MISSION ZERO de kracht van visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MISSION ZERO de kracht van visie"

Transcriptie

1 THE ENDLESS POSSIBILITIES OF A SUSTAINABLE BUSINESS MISSION ZERO de kracht van een uitdagende visie De serie Eindeloze Mogelijkheden Version 11 May 2010 Ramon Arratia

2 02 Mission Zero In mijn gedachten zie ik een berg voor me, die erop wacht beklommen te worden een berg, die hoger is dan de Everest en oneindig veel moeilijker te overwinnen. De naam van die berg is duurzaamheid. Wij zijn nog maar net met de klim begonnen, maar we weten de weg naar de top. Toen de algemeen directeur van Interface, Ray Anderson, het personeel in 1994 toesprak, verwachtten ze dat hij het zou hebben over flexibiliteit, wettelijke vereisten en wat het bedrijf zou moeten doen aan risicomanagement. In plaats daarvan deed hij hen versteld staan door zijn visie uiteen te zetten: eraan werken dat Interface de eerste naam in industriële ecologie zou worden. Naarmate deze gedachte rijpte, groeide de visie uit tot Mission Zero alle negatieve invloeden die Interface op het milieu heeft, moeten in 2020 zijn geëlimineerd. Destijds dachten veel mensen binnen en buiten het bedrijf dat dit idee idioot was, zo niet onmogelijk. Maar nu, 15 jaar verder, is het bedrijf een erkende pionier en leider als het gaat om duurzaamheid. Hoe overtuigde Ray Anderson zijn mensen ervan dat het een goed idee was om duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie te maken? Hoe inspireerde hij medewerkers om met innovatieve oplossingen te komen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid? Hoe heeft Interface de kracht en het commitment behouden om deze visie te realiseren?

3 Mission Zero 03 DE uitdaging Hoe gaat een bedrijf met overtuiging een uitdagende, nieuwe missie aan? Niet alle bedrijfsvisies zullen even extreem zijn als Mission Zero van Interface (zie kader), maar we noemen hier slechts enkele uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen als ze een nieuwe duurzaamheidsstrategie introduceren: Hoe past duurzame ontwikkeling bij de kernmissie van een bedrijf? Wat moet centraal staan bij de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf? Hoe kan het bedrijf ervoor zorgen dat zijn duurzaamheidsdoelstellingen uitdagend genoeg zijn om tot werkelijke veranderingen te leiden en desondanks haalbaar zijn? Hoe moet de strategie bij de medewerkers worden geïntroduceerd? Hoe kan een bedrijf ervoor zorgen dat medewerkers de strategie steunen en realiseren? Hoe overtuigt het bedrijf zijn klanten ervan dat duurzaamheid een voordeel is? Hoe kunnen leidinggevenden de business case voor duurzaamheid maken en de raad van bestuur ervan overtuigen dat dit een van de hoofddoelstellingen van het bedrijf zou moeten zijn?

4 04 Mission Zero De conventionele benadering Veel duurzaamheidsstrategieën: zijn niet relevant voor de kernactiviteiten van het bedrijf; worden niet opgenomen in een business case; zijn gericht op kortetermijnvoordelen en kijken niet naar het grotere geheel; worden niet op een consistente wijze gecommuniceerd of uitgevoerd; dwingen medewerkers een keuze te maken tussen duurzaamheid en bredere bedrijfsdoelen, zonder hun de gelegenheid te geven zich op allebei te richten. Een duurzaamheidsstrategie, hoe goedbedoeld die ook is, heeft weinig kans van slagen als deze niet goed doordacht is en gekoppeld is aan de kernactiviteit van het bedrijf. Sommige van deze voorbeelden komen u wellicht bekend voor. Duurzaamheidsstrategieën mislukken vaak omdat ze: niet consequent worden toegepast op alle bedrijfsactiviteiten. De duurzaamheidsstrategie wordt bijvoorbeeld uitgedragen door de algemeen directeur, maar de pr-afdeling lobbyt tegen een essentieel onderdeel van de strategie. gericht zijn op efficiencyverbeteringen en niet op transformatie door innovaties die om ingrijpende veranderingen vragen. niet uitdagend genoeg zijn. Zij zijn bijvoorbeeld gebaseerd op kortetermijndoelen die gemakkelijk met de bestaande technologie kunnen worden gerealiseerd. niet gericht zijn op de belangrijkste milieubelasting in de levenscyclus van het product. Ze richten zich bijvoorbeeld op het terugdringen van de emissies door fabrieken, terwijl het grootste gedeelte van de CO 2 - voetafdruk wordt veroorzaakt door het gebruik van het product nadat het de fabriek heeft verlaten. geen rekening houden met bedrijfsgroei bij het bepalen van de totale reductietargets (ze richten zich op genormaliseerde, niet absolute reducties). Ze streven er bijvoorbeeld naar om de emissies met 10% per geproduceerde unit terug te dringen, terwijl tegelijkertijd de totale emissies door bedrijfsgroei zijn verdubbeld. in de loop der tijd niet consequent worden ondersteund. De ene algemeen directeur zet zich bijvoorbeeld in voor duurzaamheid, de volgende doet er niets aan. niet duidelijk aan de medewerkers worden gecommuniceerd, waardoor deze niet bij het realiseren van de strategie worden betrokken. overdreven bij de klant worden aangeprezen, waardoor die gaat twijfelen of het bedrijf werkelijk wel zo groen en duurzaam werkt. niet gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten. Ze zijn bijvoorbeeld meer gericht op liefdadigheid dan op de impact die de activiteiten van een bedrijf op een lokale gemeenschap hebben.

5 Mission Zero 05 De ervaring van interface In 1994 kwam Ray Anderson, de oprichter en later algemeen directeur van Interface, met een krachtige visie die onze medewerkers uitdaagde en inspireerde om fantastische resultaten te bereiken. Zijn advies luidt: Richt je op een visie die zo hoog gegrepen is dat hij je de adem beneemt. Dat is hoe je de creativiteit van een organisatie de vrije loop laat. Dat is precies wat hij deed met Mission Zero, zijn visie voor Interface. Tijdens de implementatie van Mission Zero hebben we een aantal sterke punten ontdekt waarvan wij denken dat ze hebben bijgedragen aan de stevige positie die Mission Zero in ons bedrijf heeft verworven.

6 Kies voor duurzaamheid en groei Duurzaamheid is meer dan een milieufilosofie. Het is een platform om groei te stimuleren, waarde te creëren en de concurrentie voor te blijven. Door te kiezen voor duurzaamheid ontstaan er stimulerende mogelijkheden voor uw organisatie. U krijgt nieuwe inzichten in hoe u processen kunt stroomlijnen om de efficiency te vergroten. U leert hoe u productiemethodes kunt veranderen zodat ze het meest rendabel zijn en u krijgt inzicht in medewerkerstrategieën die voortbouwen op wat het beste is voor uw bedrijfsprocessen, cultuur en missie. Kortom, duurzaamheid maakt uitstekende organisaties nog beter.

7 Mission Zero 07 Zes dingen die wij hebben geleerd over DE KRACHT VAN MISSION ZERO : 1. Stel een buitensporig ambitieus doel om tot werkelijke veranderingen te komen De enorme omvang van de duurzaamheidsvisie van Interface is zijn unieke kracht. Toen de visie in 1994 bekendgemaakt werd, was hij zo extreem dat mensen hem omarmden en het idee fantastisch vonden omdat de datum waarop het doel zou moeten worden bereikt 25 jaar verder lag. De visie van Interface om het milieu met 0% te belasten is extreem hoog gegrepen en sommige mensen zeggen dat het naïef was om te denken dat dit haalbaar zou zijn. Maar juist omdat de visie zo uitdagend is, heeft deze tot fundamentele veranderingen geleid in de manier waarop mensen bij Interface werken wat je ook doet, je kunt het altijd beter doen en net weer wat dichter bij het doel komen. Medewerkers streven er voortdurend naar om innovatieve processen te bedenken die bijdragen aan de langetermijnvisie, in plaats van kleine aanpassingen aan bestaande processen door te voeren om minder veeleisende doelen te halen. Bij Interface hanteren we deze uitdrukking: er moet een betere manier zijn. Deze is van toepassing op alles: van een nieuw productieproces tot een nieuw product tot het contact opnemen met een klant. In plaats van een beperkt doel te stellen dat alleen al kan worden gehaald door bestaande technologieën te verfijnen of bestaande processen efficiënter te maken, vraagt Mission Zero om werkelijke innovatie. Als we ons doel niet kunnen bereiken met de technologie die we tot onze beschikking hebben, worden we voortdurend uitgedaagd om nieuwe manieren te bedenken om dingen te doen. Deze uitdaging heeft ons baanbrekende innovaties opgeleverd, zoals: een lijmvrije manier om tapijt te leggen, waarmee het milieu 90% minder wordt belast; een nieuw producttype, FlatWorks, waar 50% minder garen voor nodig is; een proces waarbij nylongaren wordt gerecycled (ook al beweerden de uitvinders van nylon dat nylon onmogelijk kon worden gerecycled).

8 08 Mission Zero 2. Een algemeen directeur die zich met geloofwaardigheid en passie inzet voor duurzaamheid Zichtbaar leiderschap en commitment vanuit de hoogste echelons van het bedrijf zijn van cruciaal belang geweest bij het aantonen dat Interface duurzaamheid serieus neemt. Veel algemeen directeuren proberen leiding te geven aan een werkelijke verandering richting duurzaamheid, maar niet iedereen heeft de legitimiteit of geloofwaardigheid om dat met succes te doen. Legitimiteit en geloofwaardigheid kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Ray was bijvoorbeeld de oprichter van het bedrijf en ook grootaandeelhouder. Mensen hadden vertrouwen in hem, niet alleen omdat hij een gevestigd belang had het beste te willen voor het bedrijf, maar ook omdat Interface zijn kindje was. Bovendien ging Ray voor de lange termijn, terwijl veel algemeen directeuren bij publieke vennootschappen deze rol slechts voor drie tot vier jaar vervullen. Dat maakt het voor hen minder geloofwaardig om op overtuigende wijze doelen te stellen voor 25 jaar later, zoals Ray dat deed. Ray combineert deze geloofwaardigheid met een oprechte passie voor duurzaamheid. Ray heeft medewerkers voortdurend en bij iedere gelegenheid bij dit onderwerp betrokken, niet alleen tijdens activiteiten die gericht waren op duurzaamheid, maar ook tijdens reguliere medewerkers- en verkoopbijeenkomsten. Hij is er oprecht van overtuigd dat hij mensen via een persoonlijke aanpak moet overtuigen. 3. Ga niet om het grootste probleem heen De duurzaamheidsstrategie van Interface won aan geloofwaardigheid omdat deze is gericht op onze belangrijkste kwesties, zelfs op de grootste uitdagingen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Mission Zero is onderverdeeld in zeven hoofdsectoren (of fronten ), die allemaal inspelen op een belangrijke duurzaamheidsuitdaging (zie kader). In plaats van probleemsectoren te negeren, is onze strategie erop gericht oplossingen te vinden voor enkele van onze grootste duurzaamheidsuitdagingen, zoals: Onze twee belangrijkste grondstoffen (garen en bitumen) waren beide derivaten van olie, wat hun CO2- voetafdruk te groot maakte; we hebben gezegd dat we de navelstreng met de olie zouden doorknippen. Onze klanten lieten oud tapijt afvoeren naar het stort, een proces waar Interface weinig invloed op had; wij hebben gezegd dat we de cirkel zouden sluiten, belanghebbenden het belang van duurzaamheid zouden laten inzien en de handel zouden hervormen. Dat zijn geen eenvoudige taken, maar we hebben al grote vooruitgang geboekt (zie het kader Mission Zero) door kernelementen van ons bedrijf te veranderen: in onze producten, onze diensten en onze productie- en distributieprocessen. Wij geloven dat onze uitdagende doelstellingen ons hebben gestimuleerd tot het vinden van oplossingen. Onze producten bevatten potentieel schadelijke chemische stoffen waarvoor er op dat moment geen alternatieven waren; wij hebben gezegd dat we alleen niet-milieubelastende emissies zouden uitstoten (geen giftige emissies door onze producten of fabrieken).

9 Mission Zero Laat de business case voor zich spreken, van meet af aan Om de strategie van Interface te laten slagen, zorgden we ervoor dat onze mensen duidelijk konden zien dat het bedrijf baat zou hebben bij duurzaamheid en dat het niet tot extra kosten zou leiden. Bij Interface waren de resultaten van ons commitment al heel snel zichtbaar. Op weg naar Mission Zero gingen de kosten omlaag, niet omhoog. Hiermee verdween een mythe naar het rijk der fabelen en werd duidelijk dat het niet een kwestie is van kiezen tussen milieu en financiën. Het droeg er ook aan bij dat medewerkers die in eerste instantie hun twijfels hadden of duurzaamheid van waarde zou kunnen zijn voor het bedrijf, nu overtuigd begonnen te raken. De business case van meet af aan voor zich laten spreken is essentieel om de duurzaamheidsstrategie geloofwaardigheid te geven bij potentiële cynici. Een scala aan initiatieven in alle gelederen van het bedrijf draagt bij aan het verminderen van afval en aan een lager energieverbruik, terwijl tegelijkertijd kosten worden bespaard. Zo heeft ons mondiale programma QUEST, dat medewerkers stimuleert om afval in het hele bedrijf te herkennen en terug te dringen, sinds 1995 wereldwijd al tot een besparing van meer dan $405 miljoen geleid. En in Europa heeft de overstap op transportmethodes waarbij minder CO 2 vrijkomt naar schatting al tot een besparing van per jaar op onze leveringskosten geleid. Waar QUEST is gericht op geleidelijke verbetering (door bijvoorbeeld Six Sigma-afvalbeheerprogramma s te gebruiken en te focussen op lean manufacturing), is ons Ecosense-programma gericht op snelle, grote, ingrijpende veranderingen. Ecosense biedt verschillende fabrieken de mogelijkheid om te benchmarken, doelen te stellen en de voortgang bij te houden en te rapporteren. Sinds zijn ontstaan is het programma voortdurend verder ontwikkeld met nieuwe kansen en nieuwe kengetallen, doordat we hebben geleerd wat er werkelijk voor nodig is om een duurzaam bedrijf te worden en doordat we beter zijn geworden in het meten van onze voortgang. Maar de business case draait niet alleen om kostenbesparingen. Toen we onze reis medio jaren negentig van de vorige eeuw startten, was duurzaamheid een relatief onbekend begrip. Sindsdien is de markt veranderd. Duurzaamheid en klimaatverandering zijn actuele onderwerpen. Veel bedrijven of organisaties willen laten zien dat ze bezig zijn hun milieubelasting terug te dringen. Onze klanten willen steeds vaker duurzame producten kopen, bijvoorbeeld met veel gerecyclede grondstoffen en een kleine CO 2 -voetafdruk. Ze willen dat hun gebouwen voldoen aan duurzaamheidsnormen zoals LEED of BREEAM en ze roepen daarbij onze hulp in. Voor enkele van onze belangrijkste klanten is duurzaamheid criterium nummer één. Om de enige tapijtleverancier voor overheidsgebouwen in een bepaald land te worden, werd bijvoorbeeld 60% van de punten toegekend op basis van duurzaamheidscriteria. 5. Zorg dat Mission Zero gaat leven, via een persoonlijke aanpak Bij Interface zorgen we voor doelgerichte communicatie en benadrukken we verschillende aspecten van de uitdaging die Mission Zero vormt, om ervoor te zorgen dat iedere medewerker weet hoe hij in zijn specifieke functie kan bijdragen aan duurzaamheid. Wij gaan met medewerkers graag de dialoog over duurzaamheidskwesties aan, in plaats van te leunen op top-downcommunicatie, en stimuleren hen om met ideeën te komen. Zo motiveren we onze mensen om creatief te zijn en met oplossingen te komen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ze worden beloond voor hun moeite. Het integreren van de duurzaamheidsstrategie in alle echelons van het bedrijf is het onderwerp van een ander artikel uit deze serie. 6. Gebruik duurzaamheid als een innovatiebron Nieuwe technologieën en designs die het bedrijf helpen bij de uitbreiding naar nieuwe terreinen en productcategorieën en die het bedrijf in bestaande gebieden en categorieën een voorsprong op de concurrent geven tonen de waarde van duurzaamheid als innovatiebron aan. Door duurzaamheid centraal te stellen bij alles wat we doen, zijn we dankzij onze visie aan enkele baanbrekende innovaties gekomen. Duurzame innovatie is het onderwerp van een ander artikel uit deze serie.

10 10 Mission Zero ONZE TOPTIPS Stel ambitieuze doelen die mensen inspireren. Heb de moed om lastige uitdagingen aan te gaan, vertel niet alleen maar de succesverhalen. Koppel de duurzaamheidsstrategie aan de business case. Besef dat voor een echt duurzame transformatie kernproducten en -processen volledig anders moeten worden vormgegeven. Creëer een cultuur die uitgaat van het principe er is een betere manier. Zorg dat de bedrijfsleiding het goede voorbeeld geeft, met zichtbaar, langdurig commitment van senior leidinggevenden. Zorg dat medewerkers geïnformeerd, betrokken en gemotiveerd zijn om de strategie in de praktijk te brengen. Gebruik de ambitieuze duurzaamheidsstrategie om niet alleen door pr maar ook door innovatie een voorsprong te krijgen op de concurrentie.

11 Mission Zero 11 INTERFACE & MISSION ZERO Interface is een wereldwijde leider in de productie van modulaire commerciële vloeren en produceert het grootste en meest afwisselende assortiment tapijttegels in de branche. De algemeen directeur van Interface, Ray Anderson, bereidde in 1994 de weg voor duurzaamheid in het bedrijfsleven door te erkennen dat de manier waarop de branche werkt, fundamenteel niet-duurzaam is en moest veranderen. De branche moest een einde maken aan zijn vernietigende invloed op de natuurlijke Encourage en a sociale dialogue omgeving with employees en zijn on sustainability best doen om deze te herstellen. issues and be open to their ideas. Ray s visie zorgde vanaf die dag voor een omwenteling Use their in creativity de bedrijfsstrategie to come up with van solutions Interface. to Die strategie veranderde later in Mission Zero: ons sustainability doel is om challenges. in het jaar 2020 het milieu op geen enkele manier meer te belasten. We zijn sinds die tijd al een heel eind gekomen, Be clear about company goals and what needs maar er is nog een lange weg te gaan. to be done to achieve them. We vergelijken de uitdaging van het bereiken van Mission Zero met het beklimmen van Target communications so sustainability resonates een berg die hoger is dan Mount Everest. Met dit in gedachten hebben we onze koers with each employee in their particular role. uitgestippeld om Mount Sustainability op zeven ambitieuze fronten te beklimmen. We have found the most effective way to embed sustainability is one mind at a time. De zeven fronten: onze doelstellingen en voortgang 1. Afval elimineren Alle vormen van afval in alle bedrijfsonderdelen elimineren. Sinds 1996 is de hoeveelheid afval die naar het stort gaat met 67% gedaald. 2. Niet-milieubelastende emissies Het elimineren van giftige stoffen uit producten, voertuigen en emissies. Sinds 1996 hebben we onze totale emissie van broeikasgassen met 34% teruggedrongen. 3. Duurzame energie Het reduceren van onze energiebehoefte, terwijl we nietduurzame energiebronnen vervangen door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en stortgas. In Europa draaien alle fabrieken op 100% duurzame elektriciteit en 28% van onze mondiale energie is afkomstig van duurzame energiebronnen. 4. De cirkel rondmaken Processen en producten herstructureren zodat alle middelen die gebruikt worden, teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden, waarmee de technische of natuurlijk cirkel wordt gesloten. 24% van alle grondstoffen wordt gerecycled of is op biologische basis. 5. Transport met efficiënt gebruik van de middelen Het efficiënt vervoeren van mensen en producten om afval en emissies te beperken. 99,7% van de producten die in Europa worden verkocht, is in Europa gemaakt. 6. Zorgen voor betrokken belanghebbenden Een gemeenschap binnen en rond Interface creëren die de werking van natuurlijke systemen en onze impact daarop begrijpt. 7. De handel hervormen De handel hervormen zodat de focus komt te liggen op het leveren van service en waarde in plaats van op materiaal.

12 12 Mission Zero THE ENDLESS POSSIBILITIES OF A SUSTAINABLE BUSINESS ERVAAR HET ZELF Zakelijke klanten, duurzaamheidsprofessionals en academische instellingen bezoeken onze fabrieken jaarlijks om de duurzaamheidscultuur van Interface zelf te ervaren. Door direct met onze mensen te praten en onze visie in actie te zien, ziet u hoe diep Mission Zero in het bedrijf is geïntegreerd. Dat is de reden waarom we InterfaceRAISE hebben opgericht, een adviesdienst die organisaties helpt om duurzaamheid te verweven in alles wat ze doen; zo versnellen ze hun leerproces, terwijl ze hun waarde optimaliseren en hun missie realiseren. In onze fabrieken geven wij tweedaagse interne trainingsworkshops voor leidinggevenden, getiteld Culturele Onderdompelingsprogramma s. We werken ook samen met universiteiten en economische hogescholen zodat hun studenten kunnen deelnemen aan externe presentaties of een interne training. Met meer dan 15 jaar ervaring in het toepassen van duurzaamheid in concurrerende markten, biedt onze internationale peer-topeer adviesdienst een krachtige reeks instrumenten, inzichten en deskundigen om praktische hulp te geven bij iedere etappe van de duurzaamheidsreis. Het is een nieuwe manier voor een organisatie om te plannen, te managen en uit te blinken; de ambities te vergroten, terwijl de behoeften van de samenleving en de omgeving worden gerespecteerd. Met InterfaceRAISE zijn de mogelijkheden eindeloos en de voordelen concreet.

13 WIJ KENNEN HET TERREIN Bij het betreden van onbekend terrein is het goed een ervaren gids te hebben. Met meer dan 15 jaar ervaring in het in praktijk brengen van duurzaamheidstheorie weten we waar we het over hebben en hebben we onze strepen wel verdiend als het om duurzaamheid gaat. De duurzaamheidsreis kent geen eind en onze experts van wereldklasse kunnen u helpen het juiste pad voor uw organisatie te vinden. Samen kunnen we veelvoorkomende valkuilen omzeilen, een slimme koers uitzetten om uw resultaten te verbeteren en uw organisatie exact daar te krijgen waar u die wilt hebben.

Duurzame innovatie: denk groot, sta open voor ideeën en omarm succesvolle mislukkingen

Duurzame innovatie: denk groot, sta open voor ideeën en omarm succesvolle mislukkingen Interface RAISE DE EINDELOZE MOGELIJKHEDEN VAN EEN DUURZAME ONDERNEMING www.interfaceraise.com Duurzame innovatie: denk groot, sta open voor ideeën en omarm succesvolle mislukkingen Versie 30 September

Nadere informatie

Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering: via een persoonlijke aanpak

Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering: via een persoonlijke aanpak Interface RAISE THE ENDLESS POSSIBILITIES OF A SUSTAINABLE BUSINESS www.interfaceraise.com Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering: via een persoonlijke aanpak De serie Eindeloze Mogelijkheden Version

Nadere informatie

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor -

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor - Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij - met de natuur als mentor - KIVI 23 september 2014 Inclusief en circulair innoveren en co-creëren door te inspireren Geanne van Arkel Sustainable

Nadere informatie

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Introductie van het bedrijf Uitvinder van de Heuga tapijttegel Omzet $ 1 miljard 3500 medewerkers

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oorsprong. Maatschappij. Verbinden The WE-conomy 13. Het begint met een boom 4. Toekomstige generaties 14 Pioniers in technologie 5

Inhoudsopgave. Oorsprong. Maatschappij. Verbinden The WE-conomy 13. Het begint met een boom 4. Toekomstige generaties 14 Pioniers in technologie 5 Wij Inhoudsopgave Oorsprong Maatschappij Het begint met een boom 4 Toekomstige generaties 14 Pioniers in technologie 5 Pioniers wereldwijd 6 Onze bijdrage 12 Verbinden The WE-conomy 13 Nerven 10 Netwerken

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Fotosfera. www.interface.com. Europe, Middle East, Africa, India

Fotosfera. www.interface.com. Europe, Middle East, Africa, India Europe, Middle East, Africa, India AE +971 4 399 6934 A +41 44.913.68.00 BA +387 33 522 534 BE +32 2 475 27 27 BG +359 2 808 303 BY +375 17 226 75 14 CH +41 44/9136800 CS +381 11 212 95 79 CZ +42 0 233

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie?

Wat als... ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? NL ... er een nieuwe toekomst zou zijn voor groene energie? De zon, als onuitputtelijke bron van energie, is van cruciaal belang voor mens en natuur: ze beslist over het leven op onze planeet. BISOL gebruikt

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Service voor CO 2. - neutraal tegeltapijt

Service voor CO 2. - neutraal tegeltapijt Service voor CO 2 neutraal tegeltapijt CO 2 compenseren Voor de sceptici onder ons als het gaat om CO 2 compensatie heb ik maar één vraag: als u alles al hebt gedaan wat binnen uw macht ligt om uw eigen

Nadere informatie

Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden

Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden Artikel Chemie Magazine VNCI BASF reductie lachgas emissies Cursief rode tekst maakt geen deel uit van het artikel Max 1200 woorden Titel: Subtitel: Een win-win situatie Vlaamse Kyoto-doelstelling komt

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Een gids over onderhandelen

Een gids over onderhandelen Een gids over onderhandelen Een gids over ONDERHANDELEN Onderhandelen doen we voortdurend en niet alleen in zakelijke situaties. Vaak worden onderhandelingen beschouwd als een compromis om een probleem

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Adding Sustainable Value

Adding Sustainable Value Adding Sustainable Value Uw organisatie klaar voor de toekomst! Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf Een praktisch opleidingsprogramma dat bedrijven helpt om een duurzaamheidplan

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder D. Participatie Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/6 Inhoudsopgave Invalshoek D. Participatie... 3 Emissie-inventaris

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Material Value Circle

Material Value Circle Material Value Circle Meerwaarde in de circulaire waarde keten Lonneke de Graaff Materials 2014 l.graaff@dpivalucentre.nl Inhoud DPI Value Centre Wat is de Value Circle? Waarom kijken naar de Value Circle?

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra

Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra Uw medewerkers betrokken, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar. Synergy is een programma van Invitra 2 Vooruitgang door verbinding Wilt u betrokken en gemotiveerde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn?

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Hoog tijd dat we het milieu verlichten.

Hoog tijd dat we het milieu verlichten. Hoog tijd dat we het milieu verlichten. 2 Inleiding Er is maar één origineel AURA THE ORIGINAL LONG LIFE LIGHT 3 We laten het licht over uw toekomst schijnen. Zodra het op het milieu en het optimale gebruik

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING.

UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. DE SWITCH NAAR ADVIESKANTOOR UW VERDIENMODEL ANDERS AANKLEDEN, EEN CREATIEVE VERKENNING. MARCEL STOLK CREATIVITY EXPERT MAST mast@ision.nl - 0655344593 DOEL VAN DE WORKSHOP De weg naar ideeën, wensen,

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven

Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Slim verduurzamen gemeente gebouwen Eindhoven Duurzaamheid loont! De vraag naar duurzaamheid in de bouwwereld én in het eigen huis is voor uw opdrachtgevers van steeds grotere betekenis. Met duurzame producten

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ER MOET EEN BETERE MANIER ZIJN

ER MOET EEN BETERE MANIER ZIJN ER MOET EEN BETERE MANIER ZIJN EEN TRADITIE VAN INNOVATIE Het verhaal van Interface begint in 1973, wanneer oprichter Ray Anderson ziet dat de kantooromgeving ingrijpend aan het veranderen is en behoefte

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch Datum: 31-08- Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 3.D. Actieve deelname initiatieven (2016.001)website.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Actieve deelname initiatief...

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Tegeltapijt terugnameprogramma

Tegeltapijt terugnameprogramma 1 Tegeltapijt terugnameprogramma De volledige levenscyclus Interface startte in 1994 met het duurzaamheidsbeleid onder de naam Mission Zero, met als doel onze impact op het milieu uiterlijk in 2020 te

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX

ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX ENGAGING OUR PEOPLE ANNIEK MAUSER SUSTAINABILITY DIRECTOR UNILEVER BENELUX Unilever is a global company UNILEVER IS EEN WERELDWIJD BEDRIJF 171.000 werknemers Vestigingen in 100 landen Onze producten worden

Nadere informatie