Wegen naar Werk. (Werk)verslag Sierra Leone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen naar Werk. (Werk)verslag Sierra Leone"

Transcriptie

1 Wegen naar Werk Een pilot onderzoek naar de mogelijkheden voor werkgelegenheid van terugkerende vreemdelingen in het kader van het project Terugkeerhuis voor mensen in vreemdelingendetentie (Werk)verslag Sierra Leone Miranda Broersen April 2009 Samenwerkingsproject Kerk in Actie en Stichting Oikos

2 Inhoudsopgave Inleiding/ Verantwoording... 3 Basisgegevens... 4 Informatie situatie Sierra Leone... 5 Relevante (maatschappelijke) organisaties in Sierra Leone... 7 Conclusies en aanbevelingen... 8 Aanbevelingen voor verder onderzoek... 8 Relevante literatuur... 9 Bijlage A Kaart van Sierra Leone...10 Bijlage B Wikipedia...11 Bijlage C Gegegevens relevante organisaties In Sierra Leone...14 Bijlage D Kerken in Sierra Leone...16 Bijlage E Gegegevens relevante organisaties In Nederland...17 Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 2

3 Inleiding/ Verantwoording Dit verslag is geschreven in het kader van het onderzoek wegen naar werk voor terugkeerders. Een pilot onderzoek naar de mogelijkheden voor werkgelegenheid van terugkerende vreemdelingen in het kader van het project Terugkeerhuis voor mensen in vreemdelingendetentie. Het verslag dat voor u ligt is geen volledig rapport zoals bij de landen studies voor Ghana en India. Bij het onderzoek naar India en Ghana bleek er meer tijd nodig te zijn om informatie te verzamelen dan was voorzien. Met name het onderzoek naar Ghana, maar ook het onderzoek naar India heeft daardoor meer tijd gekost. Voor het onderzoek naar Sierra Leone was daardoor een beperkt aantal uren voor Sierra Leone beschikbaar. Bij het Wegen naar Werk onderzoek voor India en Ghana bleek het lastig om vanuit Nederland nieuwe en relevante informatie te verkrijgen over de werkgelegenheid en mogelijkheden voor het vinden voor werk. Met name doordat de respons van bedrijven, NGO s en religieuze organisaties laag was. In Sierra Leone bleek het onderzoeken van de actuele situatie nog lastiger; Sierra Leone is een land dat extreem snel veranderd en er zijn weinig recente rapporten te vinden. Tevens zijn er in Sierra Leone bijna geen buitenlandse bedrijven (met uitzondering van de diamand industrie) en al helemaal geen Nederlandse bedrijven. Hieronder volgen, op basis van de gevonden literatuur en informatie van NGO s, toch kort enige bevindingen over (economische) situatie in Sierra Leone. Tevens zijn de bevindingen van Gonda de Haan van ICCO (verantwoordelijke voor Sierra Leone) hierin verwerkt. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 3

4 Basisgegevens Surface area: 71,740 km² Capital: Freetown Population: 5.5 million (2005) Ethnic groups: Temne (30%), Mende (30%), Krio (2%), other (38%) Religions: Muslim (60%), Christian (30%), other (10%) Languages: English, Krio, Mende, Temne Polity: Republic Head of state: Ernest Bai Koroma Major Political Parties: Sierra Leone Peoples Party (SLPP); All Peoples Congress (APC); People s Movement for Democratic Change (PMDC) Source: United Nations, 2005; World Development Indicators database 2007 Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 4

5 Informatie situatie Sierra Leone Vooraf de volgende belangrijke opmerking bij de bevindingen: Sierra Leone ontwikkelt zich in zeer snel tempo. Hierdoor is het zeer lastig om op basis van officiële cijfers en rapporten (die vaak een paar jaar achterlopen) een actueel beeld te schetsen. Het is onmogelijk om vanuit Nederland een goed beeld te krijgen van de actuele situatie. Deze opmerking wordt gemaakt mede op basis van het gesprek en de bevindingen Gonda de Haan (ICCO). Bevolking Sierra Leone heeft een bevolking van ongeveer 5,7 miljoen. 34% valt in de leeftijdsgroep van jaar; 79% is jonger dan % van de bevolking is christen, 60% is moslim. Bij het kijken naar de rol van religieuze organisaties bij het vinden van werk, is het daarom aan te raden om niet alleen naar kerken te kijken maar ook naar moskeeën. Armoede Sierra Leone stond in 2006 op nummer 176 (van 177) in de Human Development Index. Ruim 80% van de bevolking leeft onder de armoede grens. 50% van de bevolking leeft in absolute armoede. De levensverwachting in Sierra Leone is erg laag, gemiddeld 40,6 jaar. Dit komt door de slechte/beperkte toegang tot gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, schoon (drink)water en door ondervoeding. De kosten voor het levensonderhoud zijn extreem hoog. Dit komt mede doordat de productie sector niet is ontwikkeld en daardoor bijna alles geïmporteerd moet worden. Wederopbouw Na het einde van de burgeroorlog zijn in snel tempo de voedsel productie en veel basis diensten weer opgebouwd. Dit was mogelijk dankzij buitenlandse hulp en door de inkomsten uit de natuurlijke grondstoffen die het land rijk is. Tot op heden is er zelfs in Freetown echter slechts beperkte toegang tot elektriciteit (via generatoren) en in de rurale gebieden is daarvan helemaal geen sprake. Ook de watervoorziening is beperkt. Dit heeft invloed op de leefomstandigheden van de bevolking. Hierdoor worden er zeer weinig private (buitenlandse) investeringen gedaan. Andere factoren voor lage private investeringen zijn de slechte staat van de wegen en hoge corruptie. Mede door de lage private investeringen blijft Sierra Leone achter in ontwikkeling. Er is geen informatie gevonden over Nederlandse bedrijven. Ook voor de burgeroorlog was de productiesector al bijna niet ontwikkeld. Er zijn geen fabrieken en bijna alle (consumptie)goederen moeten geïmporteerd worden. Wel is het land rijk aan diamanten en diverse andere natuurlijke grondstoffen. Migratie Door de burgeroorlog waren er zo n één miljoen mensen in het land zelf op de vlucht (Internally Displaced People; IDP s) en zo n vluchtten naar het buitenland, met name naar buurlanden. Slechts een kleine minderheid (geschat wordt tussen de personen) vluchtte naar Europa of Noord-Amerika. Veel van de IDP s zijn inmiddels weer teruggekeerd naar de regio waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. In Nederland werden veel asielaanvragen tegen het einde of na afloop van de burgeroorlog. Door jaren van migratie is er een migratiecultuur ontstaan. De bevolking is door de beperkte Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 5

6 inkomensgenererende mogelijkheden in grote mate afhankelijk van de remittances die familieleden en vrienden vanuit het buitenland naar hen toe sturen. Migratie naar het buitenland is dan ook, net als in veel andere ontwikkelingslanden,een overlevingsstrategie. Werkloosheid Werkloosheid wordt door de Wereldbank geschat op 80%. De overheid creëert weinig banen, de private sector is zwak en investeringen zijn zeer laag. Hierdoor worden er ook in de private sector weinig nieuwe arbeidsplekken gecreëerd. Werkloosheid onder jongeren (onder 35 jaar) Er is een alarmerend hoge werkloosheid onder (de grote groep) jongeren. In het bijzonder in de stedelijke gebieden. Frustratie is het gevolg. De VN noemt de situatie van hoge werkloosheid onder jongeren gecombineerd met grote armoede zelfs een tikkende tijdbom. Volgens de VN kan deze situatie gevolgen hebben voor de stabiliteit en veiligheid in het land. Door de burgeroorlog hebben veel van deze jongeren geen of weinig opleiding genoten. Een groot gedeelte van de jonge mannen is tijdens de burgeroorlog rebel geweest. De meeste jongeren zijn werkzaam in de informele sector, in de landbouw of ze proberen wat geld te verdienen op straat. Zij verkopen bijvoorbeeld kleine producten of houtskool langs de weg. Grootste sectoren Grootste inkomensgenerende sectoren zijn de land en mijnbouw sector. De mijnbouw sector is echter in buitenlandse handen. De winsten die er in deze sector vloeien hierdoor direct weg naar het buitenland en kan dus niet ten goede komen aan economische ontwikkeling. De landbouw sector levert 50% van het BNP op en is verantwoordelijk voor 70% van Sierra Leone s werkgelegenheid. De belangrijkste landbouwproducten zijn rijst, cassave, zoete aardappel, maïs, noten en sorghum. Rijst neemt 60% van de totale productie in. De ontwikkeling van de landbouw sector speelt een centrale rol bij armoedebestrijding en het stimuleren van economische groei. Voor het ontwikkelen van de landbouw sector is het van belang de productie (per hectare en in totaal) verhogen door toegang tot nieuwe technologieën en materialen, de distributie mogelijkheden voor boeren te verbeteren en de toegang tot markten, financiering en informatie te vergroten. Ontwikkelingen potentie van het MKB Ontwikkeling van het midden en kleinbedrijf (MKB), met name in de rurale gebieden, is essentieel voor het creëren van banen en voor de voedselzekerheid. Doordat er nog veel moet worden ontwikkeld in Sierra Leone, zijn er veel potentiële sectoren om een MKB bedrijf in op te zetten. Grote competitie en hoge maken het echter erg moeilijk om succesvol een eigen bedrijfje op te starten. Uitbreiding van micro financieringsmogelijkheden heeft daarom prioriteit. Verder is het belangrijk dat ondernemers goede business skills hebben om het bedrijf levensvatbaar te maken (en vervolgens te laten groeien). Andere factoren waarmee rekening gehouden moet worden zijn de hoge corruptie en het feit dat de bevolking/consumenten weinig geld te besteden hebben. Daarnaast zijn connecties in Sierra Leone nodig. Ook voor het vinden van een baan zijn in Sierra Leone in de meeste gevallen connecties nodig. Veel terugkerende migranten/vluchtelingen hebben die niet (meer). Tevens is er een negatief beeld over deze terugkeerders. Hierdoor is het lastig op in aanmerking te komen voor één van de weinige banen die er zijn. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 6

7 Relevante (maatschappelijke) organisaties in Sierra Leone Er zijn op het internet maar weinig NGO s in Sierra Leone te vinden. Er zijn drie relevante organisaties gevonden die in Sierra Leone gevestigd zijn. ABC Development (lokale partner van KiA/ICCO), Christian Brothers (locale partner Cordaid/ Maatwerk bij Terugkeer) en IOM Freetown. Tevens is er Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Met alle drie de organisaties is contact gezocht. Van hen heeft alleen Christian Brothers gereageerd. Christian Brothers Er is verschillende malen contact geweest met dhr. Augustine Williams. Zij staan positief tegenover uitwisseling van ervaringen en kennis. Tot op heden gaat de communicatie erg traag. Vermoeden dat dit komt door onderbezetting en capaciteitsproblemen. Verder contact zou moeten verlopen met dhr. James (achternaam niet bekend). Hij is de persoon die verantwoordelijk is voor begeleiding van de terugkeerders. Ze hebben, naar eigen zeggen, nog niet heel veel ervaring met terugkeerders. Zijn ongeveer één jaar bezig met terugkeerinitiatief. ABC Development ABC Development is een partnerorganisatie van KiA en ICCO. ABC Development reageert niet op herhaalde contactverzoeken. Misschien kan via Gonda de Haan van ICCO verder contact verlopen. IOM Freetown IOM is nog niet benaderd. Op basis van literatuur is wel duidelijk dat begeleidingsmogelijkheden van IOM Freetown door onvoldoende financiële middelen beperkt is. Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Via de KvK kan meer informatie worden verkregen over buitenlandse en lokale bedrijven. Zij reageren niet op herhaalde contactverzoeken. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 7

8 Conclusies en aanbevelingen Mogelijkheden werk voor terugkeerders Vanuit Nederland is er zeer weinig te zeggen over mogelijkheden voor werk voor terugkeerders in Sierra Leone. Dit komt door de bovengenoemde factoren. Er is een werkloosheid van 80%, met name onder jongeren. Er zijn in het algemeen dus maar weinig mogelijkheden. Er zijn (bijna) geen Nederlandse bedrijven aanwezig en/of is er geen zicht op de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven. Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry and Agriculture is gevestigd in Freetown. Zij zijn tijdens het onderzoek benaderd. Zij reageren niet op herhaalde contactverzoeken. Eventueel kan vanuit Sierra Leone door een lokale partner van KiA/ICCO (ABC Development) opnieuw contact worden gezocht. Onderzoek de mogelijkheden van samenwerking met NGO s die al projecten hebben op het gebied van werkgelegenheid, scholing of het stimuleren van micro-ondernemerschap. Zowel Nederlandse, Europese als lokale NGO s in Sierra Leone. Sluit aan bij al bestaande terugkeerinitiatieven in Nederland, andere Europese landen maar vooral ook in Sierra Leone. Dit kan veel voordelen opleveren voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van de terugkeerinitiatieven. Tevens kan er ervaring worden uitgewisseld en dit kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de initiatieven. Wellicht kunnen er vanuit Nederlandse (en andere Europese) NGO s in samenwerking met lokale NGO s projecten worden ontwikkeld (en opgezet) om werkgelegenheid voor terugkeerders te creëren. Het is moeilijk om het zoeken van werk vanuit Nederland te begeleiden en alles van te voren te plannen. Er zullen altijd dingen gebeuren die maken dat van het plan moet worden afgeweken. Begeleiding ter plaatse is dan ook een absolute voorwaarde. Lokale NGO s hebben weinig middelen. Reserveer daarom voldoende financiering voor activiteitskosten en arbeidskosten die gemaakt zullen worden door lokale partners in Sierra Leone. Aanbevelingen voor verder onderzoek Vanuit Nederland is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie. Bovendien is Sierra Leone een land dat zeer snel veranderd. Hierdoor is veel informatie op websites en uit rapporten niet meer up-to-date en is het de vraag of de informatie gebruikt kan worden. Doe eventueel vervolg onderzoek dan ook in Sierra Leone ter plaatse. Lokale onderzoekers/ NGO s kunnen beter inzicht krijgen in de economie, arbeidsmarkt, lokale netwerken, sollicitatieprocedures en andere wegen naar werk naar de mogelijkheden voor werk voor terugkeerders. Tevens kunnen zij actuele veranderingen in de lokale situatie vele malen sneller registreren. In Sierra Leone draait het tevens om connecties. Lokale partners (NGO s of onderzoekers) hebben mogelijk al een netwerk bij (de weinige) bedrijven, NGO s, kerken, andere religieuze organisaties en overige organisaties die een rol kunnen spelen bij het vinden naar werk en ondersteunen bij re-integratie. Alvorens verder te gaan met de zoektocht naar werk is het belangrijk om meer specifieke gegevens te hebben over de achtergrond en opleidingsniveau van de terugkeerders. Pas dan kan er echt serieus onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 8

9 Relevante literatuur Algemeen Ambtsbericht, Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken, Afdeling Asiel- en Migratiezaken Algemeen Ambtsbericht Sierra Leone juni CIDIN / Radboud University Nijmegen, the Netherlands AMIDSt / University of Amsterdam (2008), Return Migration to Sierra Leone Monitoring the Embeddedness of Returnees SL-PRSP (2005) Sierra Leone- Poverty Reduction Strategy Paper A National Programme for Food Security, Job Creation and Good Governance ( ). UNHCR (2007) 2005 UNHCR Statistical Yearbook Country Data Sheet - Sierra Leone. World Bank (2008), Doing business in Sierra Leone 2009, Country profile for Sierra Leone World Bank ( 2006) Sierra Leone at a glance. World Bank (2007) Sierra Leone - Rural and Private Sector Development Project Report No: SL Project appraisal document to Sierra Leone for a rural and private sector development. www-wds.worldbank.org Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 9

10 Bijlage A Kaart van Sierra Leone Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 10

11 Bijlage B Wikipedia Sierra Leone grenst aan Guinee en Liberia, en heeft een kustlijn aan de Atlantische Oceaan. De hoofdstad is Freetown ( inwoners, 2004), andere grotere plaatsen zijn Bo ( inwoners, 2004), Kenema ( inwoners, 2004), Koidu ( inwoners, 2004) en Makeni ( inwoners, 2004). Stedelijke bevolking: %. Geografie Grote plaatsen in Sierra Leone zijn: Bo Bonthe Freetown Kabala Kailahun Kambia Kenema Koidu Town Magburaka Makeni Moyamba Port Loko Pujehun Sulima Geschiedenis Na de ontdekking door de Portugezen in 1461 (Sierra Leone is afgeleid van Serra Leoa; Portugees voor Leeuwenberg), was het land voor de Europeanen vooral interessant als bron van slaven. Vanaf Bunce Island alleen al werden tussen 1670 en 1807 duizenden slaven verscheept naar Amerika en West-Indië. In 1787 werd een nederzetting gebouwd door bevrijde slaven uit Londen op het schiereiland (nu Western Area) dat zij The Province of Freedom noemden. De huidige hoofdstad Freetown werd in 1792 gesticht door vrijgelaten Afro-Amerikaanse slaven, later kwamen daar Marrons uit Jamaica bij, enkele compagnieën soldaten uit Brits West-Indië en bevrijde Afrikanen. Vanaf 1808 patrouilleerden de Engelsen langs de kust van West-Afrika en onderschepten zo illegale slavenhalers. De bevrijde slaven werden in Freetown aan land gelaten. Na verloop van tijd vormden deze verschillende groepen kolonisten één bevolkingsgroep (de Creolen/Krio) met een eigen taal; het Krio. In 1808 werden het schiereiland (The Western Area) en Bonthe (Sherbro) Island samen een Britse kroonkolonie, waarin de Creoolse elite een prominente rol zou gaan spelen in de handel, het onderwijs en missiewerk. Tevens diende Freetown als de hoofdstad van Brits West-Afrika. De relatie tussen de kolonie en het achterland werd gekenmerkt door dominantie van de Creolen. De Britten en Creolen drongen steeds verder door en sloten verdragen met lokale Chiefs om de handel veilig te stellen, onder voortdurende dreiging van concurrenten: de Fransen trachtten vanuit het Noorden hun invloedssfeer uit te breiden. In 1896 verklaarden de Engelsen daarom het achterland tot protectoraat. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 11

12 Sierra Leone verkreeg zijn onafhankelijkheid op 27 april Tussen 1991 en 2001 had het land te lijden onder een bloedige burgeroorlog waardoor de helft van het land gevechtsgebied werd en een kwart van de bevolking moest vluchten, zie Burgeroorlog Sierra Leone voor een uitgebreidere beschrijving. Bestuurlijk systeem Sierra Leone is ingedeeld in drie provincies (Eastern, Northern en Southern Province) en één buiten-provinciaal gebied waarin de hoofdstad Freetown ligt (Western Area). Deze vier subnationale entiteiten zijn op hun beurt ingedeeld in veertien districten. Provinciale indeling van Sierra Leone Districten van Sierra Leone Politiek Presidentiële republiek. Parlement: House of Representatives. 68 Leden. Verkiezingen om de 5 jaar. Kiesrecht vanaf 18 jaar. Sinds 28 mei 1997 is het parlement opgeheven. Het eenkamerparlement met 112 zetels wordt elke 5 jaar gekozen. De president is zowel regeringsleider als staatshoofd, en Sierra Leone maakt deel uit van het Gemenebest. De regeringsleider is momenteel Ernest Bai Koroma (sinds 17 september 2007). Politieke situatie Momenteel werkt men aan de heropbouw van het land. Tevens zijn er grote corruptie-offensieven gaande. Verder is er een Sierra Leone-tribunaal gaande vanwege oorlogsmisdaden begaan tijdens de burgeroorlog. Onder de aangeklaagden bevindt zich de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor. Ook is er een "waarheids- en verzoeningscommissie" ingesteld die als belangrijkste taak heeft om de oorlogsmisdaden te documenteren. Toerisme Sierra Leone wordt wel het land met de mooiste stranden van Afrika genoemd. De Atlantische kust van Sierra Leone kent lange witte, ongerepte zandstranden. Langs de kust van Freetown liggen talloze hotels, eetgelegenheden en uitgaansgelegenheden. Ook zijn er tal van interessante Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 12

13 historische trekpleisters zoals de oude Creoolse dorpen op het schiereiland (The Western Area), een slavenfort op Bunce Island, de Banana en Turtle eilanden, het Bintimani gebergte, mangrovebossen en de Charlotte Falls watervallen. Sierra Leone kent verder tal van wildreservaten. Verder zijn er tal van toeristische trekpleisters in Freetown. Bron : wikipedia Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 13

14 Bijlage C ABC Development Gegegevens relevante organisaties In Sierra Leone ABC-Development is in 1997 opgericht, en werkte aanvankelijk voor de Sierra Leonese vluchtelingen in Guinee. Zij gaf de vluchtelingen voedselhulp, maar liet de vluchtelingen ook actief participeren in de verbetering van hun situatie door hen zaaigoed, tuingereedschap en microkredieten te verschaffen. Gedurende de burgeroorlog werkte ABC Development tevens in Kambia district in het noord-westen van Sierra Leone. Na afloop van de burgeroorlog in 2002 volgde ABC Development de vluchtelingen die weer terug naar huis gingen in Sierra Leone. Sindsdien is haar werkgebied Kambia disctrict, in het noordwesten van Sierra Leone. ABC Development richt zich met haar werk op zo n mensen in het Kambia district. Activiteiten: Voedselzekerheid: Distributie van zaden, gereedschappen, plantmaterialen, technische assistentie en food-for-agriculture activiteiten Versterking van boerenorganisaties Inkomensgenererende activiteiten: microkrediet en vaktraining Vredes- en verzoeningsactiviteiten op familie- en gemeenschapsniveau Counseling voor families en gemeenschappen ABC Development is een partnerorganisatie van KiA en ICCO. Christian Brothers Directeur Augustine Williams Christian Brothers is partner van Cordaid/ Maatwerk IOM Freetown Sierra Leone Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 5th Floor Guma Building Lamina Sankoh St Freetown Sierra Leone Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 14

15 Telephone: Fax: Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 15

16 Bijlage D Kerken in Sierra Leone ACT Leden in Sierra Leone Christian Aid (CA) Council of Churches in Sierra Leone (CCSL) Evangelical Lutheran Church in Sierra Leone (ELCSL) Lutheran World Federation (LWF) Methodist Church Sierra Leone (MCSL) United Methodist Church (UMC) United Methodist Committee on Relief (UMCOR) United Methodist Committee on Relief (UMCOR) Room 1374 Phone Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 16

17 Bijlage E Gegegevens relevante organisaties In Nederland Cordaid/ Maatwerk bij terugkeer Contactpersoon: Janko van der Werf Goeman Borgesiuslaan ET Utrecht Tel: Fax: IOM Nederland Platform voor Duurzame terugkeer en reintegratie (in oprichting) Betrokken organisaties zijn: HealthNet TPO, Hersteld Vertrouwen in de Toekomst (HIT), Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Stichting Nidos, SAMAH, Stichting Mondiale Samenleving (SMS), Pharos, VluchtelingenWerk Nederland, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Cordaid/Maatwerk bij Terugkeer. Wegen naar Werk (werk)verslag Sierra Leone 17

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Heremakono Basisschool Project

Heremakono Basisschool Project Heremakono Basisschool Project (Regio Kabala, Koinadugu-district, Sierra Leone) Projectpartner: Het Zandvlietcollege, Den Haag Sierra Leone is een constitutionele republiek in West-Afrika. Dit land is

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Projectplan School. Korira, Guinea

Projectplan School. Korira, Guinea Projectplan School Korira, Guinea Bestuur Stichting SALEK April 2009 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Korira; Boké, Guinea-Conakry... 3 2. De school... 2.1 Hoe ziet de school er nu uit... 5 2.2 De school

Nadere informatie

Beknopte algemene informatie over Suriname

Beknopte algemene informatie over Suriname Beknopte algemene informatie over Suriname 17 maart 2016 Usha P. Adhin MEd. Hoofd Bureau Internationale Betrekkingen Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Locatie van Suriname - Ligt op de noordoostkust

Nadere informatie

Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014.

Als bestuur kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het jaar 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2014 van Stichting Help Sierra Leone. Graag willen wij u informeren over de voortgang van onze projecten. Sierra Leone heeft jarenlang

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Suriname in de kijker

Suriname in de kijker 44 2012 Suriname in de kijker Dit boekje brengt jullie naar een land, ver hier vandaan. Een vliegtuig doet er ongeveer 9 uur over om van Schiphol (in Nederland) naar de hoofdstad Paramaribo te vliegen.

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking Cordaid CIDIN Masterclass Radboud Universiteit 25 september 2015 Ontwikkelingssamenwerking Begrippen Motieven Kanalen Bronnen Definities Ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingshulp

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

: Trinidad en Tobago, Grenada, Sint Lucia. : Onafhankelijkheidsdag op 27 oktober.

: Trinidad en Tobago, Grenada, Sint Lucia. : Onafhankelijkheidsdag op 27 oktober. Oppervlakte : - alle eilanden bij elkaar: 389 km2 (bijna 2½x het eiland Texel). - hoofdeiland Sint Vincent: 344 km2. Hoofdstad : Kingstown. Aantal inwoners : 104.600. Aantal inwoners per km2 : 262. Grootste

Nadere informatie

Dibiyya Development Project p/a Verweylaan LR Roosendaal. ; Website:

Dibiyya Development Project p/a Verweylaan LR Roosendaal.  ; Website: Is een stichting, opgericht in 2005, die zich inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van de regio Dibiyya in het noorden van Sierra Leone. De stichting is opgericht door Suffian

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 1 Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 Matching Grant project van de RC Heerlen en de RC Accra Airport te Accra in Ghana Paul Franken Tekst: Paul Franken Tekst ontvangen zondag 15 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Presentatie Themadagen Granen. De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector

Presentatie Themadagen Granen. De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector Presentatie Themadagen Granen De (on)mogelijkheden van de Oekraïense akkerbouwsector Wie is Theeuwes Holding? 112 jaar oud familiebedrijf Handel, verwerking en productie van granen, oliehoudende zaden

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: ICCO & Kerk in Actie

Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp. Over ons. Historie in het gebied. Verslag: ICCO & Kerk in Actie Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Verslag: ICCO & Kerk in Actie Over ons ICCO & Kerk in Actie zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliantie. De ACT Alliantie heeft nationale

Nadere informatie

Onderzoeksmissie Eindhoven Rwanda mei 2016

Onderzoeksmissie Eindhoven Rwanda mei 2016 Onderzoeksmissie Eindhoven Rwanda mei 2016 Feiten en cijfers Oppervlakte: 26.000 km2 (NL: 36.000 km2) Inwoners: 12,5 miljoen inwoners (Kigali: 1 mio.) Gem. leeftijd: 18,8 jr (NL: 42,3); bev. groei: 2,56%

Nadere informatie

- Gerecycled blik uit Madagaskar - Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde.

- Gerecycled blik uit Madagaskar - Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde. Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde. De eerste inwoners kwamen zo n 2000 jaar geleden vanuit Indonesië en Maleisië. De meerderheid van de bevolking

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

: 8270 km2 (1/4e van Nederland).

: 8270 km2 (1/4e van Nederland). Oppervlakte : 8270 km2 (1/4e van Nederland). Hoofdstad : Suva. Aantal inwoners : 945.000. Aantal inwoners per km2 : 115. Grootste godsdienstige groepen: christenen (64,5%), hindoes (27,9%) en moslims (6,3%

Nadere informatie

Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties

Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties Wereldwijd overzicht ebolavirusinfecties Epidemiologisch weekoverzicht ebola per 19oktober 2014 Inleiding Dit document bevat een wereldwijd overzicht van de epidemiologische situatie van ebolavirusinfecties

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OPESE COMMISSIE Brussel, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET OPEES PARLEMENT, DE OPESE RAAD, DE RAAD EN DE OPESE INVESTERINGSBANK Mededeling over het nieuwe

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Kinderrechten in de toerisme sector. #Kinderrechtentop

Kinderrechten in de toerisme sector. #Kinderrechtentop Kinderrechten in de toerisme sector Sector wijde impact assessment van de toerisme sector in Myanmar Door Myanmar Centre for Responsible Business: Neutraal platform voor dialoog over MVO tussen bedrijven,

Nadere informatie

- Rieten manden uit Madagaskar - Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde.

- Rieten manden uit Madagaskar - Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde. - Rieten manden uit Madagaskar - Madagaskar wordt ook wel het rode eiland genoemd, een verwijzing naar de roodbruine aarde. - Rieten manden uit Madagaskar De eerste inwoners kwamen zo n 2000 jaar geleden

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld Hoofdstuk 3 Socio- economische verscheidenheid 1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld 1.1 De wereldblokken Noteer per reeks welk gemeenschappelijk thema je kan herkennen. REEKS 1 Thema:.. REEKS

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

Slaapzalen Project van de Wollaita Liqa School in Ethiopië

Slaapzalen Project van de Wollaita Liqa School in Ethiopië Slaapzalen Project van de Wollaita Liqa School in Ethiopië Een project van Wollaita Development Association (WoDA) in Sodo, zuid Ethiopië, en Stichting ISOB in Amsterdam, April 2017 Liqa School is een

Nadere informatie

Tanzania 2011. Handeni

Tanzania 2011. Handeni Tanzania 2011 Oppervlakte: 945.087 km2 (22,5x Nederland) Hoofdstad: Dodoma Aantal inwoners: 40,4 miljoen (2007) Officiële taal: Swahili en Engels Valuta: Tanzaniaanse shilling BBP per capita: US$ 316 (2005)

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

Sportief en solidair. Dwars door Oeganda

Sportief en solidair. Dwars door Oeganda DWARS DOOR OEGANDA Sportief en solidair Dwars door Oeganda 17-28 februari 2016 We doorkruisen in 7 etappes de parel van Afrika op de mountainbike We bezoeken de projecten van Broederlijk Delen waarvoor

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I Wereld Opgave 1 Ontwikkelingen in de mondiale autoproductie Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 1. 1p 1 Met welk begrip wordt de mondiale verandering

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie

Het komende uur. Bevolkingsparticipatie. Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje. De achtergrond van bevolkingsparticipatie Zuid-Amerika als nieuwe examenregio: een voorproefje Gery Nijenhuis International Development Studies, SG&PL/UU KNAG-Onderwijsdag Vrijdag 7 november 2014 Het komende uur Zuid-Amerika als nieuwe examenregio;

Nadere informatie

Family Development. Albanië. Project nummer 524

Family Development. Albanië. Project nummer 524 Family Development Albanië Project nummer 524 De Partner De uitvoerende partner voor dit project is Tabitha Foundation. Deze Albanese NGO werd in 2003 opgericht en werkt al sinds de oprichting samen met

Nadere informatie

Algemeen Ambtsbericht Sierra Leone. Mei 2011

Algemeen Ambtsbericht Sierra Leone. Mei 2011 Mei 2011 Colofon Plaats Opgesteld door Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling Asiel, Hervestiging en Terugkeer Inhoudsopgave Colofon... 2 Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Landeninformatie...

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen?

Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? Water crisis - kunnen ingenieurs nog iets bijbrengen? James.Leten@siwi.org Wereldwijds Opportuniteiten Regionaal - Stroomgebied Lokaal: checklist 2000 2015 millennium ontwikkelingsdoelstellingen 2000 2015

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes,

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, 11.11.11 1 805 miljoen mensen 1 op 9 hebben honger En toch is er voedsel genoeg 2 Er gaat zelfs massaal veel

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Mevrouw A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Buitenlandse zaken Bezuidenhoutseweg 67 DEN HAAG

Mevrouw A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Buitenlandse zaken Bezuidenhoutseweg 67 DEN HAAG Mevrouw A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Buitenlandse zaken Bezuidenhoutseweg 67 DEN HAAG Ons kenmerk: Betreft: NiZA/2003/0826/ph/jh Angola Amsterdam,

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd!

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Actualiteit en urgentie Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, neemt nog steeds niet af. De situaties waaronder vluchtelingen en ontheemden

Nadere informatie

India 2011. Vijayadka

India 2011. Vijayadka India 2011 Oppervlakte: 3.287.263 km2 (80x Nederland) Hoofdstad: New Delhi Aantal inwoners: 1,1 miljard (2007) Officiële taal: Hindi, Engels en 14 andere officiële talen Valuta: Rupee (Rs) BBP per capita:

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Liberia. Een project van Noa

Liberia. Een project van Noa Liberia Een project van Noa Naam: Liberia Hoofdstad: Monrovia Werelddeel: Afrika De buurlanden zijn Guinea, Sierra Leone en Ivoorkust. Het grenst aan de Noord - Atlantische Ocean en de Atlantische Oceaan

Nadere informatie

Nederlands buiten Europa

Nederlands buiten Europa Nederlands buiten Europa Gastcollege 25.04.2013 Janneke Diepeveen j.diepeveen@fu-berlin.de Projectinformatie Gemeenschappelijk project: Examples and new models for learning and teaching pluricentric languages

Nadere informatie

Teaser. Pieter Vermeer Exit ready E: pc.vermeer@exitready.nl T: + 31(0)85 0600 320 M: + 31(0)6 1011 8222 Teaser Milan InnoVincY Pagina 1

Teaser. Pieter Vermeer Exit ready E: pc.vermeer@exitready.nl T: + 31(0)85 0600 320 M: + 31(0)6 1011 8222 Teaser Milan InnoVincY Pagina 1 Teaser T: + 31(0)85 0600 320 M: + 31(0)6 1011 8222 Teaser Milan InnoVincY Pagina 1 Missie Transformeren van landbouw waardeketens en verhogen van de productie van gewassen door het verstrekken van betaalbare

Nadere informatie

Ontwikkelingsstage Ghana

Ontwikkelingsstage Ghana Ontwikkelingsstage Ghana 1. Informatie over Ghana en de Stichting Comfort Ghana Ghana Ghana, door de lokale bevolking liefkozend Wagadou genoemd, is een land aan de westkust van Afrika. Geografisch gezien

Nadere informatie

De Industriële Revolutie. Veranderingen in de landbouw

De Industriële Revolutie. Veranderingen in de landbouw De Industriële Revolutie Veranderingen in de landbouw Hoe het eerst ging In de middeleeuwen was 90 procent van de bevolking boer Dit was geen keuze, maar noodzaak De opbrengt van de grond lag laag! Ondanks

Nadere informatie

De Anatomie van het PI

De Anatomie van het PI De Anatomie van het PI Resultaat van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Presentatie Sara Kinsbergen op 20 januari 2010 bij Partin. De anatomie

Nadere informatie

Vluchtelingen in getallen

Vluchtelingen in getallen Vluchtelingen in getallen 2002-2003 Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Krijgt Nederland echt veel meer asielzoekers dan andere Europese landen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Veel gestelde vragen,

Nadere informatie

Argentinië. Inleiding. Geografie

Argentinië. Inleiding. Geografie Argentinië Inleiding Argentinië is vooral bekend om de Tango, dat is een wereldberoemde dans, op speciale muziek. En natuurlijk is Argentinië óók bekend om Máxima. De tango is in de 19e eeuw ontstaan in

Nadere informatie

Van medicijnman tot evidence based practice

Van medicijnman tot evidence based practice Van medicijnman tot evidence based practice Een reis door de ambulante GGZ van Sierra Leone Antoinet Kabbedijk Verpleegkundig Specialist GGZ Kings Sierra Leone Partnership Sierra Leone Ruim 6 miljoen

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Investeer in een participatieve landbouwontwikkeling

Investeer in een participatieve landbouwontwikkeling Investeer in een participatieve landbouwontwikkeling Landbouwinitiatieven voor en door de lokale bevolking in de Evenaars-provincie en Bandundu in D.R. Congo. De bevolking op het Congolese platteland is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7 JAAR VERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie en visie 6 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7 2. Passende ondersteuning bij terugkeer 8 2.1 Inleiding 9 2.2 Aantal cliënten 10 3. Selectie en ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555

Resultaten van onze hulpverlening met geld van Giro555 Eindrapportage Giro555-Actie Stop de ebola-ramp Verslag: World Vision Over ons World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. World Vision wil dat kinderen opgroeien

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij het Europees burgerinitiatief: water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!

Achtergrondinformatie bij het Europees burgerinitiatief: water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Geschiedenis De Europese Federatie van ambtenarenvakbonden (EPSU) besloot tijdens haar congres in 2009 het initiatief te nemen om één miljoen handtekeningen te verzamelen voor water als mensenrecht. Dit

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA De missie vindt plaats tussen 19 tot en met 26 oktober. Na de succesvolle missie van vorig jaar is besloten

Nadere informatie

Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden Aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden groeit en biedt marktkansen voor Nederlandse cleantechbedrijven.

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

JOB PLACEMENT. Extra ondersteuning bij het zoeken naar werk en opleidingen in Armenië, Georgië, Kazakhstan en Russische Federatie (Tsjetsjenië)

JOB PLACEMENT. Extra ondersteuning bij het zoeken naar werk en opleidingen in Armenië, Georgië, Kazakhstan en Russische Federatie (Tsjetsjenië) JOB PLACEMENT Extra ondersteuning bij het zoeken naar werk en opleidingen in Armenië, Georgië, Kazakhstan en Russische Federatie (Tsjetsjenië) Overzicht activiteiten 1 June 2016 Doelstellingen project

Nadere informatie

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Betere sanitaire voorzieningen en drinkbaar water in 15 dorpen in en rond Businga op het Congolese platteland. Het tekort aan zuiver water is schrijnend

Nadere informatie

Naam: INDIA EN ARMOEDE

Naam: INDIA EN ARMOEDE Naam: INDIA EN ARMOEDE In India is het verschil tussen arme en rijke mensen erg groot. Een klein deel van de Indiërs is heel rijk. Maar de meeste mensen zijn er erg arm. Ze werken hard voor weinig geld

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Hoofdstuk 27 Landenrisico

Hoofdstuk 27 Landenrisico Hoofdstuk 7 Landenrisico Open vragen 7. Het IMF verdeelt de wereldeconomie in industrielanden, opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden. Binnen de opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Jamaica 2011. Dalmally

Jamaica 2011. Dalmally Jamaica 2011 Oppervlakte: 10.991 km2 (0,3 x Nederland) Hoofdstad: Kingston Aantal inwoners: 2,8 miljoen (2008) Officiële taal: Engels (officiële taal), Patois Valuta: Jamaicaanse dollar (J$) BBP per capita:

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING

CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING CORDAID INVESTMENT MANAGEMENT VAN MICROKREDIET NAAR INCLUSIEVE FINANCIERING CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. RESI JANSSEN 23 SEPTEMBER 2016 CORDAID Cordaid investment management Investeringen sinds 1998,

Nadere informatie

Werkstuk wizard Hulpvragen

Werkstuk wizard Hulpvragen Hulpvragen Hulpvragen dieren Waarnemen Hoe ziet het dier eruit? Hoe beweegt het dier? Welke geluiden maakt het dier? Hoe voelt het dier aan? Hoe reageert het dier op je? Hoe neemt het dier waar? Leven

Nadere informatie

Winnaars en verliezers

Winnaars en verliezers Winnaars en verliezers Regionaal economische concurrentie in Nederland en Vlaanderen Mark Thissen & Frank van Oort Project: Napoleon, platform 31 & PBL RSA Nederland Voorjaarsdag 2014: Mobiliteit en Infrastructuur

Nadere informatie