Een kwestie van mindset. Jan Hoek en Annette Vermij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kwestie van mindset. Jan Hoek en Annette Vermij"

Transcriptie

1 MAART 2004 Magazine Verder in dit nummer: 2 Standplaats Sjanghai: Betta Plebani bracht een bliksembezoek aan Nederland en vraagt zich nu af of ze hier nog welkom is 3 Uitgelicht: Het belang van monitoren, meten & weten en wat houdt de Week of Action in? 6 Perslink: Aranka Kellermann (LBR) brengt standpunten over in woord en beeld 7 Verslag: Meer kleur in Flevoland 7 Journalistiek studenten bezoeken Lombok 8 Miraboulevard Er zijn nooit streefcijfers nodig geweest. Radio Nederland Wereldomroep heeft geen beleid nodig om allochtonen aan te nemen. Wel krijgt iedere buitenlander, meestal ingevlogen van verre, een taalcursus aangeboden. Die is niet verplicht. Iedereen wil het leren. Mira Magazine nam poolshoogte in Hilversum. Een kwestie van mindset Redactioneel In februari was er een bijeenkomst met onze Europese partners. Onderwerp: hoe gaan de media in de diverse landen om met etnische diversiteit?. Van de antwoorden werden we niet vrolijk. De enige migranten die Span jaarden op de tv te zien krijgen zijn de dode migranten die aanspoelen na een mislukte poging het land binnen te komen. De Roma minderheid in Hongarije is beter zichtbaar, maar dan vooral om grappen over te maken, of in relatie met verhalen over criminaliteit. En de wijze waarop de veelgelezen tabloids in Engeland over migranten schrijven grenst soms aan een hetze, vertelden onze collega s. Is het in Nederland beter? Als het om kwantiteit gaat zeker. Toen ik na de bijeenkomst thuiskwam en even ontspannen wilde zappen, was op drie van de negen Nederlandse zenders op mijn kabel een programma bezig waarin de multiculturele samenleving en/of migranten aan bod kwamen. En dat lijkt meer regel dan uitzondering te zijn. Ik zeg lijkt omdat het een indruk is, en geen bewezen feit, dat er iedere avond twee of meer programma s aandacht schenken aan diversiteit. Die avond gebeurde dat in mijn ogen bovendien op een redelijk genuanceerde manier, maar dat lijkt dan weer wel een uitzondering, gezien de vele reacties in de kranten en op websites over de ongenuanceerde en eenzijdige beeldvorming in de media over Marokkanen en Antillianen. Opnieuw lijkt omdat het meten van de mate van genuanceerdheid moeilijk is. Toch moeten we het weten; hoe kunnen we anders meer diversiteit en een genuanceerder beeldvorming bepleiten? Tijdens de week of action (14-21 maart) worden in een aantal Europese landen monitoringsgegevens gepresenteerd en voorstellen gedaan voor activiteiten om de diversiteit in de media te vergroten. In dit magazine vindt U alvast een voorproefje. Het Mira Mediateam Jan Hoek en Annette Vermij Door Saron Petronilia Buiten is duidelijk sprake van een wereldomroep. Er staat een vrouw met een camera in haar hand te praten met de man van wie ze een opname zal maken. Zij heeft een Somalisch uiterlijk. Hij lijkt Pakistaans. De voertaal is Engels. Verderop loopt een clubje mensen, ook donkergetint. Binnen in het imposante gebouw wordt deze eerste indruk weggevaagd: de witte Neder lander regeert. Tot en met de schoonmaakster. Een blik in het jaarverslag van de Wereldomroep bevestigt die indruk. Van beschermheer, via de directie, hoofdredactie en adviesraad tot en met de ondernemingsraad: op een enkeling na zijn ze allemaal autochtoon. Aan het woord zijn de directeur Jan Hoek en Annette Vermij, het hoofd Personeel en Organisatie. Beiden zijn autochtoon, evenals de aanwezige persvoorlichter. Veertien procent van de medewerkers van Radio Nederland Wereldomroep heeft echter een andere dan de Nederlandse nationaliteit vertellen ze. Zeven procent van hen valt in de categorie allochtoon. Hoek is trots op al die kleur. Hij houdt van andere invloeden. Hij spreekt ook graag en vaak over het bruggen slaan tussen culturen. Maar veertien procent blijft natuurlijk een minimum voor een Wereldomroep. Het verschil met de AVRO, waar 7,1 procent van de werknemers allochtoon is, is bepaald niet ruig te noemen. Vakantiegangers Radio Nederland Wereldomroep heeft meer dan vierhonderd medewerkers in dienst, het is de internationale publieke omroep van Nederland. De omroep doet veel meer dan zijn bekendste activiteit: vakantiegangers in den vreemde op de hoogte houden van de weersomstandigheden in Nederland. Via radio, televisie en internet biedt de omroep nieuws, informatie en cultuur over de gehele wereld. Alleen de gebieden op het noordelijke halfrond, voorbij Siberië, worden via de korte golf - slechter bereikt. Om technische redenen, overigens, via satelliet is het bereik groter. De programma s worden aangeboden in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Indonesisch, Sarnami en Papiamento. De omroep maakt zestig uur radio per dag. De doelstelling is..het, mede namens en ten behoeve van Nederland, leveren van een bijdrage aan een beter geïnformeerde wereld door een combinatie van onafhankelijke journalistiek en dienstverlening. De Wereldomroep heeft geen beleid om allochtonen aan te nemen, vertelt Hoek. Er zijn nooit streefcijfers nodig geweest. Dat zoveel mensen uit andere culturen afkomstig zijn, is het effect van de manier waarop we hier werken. De omroep wil bruggen slaan tussen culturen. De informatie, of die nu de gezondheids- Mira Magazine 1 / maart 2004 / 1

2 vervolg van pagina 1 zorg of de positie van de vrouw betreft, wordt de luisteraars aangeboden in een voor hen begrijpelijk perspectief. Dat betekent dat programmamakers goed op de hoogte moeten zijn van de cultuur van de luisteraars. Anders kunnen ze ook geen verschillen in cultuur aangeven. Vaak zijn de medewerkers afkomstig uit die culturen. Buitenlanders krijgen een cursus Nederlandse taal aangeboden. Die is niet verplicht, maar wel erg verstandig om te volgen. Niet alleen om met de collega s te kunnen praten. Ook om Nederland te leren kennen. Anders kunnen ze luisteraars in het buitenland niet goed informeren over de gang van zaken alhier. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse visie op democratie, het homohuwelijk, euthanasie of drugs, maar denk ook aan het Sinterklaasfeest. Vermij: Het is eigenlijk geen discussie of ze de cursus wel of niet volgen. Iedereen wil ook zelf de taal leren. Bovendien, heel veel informatie wordt in dit bedrijf in het Nederlands gegeven. Indonesisch ontbijt Bij de Wereldomroep zijn de medewerkers als het ware op natuurlijke wijze gewend geraakt aan de vreemdeling in hun midden. Hoek: We hebben wel eens met elkaar ontbeten. Dan stond er een Nederlands, een Indonesisch, een Latijns-Amerikaans en een Engels ontbijt. Je raakt er met elkaar aan de praat. En natuurlijk werken we gewoon samen. De nieuwe medewerkers zijn dan ook als vanzelfsprekend verdeeld over alle afdelingen en de verschillende salarisklassen. Drieëntwintig procent van hen heeft een managementfunctie. Vermij: Het fenomeen allochtoon is hier zo gangbaar. Het is geen enkel probleem als hij of zij de taal niet goed spreekt. Het is een kwestie van mindset. Ook vanzelfsprekend: Er zit geen enkele allochtoon in een echte topfunctie. De Wereldomroep heeft geen speciale cursussen, laat staan een zorgvuldig uitgestippeld beleid, voor de autochtone medewerker. Hoek: Het oprekken van de referentiekaders gaat hier vanzelf. Er lopen hier ook vrouwen met een hoofddoek. Dat voegt alleen maar iets toe. Deze medewerkers maken een organisatie levendiger, kleurrijker. Vermij verhaalt van de cultuurverschillen die haar zijn opgevallen. De sollicitatieprocedure op de Latijnsamerikaanse afdeling verloopt heel anders dan zij gewend was. De Nederlander zit klaar in net pak, met een vriendelijke glimlach en koffie. Als een gesprek uitloopt wordt de volgende sollicitant daar even van op de hoogte gebracht. Zo niet, op de Latijnsamerikaanse afdeling. Daar gaat het allemaal wat losser. Ik was erg verbaasd toen de chef opstond tijdens het sollicitatiegesprek, even op zijn horloge keek, en zei: Ik ben even twintig minuten weg. Ik moet een uizending doen. De verdienste is dat de Nederlanders allemaal wat losser zijn geworden. Nog een verschil. De Latijnsamerikaanse medewerker wil graag onderhandelingsruimte waar het bijvoorbeeld zijn salaris betreft. Vermij houdt daar rekening mee. Er gaan een aantal gesprekken overheen voordat overeenstemming is bereikt. Het gaat hem om het spel. Andere medewerkers daarentegen moeten juist worden beschermd. Bij anderen moet ik ervoor zorgen dat ze een goed bod krijgen. Overigens ontvangen ze gewoon het salaris dat bij de functie hoort. Anders krijg je scheve ogen binnen een organisatie. Alleen de weg waarlangs overeenstemming wordt bereikt is verschillend. Over het algemeen vindt ze de Nederlandse medewerker het meest mondig. Die kan goed zijn eigen belangen bewaken. De gemixte populatie van de Wereldomroep heeft ook een meerwaarde voor de inhoud van de programma s. Iedere dag wordt er immers vergaderd over de uiteenlopende nieuwsitems. Verschillende visies op het nieuws tuimelen dan over elkaar. Het effect ervan is dat het nieuws in een wereldser perspectief wordt geplaatst. Anders gezegd: je kunt niet Radio 1 vertalen en uitzenden in Latijns-Amerika. Schrikken van Nederland Betta Plebani ziet grote veranderingen in een jaar Na een bliksembezoek aan Nederland keert journalist Betta Plebani terug naar China. In Shanghai zal ze zich weer buigen over economische en zakelijke consequenties van Chinees beleid voor het bedrijfsleven. Ze is er webredacteur en doet voor Mira Magazine verslag van het Chinese mediaklimaat. DOOR SARON PETRONILIA Betta Plebani is geschrokken van Nederland. Vond ze zich altijd een goed geïntegreerd persoon, nu vraagt ze zich af of ze nog wel welkom is. Er is hier in een jaar tijd zoveel veranderd. Het nieuws wordt geregeerd door regels, boetes, straffen en harde taal. In Rotterdam ben je zelfs niet welkom als je niet over een bepaald inkomen beschikt. Dat was voorheen ondenkbaar. Het zoeken naar en behouden van werk is erg moeilijk geworden. Ik was zelfs bang om s avonds op een fiets zonder licht te rijden. Daar kon ik een boete voor krijgen, vertelden vrienden. Ik kon het bijna niet geloven. De van oorsprong Italiaanse Plebani hield zich in Nederland onder meer bezig met radiomaken. Ook stond ze aan de basis van PALM, het platform van lokale allochtone redacties en omroepen. Haar ervaringen tot nu toe hebben haar geleerd dat ze zich gemakkelijk elders thuis voelt. Maar Plebani betwijfelt of ze ooit definitief terug zal keren naar Nederland. Ik zou me er misschien een buitenlander voelen. Toch zal ze zich ook niet definitief vestigen in China. Ik moet me er erg aanpassen. Op de lange duur heb ik daar geen zin in. Teveel onderwerpen die ik zou willen be spreken zijn onbespreekbaar. Daarnaast kan ik me ook niet neerleggen bij de traditionele en onderdanige positie van de vrouw. Het land van haar toekomst ligt waarschijnlijk in Afrika of Zuid-Amerika. Die komen meer overeen met mijn spirit. Binnenkort reist ze toch met veel plezier weer af naar China. In Shanghai werkt ze voor een bedrijf dat in Hongkong wordt gerund door twee Europeanen, onder wie een journalist die al acht jaar in China woont en werkt. Het is haar opgevallen dat het voor diegenen die de taal spreken gemakkelijk is werk te vinden. En dat buitenlanders snel de waarden en normen van de Chinezen adopteren. Contracten hebben bijvoorbeeld weinig waarde. Vrijwel alles wordt cash betaald. Als je al wordt betaald. Het betekent dat je moet investeren in een goede vertrouwensrelatie met de Chinezen. Daar moet je de tijd voor nemen. Dat ze voor de vrije media werkt, is op zich niet zonder risico. De media zijn in principe in handen van de staat. We worden gedoogd. In China kan veel. Maar je moet wel weten wanneer, met wie en hoe. Tijdens de Sars-epidemie ging onze website dagenlang down. Vooralsnog houden wij het op technische problemen. Maar dat weet je nooit. Men zegt dat er meer dan internetpolitieagenten zijn. Gelukkig veroorzaken wij geen problemen. We doen namelijk niet aan politiek. Het is fantastisch om in een land te zijn dat verandert van een derde wereldland naar een eerste wereldland. Er heerst echter een gespannen sfeer in China. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Het is de vraag tot op welke hoogte de Chinezen dit zullen accepteren. Het is een 24- uurs economie. Dus werken ze veel en hard en verdienen ze erg weinig. Ze wonen in kleine huizen, bij familie of op de straat. De situatie verandert er per dag. Dat maakt het bestaan onzeker. De Chinezen accepteren de gang van zaken als min of meer normaal. Chinezen zijn tamelijk ongecompliceerd. Ze zijn tevreden met weinig. Ze nemen het leven per dag. Over politiek wordt nooit gesproken. Het is moeilijk een debat te krijgen met jongeren. Zij geloven dat China altijd zal blijven groeien. Je ziet ook nooit een poster met protest. Ze mogen zich niet organiseren. Het is onnavolgbaar, een wonder, hoe het kan dat Chinezen ineens bijeenkomen voor een protestbijeenkomst. Informatie wordt verspreid via geruchten en sms. Dat zijn de serieuze tekenen. In het volgende nummer van Mira Magazine bericht Betta Plebani weer vanuit Shanghai. 2 / Mira Magazine 1 / maart 2004

3 Uitgelicht Monitoren en verbeteren Vrijwel alle activiteiten van Mira Media zijn gericht op het bevorderen van een media-aanbod waarin de multiculturele samenleving wordt weerspiegeld. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk de vinger aan de pols te houden: hoe divers zijn de media momenteel? Wat zijn criteria voor diversiteit? Welke factoren belemmeren of stimuleren diversiteit? En hoe kun je invloed daarop uitoefenen? In dit nummer van het Mira Magazine beschrijven we welke activiteiten Mira Media onderneemt om inzicht te krijgen in dit soort vragen. Ook is er een interview met Leen d Haenens, onderzoekster aan de Universiteit van Nijmegen over nut en noodzaak van monitoring van de media. Tenslotte beschrijven we welke activiteiten in binnen en buitenland worden ondernomen in het kader van de Week of Action die aansluit op de vorig jaar gehouden Week of Monitoring. Om goed te kunnen werken doet Mira Media zelf ook aan onderzoek naar diversiteit en media. Daarvoor worden momenteel vier methodes gehanteerd: het kijkerspanel, gekoppeld aan de kijkerstoets, de blauwdruk, het weblog en literatuuronderzoek. Mira Media Monitor De Blauwdruk is geen meetmethode voor diversiteit, maar een analysemodel voor factoren die etnische diversiteit in de media kunnen stimuleren of juist afremmen. Het bestaat uit verschillende onderdelen: een model van het medialandschap, waarin de belangrijkste actoren in kaart zijn gebracht, aanbevelingen, voorbeelden van good practices en webadressen van op dit terrein relevante organisaties Op basis van de Blauwdruk kunnen activiteiten worden ondernomen om de stimulerende factoren te versterken en de belemmerende factoren te verkleinen. De Blauwdruk wordt dit voorjaar in enkele rondetafelgesprekken in binnen- en buitenland beproefd en verder uitgewerkt. Deze rondetafels worden georganiseerd voor onder meer mediamakers, politici, NGO s, vakbonden, brancheorganisaties en allochtone mediaprofessionals. Meer informatie bij Derk Beltman Het jongeren-kijkerspanel Het Kijkerspanel is een methode om aan de hand van televisieprogramma s en een voorgestructureerde vragenlijst met een geselecteerde groep televisiekijkers de mate van diversiteit in deze programma s te scoren en te bekijken hoe met deze diversiteit wordt omgegaan. De resultaten worden vervolgens met de redactie en/of producenten van deze programma s doorgesproken. In december en januari heeft op deze wijze een groep jongeren nieuws- en actualiteitenprogramma s getoetst. Een beschrijving van deze toets en de voorlopige resultaten is te vinden op onder het kopje publiek, rubriek Kijkerspanel). De vragenlijst van het Kijkerspanel wordt momenteel met subsidie van de Digitale Pioniers bewerkt tot digitaal instrument voor mediaconsumenten; de Kijkerstoets. Bedoeling is dat individuele personen via een voorgestructureerde digitale vragenlijst de diversiteit in programma s kunnen beoordelen en in kunnen sturen. Zowel het Kijkerspanel als de Kijkerstoets brengen de discussie over het media-aanbod en publieksbeïnvloeding van de media op gang bij mediaconsumenten. Daarnaast kunnen programmamakers de toets gebruiken als evaluatie-instrument om meer aan (zelf)monitoring met betrekking tot multiculturaliteit te doen. Deze methode is nog in ontwikkeling. Informatie over zowel Kijkerspanel als Kijkerstoets kan worden gegeven door Carmelita Serkei Het Weblog is zeker geen wetenschappelijke methode, maar wel een manier om inzicht te krijgen in meningen van kijkers en om kijkers aan te sporen na te denken over wat zij zijn. In een vaste rubriek op de Mira Media site doen bekende en onbekende Nederlanders verslag van wat hen de afgelopen week is opgevallen in de media op het gebied van etnische diversiteit. Andere webbezoekers worden uitgenodigd hierop te reageren. Het Weblog is te vinden op de Mira Media website onder In Focus. Door middel van literatuuronderzoek haalt Mira Media gegevens over diversiteit boven tafel, verbindt deze met elkaar en trekt daaruit conclusies. Deze conclusies worden via de rubriek Feiten & Cijfers op de Mira Media site gepubliceerd. Afgelopen jaar bijvoorbeeld over het percentage allochtonen in het personeelsbestand van mediaorganisaties, over de inspanningen die mediaorganisaties verrichten om tot een diverser programma-aanbod te komen, en over het kijk-, luister- en computergedrag van allochtone jongeren. Vragen over en suggesties voor literatuuronderzoek kunt u zenden aan Susan Bink Mira Magazine 1 / maart 2004 / 3

4 Uitgelicht Vorig jaar vond voor het eerst de European Day of Media Monitoring (Europese Dag van Media en Minderheden) plaats op initiatief van On Line/More Colour in the Media. Op 13 november 2003 hebben alle National Focal Points van het RAXEN-netwerk van het EUMC (Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat) in elke EU-lidstaat zoveel mogelijk mediaberichten geanalyseerd. Er is gekeken hoe minderheden werden belicht in nieuws- en actualiteitenprogramma s en in dagbladen. In de hieropvolgende week hebben verschillende minderhedenorganisaties in Europa een zelfde onderzoek gedaan, maar dan gedurende meerdere dagen. European Day of Media Monitoring Inmiddels hebben minderhedenorganisaties uit Spanje, Groot-Brittannië, Hongarije en Denemarken hun resultaten bekend gemaakt. De resultaten hebben betrekking op de wijze waarop minderheden in de media verschijnen en met welke onderwerpen ze in verband worden gebracht. In Spanje zijn gedurende vier dagen (13, 19, 21 en 24 november 2003) twintig dagbladen en zes televisiestations geanalyseerd. Hieruit volgt dat in Spanje minderheden zeer weinig aan bod komen in de media. En als ze aan bod komen, is het vooral zijdelings, als onderwerp van migratiebeleid. Ook worden etnische minderheden vaak in verband gebracht met criminaliteit, geweld en armoede. Op televisie worden nauwelijks beelden van minderheden in het dagelijks leven, zoals op straat of in warenhuizen, vertoond. De multiculturele samenleving komt dan ook niet tot zijn recht in televisiebeelden of in krantenberichten in Spanje. In Denemarken worden minderheden ook het meest in verband gebracht met terrorisme en criminaliteit. Gedurende één week (17 november 23 november 2003) zijn negen dagbladen bekeken en twee nationale televisiezenders. In 89 van de in totaal 141 berichten over etnische minderheden werden minderheden als probleem gezien (63.1%). De Deense media laten minderheden vooral zien als groep en niet als afzonderlijke individuen, wat vaak leidt tot generaliserende berichtgeving. Burden on society In Groot-Brittannië zijn gedurende de monitoringweek 84 artikelen over minderheden in landelijke en lokale kranten verschenen. De meeste (70%) verschenen in landelijke dagbladen en waren nieuwsberichten. Slechts twee artikelen stonden op de voorpagina. In de meeste gevallen (48%) werden minderheden beschouwt als a burden on UK society (een last voor de Britse maatschappij). In 23 artikelen (27%) werden minderheden in verband gebracht met criminaliteit. In dit monitoringonderzoek zijn geen televisiezenders geanalyseerd. Het onderzoek in Hongarije richtte zich op de beeldvorming van de Roma in de media. De Roma is een zigeunervolk dat de helft van alle etnische minderheidsgroepen in Hongarije omvat. Gedurende twee weken (17 november 1 december 2003) zijn vier landelijke televisiezenders, vijf landelijke dagbladen en negen lokale dagbladen geanalyseerd. De lokale dagbladen worden het meest gelezen in Hongarije. In de twee monitoringweken zijn er in totaal 121 berichten over de Roma verschenen. Tachtig procent verscheen in de vijf landelijke dagbladen. In de landelijke dagbladen worden minderheden het meest in verband gebracht met minderhedenbeleid, discriminatie en vooroordelen. In lokale dagbladen gaat de aandacht uit naar educatie, armoede en huisvesting als het om minderheden gaat. Verder valt op dat in 72.3% van alle berichten minderheden niet aan het woord worden gelaten. Een goede vergelijking tussen de vier bovenstaande onderzoeken is helaas niet mogelijk, omdat de onderzoeken verschillen in uitvoering. Zo is er in Spanje vier dagen geanalyseerd en in Hongarije twee weken. In het onderzoek uit Groot-Brittannië ontbreekt een televisie-analyse en bij alle onderzoeken zijn verschillende onderwerpcategorieën gebruikt. Verder is er in Hongarije maar één bevolkingsgroep onderzocht. Meer uniformiteit in de uitvoering en rapportage van de onderzoeken verdient daarom aanbeveling. Wel kan uiteindelijk één duidelijke conclusie getrokken worden uit de onderzoeken: etnische minderheden worden in de media voornamelijk in verband gebracht met conflict, criminaliteit en migratiepolitiek. Voor meer informatie omtrent de European Day of Media Monitoring, zie edmm/index.htm, of neem contact op met Joost van Beek, tel of WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF Organisaties in zestien Europese landen waren in november 2003 betrokken bij de organisatie van een Week of Monitoring. Tijdens deze week werd in deze landen op verschillende wijze aandacht besteed aan het meten van diversiteit in de media. De monitoringsactiviteiten strekten zich over een langere periode uit. De resultaten van deze onderzoeken worden in de zogenaamde Week of Action (14-21 maart 2004, gekoppeld aan de Anti-racismedag) gepresenteerd. Tegelijkertijd worden daaraan activiteiten gekoppeld om de dialoog tussen media en minderheden te bevorderen. Hieronder volgt per land een selectie van de activiteiten die eind februari door de deelnemers gepland waren. Een uitgebreidere update van dit overzicht is te vinden 4 / Mira Magazine 1 / maart 2004 op: en in de activiteitenagenda en het nieuwsoverzicht op OOSTENRIJK (ZARA) Debat over de wijze waarop minderheden in de Oostenrijkse media aan bod komen. Info: BELGIË (Forum van etnisch culturele minderheden) Presentatie van monitoring rapport, gevolgd door reacties, in de vorm van gesproken columns, waarin bekende Vlaamse migranten over mediaverslaggeving spreken. Info: DENEMARKEN (Fair Play) Prijsuitreiking voor het beste voorbeeld van een reportage over een multicultureel onderwerp Werkbezoeken aan redacties, met ontmoetingen met eind- en hoofdredacteuren. Een mediaseminar met NGO s en Deense journalisten op 20 maart. Info: of FINLAND (RASMUS, in samenwerking met de gemeente Helsinki) Combinatie van meerdere activiteiten in het kader van de dag tegen het racisme, de herdenking van de afschaffing van de slavernij 200 jaar geleden en de dag van media monitoring. Seminar en discussieforum over de rol van

5 Leen d Haenens is hoofddocente Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Nijmegen, gespecialiseerd in onderzoek naar etnische diversiteit in de media. Zij is betrokken bij diverse monitoringonderzoeken: onderzoeken die over een langere periode onderzoeken hoe het is gesteld met de etnische diversiteit in de media. De Universiteit van Nijmegen zit samen met de universiteiten van Amsterdam en Twente in een onderzoekspool (Netherlands School of Communications) die de diverse aspecten van etniciteit in de media onderzoekt. Meten is weten (om daarna iets te doen) Gevraagd naar het belang van monitoringonderzoek stelt d Haenens: Iedereen heeft wel een mening over de wijze waarop de media omgaan met migranten. De media vinden over het algemeen dat ze voldoende aandacht aan migranten besteden en daarin zorgvuldig te werk gaan, migrantenorganisaties klagen steen en been dat ze niet gehoord en gezien worden. Het is daarom van belang dat je die beweringen kunt onderbouwen. En dat kan: door empirisch onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt echter maar zelden uitgevoerd. Aan de ene kant omdat het relatief kostbaar is, aan de andere kant omdat het alleen echt zin heeft als je het over een langere periode doet. Een momentopname geeft immers geen correct beeld. Monitoringonderzoek is niet alleen relevant om meningen te onderbouwen, maar kan ook leiden tot aanbevelingen en verbeteringen om de diversiteit in de media te vergroten en bij te dragen aan evenwichtiger beeldvorming. Je kunt monitoringsonderzoek op verschillende manieren aanpakken: je kunt een systematische analyse van televisie- en radioprogrammas maken op basis van vooraf opgestelde criteria en volgens vaste formats. Dat is vooral zinvol bij kwantitatieve analyses: hoeveel tijd wordt aan onderwerpen besteedt? hoe lang zijn woordvoerders aan het woord? Interessanter wordt het als je een interpretatie aan die analyse kan koppelen. Je meet (op een scoretabel) de kwantitatieve gegevens en noteert gedetailleerd in een codeboek welke aspecten opvallen in de manier van berichtgeving. Vervolgens probeer je daar patronen in te ontdekken en de achtergronden van die patronen te verklaren. Dat kan door interviews met de makers, maar ook door (groeps)gesprekken met mediagebruikers. Daarmee kun je de gegevens in een context plaatsen en er zinvolle en haalbare aanbevelingen aan verbinden. Dit soort onderzoek is niet nieuw, maar het is wel van belang dat het regelmatig herhaald wordt. De aanbevelingen die midden jaren negentig door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn geformuleerd in de vorm van gedragscodes voor journalisten blijken effect gesorteerd te hebben. In de hoofdtekst van krantenartikelen worden deze aanbevelingen in ieder geval aangehouden, wat leidt tot een evenwichtiger beeldvorming. Uitgelicht Onevenwichtige beeldvorming blijkt momenteel vooral veroorzaakt te worden door de kop en de lead van het artikel, en het gebruik van illustraties. Aan bevelingen zouden zich derhalve meer moeten richten op eind- en fotoredacties. Wat betreft de audiovisuele media is er duidelijk verschil tussen publiek en commercieel. Hoewel ook zij veel steken laten vallen, zijn de publieke media veel meer doordrongen van een verantwoordelijkheidgevoel met betrekking tot evenwichtige beeldvorming dan de commerciëlen. Dat is gezien hun taakstelling ook logisch. Desal niettemin vindt d Haenens dat de politiek op dit gebied te veel eisen stelt aan de publieken, en te weinig aan de commerciëlen. Meer informatie: Van Dijk, T. (1991). Racism and the Press. London: Routledge. Van Dijk, T. (1993). Elite discourse and racism. Newbury Park, CA: Sage. Costera Meijer, I. (2001) The colour of soap opera: an analysis of professional speech on the representation of ethnicity. European Journal of Cultural Studies vol. 4, nr. 2 pp Costera Meijer, I. & Van Dijck, B. (2001) Talk / Show. Kwaliteit en ethiek van praatprogramma s. Amsterdam: Veen. d Haenens, L. & Saeys, F. (1996). Media en multiculturalisme in Vlaanderen. Gent: Academia Press. d Haenens, L. (2003). ICT in de multiculturele samenleving. In J. de Haan & J. Steyaert (reds.), Jaarboek ICT en samenleving De sociale dimensie van technologie. Amsterdam: Uitgeverij Boom. d Haenens, L. ea. Multimedia: toolkit voor integratie of multiculturele firewall?, Mediamenu s van Turkse en Marokkaanse jongeren (werk titel). In voorbereiding, verschijnt in juli. Katholieke Universiteit Nijmegen (2000). Etnische minderheden en de media (cd-rom). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Sectie Communicatiewetenschap. webdressen Katholieke Universiteit Nijmegen: maw/cw/ Universiteit Twente: Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit: Netherlands School of Communications: ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION WEEK OF ACTION de media in het bestrijden van racisme en bevorderen van integratie. Evvenement voor kinderen en jongeren met video show. Tentoonstelling. Info: GROOT BRITTANIË (Pressswise Trust) Serie regionale ontmoetingsbijeenkomsten tussen vluchtelingenorganisaties, lokale media en plaatselijke NGO s. Info: ITALIË (Cospe, in samenwerking met diverse lokale organisaties) Gehele dag radiouitzending in het kader van dag tegen racisme en dag van media monitoring. Presentatie monitoring resultaten. Conferentie in Verona over media en minderheden. Bijdrage aan debat over media, minderheden en welzijnactiviteiten, georganiseerd in samenwerking met de RAI (Turijn). Lokale conferenties over media en minderheden in Bologna en Florence. Bijdrage het beeld van immigranten in de Italiaanse pers aan een cursus voor journalisten. Ontmoeting media en migrantenorganisaties (Florence). Info: NEDERLAND (Mira Media en Universiteit van Nijmegen) Bijeenkomst met allochtone woordvoerders en deskundigen over hun ervaringen met de media en de strategieën en mogelijkheden om de aanwezigheid van migranten in de pers te vergroten. Info: Presentatie monitoringsgegevens Nederland Info: GRIEKENLAND Ronde tafel gesprekken met journalisten en NGO s in Athene, Thessaloniki en Volos. Tussen april en september zullen verder nog zes interculturele festivals gehouden worden en wordt een tv-spot geproduceerd voor gebruik door lokale media. ZWEDEN Presentatie rapport aan journalisten. Mira Magazine 1 / maart 2004 / 5

6 Perslink.nl link met de pers, link voor de pers Vaste rubriek in Mira Magazine is de presentatie van een woordvoerder of deskundige die is opgenomen in dé digitale database voor journalisten. Ditmaal Aranka Kellermann, een van de woordvoerders van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Perslink is een initiatief van NOS/bureau beeldvorming en diversiteit, Mira Media, NVJ en IRP. Loopbaan Studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, met de focus op mensenrechten. Na haar studie solliciteerde ze als juridisch medewerker bij het LBR. Na enige tijd kreeg zij daarbij ook communicatietaken als het woordvoerderschap, het onderhouden van perscontacten en het organiseren van evenementen en debatten over juridische onderwerpen en (onder meer) de betrokkenheid van Marokkanen, Antillianen en Surinamers bij de Tweede Wereldoorlog. Naast haar functie als juriste en communicatiemedewerker is Aranka ook documentairemaakster. Zij maakte onder andere een film over ex-kindsoldaten in Oeganda die op de Nederlandse en Vlaamse televisie is uitgezonden. Motivatie Kellermann: Zowel de keuze voor mijn studie en mijn werk bij het LBR als mijn documentaires komen voort uit het belang dat ik hecht aan gelijkwaardige partcipatiemogelijkheden voor iedereen. Bij het LBR zit dat in de doelen. In de documentaires kan ik het visualiseren. Een deel van de motivatie komt ook voort uit de mogelijkheden die ik in dit werk heb om verschillende capaciteiten te gebruiken. Ik vind het leuk om te organiseren en ik ben daar ook goed in, denk ik. En ik ben in staat om ideeën en standpunten over te brengen, zowel in woord als in beeld. Taakverdeling Het woordvoerschap bij het LBR is verdeeld over drie personen. Met mijn twee collega s handel ik de vragen van de pers af. We hebben daarbij geen vaste verdeling in taken of onderwerpen. Vast beleid is wel dat als het over een specifiek terrein gaat de deskundige op dat terrein de vraag beantwoordt. Alleen als het gaat om profilering van het LBR naar buiten toe is onze directeur, Hubert Fermina, in principe de woordvoerder. LBR en monitoring Het LBR hecht veel belang aan monitoring. We monitoren hoe het staat met de gelijkwaardige participatie van migranten. Met hun kansen om actief deel te nemen aan de samenleving. Participatie speelt een belangrijke rol bij de beeldvorming over migranten en daardoor ook in het publieke debat over integratie. We zijn zelf actief in het volgen van ontwikkelingen en trends met betrekking tot arbeid, onderwijs, en huisvesting. We werken daarbij samen met instellingen als de Anne Frank Stichting, de Universiteit van Leiden en de Landelijke Vereniging van anti-discriminatiebureaus en Meldpunten (LV). Valkuilen Echte blunders worden door ons zelden of nooit gemaakt. Wel heb ik gemerkt dat je veel zorg moet besteden aan het doorgeven en uitleggen van juridische informatie aan journalisten. Juridische informatie dankt zijn bestaansrecht veelal aan nuances, en die nuances verdwijnen vaak in de pers. Dat heeft niet zozeer te maken met onzorgvuldigheid of opzet, maar met het gebrek aan tijd. Tijd om het goed uit te leggen, maar ook tijd aan de kant van de journalist om het genuanceerd op te schrijven. Tips voor woordvoerders - zorg ervoor dat je goed bereikbaar bent - leg duidelijk uit waarop je wél en niet aanspreekbaar bent - laat je -zeker bij juridische onderwerpen- niet opjagen door de pers, maar zorg er wel voor dat ze hun informatie op tijd hebben Maar vooral: - werk aan een goede relatie met de pers, en onderhoudt die zorgvuldig B van Baantjer van start Op 28 januari 2004 is het project B van Baantjer feestelijk van start gegaan. Dit nieuwe media educatie project richt zich op de relatie boek en televisie en wordt speciaal voor het VMBO onderwijs ontwikkeld. Tijdens de contacten die Mira Media onderhoudt met het voortgezet onderwijs, werd steeds duidelijker dat er geen intercultureel media educatie materiaal beschikbaar is voor het VMBO. B van Baantjer gaat daar verandering in brengen. Gekozen is voor de enorm populaire tv-serie Baantjer, waarbij de nadruk ligt op het tot stand komen van zo n tv-serie. Welke stappen gaan er allemaal aan vooraf en hoe wordt ervoor gezorgd dat wat er op papier staat, straks ook op tv aantrekkelijk overkomt. François Stienen, die een scenario schreef voor Baantjer, is aangetrokken als projectmedewerker. Samen met VMBO-docent en audiovisueel deskundige Marieke Middelkoop wordt het lespakket ontwikkeld. Onderdeel van het lespakket wordt een CD- ROM, waarmee een castingspel is te spelen. Stel dat je een castingbureau hebt en je moet een casting voor een serie doen. Wie vind je geschikt voor welke rol? Welke overwegingen spelen daarbij en wat zijn de consequenties van je keuze? Naast leerlingmateriaal wordt in een docentenhandleiding ingegaan op achtergronden met betrekking tot beeldvorming, stereotyperingen, detectives, andere politie-tv-series, interviews met auteurs, makers, schrijvers, regisseurs. Partijen die bij dit project betrokken zijn: CED Groep, Uitgeverij Partners en de Universiteit van Utrecht, Film en Televisie Studies. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door St. Lezen en het VSB Fonds. Meer informatie: projectleider: Ad van Dam 6 / Mira Magazine 1 / maart 2004

7 Stichting de Samenhang en Mira Media organiseerden op 20 februari een conferentie over de mogelijkheden om meer kleur in de Flevolandse media te brengen. Daarbij werd zowel ingegaan op het personeelsbeleid van de omroepen en kranten in de regio als op de wijze waarop deze media een beeld geven van de diversiteit in Flevoland. De dag werd goed bezocht en er was een levendige uitwisseling van informatie. Opvallend daarbij was dat een aantal mediavertegenwoordigers expliciet aangaf zelf ook niet tevreden te zijn met de wijze waarop zij functioneren in de multiculturele samen leving en naar manieren zoekt om dat te verbeteren. Conferentie Meer kleur in Flevoland Tim Beltman: Almere Vandaag zoekt nog naar manieren om groter bereik onder allochtonen te krijgen. In zijn inleiding stelde journalist en universitair docent Sjoerd Moenandar dat zonder allochtonen in de redacties het dagelijks leven van migranten als iets exotisch zal blijven worden gerepresenteerd, en niet als een normaal onderdeel van de Nederlandse cultuur. Hij riep op geen media ghetto s of mediathuislanden voor migranten in te stellen. Dat dit nog niet zo makkelijk is voor redacties werd geïllustreerd door Tim Beltman, chef redactie van Almere Vandaag. Zijn krant probeert tot een groter bereik onder allochtonen te komen, maar heeft nog moeite met het vinden van een methode om dit voor elkaar te krijgen. Giovanni Massaro, hoofd Communicatie en Informatie bij Mira Media, stelde dat diversiteit nooit bereikt kan worden door één enkele actie, maar door een samenhangend beleid gericht op diversiteit van de Programma s, diversiteit in het Personeelsbestand en het betrekken van het Publiek bij de activiteiten en programma s van de media. Mira Media noemt dit de drie P s en werkt in haar projecten en activiteiten gericht met deze drie P s. maar ook op de economische aspecten daarvan. Om die diversiteit te bereiken kan de politiek een rol spelen, maar het is vooral belangrijk dat de organisaties en personen die aan de conferentie deelnamen de media en de politiek blijven prikkelen om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Een uitgebreid verslag van de dag is te vinden op (onder het kopje Over Mira Media, in de rubriek Verslagen). Het tweede deel van de conferentie bestond uit workshops rond diversiteitsbeleid en beeldvorming. De dag werd afgesloten door Laura Bouw meester, gedeputeerde van de provincie Flevoland. In haar toespraak wees ze niet alleen op de maatschappelijke noodzaak van diversiteit in de media, School voor Journalistiek in Lombok Ook een bezoek aan de moskee in Lombok stond op het programma. Op dinsdag 10 februari organiseerde Mira Media een excursie door de Utrechtse wijk Lombok voor studenten van de School voor Journalistiek uit Utrecht. Gekozen was voor Lombok omdat de bevolkingssamenstelling van deze wijk zeer divers is. De studenten maakten tijdens de excursie kennis met verschillende aspecten van diversiteit in de wijk. Het programma bestond uit bezoekjes aan verschillende organisaties binnen de wijk, waar vertegenwoordigers iets vertelden over de organisatie. Onder meer de moskee, de hammam (vrouwenbadhuis) en een jongerencentrum werden bezocht. Een van de docenten gaf aan dat hij de kennis van zijn studenten en die van mediaprofessionals in het algemeen rondom diversiteit in de samenleving erg beperkt vindt. Uit voorbeelden die hij gaf kwam vooral naar voren dat er angst voor het onbekende is. Het houden van straatinterviews met nieuwe Nederlanders levert nogal eens de reactie op dat ze niet te vinden waren. De excursie heeft een dan ook een drempelverlagend doel. De studenten maken kennis met mensen uit andere culturen, zonder zelf het eerste initiatief te hoeven nemen. Mira Magazine 1 / maart 2004 / 7

8 MiraBoulevard In de vorige Mira Boulevard vroegen wij ons af wie het zal gaan maken in het jaar Grote kanshebber was TOURIYA HAOUD. Zij lijkt deze vermoedens inderdaad te gaan waarmaken. Niet alleen schitterde ze in de speelfilm Shouf Shouf Habibi, ook heeft ze een megadeal gesloten met het jeansmerk Replay. Hierdoor zal zij wereldwijd op billboards te bewonderen zijn. Niet alleen zakelijk doet ze het erg goed. Ook lukt het haar om in de media te verschijnen door collega s te bekritiseren. Haoud is geen fan van Nada van Nie en Patty Zomer. De Modepolitie mag van mij echt van de buis. Dat vind ik geen mode programma. Ach, Nada heeft tenminste een programma. Één van de donkere NOS nieuwslezers is ermee gestopt. CAROLIJN LILIPALY -voorheen onder meer MTV Europe, Canal+ en CNBC Europe- heeft ontslag genomen. Zeker nu we om het uur journaals maken, voel ik me soms een beetje een robot. Er is niet veel ruimte voor creativiteit en eigen inbreng, aldus Lilipaly s motivatie voor deze stap. Door het vertrek van Lilapily is er een donker gezicht minder op de Nederlandse televisie. Misschien dat SYLVANA SIMONS dit goed kan maken. Zij gaat namelijk een nieuw programma over boeken presenteren. Het programma gaat Kaft heten en zal voornamelijk populaire boeken op een luchtige wijze behan- delen. Kaft start vanaf 4 april bij RTL4. Niet alleen op televisiegebied vinden er veranderin- gen plaats. Ook de bladenbranche is volop in beweging. Zo brengt ex-tros omroepster en ex-stoa-medewerkster SENAY ÖZDEMIR een nieuwe tijdschrift op de markt. Het glossy magazine Sen ligt vanaf eind maart in de winkels. Het blad is bedoeld voor alle vrouwen, maar de nadruk ligt voornamelijk op dames met een mediterraan tintje. Hoe onthullender hoe beter. Nieuwtjes? Gossip? Andere wetenswaardigheden? Meldt ze bij MiraBoulevard! Rachida Bouali,, , Agenda 19 maart Perslink bijeenkomst Deskundig en Ervaren. Discussiebijeenkomst voor allochtone woordvoerders en deskundigen over hun ervaringen met nieuws- en actualiteitenprogramma s en de mogelijkheden om die ervaringen overdraagbaar te maken voor nieuwe of minder ervaren woordvoerders en deskundigen. Voor meer informatie zie (activiteitenagenda). 7 april start Dag van het TV Idee. De Dag van het TV Idee bestaat uit een periode van twee maanden waarin mediaprofs (onder begeleiding) aan een idee voor een tv-programma werken, dat uit moet monden in een pitch. De Dag van het TV Idee wordt georganiseerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) en de Vereniging van Nieuwe Film en TV Makers (NFTVM), de Nederlandse Film en Televisie Academie, Mira Media en Media Desk. Voor meer informatie: Linda von Winckelmann, / Mira Magazine 1 / maart april Dag van het eigen bedrijf Doel van deze dag is om mensen op weg te helpen bij het starten van een eigen onderneming in de mediasector. Organisatie: Mira Media en de Vereniging van Nieuwe Film en Televisiemakers (NFTVM). Voor meer informatie: Linda von Winckelmann, en 22 april: Perslink mediatraining voor woordvoerders van migrantenorganisaties en allochtone deskundigen. Voor meer informatie zie (rubriek media en minderheden/perslink) of neem contact op met Rachida Bouali via 14 april Kijken verplicht! Conferentie over interculturele media-educatie. Uitgangspunt vormen de ervaringen van VOscholen die deelnamen aan het project De dag staat in het teken van praktische workshops en beleidsgerichte ronde Radio en televisie hebben een andere betekenis voor ons gekregen, we hebben nu zelfs vrijwillig naar de radio geluisterd!! Mira Media heeft inmiddels regionale mediadagen georganiseerd in verschillende provincies. Op woensdag 4 februari was het de beurt aan Omroep Flevoland, waar de klassen 3R, B en C van Scholengemeenschap Lelystad werden ontvangen. tafel gesprekken. De conferentie is met name bedoeld voor docenten uit het VO, medewerkers van media, film en educatie instellingen, omroepmedewerkers en ICT&onderwijs medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fokje Pietersen, en 13 mei AV Manifestatie Met op 13 mei een masterclass Pitchen; regionale formats voor landelijke televisie. Voor meer informatie: juni Adviescommissie drama Deadline voor inzending: 31 mei. Voor meer informatie: met Linda von Winckelmann, Colofon Mira Magazine is het kwartaalblad van stichting Mira Media. Aan dit nummer werkten mee: Rachida Bouali, Yolanda Jansen, Giovanni Massaro, Rifka van der Meer, Nancy Kamperveen (redactie); Susan Bink, Youssef Ouchene, Ad van Dam, Saron Petronilia. Fotografie: Suet Fun Liu, Ad van Dam, Mara Jansen, Bob Karhof, Giovanni Massaro, Mustafa Mortaji, Betta Plebani, Frans Schellekens/ Hollandse Hoogte. Redactie-adres: postbus 1234, 3500 BE Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Website: Layout: Studio Voetnoot Druk: Drukkerij Zuidam & Uithof Oplage 2500 ISSN: X

Meer kleur in beeld conferentie over allochtonen en de Flevolandse media

Meer kleur in beeld conferentie over allochtonen en de Flevolandse media Meer kleur in beeld conferentie over allochtonen en de Flevolandse media Op 20 februari organiseerden Stichting De Samenhang en Mira Media gezamenlijk een conferentie over de mogelijkheden om meer kleur

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding Inleiding Rens Vliegenthart en Linda Duits* In onze mondialiserende en sterk gedifferentieerde samenleving zijn we voor onze informatievoorziening grotendeels aangewezen op de media. Massamedia worden

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

DE CHEF EN DIVERSITEIT

DE CHEF EN DIVERSITEIT VRAGENLIJST DE CHEF EN DIVERSITEIT Wilt u het juiste antwoord aankruisen of invullen op de stippellijn U kunt bij alle vragen meerdere antwoorden aankuisen Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

Docentendag 2015. Welkom collega s. Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers?

Docentendag 2015. Welkom collega s. Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers? Docentendag 2015 Welkom collega s Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers? Wie ben ik Jan Smit (1955) Docent journalistieke vaardigheden Voorheen freelance docent Nieuws en Informatie bij Saxion

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

;k;lk. Les 2 Journalistieke regels

;k;lk. Les 2 Journalistieke regels Les 2 Journalistieke regels Organisatie Dit heeft u nodig: Digibord (hyperlink Nieuwsmediaportal) Pennen NieuwsMakers Toolkit Werkblad Journalistieke regels Landelijke- en regionale dagbladen via de Nieuwsservice

Nadere informatie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie Doelstellingen Meer diversiteit in de media door concrete beleidsaanbevelingen en mogelijke acties door de mediasector in drie domeinen: Media en diversiteit Aanbevelingen ten behoeve van de Vlaamse minister

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

Journalist in Bedrijf

Journalist in Bedrijf Journalist in Bedrijf ROEM ROEM in samenwerking met Villamedia De digitale en sociale media hebben de wereld veranderd. Er is steeds meer informatie en niet per sé betrouwbare en nuttige informatie. Platformen

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. Debat

Les 1. Inleiding. Les 2. Debat lesbrief docent Inleiding In een serie van twee lessen worden leerlingen klaargestoomd voor een einddebat in het AAMU, museum voor hedendaagse Aboriginal kunst, in samenwerking met IDEA, International

Nadere informatie

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd Subsidie: Bernard van Leer Foundation Inhoud presentatie Onze Klas Mijn Wereld Ontwikkeling:

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland.

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland. Dit is de tweede nieuwsbrief van het LeGoP project. Wij zoeken naar innovatieve leerwegen voor jongeren uit Italië, Spanje en Nederland om te vechten tegen homofobie, en om de integratie van leerlingen

Nadere informatie

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag Wonen&Co Wonen&Co is dé woonkrant van Noord-Nederland. Met een sterke redactionele formule op het gebied van wonen richt Wonen&Co zich aan de lezerskant voornamelijk op de vrouwelijke bevolking in Friesland,

Nadere informatie

De regionale en landelijke radio & televisie

De regionale en landelijke radio & televisie 25 september 2016 De regionale en landelijke radio & televisie Een verslag gemaakt door Yerin Koekkoek & Sara Lof rtv shit.indd 1 25-09-16 12:00 -Inleiding- Radio en televisie, wie is er niet groot mee

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande

Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Algemeen: resultaten tevredenheidsonderzoek SO Pasen SO: WK aangepast baanwielrennen VSO: Pasen VSO: Wooninitiatief Villande Bijlage Info avond mantelzorgconsulenten Stichting

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1368 Vragen van de leden

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014

Syllabus maatschappijwetenschappen havo 2014 examenprogramma maatschappijwetenschappen Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Rapportage Peiling vrouwen in de media

Rapportage Peiling vrouwen in de media Rapportage Peiling vrouwen in de media Oktober 2016 In opdracht van: WOMEN Inc. Datum: 5 oktober 2016 Projectnummer: 2016334 Auteurs: Els van der Velden & Marvin Brandon Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT

PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit vanuit RADAR. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

Actuele opdracht leesvaardigheid Pesten mei - 2014 2thv

Actuele opdracht leesvaardigheid Pesten mei - 2014 2thv Actuele opdracht leesvaardigheid Pesten mei - 2014 2thv Opdracht 1 In april is er op televisie en in de media veel aandacht geweest voor (online) pesten. a Wat heb jij in de afgelopen weken gezien en/of

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Den Haag Inclusief Laat kansen niet onbenut Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Inhoud 1. De stad Den Haag 2. Van onderzoek naar project 3. Insteek Den Haag Inclusief 4. Strategie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

Stars for Europe Once Upon a Star

Stars for Europe Once Upon a Star Stars for Europe Once Upon a Star 2014 The Netherlands Once Upon a Star in Nederland Het thema is gefocust op drie sprookjes: Sneeuwwitje Roodkapje Doornroosje Persactiviteiten 2014 Onderzoek naar najaar-

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Plak jij een etiket op mensen?

Plak jij een etiket op mensen? Plak jij een etiket op mensen? Een vooroordeel is erger dan je denkt 1 Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Iedereen is anders Iedereen is anders. Bekijk de kinderen

Nadere informatie

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Afdeling Onderwijs Team Monitoring & Bedrijfsvoering Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Verwijderd: Bassischooladv iezen Vraagstelling Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Naar: Raad van Europa, Compasito: Manual on Human Rights Education for Children

Naar: Raad van Europa, Compasito: Manual on Human Rights Education for Children Wereldkamp Naar: Raad van Europa, Compasito: Manual on Human Rights Education for Children Leeftijd: 9-12 jaar Duur: 45 tot 60 min. Doelen Kinderrechten Kinderrechtenwaarden Kinderrechtenvaardigheden Materialen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A

AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A European Social Survey AANVULLENDE VRAGENLIJST F-2-F A (Ronde 5 2010) RESPONDENTENNUMMER: VERSIE NUMMER: F-2-F A INTERVIEWER: INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK HF1. INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks.

CASTING PLAN VAN AANPAK. Eyeworks. Zita Willemse 27 november, Amsterdam. Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam. www.eyeworks. CASTING PLAN VAN AANPAK Zita Willemse 27 november, Amsterdam Eyeworks Tel 020-3463700 Raamplein 1 1016 XK Amsterdam www.eyeworks.tv Inhoudsopgave Inhoud Debriefing... 3 Projectactiviteiten... 6 Projectorganisatie...

Nadere informatie

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij?

In dit nummer: Op zoek naar een baan? Persoonlijk. Maak een plan van aanpak! Wie is Tessel en wat zoekt zij? TESSEL. In dit nummer: Op zoek naar een baan? Maak een plan van aanpak! Persoonlijk Wie is Tessel en wat zoekt zij? INHOUD. 3. Voorwoord. Niet nog zo n egotrippertijdschrift! 4. Over Tessel. Van theoloog

Nadere informatie

Pluslessen. Les 42. Contact met elkaar. Wat leert u in deze les? Succes! 0 Een praatje beginnen met onbekenden.

Pluslessen. Les 42. Contact met elkaar. Wat leert u in deze les? Succes!  0 Een praatje beginnen met onbekenden. http://www.edusom.nl Pluslessen Les 42. Contact met elkaar Wat leert u in deze les? 0 Een praatje beginnen met onbekenden. 0 Praten over uw persoonlijke situatie. 0 Vriendelijk zeggen wat iemand moet doen.

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

FASE 1: WAT KAN ER BETER?

FASE 1: WAT KAN ER BETER? FASE 1:? Wat? Wie? Wanneer? Hoe lang? In de eerste maand gaan jullie bekijken wat er beter kan op school! Met het hele team en de begeleider. Dit is de start van het project. Deze fase duurt ongeveer acht

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament

Nieuwe netwerken. Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker. Bouwen op. Een Intercultureel Fundament Nieuwe netwerken Met meer diversiteit in je netwerk sta je sterker Bouwen op Een Intercultureel Fundament Diverse netwerken staan sterker Inderdaad. Diverse netwerken staan sterker. Vandaar dat ActiZ en

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven Eindverslag project Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven 16 februari 2012 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Start en verloop van het project 4 4. Bannieren in de stad 6 5. Expositie Van

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A

Nadere informatie

1.1 Omcirkel het juiste antwoord.

1.1 Omcirkel het juiste antwoord. 1.1 Vraag 1 Je persoonlijke identiteit wordt gevormd door A. Geluk & tegenslag B. Aanleg & opvoeding C. School & opvoeding D. Yin & yang Vraag 2 Wat is een voorbeeld van je sociale identiteit? A. Amateurvoetballer

Nadere informatie

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts 25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de lengte der

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Maar helaas. Die meerwaarde komt niet vanzelf, want: Voorkeur voor zelfde Last van cultuur- en taalverschil Verblind door beelden en verwachtingen

Maar helaas. Die meerwaarde komt niet vanzelf, want: Voorkeur voor zelfde Last van cultuur- en taalverschil Verblind door beelden en verwachtingen Sjiera de Vries Diversiteit Meer creativiteit Meer flexibiliteit Meer plezier in het werk Bredere visie Beter aansluiten op wensen afzetmarkt/cliënten Leerzaam en inspirerend Veel organisaties streven

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN!

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN! 1 E J A A R G A N G N U M M E R 4 W W W. V E R T R E K N L. N L H E T M A G A Z I N E V O O R W O N E N, W E R K E N E N L E V E N I N H E T B U I T E N L A N D 8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS:

Nadere informatie