reekcrxl press Pagel l7 ï +32(0) F +32( www auxipress.be GIE ATOTTT FRANCE \ileekend (Knack) Page:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reekcrxl press Pagel l7 ï +32(0)2 514 64 91 F +32(012 514 64 92 info@auxipress.be www auxipress.be GIE ATOTTT FRANCE \ileekend (Knack) Page:40"

Transcriptie

1 GI ATOTTT FRANC f t Media Mnitring & Analyses \ileekend (Knack) reekcrxl Page:40 Circulatin: b YrwrY-kneck.b AuxiPress s.a./n v Parc Gemaere Chaussée de Wavre '1945 Waversesteenweg B-1160 Bruxelles/Brussel ï +32(0) F +32( www auxi.be Pagel l7

2 lr* fnlricf Weekend (Knack) Media Mnitring & Anatyses È 0 AuxiPress s.a /n v Parc Gemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B-1160 Bruxelles/Brussel T +32( F +32(0) be Page2lT

3 t t \ileekend (Knack) Media Mnitring & Anatyses a c - 't t br één kccr krijgt dc filsfin zijn ud Frans hct eerstc wrd:,,pdr cc que c'cstit luy, par ce quc c'estit my." Het enigc antwrd waarm vricndschap z innig is: mdat hij hct is, mdat ik hct bcn. Op het platteland ga ik p zck naar Michel dc Mntaigne. Zndcr mairieen rlgsmnumcnt zu ik gcwn dr zijn gebrtedrp rijden. Maar Saint Michcl dc Mntaignc kcstcrt ccn van Frankriiks rigincclstc dcnkcrs: in 1533 is Michel yquem hier gebren, de legcnde wil dat zijn hart in cen zuil van hct rmaanse kcrkjc is ingcmcrcld. Mct 117 cssays hccft hij in hct wijsgerig denken van urpa ecn nuitu'isbaar spr nagclatcn van ndgmatisch denken, vriendschap en verdraagzaamheid. een spr k van verzening met (de grillen van) het.leven. Met die kanjer van vif ftienhnderd bladzijden slcnter ik dr de drccf. Hcr is dc bijna mythische kastceltrcn waarin ik binnenstap. Op cen muurschildering in de kapcl bedwingt engcl Michiel de draak. cn wenrcltrap leidt naar de leef- en slaapruimtc..cn micrksms van tlcrantic", bctgt gids Sébasticn,,,in cen land vctscheutd tussen kathlieken cn prtestanten." Verdraagzaamheid, allicht staat het p ecn van de citaten uit Bijbel fklæsieke tlsûe, dic Mntaignc in de dwarsbalkcn van dc biblithcck lict brandcn. Latijn f Grlcks, hij keek ernaar, mijmerde en schreefessays m zichzelf, de anderen cn dc wcrcld bctcr tc bcgriipcn. In dit sbere vertrek liggen p dc tafel bladzijden uit bs Bsaies, waetp hij handgcschrcven ccn twcedc cn dcrdc kccr crtcctics cn ænvullingen hccft aangebracht. Ok als nicts in dc biblithcek authentick is, kan ik hct nict latcn cn lcg mijn vuisrdik cxcmplaar p tafel, beeld me in dat ik p bezek ben cn laat bij hct afschcid in mijn bck ccn stempel met zijn handtckening zetten, als symbl van æn beginnende vtiendschap. Ondat hij het is, mdat ik het ben. CYRANO en bgbrug vet de strm brengt me in Bergerac. OFis de Drdgnc c n rivier? discussie", lacht Chlé, "euwige,een strm mndt uit in zcc en een riviet in ccn grtcrc watcrlp. strmt de Drdgnc in dc Garnnc, [ is hct mgekeerd? C'est dnc cmme çd, n ctt qt unc riaièrc." Op hct watcr vetcn Sttbdrrrr, platbten dic wijn cn tabak vcrverden, maar vandaag hun vracht bepcrken tt kijklustigc tcristcn. Achtcr de vaalgcle kadcgevels ligt dc middclecuwsc sitc met dc Maisn des Vins:,,Is de Drdgnc nzr ritiàrc d'csp/rancc, dan was Bcrgcrac k hfdstad van dc tabak. n al is Brdcaux nzc grtc cncurrcnt, wc hcbbcn 13 AOC's cn ccn tutc du vin waar jc bij de beren wijn kan degusteren. Znd.er schecpsbuw, tabaksindustrie en wiinbuw, la ville n'existerait pas." Ok dc Hnderdjarige Otlg en gdsdicnsttwistcn hcbbcn hun tl gcëist: dc stad was dicp prtcstants, Hendrik IV liet dc burcht afbreken cn vervangen dt ecn kathliek klstet, lvaawan de binncnhf ng vercind staat, Op de plaats van cen hugcntcntempel lkt de merkt van Mercredi Gurmet mct lkalc prducten. Dc ketk van Saint-Jacques is getekend dr de wisselende hcgemnie van beide gdsdienstcn. Vakwerkhuizen, afbladdcrendc AuxiPress s.a./n v. Parc Gemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B-1160 Bruxelles/Brussel f +32(0) F +32(0)2 s Page3lT

4 GI ATOUT F'RANC '15570 Media Mnitring & Anatyses li 'i vcnsterluiken, lantaarns : een gemedcliik stad.jc waar Cyran dc Berge rac, thcatcrpersnager spraakwatcrval en betemd vr zijn lange ncus nict ngcschndcn dr het leven gaat. Zijn brnzen beeld als muskctier lijkt vlgens mstande rs p Gérard Depardieu, zijn stenen silhuct nder de bmen is menselijker, maar ntbccrt vaak zi.in fallisch symbl.,,vandale n breken zijn neus wel eens af', zegt Chlé,,,maar we hebben een cllecrie m dic tc vcrvangcn. Cyran, ccn persnage van dmnd de Rstand, heeft histrisch niets met Bergerac te maken, maal is tch ccn symbl van nzc stad", PURPRN WIJN Is Périgrd ecn histrische mschrijving, dan is Drdgne een adminisrratief bcgrip: hct is een van de weinige streken in Frankriik waar beide namen samenvallen. Met zijn wijnen is dit de Périgrd Purpre. Krnrgebgen ver de prille druiven, plukt wijnber Niclas p z ventigduizend rankcn vctbdige trsscn wcg. Op dc Rutc dcs Vins bczck ik Cls dcs Tcrrasscs, waar ccn Frans-Belgische familie russen 25 hectare wijngaatden cen chambres d'hôtes penhudt. In dc kelder vl ciken vaten preve n we een vlle Cuvée le Cls:,,rVe werkcn bi, n gard.e plus d'acidité", zegt Michaël Marc. Dr het raam zie ik de wijntuin, hct is late lente en et vallen sneeuwvlkken : een ngewn drmbeeld vr een schne nacht. Mtgen schijnt dc zn bvcn hct purpercn land. In de heuvels vl ntluikende wijnpercelen heten hetes al te makkeliik château. Hewcl van ccn drp nauwcliiks sprakc is, kmt iedereen vr het kasteel van Mnbazillac. Mecr middcleeuwsc burcht, getcmpcrd dr ccn pgcwcktc rcnaissancc. en paar museumzalen met meubelen, pttcstântse histrie cn in de keldcrs dc trts van het huis: de gcclwitte, mllige en zete wiinen van Mnbazillac.,,Op nze vignble greien sémillin, sauvignn en muscadellc", zegt de gidse. 'Wat de wijnen bijznder maakt, is dat vanaf de herfst purriture nbb f eàelrt tt nnvikkeling kmt. Dr tc gsren in ktber f nvcmbcr krijgcn wc wijncn mct veel suikcts cn arma's. Gcd als apcr, maaf tc zer bij Fie gras. \Vel geschikt bij blauwe -+.,VAN DALN BRKN WL NS D N US VAN CYRAN O AF, MAAR W HBBN R S RV- N UZN." AuxiPress s.a./n.v Parc Gemaere Chaussée de Wavre '1945 Waversesteenweg B-1 'l60 Bruxelles/Brussel T +32(0\ F +3210) be Page4lT

5 [,,, ' rileekend (Knack) Media Mnitring & Anatyses t q È rquefrt, auvergne f stcrke geitenkaas. Maar je mag de wijn natuurlijk k als digcsticfdrinkcn. " D KI,ASSIKR: FOI GRAS & CANARD In een kuip maalr de machine katenvlkken fiin.,,nus smnes les derniers", zegt Luis Sanchez in dc derticndc-ccuwse Mulin de l:trquc. Langs dc cver van f)rdgne en Cuze staan papierlabrieken te verkrtten.,,de eerste eigenaar was de latere paus Clemenr V. die de tempelicrs heeft vernietigd. Mijn schnvader heeft de rui: nc gckcht en herpgebuwd tr ambachte lijk bedrijf met kwalitatief weft. Met deze negentiendc-æuwse machinc maken we eerst papier-maché. Her warer uit de Cuze is absluut zuiver, de [rellen zijn erg gc.'elig vr vervu.iling. Dat mct k vr het streng p ku'aliteit gekcurde katen. \7e vegen lijm te, geen chemische ptductcn. Vr klcurpapier gebruiken we pigment uit dc Vaucluse. Alles is handgeschept, het resultaat is puur natuurpapier dat drie eeuwcn meegaat. Paltier dhrtvr cekcningen, kalligrafieën en gravures, tulrlité met Qmajusculel" Klanten zijn het Luvre, k Mirô cn Alechinsky kchten papicr in dc mlcn, nct zals Julicttc Binchc en Japanse kunstenaars. In de winkel vergaap ik me aan wijnetiketten, geschenkverpakking, dzen, briefmslagen, tasjes vr parfum en lingerie, reiscarnets, albums en agenda's. In dit huis ntwaakt het vetlangcn naar mi papiet. Z schtijê ik 's middags wat imies neer, teru/iil Aznavur me telacht: aan de wand van Le Bismt d'en Face hangen ft's uit de film Le Bucher van Claude Chabrl die in her resrauranr zijn pgenmen. Met een reginalc apér van rde wijn, cassis en htenextract wecht ik p het klassieke dagmenu van de Périgrd. Oude muten, zals in het hele drp Trémlat dat aan een meander van de Drdgne ligt. Hct drp klcurt gcel, de Rmaanse kerk met haar verstcrkte tren kestert ude ftesc's, vlaggen en de initialen RF decrcren zals aldjd het gemeentehuis. Onder de balken lachen qe acreurs Stéphane Audran en Jean Yanne me te als tk de ménu tat canardkriig vrgeschteld: cerst de bligate terrine van [ie gras, dan eendcnbrst met asperges. De wiin is vanzelfsprekend een bergcrac, een flesje Pécharmant dat k pæt bij dc kaasschtel. D RST MNSN Paars wrdt langzaam zwart: wijngaarden maken plaats vr wciden en bsscn, stceds mccr bssen van de Périgrd Nir. \7aat de Vézere ziô vetgeeft aan de Drdgne trekken de huizen van Limeuil zich langs steile straatjes tegen indringers terug. Bruinrde keien grazen in een blemenveld: ze ziin de vrbden van wat ik straks zal zien, gestilcerde bizns en rendietcn die natuurvrezende mensen p de grtwanden tekenden. Rd, zwart f bruin, in hltes f bijna driedimensinaal sieten ze de Fz-de-Gaume. een van dc laaste grtten waar jc ng riginclc rtstckeningen uit de prehistrie kunt bcliiken, spaarz.am belicht in een kille nderaatdsc wereld. Rnd Les yzies de Tayac is de mensheid een van haar verhalen begnnen. Mct een cmplexe srâmbm hebben cr-magnns de vallei bevlkt. De tckeningen zijn hun mythische nalatenschap, -+ AuxiPress s a./n.v. Parc Gemaere Chaussée de Wavre 1945 Waveresteenweg B-1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(l2 s Page5lT

6 lr* ft ' {ç1 Weekend (Knack) Media Mnitring & Anatyses È die jc in I.ascaux cn cldcrs cnkel ng als rcprducties kan zien. In Les yzies staar bven de dakpannen het beeld van z'n vrude r. die waakt bij he r museunr van de pt'ehistlic. "Dit is de hfdsrad van het palelithicum", zegt Gilles Muhlach tussen Srap en ernst,,,ecn van de beste archelgische sites p aarde. Daarrn hebben rve jaren gewerkt aan de Pôle Internatinal de la Préhisrire, een mulrimediaal centrum vr jng en ud, vr leken en specialisten die in de menselijke evlutie gctnreressccrd ziin. Biblithcck, vidcfilms, grafische vrstellingen van de streek en nze vruders, allcs draagt bij m det vaak n,'a(bate vetlcden een pla"t. te gcven in hct dagclijls lcvcn van ns mdcrnc mcnsen. Prehistrie en technlgic nder één dak". RFNIS VAN MALRAUX Hct zal in dit land van rccën e n zwar(e rvuwen niet meer andels zijn: veral tusscn dnkere bssen verschijnen kastelcn p een kallisteenrts, e\' n trts als een ridder re paard, hg bven de rivier feen nridjclee urvs stadic. Namen ncnrcn, is e indcls, lcs châteaux zijn het wxalmerk van de Drdgne. Vaarm weet ik niet, maar in de Périgrd Nir is het alsf ik in het hart van de streek ben. De z-aterdagchtend verhevigt dat getel, tussen de keren huizcn van Sarlat-la-Canéda u,ekert de chtendmarkt: blcânte, brl en suvenirc maar vtal lkale prducten als kazen, truffels, wijn en likeur, ntenlie en eend in variëteiten. wlsteh en e nvermijdelijkc fie gras.,,gutez dnc", ndigt cen ber uit terwijl in de dakgten z*atte rdstaamen sptten mct dc regcn. Bven de tenrzeilen tnt Sarlat ziin metamrfse ven middeleeuwen naar renaissance, met vakwelkhuizen en gwels die plicbten in dc zn als mcditcrraan kcr. Dc kathcdraal met klstcrtcsten en gtaftmbes, Place Maleville, passages, een standbeeld van drie ganzen fner vetgemeste levet, de daken en gevels die in en dt elkaar schuivcn: Sarlat gcldt als ecn van dc miste stadjes van het land, maar in vakantietijdcn is het kppen lpen. Als tcristen z massaal genicten van geredde middelceuwen en gespaarde renaissance is dar in Franklijk te danken aan schrijvet André --+ AuxiPress s a /n v Parc Gemaere Chaussée de Wavre 1945 Wâversesteenweg B Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0') be be PRAKTISCH rhccn Met de tgv is Brdeaux St Jeân dagelijks en rechtstreeks bereikbaar vanuit Brusset-Zuid. verkppunten in alte NMBS-statins die internatinate biljetten verkpen k lnt D Ovêrnacht.n. Cls des Terrasses, gîte tussen wiingaarden bij Frans-Betgisch kppet Michaët en Amélie Marc- Kketberg, Sigutès, ô0, r Le Mutin de Peychenva[, chambres d'hôtes bij Betgisch kppel Jeên- Luc Dewitte en Brigitte Lahusse, Lam nzi e-mntrasuc, www. mutin-peychenvat.cm. L'0mbrière, chambres et table d hôtes bij ltatiaans kppel Barbara Menzi en Andrea Ptat, Mntfrt, , Page6lT

7 ir' ff Weekend (Knack) Media Mnitring & Analyses Parijs FRANKRIJK.t X pénrr 1.Saint Michet de Mntaigne 2. Bergerac 3. Mnbazillac 4. Trémla 5. Limeuit 6. Beynac-et-Cazenac 7. La Rque-Gageac 8. Sarlat-ta-Canéda PÉRIGORD POUPR PÉRIGORD NOIR. rb '! Malraux, dic als minister van cultuur ndcr de Gaullc in 1962 mct een wct p dc restauratie al die drpen en steden vr het verdere verval hceft behed. Sarlat heeft een pfein naar dc auteur van I.a Cnditin humaine genemd: het alternarief was ecn stad znder verleden. KASTLN N TUINN Indrukwekkend ziin dc burchren alleszins. Ongcnaakbaar, nncembaar, dreigend dminanr, ster en machtig: vcr enkele kilmcrcrs rijgen zc zich langs dc cucr ran dc Drdgne aaneen. Beynac-et-Cazenac trnr bvcn bcblcmde huis jcs uit ccn andere tijd, in L: Rque-Gageac is het kasteel een u,achtcr bij de huizcn die gebukt gaan nder cen verhangc nd,e falnise. n Castelnaud dmincert drp, rivicr en landschap. Ze ziinhet middeleeuwse gelaat van de Périgrd. Als ik na steile krnkclwcgcn hct strakke stratenpatrn van Dmme achter me laat en uitkijk ver de rivicr is dc Drdgnc vral ecn gullc stl'm waar landbuw en fruitbmcn van de vallei ccn ingcdmmclde asc maken. Tussen al dat stcnen geweld gt de tuin van Matqueyssac als een vlnraakt sluitstuk. Gelegen p ee n tafelblad van kalkrtsen is het ecn tuin zndcr blemen, maat ver een lengtc van andethalvc kilmeter beplant met buxus en steeneik, die met zijn dnkere blad de Périgrd Nir de kleurenmetaêr hceft gegeven. Gcstileerde hagen, drgangen, een labyrint, belvedères p kastelen en valleien, hangende tu.inen, tcgen de rtsen bredcndc ehe's en slechwalken, diep beneden de Drdgnc en altijd wccr dic buxushagen.,âll.s samen z'n I stuks", lacht Stéphanie,,,als drmcrige ncgenticnde-ceuwer hccft Julien dc Cerval de laatstc dertig jaar van zijn lcven aan de tuin gewijd. Hij hicld van de natuur, het vvas passie feen flie, *ie zal hct zeggen? Maar hij wu flaneten cn genieten. en echte rmanticus, hij ligt begraven in de kapel." Naar drie kanten heb ik het bestc uirzicht, mct dc drpcn en kastelen aan weerszijden van dit stukje Périgrd. r is gccn bctcre plek m bij val' avnd in de Drdgne te vcrwijlcn. tl AuxiPress s a /n v Parc Gemaere Chaussée de Wavre 1945 Wâversesteenweg B-1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) be Actlvlt.it.n. Vr kantchten p de Drdgne: Canës Lisirs in Vitrac, Vr een bezek ean ganzen- en eendenberderil: La Ferme de Turnac bij Dmme, , lnf e lvr mnumenten en sitesl.. lvr Périgrd Purpre). r www. perigrdnir.cm (vr Périgrd Nirl. {vr wijnenl.. lvr fitst en kasteeu.. Atut France, Luizalaan 222, I 050 Brusset, en www-franceguide.cm PageT l7

TEKST EN FOTO S MARK GIELEN

TEKST EN FOTO S MARK GIELEN 40 De Dordogne is trots kastelenland: na een boswandeling verbluft niet alleen Castelnaud met dorp en burcht, maar ook het verre Beynac-et-Cazenac aan de oevers van de trage stroom. 41 TUSSEN CANARD EN

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden Cng 50 jaar! Auteur: Jeren Defauw Wild en ngerept! Ken je het trpisch regenwud? Het is er eeuwig warm en nat. Er leven ntelbare planten en dieren. Een regenwud is heel ud! Cng? Cng is een land in Afrika.

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

S.O.S. bos. Doelstellingen

S.O.S. bos. Doelstellingen Week van het bs 1 ste graad S.O.S. bs Delstellingen De kinderen: velen verwndering vr en verbndenheid met het bs. ervaren dat bmen levensndzakelijk zijn vr mens en dier mdat ze CO² mzetten in zuivere lucht,

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT SCHAAP l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET SCHAAP BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Lees de Bijbelteksten en vind de antwoorden!

Vraag en antwoord. Lees de Bijbelteksten en vind de antwoorden! Vraag en antwrd. Lees de Bijbelteksten en vind de antwrden! Schrijf de antwrden in de vakjes van de puzzel. Klaar? In de balk met de pijl lees je van bven naar beneden het ntbrekende wrd uit deze tekst:

Nadere informatie

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KERKUIL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KERKUIL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KERKUIL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag 'Kruidlaag in Woodland' - inlichtingenformulier - prijsaanvraag 'Kruidlaag in Wdland' - inlichtingenfrmulier - Datum: Termijn: Beste klant Wij helpen u graag bij de creatie van uw schaduwtuin f schaduwbrder nder bestaande bmen f en heesters. Vul dit frmulier

Nadere informatie

Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden

Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden Uittreksel uit een vademecum met vaardigheden Lezen en interpreteren van thematische kaarten Een thematische kaart is een kaart waarp kenmerken (grtheden) van één f meerdere thema's zijn afgebeeld. Vrbeelden

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier - prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenfrmulier - Datum: Gegevens Klant Naam :... Adres :......... Tel /GSM:... Fax:... @:... Particulier Prfessineel Berep:... ON nr:... Handelaar Eigenschappen tuin in

Nadere informatie

Werkboek Bij mij is niets te halen!

Werkboek Bij mij is niets te halen! Werkbek Bij mij is niets te halen! Dit werkbek is van: Inhudspgave Uitleg werkbek 0. Bij mij is niets te halen! Uitleg werkbek blz. 4, 5, 6 A. Waar krijg jij mee te maken? blz. 8, 9 B. Waar wil je mee

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Leve Damiaan! Pater Damiaan? Heilig? Hij wordt op zondag 11 oktober. heilig verklaard. Voor een Belg is. dat erg goed. Hoog tijd dus om. Damiaan!

Leve Damiaan! Pater Damiaan? Heilig? Hij wordt op zondag 11 oktober. heilig verklaard. Voor een Belg is. dat erg goed. Hoog tijd dus om. Damiaan! Leve Damiaan! Pater Damiaan? Hij wrdt p zndag 11 ktber heilig verklaard. Vr een Belg is dat erg ged. Hg tijd dus m meer te weten ver pater Damiaan! Heilig? Heilig zijn, wat is dat? Heiligen zijn Jzef De

Nadere informatie

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk!

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk! 1 Vrij zijn - als een kningskind leven in Gds kninkrijk! Als de Zn je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn! Jh.8:36 Vrij zijn, dr wat Jezus vr ns heeft gedaan aan het kruis. Dit prgramma hebben

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL

SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL SPREEKBEURT ZOETWATERGARNAAL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE ZOETWATERGARNAAL

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014 Nieuwsbrief Nummer 12, 17 Nvember t/m 19 December 2014 Nieuwsitems 01. Jarige Jppen 08. Terugblik enquête 02. Afscheid 09. Wirre Warre in Sintsfeer 03. Maandagenda 10. Sint Dedag: 26 nv. 04. Kinderziektes

Nadere informatie

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PAARD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET PAARD BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT BAARDAGAME

SPREEKBEURT BAARDAGAME SPREEKBEURT BAARDAGAME l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BAARDAGAME

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

SPREEKBEURT SCHORPIOEN

SPREEKBEURT SCHORPIOEN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHORPIOEN ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SCHORPIOEN

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Onze eigen boontjes doppen in Kenia

Onze eigen boontjes doppen in Kenia Hnger graad 2 Lesvrbereiding Onze eigen bntjes dppen in Kenia Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les Print het werkblad 'Zek de 5 verschillen' vr elke leerling

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT CAVIA ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE CAVIA BIJ ELKAAR

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage

ISBN 978 90 78688 01 3 Eerste druk, vierde oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEIT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GEIT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GEIT l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEIT BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Een hartelijk welkom aan iedereen op de tweede Insider Club van 2015.

Een hartelijk welkom aan iedereen op de tweede Insider Club van 2015. Best Märklin Insider Clubleden, Een hartelijk welkm aan iedereen p de tweede Insider Club van 2015. De agenda vr de bijeenkmst van 27 februari, met als hfdthema wagnladingen ziet er als vlgt uit: - Welkm

Nadere informatie

SPREEKBEURT EZEL ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT EZEL ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT EZEL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE EZEL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

De zuivel terug in Heeg?

De zuivel terug in Heeg? De zuivel terug in Heeg? RAPPORTAGE Piltprject binnen Prject Drpslandbuw Zuidwest Friesland Drine van den Beukel, Lucie Gelderblm, Freya Zandstra MAART 2015 PRINTVERSIE Van deze rapprtage bestaan twee

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Londen 2012! Als het kriebelt, moet je... Londen 2012! Jeroen Defauw. in het park. Zwemmen in het. openluchtbad. Voetballen bij je

Londen 2012! Als het kriebelt, moet je... Londen 2012! Jeroen Defauw. in het park. Zwemmen in het. openluchtbad. Voetballen bij je Lnden 2012! Jeren Defauw Als het kriebelt, met je... in het park. Zwemmen in het penluchtbad. Vetballen bij je club. Als het kriebelt, met je sprten! Lnden 2012! De lente is in het land. De dagen wrden

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105)

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105) - 1 - Uw wrd is een lamp vr mijn vet en een licht p mijn pad (Ps. 119:105) De tempelbeek Ezechiël krijgt een visien ver de tekmstige nieuwe tempel, waaruit een beek ntspringt, die de tempelbeek genemd

Nadere informatie

Begrijpend lezen Strategie 1 en 2. Extra oefenen Niveau B

Begrijpend lezen Strategie 1 en 2. Extra oefenen Niveau B Begrijpend lezen Strategie 1 en 2 Extra efenen Niveau B Remediëringsbladen - strategie 1 en 2 Niveau B 2 Vr het lezen Als je de tekst bekijkt en ng niet gelezen hebt, kun je k al zien uit heveel alinea

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Afdeling Oldenzaal e.o.

Afdeling Oldenzaal e.o. Afdeling Oldenzaal e.. activiteitenblad Jaargang 10, 2013 Editie 3 Uw advertentie hier? Cntact: inf@ldenzaal.grei.nl www.arjanschepers.nl tel: 06-41271997 Hakkershekweg 9 Mariënheem www.kemperink.nl Uw

Nadere informatie

Sporten in de kou. Wat is het koud! De Olympische Winterspelen. Olympisch Comité (IOC). Het is een. piste, skiën in de sneeuw...

Sporten in de kou. Wat is het koud! De Olympische Winterspelen. Olympisch Comité (IOC). Het is een. piste, skiën in de sneeuw... Sprten in de ku Wat is het kud! Ken je dat k? Rde rtjes? Kude handen? Een sliert mist als je blaast? Witte sneeuw p de daken? Glijden p de speelplaats? De Olympische Winterspelen Echte sprters willen tnen

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

SPREEKBEURT LUIPAARDGEKKO

SPREEKBEURT LUIPAARDGEKKO SPREEKBEURT LUIPAARDGEKKO l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE LUIPAARDGEKKO

Nadere informatie

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50 Werkbek cursisten Alfabetisering de vrleesvgel Pagina 1 van 50 Auteurs Maya Blm ROC Zadkine Judith Pietersma Biblitheek Rtterdam Team Educatie Versie Juli 2006 Werkbek cursisten Alfa Pagina 2 van 50 De

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

SPREEKBEURT PLECO ALGENETER

SPREEKBEURT PLECO ALGENETER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PLECO ALGENETER VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PLECO ALGENETER

Nadere informatie

VOORSTELLING TOCHT. Perigueux. Les Trois Frères. St-Foy-La-Grande Bergerac. St-Ferme. La Réole. Bazas. Le Billon. Roquefort.

VOORSTELLING TOCHT. Perigueux. Les Trois Frères. St-Foy-La-Grande Bergerac. St-Ferme. La Réole. Bazas. Le Billon. Roquefort. VOORSTELLING TOCHT Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) tot de Atlantische oceaan in Spanje, via

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT HAMSTER ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE HAMSTER BIJ ELKAAR

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kidsclub FC Twente

Nieuwsbrief Kidsclub FC Twente IN DEZE NIEUWSBRIEF Pagina 1 - Rabbank Prijsvraag van de maand - Jarige vetballer - Vetbalbengels - Jarige vetbalsters - Stuur ns je miste vakantiekiekje! - Geslaagde avnd in Heerenveen - De wedstrijdpakker

Nadere informatie

Cabernet-Sauvignon, Chardonnay en Sauvignon-Blanc gebruikt.

Cabernet-Sauvignon, Chardonnay en Sauvignon-Blanc gebruikt. Chili Chili heeft een meest mediterraan klimaat. Sinds vierhnderd jaar wrdt er in Chili wijn verbuwd. Ten de Spanjaarden de eerste wijnstkken aanplanten, werd Chili het udste wijnland van het zuidelijk

Nadere informatie

SPREEKBEURT RODE RATTENSLANG

SPREEKBEURT RODE RATTENSLANG l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT RODE RATTENSLANG REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE RODE

Nadere informatie

- 1 - Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. opneemt. We lezen in Johannes 14:

- 1 - Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. opneemt. We lezen in Johannes 14: - 1 - Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik km tt u Vrspraak. pneemt. Hij, die het vr ns We lezen in Jhannes 14: 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn gebden bewaren. Dat klinkt zwaar maar het is

Nadere informatie

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER

SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER SPREEKBEURT PIJLGIFKIKKER l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PIJLGIFKIKKER

Nadere informatie

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM

HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM HISTORISCHE WERKGROEP ZWAMMERDAM Secretariaat: Histrische Werkgrep Zwammerdam Dr. Schreuderstraat 10 2471 PS Zwammerdam Telefn : 0172-612280 E-mail : HistrischeWerkgrepZwammerdam@gmail.cm Bank : NL91ABNA0538428171

Nadere informatie

SPREEKBEURT KOREAANSE VUURBUIKPAD

SPREEKBEURT KOREAANSE VUURBUIKPAD SPREEKBEURT KOREAANSE VUURBUIKPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n AMFIBIEËN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

SPREEKBEURT NETPYTHON

SPREEKBEURT NETPYTHON l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT NETPYTHON REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE NETPYTHON BIJ

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

b En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? De storm op het meer

b En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? De storm op het meer - 1 - De strm p het meer Er wrdt in de evangeliën 2x ver een strm p het meer van Galilea gesprken en we kunnen veel leren, uit wat Jezus in die strm tegen zijn discipelen zei. We gaan eerst naar Marcus

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Wijkgemeente Martinikerk Groningen

Nieuwsbrief van de Wijkgemeente Martinikerk Groningen Nieuwsbrief van de Wijkgemeente Martinikerk Grningen Van harte welkm in deze dienst van de Wijkgemeente Martinikerk. In deze dienst zingen we uit het Liedbek vr de Kerken. Een exemplaar kunt u bij de ingang

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Bing (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclpedie Bing Bing is een spel vr meer spelers, waarbij iedere speler een frmulier met getallen heeft, die kunnen wrden weggestreept wanneer het getal, dat wrdt getrkken

Nadere informatie

Spaar energie! Zoals het klokje thuis tikt... Energie bij de vleet. Jeroen Defauw. Herken je dit? Je komt thuis van. school met de auto.

Spaar energie! Zoals het klokje thuis tikt... Energie bij de vleet. Jeroen Defauw. Herken je dit? Je komt thuis van. school met de auto. Jeren Defauw Zals het klkje thuis tikt... Herken je dit? Je kmt thuis van schl met de aut. Je papa drukt p een knpje aan de muur. De garageprt gaat pen. Je springt uit de aut en det het licht aan in de

Nadere informatie

Alverman Bulletin HRC 27 TVA PSV. Agenda: Het toekomstige sportcomplex. Deze brief ook ontvangen? mailadres door op:

Alverman Bulletin HRC 27 TVA PSV. Agenda: Het toekomstige sportcomplex. Deze brief ook ontvangen? mailadres door op: HRC 27 TVA PSV Alverman Bulletin IN DEZE NIEUWSMAIL VIND JE: De buw 2 Lterij 3 Clumn 3 Ingeznden stuk 4 Beste leden en andere geïnteresseerden, De Alverman zal een lterij gaan rganiseren waar heel Afferden

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over Het Dîner en Blanc

Alles wat u moet weten over Het Dîner en Blanc Alles wat u met weten ver Het Dîner en Blanc Gedachteged We bevinden ns p een bijznder mment in de mderne geschiedenis. Structuren die decennia lang ns leven vrm én ritme gaven lijken we niet meer te begrijpen.

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KWARTEL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KWARTEL VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT KWARTEL l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KWARTEL BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Wensen Formulier. Crematie. U aangeboden door A.G. Reebergen

Wensen Formulier. Crematie. U aangeboden door A.G. Reebergen Wensen Frmulier Crematie U aangebden dr A.G. Reebergen Laatste wens gegevens Met dit frmulier kunt u, uw wensen, vastleggen vr de wijze waarp u wilt dat uw crematie plechtigheid verlpt en wie de uitvaart

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT VERJAARBOSFEESTJES KLEIWORKSHOP + VRIJE TOEGANG TOT DE SPEELVALLEI EN HET BOS (VANAF 5 JAAR)

INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT VERJAARBOSFEESTJES KLEIWORKSHOP + VRIJE TOEGANG TOT DE SPEELVALLEI EN HET BOS (VANAF 5 JAAR) Pagina 1 van de 5 INFO- EN BOEKINGSDOCUMENT VERJAARBOSFEESTJES KLEIWORKSHOP + VRIJE TOEGANG TOT DE SPEELVALLEI EN HET BOS (VANAF 5 JAAR) Kleien is ntzettend leuk en geschikt vr alle leeftijden. Wat er

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Klimaatpraat. Doelstellingen

Klimaatpraat. Doelstellingen Week van het bs 2 ste graad Klimaatpraat Delstellingen Kinderen: kennen het belang van bmen vr de pname en pslag van CO². ntdekken dat zrg dragen vr bssen een psitieve invled heeft p ns klimaat. werken

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

RECENSIE EN LESMATERIAAL: NEDERLAND CHARLOTTE DEMATONS

RECENSIE EN LESMATERIAAL: NEDERLAND CHARLOTTE DEMATONS RECENSIE EN LESMATERIAAL: NEDERLAND CHARLOTTE DEMATONS Wat een fantastisch bek heb ik hier vr me liggen! Nederland van Charltte Dematns. Een bek vr 4- tt 7-jarigen? Ik denk meer aan vr 3- tt en met 100

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

De storm op het meer (HSV) 38 En zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U zich er niet om dat wij vergaan?

De storm op het meer (HSV) 38 En zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U zich er niet om dat wij vergaan? - 1-1. De strm p het meer (HSV) Er wrdt in de evangeliën 2x ver een strm p het meer van Galilea gesprken en we kunnen veel leren, uit wat Jezus in die strm tegen Zijn discipelen sprak. We gaan eerst naar

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie