Vierde Kwartaal verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierde Kwartaal verslag"

Transcriptie

1 Vierde Kwartaal verslag 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Divisie Arbeidsontwikkeling 3 3 Divisie Bedrijven 4 4 Stafdiensten 5 5 Kengetallen 6 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11 9 Definities en afkortingen 12 Foto omslag: In het laatste kwartaal van 2014 is Westrom samen met DIT is TV een nieuwe uitdaging aangegaan. Een deel van het pand aan De Hanze in Roermond is ingericht voor fulfillment voor webshops. Op 7 oktober 2014 werd de afdeling feestelijk geopend door de directeuren Jan Snoek van Westrom en Franklin Koll van DIT is TV. Meer informatie over dit nieuwe arrangement dat Westrom ondernemers te bieden heeft, is terug te vinden op pagina 11 van dit kwartaalverslag. Roermond, 31 januari

4 1 Voorwoord directie 1 Voorwoord directie Hierbij bied ik u de rapportage over het vierde kwartaal van Hierbij 2014 aan. bied Een ik u kwartaal de rapportage dat niet over het v ongemerkt voorbij is gegaan! Het wel of niet verlengen van ongemerkt de tijdelijke voorbij Wsw-contracten, is gegaan! Het het wel of fusieonderzoek Westrom - De Risse, de problematiek rondom het fusieonderzoek groenonderhoud Westrom in Leudal - De en Risse, het de prob zoeken naar nieuwe huisvesting voor Businesspost en het Werkontwikkelbedrijf, zoeken naar nieuwe zijn huisvesting zaken die in voor Busin het laatste kwartaal bij directie en bestuur een prominente plek op het de laatste agenda kwartaal hebben bij gehad. directie en bestuur ee Tijdelijke Wsw-contracten Tijdelijke Wsw-contracten Het dagelijks bestuur van Westrom heeft na zorgvuldig beraad op Het 29 dagelijks oktober bestuur 2014 besloten van Westrom om, bij heeft na gebleken geschiktheid, de tijdelijke contracten van Wsw-medewerkers gebleken te geschiktheid, verlengen dan de wel tijdelijke om te contract zetten in een vast dienstverband. De leden van het dagelijks bestuur zetten waren in een unaniem vast dienstverband. van mening De leden dat, zowel uit sociaal oogpunt alsook uit financieel oogpunt, het dat, verlengen zowel uit van sociaal de contracten oogpunt alsook de uit fin juiste keuze is. Concreet betekent dit dat van de 120 medewerkers juiste met keuze een is. tijdelijk Concreet dienstverband betekent dit dat va in het kader van de Wsw, circa 100 medewerkers ook na 1 in januari het kader 2015 van werkzaam de Wsw, zijn circa bij 100 med Westrom. Van circa 20 medewerkers bleek verlenging van de Westrom. tijdelijke arbeidsovereenkomst Van circa 20 medewerkers om bleek uiteenlopende redenen niet haalbaar. uiteenlopende redenen niet haalbaar. Fusieonderzoek Westrom De Risse Fusieonderzoek Westrom De Risse Het onderzoeksrapport van bureau Berenschot is in het laatste Het onderzoeksrapport kwartaal meerdere van malen bureau Bere onderwerp van bespreking geweest in de Stuurgroep Regionaal onderwerp Arbeidsmarktbeleid van bespreking Midden- geweest in de Limburg. Vlak voor het einde van het jaar werd duidelijk dat het definitieve Limburg. Vlak onderzoeksrapport voor het einde van begin het jaar we januari beschikbaar zal zijn om door te leiden naar de algemeen januari besturen beschikbaar van zowel zal Westrom zijn door als te leide De Risse. Naar verwachting zullen de raden zich dan vervolgens De aan Risse. het Naar begin verwachting van het voorjaar zullen de rade kunnen buigen over een raadsvoorstel. kunnen buigen over een raadsvoorstel. Groenonderhoud gemeente Leudal Groenonderhoud gemeente Leudal Was er in de maanden oktober en november nog onzekerheid Was over er de in werkgelegenheid de maanden oktober van zo n en novemb 70 SW-medewerkers als gevolg van de uitblijvende besluitvorming 70 SW-medewerkers omtrent verlenging als gevolg van het van de uitb groencontract met de gemeente Leudal, begin december sloten groencontract Westrom de met gemeente de gemeente Leudal Leudal, be een mondelinge overeenkomst voor de uitvoering van het groenonderhoud een mondelinge overeenkomst gemeente voor voor de de uitvo jaren 2015 en jaren 2015 en Huisvesting Huisvesting Omdat de gemeente Roermond het Productiehuis begin oktober Omdat 2014 de verkocht, gemeente was Roermond Westrom het Produ genoodzaakt op zoek te gaan naar vervangende huisvesting. genoodzaakt Voor Businesspost op zoek te werd gaan dit naar ver gevonden in een huurpand aan de Keulsebaan 504 te Roermond. gevonden Voor het in een Werkontwikkelbedrijf huurpand aan de Keulseb werd de oplossing gevonden door verhuizing naar het leegstaande werd oplossing Westrom-pand gevonden aan de door verhu Delfstoffenweg 6 te Roermond. Beide verhuizingen vinden in januari Delfstoffenweg 2015 plaats. 6 te Roermond. Beide verhui Tot slot Tot slot Dankzij de forse bezuinigingsmaatregelen, de versterkte acquisitiecapaciteit Dankzij de forse en enkele bezuinigingsmaatregelen, incidentele baten, is Westrom er in geslaagd om het jaar af te sluiten met een baten, positief is Westrom financieel er in resultaat geslaagd van om het jaa circa ,--. Een aanmerkelijke verbetering ten opzichte circa van het ,--. jaar Een Ook aanmerkelijke de sociale verbe doelstelling heeft Westrom gerealiseerd. Evenals in voorgaande doelstelling jaren is heeft Westrom Westrom er, voor gerealiseerd. dit E laatste jaar waarbij er sprake is van een taakstelling, in geslaagd laatste voor elke jaar deelnemende waarbij er sprake gemeente is van een taak de Wsw-taakstelling te realiseren. Nagenoeg elke beschikbare arbeidsplaats de Wsw-taakstelling is 2014 te ingevuld. realiseren. Nagenoeg Op naar een nieuw jaar met nieuwe wetgeving, nieuwe doelen en Op nieuwe naar een kansen! nieuw jaar met nieuwe wetgevin Jan Snoek, algemeen directeur a.i. Jan Snoek, algemeen directeur a.i. 2 2

5 2 Divisie Arbeidsontwikkeling De Divisie Arbeidsontwikkeling bestaat uit twee afdelingen: het Werkontwikkelbedrijf en Trajecten. De afdeling Trajecten verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van individueel gedetacheerden, begeleid werkers alsook de groepsdetacheringen Westrom-Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen, de gemeente Maasgouw en het schildersbedrijf. In het kader van de Wwb voert de afdeling diverse re-integratietrajecten uit. Het werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar uitkeringsgerechtigde en werkgever te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. Onderzoek vrijgestelden gemeente Roermond ter voorbereiding op de Participatiewet Westrom heeft van de gemeente Roermond de opdracht gekregen om, met de komst van de Participatiewet, 200 bijstandsgerechtigden te spreken en te bezien hoe én in welke vorm deze mensen kunnen participeren in de maatschappij. Momenteel hebben deze bijstandsgerechtigden vrijstelling van arbeidsplicht. Met ingang van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 zijn echter ook de regels aangescherpt met betrekking tot de vrijstelling van arbeid. De nadruk ligt nu op participeren in de maatschappij. Uiteindelijk zal Westrom voor 500 bijstandsgerechtigden een onderzoek doen naar hun mogelijkheden tot participatie. Ook de andere deelnemende gemeenten overwegen momenteel of Westrom ook voor hun bijstandgerechtigden dit onderzoek kan uitvoeren. Verlenging contract serviceteam Echt-Susteren Sinds 2007 worden in Echt-Susteren uitkeringsgerechtigden ingezet voor het beheer en behoud van de openbare ruimte. Vanaf 2013 gebeurt dit onder de vlag van het Serviceteam Echt-Susteren. In het vierde kwartaal van 2014 heeft de gemeente Echt-Susteren besloten door te gaan met het serviceteam Echt-Susteren en een contractverlenging toegezegd voor het jaar De gemeente is erg tevreden over het serviceteam dat van grote waarde is gebleken voor de gemeente Echt- Susteren. Diverse medewerkers van het serviceteam zijn inmiddels uitgestroomd naar regulier werk. In het kader van social return gaan Westrom en de gemeente Echt-Susteren in 2015 samen optrekken om de gemeentelijke doelgroep onder de aandacht te brengen bij diverse organisaties zoals woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen etc. Verhuizing Werkontwikkelbedrijf Door de verkoop van het Productiehuis eind 2014 was het Werkontwikkelbedrijf evenals Businesspost genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het Werkontwikkelbedrijf heeft besloten zijn intrek te nemen aan de Delfstoffenweg 6 in Roermond, het pand waar voorheen het Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond (ITR) gehuisvest was. De verhuizing vindt eind januari 2015 plaats. Het pand aan de Delfstoffenweg zal onderdak bieden aan het restauratie- en onderhoudsteam, de diverse serviceteams, de instroomafdeling en het facilitair team. Tevens zullen de organisaties Talent Plus, Spijker op z n Kop en Multi Koken en bewegen ook onderdak krijgen in het pand aan de Delfstoffenweg 6 te Roermond. 3 3

6 3 Divisie Bedrijven De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegene die (nog) niet in staat is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoort ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. De Divisie Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij de bedrijven zelf. Toegevoegde waarde groeit met 5% ten opzichte van voorgaand jaar De Divisie Bedrijven sluit het jaar 2014 af met een toegevoegde waarde van ,--, hetgeen een groei van 5% is ten opzichte van Ondanks alle inspanningen is het vierde kwartaal achtergebleven bij de eerste drie kwartalen, waardoor de bijgestelde target van ,-- niet is gehaald. Opvallend is echter dat de uiteindelijke groei in toegevoegde waarde is gerealiseerd met een 5% lagere omzet dan in Dit is te verklaren door een significante reductie van de omzet gerelateerde kosten van 22%. Deze reductie komt voort uit het feit dat er minder dozen zijn geproduceerd dan in voorgaande jaren, waardoor er minder grondstoffen werden ingekocht. Anders gezegd: we hebben meer waarde toegevoegd aan materialen die door onze klanten werden aangeleverd. Uit een analyse van de omzetcijfers blijkt dat 27 bedrijven zijn achtergebleven bij de verwachtingen die in de Begroting 2014 waren meegenomen. In totaal leverde dat een achterstand van ,-- op. Aan de andere kant heeft de divisie bij 25 bedrijven in totaal ,-- meer omzet gerealiseerd dan verwacht en zijn we met 25 nieuwe relaties activiteiten gestart die in ,-- aan omzet hebben opgeleverd. Gewoon Doen In het kader van het verbeterprogramma Gewoon doen zijn we, onder professionele begeleiding van Team-Focus, in een tweetal externe sessies aan de slag gegaan om de cohesie van het leidinggevend kader te vergroten en de onderlinge samenwerking nog verder te verbeteren. Met de nadruk op verder verbeteren, want in het eerste volle kalenderjaar is er op de nieuwe locatie heel veel werk verzet om over de afdelingsgrenzen heen de medewerkers zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten. Europese Aanbestedingen voor karton en schuim Aan het einde van het derde kwartaal werd de aanbestedingsprocedure inzake inkoop karton afgerond met de ondertekening van een 3-jarig contract tussen Westrom en de firma A-karton uit Venlo. Sedert november werkt de Divisie Bedrijven met grondstoffen die door deze nieuwe leverancier worden aangeleverd. Aan het einde van het vierde kwartaal is de Europese aanbesteding van het schuim opgestart. Publicatie van deze aanbesteding is voorzien voor de maand januari Focus op Kwaliteit, Arbo en Milieu In het vierde kwartaal is er veel aandacht geweest voor veiligheid en kwaliteit. In de week van de veiligheid (6-12 oktober 2014) was de veiligheidsdag het hoogtepunt. Op deze dag hebben we met onze medewerkers uitvoerig stil gestaan bij veiligheidsaspecten op het werk, maar ook thuis. Op het gebied van kwaliteit was de ISO-audit een belangrijke graadmeter. De audit verliep voorspoedig en het paraplucertificaat voor alle activiteiten binnen het ITW werd zonder opmerkingen verlengd. 4 4

7 4 Stafdiensten Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & ICT. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel, registreert het ziekteverzuim en beheert de Wsw-wachtlijst. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en ICT zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Participatiewet Het vierde kwartaal stond voor de afdeling Sociale Zaken voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de Participatiewet. Als gevolg van deze wet vindt er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaats in de Wsw. Voor de Wsw-medewerkers die op 31 december 2014 in dienst waren van Westrom, verandert er niets. De personen die op deze datum nog op de wachtlijst stonden, komen helaas niet meer in aanmerking voor een werkplek in het kader van de Wsw. Wel levert de Wsw-indicatie hen een voorrangspositie op bij de invulling van de garantiebanen. De invoering van de Participatiewet brengt bovendien een wijziging van de financieringssystematiek van de Wsw met zich mee. Onder meer de regels voor de financiële verrekening bij de verhuizing van een Wsw-medewerker zijn uit de wet verdwenen. Vooruitlopend hierop hebben de zuidelijke Wsw-bedrijven in het vierde kwartaal van 2014 afspraken gemaakt over de wijze waarop de onderlinge verrekening in deze gevallen na 1 januari 2015 wordt voortgezet. Bedrijfsmaatschappelijk werk Ook bij de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk was de invloed van de inwerkingtreding van de Participatiewet merkbaar. Een aantal medewerkers heeft zich bij de bedrijfsmaatschappelijk werker gemeld, omdat ze bezorgd waren over hun situatie na 1 januari Verder heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker in het vierde kwartaal een aantal medewerkers begeleid bij hun uitdiensttreding. In het kader van het geldende beleid bij de beëindiging van tijdelijke dienstbetrekkingen, heeft het bedrijfsmaatschappelijk werk deze medewerkers gesproken en ondersteuning geboden bij het aanvragen van een WW-uitkering. Opleiding voorwerkers In december hebben zes Westrom-medewerkers de opleiding tot voorwerker met een diploma afgesloten. De opleiding bestaat uit drie modules: effectief communiceren, Westrom-organisatie en werkplekinrichting. De deelnemers werden door de docenten beoordeeld op de wijze waarop zij de theorie in de praktijk wisten te vertalen. Voorts werden de leidinggevenden van de cursisten actief bij het leerproces betrokken. Deze nieuwe aanpak is als zeer waardevol ervaren. HR 21 Met de afhandeling van een aantal bezwaarschriften is in het vierde kwartaal de implementatie van het nieuwe functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21 voor de reguliere Westrommedewerkers afgerond. Alle organieke functies die Westrom kende, zijn ingedeeld in het generieke functiewaarderingssysteem HR21. HR21 is het functiewaarderingssysteem dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen. De functiebeschrijvingen zijn generiek, waardoor de beschrijvingen in aantal beperkt zijn en minder onderhoudsgevoelig. 5 5

8 5 Kengetallen Taakstelling Wsw per gemeente (aantal arbeidsplaatsen) Taakstelling 2013 Taakstelling 2014 Gemiddelde realisatie t/m 4 e kw 2014 Wachtlijst Wsw Echt-Susteren 241,84 228,18 227,20 11 Leudal 205,81 198,85 198,91 21 Maasgouw 116,08 113,34 113,81 16 Roerdalen 158,69 154,67 154,24 25 Roermond 582,87 566,33 565,26 80 Totaal 1.305, , , Realisatiecijfers onder voorbehoud: In het kader van de uitvraag van de verantwoordingsinformatie Wsw 2014 bij collega SW-bedrijven kunnen de definitieve realisatiecijfers iets afwijken. Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald van 1298 naar 1288 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gelijk gebleven. In totaliteit waren er eind december 1435 personen in dienst bij Westrom Wsw Wwb Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1892 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 457 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo dec 2014 Aantal re-integratietrajecten overige doelgroepen per gemeente ultimo dec 2014 Echt- Susteren Wsw Wwb Reg Totaal Trajecten Echt- 20 Susteren Leudal Leudal 21 Maasgouw Maasgouw 19 Roerdalen Roerdalen 1 Roermond Roermond 387 Overige KEC Werkt 9 Totaal Totaal

9 Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder Ultimo 4e kw 2014 Ultimo 3e kw 2014 Werkvorm aantal pers. % aantal pers. % % SW-sector Extern geplaatst % % 33% (begeleid werken ind. en groepsdetachering) Werken op locatie 88 7% 88 7% 25% Intern geplaatst % % 42% (beschermd) Totaal % % 100% Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% Landelijk gemiddelde percentage (2013) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2013 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw ,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het vierde kwartaal gemiddeld 15,3%. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van het derde kwartaal van Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2013 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2014 Landelijk gemiddelde percentage 0,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 7 7

10 6 Financiën Algemeen Het voorlopig resultaat over 2014 bedraagt +/ ,-- positief. Deze cijfers zijn onder voorbehoud, omdat bij het publiceren van dit kwartaalverslag het opstellen van de Jaarrekening 2014 zich nog in de afrondende fase bevindt. De controle van de Jaarrekening 2014 door de accountant vindt plaats in de laatste twee weken van februari. Pas na deze controle kunnen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden. Op basis van de op dit moment bekend zijnde gegevens kan nu wel al vastgesteld worden dat Westrom in financieel opzicht aanmerkelijk beter heeft gepresteerd dan in Financieel resultaat Het voorlopige financiële resultaat van Westrom over 2014 bedraagt +/ ,-- positief. Ten opzichte van 2013 een verbetering van bijna 2 miljoen. Begroting 2014 Voorlopig resultaat 2014 Resultaat 2013 Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb en inleenvergoeding Gemeentelijke bijdrage Wsw Opbrengst deelnemingen Totaal opbrengsten Loonkosten Wsw Loonkosten Wwb Loonkosten regulier Overige kosten Totaal kosten Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering Overige baten en lasten Exploitatieresultaat Mutaties reserves * Resultaat na bestemming * In 2014 is in overeenstemming met de besluiten van het algemeen bestuur een bedrag van ,-- onttrokken aan de bestemmingsreserves Huisvestingsplan en Saneringsplan. Een uitgebreide toelichting en analyse van het resultaat zal worden verstrekt in de concept- Jaarrekening 2014 die medio april verschijnt. 8 8

11 Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Bedrijven begroot e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal De Divisie Bedrijven sluit het jaar 2014 af met een toegevoegde waarde van ,--, hetgeen een groei van 5% is ten opzichte van Ondanks alle inspanningen is het vierde kwartaal achtergebleven bij de eerste drie kwartalen, waardoor de bijgestelde target van drie miljoen euro niet is gehaald. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Arbeidsontwikkeling e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 2013 begroot

12 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: - Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) - Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) - Westrom Schildersbedrijf BV (75% deelneming) Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Al langere tijd zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over geheel 2014 wist WRF een omzet te realiseren van ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat over 2014 zal naar verwachting uitkomen op ,-- (begroot ,--). Een en ander is het gevolg van betere prijzen en veel extra werk in met name het eerste kwartaal van Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 260 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over het jaar 2014 bedroeg de omzet ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat komt naar verwachting uit op ,-- (begroot ,--). Het tegenvallende resultaat wordt verklaard door extreme weersomstandigheden met veel extra inhuur van personeel enerzijds en hoger dan verwachte re-integratiekosten anderzijds. Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over geheel 2014 bedroeg ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat komt naar verwachting uit op -/ ,-- (begroot ,--). Oorzaak van deze tegenvallende resultaten zijn gelegen in het te weinig voorhanden zijn van winterwerk. Inmiddels zijn zowel aan de omzet- als aan de kostenzijde maatregelen getroffen

13 8 Nieuwsfeiten Westrom nu ook partner voor fulfillment webshops In het laatste kwartaal van 2014 is Westrom een nieuwe uitdaging aangegaan. Een deel van het pand aan De Hanze in Roermond is ingericht voor fulfillment voor webshops. Het nieuwe concept is samen met DIT is TV tot stand gekomen. DIT is TV, een jong bedrijf uit Maastricht, geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. Fulfillment betekent er zorg voor dragen dat online bestelde producten ook daadwerkelijk bij de eindconsument aankomen. De kern van fulfillment is het opslaan van goederen voor een webwinkel en de bestelde goederen dagelijks verzenden naar de consument. Ook het afhandelen van retouren behoort tot fulfillment. De medewerkers van Westrom zorgen ervoor dat wekelijks honderden producten van DIT is TV bij Nederlandse en Belgische consumenten worden afgeleverd. De DIT is TV Box is een mediaspeler waarmee alle denkbare films en series online gestreamd kunnen worden. Het hele proces van digitale aanvraag van een artikel tot en met het verzenden op volgorde van aanvraag wordt verzorgd door Westrom-medewerkers. Ook de SDkaartjes worden in Roermond geprogrammeerd. Naast de DIT is TV Box wordt een breed scala aan accessoires verpakt en verzendklaar gemaakt. Upgrade cards, tablets, afstandbedieningen en zelfs popcornmachines! Contract van interim-directeur Jan Snoek verlengd Op 26 november 2014 heeft het algemeen bestuur van Westrom besloten om het contract van de algemeen directeur a.i. nogmaals te verlengen. Jan Snoek blijft tot 1 juli 2015 actief voor Westrom. De tijdelijke waarneming door een interim directeur hangt samen met de voorgenomen fusie tussen Westrom en De Risse. Omdat de streefdatum van deze fusie is verschoven naar 1 juli 2015, heeft het algemeen bestuur de heer Snoek verzocht om voor de duur van een half jaar actief te blijven voor Westrom. Veiligheidsdag voor personeel Westrom Op donderdag 9 oktober 2014, tijdens de nationale Week van de Veiligheid, organiseerde Westrom voor het eerst een veiligheidsdag voor het personeel. Tijdens deze veiligheidsdag werd gestructureerd aandacht gegeven aan veiligheid en gezondheid. De dag had als motto mens en werk, veilig en gezond. De veiligheidsdag werd georganiseerd op locatie De Hanze in Roermond waar zo n 500 medewerkers dagelijks werkzaam zijn. Het programma begon met een grote calamiteitenoefening, waarbij Westrom medewerking kreeg van brandweer en politie. Nadat het sein brand meester was gegeven, doorliepen alle medewerkers via een carrouselmodel een programma dat uit verschillende thema s bestond. Op diverse locaties in het bedrijfspand werd voorlichting gegeven over veiligheids- en gezondheidsaspecten zoals ergonomisch werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het nut van bedrijfshulpverlening en brandpreventie

14 9 Definities en afkortingen Arbeidsjaar Intern geplaatst Taakstelling Extern geplaatst Werken op locatie DAO DBR ITW KAM RIE RWG WRF Wsw Wwb Aantal voltijd Wsw-plekken Werkzaamheden binnen de muren van het SW-bedrijf. De realisatie van het aantal Wsw-plekken die over een heel jaar gehaald moet worden. Hiertoe behoren begeleid werken en detacheren. Bij begeleid werken is er sprake van een arbeidscontract met een externe werkgever, waarbij de begeleiding geschiedt door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. Bij een detachering gaat het om een individuele of groepsdetachering naar een werkgever. Ook hierbij is sprake van begeleiding door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. In het geval van een groepsdetachering kan dit met of zonder begeleiding op de werkvloer. Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SWbedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse. Divisie Arbeidsontwikkeling Divisie Bedrijven Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (interne naamgeving locatie De Hanze) Kwaliteit, Arbo en Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie Risse-Westrom Groen Westrom-Risse Facilitair Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand 12 12

15

16 Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus KC Roermond T F E W

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Divisie Arbeidsontwikkeling 3 3 Divisie Bedrijven 4 4 Stafdiensten 5 5 Kengetallen 6 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11

Nadere informatie

Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag Derde Kwartaal verslag 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11 9 Definities

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en werkontwikkelbedrijf 4 3 Bedrijven 5 4 Kengetallen 6 5 Staf 8 6 Financiën 9 7 Deelnemingen Westrom 11 8 Nieuwsfeiten 12 Foto cover:

Nadere informatie

Tweede Kwartaal verslag

Tweede Kwartaal verslag Tweede Kwartaal verslag 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11 9 Definities

Nadere informatie

Tweede Kwartaal verslag

Tweede Kwartaal verslag Tweede Kwartaal verslag 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Divisie Arbeidsontwikkeling 3 3 Divisie Bedrijven 4 4 Stafdiensten 5 5 Kengetallen 6 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11

Nadere informatie

Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag Derde Kwartaal verslag 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Divisie Arbeidsontwikkeling 3 3 Divisie Bedrijven 4 4 Stafdiensten 5 5 Kengetallen 6 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11

Nadere informatie

Vierde Kwartaal verslag

Vierde Kwartaal verslag Vierde Kwartaal verslag 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 9 Definities

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover:

Nadere informatie

Vierde Kwartaal verslag

Vierde Kwartaal verslag Vierde Kwartaal verslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Divisie Trajecten 3 Divisie Dienstverlening 4 Divisie Industrie 5 Stafdiensten 6 Meetpunten 7 Nieuwsfeiten 11 Financiën 12 Kengetallen 13 Lijst afkortingen

Nadere informatie

Vierde Kwartaal verslag

Vierde Kwartaal verslag Vierde Kwartaal verslag 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: De verpakkingsafdeling

Nadere informatie

n^echt-susteren Raadsinformatiebrief BBV. nr. 472918 Datum B&W-vergadering 1-12-2015 Portefeuillehouder(s) G.H.C.

n^echt-susteren Raadsinformatiebrief BBV. nr. 472918 Datum B&W-vergadering 1-12-2015 Portefeuillehouder(s) G.H.C. 6eme n^echt-susteren Raadsinformatiebrief BBV. nr. 472918 Datum B&W-vergadering 1-12-2015 Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp Rapportage samenvoeging Westrom en de Risse over het derde kwartaal

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Divisie Trajecten Divisie Dienstverlening 4 Divisie Industrie 5 Stafdiensten 6 Meetpunten 7 Nieuwsfeiten 11 Cijfers 12 Kengetallen 1 Lijst afkortingen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag Derde Kwartaal verslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Sanering 3 Divisie Trajecten 4 Divisie Dienstverlening 5 Divisie Industrie 6 Meetpunten 7 Stafdiensten 11 Nieuwsfeiten 12 Cijfers 13 Kengetallen 14

Nadere informatie

Westrom Verslag vierde kwartaal 2010 WESTROM

Westrom Verslag vierde kwartaal 2010 WESTROM Westrom Verslag vierde kwartaal 2010 WESTROM Inhoudsopgave Voorwoord directie.... 2 Sociale Zaken..4 Financiën en ICT.7 Westrom-Risse Facilitair.8 Meetpunten Hoe staat Westrom ervoor?.....8b Divisie Dienstverlening...9

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Tweede Kwartaal verslag

Tweede Kwartaal verslag Tweede Kwartaal verslag 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: Een medewerkster

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag Derde Kwartaal verslag 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: Een medewerkster

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag Derde Kwartaal verslag 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord Divisie Trajecten 23 Divisie Trajecten Dienstverlening 34 Divisie Dienstverlening Industrie 45 Divisie Stafdiensten Industrie

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Westrom Verslag tweede kwartaal 2010 WESTROM

Westrom Verslag tweede kwartaal 2010 WESTROM Westrom Verslag tweede kwartaal 2010 WESTROM Inhoudsopgave Voorwoord directie.... 2 Sociale Zaken..4 Financiën en ICT.7 Meetpunten Hoe staat Westrom ervoor?.....8b Divisie Dienstverlening...9 Divisie

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Verordening wachtlijstbeheer Wsw Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Gelet op Artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening dat aan de gemeenteraad de bevoegdheid toekent

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Aanbiedingsbrief 3. 1. Programmabegroting 5. 2. Financiële begroting 9. 3. Financiële positie 13. 4.

Inhoudsopgave 1. Aanbiedingsbrief 3. 1. Programmabegroting 5. 2. Financiële begroting 9. 3. Financiële positie 13. 4. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanbiedingsbrief 3 1. Programmabegroting 5 2. Financiële begroting 9 3. Financiële positie 13 4. Paragrafen 16 Adresgegevens: Westrom Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Adresgegevens:

Inhoudsopgave. Adresgegevens: Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 1. Directieverslag...4 1.1. Inleiding...4 1.2. Algemeen...4 1.3. Uitvoeren van de re-integratie...5 1.4. Succesvol invullen van (beschutte) werkplekken...5 1.5. Ontwikkelen

Nadere informatie

Brief Westrom d.d. 25 mei 2012 raadsinformatiebrief inzake Aanpassing conceptbegroting Westrom 2013

Brief Westrom d.d. 25 mei 2012 raadsinformatiebrief inzake Aanpassing conceptbegroting Westrom 2013 uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inliciitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/UIT/40358 ifmm J. Ramakers BS/Welzijn 0475-359 923 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n)

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Westrom Verslag derde kwartaal 2010 WESTROM

Westrom Verslag derde kwartaal 2010 WESTROM Westrom Verslag derde kwartaal 2010 WESTROM Inhoudsopgave Voorwoord directie.... 2 Sociale Zaken..4 Financiën en ICT.7 Meetpunten Hoe staat Westrom ervoor?.....8b Divisie Dienstverlening...9 Divisie Industrie.11

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 578 Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van

Nadere informatie

Banen afspraak MBO 29 september 2916 Soesterberg

Banen afspraak MBO 29 september 2916 Soesterberg Banen afspraak MBO 29 september 2916 Soesterberg Tineke Visser, SOM Welkom Waar gaat het om? Huidige doelgroepen WWB, WSW en Wajongers-metarbeidsvermogen vallen sinds 1-1-2015 onder de Participatiewet

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht

Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht ir. G.C.F.M. Depla Wethouder van werk, economie en beroepsonderwijs Gemeenteraad 24 november 2016 Memo Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht Geachte heer, mevrouw Tijdens de behandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

raadsinformatiebrief betreffende de uitstroomcijfers, doorontwikkeling en (nieuwe) programma s (zie bijlage) van het Productiehuis.

raadsinformatiebrief betreffende de uitstroomcijfers, doorontwikkeling en (nieuwe) programma s (zie bijlage) van het Productiehuis. uw nummer 8889 uw datum ons nummer onze datum 11 november 2009 Verzonden inlichtingen bij sector/afdeling J. Mestrom BS / Productiehuis doorkiesnr. 0475-519054 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n)

Nadere informatie

Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011

Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011 Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor het jaar 2012. Beslispunten: 1. De werking van het aanwijzingsbesluit t.a.v.

Nadere informatie

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT

CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT CONCEPT SROI-BELEID PROVINCIE UTRECHT AANLEIDING Provincie wil als werkgever én als opdrachtgever invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsmarktparticipatie Begin

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015

Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 160520 15 september 2017 Wijziging Participatieverordening Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het herziene voorstel van

Nadere informatie

gemeente roerdalen Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke RegelingWestrom (GRWestrom) heeft op 22 november 2016 het volgende besluit genomen:

gemeente roerdalen Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke RegelingWestrom (GRWestrom) heeft op 22 november 2016 het volgende besluit genomen: Raadsvoorstel Onderwerp: -~.- - -!_~_~i~_n~r ~~_~r.'da_pun!: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit: - Bijl~~e(~t _ Voor~eJ~ fusie2~~ces_deri:;~e~w~!.r9~_!e~eëi_r1~igen._f~llege van Burgem~estE?rt=_n_ wethoudersroerdalen

Nadere informatie