Werk maken van werk Een liberale agenda voor een economisch sterk Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk maken van werk Een liberale agenda voor een economisch sterk Hoorn"

Transcriptie

1 Werk maken van werk Een liberale agenda voor een economisch sterk Hoorn 1/24 Versie:

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Economie, de motor van ons bestaan... 5 Toerisme: zet Hoorn beter op de kaart!... 8 Hoorn kan en moet veiliger Van A naar Beter.ook in Hoorn Geen betutteling maar betrokkenheid Ieder kind verdient goed Onderwijs Sportief en gezond Kunst en Cultuur terug naar de burger Een kleinere en slagvaardige overheid De gemeentefinanciën op orde Het financiële dekkingsplan van de VVD /24 Versie:

3 Verkiezingsprogramma VVD Hoorn /24 Versie:

4 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD afdeling Hoorn. Dit programma is tot stand gekomen onder leiding van onze lijsttrekker: Ronald Louwman. Echter, wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat aan dit programma veel leden een bijdrage hebben geleverd. Dit benadrukt maar weer dat de VVD leeft binnen Hoorn en dat veel leden oprecht geïnteresseerd zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van onze stad. Dit programma is geschreven in de maanden augustus en september Zodoende kon en moest al rekening gehouden worden met de uitkomsten van ''Prinsjesdag''. Op alle gemeenten in Nederland, en dus ook Hoorn, komt een hoop af. Een nog niet uitgewoede economische recessie, als gevolg daarvan verdere bezuinigingen bij de overheid, verdere overdracht van zorg en welzijn naar de gemeenten, etc. zijn enkele van de uitdagingen waar de VVD niet voor weg loopt. Ondanks de onvermijdelijke bezuinigingen kiest de VVD ook voor stimulering van de lokale economie en investeringen. Werkgelegenheid, veiligheid en een sluitende begroting zijn zaken die wij altijd de hoogste prioriteit geven. De liberale beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn altijd het uitgangspunt voor onze verkiezingsprogramma s. Maar deze beginselen leiden soms ook tot serieuze dilemma's. In dit verkiezingsprogramma zijn wij deze niet uit de weg gegaan, er zijn keuzes gemaakt die zeker zullen uitnodigen tot verdere discussies. En dat is ook precies de bedoeling... Democratie leeft bij het kunnen en mogen hebben van verschillende ideeën. Dat is niet een teken van zwakte, maar juist van kracht. Ik spreek dan ook de hoop uit dat dit verkiezingsprogramma ALLE mensen in Hoorn motiveert om zich in het politieke debat te mengen en op 19 maart 2014 naar de stembus te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma een wezenlijke bijdrage kan en zal leveren aan de toekomst van Hoorn, de stad die ons allen aan het hart ligt. René Strik Voorzitter 4/24 Versie:

5 Economie, de motor van ons bestaan Het omslagpunt van de economie lijkt bereikt volgens De Nederlandsche Bank. Meer banen zijn echter nodig om mensen weer aan het werk te helpen. Werk is immers de snelste route uit een sociaal isolement. Het hebben van werk stelt mensen in staat zelf te voorzien in hun levensonderhoud en volwaardig te participeren in de maatschappij. De VVD wil doorgaan met stimuleren van de economie door 1 miljoen per jaar structureel hiervoor beschikbaar te stellen. Daarnaast wil de VVD het ondernemersklimaat aantrekkelijker maken door minder regels op te leggen en kansen beter te benutten. Met het onderschrijven van het VVD regioplan Westfriesland op de kaart onderschrijft de Hoornse VVD het belang van regionale economische samenwerking. Op deze wijze gaat de VVD de komende vier jaar Werk maken van werk. Minder regels voor een goed ondernemersklimaat Vereenvoudigen van procedures voor bestemmingsplannen werkt, omdat de markt dan sneller kan inspelen op nieuwe kansen. De VVD is van mening dat Hoorn via verruiming van vestigingsmogelijkheden voor ondernemers een beter ondernemersklimaat kan creëren en haar economische regiofunctie kan versterken. Landelijke winkelformules trekken veel kopers, maar hebben ook meer winkelruimte nodig. Daarom vindt de VVD dat samenvoeging van panden in de binnenstad tot 500 m2 mogelijk moet zijn. Verlaging OZB-gebruikersdeel voor bedrijven met 20% De VVD wil de OZB voor gebruikers van bedrijfsgebouwen (niet-woningen) verlagen met 20%, dat scheelt de ondernemers aan belastingen per jaar en dat is goed voor de economie. Ondernemersregisseur helpt bedrijven Ondernemers hebben baat bij een eigen aanspreekpunt voor vestigingsmogelijkheden, vergunningen en ondersteuning. Meer klantvriendelijkheid en een snellere behandeling van vragen is nodig. De VVD wil af van dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd door in te zetten op een ondernemersregisseur die met voldoende mandaat bedrijven helpt met hun plannen. De ondernemersregisseur helpt bedrijven op allerlei gebieden wat kan variëren van een eenvoudige vraag over beschikbare bedrijfspanden tot en met ze wegwijs maken in het nog steeds veel te grote oerwoud van regelgeving en vestigingseisen. Dat maakt Hoorn als vestigingsplaats aantrekkelijker. De VVD stelt voor de ondernemersregisseur per jaar beschikbaar. Een factuur De VVD wil dat ondernemers vanaf 2015 nog maar één factuur ontvangen van de gemeente Hoorn met alle lokale lasten daarop gespecificeerd met de mogelijkheid deze in termijnen te voldoen. Meer kans voor ambachtelijke beroepen De VVD wil dat zelfstandige en ambachtelijke beroepen weer terugkomen in de stad en in de wijken. Het versterkt de economie en de levendigheid in de wijken. De mogelijkheden daartoe moeten worden verruimd met minder regels, zoals bijvoorbeeld parkeernormen en meer ruimte (in het bestemmingsplan) voor de vestiging van kleine ondernemers en ZZP-ers. De VVD geeft zo meer mogelijkheden voor de kleine ondernemers en ZZP-ers. Innovatie in de stad Innovatie is voor de VVD verbonden met de ontwikkeling van Hoorn. Door de eeuwen heen is onze stad gegroeid door investeren en innovatie. Nieuwe innovaties op het gebied van bijvoorbeeld lokale energieopwekking, parkeermanagement, mobiliteit en duurzaamheid wil de VVD een impuls geven. Het gaat de komende jaren meer om kwaliteit dan kwantiteit. De VVD wil daar nu in investeren met een innovatieplan voor de stad en stelt voor de ontwikkeling en uitvoering daarvan beschikbaar. 5/24 Versie:

6 Minder regels voor de horeca De VVD is voor het afschaffen van de horeca-exploitatievergunning. Deze is overbodig omdat er veel overlap is met de drank- en horecavergunning. De VVD wil de toegangs- en sluitingstijden vrijgeven en de horeca-organisaties dit zelf laten bepalen. De VVD werkt ook graag mee aan het mogelijk maken van nachtrestaurants of cafetaria s omdat dit naast een kans voor ondernemers ook een bijdrage levert aan het beteugelen van uitgaansgeweld. Aanbestedingen in de regio De VVD wil dat investeringen van de gemeente Hoorn zoveel mogelijk leiden tot versterking van de lokale economie en werkgelegenheid. Het maatschappelijk rendement van de aanbesteding moet meetbaar en zichtbaar worden gemaakt. De VVD streeft er naar dat 80% van alle inkoop en aanbestedingen in de regionale economie en werkgelegenheid terecht komt. De VVD wil meer werkgelegenheid voor de mensen die nu bij Op/Maat werken bij reguliere bedrijven. Dat kan middels social return. Hierbij moeten bedrijven aan wie werk door de gemeente Hoorn wordt gegund een percentage terug investeren in het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return leidt tot meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en minder uitkeringen. De VVD wil daarvoor een convenant met het MKB sluiten zoals dat elders in het land al bestaat. Kansen benutten De VVD ziet kansen om via samenwerking van ondernemers en gemeente impulsen aan de economie te geven. Die kansen wil de VVD benutten. Een Carbasiusschool die kansen biedt aan jonge werklozen om werkervaring op te doen. Dit is nodig om onnodige jeugdwerkloosheid te voorkomen. Bij werkzaamheden in de Poort van Hoorn wordt de Carbasiusschool ingezet. Dat kan ook bij de werkzaamheden van het Stadsstrand, Boulevard langs de Westerdijk en de Oude Schouwburg locatie. Voor de Carbasiusschool stelt de VVD beschikbaar. Het initiatief van de eigenaren van winkelcentrum Huesmolen verdient lof. Zij willen de grachten dempen, de puien aanpassen en de vestigingseisen verruimen. De VVD wil die ruimte geven en tegelijkertijd ook de openbare ruimte (groen, parkeren en dergelijke) aanpassen. Om de binnenstad en het winkelrondje aantrekkelijker te maken wil de VVD de Veemarkt opwaarderen: in het midden ruimte voor wandelaars en aan de zijkanten winkels en horeca met verbrede stoepen. Zo komt er een mooie verbinding tussen het Stationsgebied en de Gedempte Turfhaven. Voor het huidige vergunningparkeren dient een alternatieve oplossing te komen welke past in de structuurvisie Poort van Hoorn waarin parkeerruimte is voorzien. De VVD ondersteunt ondernemersinitiatieven van harte zoals bijvoorbeeld de kledingboulevard op de Kleine Noord. Dat kan in de vorm van citymarketing en faciliteren van dergelijke initiatieven. Winkeltijden De VVD wil de winkeltijden vrijgeven en de ondernemers via hun eigen organisaties laten bepalen wanneer zij open willen zijn. Citymarketing De VVD is groot voorstander van een forse impuls voor de citymarketing waarbij voorbeelden in Den Bosch en Lelystad een inspiratiebron zijn. Hier wordt al enige tijd, ook met het bedrijfsleven, over gesproken, maar het lijkt telkens stuk te lopen op het geld. De VVD vindt daarom dat de gemeente Hoorn, de stad (bedrijven, culturele instellingen, en andere belanghebbenden) op weg moet helpen en stelt een budget beschikbaar van Dit bedrag is gebaseerd op bestaand onderzoek. 6/24 Versie:

7 Samenwerking in Westfriesland De economie stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom hebben de VVD afdelingen in Westfriesland samen een visie ontwikkeld voor de komende jaren. De VVD Westfriesland vindt samenwerking belangrijk. Veel van onze inwoners werken en studeren in de Amsterdamse regio. We moeten zorgen dat we een aantrekkelijk gebied blijven. Om de leefbaarheid van Westfriesland te behouden is verdere woningbouw nodig, anders kunnen mensen alleen nog maar in steden als Almere gaan wonen. De VVD wil dan ook investeren in gezamenlijke plannen door een budget van beschikbaar te stellen. Het rapport Westfriesland op de kaart gaat over: Samenwerken van gemeenten op het gebied van woningbouw: Waar bouwen we welke woningen in Westfriesland? De groeisectoren agribusiness, de bouwsector en het toerisme stimuleren Infrastructuur verbeteren, N23, A7 en openbaar vervoer/stationsgebied Hier gaan we voor! Verlaging OZB-gebruikersdeel voor ondernemers met 20%.. Vereenvoudiging van procedures. Instellen van een ondernemersregisseur. Alle ondernemerslasten op één factuur. Stimuleren vestiging kleine ambachten. Innovatieplan voor de stad. Afschaffen horeca-exploitatievergunning. Aanbestedingen optimaal voor lokaal werk. Carbasiusschool tegen Jeugdwerkeloosheid. Opknapbeurt winkelcentrum Huesmolen. Veemarkt: Verbinding Station - Winkelrondje opwaarderen. Kledingboulevard stimuleren. Vrije openstelling voor alle winkels. Citymarketing. Westfriesland op de kaart. 7/24 Versie:

8 Toerisme: zet Hoorn beter op de kaart! Hoorn kan meer toeristen trekken, dat is goed voor onze ondernemers. De VVD wil de samenwerking tussen partijen in de toeristische sector, bijvoorbeeld binnen het Toeristisch Platform Hoorn, versterken om het toerisme in Hoorn een verdere impuls te geven. Door de samenwerking op te zoeken met het nieuwe Van der Valk complex met hotel, bioscoop en casino kan de aantrekkelijkheid van het toeristisch aanbod in Hoorn worden vergroot. Het museale en culturele aanbod in Hoorn is al op een goed niveau. Met nieuwe initiatieven en verdere samenwerking in deze voor Hoorn zo belangrijke sector kunnen kansen worden gecreëerd voor nieuwe werkgelegenheid. Ook als stad aan het water heeft Hoorn nog vele mogelijkheden als het gaat om het trekken van nieuwe toeristen. De VVD denkt aan het profileren van Hoorn als havenstad en de promotie van waterrecreatie en dagtoerisme. De unieke positie aan het Markermeer dient middels stadspromotie veel meer benadrukt te worden dan nu het geval is. Hoorn aan Zee De VVD ondersteunt het programma Waterfront en wil tot concrete uitvoering daarvan komen. Te beginnen met de ontwikkeling van de oude schouwburg locatie, de boulevard langs de Westerdijk en het stadsstrand. De VVD reserveert voor de uitvoering van deze projecten In de afgelopen jaren zijn al goede stappen gezet zoals de start van de ontwikkeling van het havengebied en de realisatie van het Oostereiland. Er is echter nog veel te doen. De VVD ziet kansen in de ontwikkelingen op het Markermeer zoals kleine eilanden, die nieuwe vormen van recreatie mogelijk maken. De VVD is tegen het realiseren van eenvoudige luwtemaatregelen die niets toevoegen op het gebied van recreatie. Er is al enkele jaren een ontwikkeling zichtbaar van bezit naar gebruik. Zo ook wat betreft de watersport. Mensen hebben meer interesse in het huren van een zeil- of motorboot, dan er een te kopen. Dat biedt kansen voor ondernemers die zich willen begeven op de markt van de botenverhuur voor bijvoorbeeld pleziervaart of bootjes specifiek voor de sportvisserij of het sportduiken. De VVD wil dat soort initiatieven de ruimte geven. De overmatige groei van waterplanten, zoals fonteinkruid en kranswier zorgen voor het probleem dat grote delen van het Hoornse Hop verstopt raken. Varen en openwaterzwemmen wordt hierdoor onmogelijk. De VVD wil dat Rijkswaterstaat haar verantwoordelijkheid neemt en maatregelen treft om de plantengroei tegen te gaan zodat Hoorn via het water bereikbaar blijft en watertoerisme niet wordt belemmerd. Schelphoek Op voorspraak van de VVD is er in de Schelphoek deze zomer een botenhelling annex horeca voor publiek beschikbaar gekomen. Deze voorziening wordt inmiddels goed gebruikt en voorziet in een grote behoefte. Maar de Schelphoek biedt nog meer mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Wat de VVD betreft kan de horeca worden uitgebreid en is er ruimte voor waterwoningen voor permanent en/of recreatief gebruik. De VVD zal initiatieven op dat punt ondersteunen. Havens verbeteren De VVD wil een verdere verbetering van de infrastructuur in de haven om zo de economische functie van de haven te bevorderen en bewoners en toeristen meer ruimte te geven. Onnodig autoverkeer in het havengebied levert overlast en onbegrip op. De VVD wil meer ruimte voor toeristen, bewoners en ondernemers. Extra capaciteit voor de Witte Vloot bij de rede van Hoorn vindt de VVD een goed idee. 8/24 Versie:

9 Julianapark Het Julianapark oogt nu erg rommelig en tegelijkertijd neemt het aantal activiteiten in het park toe. Het ligt fantastisch aan het Markermeer en het verdient een opwaardering. Hier gaan we voor! Samenwerking in toeristisch platform. Ruimte in regels voor ondersteunende toeristische initiatieven. Werkgelegenheid stimuleren via het Van der Valk complex. Uitvoering onderdelen programma Waterfront met aanleg wandelpromenade en stadsstrand. Verdere ontwikkeling Schelphoek. Ontwikkeling van het havengebied. Sportvisserij en sportduiken bij eilandjes in het Markermeer. Recreatie en/of permanente woningen op het water. Meer ruimte door verbetering routing havengebied Rede van Hoorn. 9/24 Versie:

10 Hoorn kan en moet veiliger De VVD ziet het waarborgen van veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente. Het is een VVD beginsel om de overheid te laten ingrijpen als de vrijheid van enkelen de grenzen van anderen ontoelaatbaar overschrijdt. Handhaving van de aanwezige regels vindt de VVD dan ook de normaalste zaak van de wereld. Kleine of grote criminaliteit pakken we streng en tijdig aan. Vier jaar geleden is hiermee begonnen en Hoorn is veiliger geworden. Op de nationale misdaad-thermometer is Hoorn nu 23 plaatsen opgeschoven in de goede richting. Een goede ontwikkeling maar volgens de VVD moet en kan het veiligheidsniveau in Hoorn nog beter. Dat vraagt om een betere samenwerking tussen politie, horeca, inwoners en bedrijven. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Wijkagenten op straat De VVD pleit voor wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen en direct zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarnaast wil de VVD meer inzet van extra blauw op straat door vermindering van de administratieve taken van politieagenten en modernisering van de administratieve systemen. De VVD wil dat de politie wordt uitgerust met mobiele computers, zodat een proces verbaal direct na constatering verzonden kan worden in plaats van achteraf op kantoor. Bij Stadstoezicht moeten de taken en bevoegdheden naar een hoger peil. Dan kan Stadstoezicht taken van de politie overnemen, zoals het afhandelen van winkeldiefstallen en vernielingen in de stad. Dit is volgens de VVD mogelijk door extra opleiding en betere samenwerking met de politie van Hoorn. De communicatie tussen politie en de BOA s moet beter. De VVD wil overlast gevende jongeren en hun ouders forser aanspreken op hun gedrag. De leefbaarheid van bewoners mag niet worden aangetast door enkele raddraaiers in de buurt. De gemeente legt klachten en meldingen van burgers goed vast en koppelt het resultaat terug naar de burger. De aanpak van criminele veelplegers door politie en justitie wil de VVD voortzetten en versterken. De VVD is voor een lik-op-stuk beleid en tegen gedoogsituaties, pappen en nathouden. De capaciteit van politie, brandweer en ambulances moet meegroeien met de omvang van de stad zodat snel ingrijpen bij noodsituaties mogelijk blijft. Op het gebied van verkeersveiligheid blijft de VVD inzetten op de verdere aanpak van de verkeersgevaarlijke punten in iedere wijk. De politie kan het niet alleen. De huidige samenwerking tussen politie, bedrijven, horeca en inwoners in verschillende projecten (interventieteams, susteams, 0229-Jongeren BV en de buurt-preventieteams) past bij het liberale uitgangspunt dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. De VVD wil verder op dit pad en de veiligheid verbeteren. Burgernet is daarbij een ideaal middel om de politie te ondersteunen. Ter voorkoming van inbraak in huizen wil de VVD bij nieuwbouw woningen standaard de notering keurmerk veilig wonen. Toepassen van beveiligingscamera s. Door het flexibel gebruik van cameratoezicht is criminaliteit en hufterig gedrag op onveilige plekken te voorkomen, op te sporen en terug te dringen. De veiligheid in de stad en op de industrieterreinen is door het toepassen van deze camera s sterk verbeterd. De VVD wil deze camera s behouden en waar nodig uitbreiden. De camera s helpen bij het terugdringen van criminaliteit, overlast en geweld. Efficiëntere inzet van de beveiligingscamera s verbetert de veiligheid nog meer. 10/24 Versie:

11 Terugdringing criminaliteit. Het huidige coffeeshopbeleid van de gemeente met één shop in de stad en één shop op een industrieterrein heeft twee goede gevolgen namelijk minder overlast en het terugdringen van straathandel. Er lijkt nu een aanvaardbare situatie te ontstaan, maar de VVD blijft alert. De VVD zal maatregelen zoals bijvoorbeeld het sluiten van een shop bepleiten als de overlast weer groter wordt. Indien de overheid gelegaliseerde wietteelt mogelijk maakt (de VVD is daar voorstander van), kan daarmee de georganiseerde misdaad worden teruggedrongen. De VVD vindt dat Hoorn daar dan direct op moet inspelen met beleid en uitvoering. De mankracht van de politie, thans besteed aan rooidagen van illegale wietteelt, kan dan elders worden ingezet. Daarnaast zijn heel veel branden gerelateerd aan deze wietteelt, omdat stroom illegaal wordt afgetapt waarmee het brandrisico aanzienlijk stijgt. De VVD wil een lik-opstukbeleid om alle veroorzaakte schade (dus ook de kosten van brandweerinterventie) tot de laatste cent te verhalen op de daders. Brandweer De brandweer heeft een belangrijke taak als het gaat om het geven van voorlichting rondom brandveilig leven en ondernemen. De VVD wil naast preventieve voorlichting ook voorlichting achteraf, in de buurt waar een brand is geweest. Zo voorkom je herhaling. De VVD is trots op de Hoornse professionele vrijwilligers en vrijwillige professionals. De brandweer gaat over naar de regio Noord-Holland Noord en de VVD vindt het belangrijk dat daarbij de kwaliteit en inzet gewaarborgd blijft. Dat geldt ook voor het in Hoorn aanwezige duikteam. De VVD vindt dat dit team in Hoorn gestationeerd moet blijven. Veiligheid ook in de haven De VVD ziet de komst van de nieuwe reddingsboot van de KNRM als een aanwinst. Een combinatie met de brandweer zou de bestrijding op water ten goede komen. De aanwezigheid van deze reddingsboot draagt bij aan Hoorn als goede en veilige havenplaats aan het Markermeer. Een reddingsstation in de Schelphoek biedt een goede ligging voor een snelle uitruk. Hier gaan we voor! Optimalisering samenwerking tussen politie en inwoners: doe mee aan Burgernet. Extra Blauw op straat door efficiency bij de politie. Handhaving en verder optimaliseren beveiligingscamera s. Blijven monitoren van het coffeeshop beleid. Lik-op-stuk - beleid bij illegale wietteelt ook voor kosten brandweer. Harde maatregelen tegen hen die publieke dienstverleners aanvallen. Meer voorlichting, voor- en na een brand. Op peil houden van brandweerpersoneel en materieel. Handhaving regionale functie duikteam in Hoorn. Promoten van de nieuwe reddingboot van KNRM. 11/24 Versie:

12 Van A naar Beter.ook in Hoorn Verkiezingsprogramma VVD Hoorn Betere bereikbaarheid en ontwikkeling van de stad zijn voor de lokale economie van cruciaal belang. De VVD wil doorgaan met de concrete ontwikkeling van de Poort van Hoorn en het Waterfront Hoorn. Daarnaast moet er volgens de VVD meer ruimte zijn in de bouwregels om in de bestaande woonwijken woningen aan te kunnen passen. Poort van Hoorn: Van halen en brengen naar flaneren en genieten De VVD wil verder investeren in een betere bereikbaarheid van onze stad en ziekenhuis, in ruimtelijke kwaliteit en in innovatie en veiligheid in het stationsgebied. Het gaat om de versterking van de centrumfunctie, de leefbaarheid, de bereikbaar, de veiligheid en duurzaamheid. De Poort van Hoorn zal de kwaliteit in de openbare ruimte rond het station sterk verbeteren tot een aangenaam verblijfsgebied voor mensen om te werken of onderweg zijn naar hun werk of opleiding. De maatregelen die de VVD wil zijn: parkeervoorzieningen op Transferium uitbreiden, aanleg Carbasiusweg, aanleg fietstunnels onder het spoor en het Keern, busstation naar Transferium, aansluiting Maelsonstraat op provinciale weg. verkeer zoveel mogelijk naar de noordkant van het station verplaatsen. Aan de zuidkant van het station wordt de kwaliteit verbeterd door de openbare ruimte meer in te richten voor voetgangers. Het wordt aangenamer voor de mensen die snel en gemakkelijk vanuit Hoorn naar Amsterdam moeten, zowel via weg als spoor. Een comfortabele aansluiting van Hoorn op het economisch sterkste gebied van Nederland (lees: de metropool regio Amsterdam) draagt bij aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Aanvullend wordt het gebied kwalitatief beter ingericht en komt er ruimte voor functies die een langer verblijf voor mensen mogelijk en aantrekkelijk maakt. Waarom de Carbasiusweg? De Carbasiusweg is een essentieel onderdeel van de Poort van Hoorn om: het openbare gebied aan de zuidkant van het station te verbeteren; de toegang tot de binnenstad te verbeteren door snellere doorstroming; het economisch draagvlak van onze historische binnenstad te vergroten; de veiligheid te vergroten; de fietsboulevard aan te leggen; de fietsveiligheid van onze schoolkinderen te vergroten; de kans te vergroten in de toekomst aan te sluiten op hoogfrequent spoor; een knelpunt op te lossen waarover al 40 jaar en inwoners verder wordt gesproken; de doorstroming ook op de provinciale weg aan te kunnen pakken; Geen cent extra belasting voor de Carbasiusweg De aanleg van de Carbasiusweg, de parkeergarages (te beginnen met een tijdelijke op het transferium), de fietstunnels onder het spoor en de provinciale weg worden gedekt uit de parkeerbelasting, subsidies vanuit Rijk en provincie en eventuele toekomstige grondopbrengsten. De inwoners van Hoorn gaan niet meer belasting betalen voor de realisatie van de Poort van Hoorn. Blauwe Berg De verkeersstromen van en naar het gebied Blauwe Berg worden aanzienlijk beter gefaciliteerd door de aanleg van de fietsboulevard over het Keern. Met de komst van het nieuw geplande Werenfridus College in het voormalige Missiehuis en het Van der Valk complex met hotel, casino en bioscoop wordt een veilige fietsroute naar dit gebied onontbeerlijk. De realisatie van de Poort van Hoorn garandeert met de twee genoemde fietstunnels deze veilige fietsverbinding voor jong en oud. Westfrisiaweg Voor de regionale bereikbaarheid en economie is de aanleg van de Westfrisiaweg van groot belang. Als voorvechter van deze weg is de VVD blij dat de aanleg van de weg inmiddels van start is gegaan. 12/24 Versie:

13 Hoorn aan Zee. De VVD is van mening dat Hoorn te lang met de rug naar het water heeft gestaan. Het Markermeer biedt kansen en het wordt tijd om die te verzilveren. Zoals in de paragraaf Toerisme reeds staat vermeld, wil de VVD concrete projecten uit het Programma Waterfront nu starten en hiervoor beschikbaar stellen. Minder regels, Meer (ver)bouwen De VVD wil het met de volgende maatregelen makkelijker maken voor inwoners en bedrijven van Hoorn om te bouwen of verbouwen: Het Burenakkoord geeft inwoners meer zeggenschap bij de invulling van de eigen woonwijken. Als de buurt akkoord is met een bouwplan zal de gemeente een lichtere toets uitvoeren. Meer eigen verantwoordelijkheid bij de inrichting van straat of buurt geeft meer betrokkenheid en probleemoplossend vermogen. De Hoornse flitsvergunning is een versnelde procedure voor aanvragen van kleinere bouwinitiatieven, waarbij ruimtelijke kwaliteiten blijven behouden. Een bonus/malus systeem voor toezicht, op basis van vertrouwen en prestaties. Als blijkt dat de vergunninghouder zich correct aan de voorschriften houdt, wordt deze minder onderworpen aan toezicht. De welstandscommissie wordt afgeschaft. Door de welstandseisen duidelijk in de bestemmingsplannen vast te leggen, weten architecten en aannemers waaraan zij zich moeten houden. Zo wordt onnodige bureaucratie voorkomen. Levensloopbestendige bestemmingsplannen. Dit wil zeggen dat regels flexibel en duurzaam moeten zijn zodat het mogelijk wordt om in of aan de woning een bad- of slaapkamer te bouwen of andere voorzieningen te treffen die het mogelijk maakt dat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen al dan niet in combinatie met een vorm van zorg. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) geeft inwoners de kans om samen met andere mensen hun eigen huis te realiseren. Het afgelopen jaar zijn ook enkele projecten gerealiseerd en de VVD vindt dat Hoorn daarmee moet doorgaan. Hier gaan we voor! De Poort van Hoorn: vliegwiel voor de stadseconomie. Realisatie infrastructuur waaronder Carbasiusweg en fietstunnels. Bouw parkeergarages, te beginnen met een tijdelijke op het transferium. Verhogen fietsveiligheid op en naar Blauwe Berg. Meer zeggenschap voor burgers bij ruimtelijke inrichting eigen woonwijk. Instellen burenakkoorden. Afschaffing van de welstandscommissie. Invoeren flitsvergunningen. Invoeren bonus/malus systeem voor toezicht. Realiseren van levensloopbestendige bestemmingsplannen. 13/24 Versie:

14 Geen betutteling maar betrokkenheid De VVD gaat uit van de vraag "Wat heb ik nodig om mee te doen in de maatschappij?" in plaats van "Waar heb ik recht op?". Voor de VVD is lokaal maatwerk dan ook essentieel voor een goede werking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De VVD staat voor een samenleving waarin iedereen mee doet en iedereen mee telt. Binnen de WMO wordt "mantelzorg" (langdurig en intensief zorgen voor uw hulpbehoevende zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of buur) als een vanzelfsprekendheid gezien! De VVD wil dat mantelzorgers beter en breder ondersteund worden. De oplossing hiervan ligt niet exclusief bij de overheid, maar ook bij de mensen zelf. De VVD wil betere samenwerking tussen gemeente, vrijwilligerswerk, wijkdiensten, mantelzorg en de private sector, wat moet leiden tot lokaal maatwerk. Maatwerk in de Zorg De gemeente staat dicht bij de burger en kan daardoor de zorg beter afstemmen op de behoefte van haar inwoners. De VVD vindt dat belangrijk omdat iedere inwoner op enig moment in zijn of haar leven te maken krijgt met zorg. Dat kan zijn als vader of moeder, dochter of zoon, als mantelzorgers, vanwege ziekte of vanwege ouderdom. De VVD wil daarom blijvend inzetten op een juiste afstemming tussen regelingen en uitvoering van zorg en hulp. Dat is juist nu belangrijk, omdat de decentralisatie in de komende vier jaar gaat plaatsvinden. De decentralisatie is een grote operatie die de uitvoering van verschillende zorgregelingen (Jeugdzorg, de overgang van de AWBZ naar WMO en de Participatiewet) inclusief de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente neerlegt. Dit heeft een grote impact op de manier waarop zorg aan mensen wordt verleend en die nieuwe taken zullen goed door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. De noodzakelijke samenwerking zal deels lokaal en deels regionaal gebeuren, afhankelijk van waar de zorg beter kan worden uitgevoerd. De VVD wil de doelmatigheid van de dienstverlening verbeteren. Niet langer tientallen instanties die vanuit verschillende kanten bemiddelen maar één centrale regierol door de gemeente. Bij de invoering van de decentralisaties Maatwerk in de Zorg hanteert de VVD de volgende uitgangspunten: Hoorn doet het voor het geld dat de gemeente krijgt; Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van iedereen, wie het echt niet zelf kan heeft recht op kwalitatief goede zorg op maat; De resultaten zijn meetbaar (evidence based), want meten is weten; De veiligheid van cliënten moet gewaarborgd worden; Eén gezin, één plan Bij jeugdzorg staat de veiligheid van het kind boven alles. De VVD is van mening dat preventie versterkt moet worden met name ter voorkoming van drugs- en alcoholgebruik. Ouders en verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid bemoeit zich in principe niet met de opvoeding van kinderen. Maar als ouders het belang van het kind schaden dan kan en moet de overheid ingrijpen als dat de situatie verbetert. De VVD kiest voor zorg op maat, waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegangspoort is en een spilfunctie vervult. Eén integrale benadering is noodzakelijk. De hulp moet snel en efficiënt geregeld worden, waarbij één gezin, één plan het uitgangspunt moet zijn. De vraag van het kind is leidend en de problematiek moet gezinsbreed benaderd worden. De gemeente zal de resultaten meetbaar moeten maken en steeds kritisch naar de werkprocessen in de uitvoering moeten blijven kijken en waar mogelijk verbeteren. 14/24 Versie:

15 De VVD heeft respect en waardering voor mensen die in de jeugdzorg werken. Zij proberen onder vaak zeer moeilijke omstandigheden kinderen een beter leven te geven. De VVD wil dat medewerkers in de jeugdzorg voldoende ruimte krijgen om opleidingen te volgen waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen en te kunnen anticiperen op de nieuwe rol van de gemeente. Zorg bepaalt u zelf De langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten komt in het gedrang. Dat komt door de vergrijzing, maar ook door het opstapelen van lichtere zorg in de AWBZ. Om de zorg voor hen die het echt nodig hebben in stand te houden moet de langdurige zorg weer terug naar de kern. Lichtere functies zoals begeleiding en verzorgen komen waarschijnlijk naar de gemeente, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente voert al veel taken uit om mensen te helpen bij bijvoorbeeld werk, onderwijs en opvoeding. Met deze nieuwe taken erbij, kan beter maatwerk worden geboden. Daarnaast vindt de VVD dat mensen zelf moeten kunnen bepalen waar en met wie ze wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Daarom kiest de VVD voor het scheiden van wonen en zorg. De zorg wordt georganiseerd rondom het wonen, en de zorgaanbieder is te gast bij de cliënt. Wederkerigheid werkt Bij de Participatiewet vindt de VVD het belangrijk dat burgers zolang mogelijk actief meedoen aan de samenleving. Daarbij is het goed dat mensen die een uitkering ontvangen zich nuttig voelen en iets terug kunnen doen voor de samenleving, we noemen dat wederkerigheid. De VVD wil wederkerigheid stimuleren om ook zo mensen actief en betrokken te houden bij de samenleving. Werken moet lonen Als je met werken meer kunt verdienen dan wanneer je in een uitkeringssituatie blijft, zal het zoeken van een baan aantrekkelijker worden. Daarom wil de VVD de zogenaamde armoedeval afschaffen. Daarbij komt dat werk de snelste route is uit een sociaal isolement. De VVD wil daarom het niveau van uitkeringen/bijzondere bijstand terugbrengen naar de wettelijke 100 %. Een uitkering moet uitnodigen om te gaan werken en niet andersom. De gemeente zal meer moeten doen om sociale fraude tegen te gaan, bijvoorbeeld om de zogeheten spookburgers op te sporen. De VVD staat voor een stevig beleid op dit gebied. Hier gaan we voor! Uitvoering geven aan de decentralisatie voor het geld dat we ervoor krijgen, niet minder, maar ook niet meer. Inzetten op wederkerigheid voor uitkeringsgerechtigden. Stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Armoedeval afschaffen. Uitkeringen / bijzondere bijstand naar 100%. Sociale fraude hard aanpakken. 15/24 Versie:

16 Ieder kind verdient goed onderwijs Onderwijs is onmisbaar en ontzettend belangrijk in een mensenleven. Hier wordt de basis gelegd voor kennis en talent die kinderen in de rest van hun leven verder ontwikkelen. Of die nu op het gebied liggen van studie of vakmanschap: beiden zijn even belangrijk. Uitdagend onderwijs moet jongeren stimuleren en voorkomen dat ze afhaken. Het willen presteren op school moet weer leidend worden. Diploma s halen betekent dat je als leerling hard moet werken om aan stevige eisen te voldoen. Onderwijs in Hoorn De VVD maakt zich sterk voor behoud van primair en voortgezet onderwijs voor de gehele regio. Als er niets gebeurd zal het aantal technisch geschoolde jongeren steeds meer afnemen. De VVD wil daarom goed (technisch) onderwijs stimuleren en geschikte onderwijslocaties bieden. De VVD wil ook dat onderwijs in Hoorn participeert bij de Innovatie in de stad en de Carbasiusschool zoals deze in het eerste hoofdstuk van dit verkiezingsprogramma zijn toegelicht. Op die manier draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van Hoorn en de regio. Onderwijs op afstand De gemeente dient zich niet met de dagelijkse gang van zaken van het onderwijs te bemoeien. Daar zijn de schoolbesturen voor. Wel dient de kwaliteit en het onderwijsklimaat gewaarborgd te zijn en daarvoor staat de VVD. Vrije schoolkeuze Vrijheid van onderwijs is een groot goed in dit land en dat betekent dat kinderen en ouders niet onnodig belemmert mogen worden in de keuze van hun school. Geen numerus fixus in het voorgezet onderwijs. Pesten De VVD vindt het tegengaan van pesten belangrijk. Scholen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van pesten. Elke school moet zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen. Incidenten worden landelijk geregistreerd. De VVD wil dat die cijfers voor Hoorn bekend worden zodat ouders inzicht krijgen in wat er op school voorvalt en welke scholen het meest succesvol zijn in het bestrijden van pestgedrag. Veilig van huis naar school De meeste schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van de fiets. De VVD zet zich in voor veilige fietsroutes in Hoorn. De Poort van Hoorn (zie hiervoor het hoofdstuk Van A naar Beter.ook in Hoorn) voorziet in twee fietstunnels: één onder het spoor en één onder de provinciale weg naar het Keern. De realisatie van de Poort van Hoorn garandeert met de twee genoemde fietstunnels deze veilige fietsverbinding voor schoolkinderen. Hier gaan we voor! Investeren in kennis en innovatie. Oprichten Carbasiusschool. Behouden primair en secundair onderwijs. Stimuleren van technisch onderwijs. Veiligheid scholieren bevorderen in verkeer. Tegengaan van pesten. 16/24 Versie:

17 Sportief en gezond Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport bevordert veiligheid en gezondheid. Ook helpt het schooluitval en criminaliteit te voorkomen. Onze jeugd moet daarom vroeg in aanraking komen met sport. Sport moet toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan. De VVD vindt dat topsport en breedtesport, ook voor mensen met een beperking, in Hoorn goed gefaciliteerd moet worden. Er zijn ruim voldoende sportaccommodaties in Hoorn. De VVD wil de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden verbeteren. De gemeente is nu eigenaar en beheerder van vele sportaccommodaties. De VVD vindt het in eigendom hebben en het beheren van sportaccommodaties geen kerntaak van de gemeente. Daarom wil de VVD komen tot een commercieel sportbedrijf dat meer biedt voor minder belastinggeld. Efficiënt gebruik sportaccommodaties De gebruiksmogelijkheden van de sportaccommodaties kunnen verder verbeterd worden. Met een verbeterslag en de oprichting van een commercieel sportbedrijf is het volgens de VVD mogelijk om meer te bieden op het gebied van sport voor minder geld. Twee voorbeelden om dit te illustreren. Samenwerking tussen de zwembaden en de ijsbaan kan voordelen opleveren door een efficiëntere inzet van personeel. Sportkantines kunnen gebruikt worden voor kinderopvang of andere buitenschoolse activiteiten. Dat levert een beter gebruik van sportaccommodaties op. Een sportbedrijf, op commerciële grondslag, kan daar een hele goede rol in spelen en een besparing opleveren van Meer velden voor de hockeyclub De VVD is blij dat nu eindelijk het besluit is genomen om de WFHC te verplaatsen naar een nieuw sportcomplex aan het Keern. Dat is een goede ontwikkeling gelet op de verdere groei van het aantal leden van de hockeyclub. Hoorn Watersportstad Zoals ook in de Toeristische paragraaf gememoreerd is, is Hoorn een belangrijke watersportstad en wil dit ook blijven. De VVD vindt dat het Hoornse Hop geschikt moet blijven voor belangrijke zeil- en zwemwedstrijden. Olympische en Paralympische Spelen De VVD ondersteunt de ambitie om sport in Nederland naar Olympisch niveau te tillen en heeft de bereidheid om een Olympische sport te faciliteren mochten de Olympische Spelen op enig moment aan een stad in Nederland worden toegewezen. Dat geldt ook voor de Paralympics: In Hoorn is een belangrijk orthopedisch dienstverlener gevestigd die paralympische topsporters begeleid. De VVD wil deze expertise in Hoorn behouden en steunt derhalve de ambitie om te komen tot een Paralympisch centrum op de Blauwe Berg. Geen geweld op het veld. De VVD maakt zich zorgen om het toenemende geweld rond en op de sportvelden. Wie zich op of om het veld misdraagt, moet worden gestraft. Het Actieplan geweld op het veld verdient navolging in Hoorn. Bij zware misdragingen moet strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Sportclubs nemen verantwoordelijkheid De VVD wil de convenanten met de sportverenigingen verruimen vanwege de nieuwe drank- en horecawet. Daarnaast heeft de VVD vertrouwen in de sportverenigingen dat zij in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen. 17/24 Versie:

18 Hier gaan we voor! Oprichten van een commercieel sportbedrijf. Doorgaan met de verplaatsing van de hockeyclub. Paralympisch centrum op de Blauwe Berg. Hoorns Actieplan geweld op het veld. 18/24 Versie:

19 Kunst en Cultuur terug naar de burger De VVD vindt dat de overheid afstand moet houden van kunst en cultuur. Daarom wil de VVD kunst en cultuur terug geven aan de burger. Dat kan door subsidies te verminderen én burgers én bedrijven tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden meer te geven aan cultuur (sponsoring, fondsen, mecenaat, particuliere bijdragen, crowd funding). Een moderne en geëmancipeerde samenleving als de Hoornse kan, moet en wil zelf haar keuzes maken als het gaat om kunst en cultuur. Cultuureducatie en behoud van cultureel erfgoed zijn belangrijk voor een stad als Hoorn en de VVD hecht daar ook belang aan. De VVD wil jongeren meer en eerder bij cultuur betrekken. Dat kan door het onderwijs meer te richten op overdracht van kennis van cultureel erfgoed en kunst. Half miljoen euro voor Hoorns Kunst- en Cultuurfonds Kunst en cultuur zijn belangrijke elementen die Hoorn mede aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. De VVD vindt het belangrijk om de aanwezige kunst en cultuur (zowel professioneel en als amateur) in Hoorn te stimuleren. Dat kan alleen maar dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die zich nauw verbonden voelen met kunst en cultuur. De VVD wil daarvoor in Hoorn de oprichting van een Kunst- en Cultuurfonds bevorderen en stelt daarvoor eenmalig beschikbaar. Een Kunst en Cultuurfonds kan zelf financiële middelen verwerven via kanalen als sponsoring, fondsen, legaten, mecenaat, particuliere bijdragen en crowd funding. In de huidige veranderende wereld dient het kunstenaarschap steeds meer te worden gezien als een vorm van ondernemerschap. De VVD vindt daarom dat de gemeente de projectmatige aanpak van kunst en cultuur verder dient te stimuleren, door een verdere verschuiving van structurele naar incidentele stimuleringssubsidies en jonge kunstenaars bijvoorbeeld drie jaar te helpen met atelierruimte. De VVD geeft door deze aanpak nieuwe talenten de kans zich in Hoorn te ontwikkelen tot echte ondernemers kunstenaars. Culturele voorzieningen werken samen De VVD wil dat gesubsidieerde instellingen zoveel mogelijk onderling samen werken. Daarbij dient ook gekeken te worden naar de overlap van cursussen tussen de verschillende instellingen (Netwerk/Blauwe Schuit en Muziekschool). De VVD vindt daarom dat elke culturele instelling zelf verantwoordelijk is om steeds het eigen bestaansrecht af te dwingen en aan te tonen. De VVD vindt dat de bibliotheek zich vanuit haar maatschappelijk rol verder moet ontwikkelen tot cultureel centrum en ontmoetingsplaats, samen met muziekschool en Blauwe Schuit. De VVD ziet een commerciële partij in die samenwerking een belangrijke rol spelen. Hoorn kent een rijk aanbod van musea. Deze zijn belangrijk voor het toerisme en daarmee ook in economisch opzicht aantrekkelijk. De VVD meent dat Hoorn als museale stad via stadspromotie meer aandacht trekt. Hoorn zou haar cultuurhistorie moeten promoten, waarbij de kernwaarden van de stad naar voren komen en op de waterfunctie wordt gefocust. Ook de waarde van de VOC voor kunst en cultuur moet nog meer naar voren worden gebracht. 19/24 Versie:

20 Hier gaan we voor! Instellen van een Kunst- en Cultuurfonds. Betrek jongeren meer bij cultuur en kunst via de brede school. Projectmatige aanpak kunst stimuleren. Bibliotheek wordt samen met muziekschool en Blauwe Schuit cultureel centrum, met een commerciële partij Jonge kunstenaars een kans geven. Stadspromotie cultureel Hoorn. 20/24 Versie:

21 Een kleinere en slagvaardige overheid De VVD streeft naar een kleine en slagvaardige overheid. Goede dienstverlening, minder taken en effectiever. De gemeente Hoorn digitaliseert daarom haar dienstverlening, voert een kerntakendiscussie en wordt effectiever. Wat de markt kan, moet de overheid laten De VVD wil toe naar een regie gemeente. Dat betekent kritisch kijken naar de taken die de gemeente uitvoert en hoe de gemeente dat doet. Vervolgens dient de raad op basis van de uitkomsten te besluiten welke taken ook prima door burgers, kleine zelfstandigen en bedrijven kunnen worden uitgevoerd. Dit is een kerntakendiscussie met als doel minder gemeenschapsgeld uit te geven en te komen tot een kleinere gemeente die regie voert. De VVD vindt dat de gemeente Hoorn meer ruimte moet geven aan de samenleving om dingen zelf te doen met als doel: meer initiatief, het versterken van de betrokkenheid en lastenverlichting. De gemeente Hoorn kan zo meer werk uitbesteden en daadwerkelijk afrekenen op prestaties, waarbij het resultaat telt. Effectievere uitvoering van de taken De kerntakendiscussie moet leiden tot een effectievere uitvoering van taken en minder uitgaven van de gemeente. Om de resterende taken en nieuwe taken (decentralisaties) op voldoende niveau te kunnen uitvoeren zal Hoorn de komende jaren fors moet bezuinigen (zie de financiële paragraaf). De VVD ziet hierin een kans om te komen tot een gemeente die slimmer, kleiner en slagvaardiger is. Eenvoudige toegang tot gemeentelijke diensten De VVD staat voor een dienstbare gemeente met één loket, één aanspreekpunt voor bewoners die een aanvraag willen indienen. Documenten, relevante informatie die intern bij de gemeente beschikbaar zijn worden op afspraak in één keer aangeleverd. En als het digitaal kan, moet het digitaal gedaan worden. Dit spaart tijd en energie. De VVD wil ondernemers helpen door het instellen van een ondernemersregisseur (zie ook het eerste hoofdstuk uit dit verkiezingsprogramma). Hier gaan we voor! Kerntakendiscussie voeren. Effectievere uitvoering van taken. Eén loket, één aanspreekpunt voor de bewoners. Digitaal doen, wat digitaal kan. 21/24 Versie:

22 De gemeentefinanciën op orde De VVD heeft een even simpele als duidelijke boodschap: Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen! De gemeente Hoorn heeft als gevolg van de recessie de afgelopen jaren flink moeten snijden in haar uitgaven en ondanks dat en het feit dat er een economische opleving lijkt aan te komen zal de gemeente Hoorn vanuit Den Haag wederom geconfronteerd worden met bezuinigingsmaatregelen. Een ding is voor de VVD duidelijk, deze bezuinigingsmaatregelen mogen niet leiden tot extra lastenverzwaring bij onze inwoners. De VVD zet in op niet meer dan trendmatig verhogen van belastingen. Tarieven en leges moeten kostendekkend worden. Gemeentelijke belastingen, tarieven en leges De VVD is trots op het feit dat de toeristenbelasting is afgeschaft en daarmee invulling heeft gegeven aan de slogan Hoorn is een gastvrije stad. De VVD is voorstander van het invoeren van kostendekkende tarieven: je betaalt alleen de kosten voor wat je krijgt. De burger is geen melkkoe voor de gemeentelijke begroting. De VVD houdt rekening met uw portemonnee Bij de krachtige, kleine en efficiënte gemeente past de strategie: Waar mogelijk belastingen beperken of afschaffen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. De overheid bezuinigt door minder geld uit te geven aan uitvoeringstaken en de burgers houden extra geld in hun portemonnee. De VVD realiseert zich dat belastingverlaging lastig is in deze tijd, mede in het licht van de bezuinigingen vanuit het Rijk. Daarom wil de VVD dat de gemeentelijke belastingen, waaronder de OZB, niet meer dan trendmatig stijgen. Voor ondernemers wil de VVD de OZB (gebruikersdeel) verlagen met 20%. De Algemene Reserve moet op niveau blijven om een eventuele grote financiële tegenvaller op te kunnen vangen. In deze tijd van financiële krapte mag er echter wel scherp aan de wind gezeild worden, mits zorgvuldig. Daar is een reserve tenslotte ook voor. Sluitende begroting De VVD is een realistische partij en daarom maken we de plannen uit dit verkiezingsprogramma ook betaalbaar. Dat betekent richting geven en keuzes maken in de huishoudportemonnee van de gemeente. Voor de plannen uit ons verkiezingsprogramma is 2,1 miljoen nodig. Daarnaast wordt voorspeld dat Haagse maatregelen leiden tot een tekort van 7 miljoen in de begroting van de gemeente. In het financiële dekkingsplan wordt aangegeven hoe de VVD inkomsten en uitgaven in balans wil houden. Samenwerking in de regio De VVD vindt samenwerking in de regio belangrijk en wil zich daar voor inzetten (zie ook eerste paragraaf). Samenwerking moet echter voor alle partijen voordelig zijn. Dat geldt voor zowel gemeenschappelijke regelingen zoals het Recreatieschap als voor de uitvoering van de taken als centrumgemeente zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang. Wederkerigheid geldt ook tussen gemeenten. 22/24 Versie:

23 Hondenbelasting afschaffen samen met u De VVD wil de inkomsten uit de hondenbelasting eerst inzetten voor bestrijding van hondenpoep. Dit kan met het plaatsen van afvalbakken met zakjes en met borden opruimen verplicht. Wij maken daarna de afspraak met de hondenbezitters dat de hondenbelasting stapsgewijs daalt naar nul als Hoorn poepschoon wordt. We spreken ook af hoe we dat gaan meten. Hier gaan we voor! Waar mogelijk belastingen beperken of afschaffen. Hanteren van kosten dekkende gemeentelijke tarieven. De OZB niet meer laten stijgen dan de trend. Hondenbelasting afschaffen in combinatie met het poepschoon worden van Hoorn. Ombuigingen: Besparingen van 9,1 miljoen en investeringen van ruim 2 miljoen. 23/24 Versie:

24 Het financiële dekkingsplan van de VVD Investeringen Ombuigingen Omschrijving Bedrag in Omschrijving Bedrag in Belastingverlaging bedrijven Minder subsidies Ondernemersregisseur Afstoten taken door kerntakendiscussie Innovatieplan voor de stad Invoeren innovatienorm Carbasiusschool Minder uitgaven openbare ruimte Citymarketing Beter benutten sportaccommodaties Westfriesland op de kaart Achtervang afbouwen cf. afspraak Afschaffen hondenbelasting Armoedeval afschaffen Uitvoering Waterfront Duurzaamheid: gewoon doen Startbijdrage Kunst- en Cultuurfonds Rijkskortingen Totaal Toelichting op de maatregelen Subsidies: Het nieuwe Kunst- en Cultuurfonds neemt delen van de subsidieverstrekking over. Bezuiniging is ca. 7% van het subsidie budget Efficiency/kerntaken: Een kerntakendiscussie moet leiden tot afstoten van taken en een besparing opleveren. Bezuiniging is ca. 1% van de totale begroting Invoeren innovatienorm: De bedrijfsvoering verbetert ieder jaar de efficiëntie met 1%. Dat levert bij een loonsom van 35 miljoen in 4 jaar tijd 1,4 miljoen op. Besparing is ca. 4% op de loonsom. Openbare ruimte: De afgelopen jaren is dit beleidsterrein ontzien, de komende jaren wil de VVD hier een slag maken. Samenwerking in de vorm van een MKB-convenant kan hierbij helpen. Besparing is ca. 10% van het budget voor wegen, groen. Sportaccommodaties: Door accommodaties samen te voegen, sportopbouw op te laten gaan in een commercieel sportbedrijf kan bespaard worden. Besparing is ca. 4% van het budget sport. Achtervang decentralisaties: In de begroting is rekening gehouden met een zachte landing voor de decentralisaties. Deze is structureel in de begroting opgenomen, maar is alleen nodig bij de invoering en wordt dus in 2017 of 2018 terug gebracht tot nul. Armoedeval afschaffen: De VVD vindt dat werken moet lonen, daarom wordt de armoedeval afgeschaft. Voor de mensen die het echt nodig hebben blijven aanvullende maatregelen beschikbaar. Besparing is ca. 13% van het budget. Duurzaamheid gewoon doen: De weg naar duurzaamheid is al lang door de samenleving omarmd, de overheid kan hier nu een stapje terug doen. Besparing betreft het opheffen van de reserve. De wegeninfrastructuur voor de Poort van Hoorn is reeds gedekt door de reserve Parkeren en Infrastructuur. De gebruiker betaalt via de parkeertarieven zelf aan de verbetering van de bereikbaarheid. Het verschil tussen investeringen en ombuigingen is 7 miljoen en dat is nodig om de kortingen van de rijksoverheid op te vangen en nog ruimte te hebben voor onvoorziene omstandigheden. 24/24 Versie:

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 1, juni 2015 Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen in en rond het stationsgebied en de directe omgeving. De Poort van Hoorn, een centraal punt in de gemeente Hoorn. Reizigers arriveren om naar school of werk

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Workshop Wijkeconomie

Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie Workshop Wijkeconomie 1. JJJJJJJjjjj 1 Regie over eigen leven en omgeving Burgerkracht van klein tot groot 2 Monopolie op beleid naar de burger MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS Gevraagd:

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!!

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!! Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Ook aan Den Haag zijn de gevolgen van de economische crisis niet onopgemerkt voorbij gegaan. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie