Voorlopig ontwerp bouwplan Gewest/GGD- en Kosterlocatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopig ontwerp bouwplan Gewest/GGD- en Kosterlocatie"

Transcriptie

1 Inspraakavond Voorlopig ontwerp bouwplan Gewest/GGD- en Kosterlocatie Datum : dinsdag 19 september 2006 Plaats : Gemeentehuis Brinklaan 35 Tijd : uur

2 Voorwoord Met deze brochure willen we u informeren over het voorlopig ontwerp van de herontwikkeling van de Gewest/GGD- en Kosterlocatie, waarover u tijdens de inspraakavond uw mening kunt geven. In deze brochure treft u informatie aan over de voorgeschiedenis, het voorlopig ontwerp, de inspraakmogelijkheden en de vervolgprocedure van deze plannen. In de bijlage treft u een korte uitleg over inspraak en de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan aan. Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de projectcoördinator, de heer Thijs Herngreen, of mevrouw Suzanne de Groot, projectondersteuner van de afdeling Ruimtelijke Inrichting, U kunt ook schriftelijk reageren. Het adres is: Gemeente Bussum Dienst Ruimtelijke Inrichting en Beheer Afdeling Ruimtelijke Inrichting t.a.v. de projectcoördinator, de heer Thijs Herngreen Postbus HA BUSSUM Het adres is: De afdeling Ruimtelijke Inrichting van de Gemeente Bussum is verantwoordelijk voor de uitgave van deze brochure. Gemeente Bussum, augustus 2006

3 1 Voorgeschiedenis Gewest/GGD- en Kosterlocatie De locaties Gewest/GGD en Koster maken deel uit van de totale gebiedsontwikkeling Spoorzone zuid. Op 10 februari 2005 heeft de gemeenteraad de nota van uitgangspunten vastgesteld voor deze locatie. Vertrekpunt voor de Gewest/GGDlocatie was het handhaven van het bestaande Gewest-kantoor met een beperkte uitbreiding: realisatie van een HOED ( Huisartsen Onder Één Dak ) en woningbouw. Uit onderzoek kwam naar voren dat herontwikkeling van de locatie de voorkeur verdient. Bovendien is er behoefte gebleken aan het huisvesten van Jeugdzorg en als laatste de wens om parkeren en verkeersafwikkeling van de Bensdorp-locatie direct vanaf de Brinklaan te realiseren. Voor de Kosterlocatie is ook een voorlopig ontwerp voorbereid. De ontwikkelingen wijken deels af van de uitgangspunten. Deze afwijkingen worden hierna nog beknopt geresumeerd en tijden de inspraakavond wordt er dieper op ingegaan. 2 Stedenbouw algemeen In de stedenbouwkundige doorwerking van de nota van uitgangspunten is de locatie in zones opgedeeld. Langs het spoor komt een samenhangende bebouwing variërend van 2 tot 5 lagen met een duidelijke variatie in volumeopbouw. Deze bebouwing staat enerzijds langs de nieuwe straat langs het spoor. Het is een voorkant van bebouwing langs het spoor, een nieuw gezicht voor Bussum. Er worden entrees van woningen, werkruimten en het Gewest/GGD kantoorgebouw gerealiseerd en straatjes die het spoor verbinden met het fijnmazige weefsel van het achterliggende gebied. Anderzijds vormt de bebouwing de coulisse van het parkachtige landschap tussen spoor en Brinklaan. Langs de Brinklaan komen bouwvolumes die in schaal en maat en karakteristiek aansluiting zoeken bij de grote villa s langs de Brinklaan, zoals Brinklaan 134. De parkachtige openbare ruimte vormt de verbinding tussen de volumes en de langzaam verkeersroute door het gebied. In het tussengebied wordt de bebouwing gerelateerd aan de kleinschalige vormen en ruimten van het gebied aan de noordzijde daarvan. 3 Routing Een van de belangrijkste wijzigingen in de locatie is de aansluiting van de Gewest/GGD- en Kosterlocatie op de openbare ruimtestructuur van dit deel van Bussum. Langs het spoor ontstaat een straat die voor fietsers en voetgangers aansluit op het pleintje bij de vroegere Maria Mavo. Vanaf de brandweerkazerne loopt een continue route waaraan de entrees van het Gezondheidscentrum, Gewest, GGD, Bureau Jeugdzorg en woningen liggen. Ook de uitgangen van de parkeergarage komen hierop uit. Dwars hierop zijn er vanaf de Brinklaan diverse informele doorsteekjes gemaakt. De belangrijkste bevindt zich bij de apotheek die is gesitueerd op de hoek van de Brinklaan/ Gooibergstraat. De bewoners, gebruikers en bezoekers die per auto komen parkeren onder de grond. Op maaiveld ontstaat ruimte voor een parkachtige setting.

4 Overzichtstekening Gewest/GGDGewest/GGD- en Kosterlocatie

5 4 Parkeren De parkeeroplossing voor de locatie Gewest/GGD- en Kosterlocatie maakt onderdeel uit van een totaal parkeerplan voor de Spoorzone Zuid locatie. Uitgangspunt is het ondergronds parkeren voor bewoners, gebruikers en bezoekers en beperkt parkeren op het maaiveld. Het parkeren voor het totale gebied wordt afgestemd op de richtlijn zoals vastgelegd in de uitgangspunten. Bij de nadere uitwerking van het plan zal veel aandacht moeten worden besteed aan een heldere routing in de garages, daglicht en verlichting en vanzelfsprekend de veiligheid. Ondergronds Parkeren 1 - garage Bensdorp 100pp-105pp (openbaar/ bewoners) 2 - garage Gewest 120pp-130pp (openbaar/ bewoners/ gebruikers) 3 - garage Koster 60pp-70pp (bewoners/ bezoekers) Bovengronds Parkeren Gewest - Koster 1 - parkeren langs de straat 30pp-40pp, fietsen (bezoekers) 2 Minder validen pp bezoekers Gewest 4pp - 6pp 3 - bewoners villa Koster 4pp-6pp 5 Bomen en openbare ruimte Er is een inventarisatie gemaakt van de bomen op de locatie. Een groot aantal bestaande bomen wordt gehandhaafd. Om het plan te realiseren zullen er echter een aantal minder waardevolle bomen worden gekapt. Na realisatie van het plan worden deze gecompenseerd met nieuwe aanplant in de toekomstige nieuwe openbare ruimte. 6 Programma Gewest/GGD- locatie Op de locatie van het voormalige Gewest/GGDkantoor is een ontwerp gemaakt voor een gebouwensemble met een gevarieerd aantal functies in een parkachtig landschap. Het huidige Gewest-kantoor wordt gesloopt en vervangen door een parallel aan het spoor gelegen modern kantoorgebouw. In het gebouw wordt naast het Gewest en de GGD ook Bureau Jeugdzorg gehuisvest. Aan de zijde van de Brinklaan zijn een drietal villa s gelegen. De meest zuidelijke gelegen villa - op de hoek van de Brinklaan en de Gooibergstraat - biedt plaats aan een breed scala diensten in de gezondheidszorg (±1500 m2). Aspirant huurders zijn Apotheek Schermer, vier huisartsenpraktijken en praktijken voor o.a. fysiotherapie, mensendieck, logopedie, diëtetiek, kinderfysiotherapie en ergotherapie. Deze GOED-praktijk ( Gezondheidszorg Onder Een Dak ) wordt een kleinschalige voorziening op buurtniveau en biedt eerstelijns gezondheidszorg aan circa patiënten/cliënten in de naaste omgeving. In de parkachtige zone tussen de Brinklaan en het kantoor liggen twee appartementengebouwen. Deze woonvilla s bieden plaats aan 20 appartementen, variërend in oppervlakte van m2.

6 Architectonische uitwerking Gewest, GGD en Jeugdzorg Het kantoorgebouw is geleed en vormt langs het spoor een eenheid met de appartementen op het Koster-terrein. Beide gebouwen hebben echter in gevelontwerp een eigen karakter. Voor het kantoor is gekozen voor een regelmatige en chique uitwerking met accenten ter plaatse van de bijzondere plekken zoals entrees en wachtruimtes. Het gebouw is opgetrokken in een rode gemêleerde baksteen. De tussenleden zijn gedacht in een witte kalkbaksteen die tevens voorkomt in de drie villa s aan de Brinklaan. De grote gevelopeningen zorgen voor een optimale relatie tussen binnen en buiten. Gewestlocatie spoorzijde GOED Villa ( Gezondheidszorg Onder Één Dak ) Beeld en uitstraling van het volume zijn uitgewerkt in relatie met de overige nieuwbouw op en rond het Gewest-terrein. De Gezondheids-villa is net als de woonvilla s opgetrokken in een witte kalkbaksteen. De karakteristieke dakvorm en dakdetaillering sluiten aan bij de lichtgeknikte grondvorm. De gevelopeningen vormen een genuanceerd spel van grote en kleine gevelopeningen en kleine verschuivingen. Aan de zijde van de Brinklaan en het plein is de begane grond geheel van glas. Deze glazen plint accentueert het publieksgedeelte van de apotheek. Aan de zijde van het kantoor is de glazen gevel nog verder opgetrokken en is de hoofdentree van de Gezondheidsvilla gelegen. Hier worden de bovenliggende verdiepingen ontsloten en is tevens de apotheek bereikbaar. Woonvilla s De villa s zijn in beeld en uitwerking familie van de GOED-villa. Door de verschillen in vloerhoogte tussen woningbouw en utiliteitsbouw zijn de woonvilla s lager dan de GOED-villa. De woonvilla s zijn net als de Gezondheids-villa opgetrokken in een witte kalkbaksteen. De karakteristieke dakvorm en dakdetaillering sluiten aan bij de lichtgeknikte grondvorm. De in grootte variërende en licht verspringende gevelopeningen en de ruime terrassen en loggia s geven een ontspannen uitstraling. In verband met de

7 geluidsbelasting wordt nog onderzocht of de buitenruimten aan de Brinklaan als serre worden uitgevoerd. Op maaiveldniveau zijn de villa s omzoomd door een groen, licht glooiend landschap. Hagen vormen de overgang tussen semi-openbaar en privé-buitenruimte. In de parkeergarage is een afsluitbaar stallinggedeelte voor de bewoners gereserveerd. De garage is bereikbaar via de nabij de woningen gesitueerde entree. Op de begane grond is iedere woning voorzien van een ruime berging. Aanzicht appartementen Brinklaanzijde gewestlocatie met parkeerentree 7 Kosterlocatie De Kosterlocatie is onderdeel van de totale ontwikkeling Spoorzone zuid. De locatie is specifiek vanwege de introverte ligging en diversiteit van de aangrenzende milieus. Aan de overzijde van het spoor staat het Bensdorpcomplex. Aan de zuidkant wordt aangesloten op de nieuwe ontwikkelingen van de Gewestlocatie. Een rij villa s schermt het gebied aan de oostzijde af van de Brinklaan en aan de noordzijde wordt aangesloten op een kleinschalige fijnmazige dorpse structuur. Op de locatie zelf staat een monumentale te behouden villa. Akoestisch dominant is de aanwezigheid van het spoor waarvoor inventieve geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. De voorgestelde ontwikkelingen op het Kosterterrein ondersteunen de verdere ontwikkeling van het totale gebied tot een wervend woon- en werkmilieu. Programma Kosterlocatie De bestaande villa zal in oude luister worden hersteld inclusief tuin rondom, hoge ruimten en serres. De bewoners parkeren op een eigen parkeerveldje op het eigen erf ontsloten vanaf de Brinklaan. Op de locatie zijn drie soorten woningen ontwikkeld. De grondgebonden twee onder een kappers hebben een tuin en dakterras, een extra hoge woonverdieping en een riante garage direct gekoppeld aan de woning en de parkeergarage van Koster. Er is een ruim woonprogramma mogelijk.

8 Langs het spoor worden appartementen gerealiseerd: twee woningen per laag met een lift ontsloten direct vanuit de parkeergarage. In de garage zijn extra brede parkeerplaatsen en een berging. De woningen hebben een ruime opzet met maximale vrijheid aan de gevels. De buitenruimte op het zuiden aan de spoorzijde wordt middels een woonserre gerealiseerd. De begane grondwoningen kunnen direct vanaf het spoor bereikt worden en hebben hier een iets opgetilde buitenruimte aan de straat. Er is de mogelijkheid om de woningen uit te breiden met werkruimten in het souterrain. De dakappartementen hebben de mogelijkheid tot uitbouwen met serres en daktuinen. Architectonisch uitwerking In de architectonische uitwerking is de verticale geleding benadrukt door de gestapelde appartementen als kleine torentjes vorm te geven. Binnen een breed kader van baksteen zijn open transparante puien, serres, hekwerken en horizontaal schuivende zonwerende panelen geplaatst. De verticaliteit wordt verder versterkt door sprongen in de diepte en een onderlinge scheiding van de volumes door uit licht metselwerk opgetrokken gesloten volumes met lift en trappenhuizen. 8 Afwijkingen van de uitgangspunten Gedurende het ontwikkelingsproces bleek dat het ontwerp van beide deellocaties op onderdelen anders vorm kreeg dan aanvankelijk in de visie was besloten. In hoofdzaak gaat het om het volgende. In de nota van uitgangspunten is ten aanzien van het oppervlak voor de Gewestlocatie gesteld dat het huidige Gewest/GGDgebouw van ca m2 kan worden uitgebreid met 1250 m2. Totaal gaat het dan om 4750 m2. Voorts konden 5 10 woningen worden toegevoegd. Op de Kosterlocatie konden eventueel in combinatie met de tussenliggende gemeentegrond 40 wooneenheden worden gerealiseerd. In totaliteit waren in de visie dus 45 tot 50 wooneenheden opgenomen. De herontwikkeling omvat nu 6500 m2 kantoor en 65 wooneenheden. Hierover wordt het volgende opgemerkt: De ontwikkeling op het Kosterterrein en de gemeentegronden zorgt voor een extra geluidswand langs het spoor die het achterliggend gebied ten goede komt. De herontwikkeling op het Gewestterrein met name de villa s - creëert een voortzetting van de bebouwing aan de Brinklaan. Op het terrein van Koster ontstaat een hof dat als leefgebied waardevol is. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een positief oordeel hierover gegeven. Door de volledige herontwikkeling van beide locaties wordt de ruimte optimaal benut en is een gevarieerd programma van wonen en werken mogelijk. De integratie van Gewest, GGD, Jeugdzorg en een eerstelijns gezondheidscentrum is een aanwinst.

9 Kosterlocatie binnengebied Kosterlocatie binnengebied Gewestlocatie Brinklaanzijde vanuit noorden

10 Overzicht Koster en Gewest/GGD locatie Kosterlocatie spoorzijde

11 6. Vervolg procedure en planning Na deze inspraakavond over het voorlopig ontwerp worden de inspraakreacties verwerkt en doorgesproken met de projectontwikkelaar, architect en de Gemeente. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp door burgemeester en wethouders wordt vervolgens door de architect en de ontwikkelaar een definitief ontwerp gemaakt voor het gehele gebied Spoorzone zuid: Bensdorp, Gewest/GGD en Kosterlocatie. Dit wordt besproken tijdens een volgende inspraakavond. De reacties worden verzameld en bekeken wordt of deze gevolgen hebben voor het ontwerp. Burgemeester en wethouders nemen een standpunt in over het definitief ontwerp en de ingediende reacties. Daarna start de officiële procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan (artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening). De bestemming voor de Gewestlocatie is op dit moment maatschappelijke doeleinden, terwijl de bestemming maatschappelijke doeleinden en woondoeleinden mogelijk moet worden. Voor de Kosterlocatie gelden o.a. de bestemming bedrijven en detailhandel terwijl de bestemming woondoeleinden mogelijk moet worden. Ook het realiseren van ondergronds parkeren maakt een vrijstelling van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk voor de locaties. Burgemeester en wethouders besluiten of deze procedure gestart kan worden. Pas als er vrijstelling is verleend, is de weg vrij voor de bouwvergunning (zie ook bijlage). De Gewest/GGDlocatie wordt als eerste onderdeel van Spoorzone zuid aangepakt. Verwacht wordt dat 2 e /3 e kwartaal 2007 met de sloop wordt begonnen. In dat geval kunnen Gewest en GGD het 2 e kwartaal van 2009 hun intrek nemen in hun onderkomen.

12 Bijlage 1. Inspraakprocedure bij bouwplannen: hoe gaat dat in zijn werk? Het college ontvangt een verzoek voor de ontwikkeling van een bouwplan, b.v. van een projectontwikkelaar of een woning(bouw)corporatie. Het traject voor de uitvoering en ontwikkeling van een bouwplan bestaat in het algemeen uit verschillende fases. Genoemd kunnen worden de uitgangspuntenfase, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Tijdens elke fase worden de plannen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Commissie Ruimte voorgelegd. Indien het verzoek door het college van burgemeester en wethouders akkoord bevonden wordt voor verdere uitwerking, treedt fase I van een bouwproject in werking. Tijdens deze fase worden de uitgangspunten en de voorwaarden opgesteld, waaraan het plan moet voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan: soort bebouwing en woningen, hoe moet het bouwplan eruit zien (hoogte, vormgeving), wel/geen winkelruimte, aantal parkeerplaatsen etc. Afhankelijk van het soort project vindt in dit stadium de eerste inspraakronde plaats. Aan de hand van de inspraakresultaten wordt het plan verder uitgewerkt. Afhankelijk van het project zullen er zowel voor het voorlopig ontwerp, als voor het definitief ontwerp inspraakavonden georganiseerd worden. Soms wordt een overleggroep samengesteld met vertegenwoordigers van direct betrokkenen uit de buurt. Raadscommissie Ruimte Deze raadscommissie vergadert éénmaal per maand in het openbaar en wordt gevormd door leden van de gemeenteraad. De vergaderdata worden aangekondigd op De Gemeentepagina in de Bussumse krant en de website De vergadering vindt plaats in een commissiekamer van het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen om acht uur s avonds. Iedereen die iets in wil brengen heeft de mogelijkheid tijdens deze vergaderingen in te spreken. Voor de vergadering kan men dat vóóraf melden bij de commissiegriffier. Ook via de website kan men zich aanmelden voor het inspreken (www.bussum.nl dan klikken op bestuur inspraak insprekers). Per spreker geldt per onderwerp een spreektijd van maximaal drie minuten. Na beraadslaging in de commissie in de eerste termijn krijgt de spreker desgewenst voor de aanvang van de tweede termijn wederom het woord voor ten hoogste drie minuten. Commissie Ruimtelijk Kwaliteit (welstandscollege) Deze commissie wordt o.a. gevormd door onafhankelijke architecten en een inwoner van Bussum. Deze commissie beoordeelt een bouwplan op de vraag of het plan architectonisch past in de omgeving. Afhankelijk van de complexiteit wordt een plan in de kleine commissie of in de grote commissie beoordeeld. De kleine commissie vergadert éénmaal per twee weken en de grote commissie komt elke vier weken in het openbaar bij elkaar. Wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan De Gemeente Bussum heeft de bestemming van de grond vastgelegd in een bestemmingsplan. Elke woning, weg of gebouw heeft daarin een bestemming gekregen. In deze bestemming staat de functie omschreven. Een woning heeft b.v. een woonfunctie en een school een maatschappelijke functie. Vaak komt het bestemmingsplan niet overeen met het te realiseren bouwplan. De bestemming of de afmetingen zijn bijvoorbeeld afwijkend ten opzichte van wat er in het bestemmingsplan staat. De Gemeente kan dan beslissen om dit bestemmingsplan te wijzigen. Aangezien dit echter een lange procedure is, wordt, voor de meeste bouwplannen, een vrijstellingsprocedure gevolgd, op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bouwplan wordt dan zes weken ter inzage gelegd en een ieder kan zienswijzen indienen gedurende de ter inzage ligging. De betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun zienswijzen toe te lichten. Ten slotte besluiten burgemeester en wethouders of de vrijstelling ook daadwerkelijk verleend wordt.

13 In bijzondere gevallen moet de gemeente aan de provincie (Gedeputeerde Staten) toestemming vragen om vrijstelling te verlenen voor het geldende bestemmingsplan. Zij geven in het positieve geval een verklaring van geen bezwaar af. Daarna kunnen burgemeester en wethouders bouwvergunning verlenen. De Gemeentepagina De Gemeentepagina is de gemeentelijke informatiepagina, die wekelijks in de Bussumse Krant verschijnt. Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot informatie- en inspraakavonden, aangevraagde en verleende vergunningen, maar ook informatieve artikelen van algemene aard. De informatie van De Gemeentepagina kunt u eveneens raadplegen op de website van de Gemeente Bussum (www.bussum.nl) in de rubriek nieuwsbrief, bovenaan de website. Hier kunt u zich ook opgeven voor een nieuwsbriefabonnement. De website Een website is een uitermate doeltreffend medium voor de communicatie met de inwoners. De website van de Gemeente Bussum (www.bussum.nl) biedt een producten- en dienstencatalogus, een uitgebreid bestuurlijk informatiesysteem, een Burger- en raadsinformatiesysteem en veel actuele artikelen. De website kan als actueel medium worden gebruikt, maar ook als archief. Bovendien kunnen de bezoekers van de website via de website rapporten en projectplannen inzien zonder daarvoor daadwerkelijk naar het Gemeentehuis te hoeven gaan. Veel informatie die op de website staat, is ook via een ander medium gepubliceerd. De website is een verzamelplaats van alle gemeentelijke informatie. De site kan, ongeacht het tijdstip, worden geraadpleegd. Bezwaarmogelijkheden In de eerste plaats is er in het kader van de voornoemde artikel 19 procedure gedurende een termijn van zes weken gelegenheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen. Bovendien is er na de publicatie van de vergunningverlening op De Gemeentepagina gedurende een termijn van zes weken de gelegenheid om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Eventuele zienswijzen en bezwaren dienen schriftelijk ingediend te worden bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM.

SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR

SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR SPOORZONE BRINKLAAN BUSSUM WOONOASE AAN HET SPOOR Spoorzone Brinklaan is een nieuwbouwproject met appartementen, stadswoningen en een kantoorgebouw aan een van Nederlands drukste spoorwegen. Hiervoor zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

Nieuwbouwplan appartementen

Nieuwbouwplan appartementen Historie De synagoge gelegen aan de is ontworpen door architect E. Spier. De plechtige inwijding van de synagoge vond plaats op 3 juni 1981. In 2011 voldeed de synagoge niet meer aan de wensen van de toenmalige

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Geweststrook en Bensdorp

Geweststrook en Bensdorp Geweststrook en Bensdorp Commissie Ruimte 14 januari 2015 inhoud Waar staan we nu? Kaders herontwikkeling Procedure en planning Toelichting planvorming Vragen Waar staan we nu? Overeenstemming Gemeente

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Presentatie stedenbouwkundige visie door dhr. G.J. Hellinga van HzA, Stedebouw & Landschap Gelegenheid

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden,

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte september AB12.00867 CN2012.030 Gemeente Bussum Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen Brinklaan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland

Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Stedenbouwkundige onderbouwing bouwplan locatie Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland Postbus 2003 3262 EA Oud-Beijerland Onderwerp en aanleiding

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN

Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN B&W-nr.: 06.1286 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Artikel 19, lid 2 WRO procedure bouw serre Golden Tulip BESLUITEN 1. Voornemens te zijn vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Schuttersveld ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

Woongebouw Vijfhuizen

Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw voor 55 + bewoners Vijfhuizen Uitgangspunten Ontwerp voor nieuwbouwproject voor 20 appartementen voor 55+ bewoners, 4 groepswoningen en een dienstencentrum. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 1SS Inboeknummer OOP003056 Beslisdatum B%W 1 september 2000 Dossiernummer 036.404 Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN 403-767 Versie 1.1 Datum: 08-09-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE... 4 2.1 Bestaande situatie... 4 2.2 Nieuwe situatie... 5 3. GELDEND

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Vastgesteld door het College van B&W: 18 december 2012 1. Aanleiding De locatie Koninginneweg/C1000 is in de Integrale

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.n1 Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner,

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014.

De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014. RAADSBESLUIT nummer: VII-6 De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2014. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2013 inzake Vast te stellen

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/25 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-2-2014 Nummer voorstel: 2014/25 Voor raadsvergadering d.d.: 11-03-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART!

BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART! BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART! MIDDEN IN HET HIPPE OUDE NOORDEN De Noordsingel, het monumentale gevangeniscomplex in het Oude Noorden van Rotterdam

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Inhoudsopgave. Voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zijdwerk 27 te Wervershoof

Omgevingsvergunning. Inhoudsopgave. Voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zijdwerk 27 te Wervershoof Omgevingsvergunning Voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zijdwerk 27 te Wervershoof Inhoudsopgave 1. FEITEN... 2 2. WETTELIJK KADER... 2 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN... 4 4. INGEKOMEN

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH

HUIDIGE SITUATIE DC VAN HALL. Meer informatie www.dcvanhall.amsterdam BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL GEBOUW MERKELBACH DC VAN HALL HUIDIGE SITUATIE NAARGEESTIGE U ITSTRALING DONKER CURTIUS ZIJDE (DEELS) VERVANGEN LIFTEN ONSAMENHANGEND GEHEEL PAND IN SLECHTE CONDITIE SLECHTE GALLERIJEN BRAAK LIGGENDE KAVEL BEDRIJFS VERZAMEL

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok In deze variant voor plandeel A wordt een programma van 21 eengezinswoningen en een appartementenblok voorgesteld. De bebouwing wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied

Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Dorpsontwikkeling Den Ham Voorontwerp bestemmingsplan Zuidmaten oost woongebied Welkom Inleiding door wethouder Oordt 1 Opbouw presentatie Huidige situatie Uitgangspunten Het stedenbouwkundige plan Referentiebeelden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302)

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) 138 ata WERKEN ata / architectuurcentrale Thijs Asselbergs 2012 Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) werknummer 302 werknaam Zonnehuis Langerhuize adres Laan van de helende meesters,

Nadere informatie

Betreft: Ontwikkeling Summa College/voormalige Philips Bedrijfsschool Frederiklaan te Eindhoven

Betreft: Ontwikkeling Summa College/voormalige Philips Bedrijfsschool Frederiklaan te Eindhoven Gemeente Eindhoven Intake Planontwikkeling t.a.v. Bert Gerritsen Postbus 90150 5600RB Eindhoven Eindhoven, 17 juli 2015 Betreft: Ontwikkeling Summa College/voormalige Philips Bedrijfsschool Frederiklaan

Nadere informatie

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad 1 Welkom Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad U vindt vanavond informatie over: Sloop zwembad Kaders voor wonen en openbare ruimte Vertrekpunten voor de ontwikkeling van wonen Schetsontwerp inrichting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

WOLPUT. Nieuwsbrief 1

WOLPUT. Nieuwsbrief 1 WOLPUT Nieuwsbrief 1 Februari 2013 Via deze nieuwsbrief informeren wij u een aantal maal per jaar over de nieuwbouw van 25 huurappartementen aan de in Vlijmen. Nieuwbouw start eind februari 2013 Begin

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie