Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg LWT/VM2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg LWT/VM2"

Transcriptie

1 Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg LWT/VM2

2

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Belangrijke data Examentraining Regels examinering Tijdens het examen Einde van het examen Onregelmatigheden Hulpmiddelen Rooster Examentrainingen VM Centraal Schriftelijk & Praktisch Examen Examengroepen VM Rooster Centraal Schriftelijk & Praktisch Examen VM Rooster Centraal Digitaal (Schriftelijk) Examen BL en VM2 1 e tijdvak Geslaagd of gezakt? Rooster Centraal Schriftelijk Examen 2 e tijdvak Diplomauitreiking Samenvatting examenreglement Verklarende woordenlijst Examencommissie VMBO GROEN Sneek

4 1. Voorwoord Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Hier voor jullie ligt de examengids voor de BLVM2 van cohort Deze examengids bevat de informatie over het examen en het vervolg hierop. Lees dit goed door en bewaar dit, zodat je het nog eens na kunt kijken en niets vergeet. De leerlingen van de BL en KL doen dit jaar hun centrale examen digitaal. Als school hebben we hier al ruime ervaring mee. Er zijn voor elk AVO vak meerdere oefenexamens aanwezig, zodat de leerlingen goed voorbereid worden op het doen van examen met de computer. Achterin deze gids staat een verklarende woordenlijst, hierin zijn ook alle afkortingen opgenomen. Alvast Succes, Het VMBO team 2. Belangrijke data Datum Activiteit Woensdag 1 april maandag 30 maart De absolute deadline voor het inleveren van dse 7: al je toetsen, verslagen enz. moeten dan ingeleverd en beoordeeld zijn. Als je voor dse 7 een herkansing wilt doen, vraag je uiterlijk 1 april bij je coach je herkansing aan. Start het CSPE. Het rooster volgt verderop in deze examengids. dinsdag 7 april Cijferbespreking dse 7. woensdag 8 april Maandag 13 april woensdag 15 april maandag 20 april Er wordt door de examencommissie gekeken of je nog herkansingen voor het totale schoolexamen krijgt. Indien dit het geval is, krijgen jij en je ouders op donderdag nog een mail. Deze verplichte herkansingen vinden plaats op woensdag 15 april. Start verplichte examentraining. Het rooster hiervoor staat verderop in deze examengids. Herkansing van dse7 en de verplichte Herkansing start om 8:30u in lokaal 15. Op 20 april wordt het examendossier dse 7/ SE aan de leerling uitgereikt. Deze wordt uiterlijk 28 april 2015 ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s) bij de administratie ingeleverd. 4

5 dinsdag 28 april Vrijdag 1 mei Maandag 11 mei Woensdag 13 mei dinsdag 26 mei Woensdag 3 juni Woensdag 10 juni Donderdag 11 juni Vrijdag 12 juni Uiterlijk dinsdag 28 april is je examendossier ondertekend bij de administratie ingeleverd. Hierna worden de cijfers naar de inspectie doorgestuurd. De laatste vrijdag voor de meivakantie, 1 mei, vindt het afsluitende schoolreisje naar Walibi plaats (op basis van inschrijving). Vervolg verplichte examentraining! Start van het digitalecse voor de BL en de KLleerlingen. En start CSE voor de GL leerlingen Vandaag is het laatste examen in TV1. Voorlopige normering CSPE s. Herkansing dag voor CSPE. Indien je met de voorlopige normering een onvoldoende hebt voor een praktijkvak, moet je deze vandaag herkansen (geldt niet voor GL) Uitslag bepaling TV1. Boeken, kluissleutel en ophalen voorlopige cijferlijst tussen u (rooster volgt nog). Indien je wil herkansen/herprofileren, geef je dit aan door uiterlijk 14:00u je voorlopige cijferlijst, in gevuld en ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s), bij de administratie in te leveren. De overige leerlingen leveren uiterlijk 18 juni hun ondertekende cijferlijst in bij de administratie. dinsdag 16 juni Donderdag 18 juni vrijdag 26 juni dinsdag 30 juni Start van TV2 (herkansing). Uiterlijke inleverdatum voor de voorlopige cijferlijsten, ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s), bij de administratie. Uitslag bepaling TV2. BBQ en diplomauitreiking. 5

6 3. Examentraining Het spreekt voor zich dat je jezelf goed voorbereidt op het examen. Natuurlijk ben je al druk bezig voor de verschillende vakken thuis goed te leren en te oefenen. Hiervoor kun je gebruik maken van de volgende sites: en examen.kennisnet.nl/vmbo Om je nog beter voor te bereiden, worden er verplichte specifieke examentrainingen gegeven. De andere lessen vervallen dan en je kunt je volledig richten op de eindexamens. Zorg dat je steeds op tijd en goed voorbereid bent bij deze trainingen. Het rooster voor deze examentrainingen vind je verderop in deze examengids. 4. Regels examinering Hieronder staan in het kort een aantal belangrijke regels rondom de examens. Verderop in deze gids, onder punt 12, vind je een samenvatting van het complete examenreglement. De tijden van de examentraining, CSPE s en CSE s staan verderop in deze gids vermeld. Zorg ervoor dat je 15 MINUTEN VAN TE VOREN in het examenlokaal aanwezig bent! Als je meer dan een half uur te laat komt, mag je niet meer meedoen aan het examen waarvoor je te laat bent. Als je één keer te laat komt voor het examen kun je dat examen later nog herkansen tijdens de herkansingsperiode. Je verliest dan wel je enige herkansing. Als je twee keer meer dan een half uur te laat komt (zonder geldige reden) ben je gezakt. Als je een examen om een geldige reden niet kunt maken, mag je dat examen in het tweede tijdvak (= herkansingstijdvak) maken. Wat een geldige reden is, wordt door de examencommissie bepaald. Als je weet dat je een examen niet kunt maken, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de teamleider bovenbouw. Begin niet aan een examen, als je denkt dat je bijvoorbeeld te ziek bent om een examen te maken. Het is vrijwel onmogelijk om een examen, waaraan je eenmaal begonnen bent, opnieuw te mogen maken. 6

7 4.1 Tijdens het examen Je mag geen tas en geen mobiele telefoon meenemen in het examenlokaal. Tijdens het uitdelen van de opgaven en het maken van het examen moet het stil zijn in het examenlokaal. Wanneer je tijdens een examen naar het toilet moet of onwel wordt, kun je onder begeleiding het lokaal verlaten. De examens moeten op papier van school gemaakt worden. Bij de digitale examens mag je kladpapier van school gebruiken. Hier zet je wel je naam op en het papier lever je in als je klaar bent. Het kladpapier mag het examenlokaal niet verlaten. Zorg dat je iets te drinken hebt (een flesje water o.i.d) tijdens het examen. Als je tijdens het examen achter de computer zit, mag je niet eten of drinken. 4.2 Einde van het examen Als je klaar bent, lever je je werk in bij een toezichthouder. Ook het kladpapier moet je inleveren. Je mag de examenruimte alleen met toestemming van een toezichthouder verlaten. Dit kan op een aantal momenten tijdens het examen. Neem een leesboek mee, zodat je anderen niet stoort als je moet wachten tot je weg mag. 4.3 Onregelmatigheden Wanneer je je tijdens het examen schuldig maakt aan onregelmatigheden (bv. spieken), kan de voorzitter van de examencommissie maatregelen nemen (bv. verbieden andere examens te maken). Een onregelmatigheid wordt onmiddellijk aan de examencommissie gemeld. 7

8 5. Hulpmiddelen Bij een aantal examens mag je hulpmiddelen gebruiken. Deze staan in onderstaande tabel genoemd. Ook staat erbij of de hulpmiddelen op school zijn, of dat je hier zelf voor moet zorgen. Tijdens het examen mogen geen hulpmiddelen worden uitgewisseld!!! Soort hulpmiddel Bij welk vak Wie zorgt hiervoor Rekenmachine (niet grafisch) Schrijfmateriaal pen Tekenpotlood Passer Liniaal, geodriehoek, windroos Gum Alle vakken Leerling BINAS 2 e editie Nask School Woordenboeken En/Ne, Ne/En Woordenboeken Du/Ne, Ne/Du Engels Duits Leerling Leerling Woordenboek Nederlands Bij alle schriftelijke examens! (NIET bij CSPE)! Leerling 8

9 6. Rooster Examentrainingen VM2 De examentraining is verplicht voor alle examenleerlingen Datum Tijd Vak Plaats Ma 13 april 10:30 Nederlands 9 Wo 15 april 8:30 Herkansing dag 15 Ma 20 april 10:30 Nederlands 9 Ma 11 mei 8:30 Nederlands 9 7. Centraal Schriftelijk & Praktisch Examen 7.1 Examengroepen VM2 Vak Groep 1 Groep 2 Groen en Recreatie Dier en Welzijn (P) Jonathan Walta Jelmer Hazenberg (BL) Marco Oppenhuizen (BL) Tsjalling Faber (BL) Daniël Kroese (BL) Lucas Zwolle (KL) Gatze Bakker Hindrik Thys Haringsma Arie Willem Snoek Sjoerd Ynze Sterkenburgh Obe Veltman 7.2 Rooster Centraal Schriftelijk & Praktisch Examen VM2 Datum Tijd Vak Groep Start lokaal Woensdag 15 april 12:3016:10 Groen en Recreatie 1 kas 11:3016:30 Dier en Welzijn productie 1 19 Dinsdag 21 april 8:3013:30 Dier en Welzijn productie

10 8. Rooster Centraal Digitaal (Schriftelijk) Examen BL en VM2 1 e tijdvak Leerlingen met een dyslexieverklaring, hebben recht op een half uur extra tijd bij hun CSE. Zij krijgen ook een speciale versie van het digitale examen, waarbij de tekst voorgelezen kan worden. Het rooster voor het CSE staat hieronder: Datum Tijd Vak Plaats Woensdag 13 mei u u Nederlands 4.1 en 4.2 Nederlands 4.3 OLC OLC Maandag 18 mei u u Wiskunde 4.1 en 4.2 Wiskunde 4.3 OLC OLC Dinsdag 19 mei u u Biologie Nask1 OLC Woensdag 20 mei u u Engels 4.1 en 4.2 Engels 4.3 OLC 10

11 9. Geslaagd of gezakt? Je bent geslaagd als je: de vakken CKV en LO voldoende afgerond hebt. Voor je stage moet je een voldoende of een goede beoordeling hebben. de eindcijfers met één van de volgende omschrijvingen overeenkomt: voor Nederlands en je beroepsgerichte vak een 6 of hoger Rekentoets gedaan Op donderdag 11 juni wordt de uitslag van het 1 e tijdvak bekend gemaakt. GESLAAGD / NIET GESLAAGD 1 e tijdvak Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent!! donderdag 11 JUNI Indien je niet in het 1 e tijdvak geslaagd bent, word je tussen uur door je coach gebeld. Na uur wordt op de schoolwebsite de lijst met geslaagden bekend gemaakt. VRIJDAG 12 JUNI Ophalen voorlopige cijferlijsten tussen 10:00 12:00 uur (rooster volgt). Als je moet/wilt herkansen, geef je vrijdag 12 juni voor 14:00u aan in welk vak je dit wilt gaan doen. Door je voorlopige cijferlijst ingevuld en ondertekend bij de administratie in te leveren. Voor degene die niet gaan herkansen moeten deze cijferlijsten uiterlijk donderdag 18 juni uur ondertekend worden ingeleverd, anders kunnen we geen diploma uitdraaien of herexamen aanvragen. HERKANSING 2 e tijdvak UITSLAG 2 e tijdvak Je hebt recht op één herkansing in het tweede tijdvak. Ook als je geslaagd bent, mag je herkansen (herprofileren). Bij herkansingen telt altijd het hoogste cijfer. Als je gezakt bent en nog de mogelijkheid hebt om via een herkansing te slagen, overleg dan goed met school. Herkansers en herprofileerders ontvangen allemaal vrijdag 26 JUNI tussen uur telefonisch bericht. 11

12 10. Rooster Centraal Digitaal (Schriftelijk) Examen 2 e tijdvak Het CSE van het tweede tijdvak is op 18 juni. Datum Tijd Vak Plaats Donderdag 18 juni 10:00 11:00u wiskunde tot 11:30u Nederlands, engels, wiskunde, biologie, nask1 OLC 11. Diplomauitreiking De diplomauitreiking is op: Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: uur BBQ voor leerlingen en docenten (opgave en betaling vooraf) uur Ontvangst ouders en andere geïnteresseerden uur Officiële gedeelte uitreiken van de diploma s uur Receptie onder het genot van een hapje en een drankje U ontvangt t.z.t. een officiële uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst. 12

13 12. Samenvatting examenreglement Samenvatting examenreglement VMBOgroen Nordwin College. (Cohort ) 13

14 Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor wordt verwezen naar het volledige document. Dit volledige document is te verkrijgen bij de directeur van de school. Deze samenvatting is geschreven om voor leerlingen in korte, eigentijdse taal de belangrijkste regels aan te geven, Leeuwarden, september

15 Voorwoord. Examen doen is als het spelen van een wedstrijd. Net als bij een wedstrijd zijn er bij een examen een aantal spelregels waaraan je je moet houden. Die spelregels zijn vastgelegd in een examenreglement. De taal die daarbij gebruikt is vertelt heel precies wat wel en wat niet mag, maar is minder prettig te lezen. Daarom is deze samenvatting gemaakt. De samenvatting is wat minder precies, en daarom niet officieel, maar leest een stuk makkelijker. Hij is bedoeld voor jullie, de leerlingen die examen doen, om op die manier gemakkelijk te kunnen lezen waar je op moet letten bij het doen van examen, wat is belangrijk, wat mag wel en wat niet. Ook hier lijkt het weer op een wedstrijd. Van de meeste sporten weet je wel ongeveer de regels, maar je zit nooit met de officiële regels op je knie naar een wedstrijd te kijken. Alleen als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als er een overtreding wordt begaan, dan moeten de regels precies volgens het officiële boekje worden toegepast. Daarvoor is er een scheidsrechter en eventueel een strafcommissie. Bij het examen op school is de toezichthouder de scheidsrechter en de examencommissie de strafcommissie. Net als bij sport is er ook een commissie van beroep die beslissingen van de commissie opnieuw kan beoordelen. Daarnaast is er ook een jury. In de sport zie je dat bijvoorbeeld bij kunstrijden op de schaats of bij turnen. Je kunt dit vergelijken met de docenten die je examenwerk moeten beoordelen. Het oordeel van de jury staat vast. Zo is het ook bij het beoordelen van examenwerk. Naast de spelregels is er de inhoud van het spel. Wat weet je van het spel zelf, hoe goed beheers je iets, wat is je tactiek en hoe is je techniek. Ook wordt van tevoren aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe dat beoordeeld wordt. Al deze zaken staan beschreven in een Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA genaamd. Bij deze samenvatting van het examenreglement wordt zo nu en dan verwezen naar het PTA. (Elk jaar wordt op school een nieuw PTA uitgereikt.) Hieronder vind je de belangrijkste regels weergegeven. Voor alle duidelijkheid zeggen we nogmaals dat als je precies wilt weten hoe de regels zijn dan moet je een officieel examenreglement lezen. Dit is te verkrijgen bij de directeur van de school. De directeur 15

16 1 Welke vakken moet/kun je kiezen? Vakken Basisberoepsgerichte leerweg Verplichte vakken: Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer CKV Lichamelijke opvoeding rekentoets Reg. LWT Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Verplichte keuze: Biologie of Natuurkunde Eén van de vakken: plantenteelt dierhouderij vap groen Bloemschikken Landbouwbreed# ICT toepassing Vrije keuze: Eén van de vakken * : plantenteelt dierhouderij vap groen bloemschikken agr. techniek agr.economie Duits Algemene Economie Natuurkunde of Biologie * Overig afhankelijk van de trajectruimte * als dit nog niet bij verplichte keuze is gekozen Waar een kruisje staat is het vak verplicht of moet er beslist een keuze worden gemaakt. Bij een streepje kan niet worden gekozen. NB! De rekentoets is verplicht als onderdeel van het examen, maar telt (nog) niet mee voor zakken of slagen. 16

17 2 Keuze van de leerweg Voor je aan klas 3 begint kies je eerst een leerweg waarin je examen doet. Afhankelijk van de keuzes die de school aanbied kun je ook examen doen in een vak van een hogere leerweg als je erg goed bent in dat vak. Als je denk dat dit voor jou geldt bespreek dit dan met je mentor en/of decaan. (Een voorbeeld; Je kiest voor de basisberoepsgerichte leerweg, maar je bent erg goed in Engels. Dan kun je vragen om je lessen Engels en je examen Engels op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen en af te leggen.) 3 Andere verplichte onderdelen van het examen. Naast de vakken die je (al dan niet verplicht) heb gekozen zijn er nog enkele zaken waaraan je ook moet voldoen wil je een diploma kunnen halen. Zo moet je tenminste 2 praktische opdrachten van minimaal 10 uren met een voldoende hebben gemaakt. Wat dit precies inhoudt staat beschreven in het PTA. Verder moet je tijdens je opleiding een aantal handelingen hebben uitgevoerd. Ėén van die handelingen moet gaan over oriëntatie op toekomstig werken, de andere kunnen gewone handelingen bij praktijklessen of stage zijn of het maken van een werkstuk bij een theorievak. Voor het LWT zijn dit geen aparte eisen. Daar wordt er vanuit gegaan dat dit automatisch in het programma (met veel praktijk) zit. Zit je in de gemengde leerweg dan moet je bovendien een sectorwerkstuk maken. Dit werkstuk moet met een voldoende worden afgesloten. 4 Hoe verloopt het examen? Het examen duurt in totaal 2 jaren. Dit betreft de derde en de vierde klas. Tijdens deze perioden zul je steeds proefwerken, praktijkopdrachten, werkstukken, enz. maken die meetellen voor het examen. (Dus je verzamelt 2 jaar lang cijfers die meetellen). Het examen bestaat uit 2 delen: het schoolexamen en het centraalexamen. Het schoolexamen omvat alle proefwerken, opdrachten, werkstukken, enz. die je krijgt van je eigen leraar. Het centraal examen wordt landelijk vastgesteld. De eigen leraar beoordeelt het wel, maar er is ook nog iemand van een andere school die het beoordeelt. Het schoolexamen loopt gedurende de gehele 2 jaren van de examenperiode tot 1 week 1 ) voor het landelijke examen. Het landelijke examen vindt grotendeels plaats in de maand mei van het vierde leerjaar. 1) Dit geldt voor alle vakken met een landelijk examen. 17

18 5 Wat moet je precies weten en kunnen? Er bestaat een landelijk vastgesteld examenprogramma van elk vak. De leraren hebben dit vertaald naar een PTA en eventueel leerwijzers. In het PTA staat kort wat je moet weten en kunnen. De leerwijzer is daarvan een uitwerking. Er staat wat uitvoeriger en ook minder formeel wat je moet weten en kunnen. Ook wordt er in aangegeven hoe en wanneer er getoetst wordt of wanneer je een werkstuk klaar moet hebben. Aan het begin van elke nieuwe periode bespreekt je docent het PTA en/of de leerwijzer. 6 Uitzonderingen In enkele speciale gevallen kan de examencommissie uitzonderingen voor een leerling maken als het gaat om de examenstof en de manier waarop het examen verloopt. Als je denkt dat je voor een uitzondering in aanmerking komt dan kun je het beste contact opnemen met je directeur of de secretaris van de examencommissie. (Een voorbeeld van een uitzondering is het vragen van wat extra tijd bij de landelijke theorieexamens als je dyslectisch bent. Dit moet wel op tijd gevraagd worden en gepaard gaan met een rapport van een deskundige!) 7 Wat moet je doen als je niet kunt deelnemen aan een examen? Als je ziek bent of anderszins verhinderd om deel te nemen aan een examen of een onderdeel daarvan, (elke toets is een onderdeel) dan moet je dat (van tevoren) telefonisch melden. De directeur kan je vragen om dit binnen enkele dagen schriftelijk te bevestigen. Ben je verhinderd dan kun je na akkoord van de directeur je examen(s) later inhalen 2 ). Voor wat betreft schoolexamens wordt dit door je leraar geregeld. Deze zal je in de regel een vervangend schoolexamen laten maken. Gaat het om centrale examens dan hangt het af van de momenten waarop deze examens worden afgenomen. We kennen 3 tijdvakken. Het eerste is in mei, dan doen bijna alle leerlingen examen. Het tweede is in juni, voor de meeste is dit de herkansingsperiode. De derde periode is in augustus en vindt niet op de eigen school plaats maar ergens centraal in het land. 2 ) Inhalen is iets anders dan herkansen. Als je een examen inhaalt dan heb je het eerste examen gemist. Voor dit missen moet je wel een zeer goede reden hebben (bijv ziek zijn). 18

19 8 Regels bij de centrale (landelijke) examens. je moet 10 minuten voor het examen aanwezig zijn. als je meer dan een half uur te laat bent mag je niet meer aan het examen deelnemen. Afhankelijk van de reden krijg je later eventueel een nieuwe kans. mobiele telefoons, tassen en jassen e.d. mogen niet mee in de examenruimte. de examens moeten op papier van school gemaakt worden. schrijfwerk moet met pen gebeuren, tekenwerk en CvE meerkeuze vragen met potlood je mag de examenruimte alleen met toestemming van de toezichthouder verlaten. je mag in de examenruimte niet met andere kandidaten praten. als je klaar bent dan lever je je werk in bij één van de toezichthouders. door aan het examen deel te nemen geef je aan dat je op de hoogte bent met de regels die gelden bij het examen. 9 Als er iets fout gaat? Als je merkt dat er iets fout gaat meld je dat direct bij je docent of bij de directeur. Als je opzettelijk iets verkeerd doet bij de examens dan kan de directeur maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn de volgende: je krijgt het cijfer 1 voor het gemaakte werk,of je mag niet verder aan het examen deelnemen, of reeds gemaakte toetsen worden ongeldig verklaard, je zult die dan over moeten maken. Ben je het niet eens met de genomen maatregelen dan kun je beroep aantekenen. Dit moet binnen 3 dagen nadat je de maatregelen schriftelijk bevestigd hebt gekregen. Beroep aantekenen moet op het volgende adres: Commissie van Beroep Examenaangelegenheden Postbus BL Leeuwarden 19

20 10 Wanneer ben je geslaagd? In het PTA staat aangegeven hoe je cijfers worden berekend. Als alle cijfers vaststaan dan kan beoordeeld worden of je geslaagd bent. Hiervoor gelden de volgende regels voor BL (geen LWT) KL en GL: alle eindcijfers zijn een 6 of hoger het gemiddelde van de centrale examens 5,5 is (excl. de rekentoets) je hebt maximaal 1 vijf als eindcijfer en de overige eindcijfers zijn een 6 of hoger je hebt maximaal 1 vier als eindcijfer en tenminste 1 zeven of hoger als eindcijfer, terwijl de andere vakken een eindcijfer van 6 of hoger hebben je hebt maximaal 2 vijven als eindcijfer, van de overige cijfers moet er 1 eindcijfer een zeven of hoger zijn en de andere eindcijfers een 6 of hoger, bij de Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg telt het eindcijfer van je beroepsvak dubbel! voor de vakken CKV en Lichamelijke Opvoeding en voor de praktische opdrachten en/of het sectorwerkstuk (GL) moet je de kwalificatie voldoende of goed hebben behaald de rekentoets is afgelegd Voor BL LWT variant: Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer hebt behaald; ten minste een 6 voor het beroepsvak hebt behaald voor de ICT toepassingen voldoende of hoger (de ICT toepassingen kunnen verwerkt zijn in het examen voor Nederlands of het beroepsvak) de rekentoets is afgelegd 20

21 11 Herkansing a. Schoolexamens De examentijd (klas 3 en 4) wordt verdeeld in een aantal perioden. Dit wordt vermeld in het PTA. Per periode mag je in maximaal 2 vakken herexamen doen als je cijfer op dat moment niet aan de slaagregels van punt 9 voldoen. Je docent stelt vast over welke leerstof je herexamen gaat en welk(e) cijfers daardoor worden vervangen. Ook voor de vakken waarin je met goed of voldoende beoordeeld wordt kun je een herexamen afleggen. Het is het beste dat je zelf aan je docent vraagt of je herexamen mag doen. b. Centrale (theorie) examens Ι (cse) Je mag, nadat de voorlopige einduitslag bekend is, in maximaal 1 vak herexamen doen. Je moet dit binnen 1 werkdag, nadat de voorlopige uitslag bekend is schriftelijk vragen bij je directeur. Bij dit herexamen telt het hoogste cijfer. c. Centrale (schriftelijk en praktijk) examens ΙΙ (CSPE) Los van je recht om 1 centraal theorieexamen over te mogen doen mag je als je de basis of kaderberoepsgerichteleerweg (BB en KB) volgt het centrale praktijk examen of (in overleg) een deel daarvan overdoen. NB! Een BB of KBleerling mag dus in 2 vakken herexamen doen voor het centraal examen. In een AVOvak (Ned.,Eng.,wisk.,bio.,nask.) en het CSPE (of een deel van het CSPE). Een GLleerling mag maar in 1 vak herexamen doen. Of in een AVOvak (Ned.,Eng.,wisk.,bio.,nask.,Duits of alg.economie ) of het CSPE. d. Rekentoets De rekentoets mag je 1 x herkansen (los van andere herkansingen) 12 Slot Voor alle duidelijkheid willen we nogmaals opmerken dat je hier te maken hebt met een samenvatting van het echte examenreglement in omgangstaal. Je kunt daarom aan dit document geen rechten ontlenen, daarvoor moet je het echte examenreglement hebben. Dit kun je altijd opvragen bij de directeur of de secretaris van de examencommissie. Mochten er onduidelijkheden zijn over bepaalde zaken dan beslist de directeur. 21

22 13. Verklarende woordenlijst dse SE CSPE CSE De cijfers die je in klas 3 en 4 haalt, tellen mee voor het examen. Je examencijfers worden dan dsecijfers genoemd. dse staat voor deelschoolexamen. In klas 3 krijg je voor elk vak 3 dse cijfers. In klas 4 krijg je voor elk vak 4 dse cijfers. Aan het einde van de 4 e klas heb je 7 dse cijfers per vak. Het gemiddelde van deze 7 cijfers is je SchoolExamen cijfer voor dat vak. Dit SEcijfer telt voor 50% mee in de berekening van je eindcijfer. Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Examenvorm voor het centraal examenprogramma voor de beroepsgerichte vakken. Vaktheorie en praktijk worden in dit examen getoetst. Centraal Schriftelijk Examen. 1 e tijdvak 1 e examenperiode. Vindt plaats in de 2 e helft van mei. In deze periode worden voor iedereen alle examens van de theorievakken afgenomen. 2 e tijdvak 2 e examenperiode. Vindt plaats in de 2 e helft van juni. Dit tijdvak is bedoeld voor herkansingen of voor leerlingen die door overmacht tijdens het eerste tijdvak één of meerdere examens niet konden afleggen. Surveillant/ Herkansen Herprofileren Degene die de examens afneemt. Hij/zij legt uit hoe het afnemen van het examen verloopt en houdt toezicht tijdens het examen en controleert of alles volgens de regels verloopt. Je hebt recht op 1 herkansing. Dit betekent dat je 1 examen over mag doen. Het hoogste cijfer telt. Als je niet in 1x geslaagd bent, kun je door een herkansing alsnog proberen te slagen. Ook als je wel geslaagd bent, kun je herkansen. Dit noemen we herprofileren. Je doet dan een examen over om één van je cijfers te verbeteren (bv. een onvoldoende in een voldoende willen veranderen). 22

23 14. Examencommissie VMBO GROEN Sneek Voorzitter: Secretaris: Administratieve ondersteuning: Adres: dhr. C.T.J Bruin mevr. P. de Vries/ mevr. G. Agema mevr. C. Mulder Examencommissie VMBO GROEN Sneek Harste J Sneek Mevr. G. van der wal Mevr. B van der Zee Mevr. G. Agema Dhr. P. Visser Mevr. S. Duyve Mevr. M. de Jong Mevr. Hoeksema Nederlands Nederlands Nederlands Engels / Duits Engels Wiskunde Wiskunde Mevr. P. de Vries Nask 1 Dhr. B. Bakker Groene techniek Mevr. W. Landman Maatschappijleer 1 Dhr F. Booij Dhr. M. IJkema Dhr. J. de Boer Dhr. R. de Vries Dhr. K. Lever Dhr. H. Bremer Dhr. R. Arisci Dhr. R. Schraa Dhr. G. v.d. Bij Mevr. C. v.d. Berg Mevr. H. Leeflang Dhr. J. Dijkstra LO1 en LO2 Biologie CKV Stagecoördinator Algemene economie / groene economie / Decaan Voeding & Gezondheid Voeding & Gezondheid Dier & Welzijn Dier & Welzijn Bloem & Design Bloem & Design Groen & Recreatie 23

24

Examengids VMBO GROEN Sneek Gemengde Leerweg

Examengids VMBO GROEN Sneek Gemengde Leerweg Examengids VMBO GROEN Sneek Gemengde Leerweg Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Belangrijke data... 4 3. Examentraining... 6 4. Regels examinering... 6 4.1 Tijdens het examen... 7 4.2 Einde van het examen...

Nadere informatie

Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg via VM2

Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg via VM2 Examengids VMBO GROEN Sneek Basisberoepsgerichte Leerweg via VM2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Belangrijke data... 4 3. Examentraining... 6 4. Regels examinering... 6 4.1 Tijdens het examen... 7

Nadere informatie

Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg

Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Belangrijke data... 4 3. Examentraining... 6 4. Regels examinering... 6 4.1 Tijdens het examen... 7 4.2 Einde

Nadere informatie

Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg

Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg Examengids VMBO GROEN Sneek Kaderberoepsgerichte Leerweg Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Belangrijke data... 4 3. Examentraining... 6 4. Regels examinering... 6 4.1 Tijdens het examen... 7 4.2 Einde

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Voorwoord. Beste leerling,

Voorwoord. Beste leerling, Inhoudsopgave Voorwoord 3 Belangrijke data 4 Exameninformatie en tips 5 Digitaal examen 6 Algemene regels rondom het examen. 7 Tijdens het examen 8 Onregelmatigheden en ziekte 9 Hulpmiddelen tijdens het

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11 2017 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 CSPE Pagina 4 CSE Pagina 5 6 Examenregels Pagina 7 9 Examenrooster Basis Pagina 11 Examenrooster Kader Pagina 12 13 Examenrooster TL Pagina 14 Belangrijke data Pagina

Nadere informatie

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

EXAMENGIDS BB - KB - TL. Schooljaar vmbo - Vriezenveen. CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen maart

EXAMENGIDS BB - KB - TL. Schooljaar vmbo - Vriezenveen. CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen maart vmbo - Vriezenveen EXAMENGIDS BB - KB - TL Schooljaar 16- CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen maart 1 Examengids Uitgegeven door: CSG Het Noordik, vestiging vmbo - Vriezenveen Krijgerstraat 7 7671 XW

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 2014 AOC De Groene Welle Maart 2014 EXAMENINFO 2014 VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 1 Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Dit informatieboekje bevat belangrijke wetenswaardigheden,

Nadere informatie

Pius X College. Examen 2014

Pius X College. Examen 2014 Pius X College Examen 2014 Examenrooster van 31 maart 2014 tot en met 18 juni 2014 UITSLAG EXAMENS: woensdag 11 juni 2014 Afgewezen kandidaten ontvangen tussen 15:00 en 16:00 uur persoonlijk bericht. DIPLOMA-UITREIKING:

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 NAAM: KLAS: EXAMENNUMMER: 2014 Examenboek leerling 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen 2 Wat betekenen al die afkortingen? 3 Wat is het eindexamen? 4 Wat is het schoolexamen?

Nadere informatie

Informatie Examen Mei 2017

Informatie Examen Mei 2017 Informatie Examen Mei 2017 4TC1 4TC1 vak lokaal aanvang dinsdag 9 mei Wiskunde OLC 6 11:10 woensdag 10 mei Engels OLC 6 11:10 donderdag 11 mei Nederlands OLC 6 11:10 vrijdag 12 mei Economie OLC 6 11:10

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Iedereen van Het Kwadrant wenst je een succesvol examen toe!

Iedereen van Het Kwadrant wenst je een succesvol examen toe! INFORMATIEBOEKJE LEERLINGEN CENTRALE EXAMENS INLEIDING Beste leerling van klas 4, Hierbij ontvang je een informatieboekje dat betrekking heeft op: Centrale Examens 2015-2016 Het is de bedoeling dat je

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2016-2017 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Voorafgaand aan de examenperiode.6 Afronden schoolexamen Puntjes op de I Checklist CSE.7 Afronding examenperiode tijdvak 1..8

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Informatie Examen Mei 2017

Informatie Examen Mei 2017 Informatie Examen Mei 2017 L4-GL vak lokaal aanvang vrijdag 12 mei Nederlands 029 13:30-15:30 dinsdag 16 mei Engels 029 13:30-15:30 woensdag 17 mei Wiskunde 029 13:30-15:30 donderdag 18 mei Economie 029

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN APRIL - JULI 2017 1 Tijdschema voor Eindexamenperiode 2017 di 18 april woe 19 april do 20 april vr 21 april ma 24 april t/m vr 5 mei ma 8 mei vr 19 mei ma 8 mei

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

EXAMENGIDS BB - KB - TL. Schooljaar vmbo - Vriezenveen. CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen april

EXAMENGIDS BB - KB - TL. Schooljaar vmbo - Vriezenveen. CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen april vmbo - Vriezenveen EXAMENGIDS BB - KB - TL Schooljaar 2015-20 CSG Het Noordik, vestiging Vriezenveen april 20 1 Examengids 20 Uitgegeven door: CSG Het Noordik, vestiging vmbo - Vriezenveen Krijgerstraat

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. SE Pagina 4. CSPE Pagina 5. CE Pagina 6 7. Examenregels Pagina Examenrooster Basis Pagina 12 13

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. SE Pagina 4. CSPE Pagina 5. CE Pagina 6 7. Examenregels Pagina Examenrooster Basis Pagina 12 13 0 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina SE Pagina CSPE Pagina CE Pagina 7 Examenregels Pagina 8 0 Examenrooster Basis Pagina Examenrooster Kader Pagina Examenrooster TL Pagina 7 Wanneer ben ik geslaagd? Pagina

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling,

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling, SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012 Beste eindexamenleerling, Het schooljaar is voor jullie bijna ten einde en we hopen allemaal dat jij straks ook je diploma in ontvangst

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL

EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL 1 Aan de leerlingen van 4BB, 4KB en 4TL Hoogezand, april 2010 Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2010 de volgende mededelingen:

Nadere informatie

E E N G O E D B E G I N...

E E N G O E D B E G I N... Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg Oktober 2012 E E N G O E D B E G I N... In het examenjaar gaat het vaak over: - schoolexamen (SE) - centraal examen (CE) - centraal schriftelijk en praktisch

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2014

Het Centraal Examen 2014 Het Centraal Examen 2014 Voor de leerlingen van het VMBO-BB/LWT Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Informatieboekje Centraal Examen 2014-2015. Locatie Hoevelaken

Informatieboekje Centraal Examen 2014-2015. Locatie Hoevelaken 1. Informatieboekje Centraal Examen BB 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7 Spoorboekje Centrale Examens 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2017

Het Centraal Examen 2017 Het Centraal Examen 2017 Voor de leerlingen VMBO-BB/LWT Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de 1 INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO Beste eindexamenkandidaten, Over drie weken begint voor jullie het examen. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren:

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren: Bergschenhoek, 20 april 2017 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE,

Nadere informatie

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Spoorboekje Centrale Examens 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

STERREN COLLEGE HAARLEM

STERREN COLLEGE HAARLEM STERREN COLLEGE HAARLEM Hierbij ontvang je de exameninformatie 2017. Deze informatie bevat: Lijst met toegestane hulpmiddelen. Protocollen centrale examens. Afspraken tijdens het examen. Overzicht schriftelijke

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2017 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA 2011 VMBO BB/KB/GL/TL

EXAMENPROGRAMMA 2011 VMBO BB/KB/GL/TL EXAMENPROGRAMMA 2011 VMBO BB/KB/GL/TL 1 Aan de leerlingen van 4BB, 4KB en 4TL Hoogezand, april 2011 Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2011 de volgende mededelingen:

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie