Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid"

Transcriptie

1 Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Tel: Fax: KSZ-BCSS

2 Statuut : SITUATIE 5.1 Aard : Brochure Data : laatste vers. 12/10/1999 bijwerkingen Situatie 3 bis (27/12/1995) * L801 antwoord: toevoeging van de zone 'datum laatste bijwerking' * L802 antwoord: 15 lijnen in de staat in plaats van 5 * L803/P807 antwoord: postcode gaat over van 6 naar 7 pos; het aantal periodes bedraagt 25 in plaats van 15 * L804: toevoeging van een zone 'vervolg antwoord: documentcode' * Lijst nr. 800: returncodes Situatie 4 (31/7/1995) * creatie van een lijn in een staat * raadpleging van de gearchiveerde gegevens (de raadplegingen van de gearchiveerde gegevens zijn niet operationeel) * overzicht van een staat met het loongegeven Situatie 4.1. (21/3/96) * allerlei verbeteringen * L802/L809/L810 : functionele oplossing -> antwoord >3.000 pos. Situatie 5.1. (9/8/96) * L800/L803/L804/L806: functionele oplossing -> antwoord > 3000 pos. verdeling -> instellingen RJV: RVP/ASLK: RSZ/MvM: RIZIV: NIC: FBZ: FAO: Dhr. VANDEN BERGHE Dhr. DE JONGHE en Mv. BAUWELINCKX Dhr. SMETS en dhr. ALLARD Dhr. DEFRISE Dhr. WATHIONG Dhr. POPPELSDORF Dhr. CORNILLE verwijzing naar de KSZ-documenten * gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier (O5/R3/P2/94/007.4) * lijst met de returncodes * bericht N001: N001 Versie 0-20/2/96 * gebruik van de zone 'berichtgedeelte van de prefix' : nota met als titel 'longueur des messages échangés via la BCSS' met ref LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -2-27/11/1997

3 E1/E11/ A2 van 18/12/95 verwijzing naar de RSZ-documenten * glossarium RSZ * inventaris anomalieën LATG LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -3-27/11/1997

4 RAADPLEGINGEN LATG en RSZwerkgeversrepertorium Voorstellen tot wijziging van de LATG-gegevens ALGEMEEN DOEL In het kader van de ontsluiting van de databanken van de LATG en het RSZ-werkgeversrepertorium ten dienste van het ganse netwerk van de Sociale Zekerheid, werden bepaalde raadplegingen uitgewerkt. Deze raadplegingen staan geenszins los van elkaar. Bovendien werden "voorstellen tot wijziging" uitgewerkt die de RJV, de Jaarlijkse Vakantiefondsen en de ASLK - deze laatste werkt voor rekening van de RVP - moeten toelaten LATG-gegevens te wijzigen. In wat volgt wordt een beknopt overzicht gegeven van deze raadplegingen en wijzigingsvoorstellen. Daarna wordt op elke raadpleging dieper ingegaan en wordt aandacht besteed aan de manier waarop deze raadplegingen gebruikt kunnen worden LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -2-27/11/1997

5 Raadpleging 1 (L800) biedt de mogelijkheid om een alfabetische opzoeking te verrichten op een gekende benaming van de werkgever teneinde het RSZ-inschrijvingsnummer te achterhalen. Raadpleging 2 (L801) maakt het mogelijk - op basis van het in de eerste raadpleging gevonden RSZ-inschrijvingsnummer - om meer informatie over de werkgever in kwestie te bekomen of de eventuele overboekingen naar een ander RSZ-inschrijvingsnummer te ontdekken. Raadpleging 3 (L802) biedt een overzicht van een driemaandelijkse personeelsstaat die in de LATG gekend is. Het laat de gebruiker toe een bepaalde werknemer te vinden bij een gekende werkgever. Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van deze werknemer dient dan als input voor de vierde raadpleging. In deze raadpleging 4 (L803) krijgt men gedetailleerde informatie op het niveau van een werknemer (lijn van een driemaandelijkse aangifte). Deze raadpleging laat eveneens toe om de historiek van een aangiftelijn te consulteren. In raadpleging 5 (L804) worden de gegevens van het boekhoudraam weergegeven samen met de mogelijkheid om na te gaan welke (delen van de) personeelsstaten voor een bepaalde werkgever en periode reeds in de LATG zijn opgenomen. Raadpleging 6 (L805) geeft de anomalieën met betrekking tot een bepaalde driemaandelijkse aangiftelijn weer. Raadpleging 7 (L806) is een tussenstap in het ophalen van de historiek van een driemaandelijkse aangiftelijn. Deze raadpleging geeft de verschillende situaties weer waarin een persoon gekend is in de LATG voor een bepaalde periode. Met het wijzigingsvoorstel 1 (P807) kan men voorstellen formuleren tot wijziging van de LATGinformatie die in een driemaandelijkse aangiftelijn is vervat. Met het wijzigingsvoorstel 2 (P808) kan men een lijn aanmaken in een driemaandelijke aangifte. Raadpleging 8 (H802) laat toe om LATG-gegevens op te vragen uit een gearchiveerde staat; deze gegevens worden voor het ogenblik in de vorm van papieren lijsten overgemaakt en zouden in de toekomst op diskette, cassette,... worden meegedeeld. Aan de hand van raadpleging 9 (H803) kunnen de LATG-gegevens voor een bepaalde INSZ opnieuw worden opgeroepen; de gegevens kunnen worden geraadpleegd via raadpleging L803. Raadpleging 10 (L809) geeft een overzicht van een personeelstaat m.b.t. arbeiders. Dat overzicht bevat het loongegeven LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -3-9/8/96

6 Raadpleging 11 (L810) geeft een overzicht van een personeelstaat m.b.t. bedienden en arbeiders. Dat overzicht bevat het loongegeven. SAMENHANG Vertrekkende van de werkgever... Als men het RSZ-inschrijvingsnummer niet kent, kan men het nummer opzoeken door gebruik te maken van raadpleging 1. Wil men meer informatie omtrent de werkgever bekomen, dan kan men via raadpleging 2 de nodige informatie gaan ophalen uit het RSZ-werkgeversrepertorium. Via de raadplegingen 3, 10 en 11 krijgt men een overzicht van de kwartaalaangifte(n) van de werkgever. Op die manier kan men het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van een werknemer opzoeken om vervolgens verdere detailinformatie op te vragen aan de hand van raadpleging 4. Uiteraard kan men ook de fonetische opzoekingen in het rijks- en bisregister consulteren. Raadpleging 5 laat toe om na te gaan welke personeelsstaten van een werkgever reeds aanwezig zijn in de LATG en geeft eveneens meer informatie omtrent het boekhoudraam. Raadpleging 8 laat toe om LATG-gegevens van een gearchiveerde staat op te vragen. Vertrekkende van de werknemer... Als men het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) kent, kan men rechtstreeks raadpleging 4 uitvoeren. Op die manier kan men de meest recente situatie van de betrokken persoon in de LATG opvragen. Wil men de historiek van de beschikbare informatie, dan kan men raadpleging 7 uitvoeren teneinde een overzicht te krijgen van alle situaties waaronder een persoon in de LATG gekend is. Vanuit het antwoord op deze raadpleging kan men dan rechtstreeks een oude situatie van een aangiftelijn raadplegen. Dit gebeurt via raadpleging 4. Zijn de LATG-gegevens voor een bepaalde INSZ reeds gearchiveerd, dan laat raadpleging 9 toe om de LATG-gegevens opnieuw op te roepen; vervolgens verricht men raadpleging 4 om de opnieuw opgevraagde LATG-gegevens ON-LINE te bekomen. Raadpleging 6 laat de gebruiker toe na te gaan welke anomalieën er vastgesteld werden in verband met de informatie die in raadpleging 4 werd opgevraagd LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -4-9/8/96

7 De wijzingsvoorstellen tenslotte zijn in de eerste plaats bestemd voor de instellingen die momenteel reeds wijzigingen in de LATG-databank aanbrengen, met name de ASLK en de RJV. De onderlinge samenhang van de raadplegingen wordt hieronder schematisch weergegeven LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -5-9/8/96

8 Noodzakelijke input Raadpleging 1 (L800) Alfabetische opzoeking in het RSZ-werkgeversrepertorium Benaming werkgever (Gedeeltelijk of geheel) postnummer Optionele input (vervolg antwoord) Gewenst aantal benamingen Raadpleging 2 (L801) Raadpleging van het RSZ-werkgeversrepertorium RSZ-inschrijvingsnummer - Raadpleging 3 (L802) Overzicht van een driemaandelijkse personeelsstaat RSZ-inschrijvingsnummer Kwartaal (periode opvraging) Werkgeverscategorie Werknemerscode (vervolg antwoord) Gewenst aantal lijnen Raadpleging 4 (L803) Raadpleging van de werknemersinformatie (lijn van een driemaandelijkse aangifte) met inbegrip van raadpleging vorige situaties INSZ Kwartaal (periode opvraging) Toegangsnummer LATG (DNR_B) Referentienummer LATG RSZ-inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie Werknemerscode (vervolg antwoord) Gewenst aantal periodes Raadpleging 5 (L804) Raadpleging van het boekhoudraam (+ aanwezigheid van de personeelsstaten) RSZ-inschrijvingsnummer Beginkwartaal -> eindkwartaal (periode opvraging) Werkgeverscategorie Werknemerscode (vervolg antwoord) Gewenst aantal staten Raadpleging 6 (L805) Raadpleging van de anomalieën van een driemaandelijkse aangiftelijn INSZ Kwartaal (periode opvraging) Toegangsnummer LATG (DNR_B) - Raadpleging 7 (L806) Overzicht van de LATG-situaties van een werknemer (aangiftelijnen) voor een bepaalde periode (met inbegrip van historiekoverzicht) INSZ Beginkwartaal -> Eindkwartaal (periode opvraging) Code "Historiek" RSZ-inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie Werknemerscode Toegangsnummer LATG (DNR_B) (vervolg antwoord) Gewenst aantal staten Wijzigingsvoorstel 1 (P807) Voorstel tot wijziging van de werknemersinformatie (lijn van een driemaandelijkse aangifte) INSZ Kwartaal (periode opvraging) Referentienummer LATG (LSDNR) Bron Toegangsnummer LATG (DNR-B) RSZ-inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie Werknemerscode LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -6-9/8/96

9 Noodzakelijke input Agent nr. Optionele input Wijzigingsvoorstel 2 (P808) Aanmaken van een lijn in een driemaandelijkse aangifte INSZ Kwartaal (één kwartaal) Bron Agent nr. RSZ-inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie Werknemerscode Raadpleging 8 (H802) raadpleging van de LATG-gegevens van een gearchiveerde staat RSZ-inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie Werknemerscode Kwartaal (één kwartaal) Bron Agent nr. Code type toegang Raadpleging 9 (H803) Repatriëring van een lijn van een staat INSZ Kwartaal (één kwartaal) Bron Agent nr. Code type toegang Toegangsnummer LATG (DNRB) Raadpleging 10 (L809) 11 (L810) Overzicht van een staat met loongegeven voor de staten m.b.t. - de arbeiders (L809) - de arbeiders en de bedienden (L810) RSZ-inschrijvingsnummer Kwartaal (periode opvraging) Werkgeverscategorie Werknemerscode (vervolg antwoord) LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -7-9/8/96

10 gekende benaming werkgever 1 RSZ-inschrijvingsnummer Bijkomende informatie over de werkgever Werknemer vinden in actieve of gearchiveerde personeelsstaat Raadpleging boekhoudramen (+ aanwezigheid personeelsstaten) INSZ P P2 Overzicht historiek Informatie over de werknemer (actieve of gearchiveerde gegevens) Anomalieën op het niveau van de werknemer wijzigingsvoorstel LATG en RSZ-werkgeversrepertorium -8-9/8/96

11 RAADPLEGING 1 : ALFABETISCHE OPZOEKING IN RSZ- WERKGEVERSREPERTORIUM Formulier L800 gekende benaming werkgever RSZ-inschrijvingsnummer DOEL Het hoofddoel van deze raadpleging is het vinden van het RSZinschrijvingsnummer van een werkgever. INPUT * gekende benaming van de werkgever (max. 72 posities) * gekende postcode van de werkgever (min. 1, max. 4 pos.) [eerste, twee eerste of drie eerste cijfers van het postnummer of het gehele postnummer] Facultatief : * Sleutel vervolg antwoord Kernwoord van de laatste opzoeking (20 posities) Postnummer van de laatste opzoeking (4 posities) Volgnummer van de laatste opzoeking (5 posities) Volgnummer sleutel van de laatste opzoeking (1 positie) Code 'actief/passief' van de laatste opzoeking (1 positie) * Gewenst aantal benamingen (4 posities) Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier' Bijzonderheden * de zones 'referentie toepassing', 'code slagen stroom' en 'variante' worden niet gebruikt. * soort verwerking van de zone 'soort vraag' : 'R'. De zone 'gewenst aantal benamingen' biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om het aantal benamingen te bepalen die hij als antwoord wenst. Default-waarde: 0015 Maximale waarde: 0015 Minimale waarde : LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /8/96

12 WERKWIJZE De opzoeking gebeurt zowel in het bestand van de meest actieve werkgevers als in dat van de geschrapte (passieve) werkgevers (minstens meer dan 1,5 jaar geschrapt). In de output worden altijd eerst de gevonden actieve werkgevers weergegeven. Daarna volgen de eventueel gevonden passieve werkgevers. Een code duidt aan of het om een actieve dan wel om een passieve werkgever gaat. In het geval van een passieve werkgever wordt gemeld of hij al dan niet gearchiveerd is (meer dan 8 jaar geschrapt, geen wijzigingen meer in het RSZwerkgeversrepertorium, geen bewegingen meer in RSZ-betalingen,...). We merken op dat men raadpleging 2 (raadplegen van verdere informatie over een werkgever in het RSZwerkgeversrepertorium) niet kan uitvoeren indien de werkgever gearchiveerd is. De gekende benaming wordt via een algoritme (o.a. het weglaten van algemene uitdrukkingen zoals N.V., bakkerij, slagerij, BVBA,...) omgevormd tot maximaal drie kernwoorden. Op basis van deze kernwoorden en in combinatie met het gehele of gedeeltelijke postnummer wordt de opzoeking in het werkgeversrepertorium verricht. Indien de schrijfwijze van een bepaald gedeelte van de benaming van de werkgever slechts gedeeltelijk gekend is, kan het gekende gedeelte vervolledigd worden met het '%'-teken. De opzoeking zal dan geschieden op basis van de gegevens voor het '%'-teken. Er dient opgemerkt dat deze mogelijkheid enkel bestaat indien het volledige postnummer ingebracht is. Vb. 'BVBA DECL%' zal alle voorstellen geven voor o.a. DECLEER, DECLERCQ, DECLEIR,... De toevoeging van een sleutel vervolg antwoord laat toe in een volgende vraag de volgende voorstellen voor de gevraagde input op te vragen. Dezelfde input (zelfde gekende benaming werkgever en zelfde postcode (min. 1, max. 4 cijfers)) wordt dan aangevuld met deze unieke sleutel die in het vorige antwoord werd meegestuurd. Deze sleutel bestaat uit vijf delen : - het kernwoord op basis waarvan het laatste voorstel in het antwoord werd opgezocht - het postnummer van het laatste voorstel - een volgnummer van het laatste voorstel - het volgnummer sleutel van het laatste voorstel - de code 'actief/passief' van het laatste voorstel Het aantal voorstellen of oplossingen van het antwoord stemt overeen met het aantal benamingen dat werd vastgelegd in de voorlegging (Zone 'gewenst aantal benamingen') LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /8/96

13 Een voorbeeld : Men zoekt de volgende gekende benaming van de werkgever (input) op : Janssens Jan en Pieters John Co. Postnummer : 100 (3 eerste cijfers ==> 100x) Stel dat er in dit geval twee kernwoorden worden gegenereerd : Janssens Pieters De zone 'gewenst aantal benamingen' wordt niet ingevuld in de voorlegging. Op basis van een kernwoord worden telkens een aantal voorstellen weergegeven. Gevonden voorstellen : kernwoord gevonden voorstel postnummer volgnummer Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Janssens Pieters Pieters Pieters Pieters Pieters Janssens Jan Janssens Rik Janssens Rik Janssens Pharma Janssens BVBA Janssens & Salza Janssens N.V. Pol Janssens Paula Janssens Roefke Janssens Joël & Pieters C.V. Pieters Jan Pieters Dirk Pieters & Copieters Pieters & partners Het volgnummer is een rangnummer dat weergeeft hoeveel keer een bepaalde combinatie van kernwoord en postnummer in de gevonden voorstellen voorkomt. De sleutel (kernwoord-postnummer-volgnummer) blijft uniek en maakt het mogelijk dezelfde vraag opnieuw te stellen maar de zoekprocedure te laten starten vanaf het laatst gevonden voorstel. In het voorbeeld is deze sleutel gelijk aan Pieters Wanneer dan het vervolg van het antwoord gevraagd wordt, wordt de zoekprocedure verder uitgevoerd startende van het laatste LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /8/96

14 gevonden voorstel, in het voorbeeld : Pieters & partners. Uiteraard wordt de sleutel vervolg antwoord enkel meegegeven in het geval dat er meer dan 15 voorstellen gevonden worden LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /8/96

15 Het volgnummer sleutel is een volgnummer dat - in het geval van creatie van identieke kernwoorden - aanduidt of de opzoeking reeds voor de tweede of derde keer met dezelfde sleutel gebeurde. CONTROLES * De op de KSZ vastgestelde anomalieën. - returncodes netwerk - returncodes KSZ * De op de RSZ vastgestelde anomalieën ivm het gegevensgedeelte, onder andere: Zie lijst in bijlage 1. - returncode N001. INPUT-OUTPUT-TABEL INPUT * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Eerste cijfer van de postcode * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Twee eerste cijfers van de postcode * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Drie eerste cijfers van de postcode * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Volledige postcode * Gewenst aantal benamingen OUTPUT De X eerst gevonden voorstellen van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan het eerste cijfer van de postcode overeenstemt met het opgegeven cijfer X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default De X eerst gevonden voorstellen van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan de eerste twee cijfers van de postcode overeenstemmen met de opgegeven combinatie X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default De X eerst gevonden voorstellen van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan het eerste drie cijfers van de postcode overeenstemmmen met de opgegeven combinatie X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default De X eerst gevonden voorstellen van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan de postcode overeenstemt met de opgegeven postcode X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

16 * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Eerste cijfer van de postcode * Sleutel vervolg antwoord * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Twee eerste cijfers van de postcode * Sleutel vervolg antwoord * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Drie eerste cijfers van de postcode * Sleutel vervolg antwoord * Gewenst aantal benamingen * Gekende benaming werkgever (eventueel met %-tekens) * Volledige postcode * Sleutel vervolg antwoord * Gewenst aantal benamingen X volgende voorstellen (vertrekkende van het laatste meegegeven voorstel in het vorige antwoord) van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan het eerste cijfer van de postcode overeenstemt met het opgegeven cijfer X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default X volgende voorstellen (vertrekkende van het laatste meegegeven voorstel in het vorige antwoord) van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan de eerste twee cijfers van de postcode overeenstemmen met de opgegeven combinatie X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default X volgende voorstellen (vertrekkende van het laatste meegegeven voorstel in het vorige antwoord) de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan het eerste drie cijfers van de postcode overeenstemmmen met de opgegeven combinatie X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default X volgende voorstellen (vertrekkende van het laatste meegegeven voorstel in het vorige antwoord) van de werkgevers waarvan de sociale zetel gevestigd is in een gemeente waarvan de postcode overeenstemt met de opgegeven postcode X = het aantal in de voorlegging gespecificeerde benamingen of 15 by default LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

17 CODES EN GEGEVENS IN HET ANTWOORD 'L800' Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier'. Input * Ingegeven benaming werkgever : Benaming van de werkgever die als input (in de vraag) werd meegegeven. * Ingegeven opzoekingspostcode : Dit is de postcode die in de vraag werd meegegeven. Ze heeft betrekking op het adres van de sociale zetel van de werkgever. Dit kan zijn : het eerste cijfer van de reeks postcodes waarop de opzoeking plaatsvindt, de eerste twee cijfers van de postcodes, de eerste drie cijfers van de postcode of de volledige postcode. Selectiecriteria * Kernwoorden Op basis van de ingegeven benaming van de werkgever worden er 1 tot 3 kernwoorden (opzoekingscriteria) aangemaakt. Deze kernwoorden worden in het antwoord meegegeven LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

18 Vervolg antwoord * Sleutel vervolg antwoord : Komt in de gegevens voor als het aantal meegestuurde voorstellen groter is dan het gewenste aantal benamingen (zie voorlegging). Kernwoord laatste voorstel : Elke opzoeking gebeurt op basis van een kernwoord. Er kunnen tot drie kernwoorden door de procedure worden aangemaakt. Het kernwoord van het laatste voorstel is het kernwoord op basis waarvan het laatste voorstel in het antwoord werd opgezocht. Postnummer laatste voorstel : Dit stemt overeen met het postnummer in het adres van de werkgever van het laatste voorstel. Volgnummer laatste voorstel : Dit volgnummer maakt van de sleutel een unieke identificatiesleutel. Het is het aantal keer dat de combinatie van het kernwoord en het postnummer van het laatste voorstel voorkomt. Volgnummer sleutel laatste voorstel : Dit volgnummer laat toe om het vervolg antwoord aan te maken wanneer twee maal hetzelfde kernwoord als opzoekingscriterium werd aangemaakt bij de opzoeking. Code 'actief/passief' laatste voorstel : Door deze code weet men in welk bestand men aan het zoeken was bij het laatst gedane voorstel. Aantal * Aantal gevonden voorstellen : Deze teller geeft het totaal aantal gevonden oplossingen (maximaal 9999) weer voor de opgegeven benaming van de werkgever en de (gedeeltelijke of gehele) postcode. batch zal de mogelijkheid geboden worden om het totaal aantal oplossingen in 1 keer op te vragen. Deze zone wordt momenteel niet gebruikt. In * Aantal meegegeven antwoorden : Deze teller bevat het aantal voorstellen die worden meegegeven in het antwoord. Minimum = 0 Maximum = LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

19 Gegevens van de teruggevonden werkgevers * Naam en adres van de werkgever Naam werkgever : Benaming van de werkgever zoals die voorkomt in het RSZwerkgeversrepertorium. Adres werkgever : Straat en huisnummer, postnummer en gemeente van de sociale zetel van de werkgever. * RSZ-inschrijvingsnummer : Elke werkgever, die één of meerdere werknemers - verzekeringsplichtig krachtens de wet van 27 juni aanwerft, krijgt door de RSZ een inschrijvingsnummer toegekend. Elke werkgever, natuurlijke of rechtspersoon, kan slechts één enkel RSZinschrijvingsnummer hebben, zelfs indien hij verscheidene afzonderlijke bedrijvigheden heeft of indien zijn onderneming verschillende bedrijfszetels, filialen, verkoopbureaus, enz. bevat. * Code Actief / Passief : Actief = '0' nu gekend als werkgever in het bestand van de meest actieve werkgevers. Passief = '1' nu gekend als werkgever in het bestand van de verder geschrapte werkgevers. [reeds meer dan anderhalf jaar geschrapt] Bij de gevonden voorstellen worden altijd eerst de actieve en daarna de passieve werkgevers weergegeven. * Code Gearchiveerd (enkel als code Actief/Passief = Passief) Gearchiveerd = '1' reeds langer dan acht jaar geschrapt, reeds meer dan acht jaar geen veranderingen in het werkgeversrepertorium, reeds meer dan acht jaar geen beweging meer in RSZ-betalingen,... Niet gearchiveerd = '0'; nog toegankelijk via raadpleging 2. Indien de werkgever gearchiveerd is, is het niet meer mogelijk om via raadpleging 2 gegevens over de werkgever op te vragen LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

20 RAADPLEGING 2 : RAADPLEGING VAN HET RSZ- WERKGEVERSREPERTORIUM RSZ-inschrijvingsnummer Formulier L801 DOEL meer informatie over de werkgever Met deze raadpleging kunnen diverse informatiegegevens over een bepaalde werkgever ingewonnen worden. INPUT * RSZ-inschrijvingsnummer (9 posities) [7 cijfers + 2 controlecijfers] Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier' Bijzonderheden * de zones 'referentie toepassing', 'code slagen stroom' en 'variante' worden niet gebruikt. * soort verwerking van de zone 'soort vraag' : 'L'. WERKWIJZE De opzoeking gebeurt zowel op meest actieve werkgevers als op verder geschrapte nietgearchiveerde werkgevers. De gegevens die in het RSZ-werkgeversrepertorium aanwezig zijn, zijn op te splitsen in drie delen. DEEL 1 : Algemene informatie over de werkgever RSZ-inschrijvingsnummer Administratief stelsel Taalstelsel Data van inschrijving en schrapping Huidig (en vorig) nummer Sociaal Secretariaat Kwartaal van aansluiting Gemeentecode van de maatschappelijke zetel Datum van de laatste wijziging Naam en adres van de maatschappelijke zetel Naam en adres van de lasthebber Belangrijkheidscode LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

21 DEEL 2 : Specifieke informatie omtrent een bepaalde activiteit (werkgeverscategorie) Werkgeverscategorie Data van inschrijving en schrapping Evolutie werkgeverscategorie NACE-code Gemeentecode van de exploitatiezetel Code Regionalisatie Code Taaldekreet Code F.S.O. Code algemene bouwonderneming Code uitsluitend leerjongens DEEL 3 : Informatie omtrent overboekingen van werkgevers (verandering (transferts) van RSZ-inschrijvingsnummer) RSZ-inschrijvingsnummer van oorsprong RSZ-inschrijvingsnummer van bestemming Datum invoegetreding Code overname Als input dient een RSZ-inschrijvingsnummer gegeven te worden. Indien men echter enkel de benaming van de werkgever kent, kan men via raadpleging 1 (alfabetisch opzoeken in het werkgeversrepertorium) op eenvoudige wijze het RSZ-inschrijvingsnummer achterhalen. Per werkgever is een maximum gesteld van 15 werkgeverscategorieën. Dit zou ruimschoots moeten voldoen aangezien men in de praktijk nog geen enkele werkgever kent met meer dan 10 verschillende werkgeverscategorieën. Voor de overboekingsinformatie voorziet men minimum nul en maximum 10 overboekingen per werkgever. Deze overboekingen hebben betrekking op het RSZinschrijvingsnummer van de werkgever en staan los van de werkgeverscategorie. Normaliter staat de naam en het adres van de werkgever opgegeven zoals ze voorkomt in het Belgisch Staatsblad. Wanneer het echter een dubbel taalgebruik betreft, worden de naam en het adres van de werkgever zowel in het Nederlands als in het Frans weergegeven. In dit laatste geval wordt de Nederlandse naam en adres altijd voorafgaand aan de Franse versie doorgegeven. CONTROLES * De op de KSZ vastgestelde anomalieën. - returncodes netwerk - returncodes KSZ * De op de RSZ vastgestelde anomalieën ivm het gegevensgedeelte. Zie lijst in bijlage 1. - returncode N LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

22 INPUT-OUTPUT-TABEL INPUT OUTPUT * RSZ-inschrijvingsnummer Alle relevante informatie betreffende de betrokken werkgever (RSZ-inschrijvingsnummer) CODES EN GEGEVENS IN HET ANTWOORD 'L801' Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier'. Deel 1 (Algemene informatie over de werkgever) * RSZ-inschrijvingsnummer : RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever waarvoor de informatie werd opgevraagd (= input). * Administratief stelsel : '1' : Franstalig Staat en provincies '2' : Dubbel taalgebruik Staat en provincies '3' : Nederlandstalig Staat en provincies '6' : Franstalig Privé '7' : Dubbel taalgebruik Privé '8' : Nederlandstalig Privé * Taalstelsel : De door de RSZ te gebruiken taal op de documenten bestemd voor de werkgever: '1' : Frans '2' : Duits '3' : Nederlands * Datum inschrijving Bij iedere werkgever aanwezig (JJMMDD) * Datum schrapping Schrappingsdatum van een RSZ-inschrijvingsnummer (niet altijd aanwezig) (JJMMDD) LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

23 * Sociaal Secretariaat : 3 cijfers : huidig nummer Sociaal Secretariaat blanco : niet aangesloten '000' : aangesloten geweest * Kwartaal van aansluiting : Kwartaal van aansluiting bij het huidig Sociaal Secretariaat (JJK) * Vorig nummer Sociaal Secretariaat Nummer van het Sociaal Secretariaat waarbij de werkgever vroeger aangesloten was * Gemeentecode van de maatschappelijke zetel : 5 cijfers : NIS-gemeentecode '00000' : buitenland Opmerking : indien de werkgever uit het buitenland is maar zijn lasthebber niet, wordt hier de gemeentecode van de lasthebber geplaatst. * Datum van de laatste wijziging (JJDDD) een wijziging van het werkgeversrepertorium kan ofwel betrekking hebben op het adres, ofwel op de naam/voornaam. * Naam en adres van de maatschappelijke zetel : In de meeste gevallen is slechts één keer de naam en adres opgegeven. Wanneer het administratief stelsel aanduidt dat het om een werkgever met dubbel taalgebruik gaat, wordt twee maal de naam en het adres opgegeven, de eerste keer altijd in het Nederlands, de tweede keer altijd in het Frans. De naam en adres van de maatschappelijke zetel bestaan uit : - Benaming van de werkgever zoals die in het RSZwerkgeversrepertorium gekend is. - Straat en nummer van de maatschappelijke zetel - Nummer van de bus van de maatschappelijke zetel - Postnummer van de maatschappelijke zetel - Gemeente van de maatschappelijke zetel * Datum 'Curatele' : (JJMMDD) Als de datum 'Curatele' ingevuld is, dan volgt de naam en adres van de curator. Staat er geen datum ingevuld bij 'Curatele' (blanco) en er volgt een naam en adres dan heeft dit betrekking op een mandataris. Er zijn dus drie mogelijkheden : 1. Geen lasthebber : niets wordt ingevuld 2. Mandataris : datum 'curatele' = blanco naam en adres ingevuld 3. Curator : datum 'curatele' = ingevuld naam en adres ingevuld LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

24 Bij 'dubbel taalgebruik' gelden dezelfde regels als bij de naam en adres van de maatschappelijke zetel LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

25 * Naam en adres van de curator c.q. mandataris : De naam en adres van de curator c.q. mandataris zetel bestaan uit : - Naam van de curator c.q. mandataris - Straat en nummer van de curator c.q. mandataris - Nummer van de bus van de curator c.q. mandataris - Postnummer van de curator c.q. mandataris - Gemeente van de curator c.q. mandataris Indien het om een werkgever met dubbel taalgebruik gaat, wordt twee maal de naam en het adres opgegeven, de eerste keer altijd in het Nederlands, de tweede maal altijd in het Frans. Deel 2 (Specifieke informatie m.b.t. de werkgeverscategorieën) * Aantal gevonden werkgeverscategorieën : Duidt het aantal werkgeverscategorieën aan dat volgt. Maximum = 15. Per werkgeverscategorie (kengetal) * Werkgeverscategorie : De werkgeverscategorie, toegekend door de RSZ, laat toe een onderscheid te maken tussen de werkgever naargelang hun verplichtingen die in functie staan van kenmerken (bijzonderheden) eigen aan de uitgeoefende activiteit. * Datum inschrijving : bij iedere werkgeverscategorie aanwezig (JJMMDD) * Datum schrapping : niet altijd aanwezig (JJMMDD) * Categorie van oorsprong Oorspronkelijk kengetal indien er een overboeking is geweest van kengetallen binnen hetzelfde RSZ-inschrijvingsnummer * Categorie van bestemming Kengetal van bestemming indien er een overboeking is geweest van kengetallen binnen hetzelfde RSZ-inschrijvingsnummer * NACE-code : Vanaf 1/93 worden door het N.I.S. de nieuwe NACE-codes in voege gebracht. Zowel de vroegere (kwartalen voorafgaand aan 1/93) als de nieuwe NACE-codes kunnen bij de overdracht meegegeven worden. * Gemeentecode van de exploitatiezetel Gemeentecode van de voornaamste uitbatingszetel voor het desbetreffende kengetal (werkgeverscategorie) LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

26 * Belangrijkheidscode : verwijst naar de grootte (aantal personeelsleden) van het bedrijf. Deze belangrijkheidscode is vastgelegd op basis van de aangifte van het tweede kwartaal van het voorafgaande jaar. '1': 0-4 werknemers '2': 5-9 werknemers '3': werknemers '4': werknemers '5': werknemers '6': werknemers '7': werknemers '8': werknemers '9': >= 1000 werknemers * Gemiddelde belangrijkheidscode Indien het gemiddeld aantal werknemers in het voorbije jaar kleiner is dan 20, wordt hier code '1' ingevuld. Indien het gemiddeld aantal werknemers in het voorbije jaar groter of gelijk aan 20 is, wordt hier code '4' gezet. * Code Regionalisatie : bepaalt de eventuele aanwezigheid van filialen. ' ': bestaat niet op regionaal niveau '1': bestaat op regionaal niveau '2': bestaat op regionaal niveau (verschillende taalgebieden) * Code taaldekreet : al dan niet opsturen van documenten in beide landstalen (op aanvraag van de werkgever). * Code F.S.O. (Fonds Sluiting Ondernemingen) : '0' : werkgever moet geen bijdrage betalen, zelfs indien hij tot een bijdrageplichtig kengetal behoort '1' : werkgever moet wel bijdragen blanco : andere gevallen * Code Uitsluitend Leerlingen : '1' : Uitsluitend leerlingen blanco : Niet uitsluitend leerlingen LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

27 Deel 3 (Overboekingen van RSZ-inschrijvingsnummer) * Aantal gevonden overboekingen : Duidt het aantal overboekingsinformaties aan dat volgt. Maximum = 10. Per gevonden overboekingsinformatie * Stamnummer van oorsprong Oorspronkelijk RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ. * Stamnummer van bestemming Nieuw RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever. * Datum invoegetreding Datum van vankrachtwording van de overboeking (JJMMDD) * Code overname Soort van boeking '1' : omwille van dubbel gebruik '2' : omwille van centralisatie '3' : omwille van verandering van taalstelsel '4' : omwille van voortzetting activiteit door een andere werkgever '5' : omwille van fusie van werkgever '9' : diverse (andere redenen) LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

28 RAADPLEGING 3 : OVERZICHT VAN DE PERSONEELSSTATEN VOOR EEN OPGEGEVEN KWARTAAL Formulier L802 RSZ-inschrijvingsnummer ( werknemer vinden in... ) personeelsstaatinformatie INSZ DOEL Aan de hand van deze raadpleging krijgt men een overzicht van de personeelsstaten van een werkgever voor een bepaald kwartaal. Het eigenlijke doel van deze raadpleging is het vinden van een werknemer bij een gekende werkgever, d.w.z. het vinden van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de werknemer dat als input dient voor raadpleging 4. Raadpleging 4 (op het niveau van de werknemer) laat toe verdere gegevens over de werknemer in kwestie op te vragen. INPUT * RSZ-inschrijvingsnummer (9 posities) * Kwartaal (periode opvraging van het prefixgedeelte) Facultatief : * Werkgeverscategorie * Werknemerscode * Vervolg antwoord : Werkgeverscategorie Werknemerscode Toegangsnummer LATG (DNR_B) * Gewenst aantal aangiftelijnen Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier' Bijzonderheden * de zones 'referentie toepassing', 'code slagen stroom' en 'variante' worden niet gebruikt. * soort verwerking van de zone 'soort vraag' : 'L'. Het kwartaal waarop de vraag betrekking heeft, wordt door de RSZ afgeleid uit de periode opvraging uit de prefix van de vraag. Het gegevensgedeelte omvat eventueel (facultatief) het vervolg antwoord. De drie gegevens daarin haalt men uit het antwoord op een voorafgaande vraag LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

29 De zone 'gewenst aantal aangiftelijnen' biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om het aantal aangiftelijnen vast te leggen dat hij als antwoord wenst te bekomen. Default-waarde: 0015 Maximale waarde: 0015 Minimale waarde: 0001 WERKWIJZE De input voor de raadpleging kan zeer ruw zijn (enkel het RSZ-inschrijvingsnummer) maar kan verfijnd worden door de werkgeverscategorie en/of de werknemerscode op te geven. Voor een overzicht van de aanwezige personeelsstaten, kunnen wij u verwijzen naar raadpleging 5 (raadpleging van de totalen en de aanwezigheid van de verschillende personeelsstaten). Indien enkel het RSZ-inschrijvingsnummer ingegeven werd, krijgt men de 15 eerste lijnen te zien die in de LATG werden gevonden voor de opgegeven werkgever. Dit betekent niet dat men 15 werknemers te zien krijgt. Wanneer er een wijziging van INSZ (bvb. overgang van een bis- naar een rijksregisternummer) of een overgang plaatsvond van de ene naar de andere combinatie van werkgeverscategorie-werknemerscode, worden de verschillende informatieregels met betrekking tot dezelfde persoon weergegeven. Een volgnummer duidt echter wel aan of het om hetzelfde dan wel een ander effectief voorkomen op de personeelsstaat gaat en doet bijgevolg ook dienst als teller voor het aantal effectieve voorkomens. Het aantal effectieve voorkomens verschilt echter nog van het aantal werknemers op de personeelsstaat. Sommige werknemers kunnen immers meerdere malen op eenzelfde personeelsstaat voorkomen. Per werknemer wordt ook de werkgeverscategorie en de werknemerscode meegegeven. Wanneer de werknemer een overgang naar een ander RSZ-inschrijvingsnummer, werkgeverscategorie, werknemerscode en/of INSZ heeft doorgemaakt, wordt er overgangsinformatie meegegeven. Deze informatie heeft betrekking op de laatste situatie waaronder de werknemer in kwestie in de LATG bekend is. Het vervolg antwoord kan gebruikt worden om de opzoeking verder te zetten startend met de werknemer waar het vorige antwoord mee geëindigd is. Het vervolg antwoord bevat de werkgeverscategorie en werknemerscode van de laatst meegedeelde informatie. Daarnaast bevat het ook de unieke toegangssleutel (DNR-B) die in de LATG-databank gebruikt wordt om een aangiftelijn te definiëren. Een en ander wordt verduidelijkt in het voorbeeld op de volgende bladzijde LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

30 Voorbeeld Inputgegevens xxxxxxxxx (RSZ-inschrijvingsnummer)... Voorbijgestreefd OVERGANGINFORMATIE V n o u l m g m e r Informatieregel De Troper Jan Oliviera Pol Albrechts Alfred Albrechts Alfred Lambrechts Lydia De Neef Els Ventura Peter xxxxxxxxx * xxxxxxxxx * zzzzzzzzz * Lambrechts Lydia Alkala Alkala Eva Evian Lydia Beethoven Eddy xxxxxxxxx * LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

31 xxxxxxxxx * xxxxxxxxx * LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /03/1995

32 In het voorbeeld werd als input enkel het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever opgegeven : xxxxxxxxx. De informatieregels van de eerste teruggevonden personeelsstaat worden weergegeven. De aanduiding van de personeelsstaat gebeurt aan de hand van de combinatie werkgeverscategoriewerknemerscode betekent bijvoorbeeld dat de werkgeverscategorie van de informatieregel 100 is en de werknemerscode 015 is. Eventueel wordt verder gegaan met een tweede personeelsstaat. Het volgnummer duidt aan of het om hetzelfde voorkomen gaat dan wel om een ander voorkomen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het volgnummer 003 twee keer voorkomt. Het gaat hier dus twee maal om hetzelfde voorkomen op de personeelsstaat. We zien ook dat -alhoewel er 14 informatieregels zijn - slechts 11 voorkomens werden doorgegeven. We merken op dat dit niet met het werkelijk aantal werknemers overeenstemt. Zo komt Lambrechts Lydia twee keer voor -twee voorkomens- op de personeelsstaat (volgnummer 005 en volgnummer 009). Laat ons nu even de overgangsinformatie wat nader bekijken. De overgangsinformatie bevat het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever, de werkgeverscategorie, de werknemerscode en het INSZ van de plaats op de personeelsstaat naar waar de werknemer uiteindelijk (zoals gekend in de laatste situatie) is overgegaan. Voorbeeld : xxxxxxxxx _---_---_ INSZ RSZ.inschrijvingsnummer Werkgeverscategorie----+ Werknemerscode Als er geen overgangsinformatie voorkomt, betekent dit dat de opgegeven informatie de laatst gekende vorm van de informatieregel is. Als er wel overgangsinformatie aanwezig is, betekent dit dat de informatieregel in feite voorbijgestreefd is. Welke overgangen kunnen er voorkomen? LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1995

33 1. Verandering in het INSZ. Hierin bestaan twee mogelijkheden : Enerzijds kan er voor een bepaald persoon een verandering in het identificatienummer doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld: de overgang van een bisregisternummer naar een rijksregisternummer. Anderzijds kan er door de werkgever geen of een verkeerd INSZ opgegeven zijn en wordt nadien het juiste INSZ toegekend aan de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn : Albrechts Alfred en Alkala waar eerst een rijksregisternummer wordt toegekend en waar nadien nog een verandering gebeurt aangezien men constateerde dat de loon- en arbeidstijdgegevens niet op Alkala Eva maar op Evian Lydia betrekking hadden. 2. Overgang naar een andere personeelsstaat bij dezelfde werkgever. Voorbeeld : Oliviera Pol 3. Overgang naar een andere werkgever. Voorbeeld : De Neef Els Bij het vragen van een vervolg van het antwoord wordt het laatste voorkomen meegenomen bij de volgende vraag. Dit gebeurt om te voorkomen dat men bij een overgang van dit laatste voorkomen de laatste situatie niet zou kunnen bekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Beethoven Eddy. Indien men verder zou gaan met het volgende voorkomen zouden de laatste (deze met rijksregisternummer ) en tussenliggende situaties waarin Beethoven Eddy bekend is, overgeslagen worden. CONTROLES * Op de KSZ kunnen anomalieën worden vastgesteld. - returncodes netwerk - returncodes KSZ * Op de RSZ kunnen anomalieën worden vastgesteld ivm het gegevensgedeelte. Zie lijst in bijlage 1. - returncode N LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1995

34 INPUT-OUTPUT-TABEL INPUT * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Werknemerscode * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Vervolg antwoord * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Vervolg antwoord * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Werknemerscode * Vervolg antwoord OUTPUT Eerste 15 informatieregels die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken werkgever en het desbetreffende kwartaal Eerste 15 informatieregels die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken combinatie van werkgever (RSZinschrijvingsnummer), werkgeverscategorie en kwartaal Eerste 15 informatieregels die in de LATG terug te vinden zijn voor de opgegeven driemaandelijkse personeelsstaat Volgende 15 informatieregels (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken werkgever en het desbetreffende kwartaal Volgende 15 informatieregels (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken combinatie van werkgever (RSZ-inschrijvingsnummer), werkgeverscategorie en kwartaal Volgende 15 informatieregels (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LATG terug te vinden zijn voor de opgegeven driemaandelijkse personeelsstaat INPUT * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Aantal lijnen * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Aantal lijnen * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Werknemerscode * Aantal lijnen * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Vervolg antwoord OUTPUT Gewenst aantal informatielijnen die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken werkgever en het desbetreffende kwartaal Gewenst aantal informatielijnen die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken combinatie van werkgever (RSZinschrijvingsnummer), werkgeverscategorie en kwartaal Gewenst aantal informatielijnen die in de LATG terug te vinden zijn voor de opgegeven driemaandelijkse personeelsstaat Gewenst aantal informatielijnen (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken werkgever en het desbetreffende kwartaal LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1995

35 * Aantal lijnen LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /04/1995

36 * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Vervolg antwoord * Aantal lijnen * RSZ-inschrijvingsnummer * Kwartaal (periode opvraging) * Werkgeverscategorie * Werknemerscode * Vervolg antwoord * Aantal lijnen Gewenst aantal informatielijnen (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LATG terug te vinden zijn voor de betrokken combinatie van werkgever (RSZ-inschrijvingsnummer), werkgeverscategorie en kwartaal Gewenst aantal informatielijnen (vertrekkende van laatste lijn in het vorige antwoord) die in de LA TG terug te vinden zijn voor de opgegeven driemaandelijkse personeelsstaat CODES EN GEGEVENS IN HET ANTWOORD 'L802' Voor een overzicht van de inhoud van de gegevens in de prefix, verwijzen wij u naar de brochure 'Gebruik van de nieuwe prefix (A1) met entiteit formulier'. Input * RSZ-inschrijvingsnummer Identificatienummer van de werkgever * Jaar en kwartaal Deze wordt door de RSZ afgeleid uit de periode opvraging van de prefix. Formaat : JJJJK * Ingegeven werkgeverscategorie Werkgeverscategorie (facultatief) die in de vraag werd ingevuld Indien de werkgeverscategorie niet werd ingevuld in de vraag staat deze zone op blanco * Ingegeven werknemerscode Werknemerscode (facultatief) die in de vraag werd ingevuld Indien de werknemerscode niet werd ingevuld in de vraag staat deze zone op blanco LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /04/1995

37 Vervolg antwoord * Vervolg antwoord Dit komt enkel voor als het aantal gevonden informatieregels hoger is dan het gewenst aantal lijnen; dit aantal wordt afgeleid uit de inhoud van de voorlegging. Het vervolg antwoord vormt de toegangssleutel voor het vervolg van het antwoord op de gestelde vraag. Daartoe stelt men dezelfde vraag en voegt men de werkgeverscategorie, de werknemerscode en het toegangsnummer van het laatst gevonden voorkomen aan de vraag toe. - Werkgeverscategorie - Werknemerscode - Toegangsnummer LATG : Om het vervolg van het antwoord op een vraag te bekomen, moet het toegangsnummer LATG in een nieuwe vraag ingevuld worden, vergezeld van de werkgeverscategorie en de werknemerscode van de laatste informatieregel in het vorige antwoord (= vervolg antwoord). Aantal * Totaal aantal gevonden informatieregels Totaal aantal informatieregels die in de LATG gevonden werden voor de opgegeven combinatie van RSZ-inschrijvingsnummer, werkgeverscategorie en werknemerscode. Het aantal wordt enkel bij de eerste aanvraag meegedeeld (het wordt niet meer vermeld bij "vervolg antwoord"). Indien dit aantal groter is dan 99, wordt het niet meer geïncrementeerd. Voor een raadpleging van alle werknemers wordt aanbevolen gebruik te maken van een "batch"- procedure. * Aantal meegegeven informatieregels : Deze teller duidt aan hoeveel informatieregels er worden meegestuurd in het antwoord. Het minimum aantal is bijgevolg nul en het maximum aantal is gelijk aan het aantal dat wordt afgeleid uit de zone 'gewenst aantal lijnen' die in de voorlegging is vervat. Overzicht personeelssta(a)t(en) * Aanduiding van de personeelsstaat : Werkgeverscategorie Werknemerscode * INSZ: Identificatienummer van de Sociale Zekerheid * Toegangsnummer LATG (DNRB) Dit nummer laat een rechtstreekse toegang tot de LATG-databank toe. Zie ook raadpleging LATG en RSZ-werkgeversrepertorium L /04/1995

38 * Referentienummer LATG (LSDNR) Duidt de situatie (historiek of meest recente situatie) van een aangiftelijn aan. * Code validering ASLK = '1' indien de ASLK de identificatiegegevens heeft nagekeken. Zo niet is deze code gelijk aan 'O'. * Code archivering '0' : niet-gearchiveerde gegevens; '1' : gearchiveerde gegevens. * Taalstelsel : [ Enkel wanneer het K.B. van 18 juli 1966, art. 52, par.1 van toepassing is! ] Deze code laat toe vast te stellen of de werknemer vermeld is op een Nederlandstalige, een Franstalige of een Duitstalige personeelsstaat. 'N' : Nederlandstalige personeelsstaat 'F' : Franstalige personeelsstaat 'D' : Duitstalige personeelsstaat * Notie "onderneming in moeilijkheden" : Deze notie laat toe aan te duiden of een onderneming al dan niet door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid erkend is als onderneming in moeilijkheden, in de zin van de wetgeving op het conventioneel brugpensioen. Een onderneming in moeilijkheden houdt in dat de werknemerscode 79 niet aanwezig kan zijn. '0' : niet in moeilijkheden '1' : in moeilijkheden * Notie "onderneming in herstructurering" : Deze notie laat toe aan te duiden of een onderneming al dan niet door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid erkend is als een onderneming in herstructurering, in de zin van de wetgeving op het conventioneel brugpensioen. '0' : niet in herstructurering '1' : in herstructurering * Naam en voornaam (zoals gekend in de LATG) Naam c.q. voornaam van de werknemer zoals die in de LATG gekend is. * Geslacht van de werknemer (zoals gekend in de LATG) : '1' : Mannelijk '2' : Vrouwelijk * Werkgeversnummer Sociaal Secretariaat : Identificatienummer van de werkgever binnenin een Erkend Sociaal Secretariaat. * Werknemersnummer Sociaal Secretariaat of werkgever : Identificatienummer van een werknemer gebruikt door een werkgever of een Erkend Sociaal Secretariaat LATG en werkgeversrepertorium van de RSZ L /03/1996

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/068 BERAADSLAGING NR. 15/028 VAN 5 MEI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/114 BERAADSLAGING NR. 08/029 VAN 3 JUNI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN ACTIRIS VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/110 BERAADSLAGING NR. 14/057 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/171 BERAADSLAGING NR. 14/093 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon)

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/060 BERAADSLAGING NR 10/033 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/199 BERAADSLAGING NR. 12/052 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 29/11/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/099 BERAADSLAGING NR. 15/037 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET VLAAMS DEPARTEMENT

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIVA

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIVA GEBRUIKERSHANDLEIDING SIVA Versie 20/12/2006 Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Algemene informatie... 4 2.1. Inlogprocedure... 4 2.2. Werkwijze bij consulteren... 4 2.3. Veel voorkomende knoppen en linken...

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op de aanvraag van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu; TC/00/123 BERAADSLAGING NR. 01/06 VAN 6 MAART 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN HET FEDERAAL MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU VOOR DE OPRICHTING EN HET BEHEER VAN DE OASIS DATABANK

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 28/05/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/099 BERAADSLAGING NR. 08/028 VAN 3 JUNI 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VZW

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/179 BERAADSLAGING NR. 14/098 VAN 7 OKTOBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006;

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006; SCSZ/06/146 1 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE BETONINDUSTRIE,

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8 simulaties scenario 8 Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma van de werkloosheidsuitkeringen Datum : 08/05/2002 Verwijzingen : simulationsscenario8 (Mei 2002).doc Bron

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster.

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. Het is de kritische lectuur van een RIP-bericht m.b.t. een rechthebbende (rolcode 101 in

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN

1. BEPALING VAN DE WERKLOZEN DIE HET RECHT OP EEN INSCHAKELINGSUITKERING NA 36 MAANDEN VERLIEZEN Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 28.05.2015 onze ref. II/A/997/79ter/JOB-IVB uw ref. contact Johan Buyck Isabelle Van den Bossche telefoon

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid Sociaal risico werkloosheid Simulaties van scenario 3 Datum : 01-07-2003 Referentie : simulaties scenario 3 Bron: Sector Werkloosheid 1 Inleiding Dit document bevat de simulaties uitgewerkt door de sector

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998.

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998. CS/98/135 BERAADSLAGING NR. 98/80 VAN 1 DECEMBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE KRUISPUNTBANK VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ IN HET KADER VAN

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/032 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Handleiding BE Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Inhoudstafel 1. Algemeen...5 1.1. Waarover gaat het?...5 1.2. Wat is de rol van de Belgische klant?...5 2. Waar vindt u de toepassing Limosa?...6 2.1. Ga naar

Nadere informatie

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact:

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact: Unieke Werfmelding Batchverzending: notificatie Contact: h30bis@smals.be 1. Introductie...2 2. Notificatie...3 Algemeen deel...3 De interne referentie die u bij de verzending hebt gecommuniceerd...3 Referentie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/269 BERAADSLAGING NR. 13/128 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/088 BERAADSLAGING NR. 14/043 VAN 3 JUNI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/99/63 ADVIES Nr. 99/03 VAN 4 MEI 1999 IN VERBAND MET EEN GEZAMENLIJKE ADVIESAANVRAAG DOOR DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULeuven) EN DOOR DE UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) VOOR HET BEKOMEN

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud 1) Inleiding...2 2) Wetgeving...2 3) Historiek...2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?...2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4 Sociaal Risico werkloosheid Simulaties van scenario 1 en 4 Datum : 01/12/2004 Refertes : simulaties scenario 1 en 4 Bron : Sector werkloosheid Simulatie scenario 1en 4 versie van 01/12/2004 page - 1 -

Nadere informatie