LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, [P] Print uitspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak"

Transcriptie

1 LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, [P] Print uitspraak Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers. Uitspraak RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 2 juli 2010 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren op [1980] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres]. Raadsman: mr. T.J. Roest Crollius, advocaat te Woerden. 1 Onderzoek van de zaak De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzittingen van 9 juni 2010, 15 juni 2010 en 18 juni 2010, waarbij de officier van justitie, mr. A.S. Bijleveld, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. 2 De tenlastelegging De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte: Feit 1: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met het oogmerk van oplichting van banken en/of hypotheekverstrekkers en/of personen; Feit 2: in vereniging diverse banken en/of hypotheekverstrekkers heeft opgelicht; Feit 3: in vereniging diverse malen valsheid in geschrift heeft gepleegd; Feit 4: medeplegen van witwassen van een totaalbedrag van ,74. 3 De voorvragen De dagvaarding is geldig. De rechtbank is bevoegd. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

2 4 De beoordeling van het bewijs 4.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van feit 1 heeft de officier van justitie gesteld dat in oktober 2007 het bedrijf [bedrijf 1] van [medeverdachte 1] op naam van verdachte heeft gestaan zodat [medeverdachte 1] een hypothecaire geldlening zou kunnen verkrijgen. Daarnaast is verdachte bij diverse besprekingen met betrekking tot de panden aan de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats] aanwezig geweest. Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde heeft de officier van justitie gesteld dat de enkele klusjes die verdachte ten behoeve van [bedrijf 2] (hierna te noemen: [bedrijf 2]) heeft verricht in geen verhouding staan tot een bruto jaarsalaris van ,- zoals staat vermeld in de werkgeversverklaring. Volgens de officier van justitie is daarom ongeloofwaardig dat verdachte voor dit salaris voor [bedrijf 2] heeft gewerkt. Op grond van de stortingen over en weer van fictieve salarissen en de wisselende verklaringen die verdachte bij de politie heeft afgelegd, kan wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat verdachte hypotheekverstrekkers heeft opgelicht bij de aankoop van het pand aan de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats], aldus de officier van justitie. 4.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging is van mening dat verdachte van de feiten 1 tot en met 4 dient te worden vrijgesproken. Volgens de raadsman dient verdachte van feit 1 te worden vrijgesproken omdat geen sprake is van een organisatie. Daarnaast heeft hij aangevoerd dat verdachte geen opzet heeft gehad om aan de vermeende organisatie deel te nemen. [medeverdachte 2] heeft telkens op oneigenlijke wijze hypothecaire leningen geregeld en heeft hiertoe steeds afzonderlijk contact opgenomen met de personen die betrokken waren bij de diverse panden ten aanzien waarvan hypotheken werden verkregen. Verdachte heeft geen oneigenlijk gewin gehaald uit zijn eigen panden. Met betrekking tot de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft de raadsman betoogd dat verdachte geen van de in de tenlastelegging genoemde valse documenten heeft opgemaakt. [medeverdachte 2] liet [medeverdachte 3] werkgeversverklaringen en loonstroken maken teneinde hypotheken met bouwdepots te verkrijgen. [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 1] maakte de bouwfacturen op teneinde geldbedragen uit de bouwdepots te verkrijgen. Verdachte was hier niet bij betrokken, aldus de verdediging. Hij heeft deze stukken ook niet voorhanden gehad aangezien [medeverdachte 2] telkens voor de financiële administratie heeft gezorgd. Verdachte heeft de stukken die [medeverdachte 2] hem heeft voorgehouden klakkeloos ondertekend. Verdachte kan aldus niet als dader worden aangemerkt. Hij kan ook niet als mededader worden gezien aangezien geen sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Ten aanzien van feit 4 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte niet wist en ook niet redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de geldbedragen zoals in de tenlastelegging genoemd van misdrijf afkomstig waren. 4.3 Het oordeel van de rechtbank Feit 3: valsheid in geschrift In het dossier bevinden zich de volgende documenten:

3 - een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 3] en [verdachte] ; - een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 1] en [verdachte] ; - vier salarisspecificaties van [bedrijf 1] uit de maanden juli 2007, augustus 2007, september 2007 en oktober 2007 betreffende het salaris van [verdachte] ; - een declaratieformulier bouwdepotbetaling betreffende het pand [adres] te [plaats] van 16 januari [verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij nimmer werkzaamheden heeft verricht voor [bedrijf 1]. Feit 1: criminele organisatie Feit 2: oplichting Aanvullend ten aanzien van feit 3: valsheid in geschrift Zaaksdossier 8 ([adres]-[adres] te [plaats]) In het dossier bevinden zich de volgende documenten: - een werkgeversverklaring ten aanzien van [verdachte] met een dienstverband als interim manager sinds 1 juli 2007 bij [bedrijf 2] (hierna te noemen: [bedrijf 2]) met een bruto jaarsalaris van ,- inclusief vakantiegeld ; - een salarisspecificatie van [bedrijf 2] van oktober 2007 betreffende [verdachte] ; - drie facturen van [bedrijf 1] betreffende bouwwerkzaamheden aan het pand [adres] te [plaats], met daarop vermeld de factuurdata 29 januari 2008, 3 januari 2008 en 21 januari 2008, en de factuurbedragen ,50, ,25 en ,- Op 18 januari 2008 is de hypotheek van de [adres] te [plaats] bij notaris mr. T.J. van der Veer gepasseerd. De geldlening bij de ABN-Amro bank bedraagt ,- inclusief bouwdepot van ,-. [medeverdachte 2] heeft als getuige ter terechtzitting van 15 juni 2010 verklaard dat [verdachte] het pand aan de [adres] te [plaats] heeft gekocht. Bij de hypotheek voor deze woning zat een bouwdepot om de woning te verbouwen tot appartementen. Volgens [medeverdachte 2] is de boel geflest. De werkgeversverklaring en salarisspecificatie waren fictief, aldus [medeverdachte 2]. [medeverdachte 3] heeft tegenover de politie verklaard dat hij een salarisspecificatie van [bedrijf 2] van oktober 2007 betreffende [verdachte] en een werkgeversverklaring heeft opgemaakt. [medeverdachte 2] heeft hem hiertoe de gegevens geleverd. [medeverdachte 1] heeft bij de politie verklaard hij nimmer werkzaamheden heeft verricht in het pand aan de [adres] te [plaats]. Ook [verdachte] heeft ter terechtzitting van 9 juni 2010 verklaard dat [bedrijf 1] geen verbouwingswerkzaamheden heeft verricht in het pand aan de [adres] te [plaats]. Bewijsoverweging [verdachte] heeft ter zitting van 9 juni 2010 verklaard dat wel eens een klusje deed voor [bedrijf 2]. Hij deed administratieve werkzaamheden zoals brieven wegbrengen en daarnaast werk als klusjesman. Hij heeft een vlonder onder een jacuzzi gemaakt, gras gemaaid en bomen gesnoeid. Hij weet niet meer hoeveel uur hij voor [bedrijf 2] heeft gewerkt. Gelet op het bruto jaarsalaris van ,- dat [verdachte] volgens de werkgeversverklaring bij [bedrijf 2] zou hebben verdiend, acht de rechtbank deze verklaring van [verdachte] volstrekt ongeloofwaardig. Bovendien wordt de verklaring van [verdachte] weersproken door de verklaringen van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3].

4 Zaaksdossier 10 ([adres] te [plaats]) In het dossier bevinden zich de volgende documenten: - een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] ten aanzien van [verdachte] ; - een salarisspecificatie van [bedrijf 3] betreffende [verdachte] ; - een factuur van aannemingsbedrijf [bedrijf 4] betreffende bouwwerkzaamheden aan het pand [adres] te [plaats] ; - een declaratieformulier bouwdepot waarin is verwezen naar bovenvermelde factuur. Op 21 december 2006 heeft Fortis een hypotheek verstrekt voor het pand aan de [adres] te [plaats] voor een bedrag van ,- waarin een bouwdepot was opgenomen van ,-. [medeverdachte 2] heeft ter terechtzitting van 15 juni 2010 als getuige verklaard dat hij als aankoopmakelaar voor [verdachte] betrokken is geweest bij het pand aan de [adres] te [plaats]. [medeverdachte 2] zei tegen [verdachte] dat hij wel eens kon informeren bij [medeverdachte 3] voor het opmaken van een werkgeversverklaring. [medeverdachte 3] vond het goed om een fictieve werkgeversverklaring namens [bedrijf 3] voor [verdachte] op te maken zonder dat [verdachte] bij [bedrijf 3] had gewerkt of loon van dit bedrijf had ontvangen. [medeverdachte 3] heeft deze fictieve werkgeversverklaring opgemaakt. De verbouwingswerkzaamheden zijn niet door Aannemingsbedrijf [bedrijf 4] verricht maar door iemand anders. Die opdracht is aan een aannemer gegeven die contant werd betaald en dus goedkoper was, aldus [medeverdachte 2] ter terechtzitting. [medeverdachte 4] heeft bij de politie verklaard dat [medeverdachte 2] hem circa zes keer heeft benaderd om valse facturen op te maken uit hoofde van het aannemersbedrijf [bedrijf 4]. Dit betrof telkens facturen voor verbouwingen met een kostenpost tussen de ,- en ,-. [medeverdachte 4] stuurde de door hem vals opgemaakte facturen naar [medeverdachte 2]. [medeverdachte 4] vervaardigde de facturen op de computer in zijn bedrijf te [bedrijf 4]. Voorts heeft [medeverdachte 4] verklaard dat hij in opdracht van [medeverdachte 2] een bouwnota heeft opgemaakt met betrekking tot het pand aan de [adres]. [verdachte] heeft ter terechtzitting van 9 juni 2010 verklaard dat hij nooit voor [bedrijf 3] heeft gewerkt. [verdachte] heeft [medeverdachte 2] gevraagd of hij een hypotheek met een bouwdepot voor het pand aan de [adres] te [plaats] voor hem wilde regelen. [verdachte] zou zelf de verbouwingswerkzaamheden doen. [medeverdachte 4] heeft nooit een klus in voornoemd pand verricht. Het geld van bouwdepot ten bedrage van ,- is gebruikt voor de verbouwing en om zakelijk krediet en een lening bij zijn ouders af te betalen, aldus [verdachte]. [verdachte] heeft erkend dat een bijschrijving van 4.021,43 op zijn bankrekening afkomstig was van [bedrijf 3]. [verdachte] moest dit bedrag direct aan [medeverdachte 2] terugstorten. Aanvullend ten aanzien van feit 4: witwassen [medeverdachte 5] heeft ten aanzien van de uitkering uit het bouwdepot voor de [adres] te [plaats] bij de politie verklaard hij in opdracht van [verdachte] een betaling ten behoeve van [verdachte] heeft gedaan en het resterende bedrag aan [verdachte] heeft overgemaakt. [medeverdachte 5] heeft aan [verdachte] een bedrag van ,- overgemaakt en ten behoeve van [verdachte] een bedrag van 7.000,- aan [A]. Uit het bouwdepot voor de [adres] te [plaats] is via [bedrijf 1] in totaal een bedrag van ,65 overgemaakt naar [medeverdachte 2]. Van dit bedrag heeft [medeverdachte 2] een bedrag van in totaal ,- ten behoeve van [verdachte] betaald aan [B]. En een bedrag van ,- aan [verdachte]. Hieruit vloeit voort dat verdachte ten minste de in de tenlastelegging genoemde ,74 voor handen heeft gehad terwijl hij wist dat dit bedrag was verkregen door de oplichting met betrekking tot het pand [adres] te [plaats].

5 Op 22 januari 2007 is op de bankrekening van [verdachte] een bedrag van ,- gestort uit het bouwdepot voor het pand [adres] te [plaats]. De rechtbank is van oordeel dat de omstandigheid dat enkele betalingen ten behoeve van verdachte zijn gedaan met behulp van bankrekeningen van anderen, te weten [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2], niet wegneemt dat verdachte geldbedragen heeft overgedragen terwijl hij wist dat dit geld door misdrijf was verkregen. Aanvullend ten aanzien van feit 1: criminele organistatie [verdachte] zou samen met [medeverdachte 2][bedrijf 5] oprichten, aldus [verdachte] ter zitting van 9 juni Met deze onderneming wilden ze woningen tot appartementen verbouwen en deze verhuren. Tevens heeft [verdachte] ter zitting verklaard dat hij met [medeverdachte 1] en zijn broer naar de Kamer van Koophandel is geweest teneinde [bedrijf 1], het bedrijf van [medeverdachte 1], op naam van de broer van [verdachte] te zetten. Met betrekking tot de panden aan de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats] heeft [medeverdachte 5] een bedrag van ,- overgemaakt op de rekening van [verdachte]. [verdachte] heeft ter terechtzitting van 9 juni 2010 erkend dat hij aanwezig is geweest bij een bespreking met [medeverdachte 2], [medeverdachte 6] en [tante van verdachte] met betrekking tot een uitkering uit het bouwdepot voor het pand aan de [adres] te [plaats] ten behoeve van [medeverdachte 6] en [tante van verdachte]. [tante van verdachte], de tante van [verdachte], heeft bij de politie verklaard dat [verdachte] met [medeverdachte 2] meegaat om de stoere man te spelen bij [medeverdachte 2]. [tante van verdachte] heeft een harde schijf aan de politie overgelegd waarop vier opgenomen gesprekken staan vastgelegd. Deze vier gesprekken heeft de politie uitgewerkt. In één van de gesprekken zegt [verdachte] dat hij alles samen met [medeverdachte 2] doet en dat hij in de computer van [medeverdachte 2] kan. Bewijsoverweging De rechtbank acht op grond van de hierboven ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 4 genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het op structurele basis verkrijgen van hypothecaire geldleningen op grond van niet bestaande dienstverbanden en met het onttrekken van geldbedragen uit bouwdepots op grond van valse bouwnota s. Blijkens voormelde bewijsmiddelen is verdachte samen met [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] betrokken geweest bij hypotheekfraude met betrekking tot vijf panden, te weten de panden aan de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats]. De panden aan de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats] betroffen panden van [verdachte]. In verband met de percelen [adres] te [plaats] en [adres] te [plaats] heeft [verdachte] een geldbedrag van ,- op zijn bankrekening van [medeverdachte 5] ontvangen. Met betrekking tot de hypotheek voor het pand aan de [adres] te [plaats] van zijn tante [tante van verdachte] is [verdachte] aanwezig geweest bij de bespreking hierover tussen hem, [medeverdachte 2], [tante van verdachte] en [medeverdachte 6] Partiële vrijspraak Feit 1: criminele organisatie

6 De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de criminele organisatie waaraan verdachte heeft deelgenomen het oogmerk had om naast banken en/of hypotheekverstrekkers eveneens personen op te lichten, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 1. op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 29 september 2009 in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting van banken en/of hypotheekverstrekkers; 2. op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 2 juni 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en / of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en / of door listige kunstgrepen en / of door een samenweefsel van verdichtsels, (zaak 8) in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 januari 2008 ABN-Amro heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten een hypotheekleningsovereenkomst inclusief bouwdepot met [verdachte] betreffende het pand aan de [adres] te [plaats] en het afgeven van een goed, te weten het betalen van geldbedragen uit het bouwdepot, door middel van de oplichtingsmiddelen A, B en C als hieronder nader omschreven (zaak 10) in de periode van 20 november 2006 tot en met 7 augustus 2008 Fortis heeft bewogen tot het aangaan van een schuld, te weten een hypotheekleningsovereenkomst inclusief bouwdepot met [verdachte] betreffende het pand aan de [adres] te [plaats] en het afgeven van een goed, te weten het betalen van geldbedragen uit het bouwdepot, door middel van de oplichtingsmiddelen D, E en F als hieronder nader omschreven, hebbende verdachte en / of zijn mededader(s) toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en / of listiglijk en / of in strijd met de waarheid aan ABN- Amro en Fortis valse documenten overlegd, te weten; A) een werkgeversverklaring van [bedrijf 2] ten aanzien van [verdachte]; B) een salarisspecificatie van [bedrijf 2] uit 2007 betreffende [verdachte]; C) drie facturen van [bedrijf 1] betreffende bouwwerkzaamheden aan het pand [adres] te [plaats]; D) een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] ten aanzien van [verdachte]; E) een salarisspecificatie van [bedrijf 3] betreffende [verdachte]; F) een factuur van aannemingsbedrijf [bedrijf 4] betreffende bouwwerkzaamheden aan het pand [adres] te [plaats]; waardoor de ABN0-Amro en Fortis werden bewogen tot het aangaan van bovenomschreven hypotheekleningsovereenkomsten en het afgeven van een of meer geldbedragen;

7 3. op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 2 juni 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens hierna genoemde geschriften, elk zijnde een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders telkens valselijk opgemaakt en/of voor akkoord ondertekend, - een factuur van [bedrijf 1] voor een bedrag van ,25 betreffende het pand [adres]-[adres] te [plaats], terwijl de werkzaamheden verbandhoudende met de factuur niet waren verricht - een factuur van [bedrijf 1] voor een bedrag van ,- betreffende het pand [adres]-[adres] te [plaats] terwijl de werkzaamheden verbandhoudende met de factuur niet waren verricht - een factuur van [bedrijf 1] voor een bedrag van ,50 betreffende het pand [adres]-[adres] te [plaats], terwijl de werkzaamheden verbandhoudende met de factuur niet waren verricht - een werkgeversverklaring ten aanzien van [verdachte] met een dienstverband als interim manager sinds 1 juli 2007 bij [bedrijf 2] met een bruto jaarsalaris van ,00 euro inclusief vakantiegeld, terwijl geen sprake was van een dergelijk dienstverband - een salarisspecificaties van [bedrijf 2] uit 2007 betreffende het salaris van [verdachte], terwijl geen werkzaamheden waren verricht en geen sprake was van een dergelijk salaris - een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 3] en [verdachte] terwijl geen arbeid conform die overeenkomst werd verricht - een arbeidsovereenkomst tussen [bedrijf 1] en [verdachte] terwijl geen arbeid conform die overeenkomst werd verricht - vier salarisspecificaties van [bedrijf 1] uit maanden in 2007 betreffende het salaris van [verdachte], terwijl geen werkzaamheden waren verricht en geen sprake was van een dergelijk salaris - een declaratieformulier bouwdepotbetaling betreffende pand [adres] te [plaats] van 16 januari 2007, terwijl geen bouwwerkzaamheden waren verricht - een factuur van aannemingsbedrijf [bedrijf 4] betreffende pand [adres] te [plaats], terwijl de vermelde bouwwerkzaamheden niet waren verricht zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 4. in de periode van 1 januari 2007 tot en met 1 maart 2008, te [plaats] tezamen en in vereniging met anderen voorwerpen, te weten navolgende geldbedragen: - Euro ,- - Euro 7.000,- - Euro ,- - Euro ,-

8 heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen of daarvan gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid 5.1 De strafbaarheid van de feiten Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op. Feit 1: Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; Feit 2: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; Feit 3: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Feit 4: Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. 5.2 De strafbaarheid van verdachte Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit. 6 De strafoplegging 6.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen tot een bedrag van ,- met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. 6.2 Het oordeel van de rechtbank Bij het bepalen van de op te leggen straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte. Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers. Deelnemers aan deze criminele organisatie hebben valse salarisspecificaties, werkgeversverklaringen en bouwnota s bij deze instellingen ingediend teneinde hypothecaire leningen en bouwdepots te verkrijgen. Met betrekking tot de rol van verdachte binnen deze organisatie heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte heeft gezegd dat hij alles samen met [medeverdachte 2] deed en dat hij in de computer van [medeverdachte 2] kon. [medeverdachte 2] was de centrale persoon binnen de criminele organisatie die telkens contacten onderhield met andere deelnemers van de organisatie om stukken aan te leveren ter verkrijging van hypothecaire leningen en gelden uit bouwdepots. Met zijn handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hypotheekverstrekkers in dergelijke stukken mogen stellen en deze instellingen telkens voor grote bedragen benadeeld. Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op de inhoud van een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 23 februari 2010, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld wegens soortgelijke feiten.

9 Alles afwegende is de rechtbank, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat met oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren alsmede een taakstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis kan worden volstaan. 7 De benadeelde partij Aegon Levensverzekering N.V. Beweerdelijk namens de benadeelde partij heeft [C], werkzaam als fraudecoördinator bij Aegon Levensverzekering N.V., overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering. De vordering strekt tot vergoeding van geleden schade ten gevolge van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten. Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting is niet komen vast te staan dat [C], voornoemd, bijzonder gevolmachtigd is om voormelde vordering in te dienen, zodat de rechtbank de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren met bepaling dat de vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht. 8 De wettelijke voorschriften De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 140, 225, 326 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. 9 De beslissing De rechtbank: Vrijspraak - spreekt verdachte vrij van: - het onder 1 ten laste gelegde oogmerk van de criminele organisatie tot oplichting van personen; Bewezenverklaring - verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven; - spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; Strafbaarheid - verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert: Feit 1: Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; Feit 2: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; Feit 3: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Feit 4: Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. - verklaart verdachte strafbaar; Strafoplegging - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren; - bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit; - veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 200 uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen; Benadeelde partij

10 - bepaalt dat de benadeelde partij Aegon Levensverzekering N.V. niet-ontvankelijk is in de vordering en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; - verwijst de benadeelde partij in de tot op heden door verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakte kosten, vastgesteld op nihil. Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mr. S. Wijna en mr. R.P. den Otter, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.T. Bouwman-Everhardus, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 2 juli 2010.

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1117

ECLI:NL:RBOVE:2016:1117 ECLI:NL:RBOVE:2016:1117 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 04-04-2016 Datum publicatie 04-04-2016 Zaaknummer 08/993061-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:320

ECLI:NL:RBOVE:2013:320 ECLI:NL:RBOVE:2013:320 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22-04-2013 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 07-681022-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850

ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 ECLI:NL:GHSGR:2000:AD9850 Instantie Datum uitspraak 06-10-2000 Datum publicatie 11-10-2004 Zaaknummer 0975730199 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277

ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 ECLI:NL:RBNNE:2015:6277 Instantie Datum uitspraak 13-11-2015 Datum publicatie 17-03-2016 Zaaknummer 18.720178-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401 ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-07-2012 Datum publicatie 24-07-2012 Zaaknummer 06/865052-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:978

ECLI:NL:GHSHE:2017:978 ECLI:NL:GHSHE:2017:978 Instantie Datum uitspraak 17-02-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003836-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:551

ECLI:NL:RBDHA:2017:551 ECLI:NL:RBDHA:2017:551 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 12-01-2017 Datum publicatie 26-01-2017 Zaaknummer 09/842579-16 en 10/178688-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 21-03-2008 Datum publicatie 27-03-2008 Zaaknummer 627434-06 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV2519

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV2519 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV2519 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 31-12-2011 Datum publicatie 01-02-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/601084-11 [P] Strafrecht

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BO6723, Rechtbank Utrecht, 16-711232-10 Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 08-12-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Verdachte

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9415

ECLI:NL:GHARL:2014:9415 ECLI:NL:GHARL:2014:9415 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005927-13 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2936

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 Instantie: Rechtbank Haarlem Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 27-12-2010 Zaaknummer: 15/700445-10 en 15/761544-08 (tul) Rechtsgebieden: Strafrecht Tegenspraak Strafvonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 Instantie: Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 21-04-2010 Zaaknummer: 11/500196-09; 11/712447-09; TUL 10/611196-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14 Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Veroordeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 11-05-2012 Datum publicatie 02-07-2012 Zaaknummer 10/603057-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4389

ECLI:NL:RBOBR:2016:4389 ECLI:NL:RBOBR:2016:4389 Instantie Datum uitspraak 15-08-2016 Datum publicatie 15-08-2016 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/889058-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2016:721

ECLI:NL:RBLIM:2016:721 ECLI:NL:RBLIM:2016:721 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 29-01-2016 Datum publicatie 29-01-2016 Zaaknummer 03/994006-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863

ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 ECLI:NL:RBNHO:2017:2863 Instantie Datum uitspraak 30-01-2017 Datum publicatie 07-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland 15/871465-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht parketnummer: 16/604096-11 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 maart 2013 in de strafzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2017:3023 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Zaaknummer 23-001315-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

LJN: AU6703, Rechtbank Breda, 02/625292-05 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 10-11-2005 23-11-2005 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: "Computercriminaliteit.

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 11-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer 16/600971-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 Uitspraak Vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Datum uitspraak: 4 februari 2015 Parketnummer: 13/693020-12 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

CLI:NL:RBMNE:2014:6501

CLI:NL:RBMNE:2014:6501 CLI:NL:RBMNE:2014:6501 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 16/711877-11 (ontneming) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201

ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 ECLI:NL:RBAMS:2015:10201 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-07-2015 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 13/684116-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 Rechtbank Groningen Datum uitspraak: 14-10-2010 Datum publicatie: 14-10-2010 Zaaknummer: 18/670028-10 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegestane wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat: LJN: BH2293, Rechtbank Arnhem, 05/800978-08 Datum uitspraak: 09-02-2009 Datum publicatie: 09-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5424

ECLI:NL:RBROT:2017:5424 ECLI:NL:RBROT:2017:5424 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-06-2017 Datum publicatie 13-07-2017 Zaaknummer 10/681055-17 VI-nummer 99/000077-28 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7555 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 25-03-2008 Datum publicatie 25-03-2008 Zaaknummer 15/800740-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB0488

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB0488 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB0488 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 20-07-2007 Datum publicatie 26-07-2007 Zaaknummer 06/460211-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:6165

ECLI:NL:RBGEL:2016:6165 ECLI:NL:RBGEL:2016:6165 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-11-2016 Datum publicatie 16-11-2016 Zaaknummer 05/986086-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:11657

ECLI:NL:RBDHA:2015:11657 ECLI:NL:RBDHA:2015:11657 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 22-09-2015 Datum publicatie 09-10-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 09/820279-13 (dagvaarding I)

Nadere informatie

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken ECLI:NL:GHARL:2013:4608 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001704-12 Uitspraak d.d.: 28 juni 2013 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: AY5348, Rechtbank 's-gravenhage, 09/753596-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 31-07-2006 31-07-2006 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0948 Instantie Datum uitspraak 28-03-2012 Datum publicatie 05-04-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1041

ECLI:NL:RBAMS:2017:1041 ECLI:NL:RBAMS:2017:1041 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-02-2017 Datum publicatie 28-02-2017 Zaaknummer 13.751889-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Europees strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis.

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis. LJN: AR6518, Rechtbank 's-gravenhage, 09/757668-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-11-2004 26-11-2004 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De rechtbank

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:469

ECLI:NL:RBMNE:2017:469 ECLI:NL:RBMNE:2017:469 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-02-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer 16.706608-16 (P) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:2715

ECLI:NL:RBROT:2014:2715 ECLI:NL:RBROT:2014:2715 Uitspraak Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 09-04-2014 Datum publicatie: 09-04-2014 Zaaknummer: 10/750175-11 Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 12-06- 2013 Datum publicatie: 18-06- 2013 Zaaknummer: 06/850903-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

pagina 1 van 9 LJN: BR2956, Rechtbank 's-gravenhage, 09/650015-11 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 08-07-2011 26-07-2011 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Strafrecht Parketnummer: 01/820893-12 Datum uitspraak: 15 februari 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie