2012. Een prachtjaar! Kwantitatief Opbrengsten Aantallen acties Aantallen donatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012. Een prachtjaar! Kwantitatief 2011 2012 Opbrengsten 13.010.00 15.060.000 Aantallen acties 3.742 4.347 Aantallen donatie 200.988 244."

Transcriptie

1 Nieuws Een prachtjaar! Ambitieuze plannen hebben we altijd gehad! Maar vanaf 2011 zijn ze nog hoger om de realisatie van het Prinses Máxima Centrum mogelijk te maken. En dat is niet makkelijk in een tijd van recessie waar veel goede doelen zwaar weer hebben. Maar we mogen weer terugkijken op een prachtjaar. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Kwalitatief Het belangrijkste onderzoek op het gebied van goede doelen is de Charibarometer van Midiad. En KiKa s scores zijn meer dan indrukwekkend. In de top 100 staan we overal in de top 10. waardering Om uur was er de start met een echt kinderpartijtje. Te gast waren o.a. schrijfster Bibi Dumon Tak en Roy Looman die voorlazen uit het dossier Het Eddy syndroom. Een uitgave over de belevenissen van Roy tijdens zijn behandelperiode. Marte Röling hield een toespraak over kinderen en creaimago betrouwbaarheid Kwantitatief Opbrengsten Aantallen acties Aantallen donatie Prachtige groeicijfers waar KiKa trots op mag zijn en dat ook is! We kijken vol spanning maar ook met vertrouwen uit naar Dit wordt opnieuw een belangrijk jaar omdat we voor het Prinses Máxima Centrum een grootschalige landelijke actie gaan uitvoeren onder de titel: Draag je steentje bij! 10 Teksten: Frits Hirschstein, Sophie Corthals, Marijke Roskam Vormgeving: Rijser Grafische Communicatie, Drukwerk: Begeleiding en verzending: DM Impressions, Oplage: Uitgever: KiKa, Postbus 325, 1180 AH Amstelveen, Contact: Bijlage: Draag je steentje bij tiviteit en het partijtje werd afgesloten met een optreden van de Jazz Juniors. De jongste muzikant was 7 jaar en de oudste 13. En spelen dat ze kunnen, overweldigend! Daarna een mooi diner met veiling onderleiding van Mark Grol van Sotheby s. Met topstukken als een shirt van Lionel Messi ( euro!) en een volkswagen Beetle uit KiKa s geboortejaar (35.000!). Het eindbedrag was een ongekend record van euro! Op 22 maart 2012 vierden we ons 1ste jubileum in Corpus. Samen met zo n 200 vrienden van KiKa. De award winnaars 2011: Roel van Driel, Xandra Brood en Bart Tishauser Oprichter Frits Hirschstein mocht uit handen van Prof. Rob Pieters zijn eigen magazine Frits! In ontvangst nemen. Een prachtige glossy met bijdragen van zijn collega s, familie, vrienden, Youp van t Hek, Mart Smeets en Ans Markus. Een prachtcadeau.

2 Prof. Dr. Rob Pieters Veel onderzoek dat in de afdeling kinderoncologie van het ErasmusMC-Sophia kinderziekenhuis wordt gedaan, wordt gefinancierd door KiKa. Marijke Roskam vroeg mij om de voortgang van dit onderzoek te beschrijven maar het viel niet mee om een keuze te maken. Daarom een paar voorbeelden van ons onderzoek van het afgelopen jaar, onder andere naar twee vormen van leukemie, acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloide leukemie (AML). Onder begeleiding van dr Ronald Stam promoveerde Dominique Stumpel in juni 2012 op haar onderzoek naar welke genen van ons DNA afwijkend zijn in de leukemiecellen van babies met ALL. Baby s hebben namelijk een hele zeldzame en moeilijk te behandelen variant van deze ziekte. Zij vond dat er niet zo zeer iets mis is in de genen zelf maar wel in dingen die bepalen hoe actief bepaalde genen zijn. Dit wordt epigenetische afwijkingen genoemd in tegenstelling tot genetische afwijkingen. Ook bleek dat in het laboratorium die zogenaamde epigenetische afwijkingen hersteld konden worden met bepaalde medicijnen. De behandeling van babies met leukemie in Europa en delen van Zuid Amerika en Oceanie wordt al sinds 1999 gecoördineerd vanuit Nederland vanwege onze eerdere onderzoeksresultaten die toen geleid hebben tot een betere behandeling. De nieuwe resultaten hebben er nu toe geleid dat we in december 2012 namens de Europese behandelaars met onze collega s uit de USA en Japan om tafel hebben gezeten om een nieuwe behandeling te ontwikkelen voor baby s met ALL waarin die epigenetische medicijnen een rol moeten krijgen. In de komende jaren zal dit verder uitgewerkt worden hoe dat precies moet gaan in de praktijk. Trudy Buitenkamp en Marjolein Blink doen onder begeleiding van dr Marry van den Heuvel en dr Michel Zwaan nationaal en internationaal onderzoek naar kinderen met het syndroom van Down en leukemie. Kinderen met Down syndroom hebben namelijk een verhoogde kans op verschillende vormen van leukemie. Zij kunnen direct na de geboorte een hele speciale vorm van AML krijgen die vanzelf kan verdwijnen maar later terug kan komen en dan behandeld dient te worden. Het onderzoek naar hoe dat precies werkt en hoe de behandeling moet zijn is in volle gang en de resultaten daarvan volgen dus nog. Als kinderen met het syndroom van Down de andere vorm van leukemie (ALL) krijgen blijkt de vorm van ALL vaak anders te zijn dan bij andere kinderen met ALL; de ALL reageert vaak minder snel op therapie. Bovendien zijn kinderen met het syndroom van Down in het algemeen heel gevoelig voor de bijwerkingen van chemotherapie. Het is dus altijd een lastige afweging om niet te veel maar ook niet te weinig therapie te geven. De vraag was welke kinderen met het syndroom van Down nu meer of minder chemotherapie moesten krijgen. Trudy Buitenkamp heeft in 2012 de bevindingen van haar onderzoek gepubliceerd: ongeveer de helft van de kinderen met het Down syndroom bleek een ongunstige gen afwijking te hebben in de leukemiecellen en de andere helft niet. In het nieuwe behandelprotocol krijgt daarom nu de laatste groep minder chemotherapie zodat onnodige bijwerkingen van chemotherapie voorkomen kunnen worden. De eerste groep heeft wel de volle behandeling nodig. Marjolein van Waas tenslotte promoveerde in September 2012 onder begeleiding van dr Marry van den Heuvel en dr Sebastiaan Neggers. Zij onderzocht bij 500 volwassenen die vroeger als kind behandeld zijn voor kanker of, en zo ja in welke mate, het metabool syndroom een late bijwerking is van de therapie. Het metabool syndroom is een verzamelnaam voor veranderingen in je lichaam die een verhoogde kans op hart- en vaatziekten geeft. Bestraling van het hoofd die toen nog vaak gegeven werd bij leukemie bleek vaker te leiden tot hoge bloeddruk en een hoger cholesterol gehalte, twee onderdelen van het metabool syndroom. Bij kinderen die bestraald waren op de buik in verband met een tumor van de nier (nefroblastoom) of bijnier (neuroblastoom), hadden ook een verhoogd risico op het krijgen van onderdelen van het metabool syndroom, m.n. als de alvleesklier of lever in het bestralingsveld lag. Sommige chemotherapie middelen die deze kinderen kregen bleken daarnaast tot een verhoogde stijfheid van de bloedvaten te leiden. Deze resultaten samengenomen is er bij volwassenen, die als kind voor een neuroblastoom of nefroblastoom behandeld zijn, een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit kan consequenties hebben voor het begeleiden van deze ex-patiënten en voor het bijstellen van de behandelmethoden voor deze vormen van kinderkanker. We bereiken dus veel dankzij de KiKa onderzoeken! En daar zijn wij trots op! Prof dr Rob Pieters Bedankt bestuursleden Vanaf deze plek willen wij Arnoud de Roy van Zuydewijn, Herman de Haan en Vincent Pijper bedanken voor hun inzet en enthousiasme waar mee zij zich de afgelopen tien jaar voor KiKa hebben ingezet. Gelukkig is het geen definitief afscheid want de heren blijven zich als vrijwilliger voor ons inzetten.

3 KiKakoekenbakkers KiKa Site Visit 2012 Een vast onderdeel van de kwaliteitscontrole op de onderzoeksprojecten is de jaarlijkse KiKa Site Visit, die in 2012 plaatsvond op 15 en 16 november. Tijdens deze Site Visit werd de voortgang van alle drie- en vierjarige projecten met twee jaar looptijd achter de rug, gepresenteerd aan een internationaal panel van professoren: de Site Visit Commissie. Deze commissie bestond dit jaar uit Prof.dr. Jacques Neefjes (voorzitter; NKI), Prof.dr. Mel Greaves (Institute of Cancer Research, UK), Prof.dr. Willam Weiss (University of California, USA), Prof. dr. Edo Vellenga (UMC Groningen) en werd bijgestaan door Dr. Mette Skraastad die de notulen verzorgde. Jan Schornagel was namens het bestuur aanwezig. De Site Visit draagt eraan bij dat de kwaliteit van het onderzoek gedurende de looptijd behouden blijft en de doelstellingen behaald worden. De Site Visit commissie bracht advies uit over de in totaal vijftien gepresenteerde projecten. De commissie vond de kwaliteit van het onderzoek erg goed tot excellent en internationaal competitief. De door de promovendi gegeven presentaties waren goed en discussies van hoog niveau. De commissie adviseerde KiKa de financiering van 14 projecten direct voort te zetten. Voor het overige project werd geadviseerd de financiering voort te zetten als het advies van de commissie voldoende werd opgevolgd. De commissie verwacht dat door het samenvoegen van het kinderoncologisch onderzoek op één locatie, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, de kwaliteit van het onderzoek verder zal toenemen. Daarnaast is de commissie onder de indruk van wat KiKa heeft bereikt in de afgelopen tien jaar en beschouwt KiKa als onmisbaar voor kinderoncologisch onderzoek in Nederland. Op 10 oktober jl. gaven Charly Luske en Tanja Jess het startschot voor de tweede KiKakoekenbakkersactie. Vanaf de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie werden er door het hele land druk Whoopies, koekjes en cakejes gebakken, versierd en voor verkocht. Er werd in totaal voor maar liefst ,21 verkocht! De eerste prijs bij de teams is gewonnen door De Dalton school uit Eelde zij haalden met elkaar 1.614,21 op en Sanne Kleintjes won bij de individuen met een bedrag van 2.000,00! Alle KiKakoekenbakkers, dank voor jullie inzet en enthousiasme! Nalaten Met enige regelmaat is KiKa als erfgenaam in een testament opgenomen of ontvangen we een legaat. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Wist u bijvoorbeeld dat erfenissen en legaten aan KiKa vrijgesteld zijn van erfbelasting? Mocht u informatie willen over Nalaten dan kunt u contact met ons opnemen via Samen met een notaris of onze huisnotaris kunnen we dan invulling geven aan uw wensen. Wist u dat KiKa dankzij de steun en inzet van haar 250 geweldige vrijwilligers door het hele land ruim 90% van de verzoeken om een vrijwilliger kan honoreren? Een actie die voor KiKa gehouden wordt, wordt vaak afgesloten met de komst van een vrijwilliger voor het uitspreken van een dankwoord of voor het in ontvangst nemen van een symbolische cheque. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 4000 acties voor KiKa gehouden; wéér een stijging ten opzichte van In 2013 zullen de KiKa vrijwilligers coördinatoren het land in gaan op regiobezoek. In plaats van de jaarlijkse landelijke Vrijwilligersdag te organiseren, draait Kika de rollen om en gaat kijken wat er zoal in de verschillende regio s leeft. Iedere maand zal er een regio worden aangedaan. De bedoeling is de vrijwilligers nog beter te informeren, te enthousiasmeren en de betrokkenheid bij Kika te vergroten.

4 Onderzoek naar nieuwe medicijnen Door stapsgewijze verbetering van de behandeling geneest 75% van de kinderen met kanker. De laatste 10 jaar zien we echter dat we het maximale effect van de huidige medicijnen hebben bereikt. Daarom hebben we nieuwe medicijnen nodig om patiënten, die helaas onvoldoende op de huidige beschikbare behandeling reageren, in de toekomst toch beter te kunnen maken. In het verleden werden nieuwe medicijnen voornamelijk ontwikkeld voor volwassenen, en werden de studies bij kinderen daarna door kinderartsen zelf gedaan. Dat betekende dat nieuwe medicijnen vaak pas erg laat voor kinderen beschikbaar kwamen. Om medicijnen bij kinderen met kanker te onderzoeken is een uitgebreide infrastructuur nodig in een ziekenhuis, vanwege alle extra onderzoeken die plaats moeten vinden en de uitgebreide informatie die moet worden verzameld. Ook worden vanuit Nederland studies naar nieuwe medicijnen opgestart die in een Europees samenwerkingsverband worden uitgevoerd. KiKa heeft het Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC en het Emma Kinderziekenhuis - AMC in de afgelopen jaren actief ondersteund om dit onderzoek mogelijk te maken. Momenteel vinden meer dan 15 studies naar nieuwe medicijnen plaats, variërend van nieuwe chemotherapie medicijnen, tot medicijnen gericht tegen genetische afwijkingen in kankercellen. Maar ook medicijnen tegen misselijkheid en bijvoorbeeld tegen schimmelinfecties worden uitgetest. Het doel van deze studies is om van de medicijnen waarvan we verwachten dat ze een bijdrage aan de genezing kunnen leveren voldoende te weten te komen over a) wat de goede dosering is voor kinderen, b) over de veiligheid (bijwerkingen) van het medicijn en c) over de werkzaamheid van het nieuwe middel bij een bepaalde ziekte. Dat is nodig omdat kinderen geen kleine volwassenen zijn, en bijvoorbeeld het effect op groei en ontwikkeling moet worden bekeken. Ook krijgen kinderen vaak andere vormen van kanker dan volwassenen. Uiteindelijk kan gekeken worden of het nieuwe middel de standaardbehandeling verbeterd, en als dat zo is wordt het onderdeel van de nieuwe standaardbehandeling. De laatste jaren zijn er al belangrijke geneesmiddelen toegevoegd die de genezingspercentages voor een aantal kinderoncologische ziekten sterk hebben verbeterd, en inmiddels beschouwd worden als standaard in die ziekte. Kinderen die meedoen aan studies naar nieuwe medicijnen ondergaan extra onderzoeken, en het is niet zeker dat ze er zelf baat bij zullen hebben. Maar, zoals een van de patiënten opmerkte die meedeed aan dit onderzoek: als het mij niet meer helpt, helpt het misschien wel andere kinderen in deze situatie in de toekomst. Kinderen met kanker hebben recht op toegang tot nieuwe geneesmiddelen, en op goed uitgeteste medicijnen voordat deze in de standaardzorg worden gebruikt. Sophie Korthals Aan het woord Wie ben je? Rinske Vedder, 30 jaar Wat doe je? Werkt 2,5 jaar bij KiKa als manager interne organisatie Waarom bij KiKa? KiKa heeft mij altijd enorm aangesproken, zoals velen! Toen ik de vacature zag bij KiKa heb ik gereageerd en inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Ik vind het ontzettend motiverend en fijn om mij in te kunnen zetten voor KiKa en om op die manier een beetje te kunnen bijdragen aan 95% genezing in 2025! Mijn werkzaamheden Ik zorg er, samen met alle collega s, voor dat de interne organisatie bij KiKa soepel loopt. Personeelszaken, boekhouding, jaarrekening, interne werkwijzen etc. We werken met een leuk en klein team. 15 enthousiaste, hardwerkende mensen. Het is ontzettend mooi om je met het hele team in te kunnen zetten voor zo n goed doel. Run for KiKa Naast de interne organisatie zijn er natuurlijk nog meer leuke projecten om aan mee te werken, zoals Run for KiKa. Diverse Runs door heel Nederland voor jong en oud. Deze evenementen zijn erg leuk! Hier heerst het KiKa gevoel, vrolijk en positief, en niet onbelangrijk: er wordt veel geld opgehaald voor de belangrijke onderzoeken naar kinderkanker. Zelf probeer ik ook altijd mee te lopen bij de Runs, vaak samen met een aantal collega s. Webshop Onze mascotte, de populaire KiKabeer, kent bijna iedereen. Er waren regelmatig vragen van vrijwilligers en donateurs naar KiKaproducten of een webshop. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan en sinds eind 2012 heeft KiKa ook een echte webshop! De KiKabeer is nu dus ook online te koop. Neem snel een kijkje op en je ziet ook onze andere leuke producten.

5 4 vragen aan Mart Smeets 1 Wat is jouw motivatie om je voor KiKa in te zetten? Het is normaal dat, als je wat langer in het leven staat, je gaat nadenken over het bestaan van goede doelen. En ook dat je ook mee gaat werken aan het nastreven van die doelen. Het vergt wellicht enig koudwatervrees, want goede doelen zijn vaak gelieerd aan enge ziektes, maar eens je bezig bent, ervaar je als mens dat het louterend werkt. Je staat ineens dichterbij die werkelijkheid die je eerst niet kende of herkende en dat vormt je als mens direct. Zo kreeg ik, op enig moment in mijn leven, een aantal goede doelen langs de deur. Of ik dit, of ik dat? En ja, ik begreep mijn rol. B.N-ner en al snel weet je dat het zo werkt en dat is ook niet erg dat het zo gaat. Ik moest dus een keuze maken en dat werd eerst de Maag-Darm stichting. Ook weer begrijpelijk, want ik had zelf een naar klusje, maar dat liep, door goed en snel optreden van de betrokken artsen, goed af. Toen, ineens kwam KiKa. Ik was direct verkocht, vanaf het eerste moment. Ik zag het leed, ik snapte de redenen achter het goede doel, ik paste in de groep mensen en er hoefde verder niet veel meer over gevraagd te worden. Ik was, vanaf de eerste seconde dat ik in de VU in Amsterdam binnenkwam en me overgaf aan een schildermiddag, meteen doordrongen van het feit dat dit een juiste keuze was. 2 Heb je een leuke anekdote over jou & KiKa? Toen ik na die eerste maal thuis kwam, laat op de zondagmiddag, zag Karen, mijn vrouw iets aan me. Gaat het? vroeg ze en ik knikte, maar het ging helemaal niet. Je moet, als mens dat niet vaak in ziekenhuissituaties verzeild geraakt is, wennen aan wat je ziet, hoort, ruikt en meemaakt. Die gevoelens, die klanken, kleuren, geluiden en die geur moet je een plaats geven en dat duurt even. Ik was stil, geraakt en kwetsbaar en dat ben ik eigenlijk nog steeds na zo n middag. Je leert echter wel hoe het gaat, je leert met de materie omgaan, so to speak. Kanker, een vreselijk woord, vonden wij niet lang geleden, krijgt een vorm en een betekenis voor je en als je dat meemaakt in een wereld waarin kinderen de lijdende voorwerpen zijn, dan komt dat vrij hard aan. Ja, daar wen je aan. Niet dat het gewoon wordt of is, maar er gebeurt iets met je. Het enge is eraf. Maar terug naar die eerste thuiskomst: ik heb me toen moe, ellendig, nederig en toch ook blij gevoeld. Ik had iets gedaan dat ik nog nooit gedaan had; ik had me volledig dienstbaar opgesteld voor heel zieke kinderen en alleen dat gevoel vergeet ik nooit. Ik voelde ook tranen, steeds weer. Mijn vrouw begreep dat en liet me. Liep achter me langs en haalde alleen een hand door mijn haar. Ze zei niets. 3 Je hebt nu een al een aantal jaar met Larissa geschilderd. Hoe ervaar jij dit? Larissa en ik zijn een team, hoewel ik ook wel met andere kinderen voorwerpen heb gemaakt. Maar de middag met Larissa is een mooi bewijs van er nog te zijn. Helemaal voor haar, voor haar familie en een heel klein beetje voor mij. Ik denk: verdraaid, wat is ze groot geworden. En eigenwijs. En ook zelfverzekerd. Wijs. Een jonge vrouw al. En ja, ze is er nog. Ze leeft. Die vreselijke ziekte heeft haar niet klein gekregen en dat geeft zo n machtig mooi gevoel. Ik denk dat vele van de mensen die, net als ik, zo in KiKa staan, dat gevoel met zich dragen. 4 Wat is jouw wens voor KiKa. KiKa is een goede groep mensen waar men hart heeft voor de goede zaak. Het doel is goed, de resultaten zijn zichtbaar, maar het kan nog beter. Dat ziekenhuis dat eraan komt, moet een machtig bolwerk worden waar knappe koppen zich rot moeten werken en waar zieke kinderen opgevangen en beter gemaakt kunnen worden. We weten allen dat geld nodig is voor zulke zaken en dus moeten we er voor zorgen dat er ook geld binnenkomt. Zo zit onze wereld immers in elkaar. Iedere Euro die naar KiKa gaat is de moeite meer dan waard en kan onderzoeken en testen mogelijk maken. Dus zal ik gaarne en wanneer (fysiek) mogelijk de kant van KiKa blijven kiezen. Dat houdt me als mens bezig, nederig en ja, soms ook flink kwetsbaar. Maar dat mag. Wellicht moet het dat ook wel zo zijn. Nieuw bestuurslid: Pieter ter Kuile Sinds afgelopen zomer ben ik met ontzettend veel enthousiasme aan de slag in het bestuur van KiKa. Ik vond het echt een eer toen ik voor het bestuur werd gevraagd. KiKa is voor buitenstaanders een aansprekende club voor een fantastisch doel en met een inspirerende uitstraling. KiKa heeft zich binnen 10 jaar tijd ontwikkeld tot een prachtige organisatie die bekend is bij bijna alle Nederlanders en heeft daardoor Kinder- kanker op de kaart gezet. Kinderkanker de wereld uit; een doel dat door zo ontzettend veel actieve mensen in Nederland wordt gesteund met heel veel bijzondere acties. Sommige groot, sommige klein, maar altijd door mensen die het verschil willen maken in de strijd tegen kinderkanker. Ik ben blij dat ik mij nu ook voor deze strijd kan inzetten op een manier die bij mij past, net als al die andere vrijwilligers. Het geeft mij voldoening om mij naast mijn gewone werk ook in te zetten voor zo n nuttig doel en ik vind het leuk om te werken met alle enthousiaste mensen uit de KiKa organisatie en de vrijwilligers. Ik zal mij inspannen om KiKa de komende 10 jaar net zo goed en krachtig te laten groeien als de afgelopen 10 jaar. Kinderkanker de wereld uit, wat zou het mooi zijn als dat doel bereikt is en KiKa zichzelf kan opheffen.

6 Acties Naar de top voor KiKa Een team van uiteenlopende klimmers, zowel ervaren als onervaren maar allemaal met een eigen drive en passie, gingen in juni en augustus 2012 onder het toeziend oog van professionele begeleidding op een wel heel bijzondere expeditie: naar de top voor KiKa! Elk met hun eigen reden maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen. Aan het einde van deze actie kon een mooie cheque met het waanzinnige bedrag van maar liefst ,99. In 2013 wordt deze actie voortgezet. Kijk voor meer informatie op ADRESBLOK Avond4daagse Ook in 2012 waren er weer vele aanmeldingen voor de Avond4daagse en is er een totaalbedrag van ,- bij elkaar gelopen en gesponsord. Heel veel dank voor jullie inzet en enthousiasme en we hopen natuurlijk dat er in 2013 wederom massaal voor KiKa gelopen gaat worden. Medio maart is de site weer in de lucht en kan men zich weer aanmelden. Run for KiKa Afgelopen jaar werden er door jong en oud weer heel wat kilometers weggelopen. De diverse Runs for KiKa werden drukbezocht. Run for KiKa New York Door de gevolgen van de storm Sandy kon de NY Marathon afgelopen jaar niet gelopen worden. De teleurstelling onder de lopers was groot maar toen duidelijk werd wat de orkaan had aangericht was er wel begrip voor deze beslissing. Ondanks de afgelasting was het voor KiKa een groot succes met een record opbrengst van ,00! Ook in 2013 hopen we weer met een grote groep naar New York te gaan. Kijk voor meer informatie op Walk for KiKa 95 Nieuw het afgelopen jaar was het onderdeel Walk for KiKa 95. Dit is een wandeltocht van 95 km. (kan ook in teams welke elk 47,5 km. lopen) die aan het einde van de dag start en waarbij 95 km. aan een stuk wordt gewandeld door de prachtige omgeving van Ede. Kom in actie Kan je niet meelopen met een van de Runs for KiKa of wil je je op sportief gebied extra inzetten voor KiKa dan kan je je ook laten sponsoren tijdens diverse andere loopevenementen: 26 mei Marikenloop: 16 t/m 19 juli Nijmeegse 4-daagse 19 oktober Lage Landen Marathon Eindhoven Run for KiKa loopagenda Spaarnwoude 9 juni Eindhoven 23 juni Rotterdam 30 juni Heerenveen Ede 30 & 31 augustus New York 3 november Denk mee! In 2012 is de de kleine KiKabeer geïntroduceerd. Mocht je een idee hebben voor een succes product laat het ons dan weten via Wie weet gaan we jouw idee uitvoeren!

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

Helpt u mee? VUmc. Cancer Center Amsterdam. Children

Helpt u mee? VUmc. Cancer Center Amsterdam. Children Helpt u mee? VUmc Cancer Center Amsterdam Children Onderzoek Naar Kinderkanker Kinderkanker is de meest dodelijke ziekte bij kinderen in Nederland. Ongeveer 75% van de patiëntjes geneest, maar één vierde

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven Voorbeeld sponsorwervingsbrieven We hebben een aantal voorbeeldbrieven geschreven om het sponsorwerven nog gemakkelijker te maken. Kies de versie die het beste bij jou (of je situatie) past: > Brief voor

Nadere informatie

Nationaal Kinderoncologisch Centrum komt in Utrecht

Nationaal Kinderoncologisch Centrum komt in Utrecht Nationaal Kinderoncologisch Centrum komt in Utrecht Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) wordt gevestigd bij het UMC Utrecht. Het NKOC wordt een topziekenhuis voor kinderen met kanker in Nederland.

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

2013 is een prachtig jaar voor KiKa

2013 is een prachtig jaar voor KiKa Nieuws 2013 is een prachtig jaar voor KiKa 11 Teksten: Frits Hirschstein, Sophie Corthals, Marijke Roskam Projectbegeleiding, afwerking en verzending: DM Impressions Purmerend, www.dmimpressions.nl 2013

Nadere informatie

Samen helpen we kinderkanker de wereld uit!

Samen helpen we kinderkanker de wereld uit! Samen helpen we kinderkanker de wereld uit! SPONSORING RUN FOR KIKA Kinderen en kanker, twee woorden die we liever niet in één adem noemen. Kinderen horen vrolijk en gezond te zijn met een lange toekomst

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag. 1. Inleiding 4. 2. Algemene informatie over KiKa 6. 3. Wetenschappelijk onderzoek 7. 4. Acties 10

Inhoud. Jaarverslag. 1. Inleiding 4. 2. Algemene informatie over KiKa 6. 3. Wetenschappelijk onderzoek 7. 4. Acties 10 Jaarverslag 2012 Inhoud Jaarverslag 1. Inleiding 4 2. Algemene informatie over KiKa 6 3. Wetenschappelijk onderzoek 7 4. Acties 10 5. Vrijwilligers, communicatie en fondsenwerving 14 6. De toekomst van

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Nalaten aan het Longfonds Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Wij weten als geen ander hoe het is om te leven met een chronische longziekte Ik ben zelf astmapatiënte

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa

Jaarrekening 2014. Stichting Naar de Top voor KiKa Jaarrekening 2014 Stichting Naar de Top voor KiKa Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene informatie over Stichting Naar de Top voor KiKa... 4 2.1 Bestuurssamenstelling... 4 2.2 Doelstelling... 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Lieve Ladies, De Sinterklaas versiering heeft weer plaats gemaakt voor onze kerstboom. Het is weer tijd voor de heerlijke decembermaand.

Lieve Ladies, De Sinterklaas versiering heeft weer plaats gemaakt voor onze kerstboom. Het is weer tijd voor de heerlijke decembermaand. Nieuwsbrief NSR december 2015 Lieve Ladies, De Sinterklaas versiering heeft weer plaats gemaakt voor onze kerstboom. Het is weer tijd voor de heerlijke decembermaand. De Eindspurt is ingezet en we hebben

Nadere informatie

Run for KiKa Estafette voorbeeldbrieven

Run for KiKa Estafette voorbeeldbrieven Run for KiKa Estafette voorbeeldbrieven Verstuur een brief of een e-mail We hebben een aantal voorbeeldbrieven geschreven om het sponsorwerven nog gemakkelijker te maken. Kies de versie die het beste bij

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Na de kinderkanker. Een 31-jarige vrouw meldt zich bij. Later-poli s houden vinger aan de pols

Na de kinderkanker. Een 31-jarige vrouw meldt zich bij. Later-poli s houden vinger aan de pols Later-poli s houden vinger aan de pols Na de kinderkanker Ingrid Lutke Schipholt Het aantal overlevenden van kinderkanker stijgt. Maar over de precieze gevolgen ervan op latere leeftijd is weinig bekend.

Nadere informatie

Sponsoring voorbeeldmails

Sponsoring voorbeeldmails Sponsoring voorbeeldmails In dit document hebben we een aantal voorbeeldmails opgesteld, die je kunt sturen naar verschillende contacten voor sponsoring. Ter info: dance4life is een brandname en wordt

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Doelgroep en aansluiting onderwijs. Antwoorden werkbladen groep 5-6. Antwoorden werkbladen groep 7-8

DOCENTENHANDLEIDING. Doelgroep en aansluiting onderwijs. Antwoorden werkbladen groep 5-6. Antwoorden werkbladen groep 7-8 DOCENTENHANDLEIDING Inhoudsopgave KiKa in de klas Doelgroep en aansluiting onderwijs Eigen beleving Lesopbouw groep 5-6 Antwoorden werkbladen groep 5-6 Lesopbouw groep 7-8 Antwoorden werkbladen groep 7-8

Nadere informatie

Handboek Fundraising Run for KiKa Estafette

Handboek Fundraising Run for KiKa Estafette Handboek Fundraising Run for KiKa Estafette Leuke ideeën voor KiKa-sponsoracties Welkom bij Run for KiKa Estafette! Geweldig dat jij je in gaat zetten voor Stichting Kinderen Kankervrij. In dit handboek

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 6 Uitgifte: 14-1-2016.

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 6 Uitgifte: 14-1-2016. Hoofdgebouw Flamingoweg 53 4386 DT VLISSINGEN Tel.: 0118-46 03 44 Nevenvestiging Kleiweg 15-17 4386 PA VLISSINGEN Tel.: 0118-47 87 92 E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

In de middag gingen we naar het Martiniziekenhuis, dit is mijn terrein. Omdat Daan op de kinderafdeling heeft gelegen ken ik daar mensen.

In de middag gingen we naar het Martiniziekenhuis, dit is mijn terrein. Omdat Daan op de kinderafdeling heeft gelegen ken ik daar mensen. Folders uitdelen Ik begin aan mijzelf te twijfelen, ben ik echt wel goed bezig. Ben ik echt wel toe aan andere ouders helpen. Zo overtuigd dat ik het aankon, zo erg is dat naar beneden gehaald omdat ik

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

De Vruchtwaterpunctie

De Vruchtwaterpunctie 12 De Vruchtwaterpunctie Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital, Londen; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Oncologie kind. Aan de kinderen en/of ouders/verzorgers

PATIËNTEN INFORMATIE. Oncologie kind. Aan de kinderen en/of ouders/verzorgers PATIËNTEN INFORMATIE Oncologie kind Aan de kinderen en/of ouders/verzorgers 2 PATIËNTENINFORMATIE Binnenkort word je behandeld in het Maasstad Ziekenhuis. Dat zal gebeuren in dagbehandeling. Dat wil zeggen

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

De Vruchtwaterpunctie

De Vruchtwaterpunctie 12 De Vruchtwaterpunctie Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital, Londen; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists www.rcog.org.uk/index.asp?pageid=625

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland Ga door met mijn strijd Amyotrofische Laterale Sclerose Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland www.als.nl Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

dat we ervoor moeten zorgen dat dit met zo weinig mogelijk complicaties gepaard gaat.

dat we ervoor moeten zorgen dat dit met zo weinig mogelijk complicaties gepaard gaat. Waar komt uw interesse voor de gynaecologie vandaan? Ik ben aanvankelijk geïnteresseerd geraakt in de verloskunde en gynaecologie toen ik geneeskunde studeerde. En dan vooral in het samenspel van de hormonen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND NIEUWSBRIEF SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND Al weer een jaar voorbij! Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de leerlingen en de activiteiten van het afgelopen jaar middels deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

We kunnen heel veel in de kinderoncologie... Meer dan 75% van de kinderen geneest van kinderkanker.

We kunnen heel veel in de kinderoncologie... Meer dan 75% van de kinderen geneest van kinderkanker. Leontien Kremer LATER voor LATER We kunnen heel veel in de kinderoncologie... Meer dan 75% van de kinderen geneest van kinderkanker. In 1990 begon ik als net afgestuurde arts op de afdeling kinderoncologie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien juli 2012 Villa Ticca Groter groeien Nieuwsbrief Juli Lieve allemaal, Alhoewel de zomer nog niet zo wil vlotten in Nederland, is de vakantieperiode nu toch echt officieel begonnen. Ook in Villa Ticca betekent

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

2 t/m 8 september 2014

2 t/m 8 september 2014 Steun ons tijdens de Twan Foundation Toer Geld voor onderzoek naar de behandeling van een slopende ziekte Wij gaan 1034 kilometer fietsen in 7 dagen. Langs alle vervoersafdelingen van onze werkgever; de

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18-12-2014

Nieuwsbrief 18-12-2014 Basisschool de Regenboog 18-12-2014 Nr 3 Belangrijke data Al weer bijna kerstfeest en een nieuw jaar. Een tijd om terug te kijken en te denken aan nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor onze school zien

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek 100 jaar Antoni van Leeuwenhoek Onze toekomstdroom Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp

Nadere informatie

1. Brillenglazen zijn toch gewoon brillenglazen? Merk jij het verschil tussen een glas van Pearle, Hans Anders of een dure opticien? Waarom een hele hoop euro's betalen als het ook stukken goedkoper kan.

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Lunders vloert Kjell De Hondt in Dwars door Mechelen

Lunders vloert Kjell De Hondt in Dwars door Mechelen 30-09-2013, p.19 Lunders vloert Kjell De Hondt in Dwars door Mechelen Atletiek Mats Lunders heeft de achtste editie van Dwars door Mechelen gewonnen in een parcoursrecord van 28'52. De Lierenaar was 22

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Fibromusculaire dysplasie (FMD)

Fibromusculaire dysplasie (FMD) Verslag van de lezing door prof. dr. P.W. de Leeuw tijdens de FMD lotgenotenbijeenkomst van 28 november 2015 in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, georganiseerd door FMDgroep Nederland Fibromusculaire

Nadere informatie

Update maart 2015 In deze nieuws mail:

Update maart 2015 In deze nieuws mail: Update maart 2015 In deze nieuws mail: 91 deelnemers Factureren Nog 99 dagen te gaan Muzikaal intermezzo SKLZ Flyers Dankwoord 91 deelnemers Update maart 2015 Met trots kunnen wij melden dat per heden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL

JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL JACK RABBIT FOUNDATION IS BLIJ MET DE SAMENWERKING B. BRAUN MEDICAL 4TH B. BRAUN EUROPEAN CHARITY GOLFCUP 2011 OFFICIËLE OVERHANDIGING SPEELELEMENTEN JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS PERSONEEL VAN DIMENSYS STEUNT

Nadere informatie

Vriendenkrantje. Juli In deze editie:

Vriendenkrantje. Juli In deze editie: Vriendenkrantje In deze editie: Juli 2014 - Verslag van de barbecue en het oldtimer- evenement - Het optreden van Mathieu en Guillaume - Het WK met de Rode Duivels - Een nieuwe begeleider - Iemand is afgestudeerd!

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL

Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: Kennismaking Hans Scheurs Presentatie Proniño en Homeless-Child Vernieuwde internetsite Samenstelling vrijwilligers

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Lesbrief nummer 29 juni 2016

Lesbrief nummer 29 juni 2016 Lesbrief nummer 29 juni 2016 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. De dokter praat moeilijk Stel, je bent wat ziekjes en gaat

Nadere informatie

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding Kanker Inhoud Inleiding Inleiding Wat is kanker? Soorten kanker In het kinderziekenhuis Wat kan je doen tegen kanker? Afsluiting Bronvermelding Ik houd mijn werkstuk over kanker, omdat het mij een moeilijk

Nadere informatie

samenvatting de belangrijkste vraagstellingen van dit proefschrift zijn:

samenvatting de belangrijkste vraagstellingen van dit proefschrift zijn: Samenvatting Hodgkin lymfoom en zaadbalkanker zijn beide zeldzame maligniteiten die voornamelijk bij jong-volwassenen voorkomen. Beide ziekten hebben tegenwoordig een uitstekende prognose, o.a. door de

Nadere informatie

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013

Kind en Ziekenhuis. Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Kind en Ziekenhuis Hanneke de Ridder, bestuursvoorzitter Nieuwegein, 2 oktober 2013 Ontstaan, doel en ontwikkelingen 07-10-2013 3 Verdeling tumoren bij kinderen Gemiddeld aantal per jaar per centrum (SKION

Nadere informatie

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7.

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Inhoud 1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Uitnodigingsposter bedrijf 11 8. Uitnodigingskaart bedrijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

plnning, events ven de Erootste Ë o,l 3e gtea nd... i;-r v I \u' a1 ) l d_:

plnning, events ven de Erootste Ë o,l 3e gtea nd... i;-r v I \u' a1 ) l d_: SPIN FOR LIFE 29 d_: J \u' ven de Erootste plnning, events a Ë o,l 3e gtea nd... a1 ) l UI] E i;-r v I n het weekend van 20 t/m 22 maart 2009 ofganlsefen de sport en Íitnesscentra aangesloten bij de Vefeniging

Nadere informatie