Deerns Overzicht 2009 DIT IS EEN UITGAVE VAN DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deerns Overzicht 2009 DIT IS EEN UITGAVE VAN DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS BV"

Transcriptie

1 Deerns Overzicht 2009 DIT IS EEN UITGAVE VAN DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS BV

2 Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn, werkt Deerns aan innovaties op technisch gebied en in de bouw- en beheer processen waarbij we betrokken zijn. Om deze ambities te verwezen lijken investeert het bureau in de ontwikkeling van zijn medewerkers en daarmee in de ontwikkeling en borging van onze kernwaarden: Deskundigheid, Ondernemerschap, Reputatiegerichtheid, Integriteit en Samenwerkingsvermogen. Als vooraanstaande onderneming wil Deerns zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens medewerkers en de samenleving op zorgvuldige wijze dragen. Wie wij zijn en wat we doen Deerns is een topspeler in de conceptontwikkeling, het technisch ontwerp en de realisatiebegeleiding van technische installaties in de gebouwde omgeving. Wij willen als geen ander in staat zijn, de ontwikkeling van duurzame en innovatieve concepten te ver binden met een probleemloze uitwerking daarvan tot een betrouwbare, praktische realisatie - en daarmee bijdragen aan een duurzame, veilige en comfortabele verblijfsomgeving. Naast vele kleine tot zeer kleine opdrachten die Deerns uitvoert voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers, beschouwen wij als onze specialiteit het ondersteunen van complexe organisaties bij het oplossen van complexe technische installatievraagstukken. Organisatie De organisatie van ons bureau is gericht op de markt. Vijf Adviesgroepen werken vanuit onze kantoren in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Maastricht en Nijmegen primair voor onze opdrachtgevers in deze regio s. Vier andere Adviesgroepen, Utiliteitsbouw, Laboratoria/Industrie/Telecom, Luchthavens en Gezondheidszorg, werken vanuit het kantoor in Rijswijk nationaal en inter nationaal voor opdrachtgevers in deze marktsegmenten. De Adviesgroepen bieden dienstverlening op werktuigbouwkundig, elektrotechnisch, bouwfysisch en energietechnisch gebied: conceptontwikkeling, ontwerp, contractering en uitvoerings begeleiding. Daarnaast zijn vanuit Rijswijk drie Expertisegroepen werkzaam, bestaande uit teams van sterk gespecialiseerde en ervaren technici, ontwerpers en ontwikkelaars op de specifieke aandachtsgebieden: Gebruikersinstallaties: Transport & Logistiek, Communicatienetwerken, Beveiliging, Medische en Laboratoriuminrichting; Gebouwexploitatie: Regeltechniek, Gebouwbeheer/-onderhoud, Kostenmanagement; Onderzoek, Bouwfysica en Energie. Deerns Organisatieschema Vestigingen Adviesgroepen Eindhoven Norbert van Berckel Groningen Gerard Kluivingh Maastricht Aad Bijl Nijmegen Laurens Meulendijks Amsterdam Luciano Rodrigues dos Santos Gezondheidszorg Utiliteit Jan Willem van Rijen Xavier Crolla Luchthavens Daan Eijgendaal Laboratoria, Industrie en Telecom Wim Buters Directie Staf Senior Adviseurs Jan Karel Mak Marcel Schellekens Financiën Leon van Dartel Marketing & Communicatie Joyce Riekerk Wim Bosman Cor Prop Eric Stuiver Ruud Jacobs Paul Stoelinga Sjoerd Hora Siccama Daan Eijgendaal Personeel & Organisatie Jeannette Kool Kennismanagement Ids Dijkstra Jules Huyghe Donald Schotel Expertisegroepen Nico Vermeer Jaap Schoenmaker Wouter Kok Alex Jansen Erik Lousberg Business Development Huub van Rooij Exploitatie Andrew Glavimans OBE* Bert Nagtegaal Gebruikersinstallaties Hendrik Scheper * Onderzoek, Bouwfysica en Energie

3 Internationale organisatie Via meerderheidsbelangen heeft Deerns twee vestigingen in Duitsland: Schmidt Reuter Integrale Planung und Beratung GmbH (Keulen, 65 medewerkers) en Planungsgruppe Berlin- Brandenburg GmbH (Berlijn-Charlottenburg, 25 medewerkers). Gezien de positieve ontwikkeling van beide kantoren en de ambitie om in de Duitse markt verder te groeien, is besloten tot integratie van beide ondernemingen in Zij zullen verder gaan onder de naam Schmidt Reuter. Een toenemend aantal specialisten van deze Expertisegroepen is gestationeerd in een van de andere vijf kantoren ter waarborging van een vlotte samenwerking met de adviesgroepen. De Expertisegroepen ondersteunen het werk van de Adviesgroepen en leveren daarnaast zelf specialistische adviesdiensten aan vele opdrachtgevers. De Expertisegroep Onderzoek Bouwfysica en Energie fungeert als initiator en ondersteuner van de innovaties binnen het bureau, met name via onderzoek en modellering op het terrein van duurzame energievoorziening en de geïntegreerde ontwikkeling van bouwfysische en installatietechnische inzichten. Ons bureau beschikt daarnaast over een groep Senior-Adviseurs: zeer ervaren consultants, die de verantwoordelijkheid dragen voor een bepaalde klantengroep, adviespraktijk of expertisegebied, en die teams van de adviesgroepen bij grote, complexe opdrachten ondersteunen. Het One Firm Principle en de bureaucultuur maken een eenvoudige uitwisseling tussen groepen en kantoren mogelijk van mensen, opdrachten en kennis. Zo worden het belang van de opdrachtgever en de werkkwaliteit ondersteund, en niet belemmerd, door de interne bureauorganisatie en kan Deerns zich in elke opdracht manifesteren met een flexibel, deskundig en toegewijd projectteam. Kwaliteitsborging Deerns is gecertificeerd conform ISO 9001 en toetst frequent de naleving van zijn eigen kwaliteitsdoelstellingen via interne audits, uitgevoerd door gezaghebbende auditteams. De kwaliteit van het technisch advieswerk wordt verder ondersteund door negen techniekmentoren: ervaren technici die met diepgaande kennis van een bepaald deelterrein hun collega s informeren over nieuwe ontwikkelingen, kerngegevens en bijzonderheden op dit deelterrein en de basiskennis bijhouden die de technici moeten beheersen. Onze techniekmentoren zijn: In Dubai is het kantoor gevestigd van Deerns Middle East, dat geldt als steunpunt voor onze uiteenlopende activiteiten in deze regio. Daarnaast hebben wij twee vestigingen in de Verenigde Staten: Deerns USA, deze zijn gevestigd in Phoenix (Arizona) en in Denver (Colorado). In Europa werkt Deerns nauw samen met enkele collega-bureaus in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Spanje worden momenteel twee vestigingen opgezet in de regio s Barcelona en Madrid. Allianties Deerns heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere dienstverlenende ondernemingen. Tot de belangrijkste behoren de volgende: Econcern een zeer snel groeiende onderneming gericht op het ontwikkelen van een duurzame energievoorziening waarmee Deerns reeds enkele jaren samenwerkt. Tot de samenwerkingsprojecten behoort de ontwikkeling van koeling met oceaanwater van hotels aan de stranden van Curaçao en Aruba waardoor een aanzienlijke CO 2 -reductie wordt gerealiseerd. Yxion Deerns Pharma b.v. een samenwerking met het Amsterdamse bureau Yxion, dat zich specialiseert in procestechnisch ontwerp en validaties van onderzoeks- en productiefaciliteiten voor de farmaceutische industrie. en Richard Stabel, Uitvoering Maurice Quaring, Warme media Andre Hazebroek, Zwakstroom Richard Roos, Sanitaire techniek Dick Maas, Koeltechniek Deerns/NACO b.v. een reeds decennia lang actieve samenwerking met Netherlands Airport Consultants, een architectonisch en studiebureau specifiek gericht op de luchthavenmarkt. Ralph van den Berg, Kees van Krimpen Verlichting Sterkstroom Han Berkhout Luchttechniek Richard Striekwold Bart van Velzen, Zuivere bedrijfsstoffen Brandbestrijdingsinstallaties Bouwcommissioning Nederland b.v. een combinatie met ingenieursbureau Van Zanten gericht op het vanaf de bouwvoorbereiding toetsend begeleiden van de proceskwaliteit ter minimalisering van faalkosten en overschrijdingen.

4 Kantoren en multifunctionele complexen Woonzorg Werkvelden Deerns is in Nederland het grootste gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van de technische voorzieningen in de gebouwde omgeving. Wij werken in Nederland voor een groot aantal opdrachtgevers in uiteenlopende werkvelden. Een aantal belangrijke hiervan zijn hieronder weergegeven: Laboratoria Ziekenhuizen Cleanrooms Luchthavens Cultuur Datacenters Penitentiaire inrichtingen Scholen Belangrijke diensten van Deerns zijn: Beheer en onderhoud Beveiliging Bouwfysica Communicatienetwerken 3D-ontwerp Elektronisch aanbesteden Energieadvies Energieopslag Gevelonderhoudinstallaties Kostenmanagement Legionellabeheersing Levensduurkosten Lichtadvies en -simulatie Liftinstallaties Logistieke studies Regeltechniek Technische inrichting Thermische modellering Validatie

5 Kernpunten ondernemingsjaar 2008 In zijn tachtigste bestaansjaar is Deerns opnieuw gegroeid in omzet en resultaat (figuur a). De autonoom gerealiseerde omzetgroei van meer dan 10% is te danken aan een stijgende opdrachtontvangst in beide thuismarkten, Nederland en Duitsland. Het bedrijfsresultaat steeg navenant (figuur b), doordat Deerns in Nederland goede cijfers schreef, maar ook doordat Schmidt Reuter (Keulen) voor het eerst sinds zijn start in 2004 flink bijdroeg. De opdrachtontvangst was goed gespreid over ons opdrachtgeversspectrum (figuur c). De grootste instroom vond plaats in het segment van de kantoren en multifunctionele centra, ondanks de slechte situatie in de markt voor commerciële vastgoedontwikkeling. Enkele voorbeelden: het hoofdkantoor van TNT Groep (ontwikkeld door OVG Vastgoed) en het Overhoeks -gebied in Amsterdam-Noord. Op de valreep ontving Schmidt Reuter een bijzonder grote opdracht voor renovatie en nieuwbouw van de Opera in Keulen. Zowel in Nederland als in Duitsland vormde de moeilijke arbeidsmarktsituatie de grootste belemmering in onze ontwikkeling. Door het vasthouden aan hoge kwaliteitseisen voor onze medewerkers was de instroom beperkt, en trad in 2008 ook enige uitstroom op van nog pas kort in dienst zijnde medewerkers. In Nederland groeide de personeelscapaciteit niettemin licht (figuur e). Voor het eerst sinds lange tijd konden alle vacatures in leidinggevende functies worden vervuld, waarbij in 2008 voor het eerst een vrouwelijke lijnmanager is benoemd: per 1 januari 2009 treedt Ir. Anke Matijssen (33) op als plaatsvervangend manager Luchthavens. De grootse viering van ons 16e lustrum, met een uitgebreide conferentie- en feestbijeenkomst voor externe relaties afgelopen voorjaar en een schitterend personeelsfeest in de nazomer, stond de uitvoering van onze strategie niet in de weg. De verdere verbetering van onze operationele kwaliteit, onze eerste strategische speerpunt, kreeg in 2008 weer nieuwe stimulansen. Wij namen het initiatief tot de instelling van een nieuw team van vreemde ogen die de uitvoering van een selectie van onze meest risicovolle projecten kritisch gaan toetsen. Dit team bestaat uit zeer ervaren installatie-adviseurs van buiten Deerns: Özdal Atici (partner/directeur adviesbureau Abstract Management), Freek Boonstoppel (oud-directeur/oprichter ingenieursbureau Boonstoppel), Frits van der Helm (oud-directeur GTI Installatietechniek), George Müller sr. (gepensioneerd adj.- directeur Deerns), en Ruud van Silfhout (oud-directeur Burgers Ergon installatiebedrijven). Ook via gerichte opleidingen werkt Deerns aan verdere kwaliteitsverbetering; zo volgden in 2008 ca. 90 medewerkers de in eigen huis ontwikkelde en door eigen docenten verzorgde Basistraining Projectleiderschap. bedrijfsresultaat in miljoen euro omzet in miljoen euro Figuur a (prognose) * gegevens gebaseerd op beschikbare cijfers in december 2008 Figuur b 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2, (prognose) * gegevens gebaseerd op beschikbare cijfers in december 2008 Figuur c opdrachtontvangst in miljoen euro Kantoren en multifunctionele centra Ziekenhuizen Datacenters Luchthavens Cleanrooms Woonzorg Onderwijs Overig 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 De tweede strategische speerpunt, differentiatie in ons dienstenpakket, kreeg eveneens aandacht in De ontwikkeling van de groep Bouwfysica werd voortgezet, en op energiegebied is veel innovatief werk gedaan. De samenwerkingsrelatie met Econcern, een onderneming die zich richt op het realiseren van een duurzame energievoorziening, kwam in een stroomversnelling; in 2008 werd in een twintigtal projecten met Econcern samengewerkt. Ook aan onze internationale ontwikkeling, de derde strategische prioriteit, is gewerkt. In de VS werden veelbelovende contacten gelegd, en voorbereidingen werden getroffen voor de start van een vestiging in Spanje (Barcelona). Oriënterend onderzoek werd gedaan naar ontwikkelingsmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. De uitstekende gang van zaken in Duitsland compenseerde ruimschoots de stagnerende ontwikkeling van onze vestiging in Dubai. Figuur d Omzetverdeling over de werkvelden 2008 kantoren en multifunctionele accommodaties ziekenhuizen datacenters cleanrooms en laboratoria onderwijs luchthavens woonzorg GGZ overig

6 Vooruitzichten voor 2009 Vanzelfsprekend staat Deerns een uitdagend jaar te wachten. De mondiale economische neergang heeft ons in 2008 nog nauwelijks geraakt; de orderportefeuille voor 2009 is redelijk gevuld. Er moet echter rekening worden gehouden met een teruggang doordat sommige van onze particuliere en semipublieke opdrachtgevers wegens financieringsproblemen vastgoedinvesteringen zullen reduceren of uitstellen. Het verloop van de kredietcrisis is zo ongewis, dat voorspellingen hier weinig zin hebben; in elk geval zal ons bureau in 2009 alert en zorgvuldig koers trachten te kiezen rond de mogelijk opdoemende klippen. De faciliteiten die ons daarvoor ten dienste staan, zullen begin 2009 weer een aanmerkelijke verbetering ondergaan: in Groningen, Maastricht en Eindhoven verhuist Deerns naar ruimere kantoren (in de Lichtstad de juist gerenoveerde monumentale Lichttoren ), en ons bureau zal overal telefonisch bereikbaar zijn via nieuwe 088- telefoonnummers. Tenslotte zal Deerns los van alle conjuncturele zwarigheden een open oog houden voor grote strategische kansen ook wanneer deze van ingrijpende betekenis zijn. Duurzaam Deerns Vandaag de dag staat het duurzaamheidsdenken hoog op iedere politieke agenda. Dat is goed nieuws, want Deerns doet al decennialang aan duurzaamheid. Veel van onze opdrachten worden voor - zien van energiebesparende oplossingen die werken: realiseerbare concepten voor duurzame energievoorziening. Dankzij deze innovatieve concepten is heel wat CO 2 -uitstoot vermeden. Eén van de projecten waar Deerns opmerkelijk duurzame technieken heeft toegepast, is het nieuwe hoofdkantoor van Reem Emirates Aluminum in Abu Dhabi. Dit gebouw wordt onder andere voorzien van vloerkoeling, een uiterst innovatieve klimaatgevel en een daglichtsysteem. Door een optimaal gebruik van selectief binnenvallend daglicht, is minder kunstlicht nodig en wordt dus energie bespaard. Het project is bekroond met de prestigieuze Middle East MEP Award, een prijs voor projecten die toonaangevend zijn op het gebied van installatietechniek. Bij dit project zijn verschillende bouwcomponenten en technieken succesvol geïntegreerd, waardoor veertig procent aan energie wordt bespaard in vergelijking tot een conventioneel ontwerp, prees het juryrapport. In China werd tot voor kort niet of nauwelijks naar energiebe sparing en CO 2 -uitstoot gekeken. Suntech Power Holdings, internationaal toonaangevend op het gebied van zonnepanelentechnologie, stelde zowel hoge eisen aan het binnenklimaat van zijn nieuwe kantoren- en productiecomplex in Wuxi als aan energiezuinigheid. Door een mix van duurzame energieopwekking en -systemen toe te passen, zorgde Deerns ervoor dat een nagenoeg energieneutraal ontwerp gerealiseerd kon worden. Het grote gebouw gebruikt door de toepassing van diverse innovatieve concepten, waaronder bodemopslag, warmtepompen en een gevel waarbij de zonnepanelen volledig geïntegreerd zijn, zo goed als geen energie en heeft een voorbeeldfunctie in China. Het is één van de vier Nederlandse projecten die in het EVDjaarboek Made in Holland is vermeld als voorbeeld van innovatief en energiebewust ontwerpen. Nog niet gerealiseerd, maar wel goed ontvangen op een congres in Dubai is een wolkenkrabber die, met name nabij de evenaar, met hoge temperaturen, toch een beperkte koellast heeft en daardoor energieneutraal is. De Burj al Shams (Toren van de Zon) is een concept voor een gebouw van 200 m hoogte. Het is door toepassing van allerlei bouwfysische, bouwtechnische en installatietechnische innovaties energieneutraal ontworpen. Zo zorgt de vorm ervoor dat de toren een groot deel van de dag in zijn eigen schaduw staat en een zo klein mogelijk oppervlak beschenen wordt. De opgevangen zonnewarmte wordt benut om de ribben, die langs de gevel lopen, te laten werken als zonneschoorsteen, die ventilatielucht afvoert. Op gebied van datacenters ontwerpt Deerns ook zo groen mogelijk. Het verlagen van de energievraag krijgt topprioriteit. Een paar jaar geleden noemde de IT-sector zich nog de meest milieuvriendelijke bedrijfstak. Die stelling gaat anno 2009 niet meer op. Voortschrijdend inzicht laat zien dat de informatietechnologiesector verantwoordelijk is voor twee procent van de mondiale CO 2 -uitstoot (Bron: Gartner). Tijd om serieus na te

7 Personeel Figuur e Figuur f =383 aantal medewerkers bezetting instroom pensioen of overlijden vertrek bezetting starters leeftijd in jaren denken over maatregelen die het tij kunnen keren. Een van de oplossingen die de sector kunnen verduurzamen, is het zogeheten groene datacenter. Deerns heeft een toonaangevend concept ontwikkeld waarmee een écht groen datacenter gerealiseerd kan worden. Het concept is in 2008 genomineerd voor De Vernufteling en is sindsdien nog verder ontwikkeld. Wij weten hier - mee tachtig procent energie te besparen bij datacenters. Deerns is ook al jarenlang actief in de gezondheidszorg. In 2008 zijn twee ziekenhuizen opgeleverd die tot de absolute top van energiezuinige ziekenhuizen van Nederland behoren: het Deventer Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis. In het Deventer Ziekenhuis is voor een nieuwe aanpak gekozen voor zowel opwekking als distributie van de verschillende media. Daarnaast is het toegepaste klimaat concept integraal ontworpen en afgestemd op het energieconcept dat is gekozen. Deze geïntegreerde aanpak leidt tot een spectaculaire verbetering van de EPC-waarde en een sub stantiële verlaging van de energiekosten. Zeven onderstations zijn aangesloten op het distributienet van de lange-termijn-opslag-installatie. Door deze aanpak wordt het gasgebruik van het ziekenhuis met ca 90% teruggebracht, hetgeen ook een aanzienlijk financieel voordeel betekent. Door de directe toepassing van het bronwater als koel medium is ook geen investering in koelmachines noodzakelijk. Ten gevolge van de opzet van het nieuwe energieen klimaatconcept heeft het ziekenhuis slechts behoefte aan twee transportnetten, namelijk het aardgasnet en het transportnet voor de distributie van het bronwater naar de verschillende onderstations. Hierdoor wordt tenminste 10% van de totale energie bespaard. Ook dit concept was genomineerd voor De Vernufteling. Bij de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis staat het concept van industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen centraal om te komen tot aanpasbaarheid van de indeling, veranderbaarheid van de gebouwfunctie en uitbreidbaarheid. Het bouwconcept leidt tot flexibiliteit op alle niveaus. Daarnaast is aandacht besteed aan energieefficiëntie en welzijn door binnen milieu en gebouwbeleving. Om meer van daglicht te gebruik te maken zijn relatief grote raamoppervlakken gerealiseerd waardoor 30% meer daglicht toetreedt tot het gebouw. De gevel is een zogeheten dubbele huidfaçade en bestaat aan de buitenzijde geheel uit glas dat een geluidsisolerende functie heeft en een warmtebuffer creëert rond het gebouw. De lucht die zich in deze ruimte bevindt, kan worden gebruikt voor de energievoorziening. In november 2006 ontving het Martini Ziekenhuis van het Ministerie van VROM een subsidie van euro voor het nieuwe, zeer energiezuinige gebouw. De nieuwbouw scoort qua energiebesparing 18% onder de energieprestatienorm en in de gerenoveerde voor malige lokatie Van Swieten daalt het energiegebruik met maar liefst 48%. Één van de projecten waarmee Deerns een paar jaar geleden al de ID-NL innovatiejaarprijs won, is het ontwerp van de zeewaterwarmtecentrale (ZWWC) die 790 woningen in de Haagse wijk Duindorp gaat verwarmen. In dit unieke project wordt voor het eerst warmte gewonnen uit zeewater. Een gasnet in de wijk is niet nodig. Op 12 januari 2009 is de ZWWC op het Norfolkterrein officieel in gebruik genomen.

8 Deerns raadgevende ingenieurs bv Fleminglaan 10 Postbus CE Rijswijk T Amsterdam T Eindhoven T Groningen T Maastricht T F Nijmegen T Deerns groep bv Keulen T Berlijn T Barcelona T Madrid T Dubai T Phoenix (Az) T Denver (CO) T /jul- 2009/800

Deerns brengt ideeën tot leven

Deerns brengt ideeën tot leven Deerns brengt ideeën tot leven Autarc, Amsterdam Het expo- en kantoorpaviljoen Autarc is een toon beeld van duurzaamheid. Deerns is verantwoordelijk voor het autarkisch concept. Het paviljoen bevat na

Nadere informatie

Deerns Duurzaam DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN

Deerns Duurzaam DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN Ruim 20 jaar actief in duurzaamheid Duurzaamheid. Deze term is onlosmakelijk verbonden met de gebouwde omgeving. Overheid, opdrachtgevers, architecten en adviseurs zijn allemaal

Nadere informatie

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt

Concept Ecovision. Il sole come partner. Concept Ecovision. schermature solari Colt Il sole come partner Concept Ecovision schermature solari Colt Concept Ecovision Verantwoord ondernemen, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en gebruik maken Energie besparen: een visie Energie

Nadere informatie

CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs

CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs CO2 reductie! OVVIA is een energie diensten leverancier OVVIA investeert in CO2 reductie; oa energiebesparing, hernieuwbare energie

Nadere informatie

Ons werk. Opdrachten in verschillende sectoren. Vestigingen. Ziekenhuisprojecten. Energieprojecten. Duurzame Installaties in ziekenhuizen

Ons werk. Opdrachten in verschillende sectoren. Vestigingen. Ziekenhuisprojecten. Energieprojecten. Duurzame Installaties in ziekenhuizen Zoet water Distributiepomp winter Zeewaterpomp zomer Fijnfilter warmtepomp warmtewisselaar 6 o C 4 o C - 20 o C Bezinkfilter 11 o C Zeewater Ons werk Presentatie 15 april 2008 Ir. Jaap Schoenmaker Deerns

Nadere informatie

Hoe duurzaam. is de duurzaamheidsadviseur?

Hoe duurzaam. is de duurzaamheidsadviseur? Deerns raadgevende ingenieurs bv www.deerns.nl Hoe duurzaam is de duurzaamheidsadviseur? Op 21 juli 2009 is een groep Delftse studenten naar het Kunlun-gebergte in China vertrokken om daar op de 7546 meter

Nadere informatie

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower

Besparen met duurzame energie. Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Unica Ecopower Besparen met duurzame energie Dat voor u als eigenaar of beheerder van duurzaam vastgoed de energielevering op duurzame wijze moet geschieden spreekt voor zich.

Nadere informatie

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen.

Samenwerken, daar zijn we goed in. Met diverse andere professionals werken wij samen aan nieuwe ontwikkelingen en integrale oplossingen. Vandaag de dag worden er steeds hogere eisen gesteld aan technische installaties van gebouwen. Op zich is dat niet vreemd, immers goed ontworpen installaties zorgen ervoor dat mensen zich in een gebouw

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed

AT OSBORNE. Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later. 19 september 2012. Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed AT OSBORNE www.atosborne.nl Practice what you preach: Hoofdkantoor AT Osborne 3 jaar later Gerhard Jacobs Directeur Huisvesting & Vastgoed 19 september 2012 AT Osborne Huisvesting en Vastgoed Infrastructuur

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-07 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Duurzaamheid = Business

Duurzaamheid = Business installatiegroep Duurzaamheid = Business Jan Nauta 22 juni 2010 Wijers: Goed verdienen aan duurzaamheid 18-06-2010 - Duurzaamheid is een strategische kans voor Nederland en het Nederlands bedrijfsleven.

Nadere informatie

Dé specialist in luchtverdeeltechniek

Dé specialist in luchtverdeeltechniek Dé specialist in luchtverdeeltechniek De expertise van Solid Air + de kracht van Nijburg = totaalbedrijf luchttechniek Solid Air is onderdeel van de Nederlandse Nijburg Industrie Groep, een internationaal

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Deerns Kostenmanagement DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN

Deerns Kostenmanagement DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN Kostenbeheer in de installatietechniek: een vak apart Kostenbeheer is binnen de installatietechniek een vak apart. Fluctuerende marktprijzen, nieuwe bouwtrends en veranderende

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van

Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk. Met minder geen genoegen nemen. in opdracht van Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk Met minder geen genoegen nemen in opdracht van 1 ROC Koning Willem I College in Den Bosch Het Koning Willem I College heeft verschillende onderwijslocaties

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Energieconcept CC Asse

Energieconcept CC Asse Energieconcept CC Asse Asse Eddy De Baets Expert Cultuur 19 mei 2014 Jeroen Soenens Expert Sites en Cities 1/35 Agenda Voorstelling Ingenium Nota culturele infrastructuur en het CC Asse Energieconcept

Nadere informatie

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie

Nadere informatie

Duindorp, warmte uit zeewater: energieneutrale wijkverbetering te Scheveningen

Duindorp, warmte uit zeewater: energieneutrale wijkverbetering te Scheveningen Duindorp, warmte uit zeewater: energieneutrale wijkverbetering te Scheveningen Projectgegevens Opdrachtgever : Vestia Den Haag Scheveningen Architect : - Projectmanagement : Ceres Projecten BV Architecten

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Verhogen van uw rendement. Het Integraal BouwConcept

Verhogen van uw rendement. Het Integraal BouwConcept Verhogen van uw rendement Het Integraal BouwConcept 1 1 1 1 Slimste oplossing Ik ga altijd voor de slimste oplossing Slim vanaf het begin Maak gebruik van de voordelen van integraal ontwerpen uw gebouw.

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

economische vooruitzichten

economische vooruitzichten groei in de jaren nul (van 128.000 naar 140.000) krimp in 2010 (- 4.000 vaste krachten) afname van instroom uit onderwijs (20% in 5 jaar) toename van zij-instroom (55% in 5 jaar) tot 2009 2% minder instroom

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!!

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!! Een duurzaam rendement, met een duurzaam installatiebedrijf in een duurzame markt Afscheidseminar Jaap Hogeling 8 april 2010 Laurens de Lange Unica Installatiegroep: 2004: Het moet anders Grootste zelfstandige

Nadere informatie

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017 TVVL lezing EAE BREEAM 15 feb 2017 introductie Jean Frantzen Adviseur Duurzaam Bouwen DGMR Bouw bv Breeam Expert 2 Inhoud Intro Duurzaam? Doelen stellen Meten Breeam Breeam voor EAE 3 Waarom de bouw verduurzamen?

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Nieuwe school in Winterswijk voldoet aan hoge kwaliteits- en duurzaamheidsstandaard Innovatief Enervisie als E/W adviseur verantwoordelijk voor installatietechniek Gerrit Komrij College: duurzaam en een

Nadere informatie

Airconditioning & Warmtepompen. Professionele Partners

Airconditioning & Warmtepompen. Professionele Partners Airconditioning & Warmtepompen Wij installeren, onderhouden en servicen alle merken airconditioning en warmtepomp systemen. Van single- of multi split systemen bij particulieren, tot grote koudwatermachine

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Tussen creativiteit en degelijkheid

Tussen creativiteit en degelijkheid Uitnodiging Intreerede Laure Itard Lector Energie en de Gebouwde Omgeving No-nonsense energieontwerp: Tussen creativiteit en degelijkheid Dinsdag 30 november 2010 Dr. Laure Itard is per 1 januari 2010

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

WORKSHOP ENERGIEVISIE

WORKSHOP ENERGIEVISIE WORKSHOP ENERGIEVISIE STELLING 1 Wij werken al vanuit een energievisie WAT ZIT ER IN EEN ENERGIEVISIE Hoe gaan we om met energie in bestaande bouw en in nieuwbouw, in zowel woningbouw als utiliteit en

Nadere informatie

optimale klimaatoplossing

optimale klimaatoplossing MKB, kantoren en utiliteit retail en detailhandel We vinden altijd de optimale klimaatoplossing zorg, overheid en scholen industrie en tuinbouw hotel, leisure en wellness We vinden altijd de optimale klimaatoplossing

Nadere informatie

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel

STEK. airconditioning. airconditioning. warmtepompen. vullen met koudemiddel Als specialist werken wij samen met u als Installateur. Een logische combinatie. warmtepompen computerruimtekoeling Koeltechnisch handelen Vacumeren Luchtbehandeling DRUKPBEPROEVING vullen met koudemiddel

Nadere informatie

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE

REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE REGIOKANTOOR ENEXIS ZWOLLE Periode 2010-2013 Architect atelier PRO Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Jaco de Koning Opdrachtgever Enexis Contactpersoon Dhr W. Stege Tel: 06-5515

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie

aardwarmte grondboringen berlinerwanden bronbemalingen brandweerputten retourbemalingen beregeningsputten deepwellbemalingen

aardwarmte grondboringen berlinerwanden bronbemalingen brandweerputten retourbemalingen beregeningsputten deepwellbemalingen aardwarmte grondboringen berlinerwanden bronbemalingen brandweerputten retourbemalingen beregeningsputten deepwellbemalingen aardwarmtebrabant.com bergmansbronbemaling.nl De beginjaren: boorstelling met

Nadere informatie

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw

Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Een comfortabel werkklimaat, innovatief en zorgeloos geregeld? Unica Regeltechniek brengt comfort in ieder gebouw Voor ons gebouw zoeken we een specialist met een helicopterview Unica Regeltechniek brengt

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing

Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing brakel interieurgroep Where climate meets interior Interieur koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing Een innovatief totaalconcept voor een optimaal binnenklimaat. De Crystal Wall gedraagt zich

Nadere informatie

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering

Specialist. in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Specialist in planmatig onderhoud en vastgoedverbetering Tijden veranderen De vastgoedmarkt is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar nieuwbouw steeds verder onder druk komt te staan, groeit

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. energizing your future

Thermische zonne-energie. Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN. energizing your future Thermische zonne-energie Maximaal rendement uit de zon met de zonne-energie systemen van ZEN energizing your future energizing your future Haal je warmte uit de zon Denk milieuvriendelijk, handel economisch

Nadere informatie

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal

Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Duurzaam, mvo, energiezuinig & klimaatneutraal Huidge situatie aarde Het klimaat verandert, de aarde warmt op Huidge situatie energie Energievoorraad stagneert Huidge situatie bevolking De arbeidsmarkt

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

heroal zonweringsystemen

heroal zonweringsystemen Persdossier R+T 2015 Persbericht: heroal uitbreiding van het portfolio heroal zonweringsystemen heroal introduceert zonweringcollectie op R+T 2015 Stuttgart / Verl, februari 2015 Op de R+T 2015 presenteert

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

lezing ventilatie & luchtkwaliteit

lezing ventilatie & luchtkwaliteit 902.317 lezing & luchtkwaliteit Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging elphi nelissen 30 maart 2006 nelissen ingenieursbureau bv lezing NVBV maart 2006 1 inhoudsopgave lezing & luchtkwaliteit introductie

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt!

Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt! Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt! Overheden kunnen zonder meerkosten energiebesparing in gebouwen realiseren PIANOo lunch 12 april 2011 Irma Thijssen, Agentschap NL Joost van Linder, Rijksgebouwendienst

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

10-02- 14. Theben. Inhoud van de presentatie. > Introductie Theben > Trends > Woningbouw > Utiliteit > KNX. De brug tussen E & W Theben Nederland

10-02- 14. Theben. Inhoud van de presentatie. > Introductie Theben > Trends > Woningbouw > Utiliteit > KNX. De brug tussen E & W Theben Nederland Inhoud van de presentatie De brug tussen E & W Theben Nederland De te plaatsen afbeelding op de achtergrond zetten. Een wit afbeeldingsframe dekt dan de afbeelding als een raamkozijn af. De eis die wij

Nadere informatie

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV inhoud. Voorstelrondje Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV UKR en UKP- NESK prijs Hart van Oijen Onze gedachte over biogas Zijn wij op de goede weg? Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV Bewust en

Nadere informatie

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Een serie slimme oplossingen voor duurzaam en voordelig bouwen Slim bouwen aan duurzaam geluk De toekomst verandert dagelijks. Helemaal in de bouwbranche waar iedereen

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

ideego programma 2015

ideego programma 2015 ideego programma 2015 Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy TKI Solar Energy zonnestroomtechnologieën 1. Zonnestroom 2 TKI EnerGO energie in de gebouwde omgeving 2. Warmte en koude 3 TKI

Nadere informatie

Unica ontketend Patrick Brunn

Unica ontketend Patrick Brunn installatiegroep Unica ontketend Patrick Brunn Werkzaam bij: vestiging Bodegraven 246 man aan boord 9 jaar werkzaam bij Unica markt, strategie, doen! (van bezieling tot beweging) Agenda: de veranderende

Nadere informatie

AIRCONDITIONING. Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD

AIRCONDITIONING. Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD AIRCONDITIONING Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD IBK AIRCONDITIONING: EEN STERKE DIVISIE VAN DE IBK GROEP IBK Airconditioning levert alle denkbare componenten

Nadere informatie

DAN. Duurzaam denken en doen

DAN. Duurzaam denken en doen DAN. Duurzaam denken en doen Een warm onthaal begint bij Albrand duurzame energiesystemen Duurzame energiesystemen van ALBRAND. Anders DAN anders! Energie is er altijd en overal. Maar energie is niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt. voor

Uw aanspreekpunt. voor Uw aanspreekpunt voor Nieman & Tauw hebben de krachten gebundeld. Twee gerenommeerde ingenieursbureaus met een gemeenschappelijke visie over het ontzorgen van de klant en het integraal adviseren. Om de

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie