SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT."

Transcriptie

1 nummer 2 SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS JAARVERSLAG: RESULTATEN IN 2009 DE WIN-WIN-WIN-WIN VAN SAMENWERKING MICROFINANCIERING TRANSPARANT Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :29

2 COLOFON JALOERS INHOUD 03: Hivos Jaarverslag : Child Labour Free Zones 06: Korte berichten 08: Interview met Allert van den Ham 10: Winst maken met Microkredieten 11: Met Tanzaniaanse partner TaTEDO naar Brussel 11: Klimaatcampagne 10:10 GELD OVERBOEKEN VIA EEN MOBIELE TELEFOON IS TEGENWOORDIG EEN FLUITJE VAN EEN CENT DUS ZULKE CREATIEVE OPLOSSINGEN ZIJN FINANCIEEL ÉN SOCIAAL GUNSTIG, VINDT HIVOS Lees verder op pagina 10 2 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

3 HIVOS JAARVERSLAG 2009 RESULTATEN IN 2009 In april publiceerde Hivos het jaarverslag 2009 waarin de activiteiten van dat jaar transparant zijn gemaakt. Samen met partners in binnen- en buitenland heeft Hivos hard gewerkt aan haar missie: het bereiken van een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Op vele fronten is vooruitgang geboekt; tegelijkertijd heeft de crisis veel nieuwe armoede teweeg gebracht en veel instabiliteit gecreëerd. Dat is geen aanleiding om bij de pakken neer te zitten, maar juist reden te meer om beter en effectiever te blijven werken aan ontwikkeling. HIVOS JAARVERSLAG LYRV ZHUNW DO YHHUWLJ MDDU VDPHQ PHW ORNDOH SDUWQHUV LQ RQWZLNNHOLQJVODQGHQ HQ LV WHU SOHNNH DDQZH]LJ PHW +LYRV PHGHZHUNHUV HQ NDQWRUHQ 1DDVW GH NDQWRUHQ LQ &RVWD 5LFD,QGLD,QGRQHVLs HQ =LPEDEZH ]LMQ WZHH QLHXZH NDQWRUHQ JHRSHQG LQ %ROLYLD HQ.HQLD 'LW KHHIW ORJLVFKHUZLMV GH QRGLJH JHYROJHQ YRRU GH VWDI HQ ZHUNRUJDQLVDWLH KHW KRRIG NDQWRRU LQ 'HQ +DDJ ]DO NOHLQHU ZRUGHQ HQ KHW ]ZDDUWHSXQW YDQ GH DFWLYLWHLWHQ ]DO YHUVFKXLYHQ 1DDVW GH JHQRHPGH UHJLRNDQ WRUHQ ]LMQ LQ QHJHQ ODQGHQ ORNDOH NDQWRUHQ RSJH]HW RP GH XLWYRHULQJ YDQ GH SURJUDPPD V LQ JRHGH EDQHQ WH OHLGHQ +HW DDQWDO PHGHZHUNHUV LV GRRU GH]H RQWZLNNHOLQJHQ WRHJHQRPHQ HQ EHGUDDJW QX SHUVRQHQ ZHUHOGZLMG FEITEN & CIJFERS FONDSENWERVING 2P KDDU SURJUDPPD V XLW WH NXQQHQ YRHUHQ ZHUIW +LYRV VXEVLGLH ELM RYHUKHGHQ HQ LQVWDQWLHV 'H JURRWVWH QDQFLHU LV GH 1HGHUODQGVH RYHUKHLG $QGHUH LQNRPVWHQ NRPHQ YDQ SDUWLFXOLHUHQ HQ EHGULMYHQ PROGRAMMA S +LYRV YRHUW KDDU SURJUDPPD V XLW RQGHU YHUVFKLOOHQGH WKHPD V 0HW KHW SURJUDPPD $FFHVV WR 2SSRUWXQLWLHV ELMYRRUEHHOG ZLO +LYRV PHQVHQ HHQ HHUOLMNH NDQV ELHGHQ RP LQ KXQ HLJHQ EHVWDDQ WH YRRU]LHQ %LQQHQ GLW SURJUDPPD ]LMQ WZHH WKHPDJHELHGHQ GXXU]DPH SURGXFWLH LQFOXVLHI HQHUJLH NOLPDDW HQ GDDUQDDVW ELRGLYHUVLWHLW HQ QDQFLsOH GLHQVWYHUOHQLQJ PHW PLFUR QDQFLHULQJ HQ EHGULMIV RQWZLNNHOLQJ DOV NHUQDFWLYLWHLWHQ &LYLO &KRLFHV LV KHW SURJUDPPD ZDDUPHH +LYRV ]LFK ULFKW RS GH QDOHYLQJ YDQ PHQVHQUHFKWHQ HQ GHPRFUDWLVHULQJ JHOLMNKHLG YDQ PDQ HQ YURXZ HQ GH EHVWULMGLQJ YDQ KLY DLGV (Q KHW SURJUDPPD &LYLO 9RLFHV ELHGW EXUJHUV LQ RQWZLNNHOLQJVODQGHQ HHQ SODWIRUP RP KXQ ZHQVHQ HQ LGHHsQ RYHU GH LQULFKWLQJ YDQ HHQ GHPRFUDWLVFKH HQ SOXULIRUPH VDPHQOHYLQJ WH NXQQHQ XLWHQ +HW EHVWDDW XLW WZHH RQGHUGHOHQ.XQVW FXOWXXU HQ,&7 PHGLD 0HHU OH]HQ" 'RZQORDG KHW MDDUYHUVODJ YLD ZZZ KLYRV QO MDDUYHUVODJ RI YUDDJ HHQ H[HPSODDU DDQ YLD LQIR#KLYRV QO Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

4 KINDERARBEID CHILD LABOUR FREE ZONES ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL Regeringsleiders spannen zich vooral in om de ergste uitwassen van kinderarbeid uit te bannen. Zij richten zich op kinderen die zwaar en gevaarlijk werk doen, maar vergeten de kinderen die minder erg werk doen. Mede dankzij de campagne Stop Kinderarbeid lijkt er een voorzichtige kentering te komen. DANKZIJ STOP KINDERARBEID STIMULEREN ORGANISATIES ELKAAR OM KINDERARBEID UIT TE BANNEN CREËREN VAN CHILD LABOUR FREE ZONES MV Foundation ontwikkelde zijn eigen aanpak om kinderarbeidvrije dorpen te creëren. Partnerorganisaties over de hele wereld nemen deze aanpak over. Via voorlichting, huis-aanhuisbezoek of dorpstheater wordt uitgedragen dat kinderen recht hebben op onderwijs en dat kinderarbeid niet acceptabel is. Ouders leren hoe zij het familie-inkomen op een andere manier kunnen aanvullen. MV Foundation creëert geen nieuw schoolsysteem, maar laat kinderen, ouders, werkgevers, onderwijzers en ambtenaren samen het bestaande onderwijs verbeteren. Kinderen die nog nooit naar school zijn geweest, worden in speciale overgangsscholen voorbereid op het reguliere onderwijssysteem. MV Foundation begeleidt de instroom van nieuwe leerlingen en zorgt bijvoorbeeld voor extra leerkrachten. Daarnaast blijft deze stichting voormalige kindarbeiders volgen om met ouders en leerkrachten te zorgen dat zij hun school afmaken. 4 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

5 KINDERARBEID KINDERARBEID IN CIJFERS Er zijn miljoen kindarbeiders wereldwijd, miljoen minder dan in 2004 miljoen kindarbeiders doen zwaar en gevaarlijk werk op de kinderen doet betaald werk, de anderen werken binnen de familie procent van de kindarbeiders werkt in de landbouwsector procent van de kindarbeiders werkt in de dienstverlenende sector procent van de kindarbeiders werkt in de industrie KLEINE BEGINNETJES MAALTIJDEN EN MEDICIJNEN BETERE LONEN NA AFSCHAFFING Kinderarbeid lijkt vaak een noodzakelijk kwaad: kinderen zouden wel moeten werken, omdat gezinnen anders niet rond kunnen komen. Uit onderzoek blijkt echter dat ouders in kinderarbeidvrije gebieden uiteindelijk betere lonen en arbeidsomstandigheden kunnen bedingen. In India bijvoorbeeld werken veel kinderen in de productie van katoenzaden. In twee dorpen werd kinderarbeid in 2005 afgeschaft. Vier jaar later bleken de lonen voor volwassenen met 150 procent gestegen. In twee vergelijkbare dorpen werken nog steeds evenveel kinderen en stegen de lonen voor volwassenen minder. Afschaffen van kinderarbeid is dus beter voor iedereen. (FNV-rapport Let parents earn and children learn, mei 2010, WAT KUNT U DOEN? Ook in Europa zijn Child Labour Free Zones. Bijvoorbeeld winkels en bedrijven die niets produceren en verkopen waar kinderarbeid aan kleeft. Eind mei lanceerde de campagne Stop Kinderarbeid een handleiding voor bedrijven om kinderarbeid in achttien stappen uit te bannen. Winkels, importeurs en fabrieken reageren op het koopgedrag van de mensen: laat daarom in de winkel blijken dat u kinderarbeid een probleem vindt. Kijk op wat u nog meer kunt doen. Wilt u de campagne financieel ondersteunen? Ga naar 5 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

6 BERICHTEN VAN EPOS TOT OPERA Het oude beroemde Hindoe-epos is door de spraakmakende Indonesische regisseur Garin Nugroho getransformeerd tot een modern muziektheater, een stoutmoedige combinatie van dans, gamelanmuziek, zang, theater en visuele kunst. De gerenommeerde onafhankelijke filmmaker richt zich op de ontvoering van Sita, het centrale verhaal in het epos. Opera Java is de bewerking van de film uit 2006, die al jaren te zien is op internationale festivals. GROENE AGENDA FEEST BIJ HIVOS Een priester die gebukt gaat onder een affaire, terwijl zijn geliefde zich geen zorgen maakt. Een man die meedoet aan een datingprogramma, maar te horen krijgt dat hij te oud is, voor de liefde? 6 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

7 BERICHTEN POSTER OF T-SHIRT WILT U MEER WETEN OVER HET WERK VAN HIVOS? ELKE MAAND STAAT HIVOS MET EEN PAGINA IN DE GRATIS KRANT METRO. OP DEZE PAGINA LAAT DE ORGANISATIE ZIEN WAT VOOR WERK DE PARTNERS IN ONTWIKKELINGSLANDEN DOEN, INCLUSIEF EEN ACTIE OF LEZERSAANBIEDING. DANSEN IN JULI Juli is de maand van Julidans in Amsterdam. Het is alweer de twintigste editie van dit festival waar toppers uit de internationale danswereld optreden. Het festival staat in het teken van grensverleggende dans uit alle hoeken van de wereld. BON VOOR GRATIS POSTER 7 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

8 INTERVIEW ALLERT VAN DEN HAM: SAMENWERKING LEVERT WIN-WIN-WIN-WIN SITUATIE OP Hij is nog volop bezig met de subsidieaanvraag en het bedrijfsplan, maar zijn tijd bij Hivos is bijna voorbij. Allert van den Ham, directeur programma s en projecten, vertrekt begin augustus naar Vietnam. Met zichtbaar genoegen en vol vaart reflecteert hij op de zeven jaar dat hij voor Hivos werkte. JE MOET COMPLEXE PROBLEMEN WEL KUNNEN BEGRIJPEN BORG VOOR KWALITEIT HIVOS-DNA 8 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

9 INTERVIEW HET BIOGASPROGRAMMA IS EEN GOED VOORBEELD VAN SAMENWERKING DIE EEN WIN-WIN-WIN-WIN-SITUATIE OPLEVERT. WE STAAN BORG VOOR KWALITEIT, MAAR WIJ HOEVEN NIET ALLES ZELF UIT TE VOEREN ALLERT VAN DEN HAM WIN-WIN-WIN-WIN-SITUATIE OOK IN INDONESIË INSTALLEERT HIVOS BIOGASINSTALLATIES OP HET ERF VAN KLEINE VEEBOEREN. WOUTER BOS-EFFECT 9 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

10 MICROFINANCIERING HOGE RENTE VOOR MICROKREDIET, MAG DAT? Microkrediet is al jaren het paradepaardje van ontwikkelingssamenwerking. Arme mensen krijgen kleine leningen om economische activiteiten op te zetten. Er circuleren legio succesverhalen van mensen die zich op deze manier aan schrijnende armoede weten te ontworstelen. Maar de groei en commercialisering van microfinanciering heeft ook schaduwzijden. OP EIGEN BENEN 10 CREATIEVE OPLOSSING Niet altijd is lenen of sparen duur als er geen bank in de buurt is. Geld overboeken via een mobiele telefoon is tegenwoordig een fluitje van een cent. Microfinancieringsinstellingen in Kenia bieden mensen in afgelegen gebieden via hun mobieltjes goedkope financiële producten aan. Zulke creatieve oplossingen zijn financieel én sociaal gunstig, aldus Hivos. MICROFINANCE TRANSPARENCY Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

11 KLIMAAT TATEDO IN BRUSSEL BELEIDSBEINVLOEDING LOONT Hivos investeert samen met een aantal partnerorganisaties, in schone en duurzame energie in ontwikkelingslanden. Maar om duurzame energie hoger op de agenda te krijgen in Brussel, moet er nog veel gebeuren. Estomih Sawe, directeur van de Tanzaniaanse partnerorganisatie TaTEDO en Eco Matser van Hivos pleitten in Brussel voor Europese steun. BELANG VAN STEUN OVER TATEDO Tanzania Traditional Energy Development and Environment Organisation (TaTEDO) is opgericht in 1990 met als doel het ontwikkelen en stimuleren van duurzame energietechnologie, zoals energiezuinige fornuizen en kooktoestellen. Inmiddels worden al meer dan een miljoen energiezuinige fornuizen en kooktoestellen gebruikt, waardoor de ontbossing bijna is gehalveerd. Daarnaast richt de organisatie zich onder meer op zonne- en windenergie, generatoren op biodiesel en het opzetten van boomkwekerijen. TaTEDO is een van de begunstigden van het Hivos Klimaatfonds. Meer weten over TaTEDO? Ga naar: 1010nl.org KLIMAAT KOM NU IN ACTIE We kunnen natuurlijk wel gaan zitten wachten op de milieuplannen van een nieuwe regering, maar wie wat aan het klimaat wil doen, kan NU zelf in actie komen. LOPEND VUURTJE IEDERE STAP TELT. KLIMAAT OP ORDE DOET U MEE? NIET DE LUSTEN, WEL DE LASTEN Doordat de geïndustrialiseerde landen al decennia lang grote hoeveelheden CO 2 in de atmosfeer brengen, verandert het klimaat. De gevolgen zijn het eerst voelbaar in de landen die hier zelf niet of nauwelijks aan hebben bijgedragen. Zo heeft Malawi nul procent uitstoot, maar negentig procent van de inwoners is wel aangewezen op landbouwsystemen die direct afhankelijk zijn van regenwater. En dus van een evenwichtig klimaat. 11 Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

12 NOODZAAK Ontwikkelingsorganisatie Hivos werkt aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Kunst en cultuur spelen een essentiële rol bij de opbouw van democratische en pluriforme samenlevingen. Wij ondersteunen daarom al 15 jaar culturele initiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Steun ons werk. Hivos Magazine juni 2010 V10.indd :30

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties

Denk mee over sport, bewegen en cultuur en de toekomstige combinatiefuncties Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 5 april 2016 Wie verdient de eremedaille? Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Microbiologie ter kennismaking

Microbiologie ter kennismaking Microbiologie ter kennismaking Over het boek Microbiologie ter kennismaking is bedoeld voor studenten die kennis willen maken met het vak Algemene Microbiologie en voor anderen die belangstelling hebben

Nadere informatie

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be

Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be Mot m ans R. Ergonom ie RC, Leuv en ww w.dinbelg.be 2HIHQLQJHQDQWURSRPHWULH 1. De startknop van mijn computer is een drukknop met een diameter van 18 mm. Is dit voldoende groot? 'LWLVJHHQJRHGHPDDWPDDUKHWLVHHQNOHLQHPRHLWHRPGHGRRUVQHGHQRJPP

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015

AALTEN ACTUEEL. Herinrichting centrum Aalten. Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 22 september 2015 AALTEN ACTUEEL Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 22 september 2015 Herinrichting centrum

Nadere informatie

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU

$FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU ,3 Brussel, 24 juli 2002 $FFLMQV&RPPLVVLHVWHOWKDUPRQLVDWLHYDQEHODVWLQJ RSGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUYRRU 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW HHQ YRRUVWHO LQJHGLHQG RP GH QDWLRQDOH DFFLMQVWDULHYHQYRRUGLHVHOYRRUEHURHSVYHUYRHUJHOHLGHOLMNWHKDUPRQLVHUHQ

Nadere informatie

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ

&ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ ,3 Brussel, 10 mei 2001 &ROOHFWLHI RQWVODJ &RPPLVVLH SUHVHQWHHUW SDNNHW LQLWLDWLHYHQ YRRU KHW YHUPLQGHUHQ YDQ GH VRFLDOH JHYROJHQYDQPDVVDRQWVODJHQ $QQD 'LDPDQWRSRXORX GH (XURSHHV FRPPLVVDULV EHODVW PHW

Nadere informatie

WIJ WILLEN LEREN WIJ WILLEN SPELEN

WIJ WILLEN LEREN WIJ WILLEN SPELEN WIJ WILLEN LEREN WIJ WILLEN SPELEN Geen kind hoort te werken. Ieder kind heeft recht op onderwijs, het recht om te spelen en om écht kind te zijn. Een wereld zonder kinderarbeid is mogelijk, als iedereen

Nadere informatie

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17

NISSAN JUKE. 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 NISSAN JUKE 64119_JUKE2011_NL.indd 1 18/07/11 16:17 LOOK & FEEL TECHNOLOGIE & PRESTATIES STIJL & ACCESSOIRES EXTERIEURDESIGN 4 INTERIEURDESIGN 6 NISSAN DYNAMIC CONTROL SYSTEM & NISSAN CONNECT 10 OPBERGRUIMTE

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG

'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG ,3 Brussel, 16 juli 2002 'H &RPPLVVLH WUHHGW RS WHJHQ WLHQ OLGVWDWHQ GLH GH ULFKWOLMQHQ RYHU GH YRJHOVWDQG HQ KDELWDWV QLHW WHQ XLWYRHUKHEEHQJHOHJG 'H(XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW EHVORWHQ WRW )LQODQG HHQ WZHHGH

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND VM-C7200 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1301276 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU

$OOHIRUPXOLHUHQZRUGHQELMHONDDUEHZDDUGLQKHWEHZRQHUVGRVVLHU 67$33(13/$19225+(72367(//(19$1((13/(=,(5,*( $&7,9,7(,7(13/$1 67$3 Wanneer je vermoedt dat een bewoner depressief is, observeer dan een week lang de depressieve klachten of verschijnselen van de bewoner.

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ

,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ ,3 Brussel, 22 juli 2002,QWHUQH PDUNW GH &RPPLVVLH JDDW EXUJHUV HQ RQGHUQHPLQJHQNRVWHORRVDGYLHVYHUVWUHNNHQHQKXQ SUREOHPHQRSORVVHQ +HEW X SUREOHPHQ PHW GH HUNHQQLQJ YDQ HHQ GLSORPD RI PHW GH VRFLDOH ]HNHUKHLG

Nadere informatie

Stop Child Labour Challenge. Powered by

Stop Child Labour Challenge. Powered by Stop Child Labour Challenge Powered by Stop Child Labour Challenge Challenge: Bedenk een actie waardoor bedrijven open communiceren over kinderarbeid Deadline: 15 februari 2015 Prijzen: 1e prijs: Fairphone

Nadere informatie

Stichting Day for Change

Stichting Day for Change Day for Change Microfinanciering 'Microkrediet is geen panacee voor alles, er is veel meer nodig. Maar de gedachte die er aan ten grondslag ligt - niet geven maar lenen - moeten we veel breder verspreiden.

Nadere informatie

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ

³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ ³7RFKPDJGH2=0LQPLMQRJHQQRRLWDOOHHQ PDDUJRHGHGRFWRUDQGLDIOHYHUHQ]HPRHW HYHQ]HHUJRHGHPDJLVWUDWHQDPEWHQDUHQ DGYRFDWHQ«DIOHYHUHQ,QWHUYLHZPHW3URIHVVRU:RXWHU'HYURH 'RRURQ]HKRRIGUHGDFWHXU$QQHOHHQ6WUDHWHPDQV IN

Nadere informatie

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ

,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ ,3 Brussel, 3 april 2001,QYRHULQJ YDQ GH (852 GH &RPPLVVLH LQYHQWDULVHHUW GH PHW GH YRRUEHUHLGLQJ JHERHNWH YRUGHULQJHQHQUHLNWJRHGHJHEUXLNHQDDQ GDJHQ YRRU ¼GD\ KHHIW GH &RPPLVVLH HHQ PHGHGHOLQJ JHSXEOLFHHUG

Nadere informatie

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me

Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com Presario Mobiele Internet-pc Millennium Edition Handleiding besturingssysteem Microsoft Windows Me www.compaq.com 181272-331 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leanne Verbeek. Geachte raadsgriffier,

Leanne Verbeek. Geachte raadsgriffier, Leanne Verbeek Onderwerp: Bijlagen: FW: Vijf makkelijke maatregelen voor schonere lucht NMU - Vijf makkelijke maatregelen voor schonere lucht.pdf; Bijlage - Aanbevelingen fietsactie.pdf; Bijlage - Flyer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Jacob Waslander T +31 70 348 5826

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222202

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND AR-100 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1222202 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ROLAND AR-100. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND AR-100 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Microkrediet voor Moeders, januari 2015 1 Inhoudsopgave Vragen & antwoorden... 3 Wat is microkrediet?... 3 Waarom

Nadere informatie

Brussel, 6 september 2002

Brussel, 6 september 2002 ,3 Brussel, 6 september 2002 &RPPLVVLH ]HJW GDW GRHOVWHOOLQJHQ YDQ /LVVDERQ YRRU ZHUNJHOHJHQKHLG QRJ VWHHGV KDDOEDDU ]LMQ DOV OLGVWDWHQ SUREOHHPJHELHGHQ DDQSDNNHQ HQ DDQGDFKW ULFKWHQ RS EDQHQ YRRU YURXZHQ

Nadere informatie

Wereldproblemen te lijf met business modellen

Wereldproblemen te lijf met business modellen INTERVIEW tekst: Maarten van der Schaaf Wereldproblemen te lijf met business modellen Marcello Palazzi behoort al decennia tot de voorhoede van het mondiale duurzame bedrijfsleven. Samen met Leen Zevenbergen

Nadere informatie

Q Keukeninformatie...

Q Keukeninformatie... Q Keukeninformatie... 5ZQF 7BMFSJBBO CPVXOVNNFS U N Eigenhuis Keukens is geselecteerd als projectleverancier voor dit project. Deze brochure geeft u informatie over de afspraken welke zijn gemaakt met

Nadere informatie

Vierenzeventigste Jaarverslag

Vierenzeventigste Jaarverslag %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW,661 )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Spreekbeurtinformatie kinderarbeid 1. Trésor uit Ivoorkust 2. Van de plantages terug de klas in 3. Feiten en cijfers over kinderarbeid

Nadere informatie

'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ

'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ ,3 Brussels, 22 januari 2003 'H &RPPLVVLH VWHOW HHQ ODQGERXZKHUYRUPLQJ YRRU RP GH ODQGERXZHUV HHQ ODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHI RS GXXU]DPHODQGERXZWHELHGHQ 'H (XURSHVH &RPPLVVLH KHHIW YDQGDDJ HHQ SDNNHW YRRUVWHOOHQ

Nadere informatie

Brussel, 24 september 2002

Brussel, 24 september 2002 ,3 Brussel, 24 september 2002 9HU]HNHULQJ YDQ GH OXFKWYDDUW QD VHSWHPEHU GH (XURSHVH &RPPLVVLH VWHOW PLQLPXPHLVHQ YRRU YRRU GHYHU]HNHULQJYDQDOOHOXFKWYDDUWPDDWVFKDSSLMHQGLH LQ(XURSDYOLHJHQ 1DGHWHUURULVWLVFKHDDQVODJHQYDQVHSWHPEHULQGH9HUHQLJGH6WDWHQ

Nadere informatie

Drieënzeventigste Jaarverslag

Drieënzeventigste Jaarverslag FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2000

Nadere informatie

2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH

2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH ,3 Brussel, 5 november 2002 2SHQ VN\RYHUHHQNRPVWHQ GH &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH 'H &RPPLVVLH YHUKHXJW ]LFK RYHU KHW DUUHVW YDQ KHW (XURSHVH +RI YDQ -XVWLWLH

Nadere informatie

Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija jul-17 Ilija

Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija jul-17 Ilija Zomerlessen 2017 Wk Dinsdag Leraar Donderdag Leraar 27 04-jul-17 Flor 06-jul-17 Yolanda 28 11-jul-17 Rita 13-jul-17 Ilija 29 18-jul-17 Ilija 20-jul-17 Rudi 30 25-jul-17 Sofie 27-jul-17 Flor 31 01-aug-17

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

KAMPALA VERKLARING WERKEN AAN CHILD LABOUR FREE ZONES (KINDERARBEIDVRIJE ZONES) 19 april 2013 Kampala, oeganda

KAMPALA VERKLARING WERKEN AAN CHILD LABOUR FREE ZONES (KINDERARBEIDVRIJE ZONES) 19 april 2013 Kampala, oeganda KAMPALA VERKLARING WERKEN AAN CHILD LABOUR FREE ZONES (KINDERARBEIDVRIJE ZONES) 19 april 2013 Kampala, oeganda p/a Hivos Raamweg 16 2596 HL Den Haag tel.: 070-37655001 www.stopkinderarbeid.nl De campagne

Nadere informatie

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid

Rabobank Foundation. De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation De weg naar zelfredzaamheid Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Historie In 1973 opgericht als fonds van lokale Rabobanken Missie We helpen wereldwijd kansarme mensen

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT

VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT Het klimaatprobleem treft ons allemaal. Maar huishoudens en kleine boeren in ontwikkelingslanden hebben meer last van klimaatverandering

Nadere informatie

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV

&RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV ,3 Brussel, 22 maart 2002 &RPPLVVLH DFFHSWHHUW YHUELQWHQLVVHQ LQ PHGHGLQJLQJVSURFHGXUH RYHU 'XLWVH YDVWH ERHNHQSULMV 'H(XURSHVH&RPPLVVLH]DOGHPHGHGLQJLQJVSURFHGXUHWHQDDQ]LHQYDQKHW 'XLWVHV\VWHHPYDQGHYDVWHERHNHQSULMVKHW]JQµ6DPPHOUHYHUV

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Expeditie M&M. Microkredieten. lesbrief. ontdek avontuurlijk leren. Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte

Expeditie M&M. Microkredieten. lesbrief. ontdek avontuurlijk leren. Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte Expeditie M&M ontdek avontuurlijk leren lesbrief Foto: Roel Burgler / Hollandse Hoogte VMBO Microkredieten Expeditie M&M Inleiding Wat heb je nodig als je een bedrijf wilt beginnen? Geld! Meestal moet

Nadere informatie

Geen kinderarbeid in de textielindustrie. Filmpje Quiz Stellingen. Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Geen kinderarbeid in de textielindustrie. Filmpje Quiz Stellingen. Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze Filmpje Quiz Stellingen Het programma Het filmpje van SAVE De stellingen Het filmpje van SAVE Filmpje is helaas niet af te spelen in deze presentatie Filmpje te zien door de onderstaande link te kopiëren:

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

COMPENSEER HIER JE CO 2 -UITSTOOT, HELP MENSEN DAAR AAN EEN COOKSTOVE

COMPENSEER HIER JE CO 2 -UITSTOOT, HELP MENSEN DAAR AAN EEN COOKSTOVE COMPENSEER HIER JE -UITSTOOT, HELP MENSEN DAAR AAN EEN COOKSTOVE COMPENSEER DE -UITSTOOT VAN JE ORGANISATIE, VERBETER HET KLIMAAT EN STEUN CLEAN COOKSTOVES 2 3 COOX4CLIMATE STAAT VOOR EEN KLIMAATNEUTRALE

Nadere informatie

Brussel, 2 juli 2002

Brussel, 2 juli 2002 ,3 Brussel, 2 juli 2002 6RFLDOH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YDQ EHGULMYHQ HHQ QLHXZH VWUDWHJLH YDQ GH &RPPLVVLH RP GH ELMGUDJH YDQ KHW EHGULMIVOHYHQ DDQ GXXU]DPH RQWZLNNHOLQJ WH EHYRUGHUHQ 'H &RPPLVVLH KHHIW

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL

,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL ,QGXVWULHPRQLWRU -DDUJDQJMXOL &HQWUDDO %XUHDX YRRU GH 6WDWLVWLHN 9RRUEXUJ +HHUOHQ ± LQGLHQ 9RRUEXUJ %H]RHNDGUHV 3ULQVHV %HDWUL[ODDQ 3RVWDGUHV 3RVWEXV -0 9RRUEXUJ 7HOHIRRQ )D[ +HHUOHQ %H]RHNDGUHV.ORRVWHUZHJ

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 *(%58,.6$$1:,-=,1* =8002==8002 *(%58,.6$$1:,-=,1*=8002=,1+28'623*$9( GEBRUIKSAANWIJZING ZUMMO Z08... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie...

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Introductie

PROJECTFICHE. Introductie PROJECTFICHE "Gannet Sailing for Education" primary education for everyone "Jan van Gent Zeilen voor Onderwijs" basisonderwijs voor iedereen Introductie Recht op onderwijs Reeds in 1948 hebben regeringsleiders

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO DE ACTIES VMBO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren te belonen. Zij krijgen een subsidie van vijfhonderd euro. Dit levert in totaal een

Nadere informatie

Molenwijk 2 juni 2015. h"p://www.vbmolenwijk.nl/

Molenwijk 2 juni 2015. hp://www.vbmolenwijk.nl/ Molenwijk 2 juni 2015 h"p://www.vbmolenwijk.nl/ Agenda en even voorstellen 1) Inleiding 2) Schuine Daken 2) Het project BOE (achtergrond) 3) Labels isoleren - opwekken 4) Starten in onze wijk? Hoe? 5)

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Naam: INDIA EN ARMOEDE

Naam: INDIA EN ARMOEDE Naam: INDIA EN ARMOEDE In India is het verschil tussen arme en rijke mensen erg groot. Een klein deel van de Indiërs is heel rijk. Maar de meeste mensen zijn er erg arm. Ze werken hard voor weinig geld

Nadere informatie

CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING

CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. RESI JANSSEN 23 SEPTEMBER 2016 CORDAID Cordaid investment management Investeringen sinds 1998,

Nadere informatie

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Nadere informatie

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG

Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG KO C Kennis- en OndersteuningsCentrum 6WXGLH3*%,0% %HGHQNLQJHQELMGHLQYRHULQJYDQHHQ 3HUVRRQV*HERQGHQ%XGJHWYRRU,QGLYLGXHOH0DWHULsOH%LMVWDQG Kennis- en OndersteuningsCentrum Februari-mei 2004 Studie PGB-IMB

Nadere informatie

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 2 Banking for Food stimuleren duurzame voedselvoorziening wereldwijd

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

VELO NIEUWS 17 FEBRUARI 2016. Erwtensoeptoernooi. wateringse krant draai om. VENECO VELO DS1 - Targos Bevo DS1. Handbalmarathon Goes Global

VELO NIEUWS 17 FEBRUARI 2016. Erwtensoeptoernooi. wateringse krant draai om. VENECO VELO DS1 - Targos Bevo DS1. Handbalmarathon Goes Global het weekblad voor wateringen, kwintsheul en wateringse veld VELO wateringse krant draai om NIEUWS 17 FEBRUARI 2016 Uitgave van Uitgeverij West Media bv. Verschijnt elke woensdag. sportnieuws dammen VELO

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

Financieel bewustzijn kun je leren

Financieel bewustzijn kun je leren Financieel bewustzijn kun je leren prinses máxima 10 VERZEKERD! nummer 2, december 2010 Ze zet zich al jarenlang in voor een toegankelijke financiële sector. Sinds kort heeft ze er een nieuwe functie

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Verklaring van Managua "Werken aan Kinderarbeidvrije Zones" in Midden-Amerika

Verklaring van Managua Werken aan Kinderarbeidvrije Zones in Midden-Amerika Stop kinderarbeid School, de beste werkplaats Verklaring van Managua "Werken aan Kinderarbeidvrije Zones" in Midden-Amerika 5 oktober 2013 Managua, Nicaragua De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

Q Keukeninformatie...

Q Keukeninformatie... Q Keukeninformatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als projectleverancier voor dit project. Deze brochure geeft u informatie over de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tot de keuken. Het

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Kop van

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885

68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR Cultuur, audiovisueel beleid en sport 2QWZLNNHOLQJÃYDQÃKHWÃFXOWXXUEHOHLGÃ.DGHUSURJUDPPDÃÅ&XOWXXUÃÅ 68%6,',($$195$$*)2508/,(5 2SURHSWRWKHWLQGLHQHQYDQYRRUVWHOOHQ%HJURWLQJVOLMQ%.$'(5352*5$00$9225&8/7885&8/7885,QOHLGLQJ

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN

2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN ,3 Brussel, 8 november 2002 2RN SRSVWHUUHQ VOXLWHQ ]LFK DDQ ELM (8FDPSDJQH )HHOIUHHWRVD\QRWHJHQWDEDN -RQJHUHQ NHQQHQ GH QDPHQ HQ GH VRQJV XLW KXQ KRRIG 0RE\ 6RSKLH(OOLV %H[WRU 7L]LDQR)HUUR $7HHQV/LEHUW\;/RRQD%LOO\&UDZIRUG

Nadere informatie

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw Lesbrief voor het basisonderwijs INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN Deze lesbrief hoort bij de Dorcas Voedselactie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelt Dorcas in heel Nederland producten in voor de allerarmsten

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Met Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke

Nadere informatie

HIVOS JAARVERSLAG 2009

HIVOS JAARVERSLAG 2009 HIVOS JAARVERSLAG 2009 HIVOS JAARVERSLAG 2009 4 HIVOS JAARVERSLAG 2009 Missie Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Samen met lokale maatschappelijke

Nadere informatie

NISSAN EVALIA. Introductie Design interieur Veelzijdigheid Kompakt Prestaties Accessoire Uitvoering en afmeting Afdrukken Uitgang

NISSAN EVALIA. Introductie Design interieur Veelzijdigheid Kompakt Prestaties Accessoire Uitvoering en afmeting Afdrukken Uitgang NISSAN EVALIA EVALIA. Voor de hele familie De EVALIA is klaar voor alles wat uw gezin van hem verwacht: het vervoeren van een groep joelende kinderen, een paar fietsen of met zijn allen met de hond naar

Nadere informatie

In dit nummer: Touwpomp dé oplossing voor Afrika? Hét kippenverhaal TMF een kippenverhaal? Projectnieuws Spotlight Henk Holtslag

In dit nummer: Touwpomp dé oplossing voor Afrika? Hét kippenverhaal TMF een kippenverhaal? Projectnieuws Spotlight Henk Holtslag In dit nummer: Touwpomp dé oplossing voor Afrika? Hét kippenverhaal TMF een kippenverhaal? Projectnieuws Spotlight Henk Holtslag Van de nieuwe Voorzitter Deze nieuwsbrief staat in het teken van vernieuwing.

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA 0 Lesschema 1 WAT IS PLANTAGELANDBOUW? 1.1 Bestudeer de afbeeldingen en satellietbeelden van plantages 1.2 Input, proces en output 2 WAAR DOET MEN AAN PLANTAGELANDBOUW?

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Versie 29-05-2017 Versie 29-05-2017 Maatschappelijk verantwoord Beleggen en Corporate governance Deze brochure gaat over Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2 Lesbrieven Lesbrief 1 Wereldburgerschap en millenniumdoelen. Opdracht 1. Wat is een wereldburger welke houding en vaardigheden horen daarbij? In de omschrijving van wereldburgerschap op de volgende pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Jaarvergadering en informatieavond. Nummer 2: 11-09-2015. Jaargang 2015-2016

Wingerdbericht. Agenda. Jaarvergadering en informatieavond. Nummer 2: 11-09-2015. Jaargang 2015-2016 Wingerdbericht Nummer 2: 11-09-2015 Jaargang 2015-2016 Agenda 11 september Gezinsactiviteit: vossenjacht 16 september Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen vrij 24 september Jaarvergadering en informatieavond

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Social Trade Organisation: Het Nieuwe Geld

Social Trade Organisation: Het Nieuwe Geld Social Trade Organisation: Het Nieuwe Geld Lezing voor studiestichting Alias, 25 februari 2013 Inhoud Social Trade Organisation Crisis huidig geldsysteem Nieuw Geld: vele vormen Nieuw Geld: praktijk Meer

Nadere informatie

Grensverleggend leren

Grensverleggend leren Grensverleggend leren You must be the change you wish to see in the world Mahatma Ghandi In het onderwijs staat leren centraal. Kinderen worden iedere dag uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en nieuwe

Nadere informatie

DiMi moderne slavernij

DiMi moderne slavernij DiMi moderne slavernij Naam: Groep: Opdrachten: 1. Deze les ga je een poster maken, deze komt ergens in de school te hangen. Het is de bedoeling dat leerlingen bewust worden van moderne slavernij als ze

Nadere informatie

microkredieten special Prinses microkrediet Volgende stap

microkredieten special Prinses microkrediet Volgende stap microkredieten special Prinses microkrediet Volgende stap Het microkrediet stààt. Vooral dankzij prinses Máxima weet nu ook het grote publiek dat armen met een heel kleine lening een geslaagde start als

Nadere informatie

Hivos Jaarverslag 2010

Hivos Jaarverslag 2010 Hivos Jaarverslag 2010 Hivos Jaarverslag 2010 4 Hivos Jaarverslag 2010 Missie Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Samen met lokale maatschappelijke

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

Kinderarbeid Kinderarbeid de wereld uit. November 2008

Kinderarbeid Kinderarbeid de wereld uit. November 2008 Kinderarbeid Kinderarbeid de wereld uit November 2008 Kinderarbeid is een onderwerp dat heftige reacties oproept, zowel bij politici als bij consumenten. Het is voor iedereen duidelijk dat kinderen niet

Nadere informatie