programma Neglect-X automatiseert de inventarisatie en opvolging van leegstaande, verwaarloosde en verkrotte woningen. Het neemt bovendien de volledige verwerking van de leegstandsheffing voor zijn rekening. Dankzij de mogelijke koppelingen met uw belastingtoepassing, uw GIS- en kadaster toepassing en uw bevolking toepassing van Cevi/Logins, gebeurt de gegevensuitwisseling automatisch zodat uw tussenkomst tot een minimum wordt herleid. U kunt voor de invoering van de leegstandsheffing gebruik maken van het modelreglement dat door de VVSG is voorgesteld of u kunt hierbij eigen accenten leggen. Ongeacht welke methodiek u gebruikt, kunt u belangrijke inkomsten genereren voor de eigen stadsof gemeentekas. De inventaris en de belasting is gericht op drie soorten gebouwen: leegstaande gebouwen en/of woningen; ongeschikte en/of onbewoonbare woningen; verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen en/of wo ningen. Neglect-X helpt u: met de administratieve afwerking; te besparen op personeelskost; extra inkomsten voor het lokale woonbeleid te genereren; een extra bonus v/d Vlaamse Overheid te verkrij gen. Neglect-X kent zijn oorsprong in het programma HOLV, een toepassing die door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gebruikt voor het beheer van de leegstandsheffing. U profiteert dus van de jarenlange ervaring met de materie zodat u er snel mee kunt starten. De koppelingen met de backoffice toepassingen van Cevi/Logins garanderen u bovendien een vlotte gegevensuitwisseling voor een verdere verwerking ervan. U gebruikt Neglect-X ongeacht de grootte van uw bestuur. Zo werkte het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met HOLV, de voorganger van Neglect-X. Neglect-X wordt onder andere gebruikt door de stad Mechelen, met meer dan inwoners en een eigen reglement. De stad Gent verwerkt de inventaris met een koppeling met het Rijksregister en de financiële dienst voor de belastingen. De huisvestingsdienst regio Izegem (een intergemeentelijk samenwerkingsakkoord van de stad Izegem en de gemeenten Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke) koos onlangs ook voor Neglect-X. Contacteer ons voor een afspraak of een offerte. ir E. Pacquée, Algemeen ee Directeur Cevi NV / Logins NV 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Werkgroep notulering enthousiast over de nieuwe toepassing Cobra Zoals u in de nieuwsbrief van juni 2009 kon lezen, ontwikkelen we een nieuwe toepassing voor notulering. Een werkgroep zorgt voor een nauwe samenwerking met meerdere besturen om de nieuwe toepassing ten volle af te stemmen op uw noden. Op donderdag 29 oktober 2009 werd de toepassing in primeur voorgesteld aan de werkgroep, die ze enthousiast ontving. De nieuwe toepassing Cobra biedt, vergeleken met de huidige versie Ceban, een aantal belang rijke voordelen. Zo is ze webgebaseerd en geïntegreerd met een documentbeheer- en workflowsysteem. Hierdoor voldoet ze aan de eisen die de besturen stellen voor het beheer van documenten, zoals het in- en uitchecken, versiebeheer en traceerbaarheid. Ze zal ook een oplos sing bieden voor het digitaal verlenen van een visum of advies. Verder werd veel aandacht besteed aan de beveiliging van de toepassing. Door gebruik te maken van role based access control zijn Inhoud de gebruikersmogelijkheden in de toepassing afhankelijk van zijn rol in een bepaalde zitting. Ook aan de raadsleden is gedacht. Met Consulteer het overzichtsvenster over de zittingen en selecteer de gemeenteraad waarvan u de agendapunten wil zien. de module Raadsleden, die momenteel nog in ontwikkeling is en waarvoor de gewenste functionaliteit in overleg met de werkgroep werd bepaald, kunnen zij: hun dossiers van thuis uit raadplegen; een verwittiging krijgen (sms of ) wanneer de agenda en het volledige dossier beschikbaar zijn; notities maken bij een dossier (persoonlijke notities of notities die zij willen delen met collega s) zich verontschuldigen voor de zitting; aanduiden welke agendapunten tijdens de zitting besproken moeten worden. De niet aangeduide agendapunten zijn dan automatisch eenparig goedgekeurd. In het eerste kwartaal van 2010 worden er twee proefbesturen opgestart, waarna de toepassing zal worden uitgerold. Voor meer informatie, vul het formulier in op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Efficiënte leegstandsheffing met Neglect-X p1 Werkgroep notulering enthousiast over de nieuwe toepassing Cobra p2 Automatische opvolging rond het uitreiken van de elektronische identiteitskaart met Administratie eid p3 Adobe licenties nu ook verkrijgbaar bij Cevi/Logins p3 Zoominopuwdak: het nieuwe geoloket voor de burger p4 Gemeente en OCMW Merelbeke realiseren het eerste Digitaal Sociaal Huis buiten Vlaams-Brabant p4 Semestriële vergadering diensthoofden burgerzaken van de grote steden wordt gesmaakt p5 Systeemverantwoordelijken vernemen licentiemogelijkheden voor lokale overheden tijdens Licensing Day p6 Meer dan 100 deelnemers op voorstelling van vernieuwd personeelsinformatiesysteem Cevips p6 Productmeeting Centrale Inschrijvingen en Beleidsinformatie Ouderenzorg p7 Aanvraag voor informatie p8 Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein 3 - B Gent Eindredactie: Katie Bouckaert Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 - B Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée Redactie: Esma Ajaha, Jo Coucke, Steven Cozyns, Kathleen De Graeve, Els Demeulenaere, Paul De Taeye, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Hector Laevens, Hilde Mortier, Guy Rammant, Guido Ronsse, Anne Scheurweg, Paul Van Steenberge, Freddy Van der Heyden, Magda Vercamer, Serge Vermeersch. 2

3 Automatische opvolging en administratie rond het uitreiken van de elektronische identiteitskaarten met Administratie eid Een getuigenis van Gilbert Despodt, Hoofdmedewerker dienst Burgerzaken, Oostende. Stad Oostende fungeerde als testbestuur voor de nieuwe tool Administratie eid. Gilbert Despodt testte samen met collega Glenn Vandecasteele, admini stratief medewerker, het pakket grondig. Hij demonstreerde zijn bevindingen tij dens de semestriële vergadering voor de dienst hoofden Burgerzaken van de centrumsteden. Met Administratie eid voert u vlot en efficiënt de opvolging en administratie rond de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten uit. U registreert en consulteert alle gegevens die van belang zijn voor de uitreiking en de verdere opvolging van de diverse soorten elektronische identiteitskaarten in deze speciale module. Via nieuwe schermen in WinBv maakt u in een handomdraai extracties van wie u een oproeping of een herinnering moet sturen. U kunt alle brieven (oproepen, herinneringen ) in één beweging uitdrukken. Voorts maakt u de persoonlijke bijlagen conform de onderrichtingen van Binnenlandse Zaken op. Gilbert Despodt: Het werk dat we vroeger zelf moesten uitvoeren valt allemaal weg. Het pakket is eenvoudig én kan de speciaaltjes eigen aan onze werkwijze gemakkelijk aan. In de toepassing Administratie eid wordt alle informatie uit WinBv die relevant is voor het identiteitskaartgebeuren (nieuwe inwoners, overlijden, aangiften in verband met diefstal/verlies, ) automatisch opgenomen. Hierdoor bevat de toepassing steeds de meest recente informatie. Als bestuur geef je de toepassing één maal een aantal parameters mee (bijvoorbeeld een 1ste herinnering voor afhaling van de nieuwe kaart na 15 dagen) en het programma volgt alles automatisch op. Het systeem gaat op het juiste moment de juiste brieven voor de juiste personen selecteren en versturen naar het actuele adres, vertelt Gilbert Despodt. Dankzij het programma valt dit tijdrovende werk weg. Ook het opmaken van de bijlagen gebeurt nu automatisch wat veel knip- en plakwerk vanuit WinBv naar Word uitspaart. Zo hebben onze medewerkers meer tijd om zich aan andere taken te wijden. Al meer dan 30 besturen hebben ingetekend op het pakket en worden nu gecontacteerd voor opleiding. Stuur ons de coupon op de laatste pagina terug voor meer informatie over de toepassing. Opleidingen Cevi en Logins organiseren zowel groepsopleidingen als specifieke opleidingen op uw maat. Beide formules kennen steeds veel bijval, zoals blijkt uit de volgende reacties: Ik heb de opleiding ICT voor dummies bij jullie bijgewoond en vond deze bijzonder interessant. De les was goed gegeven en op maat van mijn voorkennis. -- Nele Cools, communicatieambtenaar Oostkamp Ik heb gisteren de opleiding van naaldje tot draadloos gevolgd. Ik, alsook nog andere cursisten, was aangenaam verrast over de wijze waarop de cursus werd gebracht. Vanuit een heel ander perspectief, werd heel wat technische informatie op een verhelderende manier naar voor gebracht. Ook de gedrevenheid en de kennis van de lesgever kwamen heel duidelijk tot uiting. -- Jacques Peperstraete, Administratief dienstchef en veiligheidsconsulent, Knokke- Heist De agenda voor de groepsopleidingen van de volgende maanden wordt in de komende weken gepubliceerd. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Adobe licenties nu ook verkrijgbaar bij Cevi/Logins Acrobat is een alom bekend Adobe product dat in drie versies te verkrijgen is: Standaard, Pro en Pro Extended. Met Acrobat kunt u op een betrouwbare wijze pdf-documenten en formulieren maken en verspreiden. De versie Pro Extended bevat zelfs het programma Adobe Presenter om uw dia s te verfraaien met video en om interactieve presentaties te maken. Naast Acrobat heeft Adobe heel wat andere producten zoals Photoshop, Illustrator, InDesign die apart of in voordelige Creative Suites (een verzameling van producten) te verkrijgen zijn, Adobe biedt overheidsinstellingen een speciaal licentieprogramma, Transactiegericht Licentie Programma (TLP), waarbij alles via wordt geleverd. U krijgt toegang tot een portaal waarin u de serienummers kunt beheren en de door u bestelde software kunt downloaden. TLP biedt u daarnaast heel wat andere voordelen: een besparing op de winkelprijs; één licentiecertificaat voor al uw serienummers, platforms en productlicenties; u hoeft zich niet te houden aan een minimale bestelhoeveelheid; en u wordt dankzij het upgradeplan tijdig op de hoogte gebracht van nieuwe versies. Meer info over het Adobe aanbod vindt u op Hebt u al een bestaand Adobe product en wilt u weten wat het kost om uw huidige versie te vernieuwen of hebt u andere vragen over het Adobe aanbod? Stuur dan de coupon op de laatste pagina terug, of mail naar 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Zoominopuwdak: het nieuwe geoloket voor de burger In opdracht van Digipolis Antwerpen ontwikkelde Cevi voor de stad Antwerpen en 20 andere gemeentebesturen het geoloket Zo willen ze het energieverlies als gevolg van slecht geïsoleerde daken aanzienlijk reduceren. Met dit geoloket wil de lokale overheid de burger bewust maken van het rationeel gebruik van verwarming en de bijhorende isolatie van de woning. Daarom moest dit voor elke burger - en niet enkel voor gevorderde computergebruikers - eenvoudig in gebruik zijn. De uitwerking van een heel eenvoudige, maar toch functionele gebruikersinterface was de grote uitdaging bij dit project. De toch complexe onderliggende technologie (GIS of voluit Geografisch Informatie Systeem ) moest zo goed als onzichtbaar zijn voor de eindgebruiker. De eerste testgebruikers van het nieuwe geoloket be/zoominopuwdak zijn erg positief. Het eindresultaat oogt niet alleen mooi, het nodigt uit om effectief uw woning op kaart op te zoeken en te kijken hoe het met het warmteverlies via uw dak is gesteld. Tevens krijgt u direct de verdere contactgegevens als u verder wilt navragen welke ingrepen er aangewezen zijn om uw dak beter te isoleren. Cevi is niet aan zijn proef stuk toe inzake burger gerichte geoloketten. Zo ontwikkelden we vijf jaar geleden een geoloket voor de Erfgoedcel Brugge, waarmee iedereen alle beschikbare historische gegevens van een pand kan opvragen: Voor de Stad Blankenberge ontwikkelden we een geoloket waarmee de burger snel bouw voorschriften van een perceel verkrijgt. Dit is te bereiken via rubriek e-loket of via geoloket.cevi. be (bouwvoorschriften Blankenberge). Dit project kreeg trou wens een E-GOV award van Agoria (de Federatie van de Technologische Industrie). Het parkeerbedrijf Gent vroeg ons te onderzoeken hoe ze via hun website alle informatie over de parkings, straatparkeren en park en ride aanbod konden ontsluiten. Dat kan nu opgevraagd worden via www. parkeerbedrijf.gent. be/nl/parkeerbedrijf/ parkeerbedrijf.html en geoloket.cevi.be (klik op parkeerwijzer ). Ten slotte kunnen bezoekers van de begraafplaats stuiverstraat in Oostende op internet én op een kiosk ter plaatse via cevi.be/oostende/stuiverstraat/startinline.html het graf van de overledene en de route vanaf de ingang opzoeken. Als u meer informatie wenst, stuur dan de coupon op de laatste pagina terug. Gemeente en OCMW Merelbeke zijn aardig op weg om het eerste Digitaal Sociaal Huis buiten Vlaams-Brabant te realiseren Deze zomer beslisten de gemeente en OCMW Merelbeke met het DSH van Vera te starten. Ze werden hierbij bijgestaan door de medewerkers van Vera en Cevi. Zo hebben ze in korte tijd uit het bestaande aanbod van bijna 300 producten al 175 thema s weerhouden en aan de lokale specifieke kenmerken aangepast. Vanaf 2010 zal het Digitaal Sociaal Huis ter beschikking staan van al het personeel van de gemeente en het OCMW. Zo kan iedereen aan de balie of telefoon adequaat de vragen van inwoners van Merelbeke beantwoorden of de burger met de correcte informatie doorverwijzen naar de betreffende dienst binnen het gemeentebestuur of OCMW en zelfs daarbuiten naar hogere overheden, privé-initiatieven In een latere fase zullen ook de inwoners van Merelbeke zelf deze informatie via internet kunnen raadplegen. Ondertussen is een belangrijke taak voor de gemeente en het OCMW Merelbeke weggelegd om het aanbod met nieuwe producten uit te breiden want een digitaal sociaal huis is geen statisch gebeuren. Gelukkig verloopt de actualisatie van de producten voor een groot deel automatisch dankzij de samenwerking tussen de ondertussen bijna 50 besturen in Vlaanderen. Elk bestuur is immers verantwoordelijk voor de actualisatie van 2 à 3 producten zodat de inspanningen per bestuur minimaal zijn. Meer informatie over het Digitaal Sociaal Huis kunt u vinden op of stuur de coupon op de laatste pagina terug. Ondertussen stelde OCMW Wielsbeke hun keuze voor het DSH voor tijdens hun opendeurdag, en koos OCMW Dilsen-Stokkem nu ook voor het DSH van Cevi/Logins. Vanessa Sergeant, sociaal assistente OCMW Wielsbeke tijdens de opendeurdag. 4

5 Semestriële vergadering diensthoofden burgerzaken van de grote steden wordt gesmaakt Wetgeving en regelgeving zijn voor elk bestuur gelijk. Toch valt niet te ontkennen dat grote besturen soms andere en meer uitgebreide (automatiserings)behoeften hebben dan kleinere besturen. In het kader van de werkgroep bevolking van de VVSG, waar Cevi ook aan deelneemt, is er regelmatig overleg met de grote centrumsteden van Vlaanderen. Onderwerpen die hier ter sprake komen, handelen voornamelijk over de toepassing van nieuwe onderrichtingen en de moeilijkheden die zich in de praktijk voordoen. Om dit meer toe te spitsen op de informaticabehoeften binnen de pakketten burgerzaken van Cevi en Logins, werd op 11 september 2007 in Cevi het startschot gegeven voor de eerste diensthoofdenmeeting van de grote besturen. Deelnemers hieraan zijn de steden Aalst, Brugge, Gent, Leuven, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. Doel van deze meetings is onderling ideeën uit te wisselen en nieuwe behoeften en wensen naar ICT-oplossingen te definiëren. Ondertussen vonden al samenkomsten plaats in Aalst, Gent, Leuven en Oostende. Op de laatste meeting van 27 oktober werd onder meer een voorstelling gegeven van het proefproject Administratie eid door Gilbert Despodt van de stad Oostende, waarover u elders in deze nieuwsbrief meer informatie vindt. Andere onderwerpen waren: Het gebruik van de token voor ambtenaren (bij verlies van de eid door de ambtenaar). De oprichting van een werkgroep voor de nieuw te ontwikkelen module vreemdelingen. Het federale project e-birth en de integratie met de toepassing WinAbs van burgerlijke stand. Huidige stand van zaken van het project WinAbs 360 met de uitwisseling tussen de gemeenten van gegevens burgerlijke stand en bevolking. De vernieuwingen binnen het E-loket burger en het nieuwe E-loket begraven. Domein Raversijde in Oostende. Stand van zaken in verband met de overgang van het Rijksregister van X25 naar TCP/IP en de aanpassingen hiervoor binnen de Cevi/Logins toepassingen. De verdere integratie van de authenticatie met de eid voor de diverse toepassingen burgerzaken. De dag werd afgesloten met een lunch en een georganiseerd bezoek aan het prachtige domein Raversijde. Na OCMW Voeren die recent bij Logins heeft getekend voor de toepassingen voor het beheer van de Sociale Dienst en het pakket OCMW Boekhouding, mogen we vandaag melden dat OCMW Drogenbos ook besloten heeft om van start te gaan met deze toepassingen. We heten deze twee besturen dan ook van harte welkom. OCMW Wezembeek, die al werkt met OCMW Boekhouding, heeft eveneens besloten om te starten met de toepassing voor het beheer van de Sociale Dienst. Reserveer alvast Dinsdag 23 maart in uw genda voor de volgende Cevi klantendag die opnieuw zal plaatsvinden in de Floréal Club in Blankenberge. In de volgende newsletter zult u hierover meer vernemen. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 5

6 Systeemverantwoordelijken vernemen licentiemogelijkheden voor lokale overheden tijdens Licensing Day Op 17 oktober 2009 organiseerde Cevi voor de eerste keer een Licensing Day in het domein Nieuwgoed te Zwijnaarde, met als doelstelling duidelijkheid te scheppen over de licentiemogelijkheden van de verschillende leveranciers. De heer Peter Vander Hulst van i-force lichtte kort toe welke tools er bestaan om een software inventarisatie uit te voeren en hoe u kunt weten of u voldoende en de juiste licenties in huis hebt. Daarna verduidelijkte de heer Patrick Viaene van Microsoft op een aangename manier de verschillende licentievormen zoals Full Package, OEM, Open Licensing De aanwezigen waren verrast over de bijkomende mogelijkheden die Software Assurance biedt. Een samenvattend overzicht van de types licenties vindt u op de Cevi site Peter Vander Hulst van i-force licht de tools toe voor softwareinventarisatie. pdf/microsoft_licenties.pdf. Mevrouw Sofie Mertens stelde de licentievormen van Adobe voor de overheid voor. De VMWare en Citrix licenties werden besproken door Steven Cozyns van Cevi. Hij had het ook over de aanbevolen hardware en de nodige Microsoft licenties om te kunnen virtualiseren. De dag werd afgesloten met de nieuwigheden in Microsoft Windows 7 die er trouwens zeer aanlokkelijk uitzagen. Stuur een mailtje naar cevi.be voor meer informatie over de licentieformules van de verschillende leveranciers of stuur de coupon op de laatste pagina terug. Meer dan 100 deelnemers op voorstelling van vernieuwd personeelsinformatiesysteem Cevips Tijdens de productvoorstellingen van de release 1.21 van het personeelsinformatiesysteem Cevips van begin oktober vernamen meer dan 100 deelnemers de nieuwe functionaliteiten van de toepassing: Mogelijkheid tot opmaken historisch organigram en nieuwe lijst formatie/bezetting; Apart definitief maken van de vergoedingsgroepen; Nieuwe versie van Dimona; Nieuwe module berekening vertrek vakantiegeld en bijhorend attest; Nieuwe rapporten: geneeskundig onderzoek, budgettaire verdeling, lijst geco-coëfficiënten; Toevoegen van vrije velden in bouwsteen Persoon. De vrijgave van release 1.21 wordt momenteel uitgevoerd. Vanaf deze versie kunt u de verschillende vergoedingsgroepen apart definitief afsluiten. Zo bestaat voortaan de mogelijkheid om bvb de maaltijdcheques, het vakantiegeld of de eindejaarstoelage af te sluiten op een willekeurig tijdstip los van de wedderun. Als Full Service Sociaal Secretariaat biet Cevi u de outsourcing van loonverwerking. Contacteer ons voor meer informatie over dit aanbod. 6

7 Productmeeting Centrale Inschrijvingen en Beleidsinformatie Ouderenzorg Tijdens de productvoorstelling van Centrale inschrijvingen en Beleidsinformatie ouderenzorg bepalen de deelnemende besturen mee de richting waarin de verdere ontwikkeling van de toepassingen uitgaat. Op 28 september 2009 mochten we veel besturen ontvangen voor een demo van Centrale Inschrijvingen en BIO Ouderenzorg. Verschillende besturen werken al met de uitge breide mogelijkheden in RBS Admin, het pakket van Cevi voor rusthuisbeheer, om op een efficiënte manier centrale wachtlijsten te beheren voor de verschillende Woon- en Zorgcentra. Dit werd tijdens de inleiding meteen bevestigd door Lucas Vandendries sche, directeur Seniorenbeleid in OCMW Oostende. De heer Vandendriessche stelde dat er binnen de regio natuurlijk nog meerdere rusthuizen actief zijn. De vraag leeft dan ook geruime tijd om tot één centraal inschrijvingsformulier te komen, met andere woorden een centrale wachtlijst per regio. De reacties op de voorgestelde oplossing in de vorm van een webtoepassing sterkten de mening dat de idee belangrijk is verder uit te werken maar dan voornamelijk binnen een totaalintegratie (RBS Sociale dienst, Rijksregister.). De heer Guy-Paul Libin, ontvanger OCMW Oostende, die al van bij de start samen met OCMW Brugge sterk bij dit project betrokken was, schetste daarna het kader voor het verzamelen en weergeven van beleidsinformatie over de RBS (Woon- en Zorgcentra) / SBS (service- De heer Guy-Paul Libin, ontvanger OCMW Oostende schetst het kader schets het ka der voor het verzamelen en weergeven van beleidsinformatie over de RBS, SBS en DBS. flats) en DBS (dagverzorgingscentra). Hij bevestigde de nood om de informatie per toepas sing te bekijken maar tegelijk ook over de toepassingen heen te kunnen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. U vraagt u als verantwoordelijke van een Woon- en Zorgcentrum zeker af wat de bezettingsgraad Riziv-forfait is over een zelf gekozen periode of hoeveel dagen Riziv-forfait verloren gegaan zijn door foutieve of onvolledige registraties? Of mogelijks hebt u vragen over de evolutie in de zorgbehoevendheid van de bewoners, eventueel voor de verschillende Woon- en Zorgcentra naast elkaar. Als directeur wilt u allicht ook de verblijfs dagen kennen waarvoor er geen Riziv-inkomsten zijn? BIO Ouderenzorg kan u hierop een gefundeerd antwoord geven en biedt u in een minimum van tijd de informatie die u nodig hebt om goede beslissingen te nemen en/of om deze bij te sturen. Met BIO Ouderenzorg kunt u op een performante manier grote hoeveelheden informatie analyseren en vergelijken. Zo kunt u dankzij de zelf samengestelde rapporten een optimale bewonersbezet ting opvolgen en de bewonersprofielen juist inschatten. BIO Ouderenzorg biedt u alle mogelijkheden om de Riziv-inkomsten te optimaliseren en de eventuele tekortkomingen snel op te sporen. De gegevens waarmee u werkt, worden aangeleverd door de operationele systemen. Uw medewer kers worden dus niet belast met extra taken. Op de vraag of zij de module BIO Ouderenzorg zouden gebruiken in hun bestuur reageerden de deelnemers opvallend positief: Super module, Mooi en gemakkelijk of Volledig en Niet alleen interessant bij meerdere Woon- en Zorgcentra maar ook Deze lijst geeft een overzicht van de verdeling per katz-categorie voor elk rusthuis afzonderlijk, en over alle rusthuizen overkoepelend. duidelijk beeld bij evoluties in het eigen Woon- en Zorgcentrum zijn hier maar enkele voorbeelden van. Wordt dus zeker vervolgd! Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector De toepassing RBS Admin (ondersteuning van de administratie van uw rusthuis) wordt als beste op de markt erkend. In 2010 zal Cevi sterk investeren in de uitbouw van de toepassing RBS Zorg+ (ondersteuning van de zorgverstrekking in uw rusthuis). In de volgende nieuwsbrief zult u hierover meer vernemen. 7

8 Wilt u meer vernemen over de voorgestelde IT-oplossingen? Contacteer ons dan vrijblijvend op of of stuur ons de onderstaande coupon terug per fax op of Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor gemeenten: Beleidsinformatie Burgerzaken Bevolking Digitaal Sociaal Huis Gemeentebelastingen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) Begraafplaatsen E-Loketten Gemeentelijk Strafregister Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer GIS (Geografische Informatiesystemen) Groeninventarisatie Leegstandsheffing Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Sociaal Secretariaat Rapportering Reservatie Sport en Cultuurzaken Secretariaat Briefwisseling Notulering Documentbeheer Workflowmanagement Technische Diensten Verkiezingen Vergunningen Webdiensten & Communicatie Andere: Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor: Bibliotheek Brandweer Intercommunales Parkeerbeheer Politie Provincies Ja, ik wens informatie over de toepassingen voor OCMW s: Beleidsinformatie Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling Cliëntenonthaal en trajectopvolging Digitaal Sociaal Huis Financiën Boekhouding Facturatie Financieel Beheer Kinderopvang Loonadministratie Onthaal Personeelsbeheer Rapportering Woon- en Zorgcentrum / Rust- en verzorgingstehuis / Serviceflat / Dagverzorgingscentrum Sociaal Secretariaat Sociale Diensten Thuiszorgdiensten Dienstencheques Poetshulp Gezins- en bejaardenhulp Maaltijdbedeling Ja, Ik wens informatie voor het uitbouwen van mijn ICT-infrastructuur : Netwerk Beveiliging Storage & Back-up (Blade) Servers Kosten efficiënt printen Software Licenties (Microsoft, Adobe...) Informatiezuilen Draadloos netwerk ICT-audit (beveiliging, back-up...) Outsourcing PC, Laptop, Desktop, Beeldschermen Andere : Ja, ik wens meer informatie over de volgende toepassingen: Leegstandsheffing met Neglect-X Administratie eid Geoloketten nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Ja, neem contact met mij op over: Naam: Voornaam: M/V Functie: Organisatie: Adres: Tel: Fax: 8

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 1 Efficiënte zorgregistratie aan bed in OCMW Bredene Het Woon- en Zorgcentrum

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007

AbiLoGIS GIS voor Abifire 6 juni 2007. AbiLoGIS. AbiLoGIS. Eddy Janssen Piet De Meester. Cevi NV. Seminarie Brandweer 6/6/2007 AbiLoGIS Eddy Janssen Piet De Meester Cevi NV Seminarie Brandweer 6/6/2007 Wat? AbiLoGIS Programma om Databankgegevens van AbiFire Via een kaartprogramma (een GIS in informaticajargon) * In een digitale

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Aangifte verblijfs- veranderingen

Aangifte verblijfs- veranderingen Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Overzicht... 2.1

Nadere informatie

Optimaal beheer van uw derden in BBC

Optimaal beheer van uw derden in BBC 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaal beheer van uw derden in BBC Daisy Vercruysse De uitnodiging De BBC-boekhouding biedt ruime mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met CRM/Lokovest/Rijksregister,

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme E-communicatie via E-loket van Cevi Koppeling met de backoffice Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme Verscheidene authenticatiemogelijkheden

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

Handleiding. Upgradeprocedure. WinBgp Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Upgradeprocedure. WinBgp Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Upgradeprocedure WinBgp 1.3.0.9 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Loginadministratie Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Handleiding Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Eerste huis online met de eid verkocht

Eerste huis online met de eid verkocht Focus nr. 12 07/03/12 toepassing: eerste huis online verkocht Roerende voorheffing kan voortaan online ingediend worden Word rijk dankzij je Het gebruik van de elektronische identiteitskaart voor de inschrijving

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Cevi-Userdag 25/11/2010

Cevi-Userdag 25/11/2010 Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos ICT Operations Manager Klantendag 2005 Hosted Solutions Infrastructuur Systeem Software Diensten

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 2 Een blik op de toekomst met de midoffice oplossing Horizon Lokale overheden

Nadere informatie

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren

Toepassingen met eid. Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Toepassingen met eid Bibliotheek Digitaal loket Loket Ambtenaren Bibliotheek lenerskaart = eid Voordelen Overname identiteitsgegevens bij inschrijving Identificatie lener aan de balie Automatische update

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen Digitaal Ondertekenen Cevi Userdag 23 februari 2016 Bart Callewaert Gangbare document-formaten? PDF (Portable Document Format) Meerdere oplossingen om te ondertekenen. Viewers gratis en wijdverspreid (Adobe

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Releasenota WinBgp 1.3.0.11

Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Handleiding Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

www.amuseantwerpen.be

www.amuseantwerpen.be www.amuseantwerpen.be Amuse is gestart met een nieuw kassa- en facturatie systeem. Hieraan is ook onze nieuwe en op termijn enige manier van online bestellen gekoppeld. Om onze dienstverlening nog verder

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

Werkloosheids- gegevens

Werkloosheids- gegevens Handleiding Werkloosheids- gegevens Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ITMA Portaal. Helpdesk ITMA

Gebruikershandleiding ITMA Portaal. Helpdesk ITMA Gebruikershandleiding ITMA Portaal Helpdesk ITMA Septembre 2012 Sommaire Verbinding met het ITMA portaal :... 3 Onthaalpagina ITMA portaal :... 5 Voorinschrijven van een deelnemer aan een opleiding...

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Website lokale statistieken vernieuwd

Website lokale statistieken vernieuwd Website lokale statistieken vernieuwd Basistekst: Katie Heyse en Luc Deschamps Op www.lokalestatistieken.be kunt u terecht voor allerhande statistische informatie over de gemeenten, de steden en de provincies.

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Release nota. Dienstencheques. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Release nota. Dienstencheques. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Release nota Dienstencheques Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

FAQ overschakeling naar TCP/IP

FAQ overschakeling naar TCP/IP Handleiding FAQ overschakeling naar TCP/IP Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

Migratieplanning... 3 What s new...4 Interface...4 Navigatie... 5 Account... 7 Home... 8 Zoeken... 9 Groepen... 10 Mijn team / mijn Werkgroep...

Migratieplanning... 3 What s new...4 Interface...4 Navigatie... 5 Account... 7 Home... 8 Zoeken... 9 Groepen... 10 Mijn team / mijn Werkgroep... 1 v 1 Inhoudstafel Migratieplanning... 3 What s new...4 Interface...4 Navigatie... 5 Account... 7 Home... 8 Zoeken... 9 Groepen... 10 Mijn team / mijn Werkgroep... 11 Agenda... 12 Facturatie... 14 Registraties...

Nadere informatie

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 De digitale stempel Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 Digitale voortrekkersrol Eerste stad met webcamloket Grote focus op usability Grondige aanpak Eerste bestuur met digitale stempel

Nadere informatie

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eid dan een token

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eid dan een token Focus nr 9 23/12/2011 Aantal Tax-on-Web aangiftes zit in de lift Aantal Tax-on-Web aangiftes zit in de lift Overpelt ontwikkelt e- loket met behulp van eid Kaartjes met basistips eid en Kids-ID uitgedeeld

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Kassa keuze. Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak. Premium kassa. Toetsen kassa

Kassa keuze. Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak. Premium kassa. Toetsen kassa Kassa keuze Overzicht en vergelijking van de beste oplossing voor uw zaak Premium kassa Basis kassa Toetsen kassa Tablet kassa DIY kassa All-in-1 kassa U bent op zoek naar een nieuwe kassa Waar moet de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl

Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl Algemeen Cijfertjes: 2015: 14 DBA-dossiers 13 bouwaanvragen ingediend, 12 vergund, 1 ingetrokken door aanvrager 1 melding waarvan akte werd genomen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases 4 Instance Congres 2014 Synergy and cooperation for a more efficient Government Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases Jo Steyaert partner Indiville Prof. Dr. Wim Marneffe Universiteit

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleiding. Mutaties

Handleiding. Mutaties Handleiding Mutaties Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be 1

Nadere informatie