Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog!

2

3 Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog! 1

4 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen doen we samen De krant lezen achter de balie, roddelen over collega s, privé bellen met de patiëntentelefoon, pesterige grapjes, privé internetten; het zijn allemaal vormen van gedrag die ongewenst zijn op de werkvloer. In de workshop Grenzen bepalen doen we samen spelen acteurs dergelijke situaties na en staan de deelnemers op als ze voelen dit gaat te ver. En de deelnemers leren hoe ze collega s kunnen aanspreken op dergelijk gedrag en wat gewenst gedrag is. Feedback geven Anneke Tiemersma (51), interim-manager polikliniek Verloskunde, Gynaecologie en IVF-centrum VUmc, volgde de drie uur durende workshop met haar team. Ze is enthousiast: Onze afdeling heeft een moeilijke periode achter de rug. We werken aan (sociale) veiligheid, open communicatie en betere samenwerking, daar past deze workshop perfect in. Feedback kunnen geven en ontvangen is heel belangrijk in het werk. In de workshop werd dat respectvol en met humor gebracht. Een beetje lucht vind ik belangrijk. Het hoeft niet zwaar te zijn als je een collega aanspreekt op gedrag, dat kan ook even tussendoor. We hameren erop dat iedereen alert is op zijn eigen grenzen en zelf verantwoordelijkheid neemt als iemand erover heen gaat, want ieders grens ligt ergens anders. 2

5 Vernieuwingsagenda Umc s willen aantrekkelijke werkgevers zijn, nu en in de toekomst; in tijden van bezuinigingen, in tijden van vergrijzing en in tijden van individualisering waarin iedere medewerker zijn eigen wensen heeft. Daarom gaat in de Cao umc de vernieuwing door die in de cao van 2008 in gang is gezet. Speerpunten daarbij zijn volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Oftewel in een goede dialoog tussen u en uw leidinggevende afspraken maken om vitaal en professioneel aan het werk te kunnen blijven. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt: - het persoonlijk budget is ingevoerd en verhoogd; - coachend leidinggeven is op verschillende plekken de norm geworden; - een beter jaargesprek voor meer medewerkers; - gezondheidsmanagement staat op de agenda. We lopen daarmee voorop als sector en blijven dat doen. In de cao die voor u ligt zetten we in op: - ontwikkeling van persoonlijk leiderschap; bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkheden; - gewenste manier van werken: gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en dialoog; - vergroting van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid door onder andere het nieuwe werken ; - gezondheidsmanagement; meer aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam. In deze uitgave staan de hoofdlijnen uit de formele cao. Namens werknemersorganisaties Elise Merlijn (Abvakabo FNV) Brigitte Sprokholt (AC/FBZ) Dick Hamaker (CMHF) Aaldert Mellema (CNV Publieke Zaak) Namens NFU Jan Kimpen 3

6 Het helpt om je eigen valkuilen en die van anderen te leren zien. 4 Persoonlijke effectiviteit vergroten Conflicthantering, feedback geven en ontvangen, grenzen aangeven, rampdenken, nee-zeggen, rolbewustzijn; in een training Persoonlijke Effectiviteit komt het allemaal aan bod. De training geeft door rollenspelen inzicht in gedragspatronen en leert hoe het effect van het eigen gedrag positief is te beïnvloeden. Dat maakt werken leuker! Aanklager of slachtoffer Inez Chin Sue (58), verpleegkundige in het Erasmus MC, heeft de training gevolgd. Wat direct al hielp was dat ik zag dat andere mensen ook tegen dingen aanlopen. De training was echt een eyeopener. Er is bijvoorbeeld uitgelegd dat de rol die je aanneemt ook weer bepaald gedrag bij de ander oproept. We oefenden met de rollen van aanklager en slachtoffer. En met kind, ouder, volwassene. Ik was geneigd om snel boven op de kast te zitten als ik het ergens niet mee eens was, maar ik laat nu eerst iemand uitpraten, vat samen wat er is gezegd, en geef daarna pas mijn eigen mening. Daarbij hou ik me bij de feiten en de hoofdzaken. Het werkt echt beter in de praktijk. Ik blijf rustiger en verzand niet meer in welles/ nietes-situaties die niemand verder helpen. Het gebruik van humor kan ook helpen om situaties een andere wending te geven. En gedrag van een ander dat je stoort, is vaak iets dat je zelf mist, daar kun je van leren.

7 Wat is een cao? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de umc s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, Radboudumc, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en Radboudumc sprake van een cao. Voor de zes openbare umc s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten: het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU 91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle umc s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per umc afspraken over sociale plannen. Cao compleet op internet Deze cao op hoofdlijnen en de formele cao staan ook op Aan deze cao op hoofdlijnen kunt u geen rechten ontlenen, wel aan de formele cao. De formele cao is bindend voor de acht umc s en de medewerkers. Hij = zij Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de umc s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen hij. Maar daarmee wordt uiteraard ook zij bedoeld. Deeltijd evenredig De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. 5

8 Meer informatie? nfu.nl op deze site vindt u de cao op hoofdlijnen voorzien van handige links naar de verschillende hoofdstukken. umcdialoog.nl een kennisbank over volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Boordevol leerzame filmpjes, good practices, artikelen en projecten uit alle umc s. Over onder andere coaching voor leidinggevenden, jaargesprekken, persoonlijk budget en gezondheidheidsmanagement. dokterhoe.nl heel veel praktische informatie over gezond leven en gezond werken. Handige tips, richtlijnen, good practices, testjes en quizzen. haaljeallesuitjezelf.nl online checklist om te ontdekken of u wel alles uit uzelf haalt op uw werk. 6

9 Werving, selectie, in dienst, uit dienst 9 Scholing, loopbaan en functioneren 13 Inkomen 17 Vergoedingen en tegemoetkomingen 21 Werktijd, vrije tijd, verlof 23 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 27 Disciplinaire maatregelen 29 Cao à la carte 31 Bijzondere bepalingen voor basisartsen, arts-assistenten, academisch medisch specialisten, leerlingen, onderzoekers in opleiding Bijlagen: salarisschalen, trefwoorden 33 35

10 Ik raad iedereen aan een healthcheck te doen als je de kans krijgt. Verborgen gebreken opspeuren Een goede gezondheidscheck kan je in korte tijd helpen verborgen gebreken op te speuren. Paul Compen (64), veiligheidskundige in het MUMC+, was binnen een half uurtje grondig bevraagd en bemeten: BMI, buikomvang, bloeddruk, cholesterol, bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning en passeerden de revue. De uitslag kon hij op internet via een inlogcode bekijken. Deelname was vrijwillig en desgewenst anoniem. Hoge bloeddruk Paul: Ik had geen klachten, maar was wel benieuwd of er iets gevonden zou worden. En dat bleek het geval; mijn bloeddruk was iets te hoog. Dat merk je niet. Via internet krijg ik nu regelmatig een digitale nieuwsbrief die is afgestemd op mijn situatie. Met informatie over onder meer suiker, gezond hart, goed ontbijten, obesitas, diabetes en bewegen. Minder zout In de nieuwsbrief over bloeddruk wordt bijvoorbeeld eerst uitgelegd wat bloeddruk is, wat de schade aan de aders kan zijn en wat er aan te doen is: stoppen met roken, gezond eten, zo min mogelijk zout gebruiken, afvallen bij overgewicht, dertig minuten per dag bewegen en leren omgaan met spanning en stress. Paul: Interessante informatie. Mijn vrouw leest de nieuwsbrieven ook altijd. Het gaat vaak over vaak simpele veranderingen. We letten nu meer op gezonde voeding. We eten wat minder zout en vet. Ieder pondje gaat toch door het mondje. 8

11 (Samenvatting van de hoofdstukken 2, 9 en 12(a) Cao umc ) Werving, selectie, in dienst, uit dienst Zorgvuldige selectie Bij werving en selectie hanteren de umc s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. VUmc en Radboudumc: enkele andere regels VUmc en Radboudumc hebben enkele afwijkende regels. Dat komt doordat deze umc s onder het privaatrecht vallen en niet onder het ambtenarenrecht. Tijdelijk dienstverband Als u bij een umc gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. De zes openbare umc s kennen nog een vijfde variant: het onbezoldigde dienstverband voor bepaalde tijd. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet mee als onderbreking. 1 Bij wijze van proef Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd. 2 Voor een bepaalde periode Een eerste dienstverband voor een bepaalde periode mag maximaal 2 jaar duren. Een keten van dienstverbanden voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden. Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het 9

12 mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt in dat geval ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen. 3 Voor een bepaald werk Een keten van dienstverbanden voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd. Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt. 4 Voor een opleiding Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding onderzoekt het umc of een vast dienstverband mogelijk is. Deze opleidingsaanstelling telt niet mee voor de maximaal opeenvolgende dienstverbanden die hierboven bij punten 2 en 3 staan. Overplaatsing en ander werk Het umc kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen. Nevenwerkzaamheden melden? Vraag: Ik heb in mijn vrije tijd een webwinkel in tweedehands kinderkleding, heb ik daarvoor toestemming nodig van het umc? Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het umc of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. Geheimhouding U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na het einde van het dienstverband. Ssst Tijdens een dienstreis bespreken collega s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Wit floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Wit over kostenbeheersing moet gaan spreken. Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het umc aangaan. 10

13 Zelf ontslag nemen Als u zelf om ontslag vraagt bij een openbaar umc, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Dit is de regel voor ambtenaren. Bij VUmc en het Radboudumc kan de medewerker zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. Pensioen en FPU Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het umc u eervol ontslag verlenen. In VUmc en Radboudumc eindigt de arbeidsovereenkomst met ingang van de AOW zonder dat daar opzegging voor nodig is. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na de AOW-leeftijd kan wanneer het umc daarmee instemt. Regels bij reorganisaties Bij een reorganisatie gaat het umc zorgvuldig te werk. Het umc stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het umc doet zijn best om u van werk naar werk (intern of extern) te begeleiden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen. Ontslag wegens ziekte Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan is het umc verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het umc mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het umc moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag. 11

14 Hoe kunnen we de motivatie van analisten prikkelen, terwijl loopbaanmogelijkheden nihil zijn? Analisten pimpen baan zonder weg te gaan Na verpleegkundigen zijn analisten de grootste beroepsgroep in de umc s. Maar ze zijn veel minder zichtbaar en minder goed georganiseerd dan verpleegkundigen. In Radboudumc bleken analisten in een medewerkerstevredenheidsonderzoek relatief laag te scoren op: bij- en nascholing, motivatie en loopbaanontwikkeling. Een groep van acht actieve analisten stak de koppen bij elkaar en vormde het Radboud Analisten Platform (RAP), boordevol ideeën over meer werkplezier en loopbaanperspectief voor analisten. Loopbaanreflectie Het RAP is voortvarend te werk gegaan: met onder meer een themalunch over jobcraften (pimp je baan zonder weg te gaan), een symposium en een pilotproject Loopbaanreflectie voor laboratoriumanalisten. Bij deze laatste groep wordt in de jaargesprekcyclus extra aandacht besteed aan de behoefte aan bij- en nascholing in combinatie met het bijhouden van een portfolio. Ook is er een overzicht gemaakt met alle bij- en nascholingsmogelijkheden voor analisten. Liesbeth Wintjes (50) is een van de initiatiefnemers. De loopbaanmogelijkheden voor analisten zijn nu zeer beperkt en er bestaat nauwelijks gestructureerde bijen nascholing, daar willen we met deze pilot verandering in brengen, maar ook door na te denken over een masteropleiding voor analisten. Het RAP deelt zoveel mogelijk kennis op eigentijdse wijze. Er is een digitale nieuwsbrief, een eigen plek op MijnZorgnet en de leden zijn actief op Yammer, Facebook en LinkedIn. 12

15 (Samenvatting van hoofdstuk 3 Cao umc ) Scholing, loopbaan en functioneren Scholing en opleiding Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen is scholing en opleiding belangrijk. Als u scholing of opleiding volgt die nodig is voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het umc als u daarover van tevoren afspraken hebt gemaakt met uw leidinggevende. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan kunt u met uw leidinggevende bespreken of dit past in uw loopbaanontwikkeling en dat daarom de helft van de kosten en de tijd door het umc worden vergoed. Tijdens het jaargesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen. Gratis (digitaal) loopbaanadvies Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Ook zijn er tal van (digitale) laagdrempelige hulpmiddelen om u te helpen. Check bijvoorbeeld het intranet van uw umc. Jaargesprek over functioneren U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de besteding van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en binnen welke periode de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst. 13

16 Berekenen persoonlijk budget bij belaste besteding Wim koopt van zijn persoonlijk budget een tablet van 500. Dit is voor de loonbelasting een belaste aanschaf, zoals alle ICT-hulpmiddelen. Het nettobedrag moet dan omgerekend worden naar bruto. De berekening is afhankelijk van de hoogte van het toepasselijke belastingtarief. Wim betaalt 42% loonbelasting. Het bedrag dat Wim van zijn persoonlijk budget moet aftrekken is 500 : 0,58 = 862. Let op: u kunt zelf alleen een globale berekening maken, de salarisadministratie kan u helpen met een meer nauwkeurige berekening. Persoonlijk budget (ook extra en verhoogd) Voor ontwikkeling Elke umc-medewerker ontvangt persoonlijk budget om zich te ontwikkelen zodat hij met plezier kan blijven werken. Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u extra of verhoogd persoonlijk budget, zie hieronder. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het umc. U kunt het persoonlijk budget bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen, congressen, coaching, symposia, vakliteratuur, (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers en ICT-hulpmiddelen. Fiscale regelgeving bepaalt welke kosten onbelast en welke belast zijn. Op intranet vindt u hierover meer informatie of vraag ernaar bij de p&o-afdeling. Voor vakantieverlof Per 2014 mag u van uw persoonlijk budget een deel budget aanwenden voor 15 uren extra vakantieverlof of twee dagen vakantieverlof voor academisch medisch specialisten. Werkt u in deeltijd: dan naar evenredigheid. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de cao, zoals hierboven staat bij Scholing en opleiding. Maximaal 36 maanden opbouwen Tot 31 december 2013 kon u maximaal een saldo persoonlijk budget opbouwen van 24 maanden. Vanaf 1 januari 2014 is dat maximaal 36 maanden, uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen waarvoor het maximale saldo niet toereikend is. Hoogte van het budget Geboren in of na 1950: persoonlijk budget 1,55% Als u geboren bent in of na 1950 is de hoogte van het budget per 1 januari ,55% van uw salaris. 14

17 Geboren : verhoogd persoonlijk budget Als u geboren bent in hebt u een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%. Geboren : extra persoonlijk budget Als u geboren bent in ontvangt u een persoonlijk budget van 1%. Daarnaast krijgt u een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling, scholing en vrije tijd ook mag gebruiken voor levensloopregeling of extra pensioen. De mogelijkheid om extra pensioen in te kopen bij ABP is vanaf 1 januari 2014 een stuk moeilijker omdat de fiscale ruimte is beperkt. Deelname aan de levensloopregeling is alleen nog een optie voor de medewerkers die eind 2011 een saldo hadden van of hoger. De hoogte van het extra persoonlijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. De maximale opbouwperiode van uw persoonlijk budget is vanaf 1 januari 2014 verlengd naar maximaal 36 maanden. Voor het extra persoonlijk budget blijft het 24 maanden. Wat kost vakantieverlof? Vraag: Ik wil een deel van mijn persoonlijk budget aanwenden voor het kopen van vakantie-uren. Hoeveel geld wordt er dan van mijn persoonlijk budget in mindering gebracht? Antwoord: U koopt als u voltijds werkt 15 uur vakantie (of 2 dagen als u medisch specialist bent). Uw persoonlijk budget wordt dan verminderd met een bedrag gelijk aan 15 maal uw bruto-uurloon. Deeltijd naar evenredigheid. 15

18 Neem bij het persoonlijk budget heel even de tijd om uit te zoeken wat precies kan. Reis- en verblijfkosten bij congres ook vergoed Van het persoonlijk budget heb ik nooit serieus werk gemaakt, tot ik bericht kreeg dat ik bijna mijn maximum had bereikt. Ik vond het zonde om niks met het geld te doen. Een vijfdaags congres in Heidelberg leek mij als postdoc interessant. Mijn professor vond het prima. Ze adviseerde me om ook een paar boeken over dit onderwerp te kopen van mijn persoonlijk budget. Bij het persoonlijkbudgetloket heb ik gevraagd of de reis- en verblijfskosten ook vergoed worden. Dat bleek het geval. Het toegekend krijgen van het persoonlijk budget was een fluitje van een cent. Je moet alleen heel even de tijd nemen om uit te zoeken wat er precies wordt vergoed. Het was prettig dat ik de voorgeschoten kosten nog de zelfde maand tegelijk met mijn salaris terugkreeg. Dit congres zou waarschijnlijk niet uit mijn aanstellingsbudget betaald zijn omdat het meer te maken heeft met de onderzoekslijn die ik zelf wil gaan opzetten, dan met mijn huidige werk. Het congres was zeer leerzaam, ik kan weer iets breder kijken. Ik heb in beeld wat er bij epigenetica hot is en ik heb wat contacten opgedaan. In de toekomst ga ik waarschijnlijk nog enkele kleinere congressen bezoeken. Joost Fledderus (38), postdoc Nefrologie & Hypertensie UMC Utrecht 16

19 (Samenvatting van de hoofdstukken 4 en 9 Cao umc ) Inkomen Inkomensopbouw Uw inkomen bij het umc bestaat uit een aantal onderdelen: - uw maandsalaris; - vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering; - toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten; - eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert. Deze onderdelen komen hieronder aan bod. Speciale regelingen voor 57+ ers De umc s willen medewerkers ouder dan 57 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Per 1 januari 2014 mogen medewerkers vanaf 57 jaar aangeven niet langer tijdens de avond en nacht te willen werken. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) pensioenopbouw bij vrijwillige functieverlichting. Maandsalaris Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u tijdens een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daarbinnen een aantal periodieken. Als u goed functioneert, krijgt u er jaarlijks een periodiek bij in de maand waarin u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende algemene caoverhogingen: - per 1 oktober 2013: 1% - per 1 augustus 2014: 1% In de bijlagen vindt u alle salarisschalen. Per 1 januari 2014 is de werkgeversbijdrage voor levensloop van 1,05% omgezet in een salarisverhoging van 0,72%. Per 1 juli 2014 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van 300 en per 1 januari 2015 een eenmalige bruto uitkering van 200 als u fulltime werkt. Deeltijders ontvangen naar evenredigheid. 17

20 Functiewaardering met Fuwavaz Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd? Antwoord: Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde tussen functies dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor umc s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de umcwerkgevers, verenigd in de NFU, en de werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken. Extra beloning Als u uitzonderlijk goed functioneert, kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salarisschaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt. Extra diploma, extra salaris? Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris? Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken. Toeslagen Naast uw maandsalaris hebt u recht op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen. Vakantie-uitkering De vakantie-uitkering ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar. 18

21 Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering is 8,3% van uw jaarsalaris en wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen. Ambtsjubileum Bent u 25 jaar in dienst van het umc of in overheidsdienst, dan krijgt u een half netto maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris. Waarneming Als u een functie waarvoor een hogere salarisschaal geldt tijdelijk waarneemt, dan krijgt u een waarnemingstoelage. In bijlage F vindt u bedragen. Onregelmatigheid U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en uur en zaterdag tussen 8.00 en uur. De hoogte van de toeslag is: - 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% voor de uren op zon- en feestdagen. De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen. Overwerk Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op: - vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of; - vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of; - volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende umc-belangen. Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding). Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het umc aanwezig moet zijn. 19

22 Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van ten minste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%. Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op een onregelmatigheidsvergoeding van: - 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% van het uurloon op een zon- of feestdag. De onregelmatigheidsvergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed. Overlijdensuitkering Bij overlijden keert het umc aan uw nabestaanden drie maandsalarissen plus de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering over die periode uit. 20

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf

130288/446 26 juni 2013. CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013. Woord vooraf 130288/446 26 juni 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 2013 Woord vooraf De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (waaraan deelnemen BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie