Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog!

2

3 Hoofdlijnen Cao umc (Samen)werken in dialoog! 1

4 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen doen we samen De krant lezen achter de balie, roddelen over collega s, privé bellen met de patiëntentelefoon, pesterige grapjes, privé internetten; het zijn allemaal vormen van gedrag die ongewenst zijn op de werkvloer. In de workshop Grenzen bepalen doen we samen spelen acteurs dergelijke situaties na en staan de deelnemers op als ze voelen dit gaat te ver. En de deelnemers leren hoe ze collega s kunnen aanspreken op dergelijk gedrag en wat gewenst gedrag is. Feedback geven Anneke Tiemersma (51), interim-manager polikliniek Verloskunde, Gynaecologie en IVF-centrum VUmc, volgde de drie uur durende workshop met haar team. Ze is enthousiast: Onze afdeling heeft een moeilijke periode achter de rug. We werken aan (sociale) veiligheid, open communicatie en betere samenwerking, daar past deze workshop perfect in. Feedback kunnen geven en ontvangen is heel belangrijk in het werk. In de workshop werd dat respectvol en met humor gebracht. Een beetje lucht vind ik belangrijk. Het hoeft niet zwaar te zijn als je een collega aanspreekt op gedrag, dat kan ook even tussendoor. We hameren erop dat iedereen alert is op zijn eigen grenzen en zelf verantwoordelijkheid neemt als iemand erover heen gaat, want ieders grens ligt ergens anders. 2

5 Vernieuwingsagenda Umc s willen aantrekkelijke werkgevers zijn, nu en in de toekomst; in tijden van bezuinigingen, in tijden van vergrijzing en in tijden van individualisering waarin iedere medewerker zijn eigen wensen heeft. Daarom gaat in de Cao umc de vernieuwing door die in de cao van 2008 in gang is gezet. Speerpunten daarbij zijn volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Oftewel in een goede dialoog tussen u en uw leidinggevende afspraken maken om vitaal en professioneel aan het werk te kunnen blijven. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt: - het persoonlijk budget is ingevoerd en verhoogd; - coachend leidinggeven is op verschillende plekken de norm geworden; - een beter jaargesprek voor meer medewerkers; - gezondheidsmanagement staat op de agenda. We lopen daarmee voorop als sector en blijven dat doen. In de cao die voor u ligt zetten we in op: - ontwikkeling van persoonlijk leiderschap; bewustwording van eigen kwaliteiten en mogelijkheden; - gewenste manier van werken: gericht op kwaliteit, professionalisering, samenwerking en dialoog; - vergroting van flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid door onder andere het nieuwe werken ; - gezondheidsmanagement; meer aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam. In deze uitgave staan de hoofdlijnen uit de formele cao. Namens werknemersorganisaties Elise Merlijn (Abvakabo FNV) Brigitte Sprokholt (AC/FBZ) Dick Hamaker (CMHF) Aaldert Mellema (CNV Publieke Zaak) Namens NFU Jan Kimpen 3

6 Het helpt om je eigen valkuilen en die van anderen te leren zien. 4 Persoonlijke effectiviteit vergroten Conflicthantering, feedback geven en ontvangen, grenzen aangeven, rampdenken, nee-zeggen, rolbewustzijn; in een training Persoonlijke Effectiviteit komt het allemaal aan bod. De training geeft door rollenspelen inzicht in gedragspatronen en leert hoe het effect van het eigen gedrag positief is te beïnvloeden. Dat maakt werken leuker! Aanklager of slachtoffer Inez Chin Sue (58), verpleegkundige in het Erasmus MC, heeft de training gevolgd. Wat direct al hielp was dat ik zag dat andere mensen ook tegen dingen aanlopen. De training was echt een eyeopener. Er is bijvoorbeeld uitgelegd dat de rol die je aanneemt ook weer bepaald gedrag bij de ander oproept. We oefenden met de rollen van aanklager en slachtoffer. En met kind, ouder, volwassene. Ik was geneigd om snel boven op de kast te zitten als ik het ergens niet mee eens was, maar ik laat nu eerst iemand uitpraten, vat samen wat er is gezegd, en geef daarna pas mijn eigen mening. Daarbij hou ik me bij de feiten en de hoofdzaken. Het werkt echt beter in de praktijk. Ik blijf rustiger en verzand niet meer in welles/ nietes-situaties die niemand verder helpen. Het gebruik van humor kan ook helpen om situaties een andere wending te geven. En gedrag van een ander dat je stoort, is vaak iets dat je zelf mist, daar kun je van leren.

7 Wat is een cao? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de umc s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, Radboudumc, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en Radboudumc sprake van een cao. Voor de zes openbare umc s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten: het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU 91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle umc s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per umc afspraken over sociale plannen. Cao compleet op internet Deze cao op hoofdlijnen en de formele cao staan ook op Aan deze cao op hoofdlijnen kunt u geen rechten ontlenen, wel aan de formele cao. De formele cao is bindend voor de acht umc s en de medewerkers. Hij = zij Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de umc s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen hij. Maar daarmee wordt uiteraard ook zij bedoeld. Deeltijd evenredig De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. 5

8 Meer informatie? nfu.nl op deze site vindt u de cao op hoofdlijnen voorzien van handige links naar de verschillende hoofdstukken. umcdialoog.nl een kennisbank over volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Boordevol leerzame filmpjes, good practices, artikelen en projecten uit alle umc s. Over onder andere coaching voor leidinggevenden, jaargesprekken, persoonlijk budget en gezondheidheidsmanagement. dokterhoe.nl heel veel praktische informatie over gezond leven en gezond werken. Handige tips, richtlijnen, good practices, testjes en quizzen. haaljeallesuitjezelf.nl online checklist om te ontdekken of u wel alles uit uzelf haalt op uw werk. 6

9 Werving, selectie, in dienst, uit dienst 9 Scholing, loopbaan en functioneren 13 Inkomen 17 Vergoedingen en tegemoetkomingen 21 Werktijd, vrije tijd, verlof 23 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 27 Disciplinaire maatregelen 29 Cao à la carte 31 Bijzondere bepalingen voor basisartsen, arts-assistenten, academisch medisch specialisten, leerlingen, onderzoekers in opleiding Bijlagen: salarisschalen, trefwoorden 33 35

10 Ik raad iedereen aan een healthcheck te doen als je de kans krijgt. Verborgen gebreken opspeuren Een goede gezondheidscheck kan je in korte tijd helpen verborgen gebreken op te speuren. Paul Compen (64), veiligheidskundige in het MUMC+, was binnen een half uurtje grondig bevraagd en bemeten: BMI, buikomvang, bloeddruk, cholesterol, bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning en passeerden de revue. De uitslag kon hij op internet via een inlogcode bekijken. Deelname was vrijwillig en desgewenst anoniem. Hoge bloeddruk Paul: Ik had geen klachten, maar was wel benieuwd of er iets gevonden zou worden. En dat bleek het geval; mijn bloeddruk was iets te hoog. Dat merk je niet. Via internet krijg ik nu regelmatig een digitale nieuwsbrief die is afgestemd op mijn situatie. Met informatie over onder meer suiker, gezond hart, goed ontbijten, obesitas, diabetes en bewegen. Minder zout In de nieuwsbrief over bloeddruk wordt bijvoorbeeld eerst uitgelegd wat bloeddruk is, wat de schade aan de aders kan zijn en wat er aan te doen is: stoppen met roken, gezond eten, zo min mogelijk zout gebruiken, afvallen bij overgewicht, dertig minuten per dag bewegen en leren omgaan met spanning en stress. Paul: Interessante informatie. Mijn vrouw leest de nieuwsbrieven ook altijd. Het gaat vaak over vaak simpele veranderingen. We letten nu meer op gezonde voeding. We eten wat minder zout en vet. Ieder pondje gaat toch door het mondje. 8

11 (Samenvatting van de hoofdstukken 2, 9 en 12(a) Cao umc ) Werving, selectie, in dienst, uit dienst Zorgvuldige selectie Bij werving en selectie hanteren de umc s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. VUmc en Radboudumc: enkele andere regels VUmc en Radboudumc hebben enkele afwijkende regels. Dat komt doordat deze umc s onder het privaatrecht vallen en niet onder het ambtenarenrecht. Tijdelijk dienstverband Als u bij een umc gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. De zes openbare umc s kennen nog een vijfde variant: het onbezoldigde dienstverband voor bepaalde tijd. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet mee als onderbreking. 1 Bij wijze van proef Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd. 2 Voor een bepaalde periode Een eerste dienstverband voor een bepaalde periode mag maximaal 2 jaar duren. Een keten van dienstverbanden voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden. Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het 9

12 mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt in dat geval ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen. 3 Voor een bepaald werk Een keten van dienstverbanden voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd. Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt. 4 Voor een opleiding Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding onderzoekt het umc of een vast dienstverband mogelijk is. Deze opleidingsaanstelling telt niet mee voor de maximaal opeenvolgende dienstverbanden die hierboven bij punten 2 en 3 staan. Overplaatsing en ander werk Het umc kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen. Nevenwerkzaamheden melden? Vraag: Ik heb in mijn vrije tijd een webwinkel in tweedehands kinderkleding, heb ik daarvoor toestemming nodig van het umc? Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het umc of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. Geheimhouding U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na het einde van het dienstverband. Ssst Tijdens een dienstreis bespreken collega s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Wit floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Wit over kostenbeheersing moet gaan spreken. Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het umc aangaan. 10

13 Zelf ontslag nemen Als u zelf om ontslag vraagt bij een openbaar umc, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Dit is de regel voor ambtenaren. Bij VUmc en het Radboudumc kan de medewerker zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. Pensioen en FPU Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het umc u eervol ontslag verlenen. In VUmc en Radboudumc eindigt de arbeidsovereenkomst met ingang van de AOW zonder dat daar opzegging voor nodig is. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na de AOW-leeftijd kan wanneer het umc daarmee instemt. Regels bij reorganisaties Bij een reorganisatie gaat het umc zorgvuldig te werk. Het umc stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het umc doet zijn best om u van werk naar werk (intern of extern) te begeleiden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen. Ontslag wegens ziekte Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard, dan is het umc verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het umc mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het umc moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag. 11

14 Hoe kunnen we de motivatie van analisten prikkelen, terwijl loopbaanmogelijkheden nihil zijn? Analisten pimpen baan zonder weg te gaan Na verpleegkundigen zijn analisten de grootste beroepsgroep in de umc s. Maar ze zijn veel minder zichtbaar en minder goed georganiseerd dan verpleegkundigen. In Radboudumc bleken analisten in een medewerkerstevredenheidsonderzoek relatief laag te scoren op: bij- en nascholing, motivatie en loopbaanontwikkeling. Een groep van acht actieve analisten stak de koppen bij elkaar en vormde het Radboud Analisten Platform (RAP), boordevol ideeën over meer werkplezier en loopbaanperspectief voor analisten. Loopbaanreflectie Het RAP is voortvarend te werk gegaan: met onder meer een themalunch over jobcraften (pimp je baan zonder weg te gaan), een symposium en een pilotproject Loopbaanreflectie voor laboratoriumanalisten. Bij deze laatste groep wordt in de jaargesprekcyclus extra aandacht besteed aan de behoefte aan bij- en nascholing in combinatie met het bijhouden van een portfolio. Ook is er een overzicht gemaakt met alle bij- en nascholingsmogelijkheden voor analisten. Liesbeth Wintjes (50) is een van de initiatiefnemers. De loopbaanmogelijkheden voor analisten zijn nu zeer beperkt en er bestaat nauwelijks gestructureerde bijen nascholing, daar willen we met deze pilot verandering in brengen, maar ook door na te denken over een masteropleiding voor analisten. Het RAP deelt zoveel mogelijk kennis op eigentijdse wijze. Er is een digitale nieuwsbrief, een eigen plek op MijnZorgnet en de leden zijn actief op Yammer, Facebook en LinkedIn. 12

15 (Samenvatting van hoofdstuk 3 Cao umc ) Scholing, loopbaan en functioneren Scholing en opleiding Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen is scholing en opleiding belangrijk. Als u scholing of opleiding volgt die nodig is voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het umc als u daarover van tevoren afspraken hebt gemaakt met uw leidinggevende. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan kunt u met uw leidinggevende bespreken of dit past in uw loopbaanontwikkeling en dat daarom de helft van de kosten en de tijd door het umc worden vergoed. Tijdens het jaargesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen. Gratis (digitaal) loopbaanadvies Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Ook zijn er tal van (digitale) laagdrempelige hulpmiddelen om u te helpen. Check bijvoorbeeld het intranet van uw umc. Jaargesprek over functioneren U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de besteding van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en binnen welke periode de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst. 13

16 Berekenen persoonlijk budget bij belaste besteding Wim koopt van zijn persoonlijk budget een tablet van 500. Dit is voor de loonbelasting een belaste aanschaf, zoals alle ICT-hulpmiddelen. Het nettobedrag moet dan omgerekend worden naar bruto. De berekening is afhankelijk van de hoogte van het toepasselijke belastingtarief. Wim betaalt 42% loonbelasting. Het bedrag dat Wim van zijn persoonlijk budget moet aftrekken is 500 : 0,58 = 862. Let op: u kunt zelf alleen een globale berekening maken, de salarisadministratie kan u helpen met een meer nauwkeurige berekening. Persoonlijk budget (ook extra en verhoogd) Voor ontwikkeling Elke umc-medewerker ontvangt persoonlijk budget om zich te ontwikkelen zodat hij met plezier kan blijven werken. Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u extra of verhoogd persoonlijk budget, zie hieronder. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het umc. U kunt het persoonlijk budget bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen, congressen, coaching, symposia, vakliteratuur, (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers en ICT-hulpmiddelen. Fiscale regelgeving bepaalt welke kosten onbelast en welke belast zijn. Op intranet vindt u hierover meer informatie of vraag ernaar bij de p&o-afdeling. Voor vakantieverlof Per 2014 mag u van uw persoonlijk budget een deel budget aanwenden voor 15 uren extra vakantieverlof of twee dagen vakantieverlof voor academisch medisch specialisten. Werkt u in deeltijd: dan naar evenredigheid. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de cao, zoals hierboven staat bij Scholing en opleiding. Maximaal 36 maanden opbouwen Tot 31 december 2013 kon u maximaal een saldo persoonlijk budget opbouwen van 24 maanden. Vanaf 1 januari 2014 is dat maximaal 36 maanden, uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen waarvoor het maximale saldo niet toereikend is. Hoogte van het budget Geboren in of na 1950: persoonlijk budget 1,55% Als u geboren bent in of na 1950 is de hoogte van het budget per 1 januari ,55% van uw salaris. 14

17 Geboren : verhoogd persoonlijk budget Als u geboren bent in hebt u een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%. Geboren : extra persoonlijk budget Als u geboren bent in ontvangt u een persoonlijk budget van 1%. Daarnaast krijgt u een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling, scholing en vrije tijd ook mag gebruiken voor levensloopregeling of extra pensioen. De mogelijkheid om extra pensioen in te kopen bij ABP is vanaf 1 januari 2014 een stuk moeilijker omdat de fiscale ruimte is beperkt. Deelname aan de levensloopregeling is alleen nog een optie voor de medewerkers die eind 2011 een saldo hadden van of hoger. De hoogte van het extra persoonlijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. De maximale opbouwperiode van uw persoonlijk budget is vanaf 1 januari 2014 verlengd naar maximaal 36 maanden. Voor het extra persoonlijk budget blijft het 24 maanden. Wat kost vakantieverlof? Vraag: Ik wil een deel van mijn persoonlijk budget aanwenden voor het kopen van vakantie-uren. Hoeveel geld wordt er dan van mijn persoonlijk budget in mindering gebracht? Antwoord: U koopt als u voltijds werkt 15 uur vakantie (of 2 dagen als u medisch specialist bent). Uw persoonlijk budget wordt dan verminderd met een bedrag gelijk aan 15 maal uw bruto-uurloon. Deeltijd naar evenredigheid. 15

18 Neem bij het persoonlijk budget heel even de tijd om uit te zoeken wat precies kan. Reis- en verblijfkosten bij congres ook vergoed Van het persoonlijk budget heb ik nooit serieus werk gemaakt, tot ik bericht kreeg dat ik bijna mijn maximum had bereikt. Ik vond het zonde om niks met het geld te doen. Een vijfdaags congres in Heidelberg leek mij als postdoc interessant. Mijn professor vond het prima. Ze adviseerde me om ook een paar boeken over dit onderwerp te kopen van mijn persoonlijk budget. Bij het persoonlijkbudgetloket heb ik gevraagd of de reis- en verblijfskosten ook vergoed worden. Dat bleek het geval. Het toegekend krijgen van het persoonlijk budget was een fluitje van een cent. Je moet alleen heel even de tijd nemen om uit te zoeken wat er precies wordt vergoed. Het was prettig dat ik de voorgeschoten kosten nog de zelfde maand tegelijk met mijn salaris terugkreeg. Dit congres zou waarschijnlijk niet uit mijn aanstellingsbudget betaald zijn omdat het meer te maken heeft met de onderzoekslijn die ik zelf wil gaan opzetten, dan met mijn huidige werk. Het congres was zeer leerzaam, ik kan weer iets breder kijken. Ik heb in beeld wat er bij epigenetica hot is en ik heb wat contacten opgedaan. In de toekomst ga ik waarschijnlijk nog enkele kleinere congressen bezoeken. Joost Fledderus (38), postdoc Nefrologie & Hypertensie UMC Utrecht 16

19 (Samenvatting van de hoofdstukken 4 en 9 Cao umc ) Inkomen Inkomensopbouw Uw inkomen bij het umc bestaat uit een aantal onderdelen: - uw maandsalaris; - vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering; - toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten; - eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert. Deze onderdelen komen hieronder aan bod. Speciale regelingen voor 57+ ers De umc s willen medewerkers ouder dan 57 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Per 1 januari 2014 mogen medewerkers vanaf 57 jaar aangeven niet langer tijdens de avond en nacht te willen werken. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) pensioenopbouw bij vrijwillige functieverlichting. Maandsalaris Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u tijdens een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daarbinnen een aantal periodieken. Als u goed functioneert, krijgt u er jaarlijks een periodiek bij in de maand waarin u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende algemene caoverhogingen: - per 1 oktober 2013: 1% - per 1 augustus 2014: 1% In de bijlagen vindt u alle salarisschalen. Per 1 januari 2014 is de werkgeversbijdrage voor levensloop van 1,05% omgezet in een salarisverhoging van 0,72%. Per 1 juli 2014 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van 300 en per 1 januari 2015 een eenmalige bruto uitkering van 200 als u fulltime werkt. Deeltijders ontvangen naar evenredigheid. 17

20 Functiewaardering met Fuwavaz Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd? Antwoord: Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde tussen functies dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor umc s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de umcwerkgevers, verenigd in de NFU, en de werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken. Extra beloning Als u uitzonderlijk goed functioneert, kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salarisschaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt. Extra diploma, extra salaris? Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris? Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken. Toeslagen Naast uw maandsalaris hebt u recht op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen. Vakantie-uitkering De vakantie-uitkering ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopende kalenderjaar. 18

21 Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering is 8,3% van uw jaarsalaris en wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen. Ambtsjubileum Bent u 25 jaar in dienst van het umc of in overheidsdienst, dan krijgt u een half netto maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris. Waarneming Als u een functie waarvoor een hogere salarisschaal geldt tijdelijk waarneemt, dan krijgt u een waarnemingstoelage. In bijlage F vindt u bedragen. Onregelmatigheid U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en uur en zaterdag tussen 8.00 en uur. De hoogte van de toeslag is: - 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% voor de uren op zon- en feestdagen. De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen. Overwerk Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op: - vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of; - vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of; - volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende umc-belangen. Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding). Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het umc aanwezig moet zijn. 19

22 Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van ten minste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%. Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op een onregelmatigheidsvergoeding van: - 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% van het uurloon op een zon- of feestdag. De onregelmatigheidsvergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed. Overlijdensuitkering Bij overlijden keert het umc aan uw nabestaanden drie maandsalarissen plus de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering over die periode uit. 20

(Samen)werken met gezond verstand

(Samen)werken met gezond verstand (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 4 (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 CAO van de toekomst Gezond verstand, daar draait het om als u met de

Nadere informatie

(Samen)werken met gezond verstand. hoofdlijnen CAO UMC

(Samen)werken met gezond verstand. hoofdlijnen CAO UMC (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 CAO van de toekomst Gezond verstand, daar draait het om als u met de CAO in de hand afspraken maakt. In deze uitgave vindt u vooral hoofdlijnen,

Nadere informatie

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 (Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 UMC s koploper in volwaardige arbeidsrelaties In de Cao UMC 2011-2013 gaat de vernieuwing door die in vorige cao in gang gezet is. Het doel blijft

Nadere informatie

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 (Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 UMC s koploper in volwaardige arbeidsrelaties In de Cao UMC 2011-2013 gaat de vernieuwing door die in vorige cao in gang gezet is. Het doel blijft

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akkoord CAO umc 2013-2015 Datum 4-9-2013 Ons kenmerk 13.6725/DK/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Mr. D. Jongsma Jurist kennis en dienstverleningscentrum 28 oktober 2016 Werken als medisch specialist in dienstverband Inhoud workshop AIOS

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget 2 Het persoonlijk budget Uw persoonlijk budget Vanaf 2008 bouwt u als medewerker van het Maastricht UMC+ een persoonlijk budget op. De opbouw van het

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding Persoonlijk Budget Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CAO UMC is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, beschikbaar is. Dit persoonlijk budget

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding Persoonlijk Budget Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CAO UMC 2008-2011 is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, wordt ingevoerd. Dit persoonlijk

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG

CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG CAO á la carte: fiscale regeling woon-/werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

In artikel 4.1 lid 2 wordt in lid 2 1% per 1 augustus 2017 gewijzigd door 1,55% per 1 augustus 2017.

In artikel 4.1 lid 2 wordt in lid 2 1% per 1 augustus 2017 gewijzigd door 1,55% per 1 augustus 2017. LOAZ Aanvullend deelakkoord Cao umc 2015-2017 m.b.t. de loonruimteovereenkomst Datum 28-8-2017 Ons kenmerk 17.9033/DK/DvL Inleiding Er heeft op 28 juni en 5 juli 2017 formeel overleg plaatsgevonden in

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014

Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 Akkoord CAO Banken per 3 juli 2014 1. Looptijd De CAO Banken kent een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 januari 2017 (2,5 jaar) 2. Loon De lonen zullen gedurende deze looptijd als volgt structureel stijgen:

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

14 juni 2007. Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008

14 juni 2007. Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008 14 juni 2007 Onderhandelaarsakkoord inzake OVEREENKOMST INZAKE ARBEIDSVOORWAARDEN LVNL Vanaf 1 april 2007 tot 1 april 2008 Het Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiligings-organisatie (verder Luchtverkeersleiding

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012

Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Bijlage bij onderhandelingsresultaat CAO-OI 2010-2012 Technisch inhoudelijke punten CAO-OI 1) Artikel 1.1 lid 2 (definitie bezoldiging) komt te luiden: Bezoldiging: De som van het salaris en de toelagen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Inleiding. In de CAO UMC 2015-2017 zijn deze afspraken voortgezet.

Inleiding. In de CAO UMC 2015-2017 zijn deze afspraken voortgezet. Persoonlijk Budget Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CA UMC is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, beschikbaar is. Dit persoonlijk budget

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers

Verlof. Informatie over verlofregelingen voor werknemers Verlof Informatie over verlofregelingen voor werknemers Inhoud Verlof 4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 5 Kraamverlof voor de partner 11 Adoptieverlof 13 Ouderschapsverlof 16 Calamiteitenverlof 22

Nadere informatie

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s

a d v i e s b u r e a u A T I M b u n d e l t a m b i t i e s 1 1. Algemeen Werkingssfeer arbeidsvoorwaarden Partijen in arbeidsvoorwaardenoverleg CAO Afwijkingen van CAO-bepalingen Definitie: werknemer 2. Werving & selectie Sollicitatiecode Aanstellingsbeleid Voorrangsbeleid

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1: Vakantie

Algemeen. Deel 1: Vakantie VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie