Licentiereglement van de BLB ter deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licentiereglement van de BLB ter deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen 2014-2015"

Transcriptie

1 Licentiereglement van de BLB ter deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen I. ALGEMEEN Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Definities Doelstelling Licenties Reguliere Competitie Play-Off Licenties Voorwaarden tot deelname aan de Ethias League II. LICENTIEVOORWAARDEN A. Algemene voorwaarden Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Continuïteit Rechtspersoonlijkheid Bestuurders Statuut van werkgever Betalingen Boekhouding Verzekeringen Arbeidsvergunningen BDL Verankering Wedstrijdaccommodatie TV-, multimedia- en persoonlijkheidsrechten Afbetalingsplan Herstelplan B. Specifieke voorwaarden Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Algemeen Voor een A-licentie Voor een B-licentie Voor een C-licentie Voor een Play-Off Licentie

2 III. LICENTIECOMMISSIE Art. 25 Art. 26 Art. 27 Samenstelling Werking Vrijwaring IV. PROCEDURE A. Licentie Reguliere Competitie 1. Indiening van de Licentieaanvraag Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Algemeen Termijn Vorm Bijlagen 2. Behandeling van de Licentieaanvraag Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Voorafgaand onderzoek In eerste aanleg door de LC1 In hoger beroep door de BCL In cassatie door het BAS B. Play-Off Licentie 1. Verzoek om licentiecontrole Art. 36 Facultatieve controle 2. Uitvoering van de licentiecontrole Art. 37 Art. 38 In eerste aanleg door de LC1 In hoger beroep door het BAS V. TOEZICHT Art. 39 Art. 40 Art. 41 Opvolging door de LC1 en de BCL Behandeling in eerste aanleg door de Algemene Vergadering van de BLB Behandeling in hoger beroep door het BAS

3 I. ALGEMEEN Art. 1 Definities In onderhavig licentiereglement dient te worden verstaan onder: AWBB: de vzw Association Wallonie-Bruxelles de Basketball, d.i. de instantie bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in Wallonië en Brussel; BAS: het Belgisch Arbitragehof voor de Sport; BCL: de Beroepscommissie Licenties; BDL: de Belgian Development League, d.i. de door de BLB ingerichte competitie voor beloften; BLB: de vzw Basketball League Belgium, d.i. de vereniging van alle ploegen die deelnemen aan de Ethias League; club: een basketbalvereniging die beschikt over een stamnummer toegekend door een officieel door de FIBA erkende basketbalfederatie; Dagelijk Bestuur: de verzameling van natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur van de betrokken club conform de statutaire bepalingen van de rechtspersoon van deze club; Ethias League: de basketbalcompetitie in de 1 ste nationale afdeling heren van de KBBB, bestaande uit de reguliere competitie en de play-offs, georganiseerd door de BLB; fanionteam: het eerste elftal heren; FIBA: de Fédération Internationale de Basket-ball, d.i. de instantie bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in de wereld; Institutionele Rekeningen: rekeningen bij institutionele schuldeisers, d.i. de officiële instanties bevoegd voor de inning van de R.S.Z. bijdragen, de B.T.W. en de bedrijfsvoorheffing; Institutionele Schulden: betalingsachterstanden bij institutionele schuldeisers, d.i. de officiële instanties bevoegd voor de inning van de R.S.Z. bijdragen, de B.T.W. en de bedrijfsvoorheffing;

4 KBBB: de vzw Koninklijke Belgische Basketbalbond, d.i. de instantie bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in België; LC1: de Licentiecommissie in Eerste Aanleg; Licentie: de administratieve toelating voor een club. Een Licentie wordt persoonlijk toegekend aan de betrokken club en kan niet worden overgedragen. Licentieaanvraag: het verzoek tot toekenning van een licentie; Licentiecommissie: de verzameling van de instanties die Licentieaanvragen dienen te beoordelen, zijnde de LC1 en de BCL; Licentie Reguliere Competitie: de licentie voor een club om met haar fanionteam te mogen deelnemen aan de reguliere competitie van de Ethias League. Binnen de Licenties Reguliere Competitie wordt een onderscheid gemaakt tussen een A-licentie, een B-licentie en een C-licentie. Play-Off Licentie: de licentie voor een club om met haar fanionteam te mogen deelnemen aan de eindronde na de reguliere competitie van de Ethias League, naar aanleiding waarvan de titel van landskampioen wordt uitgereikt; Private Schulden: betalingsachterstanden bij andere dan institutionele schuldeisers; Speler: een natuurlijke persoon die overeenkomstig de reglementen van de VBL, de AWBB en/of de KBBB speelgerechtigd is als basketbalspeler voor het fanionteam van de betrokken club. Coaches, zelfs indien zij onder het statuut van betaalde sportbeoefenaar vallen, dienen te worden onderscheiden van Spelers; Staff: de verzameling van natuurlijke personen die fungeren als coach en/of assistent coach van het fanionteam van de betrokken club; VBL: de vzw Vlaamse Basketballiga, d.i. de instantie bevoegd voor de organisatie van de basketbalsport in Vlaanderen;

5 Art. 2 Doelstelling Onderhavig licentiereglement streeft ernaar clubs aan te zetten tot een beheer als een goede huisvader, met volgend dubbel oogmerk: 1. het vlotte verloop van de Ethias League vrijwaren, doordat clubs niet in de loop van deze competitie zouden wegvallen; en 2. de eerlijke concurrentie tussen de clubs die deelnemen aan de Ethias League vrijwaren, doordat clubs hun wettelijke verplichtingen niet zouden miskennen en dus met gelijke wapens zouden strijden. Art. 3 Licenties Reguliere Competitie 1. Binnen de Licenties Reguliere Competitie dienen A-, B- en C-licenties te worden onderscheiden. a. Een A-licentie verschaft aan de betrokken club: i. het recht op deelname aan de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen ; en ii. het recht op deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen , op voorwaarde dat de betrokken club hiervoor in aanmerking komt op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen b. Een B- of een C-licentie verschaft aan de betrokken club: i. het recht op deelname aan de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen ; maar ii. geen recht op deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen Indien de betrokken club op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen in aanmerking komt voor deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen , wordt ze vervangen door de eerstvolgende club met een A-licentie die op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens het seizoen in aanmerking komt voor deelname aan Europese clubcompetities tijdens het seizoen Voor het seizoen kunnen maximum twaalf (12) Licenties Reguliere Competitie worden toegekend. De algemene vergadering van de BLB kan één of meerdere vacante plaatsen aanbieden aan clubs uit de lagere afdelingen van de KBBB of aan clubs die minstens tijdens één (1) seizoen vóór de indiening van de Licentieaanvraag in een door een buitenlandse, door FIBA erkende basketbalfederatie georganiseerde competitie hebben

6 gespeeld en die voldoen aan de in onderhavig licentiereglement opgenomen voorwaarden. Voor de toekenning van vacante plaats(en) aan clubs uit de lagere afdelingen van de KBBB wordt volgende procedure gevolgd: a. De club die de play-offs van de basketbalcompetitie in de 2 de nationale afdeling heren van de KBBB tijdens het seizoen wint, komt bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze club minstens een C-licentie heeft bekomen voor het seizoen b. Indien de club die de play-offs van de basketbalcompetitie in de 2 de nationale afdeling heren van de KBBB tijdens het seizoen wint, niet wenst te promoveren naar de Ethias League of geen licentie bekomt, komt de best gerangschikte club in het eindklassement van de reguliere basketbalcompetitie in de 2 de nationale afdeling heren tijdens het seizoen met uitzondering van de winnaar van de play-offs- bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze club minstens een C-licentie heeft bekomen voor het seizoen c. Indien ook deze club niet wenst te promoveren naar de Ethias League of geen licentie bekomt, komt de eerstvolgende gerangschikte club in het eindklassement van de reguliere basketbalcompetitie in de 2 de nationale afdeling heren van de KBBB tijdens het seizoen met uitzondering van de winnaar van de play-offs- bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze club minstens een C-licentie heeft bekomen voor het seizoen d. Deze procedure herhaalt zich tot op het ogenblik dat één of meerdere clubs, uit de basketbalcompetitie in de 2 de nationale afdeling heren of uit een lagere afdeling van de KBBB, voldoet aan de sportieve criteria alsook aan de licentievoorwaarden voor deelname aan de Ethias League tijdens het seizoen Art. 4 Play-Off Licenties 1. Een Play-Off Licentie verschaft aan de betrokken club het recht op deelname aan de play-offs van de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat de betrokken club hiervoor in aanmerking zou komen op basis van haar sportieve resultaten behaald tijdens de

7 reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen Voor het seizoen kunnen maximum zes (6) Play-Off Licenties worden toegekend. Voor de toekenning van deze Play-Off Licenties wordt volgende procedure gevolgd: a. De zes (6) best gerangschikte clubs in het eindklassement van de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen verkrijgen deelnamerecht aan de play-offs van de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze clubs een reguliere én een Play-Off Licentie hebben bekomen voor het seizoen b. Indien niet alle zes (6) best gerangschikte clubs in het eindklassement van de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen wensen deel te nemen aan de play-offs of beschikken over zowel een licentie reguliere competitie als een Play-Off Licentie, komt de eerstvolgende gerangschikte club in het eindklassement van de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de play-offs van de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze club een reguliere én een Play-Off Licentie heeft bekomen voor het seizoen c. Indien ook deze club niet wenst deel te nemen aan de play-offs of niet beschikt over een licentie reguliere competitie en een Play-Off Licentie, komt de eerstvolgende gerangschikte club in het eindklassement van de reguliere competitie van de Ethias League tijdens het seizoen bij voorrang in aanmerking voor deelname aan de play-offs van de Ethias League tijdens het seizoen , op voorwaarde dat deze club een reguliere én een Play-Off Licentie heeft bekomen voor het seizoen d. Deze procedure herhaalt zich tot op het ogenblik dat zes (6) clubs uit de Ethias League voldoen aan de sportieve criteria alsook aan de licentievoorwaarden voor deelname aan de play-offs van de Ethias League tijdens het seizoen Art. 5 Voorwaarden tot deelname aan de Ethias League 1. Elke club waarvan de fanionploeg tijdens het seizoen deelneemt aan de reguliere competitie van de Ethias League, dient tijdens de gehele duur van de reguliere competitie houder te zijn van een Licentie Reguliere Competitie. 2. Elke club waarvan de fanionploeg tijdens het seizoen deelneemt aan de play-offs van de Ethias League, dient tijdens de gehele duur van de play-offs houder te zijn van zowel een Licentie Reguliere Competitie als een Play-Off Licentie. II. LICENTIEVOORWAARDEN A. Algemene voorwaarden Art. 6 Continuïteit

8 Een licentie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat de Licentiecommissie van oordeel is dat de financiële continuïteit van de betrokken club naar redelijke verwachtingen verzekerd is tot het einde van het seizoen , op basis van de officiële boekhoudkundige documenten alsook van het vooropgestelde budget van de betrokken club voor het seizoen In dat opzicht is de Licentiecommissie gerechtigd om van de betrokken club de voorlegging van alle stavingsstukken die ter zake dienstig zijn te vorderen. Art. 7 Rechtspersoonlijkheid 1. De club dient sinds minstens één (1) jaar vóór de datum van indiening van de Licentieaanvraag rechtspersoonlijkheid te bezitten, te bewijzen door overmaking van: a. de vigerende statuten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en b. de lijst van de leden van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en 2. Door de indiening van haar Licentieaanvraag verklaart de betrokken club officieel dat de door haar meegedeelde stukken krachtens huidig artikel, de meest recente zijn. Art. 8 Bestuurders 1. In de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur van de club mag niemand zetelen die zelf of waarvan een verwant in de 1 ste graad zetelde in de Raad van Bestuur of het dagelijks bestuur van een club die de laatste vijf (5) jaar vóór de datum van indiening van de Licentieaanvraag in vereffening is gegaan. 2. Tijdens de vijf (5) jaar die volgen op de toekenning van de licentie mag in de Raad van Bestuur of het dagelijks bestuur van de club geen enkel lid zetelen dat zelf of waarvan een verwant in de 1 ste graad beantwoordt aan deze voorwaarde. Art. 9 Statuut van werkgever De club, d.i. de rechtspersoon vermeld in artikel 7 van onderhavig licentiereglement, dient op het ogenblik van de indiening van de Licentieaanvraag alsook tijdens de ganse geldigheidsduur van de licentie, werkgever te zijn van de Spelers die vermeld staan op de aan de BLB mee te delen spelerslijst conform de toepasselijke reglementering van de BLB en van de Staff, te bewijzen door overmaking van: 1. een attest afgeleverd door een erkend sociaal secretariaat; 2. overeenkomsten met en contactgegevens van het erkend sociaal secretariaat; 3. de contracten afgesloten met door derde clubs ter beschikking gestelde Spelers, conform de

9 wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Art. 10 Betalingen De club dient het bewijs voor te leggen van de betaling: 1. uiterlijk op van alle nettolonen, premies en vergoedingen verschuldigd aan alle Spelers en Staff tot en met door middel van de overmaking van een attest van een erkend sociaal secretariaat of van de Speler of Staff; 2. van de R.S.Z.-bijdragen op de lonen van alle Spelers en Staff door middel van de overmaking van een attest van de administratie, waaruit blijkt dat er geen achterstallen zijn of dat er eventueel afbetalingsplannen werden toegekend. In dit laatste geval dienen de bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden opgevolgd. Dit attest dient minstens betrekking te hebben op de periode tot en met het derde kwartaal van het jaar 2013 en bij voorkeur eveneens op het vierde kwartaal van het jaar Is dit niet het geval, dan dient het bewijs van indiening van de aangiftes en de betalingen van de betrokken R.S.Z.-bijdragen voor het derde kwartaal door de club geleverd aan de hand van de aangiftes en de betalingsbewijzen of door attesten van het sociaal secretariaat. 3. van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van alle Spelers en Staff tot en met , door middel van de overmaking van een attest van de ontvanger van de directe belastingen, waaruit blijkt dat er geen achterstallen zijn of dat er eventueel afbetalingsplannen werden toegekend. In dit laatste geval dienen de bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden opgevolgd; 4. van de herinvestering in de jeugdopleiding van de club, conform de wettelijke bepalingen ter zake, van veertig procent (40%) van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van 2012 van alle Spelers van zesentwintig (26) jaar of ouder; 5. van de B.T.W. op alle inkomende facturen tot en met , door middel van overmaking van een attest van de ontvanger van de B.T.W.-administratie, waaruit blijkt dat er geen achterstallen zijn of dat er eventueel afbetalingsplannen zijn. In dit laatste geval dienen de bescheiden te worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze afbetalingsplannen stipt worden opgevolgd; 6. van de rechtspersonenbelasting; 7. van de premies voor de groepsverzekering van de Spelers tot en met , door middel van de overmaking van een attest van de verzekeraar, waaruit blijkt dat er geen achterstallen zijn en welk vermeldt voor welke Spelers een verzekeringsplan werd afgesloten; 8. van de schulden van de club aan FIBA, de BLB, de KBBB, de VBL en de AWBB tot en met

10 Art. 11 Boekhouding De club dient sinds minstens één (1) jaar vóór de indiening van de Licentieaanvraag zorgvuldig een dubbele boekhouding te voeren, conform de wettelijke bepalingen terzake, de jaarrekening van het boekjaar 2013 te hebben afgesloten en een kopie ervan voor te leggen aan de Licentiecommissie. Art. 12 Verzekeringen De club dient een verzekering tegen arbeidsongevallen voor alle Spelers en Staff en voor burgerlijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten en betaald en dient hiervan een copie voor te leggen aan de Licentiecommissie. Art. 13 Arbeidsvergunningen De club dient zich te zich schikken naar de wetten en decreten die betrekking hebben op de arbeidsvergunning van de Spelers en Staff die geen onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte en dient een kopie van de nodige arbeidsvergunningen voor te leggen aan de Licentiecommissie. Art. 14 BDL De club dient een ploeg op te stellen in de BDL. Art. 15 Verankering De club dient minstens tijdens één (1) seizoen vóór de indiening van de Licentieaanvraag in een door de KBBB, de VBL, de AWBB of een door een buitenlandse, door FIBA erkende basketbalfederatie georganiseerde competitie te hebben gespeeld. Art. 16 Wedstrijdaccommodatie 1. De club dient te beschikken over een indoor sportinfrastructuur die beschikt over: a. een basketbalterrein (met parketvloer en toebehoren) dat beantwoordt aan de reglementaire voorschriften van FIBA, de BLB, de KBBB, de VBL en/of de AWBB; b. een capaciteit van minstens tweeduizend (2.000) plaatsen. Bij gebreke dient de club aan te tonen dat er plannen bestaan voor de uitbreiding of nieuwbouw van een indoor sportinfrastructuur binnen een termijn van maximum twee (2) jaar. Voor een club die promoveert uit een lagere afdeling van de KBBB, kan een overbruggingstermijn van maximum twee (2) seizoenen worden toegestaan indien deze club beschikt over een

11 indoor sportinfrastructuur voor de fanionploeg die beschikt over een capaciteit van minstens duizend (1.000) zitplaatsen; c. de mogelijkheid om tweehonderd (200) zitplaatsen in blok voor te behouden voor de toeschouwers van de tegenstrevers op expliciete vraag van de tegenstrever minimum acht (8) dagen voor de wedstrijd (zowel voor competitiewedstrijden als wedstrijden voor de Beker van België). Dit geldt eveneens voor de wedstrijden tijdens de play-offs, waarbij de termijnen van reservering worden opgenomen in het play-off reglement; d. een verlichtingsinstallatie met een gemiddelde lichtsterkte van minstens 800 lux vanaf het 2 de seizoen dat de club in de Ethias League aantreedt; e. een elektronisch scorebord met foutaanduiding; f. technische apparatuur die voldoet aan de criteria opgelegd door FIBA; g. ruime gescheiden kleedkamers; h. een medisch kabinet; i. een perstribune bestemd voor de geschreven en gesproken pers, zoals voorgeschreven in de conventie afgesloten met Sportspress; j. een aparte perszaal voor de persconferentie na de wedstrijden van de fanionploeg; k. toereikende sanitaire voorzieningen; l. een voldoende groot parkeerterrein in de onmiddellijke nabijheid; m. een attest van brandveiligheid, afgeleverd door de lokale brandweer, dat niet ouder is dan twee (2) jaar; 2. De club dient de eigendomsakte, de huurovereenkomst, de concessieovereenkomst of een attest dat het recht van gebruik toekent betreffende de indoor sportinfrastructuur voor te leggen. Art. 17 TV-, multimedia- en persoonlijkheidsrechten De club dient een ondertekende verklaring te bezorgen, waarin ze: 1. zich akkoord verklaart met de collectieve verkoop van TV- en multimediarechten van de

12 Ethias League en verbindt tot naleving van het bijhorende lastenboek van de broadcaster; en 2. toestemming verleent voor het collectieve gebruik van beeld- en andere persoonlijkheidsrechten van de club, haar Spelers en Staff door de broadcaster conform de voorwaarden overeengekomen tussen de BLB en de broadcaster en zich sterk maakt te beschikken over de vereiste toestemmingen hiervoor. Art. 18 Afbetalingsplan 1. Indien een club niet voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 10.2 tot 10.6, mag de Licentiecommissie tóch een licentie toekennen indien de betrokken club zich kan beroepen op en het bewijs voorlegt van een afbetalingsplan met betrekking tot voornoemde Institutionele Schulden. 2. De haalbaarheid van dit afbetalingsplan, de gebeurlijke naleving ervan en het akkoord van de schuldeisers ermee dient op voldoende wijze te worden aangetoond door middel van de overmaking van stavingsstukken die ter zake dienstig zijn zodat de Licentiecommissie de gegrondheid ervan kan beoordelen. 3. Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op voor het opstellen of naleven van dit afbetalingsplan. De betrokken club blijft uitsluitend verantwoordelijk. 4. De Licentiecommissie kan de toekenning van de licentie koppelen aan één of meerdere van volgende maatregelen: a. het verbod op het aanwerven van spelers die zouden kunnen worden opgesteld in de fanionploeg. Dit transferverbod kan op elk ogenblik op verzoek van de betrokken club door de Licentiecommissie worden opgeheven indien wordt bewezen dat de Institutionele Schulden waarvoor afbetalingsakkoorden en/of plannen bestaan volledig werden voldaan; b. het opstellen van een globaal herstelplan; c. het leveren van het periodieke bewijs, op de tijdstippen bepaald door de Licentiecommissie, dat de afbetalingstermijnen werden nageleefd. Art. 19 Herstelplan 1. Indien een club voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 10.2 tot 10.6, maar Private Schulden heeft, mag de Licentiecommissie tóch een licentie toekennen indien de betrokken club zich kan beroepen op en het bewijs voorlegt van een globaal herstelplan, welk

13 hetvolgende omvat; a. een staat van activa en passiva van de betrokken club, niet ouder dan twee (2) weken vóór het indienen van de Licentieaanvraag; b. een prognose van de ontvangsten en uitgaven voor het seizoen ; c. een prognose van de activa en passiva aan het einde van het seizoen ; d. een voorstel tot vermindering van de openstaande schulden. 2. De haalbaarheid van dit herstelplan, de gebeurlijke naleving ervan en het akkoord van de schuldeisers ermee dient op voldoende wijze te worden aangetoond door middel van de overmaking van stavingsstukken die ter zake dienstig zijn zodat de Licentiecommissie de gegrondheid ervan kan beoordelen. 3. Door deze beoordeling neemt de Licentiecommissie geen enkele verantwoordelijkheid op voor het opstellen of naleven van dit herstelplan. De betrokken club blijft hiervoor uitsluitend verantwoordelijk. 4. Indien de betrokken club een herstelplan voorlegt, kan de Licentiecommissie beslissen dat: a. de loonmassa van de Spelers en de Staff voor het seizoen dient te worden beperkt tot tachtig procent (80 %) in vergelijking met het seizoen ; of b. een bankgarantie dient te worden voorgelegd voor bepaalde schulden of een gedeelte van de schuld; of c. een transferverbod of -beperking wordt opgelegd. B. Specifieke voorwaarden Art. 20 Algemeen 1. Zonder afbreuk te doen aan de algemene voorwaarden, dient de club ook aan volgende specifieke voorwaarden te voldoen. 2. De minimumbudgetten vermeld in de artikelen 21 tot 23 dienen te worden aangetoond op een manier die de Licentiecommissie toelaat met redelijke zekerheid te oordelen over de Licentieaanvraag en dienen te worden bewezen door overmaking van schriftelijke stavingsstukken, zoals: a. ondertekende sponsoring-, publiciteit- of hospitalitycontracten; b. ondertekende bestelbons voor abonnementen;

14 c. ticketinkomsten van het seizoen met een raming voor het seizoen ; d. inkomsten uit ondertekende contracten i.v.m. TV- of multimediarechten; e. toegekende subsidies. 3. Met betrekking tot de Spelers vermeld in de artikelen 21 tot 23 geldt het volgende: a. indien de Speler een arbeidsovereenkomst heeft met de betrokken club, dient hiervan een door de Speler en de club ondertekende verklaring te worden afgelegd; b. indien de Speler geen arbeidsovereenkomst heeft met de betrokken club, dient het contract op basis waarvan hij ter beschikking van de betrokken club wordt gesteld evenals de goedkeuring van het Paritair Comité voor de Sport te worden afgeleverd; De club die de Speler uitleent, dient eveneens een verklaring af te leveren waaruit blijkt dat de Speler een arbeidsovereenkomst heeft met deze club; c. voor elke Speler dient een attest van de aansluiting bij een erkende mutualiteit, van de arbeidsvergunning en van de verblijfsvergunning te worden overgemaakt, in zoverre wettelijk vereist. Art. 21 Voor een A-licentie 1. beschikken over een budget voor het seizoen van minstens één miljoen Euro ( ); én 2. minimum zeven (7) Spelers met een voltijds statuut van betaalde sportbeoefenaar in dienst hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag; 3. Minimaal één voltijds bediende die niet deel uitmaakt van de sportieve of medische staf in dienst hebben. Art. 22 Voor een B-licentie 1. beschikken over een budget voor het seizoen van minstens zevenhonderd vijftigduizend Euro ( ); en 2. minimum vier (4) Spelers met een voltijds en drie (3) Spelers met een halftijds statuut van betaalde sportbeoefenaar in dienst hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag. 3. Minimaal één halftijds bediende die niet deel uitmaakt van de sportieve of medische staf in dienst hebben.

15 Art. 23 Voor een C-licentie 1. beschikken over een budget voor het seizoen van minstens vierhonderdduizend Euro ( ); 2. minimum vijf (5) Spelers met een voltijds of halftijds statuut van betaalde sportbeoefenaar in dienst hebben op datum van indiening van de Licentieaanvraag. 3. Minimaal één halftijds bediende die niet deel uitmaakt van de sportieve of medische staf ter beschikking hebben. Art. 24 Voor een Play-Off Licentie 1. aan het einde van de reguliere competitie van de Ethias League sportief gekwalificeerd zijn voor de play-offs; 2. uiterlijk op alle Institutionele Rekeningen betaald te hebben tot en met , alsook alle lonen van de Spelers en de Staff betaald te hebben tot en met en alle afbetalingsplannen betaald te hebben tot en met III. LICENTIECOMMISSIE Art. 25 Samenstelling 1. De Licentiecommissie omvat twee instanties: de LC1en de BCL. 2. De LC1 bestaat uit één (1) persoon, die door de Raad van Bestuur van de BLB voor onbepaalde duur wordt aangesteld met een gewone meerderheid van stemmen. 3. De BCL is samengesteld uit drie (3) personen, die eveneens door de Raad van Bestuur van de BLB voor onbepaalde duur worden aangesteld met een gewone meerderheid van stemmen. De drie (3) leden van de BCL verkiezen in hun midden een voorzitter. De BCL beraadslaagt geldig indien twee (2) van de drie (3) aangestelde leden aanwezig zijn. Art. 26 Werking 1. De personen die zetelen in de LC1 en de BCL dienen: a. hun taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en b. zich te onthouden van iedere handeling die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zelfs maar schijnbaar, in het gedrang zou kunnen brengen; en

16 c. zich te onthouden van de behandeling van een Licentieaanvraag als er gewettigde twijfel bestaat over hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid; en d. blijk te geven van een gepaste terughoudendheid in de uitoefening van hun taak. 2. De LC1 en de BCL zetelen op een zelf gekozen plaats en zijn bereikbaar via de moderne communicatiemiddelen (fax, GSM, ). 3. In geval van overmacht en/of onmogelijkheid om op te treden, situaties waarover de zetelende personen zelf oordelen zonder verhaalmogelijkheid, zal men zich tijdelijk of voor een bepaald dossier laten vervangen door een plaatsvervanger. Art. 27 Vrijwaring Een positieve beslissing van de LC1 of de BCL garandeert niet dat de betrokken clubs hun verplichtingen zullen nakomen tijdens het seizoen Bovendien zijn de beslissingen van de LC1 en de BCL een momentopname, een beoordeling van de naleving van de verplichtingen in het verleden en de na te komen verplichtingen in de toekomst en voornamelijk gebaseerd op de van de clubs zelf bekomen inlichtingen. Bijgevolg kunnen noch de BLB noch de LC1 noch de BCL, als geheel of hun individuele leden, verantwoordelijk worden gesteld voor de door hen genomen, hetzij positieve hetzij negatieve beslissing. IV. PROCEDURE A. Licentie Reguliere Competitie 1. Indiening van de Licentieaanvraag Art. 28 Algemeen 1. Elke club waarvan de fanionploeg tijdens het seizoen wenst deel te nemen aan de Ethias League, dient een Licentieaanvraag in te dienen. 2. De indiening van een Licentieaanvraag impliceert de integrale aanvaarding van onderhavig licentiereglement. Art. 29 Termijn 1. De Licentieaanvraag voor het seizoen dient ten laatste op te worden ingediend.

17 2. Ingeval van laattijdige indiening van de Licentieaanvraag (de datum van poststempel is rechtsgeldig), zonder dat de vertraging meer dan tien (10) kalenderdagen bedraagt, wordt een boete van honderd vijfentwintig Euro (125 ) per kalenderdag vertraging toegepast. 3. Ingeval de vertraging meer dan tien (10) kalenderdagen bedraagt, is de Licentieaanvraag onontvankelijk. 4. De termijnen in onderhavig licentiereglement worden berekend van middernacht tot middernacht. 5. Ingeval een club die deelneemt aan de Ethias League tijdens het seizoen geen Licentieaanvraag of een onontvankelijke Licentieaanvraag indient voor het seizoen , degradeert de betrokken club van rechtswege naar de 2 de nationale afdeling heren. Art. 30 Vorm De Licentieaanvraag, ondertekend door twee (2) leden van de Raad van Bestuur van de betrokken club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden gericht aan volgend adres: vzw Basketball League Belgium t.a.v. de heer Patrick Wijns Voorzitter Paul-Henri Spaaklaan 27/ Brussel Art. 31 Bijlagen 1. Bij de Licentieaanvraag dient te worden gevoegd: a. het bewijs dat een voorschot van duizend vijfhonderd Euro (1.500 ) exclusief B.T.W. werd gestort op rekening van de BLB; b. alle nodige bewijsstukken waaruit de naleving van de voorwaarden van onderhavig licentiereglement blijkt; c. bevestiging van: i. de verbintenis tot naleving van de bepalingen en de voorwaarden van de licentieprocedure; ii. iii. de volledigheid en juistheid van alle aan de Licentiecommissie overgemaakte documenten; de toestemming om de Licentieaanvraag te onderzoeken en alle informatie op te zoeken in verband met de Licentieaanvraag, conform de Belgische wetgeving.

18 2. Een tijdige doch onvolledige of, a fortiori, blanco Licentieaanvraag wordt gelijkgesteld met een laattijdige Licentieaanvraag. Bijgevolg wordt een boete van honderd vijfentwintig Euro (125 ) per kalenderdag onvolledigheid toegepast, zonder dat de onvolledigheid meer dan tien (10) kalenderdagen bedraagt. 2. Behandeling van de Licentieaanvraag Art. 32 Voorafgaand onderzoek 1. Wanneer een club een Licentieaanvraag indient, zal deze aanvraag binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de ontvangst door de voorzitter van de BLB worden overgemaakt aan het door de Raad van Bestuur van de BLB autonoom aangestelde onafhankelijk organisme of de door haar aangestelde bedrijfsrevisor. 2. Dit onafhankelijk organisme of deze bedrijfsrevisor onderzoekt de Licentieaanvraag binnen een termijn van dertig (30) dagen en stelt hieromtrent een verslag op. 3. Uiterlijk op wordt de aanvraag samen met het verslag overgemaakt aan de LC1. Art. 33 In eerste aanleg door de LC1 1. In eerste aanleg wordt de Licentieaanvraag behandeld door de LC1. 2. De data van de zittingen worden vastgesteld door de LC1 via het secretariaat van de BLB. De zittingen van de LC1 zijn openbaar, tenzij de betrokken club de behandeling met gesloten deuren vraagt. 3. De LC1 kan soeverein, zonder mogelijkheid van verhaal, beslissen om: a. op voorwaarde dat zij de gegevens van het licentiedossier als voldoende beschouwt, louter op basis van het licentiedossier te oordelen, zonder de betrokken club te horen; b. de betrokken club uit te nodigen op de zitting waarop de zaak wordt behandeld om bijkomende inlichtingen te verstrekken. De uitgenodigde club is verplicht te verschijnen en dient vertegenwoordigd te worden door twee (2) leden van de Raad van Bestuur. Deze personen kunnen zich laten bijstaan door de raadsman(lieden) van de club. Geeft de betrokken club verstek, dan spreekt de LC1 zich uit louter op basis van de stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen; c. de betrokken club te bevelen aanvullende stukken voor te leggen; d. de betrokken club schriftelijk supplementaire vragen naar inlichtingen en verduidelijkingen te stellen en een termijn op te leggen om deze te beantwoorden;

19 e. zich te laten adviseren door een afgevaardigde van het onafhankelijk organisme of door de bedrijfsrevisor die het verslag opstelde. Daarenboven kan de LC1 zich te allen tijde laten bijstaan door externe raadgevers. De kosten van het onafhankelijk organisme of van de bedrijfsrevisor, evenals de andere kosten, worden verdeeld over het totaal aantal clubs die een Licentieaanvraag indienen, tenzij één of meerdere aanvrager(s) meer kosten veroorzaakt (veroorzaken) dan de andere clubs. In dit geval zullen deze aanvrager(s) de verhoogde kosten ten laste worden gelegd. De uitspraak over de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure gevoerd door de LC1, wordt mee opgenomen in de beslissing over de aanvraag. 4. De LC1 zal een definitieve beslissing nemen ten laatste op Indien de LC1 op die datum geen beslissing heeft genomen, wordt de licentie toegekend. De uitspraak gebeurt steeds in openbare zitting. De beslissingen van de LC1 dienen gemotiveerd te zijn en worden betekend door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door verzending van een fax of door verzending van een aan de secretaris van de betrokken club ten laatste op Deze termijn is echter niet van toepassing wanneer bijkomende stukken en/of informatie werden gevraagd door de LC1 en/of het materieel onmogelijk is een beslissing te nemen vóór In dit geval dient de betrokken club per aangetekend schrijven, per fax of per te worden verwittigd dat de beslissing wordt uitgesteld. De LC1 beslist hierover autonoom, zonder mogelijkheid van verhaal. 6. De beslissing dient in ieder geval wel zo snel mogelijk te worden genomen, rekening houdend met alle voorhanden zijnde elementen, zoals de situatie van de betrokken club, de samenstelling van de kalender van de Ethias League en de noodzaak om contracten af te sluiten voor het seizoen Tegen de beslissingen van de LC1 is geen derdenverzet mogelijk. Art. 34 In hoger beroep door de BCL 1. Tegen de beslissing van de LC1 kan door de betrokken club, op straffe van verval, binnen de vijf (5) werkdagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, de fax of de betreffende de beslissing schriftelijk hoger beroep worden aangetekend. 2. Het verzoek tot hoger beroep, ondertekend door twee (2) leden van de Raad van Bestuur van de betrokken club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden gericht aan bovenvermeld adres. 3. Bij het verzoek tot hoger beroep dient het bewijs dat een som van tweeduizend Euro (2.000 ) exclusief B.T.W. werd gestort op rekening van de BLB, te worden gevoegd. 4. Wanneer een club een verzoek tot hoger beroep indient, zal dit verzoek binnen een termijn

20 van drie (3) werkdagen na de ontvangst door de voorzitter worden overgemaakt aan de BCL. 5. De data van de zittingen worden vastgesteld door de BCL via het secretariaat van de BLB. De zittingen van de BCL zijn openbaar, tenzij de betrokken club de behandeling met gesloten deuren vraagt. 6. De BCL kan soeverein, zonder mogelijkheid van verhaal, beslissen om: a. op voorwaarde dat zij de gegevens van het licentiedossier als voldoende beschouwt, louter op basis van het licentiedossier te oordelen, zonder de betrokken club te horen; b. de betrokken club uit te nodigen op de zitting waarop de zaak wordt behandeld om bijkomende inlichtingen te verstrekken. De uitgenodigde club is verplicht te verschijnen en dient vertegenwoordigd te worden door twee (2) leden van de Raad van Bestuur. Deze personen kunnen zich laten bijstaan door de raadsman(lieden) van de club. Geeft de betrokken club verstek, dan spreekt de BCL zich uit louter op basis van de stukken en wordt de beslissing beschouwd als zijnde op tegenspraak gewezen; c. de betrokken club te bevelen aanvullende stukken voor te leggen; d. de betrokken club schriftelijk supplementaire vragen naar inlichtingen en verduidelijkingen te stellen en een termijn op te leggen om deze te beantwoorden; e. zich te laten adviseren door een afgevaardigde van het onafhankelijk organisme of door de bedrijfsrevisor die het verslag opstelde. Daarenboven kan de BCL zich te allen tijde laten bijstaan door externe raadgevers. De kosten van het onafhankelijk organisme of van de bedrijfsrevisor, evenals de andere kosten, worden gedragen door de club in beroep indien het beroep wordt afgewezen of door de BLB indien het beroep wordt toegekend. De uitspraak over de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure gevoerd door de BCL, wordt mee opgenomen in de beslissing over de aanvraag. 7. De BCL zal een definitieve beslissing nemen ten laatste op Indien de BCL op die datum geen beslissing heeft genomen, wordt de licentie toegekend. De uitspraak gebeurt steeds in openbare zitting. De beslissingen van de BCL dienen gemotiveerd te zijn en worden betekend door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door verzending van een fax of door verzending van een aan de secretaris van de betrokken club ten laatste op Deze termijn is echter niet van toepassing wanneer bijkomende stukken en/of informatie werden gevraagd door de BCL en/of het materieel niet mogelijk is een beslissing te nemen vóór In dit geval dient de betrokken club per aangetekend schrijven, per fax of per te worden verwittigd dat de beslissing wordt uitgesteld. De BCL beslist hierover autonoom, zonder mogelijkheid van verhaal. 9. De beslissing dient in ieder geval wel zo snel mogelijk te worden genomen, rekening houdend

21 met alle voorhanden zijnde elementen, zoals de situatie van de betrokken club, de samenstelling van de kalender van de Ethias League en de noodzaak om contracten af te sluiten voor het seizoen Tegen de beslissingen van de BCL is geen derdenverzet mogelijk. Art. 35 In cassatie door het BAS 1. Tegen de beslissing van de BCL kan door de betrokken club, op straffe van verval, binnen de vijf (5) werkdagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, de fax of de betreffende de beslissing schriftelijk cassatieberoep worden aangetekend. 2. Het verzoek tot cassatieberoep, ondertekend door twee (2) leden van de Raad van Bestuur van de betrokken club, dient op straffe van verval per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden gericht aan bovenvermeld adres. 3. Wanneer een club een verzoek tot cassatieberoep indient, zal dit verzoek binnen een termijn van drie (3) werkdagen na de ontvangst worden overgemaakt aan het BAS, dat zetelt als cassatie instantie. In zulk geval verbinden de club en de BLB er zich toe om de nodige arbitrageovereenkomst te ondertekenen en de vereiste voorschotten op de arbitragekosten te betalen, en dit uiterlijk binnen de tien (10) dagen volgend op de datum van het aantekenen van cassatieberoep, op straffe van onontvankelijkheid van het cassatieberoep. 4. Het BAS kan bij de behandeling van het dossier enkel rekening houden met de stukken die neergelegd zijn tijdens de procedure voor de LC1 en de BCL. Er kunnen geen bijkomende betalingsbewijzen worden neergelegd. Verder mogen door de betrokken club na de beslissing van de BCL geen acties meer worden ondernomen om alsnog de in onderhavig licentiereglement gestelde voorwaarden te vervullen. Het BAS kan aldus in het cassatieberoep niet oordelen over de grond van de zaak, doch enkel over de al dan niet naleving door de BCL van onderhavig licentiereglement. 5. Het BAS zal een definitieve beslissing nemen ten laatste op Deze termijn is echter niet van toepassing wanneer bijkomende stukken en/of informatie werden gevraagd door het BAS en/of het materieel niet mogelijk is een beslissing te nemen vóór In dit geval dient de betrokken club per aangetekend schrijven, per fax of per te worden verwittigd dat de beslissing wordt uitgesteld. Het BAS beslist hierover autonoom, zonder mogelijkheid van verhaal. B. Play-Off Licentie 1. Verzoek om licentiecontrole Art. 36 Facultatieve controle 1. De LC1 kan de clubs die aan het einde van de reguliere competitie van de Ethias League

22 tijdens het seizoen sportief gekwalificeerd zijn voor de play-offs, hieraan wensen deel te nemen en over een Licentie Reguliere Competitie beschikken, uitdrukkelijk verzoeken om aan de BLB de schriftelijke bewijzen meedelen dat alle Institutionele Rekeningen betaald zijn tot en met en dat alle lonen, premies en vergoedingen verschuldigd aan de Spelers en de Staff betaald zijn tot en met Bij gebreke aan dergelijk verzoek, wordt een Play-Off Licentie toegekend aan de ploegen die aan het einde van de reguliere competitie van de Ethias League sportief gekwalificeerd zijn en wensen deel te nemen aan de play-offs. 2. Uitvoering van de licentiecontrole Art. 37 In eerste aanleg door de LC1 1. Clubs die op verzoek in gebreke blijven de bewijzen van deze betalingen voor te leggen, worden uitgesloten van deelname aan de play-offs tijdens het seizoen alsook van deelname aan de Europese clubcompetities tijdens het seizoen De beslissing betreffende deelname aan en/of uitsluiting van de play-offs, wordt door de LC1 genomen uiterlijk op De beslissingen van de LC1 dienen gemotiveerd te zijn en worden betekend door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door verzending van een fax of door verzending van een aan de secretaris van de betrokken club ten laatste op Art. 38 In hoger beroep door het BAS 1. Tegen de beslissing van de LC1 kan door de betrokken club, op straffe van verval, binnen de twee (2) werkdagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, de fax of de betreffende de beslissing schriftelijk hoger beroep worden aangetekend bij het BAS, krachtens de vormvereisten gesteld door het BAS. 2. Het BAS zal een definitieve beslissing nemen ten laatste vijf (5) werkdagen vóór het begin van de play-offs van het seizoen Indien het BAS op die datum geen beslissing heeft genomen, wordt de deelname aan de play-offs toegestaan. IV. TOEZICHT Art. 39 Opvolging door de LC1 en de BCL 1. Zowel de LC1 als de BCL bezitten te allen tijde een recht van opvolging van de naleving van de licentievoorwaarden, inclusief een eventueel afbetalings- of herstelplan. Zij kunnen deze mogelijkheid en de gebeurlijke tijdstippen waarop die opvolging zal plaatsvinden, opnemen in hun beslissing.

23 2. Klachten over de niet-naleving van de licentievoorwaarden kunnen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan de BLB. 3. Op vraag van de BLB kan het onafhankelijk organisme of de bedrijfsrevisor een bijkomend onderzoek uitvoeren voor het eind van de maanden mei en augustus 2014 (nazicht 1 ste en 2 de kwartaal). De bewijzen van betaling van de Institutionele Rekeningen en van de lonen, premies en vergoedingen van de Spelers en de Staff dienen te worden voorgelegd, evenals, in voorkomend geval, de bewijzen van naleving van afbetalings- of herstelplan voor Private Schulden. 4. De betrokken club dient zich te onderwerpen aan elke controle, met alle door de Licentiecommissie nuttig geachte middelen, op de strikte toepassing van de toekennings- en behoudsvoorwaarden van de licentie. Art. 40 Behandeling in eerste aanleg door de Algemene Vergadering van de BLB 1. Indien een club tijdens het seizoen fundamenteel in gebreke blijft te voldoen aan de voorwaarden waaronder haar licentie werd toegekend, bijvoorbeeld bij gebreke aan voorlegging of naleving van het afbetalings- of herstelplan, zal de Algemene Vergadering van de BLB, op voorstel van de LC1 of de BCL en nadat de LC1 respectievelijk de BCL de betrokken club heeft gehoord, de gepaste beslissing nemen, inclusief volgende mogelijkheden: a. intrekking van de licentie; b. behouden van de licentie; c. behouden van de licentie mits naleving van specifieke voorwaarden. 2. Tijdens de Algemene Vergadering van de BLB kan de betrokken club zich laten bijstaan door haar raadsman(lieden). De club heeft echter geen stemrecht en dient de zaal tijdens de beraadslaging te verlaten. De intrekking van de licentie dient met een 2/3 e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te worden goedgekeurd. 3. De beslissingen van de Algemene Vergadering van de BLB dienen gemotiveerd te zijn en worden betekend door het verzenden van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, door verzending van een fax of door verzending van een aan de secretaris van de betrokken club. Art. 41 Behandeling in hoger beroep door het BAS 1. Tegen de beslissingen van de Algemene Vergadering van de BLB kan door de betrokken club, op straffe van verval, binnen de twee (2) werkdagen na de ontvangst van het aangetekend schrijven, de fax of de betreffende de beslissing schriftelijk hoger beroep worden

24 aangetekend bij het BAS, krachtens de vormvereisten gesteld door het BAS. 2. Dit hoger beroep schorst de uitwerking van de beslissing van de Algemene Vergadering van de BLB. Onderhavig licentiereglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de BLB op 23 januari 2014.

Licentiereglement van de vzw BLB ter deelname aan de Scooore! League tijdens het seizoen

Licentiereglement van de vzw BLB ter deelname aan de Scooore! League tijdens het seizoen Licentiereglement van de vzw BLB ter deelname aan de Scooore! League tijdens het seizoen 2015-2016 I. ALGEMEEN Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Definities Doelstelling Licenties Reguliere Competitie

Nadere informatie

a. hun taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en

a. hun taak uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid; en 1.1. Licentiecommissie 1.1.1. Samenstelling 1. De Licentiecommissie omvat twee instanties: de Licentiecommissie in 1 ste aanleg (LC1)en de Beroepscommissie Licentie (BCL). 2. De LC1 bestaat uit één (1)

Nadere informatie

Licentiereglement van de vzw PBL ter deelname aan de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen

Licentiereglement van de vzw PBL ter deelname aan de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen Licentiereglement van de vzw PBL ter deelname aan de EuroMillions Basketball League tijdens het seizoen 2017-2018 I. ALGEMEEN Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Definities Doelstelling Licenties Reguliere

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING REGLEMENT ERKENNING als ANTWERPSE SPORTVERENIGING Zodra een vereniging voldoet aan de hierna beschreven erkenningsvoorwaarden en een aanvraag indient kan zij als Antwerpse sportvereniging erkend worden

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE Preambule Huidig reglement van de orde strekt ertoe de zaken te regelen die niet statutair voorzien zijn in de oprichtingsakte van de V.Z.W. Commissie Tank

Nadere informatie

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW Artikel 1. Bevoegdheid Arbitragereglement Bij het door de vzw Arbitrage georganiseerde scheidsgerecht waarvan de statuten ter beschikking worden gesteld op zijn

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VABCO MOL ATLETIEK OPRICHTING BENAMING DOEL EN DUUR HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art.1 Op 7 januari 1960 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig aangesloten bij de

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Document bijgewerkt na AV 21/03/ Geldig vanaf 01/07/2014 2/17

INHOUDSTAFEL. Document bijgewerkt na AV 21/03/ Geldig vanaf 01/07/2014 2/17 HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEEL MUTATIES VLAAMSE BASKETBALLIGA VZW INHOUDSTAFEL DE MUTATIES... 3 ART. 551 ALGEMENE PRINCIPES... 3 ART. 552 SOORTEN VAN SPELERS... 5 ART. 553 SOORTEN VAN MUTATIES... 6 ART.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst betaalde volleybalspeler voor bepaalde duur

Arbeidsovereenkomst betaalde volleybalspeler voor bepaalde duur Arbeidsovereenkomst betaalde volleybalspeler voor bepaalde duur TUSSEN: - VZW, met zetel te.,..., rechtspersoon die de Volleybal Club. vertegenwoordigt, volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen Artikel 451 Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal voetbal 1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie, moet ingediend

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Beroepscommissie VBL (BC)

Beroepscommissie VBL (BC) Beroepscommissie VBL (BC) 1. Algemene bepalingen. a. De Beroepscommissie is het hoogste gezagsorgaan in de VBL wat betreft de toepassing van reglementen en inzake de gedragsregels. b. De Beroepscommissie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname van één

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Basketball League Belgium vzw

Basketball League Belgium vzw Basketball League Belgium vzw Afgekort: vzw BLB P.H. Spaaklaan 27 bus 17 1060 Brussel Ondernemingsnummer: 0454.849.232 De algemene vergadering van 18/11/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten De scheidsrechters wordt met aandrang verzocht onderstaande richtlijnen stipt na te leven. Deze richtlijnen

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DE MUTATIES

INHOUDSTAFEL DE MUTATIES INHOUDSTAFEL DE MUTATIES ART. 551 ALGEMENE PRINCIPES ART. 552 SOORTEN VAN SPELERS ART. 553 SOORTEN VAN MUTATIES ART. 554 PROCEDURES VAN GEWONE MUTATIE ART. 555 LEDENLIJSTEN ART. 556 MUTATIE VAN EEN LID

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Beker van Belgie Heren

Beker van Belgie Heren Beker van Belgie Heren 2017-2018 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniors heren onder de benaming Beker van België Heren. Het departement Competitie, gemengd samengesteld uit leden

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Financiële en Administratieve Verplichtingen Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 april Overzicht Financiële Verplichtingen

Financiële en Administratieve Verplichtingen Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 april Overzicht Financiële Verplichtingen 1.1 SEIZOEN Financiële en Administratieve Verplichtingen Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 april 2015 Rood: wijzigingen t.o.v. vorig seizoen: 1.- Overzicht Financiële Verplichtingen Een seizoen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie