Voorwoord. Lunchcafé Zonder Meer, unieke leer-werkplek in Oud-Beijerland. Missie en Visie. Doelgroep en werkgebied. Samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Lunchcafé Zonder Meer, unieke leer-werkplek in Oud-Beijerland. Missie en Visie. Doelgroep en werkgebied. Samenwerking"

Transcriptie

1

2 e v a g p o s d u o h In Voorwoord 3 Lunchcafé Zonder Meer, unieke leer-werkplek in Oud-Beijerland 4 Missie en Visie 4 Doelgroep en werkgebied 5 Samenwerking 6 Organisatie en werkwijze 7 Lunchcafé 9 Bijzondere activiteiten 10 Bedrijfskleding 11 Uitingen 12

3 Voorwoord Stichting Lunchcafé Bij Zonder is de overkoepelende organisatie waar Lunchcafé Zonder Meer onderdeel van is. Lunchcafé Zonder Meer is voor de stichting het eerste moderne lunchcafé dat wij binnen onze missie exploiteren sinds november De stichting is een Anbi Stichting. Het stichtingsbestuur bestaat vanaf 1 juni 2014 uit; Conny Verbaas - Voorzitter Henk van den Berg - Penningmeester Arjan Holleman - Secretaris Bij aanvang op 3 november 2014 zijn we gestart met 12 medewerkers (medewerkers zijn de jongeren en jong-volwassenen met een beperking en/of arbeidshandicap). Op 1 juli 2015 zijn dit er circa 25, inclusief stagiaires. Onze medewerkers komen hoofdzakelijk uit de Hoeksche Waard. Missie en Visie Visie - Het is onze visie dat jongeren en jong-volwassenen met een beperking en/of arbeidshandicap volwaardig kunnen participeren in de huidige en toekomstige duurzame samenleving. Missie - Het is onze missie om jongeren met een beperking en/of arbeidshandicap door het werken bij Lunchcafé Zonder Meer meer zelfvertrouwen te geven door ze uit te dagen en buiten hun comfortzone te laten werken, met respect voor hun individuele competenties, zodat ze volwaardig kunnen participeren en integreren in de samenleving. De identiteit van Lunchcafe Zonder Meer is gebaseerd op betrokkenheid, creativiteit, uniciteit, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Financiën - Helaas zijn we nog niet zover dat we geheel financieel onafhankelijk kunnen opereren. Lunchcafé Zonder Meer is geen doorsnee horecagelegenheid. De medewerkers krijgen professionele begeleiding, en dit is van groot belang voor hun persoonlijke vorming. Een concessie hierin is uitgesloten. Het gaat tenslotte om een groep mensen die recht hebben op een volwaardige plaats in onze samenleving. Deze mensen kunnen het niet alleen, en hebben dus recht op professionele begeleiding en ondersteuning! De start was moeilijk en daar ondervinden we nog steeds hinder van. We geven niet op en met de (financiële) steun van allen die het initiatief een warm hart toedragen gaat het zeker lukken. Oud-Beijerland, 1 juli 2015 Mevrouw drs. C. Verbaas Voorzitter Stichting Lunchcafé Bij Zonder 3

4 rland ije e -B d u O in k le p k r e unieke leer-w Het is onze missie om letterlijk midden in de samenleving, in het centrum van Oud-Beijerland, een ontmoetingsplek en uitdagende werkplek te creëren voor jongeren/(jong) volwassenen met een beperking. Dit realiseren wij door het exploiteren van een modern lunchcafé (Lunchcafé Zonder Meer ) om van daaruit dagbesteding/leer/werkervaringsplaatsen/ stageplaatsen aan te bieden in de bediening of in de keuken. Tevens zijn wij een plek waar mensen met een beperking, die op zoek zijn naar passend werk, een uitdaging vinden. Dit alles onder begeleiding van zeer bevlogen professionals die hun sporen in hun vakgebied hebben verdiend. Lunchcafé Zonder Meer biedt plaats aan ruim 25 jongeren/(jong) volwassenen met een geestelijke of fysieke beperking. Sinds november 2014 zijn we open en hebben we al zeer vele gasten mogen verwelkomen. Er is in Oud-Beijerland en de regio een arbeidsmarkt voor deze jongeren/(jong) volwassenen. De reguliere werkgevers kunnen echter de bijbehorende begeleiding/scholing niet geven en borgen. Dit leidt aan beide kanten tot teleurstellingen. Daarnaast zijn per januari 2015 veel sociale taken van het Rijk naar de gemeenten toe, waaronder het ondersteunen van jongeren met een (Wajong) uitkering bij het vinden van passend werk. wil De reden dat ik hier graag een leuke werken is dat ik het altijd te uitdaging vind om mensen zij het begeleiden/coachen zodat halen. optimale uit zichzelf kunnen Professionals - Danissa 4 Overigens is er geen aanbod voor dagbesteding/leerbedrijf voor jongeren met een verstandelijke/ meervoudige beperking in de horeca in (de omgeving) Oud-Beijerland. Om dit te bereiken brengen wij verschillende partijen samen tot een goed functionerend netwerk. De opgedane kennis en expertise wordt gedeeld met andere initiatieven die er op gericht zijn de arbeidsparticipatie van de genoemde groepen te vergroten. Learning by doing is het motto. Missie en Visie Visie Het is onze visie dat jongeren en jong-volwassenen met een beperking en/of arbeidshandicap volwaardig kunnen participeren in de huidige en toekomstige duurzame samenleving. Missie Het is onze missie om jongeren met een beperking en/of arbeidshandicap door het werken bij Lunchcafé Zonder Meer meer zelfvertrouwen te geven door ze uit te dagen en buiten hun comfortzone te laten werken, met respect voor hun individuele competenties, zodat ze volwaardig kunnen participeren en integreren in de samenleving. De identiteit van Lunchcafe Zonder Meer is gebaseerd op betrokkenheid, creativiteit, uniciteit, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dag van de officiële opening!

5 Doelstelling Stichting Lunchcafé Bij Zonder heeft een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen dienen als leidraad voor de organisatie. Het betreffen de volgende doelstellingen: Kwalitatieve doelstellingen: - Binnen de regio een structureel en passend arbeidsaanbod realiseren dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van jongeren met een verstandelijke/ meervoudige beperking of arbeidshandicap. - Daar waar mogelijk en wenselijk de jongeren en jong volwassenen met een beperking begeleiden naar regulier passend werk. - Een verrijking van het dagbesteding aanbod in de regio. - Coachen en begeleiden naar participatie en integratie in de samenleving. Onze kernwaarden teit, Onze kernwaarden zijn unici (zelf)vertrouwen en uniek en ontwikkeling. Ieder mens is geren met heeft competenties, ook jon wel juist een beperking of misschien. jongeren met een beperking Kwantitatieve doelstellingen: - Lunchcafé Bij Zonder biedt plaats aan ca. 25 jongeren en/of jong volwassenen met een beperking. - Doorstroming van 20% van de medewerkers met een (Wajong-)uitkering naar regulier betaald werk (dit is gebaseerd op cijfers van een onderzoek van kenniscentrum UWV). Lunchcafé Zonder Meer richt zich voornamelijk op de regio Hoeksche Waard en de doelgroep betreft in het algemeen: Jongeren/(jong) volwassenen in de leeftijd van 15 tot 37 jaar met een (Wajong/WIA) uitkering. Dit is nader te specificeren naar: - Jongeren in de leeftijd vanaf 15 met een verstandelijke beperking. - Jongeren in de leeftijd vanaf 15 met een fysieke beperking. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 37 jaar met een arbeidshandicap: Jongeren met een arbeidshandicap zijn jongeren die niet altijd een Wajong uitkering hebben maar met wel vaak een baan/inkomen wat niet past bij hun opleiding. Stages voor leerlingen uit ZML,VMBO MBO onderwijs voornamelijk uit de regio Hoeksche Waard. Wij creeren een werks feer en mogelijkheden, w aarin we vertrouwen op de competenties van de jongeren, ze het vertrouwen ge ven om volwaardig ingezet te worden, waardoor ze zelfvert rouwen krijgen. Overzicht woonplaats medewerkers Lunchcafé Zonder Meer op 15 juli 2015 Leerervaringsplaatsen Werkervaringsplaatsen Stagiares Totaal 5 Oud-Beijerland 6 3 Binnenmaas Cromstrijen Korendijk 3 1 Strijen Buiten HW

6 Samenwerking Om de begeleidingstrajecten succesvol uit te voeren, werkt de stichting nauw samen met een aantal partners. Deze samenwerkingspartners vormen gezamenlijk een keten die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het project en de continuïteit van de stichting. Genoemde samenwerkingpartners zijn nauw bij het project betrokken en hebben een adviserende en aanleverende rol bij de uitvoering. Organisaties - Stichting Cavent - Stichting Humanitas DMH - Stichting Zuidwester - Stichting MEE - Stichting Pameijer - Stichting Emma at Work - Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard - WHW Hoeksche Waard - Zorgwaard (Speciaal) Onderwijs - Wellantcollege Klaaswaal vmbo, leerwerktrajecten - ZML-school De Ark onderdeel van CSG de Waard Overheid - Gemeentes in de Hoeksche Waard - Gemeente Barendrecht - UWV in om dit Graag zet ik mijn ervaring mooie project te realiseren. Professionals - Annerie Ik wil meer ervaring op doe n, Herman den Blijker is mijn grote idool! Medewerker - Jaco 6 Elke week een Ti p van de Kok!

7 uwe Ik heb zin om heel veel nie dingen te leren. Organisatie en werkwijze Medewerker - MaryAnn Lunchcafé Zonder Meer heeft het motto Learning by doing en dit vormt een positieve bijdrage in het bereiken van de doelstellingen van de jongeren en (jong) volwassenen. De medewerkers worden dagelijks begeleid door professionals. Met iedere medewerker wordt vooraf afgesproken wat hun doelen voor het komende jaar zijn. Periodiek worden deze doelen per medewerker getoetst en indien nodig bijgesteld. De dagelijkse bedrijfsleiding is in handen van Annerie Evers. Annerie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het restaurantgedeelte. Daarnaast is zij aanspreekpunt van het Bestuur. 50% van haar tijd gaat ook naar de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot personeelszaken van medewerkers, stagiaires en professionals. Dien Koops is chef-kok en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de keuken plaats vinden. 35% van haar tijd is Dien coördinator en bepalend in de uitvoering van de werkzaamheden van de keukenmedewerkers. Vanuit de keuken is zij aanspreekpunt van het Bestuur. Naast de chef-kok is ook werkzaam in de keuken een kok kleine gerechten. Quinten van der Made is tevens de rechterhand van de chef-kok. 15% van zijn tijd is hij mede-bepalend in de uitvoering van de werkzaamheden van de keukenmedewerkers. Professionals Op de circa 25 medewerkers is 2,4 formatieplaatsen werkzaam in de begeleiding van onze medewerkers. Dagelijks zijn minimaal 2 professionals in het lunchcafé aanwezig. Waarbij Danissa Kanninga aanspreekpunt is voor het Bestuur met betrekking tot de begeleiding. Als vrijwilligster en aanspreekpunt voor alle begeleiding is werkzaam met BIG-registratie Anita Schilperoordt. In 2013 kreeg ik voor het ee rst bericht over Lunchcafé Zo nder Meer en wist direct dat ik deze kans niet kon laten schieten. Professional - Soraya 7

8 Reflectiegroep Sinds 1 juni 2015 is er een reflectiegroep opgericht, die het Bestuur helpt met het ontwikkelen van activiteiten en sponsorwerving. Doel van de reflectiegroep is het Bestuur op alle mogelijke gebieden een spiegel voor te houden. Deze reflectiegroep is denktank en sparringpartner voor het Bestuur. De reflectiegroep bestaat uit ouders van onze medewerkers. Diane de Geus Marianne Wassink (directeur kinderopvang) Annemarie Wybenga (ondernemer) Douwe Wybenga (ondernemer) Ton van Drunen (eigenaar opleidingsinstituut) Vrijwilligers Wij maken gebruik van circa 10 vrijwilligers die helpen met onder andere het vervoer van de medewerkers van huis naar het lunchcafé en andersom. Dit vervoer is de verantwoordelijkheid van de ouders, waar door de overheid nog minimaal geld voor wordt beschikbaar gesteld via aanvulling op PGB. Door met vrijwilligers te werken blijft dit betaalbaar. Middels een elektrische auto kunnen vanaf 1 juli medewerkers worden gehaald en weggebracht. Deze auto is kosteloos ter beschikking gesteld door coöperatie HoekscheWaardDuurzaam. 8 Duurzaamheid Naast de elektrische auto is ook het meubilair van Lunchcafé Zonder Meer duurzaam. Het meubilair van Lunchcafé Zonder Meer is ontwikkeld vanuit het zogenaamde cradle tot cradel principe. Het voldoet aan de eisen en normen van een zaak als Lunchcafé Zonder Meer, maar bij de keuze is ook gedacht aan die van toekomstige generaties. Het meubilair is 100% gemaakt van gerecycled materiaal. Regionale samenwerking Er is bewust voor gekozen om zoveel als mogelijk met streekproducten en regionale leveranciers samen te werken. Ook met de keuze van regionale leveranciers onderstreept Zonder Meer haar duurzame insteek. Denk hierbij aan de bakker, de slager, de groenteboer, wijnen, bedrijfskleding, drukwerk, koffie en thee, etcetera. Het Bestuur stimuleert de verbinding met lokale ondernemers. Het Bestuur gelooft in verbindingen leggen tussen regionale bedrijven, instellingen, overheden, business clubs en verenigingen.

9 Lunchcafé Het lunchcafé is 6 dagen per week geopend. Van maandag tot en met zaterdag kan er genoten worden van onder andere een heerlijke gezonde lunch en/of een heerlijk samengesteld menu, dan wel wat de pot schaft (vanaf uur). Van een broodje gezond, tot de specialiteit van het huis, het Broodje Zonder Meer pikant. Ook serveert het lunchcafé vegetarische gerechten. Voor de kinderen is er onder andere de Clown Jopie Pannenkoek en is er ook een speciale kidsbox samengesteld. Er worden ook koffie, thee, frisdranken en heerlijke zelfgemaakte taarten verkocht. Op donderdag- en vrijdagavond is het lunchcafé tot 21 uur geopend. U kunt genieten van een heerlijk samengesteld menu. Op vrijdag is er na uur eten wat de pot schaft. Voor een klein bedrag kunt u er een verse warme maaltijd nuttigen. Ik vind het leuk om contact en te hebben met de klanten de klanten te bedienen. Professionals - Carola Bij Zonder Meer zal ik in de keuken gaan werken en ik wil graag leren om zelfstandig gerechten klaar te maken van de menukaar t! Medewerker - Chloé Hhhhmm mm m 9

10 Bijzondere activiteiten Taarten Ook specialiteit van het lunchcafé is de door de medewerkers zelf gemaakte koekjes en taarten. Deze kunnen besteld en afgehaald worden, dan wel genuttigd worden in het lunchcafé. Afhaalbroodjes Voor bedrijven en organisaties is er sinds 1 juni 2015 een de broodjesexpress opgericht. Verse broodjes met vers (en zelfgemaakt) beleg kunnen besteld worden. Met een elektrische auto, welke beschikbaar is gesteld door coöperatie HoekscheWaardDuurzaam, worden de broodjes bezorgd. Ook de bezorging is onderdeel van de dagbesteding. High Tea Bij Lunchcafé Zonder Meer kunt u ook terecht voor een High Tea. Met zowel zoete als hartige huisgemaakte hapjes, die helemaal tot hun recht komen in combinatie met onze verrassende thee melanges. Eigenlijk is er altijd een High Tea Zonder Meer moment! Bijvoorbeeld voor een verjaardag, vriendinnenmiddag, reünie, trouwdag of gewoon een gezellig middagje uit in hartje Oud-Beijerland. Het is ook mogelijk (besloten) recepties, vergaderingen, verjaardagsfeestjes en andere bijeenkomsten te houden in Zonder Meer. te Ik vind het leuk om contact de hebben met de klanten en klanten te bedienen. Professionals - Carola Bij Zonder Meer wil ik graa g ervaring in de horeca op doe n en ook wil ik leren hoe het all emaal werkt in de keuken. Medewerker - Sabina 10 Feestjes zijn bij ons ook mogelijk Smullen tijdens de Hig h Tea! Activiteiten en bijeenkomsten 14/ 15 Zonder Meer is een uitstekende locatie voor activiteiten en bijeenkomsten. Een greep uit de activiteiten die zijn gehouden bij het lunchcafé: - K inderfeestje: Pannenkoeken versieren en eten, schorten kleuren, rondleiding keuken. - K erstborrel: Business Netwerk International, 25 leden + partner. Ontvangst met champagne, koud en warm buffet. - K erstdiner: kerstdiner lokale ondernemers, 15 personen. 3-gangenmenu. - K erstmarkt: speciaal arrangement i.v.m. kerstmarkt. - N ieuwjaarsborrel: van 2 lokale ondernemers. - R onde Tafel: serviceclub, diner met 45 deelnemers. - V erjaardag: ontvangst van 50 cliënten en begeleiders van Zuidwester. - Ontbijtbusinessclub: Business Netwerk Rijnmond met 27 ondernemers. Ontvangst en ontbijt-buffet. - B edrijfsetentjes: diverse bedrijven komen eten met medewerkers. - B usiness Club Hoeksche Waard: ledenbijeenkomst gehouden, inclusief diner. - R otary Hoeksche Waard: nieuwjaarsborrel, inclusief diner. - V izi - business club heeft geluncht, met daaraan gekoppeld een veiling waarvan de opbrengst volledig ten goede van Lunchcafé Zonder Meer gekomen is. - O HW en RSD - Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en de Regionale Sociale Dienst hebben een informatie bijeenkomst georganiseerd bij het lunchcafé. - B ijeenkomt puike pruiken. - T hema-avonden - i.s.m. toneelgroep Mask worden er een aantal thema-avonden georganiseerd waarbij diner en toneel door elkaar heen lopen. Tevens worden er maandelijks thema-avonden georganiseerd zoals een Griekse Avond, Mosselavond, Wildavond etcetera.

11 Bedrijfskleding Ie dereen nieuwe schoenen!! De medewerkers zijn gekleed in bedrijfskleding. Er zijn polo s en t-shirts beschikbaar voor het bedienend personeel. Het keukenpersoneel is in het zwart gekleed, met mooie, bedrukte sloven. De medewerkers dragen witte polo s danwel witte t-shirts en de professionals zijn in blauwe polo s en t-shirts gekleed. Mede door de ontvangst van giften en sponsoring van DBWorkWear en Speelokee heeft Lunchcafé Zonder Meer deze polo s en t-shirts aan kunnen schaffen. Schoenen voor medewerkers en professionals zijn geschonken door Premium Inc. zinnige Toen ik hoorde van dit waan t laten concept kon ik de kans nie n als schieten om te gaan werke er Meer. chefkok bij Lunchcafé Zond Professionals - Dien Ik heb veel zin in deze nie uwe baan omdat ik al heel lang thuis zit. Medewerker - Maurice 11

12 Uitingen Er zijn inmiddels diverse communicatie uitingen ontwikkeld om bezoekers naar het lunchcafé te krijgen. Zie hieronder een aantal voorbeelden. Het Kompas vrijdag 19 juni Plaquette zit er op En in een informele sfeer kon men meteen even met elkaar kennismaken. Wethouder van Buuren en directeur-bestuurder Pluimer waren blij met de vlotte realisatie van de nieuwbouw én de fraaie inpassing in de buurt. HW Wonen heeft zich sterk gemaakt om hier een heel mooi project te realiseren. Ik hoop dat de bewoners zich snel thuis zullen voelen, aldus de wethouder. Dit nieuwbouwproject heeft aangetoond dat het goed mogelijk is om nabij of in het oude centrum van de gemeente passende, moderne woningen te realiseren. Omgaan met de computer PuttershOek - In activitei- Wethouder Johan van Buuren (links) en directeur-bestuurder Ben Pluimer van HW Wonen plaatsen Foto: Arie Pieters/HW Wonen te plaquette in de gevel van de woningen aan de Nobelstraat. Op donderdag 11 juni werd door wethouder Johan van Buuren van de gemeente Oud-Beijerland en Ben Pluimer, directeur-bestuurder van HW Wonen vakkundig een plaquette geplaatst in de gevel van de nieuwbouwwoningen aan de Nobelstraat. plein. HW Wonen is trots op deze prachtige woningen. Het gaat om ruime, moderne woningen, die echter qua uiterlijk mooi zijn ingepast in de historische omgeving. De beide woningen in de Nobelstraat beschikken over een garage. De bouw is voorspoedig verlopen en kon in minder dan een half jaar worden afgerond. Het project werd uitgevoerd door BM Bouw Geldermalsen B.V. en het ontwerp kwam van de tekentafels van Architecten B.V. te Rotterdam. De woningen zijn voorzien van een paalfundering. Er is echter niet geheid. De paal- ndicapten Samenwerken met jong geha daging! vind ik een bijzondere uit - Deze offioud-beijerland ciëles handeling markeert de - Quinten Professional realisatie van 7 stadswonin- gen in de Kerkstraat en de Nobelstraat naast het Molen- fundering is trillingsarm gerealiseerd door de toepassing van schroefpalen. Het toepassen van deze methode had uiteraard meerdere voordelen voor de (naaste) omgeving: geen heischade en minimale geluidsoverlast. Wethouder Johan van Buuren en directeur-bestuurder Pluimer van HW Wonen markeerden de realisatie van de woningen met het plaatsen van een plaquette. Hierna konden alle genodigden, waaronder uiteraard de nieuwe bewoners, in Café/ wijnbar/bistro Van Speyk het glas heffen. tencentrum De Vlier aan het Penningkruid 1a start de workshop Klik en Tik voor mensen die weinig kennis en ervaring hebben met een computer. Op drie ochtenden maken deelnemers aan de workshop kennis met de computer. De workshop is opgezet voor cliënten van De Vlier maar is ook toegankelijk voor (oudere) mensen uit de omgeving, die graag wat meer willen weten over het gebruik van computers. De workshop is heel praktisch ingedeeld: introductie van een onderwerp, websites bekijken, accounts aanmaken, zelf oefenen, evalueren en hoe veilig internetten en mailen. Op dinsdag- of donderdagochtenden. Aanmelden bij de Bibliotheek, tel Het lijkt mij leuk om hier te werken zodat ik bestellingen kan op nemen en kan serveren. Oud-Beijerland - De jaarlijkse lunch van ViZi, het lokale netwerk voor vrouwelijke ondernemers, vond vorige week plaats bij ZonderMeer in Oud-Beijerland. ZonderMeer serveert heerlijke gerechten en taarten van lokale, kleinschalige leveranciers. In dit sfeervolle lunchcafé werken jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Omdat de begeleiding van deze medewerkers veel geld kost, koos Netwerk ViZi de Stichting Lunchcafé Bij Zonder uit als het ViZi-Goede-Doel De leden genoten van een gezonde, gevarieerde lunch, gemaakt onder leiding van chef-kok Dien en geserveerd door de gastvrije medewerkers. Conny Verbaas, voorzitter van Stichting Lunchcafé Bij Zonder, vertelde over de werkwijze van het HOEKKEUKEN IN GLANZEND lunchcafé. De sprankelende veiling was het hoogtepunt van de middag. Meer dan veertig dames stelden een product, expertisetijd of dienst ter beschikking. Onder leiding van veilingmeesters Karen van der Weel van P&O Enzo en Joke Bastinck van Kimik Relatiegeschenken werden deze cadeaus verkocht aan de aanwezige ViZi-leden. De dames konden onder andere kiezen uit professionele fotografie, vaartochten, sportlessen, communicatieadvies, schoonheidsbehandelingen en interieuradvies. De gehele opbrengst van maar liefst drieduizend euro ging naar ZonderMeer. Voor de ondernemers was de veiling bovendien een goede manier om direct te zaken te doen met medeleden van het Netwerk ViZi. Zo leren de leden elkaar nóg beter kennen. Helemaal blij met de mooie cheque. Lunchcafé Bij Zonder biedt leer/werkplekken voor jongeren met een beperking. ALTIJD DE BESTE PRIJS! Medewerker - Rowan 12 Netwerk ViZi doneert aan Lunchcafé ZonderMeer bij Budgetplan Ridderkerk!!!

13 Club van 100 en sponsoren De Club van 100 is een initiatief voor bedrijven, particulieren en verenigingen, Lunchcafé Zonder Meer een warm hart toe dragen. Door een bedrage van 100,- helpt u de stichting. De baten komen 100% ten goede van het Lunchcafé en haar medewerkers. Wij informeren onze donateurs middels de website hoe de donaties besteed worden. Onze sponsoren en donateurs: Openingstijden ma: uur uur di-do: uur uur vr: uur uur za: uur uur zo: gesloten Lunchcafé Zonder Meer Boterhof SC Oud-Beijerland lunchcafezondermeer.nl ww: internet 13

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Lunchcafé Bij Zonder PROJECTPLAN. Stichting Lunchcafé Bij Zonder Oud-Beijerland. voor jonggehandicapte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Lunchcafé Bij Zonder PROJECTPLAN. Stichting Lunchcafé Bij Zonder Oud-Beijerland. voor jonggehandicapte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt PROJECTPLAN Lunchcafé Bij Zonder Een bijzonder avontuur Organisatie: Plaats: Stichting Lunchcafé Bij Zonder Oud-Beijerland voor jonggehandicapte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Culinaire Arrangementen 2012/13. Kerst en Oud & Nieuw

Culinaire Arrangementen 2012/13. Kerst en Oud & Nieuw Culinaire Arrangementen 2012/13 Kerst en Oud & Nieuw Meerdaagse arrangementen Kerstarrangement Tijdens Kerst op Center Parcs? Maak dan gebruik van ons speciale Kerstarrangement en verzeker uzelf van driedaags

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

ZELDZAAM FEESTEN. Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500

ZELDZAAM FEESTEN. Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500 ZELDZAAM FEESTEN Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500 INDELINGEN EN OPSTELLINGEN Er zijn diverse mogelijkheden op

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

De kracht zit in onze mensen

De kracht zit in onze mensen De kracht zit in onze mensen BliXem Eetcafé In BliXem Eetcafé geniet u van een bijzonder ontbijt, lunch of diner, of van een heerlijk kopje koffie met de krant. Bij BliXem draait het om de gasten. De medewerkers

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Catootje aan de Markt. Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Wabo /

Ondernemingsplan. Catootje aan de Markt. Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Wabo / Ondernemingsplan Catootje aan de Markt Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150633 / 1714434 Auteur: Datum: W. Weber / W. van Asperen 25-08- 2014 INHOUDSOPGAVE 1. DE ONDERNEMERS

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Catootje aan de Markt. W. Weber / W. van Asperen

Ondernemingsplan. Catootje aan de Markt. W. Weber / W. van Asperen Ondernemingsplan Catootje aan de Markt Auteur: Datum: W. Weber / W. van Asperen 25-08- 2014 INHOUDSOPGAVE 1. DE ONDERNEMERS 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Achtergrond van de ondernemers 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Voor Hemels koken hoef je geen Chef te zijn!!!

Voor Hemels koken hoef je geen Chef te zijn!!! Vanaf juni 2015 is naast Restaurant Ratatouille op Vischmarkt nr. 4, ons KookLokaal, Wijnkelder en CuliWinkel gevestigd. Verschillende concepten onder één dak wat Ratatouille gastronomisch helemaal compleet

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

Restaurant De Koningshoff

Restaurant De Koningshoff Restaurant De Koningshoff Ervaar de gastvrijheid In restaurant De Koningshoff bieden we kwaliteit met een glimlach. De keukenbrigade en de gastvrouwen doen er alles aan om het u naar de zin te maken. Omdat

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 1 Restaurant La Tasca Aan één van de mooiste grachten van Delft, de Voldersgracht, vindt u Restaurant La Tasca. Al sinds de opening in 1998 staan Robin en Bert hier in de keuken om met veel liefde, zorg

Nadere informatie

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap

JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN. Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Werk voor mensen met een (arbeids)handicap JE ONTMOET ELKAAR BIJ COFFYN Koffiehuis & branderij Coffyn is al jaren een geliefde plek in Nijmegen. Gasten komen bij Coffyn genieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Jeroen Bosch 2016. Groepsarrangementen bij Artisan. Restaurant en Wijnhandel Artisan Verwersstraat 24, 5211 HW s-hertogenbosch

Jeroen Bosch 2016. Groepsarrangementen bij Artisan. Restaurant en Wijnhandel Artisan Verwersstraat 24, 5211 HW s-hertogenbosch Jeroen Bosch 2016 Groepsarrangementen bij Artisan Vinoloog van de wijnacademie Bib Gourmand van Michelin Restaurant en Wijnhandel Artisan Restaurant & Wijnhandel Artisan ambachtelijke & biologische keuken

Nadere informatie

Theaterzaal Thorbeckepark

Theaterzaal Thorbeckepark Theaterzaal Thorbeckepark Utrecht Informatie zaalverhuur & catering Ontdek middenin de Utrechtse wijk Ondiep de theaterzaal Thorbeckepark, perfect voor uw feest, voorstelling, vergadering of bijeenkomst.

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Culinaire Arrangementen 2013/14. Inspiratie voor smakelijke feestdagen!

Culinaire Arrangementen 2013/14. Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Culinaire Arrangementen 2013/14 Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Speciale Kerstarrangementen Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Een onvergetelijke Kerst viert u bij Center Parcs. Ontdek onze

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Inhoud. Live Cooking Kerstbrunch 5. Kerst High Tea 7. Kerstdiner 9. Nieuwjaarsontbijt & Nieuwjaarsbrunch 10. Kerst - & Nieuwjaarsborrels 11

Inhoud. Live Cooking Kerstbrunch 5. Kerst High Tea 7. Kerstdiner 9. Nieuwjaarsontbijt & Nieuwjaarsbrunch 10. Kerst - & Nieuwjaarsborrels 11 Inhoud Live Cooking Kerstbrunch 5 Kerst High Tea 7 Kerstdiner 9 Nieuwjaarsontbijt & Nieuwjaarsbrunch 10 Kerst - & Nieuwjaarsborrels 11 Kerstarrangementen 13 Activiteiten in de omgeving 15 Verrassend feestelijk

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Culinaire Arrangementen 2013/14. Inspiratie voor smakelijke feestdagen!

Culinaire Arrangementen 2013/14. Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Culinaire Arrangementen 2013/14 Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Speciale Kerstarrangementen Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Een onvergetelijke Kerst viert u bij Center Parcs. Ontdek onze

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

INFORMATIE KOOKSTUDIO

INFORMATIE KOOKSTUDIO INFORMATIE KOOKSTUDIO Heeft u de smaak al te pakken? Kookstudio De Smaak Van... is een professioneel en goed uitgeruste kookstudio in het centrum van Almelo. De kookstudio biedt mogelijkheden voor uiteenlopende

Nadere informatie

Ons restaurant bevindt zich aan de rand van het hart van de bruisende stad Nijmegen. Op loopafstand van de waalkade en diverse grote parkeergarages.

Ons restaurant bevindt zich aan de rand van het hart van de bruisende stad Nijmegen. Op loopafstand van de waalkade en diverse grote parkeergarages. Geachte gast, Graag dagen wij onszelf uit om voor u een ultiem moment te creëren vol culinair avontuur in een ontspannen sfeer. Ook willen we u een functionele ambiance bieden voor een succesvolle zakelijke

Nadere informatie

Historie. Het Volkshuis Zutphen. Onze vrienden. Onze omgeving. Onze geschiedenis. Onze sterren

Historie. Het Volkshuis Zutphen. Onze vrienden. Onze omgeving. Onze geschiedenis. Onze sterren Menukaart Het Volkshuis Zutphen Onze geschiedenis Het Zutphense Volkshuis werd in 1898 opgericht door De Volksbond tegen Drankmisbruik. Het was destijds één van de vele Volkshuizen. Anno 2014 is het Volkshuis

Nadere informatie

Beter voorkomen dan genezen.

Beter voorkomen dan genezen. Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding daar op gericht, maar zou

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 13 december 2016

Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 13 december 2016 Lijst van uitnodigingen te behandelen in de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 13 december 2016 Ingekomen van en activiteit: Afgevaardigde: Michel Noorlander Kerstdiner voor minima

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Geachte gast, Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen! Met vriendelijke groeten, Claire Wijnstok & Dave van der Meijden

Geachte gast, Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen! Met vriendelijke groeten, Claire Wijnstok & Dave van der Meijden Geachte gast, Dank voor uw interesse in Le Temps Perdu. Een eigentijdse en sfeervolle ontmoetingsplaats in het hart van Boxtel, waar u zeven dagen per week uitstekend en voor een aangename prijs kunt lunchen

Nadere informatie

Landgoed Duin & Kruidberg

Landgoed Duin & Kruidberg Landgoed Duin & Kruidberg Daar waar tradities nog steeds bestaan In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid- Kennemerland en op steenworp afstand van Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal aan Zee

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

INFORMATIE KOOKSTUDIO

INFORMATIE KOOKSTUDIO INFORMATIE KOOKSTUDIO Heeft u de smaak al te pakken? Kookstudio De Smaak Van... is een professioneel en goed uitgeruste kookstudio in het centrum van Almelo. De kookstudio biedt mogelijkheden voor uiteenlopende

Nadere informatie

Eetcafé De Prins heeft de afgelopen tijd een ware metamorfose ondergaan. Dit om een huiskamergevoel te creëren waarin onze gasten zich direct thuis

Eetcafé De Prins heeft de afgelopen tijd een ware metamorfose ondergaan. Dit om een huiskamergevoel te creëren waarin onze gasten zich direct thuis Eetcafé De Prins heeft de afgelopen tijd een ware metamorfose ondergaan. Dit om een huiskamergevoel te creëren waarin onze gasten zich direct thuis voelen, en om ervoor te zorgen dat het hen aan niets

Nadere informatie

Kook en Proefstudio Den Haag

Kook en Proefstudio Den Haag Geachte heer/mevrouw, Via deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen. De Kook en Proefstudio Den Haag is dé gelegenheid waar collega's, vrienden en familie samen aan de slag gaan. Samen koken, samen

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2015 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

SOCIAL RETURN ROTTERDAM

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad SOCIAL RETURN ROTTERDAM Presentatie Social Return 2013 Inkoop Volume De gemeente Rotterdam heeft een inkoop Volume van ± 800 miljoen. Het inkoopproces Strategieontwikkeling Specificeren

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Hoe raar is dat? alles

Hoe raar is dat? alles Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding daar op gericht, maar zou

Nadere informatie

Na afloop een samenzijn met een hapje en een drankje, dat zou ik fijn vinden. Eten en drinken

Na afloop een samenzijn met een hapje en een drankje, dat zou ik fijn vinden. Eten en drinken Na afloop een samenzijn met een hapje en een drankje, dat zou ik fijn vinden. Eten en drinken Inhoud pagina 3 4 9 10 12 Introductie Arrangementen Overige mogelijkheden Prijslijst Zo bereikt u ons Introductie

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein Korenbeursplein 2a info@bijcasper.com 0344 62 79 59 Korenbeursplein 2 info@debeurstiel.nl 0344 62 79 59 Korenbeursplein 4 info@olijftiel.nl 0344 62 79 59 Welkom op het Korenbeursplein. Sinds maart 2012

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

de feestdagen Culinair Feestelijke extra s

de feestdagen Culinair Feestelijke extra s Geniet van de feestdagen Culinair Feestelijke extra s Geachte Gast, De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent heerlijk genieten op Landal Heihaas. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uw verblijf,

Nadere informatie

Smaakvol vergaderen bij La Place

Smaakvol vergaderen bij La Place La Place Goede bereikbaarheid, uitstekende facilitaire voorzieningen en optimale service. Dat zijn de kenmerken van La Place vergaderlocaties. La Place heeft diverse unieke locaties waar u elkaar in alle

Nadere informatie

Culinaire Arrangementen 2014/15. Inspiratie voor smakelijke feestdagen!

Culinaire Arrangementen 2014/15. Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Culinaire Arrangementen 2014/15 Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Speciale Kerstarrangementen Inspiratie voor smakelijke feestdagen! Een onvergetelijke Kerst viert u bij Center Parcs. Ontdek onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Buffet aan huis. Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd

Buffet aan huis. Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd Buffet aan huis Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd Wordt het elke dag bereiden van een warme maaltijd u te veel? Bent u tijdelijk niet in staat om te koken of kiest u af en toe graag voor gemak?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Geachte gast, Hieronder hebben we de mogelijkheden voor u uitgewerkt.

Geachte gast, Hieronder hebben we de mogelijkheden voor u uitgewerkt. Geachte gast, Graag dagen wij onszelf uit om voor u een ultiem moment te creëren vol culinair avontuur in een ontspannen sfeer. Ook willen we u een functionele ambiance bieden voor een succesvolle zakelijke

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug Nieuwsbrief t Bruggetje digitaal ontvangen? Dit kan vanaf heden ook! Stuurt u ons dan een e-mail met uw naam en ook uw adres, u ontvangt t Bruggetje dan niet meer in uw brievenbus, maar om de maand als

Nadere informatie

De kerstdagen bij Van der Valk Hotel Apeldoorn de Cantharel zijn ons zolang we

De kerstdagen bij Van der Valk Hotel Apeldoorn de Cantharel zijn ons zolang we KERST Een mooie kerst! De kerstdagen bij Van der Valk Hotel Apeldoorn de Cantharel zijn ons zolang we ons kunnen heugen, bijzonder dierbaar. Het zijn dagen die we graag met u delen. Het hotel is op zijn

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

HERZIEN. Een warm en gezellig welkom bij Restaurant Deksels.

HERZIEN. Een warm en gezellig welkom bij Restaurant Deksels. HERZIEN Een warm en gezellig welkom bij Restaurant Deksels. Deksels is een bijzondere horecagelegenheid, onderdeel van de Stichting Kringloop Zwolle, locatie Nieuwe Veerallee 12. Begin 2010 zijn wij gestart

Nadere informatie

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam 2 Over de Bijenkorf De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt. De Bijenkorf is uniek

Nadere informatie

Kom het MEE - MAEKEN in Middelharnis!

Kom het MEE - MAEKEN in Middelharnis! Kom het MEE - MAEKEN in Middelharnis! Kom het mee maeken op Hernesseroord 1 Op het eiland Goeree Overflakkee, in Middelharnis, kun je het mee-maeken. Dicht bij het water dat Goeree Overflakkee omringt,

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Actieplan Bolderborg Vlagtwedde

Actieplan Bolderborg Vlagtwedde ACTIE- EN COMMUNICATIEPLAN BOLDERBORG, VLAGTWEDDE Hieronder vindt u het actie- en communicatieplan van verzorgingshuis De Bolderborg (Zorggroep Meander) in Vlagtwedde. Actieplan Bolderborg Vlagtwedde Doel

Nadere informatie

Een korte kennismaking..

Een korte kennismaking.. Een korte kennismaking.. 1 2 Kenni(smaken) Wie is Company Cook? Company Cook is een zelfstandig werkende cateraar met ruim 40 jaar kennis en ervaring in de exploitatie van bedrijfsrestaurants binnen Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief peuterspeelzaal

Nieuwsbrief peuterspeelzaal Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2013 van Stichting Spelenderwijs met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters. Graag brengen we u op de hoogte van de laatste

Nadere informatie

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten Sed Inclusief Businessvoordeel business Samen eten en drinken in een zakelijke setting www.samenetenendrinken.nl Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Reserveer nu onze Business Lunch

Nadere informatie

STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6. Algemene Informatie

STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6. Algemene Informatie STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6 Behandeld door: Xander Heineke, Gastheer. Onze referentie: Standaard Offerte Uw feest en/of partij organiseren bij Lunchroom Rentrée te Baarn. Baarn, 29 januari

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

BIERFABRIEK DELFT. Bierfabriek is een unieke combinatie van. Daarnaast werkt Bierfabriek zo

BIERFABRIEK DELFT. Bierfabriek is een unieke combinatie van. Daarnaast werkt Bierfabriek zo BIERFABRIEK DELFT Bierfabriek is een unieke combinatie van bierbrouwerij, café en restaurant in het historische hart van Delft. Ons concept biedt een ongedwongen sfeer waarin ambachtelijk huisgebrouwen

Nadere informatie

de feestdagen Culinair Feestelijke extra s

de feestdagen Culinair Feestelijke extra s Geniet van de feestdagen Culinair Feestelijke extra s Geachte Gast, De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent heerlijk genieten op Landal Landgoed t Loo. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2016 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur

Prijzen - de Expozaal: 50,00 per uur - de Paleiszaal: 125,00 per uur - de Sportzaal: 175,00 per uur Pompgebouw de Esch Catering & Events Bedrijfsevenementen Vergaderzalen Kantoorruimte Meetingpoint Sportzaal presentaties,vergaderen, congres, lunch, buffet, diner, receptie & feest Bedrijfsevenementen

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Stichting Rotterdamse Autisten Soos

Stichting Rotterdamse Autisten Soos Beleidsplan Stichting Rotterdamse Autisten Soos Mei 2016 De Wilgen 8 2661 BD Bergschenhoek 010-5216450 ras.soos010@gmail.com website: www.rassoos.nl - Rek.nr.: NL71 RABO 0170 7195 53 KvK 24288493 Beleidsplan

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Welkom bij In de Roos: service met een bijzonder tintje

Welkom bij In de Roos: service met een bijzonder tintje Welkom bij In de Roos: service met een bijzonder tintje Met veel plezier laten wij u kennismaken met de bijzondere gastvrijheid van In de Roos: lunchcafé, dinercafé, vergaderlocatie & zalencentrum. Bij

Nadere informatie

Slot Zuylen. Verhuur en arrangementen Kasteel en koetshuis

Slot Zuylen. Verhuur en arrangementen Kasteel en koetshuis Slot Zuylen Verhuur en arrangementen Kasteel en koetshuis 1 Slot Zuylen en het Koetshuis Slot Zuylen is een van de oudste historische huizen aan de Vecht. Het werd gebouwd als woontoren in 1250, uitgebouwd

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

02-06-16. Stichting Buitengewoon leren & werken - Prins Heerlijk

02-06-16. Stichting Buitengewoon leren & werken - Prins Heerlijk 02-06-16 Stichting Buitengewoon leren & werken - Prins Heerlijk 1 Prins Heerlijk leren, werken & wonen Doel: participatie en ontplooiing van jongeren met ontwikkelingsproblemen Individuele (woon)begeleiding

Nadere informatie