Samenvatting 2013 Kinderen Vrijwilligers Uitbreiding & Groei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting 2013 Kinderen Vrijwilligers Uitbreiding & Groei"

Transcriptie

1

2 Samenvatting 2013 Kinderen In 2013 zijn 96 nieuwe kinderen aangemeld. In 2013 waren in totaal 104 kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. 44 Koppelingen daarvan zijn gestart voor In 2013 zijn 60 kinderen gekoppeld. De leeftijdsgroep 9-12 jarigen is dit jaar de grootst aangemelde Naast de koppelingen in Den Haag werden er, via een mentorproject, 7 koppelingen in Delft overgenomen wat het totaal aantal koppelingen op 111 brengt. Vrijwilligers In 2013 hebben zich 70 potentiële vrijwilligers aangemeld.19 Vrijwilligers gaven te kennen opnieuw gekoppeld te willen worden. Daarmee kwam het aantal beschikbare vrijwilligers op 89. In 2013 werden 111 koppels begeleid door 108 vrijwilligers... De meeste vrijwilligers waren binnen 2 maanden na aanmelding gekoppeld. Het grootste deel van de vrijwilligers geeft de voorkeur aan een tweewekelijkse begeleiding. Uitbreiding & Groei In 2013 een aanvang gemaakt met de Vitalisgroei naar Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. In Delft is met de uitrol gestart door overname van de uitvoering van een lokaal mentorproject. In de toekomst worden koppelingen naar Vitalisleest gevormd. Eind 2013 nam het HUIZ (Huis Informele Zorg) vaste vormen aan.

3 Voorwoord Jubileumjaar 2013 bleek voor Vitalis een vernieuwend, constructief en cruciaal jaar. Dit jaar bijvoorbeeld de uitdaging om binnen het Oranjefonds Groeiprogramma ontwikkelingen te ontplooien, die aansluiten bij de ambities van dit mooie fonds. Het programma is er op gericht om succesvolle (lokale) projecten die de samenleving versterken uit te rollen naar andere gemeenten. Vitalis is door het Oranjefonds geselecteerd om deel te nemen aan dit 3,5 jaar lopende project. En in dat kader zijn we dan ook letterlijk 'de markt opgegaan' met het product Vitalis. Dat heeft -middels samenwerkingen- geresulteerd in startende initiatieven in Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Delft. De tweede pijler van het Oranjefondsgroeiprogramma, verdere samenwerking met organisaties met eenzelfde soort doelstelling en werkwijze als Vitalis bleek actueler dan ooit. Het politiek-maatschappelijke debat heeft geleid tot het voornemen om de uitvoering en financiering van grote delen van de zorg in 2015 over te hevelen naar de gemeentes. In dat kader past de lancering van HUIZ: HUis van Informele Zorg, begin 2014 naadloos. HUIZ is een initiatief vanuit de aangesloten organisaties, al van voordat er over transities gesproken werd. Door de toewijzing van zorgtaken aan lokale overheden en een inperking van de bestaande budgetten wordt een grote stad als Den Haag meer-en-meer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Daarmee wordt de bijdrage van informele zorgorganisaties belangrijker. Bundeling van deze 'informele' krachten moet op termijn leiden tot kostenbesparing en uitwisselen en verbreden van kennis binnen de informele sector. Een van de klachten van cliënten is de zoektocht naar het 'juiste loket'; met de lancering van HUIZ openen Buddy Netwerk, VPTZ en Vitalis dat loket voor informele zorg in Den Haag. HUIZ bevestigt het grote belang en de enorme maatschappelijke bijdrage van vrijwilligers binnen de huidige Nederlandse samenleving. Vitalis is dan ook zeer trots op het feit dat haar vrijwilligers zich om niet inzetten voor kinderen die het bij tijd-en-wijle erg moeilijk hebben. En is tegelijkertijd verguld met het professionele management en haar casemanagers die de werkzaamheden van deze vrijwilligers op allerlei manieren ondersteunen. Bij ons leren kinderen al vroeg dat er altijd een helpende hand kan zijn... Uiteraard zouden wij onze activiteiten niet kunnen ontplooien zonder gedreven partijen die geloven in onze maatschappelijke kracht. Deze partners zijn wij zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat zich jaarlijks vertaalt in voor ons noodzakelijke bijdragen. Tot slot wil ik hier onze terugtredend voorzitter Jos W. van Vught danken voor de stimulerende bijdrage die hij de afgelopen 6 jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van Vitalis. Namens het bestuur van Vitalis, Heino C.R. Walbroek voorzitter

4 Voetbal, gamen en pizza Eddy is twaalf jaar en groeit op bij zijn moeder. Hij heeft geen contact met zijn vader. Zijn moeder en hij zijn uit elkaar gegaan. Hij heeft nog twee halfbroertjes van zeven en vijf jaar. Zij zijn van een andere vader. Deze relatie is over. Er is veel ruzie en geweld geweest thuis. Eddy heeft hier veel van gezien. Eddy is bij Vitalis aangemeld door zijn moeder. Zij heeft opvoedondersteuning in huis van Stichting Jeugdformaat. Moeder gunde Eddy, een maatje, 'een grote broer'. Vitalis stelt Eddy voor aan James. James is negentien jaar. James heeft goed door waar Vitalis voor staat. Hij is zelf ook opgegroeid zonder vader. Moeder moest de touwtjes aan elkaar knopen. James wil graag een grote broer zijn voor een knul van twaalf. Hij kan zich goed voorstellen wat er in het hoofd en hart van een twaalfjarige omgaat. Vitalis heeft gekozen voor deze match omdat Eddy snakt naar mannelijk contact. Hij gaf in zijn intake aan dat hij jongensachtige dingen wil doen zoals voetballen, vissen, gamen en pizza eten. James zit op voetbal, woont in de buurt bij Eddy, houdt van gamen en werkt bij Domino's pizza. Inmiddels zijn Eddy en James al een half jaar elke woensdagmiddag met elkaar op pad. Bij Domino's pizza hebben ze samen hun eigen pizza gemaakt. Ze fietsen elke week overal naar toe. Ze zijn naar de bunkers in de duinen geweest, de Gevangenpoort, het zwembad, de bioscoop, skiën in de Uithof Ook hebben ze samen schoenen gekocht in de stad. En natuurlijk gamen ze zo nu en dan. Moeder is dol op James omdat zij ziet hoe goed het Eddy doet. Eddy kijkt elke week naar James uit en ze hebben samen veel lol. De casemanager houdt contact met James over hoe de koppeling verloopt en of James voldoende verschillende activiteiten weet te verzinnen. Natuurlijk wil de casemanager dat Eddy niet alleen maar geniet maar dat zijn wereld ook wat groter wordt. En dus krijgt James tips voor het Eschermuseum, boksen bij De Haagse Directe, samen een avondmaaltijd koken enzovoort. Eddy gaat over een paar maanden naar de middelbare school. Samen bespreken zij hoe een brugklas eigenlijk is. James zegt dat hij Eddy wil blijven zien als de koppeling wordt afgesloten. Hij wil Eddy niet loslaten na zo'n tof jaar samen.

5 Inhoudsopgave SAMENVATTING VOORWOORD... 3 VOETBAL, GAMEN EN PIZZA... 4 INHOUDSOPGAVE VISIE EN DOELSTELLING VISIE VAN STICHTING VITALIS Visie op groei DOELSTELLING ORANJEFONDS GROEIPROGRAMMA ACTIVITEITEN BESCHRIJVING ACTIVITEITEN KEURMERK ORGANISATIE PERSONALIA EN ORGANIGRAM VITALISGEZICHTEN: PARTNERORGANISATIES RESULTATEN KINDEREN Grafieken en Schema s kinderen in koppeling Toelichting bij de cijfers en grafieken SET, PANNENKOEKEN EN TOSTI S VRIJWILLIGERS Vrijwilligers 2013 in staatjes en grafieken Cijfers Vrijwilligers 2013 in het kort Thema-avonden en feest: deskundigheidsbevordering vrijwilligers ALGEMENE EFFECTEN DE MAATJESBAROMETER ZOMERFEEST: VITALIS , 35 JAAR KLETSEN, FITNESS EN STUDIE FINANCIËN JAARREKENING

6 1. Visie en doelstelling 1.1 Visie van Stichting Vitalis Stichting Vitalis is een professionele non-profit organisatie die deel uitmaakt van een groter netwerk en voorziet in begeleiding door vrijwilligers van kinderen in risicosituaties. De vrijwilliger helpt het kind zich positief te ontplooien, zelfstandiger en weerbaarder te worden en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zowel kinderen als vrijwilligers hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding en vergroten hun leefwereld Visie op groei Stichting Vitalis constateert een nog steeds een groeiende vraag naar haar kernactiviteit: het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dagelijks worden er kinderen aangemeld voor begeleiding. Stichting Vitalis voorziet een veranderende rol voor de informele zorgorganisaties. Zoals in het voorwoord al aangegeven zal de overheveling van zorgtaken naar de gemeentes met de daaraan gekoppelde bezuinigingen tot gevolg hebben dat een groter beroep zal worden gedaan op de informele zorg zowel in de vorm van meer met vrijwilligers als meer financiële betrokkenheid van bedrijven en particulieren. Een grotere verantwoordelijkheid wordt daarmee neergelegd bij de vrijwilligers om deze zorgrol in de samenleving op zich te nemen. Het bedrijfsleven heeft daarbij een belangrijker rol met betrekking tot het leveren van middelen (financiën en mensen). Stichting Vitalis richt zich op samenwerking binnen het Haagse informele zorgveld, op kennisontwikkeling bij haar professionals en vrijwilligers en gaat zich meer verdiepen in de MVO-kant van het Haags bedrijfsleven. En streeft zodoende naar meer evenwicht binnen de financiële balans waarmee de continuïteit geborgd zal worden. Aan deze door het Oranjefonds gestimuleerde omslag wordt gewerkt aan de hand van de thema's consolidatie, netwerk maatjesprojecten Nederland, herstructureren financiële basis en inzichtelijke resultaten Doelstelling De stichting heeft statutair ten doel het begeleiden van kinderen in de leeftijd van vijf tot en met achttien jaar, die zich ten gevolge van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden, zulks ter voorkoming dat intensieve professionele hulpverlening nodig is. Om dit doel te bereiken trekt en selecteert Vitalis vrijwilligers aan, die bereid zijn gedurende een langere periode een kind of kinderen te begeleiden. Het selecteren en begeleiden van vrijwilliger en kind gebeurt door en onder toezicht van Vitalis. Vanuit de stichting Vitalis worden naast selectie en begeleiding ook ervaringen van allen betrokkenen verzameld, geëvalueerd en supervisiebijeenkomsten besproken.

7 Bij het bereiken van deze doelstelling zijn de volgende zaken van belang: a. optimale begeleiding vrijwilliger: Vitalis screent en selecteert vrijwilligers die bereid zijn en die naar het oordeel van de stichting in aanmerking komen om gedurende een bepaalde periode een kind te begeleiden. Het bestuur van de stichting stelt deskundigen aan, die belast worden met de voorbereiding en begeleiding van de vrijwilligers. De werkwijze en vorderingen van de vrijwilligers in contact met kind en ouders worden geëvalueerd en ervaringen en bevindingen worden uitgewisseld tijdens hiervoor georganiseerde bijeenkomsten, de zogenaamde vrijwilligersvergaderingen. b. optimale begeleiding kind: De activiteiten die de vrijwilliger met een kind onderneemt, zijn erop gericht het kind steun en aandacht geven op een manier die het thuis op dat moment niet kan krijgen of niet voldoende gewend is: ongedwongen, vriendschappelijk en zonder dat het kind het gevoel heeft plichten te vervullen. Het te bereiken doel is om het kind te stimuleren in een ongedwongen sfeer zijn eigen interesses en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, zelfvertrouwen te vergroten en vertrouwen in volwassenen te laten krijgen: Het kind krijgt een extra kans zijn behoeften te onderkennen en een plaats in zijn leven te geven, waardoor ook de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Door de omgang met de vrijwilliger kunnen kinderen bovendien hun leefwereld vergroten en kennis maken met andere normen en waarden. c. bekendheid: Vitalis stelt zichzelf eveneens tot doel door publicaties en andere vormen van voorlichting de bekendheid van dit vrijwilligerswerk te vergroten en soortgelijke initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. 1.3 Oranjefonds Groeiprogramma Stichting Vitalis is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de wijze waarop Haagse kinderen een steun in de rug krijgen, ook te creëren voor kinderen buiten Den Haag. Met de steun van en deelname aan het Oranjefonds Groeiprogramma (sinds 2012) krijgt Vitalis deze mogelijkheid en is een groeistrategie ontwikkeld, die in tijd uitgezet verloopt langs drie ontwikkelrichtingen. 1. Naar een Stadsregio. Allereerst de ontwikkeling van de stad Den Haag naar stadsregio Haaglanden. Het vergroten van het verzorgingsgebied zowel qua kinderen, vrijwilligers en financiers. Het beleid blijft daarbij dat Vitalis in Den Haag niet verder zal groeien maar in de overgangsfase van de uitrol naar andere gemeenten wel zal fungeren als uitvalsbasis. Deze ontwikkeling wordt separaat gefinancierd. De uitrol naar de regio wordt organisatorisch zo veel mogelijk gescheiden. Voordeel is dat faciliteiten en overhead gedeeld kunnen worden en dat mensen efficiënter ingezet kunnen worden. 2. Inzetten op meer Samenwerking. Ingezet is en wordt op verdere samenwerking en integratie binnen de regio Haaglanden. In dat licht is de op handen zijnde lancering van HUIZ een eerste stap. 3. Nieuwe regio s. Dit (geïntegreerde) regionale aanbod wordt vervolgens per regio uitgerold vanuit bestaande of nieuwe initiatieven. Vitalis Haaglanden zal daarbij een facilitaire rol spelen.

8 Het Oranjefonds groeiprogramma faciliteert het beschikbaar krijgen en opleiden van de mensen die de uitrol van het Vitalis concept vanuit het project zullen voorbereiden en realiseren. In dit kader zijn extra gelden voor coördinatie en casemanagement beschikbaar gesteld. Niet alleen wordt in het programma het preventieve hulpaanbod regionaal uitgebouwd, maar ook wordt de basis van Vitalis versterkt door kennisontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden op topniveau. De kwalitatieve groei van Vitalis blijft gericht op: Voortdurende aandacht voor het werven van vrijwilligers media aandacht wijkgerichte campagnes gebruik van sociale media Begeleiding en beoordeling van de gekoppelde kinderen contacten met doorverwijzende instanties bezoeken aan ouders en kinderen beoordeling van kinderen: passen zij binnen de Vitalis doelgroep? Professionele begeleiding van de vrijwilligers zorgvuldige beoordeling, waaronder aanvragen van Verklaring omtrent het Gedrag bij de gemeente trainingsbijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers begeleiding in de vorm van vrijwilligersavonden bereikbaar zijn voor vragen en problemen van vrijwilligers thema-avonden periodieke evaluatie van de koppeling met ouders, kind en vrijwilliger

9 2. Activiteiten 2.1 Beschrijving activiteiten Werving vrijwilligers De geselecteerde vrijwilligers krijgen een voorbereidingstraject aangeboden en worden, nadat ze aan een kind zijn gekoppeld, begeleid door de casemanagers. De begeleiding omvat trainingen, 4 wekelijkse intervisie-avonden en thema-avonden onder leiding van de casemanagers. De casemanagers evalueren het verloop van de koppeling met het gezin van het kind in aanwezigheid van de vrijwilliger en zijn beschikbaar voor vragen en problemen van de vrijwilligers. Procedure na aanmelding De kinderen worden bij Vitalis aangemeld door bijvoorbeeld hulpverlenende instanties, school of ouders en worden geselecteerd door de casemanagers. Wanneer een kind via een aanmeldingsformulier is aangemeld, wordt de aanmelder benaderd voor eventueel aanvullende informatie over het kind. Lijkt een kind geschikt voor begeleiding via Vitalis, dan wordt een intake gesprek gepland bij het kind thuis. Bij dit gesprek zijn aanwezig: het kind, de ouder(s), de aanmelder en de casemanager. Het gaat bij Vitalis om kinderen die zich als gevolg van een tekort aan (volwassen) aandacht in een kwetsbare positie bevinden. Als het kind geschikt bevonden is, wordt een vrijwilliger gezocht die bij het kind past. Wanneer een geschikte vrijwilliger is gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij het kind, de ouder(s), de casemanager en de vrijwilliger aanwezig zijn. Wanneer het klikt tussen alle partijen en er afspraken zijn gemaakt, start de koppeling. Vrijwilliger en kind gaan dan een jaar lang eens per week of anderhalf jaar lang tweewekelijks samen leuke dingen doen. Bij de evaluaties zijn de ouder(s), het kind, de vrijwilliger en casemanager aanwezig. Na de afgesproken termijn wordt de koppeling officieel beëindigd met een eindgesprek (exitgesprek). Begeleiding door vrijwilliger De activiteiten die de vrijwilliger met het kind onderneemt, zijn erop gericht het kind steun en aandacht te geven op een manier die het thuis niet kan krijgen of onvoldoende gewend is: ongedwongen, vriendschappelijk, in een sfeer van huiselijkheid en. Zinvolle vrijetijdsbesteding zoals knutselen, sport, een bezoek aan de bibliotheek of activiteiten in een buurthuis wordt gestimuleerd. Het kind leert zo op een speelse wijze zichzelf te vermaken met weinig geld en kan ontdekken waar zijn of haar interesse of talenten liggen.. Vrijwilligers kunnen een kleine vaste vergoeding krijgen als tegemoetkoming in de onkosten. Eén à twee maal per jaar worden evenementen georganiseerd waarbij alle vrijwilligers, kinderen, medewerkers en bestuursleden gezamenlijk aanwezig zijn. 2.2 Keurmerk Met de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: Goed geregeld wil de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland ) vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld!" aldus het NOV. Sinds 2010 is Vitalis in bezit van dit keurmerk.

10 3. Organisatie Vitalis bestaat sinds 1978 eerst als vereniging en sinds 3 april 2002 als stichting. Binnen deze stichting is er een bestuur, een coördinator, 3 casemanagers, een secretaresse en een Raad van Advies. Bestuur Het bestuur is belast met het inhoudelijke, financiële- en personeelsbeleid. Uitgangspunt daarbij is een voorwaardenscheppende taak. Het personeelsbeleid omvat onder andere het formuleren van functieprofielen voor coördinator en casemanagers, begeleiden bij ziekte, verzuim, en re-integratie en het voeren van functionerings en voortgangsgesprekken. Daarnaast ondersteunt zij de coördinator bij fondsenwerving. Het bestuur vergadert 1x per maand. Coördinator De coördinator heeft de dagelijkse leiding, is verantwoordelijk voor public relations, fondsenwerving, werving vrijwilligers en aansturing van de casemanagers en de secretaresse. In overleg met het bestuur wordt beleid gemaakt. Ook een deel van de financiële administratie en het leggen en onderhouden van externe contacten behoren tot het takenpakket. Zij is aanwezig bij de bestuursvergaderingen om verslag te doen van lopende zaken en hiervan verantwoording af te leggen. De coördinator is de spil van de organisatie en is tenminste 3 dagen per week op het kantoor bereikbaar Casemanagers De casemanagers zijn verantwoordelijk voor de screening en intake van vrijwilligers en kinderen en hebben contact met de aanmeldende instanties. De casemanagers brengen de koppeling tot stand. Zij bereiden de vrijwilligers voor op en begeleiden ze tijdens de koppelingen door middel van evaluatiegesprekken. Ook coördineren zij activiteiten zoals vrijwilligersvergaderingen, trainingen en thema-avonden. Er zijn drie casemanagers. Zij werken intensief samen, voorzien elkaar van feedback en vervangen elkaar bij afwezigheid. Secretaresse De secretaresse ondersteunt de coördinator en de casemanagers en voert alle voorkomende administratieve taken zelfstandig uit. Zij communiceert met de vrijwilligers over organisatorische zaken.. Raad van Advies Overlegt tenminste 2x per jaar met bestuur over het te voeren beleid, geeft aanbevelingen over en kan geraadpleegd worden bij inhoudelijk/pedagogische en andere de organisatie rakende kwesties. De Raad bestaat uit zes deskundigen die door de aard van hun werkzaamheden bekend zijn met een bepaald gebied binnen de jeugdhulpverlening, dan wel expertise hebben op het gebied van vrijwilligerswerk in het algemeen of bekend zijn met de politiek.

11 3.1 Personalia en Organigram Medewerkers coördinator : Mw. mr. A.C. Jurriëns-Poort casemanager : Mw. J.W. Groot casemanager : Mw. E.M. Post casemanager : Mw. J.M. Vollebregt secretaresse : Mw. C.N.M. van der Knaap Bestuur voorzitter : Dhr. mr. W. van Vught tm 31/12/2013 Dhr. drs. H.C.R Walbroek voorzitter vanaf 1/1/2014 secretaris : Dhr. mr. J.A.N. Baas penningmeester : Dhr. drs. J.J. van Gent algemene leden : Mw. drs. C.L.M. van Woensel Mr. drs. M.E.C. Ruijgers Vaillant Mw. mr. I. Schoorl Mw. mr. N. Ciftçi Raad van Advies voorzitter : Dhr. drs. A. Krapels, klinisch psycholoog algemene leden : Mw. dr. M. van Plateringen, jeugdarts Mw. drs. W. van der Vlugt, orthopedagoog Mw. drs. M. Zinschitz-Wassenaar, psycholoog Mw. drs. M. Propstra, werkzaam in het openbaar bestuur Bestuur Raad van Advies Coördinator Casemanager Casemanager Casemanager Secretaresse

12 3.2 Vitalisgezichten: Ellen Mae Post, Jolanda Groot, Tineke Jurriëns, Judith Vollebregt en Toos van der Knaap3 Bestuur Vlnu Mr. W. van Vught Voorzitter benoemd: Mr. J.A.N. Baas Secretaris benoemd: Drs. C.L.M. van Woensel Algemeen lid benoemd: Mr. drs. M.E.C. Ruygers Vaillant Algemeen lid benoemd: Drs. J.J. van Gent Penningmee ster benoemd Mr. Neval Ciftçi Algemeen lid 1/10/2013 Secretaris per 1/1/2014 Drs. H.C.R. Walbroek Algemeen lid 1/10/2013 Voorzitter per Mw. C.S. Schoorl Algemeen lid 1/6/2013 Mediator Harmony in Conflict Advocaat Barents en Krans Orthopedago og Opnamecoör di-nator bij Horizon Jeugdzorg General Manager Director Corporate Finance ABN Amro Raad van Advies Advocate Directeur Stichting Marketing Den Haag Rechter in de rechtbank Amsterdam Drs. A. Krapels Mw. drs. W. van der Vlugt Mw. drs. M. van Plateringen Mw. drs. M. Zinschitz- Wassenaar Mw. drs. M. Propstra sinds 1986 sinds 2009 sinds 2010 sinds 2010 sinds 2010 Klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychothera-peut Orthopedagoog Jeugdarts /sociaal geneeskundig adviseur Psycholoog Werkzaam in het openbaar bestuur

13 4. Partnerorganisaties Op de sociale kaart van Den Haag bevindt Vitalis zich tussen buurthuis en professionele hulpverlening. In 2013 werkte Vitalis samen met verschillende instellingen. Scholen, de consultatieteams verbonden aan die scholen en de netwerken preventief jeugdbeleid of jeugdverpleegkundigen melden kinderen aan bij Vitalis. De lijst van de partnerorganisaties hieronder is niet uitputtend. Aanmeldende instanties School (maatschappelijk werk), Bureau Jeugdzorg, Jeugdformaat, MEE, PsyQ, MWD, St Mooi/Zebra/VoorWelzijn, Bureau Basiszorg, GGD-Gezinsbegeleiding, Haagse Wijk- en woonzorg, Leger des Heils, Haags Kinder- en Jeugd therapeutisch Centrum, Parnassia Jeugd/De Jutters, Stichting Mantelzorg, William Schikker Stichting, Juliana Kinderziekenhuis, Ouders, Algemeen Maatschappelijk Werk en Parnassia Volwassenen. Andere maatjes- en mentoringprojecten: Regelmatig contact is er met Haagse organisaties als Stichting Buddy Netwerk, MEE en het maatjesproject van Humanitas om ideeën uit te wisselen en naar elkaar door te verwijzen. In Zoetermeer bestaat sinds 2005 Jong Perspectief een maatjesproject voor jongeren uit Zoetermeer e.o. Met Jong Perspectief wisselt Vitalis geregeld bezoeken en gegevens uit. Met Big Brothers Big Sisters of Rotterdam, is regelmatig contact. Scool s cool, Delft. Benefits for kids, Rotterdam Burson Marsteller Burson-Marsteller is opgericht in 1981 en geldt vandaag als één van de leidende full-service communicatiebureaus in Nederland. Centra voor Jeugd en Gezin De Centra voor Jeugd en Gezin. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen bij de centra terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Fondsen en Gemeente 2013 Zonder de ons gunstig gezinde fondsen en de gemeente Den Haag zou Vitalis niet mogelijk zijn. Fonds 1818, Haags Groene Kruis Fonds, Stichting Madurodam Steunfonds, Stichting Levi Lassen, Charitystichting Rob van Beers, Van Ravesteyn Fonds, Liduina Fonds, Gravin Van Bylandt Stichting, het MW Fonds en Ars Donandi, OranjeFonds, en Stichting Schiefbaan Hovius, Fonds familie van Beek, stichting JANIVO en Pro Juventute Steunstichting s Gravenhage. Grotius Lyceum Delft Overname uitvoering Pangeea mentoringproject Haags Platform Zorgvrijwilligers (ZVDH) Met een aantal andere projecten waar men met (zorg)vrijwilligers werkt is Vitalis deelnemer in het Platform Zorgvrijwilligers in Den Haag. Het platforms is dynamisch, er gaan organisaties af en er komen organisaties bij. Dialoog Haaglanden, Buddy Netwerk, Humanitas, Kompassie, Mara, VTV, Vivaldi, Stekprojecten, UVV, Vriendendienst, Xtra, Terminale Zorg door Vrijwilligers en Zonnebloem Hogeschool Leiden Hogeschool Leiden verzorgt diverse HBO-, en post HBO-opleidingen, verdeeld over een aantal clusters. Binnen het cluster Social Work en Toegepaste Psychologie behoren de opleidingen waarvan leerlingen zich bij Vitalis aan kunnen melden als maatje. Voor hen gelden uiteraard dezelfde selectieregels als voor de andere vrijwilligers.

14 HUIZ Al enige tijd is Vitalis bezig met de ontwikkeling en voorbereiding van HUIZ. Een HUis voor Informele Zorg. Meerdere organisaties die handelen in één op één aandacht via inzet van zorgvuldig getrainde en geselecteerde vrijwilligers verenigen zich. Samen organiseren zij activiteiten, trainingen en versterken elkaar. Tevens is HUIZ zo voor de stad duidelijk herkenbaar als loket voor deze vorm van informele zorg. HUIZ heeft nu drie bewoners Buddy Netwerk, Terminale Zorg door vrijwilligers en Vitalis. We hebben nog kamers over. Er wordt volop gehospiteerd. Huizhaaglanden.nl De Leo's Een Leo-club is een groep van studerende en werkende jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komt om o.a. activiteiten te organiseren waarmee goede doelen worden gesteund. daarmee! (leoclubdenhaag.nl) NIBC NIBC Bank N.V., voorheen de Nationale Investeringsbank, is een Nederlandse bank.in 1945 door de Nederlandse staat opgericht voor de wederopbouw van Nederland. De NIBC verzorgde eind 2013 een spetterend kerstboomwensfeest voor onze Vitalismaatjes. NLDOET Jaarlijks doet Vitalis met spraakmakende acties mee aan de NLDOET-dagen (voorheen bekend onder de naam MADD). Tijdens NLDOET doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. Doel van deze dagen is dat vrijwilligersorganisaties het door hen aangeboden werk laten zien en potentiële vrijwilligers voorlichting geven over de organisatie.. Oranjefonds Het Oranjefonds heeft sinds 2007 als een van haar aandachtsthema's "De Beste Maatjes". Ook de Appeltjes van Oranje 2007 werden in dat kader uitgereikt. Zoals wellicht bekend was Stichting Vitalis een van de tien genomineerden. Iets waar met trots op kan worden teruggekeken. Sinds juni 2012 is Vitalis één van de deelnemers aan het Oranjefonds-Groeiprogramma. De werving van vrijwilligers heeft ook de aandacht van het Oranjefonds, middels tv-radio spotjes, maar ook naar innovatieve vormen van werven wordt gezocht. SHELL Organiseerde het zogenaamde Kerst-Shell-wensboomproject voor de kinderen van Vitalis. Via Shell mochten wij een mooie donatie ontvangen. Daarnaast zijn er ieder jaar persoonlijke initiatieven van Shell medewerkers. Stichting Specsavers steunt. Specsavers is betrokken bij de lokale gemeenschap en levert een bijdrage aan het werk van liefdadigheidsinstellingen. Stichting Present Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. "Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien" aldus de tekst van de website van Present. Vakantiepas Een VakantiePas is een boekje op paspoortformaat met zo n 75 activiteiten voor kinderen van 4 12 jaar en hun ouders/begeleiders. Alle activiteiten zijn met speciale VakantiePaskorting te bezoeken.

15 5. Resultaten 5.1 Kinderen Vitalis is al jaren bekend bij een groot aantal aanmeldende instanties die met grote regelmaat nieuwe kinderen aanmelden Grafieken en Schema s kinderen in koppeling 2013 Leeftijd aangemelde kinderen: jaar jaar 9 12 jaar 5 8 jaar Jongens Meisjes Jongens en meisjes Gezinssamenstelling % 8% 2% 11% 61% 39% 34% 43% Meisjes Jongens Beide (stief)ouders Beide biologische ouders Moeder alleen Vader alleen Pleegouder(s)

16 Hoofdreden van aanmelding bij ouders 100% 80% 60% 40% % % Externe omstandigheden van invloed op het gezin Lichamelijke of emotionele beschikbaarheid Hoofdreden van aanmelding bij kind 100% % 60% % 20% % Internaliserende problematiek[1] Externaliserende problematiek [2] Gezinsproblematiek[3] Voorbeeldfiguur gewenst Internaliserende problematiek: het kind is somber, angstig, eenzaam en/of teruggetrokken Bij gezinsproblematiek valt te denken aan gezinnen waar meerdere problemen een rol spelen: bijvoorbeeld gezinnen met financiële problemen, gezinnen waarbij één van de ouders is gedetineerd, gezinnen waarin een broertje of zusje van het begeleide kind ziek of misschien gehandicapt is en gezinnen waarbij integratieproblemen een rol spelen. Externaliserende problematiek: het kind is agressief, overactief, ongehoorzaam Wachttijd tot koppeling Koppelingen gestart voor en in 2013 >12 maanden maanden 7 9 maanden 4 6 maanden 1 3 maanden % 58% Gestart in 2013 Gestart voor 2013

17 1 Grootste aanmelders 2013 Bureau Jeugdzorg School (maatschappelijk werk) MEE Jeugdformaat GGD-Gezinsbegeleiding Opvoedsteunpunt MWD Laatste kans project Ouder(s) PsyQ Bureau Basiszorg/CJG Haagse Wijk- en woonzorg Overige aanmelders[1] Herkomst ouders 100% Overige 80% Nederlandse Antillen 60% Suriname Marokko 40% 20% 0% Moeder Vader Totaal Irak Turkije Nederland China Bulgarije Dominic.Rep Oekraine Spanje Afghanistan Italië Nigeria Peru Oostenrijk Bangladesh Colombia Ghana Kameroen Onbekend Birma Griekenland Iran Polen 1 [1] Leger des Heils, Opvoedsteunpunt/MWD (St. Mooi/Zebra/Voorwelzijn), Haags Kinder- en Jeugd- therapeutisch Centrum, Parnassia Jeugd/De Jutters, Stichting Mantelzorg, William Schrikker, Stichting, Jeugd Interventie Team, Juliana Kinderziekenhuis, PsyQ

18 Kinderen in behandeling van in en buiten Den Haag Den Haag Rijswijk Delft Naaldwijk Voorburg Leidschendam Kwintsheul Nootdorp Wassenaar Den Haag 150 Naaldwijk 1 Kwintsheul 1 Rijswijk 6 Voorburg 3 Nootdorp 2 Delft 7 Leidschendam 2 Wassenaar Toelichting bij de cijfers en grafieken Kinderen In 2013 zijn 96 nieuwe kinderen aangemeld. In 2013 waren in totaal 104 kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. 44 Koppelingen daarvan zijn gestart voor In 2013 zijn 60 kinderen gekoppeld. De leeftijdsgroep 9-12 jarigen is dit jaar voor het eerst met 42 de grootst aangemelde. Totaal. 13 meisjes, 29 jongens! Naast de koppelingen in Den Haag werden er, via een mentorproject, 7 koppelingen in Delft overgenomen wat het totaal aantal koppelingen op 111 brengt. Op 31 december 2013 liepen er 59 koppelingen, stonden 52 kinderen op de wachtlijst waarvan er 17 klaar waren om gekoppeld worden. De meeste kinderen werden binnen 4-6 maanden gekoppeld, een gunstiger wachttijd ten opzichte van 2012.De wachttijd loopt vanaf het moment van aanmelding. Vitalis is voor het koppelen natuurlijk afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers. Let wel: Ingetrokken/afgewezen aanmeldingen, en aanmeldingen van kinderen in het voortraject zijn niet in detail in het schema uitgewerkt. Totaalaantallen bij de kinderen betreffen dus alle koppelingen die actief zijn geweest in In totaal zijn er 178 kinderen in behandeling geweest in 2013 (lopende koppelingen, kinderen op de wachtlijst en kinderen die niet voor Vitalis in aanmerking komen) Bij de wachttijd tot koppeling in maanden wordt tot de 15 e van de maand naar beneden afgerond (begin van de maand) en van de 15 e tot de 30 e naar boven (volgende maand). Kinderen die eerder gestopt zijn en opnieuw gekoppeld worden, worden gerekend en opnieuw ingevoerd als een nieuwe aanmelding! Samenvattend: 1. Het aantal kinderen in 2013 aangemeld was veel hoger dan het jaar er voor. 96 (kinderen uit Delft zijn niet in deze telling meegenomen). ten opzichte van 59 in Voor het aantal koppelingen geldt hetzelfde, veel meer koppelingen werden gemaakt in 2013, 60. Het eindaantal koppelingen blijft door het aantal koppelingen begin 2013 aan de lage kant.

19 2. Voor wat betreft de aanmeldingsproblematiek valt op te merken dat de redenen van aanmelding vaak meerdere vlakken bestrijken. Gekozen is voor de meest dominante reden van aanmelding. 3. Op grotere schaal worden aanvragen voor kinderen uit andere gemeenten in behandeling genomen. Vanaf 2013 worden deze kinderen opgevangen vanuit het de Oranjefonds Groeiprogramma. Set, pannenkoeken en tosti s Claire en Fahida Fahida is 12 jaar. Zij woont bij haar Keniaanse moeder en Antilliaanse vader. Het gezin is bekend bij Bureau Jeugdzorg vanwege een melding bij het Advies en aanmeldpunt Kindermishandeling (AMK). Er is sprake van geweld tussen de ouders. Fahida groeit op als enigst kind. Zij is vaak alleen thuis omdat beide ouders fulltime werken. Er is geen sociaal netwerk van familie of vrienden. School geeft aan dat Fahida geen vriendinnen in de klas heeft. Zij is sociaal onhandig. Ze wordt bemoeizuchtig en betweterig gevonden door haar klasgenoten en wordt gepest. Het AMK meldt Fahida aan bij Vitalis. Fahida wordt gekoppeld aan Claire. Een jonge vrouw van 28 jaar. Om de week komt Claire Fahida thuis ophalen. Dan fietsen zij naar het huis van Claire waar zij samen lunchen, dan maken zij heerlijk tosti s of pannenkoeken. Zij hebben een schrift waarin zij een hele lijst met activiteiten hebben geschreven die zij leuk vinden om te doen. Tot nu toe hebben ze cup cakes gebakken, geskate, nagels versierd,. Ook doen ze spelletjes, vooral Set, want daar is Fahida erg goed in. Toen Fahida haar zwemdiploma haalde, was Claire erbij! Fahida is dol op Claire! En ook op knutselen dus dat doen zij veel. Inmiddels zijn er al negen maanden voorbij en is er laatst een evaluatie geweest met beide ouders, Claire, Fahida en de casemanager. Ouders zijn heel blij met Claire voor Fahida want Fahida is heel blij en Claire is een betrouwbaar persoon. Vader is heel blij omdat de school zegt dat het met Fahida in de klas heel veel beter gaat.

20 5.2 Vrijwilligers Eén ding hebben alle vrijwilligers gemeen: ze besteden een deel van hun vrije tijd aan een kind en beleven de omgang met 'hun' kind als zeer plezierig en nuttig. De vrijwilligers geven ook aan er vreugde en inzicht voor terug te krijgen. Vreugde in de dingen die ze met elkaar ondernemen en beleven. Inzicht in dit kind, in de jeugd. Het contact dat ze met het kind hebben is heel duidelijk iets van twee kanten. Het kind neemt ook heel actief deel, heeft een eigen inbreng en maakt de vrijwilliger wegwijs in zijn kinder wereld. In het verleden begeleidden de vrijwilligers meerdere kinderen na elkaar en bleven dus jaren aan Vitalis verbonden. Deze trend houdt gelukkig, zij het op bescheiden schaal, aan. Mensen geven aan, na wel of niet een rustpauze, weer gekoppeld te willen worden. Zo blijft veel ervaring gespaard en kan deze opnieuw worden ingezet Vrijwilligers 2013 in staatjes en grafieken Leeftijd vrijwilligers Frequentie afspraken met kind > % % Leeftijd x per week 1x per 3 weken 1x per 2 weken Opleiding Wachttijd tot koppeling Universitair MBO HBO HAVO (nu SPH) 1-3 mnd 4-6 mnd

21 Man/vrouw of stel 2013 Man Stel Vrouw Vrijwilligers zijn bekend met Vitalis door Internet/Website waaronder Oranjefonds/Jij en jij Evenementen HOF 1 Folder (in bus)/poster Cijfers Vrijwilligers 2013 in het kort In 2013 hebben zich 70 potentiële vrijwilligers aangemeld. Van de nieuwe aanmeldingen zijn 3 vrijwilligers afgewezen en hebben 34 vrijwilligers zich teruggetrokken vanwege persoonlijke omstandigheden of vanwege het feit dat het vrijwilligerswerk bij Vitalis niet overeenkwam aan de (eigen) verwachting. 1 Vrijwilliger is doorverwezen. 19 Vrijwilligers gaven te kennen opnieuw gekoppeld te willen worden. Daarmee kwam het aantal beschikbare vrijwilligers op 89 (inclusief gekoppelde vrijwilligers). In 2013 werden 111 koppels begeleid door 108 vrijwilligers.. In 2013 werden 25 koppelingen volgens plan uitgevoerd en/of werden, indien de koppelingstijd voorbij was, positief afgerond. 19 koppelingen werden voortijdig afgebroken waarvan 9 wegens persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger (bijvoorbeeld verhuizing of gezondheid) en10 door omstandigheden aan de zijde van het kind of de ouder(s). De meeste vrijwilligers waren binnen 2 maanden na aanmelding gekoppeld.

22 Een oplopende wachttijd hangt samen met het verloop van de toelatingsprocedure en het vinden van een passend kind. De wachttijd kan bovendien oplopen door een veranderend schema van de vrijwilliger hetzij door privé- hetzij door werkomstandigheden. Het grootste deel van de vrijwilligers geeft de voorkeur aan een tweewekelijkse begeleiding. 65 Vrijwilligers ontmoetten het Vitaliskind tweewekelijks ten opzichte van 44 wekelijks op stap gaande vrijwilligers. In 2013 komt de grootste groep vrijwilligers uit de leeftijdsgroep van 21-30, net als in De tweede leeftijdsgroep is van 31-50, in 2012 was dat de leeftijdsgroep. De meeste vrijwilligers hadden, net als in 2012, een HBO achtergrond. Let wel: - Vrijwilligers die een koppeling afronden en in hetzelfde jaar verder gaan, worden gerekend en opnieuw ingevoerd als een nieuwe aanmelding. - Bij de wachttijd tot koppeling in maanden wordt tot de 15e van de maand naar beneden afgerond (begin van de maand) en van de 15e tot de 30e naar boven (volgende maand) Thema-avonden en feest: deskundigheidsbevordering vrijwilligers Een drietal thema-avonden werd dit jaar georganiseerd voor de vrijwilligers: Preventie Gaby Keasberry van Stichting De Jutters (Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) was onze gastspreekster. Gaby werkt als trainer op de afdeling Preventie. Preventieve interventies zijn erop gericht om psychische problemen te voorkomen, dan wel tijdig op te sporen en aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat eerste klachten de kans krijgen uit te groeien tot een stoornis. Lessen in geluk. De Gelukskoffer op zoveel mogelijk plaatsen introduceren is de missie van Anke Appel (jurist en gecertificeerd coach): kinderen kunnen leren herkennen waar zij gelukkig van worden en hoe zij geluk kunnen oproepen. De gedachte erachter is simpel: kinderen met zelfvertrouwen staan steviger in hun schoenen. Ze hebben een positiever beeld van zichzelf en de wereld om hen heen. Gelukkige kinderen maken makkelijker vriendjes, presteren beter op school, zijn minder vaak ziek en kunnen meer aan als er problemen zijn. Inspelen op het kind Bert Krapels is voorzitter van de Raad van Advies van Vitalis en is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. Hij ontmoet veel kinderen in zijn (speltherapie)praktijk. Elk kind heeft specifieke behoeften en vraagt om een eigen benadering bijvoorbeeld vanwege zijn leeftijd, zijn temperament of vanwege zijn intelligentieniveau. Bert vertelde ons over bouwstenen in de ontwikkeling van een kind, over wat belangrijke ingrediënten zijn in de relatie tussen kind en volwassene. Hij laat ons verschillende manieren zien waarop je naar een kind kunt kijken. 5.3 Algemene effecten Resultaat voor het kind Het kind wordt tijdens de begeleiding door de vrijwilliger in diverse opzichten gestimuleerd. Het kind krijgt te maken met nieuwe zaken, zoals leren reizen met het openbaar vervoer, koken, solliciteren of leren kaartlezen. Het wordt voor het kind duidelijk dat er andere en interessantere manieren van vrijetijdsbesteding bestaan dan bijvoorbeeld op straat hangen, baldadig zijn of binnen achter de computer zitten en tv kijken.

23 Door deze manier van begeleiden wordt het kind zelfstandiger en neemt het zelfvertrouwen toe: het zelfbeeld van het kind verandert in positieve zin. Daarnaast worden veel kinderen door de vrijwilliger uit een sociaal isolement gehaald en zullen sneller aansluiting vinden bij andere volwassenen en kinderen. Ook leren kinderen dat ze weer kind kunnen en mogen zijn, naast de vaak verantwoordelijke taak die ze veelal binnen het gezin hebben. Bovendien leren kinderen volwassenen opnieuw te vertrouwen. Iemand maakt immers iedere week of twee weken een dagdeel voor hem of haar vrij om leuke dingen te gaan doen. Die exclusieve aandacht over een langere periode is nieuw voor veel kinderen. Tenslotte: de meeste kinderen zijn van allochtone afkomst en door hun intensieve omgang met de (veelal Nederlandse) vrijwilligers leren ze veel over de Nederlandse taal, cultuur, normen en waarden. Met deze meerwaarde kan het kind zich, na afsluiting van de koppeling, beter redden in de Nederlandse maatschappij. Ook kan de begeleiding ertoe leiden dat het kind een betere balans vindt tussen de twee culturen waarin hij/zij opgroeit. Resultaat op de directe omgeving van het kind Kinderen vergroten hun leefwereld en leren nieuwe vaardigheden. Ze gaan daardoor thuis gerichter spelen en kunnen zich beter vermaken. De afspraken met de vrijwilliger zorgen voor veel enthousiasme en ontspanning bij het kind. Natuurlijk hebben de activiteiten die het kind en de vrijwilliger ondernemen, een positieve weerslag op andere leden van het gezin. De ouder heeft in de tussentijd ruimte om zelf tot rust te komen of kan eventueel aandacht aan de andere kinderen geven. In de meeste gevallen is er meer structuur in de thuissituatie ontstaan waardoor er meer aandacht voor het kind is. Het beeld dat de ouders van het kind hadden, is meestal in positieve zin bijgesteld, doordat vrijwilligers in evaluaties de mogelijkheden en leuke kanten van het kind benoemen. Er is regelmatig contact tussen de casemanager en de in het gezin aanwezige hulpverlening. Tevens kan de vrijwilliger met hulp van de casemanager het kind observeren en/of knelpunten ten aanzien van de gang van zaken in het gezin benoemen. Het uitgangspunt van Vitalis blijft echter dat informatie alleen wordt doorgegeven aan hulpverleners met toestemming van de ouders. Invloed op de vrijwilliger Vrijwilligers vergroten hun belevingswereld door via Vitalis een kind te begeleiden en halen veel voldoening uit het maatschappelijk betrokken bezig zijn. Ze leren vaak een nieuwe cultuur kennen, met andere normen en waarden. Vrijwilligers komen op plaatsen waar ze zonder kind niet snel zouden komen (speeltuin, skatebaan, kinderexposities, clubhuizen) en verdiepen zich in de leefwereld en achtergrond van een kind. Ook leren ze andere vrijwilligers kennen, wat regelmatig leidt tot nieuwe vriendschappen. Den Haag Het werk van Vitalis heeft ook op grotere schaal gevolgen. Door koppeling van veelal (hoog) opgeleide, jonge en oudere Nederlandse vrijwilligers aan kinderen van allochtone afkomst uit de onderste laag van de samenleving wordt de sociale cohesie in Den Haag vergroot en de integratie bevorderd. Er vindt uitwisseling van ideeën en visies plaats en groepen in de Haagse samenleving die anders niet met elkaar in contact zouden komen, krijgen via Vitalis op een natuurlijke, ongedwongen wijze een band met elkaar. 5.4 De Maatjesbarometer Vitalis heeft als experiment in eigen beheer een vragenlijst ontwikkeld waarin we de doelen, die Vitalis wil bereiken, toetsen. Deze wordt zowel aan het begin als bij de afronding van de koppeling ingevuld. Na afloop van de koppeling wordt gemeten op welke gebieden het kind wel of geen groei heeft doorgemaakt.

24 In het jaarverslag van 2012 werd al geconcludeerd dat de resultaten die tot nu toe aan deze maatjesbarometer konden worden afgelezen met enige terughoudendheid moesten worden geïnterpreteerd. Bij het invullen van de vragenlijst merkten we dat de vragen niet altijd aangaven wat we wilden weten. Bij het ene kind bleek bijvoorbeeld minder alleen spelen juist vooruitgang te betekenen, terwijl het bij het andere kind juist als terugval kon worden geïnterpreteerd. Daarom trokken we de conclusie dat de maatjesbarometer moest worden aangepast. In juni 2013 zijn de nieuwe lijsten in gebruik genomen. De toetsing heeft betrekking op 4 levensgebieden van het kind: 1. De leefwereld 2. Sociale competentie 3. Sociaal emotionele ontwikkeling 4. Morele ontwikkeling/omgang met regels en grenzen Binnen elk deelgebied worden 3 vragen gesteld die beantwoord kunnen worden op een 3- puntsschaal: Matig = 0 Gemiddeld = 1 Goed = 2 Bij de eerdere manier van meten vulde het kind de vragenlijst in. Bij de nieuwe meting maakt de casemanager een inschatting van de vaardigheden aan de hand van de informatie die verkregen is van ouder(s), verwijzer en tijdens het intakegesprek en vult zelf de lijst in. Bij afsluiting van de koppeling wordt de vragenlijst door de casemanager met de vrijwilliger ingevuld. De vooruitgang kan gemeten worden door begin- en eindlijst met elkaar te vergelijken. We verwachten dit jaar de eerste resultaten te kunnen meten. In het volgende jaarverslag doen we hier verslag van Zomerfeest: Vitalis , 35 jaar Zondag 2 juni, de dag van het het grote Vitalisfeest. Net als vijf jaar geleden kozen we ook in 2013 voor Don Bosco in Rijswijk als locatie voor ons jubileumfeest. Een prachtige buitenlocatie, De kinderen hadden de keuze uit vier workshops: boksen, kinderatelier, taarten maken en graffiti. Van was de eerste ronde.. Al gauw ontstonden de mooiste kunstwerken in de keuken, bij het kinderatelier en in "the graffiti street". Bij de boksclinic gaat het er gedisciplineerd aan toe. Dat moet ook wel met die grote handschoenen. Na de lunch klonk om twee uur klinkt de bel voor de volgende ronde. Het tafereel van de morgen herhaalt zich, maar de kunstwerken zijn allemaal anders. Om half vier was het tijd om te verzamelen. Alle kunstwerken zijn mooi uitgestald. De popcorn- en de suikerspin-machine draaien warm. Via de expositie begeeft de hele groep zich naar de waterpartij voor het maken van de groepsfoto. Voor de uitsmijter van die dag lopen we allemaal weer terug naar de overdekte buitenruimte. Inmiddels zijn daar de producten uit de keuken mooi uitgestald. De cup cakes en de

25 taarten! De geur van de popcorn komt ons tegemoet. Samen genieten we nog van een lekker drankje, een groot stuk verse taart, enorme suikerspinnen en een heerlijk zakje popcorn Dan is het echt afgelopen, het 35-jarig jubileumfeest van Vitalis. Voor de meisjes en de jongens hebben we nog een klein cadeautje. Een mooi haarspeldje met een vilten roosje voor de meisjes en een toffe legosleutelhanger voor de jongens. Deze cadeautjes zijn gemaakt door Shell-medewerkers tijdens NL-Doet Wat een dag, wat een feest Zonder alle sponsoren en helpers was dat niet mogelijk geweest! Dankjewel voor de leuke dag! Kletsen, Fitness en Studie Menno en Said Said is een jongen van 16 jaar oud. Hij woont met zijn ouders, zus, broer en jongere broertje in een appartement. Zijn ouders komen uit Irak en lijden aan post traumatische stressstoornis en hebben depressieve klachten vanwege traumatische gebeurtenissen in Irak. In 2008 verloor het echtpaar een kindje, vlak na de geboorte. Vader heeft daarnaast last van een chronische hernia. Said wil graag een maatje om dingen te ondernemen. Na schooltijd zit hij alleen maar thuis. Zijn vrienden wonen ver weg. Hij verveelt zich. Said wil graag nieuwe dingen doen, maar heeft geen idee waar zijn interesses liggen, hij wil zijn gedachte kunnen verzetten en zou wel wat af willen vallen. Vitalis matcht Said met Menno. Menno is 58 jaar en wil heel graag een jongere een duwtje in de goede richting geven. De klik tussen Menno en Said is heel goed. In eerste instantie ondernemen ze weinig activiteiten. Menno haalt Said ergens op, ze drinken wat, kletsen heel veel en dan gaan ze weer naar huis. Hun favoriete onderwerp is voetbal! Inmiddels zijn ze zich aan het oriënteren op een studie voor Said. Ook heeft Menno samen met Said een sportschool gevonden en gaat Said regelmatig fitnessen. Menno en Said hebben een onwijs leuke klik samen. Menno steunt Said op de gebieden waar het van huis uit niet zo gebeurt. Zijn wereld wordt groter, hij sport buiten de deur en krijgt steeds meer een beeld over wat hij in de toekomst wil gaan doen en welke opleiding hij daarvoor zou kunnen kiezen.

26 Financiën 2013 Jaarrekening 2013

27 Inhoudsopgave Bestuur verklaring 2 2. Jaarrekening A. Balans per 31 december B. Staat van baten en lasten Bijlage 1: Staat van baten en lasten 2012 cf. model RJ Bijlage 2: Toelichting lastenverdeling 2013 cf. model RJ GrantThornton PARAAF VOOR WAARMERKINGSROELEI DEN Grant Thornton Accountants en Adviseurs 1 4 APR2014 I /14

28 Bestuursverklaring Het bcstuur van Stichting Vitalis to Den Haag verklaart dat de jaarrekening over het boekjaar 2013 overeenkomstig de voor di t jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat doze jaarrekening de vermogenspositic alsmede het saldo van de staat van baton en lasten juist weergeeft en dat elle bezittingen en veiplichtingen in doze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Mn de stichting zijn goon organisaties, waaronder steunstiehtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur eon beleidsbepalende invloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in doze jaarrekening aangegeven middelen de Stichting goon andere middelen direct ter beschikking staan. Tot heden hebben zich goon gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op doze jaarrekening. Den Haag, Maart 2014 Het bestuur: Voorzitter: De lice fir. W. an Vught Secretaris: De eer mr. l.a N. Baas GrantThornton PARAAF VOOR WAARMERKINGSDOELEINDE Grant Thornton Accountants en Advlseure 1 k APR2014

Stichting Vitalis Postbus 608 2501 CP Den Haag

Stichting Vitalis Postbus 608 2501 CP Den Haag Jaarverslag 2014 Stichting Vitalis Postbus 608 2501 CP Den Haag Bezoekadres: Raamweg 7 2596 HL Den Haag Tel: 070-3457571 E: info@vitalismaatjes.nl I: www.vitalismaatjes.nl Contactpersonen: Heino Walbroek

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte kindervriend,

Voorwoord. Geachte kindervriend, Jaarverslag 2015 1 Voorwoord Geachte kindervriend, Voor je ligt het eerste jaarverslag van Stichting Vitalis dat door een professional is vormgegeven. En daarmee is deze primeur richtinggevend voor een

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

PIEP zei de muis. Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz

PIEP zei de muis. Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz PIEP zei de muis Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz Vraag 1: Waar staat KOPP voor? Antwoord 1 : Kids Of

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie