INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 NOVEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 NOVEMBER 2008"

Transcriptie

1 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 13 NOVEMBER Opening Vaststellen van de agenda Programmabegroting 2009 (raadsvoorstel no. 2008/083/1). Eerste termijn raadsdebat, inclusief indienen moties en amendementen Reactie van het college op de eerste termijn van de raad, inclusief ingediende amendementen en moties Tweede termijn raadsdebat Stemverklaringen en besluitvorming over amendementen en moties Voorstel van het college inzake Parkeerbelasting 2009 (raadsvoorstel no. 2008/109/1) Voorstel van het college inzake belastingverordeningen 2009 (raadsvoorstel no. 2008/095/1) Voorstel van het college inzake verruiming kwijtschelding gemeentelijke belastingen (raadsvoorstel no. 2008/100/1) Vragenuur Sluiting

2 2

3 Openbare raadsvergadering, gehouden op 13 november 2008 ZEVENDE VERGADERING Aanwezig: de heer H.M.J.M. van Beers, burgemeester; de heer J. Vervuurt, griffier; de dames W.H.M.A. van Beers (S.P.), C.A.H.M. Ceulemans (V.V.D.), R. Moussaoui (V.V.D.), H. Pilz-van Elven (D.S.), M.A.J. Smitsmans-Burhenne (GroenLinks), A.H. Tegelbeckers (C.D.A.) en E.M. Thissen-Heynen (P.v.d.A.) en de heren H.J.M. Achten (V.V.D.), A. Bayrak (P.v.d.A.), J.T.M. Breugelmans (C.D.A.), L.W.M. Coenen (Stadspartij Roermond), L.J.M. Daamen (D.S), F.J. van Dael (C.D.A.), T.A.K.H.G. Dohmen (V.V.D.), L.G.A. Guffens (C.D.A.), M.J. Huurdeman (V.V.D.), H.J.A. Jacobs (C.D.A.), T.M.M. Janssen Steenberg (S.P.), D.D.R. Klokgieters (S.P.), E.F.J.M. Lomans (V.V.D.), J.F.H. Lucas (B.B.R.), R. Özdemir (GroenLinks), S. Öztürk (P.v.d.A.), A.C.P. Peters (V.V.D.), J.M. Peters (V.V.D.), J. Puper (V.V.D.), H.H. Ramakers (D.S.), G.J. van Walsum (P.v.d.A.) en M.T.A. Werson (B.B.R.), leden. Tevens aanwezig: de heren W.A.J. Kemp (C.D.A.), T.J.J.M. Schreurs (V.V.D.), G. IJff (P.v.d.A.) en J.F.B. van Rey (V.V.D.), wethouders. Afwezig: de heren P.G.M.A.B. Heijnen (B.B.R.) en E.K. Ramdani (P.v.d.A.), alsmede de wethouders H. Boots (B.B.R.) en G.H.G.M. Smeets (D.S.). Secretaris: mevrouw E.J.M. Paulussen, gemeentesecretaris.

4 Opening. De voorzitter (de heer Van Beers) opent te uur de vergadering en verzoekt een moment stilte om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging. Hierna spreekt hij als volgt: Dames en heren. Ik wens iedereen veel succes in deze begrotingsvergadering en herinner u eraan dat vandaag is uitgeroepen tot Internationale dag van respect: vele prominenten gaan vandaag de scholen in om samen met de schooljeugd te bezien hoe hieraan in de toekomst meer aandacht kan worden besteed. Namens het college zullen vandaag niet aanwezig zijn de heren Boots en Smeets, die beiden een beetje in de lappenmand zitten. Zij zullen worden vervangen door de heer Schreurs. In de afgelopen uren heb ik contact gehad met de heer Peter Heijnen, die u allen zijn hartelijke groeten overbrengt. In de loop van de dag zal een kaart bij iedereen langsgaan, met het verzoek daarop een handtekening te plaatsen en eventueel een wens voor Peter. Ik weet zeker dat dit zal werken als vitaminen en mineralen, die Peter op dit moment best kan gebruiken. (Het technisch voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer A.C.P. Peters.) De voorzitter: Dames en heren. Ik heet u allen van harte welkom. De kaart waarvan de burgemeester zojuist gewag maakte zal ik, nadat ze door u is getekend, a.s. donderdag meenemen om te zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomt. Gisteravond heb ik Peter Heijnen aan telefoon gehad en hij heeft me verteld dat hij nog tot half december in Hoensbroek zal zijn. Zet uw handtekening op de kaart en laten wij hem met 31 vóór en 0 tegen beterschap wensen. Het is de eerste keer in dertien jaar dat de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting plaatsvinden zonder Peter Heijnen. Hij hoopt begin 2009 weer in Roermond terug te zijn, het liefst ook weer in de gemeenteraad. De heren Ramdani, Achten en Guffens en mevrouw Ceulemans hebben laten weten later ter vergadering te zullen komen. Als stemmingsnummer wordt getrokken nr. 12, zodat de heer Achten in voorkomend geval het eerst aan de beurt van stemmen is. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Programmabegroting 2009 (raadsvoorstel no. 2008/083/1). Eerste termijn raadsdebat, inclusief indienen moties en amendementen. De heer Puper: Mijnheer de voorzitter. Roermond: een stad om te leven, maar ook Leef Sjtád. Deze algemene beschouwingen over de begroting 2009 vinden plaats op een ook voor ons bijzonder moment. Wat financieel in de wereld gebeurt verbaast en verbijstert ons en we weten er eigenlijk als burgers niet zo goed raad mee. De overheid

5 327 neemt maatregelen, maar of die voldoende zullen zijn om ervoor te zorgen dat de financiële crisis niet ook een ernstige economische crisis wordt, staat in de sterren geschreven; dat weten we niet. Moeten we dan bij de pakken neerzitten? Uitdrukkelijk niet. De VVD-fractie is van mening dat de omstandigheden van dit moment een extra uitdaging moeten zijn om een vooruitstrevend bestuur te zijn, om goede dingen aan te pakken, om nog meer ambitie te tonen dan we al hadden, om straks, als de storm economisch en financieel wat geluwd is, sterk te staan als er geoogst kan worden. Het college heeft op basis van het collegeakkoord ons de begroting aangeboden waarin alle thema s staan die eerder benoemd zijn. Wij volgen die thema s niet. In diverse commissie- en raadsvergaderingen zullen wij daarop terugkomen. Vandaag beperken wij ons tot de thema s die ons zeer bezighouden. Thema 1: De schone stad. Het stoort ons buitengewoon dat vele plaatsen in onze stad een rommelig en vervuild straatbeeld laten zien. Dat is niet goed voor onze bewoners en zeker ook niet voor degenen die onze stad willen bezoeken en ervan willen genieten. Dat moet anders, vinden wij. Wij willen dat de stad voor iedereen aantrekkelijker wordt en dat het vervuilde straatbeeld bestreden wordt, meer nog dan in het verleden is gebeurd. Ook het groenonderhoud laat in onze ogen ernstig te wensen over. De resultaten van het groenonderhoud zijn niet goed. Op verschillende plekken in onze stad grazen schapen, en dat ziet er misschien wel heel leuk uit, maar het effect van deze wijze van groenonderhoud is naar onze mening beneden peil. Schapen zijn net als wij: ze lusten ook niet alles en daarom blijft er van alles staan. Daaraan zal alsnog onderhoud moeten worden gepleegd, of het blijft staan en we krijgen een buitengewoon verrommeld beeld, dat voor burgers helaas ook nog eens aanleiding is om zich net zo rommelig te gedragen en groen- en tuinafval bij die verwaarloosd uitziende plekken te storten. Wat ons ook buitengewoon verbaast is dat wij signalen hebben gekregen dat kappen of rooien van bomen zelfs gebeurt in de broedtijd. Laat ons daarop ook attent zijn. Het mag niet eens en wij zullen ervoor moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt. Ook bermen mogen niet worden gemaaid als er bloei is. Zoals eerder al gezegd, is er veel afval. Men gooit het op straat, is slordig en gooit verpakkingen op de grond. Als je voor het stoplicht staat is het makkelijk om de deur even open te doen en je asbak te legen. Het zijn zaken die wij zeer betreuren. Ik wil twee voorbeelden noemen. In en om de plek waar Gilde Opleidingen is gevestigd vindt enorme vervuiling plaats. De jongelui gaan van school naar het winkelcentrum en laten veel rommel achter. Er zijn mensen die precies kunnen zeggen hoeveel boterhammen ze van huis mee hebben gekregen als ze naar het winkelcentrum gaan om iets te kopen. Een ander voorbeeld is het Munsterplein: ook daar zien we verrommeling. Het moet eigenlijk het plaatje van onze stad zijn, het centrum van de stad, en daar moet zich dan ook een ander gedrag manifesteren. Het betekent dat wij beter moeten opruimen, maar ook beter moeten handhaven en als het niet anders kan boetes moeten uitdelen. Wat groenonderhoud betreft, zijn wij van mening dat de meewerkers van het Productiehuis/buurtbeheerbedrijf hun werkzaamheden iets anders zouden moeten organiseren en dat een koppeling zou moeten plaatsvinden met het personeel van onze gemeentewerf.

6 328 Hondenpoep is een onderwerp dat iedere keer weer tijdens de algemene beschouwingen aan de orde moet worden gesteld. Wij vinden dat jammer. Aan deze overlast nr. 1 zoals het wel wordt genoemd moet iets gedaan worden. Wij zullen hieromtrent een motie indienen. Over groei- en snoeiafval moeten we beter communiceren. Het kan niet zo zijn dat mensen die een inspanning verrichten om in hun omgeving tuin- en groenafval te verzamelen op het milieupark te horen krijgen dat ze de korf met blaadjes niet mogen inleveren, maar het snoeihout wel. Laten we attent met de burgers omgaan die zo n inspanning willen doen en communiceer ook goed wat dat betreft. Thema 2: Sport- en cultuurstad. Het visiedocument inzake sportaccommodaties is nog niet in commissie en raad behandeld. Dat vinden wij jammer. Eerder in deze raad hebben wij een aantal besluiten genomen over accommodaties voor een aantal sportverenigingen die die besluiten ook verdienen. Ik hoef ze niet bij name te noemen, wij hebben ze allemaal nog op het netvlies staan. Er zijn echter ook verenigingen die daarbij nog niet zijn benoemd. Dat er door het college aan wordt gewerkt en dat er door de raad over wordt meegedacht om tot een oplossing te komen is een goede zaak, maar wij vinden het toch een beetje jammer dat de raadsinformatiebrief die wij anderhalve dag geleden hieromtrent gekregen hebben op dit moment is gekomen. Wij zijn daar niet blij mee, omdat daardoor een aantal gesprekken die nog verder gevoerd moeten worden kunnen worden doorkruist. De instelling om tot oplossingen te komen is er raadsbreed en wordt ook door het college gedeeld, maar doe de goeie dingen op de goede momenten. Wat er nu aan de hand is betreuren wij. Wij willen praten over het concept-document sportaccommodaties. In de schriftelijke reactie die wij daaromtrent hebben gegeven aan de portefeuillehouder hebben wij aangegeven dat wij het een buitengewoon teleurstellend document vinden. Er wordt namelijk alleen maar een beschrijving gegeven van wat er nu is. Er wordt niet nagedacht over de ontwikkeling qua bevolkingsopbouw, qua vrije tijd, enz. wat wij voor accommodaties moeten hebben in de toekomst. Wij hebben over sporthallen gesproken en in de toekomstvisie is aangegeven wat het verwachtingspatroon is. Waarom kan dat voor buitensportaccommodaties niet aan de orde zijn? Wij missen dat en betreuren deze gang van zaken. Wij willen voor die verenigingen een oplossing, laat ik er maar één noemen: SHH, en daarvoor moeten we creatief en inventief zijn. Ik ben zeer benieuwd naar de reactie van het college in dezen. Bij het toewijzingsbeleid dat door de sportraad, sectie zaalsport, wordt gehanteerd behoort naar onze mening te allen tijde sport die in competitieverband en op landelijk niveau bedreven wordt voorrang te krijgen boven recreatiesport, want laten we eerlijk zijn: de topsport heeft Roermond in het verleden geweldig op de kaart gezet. Ik wist eerder van Swift dan van Roermond toen ik 40 jaar geleden nog niet hier was. In de commissie is een uitgebreid pleidooi gehouden voor het uitbreiden van de banen van de Tennisclub Maasniel. Wij dienen ter zake een motie in die mogelijkheden zal verschaffen om tot de daar gewenste uitbreiding over te gaan. Sport door de allerjongsten is eveneens van belang. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ook sportief gezien. Wij moeten verenigingen faciliteren om ook die allerjongsten te kunnen laten sporten. Op voetbalgebied kennen we bijvoorbeeld het kabouter-

7 329 voetbal en er zijn een aantal materialen, doelen, belijning etc. nodig om dat voetbal mogelijk te maken. Normaal gesproken huurt een voetbalclub het terrein van de vereniging, waar doelen op staan. Wij vinden dat wij verenigingen ook moeten faciliteren om hele jeugdige sporters aan zich te binden. Wij stellen dan ook voor om hiervoor met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar geld beschikbaar te stellen en de verenigingen die dat al uit eigen middelen hebben gedaan iets terug te betalen. Ook daaromtrent dienen wij een motie in. De subsidieverordening is heel duidelijk en begrijpelijk en toch zijn er verenigingen die tussen wal en schip kunnen raken, zoals de Schutterij Sint Urbanus en het Trommel- en Fluiterkorps Swalmen. De VVD-fractie bepleit maatwerk voor deze uitzonderingen. Thema 3: Kwaliteit in zorg en welzijn. Grote waardering hebben wij voor de mantelzorgers, een onmisbare schakel in de totale keten van zorg. Zorgen maken wij ons over het ziekenhuis. Ik wil niet gezegd hebben dat wij ontevreden zijn over de kwaliteit van het ziekenhuis, maar kwaliteit betekent ook dat er niet onnodig lange wachttijden mogen zijn. Wij nodigen het college bij monde van de wethouder uit om in overleg te gaan met de directie van het ziekenhuis en ons verslag daaromtrent te doen. Het initiatief dat de raad heeft genomen in het kader van het welzijnsbeleid om een en ander meetbaar te maken is gelukkig door het college overgenomen, zodat de instellingen op doelen kunnen worden afgerekend. Wat de Wmo betreft hebben wij de indruk dat de zorgorganisaties de overgang van financiering via de AWBZ naar de huidige financiering en vergoeding ontzettend onderschat hebben. Wij komen er allerlei effecten van tegen die ons in de toekomst zeker zullen dwingen om hiermee goed om te gaan. Als er nog meer van de AWBZ op het bordje van de gemeente komt, zullen wij daarin buitengewoon attent moeten zijn. Het participatiefonds mag niet oneigenlijk gebruikt worden. Wij hebben de indruk dat dat op dit moment wel gebeurt. Het participatiefonds moet gebruikt worden waarvoor het is bedoeld. Gelukkig laat het aantal uitkeringsgerechtigden een lichte daling zien, maar we weten natuurlijk niet wat ons te wachten staat. De insteek moet wat ons betreft zelfredzaamheid zijn. Thema 4: Wijk- en stadsontwikkeling. Wij hebben bezoeken gebracht aan een aantal wijken en dat blijven we ook doen. Erg geschrokken zijn wij van ons bezoek aan de wijk Sterrenberg. Wat we daar hebben aangetroffen verdient een goede aanpak. In het kader van overbewoning en illegale bewoning pleiten wij ervoor de bestanden van de basisadministratie te matchen. Tevens willen wij een inspanning van de werkgevers die werknemers uit het voormalige Oostblok aan het werk hebben. Erg blij zijn wij dat wij besluiten hebben kunnen nemen over het ECI-terrein en het evenemententerrein bij Schutterij Sint Urbanus. Wat betreft de gebiedsontwikkeling en de toekomstvisie hebben wij onze strategische toekomstvisie 2020 weten vast te stellen. Wij hopen dat de Gebiedsontwikkeling Mid-

8 330 den-limburg een goede discussie en resultaten zal opleveren, want uit andere gemeenten krijgen wij signalen dat het blikveld niet veel verder reikt dan de plaatselijke kerk. Thema 5: De veilige stad. Particuliere beveiliging/bewaking dient naar onze mening te worden ingezet. Verder pleiten wij ervoor preventief fouilleren een plaats te geven. Thema 6: De economisch sterke stad. Roermond is gelukkig een economisch sterke stad. Op dit moment kunnen wij daarvan al vruchten plukken en dat zullen wij in de toekomst moeten blijven doen. Financiën. De begroting sluit met een overschot en dat stemt ons buitengewoon tevreden. We zullen attent moeten blijven, maar nu gaan we op basis van een degelijke begroting het komende jaar in. In onze schriftelijke bijdrage hebben wij een suggestie gedaan voor een welkomstgeschenk voor nieuwe inwoners van Roermond. Zonder het historisch boek van de gemeente in de wielen te willen rijden, kan het boek over het Roermondse Veld wellicht een aardige attentie zijn. De begroting die wij vandaag vaststellen is de laatste voor nog één volledig bestuurlijk jaar. In 2010 zijn er verkiezingen en het is best mogelijk dat de raad die dan geïnstalleerd wordt het werk dat wij in september volgend jaar gaan doen voor een deel zal herroepen. Dit is dan ook de kans om deze begroting nog ten volle voor onze verantwoordelijkheid vast te stellen. De heer Breugelmans: Mijnheer de voorzitter. Burgers in staat stellen om te verbinden en te zorgen voor zichzelf en hun omgeving, is dit jaar het thema van het CDA bij de algemene beschouwingen over de begroting Wij doen niet alleen een beroep op de overheid, maar in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers en de gemeenschap waarin zij leven. Roermond staat in de steigers. De hijskranen en de bouwputten maken van onze gemeente een dynamische stad die zich in vele opzichten voorbereidt op de toekomst. Zoals de stad fysiek in de steigers staat, zo staat onze stad ook sociaal en cultureel in de steigers. De nota s op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, het museum en de realisering van een werkelijk integraal armoedebeleid zijn de hijskranen voor de bouw van een sociale en solidaire stad, waarin burgers hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen en te verbinden kunnen en moeten nemen. Eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de thuiszorg in de toekomst te kunnen uitvoeren en te waarborgen op het huidige niveau moeten we nu reeds middelen reserveren, maar ook moeten we de mensen in staat stellen zich te bekommeren om hun ouders of buren, door de mantelzorgers daadwerkelijk ondersteunen. Het is een wezenlijke taak van de gemeentelijke overheid ook faciliteiten te scheppen voor een goede zorg. Daartoe moeten we in wijken en buurten voorzieningen maken die vrijwilligers en mantelzorgers kunnen ondersteunen, maar ook goede voorzieningen voor kinderopvang en verenigingen zijn noodzakelijk. Het voornemen om het volgend jaar te komen tot plannen voor de realisering voor Centra voor kind en gezin in onze gemeente juicht het CDA dan ook van harte toe.

9 331 Burgers met een beperking worden te vaak geconfronteerd met verwarrende regelgeving. In Roermond moeten burgers die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart op invalidenparkeerplaatsen betalen. In andere gemeenten is dat niet het geval. Hierdoor weten burgers en ook bezoekers van onze stad vaak niet waar ze aan toe zijn. Om dit te voorkomen stelt het CDA samen met GroenLinks voor vooruitlopend op landelijke regelgeving vanaf 2009 alle invalidenparkeerplaatsen in onze gemeente gratis te maken. Daar waar burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen moeten wij steun bieden. De Stichting Wilskracht, met de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, de Beheersstichting Kinderboerderij op de Donderberg en ook de harmonieën en fanfares nemen ieder op een bijzondere wijze een eigen verantwoordelijkheid. Het CDA is van mening dat zowel de Stichting Wilskracht als de Beheersstichting Kinderboerderij, die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, een extra structurele bijdrage van de gemeente moeten krijgen. Voor de harmonieën en fanfares bepleiten wij een aanpassing van de subsidieregeling. De subsidie dekt al lang niet meer de eerder afgesproken 50% van de opleidingskosten voor jeugdige muzikanten. Om de kwaliteit van de muziekcursus te verbeteren verzoeken wij het college dan ook tevens te onderzoeken of de huidige gedwongen winkelnering bij het CK op termijn niet kan worden afgeschaft. Concurrentie leidt immers tot productverbetering. Een andere organisatie die ook haar verantwoordelijkheid neemt is de Voedselbank. Het CDA heeft er overigens nog steeds veel moeite mee dat een dergelijke voorziening nodig blijkt in een welvarende samenleving als de onze. Om haar taak te kunnen uitvoeren dient deze adequaat gehuisvest te worden. Het college heeft reeds in een brief de toezegging gedaan de Voedselbank te willen ondersteunen bij het zoeken naar een passende ruimte, indien dit noodzakelijk is. Ons bereiken berichten dat de kwaliteit van de huidige huisvesting onvoldoende is en dat zowel de opslag als de uitgifte van de voedselpakketten daardoor in gevaar zou kunnen komen. Wij gaan ervan uit dat het college in overleg met de Voedselbank daar waar nodig ook in de huidige situatie naar oplossingen zal zoeken. Burgers moeten in staat worden gesteld hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een van de middelen om burgers daartoe in staat te stellen is goed onderwijs. Het bereikbaar maken van onderwijs voor iedereen is een belangrijke taak van de overheid. Hoogbegaafde kinderen kunnen nog geen aangepast onderwijs volgen in Roermond. Dat kan wel op de Leonardoschool in Blerick. Het CDA is van mening dat het Leonardoonderwijs gelijkgesteld moet worden met het speciaal onderwijs. Zo kunnen ook deze leerlingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Tweede-kansonderwijs is een andere pijler waardoor mensen zich verantwoordelijk en zelfstandig kunnen ontwikkelen als burger. Binnen de gemeente Roermond worden de leerlingen die door omstandigheden geen startkwalificatie hebben kunnen verwerven op VWO-niveau niet ondersteund. Het CDA is van mening dat dit zo snel mogelijk moet worden geregeld in het convenant tussen onderwijsaanbieders en gemeente. Steeds vaker horen wij dat jongeren in financiële problemen zitten. Jongeren van 16 en 17 jaar met schulden zo groot als een jaarsalaris van een volwassene zijn geen uitzondering meer. Hier is naast een belangrijke taak voor de ouders ook extra inzet van de

10 332 overheid noodzakelijk. Het CDA verzoekt het college aandacht te besteden aan budgetbeheersing bij de vormgeving van de Centra voor kind en gezin. Een veilige samenleving is voor het CDA dé fundamentele voorwaarde om burgers te kunnen verbinden en te kunnen laten zorgen. Hier moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Te vaak bereiken ons berichten dat mensen zich in of bij winkelcentra onveilig voelen. Voorkomen van onveiligheid door het wijkgericht welzijnswerk te versterken en het nadrukkelijk tegengaan van samenscholing en drugshandel, bijvoorbeeld in de wijken Donderberg en Sterrenberg, heeft daarbij voor het CDA opperste en allereerste prioriteit. Bij motie verzoeken wij het college te komen tot een extra inspanning om de huidige situatie in beide voornoemde wijken te verbeteren en om er zorg voor te dragen dat een verbetering in die wijken geen verslechtering van de veiligheidssituatie in andere wijken tot gevolg heeft. Zonder economische ontwikkelingen is het niet mogelijk zorg aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. Het CDA wil daarom ook zorgen voor een goede en duurzame economische ontwikkeling in onze stad in deze tijd, waarin we eerder spreken over economische recessie dan over economische groei. Een van de pijlers van onze plaatselijke economie is het toerisme. In antwoord op vragen van het CDA geeft het college aan dat het met het CDA van mening is dat kerken en andere monumentale gebouwen van religieuze aard een belangrijke bijdrage leveren aan de permanente monumentale waarde van onze stad. De kerken geven aan dat zij vooral door de stijgende energiekosten de openstelling van deze monumenten niet meer kunnen waarborgen. Het CDA is van mening dat in samenspraak met de kerkbesturen en de besturen van andere monumentale religieuze gebouwen moet worden bezien op welke wijze de gemeente hierin structureel tegemoet kan komen. De openbare ruimte is het visitekaartje van onze stad. Het groenonderhoud en het onkruidvrij houden van de trottoirs moet beter als het aan het CDA ligt. Speelmogelijkheden moeten zijn aangepast aan de behoefte van de burgers. Onderhoud van openbaar groen met schapen hoort wat het CDA betreft niet thuis in de nabijheid van woningen. Verder moet een extra inspanning worden geleverd om de overlast door hondenpoep te bestrijden en te voorkomen, omdat eerder genomen maatregelen niet toereikend blijken te zijn. Wij sluiten wat dit betreft aan bij de motie van de VVD-fractie. Zorgen voor onze directe omgeving betekent niet alleen investeren in beter onderhoud van de openbare ruimte, maar ook het toegankelijk maken van onze natuur. Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk is de Ooldergreend en de Isabellagreend met elkaar te verbinden. Hoé, dat laten we graag onderzoeken. Hierdoor ontstaat een prachtige wandel- en fietsroute aan de oevers van de Maas. De belangrijkste opgave van de politiek is het verbinden van mensen. Het CDA wil naast het museum en de historische tentoonstelling ook ruimte geven aan initiatieven voor hedendaagse, moderne kunst. Deze zouden een plaats kunnen vinden in het ECIcomplex. Verder moet er ruimte zijn voor kunst dichtbij burgers. Kunst en cultuur in de wijk is mensen met elkaar verbinden. Mensen verbinden met elkaar, zorgen voor elkaar: dat is de missie van het Roermondse CDA. Om naar analogie van de slogan van onze stad Roermond, that s all you need af te sluiten, zegt het CDA: Roermond, yés we can!

11 333 De heer Van Walsum: Mijnheer de voorzitter. Sinds kort verkeert de wereld in een financiële crisis. Wat die crisis betekent voor Roermond en zijn inwoners is nog moeilijk in te schatten. In ieder geval roept het bij de burger een gevoel van economische onveiligheid en onzekerheid op. De gemeentelijke overheid zal als eerste met de gevolgen van deze crisis geconfronteerd worden, onder meer door het teruglopen van werkgelegenheid en het achterwege blijven van geplande investeringen. De PvdA stelt zich op basis van haar sociaal-democratische beginselen op het standpunt dat juist in deze moeilijke tijden de overheid een veilige haven moet zijn voor de inwoners die door de huidige situatie in de knel kunnen komen. Hoewel de begroting is opgesteld voordat de financiële crisis zich in haar volle omvang openbaarde, is de PvdA-fractie van mening dat de nu voorliggende begroting evenwichtig is en in essentie onveranderd kan blijven. Juist nu is het nodig dat de overheid blijft investeren en kaders schept waardoor het ook voor anderen aantrekkelijk is te investeren. Het College-Uitvoeringsprogramma wordt volgens plan opgepakt en uitgevoerd en er is aandacht voor veel beleidsterreinen, zoals cultuur, welzijn en veiligheid. Bovendien zijn de beleidsinvesteringen zoals die door de verschillende politieke partijen bij de kadernota zijn aangegeven voor een groot deel meegenomen. Complimenten hiervoor. Tevens wil de PvdA-fractie het college en de ambtelijke organisatie complimenteren met de nieuwe opzet van de begroting, die er voortreffelijk uitziet en goed leesbaar is. Het gaat goed in Roermond. Na jaren van plannen maken is de afgelopen jaren een aantal in het oog springende zaken uitgevoerd of op de rails gezet, of zelfs afgerond. In de eerste plaats denken wij natuurlijk aan het gereedkomen van de A73, al moet ik daarbij onmiddellijk vermelden dat het venijn in de staart zit, mede met betrekking tot de tunnels. Ook denk ik aan de vele maatregelen op het gebied van onder meer waterbeheer, de realisering van brede maatschappelijke voorzieningen, onder andere in Swalmen, het in gang zetten van integratiebeleid en armoedebeleid en de integrale wijkaanpak met de bewoners in Leeuwen en Maasniel. Verder denk ik aan een aantal belangrijke verbeteringen in de wijken het Veld, de Kemp en met name de start van het wijkontwikkelingsproces op de Donderberg. Verkeersstromen veranderen, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats en vele bedrijven vestigen zich in Roermond, andere verhuizen naar een andere plek. Allemaal zaken die de Roermondse burger direct aangaan en het leef- en woonklimaat verbeteren. Natuurlijk zijn er ook zaken die niet goed gaan in Roermond. Hoewel de werkloosheid historische laag is, is deze in vergelijking met andere steden weer hoog. De gemeente is onveilig, er is te veel criminaliteit. In het COT-onderzoek dat dit jaar is gepresenteerd is dit uitstekend geanalyseerd. Voor een effectieve aanpak staat de PvdA-fractie een combinatie van preventie, signalering en repressie voor ogen. Die samenhang moet echter nog gestalte krijgen. Onderschrijft het college deze driepoot van maatregelen en wanneer zien we daar echt resultaten van? De PvdA-fractie stelt voor deze problematiek van jongeren en criminaliteit nog beter aan te pakken door de zogenaamde straatcoaches in te zetten. Deze dienen vooral jongeren aan te spreken op hun hinderlijke gedrag en met hen bindende afspraken te maken. Deze aanpak heeft in diverse andere gemeenten succesvol gefunctioneerd. De PvdA-fractie zal hiervoor een amendement indienen.

12 334 Ook is er veel armoede in Roermond. Er zijn veel mensen met schulden en er is een relatief grote groep kinderen met sociale en medische gedragsproblemen. Daarnaast is er in Roermond een omvangrijke groep mensen die gebruik moet maken van allerlei ondersteunende voorzieningen en daarbij nog eens veel overlast veroorzaakt. Dit is nieuw nieuw, sterker: het is een oud Roermonds probleem. We spreken dan populair gezegd over het granieten bestand van Roermond. We slagen er onvoldoende in deze groep mensen uit hun problemen te halen. De PvdA-fractie onderschrijft de door het college gekozen aanpak om proactief te kijken welke problematiek zich achter de voordeur voordoet en de problemen vervolgens ketengericht aan te pakken en proberen op te lossen. De afgelopen jaren is er vooral op ingezet om mensen via werk uit de armoede te krijgen, maar zoals ik al aangaf is er meer. We moeten accepteren dat er personen zijn die niet in staat zijn aan het arbeidsproces deel te nemen. Ook daarvoor moet plaats zijn in onze samenleving. Kan het college aangeven hoe wij deze mensen, die ook tot onze samenleving behoren, een plaats kunnen geven? Recent hebben wij een armoedebeleid vastgesteld dat de PvdA-fractie van harte ondersteunt. Hoewel in Roermond op het gebied van armoedebestrijding veel gebeurt, zijn er nog relatief veel Roermondse inwoners die noodgedwongen gebruik moeten maken van de Vedsel- en de Kedingbank. Deze instanties hebben het college verzocht om extra financiële ondersteuning. Het college heeft dat verzoek niet gehonoreerd. De PvdAfractie is het daarmee niet eens en vindt dat het college deze organisaties, die bestaan uit vrijwilligers, wel moet ondersteunen, zodat ze de minst draagkrachtigen uit onze samenleving kunnen blijven helpen. De PvdA-fractie zal samen met GroenLinks, Stadspartij Roermond en SP twee amendementen indienen die het voortbestaand van deze organisaties veilig moeten stellen. Daarnaast roepen wij het college op de bekendheid van de Wereldwinkel en de Sint Vincentiusstichting te vergroten, zodat ook deze mensen met een kleine beurs een keuzemogelijkheid hebben. De Maatschappelijke Opvangvoorziening (MOV) is een belangrijke voorziening die we vooral kennen van de opvang van daklozen en verslaafden, maar waar ook mensen terecht kunnen die in nood verkeren. Het is met recht een sociaal vangnet. Een goed functionerend MOV is belangrijk voor Roermond. Het is duidelijk dat de MOV niet op de huidige locatie kan blijven. Het huurcontract loopt af en zal niet worden verlengd. Dat de MOV in Roermond moet blijven staat voor de PvdA-fractie vast. Wij roepen het college op om spoedig samen met de MOV op zoek te gaan naar een nieuwe, geschikte locatie. Wij realiseren ons dat dit niet eenvoudig zal zijn, maar het moet. Op de steun van de PvdA-fractie kunt u hierbij rekenen. De PvdA-fractie is zeer ingenomen met het feit dat het college een begin heeft gemaakt met de vormgeving van de Lokaal Educatieve Agenda. Door goede afspraken te maken binnen het LEA kan de gemeente toch invloed uitoefenen op het beleid van de autonome schoolbesturen. Immers, het beleid van de scholen raakt ook de beleidsterreinen waarvoor de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft. De PvdA-fractie vraagt het college een beleidsmonitor op te stellen die het mogelijk maakt de beleidsontwikkelingen op vooraf bepaalde indicatoren te volgen en te interpreteren, en op grond daarvan te rapporteren aan de gemeenteraad. De PvdA-fractie vindt het bovendien noodzakelijk dat

13 335 het college zijn visie op het lokale onderwijsbeleid neerlegt in een nota. Kunt u dit toezeggen? Met zorg constateert de PvdA-fractie dat de verharding van de samenleving voortgaat. Radicalisering, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde, maar ook vanuit de allochtone bevolkingsgroep, neemt toe. Het is noodzakelijk om nu maatregelen te nemen. Wij vragen het college welke stappen het in 2009 wil nemen en vragen ons tevens af of in de organisatie voldoende kwaliteit is om deze problematiek op te pakken. Het plan RoerDelta komt tot onze teleurstelling maar stapje voor stapje vooruit. Gelukkig zijn de plannen voor het ECI-complex als cultuureiland in een stroomversnelling gekomen. De PvdA-fractie is positief over deze ontwikkeling en ziet met veel belangstelling naar de voortgang uit. Er is nog een lange weg te gaan waarin hard gewerkt moet worden en nog veel problemen opgelost zullen moeten worden. De PvdA-fractie heeft de indruk dat in het overige deel van het gebied de komende jaren nauwelijks ontwikkelingen te verwachten zijn, en dat is jammer. Ondertussen is het gebied afgeschermd met hekken. Wij stellen voor het gedeelte van het gebied aan de Burgemeester Geuljanslaan en de eerste Roerarm in te richten als een tijdelijk stadspark waarvan de Roermondse inwoner gebruik kan maken. Hiervoor behoeft nauwelijks enige inrichting plaats te vinden; dat heeft de natuur eigenlijk al gedaan. Als het gebied nodig is voor woningbouw eindigt dit tijdelijke gebruik van het park en kan de beoogde functie worden uitgevoerd. Wij roepen het college in een motie op met de eigenaar in overleg te treden om dit mogelijk te maken. Provinciale staten hebben in hun begroting 2009 een aantal punten benoemd waarin zij de komende jaren extra aandacht willen investeren. Drie ervan hebben betrekking op de gemeente Roermond en omgeving: de herstructurering van de oude woonwijken, de Maasplassen en de N280. Wij roepen het college op hierop actief in te haken. Ook in onze begroting hebben wij hiervoor gelden opgenomen. Deze ontwikkelingen en projecten zijn ook voor onze gemeente erg belangrijk. Steek in op een 1+1=3-resultaat. Ook op het vlak van duurzaamheid zijn bij de provincie veel mogelijkheden waarvan wij nog te weinig gebruik maken. De PvdA-fractie dient dan ook een motie in waarin wij oproepen met de provincie in overleg te treden over de vraag of technische ondersteuning geboden kan worden in de vorm van een projectleider. Het doet de PvdA-fractie deugd dat het integratiebeleid, waarom wij vijf jaar geleden hebben gevraagd, nu eindelijk van de grond komt. Wij hebben grote verwachtingen van dit nieuwe beleid en staan positief tegenover de beleidsnota die wordt opgesteld. Wij willen echter graag een versnelling. In 2009 dient een aantal pilots voor vrouwen, jongeren en ouderen uitgevoerd te worden. Wij wijzen erop dat er geld beschikbaar is voor dit integratiebeleid, dat direct kan worden ingezet. Kan het college dit toezeggen? Het centrum van de Donderberg is het winkelcentrum. Dit centrum moet hoognodig worden gereconstrueerd. Door betrokken partijen wordt hierover al lang gepraat en ook in een recent wijkbezoek is dit nadrukkelijk aan de orde gekomen. Het lukt echter maar niet om tot overeenstemming te komen over de nieuwe plannen. De bewoners van de Donderberg en de Kastelenbuurt hebben onlangs een dringend beroep op de raad gedaan om eindelijk uit deze impasse te komen. De ondernemers van het winkelcentrum geven nu aan dat ze er onderling uit zijn. Dat is een belangrijke stap. De PvdA-fractie roept het

14 336 college op in 2009 de planvorming af te ronden en met alle partijen tot uitvoering over te gaan. De Regiovisie Midden-Limburg heeft veel los gemaakt. Het heeft tot nu toe geleid tot mooie vergezichten waarvoor de neuzen nog niet dezelfde kant op wijzen. Wat het in ieder geval duidelijk heeft gemaakt is dat de samenwerking op een aantal beleidsterreinen tussen de verschillende gemeenten niet al te best is. Onze eigen visie voor de gemeente Roermond geeft aan dat samenwerking met de omliggende gemeenten noodzakelijk is. De PvdA-fractie is van mening dat het college actief invulling moet geven aan die samenwerking. Het is een proces van vallen en opstaan, maar we hebben geen keus: we moeten hierin doorgaan. Een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor senioren en mindervaliden wordt steeds wezenlijker, gezien de vergrijzing. Terecht liggen de meeste parkeervoorzieningen rond de singelring. Kan het college aangeven hoe de bereikbaarheid van het centrum voor deze groep verbeterd kan worden vanaf de parkeervoorziening naar het winkelgebied? De PvdA-fractie doet samen met GroenLinks een voorstel om nader uit te werken of het mogelijk is mindervaliden vanuit parkeergarages met een zogenaamde fietstaxi makkelijker de binnenstad in te krijgen. In de toekomstvisie voor Swalmen zijn enkele speerpunten het renoveren van het centrum in Swalmen en het oppakken van een dorpsomgevingsplan in Boukoul. Wij roepen het college op daadwerkelijk met deze projecten te starten. De PvdA-fractie wil daarbij de haalbaarheid van het verplaatsen van de moutfabriek betrekken, waarna eventueel woningbouw kan plaatsvinden. Een begroting is altijd in beweging. Werden wij vorige week voor het eerst verrast met een voor Roermond positieve septembercirculaire, deze week worden wij verrast door het voornemen van het college om een nieuw veld bij SHH aan te leggen. Niet zozeer dat is een verrassing als wel de kosten die daarmee gepaard zouden gaan. Kan het college aangeven wat het gaat doen in 2009 en hoe dat zit met de begroting die nu is opgesteld? De heer Klokgieters: Mijnheer de voorzitter. Mijn complimenten voor de uitstraling van de begroting 2009: vele mooie foto s, die echter de inhoud verhullen. U stelt dat de gemeente er gezond voor staat. In onze ogen is dit niet waar. De gemeente Roermond geeft de komende jaren zeer veel geld uit, zoals blijkt uit het saldo in het bijlagenboek op pagina 54. Daar staat dat u van plan bent de komende drie jaar 68,8 miljoen meer uit te geven dan er binnenkomt. De vraag is of de gemeente in deze tijd dat geld daadwerkelijk zal kunnen ophalen bij financiële instellingen. Onderwerpen wij het geprognosticeerde resultaat 2009 aan een nadere analyse, dan komen we terecht in een oerwoud van getallen. Vaak worden getallen gegeven die niet relevant zijn en vaak ontbreken ook zeer veel details. Nieuwe geclaimde beleidspunten zijn vaak zeer cryptisch opgenomen in de gepresenteerde cijfers. Tevens gebruikt het college zeer veel creativiteit om cijfers zó te presenteren dat het allemaal beter lijkt dan het is. Deze creativiteit wordt met name onderstreept doordat investeringen in maatschappelijk nut lukraak worden geactiveerd, terwijl de wetgever het liefst heeft dat deze in één keer ten laste van het resultaat worden gebracht. Indien het college dit advies zou

15 337 volgen, zouden de reserves eind 2007 met 27,7 miljoen dalen. Echter, door deze manier van presenteren heeft het college de mogelijkheid mooie sier te maken met geclaimde hoge reserves, terwijl onverkoopbare activa zijn opgenomen in de balans van de gemeente. Hierdoor staat de gemeente er in principe veel slechter voor dan gesuggereerd wordt in de prognose Wij verzoeken derhalve het college de cijfers eenduidig en consistent te presenteren en de aanbevelingen in de wet op te volgen. Vooralsnog kunnen wij niet instemmen met deze begroting, omdat de daadwerkelijke financiële positie van de gemeente zeer onduidelijk is. De heer Janssen Steenberg: Mijnheer de voorzitter. Meer andere keuzes maken is het motto van de SP voor Dat betekent andere keuzes maken waarin de zorg voor de ontwikkelingen in Roermond doorklinken. Nog steeds staat een groot deel van de inwoners van Roermond langs de zijlijn, hebben geen werk en of onvoldoende inkomen om de eindjes aan elkaar te knopen. Particuliere organisaties willen daarin bijstaan. De Voedselbank en de Kledingbank voorzien voor een deel in die behoefte. Momenteel is het aantal mensen dat noodgedwongen een beroep op de Voedselbank moet doen weer aan het stijgen. De Voedselbank kampt met een huisvestingsprobleem. De huidige ruimte is niet geschikt om de voedselveiligheid te garanderen. Binnenkort verdwijnt de opslag bij Camillus. Daardoor ontstaat een groot logistiek probleem. Om het huisvestingsprobleem op te lossen hebben de PvdA, de Stadspartij Roermond, GroenLinks en de SP een amendement ingediend. Het amendement van de PvdA om ook de Kledingbank financieel te ondersteunen heeft onze warme instemming. Daarnaast willen wij u onder de aandacht brengen de nijpende problemen in de thuiszorg. Met name de huishoudelijke hulp komt door de te lage uurvergoeding van de gemeente in de knel. Nu dreigt een thuiszorgorganisatie in Limburg deze hulp stop te zetten. Gelukkig is dat bij ons nog niet het geval. Zover moeten wij het niet laten komen. Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden en deze hulp uit te laten voeren door erkende thuiszorgorganisaties is het noodzakelijk de uurvergoeding op te trekken naar 20,00. Om dit te ondersteunen hebben werknemers van de thuiszorg op 4 november handtekeningen aan de wethouder aangeboden. Om veiligheid en overlast te bevorderen wordt te weinig gedaan om aan de bron maatregelen te nemen. Wij pleiten ervoor te komen tot een 24-uurspvang van daklozen, zodat zij niet de hele dag langs de straat hoeven te lopen. Tijdens deze opvang kan ook gewerkt worden aan een programma om deze mensen weer zelfredzaam te laten zijn, met het doel dat zij weer werk kunnen vinden en een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Gevolg: minder overlast en minder criminaliteit. Ook willen wij dat er een plan van aanpak komt om vroegtijdig schooluitval een halt toe te roepen. Veel van deze jongeren hebben geen werk en geen uitkering. Waar blijven deze schoolverlaters? Komen zij in het voorportaal van de criminaliteit terecht? Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen vinden wij dat er een plan van aanpak moet komen in de vorm van een leer- en werktraject. Voor hen die met Justitie in aanraking zijn gekomen moet dit verplicht worden gesteld. Om het isolement voor oudere 65-plussers te verlichten stellen wij voor binnen onze gemeentegrenzen te komen tot gratis openbaar vervoer en gratis taxivervoer voor 65-

16 338 plussers die slecht ter been zijn en gratis toegang tot alle culturele instellingen voor ouderen boven de 65 en jongeren tot 16 jaar. Een voorlopige stop van de sloop van goedkope sociale huurwoningen wordt door ons bepleit, evenals verhoging van het aantal te realiseren huurwoningen van minimaal 25% van het totaal, meer aandacht voor sport voor jong en oud, minimaal 30 arbeidsplaatsen per hectare bij uitgifte van nieuwe industrieterreinen, meer inzet van het college om een volwaardige HBO-opleiding naar Roermond te krijgen en bij te dragen in de kosten voor uitbreiding van bemensing van de nieuwe NS-fietsentalling: een kwartier voor de eerste trein vertrekt en een kwartier nadat de laatste is aangekomen; dit zal de veiligheid in en om het station zeker bevorderen. Het klinkt als een Sint Nicolaas-gedicht: projectontwikkelaar Van Pol is Roermond, is Outletcentrum, is Kazemirvoorterrein, is retailpark, is ECI, is de gevangenis en het oude gerechtsgebouw, is Natalinitoren, is Rive Saint Jacques, is Buitenop, is Sociale Verzekeringsbank, is Jazz City. En maar zeggen dat Van Pol niet bezorgd is over de ontwikkelingen in Roermond! Gesignaleerd op het kazernevoorterrein de Jos van Rey State, alleen heeft Sjietbergske dat nog niet gepubliceerd. (Tijdens het betoog van de heer Janssen Steenberg is de heer Huurdeman te uur ter vergadering gekomen.) De heer Lucas: Mijnheer de voorzitter. Allereerst dank voor de mooie woorden die aan het begin van deze vergadering zijn gesproken aan het adres van Peter Heijnen, die hier eigenlijk had moeten staan. Ook onze wethouder, Huub Boots, wens ik van harte beterschap toe. De begroting 2009: complimenten aan dit college, een boekwerk om te bewaren, goed overzichtelijk, een slag waar we lang over hebben gesproken, dit kan alleen maar beter worden! Over de inhoud kunnen we discussiëren, want daarover zijn we het nog niet helemaal met elkaar eens, maar daarop komen we nog terug. Ondanks het feit dat een groot aantal financiële posten een automatische titel hebben en/of dwingend door de overheid zijn voorgeschreven, zal BBR in het belang van de burger dit kritisch blijven volgen, zodat voor de burgers een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat van de financiële positie van de gemeente Roermond. We vinden het verwonderlijk dat er vandaag, naar we begrepen hebben, toch nog zoveel moties en amendementen ter tafel komen. Korte terugblik. In het kader van de begrotingsbehandeling 2004 heeft BBR een motie ingediend om de papierberg in dit huis te reduceren. We zijn er inmiddels al kilo s op vooruit gegaan, in tegengestelde richting wel te verstaan. De massa s papier die we aangeleverd kregen zijn inmiddels gedigitaliseerd, maar we zijn van mening dat er nog iets meer mag gebeuren. We verwachten dat dit in 2009 resultaat zal krijgen. We roepen het college ook op vaart te maken met het raadsinformatiesysteem (RIS), zodat we zelf kunnen beslissen wat we willen uitprinten en niet meer stapels papier behoeven door te werken waar we wellicht niet veel aan hebben. We houden hiervoor een motie achter de hand. Bij ie-

17 339 dere begrotingsbehandeling sinds 2004 maken we hier melding van en we hebben de indruk dat het misschien wat sneller kan. Het college vragen wij voorts hoe het gesteld is met het burgerpanel. Hoe zal dat meer worden ingezet om de politieke betrokkenheid nog groter te maken? De A73 zal vandaag nog wel vaker genoemd worden. Wij roepen op om nog meer druk te zetten, zodat we alle dagen kunnen gaan genieten van de goede verbinding waar Roermond recht op heeft. Ook Asenray kampt nog steeds met de naweeën van de aanleg van de infrastructuur. Kitskensberg kampt met geluidsproblemen door de overlast van de auto s, hoe gaat het college dit snel aanpakken? Ook is er veel schade ontstaan aan straten door (vracht)verkeer in verband met de aanleg. BBR vraagt het college om spoed achter het opknappen te zetten met voorrang voor de wijken. Aandacht vragen wij voorts voor de beplanting op de heuvels die bij de infrastructuur horen. Wij willen dat dit snel wordt opgepakt, zodat de burger kan genieten van een mooi groenbeleid. Roermond werkt aan zijn toekomstvisie, samen met de regio. BBR is ervan overtuigd dat, als wij samen de regio mee vlot trekken, geheel midden Limburg op de kaart kan worden gezet. Roermond kan zijn specialiteiten hierin goed verwerken. De regio Midden-Limburg kan hier alleen maar voordeel van hebben. De snelkookpan van Bakker is bijna gaar, en we moeten niet alleen eruit halen wat wij lekker vinden, doch het bordje leeg eten; dat is een goede zaak voor ons allen. Wij denken dat we dit met open vizier moeten ingaan zonder obstakels en zonder dat de buurgemeenten met argusogen naar ons hoeven te kijken. Samen moeten we bouwen aan een sterk Midden-Limburg, en dat is niet alleen Roermond! BBR heeft al vaker gevraagd of nabij de kerk te Herten begraven is toegestaan. Ook hebben we hieromtrent meermalen vragen gesteld, met onder meer de motivering dat er meer dan vijftig plaatsen voor graven te benutten zijn zonder enige ruiming. Hoe staat het hiermee? Het Stedelijk Museum. Op welke wijze stelt u zich de sanering van de collectie voor? Zou een en ander ook aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor kunstminnende burgers? Hoe is de stand van zaken ten aanzien van het fietspad van Hattem naar de Kapel, waarvoor BBR in de laatste jaren al vaker aandacht heeft gevraagd en waar gelden voor zijn vrijgemaakt? Sport en recreatie gaan goed samen, dat hebben we onder andere gezien bij de Eneco Tour. Ja, Roermond was even onbereikbaar en de mensen die naar huis wilden hadden oponthoud, maar let wel: op de landelijke TV hebben we nog dagenlang de naam Roermond gehoord, waarbij vol lof werd gesproken over deze aankomst- en vertrekplaats. Roermond gaat ervoor om nog meer nationale- en internationale evenementen binnen te krijgen, maar laat ons ook proberen deze binnen te houden en als een evenement ergens niet meer kan, laten we dan gezamenlijk naar alternatieven zoeken. Roermond sprankelt maar zou moeten bruisen van activiteiten. We roepen niet alleen het college op tot meer initiatieven, maar ook alle organisatoren en de middenstand, want samen maken we deze stad aantrekkelijk! Roermond moet ook faciliteiten bieden. Er is een plan om een evenemententerrein te maken, maar op dit moment zien we er weinig van. Hoe staat het hiermee?

18 340 Zorgen hebben wij over de voortgang met het nieuwe kunstgrasveld voor SHH. De raadsinformatiebrief van gisteren zien wij als een aanzet op de goede weg en wij wachten de ontwikkelingen hierin af. Tenslotte vragen wij op het gebied van de sport aandacht voor onze gehandicapten. Ook zij moeten kunnen sporten. Kunnen wij in dezen voorstellen van het college tegemoet zien? We vinden geen enkele vermelding van het bekende, namens BBR geïnitieerde, toeristische fiets-wandelpad. Wel is vandaag een motie door het CDA ingediend voor een brug in hetzelfde gebied. Wij willen dit graag gekoppeld hebben. Hoe is de stand van zaken ten aanzien van de realisering hiervan? Heel blij zijn wij met het ECI-complex. Er moet nu een beslissing worden genomen voor onze toekomst en voor die van onze kinderen, een beslissing waarvan onze kleinkinderen zullen zeggen: daar heeft opa of oma nog aan meegewerkt! Het is a hell of a job, maar we moeten het realiseren. We zijn blij dat de Kattentoren eindelijk gerealiseerd zal worden. Herkenningspunten in Roermond verdienen de aandacht. Roermond heeft in 2009 niet alleen 777 jaar stadsrechten, maar we hebben dan ook Maasniel 50 jaar bij ons. Roermond is verder al 18 jaar samen met Herten en straks ook al drie jaar met de jongste telg, Swaame! Roermond heeft er heel veel aan gedaan om van een vervelende plaats af te komen in de veiligheidsmeter. We kunnen stellen dat het veiliger is geworden, doch de hotspots in de binnenstad zijn verplaatst naar de Donderberg en Maasniel, een ontwikkeling die we met argusogen bekijken, maar waarvan we de ontwikkeling niet met lede ogen willen aanzien. Laten we de armen uit de mouwen steken om te zorgen voor een veilige stad, dit zijn we aan onze gasten maar zeker ook aan onze burgers verplicht. We vragen dan ook extra aandacht voor de hotspots in onze binnenstad maar zeker ook in de wijken. BBR wil ook aandacht voor handhaving van de fietsende jeugd en de jongeren die op brommers met een rotgang door de straten gaan en de voetgangers de stuipen op het lijf jagen. Parkeren in de wijken is een hot item, burgers klagen hier veel over. Bijna ieder huishouden heeft twee auto s terwijl er maar plek is voor één. Bij nieuwbouw moet hier zeker rekening mee worden gehouden. Voorts is BBR van mening dat veelplegers veel strenger aangepakt moeten worden. Indien het nodig is zal de APV hieraan moeten worden aangepast. We horen graag van het college hoe men hier te werk gaat en wat in de toekomst nodig is om hieraan gehoor te geven. Het is BBR een doorn in het oog dat s ochtends voor uur de binnenstad nagenoeg gevuld is met vrachtauto s voor bevoorrading. Met name in de winkelstraten is er geen doorkomen aan. Kunnen we dat niet anders regelen? In de 30-kilometergebieden wordt nog steeds veel te hard gereden, ook hier wil BBR graag meer handhaving. Voedselbank. Wij zijn van mening dat er op dit moment geen problemen zijn. Zouden er in de toekomst problemen komen, dan zal het college hierop inspringen, zo heeft het aangegeven. Wij zijn daar gelukkig mee.

19 341 Economie & werk. Roermond staat steeds beter op de kaart, dat is het streven van ons allen, doch er liggen nog hobbels: We constateren nog steeds een enorme achterstand in bestemmingsplannen. Hoe gaat het college hiermee om en wanneer kunnen we zeggen dat we een inhaalslag hebben gecreëerd? Buiten de singels heeft het centrummanagement nog weinig van zich laten zien. Hoe gaat dit opgelost worden? Kunnen we van het centrummanagement ook verwachten dat de kermis in de wijken wat meer leven ingeblazen wordt? Heeft het college nog plannen om meer werkgelegenheid te creëren? Financiële situatie. Onderaan de aanbiedingsbrief lezen we dat de lastendruk voor onze burgers laag blijft, iets wat BBR uit het hart gegrepen is. Er is zelfs nog iets over voor nieuw beleid, ook al hadden we afgesproken dat alleen het CUP zou worden uitgevoerd. Wij merken dat deze coalitie het goed doet. Natuurlijk zijn er soms zwakke momenten, maar samen (het kernwoord van het CDA), redden we het en zorgen we voor een stabiele goede toekomst voor onze stad. Wat ons zorgen baart is het personeelsverloop in onze eigen organisatie. We moeten proberen mensen binnenboord te houden en er in ieder geval voor zorgen dat we de goede mensen op de goede plaatsen krijgen. Mocht het nodig zijn dat we hiervoor geld uittrekken, dan vernemen we dat graag. Milieu. Gisteren hebben wij een informatiebrief ontvangen aangaande de millenniumgemeente. Samen met GroenLinks hebben wij een motie voorbereid om het college ertoe aan te sporen duurzaam in te kopen, maar misschien kan het college ons straks verzekeren dat die overbodig is. Onze wensen voor Op de inloopavond is ons gevraagd aandacht te schenken aan de Afasi-vereniging. Wij hebben dit opgepikt, Demokraten Swalmen was het helemaal met ons eens en daarom dienen wij gezamenlijk een motie ter zake in. Met raadsuitzendingen via internet hebben we een pilot gedraaid. Wij zijn van mening dat dit gecontinueerd moet worden, maar let wel: wij blijven ook voorstander van papieren notulen, zodat deze bewaard blijven voor het nageslacht. Deze kun je ook gebruiken als het elektronisch even niet kan. De Stichting Wilskracht spant zich in voor de opvang van mensen die thuis door een hel gaan of zich niet meer kunnen handhaven. Het amendement dat GroenLinks daarover zal indienen kunnen wij van harte ondersteunen. Afsluitend. Burger Belangen Roermond is van mening dat dit college veel heeft gedaan de afgelopen periode. We zijn er nog lang niet, maar met de vooruitstrevendheid van ons allen kunnen we Roermond zó maken dat iedereen zich er thuis voelt, een luisterend oor vindt en het een stad vindt waar je goed kunt leven en vertoeven en bovendien je sport kunt beoefenen. Een bruisende stad in het hart van Limburg, geflankeerd door een omgeving waar veel mensen hun heil vinden, een stad waar leven voorop staat, en dat in de ruimste zin des woords.

20 342 De heer Daamen: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wens ik de heren Heijnen, Smeets en Boots van harte beterschap. Toen het begrotingsboek gedrukt werd, wisten we nog niet dat een kredietcrisis aanstaande was. De kleuren op de omslag van het boek drukten en drukken een kleurrijk positivisme uit voor het jaar Hopelijk blijft dat zo. De presentatie in de huidige boekvorm is in elk geval prima. Dan inhoudelijk: Minder is meer. De inzet van college en ambtenaren is formidabel geweest, daarbij gesteund door een werkgroep uit de raad. Er is een geweldige inhaalslag gepleegd in deze begroting. Alle programma s zijn overzichtelijk gepresenteerd en voorzien van smart -formuleringen. We beschouwen deze laatste als nulmeting. Met de benoemde 23 nieuwe beleidsalternatieven kan Demokraten Swalmen instemmen. Graag wil ik iets nader ingaan op een aantal aandachtsgebieden. Communicatie met burgers, dienstverlening aan burgers. Als ik zeg dat alles wat vandaag besproken wordt, gedaan wordt voor de burgers van onze stad gebruik ik natuurlijk een cliché. Maar juist de burger geeft ons aan wat we moeten doen. Die burger moet tevreden zijn met wat het gemeentebestuur uitvoert. Het gemeentebestuur dient dus erg goed naar de burger te luisteren en de burger te betrekken in de plannen, de voortgang en de uitvoering ervan. Roermond, dit college, is aardig op weg, maar er zijn nog vele zaken te verbeteren. Het verbaast ons dan ook dat op blz. 17 in de laatste kolom over communicatie naar de burger gesproken wordt over het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Demokraten Swalmen vindt dat we ook daar ++ van moeten maken. Hetzelfde verhaal geldt voor het opnemen van klachten en het afhandelen ervan. Een ontvangen brief, een mail, moet altijd beantwoord worden, een afgehandelde klacht eigenlijk teruggemeld worden. Kortom: nog klantvriendelijker zijn. Kunt u daarover toezeggingen doen voor het komend jaar? De wijken en het wijkbeheer. Kleinschalige wijkgerichte aanpak leidt tot goede resultaten, constateert u op blz Onze vraag is of u met de wijkpartners hoofdzakelijk de wijkraden bedoelt. Wijkraden zijn zelden algemeen gekozen personen. Logisch is dat u zoekt naar een aanspreekpunt. U moet er dan ook voor zorgen dat met de wijkraden goede afspraken worden gemaakt om gewag te maken van hun bijeenkomsten door het plaatsen van de agenda s op o.a. de Roermond-pagina en de website van de gemeente Roermond. Ook verslag doen van deze bijeenkomsten via dezelfde kanalen. U zou ook goede voorbeelden uit wijkraden die al optimaal functioneren aan andere wijkraden kunnen voorleggen. Doel: nog meer mensen worden betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Overleg dat u zelf structureel voert met de wijkraden dient ook gecommuniceerd te worden naar de volksvertegenwoordigers. Zij kunnen dan kennis nemen van zaken die spelen in alle wijken van Roermond. Ik zal een motie indienen die hiertoe oproept. Overigens zijn de initiatieven tot het houden van wijkrondgangen en overleggen met bewonersgroepen, het instellen van klankbordgroepen en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten wel al geslaagde praktijkvoorbeelden. Het doorzetten van het wijkbeheer ook in Swalmen, inclusief Boukoul en Asselt neem ik aan, juichen we toe. We blijven voorstander van het aanstellen van wijkregisseurs/wijkcoördinatoren.

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009 1. Opening....330 2. Vaststellen van de agenda...330 3. Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (raadsvoorstel no. 2009/115/1)...330 4. a. Programmabegroting

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 29 OKTOBER 2007.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 29 OKTOBER 2007. Raadsfractie PvdA Oostzaan ALGEMENE BESCHOUWINGEN 29 OKTOBER 2007. Onze fractie wil om te beginnen het college en de medewerkers bedanken voor het werk dat zij hebben verzet voor de Programmabegroting

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MAART 2007 1. Opening.... 74 2. Vaststellen van de agenda... 75 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 16 januari en 8 februari 2007... 76 4. Voorstel van

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 16 JANUARI 2007 1. Opening.... 30 2. Vaststellen van de agenda... 30 3. Voorstel van de vertrouwenscommissie inzake: 1. profielschets burgemeester; 2. verordening op

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Centrale vraag moet zijn, hoe we inwoners kunnen ondersteunen in het organiseren van dit doe-het-zelven.

Centrale vraag moet zijn, hoe we inwoners kunnen ondersteunen in het organiseren van dit doe-het-zelven. Dit is de laatste Kadernota voor de verkiezingen. En voorzitter, daar zijn wij blij om. Want wij vinden dat het tijd wordt voor een andere wind in Barneveld. Een wind die meer waait in de richting van

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm Peters Waajen-Crins

Uitgave-datum: extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm  Peters Waajen-Crins Uitgave-datum: 1 november 2012 extern = wijziging c.q. aanvulling Naam raadslid Voorl. Tav Adres Postcode Plaats Partij Telno privé gsm e-mail Achten H.J.M. heer Broekveeweg 8 6049 CK Herten VVD 319855

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke

: 25 juni 2012. : E.L. Jansen : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 12 juni 2012 : 25 juni 2012 Documentnr. Zaaknummer : 845 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : E.L.

Nadere informatie

Inbreng VVD in begrotingsraad:

Inbreng VVD in begrotingsraad: Inbreng VVD in begrotingsraad: Allereerst is de VVD fractie ontevreden over het antwoord op de extra gestelde vraag over de kosten van het leerlingenvervoer. De VVD heeft expliciet gevraagd of de berekening

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

COMMISSIE RUIMTE (RU)

COMMISSIE RUIMTE (RU) COMMISSIE RUIMTE (RU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van dinsdag 22 juni 2010 om 19.00 uur. Aanwezig: de leden: de niet-leden: Mede aanwezig: H. Jacobs (voorzitter), J. van Rey (portefeuillehouder),

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 FEBRUARI 2008 1. Opening....... 2 2. Vaststellen van de agenda...... 2 3. Notulen van de openbare raadsvergaderingen van 8 november 2007 en 19 december 2007.......

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het. college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds

Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het. college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds Voorjaarsnota 2013. Voorzitter, Het motto van dit college is bouwen. Bouwen in meer dan één opzicht. En het college heeft gebouwd. Ondanks de forse bezuinigingen en de nog steeds voortdurende onzekerheid

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2008 1. Opening.... 60 2. Vaststellen van de agenda... 60 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 14 februari 2008.... 60 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Een drietal ambities in een periode bovendien van verminderde algemene uitkeringen en bezuinigingen op met name het sociaal domein.

Een drietal ambities in een periode bovendien van verminderde algemene uitkeringen en bezuinigingen op met name het sociaal domein. MdV, We bespreken vandaag de Kadernota 2015, het moment waarop we als raad reflecteren op het beleid zoals dit het afgelopen jaar is gevoerd en vooruitblikken op het voor de komende jaren gewenste beleid.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 19 APRIL 2007 1. Opening.... 108 2. Vaststellen van de agenda... 108 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 15 maart 2007... 108 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 15 MEI 2008 1. Opening....126 2. Vaststellen van de agenda...126 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 3 april 2008....126 4. Overzicht van brieven gericht

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's Bergen (Lb) LeObaarheid maak je samen -KERN Kernen En Regionaal Natuurlijk progressieve ombinatie Bergen Afdeling Bergen Lb Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's De gemeenteraad van Bergen,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie