Notulen ALV Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht 28 april, /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV 2012. Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht 28 april, 2012 1/12"

Transcriptie

1 Notulen ALV 2012 Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht 28 april, /12

2 Aanwezig: Peter Perdijk (voorzitter), Rianne Plantenga (penningmeester), Leon Oostrum (HB-lid), Tim Verhagen (HB-lid), Steven Rieder (HB-lid), Leon Timmermans (HB-lid), Tessa Haverkamp (HB-lid), Maurits Dorlandt (HB-lid), Rafael Mostert (notulist), Pieter van Laatum, Martijn van der Meulen, Patrick Keller, Paul Perdijk, Ramon van der Hilst en Timo Gilhuis. Afwezig: Zeb Nemeth (secretaris) en Leon Timmermans (HB-lid) Opening : 13:07 In Memoriam We staan stil bij het overlijden van Sjoerd Hardeman en Frank Kooiman. Vaststelling agenda 1. Toevoeging agenda punt vanuit het HB: Vaststelling Contributies. a. We willen van het vaststellen van de contributie een permanent agendapunt maken op de ALV en zo in het vervolg elk jaar de contributie vaststellen. Dit hoeft niet per se een voorstel tot verhoging van de contributie te beteken maar kan ook voorstel tot behoudt van de huidige contributiegelden betekenen. 2. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda vanuit de ALV Mededelingen 1. Mededelingen vanuit het HB a. De JWG heeft een donatie van vijf verrekijkers, van House of Outdoor en Optics gekregen via het project Second Life Optics. b. Het kaderweekend 2012 zal plaatsvinden van 21 tot 23 september. 2. Mededelingen vanuit de ALV a. Geen. Ingekomen stukken 1. Kascommissie, Verslag en Gedicht kascommissie Zie Financiën boekjaar Notulen ALV der JWG Het HB vraagt of de notulen zijn doorgelezen en of er nog commentaar is op de notulen. a. Zie appendix A voor de notulen van ALV Goed of afkeuring van de notulen met inwerken van de bovengenoemde punten. De notulen van ALV 2011 zijn zonder opmerkingen door de ALV goedgekeurd. 2/12

3 Jaarverslag Visie van het HB over hoe 2011 is verlopen en een korte reflectie met betrekking op de beleidspunten van vorig jaar. a. Zie appendix B voor het jaarverslag 2011 b. Uitgeven van een universum special Het uitgeven van de UV special is gelukt, het tijdschrift word op dit moment door het hele land verspreid. Patrick Keller: De special is erg gewild in de sterrenwacht bij mij in de buurt. Steven Rieder: De UV special is tijdloos en goed ontvangen maar heeft jammer genoeg niet tot nieuwe leden geleid. Als er een volgende special komt zal daar meer de nadruk op gelegd moeten worden. Paul Perdijk: De UV special heeft misschien niet direct geleid tot nieuwe leden maar heeft wel de naamsbekendheid van de JWG vergroot en dat is ook een doel op zich. c. Opzetten van jubileumcommissie Een jubileumcommissie (JubCom) is opgezet, en is bezig met het organiseren van landelijke jubileum activiteiten. d. Wiki-based website lanceren. De vernieuwde JWG website is zoals gepland gelanceerd. De voorzitter: De website is makkelijker in gebruik en trekt meer bezoekers. e. Opzetten van meer beginnerscursussen door de afdelingen Maurits heeft de afdelingen een enorme push gegeven, met zijn inzet en die van de afdelingen zijn er meer dan vijf beginnerscursussen georganiseerd (Afd. Amersfoort was zelfs goed voor twee cursussen). De beginnerscursussen leiden tot nieuwe leden en zijn daarom goed voor vereniging. f. Betere ondersteuning van de afdeling met betrekking op financiën De penningmeester heeft de afdelingen hulpmiddelen aangeboden m.b.t. de financiën o.a. met templates voor afdelingsbegrotingen. De penningmeester geeft meer en direct feedback op de afdelings financiën. g. Aantrekken van een afdeling coördinator (AfCo)voor de huidige afdelingen en een voor het opzetten van nieuwe afdelingen. We zijn nog steeds op zoek naar twee AfCo s. Eén ter ondersteuning van het opzetten van nieuwe afdelingen en de ander ter ondersteuning van de reeds actieve afdelingen. Het invullen van deze vacatures is niet gelukt en hier zal dus dit jaar weer volop aan gewerkt worden. h. Terugdringen van openstaande debiteuren en zo veel mogelijk afschrijven van debiteuren waarvan verwacht wordt niet meer geïnd te kunnen worden. Er is een actief beleid gevoerd om openstaande posten uit de oude boekhouding af te schrijven (zie ook agendapunt Financiën boekjaar 2011 ). i. Internationale Bijeenkomst met de JVS Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden. 3/12

4 Het was niet druk, de opkomst was lager dan verwacht. De bijeenkomst is misschien voor herhaling vatbaar. De voorzitter is tevreden over de prestaties van het HB in het afgelopen jaar. 2. Het HB zal vragen of het jaarverslag van 2011 is doorgelezen en of er nog commentaar is op het verslag. (Notitie: op de ALV is besloten om het commentaar op het jaarverslag uit te stellen, in werkelijkheid heeft dit commentaar dus pas na de pauze plaatsgevonden) a. Patrick Keller heeft de volgende toevoeging aan het jaarverslag voor het stuk over Afdeling Amersfoort: de scouting is langs geweest bij afdeling Amersfoort tijdens een bijeenkomst en de afdeling is op scoutingkamp bezoek geweest. b. Paul Perdijk heeft de volgende toevoeging aan het jaarverslag voor het stuk over PromCom: De PromCom was afgelopen jaar aanwezig bij De Nacht van de Nacht in Arnhem. c. Ramon van der Hilst: Jullie klinken te negatief over de dag van Gagarin (JVS bijeenkomst) die gehouden werd bij SpaceExpo. Reactie HB: Door het mooie weer waren er minder mensen dan verwacht. Misschien klinkt dat beter. De ALV keurt het jaarverslag van 2011 goed met de bovenstaande wijzigingen. Financiën boekjaar Financieel Verslag 2011 a. Zie Appendix C voor het Financieel Verslag b. Zie Appendix D voor een toelichting van het verslag door de penningmeester. c. De penningmeester ligt toe dat de post overige bestaat uit gezinsleden en niet-betalende leden zoals universiteiten, en andere adressen. d. Patrick Keller merkt op dat de 100 euro voor Amersfoort inbegrootte uitgaven mogelijk niet kloppen omdat de afdeling 500 euro kan laten terugvloeien naar de landelijke JWG. De penningmeester zegt dit volgend jaar mee te nemen in de begroting. e. Ramon over de afgeschreven koepelcredits bij de correcties: Zegt de Koepel ook niet te weten waar die schulden van ons aan hun voor stonden? Volgens de penningmeester weten we het niet en omdat de posten minstens 5 jaar oud zijn is het lastig om uit te zoeken. Het gaat overigens alleen om het oude deel van de credits, de rest blijft wel gewoon staan. f. Timo vraagt onder welk kopje halfjaarsleden staan. De penningmeester laat weten dat nieuwe halfjaarsleden onder accept giro staan. 2. Verslag kascommissie. 4/12

5 Beste ALV, De kascommissie voor het boekjaar 2011 bestond uit Petra van der Meijs, Jorden Voogd en Frank Wijgerse. Helaas kan geen van ons drieën vandaag op deze ALV aanwezig zijn, dus brengen wij via deze weg verslag uit. De kascommissie heeft in het afgelopen jaar op twee momenten de boekhouden van de JWG gecontroleerd. Eenmaal in het najaar van 2011 en eenmaal enkele weken geleden. Ook de JWG zit in een financiële crisis. De boekhouding was niet op orde en moest worden uitgezocht. Veel debiteuren moesten worden afgeschreven. Hoewel het niet prettig is dat de JWG nu minder kapitaal heeft, heeft het opschonen van de balans nu wel voor een veel betere balans gezorgd. Hierdoor is er beter inzicht in de financiën en kan gewerkt worden aan het weer beter maken van de financiële situatie van de JWG. Hiervoor moet zeker de komende jaren aandacht blijven! Rianne en Leon hebben hier zeer goed werk voor verricht. De balans van de JWG geeft nu weer een juist weergave van de financiën, er is een degelijk financieel verslag en boekhouding. De kascommissie adviseert de ALV dan ook de penningmeesters te complimenteren met het werk het afgelopen jaar en ze voor het boekjaar 2011 te dechargeren. We hebben het ook nog, zoals de traditie dit vereist, samengevat in het volgende gedicht; 3. Gedichtje Kascommissie a. Peter Perdijk leest het gedicht voor (zie Appendix E). b. De penningmeester word door de ALV gedechargeerd en het Financieel verslag 2011 goedgekeurd. 4. Dechargeren van de Kascommissie 2011 a. De ALV bedankt de kascommissie voor zijn beschikbaarheid en dechargeert de kascommissie. De vergadering wordt om 14:00 een kwartier geschorst voor een korte pauze. Bestuursmutaties 1. Aftreden a. Maurits Dorlandt, Afdelingscoördinator Peter Perdijk: Maurits heeft als AfCo 3 jaar volgemaakt. Maurits: Ik ben tijdens de bijzondere ALV van 2009 aangesteld en ik zal nog af en toe wat werk verrichten voor de JWG. Ik heb het werk als AfCo leuk gevonden vanwege de opgedane contacten en de uitdagingen die het met zich meebracht. Helaas heb ik geen opvolger voor mijn positie kunnen vinden en ik hoop dat er nog mensen zijn die zich zullen melden voor de functie, AfCo s zijn namelijk erg belangrijk voor de ledenaantallen. Ik moedig de ALV bezoekers aan om deze functie te overwegen. 5/12

6 Peter Perdijk: Maurits heeft ons met zijn tomeloze enthousiasme geïnspireerd, en bovendien heeft zijn inzet geleid tot vele beginnerscursussen. Als bedankje hebben we zes speciaalbieren uitgezocht waarvan we uit ervaring weten dat je ze lekker zult vinden en een voor jou onbekende wijn waarvan we hopen dat je hem lekker zult vinden. Maurits: Ik heb veel geleerd van werk als AfCo en zou het zo nogmaals gedaan hebben. Maurits wordt bedankt door de ALV. b. Steven Rieder Hoofdredacteur Universum Peter Perdijk: Steven wou altijd graag korte vergaderingen, en heeft daar mede voor gezorgd door het UV agendapunt altijd kort te houden. Dit kon omdat Steven altijd orde op zaken had. Steven heeft de UV van blauwe cover, naar full color cover, naar volledig full colour gemaakt en dit alles binnen de begroting. Steven heeft de UV naar een nieuw niveau getild en heeft er voor gezorgd dat de UV een mooie uiting is van wie we zijn en waar we voor staan als JWG. Steven: We zijn Anna Latour nog een applaus verschuldigd voor haar enorme inzet als UV redactielid. Rafael: Als dank voor je werk als hoofdredacteur en HB-lid hebben we voor jou een bordspel uitgezocht. Steven wordt bedankt door de ALV. c. Zeb Nemeth, Secretaris Zeb is een jaar lang secretaris geweest in het HB en heeft zijn werk stopgezet om een wereldreis te maken. Na zijn terugkomst zal hij naar eigen zeggen overwegen om terug te komen in het HB. Notitie: Zeb is i.v.m. zijn reis al tijdens een eerdere HBV bedankt voor zijn werk als secretaris met een cadeautje. Zeb wordt bedankt door de ALV. d. Tim Verhagen, Vice-Voorzitter De termijn van Tim loopt af. Hij wil graag door als HB-lid en stelt zichzelf beschikbaar voor een tweede termijn. 3. Voorgesteld worden: a. Rafael Mostert als Secretaris Zonder bezwaren door de ALV aangenomen. b. Tim Verhagen als Algemeen Bestuurslid 6/12

7 Het HB ziet Tim graag in een tweede termijn terug. Zonder bezwaren door de ALV aangenomen. Beleid en bestuur 1. Stimuleren van de Afdelingen a. Meer leden vanuit de beginnerscursussen Op dit moment is het ledenaantal aan de lage kant en dus zijn beginnerscursussen voor het voortbestaan van de JWG belangrijk. b. Uitbreiden van ondersteuning van de afdelingen als het gaat om het maken van promotie van de eigen afdeling. Dit zodat de afdelingen deze kunnen gebruiken ter promotie van de JWG. 2. Promotie a. Nieuwe flyer Er is gewerkt aan een nieuwe flyer, deze zal binnenkort gedrukt worden. De flyer kan gebruikt worden bij het promoten van de JWG als vereniging. 3. Financiën a. Opbouwen van reserveringen weer mogelijk maken. Het is nu zaak om ons kapitaal op te bouwen, zodra het kapitaal op peil is kunnen bestaande of nieuwe reserveringen aangevuld worden. b. Kampreservering als financieel vangnet Om financiële dekking voor kampen te garanderen (bijv. in het geval dat een kamp geannuleerd word en de locatie wel betaald moet worden), is het opbouwen van een kampreservering noodzakelijk. c. Apart investeringsplan voor kampen Vanuit de kampgroep zal een apart investeringsplan komen, om zo duurzame aanschaffen ten behoeve van de kampen buiten de begroting van de kampen te plaatsen. 4. Internet a. is het afgelopen jaar al vernieuwd en ziet er nu beter uit en trekt meer bezoekers. 7/12

8 Er zijn plannen om te vernieuwen. b. Webshop Er zijn plannen om een webshop op de JWG site te zetten om zo de verkoop van brochures e.d. te versimpelen en te stimuleren. 5. Kampen a. ALPenAstronomiesKAmp (ALPAKA) heeft nog niet het minimaal aantal inschrijvingen binnen. Het HB verzoekt de bezoekers van de ALV dan ook om zich aan te melden voor dit fantastische kamp. 6. Jubileum b. ORionideKamp (ORKA) is dit jaar tijdens het kaderweekend nieuw leven in geblazen. a. Sterrenkundig festival De door de JubCom georganiseerde jubileum activiteiten zullen plaatsvinden onder de volgende naam: Het sterrenkundig festival. b. Excursie naar Space Expo Een excursie naar Space Expo staat in ieder geval al vast. Er zal binnenkort meer informatie beschikbaar komen over het sterrenkundig festival. Vertrouwenspersoon 1. Hilde Lotte Buys, Juliëtte Verberk en Tim Verhagen hebben het voorstel uitgewerkt om de functie van vertrouwenspersoon in te voeren. a. Huisregels Er is een document opgesteld waarin we definiëren wat de huisregels zijn van de JWG waaraan iedereen zich dient te houden, deze moeten bij de kampdeelnemers bekend worden gemaakt. b. Vertrouwenspersoon reglement Er is een vertrouwenspersoon reglement geschreven. Deze is uitgedeeld tijdens de ALV. (Zie punt 3) c. Vertrouwenspersoon protocol Het protocol is in feite een richtlijn Wat te doen bij ongewenst gedrag. 2. Tim: We zijn in gesprek met potentiële kandidaten voor de rol van vertrouwenspersoon, deze maken we nu nog niet bekend. 8/12

9 a. Als er een vertrouwenspersoon is gevonden zal dit op de website worden aangekondigd en zal het naar de kampen en afdelingen gecommuniceerd worden. Paul Perdijk vraagt wat de kampen kunnen betekenen voor de vertrouwenspersoon? Tim: De kampgroep hoeft er hooguit voor te zorgen dat de deelnemers en hun ouders afweten van het bestaan van de vertrouwenspersoon bijv. door dit in de kamp welkomsbrief te melden. Ramon vraagt of de vertrouwenspersoon zich persoonlijk kan komen voorstellen aan de kampgroep. Volgens de voorzitter zou dat kunnen. 3. Stemming wijziging Huishoudelijke Reglement Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 9: Vertrouwenspersoon Binnen de vereniging zal tenminste één vertrouwenspersoon zijn aangesteld. Zijn taak en bevoegdheden worden geregeld binnen de door de Algemene Ledenvergadering aangenomen notitie Vertrouwenspersoon. Hierdoor zal het huidige hoofdstuk 9 "Slotbepalingen", hernoemd worden naar hoofdstuk 10. Het vertrouwenspersoon reglement en de wijziging van het huishoudelijk reglement zijn beide zonder bezwaar, unaniem aangenomen door de ALV. Financiën boekjaar Begroting 2012 a. Zie Appendix F voor de begroting van 2012 b. Zie Appendix D voor een toelichting van de begroting door de penningmeester. 2. Vragen betreffende de begroting: a. Paul Perdijk: Hoeveel word er jaarlijks voor dingen zoals dit jubileum inbegroot (reservering bijzondere activiteiten)? Penningmeester: op dit moment zit er 2400 euro in de reservering bijzondere activiteiten. We zullen voor het jubileum een reservering aanspreken maar geen reserveringen aanvullen omdat we daar voor 2012 niet de inkomsten voor verwachten te hebben. b. Maurits: Er is nu 0 euro inbegroot voor Arnhem voor 2012, dat gaat misschien niet werken, er is minstens 100 euro voor nodig. Penningmeester: We kunnen wat geld van de post afdelingen algemeen (welke o.a. bestemd is voor de reiskosten van de AfCo) afhalen. Afdeling Arhnhem krijgt dan 100 euro 9/12

10 inbegroot en afdelingen algemeen word dan verlaagt naar een bedrag van 50 euro. 3. Goedkeuring begroting 2012 Met de aanpassing van de begroting met de bovengenoemde correctie is de begroting voor 2012 unaniem aangenomen door de ALV. 4. Instellen van de kascommissie 2012 Leden van de kascommisisie 2012: Petra van de Meijs, Frank Wijgerse, Jorden Voogd. Reserveleden: Patrick Keller en Hans Crijns. Unaniem aangenomen door de ALV. Vaststelling contributie Het HB stelt voor om de contributies over 2013 ongewijzigd te laten. Redenen hiervoor zijn: a. De kascommissie heeft aangegeven dat een verhoging van de contributie ongewenst is na de contributie verhoging van 2012 en adviseert hier dit jaar niets aan te doen. b. Het HB heeft signalen gekregen vanuit het kader dat voor beginnerscursussen en de weekendkampen de bijdrage voor de JWG (het halfjaar lidmaatschap) zwaar weegt op de totale kosten. Verdere verhoging is ongewenst. c. Het HB verwacht dat een tweede verhoging negatieve effecten heeft op de ledenaantallen van de JWG. d. Vanuit de afdelingen en kampen wordt hard gewerkt aan nieuwe ledenaanwas, ook verwachten we geen sterke daling van het ledenaantal meer door het uitschrijven van wanbetalers zoals dit is gebeurd in Vragen/opmerkingen betreffende de vaststelling van de contributie: Paul Perdijk stelt voor de huidige contributie naar boven af te ronden op gehele euro s. Timo vraagt of de afgelopen verhoging gevolgen gehad heeft het ledenaantal. Volgens de voorzitter zijn er geen signalen dat de verhoging voor leden rede was tot het opzeggen van het lidmaatschap. 3. Stemming vaststelling contributie Het ongewijzigd laten van de contributie is door de ALV aangenomen. Tevens is hiermee het voorstel van Paul Perdijk afgewezen. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan welke een controlerende functie heeft op de financiën en het beleid van Stichting Universum (Stuv). Stuv heeft zijn eigen statuten en staat financieel los van de JWG. De RvC is ingesteld om vanuit de JWG controle uit te oefenen op de activiteiten van Stichting Universum. De RvC bestaat uit drie leden die gerouleerd om het jaar aftreden. 10/12

11 1. Aftreden van Elisabeth Lodder (afwezig) Elisabeth Lodder treedt dit jaar af als lid van de RvC en is bereid een tweede termijn op zich te nemen. 2. Stemming tot aanstellen van Elisabeth Lodder als lid der RvC. De ALV heeft zonder bezwaren en unaniem ingestemd met de tweede termijn van Elisabeth Lodder als lid der RvC (van 2012 tot 2015). Commissie van Beroep De Commissie van Beroep heeft als taak het bemiddelen in voorkomende conflicten tussen leden, afdelingen en het hoofdbestuur. De Commissie bestaat uit 3 leden en 3 reserve leden die gerouleerd om het jaar aftreden. De reserve leden zijn ter vervanging wanneer een van de leden direct of indirect betrokken is bij het conflict en dus geen objectief besluit kan maken. 1. Aftreden van Wouter van Reeven als lid (afwezig) en Rogier van het Schip als reserve-lid (afwezig). Wouter van Reeven treedt dit jaar af als lid en Rogier van het Schip als reservelid. 2. Stemming tot het aanstellen van Rogier van het Schip als lid en Joost Hartman als reserve lid der Commissie van beroep. De ALV heeft het bovengenoemde voorstel van aanstelling unaniem aangenomen. w.v.t.t.k. 1. Paul Perdijk: word er aan leden gevraagd wat de reden van het opzeggen van hun lidmaatschap is als dit zich voordoet? Tessa: Meestal wel ja, de meest genoemde reden is veranderende interesses. Paul Perdijk: het is goed om te weten waarom leden opzeggen dus vraag er vooral naar. 2. Maurits: Zijn er al concrete plannen voor de opvolging van mij en Steven? De voorzitter: Het HB heeft in eigen kring al zijn contacten al tevergeefs gevraagd, we verzoeken daarom iedereen om mee te helpen in de zoektocht naar potentiële AfCo kandidaten en zullen deze oproep ook tijdens het komend kaderweekend herhalen. Het zal in de tussentijd behelpen zijn zonder AfCo. Bij de UV zal het hoofdredacteur werk onderling tussen de schrijvers verdeeld worden en het communicatiewerk vanuit de UV naar het HB toe zal in die tussentijd ook behelpen zijn. 3. Paul Perdijk: Is het nieuwe kampreglement al aangenomen? De penningmeester: Nee nog niet. Paul Perdijk: Het oude reglement is heel oud en er ligt al een concept reglement sinds 2011, zorg er dus a.u.b. voor dat dit snel word aangenomen. De voorzitter laat weten de kampgroep te blijven pushen. Rondvraag Er zijn geen vragen bij de rondvraag. 11/12

12 Sluiting: 15:30 12/12

Notulen ALV 2015. HB: Rafaël Mostert (Voorzitter), Leon Oostrum, Zeb Németh, Jasper Pothoven, Lucas van Duin, Cyrano Chatziantoniou (notulist).

Notulen ALV 2015. HB: Rafaël Mostert (Voorzitter), Leon Oostrum, Zeb Németh, Jasper Pothoven, Lucas van Duin, Cyrano Chatziantoniou (notulist). 1 Notulen ALV 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht 18 April 2015 Opening: 12:06 Aanwezig:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde

Jaarverslag 2011 Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde Jaarverslag 2011 Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde Hoofdbestuur Het HB mocht in 2010 Zeb Nemeth verwelkomen in het bestuur. Zeb neemt de functie over van Alke van de Kloet, die twee jaar de functie van

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

ALV 28 april 20122. voor

ALV 28 april 20122. voor Financieel ALV 28 april 20122 jaarverslag 2011 Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Resultaat... 1 2.1 Contributies&Donaties... 1 2.2 Diversen in... 1 2.3 Universum (UV)...

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Later Ivo Graat vanaf 'Notulen vorige ALV', Juliette Verberk vanaf 'Stichting Universum'.

Later Ivo Graat vanaf 'Notulen vorige ALV', Juliette Verberk vanaf 'Stichting Universum'. Notulen JWG balv 20 november 2016 Opening 11:17 Aanwezigen HB: (Dikgedrukt 4x stemrecht) Rianne Plantenga, Cyrano Chatziantoniou (notulist), Rafael Mostert (voorzitter), Lucas van Duin, Nicky van Dijk

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde

Jaarverslag 2013. Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde Jaarverslag 2013 Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde Hoofdbestuur (HB) In 2013 heeft het HB afscheid genomen van vicevoorzitter Tim Verhagen en algemeen bestuurslid Leon Timmermans. Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

NNotulen ALV Algemene Ledenvergadering JWG. 9 april te Utrecht, Sterrenwacht de Sonnenborgh Utrecht

NNotulen ALV Algemene Ledenvergadering JWG. 9 april te Utrecht, Sterrenwacht de Sonnenborgh Utrecht NNotulen ALV Algemene Ledenvergadering JWG 9 april 2011 te Utrecht, Sterrenwacht de Sonnenborgh Utrecht Aanwezig Patrick Keller, Jonathan Juursema, Han Crijns, Mischa (afdeling Leiden, geen achternaam

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Algemeen De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven orgaan, welke uit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie