Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Stichting Openbare Bibliotheken Emmen Jaarverslag 2012

2 Voorwoord De doorgaande lijn van verandering In het voorwoord van het jaarverslag 2011 heb ik geschreven dat de eerste stappen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de bibliotheken in de gemeente Emmen zijn gezet. In 2012 werd er hard gewerkt aan het vervolg hiervan, maar waren er ook enkele ingrijpende gebeurtenissen, en vroeg natuurlijk ook het reguliere werk veel inzet. In 2012 werd de nieuwe visie van de Bibliotheek OBE in 2022 gepresenteerd. Een uitdagende visie waarin volop wordt ingespeeld op de ontwikkelingen van digitalisering, maar ook op de behoefte aan ontmoeten, leren en zelf ontwikkelen, en het verschaffen van informatie op een betrouwbare wijze. Over 10 jaar zullen de bibliotheken er anders uitzien en zal het uitlenen van fysieke boeken drastisch zijn verminderd. De visie betekent ook dat wij meer dan nu met andere instellingen zullen gaan samenwerken als het gaat om invulling van de ontmoetingsfunctie, het verschaffen van een podium, het leren en zelf ontwikkelen en het informeren. Als bibliotheek hebben wij niet het monopolie op die functies. Hoe snel het zal gaan valt moeilijk te voorspellen. De plannen zullen voortdurend moeten worden aangepast aan de ontwikkelingen. Met de bouw in Emmer-Compascuum van een multifunctionele accommodatie, waarin de bibliotheek wordt opgenomen, wordt ingespeeld op nieuwe vormen van de bibliotheken. Zo ook met de deelname van de bibliotheek in de nieuw te bouwen brede school in de wijk Emmerhout. Een andere belangrijke verandering was in 2012 de inrichting van de centrale bibliotheek in Emmen. Deze bibliotheek heeft een zogenaamde retail-opstelling gekregen. Een winkel-opstelling waardoor de boeken uitdagender zijn gepresenteerd en anders gegroepeerd: naar interessegebieden. De reacties op deze opstelling waren verschillend: voor velen zeer verrassend en plezierig, voor anderen verwarrend, waar is nu wat te vinden. Gelukkig voor de laatsten was er uitstekende hulp van de medewerkers. Deze bibliotheek heeft er een moderne, uitnodigende uitstraling door gekregen. De grote brand van de bibliotheek van Erica paste niet in het rijtje van positieve veranderingen. Er werd zeer plotseling iets wezenlijks weggesneden uit het dorp. Positief was daarna de gezamenlijke zoektocht naar een zo goed mogelijke vervanging van de verbrande bibliotheek. Deze is gevonden door het inzetten van extra bibliobussen bij de basisscholen en in het centrum, met later daarbij een aanvullende voorziening in een winkelpand. Hiermee is vooralsnog de bibliotheekfunctie in dit dorp weer ingevuld. Kortom, het jaar 2012 was een bijzonder en hectisch jaar, maar ook een jaar waarin de basis werd gelegd om de ontwikkelingen die op de bibliotheek af komen goed op te vangen. John Franssen, voorzitter 3

3 Inhoud Hoofdlijnen Lokale functie Voorwoord Hoofdlijnen 5 Lokale functie 5 Herinrichting centrale bibliotheek Bibliotheek Erica afgebrand Bibliobussen Start nieuwbouw Bibliotheek Emmer-Compascuum Participatie in nieuwbouw Esdal College Klazienaveen Servicepunt de Omslag in Emmerhout Cultuurpunt Emmen / Postbus50plus Klanttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke stages Educatie functie 7 BoekStart Vroegschoolse educatie Dreumesvoorleesuurtjes De Nationale voorleesdagen MaxiTaal Kinderboekenweek Cultuurmenu Voorleeswedstrijd Leesvirus Lezingen en workshops Actie zomerlezen Educatieve dienstverlening Voor- en vroegschools Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Podium functie 10 Activiteitenprogramma Exposities Informatiefunctie 12 Collectiebeleid E-books Muziekcentrum Emmen Bijzondere dienstverlening Organisatie 13 Bestuur Strategische visie bibliotheek Emmen Strategisch plan Drents netwerk van bibliotheken Bezuinigingen Drents bestuursmodel Overeenkomst van Dienstverlening Medewerkers Certificeringsronde 2012 Marketing 14 Aansluiting landelijke huisstijl Leukste leescafé Campagne Boekje erbij? Promotie muziekweb Zaak van het jaar Positioneringscampagne dat doet de bieb Klantenpanels Bestuur en directie 15 Formatie Bedrijfsresultaten - gebruik - leden - bezit - uitleningen Het jaar 2012 was voor Bibliotheek Emmen geen jaar om snel te vergeten. Allereerst door het afbranden van de bibliotheek in Erica. Hier kon gelukkig snel voor een alternatief worden gezorgd in de vorm van bibliobus-stops, met later nog een aanvullende voorziening in een ruimte van een winkel. Hiermee werd weer voldaan aan de behoefte van het dorp. Voor de centrale bibliotheek was 2012 het jaar van de grote herinrichting. De begane grond en de eerste verdieping hebben een metamorfose ondergaan. De eerste reacties van de bibliotheekgebruikers waren heel positief: overzichtelijk, kleurrijk, modern. Met deze make-over hoopt de bibliotheek nog meer bezoekers te trekken dan ze al deed in het centrum van Emmen. Een bruisend centrum om informatie te halen, activiteiten te bezoeken, om inspiratie op te doen uit de duizenden boeken, tijdschriften, databestanden, films en muziek. Keerzijde van de herinrichting is dat de bibliotheek een tijdje was gesloten en ook slecht bereikbaar was door de vele bouwwerkzaamheden rond het Noorderplein. Dit had weer gevolgen voor de bedrijfsresultaten. Over de hele linie is een lichte daling van het aantal leden en uitleningen te zien, al zijn er ook positieve uitschieters zoals Bibliotheek Klazienaveen en de bibliobussen. In de toekomst van de bibliotheek zal het accent ook minder gaan liggen op de uitleenfunctie. Bibliotheek Emmen heeft haar toekomstvisie beschreven: OBE in 2022 dat een beeld geeft van de nieuwe richting die wordt ingeslagen. Die richting is terug te vinden in vier hoofdfuncties: de lokale functie, de educatie functie, de podium functie en de informatie functie. Dit jaarverslag is al volgens deze functies ingevuld. Daarnaast presenteerde het Drents Netwerk Bibliotheken, waar ook Bibliotheek Emmen deel van uitmaakt, de Strategische visie Een in het oog springende verandering was de overgang naar de landelijke huisstijl van de bibliotheken. Dit was noodzakelijk vanwege de toekomstige aansluiting op de landelijke infrastructuur, waaronder de Nationale Bibliotheekcatalogus, die naar verwachting in 2013 zal plaatsvinden. Ook is dit jaar de aanzet gegeven tot een aantal voor de toekomst belangrijke ontwikkelingen zoals de Bibliotheek op school en het provinciaal collectioneren. Een opsteker is dat het Drents Netwerk Bibliotheken - waaronder Bibliotheek Emmen - in 2012 landelijk werd gecertificeerd. De Drentse bibliotheken blijken volgens de beoordeling te behoren tot de beste in Nederland! De lokale functie van de bibliotheek krijgt een nadrukkelijke maatschappelijke rol. Het accent zal daarbij gaan verschuiven van uitlenen naar ontmoeten en verbinden. Het verbinden van mensen aan elkaar en het verbinden van mensen aan lokale informatie: de bieb als gemeenschapshuis. Herinrichting centrale bibliotheek De centrale bibliotheek onderging een ingrijpende herinrichting op basis van het Groninger Retail concept, een inrichting gebaseerd op winkelprincipes. De collectie wordt nu voor een groot deel frontaal gepresenteerd, dus met het zicht op de voorkant in plaats van de vele ruggetjes. Dit kan doordat in de stellingen veel schuine legborden zijn geplaatst en doordat in de hele bibliotheek verspreid thematafels staan opgesteld. Populaire rubrieken als literaire thrillers, chicklits, klassiekers, maar ook actuele thema s worden zo aantrekkelijk gepresenteerd. En dat het aantrekkelijk is werd meteen in de eerste weken al duidelijk: de tafels moesten voortdurend worden aangevuld. Ook zijn de romans en de informatieve boeken niet meer apart van elkaar geplaatst maar vinden ze elkaar nu in de zogenaamde werelden. Werelden met namen als Liefde & Leven, Spannend & Actief, Literatuur & Cultuur. Hierin staan de boeken bij elkaar die vaak de belangstelling hebben van dezelfde mensen. De afdeling voor de kinderen werd grondig vernieuwd. In de oude situatie was de hele jeugdafdeling op de eerste verdieping. De kids van 0-8 kunnen nu terecht op de begane grond waar ook de boeken staan die veel jonge ouders interessant vinden. Terwijl zij zoeken kunnen de kinderen in de buurt op zoek naar hun eigen favoriete boekjes. Op de eerste verdieping is een speciale afdeling Lekker Lezen voor jongeren. De vele tijdschriften zijn verhuisd naar het leescafé op de tweede verdieping: een plek om heerlijk te lezen, anderen te ontmoeten, te lunchen of om een lekker kopje koffie te drinken. Hier is ook de grootste muziekcollectie van Drenthe te vinden en kan er volop geïnternet worden. 4 5

4 Voorbereiding 2e fase Er werden plannen ontwikkeld, samen met de eigenaar van het gebouw, voor een volgende bouwfase. Dit plan houdt onder meer een forse uitbreiding van het pand in en huisvesting van de bibliotheek op 1 of 2 verdiepingen, i.p.v. op de huidige 4 bouwlagen. Dit traject zal enkele jaren in beslag nemen. Bibliotheek Erica afgebrand Het gebouw van de Bibliotheek Erica werd in april 2012 volledig door brand verwoest. Met inzet van een bibliobus van Biblionet Drenthe kon direct een alternatief worden geboden. Dit werd zeer op prijs gesteld. De (betaalde) medewerkers van Erica werden elders binnen de organisatie herplaatst en ook enkele vrijwilligers gingen elders aan de slag. Bibliobussen In de kleinere buitendorpen en de woonwijken van Emmen fungeren bibliobussen als lokale bibliotheekvoorziening en ontmoetingspunt. De twee bibliobussen van Emmen bezochten wekelijks 63 halteplaatsen: 47 bij scholen en 16 voor een algemeen publiek. Mede als gevolg van de uitbreiding van halteplaatsen in Erica zijn de uitleningen gestegen met 5 %. De halte bij obs De Klobbestoek in Klazienaveen is in de zomer opgeheven vanwege de sluiting van de school. De buurtvereniging Emmerschans heeft voor het derde achtereenvolgende jaar besloten om halteplaats op vrijdagmiddag uit eigen middelen te financieren. Als vervangende voorziening van de in april afgebrande bibliotheek in Erica werd een bibliobus gehuurd van Biblionet Drenthe. Deze bus bezocht volgens een tweewekelijks rooster de drie basisscholen en daarnaast iedere week drie haltes voor een algemeen publiek. Met deze wijzigingen is nu het aantal halteplaatsen van de bussen op 68 gekomen. Start nieuwbouw Bibliotheek Emmer-Compascuum In december 2012 kon na jaren van overleg en voorbereiding de eerste steen worden gelegd voor de nieuwbouw van de MFA in Emmer-Compascuum, waarin ook de bibliotheek zal worden gehuisvest. Naar verwachting zal het gebouw in 2014 worden opgeleverd. Participatie in nieuwbouw Esdal College Klazienaveen Het vmbo Esdal College heeft in Klazienaveen vergaande plannen om een nieuwe school te bouwen. Al eerder heeft de bibliotheek haar interesse kenbaar gemaakt om te participeren in deze plannen door in deze nieuwbouw ook de bibliotheek onder te brengen. Dit in samenhang met de mediatheek van deze school, die ook door medewerkers van de bibliotheek wordt gerund. De haalbaarheid van het plan om samen te bouwen werd onderzocht en zal worden vervolgd. Servicepunt De Omslag in Emmerhout Het traject rond de brede school in Emmerhout, waarin ook de bibliotheek participeert, liep opnieuw veel vertraging op. Met de coördinatiegroep brede school Emmerhout en de gemeente vond er overleg plaats over een tussenfase waarin de openingstijden van het uitleenpunt De Omslag zullen worden uitgebreid en er een leesconsulent zal worden aangesteld. Alle scholen zullen dan gebruik gaan maken van deze voorziening en de bibliobushalte in Emmerhout zal dan komen te vervallen. Cultuurpunt Emmen /Postbus50plus De website biedt het grootste en meest actuele aanbod van culturele activiteiten, organisaties en locaties in de gemeente Emmen aan. Deze website wordt beheerd door de bibliotheek en had ruim 3% meer bezoekers dan in Ook bekeken de bezoekers meer pagina s. De seniorenwebsite Postbus50+Emmen werkte met een vaste redactie van 5 personen en dagelijks werden er nieuwe items toegevoegd. Hiermee bleek dit een aantrekkelijke website: deze werd 6% vaker bezocht dan in het voorgaande jaar. ( hits) Klanttevredenheidsonderzoek Om een representatief beeld te krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening, wordt elk jaar in de provincie een aantal bibliotheken een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Binnen de gemeente Emmen vond in 2012 een dergelijk onderzoek plaats in Klazienaveen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat klanten de persoonlijke en deskundige benadering door het personeel erg op prijs stellen. Maatschappelijke stages Bibliotheken blijken een aantrekkelijke plek voor het vervullen van maatschappelijke stages. Dit gebeurde o.a. in Nieuw-Amsterdam, Emmen en Schoonebeek. Educatie functie De bibliotheek heeft zich ook dit jaar actief ingezet voor taal- en leesbevordering. In samenwerking met het onderwijs en voorschoolse instellingen stelt de bibliotheek zich tot doel taalachterstanden te verminderen en het lezen te stimuleren. BoekStart BoekStart voor baby s loopt sinds 2010 en laat een forse aanwas te zien in het aantal baby s dat lid is van de bibliotheek (2009: : 500). In een gerichte actie werden in 2012 de ouders van babyleden die nog geen boeken hebben geleend via een brief gestimuleerd om langs te komen en te lenen. Na zes keer te hebben geleend, werd als beloning een prentenboekje uitgereikt. Met als doel de kwaliteit van het voorlezen en het boekenaanbod in de kinderopvang te verbeteren, heeft Bibliotheek Emmen in 2011 het plan ingediend om deel te nemen aan de pilot BoekStart in de kinderopvang. Het plan is goedgekeurd en kon van start gaan in Een medewerkster van de bibliotheek werd geschoold in het geven van trainingen aan medewerkers van de kinderopvang. Als deelnemende instellingen zijn benaderd kinderdagverblijf t Koekoeksnest en Gastouderopvang Nederland. Aan de medewerkers van deze instellingen werden twee scholingsavonden aangeboden en een slotavond met kinderboekenschrijfster Betty Sluyzer. Daarnaast werd de materiële leesomgeving van beide instellingen verbeterd met o.a. voorleestassen, bijpassende knuffels en doorgeefboekjes. Vroegschoolse educatie Om al in een heel vroeg stadium de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren en het voorlezen in gezinnen te bevorderen, werden op negen consultatiebureaus boekjes uitgereikt aan (ouders van) baby s van 4 en 9 maanden. De boekjes werden geleverd door de bibliotheek en de bekostiging vond plaats uit gemeentelijke subsidiegelden i.h.k.v. de Voor- en vroegschools educatie (VVE). Dreumesvoorleesuurtjes Voor kinderen in de leeftijd van 1-2 jaar en 2 jaar en ouder verzorgde de bibliotheek op tien locaties dreumesuurtjes. Deze worden georganiseerd in samenwerking met het peuterspeelzaalwerk (Sedna) en vinden plaats in een bibliotheek of peuterspeelzaal. Deze uurtjes hebben als doel leesbevordering en taalstimulering en moeten daarnaast de doorstroming naar de peuterspeelzaal bevorderen. In de wijk Angelslo werd als pilot de frequentie van het dreumesuurtje verhoogd van één naar vier keer per maand. Dit om onder meer de deelname van allochtone kinderen te stimuleren. Deze pilot wordt voortgezet in het schooljaar Bekostiging van de dreumesuurtjes vond plaats vanuit de gemeentelijke subsidiegelden i.h.k.v. de Voor- en vroegschools educatie (VVE). De Nationale Voorleesdagen Het project De Nationale Voorleesdagen is opgenomen in het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Emmen. Hiervoor werd een projectsubsidie verstrekt. Tijdens De Nationale Voorleesdagen organiseerden de bibliotheken veertig voorstellingen voor ca. 850 peuters in peuterspeelzalen en 14 groepen in kinderdagverblijven. Dit jaar waren de voorstellingen gebaseerd op het prentenboek Mama kwijt van Chris Naughton. Deze samenwerking vond voor de zeventiende keer plaats en tijdens de Voorleesdagen konden zo n honderd peuters als nieuw lid worden ingeschreven. Ter voorbereiding organiseerde de bibliotheek een informatieavond voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vrijwel alle instellingen waren op deze avond vertegenwoordigd. MaxiTaal In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie werd er in Emmerhout een film gemaakt over de samenwerking tussen de scholen, peuterspeelzaal, logopedie en de bibliotheek, om zo vroeg mogelijk taalachterstanden te signaleren bij kinderen van 0 6 jaar. Waar nodig kan er dan extra ondersteuning worden geboden. Alle taalactiviteiten worden op elkaar afgestemd om zo het maximale er uit te halen. De film werd op een brede schoolconferentie, georganiseerd door de gemeente, gepresenteerd en vervolgens vertoond op verschillende locaties in de wijk Emmerhout voor ouders en andere belangstellenden. Kinderboekenweek Het thema van de Kinderboekenweek 2012 was: Hallo wereld waarbij ontmoeting met andere culturen centraal stond. Ter voorbereiding op de Kinderboekenweek werden leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 uitgenodigd om deel te nemen aan workshops in de centrale bibliotheek. Deze 6 7

5 workshops werden gegeven door docenten van CQ en trokken zo n vijftig belangstellenden. Boekhandel Tessa organiseerde daarbij een boekententoonstelling. Het aanbod voor de scholen bestond verder uit een voorleesboek met verwerkingssuggesties per gecombineerde groep. Als onderdeel van het Cultuurmenu werd het project Schrijver in de klas ingepast in het kinderboekenweekproject. De groepen 5 en 6 van de deelnemende scholen kregen in de periode rond de Kinderboekenweek een schrijver op bezoek. In totaal waren dat 123 bezoeken door tien bekende schrijvers. De bibliotheek ontwikkelde een lesbrief bij dit programma. Uit de na afloop gehouden enquête bleek dat deze opzet door de leerkrachten zeer goed is ontvangen. In opdracht van de bibliotheek zijn meespeelvoorstellingen ontwikkeld, gebaseerd op boeken, die de scholen konden boeken. De voorstellingen werden onder schooltijd gespeeld op school of in de bibliotheek. Ook werden de voorstellingen in brede school verband door een aantal wijken en dorpen afgenomen. Bibliotheek Nieuw-Amsterdam organiseerde voor alle leerlingen uit de groepen 4 een meespeelvoorstelling door theater Ithaka en een poppenkastvoorstelling voor ca. veertig kleuters. In Schoonebeek kwamen tachtig kinderen uit de groepen 4 naar de meespeelvoorstelling van theater Ithaka. Voor ca. 30 kleuters was er een poppenkastvoorstelling. Voor de jeugd in Klazienaveen bestonden de activiteiten uit o.a. een themamiddag met spelletjes, gedichten en hapjes en drankjes uit de hele wereld. Cultuurmenu Cultuurmenu Voor de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs liep in het voorjaar van 2012 het programma Een prentenboek komt tot leven. Op basis van drie prentenboeken ontwikkelden ervaren poppenspelers voorstellingen die in totaal 79 keer werden gespeeld. De bibliotheek leverde aan de scholen het bijbehorende prentenboek en een lesbrief. Cultuurmenu Begin 2012 werd Bibliotheek Emmen door de gemeente benaderd met het verzoek om het onderdeel cultureel erfgoed van het Cultuurmenu te verzorgen i.v.m. de opheffing van het Drents Plateau. Na de definitieve toezegging in april bestaat het aanbod van de bibliotheek nu uit: - project De molenmuis voor de groepen 1 en 2; - project Hunebedden voor de groepen 5 en 6; - het nieuwe project De Tweede Wereldoorlog in de gemeente Emmen voor de groepen 7 en 8. De scholen in de gemeente Emmen konden een keuze maken uit acht onderdelen zoals een bezoek aan het onderduikershol in Valthe en de Joodse synagoge. Toekomst Cultuurmenu De bibliotheek maakt onderdeel uit van het platform Cultuureducatie voor het Primair Onderwijs (CVPO). De gemeente Emmen heeft de partners die samenwerken in het CVPO de opdracht gegeven meer vraaggericht te gaan werken. Hiertoe is een nieuwe gemeentelijke coördinator benoemd die de scholen hierin gaat begeleiden. Voorleeswedstrijd De strijd om de beste voorlezer van Emmen werd tijdens twee voorrondes uitgevochten in de centrale bibliotheek. Uit de 24 kandidaten, afkomstig uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs, wist Lise van Emmen van de Kardinaal Alfrinkschool zich te kwalificeren als voorleeskampioen. Zij werd afgevaardigd naar de provinciale finale in Assen. Leesvirus Het succesvolle leesbevorderingsprogramma Leesvirus werd ook in 2012 op diverse scholen door de hele gemeente uitgevoerd. Ook enkele bibliobus-scholen deden mee met dit grote leesfeest in een naburige bibliotheek. Lezingen en workshops De jeugdspecialist verzorgde meerdere lezingen over leesbevordering en taalstimulering op ouderbijeenkomsten van scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang. Op verzoek van Viviani, de koepelorganisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn, gaf een bibliotheekmedewerker miniworkshops voorlezen aan ouders van peuters. Dit project vond plaats op verschillende locaties en was gekoppeld aan de voorstelling Kikker vindt een vriendje op de basisschool waarin creatieve verwerking en oudervoorlichting plaatsvindt. Voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van obs De Spil en De Planeet werd de workshop Hoe lees je voor aan kleuters georganiseerd. Het blijkt dat oudere kinderen graag kleuters voorlezen wat ook weer een gunstige invloed heeft op hun eigen vaardigheden. Actie zomerlezen Onder het motto Lezen in de zomer, cool!! werd een actie georganiseerd voor de kinderen van 3 t/m 8 van de basisscholen. Dit met de intentie om het lezen in de vakantie te stimuleren om de zogenaamde zomerdip te voorkomen. Er werd gerekend op een deelname van kinderen: dit aantal werd ruim overtroffen. Educatieve dienstverlening De educatie afdeling van Bibliotheek Emmen is voor het onderwijs een partner op het gebied van taal, leesbevordering en mediawijsheid. Eén pabo, 10 kinderdagverblijven en 70 scholen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs hadden een abonnement op de dienstverlening. Twee scholen hadden geen abonnement maar leenden wel collecties tegen betaling. Het aanbod van de Educatie afdeling is te vinden in brochures Doorgaande leeslijn voor de verschillende doelgroepen. Voor- en vroegschools De bibliotheek ondersteunde alle peuterspeelzalen in de gemeente met o.a. themacollecties en het organiseren van voorstellingen tijdens De Nationale Voorleesdagen. Met de overkoepelende organisatie voor de peuterspeelzalen, Welzijnsgroep Sedna, vond afstemming plaats over het gewenste aanbod. Ook werden er weer collecties prentenboeken geplaatst in de peuterspeelzalen waar kinderen met behulp van ouders uit kunnen lenen. Primair onderwijs Collecties Er zijn in 2012 meer boekencollecties uitgeleend, in totaal 1629 tegenover 1573 in Dit kwam mede door het inzetten van nieuwe leesbevorderingscollecties rond populaire jeugdboeken als Geronimo Stilton en Dolfje Weerwolfje. Boekenshow De jaarlijkse Boekenshow voor het onderwijs was voor het eerst volgens een nieuw opzet. De periode werd verkort en het werd opgezet in samenwerking met een kinderboekenwinkel. Door gebrek aan budget om boeken te kopen nam de belangstelling van de scholen voor de boekenshow af. Wel kunnen de 2 e jaars studenten van de pabo inmiddels tot de trouwe bezoekers van de boekenshow worden gerekend. Brede school De bibliotheek heeft in diverse wijken en dorpen zitting in de uitvoeringsgroepen van de brede school en voerde ook op diverse locaties activiteiten uit. Het aanbod in 2012 bestond onder meer uit het voorlezen voor peuters en kleuters, poppenkast, een taalpretochtend, striptekenen, animaties maken, een leesclub (boekenbende) en een kinderpersbureau. Het aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor de brede school zijn vastgelegd in een brochure. Collectieadvies Een medewerker van de bibliotheek heeft op verzoek scholen bezocht om te adviseren over de collecties. De scholen kregen advies over welke boeken verwijderd kunnen worden en wat voor de diverse doelgroepen zinvolle aanvullingen zijn. Netwerken leesbevordering De cursus tot leescoördinator Open boek is gevolgd door tien cursisten. Zij zullen deelnemen aan het netwerk leescoördinatoren in Emmen. Op de bijeenkomsten van leescoördinatoren, initiatief van de bibliotheek, werd onder meer het aanbod van de bibliotheek voor het onderwijs toegelicht. Invoering concept De Bibliotheek op school De Drentse bibliotheken hebben gezamenlijk besloten tot het invoeren van het concept De Bibliotheek op school (dbos) in Drenthe. Dit komt voort uit het in 2010 vastgelegde jeugdbeleid waarin werd geconcludeerd dat de jeugd te weinig naar de bibliotheek komt en de bibliotheek daarom de jeugd meer moet opzoeken. Met dbos krijgt het bibliotheekwerk een structurele plaats op de scholen. Niet alleen fysiek in de vorm van een collectie maar ook krijgt lezen een structurele plaats in het lesrooster. Daarmee vindt er een verschuiving plaats: het feitelijke bibliotheekwerk gebeurt meer en meer in de scholen en minder in de bibliotheek. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor de leesconsulenten van de bibliotheek: zij zijn gesprekspartner voor de school en ontwikkelen mede het beleid t.a.v. leesmotivatie en leesplezier. In de gemeente Emmen blijven ook de bibliobussen hierin een belangrijke rol vervullen. Een belangrijk instrument van dbos is de monitor. Met de monitor wordt gemeten wat de effecten zijn m.b.t. het lees- en leengedrag, het leesplezier en de leescultuur thuis. Om de monitor af te kunnen nemen, volgden twee bibliotheekmedewerkers een training. In december werd de monitor uitgevoerd op de 3 scholen in de wijk Emmerhout en bij de Viersprong in Klazienaveen. Voortgezet onderwijs Mediatheken Medewerkers van de bibliotheek bemannen de mediatheken op de scholen van het voortgezet onderwijs. Vanwege de extra aandacht die er binnen het onderwijs is voor lezen, leesmotivatie en woordenkennis hebben sommige scholen geïnvesteerd in hun boekencollectie. Naast het beheer van de mediatheken zijn er ook andere contacten met de scholen. Bij het Esdal College in Klazienaveen werd als pilot de voorleeswedstrijd Factor-L gehouden voor 1 e en 2 e klassers. Deze activiteit was een succes en zal volgend jaar naar verwachting op meer locaties worden uitgevoerd. Bij het Esdal College aan de Boermarkeweg was voor de kerstvakantie een cultuurdag. Leerlingen kregen in de bibliotheek een korte rondleiding en een workshop manga-striptekenen. 8 9

6 Educat-V Omdat Educat-V, de software voor schoolmediatheken, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd hebben medewerkers van bibliotheken in Groningen en Drenthe gezamenlijk gekeken naar alternatieven. Uit de twee mogelijkheden hebben de scholen in Emmen unaniem gekozen voor Aura. Dit systeem zal in 2013 worden geïmplementeerd. Biebsearch Biebsearch is een landelijk ontwikkeld programma dat een intensieve samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en de bibliotheek beoogt. Op initiatief van de bibliotheek is met een school voor voortgezet onderwijs een oriënterend gesprek geweest over biebsearch. Dit heeft ondanks de positieve houding van de school nog niet tot een andere vorm van samenwerking geleid. Kunstontmoetingsdag Op de jaarlijkse Kunstontmoetingsdag werden ca. 400 CKV-leerlingen onthaald op de vertelvoorstelling Dierenpraat: een ode aan de schrijver en beeldend kunstenaar Armando door Niels Brandaan Cotterink. Gastlessen Drenthecollege De bibliotheek verzorgde drie gastlessen voor lees- en schrijfgroepen van het Drenthe College. De cursisten kwamen daarna voor een rondleiding in de bibliotheek. Hier ontvingen ze een bon voor een gratis proefabonnement van drie maanden. Een aantal van deze bonnen werd direct verzilverd. Lees- en schrijfcursussen EMCO De bibliotheek heeft projectgeld gekregen om samen met het werkvoorzieningsschap EMCO lees- en schrijfactiviteiten te organiseren. Over de invulling is contact geweest met opleidingsmedewerkers van EMCO. Naar verwachting gaan de cursussen plaatsvinden in de Week van de Alfabetisering (september 2013). Collectie Stenden Hogeschool Stenden Hogeschool heeft besloten op alle locaties in Drenthe, Groningen en Friesland met hetzelfde bibliotheeksysteem te gaan werken. Dit heeft gevolgen voor de locaties in Drenthe die dus dusver gebruik maakten van het bibliotheeksysteem BicatWise. De collectie van Stenden Hogeschool is daardoor niet meer raadpleegbaar via de Drentse catalogus en het over en weer lenen van de media is niet meer mogelijk. De bibliotheek is op zoek naar een andere mogelijkheid om de klanten toch van dienst te kunnen zijn. Erfgoededucatie De bibliotheek en de Stichting STEEN hebben verkennend gesproken over samenwerking op het gebied van erfgoededucatie voor volwassenen. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Met de Historische Vereniging Zuidoost Drenthe werd de bestaande samenwerking voortgezet. Podium functie De bibliotheek biedt een podium voor (nieuw) talent. Dit vaak in samenwerking met andere culturele organisaties. De bibliotheek is betrokken bij het overleg over de gemeentelijke cultuurnota. Er werden drie programmalijnen uitgewerkt: de culturele infrastructuur, jeugd en participatie en economie. In 2013 zal dit een vervolg krijgen. Activiteitenprogramma Bij het organiseren van het activiteiten werd zoveel mogelijk samengewerkt met andere organisaties. In 2012 waren dat o.a. Volksuniversiteit Emmen, CQ Centrum van de Kunsten, Amnesty International Zuidoost Drenthe, Historische Vereniging Zuidoost Drenthe, Weerdinger Dickens Leeskring, Stichting Grote Kerk Cultureel en boekhandel Plantage Vermeer. Een aantal activiteiten wordt hieronder uitgelicht:!reur! Voor de derde maal werd in de Meertmaond Streektaolmaond het festival!reur! georganiseerd in Emmen en in een viertal andere Drentse bibliotheken. De dag in de centrale bibliotheek stond bol van de activiteiten: schrijvers, dichters, musici, cabaret, taalmarkt, lezingen, etc. Gedeputeerde Rein Munniksma opende deze streektaaldag, die wordt georganiseerd in samenwerking met Huus van de Taol, Vocal Music en Theater de Muzeval. De streektaalliefhebbers wisten de bibliotheek goed te vinden: ruim 1600 bezoekers kwamen af op het gevarieerde programma.!reur! werd gefinancierd door de provincie, gemeente Emmen, diverse sponsoren en de samenwerkende organisaties. Dickens dag Ter ere van het tweehonderdste geboortejaar van Charles Dickens was in samenwerking met de Weerdinger Dickens Leeskring een Dickens-dag georganiseerd met daarin een verfilming, lezing, muziek en een maaltijd. Deze dag kreeg veel publiciteit, maar het aantal bezoekers viel met 63 toch enigszins tegen Drents Dictee In samenwerking met RTV-Emmen werd voor het eerst het Drents Dictee georganiseerd. In de bibliotheek waren 63 gasten aanwezig bij de live-uitzending van de lokale omroep. Friese toppers Ter ere van de gedichtendag brachten Seunenga, Talma en Bruinja een avondvullend programma van hoog niveau. Graftschaft Bentheim De lezing van Klaas Hoogenboezem over Graftschaft Bentheim was één van de best bezochte activiteiten. Tachtig bezoekers bezochten deze lezing die in samenwerking met de Volksuniversiteit was georganiseerd. Mozart Marathon Een week lang werd er rond de componist Mozart allerlei activiteiten georganiseerd in samenwerking met CQ, Grote kerk en het Filmhuis. Een uitverkochte zaal in de bibliotheek met ca. 120 bezoekers een succes te noemen. Ruilbeurs voetbalplaatjes Met het organiseren van een ruilbeurs voor voetbalplaatjes speelde de bibliotheek in op het EK van Zo n vijftig enthousiaste verzamelaars maakten gebruik van de gelegenheid om hun verzameling te completeren. Zandamandala Speciaal was het bezoek van negen monniken van het Sera Klooster uit Zuid-India aan Emmen. In hun Sera Monastery European Peace Tour legden zij in de bibliotheek een zandmandala. Ook gaven zij een spectaculair optreden met Lamadansen. Een kleine driehonderd bezoekers hebben kennis genomen van de Tibetaanse cultuur en religieuze gebruiken. Kinderen kijken naar kunst In de Grote Kerk was van maart tot juni een tentoonstelling met werk van kinderboekenillustratoren. De bibliotheek werkte hieraan mee door het beschikbaar stellen van ruimte voor creatieve activiteiten door kinderen na de rondleidingen door pabo-studenten. Aansluitend was ook in de centrale bibliotheek een tentoonstelling over de schrijfster Anneke Scholtens. Alles Kids Voor de tweede keer werd het festival Alles Kids in Drenthe gehouden op de stadsvloer in Emmen. Ook nu was de bibliotheek goed zichtbaar aanwezig door aanwezigheid van de jeugdbibliobus en ook het Kraanwagentje van Pluk was daar geparkeerd. Kinderen kwamen enthousiast de bus binnen met hun ouders of opa en oma, om hun bibliobus te laten zien. De jongste kinderen konden meedoen met een etalagewedstrijd waarbij ze eerst de naam van boekfiguren opzochten in prentenboeken in de bus en daarna bij de winkels aan de Noorderstraat langsgingen om te kijken waar deze knuffels zich bevonden. Een leuke manier om samen te werken met de ondernemers. Bezoekers en medewerkers waren enthousiast over dit prachtige festival. Activiteiten waren er ook in de diverse bibliotheken zoals: - workshop vilten in Bibliotheek Nieuw-Amsterdam - lezing over hoog sensitieve kinderen in Bibliotheek Schoonebeek - voorlees- en knutseluurtjes voor jonge kinderen in alle vestigingen - computercursussen in Klazienaveen, o.a. internetbankieren (i.s.m. de Rabobank Emmen/ Coevorden), websites bouwen en Picasa. - workshop Interieur en styling in Klazienaveen - diverse lezingen in Bibliotheek Klazienaveen over o.a. Polen, droomuitleg en Emmen in oorlogstijd. Exposities Het hele jaar door waren in diverse bibliotheken exposities van plaatselijke kunstenaars of verzamelaars, zoals de schilderijen van Harm Reinders, Gerda Oosting en Dina de Vreeze in Klazienaveen.

7 Informatie functie De bibliotheek manifesteert zich nadrukkelijk als een neutrale plaats waar betrouwbare informatie te vinden is, zowel in fysieke als digitale vorm. De bibliotheek ondersteunt inwoners bij het ontwikkelen van vaardigheden om hun weg te vinden in de stormvloed aan informatie die er in de maatschappij op hen afkomt. Collectiebeleid Het aanbieden van een aantrekkelijke en actuele collectie boeken en andere media blijft vooralsnog een van de hoofdtaken van de bibliotheek. In verband met de invoering van het retail-concept werd de normering herzien en meer afgestemd op een te behalen rendement. Uiteraard werd daarbij niet uit het oog verloren dat de bibliotheek ook een brede collectie wil blijven bieden. Provinciaal collectioneren Na een lange overleg- en voorbereidingstijd is besloten dat de Drentse bibliotheken vanaf 2013 gezamenlijk gaan collectioneren. Deze werkwijze maakt het mogelijk om het collectioneren in de provincie beter inhoudelijk op elkaar af te stemmen en zal naar verwachting ook efficiënter werken. Plankklaar leveren De boeken en andere media zijn sinds dit jaar twee tot drie weken eerder voor de klanten in de bibliotheken beschikbaar dan voorheen. Met de nieuwe dienst Plankklaar van leverancier NBD-Biblion wordt de handmatige verwerkingsslag van de media bij Biblionet Drenthe overgeslagen en vervangen door een digitale koppeling met de webcatalogus BicatWise. E-book In 2012 maakten de bibliotheken enige voortgang in het aanbieden van E-books. Via de catalogus zijn de boeken uit het zogenaamde Gutenbergproject als gratis download beschikbaar gekomen. Het gaat hier met name om klassieke literaire werken en jeugdboeken. In december sloten de Drentse bibliotheken aan bij het landelijk project Lees Meer. Via een website worden gratis streams aangeboden van ca. 150 actuele E-books. Muziekcentrum Emmen Bibliotheek Emmen nam een deel van de muziekcollectie - cd s en bladmuziek - over van Bibliotheek Assen, die deze dienstverlening i.v.m. de verhuizing- en beperkte ruimte - naar De Nieuwe Kolk heeft af gestoten. Daarmee biedt Bibliotheek Emmen binnen Drenthe verreweg de meeste faciliteiten voor de muziekliefhebbers en wordt tevens grotendeels de provinciale vraag naar muziek vanuit Emmen verzorgd. Bijzondere dienstverlening Uitleenposten Het aantal uitleningen aan senioren via de tehuizen en uitleenposten is licht gestegen. Het aantal vrijwillige medewerkers is daarentegen gelijk gebleven waardoor deze nu gemiddeld meer klanten bedienen. Boek-aan-huis-service Het aantal mensen dat gebruik maakt van de boek-aanhuis-service is gestegen en zit nu op totaal 42. Dit is mede het gevolg van de langdurige bouwwerkzaamheden bij de centrale bibliotheek en het gebrek aan parkeerplaatsen in de directe omgeving. Voor mensen die moeilijk ter been zijn is dit een belemmering de bibliotheek te bezoeken. E-readers Er blijkt een toenemende vraag naar e-readers. Deze bieden door het instellen van de lettergrootte de mogelijkheid langer zelf te blijven lezen. De bibliotheek zal haar aanbod hierin uitbreiden, zowel voor demonstraties als om uit te lenen Organisatie Bestuur De samenstelling van het bestuur van de Stichting openbare bibliotheken in de gemeente Emmen is in 2012 ongewijzigd. Het bestuur kwam 6 keer bijeen. Onderwerpen waren onder meer de visieontwikkeling van Bibliotheek Emmen en het Drents Netwerk van bibliotheken, het bestuursmodel in Drenthe en de overeenkomst van dienstverlening met Biblionet Drenthe. Uiteraard stonden ook de huisvestingszaken, w.o. de situatie in Erica, op de agenda. Strategische visie Bibliotheek Emmen Vooruitlopend op de Strategische Visie van het Drents Netwerk Bibliotheken heeft Bibliotheek Emmen een eigen strategische visie ontwikkeld. Met ondersteuning van een externe adviseur en na enkele bijeenkomsten met het managementteam en medewerkers werd dit in juli 2012 gepresenteerd onder de titel OBE in Het plan is tevens te zien op de speciale website nl waar ook bibliotheekgebruikers met verschillende achtergronden hun visie kunnen geven op de bibliotheek van de toekomst. bieb... bieb... In deze visie krijgt de bibliotheek een veranderende rol in een samenleving die eveneens veranderd. Het accent ligt daarin minder op het beschikbaar stellen van een collectie en uitlenen. De bibliotheek wordt meer en meer een gezellige ontmoetingsplek voor cultuur en informatie en daarnaast een educatieve instelling, cultureel podium en multimediaal informatiecentrum. De bibliotheek zal nog meer gaan samenwerken met verenigingen en instellingen. Verwacht wordt dat het aantal vestigingen zal afnemen maar dat de bibliotheekfunctie op vele plaatsen aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld door - onbemande - uitleenpunten in te richten in scholen en winkels. Ook door activiteiten uit te voeren op diverse locaties zal de bibliotheekfunctie worden ingevuld. De gemeente onderschreef de visie van de bibliotheek en is van mening dat deze als basis kan dienen voor het op andere wijze subsidiëren, namelijk volgens de principes van budgetsubsidies. Dit zal in 2013 verder worden uitgewerkt. Strategische visie Drents Netwerk Bibliotheken Ook verscheen de Strategische Visie van de Drentse bibliotheken. De bibliotheken in Drenthe kregen te maken met forse bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen. En ook de Drentse samenleving verandert. Nieuwe digitale mogelijkheden geven andere mogelijkheden aan een bevolking die in omvang krimpt en waar vergrijzing aan de orde is. Wat niet verandert is de maatschappelijke doelstelling van de Drentse bibliotheken. Ook in de toekomst zullen de bibliotheken er alles aan blijven doen opdat hun klanten zich bewust, kritisch en actief in de maatschappij kunnen bewegen. Om dat waar te maken zijn drie beleidsspeerpunten benoemd waar de bibliotheken zich de komende jaren op willen richten: de klanten beter van dienst zijn in het digitale domein, nog meer toespitsen op de jeugd en het onderwijs en de kwaliteit en toegankelijkheid van de fysieke bibliotheken waarborgen. Het bestuur van Bibliotheek Emmen heeft de Strategische visie van het Drents Netwerk Bibliotheken besproken en onderschreven. Bezuinigingen Opnieuw kreeg de bibliotheek bezuinigingen te verwerken van 2 ½ % van het subsidiebedrag en werd er geen prijscompensatie en loonindexatie toegekend. Samen met de taakstelling uit 2011 en de provinciale bezuinigingen, waarvan ook Bibliotheek Emmen de gevolgen ondervond, betekende dit een vermindering van het beschikbare bedrag van ruim Naast de maatregelen die in 2011 werden genomen - onder meer sluiting van de vestiging in Nieuw-Schoonebeek werden er opnieuw efficiencymaatregelen doorgevoerd en de formatie verminderd. Door de onverwacht gewijzigde bibliotheekinvulling in Erica werd eveneens een besparing gerealiseerd. Een aanvankelijk begroot financieel tekort werd door al deze maatregelen opgelost. Drents bestuursmodel Regelmatig is er in Drents verband en in kleinere commissies gesproken over het gewenste bestuursmodel in Drenthe. Aanleiding hiertoe is om de tamelijk complexe bestuursorganisatie te vereenvoudigen. In het verslagjaar heeft dit nog niet tot een ander model geleid. Overeenkomst van Dienstverlening De onderhandelingen over een nieuwe Overeenkomst van Dienstverlening met de provinciale service - en ontwikkelingsorganisatie Biblionet Drenthe was een regelmatig terugkerend item op de bestuursvergaderingen. De onderhandelingen zijn in afwachting van het nieuwe bestuursmodel aangehouden tot 1 januari 2013 Medewerkers Formatie Medio 2012 ging serviceorganisatie Biblionet Drenthe in reorganisatie. Als gevolg hiervan werden enkele medewerkers geplaatst in Emmen.

8 De betaalde formatie werd onder druk van de bezuinigingen opnieuw teruggebracht: nu met 20 uur per week. Het ziekteverzuim bleef dit jaar aanmerkelijk hoger dan gebruikelijk: 5.16 %. (2011: 5.27 %, 2010: 1.67 %) Dit werd vooral veroorzaakt door langdurige ziekte van enkele medewerkers. Er vonden diverse interne verschuivingen plaats van medewerkers, onder meer het gevolg van de brand in Erica. Ook werd er van een aantal medewerkers afscheid genomen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het veranderen van baan of het verlopen van tijdelijke contracten. Door de vele mutaties en de krappe formatie was er weinig stabiliteit in de teams. In Klazienaveen is de mogelijkheid vervallen om binnen de formatie de opleiding tot informatiespecialist te volgen. Deze uren worden nu voor de dienstverlening aan het publiek ingezet. Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers liep terug met 5 personen, met name door het verminderen van het aantal vrijwilligers in Erica. Wel worden er door de huidige 96 vrijwilligers meer uren ingevuld dan voorheen. (van 262 uren per week naar 305) Scholing Er vonden diverse trainingen en studiedagen plaats waar Emmense medewerkers aan deelnamen. Een belangrijke training in het kader van de het nieuwe werken in de centrale bibliotheek was de meerdaagse training Koers op de klant : een training in klantgerichtheid en retail. De medewerkers van bibliotheek Klazienaveen namen ook hieraan deel. Ook de verplichte scholing op het gebied van bedrijfshulpverlening stond weer op het programma. Certificeringsronde 2012 Het Drents Netwerk Bibliotheken - waaronder Bibliotheek Emmen - werd in 2012 landelijk gecertificeerd. Biblionet Drenthe en alle Drentse bibliotheken blijken volgens de beoordeling te behoren tot de beste in Nederland. Daarnaast vernieuwen de bibliotheken zich voortdurend. Bijvoorbeeld door samen te werken met nieuwe partners. De auditor schreef in zijn eindrapport: Deze ondernemende en innovatieve bibliotheken zijn, deskundig ondersteund door Biblionet, nog tot veel meer in staat. De klanten ervaren dit door bijvoorbeeld de aantrekkelijke presentatie van de materialen en het enthousiaste en deskundige personeel. De audit Een auditor bezocht acht bibliotheken in Drenthe en beoordeelde deze aan de hand van een groot aantal normeisen. Zo was de auditor zeer positief over het invoeren van de retailformule in bibliotheken. De klanten ervaren dit als een duidelijke verbetering. Ook was hij te spreken over de klantgerichte houding van de medewerkers: ze zijn enthousiast, vriendelijk en werken met duidelijk plezier bij de bibliotheek. Deze bevindingen kwamen mede tot stand op basis van de gesprekken die de auditor met diverse medewerkers voerde over relevante thema s als collectiebeleid, innovatie en spreiding. Kwaliteitsgarantie Certificering biedt enerzijds de minimumgarantie voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar de klanten van de bibliotheek. Anderzijds is certificering een voorwaarde om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken en biedt het minimumgaranties voor landelijke netwerkkwaliteit. Marketing Aansluiting landelijke huisstijl Omdat het Drents Netwerk Bibliotheken heeft gekozen voor aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl is het ook noodzakelijk dat alle Drentse bibliotheken zich aansluiten bij de landelijke huisstijl. Hiertoe werden o.a. de websites, het drukwerk en andere publicitaire uitingen aangepast. Uit kostenoverwegingen is besloten om het interieur van de bibliotheken aan te passen als er een herinrichting of nieuwbouw aan de orde is. In de centrale bibliotheek is deze landelijke stijl nu grotendeels doorgevoerd. Leukste leescafé Eind 2011 startte de lokale marketingactie Het leukste leescafé van Emmen en deze liep door in de eerste maanden van Deze actie had als doel de bibliotheek bij de inwoners van het centrum onder de aandacht te brengen als cultureel café en om leden te werven. De bibliotheek kon 27 nieuwe leden verwelkomen. Voor het eerst zijn met deze actie ervaringen opgedaan met aangekochte direct-mailbestanden. Van de ervaringen is gebruik gemaakt bij de opzet van de provincie brede actie Boekje erbij in de herfst van Campagne Boekje erbij? Met de campagne Boekje erbij? hebben de Drentse bibliotheken in totaal 550 nieuwe betalende volwassen klanten geworven, waarvan 104 in de gemeente Emmen. De campagne vond plaats in september en oktober in de hele provincie Drenthe. Het doel van de campagne was tweeledig: klanten werven en de bibliotheken promoten bij de inwoners van Drenthe. Met inzet van een uitgebreide middelenmix, waaronder abri s, citydisplays en advertenties, bereikte de campagne veel inwoners van Drenthe. Met behulp van een profielanalyse werd een selectie van inwoners gemaakt die voldeden aan het profiel van een bibliotheekklant, maar die nog geen klant zijn van de bibliotheek. Deze groep kreeg een direct mailing. Inwoners die gedurende de campagne een abonnement namen op de bibliotheek kregen en leuke attentie. De investering in de campagne was ,-. Alleen dankzij de provinciale samenwerking van de twaalf bibliotheekstichtingen was een dergelijk grote actie mogelijk. Promotie Muziekweb Klanten leenden naast de diverse mogelijkheden tot downloaden van muziek ook nog steeds cd s en dvd s. Met name de grote collectie van Muziekweb in Rotterdam werd door muziekliefhebbers graag geraadpleegd en kreeg relatief veel aanvragen. Om het gebruik van deze mogelijkheid te promoten, hebben de Drentse bibliotheken het tarief voor het aanvragen van cd s en dvd s bij Muziekweb tijdelijk verlaagd van 4,50 naar 2,50. Het aantal aanvragen steeg gedurende de actieperiode met 375%! Vanwege dit succes werd besloten dit tarief te handhaven. Zaak van het Jaar In Emmen wordt jaarlijks de Zaak van het Jaar verkozen: een bedrijf dat zich onderscheidt door o.m. goed ondernemerschap, klantgerichtheid en presentatie van de eigen zaak, zowel in het gebouw als via social media en website. De centrale bibliotheek besloot om mee te doen aan deze verkiezing. Uit maar liefst honderdzestig aanmeldingen wist Bibliotheek Emmen door te dringen tot de negen genomineerde bedrijven. De uitslag van de verkiezing zal volgen in Positioneringscampagne Dat doet de bieb Om in deze tijden van bezuinigingen de waarde van de bibliotheek voor het voetlicht te brengen, ontwikkelde Bibliotheek.nl de positioneringscampagne Dat doet de bieb! Ook de Drentse bibliotheken leverden hieraan een bijdrage. Onder regie van Biblionet Drenthe voerden de medewerkers zes creatieve opdrachten uit. Dit waren onder meer het maken van een promotiefilmpje, het ontwikkelen van een marketingcampagne en het uitvoeren van een flashmob op het Marktplein in Emmen. De Drentse bibliotheken eindigden als vierde in het landelijke eindklassement. Klantenpanels Het klantenpanel van Bibliotheek Schoonebeek bestaat uit vijf leden en kwam in 2012 twee keer bijeen. Besproken zijn o.a. de strategische visie van de bibliotheek, de bezuinigingen en het huishoudelijk reglement. Eén lid van het klantenpanel is vrijwilliger geworden en daarmee afgetreden als panellid. In Emmen werd het klantenpanel betrokken bij de herinrichting van de bibliotheek aan het Noorderplein. De ontvangen adviezen hadden met name betrekking op het gebied van communicatie met de klanten en de toegankelijkheid van de bibliotheek. Bestuur en directie De samenstelling va n het bestuur op 31 december 2012 De heer John C. Franssen voorzitter, Emmen De heer Wim Melenberg penningmeester, Emmen Mevrouw Ineke Hoogland - Foppen secretaris, Klazienaveen De heer Rob Hauptmeijer, Klazienaveen Mevrouw Marijke Lysen - Droog, Nieuw-Amsterdam Directeur en managementteam Mevrouw Marchien Brons directeur, Emmen Mevrouw Frieda Jonkers facilitaire dienst, Coevorden Mevrouw Tineke Luchies, educatie, Emmen Mevrouw Ina Luis buitenvestigingen, Zweeloo De heer Hank van der Vaart cultuur & informatie, Emmen 14 15

9 Formatie Formatie: uren p. wk. aantal personen uren p. wk. aantal personen Formatie Emmen *944,55 57 **964,55 57 Gedetacheerde uren extern 60, ,18 5 W.S.W. uren 72, ,00 2 Subtotaal 1.076, ,73 64 Vrijwilligers 305, , Totaal 1.381, , Bedrijfsresultaten - leden jeugd jeugd Basis 65+ Groot Proef Maand Instelling Gratis Totaal Totaal t/m jaar jaar Centrale Emmer Compascuum Emmerhout Erica Klazienaveen Nieuw-Amsterdam Schoonebeek * incl uur tijdelijk, gefinancierd door basisscholen Emmerhout ** incl. 3 uur tijdelijk, gefinancierd door EOP Emmerschans De vaste betaalde formatie is met uur afgenomen. Dit is inclusief de gevolgen van de bibliotheekinvulling in Erica. Subtotaal Bibliobussen Onderbouw Schoolbibliotheekdienst Totaal Bedrijfsresultaten - gebruik Bedrijfsresultaten - collectie Bezoek 1 Bezoekers Groeps Lezingen Overige 2 Klassen Leners KBW Overige 3 websites teller bezoeken Volwassenen activiteiten bezoek buiten Voorlees activiteiten Volwassenen Volwassenen Jeugd openingsuren wedstrijd Jeugd Bibliobussen n.b. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 Emmen Centrale Emmer-Compascuum Emmerhout Erica 4 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Klazienaveen Nieuw- Amsterdam Schoonebeek Romans Jeugd- Infor- Tijd- Cd s Muziek- Blad- Dvd s Overige Totaal Totaal boeken matief schriften dvd muziek Centrale Emmer-Compascuum Emmerhout Erica Klazienaveen Nieuw-Amsterdam Schoonebeek Subtotaal Totaal Totaal Bibliotheekwebsite cultuurpuntemmen.nl postbus50plusemmen.nl 2 O.a. Opening cultureel seizoen, historisch café,!reur! 3 O.a. peuter-en kleuteruurtjes, Leesvirus 4 Erica: door brand verwoest in april 2012 Bibliobusssen SBD Onderbouw Bijz.dienstverlening Mediamagazijn Totaal

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag

Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag Stichting Openbare Bibliotheken Emmen Jaarverslag 2013 Voorwoord In 2012 heeft de Bibliotheek Emmen een visie naar buiten gebracht over de toekomst van de bibliotheken in de gemeente Emmen. Deze visie

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

De bibliotheek presenteert...

De bibliotheek presenteert... De bibliotheek presenteert... Brede School activiteiten 2011 Informatie, Inspiratie, Interactie www.bibliotheekemmen.nl Inhoud Inleiding 3 Activiteiten 4 1. Het dreumesuurtje 4 2. Voorleesactiviteit voor

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Activiteiten Brede School

Activiteiten Brede School De bibliotheek presenteert Activiteiten Brede School Informatie Inspiratie Interactie 2013-2014 www.bibliotheekemmen.nl . > Voorleesactiviteit Voor dreumesen 1 Inleiding Bibliotheek Emmen is een van de

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst Biebpanelonderzoek 3-2016: De Bibliotheek in de toekomst Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel.

Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering Boekstart uit de Aboutaleb middelen en het onderwijs

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd.

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd. Algemeen Titel: Voorbeeldleesplan basisonderwijs feb. 2013 Auteur: A.van Montfoort met dank aan de testgroep NB Dit is een voorbeeld, niet perse het ideale leesplan. Er is geen school hetzelfde dus zet

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 0-4 jaar Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

Verhuizing. Onderwijs. Vlaanderen. Bibliografie. POD (www.printenenbinden.nl)

Verhuizing. Onderwijs. Vlaanderen. Bibliografie. POD (www.printenenbinden.nl) Jaarverslag 2014 Verhuizing Een belangrijke ontwikkeling in 2014 was de verhuizing naar de nieuwe locatie in Zoetermeer. Onze klanten hebben van deze hele, toch zeer ingrijpende operatie, nauwelijks hinder

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering ALITEITSKAART Taal- en leesbevordering PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag. foto Flowa.nl

Stichting Openbare Bibliotheken Emmen. Jaarverslag. foto Flowa.nl Stichting Openbare Bibliotheken Emmen Jaarverslag 2015 foto Flowa.nl Voorwoord Het jaar 2014 werd nog gekenmerkt door gestaag bouwen aan de nieuwe toekomst: 2015 laat duidelijk een kentering zien. De

Nadere informatie

LEESPLEIN Met lezen meer beleven

LEESPLEIN Met lezen meer beleven LEESPLEIN Met lezen meer beleven Leesplein.nl: dé vraagbaak voor jonge lezers en hun opvoeders Leesplein biedt al meer dan tien jaar een schat aan informatie over lezen en leesbevordering. Hierdoor is

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2016-2017 Met als speerpunten: Literatuureducatie Ouderbetrokkenheid 1 Asten Deurne Helmond Someren Voorwoord Rode Draad: Lezen is

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Jaarverslag Brummen Voorst

Jaarverslag Brummen Voorst Jaarverslag 2015 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2015 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele inwoners. Honderden mensen worden geholpen met

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, directeur bibliotheek Borne Jaarverslag 2011 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten

Op Koers. Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten Op Koers Presentatie voor gemeente Emmen Drs. Coen van Meerten CQ in Emmen Enkele gegevens Aantallen leerlingen 2007 2008 AMV 304 250 Instr/vocaal 1482 1305 Dans 429 445 Theater 139 149 Beeldend 109 96

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7 Raadsvergadering 2 oktober 2014 Voorstel B 7 Heinkenszand, 16 september 2014 Onderwerp: voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie