Openbaarmaking bestuurskosten. Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 2854,16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaarmaking bestuurskosten. Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 2854,16"

Transcriptie

1 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 2854,16

2 Basis Washington VCK Travel 8.V. T8AN: NLO4RA Laan 20 OiC RAOONL2U 2512 GN DEN HMG KvK T&: B1W NL Fax: Financiële administratie: Internet: Tel: vr VCK travel Ministérie van I&M, MinIster SSO/F&Z (BBO) Postbus EX S-GRAVENHAE HELP Meeting, gesprekken Witte huis en departementen FACTULJR Factuurnr.: Relatierir.: Dosslernr.: Factuurdatum: O Vluchtgegevens: Amsterdam KL0651 Z :55-15:25 Washington - Amsterdam KL 0652 Z :55-07:35 Relziger: MAASGEESTERANUS/MELAIIIE MRS Ticket: Vliegticket 2359,00 Luchthavenbelastingen 474,04 Zaaknummer: Subtotaal: 2833,04 ReizIger: MAASGEESTERANUS/MELAN1E MRS Compensatie Green Seat (8W hoog) (182 ton kimaatimpact) 5,06 Zaaknummer: Reserveringskosten per (actuur 14,63 Subtotaal: EUR 2.852,73 BTW% 8edrag - BTW: 1,43 0 % ,91 Totaal: OUR 2.854,16 21 % 1, Uw betaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn. Nog te voldoen: OUR 2654,16 De kirmaatimpact van de stoei op deze vlucht is 1,82 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd sla duurzame energieprojecten en aanplant en bescherminl van bossen wereldwijd, Meer irforenatleover klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website cl via Gerealiseerde besparing viiegpassage: EUR Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00 IIHIflllhI SSO GreonSeal S,v,p, bij betaling facttaur en relatlenummer vermelden, Op aie dlentv zijn ee 5555 ase Vozmwaanlem van tzepenslvq, Li kunt deue raadpltee up snap en up veneek wens enn exemplaar hiean aan S 5en5surd,

3 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Staatssecretaris Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 1571,11

4 SchiI Group VN Klimaatconferentie Factuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu SSO/F&I tav Mid Staatssecretaris Postbus EX Den Haag Amsterdam Airport Schiphol Business Area Consumers Postbus 7501 postioc ZG Schiphol AccountinghouseSchiphal.nl Telefoon +31 (0) Factuurnummer Debiteumummer Factuurdatum Uw referentie Pagina :1-1 Omschrijving Bedrag VIP Service H.E, mevrouw W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 270, KL 0639 DEPARTURE New York VIP Service Additional Passenger Departure 100,00 Bedrag exclusief BTW EUR 370,00 BTW 21 % over 370,00 Uw B1W nummer - 77,70 TOTAAL TE VOLDOEN EUR Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag. BIJ betaling vermelden: Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA BIC ABNANL2A Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdami , BTW-nr: NL B0 1

5 Ministerie van Infrâstructuur en Miliéu SSO-F&I / 073 (organisatiecode) Postbus EX Den Haag Den Haag, 15 oktober 2014 Notanummer: I478 - SAP-bestelnummër: ontactpersdon (prestatieverkiaarder) Geachte heer/mevrôuw, Sectoroverleg bereikbaarheid Hierbij stuur iu de nota voor de vergadering n het diner van 4 oktober 2014 op naam van W.J. Mansveld ,00 62, , s :, ,50 3,60 23,50 Tataa exdusief BTW BTW Totaai Totaal hiclusief BTW 2,75 5,50 940,10 112, ,41 Graag wil ik uvragen het bedrag ad. 1,052,41 binnen 14 dagen over te maken op Rabobank rekeningnummer 3661.B8992, betreffende Diner Thuis met in de omschrijvlig het notanummer en uw naam. IBAN: NL61 RABO / BIC: RABONL2U Met viendelijke groet,, flinpr Thui Z aa we 18, 2596 HL DenHaag, t (070) , Wjflh is. om 81W nr , KvK nr

6 (%, Restaurant Oker Oenneweg 2514 CE Den Haag Nederland te : +31 (0) Kamer van KoophandeI btw-nr: Rek weblt NL33A8NA ABNANL2A Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ta.v SSO-F&I / 073 Postbus EX Den Haag Milieuoverleg Factuurdatum SAP-bestelnummer Prestatieverklarder Omschrijving gedrag Diner bij Restaurant Oker dd ,00 euro LÎ OP NIEUW REKENING NUMMER IBAN: NL33A8NA IC: ABNANL2A Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening ter attentie van Restaurant Oker te Den Haag

7 - zj, 1 c L i Lfl LT r. --4 r - o cx r c, - -

8 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris SG Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 498,66

9 Zurich VCK Travet SV Laan GN DEN NMG Tel: Fax: Internet: wwwvcktraveini Bank: (Rabobank) IBAN: NL04RAB BIC: RABONL2U KvJC BTW: NL Financidie administratie: Tel: Business Travel Government Travèi Marinerave Cerperte Events Cruises The Personal Touch Ministerie van X&M, SG SSO/F&I (BBO) Postbus EX S-GRAVENHAGE Infrastructure day 2014 FACTUUR Factuurnr: Relatlenr: Dossiernr: Factuurdatum: Vluchtgegevens: Amsterdam Kt U :55-19:15 Zurich - Amsterdam KL 1962 U :35-19:15 Reiziger: Ticket: Vliegtickat 340,00 Luchthavenbelastinoen 142,45 Subtotaal: 482,45 Reiziger: * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0,36 ton kiimaatimpact) 1,00 Zaaknummer: * Reserveringskosten per factuur 14,63 BTW lv Oedrag Basis 0 % 0,00 495,32 21 lv 0,58 2,76 Subtotaal: OUR BTW: 498,08 0,58 Totaal: OUR 48,6 Uw betaling dient uiterlijk bij ons binnen te zijn. N09 te voldoen: OUR 498,66 Gerealiseerde bespariig vhegassage: Gemiste besparing vliegpassage: OUR EUR 48,00 0,00 De kiinaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,36 ton De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen 1,08. Meer inforn,ati over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via up. bij betating lactuur- ets r&atlenummer vermetden Op als deeieio zijzi de ACVR 525 Ve we,rdszi van w aannp, 0 et deze reanps 5,n ep man en ep vesnaak wn,dt een neevp0av Meveen aan

10 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris DG MI Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 795,74

11 SU&ATON WAflOAW HOTEL I*IR Ul. B. Prpsa Wasa5o62oo NIP: 521,1 VAT UE: PL Buyer: Ministry of lnfrastructure And The Environment Netherlands EU netwerken ihkv Europees voorzitterschap 2016 Room No. Arrival Departure Cashier Fiscal Slip No. Room Rate Sale Date (S) ORiJ1T / /09/ / /09/14 NIP. CO Time 08:28 INVOCE Sheraton, Warsaw (09(14 Page No, lof 1 Date Descrlption Stat Code Qty Prlce Net VAT Grass per Unit PLN 04/09114 Accomodation % /09/14 SPE (9) Dinner 23% % Total TOTAL 23% Net Tax Gross TOTAL 8% TOTAL 5% , TOTAL 0% , TOTALzW, : ,00 TOTAL Total Amount Total Paid Balance PLN PLN 0.00 PLN 695,60 PLN = 284 Master Card 05/09/14) The quote room rate is converted into Polish Zioties at daily, official Nationai Bank of Poland excflange rate, Sîgnature: To&: Issuer Signature: liii / est signature:-. \., / / // HR FQlQd TP..S Op UL 0. Pniso WarS,OWQ. Sqd 9oonowy do mol.wa.w XII Wdz. Gosp, O IIP 52725rn7p: REDN 4a78590.raâQkacy5oc00,oo PLN

12 Overleg kennis en klimaat Plein CR Den Haag Tafel lx lx lx 1 x lx lx lx lx Teta1 Btw Btw: 19: i4 14 Kassa 1 ST O J ,OQ WWW. EEUIGEJCHTVELDEN, NL Bedankt, tot ziens

13 VCK Travel BV Laars GN DEN HAAG Tel: Fax: Toternet: wwwvcktravelnl I8ÂN: NLO4RA800128t37177 BIC: RJ8ONL2U K.v K BTW: NL Financlë!e administrsoe: Tel: Ministerie van SSO/F&I (DGMI) Postbus X&M 2500 EX S-GRAVENHAGE Internationaal EU netwerken ihkv Europees voorzitterschap 2016 FACTUUR Factuurnr: Relatienr: Dosslerasr, Factiurdatum: Vluchtgegevens Amstèrdern Berlin Berlio Amsterdam KL KL Reiziger: Ticket: T T : :20 17:35 19:50 Vlegticket 108,00 Luchthavenbelastingen 140,72 Zaaknumrner: Subtota&: 248,72 Reiziger: Compensatie Groen Seat Zaaknummer: (BTW hoog) (034 ton klimaatimpact) 0,94 Reserveringskosteri per factuur 14,63 BTW % Bedrag Basis 0 % 0,00 21 % 0,57 2,70 261,59 Uw Subtotaal: BTW: Totaal: betaling dient uiterlijk JR EUR bij 264,29 0,57 264,86 ons binnen te zijn. Nog te voldoen: BUR 264,86 Gerealiseerde besparing vliegpassage: Gemiste besparing vliegpassage: EUR EUR 0,00 64,72 De klimaatimpact van de stoel op deze Is 0,34 ton. Deze via duurzame en en bescherming van bossen wereldwijd. Meer Informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via energieprojecten aanplant viuht uitstoot wordt gecomperseerd GreenSeat1. Svp. Op APC dln5ten bij ANVR C2S veorweerden nar, oepawk5, J kijat deze ezadpesen dp onze website en op vezenek wordt eenezemptoor idernon toegeokoora.,e d betaling factuur- en relatieriummer vermelden,

14 Overleg Staf DG t Plein 14.. L5lflRDag.r /. 1 7 Tafel 71 lx 3x 3x lx lx lx lx lx: lx ( tj..50 :1 Totaal - Btw Btwi Contant 21: kassa 1 t.. (l mei 6e NL0EN totzierm

15 GOESflN.G lunch & diner Ministerie vn Infrastructuur en Milieu SSO-F&I Postbus EX: DEN JIAAG Overleg natuur en milieu Ufrecht 13 oktober FACTUUR factuurnunimer: diner, 13 oktober ,45 We veroekên uvriendeijk het factuurbedrag, voor 23 oktober, over te maken op rekeningnummer NL16kABO , onder vemielding van het facturhummen Vriendelijke groet, Goesting Lunch& Diner Vecartsenijpad 150 t: kvk utreht OH Utrecht es rest goestinghetnet.ni rabobank w ww.restaurantgoesungnl btw NLSO18.5Z018.3Oi

16 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van DG RWS Periode Oktober 2014 Infrastructuur en Milieu Totaal bedrag 216,35

17 CK Trave B.V Ç3 3 o / < 6k. K.v K OTW Fisa s 4r n State Te CEDR meeting Rijkswaterstaat Staf OG SSO/F&I/RWSSDG Postbus RO Utrecht Factuurnr. Relatienr.:1 VLc6lgage afl5 Ars1ardarn M&ta Raut gat V egtcket Lc6haverbeast nge Ma ta - Amste carn FACTUUR Dossiernr Factuurdaturn: VM K Q Td-sl ,30 K osta p aats Resaverrgskos1e9 er ac ujt STIl to Bed51g O a 0, BasO 214,22 Subtotaa : SUR BTW: - Totaa EUR 215,98 0,37 216,35 Us betaur g din aterljfr bj ons b ien te zijn S.vp bij betaflng 6ctuur n r&ateriumrner vermek1en Os s op d C2 Vsorwa,rder, vie- uapsoseg S fe,e reedpege, op,so,rgro t, er op e as,,ordt es, esernp4sr [ r 3 tceseotjsrs

18 Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris PBL Periode Oktober 2014 Totaal bedrag 1960,66

19 L Ontvangen op:. 21 JULI 2014 SSO/F Dedaratleformidier voor externen Achternaan en voorletters:: Adres: Postcode en woonplaats: IBAN nummer Ten laste van dienstonderdel: PBL Naam contactpersoon (opdrachtgever) bij ministerie: Werkbezoek diverse New Yorkse kennisinstellingen; gesprek Nederlandse ambassade in Toronto; Global Cities Summit 1 Specificatie dedaratie Datum Omschrijving...: Bedrag: = Hotel CitlzénM New York ivm werkbezoek diverse New Yorkse Kennisinsteliingen 1.190, Diner Rest. Ernmett O Lunney 23, Ol4Taxi In NV 5, Diner dir Watermanagement 62, Taxi In N( 7, Taxi in NV 5, Diner Rest. 21,58 Ô7O5-2oO4 Hotel Cêttz&iM 2, Taxi naar Newark Airport 57, Vliegticket New York > Toronto met Porter Air 171, Taxi Airport Toronto> CG van Nederland 13, Taxi in Toronto 8, Taxi Ir, Toronto. 8, Registratie conf. Giobal Citles Summit, Toronto 375, ,9I Totaic kosten t.96ö,66 Odertekerdn deciarant Piaats Den Haag Datum 14 juli 2014 Handtekening

20 r Van: namens citzenm New York Times Square Verzonden woensdag 16 apni Aan: Onderwerp: Guest Confirmation aljbgen: Guest Confirmatonpdf citizenm saj always choose a hotel that gives you di maximum for the minimu, Reservation confirmation nuriibet: Wednesday, April Congratulations, you are a rnobile citizen of the world! We have you arriving In New York on for 4 rnght(s), whch means we wifl be saylng goodby to you on Be a responsibie citizen and, 1f not necessary, do riot print Out this , just male sure you bring yöur address, confirmation number and last name for a quick check ii Take a look at our c mmunity at thé websité for insider tips ön the city! These aré the details of the resérvation you made: Hotel: Your name: Confirmatlon number: Arrival date: Departure date: Number of rooms: Number of nights: Rate plan: Average nlghtly rate: Breakfast (per room/day); Total stay(incl. tax): citizerim Néw York Tirnes Square Special conditlons (Price for number of aduils in the room) Your reservation has been guarriteêd by Credit Card. Booking Condldons 1

21 Cance1aon: cancellations or modiflcations are not possible at any time. only the first night to be charged in case of no show/cancellation. No shôw: in case of not showing up, the arnount of the first night plus taxes will be charged to your creditcard Moodpad each room is equipped wth a Moodpad that will not work outsde of the hotel 1f a guest takes the Moodpad as souvenir, an amourit of USD 850,00 will be charged to the guest credit card, citlzenm will electronically and physically verify that Moodpad is in the room on check in. Guest should report Moodpad missing immediately upon check in, if deemed the case. Pets: pets are onty allowed for the physicaliy challenged. Checkin: check in from hours (2pm) onward Check out: check Out until 11:00 hours (ilam) Ear y chéck out policy: in case you need to shorten your stay with a Flexible rate booked, please Inform staff asap but at least before 11 am on the day of your early check out. Maximum occupancy of the citizenm room is 2 people, no extra beds or cribs provided. Hot& Address: citlzenm New York Times Square 218 West 5Oth Street NY New York, United Sttes Hotel Map: kheçtoseeajp of the hotel location, with the possibility to get directiöns Customer Service: feel free to vsit the on our website at any time. Altematively you can contad us using fgçtion the following number: or onilne via fb.com/cltizenmhotels twitter.corn/citizerim 2

22 cmzen Cit!2r*4w Ydrk T,q.ojr 218 Wèst 5Uth NV 10019, Nei Yoik Ct Araericz ft Urted Stais of rt Strt zerim.cj 468 Emmett O Lunney- Vaness Ïbl 202/1 210 W SOth NY NY (2)2> St Chk 7567 Gst HayO :26PM 4-*4 *3 Reprint titc t.ipt ptytrt. inuuie L4t01,ht3tktJLfl, ftjr yuur t Ii be prnvided roc, 2 Dirnn West hu!h MV J10W. Yûrk City :1 ia 214 Ia 149:!i1 Nft1n 1erm(I 1 rt ar; t 01 LII uii1015)2l14( u SUBTOTAL Tax 07:O5PH TOrAL Hats For Thar yoi! P)ese vjsit us dgn! And T Shirts Are yotii Available convenince are providing th following gratuity ia1cu)ations; 1t99! Yt;ur jtcl un v 1 ttt amtattit. kbl ttij i th titc.i:jjj l-ie.e retairi fr vtur records Tfttik 1 Tj:L fledallioh 05/04/ :t - :ii:. TRII# RRTE SïHhD CITV RATE MILES FARE SURCHARGE $ TOTAL STATE SRCHG$ TOLLS $ GRAtICi TOTAL $ Ccir 1A24 21:24 Pl 23l Pl $ $ tact TLC Ciial 3--1 ÖRIVER: /04/14 TR1O! START END MII 1 19:43 luular FARE LIÂTE XTRA: $ JRcH: $ q.v, j:$ 6, rsrcn:$ total: $ THANKS CONTACT TLC OLAL iirl: ;1184 l!u1 l 03 M14e 581 Hudson St New York, PY Tib1e 4t2 Serv: l H Lust :2 Afredo Ûou uoslript Lost $50,00 Net Tot1: $0 Tax $6.92 TOTAl,: $84.92 Amount Oûe: $84.92 $5&00 ur:$28.00

23 m (D cî = rr. - - J x- r ( ri- - zrc. = - = - ZD = --cr- -. ct _ r * c c - - :Z :< rr r ; * --. -* (14%. -:9

24 Van: Verzonden: doriderdag 24 aprfl :03 Aan: Onderwerp: itinerai - P1eas do not reply to thisernail Passenger Itinerary Thank yoü ry much for your business, We have confirmed your reservaton in our system. You ww not receive a paper ticket Please review flight information for accuracy and make note of ID requirements and recommended check in times You may punt this itunerary for your reference, NL Confirmation Nurnber: R92TTG Agent Name: WÈBANON ooking Date: 24 Apr 2014 Booked By: Passenger Infoir*atiôn Mr. VlPorter Number Flight #/Seat # 12413C Fflght Informalion: Date Flight DeØrt Arulve Stops 07 ay New York-Newark (EWR) Toronto-(YTZ) 10:10-Terrnin&B 11:40 Fare Summary (LiSD): Bése are: $ Paenger FaciHty Che: $4.50 -I

25 Sep llth US Securlty Tax: $2.50 US Segment Tex: $400 US transportatlon Tax: $13.80 Total Fare Price: $ Seat Fee: $0.00 1BG: $25.00 Total Including Service Charges: $ MasterCard: $ B&ance Due: GST/HST Number: QST Nûmber: i775 WW you be checking a bag? Please take a moment to famwarize yourself wlth our updated bape policy and rèlated fees. Baggage PoIicy TWO items of carryon baggage are péimitted per fare-paylng passenger. Carry-on baggage o 1 Is Ilmited to two pleces:. standard article not exceeding 55 weighing less than 9 kg (20 ib) 1 x 40 x 23 cm (22 x 16 x 10 inches) and personal article not exceeding 33 x 43 x 16cm (13 x 17 x 6 Inches) and weighing less than 9 kg (20 Ib) Items that are not permitted in carry-on baggage aboard the aircraft are those that present a potential hazard. They inciude, but are not Ilmited to, weapons, tools, restraining devices, toy weapons, cutting and puncturlng devices (knives, box cutters sdssors, straight razors) and other hazardôus Items as defined and regulated by law Including explosives, polsons, and other toxic matertals. All areas. carry-on baggage must fit in the sizing units located both at check-in and the gate On board the aircraft, âll carry-on baggage must be stowed under the seat or in the overhead compartments,: é :Thé following Items are not counted as carry-on: coats, cameras, receptacles containing human remains, containers carrying life sustalning items, stroliers, child restraint sytems, crutches, canes, walkers and other such Items. Porter may requlre that an item of carry-on baggage travel as checked lüggage bag cannot be safely stowed in the ëabin, 1f the Jicked bapapge alipwance (för travel wlthlr Canada) For travel before May 14, 2014, or forflights booked betore April 21, 2014: One piece of checked baggage is accepted free of charge. A second piece of checked baggage is permitted for a chrge o $20 cao/usd per direction. 2

26 W MARRIOTTJKT F IDN 8 JAKARTA 5248, , JWt4ARRIOTT,JKT F 8 JAKARTA 524&.221O i3,48 bn JWMARRIOTT,JKT-FO-i-iO ,03 JAKARTA IDN PQRTERANEWARKuSA Q

27 21 cocs R!VAz Tfl[L I ( : EWUTiEE to: 2419 INVlj: $w: 4316 fl11z300w Sale cf çj urcw IlT o0 tem 16: DFLO%tl 133 RtV 114ffØ, (41 4fl8Q7 1[ 2419 flf Sale 00eøoøii 6.q1u q, flffli: Chiü TL 215 Töta1:Cfj$ APPROVEt, S n voti COPY 13:OS:17 $ Tk: $ 2.05 Tôtaj:CAfl$ y 1326 CUS roi1e Copy n

28 , Hit t; EIr. RUU6 ESPESSo ETC 360 DUNDAS STET W TÛRONTO,oN MST 1G4 6Â? I8462l SALE t MAftE LEAF râxi 32 dv0rd tr SUffE NORTH YOR( Ot MX S5 4 SAL D; 44i725 lift A44f7Z5 00CC2 Batch # 34? W0080l002 06x07I4 to01 APPR COLE 7610I st Trce:OOIO APJ1OUNT $ ippr0ved N0UNT $9.06 T\/R 0 VERIFED BV PIN t rûttr; r AW: AO4o)4io TC;EOC 1 0 TVR: ooo oco TH1< You t_. / Recep1 frexn 0vçI Pving hnspr1aiici llllolgh AJfaHon wfth CR SERVICE LimoUslfle & Mqort Transportatlon 2642 Broadway, New York, NV Ljd!ofN Ç8OOCARMEL MLJMrs. From l-ta 1 rvce Ç14) STQPS WATINg_ TQLLS & PARKING TiP TOTAL Tel: (212) ( THANK YOU FOR USING carmel

29 15tai: Ven: Globat Cities Summit Verzonden: donderdag 24 apri :20 Aan: CC: Onderwerp: Global Cities Summit Registration Summ&y Registratiôfl Confirrnatiön Please revew the following nfom,aton for accuracy AM YOUR CONTACT INFORMATION TNs l how your name wll apaar en your name : badge. Mr, Oranjebuitensinget 1 The Hague, Utrecht 2511,,, Nthertands Tot: Oetogata Erriail: PL-NetherIands Envkan*enta Assessment Agency We are pteased to confirm that you witt be attendng the Gtobat Cities Sumrrnt Thursday, May 15 to Friday, May at the Sheraton Centre, Toronto Selectlôn Fee Non-Meniber $ : - Discount $ HST RC0001 : T: $ Tota(CAD): 1$56500 You have paid by CREDtT REGSTRATION INFO: Registratian Type: Non-Member

Aan: SG. Via :directeurbo

Aan: SG. Via :directeurbo Aan: SG Via :directeurbo Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand oktober 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf voor

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Minister Periode Oktober 216 Totaal bedrag,- Staatssecretaris Periode Oktober 216 Totaal bedrag 231,31 Brussel VCK Travel B.V. Laan 2 2512 GN DEN HAAG Tel: +31 737 5555 Fax: +31 7 37 5556 Internet: www.vcktravei.ni

Nadere informatie

Datum: Para oo akkoord:

Datum: Para oo akkoord: Aan: SG Via : directeur BO Hierbij treft u aan de set over de openbaar te maken bestuurskosten over de maand november 2017 van de bewindspersonen SZW en de leden van de Bestuursraad SZW. Graag uw paraaf

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50

Bestuurskosten. Periode Februari 2016. Financiën Totaalbedrag 690,50 Bestuurskosten Periode Februari 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 690,50 INTERNATIONAAL PERSCENTRUM Stichting Nieuwspoort Lange Poten 10 2511 CL Den Haag T (+31)

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91.

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten. Departement Functionaris. Datum juni 2015 Type bestuurskosten. Bedrag 10.298,91. Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum juni 2015 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 10.298,91 Toelichting Schipho Group Factuur Ministerie

Nadere informatie

is ( tf( i Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode Oktober 2014

is ( tf( i Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode Oktober 2014 Functionaris Minister Totaal bedrag 220,71 Datum: is ( tf( i Paraaf: Milan Reiziger: ASSCHER/LODEWIJK MR Ticket, [ VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN DEN HAAG Tel: ±31 70 370 5555 Fax: ±31 70 370 5556 Internet:

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Datum februari 2015 Functionaris minister Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Toelichting Bedrag 1.470,31 Departement VWS LORbNA Ministerie VWS/factuuradministratie

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode September Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66

Bestuurskosten. Periode September Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66 Bestuurskosten Periode September 2015 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 1.516,66 VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN DEN HAAG IBAN: BIG: K.V.K. Tel: Fax: Internet: NL004854159B01

Nadere informatie

Bestuurskosten November/December 2014

Bestuurskosten November/December 2014 Bestuurskosten November/December 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.617,66 . NE1TO 01. BCD Travel Nederland BV. Phone Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax Lange

Nadere informatie

Bestuurskosten Juli 2014

Bestuurskosten Juli 2014 Bestuurskosten Juli 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1181,15 Servicepunt IFAD 2502 EN Den Haag 5 ; Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 18580 Postbus 7501,

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS staatssecretaris Datum juni 2016 Type bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Bedrag 1768,74 Toelichting Factuur datum Reiziger

Nadere informatie

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85

Bestuurskosten jan-mrt 2014. Bedrag 2.449,85 Bestuurskosten jan-mrt 2014 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 2.449,85 323o BCD Travel Nederland BV.. Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD traie 1 Phone Lange Kleiweg

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode februari 2017 Totaal bedrag 722,08 (îf % Stichting Nieuwspoort Lange Pten 10 2511 CL Den

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67

Bestuurskosten. Periode maart Ploumen. Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 Bestuurskosten Periode maart 2016 Functionaris Minister, drs. E.M.J. Ploumen Departement BUZA Totaalbedrag 8.382,67 De factuur heeft betrekking op 2 reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt 356,95

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS Minister Datum december 215 Type bestuursko sten Reis- en verblijfkosten Bedrag 157,91 Toelichting 16, 22, 6,C 5 NOV NH ATLANTA

Nadere informatie

Bestuurskosten januari - februari 2017

Bestuurskosten januari - februari 2017 Bestuurskosten januari - februari 2017 Functionaris Staatssecretaris Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 1.399,66 . 8CD travel BCD Travel Nederland BV. Phone Eeropalaan 400 E-Mail cfc-noreply@bcdtravel.ni

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten februari. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46

Openbaarmaking bestuurskosten februari. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46 Openbaarmaking bestuurskosten februari Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Februari 2015 Totaal bedrag 5.815,46 Brusels VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN OEN

Nadere informatie

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York

HOTEL COPY - Intercontinental The Barclay New York HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 322498 Ms MARIANNE DE MEULENAER Mr FREDERIK GEUDENS Ms CINDY VAN DE VEN Date: 07 JAN 2010 Booking done by : Postal

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris. Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1.

Openbaarmaking bestuurskosten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris. Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1. Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Juni 2015 Totaal bedrag 1574,70 t, La 0 0 0 0 0 La 01 La e 0 pj CD D) CD Toegangskaart 7th

Nadere informatie

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2.

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2. internet check-in Check-in bevestiging pagina Luchthaveninstructies 1 Instapkaart /24FEB ROVERS/HENNY 2 Instapkaart /24FEB ROVERS/HILDEGARD 3 Instapkaart /24FEB ROVERS/JUDITH 4 Instapkaart /24FEB ROVERS/RENE

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Openbaarmaking Eestuurskosten

Openbaarmaking Eestuurskosten Aan: SG Hierbij treft u de set de openbaar te maken bestuurskosten over de maanden november 216 t/m januari 217 aan van de bewindspersonen SZW en de MT-leden SZW. Graag uw paraaf voor publicatie. Datum:

Nadere informatie

TRIP SUMMARY AND RECEIPT

TRIP SUMMARY AND RECEIPT TRIP SUMMARY AND RECEIPT Confirmation number:kl H4PXSD E-ticket issue date:03mar Issued by:nl KLM NETHERLANDS Be sure to take the Trip Summary And Receipt with you. Some airports require a Trip Summary

Nadere informatie

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten

Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Type bestuurskozten Reiskosten Datum Mei 214 Functionaris DGV Interdeparternentaai invulformulier b estuuskc sten Toelichting Bedrag 947,1 Departement VWS 2SOOBB DenI-laag Postbus 1656 tav Code 2149-1966-42732

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek

~fl. Medewerker: B[.WFE~ Kaart 009 Tafel 103/1 Gasten: 1 Gebied. Tota~J Lid. Hiilen, dhr. drs 4565 00 betalen. BedanL ~ voor uw bezoek ~fl 2oiZ 0 K1~n L 13cm ~-GRAVENH~GE Kassanr~ Winkel BoekingmPeIiOde 21S? Referentie MASTERCARD MASTERCARD Pas: Pasnr: ~i. BETALING Datum: 15,R6,2812 11:59 Auth. code: Totaal: 174,50 EUR U HEEFT BETAALD

Nadere informatie

( ( Paraaf: Openbaarmaking Bestuurskosten. Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015

( ( Paraaf: Openbaarmaking Bestuurskosten. Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015 Openbaarmaking Bestuurskosten Departement Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functionaris Minister Periode November 2015 Totaal bedrag 1140,90 Datum: \ ( ( Paraaf: Mlnisterle van Bultenlandse

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode September 2017 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00

Bestu u rskosten. Periode September 2017 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00 Bestu u rskosten Periode September 2017 Functionaris Minister Departement Ministerie van Financiën Totaalbedrag 9.950,00 NL-2500 EC DEN HMG Postbus 20104 Directie Bedrijfsvoering / FDC Ministerie van Financiën

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 T 070-456 0000 F 070-456 1111 Contactpersoon Infrastructuur en Milieu Ministerie van ningen gevolgd ter voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode. September/oktober 2017 Minister-president. Functionaris. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5.

Bestu u rskosten. Periode. September/oktober 2017 Minister-president. Functionaris. Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5. Bestu u rskosten Periode Functionaris September/oktober 2017 Minister-president Departement Algemene Zaken Totaalbedrag 5.107,05 Toronto 2500 EA DEN HAAG Postbus 20001 T.a.v. Administratief Service Center

Nadere informatie

De Italiëgangers kennen de formule, maar voor nieuwkomers:

De Italiëgangers kennen de formule, maar voor nieuwkomers: RED HAT TRIP NAAR FLORENCE 10-14 MAART 2010 Juli 2009 No.1 Lieve rode hoeden, Met plezier heb ik weer een red hat trip georganiseerd naar Italië. Milaan, Rome en Venetië hebben we de afgelopen jaren bezocht

Nadere informatie

Openbaarmaking bestuurskosten

Openbaarmaking bestuurskosten Openbaarmaking bestuurskosten Departement Ministerie van Infrastructuur en Milieu Functionaris Minister Periode Mei 2017 Totaal bedrag 4.183,48 2500 EX Den Haag Postbus 20906 SSO/F&I (BBO) Ministerie van

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

HOTEL COPY - Amsterdam Court

HOTEL COPY - Amsterdam Court HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6605215 Mr GLENN VANHAECHT Ms NICKY BOEYE Date: 09 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1200 TV HILVERSUM Contactpersoon Postbus 15016 Postbus 20901 Journalist RTL Nieuws Den Haag Plesmanweg 1-6 René Lukassen Infrastructuur en Milieu Ministerie van > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262 Customer Vertrek 30/4666 62778 ONTVANGEN 2 8.06.3 Corporate Travel Consultant CBS T.a.v. Crediteurenadministratie Kamer P' NL- Uw BTW nummer; NL824.83.297.B0 FACTUURDATUM : 28/06/203 CREDrrNOTA: 367262

Nadere informatie

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ INVITATION FIS Snowboard PARALLEL SLALOM 7. 8.11.2013 / LANDGRAAF / Netherlands ALL information can be found on http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ Organisation Host club Snowpepper

Nadere informatie

Bestu u rskosten. Periode Augustus 2015 Functionaris. R.H.A. Plasterk

Bestu u rskosten. Periode Augustus 2015 Functionaris. R.H.A. Plasterk Bestu u rskosten Periode Augustus 2015 Functionaris R.H.A. Plasterk Departement Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Totaalbedrag 307,95 1cc & cd s bujhouc /c S Pagina 1 van Dagba (ict

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Bestuurskosten juli - augustus 2016

Bestuurskosten juli - augustus 2016 Bestuurskosten juli - augustus 2016 Functionaris Minister Departement Veifigheid en Justitie Bedrag 517,15 . NETTO BCD Travel Nederland B.V... Ministerie van Veiligheid en Justitie Fax 8CD t ravel gg Vestigingsadres:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

connexxion.nl/keukenhof

connexxion.nl/keukenhof The most beautiful spring garden in the world Keukenhof is open daily from March 19th until May 1st 009. All-in Bus+Keukenhof ticket The easiest way to visit Keukenhof is Connexxion s all-in Combiticket.

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Bestuurskosten. Periode November 2016 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Fl nanciën Totaalbedrag 1.358,95

Bestuurskosten. Periode November 2016 Functionaris. Minister. Departement Ministerie van Fl nanciën Totaalbedrag 1.358,95 Bestuurskosten Periode November 2016 Functionaris Minister Departement Ministerie van Fl nanciën Totaalbedrag 1.358,95 I I I - Vu- oi r hotel m Transacti.ov.rzicht 209, 00 15,00 Valuta Oorvike*bedag xoer

Nadere informatie

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1.

ECB Governing & General Council, Afscheid Bini Smaghi en Stark, ESRB nee verblijfkosten 220,00 reiskosten 1.187,39 Totaal 19 1. Som van Transactiebedrag Naam dir.lid/partner reisnumme datum bestemming reden reis partner mee cash EUR soort uitgaven Totaal Knot 1 6-7 juli Frankfurt ECB Governing Council nee verblijfkosten 252,00

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

Bestuurskosten mei - juni

Bestuurskosten mei - juni Bestuurskosten mei - juni 2016 Functionaris Minister Departement Veiligheid en Justitie Bedrag 3.081,22 Schiphol Group Factuur Ministerie van Veiligheid en Justitie Amsterdam Airport Schiphol Servicepunt

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

Bestuu rskosten. Periode Juli Functionaris Minister. Departement Ministerie van. Ei nanciën. Totaalbedrag 2.044,77

Bestuu rskosten. Periode Juli Functionaris Minister. Departement Ministerie van. Ei nanciën. Totaalbedrag 2.044,77 Functionaris Minister Periode Juli 2017 Totaalbedrag 2.044,77 Ei nanciën Departement Ministerie van Bestuu rskosten Ministerie van Financien 23JULI Amsterdam Airport Schiphol Directie Bedrijftvoering/FDC

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E NH Naarden Hotel is gemakkelijk bereikbaar per auto. (A1) Neem de afslag Gooimeer (afrit 6). Komt u vanuit Amsterdam dan gaat u onderaan de afslag naar links.

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Om de weg naar je accommodatie vragen Where can I find?... een kamer te huur?... a room to rent?... een hostel?... a hostel?... een hotel?... a hotel?... een bed-and-breakfast?...

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Where can I find? Om de weg naar je accommodatie vragen Waar kan ik vinden?... a room to rent?... een kamer te huur?... a hostel?... een hostel?... a hotel?... een hotel?... a bed and breakfast?...

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

Theo Geerts. Comments Beste,

Theo Geerts.  Comments Beste, downloan. downloan. downloan. Agency downloan. van internet gedownload. Theo Geerts Van: anne spitz [annespitz@hotmail.com] Verzonn: zaterdag 5 oktober 8:44 Aan: Theo Geerts; theo.geerts@gmail.com Onrwerp:

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum December 2016 Type bestuurskosten Bedrag Reis-, verblijf- en opleidingskosten 10.768,16 Toelichting NSOB. 1 Nederlandse

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

STOCK FURNITURE SALE 2016

STOCK FURNITURE SALE 2016 STOCK FURNITURE SALE 2016 1 Sale Conditions: The prices include 21% VAT All furniture and decoration out of our Sale 2016 is to collect in our warehouse in Ingelmunster (BE) - according to appointment

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel

Corporate ONTVANGEN 2 5. (W. 13 «lil Travel 30/405985 09/06/203 ONTVANGEN 2 5. (W. 3 «lil Travel T.a v. Crediteurenadministratie Kamer Al-07 FACTUURDATUM : 25/04/203 FACTUUR: 306273 Airline 35975769/ KHPJOG Kl.93 Kl.932 i 0*Oi-2O3 2«Sr20t3 69.09

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten Departement Functionaris VWS DGCZ Datum juli en augustus 2015 Type bestuurskosten Reis- en restaurantkosten Bedrag 662,18 Toelichting _-g;np: \ \ ju2 \

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie