Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : Toelichting bij het budget 2014: Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014 TL6 341

2 342

3 Bedrag initieel Code beleidsveld budget Politieke organen Fracties van de provincieraad ,00 Politieke partijen actief in de provincie ,00 Vriendenkring gewezen provincieraadsleden 4.500, Secretariaat VZW Vlaamse Federatie voor Gemeentesecretarissen 1.000,00 VZW Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) 1.000, Internationale Relaties Projecten ikv Europese programma's ,00 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Interreg 2 Zeeën ,57 Bijdrage werking gemeenschappelijk secretariaat Grensregio Vlaanderen - Nederland ,00 Bijdrage werking Secrétariat Conjoint France-Wallonie-Vlaanderen ,34 Bijdrage werking Rijn/Schelde/Delta aan de provincie Noord-Brabant ,00 Prov. cofinanciering programmatiedecreet plattelandsontwikkeling aan Vlaamse Landmaatschappij ,00 Bijdrage voor grensoverschrijdende initiatieven ,00 Bijdrage aan Scheldemondfonds ,00 Bijdrage Fonds Micro-Projecten ,02 Transnationale uitwisselingsprojecten specifiek inzake hoger onderwijs ,00 Centrum Ryckevelde te Sijsele-Damme ,00 Europacollege te Brugge ,00 Transforum vzw ,00 Toelage voor grensoverschrijdende en internationale bedrijfsgerichte stages en uitwisselingen , Hulp aan het buitenland Ontwikkelingssamenwerking ,00 Noord-Zuid-evenementen ,00 Educatieve Derde Wereldorganisaties ,00 VZW Studio Globo Brussel ,00 VZW Katho Kortrijk ,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget

4 344

5 Code beleidsveld Bedrag initieel budget Overige mobiliteit & verkeer VZW Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst 2.231, Overig waterbeheer Verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie ,00 Vlaamse Landmaatschappij ruilverkavelingen en land- en natuurinrichting ,00 Rattenbestrijding aan de regionale comités ,00 Kleinschalige erosie bestrijdingswerken aan gemeenten ,00 Onderhoudskosten onbevaarbare waterlopen 2de cat. en bijhorende pompstations , Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem West-Vlaamse Milieu Federatie (WMF) voor organisatie natuurstudiedag 2.000,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder werkingstoelage ,00 VZW Regionaal Landschap Ijzer en Polder projecttoelage ,00 VZW Regionaal Landschap Houtland werkingstoelage ,00 VZW Regionaal Landschap Houtland projecttoelage ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werkingstoelage ,00 VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels projecttoelage ,00 Bosgroep Ijzer en Leie werkingstoelage ,00 Bosgroep Ijzer en Leie projecttoelage ,00 Bosgroep Houtland werkingstoelage ,00 Bosgroep Houtland projecttoelage ,00 VZW Vlaams Instituut van de Zee ,00 Ondersteunen van verenigingen dmv subsidieringsbeleid actief toegespitst op prov prioriteiten ,00 Ondersteunen van gemeenten dmv subsidieringsbeleid actief toegespitst op prov prioriteiten ,00 Betoelaging schoolprojecten groen op school , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

6 346

7 Code beleidsveld Bedrag initieel budget Klimaat en energie ZonneWinDT VZW voor inrichtingswerken startcentrum Veurne 8.000,00 VZW ZonnewinDt voor projecten inzake duurzame ontwikkeling , Participatie en sensibilisatie VZW West-Vlaamse Milieufederatie , Handel en middenstand POM West-Vlaanderen jaardotatie ,01 VZW Transfo ,00 VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV ,00 VZW HOWEST departement PIH voor "week van het ontwerpen" ,00 Vormingscentra voor KMO's ,00 Gemeente Wingene voor doorgangsgebouw starters , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

8 348

9 Code beleidsveld Bedrag initieel budget Toerisme - Onthaal en promotie Autonoom Provinciebedrijf Westtoer jaardotatie , Toerisme - Sectorondersteuning VZW Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen ,00 Toeristisch recreatieve structuren , Toerisme - Infrastructuur Investeringen subsidies Toeristisch recreatieve structuren , Land-, tuin-, en bosbouw VZW Paardenkwekersbond 4.720,00 Vlaamse Rundveeteelt Vereniging 7.000,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen projectsubsidie i.k.v. veehouderij ,00 VZW Dierengezondheidszorg Vlaanderen i.k.v. bedrijfsbeheer 5.000,00 West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard 5.174,00 Nationale Fokvereniging Warmbloedpaard West-Vlaanderen 2.570,00 Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers 7.951,00 Eigen vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij (EV-ILVO) projecttoelage ,00 VZW Westhoek Holsteins 1.715,00 VZW 't Boerenlandschap 4.900,00 VZW Steunpunt Groene Zorg ,00 VZW Agro voor bedrijfshulp ,00 VZW Vlaamse Rundveevereniging voor studiecentrum voor zeldzame rundveerassen 1.215,00 VZW Boeren op een kruispunt ,00 Provinciale Landbouwkamer ,00 VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw ,00 VZW Plattelandsklassen 3.450,00 VZW Inagro jaardotatie ,51 VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 2.064,00 Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget

10 350

11 Bedrag initieel Code beleidsveld budget 2014 Landbouw-educatieve initiatieven op kinderboerderijen in West-Vlaanderen ,00 Toelage aan vzw Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt 5.000, Visvangst Modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen ,00 VZW Promovis Nieuwpoort 3.000,00 VZW Oostendse visbakkers 1.240,00 stad Brugge toelage Zeebrugse visserijfeesten 500,00 Fondsen voor Scheepsjongens ,00 voor Europese Visserijfond - as ,00 European Aquaculture Society 1.051, Ruimtelijke planning Vereniging Ruimtelijke Planning (VRP) , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

12 352

13 Bedrag initieel Code beleidsveld budget Gebiedsontwikkeling Gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie ,00 Bijdrage aan vzw Westhoek voor onderhoud website 5.000, Musea VZW Mu.ZEE jaardotatie , Openbare bibliotheken RFID-subsidie voor werking bibliotheeksector ,00 Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede voor bibliotheekwerking 2.000,00 Penitentiair Complex Brugge voor bibliotheekwerking 6.000,00 Gevangenis Ieper voor bibliotheekwerking 2.000, Monumentenzorg Renovatie Casino aan stad Oostende ,00 VZW Bisdom Brugge investeringssubsidie renovatie Bisschopshuis ,00 VZW Groot-Seminarie te Brugge investeringssubsidie ,00 VZW Monumentenwacht West-Vlaanderen ,00 VZW Monumentenwacht Vlaanderen ,00 Vrijwillige molenaars in West-Vlaanderen , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

14 354

15 Code beleidsveld Bedrag initieel budget Overig beleid inzake het erfgoed Publieksgerichte en collectiegerichte erfgoedprojecten erfgoedreglement ,00 Werkingssubsidie aan Erfgoedverenigingen voor de studie van geschiedenis, volkskunde en folklore ,00 Werkingssubsidie aan erkende regionale musea ,00 Toelage aan Heemkunde West-Vlaanderen ikv erfgoedreglement 5.000, Overig kunst- en cultuurbeleid VZW Vrede, Verdraagzaamheid en Vrijheid investeringstoelage uitbouw strategisch project Ijzertoren ,89 Infrastructuursubsidies i.k.v. 100 jaar WOI ,00 Stad Nieuwpoort investeringstoelage voor uitbouw strategisch project Ganzenpoot ,30 Art vzw Investeringstoelage Vort'n Vis , Openbare besturen i.v.m. uitbouw archiefdienst ,00 Activering van het orgelspel 7.000,00 Verbond der Vlaamse Oudstrijders en Oudsoldaten Gouwbestuur West-Vlaanderen 625,00 Nationale Strijdersbond 375,00 Comité Leie-Lys 750,00 Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger 250,00 Muziek- en theateramateur verenigingen ,00 Prijs beeldende kunst/kunstambachten/architectuur/vormgeving ,00 Prijs Muziekreglement ,00 Prijzen en premies prov. Prijs voor letterkunde doelgroep gezinnen ,00 VZW Ku(n)st projectsubsidie productiekost "Remember Me" i.k.v. herdenking WOI ,00 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie afronding "Namenlijst" ikv herdenking WOI ,50 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie productiekost "Grass Roots" i.k.v. herdenking WOI ,20 VZW In Flanders Field Museum projectsubsidie "Dagboek van de Groote Oorlog" 2.500,00 Evenementenprogramma GoneWest Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget ,00

16 356

17 Bedrag initieel Code beleidsveld budget 2014 Muziekclub 4 AD/Dranouter projectsubsidie productiekost "Grondtonen" ikv herdenking WOI ,00 VZW Concertgebouw Brugge ikv academisch startmoment Gonewest te Brugge ,00 Westkans vzw projectsubsidie Grote Oorlog Toegankelijk voor iedereen ,00 Stad Brugge voor fototentoonstelling ikv Academisch startmoment Brugge ,00 VZW Toerisme Leiestreek ikv promotieproject hedendaagse kunst ,00 Projectsubsidies artistiek-culturueel, sociaal-cultureel en erfgoed , Sport Stad Kortrijk investeringstoelage project Jeugdherberg/sporthotel te Kortrijk ,00 Sportrecreatieve infrastructuur openbare besturen, vereningen en instellingen ,00 VZW Transfo investeringstoelage duiktank site Transfo ,00 Sportverenigingen en sportinitiatieven voor gehandicapten ,00 Beeldmerken en premies West-Vlaamse Sportprijzen 6.000, Jeugd Oprichting, uitbreiding en modernisering jeugdverblijfcentra , Erediensten Kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge investeringssubsidie ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge investeringstoelage ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk investeringstoelage 2.850,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze investeringstoelage ,00 Investeringstoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

18 358

19 Code beleidsveld Bedrag initieel budget 2014 Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst ,00 Kerkfabriek kathedraal Sint-Salvator te Brugge ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Pervijze toelage ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Brugge toelage ,00 Orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk toelage ,00 Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap "Assounah" te Desselgem ,00 Woonstvergoeding Iman erkende eredienst "Assounah" te Desselgem 6.413, Niet-confessionele levenbeschouwlijke gemeenschappen Vrijzinnige laïciserende centra in West-Vlaanderen ,00 Toelage aan Huis van de Mens , Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs VZW West-Vlaamse Politieschool ,00 VZW West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten 6.700,00 Consortium Volwassenenonderwijs XII Menes VZW voor leerwinkel West-Vlaanderen ,00 VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies ,00 VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 6.880,46 Bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek 5.250,00 Flankerend onderwijsbeleid , Sociale bijstand Infrastructuurtoelage aan autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk en centra voor Tele-Onthaal ,00 Provinciaal herstelfonds voor gedetineerde volwassenen 6.000,00 Realisatie van laagdrempelige opvang voor thuislozen projecttoelage aan CAW's ,00 Stad Oostende projectsubsidie winter/nachtopvang thuislozen , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

20 360

21 Bedrag initieel Code beleidsveld budget Activering van tewerkstelling Initiatieven inzake arbeidszorg , Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van ,00 kansengroepen (verenigingen en instellingen) Opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor begeleiding van ,00 kansengroepen (openbare besturen) VZW Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen ,00 VZW desom ,00 Regionale welzijnsraden ,00 Streekfonds West-Vlaanderen ,00 Impulspremie ,00 Projectsubsidies binnen de contouren van het impulsreglement ,00 Crisisinterventienetwerken ,00 VZW Landelijke Thuiszorg voor uitbouw steunpunt woningaanpassing ,00 VZW Intro voor Project "Zon, Zee Zorgeloos" ikv kustactieplan ,00 Subsidie voor het inhuren van deskundigheid voor initiatieven binnen Welzijn , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap VZW UNIE-K investeringstoelage (vroegere prov. dienstverleningscentra) ,00 VZW UNIE-K realisatie EAT-project Magdalenagoed ,00 Voorzieningen voor gehandicapten ,00 VZW Westkans werkingstoelage ,00 VZW Westkans voor planadvies aan particulieren inzake meegroeiwoningen ,00 VZW UNIE-K annuïteitstoelage , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

22 362

23 Code beleidsveld Bedrag initieel budget Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Verplaatsingskosten van bepaalde kinderen , Sociale Huisvesting Saneren van woningen voor kansarmen ,00 Premies aan particulieren ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging ,00 West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerking voor woonbeleid en dienstverlening , Jeugdvoorzieningen Oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand ,00 Herstelbemiddeling minderjarigen Provinciaal Vereffeningsfonds 8.000,00 Initiatieven met opvoedingsondersteuning , Gezinshulp Erkende diensten voor gezinszorg ,00 Hulp aan gezinnen verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

24 364

25 Bedrag initieel Code beleidsveld budget Kinderopvang Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (instellingen en verenigingen) ,00 Aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang (openbare besturen) , Ouderenwoningen Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (OCMW) ,00 Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabiliseerde ziektetoestanden (verenigingen en instellingen) ,00 Woonzorgprojecten , Overige verrichtingen betreffende ouderen Sommige kosten van een personenalarmtoestel aan particulieren , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

26 366

27 Bedrag initieel Code beleidsveld budget Sociale geneeskunde Aankoop, nieuwbouw en aanpassingen aan Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ,00 Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende voor uitbouw laagdrempelige drughulpverlening ,00 VZW Kompas i.k.v. liaisonfunctie drughulpverlening 9.761,00 VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening ,00 Stad Veurne voor het regionaal drughulpverleningsproject Veurne-Diksmuide , ,28 Werkingstoelagen ,09 Investeringstoelagen , Toelichting bij het budget : overzicht van de werkings- en investeringssubsidies budget 2014

28 368

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014

BN6. Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies 2014 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nadere informatie

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies.

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2012: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provinciegriffier Hilaire Ost

Nadere informatie

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies.

Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2013: Lijst met de nominatief toegekende subsidies. Provinciegriffier Geert Anthierens

Nadere informatie

Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013

Bedrag na 3de BW Bedrag initieel budget 2013 0100 Politieke organen Fracties van de provincieraad 204.000,00 204.000,00 Politieke partijen actief in de provincie 612.000,00 612.000,00 0110 Secretariaat VZW Vlaamse Federatie voor Gemeentesecretarissen

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF 1E COMMISSIE 2E COMMISSIE 3E COMMISSIE 4E COMMISSIE 5E COMMISSIE 6E COMMISSIE

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld,

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Toelichting budget Gemeente Bocholt 72003

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van 09.01.1969, 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd. 18.11.1971 : afschaffing toelagen

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2013

TWEEDE BUDGETWIJZIGING 2013 TWEEDE BUDGETWIJZIGING 213 Meerjarenplan 212 214 Budget 213-1- -2- Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 3 DEEL I. BELEIDSNOTA na de tweede budgetwijziging 213 5 Doelstellingennota : prioritaire doelstellingen 7 Doelstellingenbudget

Nadere informatie

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse

Subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Overzicht van lokale en Vlaamse subsidies in 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest. Karolien Weekers Departement Kanselarij en Bestuur Studiedienst Vlaamse Regering Januari 2017 Inleiding

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Brugge en het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek Organogram

Nadere informatie

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid

Ontstaan en organisatie. Voorstelling organisatie. Integrale toegankelijkheid. Ontstaan en organisatie. Integrale toegankelijkheid Ontstaan en organisatie Voorstelling organisatie Opgericht in 2001 VZW Initiatief: provincie West-Vlaanderen Doel: Coördinatie en afstemming van wat rond gebeurt Meldpunt discriminatie Netwerkpartners:

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 762-763 Cultuur, volksontwikkeling. plechtigheden 4 Dienst I lich- Artikel AARD v AN DE ONTV ANGSTEN ring 2 21 6 G.O. PRFSI'A11~ 3 762/111-1 - Terugbetaling eventueel teveelontvangen wedden personeel

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies

BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Stad Waregem Gemeenteplein 2 8790 Waregem NIS-code : 34040 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014003678 BW: Wijziging van de lijst nominatieve subsidies Secretaris De Langhe Guido Financieel beheerder

Nadere informatie

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2016 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2016

TOELICHTING BUDGET 2016 TOELICHTING BUDGET 216 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed 1 1. Gemeenten 1.1. Middelkerke 1.1.1. Projectsubsidie Wat: Subsidiëring van projecten in de gemeente Middelkerke Voor wie: iedere persoon gedomicilieerd in Middelkerke

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

12/04/2016. www.acasus.be. Acasus? www.acasus.be

12/04/2016. www.acasus.be. Acasus? www.acasus.be Acasus? 1 Interesse in duurzaam wonen, bouwen of renoveren? Acasus! Acasus bouwt aan een partnerschap tussen overheid, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector. POM West-Vlaanderen

Nadere informatie

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 77-78 Kunst en natuurbescherming 4 Toe. Dienst lichting Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRPSTA1lES 3 771/111-1 - Terugbetaling van eventueel teveelontvangen 1. wedden personeel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Groene Zorg in Vlaanderen

Groene Zorg in Vlaanderen Studiekring biolandbouw 15 Nov 2007 Groene Zorg in Vlaanderen Steunpunt Groene Zorg Katrien Goris Presentatie overzicht Wat is Groene Zorg in Vlaanderen Wettelijk kader Steunpunt Groene Zorg Groene Zorg

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2014 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Provinde West- Vlaanderen

Provinde West- Vlaanderen Provinde West- Vlaanderen P. 14-16 Btl.bctrckk..Eur.progr.,hulp bt1. 4 Dienst lich- Artikel AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening 2 21 6 G.O. PRESfA11ES 32 15/123-2 - Terugbetaling voorgeschoten kosten secretariaat

Nadere informatie

provincie West-Vlaanderen

provincie West-Vlaanderen provincie West-Vlaanderen huisstijlgids huisstijlhandleiding provincie West-Vlaanderen 01 02 het logo provincielogo speerpuntlogo s plaatsing en formaat de clip de clip clip met speerpuntlogo kleurgebruik

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen Plaatskenmerk 920 D 12 Herdenkingen ; Wereldoorlog I 16 tips voor 2016 Plaatskenmerk 920 D 27 West-Vlaanderen ; toerisme ; 2011-2020 Activiteitenverslag van het Departement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Recht op recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in Vlaanderen.

Recht op recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in Vlaanderen. E-zine Provinciale Bibliotheek Welzijnszorg AANWINSTENLIJSTEN Aanwinsten april 2012 UIT HET NIEUWS Zelfdoding in West-Vlaanderen 'Levenslang Sporten' in West-Vlaamse gevangenissen De stad Blankenberge

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 i.f.v. opmaak budget 2017 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 13040 2300 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Personeelsbestand TM1 - Schema Type beleidsrapport

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Boeverbos 25 september 2013 #campuspov 1 Agenda Verwelkoming Presentatie masterplan Visie op de politieopleiding Visie op de brandweer-

Nadere informatie

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail:

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail: Lokale Sociale Kaart: SERR Westhoek P a g i n a 1 Lijst van lokale hulpverleningsinstanties naar wie kan worden doorverwezen bij financiële en sociale problemen Opmerking: Deze lijst is een werkdocument

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen 1. Provinciale woonzorgvisie Wonen + zorg + welzijn: Elke persoon met ondersteuningsbehoefte (= kwetsbare personen, personen met beperking,

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen Vraag nr. 25 van 4 november 2003 van de heer JAN VERFAILLIE VIPA-subsidiëring Stand van zaken Initiatiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector kunnen in aanmerking komen voor investeringssubsidies

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135

cultuur cultureel WESt-VlAANDErEN ErfgoED cultureel ErfgoEDDEcrEEt cul tuur 135 CULTUREEL WEST-VLAANDEREN Het imago van West-Vlaanderen als aantrekkelijke woonprovincie moet worden versterkt. Cultuur is dé katalysator voor de ontwikkeling van een buurt, gemeente of stad. Deze sector

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 3.316.442.296 3.353.1.3 3.419.516.141 3.483.23.736 3.549.191.255 3.67.5.541 Algemene financiering 11.891.537 18.375.54 114.933.7 113.529.332 111.486.487 16.244.589

Nadere informatie

Acasus?

Acasus? Acasus? Interesse in duurzaam wonen, bouwen of renoveren? Acasus! Acasus bouwt aan een partnerschap tussen overheid, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en de private sector. POM West-Vlaanderen Provincie

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie