Quickscan Mecklenburgweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Mecklenburgweg"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Mecklenburgweg Advies inzake de doorstroming bij het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg 21 juli 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4 Het Zuiderkruis HT Delft 5215 MV s Hertogenbosch

2 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Groene Golf Team Opdrachtgever: Contactpersonen: Gemeente Best Sandra Brouwers Obe Vallenga Verantwoordelijke: Martin Muller Telefoon: Uitgevoerd door: Projectcode: Bas Claassens, adviseur Steven van Oostendorp, teambegeleider Best_01_4 Datum: 21 juli 2008 Status: Definitief Versienummer: 1.0 2

3 Het Groene Golf Team helpt graag bij het realiseren van een snellere verkeersdoorstroming De doorstroming op de Nederlandse rijkswegen, belangrijke provinciale en stedelijke routes, is niet overal optimaal. Oorzaken zijn onder meer de groei van het verkeer, tekortschietende capaciteit van de infrastructuur en niet goed afgestelde verkeersregelinstallaties (VRI s). VRI s kunnen vaak beter afgestemd worden op de actuele verkeerspatronen. Een betere afstemming van VRI s bevordert, met name op doorgaande wegen, de verkeersdoorstroming en is goed voor de luchtkwaliteit en/of verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming daalt het aantal voertuigverliesuren voor het verkeer. Het Groene Golf Team (GGT) helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de VRI s beter af te stellen. Dit gebeurt door een analyse van de huidige installaties en het blootleggen van inefficiënte situaties die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Waar mogelijk worden aan de hand van quick scans direct eenvoudige en snelle verbeteringen uitgevoerd. Zo is in kort tijdsbestek met een kleine ingreep grote winst te behalen. Uiteraard vindt hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats. De bevindingen worden altijd in een rapport vastgelegd. De adviezen van het team zijn kosteloos. De (eventuele) uitvoeringskosten van de aanbevelingen zijn voor rekening van de wegbeheerder. Het GGT bestaat uit ongeveer 20 afgestudeerde HBO ers en academici met een verkeerskundige opleiding. Ze staan onder supervisie van ervaren verkeerskundigen en werken vanuit Delft en Den Bosch. Inmiddels heeft een groot aantal wegbeheerders advies gekregen van het GGT. Een deel van de adviezen is al gerealiseerd. Gemiddeld is per kruispunt een winst behaald van circa voertuigverliesuren per jaar. De meeste aanpassingen kosten weinig of geen geld, zodat er in maatschappelijk opzicht sprake is van een aantrekkelijk rendement. Het GGT is onderdeel van het project FileProof (fileaanpak op de korte termijn) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij dit project staan bereikbaarheid en doorstroming centraal. Meer informatie over FileProof vindt u op: onder het kopje filevermindering. 3

4 Managementsamenvatting De Ringweg is een van de belangrijkste stroomwegen van de gemeente Best. De gemeente Best wil de doorstroming op de Ringweg garanderen. De ervaring is dat deze doorstroming belemmerd wordt doordat er filevorming ontstaat vanaf het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg tot aan de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg. De gemeente Best heeft het GGT gevraagd een analyse uit te voeren van de huidige situatie en mogelijke knel- en verbeterpunten aan te geven. Ook wil de gemeente graag weten of een extra rechtsaf rijstrook aan de zuidelijke tak bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming. Bevindingen De visuele waarnemingen en de gegevensanalyse hebben de volgende bevindingen opgeleverd: - Tijdens de ochtendspits is het druk op de Ringweg vanaf het noorden. Er is wachtrijvorming tot aan de rotonde geconstateerd. De wachtrij kan tijdens het groen volledig afrijden; - Het verkeer wordt tijdens de avondspits probleemloos verwerkt; - De koplus voor de linksaffer van de Ringweg naar de Mecklenburgweg blijkt te gevoelig ingesteld. Hierdoor worden voertuigen op de andere rijstroken te detecteren; - De detectielussen van de fietsers zorgen direct voor een aanvraag doordat er geen bezettijd is ingesteld. De vele roodrijders zorgen hierdoor voor een onterechte aanvraag. Rechtsafslaande fietsers uit het Plantheuvelpad zorgen ook voor een aanvraag terwijl deze niet van het verkeerslicht gebruik hoeven te maken; - De lange detectielus van de Mecklenburgweg zorgt altijd voor een aanvraag. Ook als het verkeer de Klaproos inrijdt en geen gebruik maakt van de verkeerslichten. Geen bezettijd is de oorzaak; - Het verkeer dat de Mecklenburgweg inrijdt, rijdt regelmatig over de korte detectielus bij de stopstreep van de Mecklenburgweg. Hierdoor wordt onterecht groen licht getoond; - De oostelijke helft van de voetgangersoversteekplaats op de Ringweg krijgt meer dan 10 sec. eerder groen dan de westelijke helft. Verkeer uit het zuiden staat hierdoor onnodig te wachten; - Het gemotoriseerd verkeer op de zuidelijke tak van de Ringweg vormt met de parallel rijdende fietsers een hard conflict. Het meeste gemotoriseerde verkeer rijdt rechtdoor waardoor het wachten van fietsers ongeloofwaardig overkomt. Aanbevelingen Op basis van bovenstaande bevindingen doet het Groene Golf Team de volgende aanbevelingen: - de detectiegevoeligheid van de korte detectielus op de noordelijke tak verlagen; - de bezettijd van de fietsdetectorlussen instellen op 2 seconden; - de bezettijd van de korte lus van de Mecklenburgweg instellen op 3 seconden; - de bezettijd van de lange lus van de Mecklenburgweg instellen op 30 seconden; - de ene helft van de voetgangersoversteek Ringweg maximaal 6 seconden eerder groen tonen t.o.v. de tweede helft; - deelconflict tussen gemotoriseerd verkeer vanuit het zuiden en de parallel rijdende fietsers herintroduceren. 4

5 De kosten van de regeltechnische aanpassingen bedragen naar verwachting +/ Indien de laatste aanbeveling wordt doorgevoerd heeft een extra rechtsaf rijstrook op de zuidelijke tak naar verwachting nauwelijks effect op de doorstroming. Wordt de aanbeveling niet doorgevoerd, dan zal de doorstroming iets verbeteren. Om inzicht te krijgen in hoeverre dit bijdraagt aan de doorstroming, dient er extra onderzoek verricht te worden. Conclusie Er zijn geen grote problemen wat betreft doorstroming geconstateerd. Tijdens de ochtendspits is de richting vanaf de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg gewoon erg druk. Zodra deze richting rood heeft bouwt er snel een wachtrij op die bij het groen volledig kan afrijden. De regeling kan wel op een aantal punten verbeterd worden. Door kleine aanpassingen wordt de regeling geloofwaardiger en zal ook de doorstroming verbeteren. 5

6 1 Inleiding Op verzoek van de gemeente Best heeft het GGT een quickscan uitgevoerd in de avondspits op het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg. 1.1 Aanleiding De Ringweg is een van de belangrijkste stroomwegen van de gemeente Best. De gemeente Best wil de doorstroming op de Ringweg garanderen. De ervaring is dat deze doorstroming belemmerd wordt doordat er filevorming ontstaat vanaf het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg tot aan de rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg. Zie figuur 1-2. De gemeente Best heeft het GGT gevraagd een analyse uit te voeren van de huidige situatie en mogelijke knel- en verbeterpunten aan te geven. Ook wil de gemeente graag weten of een extra rechtsaf rijstrook aan de zuidelijke tak bijdraagt aan de verbetering van de doorstroming. 1.2 Situatieschets In het noorden sluit de ringweg aan op de A2, in het zuiden aan de A58. Figuur 1-1 en 1-2 geven een overzicht van de ligging. In Bijlage A is de situatietekening van kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg opgenomen met richtingnummers Figuur 1-1 Overzichtskaart gemeente Best met in de rode cirkel het onderzochte kruispunt 6

7 Figuur 1-2 Kruispunt Ringweg- Mecklenburgweg (in de rode cirkel aangegeven) Mecklenburgweg Plantheuvelpad Aan de oostkant van het kruispunt ligt de Mecklenburgweg. Het Plantheuvelpad ligt aan de westelijke kant en is alleen voor voetgangers en fietsers bestemd. De rotonde Ringweg/Willem de Zwijgerweg is noordelijk gelegen. Volgens de gemeente Best ontstaat er tijdens de ochtendspits file op de noordelijke arm van kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg. Deze filevorming is ongewenst. 7

8 2 De quickscan De bevindingen van de quickscan staan in de volgende paragraaf beschreven. In paragraaf 2.2 doet het GGT enkele aanbevelingen die de doorstroming op het kruispunt verbeteren. 2.1 Bevindingen quickscan Op maandag 15 oktober 2007 is geschouwd tussen 16:15 en 18:00 uur. Tijdens deze avondspits waren er werkzaamheden op de Mecklenburgweg waarbij de doorgang naar de Akkerwinde versperd was. Woensdag 31 oktober is er geschouwd tussen 7:25 en 9:00 uur. De bevindingen zijn onderverdeeld naar ochtendspits, avondspits en de algemene werking van de regeling Ochtendspits Tijdens de ochtendspits blijkt het vooral druk te zijn op richting 2 (afkomstig van de rotonde). Na een kwartier tellen blijkt de intensiteit van richting 2 op zo n 1100 PAE/uur te liggen, terwijl de intensiteit van de overige richtingen onder de 200 PAE/uur blijven. De aankomende stroom voertuigen vanaf de rotonde is uniform verdeeld over de tijd. Zodra het licht van richting 2 rood wordt, zorgt de hoge intensiteit voor een snelle wachtrijvorming richting de rotonde. Tussen 7:45 en 8:30 uur is er wachtrijvorming tot aan de rotonde geconstateerd (360m.). Er is echter geen overstaan van voertuigen geconstateerd; de wachtrij kan tijdens het groen volledig afrijden Avondspits Het verkeer wordt goed verwerkt. Er is op geen enkele richting oververzadiging aanwezig Werking van de Regeling Valse aanvraag richting 3 De koplus D3.1 blijkt te gevoelig afgesteld waardoor langsrijdende voertuigen gedetecteerd worden. Dit gebeurt aan beide zijden van de lus. Er is een bezettijd aanwezig, maar indien er een vrachtwagen langzaam langs de lus rijdt wordt een aanvraag gedaan. Het gevolg is een veelal onnodige groenfase voor richting 3 en een langere cyclustijd. Dit is nadelig voor alle richtingen. Geen bezettijd fietslussen Er is geen bezettijd ingesteld voor de fiets detectielussen. Er zijn veel fietsers die door rood rijden en hierdoor wel een aanvraag doen. Het overige verkeer moet hierdoor onnodig wachten. Onterechte aanvraag afslaande fietsers uit Plantheuvelpad Rechtsafslaande fietsers uit het Plantheuvelpad doen een aanvraag voor richting 26 doordat ze over D26.1 fietsen. De oorzaak van de onterechte aanvraag is dat er geen bezettijd aanwezig is voor deze detector. 8

9 Detector D5.1 zorgt voor een aanvraag door verkeer afkomstig van de Ringweg Het verkeer dat vanaf de Ringweg de Mecklenburgweg in rijdt, rijdt regelmatig over de detectielus D5.1. De bezettijd van D5.1 is te laag ingesteld waardoor deze voertuigen een onterechte aanvraag voor richting 5 veroorzaken. Lange lus detector D5.2 zorgt voor aanvraag voor richting 5 De lange lus detector D5.2 is geconfigureerd om een aanvraag voor richting 5 te plaatsen. Er zijn veel voertuigen die de Prins Hendriklaan komen uitgereden en de Klaproos in slaan. De detector D5.2 reageert op deze voertuigen en zorgt voor een onterechte aanvraag voor richting 5. Lange voorstart voor voetgangers op richting 35 Richting 35 heeft een onnodig lange voorstart (>10 sec) ten opzichte van richting 36. De oversteek van 35 is zeer kort en de lengte van de middenberm ook. Een dermate lange voorstart heeft geen zin en belemmert de doorstroming op richting 8. Conflict 8 met 24 Voorheen was er een deelconflict tussen richting 8 en 24/34 aanwezig. Dit wordt nog steeds bij richting 8 aangegeven met een verkeersbord. Doordat de richting 8 met 24/34 nu een hard conflict vormt moet richting 8 steeds wachten op het langzame verkeer. Het meeste verkeer op richting 8 gaat echter rechtdoor en fietsers op richting 24 fietsers meestal door rood. Dit komt ongeloofwaardig over. 2.2 Conclusies/Aanbevelingen Op basis van bovenstaande bevindingen kan de volgende conclusie getrokken worden: Er zijn geen grote problemen wat betreft doorstroming geconstateerd. Tijdens de ochtendspits is richting 2 gewoon erg druk. Zodra deze richting rood heeft bouwt er snel een wachtrij op die bij het groen volledig kan afrijden. De regeling kan wel op een aantal punten verbeterd worden. Door kleine aanpassingen wordt de regeling geloofwaardiger en zal ook de doorstroming verbeteren. De onderstaande regeltechnische aanbevelingen verbeteren de doorstroming en de geloofwaardigheid. Detectiegevoeligheid detector D3.1 verlagen Om valse aanvragen op richting 3 te voorkomen kan de detectiegevoeligheid van detector D3.1 verlaagd worden. Tevens is een bezettijd van 3 seconden aan te bevelen. Bezettijd fietsdetectorlussen introduceren Door een bezettijd op de fietsdetectorlussen (D24.1, D24.2, D26.1 en D26.2) te introduceren van 2 seconden, zullen door rood rijdende fietsers geen aanvraag veroorzaken. Dit zorgt er tevens voor dat rechtsafslaande fietsers vanuit het Plantheuvelpad geen aanvraag doen. 9

10 Bezettijd detector D5.1 verhogen Om het verkeer, dat van tegengestelde richting over de lus D5.1 rijdt geen aanvraag te laten zetten, is een bezettijd van 3 seconden aan te bevelen. Detector D5.2 hoeft geen aanvraagfunctie te hebben Detector D5.2 dient te verlengen en niet direct een aanvraag te plaatsen. Dit kan door de bezettijd van detector hoog in te stellen op 30 seconden. Indien de koplus geen voertuig detecteert en er wel een wachtrij staat, zal er toch een aanvraag gedaan worden. Voorstarttijden voetgangers richting 35 en 36 maximeren Een voorstart van maximaal 6 seconden voor richting 35 t.o.v. richting 36 en visa versa zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer niet onnodig hoeft te wachten. Deelconflict richting 8 met 24 herintroduceren Om de doorstroming van het verkeer op richting 8 te bevorderen wordt aanbevolen het conflict op te heffen. Tevens wordt er geadviseerd om op richting 24 tegelijk met richting 8 groen te tonen, zodat het afslaande voertuig van richting 8 ziet dat het deelconflict aanwezig is. Richting 34 laten meeaanvragen kost veel extra tijd door de hogere ontruimingstijden. Om veiligheidsredenen is het verstandig om voor het afslaande verkeer snelheidsverminderende maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld met het aanbrengen van een drempel of extra wegmarkering ter hoogte van de fietsoversteek richting 24. Er kan ook gekozen worden voor een knipperlicht dat de afslaande voertuigen op het deelconflict wijst. De kosten van bovenstaande regeltechnische aanpassingen, met uitzondering van snelheidsminderende maatregelen, bedragen naar verwachting +/ Extra rechtsaf rijstrook zuidelijke tak De invloed van een extra rechtsaf rijstrook, op de zuidelijke tak van de Ringweg, is niet kwantitatief doorgerekend. Dit gaat te ver voor deze quickscan. Mede omdat de daarvoor benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. Wel kan er op basis van verkeerskundig inzicht een verwachting geformuleerd worden. De extra rijstrook is in het groen ingetekend in Bijlage B. Indien er gekozen wordt om het deelconflict tussen richting 8 en 24 te herintroduceren (zie paragaaf 2.2 laatste item), zal de cyclustijd en doorstroming nauwelijks veranderen door het toevoegen van een extra rijstrook. De nieuwe rijstrook met richting 7 zal gelijktijdig met richting 8 groen krijgen indien er geen fietsers op het parallel liggende fietspad fietsen. Als er gekozen wordt om het conflict tussen richting 8 en 24 te behouden, dan zal de doorstroming iets verbeteren met een extra rijstrook. Het doorgaande verkeer op de Ringweg vanaf het zuiden wordt dan niet onderbroken door parallel fietsende fietsers. Om inzicht te krijgen in hoeverre dit bijdraagt aan de doorstroming, dient er nader onderzoek verricht te worden. 10

11 Bijlage A Begrippenlijst Begrip Beschrijving aanvraag Aanvraag voor groen licht. afrijcapaciteit Het maximaal aantal verkeerseenheden dat een bepaalde - door verkeerslichten geregelde - rijstrook kan verwerken onder de heersende omstandigheden ten aanzien van de weg, het verkeer en de regeling, als het verkeerslicht voor die rijstrook een uur lang groen licht toont. bezettijd Een bepaalde tijdsduur waarbij een detector moet detecteren, voordat er een aanvraag gezet wordt. BIC regeling Computerprogramma dat verkeerslichten volgens de BIC regelfilosofie regelt. Deze programmatuur is inmiddels verouderd. CCOL regeling Computerprogramma dat verkeerslichten volgens de CCOL regelfilosofie regelt. Cocon Programma om geregelde kruispunten te ontwerpen en te analyseren. coördinatie Een samenhang tussen verkeerslichten waarbij de verkeersstroom meestal zo weinig mogelijk stops hoeft te maken. CROW Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. cyclustijd Tijdsduur waarin de fasencycli, inclusief fase-overslagen, van alle richtingen van een verkeerslichtenregeling zijn doorlopen. deelconflict Conflict tussen verkeersstromen die in één groenfasencombinatie worden afgewikkeld en die ten opzichte van elkaar de geldende gedragsregels in acht moeten nemen. detector Instrument waarmee verkeersgegevens worden waargenomen. detectielus Een aangebrachte lus in het wegdek waarmee voertuigen worden gedetecteerd. fasevolgorde De volgorde waarin de richtingen achtereenvolgens aan de beurt zijn om groen licht te krijgen. fasencyclus Opeenvolging van een groen-, geel- en roodfase, dan wel van een groen- en roodfase, per verkeerslantaarn of per signaalgroep. koppeling Verbinding tussen twee of meerdere VRI's. groentijd Tijd dat een verkeerslicht groen toont. hard conflict Situatie waarin het samenkomen of kruisen van verkeersstromen of deelstromen kan leiden tot wederzijdse hinder of verkeersongevallen. intensiteit Aantal verkeerseenheden dat een punt gedurende een bepaalde tijdsduur passeert. koplus Een detectielus vlak voor de stopstreep. lange lus Een lange detectielus die zich meestal op enige afstand van de stopstreep bevindt. meeverlengen Het groen van een richting verlengen. Vaak omdat het niet zinvol is om het licht naar rood te laten gaan. modulenstructuur De modulen, bestaande uit niet conflicterende signaalgroepen, waar het regelprogramma doorheen stapt ter bepaling van welke richting wanneer groen krijgt. ontruimingstijd Tijdsduur die nodig is voor het ontruimen van het conflictvlak. overstaan Een voertuig welke twee maal moet stoppen voor hetzelfde licht. oververzadiging De verkeersintensiteit is hoger dan de capaciteit van een bepaalde richting. PAE Personenauto-equivalent. regelprogramma Computerprogramma dat verkeerslichten regelt. richting Signaalgroep. signaalgroep Groep verkeerslantaarns die gelijktijdig dezelfde fasencyclus doorlopen. sluipverkeer Verkeer dat een andere weg neemt dan de hoofdroute, bijvoorbeeld om drukte te mijden. starre regeling Verkeerslichtenregeling waarbij een vaste volgorde, vaste groentijden en vaste cyclustijden worden gehanteerd, onafhankelijk van het momentane verkeersaanbod. stroomweg Weg, met als hoofdfunctie doorgaand verkeer. synchroon starten Meerdere signaalgroepen tegelijk groen licht geven. verkeerslantaarn Armatuur die een of meer verkeerslichten bevat. verkeersregelinstallatie (VRI) Geheel van technische voorzieningen ten behoeve van verkeerslichtenregeling. verliestijd Het verschil tussen de reistijd van het voertuig als het ongehinderd het kruispunt zou kunnen passeren en de reistijd van het voertuig als het door een verkeerslichtenregeling wordt gehinderd. verzadiging Verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit, rekening houdend met de regeling, in een bepaalde richting. voertuigafhankelijk (VA) geregeld Verkeerslichtenregeling waarbij het begin en/of de lengte van de groenfases afhankelijk is van het verkeer dat door middel van verkeersdetectoren wordt aangemeld. voertuigverliesuren (VVU) Totale verliestijd uitgedrukt in uren voor een richting, kruispunt of netwerk. voorstart Van twee signaalgroepen die gelijktijdig groen mogen tonen, moet één signaalgroep een gedefinieerde tijd eerder groen krijgen dan de andere signaalgroep. 11

12 Bijlage B Kruispunttekening Plantheuvelpad Ringweg Richting rotonde Extra rijstrook richting 7 Prins Hendriklaan 12

Quickscan Werkendam Tol-West

Quickscan Werkendam Tol-West Quickscan Werkendam Tol-West Een klein kruispunt bij afrit 24 Werkendam. Maart 2008 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door:, Informatie:

Nadere informatie

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend 23 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw 12 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Advies inzake de doorstroming op kruispunt 83 te s-hertogenbosch 7 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der Quickscan Ringweg Amersfoort Verbetering van de verkeersregelinstallatie Randweg Kruiskamp - Hogeweg in Amersfoort Datum 22 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Bottleneck Zuid-Limburg

Bottleneck Zuid-Limburg Bottleneck Zuid-Limburg Advies inzake de doorstroming op een achttal kruispunten in het invloedsgebied van de bottleneck in Zuid-Limburg Datum 20 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Notitie Einsteindreef - Utrecht

Notitie Einsteindreef - Utrecht Notitie Einsteindreef - Utrecht 31 maart 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4 Het Zuiderkruis 29 2629 HT Delft 5215 MV s Hertogenbosch Notitie Einsteindreef - Utrecht

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Quick Scan Bleiswijk

Quick Scan Bleiswijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick Scan Bleiswijk Kort onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt N209-Hoekeindseweg te Bleiswijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk 3 Quickscan Volmerlaan te Rijswijk Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties van de kruispunten Sir Winston Churchilllaan Volmerlaan en Volmerlaan Treubstraat Datum 10 juni 2010

Nadere informatie

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Advies inzake de doorstroming van het verkeer. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort 3 Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort Onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op het kruispunt Heiligenbergerweg - Ringweg Randenbroek te Amersfoort Datum 21 juli 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Provincie Limburg; gemeente Roermond

Provincie Limburg; gemeente Roermond 3 Provincie Limburg; gemeente Roermond Quickscan van 3 kruispunten op de N293 Datum 23 oktober 2009 Status Definitief Provincie Limburg; gemeente Roermond, 23 oktober 2009 Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend 22 oktober 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal te Doetinchem Advies inzake de doorstroming en de geloofwaardigheid van de verkeerslichtenregeling op K5 te Doetinchem Augustus

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle 3 Quickscan Brielle Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle Datum 26 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft.

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Van Foreestweg Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft 14 november 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Advies inzake het afstellen van VRI 569, Kempenbaan Zuid (N269) met afrit A58 te Tilburg te Roosendaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Ministerie van Verkeer en Waterstaat N225 Hoofdstraat Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 10 december 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland 3 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland Onderzoek naar de verkeersregelingen op de kruispunten 3213 en 3214 aan de bij Enkhuizen Datum 13 oktober 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen.

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen. Stadsbrug Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen 1 augustus 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Heemsteedse Dreef - Julianaplein

Heemsteedse Dreef - Julianaplein 3 Heemsteedse Dreef - Julianaplein Verbetering van de verkeerslichtenregeling op kruispunt K3, Heemstede Datum 17 november 2008 Status Definitief Pagina 1 van 27 Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief Gemeente Vlissingen Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen Datum 9 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Onderzoek brug over de Amstel (N522)

Onderzoek brug over de Amstel (N522) 3 Onderzoek brug over de Amstel (N522) Onderzoek naar verbeteringen voor de doorstroming Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo

Kruispunt Hamburgerweg. Telgterweg te Ermelo Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunt Hamburgerweg Telgterweg te Ermelo Advies inzake het onnodig wachten op het kruispunt Hamburgerweg - Telgterweg te Ermelo maart 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Bloemenveiling Naaldwijk

Bloemenveiling Naaldwijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bloemenveiling Naaldwijk Advies inzake de doorstroming van het autoverkeer op het kruispunt N222-N466 te Naaldwijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o.

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Quickscan van de kruispunten bij het Droogleever Fortuynplein Datum 8 juli 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

Doorstroming Velsertraverse

Doorstroming Velsertraverse Ministerie van Verkeer en Waterstaat Doorstroming Velsertraverse Optimalisatie van de doorstroming op het traject Velsertraverse Lijndenweg te Velsen. 8 oktober 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht 3 Quickscan Heidelberglaan te Utrecht Een onderzoek naar de doorstroming op het kruispunt Heidelberglaan Universiteitsweg te Utrecht. Datum 27 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling 22 januari 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern 3 Hoorn: twee kruispunten aan het Keern Verbeterde doorstroming van het verkeer op de kruispunten Keern-De Weel en Keern-Dampten Datum 16 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein)

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) 3 Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) Nijverheidsweg / Hollandhaven / Ambachtsweg / Weg v/d Binnenvaart Datum 26 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan verkeersregelinstallaties

Quickscan verkeersregelinstallaties Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N61 tussen IJzendijke en Terneuzen. 20 augustus 2008 Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake

Nadere informatie

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat Datum 4 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst

Nadere informatie

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Onderzoek naar de mogelijkheden van een groene golf tussen de Lammenschansweg en de Hooigracht Datum 12 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland 3 Quick scan Gooiseweg Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland Datum 30 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Delft: traject Wateringsevest

Delft: traject Wateringsevest 3 Delft: traject Wateringsevest Quick scan ter verbetering van de doorstroming en veiligheid Datum 19 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein 3 Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Laagravenseweg Ravenswade te Nieuwegein Datum 16 juli 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen

Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI's Terneuzen Advies voor vijf verkeersregelingen in Gemeente Terneuzen 27 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein 3 VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

Quick scan Sluis 0. Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch. April 2008

Quick scan Sluis 0. Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch. April 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan Sluis 0 Advies inzake de doorstroming op de drie kruispunten bij Sluis 0 te s-hertogenbosch April 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn 3 Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn Verbetering van de verkeerslichtenregeling op de N506 - kruisingen Rijnweg, Willemsweg en Kernweg te Hoorn Datum 6 april 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

Vloeiend door Valkenburg

Vloeiend door Valkenburg Vloeiend door Valkenburg Onderzoek naar de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Nieuweweg Reinaldstraat en Nieuweweg Stationsstraat te Gemeente Valkenburg aan de Geul Datum 4 mei 2010 Status Definitief

Nadere informatie

Kruising Gelders Eind - Op de Baan

Kruising Gelders Eind - Op de Baan 3 Kruising Gelders Eind - Op de Baan Advies inzake de verkeersveiligheid op het kruispunt N295/N297 bij Born. Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief

Quick Scan Almelo. Datum 4 juni 2009 Status Definitief Quick Scan Almelo Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de kruispunten Egbert ten Catelaan Willem de Clercqstraat en Plesmanweg - Kolthofsingel Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Quick Scan van 3 Verkeersregelinstallaties op de N271 in Swalmen (gemeente Roermond) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie in combinatie met verkeersregelaar op het kruispunt N18-N313 te Lievelde tijdens het

Nadere informatie

Verkeerslichten langs provinciale weg N236

Verkeerslichten langs provinciale weg N236 Verkeerslichten langs provinciale weg N236 Analyse van het functioneren van de VRI s op de N236 bij Weesp en Driemond 5 februari 2009 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt 3 Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Utrechtseweg Universiteitsweg te De Bilt Datum 17 december 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Onderzoek kruispunt Rietveldenweg - Zandzuigerstraat - Helftheuvelweg

Onderzoek kruispunt Rietveldenweg - Zandzuigerstraat - Helftheuvelweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek kruispunt Rietveldenweg - Zandzuigerstraat - Helftheuvelweg Advies inzake de doorstroming op kruispunt 63 te s-hertogenbosch December 2007 Ministerie van

Nadere informatie

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus 20 6190 AA BEEK Quick Scan Beek Raadhuisstraat - Wolfeynde - Stationsstraat Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Onderzoek naar het functioneren van de VRI en de verkeersveiligheid op het kruispunt Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg te Venlo. Datum 12 juli 2011 Status Definitief

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Deventer, Emmaplein en omgeving

Deventer, Emmaplein en omgeving 3 Deventer, Emmaplein en omgeving Rapport Quick Scan GGT oktober 2008 Datum 31 maart 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS

Nadere informatie

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 45 5 45 Kruispunt 45: N34 Kellerlaan Eugenboersdijk 7 45.1 Inleiding 7 45.2 Observaties 45.3 Analyse 7 8 45.4

Nadere informatie

Verkeersverbetering in Nijmegen

Verkeersverbetering in Nijmegen 3 Verkeersverbetering in Nijmegen Onderzoek naar doorstroming op de route Jonkerbosplein Weg door Jonkerbos - Grootstalselaan Datum 23 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het Blijdorpplein met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 17 maart 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting kruispunt 4 5 4 Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg 7 4.1 Inleiding 7 4.2 Observaties 4.3 Analyse 7 8 4.4 Maatregelen

Nadere informatie

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam

Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam 3 Analyse s Gravendijkwal Rochussenstraat te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het kruispunt s Gravendijkwal Rochussenstraat met betrekking tot de verkeersafwikkeling en veiligheid.

Nadere informatie

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Een quickscan naar de toekomstvastheid van de verkeerslichtenregeling van aansluiting A27 - Veemarkt te Utrecht. Datum 23 juni 2010 Status Definitief Toekomstvastheid

Nadere informatie

Ontwerp kruispunten. Verkeerslichtengeregelde kruispunten. zijn geen kruispunten met verkeerslichten

Ontwerp kruispunten. Verkeerslichtengeregelde kruispunten. zijn geen kruispunten met verkeerslichten Ontwerp kruispunten Verkeerslichtengeregelde kruispunten zijn geen kruispunten met verkeerslichten Basisbegrippen Voorbeelden lantaarns volle lens 3-kleurig voetgangerslicht pijllicht voorlooppijl tramlicht

Nadere informatie

Aansluiting A28 - N226

Aansluiting A28 - N226 3 Aansluiting A28 - N226 Onderzoek naar het functioneren van de VRI op de kruispunten A28 Arnhemseweg Dodeweg en Lockhorsterweg te Leusden Datum 8 december 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Aansluiting A12 De Meern

Aansluiting A12 De Meern 3 Aansluiting A12 De Meern Een onderzoek naar het functioneren van verkeersregelingen op de aansluiting A12 De Meern. Datum 21 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quick wins kruispunten

Quick wins kruispunten Quick wins kruispunten Verkeerslichtengeregelde kruispunten regelen en sturen Keuze voor rotonde (kwalitatief) Bron: Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder, OCW 2014 Keuze voor verkeerslicht (kwalitatief)

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg

Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Rijswijk Rotterdamseweg - Madame Curielaan Haagweg - Geestbrugweg Resultaten van optimalisering van de VRI s Rotterdamseweg Madame Curielaan & Haagweg Geestbrugweg

Nadere informatie

Eindhoven: Winkelcentrum Woensel

Eindhoven: Winkelcentrum Woensel 3 Eindhoven: Winkelcentrum Woensel Een advies inzake de verkeersdoorstroming op vijf verkeersregelinstallaties rondom Winkelcentrum Woensel Datum 24 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Quick scan naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 18 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Geen seconde verspild in De Bilt

Geen seconde verspild in De Bilt Ministerie van Verkeer en Waterstaat Geen seconde verspild in De Bilt Advies inzake de doorstroming in de gemeente De Bilt deel 1 24 augustus 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen

Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen 3 Urmonderbaan Bergerweg te Sittard Geleen Onderzoek naar het functioneren van een streng van negen VRI s Datum 12 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Contactpersoon

Nadere informatie

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de

Nadere informatie

Nijmegen stroomt door

Nijmegen stroomt door Nijmegen stroomt door Advies inzake de doorstroming op het traject Keizer Karelplein, Oranjesingel en Keizer Traianusplein. September 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12

Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Zoetermeer: Oostelijke aansluiting snelweg A12 Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Op- en afrit A12 Oostweg te Zoetermeer 17 september 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Quick scan verkeersregelinstallaties

Quick scan verkeersregelinstallaties Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan verkeersregelinstallaties N57 Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N57 tussen Ouddorp en Serooskerke (Walcheren). oktober 2008 Ministerie

Nadere informatie

Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk

Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk Onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid Datum 23 december 2011 Status Concept Colofon Uitgegeven door In

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Optimalisatie van de regeling in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Datum 26 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid Datum 18 februari 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem

Onderzoek twee kruispunten. op de C. Missetstraat in. de binnenstad van Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek twee kruispunten op de C. Missetstraat in de binnenstad van Doetinchem Advies inzake de geloofwaardigheid en doorstroming op de kruispunten met de C. Missetstraat

Nadere informatie

Leeuwarden Valeriusplein

Leeuwarden Valeriusplein 3 Leeuwarden Valeriusplein Advies verbetering doorstroming Datum 29 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer

Nadere informatie

Quickscan verkeersregelinstallaties

Quickscan verkeersregelinstallaties Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan verkeersregelinstallaties N59 Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N59 tussen Den Bommel (Goeree-Overflakkee) en Serooskerke (Schouwen-Duiveland).

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus AE Hellendoorn

3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus AE Hellendoorn 3 Gemeente Hellendoorn Afdeling Wegen en Verkeer T.a.v. Dhr. A.J. Grolleman Postbus 200 7440 AE Hellendoorn Nijverdal N35 fase 2 - afwikkeling bus tijdens bouwperiode Combitunnel van den Burghweg 1 2628

Nadere informatie

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch

Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch 3 Utopia Spot regelingen te s-hertogenbosch Onderzoek naar de functionele werking van de verkeersregelinstallaties XP40 en XP42 Datum 17 maart 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Analyse Zuidweg te Zoetermeer

Analyse Zuidweg te Zoetermeer Analyse Zuidweg te Zoetermeer Een onderzoek naar het instellen van een netwerkcoördinatie op de Zuidweg. Datum 23 augustus 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie