Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Opleiding Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Crebonummer 95530/92650 Kwalificatiedossier Schooljaar/cohort Vastgesteld op:1 juli 2014

2 1. Welkom Leeswijzer De opleiding Opleiding Verzorgende in de Individuele Gezondheidszorg (IG) / Medewerker Maatschappelijke Zorg (VIG/MMZ) Waar ga je werken? Is er werk te vinden? Met en voor wie ga je werken? Beroepstaken Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Beroeps Praktijk Vorming Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Beroeps Praktijk Vorming Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) De 4 fasen van de opleiding Verzorgende IG/MMZ Begeleiding Begeleiding op school Begeleiding in de praktijk Extra Begeleiding Toetsing en Examinering Toetsing IJkmomenten Bindend (negatief) studieadvies Examinering Examendossier Diplomering en uitschrijven en stopzetten Studiefinanciering! Examenorganisatie Klachten Examinering Praktische informatie Rooster Kosten van de opleiding Schoolvakanties Ziek- en betermelding en aan- en afwezigheid Overige belangrijke onderwerpen Klachtenregeling Gedragsregels Vertrouwenspersoon Mee praten? Begrippen Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 2

3 1. Welkom Namens de directie en alle medewerkers heet ik je welkom bij de branche Gezondheidszorg van het Albeda College. Wij vinden het fijn dat je voor een opleiding bij ons hebt gekozen. De branche Gezondheidszorg wil alle studenten hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot bekwame vakmensen binnen de gezondheidszorg. Wij geven aantrekkelijk onderwijs. Dat wil zeggen dat er afwisseling is tijdens de lessen als het gaat over theorie en praktijk. Wij leiden op tot deskundige, respectvolle, betrouwbare en betrokken medewerkers in de gezondheidszorg. Vakmensen die zijn opgeleid voor het werken in de zorg nu en in de toekomst. Wij begeleiden je op weg naar het diploma. Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar een vervolgopleiding, blijven werken bij je (leerwerk)bedrijf of je vindt ergens anders een baan die past bij jou en je opleidingsniveau. Als gediplomeerde wordt van je verwacht dat je blijft leren en je blijft ontwikkelen in je beroep. Betrokkenheid, betrouwbaarheid en respect zijn kernwoorden die voor ons belangrijk zijn en voor onze studenten gelden als het gaat over samenwerken op school en in de praktijk. Een goed contact met het werkveld vinden we belangrijk om blijvend in te spelen op ontwikkelingen in het werkveld en de vertaling daarvan in het onderwijs. Ik wens je een leerzame en plezierige tijd bij deze opleiding van de branche Gezondheidszorg! Anky Romeijnders Directeur branche Gezondheidszorg Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 3

4 2. Leeswijzer Deze studiehandleiding geeft in het kort een beeld over hoe jouw opleiding in elkaar zit. Zo kun je lezen welke vakken je gaat volgen, hoe het leren in de praktijk eruit ziet, wanneer je toetsen en examens moet doen en waar je kan werken. Ook krijg je een beeld van wie jou begeleiden tijdens de opleiding. Lees ook op het portaal het studentenstatuut waarin jouw rechten en plichten staan beschreven. In deze studiehandleiding staat de informatie over jouw opleiding beknopt beschreven. Je kunt deze studiehandleiding met belangrijke extra informatie ook vinden op de portaal site. Als je in deze studiehandleiding een tegenkomt, betekent dit dat er op portaal extra informatie over het betreffende onderwerp te vinden is. Portaal is een digitale site waarvan je een inlogcode krijgt zodra je op school bent. Het kan natuurlijk dat je na het lezen van deze studiehandleiding en de informatie die digitaal wordt aangeboden via het Portaal, toch nog vragen hebt. Wij adviseren je deze vragen te stellen aan jouw studieloopbaanbegeleider. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 4

5 3. De opleiding 3.1 Opleiding Verzorgende in de Individuele Gezondheidszorg (IG) / Medewerker Maatschappelijke Zorg (VIG/MMZ) De MBO- opleiding VIG/MMZ is een beroepsopleiding op niveau 3 die drie jaar duurt. Je leert hoe je mensen met zorgvragen/cliënten kan ondersteunen bij hun zelfredzaamheid, hoe je kunt begeleiden en verzorgen. Bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging of bij het huishouden. Je wordt opgeleid om als verzorgende-ig en als MMZ er in de werkvelden van de verpleging en verzorging te kunnen werken. De opleiding wordt aangeboden op een locaties van het Albeda College Locatie Rosestraat Rosestraat 1101 Onderwijsleider meneer S. Peters Telefoonnummer Telefoonnummer locatie: Kijk op voor een overzicht van het docententeam Rosestraat. 3.2 Waar ga je werken? Met deze opleiding kun je aan de slag in de volgende werkvelden: - VVT (Verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg); - GHZ (Gehandicaptenzorg, zowel verstandelijk als lichamelijk); - GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg); Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 5

6 3.2.1 Is er werk te vinden? Er wordt ieder jaar onderzocht hoe groot de kans is op werk als VIG/MMZ en in welke regio. Hieronder vind je een overzicht hoe de kans op werk op dit moment is voor VIG. Voor MMZ zijn de kansen beperkt. De combinatie van beide opleidingen verhoogt de kans op werk. Voor VIG: Voor MMZ: 3.3 Met en voor wie ga je werken? Je werkt voor en met mensen, zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderenden, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen. Ook werk je vaak samen met de familie en/of vrienden van de zorgvrager (mantelzorgers) en andere hulpverleners. Je werkt vooral met individuele zorgvragers en hun directe omgeving, maar daarnaast kun je ook met groepen te maken krijgen, zoals in een kleinschalige woonomgeving. Na de opleiding kun je verder studeren. Zo kun je bijvoorbeeld doorgaan met de opleiding Mboverpleegkundige, niveau 4 of medewerker maatschappelijke zorg niveau 4. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 6

7 Ook kun je doorstromen naar andere richtingen, zoals sociaal agogisch werk. Na enige (jaren) werkervaring kun je je verder specialiseren als: Praktijkopleider; EVV ( eerst verantwoordelijk verzorgende); (psycho)geriatrie specialist. Deze opleidingen zijn alleen te volgen als BBL variant (leren en werken). 3.4 Beroepstaken De opleiding is opgebouwd uit twee kerntaken voor de VIG en drie kerntaken voor de MMZ opleiding. VIG Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. MMZ Kerntaak 1: Opstellen van plan van aanpak. Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Kerntaak 3: Uitvoeren van professie gebonden taken. Van de kerntaken van beide opleidingen zijn de volgende beroepstaken afgeleid: Beroepstaak A: Ondersteunen bij huishouden en wonen Beroepstaak B: Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg Beroepstaak C: Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak D: Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen Beroepstaak E: Uitvoeren van organisatie en professie gebonden taken De beroepstaken zijn opgedeeld in logische werkbare eenheden, die beroepsproducten worden genoemd. Ieder beroepsproduct is opgedeeld in een aantal werkprocessen, waarin alle handelingen die je moeten kennen en kunnen worden beschreven. Bij het uitvoeren van deze werkprocessen gebruik je competenties. Een voorbeeld van een competentie is, formuleren en rapporteren. Je hebt kennis nodig om te weten wat er belangrijk is om te rapporteren, je hebt de vaardigheid schrijven nodig om goed en begrijpelijk iets op te schrijven. Kijk op het voor een uitleg over de kerntaken, werkprocessen, competenties en beroepstaken. Kijk op het voor een uitgebreid overzicht van beroepstaken, werkprocessen en competenties in relatie tot de kerntaken. Hoe de beroepstaken getoetst en geëxamineerd worden lees je in het Toets- en Examenplan van je opleiding (zie 5.1). Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 7

8 3.4.1 Beroepshouding Bij het werken aan de beroepstaken staat de beroepshouding van de Verzorgende/MMZ centraal. De beroepshouding komt in de opleiding naar voren bij de volgende competenties. Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Leren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan Aan het ontwikkelen van je competenties wordt gedurende de opleiding zowel op school als in de praktijk actief aandacht besteed. Hierop krijg je regelmatig feedback van school en van je begeleider in de praktijk. De competenties zijn vertaald naar gewenst gedrag op school en in de praktijk Beroepscode Om als verzorgende/mmz goed te kunnen werken, heb je waarden en normen van de beroepsgroep nodig. Die biedt de Nationale Beroepscode. De code geeft je de uitgangswaarden voor je handelen. Belangrijke waarden zijn respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen, geen schade toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid. P 3.5 Loopbaan en Burgerschap De opleiding is gericht op het beroep maar ook op jouw loopbaan en hoe je als burger in het leven staat. Wij vinden het belangrijk dat je een professional wordt die goed is in zijn beroep en die midden in het leven staat. Iemand die meedoet en zich goed kan redden in de Nederlandse samenleving. De overheid heeft bepaald dat studenten die een MBO- opleiding volgen een inspanning moeten leveren voor hun eigen loopbaan en burgerschap. De volgende onderwerpen (dimensies) komen aan de orde: 1. politiek-juridische dimensie; 2. economische dimensie; 3. sociaal-maatschappelijke dimensie; 4. vitaal burgerschap dimensie. Het bewijs van de activiteiten voor Loopbaan & Burgerschap die je hebt uitgevoerd telt mee voor het verkrijgen van je diploma. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 8

9 3.6 Nederlands en rekenen In je opleiding zijn Nederlands en rekenen belangrijke onderdelen. Deze vakken worden getoetst en geëxamineerd. Je moet voldoen aan het wettelijke uitstroomniveau van 2F. Als je moeite hebt met één van de vakken, kun je extra onderwijs op dit gebied volgen. Nederlands en rekenen toetsen we in het begin van je opleiding en tijdens de opleiding om te weten waar je staat en waar je aan moet werken. De examinering vindt plaats in de tweede helft van je opleiding. In het examenplan staat precies beschreven waar je aan moet voldoen. Nederlandse taal Op de volgende 5 onderdelen word je getoetst: 1. mondelinge taalvaardigheid: spreken, gesprekken voeren; 2. luisteren; 3. leesvaardigheid: zakelijke teksten; 4. schrijfvaardigheid: schrijven; 5. taalverzorging en taalbeschouwing: spelling, leestekens, grammaticale begrippen. Rekenen Op de volgende 4 onderdelen word je getoetst: 1. getallen; 2. verhoudingen; 3. meten en meetkunde; 4. verbanden. 3.7 Beroeps Praktijk Vorming Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Je hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk van het beroep. De stage heet in het Middelbaar Beroeps Onderwijs Beroeps Praktijk Vorming. Wij noemen het afgekort BPV. Wat je op school leert, zie je terug in de praktijk en leer je daar toepassen. Voorbereiding BPV De voorbereiding op de BPV vindt op school plaats. Je krijgt op school te horen wat er van jou wordt verwacht in de BPV. Ook komen op school voorlichters uit het werkveld vertellen over dat werkveld, zodat je een beter beeld krijgt van de praktijk. Ook kunnen excursies naar het werkveld worden georganiseerd. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 9

10 Het vinden van een BPV-plaats De BPV coördinator van de opleiding zorgt voor de stageplaatsen en bespreekt met je waar je de BPV gaat volgen en de haalbaarheid van de reistijd. De BPV kan alleen gevolgd worden bij een erkend leerbedrijf. Alle praktijkorganisaties waarmee de branche Gezondheidszorg samenwerkt in het kader van de BPV zijn erkend door het landelijk Kenniscentrum Calibris. BPV-overeenkomst Je sluit met het Albeda College een Onderwijsovereenkomst af. Met het Albeda College en de praktijkorganisatie sluit je een BPV-overeenkomst af, waarin de rechten en de plichten in de BPV zijn geregeld. In de BPV-overeenkomst wordt het aantal uren die je in de BPV moet maken vermeld, evenals de inhoud van de opleiding, de begeleiding bij het leren en beoordelen en de rechten en plichten. BPV Als je de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgt, ben je meer dagen op school aanwezig dan in de praktijk. Met je SLB-er bespreek je wat je wanneer in de BPV gaat leren. Je legt dat vast in je Portfolio met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). Deze plannen bespreek je ook met je begeleider in de praktijk. Je wordt begeleid door de werkbegeleider en een docent van school. P MRSA en vaccinatie Hepatitis B Voordat je met je BPV kan starten is vaccinatie Hepatitis B verplicht en kan er een verplichte controle zijn op de MRSA bacterie. Kijk op P hoe je deze vaccinatie kunt krijgen. Deze vaccinatie vindt plaats op kosten van de school Verklaring Omtrent het Gedrag Steeds meer BPV-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een praktijkorganisatie je niet toelaat zonder een VOG! Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Afwezigheid tijdens BPV Als je ziek bent tijdens de BPV dan moet je dat melden bij de praktijkorganisatie waar je stage loopt of werkt. Ook meld je dit bij de verzuimcoördinator en jouw studieloopbaanbegeleider. De uren die je hierdoor mist haal je later in. Je bespreekt dit met jouw studieloopbaanbegeleider en begeleider in de praktijk. Bij een langer durend ziekteverzuim worden nieuwe afspraken over de BPV met jou gemaakt. De BPV-overeenkomst kan dan worden ontbonden en er wordt een nieuw BPV organisatie voor je gezocht als je weer verder kunt met de opleiding. Problemen tijdens de BPV Als je problemen hebt tijdens de BPV, bespreek je die met je studieloopbaanbegeleider. Wanneer een BPV plaats wordt afgebroken, kijk je met je SLB en de BPV coördinator of en op welke termijn je op een andere BPV plaats je opleiding kan vervolgen. Het kan zijn dat je eerst een periode op school moet werken aan je competenties, voordat je weer in de BPV verder kunt. Het contact met ouders over de BPV verloopt altijd via school. Vergoeding voor BPV Het kan zijn dat je een stagevergoeding ontvangt voor de BPV. De vergoeding is afhankelijk van de cao van de praktijkorganisatie en wordt meestal maandelijks verstrekt. Beoordeling van de BPV Tijdens het leren in de praktijk vinden regelmatig beoordelingen plaats. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 10

11 We beoordelen je op de beroepsopdrachten en je beroepshouding. Tijdens iedere BPV-periode vindt er een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling plaats. Jouw BPVbegeleider komt hiervoor naar je BPV-organisatie. Bij dit gesprek is ook je praktijkopleider en/ of werkbegeleider aanwezig. Als je twee keer een onvoldoende haalt op je BPV kun je een negatief studieadvies (zie 5.3) krijgen wat gevolgen kan hebben voor jouw studievoortgang. 3.8 Beroeps Praktijk Vorming Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Je hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk van het beroep. De BPV heet in het Middelbaar Beroeps Onderwijs Beroeps Praktijk Vorming. Wij noemen het afgekort BPV. Wat je op school leert, zie je terug in de praktijk en leer je daar toepassen. BPV Wanneer je de opleiding volgens de BBL route wilt volgen moet je aangenomen zijn bij een praktijkorganisatie, die de opleiding door het Albeda College laat verzorgen. Bij de organisatie of de school, vraag je of de praktijkorganisatie erkend is bij het kenniscentrum Calibris. Je bent meestal 1 dag per week op school en 3 à 4 dagen als leerling werkzaam in de praktijkorganisatie waar je bent aangenomen. Ziekmelden Mocht je een keer ziek zijn, dan moet je je ziekmelden volgens de regels van het BPV-bedrijf. Ook moet je je studieloopbaanbegeleider hiervan op de hoogte stellen. Beoordeling BBL Je wordt door jouw leidinggevende, praktijkopleider en/of werkbegeleider regelmatig beoordeeld tijdens je opleiding. Hierover wordt je geïnformeerd. Problemen tijdens de BPV Als je problemen hebt tijdens de BPV, bespreek je die met jouw praktijkbegeleider en jouw studieloopbaanbegeleider. Wanneer een werkgever besluit je leerarbeidsovereenkomst af te breken, kun je soms nog wel verder met je opleiding als je geen bindend negatief studieadvies hebt. Je moet dan binnen ongeveer 6 weken een nieuwe werkgever - of stageplaats- hebben, waar je de opleiding kan vervolgen. Lukt je dit niet, dan eindigt de onderwijsovereenkomst. 3.9 De 4 fasen van de opleiding Verzorgende IG/MMZ Het doen van een opleiding betekent dat je een aantal zaken moet leren. Van eenvoudig naar steeds moeilijker en ten slotte op het niveau van een gediplomeerd verzorgende. Om het voor iedereen overzichtelijk te maken waar je in je opleiding zit, hebben we de opleiding opgedeeld in fasen. Aan het einde van iedere fase moet je voldoen aan de voorwaarden van die fase voordat je verder kunt met de volgende fase. De voorwaarden zijn vastgelegd in ijkmomenten (zie 5.2). 1. Oriëntatiefase Aan het begin van je opleiding heb je wel een idee over wat je gaat doen in de opleiding en het beroep waarvoor je hebt gekozen. Maar hoe alles precies in elkaar zit, is je meestal nog niet duidelijk. Soms zit je ook nog met vragen of deze opleiding voor jou wel de beste keuze is. Daarom begint de opleiding met oriënteren, dat wil zeggen kennismaken met je medestudenten en de docenten. Je krijgt uitleg over hoe de opleiding in elkaar zit en welke opdrachten en toetsen jij moet doen en wanneer. Je krijgt hier natuurlijk ook uitleg over wat je in de praktijk gaat leren. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 11

12 2. Beginnersfase In de beginnerfase bieden we je de basis van het beroep/vak. Als beginner weet je nog heel veel zaken niet. De meeste dingen doe je voor het eerst. Je moet nog veel leren en veel handelingen oefenen. Meestal maak je in deze fase voor het eerst kennis met de praktijk. Dat is spannend; je ontmoet nieuwe mensen waar je veel van leert. In deze fase start je met het werken aan opdrachten en toetsen op beginnersniveau. 3. Gevorderde fase In deze fase heb je al veel kennis en praktijkervaring. Je bouwt routine op en je wordt langzaam zelfstandiger. Je moet nog wel veel leren en oefenen, maar je weet wat er van je verwacht wordt en wat je moet doen voor je opleiding en in je werk. Ook in deze fase moet je werken aan opdrachten en toetsen, maar nu op het niveau van gevorderde. 4. Startbekwame fase De laatste fase van je opleiding. De meeste kennis beheers je en je kan die toepassen in je beroepspraktijk. Je werkt nu toe naar je examen, dat bestaat uit opdrachten en toetsen op het eindniveau van je opleiding. Uiteindelijk ga je op voor de Proeve, waarin je laat zien dat je een startbekwaam beroepsbeoefenaar bent. Daarover informeren we je uitgebreid aan het begin van deze fase. 4. Begeleiding Elke locatie van de opleiding VIG/MMZ heeft zijn eigen docententeam. In elk team zijn docenten, die naast lesgeven ook studieloopbaanbegeleider kunnen zijn. Iedere docent is specialist op zijn of haar vakgebied. Naast de vakdocenten krijg je te maken met de vakdocenten Nederlands, Rekenen en Burgerschap. 4.1 Begeleiding op school De docenten Docenten ondersteunen je vooral bij het werken aan de opdrachten en alle activiteiten die daarbij horen. Ze geven hoorcolleges, bieden workshops aan en coachen je in je persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar. De studieloopbaanbegeleider Een studieloopbaanbegeleider is één van de docenten uit het team die je ondersteunt bij jouw opleiding en de voortgang van de opleiding met je bespreekt. Om op de hoogte te blijven van jouw studievoortgang heeft de studieloopbaanbegeleider regelmatig contact met de overige docenten, de werkbegeleider en/of de praktijkbegeleider. Assessor Een assessor is een onafhankelijk beoordelaar die een advies geeft aan de onderwijsleider over de studievoortgang. Dit advies geeft hij aan de hand van de bewijzen die je hebt ingeleverd. Verder is de assessor betrokken bij de ijkmomenten en de examinering. De onderwijsleider in de rol van sub examencommissie lid, doet een definitieve uitspraak over de studievoortgang. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 12

13 4.2 Begeleiding in de praktijk De werkbegeleider De werkbegeleider is een persoon van de organisatie waar je de BPV uitvoert. Hij helpt je bij het uitvoeren van de activiteiten in de praktijk. Met een werkbegeleider bespreek je hoe jij de activiteiten verricht in de praktijk en wat je nog kunt verbeteren. Hij helpt je de werkzaamheden steeds professioneler uit te voeren. De praktijkopleider De praktijkopleider zorgt ervoor dat er voldoende werkzaamheden zijn om uit te voeren en dat alles rondom jouw begeleiding op de werkplek goed wordt geregeld. De praktijkopleider is vaak ook degene die contact met school heeft. 4.3 Extra Begeleiding Passend onderwijs Als bij de intake is gebleken dat je recht hebt op passend onderwijs, kun je een beroep doen op de ondersteuning zoals deze met jou is afgesproken tijdens het samenstellen van de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Voor verdere informatie over passend onderwijs zie P. Extra begeleiding Het kan zijn dat er tijdens de opleiding iets mis dreigt te gaan. Ben je jonger dan 24 jaar, dan zijn er binnen de school diverse hulpverleners die je kunnen helpen, zoals schoolmaatschappelijk werk, loopbaanbegeleiders vanuit trajectbureau, en het Zorg Afstemmingsteam (ZAT). Je kunt hier zelf naar toe gaan, of je studieloopbaanbegeleider kan je hiernaar toe verwijzen. Dit kan jou helpen om toch je opleiding goed af te ronden. Het Albeda College heeft een vertrouwenspersoon. Bij deze functionaris kun je terecht om problemen te bespreken, waarvoor je niet bij je SLB of onderwijsleider terecht kunt. 5. Toetsing en Examinering Toetsen zijn in de opleidingen van de branche Gezondheidszorg onderdeel van het leren. Leren en examineren zijn duidelijk te onderscheiden elementen in de opleiding en ontwikkeling van de student op weg naar het diploma. Toetsen zijn ontwikkelgericht en medebepalend voor de overgang naar de volgende fase in de opleiding. Examineren is altijd op het eindniveau van de opleiding. Je laat tijdens het examen zien dat je kunt functioneren op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. 5.1 Toetsing Gedurende de opleiding laat je zien wat je geleerd hebt ten aanzien van kennis, vaardigheden en beroepshouding. Dit wordt getoetst door kennistoetsen, casustoetsen en beroepsopdrachten. Bij kennistoetsting wordt kennis (digitaal) getoetst ten aanzien van anatomie, fysiologie maar ook ten aanzien van Nederlands en rekenen. Een casustoets is een schriftelijk toets waarbij je, aan de hand van een realistische situatie uit de praktijk, laat zien dat je je kennis kunt toepassen. Casustoetsen vinden plaats op beginners, gevorderd en startbekwaam niveau. Casustoetsen op startbekwaam niveau vallen onder examinering (zie 5.4). Een beroepsopdracht is een toets waarbij je in de praktijk of in simulatie laat zien dat je bekwaam bent in de uitvoering van de beroepstaak die hoort bij de fase van jouw opleiding (beginnend, gevorderd of startbekwaam). Waarbij de startbekwame beroepsopdrachten vallen onder examinering (zie 5.4). Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 13

14 De toetsen zijn bedoeld om te kijken of jij voldoende voortgang laat zien in jouw opleiding en om jou feedback te geven op jouw ontwikkeling en presteren. De toetsen worden afgenomen in elke fase van de opleiding. Je wordt gedurende jouw opleiding geïnformeerd over wanneer er welke toets of examen plaatsvindt. In het Toets en examenplan van je opleiding staat beschreven uit welke onderdelen de toetsen bestaan en wanneer deze worden afgenomen. Je kunt daarin lezen waar er getoetst wordt (op school of in de BPV), in welke onderwijsperiode en over welke toetsvorm het gaat. In de Regeling Toetsing en Examinering van de branche Gezondheidszorg kun je lezen hoe toetsen en examens binnen de branche Gezondheidszorg zijn geregeld, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke plichten en rechten de student heeft. 5.2 IJkmomenten De opleiding is in fasen verdeeld zoals je hebt kunnen lezen in hoofdstuk 3. Je werkt in je opleiding naar IJkmomenten toe en stelt je eigen portfolio op aan de hand van de eisen die worden gesteld. Een IJkmoment is een beoordelingsmoment, waar jouw toetsresultaten en ontwikkeling van de beroepshouding worden beoordeeld. Aan het begin van de opleiding word je geïnformeerd over de planning van deze IJkmomenten en welke eisen er aan jou worden gesteld. Per IJkmoment krijg je een waardering van jouw portfolio met een studieadvies over het vervolg van de opleiding. Een assessor (beoordelaar) van de opleiding stelt, na onderzoek van de relevante bewijsdocumenten, een studieadvies op. 5.3 Bindend (negatief) studieadvies In het studentenstatuut is het bindend (negatief) studieadvies opgenomen in de artikelen11 t/m Examinering In de opleiding VIG/MMZ start je examen zodra je de gevorderde fase met een voldoende hebt afgerond. Examineren is altijd op het eindniveau van de opleiding. Het examen bestaat uit startbekwame casustoetsen en de proeve. Een proeve wil zeggen dat jij in de beroepspraktijk laat zien dat je op het eindniveau zit van je opleiding en je als startbekwame verzorgende functioneert. Je wordt beoordeeld op het uitvoeren van de beroepsopdrachten in de praktijk. Tevens krijg je een gesprek over of jij bewust bent van hoe en waarom je werkzaamheden zo hebt uitgevoerd. Dit gesprek heet een bewust bekwaam gesprek dat wordt beoordeeld door 2 assessoren. De proeve bestaat dus uit 2 onderdelen: 1. een handelingsdeel waarin de startbekwame beroepsopdrachten worden beoordeeld (je laat zien hoe je werkt in de beroepspraktijk); 2. een verantwoordingsdeel waarin je uitlegt waarom je zo gehandeld hebt tijdens het handelingsdeel. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 14

15 5.5 Examendossier Je bent geslaagd als je examendossier compleet is: alle startbekwame casustoetsen voldoende (of een gelijkwaardig cijfer) zijn beoordeeld; de proeve met een voldoende is beoordeeld. Dat wil zeggen dat je een voldoende hebt voor zowel de startbekwame beroepsopdrachten als voor het bewust bekwaam gesprek (=een voldoende BPV-beoordeling); je voldaan hebt aan de wettelijke eisen/niveau die aan Nederlands en Rekenen zijn gesteld; de school verklaart dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen met betrekking tot Loopbaan en Burgerschap. 5.6 Diplomering en uitschrijven en stopzetten Studiefinanciering! Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, worden het diploma en de resultaatlijsten gemaakt. Je tekent deze documenten tijdens de diploma-uitreiking. Als je je diploma hebt behaald, heb je recht op studiefinanciering en de OV-chipkaart tot en met de maand waarin de Sub examencommissie beslist en bekendmaakt dat je geslaagd bent. Op die datum word je ook uitgeschreven. Dat kan een andere dag zijn dan de dag waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent. Het is belangrijk dat je dit meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op Op deze site vind je ook alle informatie over terugbetalen van studiefinanciering bij voortijdig beëindigen van je opleiding. 5.7 Examenorganisatie Het Albeda kent zorgvuldige procedures om ervoor te zorgen dat de examens goed verlopen, zodat de diploma s die worden afgegeven ervoor garant staan dat je als afgestudeerde student ook daadwerkelijk de competenties hebt die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening. Er is een aparte examenorganisatie ingericht voor de opleidingen die door de branche Gezondheidszorg worden gegeven. 5.8 Klachten Examinering Wij streven naar tevreden studenten en doen er alles aan om de processen met betrekking tot de examinering zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent en dat je een klacht hebt. Hiervoor is een aparte bezwaar- en beroepsprocedure. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 15

16 6. Praktische informatie 6.1 Rooster In de opleiding proberen wij zoveel mogelijk de lesuren op elkaar aan te laten sluiten. Soms lukt dat helaas niet, maar dan is er gelegenheid om zelfstandig te werken. In de branche Gezondheidszorg duurt een lesuur 45 minuten. De tijden van de lesuren zien er in principe als volgt uit. Lesuren Tijden Lesuren Tijden 1 e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Pauze Pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur/pauze e lesuur e lesuur School heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. Het rooster van jouw opleiding kun je vinden op de website van het Albeda College en/of op de klassensite op het Portaal. Een overzicht van de lesuren en uren in de praktijk heet een topmodel Kosten van de opleiding Je krijgt vanuit school voor iedere fase van de opleiding een opdrachtenboek. Daarnaast moet je boeken aanschaffen. Je kunt een keuze maken voor lesboeken of voor digitale boeken. Kies je voor digitale boeken, dan moet je wel een eigen laptop ter beschikking hebben en elke dag meenemen naar school. Wanneer je niet beschikt over de benodigde (digitale) boeken, kun je niet deelnemen aan de lessen en kan dit negatieve gevolgen hebben voor jouw studievoortgang. Kosten* van de opleiding BOL BBL Lesgeld 1118 n.v.t. Cursusgeld n.v.t. 563,00 Boeken 1 e jaar 392,55 2 e jaar 579,09 3 e jaar 100,00 1 e jaar 392,55 2 e jaar 579,09 3 e jaar 100,00 Les/Praktijkmateriaal 1 ste jaar n.v.t. 1 e jaar 85,00 2 de jaar n.v.t. 2 e jaar 45,00 3 de jaar n.v.t. 3 e jaar 25,00 Overige kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Kosten voor rekening student Kosten voor rekening student * De kosten voor de opleiding worden jaarlijks bijgesteld. De prijzen kunnen per boekhandel verschillen. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 16

17 6.3 Schoolvakanties Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het is mogelijk dat de BPV doorloopt tijdens de schoolvakanties. BBL- studenten houden zich met betrekking tot de BPV aan de vakantie-en vrije dagen regeling van de werkgever. Herfstvakantie: maandag 20 oktober 2014 t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie: maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie: maandag 23 februari 2015 t/m vrijdag 27 februari 2015 Paasvakantie: vrijdag 3 april 2015 t/m maandag 6 april 2015 Koningsdag: maandag 27 april 2015 Meivakantie: maandag 4 mei 2015 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaartsdag: donderdag 14 mei verplichte vrije dag 15 mei 2015 Pinksteren: maandag 25 mei 2015 Zomervakantie: maandag 13 juli 2015 t/m vrijdag 28 augustus Ziek- en betermelding en aan- en afwezigheid Je aan- en afwezigheid zal op school per les worden bijgehouden. Wanneer je ongeoorloofd verzuimt, spreekt je studieloopbaanbegeleider je hierop aan. Verzuim is slecht voor je ontwikkeling, maar heeft daarbij ook vaak een negatieve uitstraling naar de groep. Bij de ijkmomenten waarin de beslissingen vallen over je studievoortgang, kan de aan- en afwezigheid van doorslaggevende betekenis zijn voor een positief of negatief advies. De regels Wanneer je ziek bent tijdens een schoolperiode of om een andere reden niet aanwezig kunt zijn, meld je dat s morgens tussen uur bij de verzuim coördinator. Verzuim coördinator: de heer R. Krumeich Telefoonnummer: Als je ziek bent tijdens een stage- of leren/werken periode, moet je dat melden bij de praktijkorganisatie waar je stage loopt of werkt. Je bent, in alle gevallen, zelf verantwoordelijk om je beter te melden op school en/of ook bij de praktijkorganisatie of de werkgever. AWR (aanwezigheidsregistratie) Het Albeda college werkt met een digitale aanwezigheidsregistratie (AWR). Alle docenten registreren aan het begin van de les wie er aan- en afwezig is. Dit is door de verzuimcoördinator/ slb op afstand meteen in te zien. Wanneer er een af- of ziekmelding binnenkomt bij de verzuimcoördinator/ slb, wordt dit meteen geregistreerd in AWR en is meteen zichtbaar voor de docent. Je kunt inloggen op portaal en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van de huidige week en de vorige week. De periode die je op portaal inziet is jouw termijn om hierop terug te komen. Is er bijvoorbeeld een foutieve registratie geweest en is deze niet meer te zien op portaal, dan kunnen wij deze ook niet meer wijzigen. Geoorloofd verzuim Wanneer je je ziek meldt en voor aanvang van de les ook wordt geregistreerd in AWR (door de verzuimcoördinator/slb) kan de docent in de les zien waarom je niet aanwezig bent. En word je het lesuur geregistreerd als afwezig met reden/ziek Dit geldt ook voor afmeldingen met een geldige reden. Dit is een geoorloofd uur. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 17

18 Ongeoorloofd verzuim Wanneer je niet aanwezig bent in de les en er ook geen afmelding bekend is, registreert je docent jou voor dat lesuur als afwezig. Dit wordt een ongeoorloofd uur. Is er sprake van veelvuldig ongeoorloofd verzuim, dan is de school daar verplicht actie op te ondernemen. Dit kan met brieven en gesprekken. Leerplicht en kwalificatieplicht Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Bij leerlingen tot 18 jaar zijn we als school verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 lesweken, al dan niet aaneengesloten, te melden bij DUO. Bij leerlingen tussen de jaar zonder startkwalificatie zijn we als school verplicht om langdurig en aanhoudend verzuim te melden bij DUO. Voor leerlingen met startkwalificaties worden andere maatregelen getroffen zoals voortgangsgesprekken, houdingscontract en/of doorverwijzing naar trajectbureau. Op elke locatie is één dag in de week een leerplichtambtenaar op locatie. Dit is per opleiding en locatie verschillend. Raadpleeg je slb voor de exacte dag. Maatregelen Wanneer het ongeoorloofd verzuim meer dan 16 uur bedraagt in 4 lesweken, al dan niet aaneengesloten, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente, welke overgaat tot gesprekken, waarschuwingen en/of het eventueel opleggen van boetes. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is de instantie die de studiefinanciering en ov-jaarkaart regelt. Stoppen met de opleiding Belangrijk: Als een BOL-leerling stopt met de opleiding dan moet direct de ov-jaarkaart en studiefinanciering worden stopgezet. Hier is de student te allen tijde zelf verantwoordelijk voor. Wanneer je dit niet doet, kan DUO overgaan tot het opleggen van eventuele boetes. Van studiefinanciering naar lening Ben je langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan heb je voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen en ben je onterecht in het bezit geweest van een ov-jaarkaart. De school is wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering omgezet worden als lening. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 18

19 7. Overige belangrijke onderwerpen 7.1 Klachtenregeling Wij streven ernaar dat iedere student tevreden is over de opleiding en het onderwijs dat wij bieden. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over de opleiding. Wanneer je een klacht hebt kun je dit eerst bespreken met je Studieloopbaanbegeleider. Wanneer je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de onderwijsleider de klacht met je bespreken. Wordt de klacht nog niet goed opgelost, dan kun je de klacht indienen bij de branche directie of bij het bevoegd gezag. In de Schoolgids Albeda College vind je meer informatie over de klachtenprocedure. Branchedirectie Mevr. A.C.M. Romeijnders van Tiggelen, directeur branche Gezondheidszorg Rosestraat AL Rotterdam Tel. nummer (directiesecretariaat) Algemeen tel. nummer van de locatie: Postadres: Postbus AL ROTTERDAM Bevoegd gezag Mevr. A. van Gorsel, voorzitter College van Bestuur Albeda College Breitnerstraat 92 / XJ Rotterdam Algemeen tel. nummer van de locatie: Postadres: Postbus AL ROTTERDAM 7.2 Gedragsregels In de introductieperiode besteden we aandacht aan school en gedragsregels. Alle regels waar jij je aan moet houden staan onder andere vermeld in het Studentenstatuut Albeda College en de Schoolgids Albeda College. Daarnaast zijn er regels over gebruik van internet en Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon is een medewerker in dienst van het Albeda College die speciaal is opgeleid om klachten op het gebied van ongewenst gedrag te behandelen. In het Regelement Ongewenst Gedrag kun je hier verder over lezen. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 19

20 7.4 Mee praten? Je hebt nu de belangrijkste dingen over jouw opleiding gelezen. Je kunt ook meepraten over jouw opleiding. Indien jij het leuk en belangrijk vindt om mee te praten over de organisatie van jouw opleiding, kun je dit aangeven bij de onderwijsleider van jouw opleiding. Er zijn drie soorten studentenbijeenkomsten. 1. Bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaat met het College van Bestuur (meepraten op Albeda niveau). Hiervoor kun je je verkiesbaar stellen. 2. Bijeenkomst met de directeur van alle Gezondheidsopleidingen (meepraten op brancheniveau) 3. Bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaan met de Onderwijsleider (meepraten op opleidingsniveau Ben je geïnteresseerd? Laat dit weten bij de onderwijsleider van jouw locatie. De branche Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat ook ouders betrokken zijn bij de opleiding. De medezeggenschap van ouders wordt per team ingericht. Op brancheniveau is er een ouderplatform. 7.5 Begrippen In het onderwijs worden veel afkortingen en namen gebruikt die je waarschijnlijk nog niet kent. Daarom is er een begrippenlijst gemaakt. Studiehandleiding Verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 Pagina 20

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar/cohort 2014-2015 Vastgesteld

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING. Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG BOL en BBL Crebonummer 95530

STUDIEHANDLEIDING. Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG BOL en BBL Crebonummer 95530 STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG BOL en BBL Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar/cohort 2013-2014 schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4

STUDIEHANDLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4 STUDIEHANDLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4 Crebonummer 25480 Opleidingsdomein: Zorg en Welzijn, 79140 Kwalificatiedossier geldig vanaf augustus 2016 Schooljaar/cohort 2017-2018 Vastgesteld op: 1 juli

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 95530

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 95530 STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar 2012-2013 schooljaar 2012-2013 November 2012 Aan

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer Kwalificatiedossier

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer Kwalificatiedossier STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer 92640 Kwalificatiedossier 2010-2011 schooljaar 2011-2012 1 juli 2011 Aan alle nieuwe studenten

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010 schooljaar 2011-2012 8 juni 2011 Aan alle nieuwe studenten van de branche

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING. Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Verzorgende IG & MMZ BOL en BBL Crebonummer 95530 & 92650

STUDIEHANDLEIDING. Branche Gezondheidszorg Albeda College. Niveau 3 Verzorgende IG & MMZ BOL en BBL Crebonummer 95530 & 92650 STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Verzorgende IG & MMZ BOL en BBL Crebonummer 95530 & 92650 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar/cohort 2013-2014 schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Via de BVIG Crebonummer 95530

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Via de BVIG Crebonummer 95530 STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Niveau 3 Opleiding tot Verzorgende-IG Via de BVIG Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 juli 2012 Aan alle nieuwe studenten van de branche

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Mbo-verpleegkundige (GGZ) Regulier Gevorderde fase en Startbekwaam Verkort Crebonummer 93510 Cohort 2013-2014-verkortegroep 1 juli

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College. Opleiding Mbo - verpleegkundige (GGZ) Niveau 4 BBL

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College. Opleiding Mbo - verpleegkundige (GGZ) Niveau 4 BBL STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding Mbo - verpleegkundige (GGZ) Niveau 4 BBL Standaard / Verkort Crebo 95520 Cohort 2013-2014 juli 2013 Aan de studenten van de branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiehandleiding. Branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding MBO verpleegkundige niveau 4 BOL en BBL. Crebonummer 95520 Cohort 2013-2014

Studiehandleiding. Branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding MBO verpleegkundige niveau 4 BOL en BBL. Crebonummer 95520 Cohort 2013-2014 Studiehandleiding Branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding MBO verpleegkundige niveau 4 BOL en BBL Crebonummer 95520 Cohort 2013-2014 juni 2013 juli 2013 Aan de studenten van de branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College

STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College STUDIEHANDLEIDING Branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding MBO-verpleegkundige Crebonummer 95520 Cohort 2012-2013 1 juli 2012 Aan alle nieuwe studenten van de branche Gezondheidszorg Welkom bij

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Versie: va juli 2015 regulier & va sept. 2015 verkort Naam

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

inlevingsvermogen Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. met verschillende mensen kunnen omgaan

inlevingsvermogen Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. met verschillende mensen kunnen omgaan Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verzorgende-IG Studierichting Zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Combi Verzorgende-IG/Maatschappelijke zorg

Combi Verzorgende-IG/Maatschappelijke zorg Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Combi Verzorgende-IG/Maatschappelijke zorg Studierichting Medische zorg Maatschappelijk zorg Locatie Roermond - Kerkeveldlaan

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Beroeps- en studiehouding Aanwezigheid, inzet Beoordeling van de BPV - X = Vrijstelling O = Onvoldoende V = Voldoende G= Goed

Beroeps- en studiehouding Aanwezigheid, inzet Beoordeling van de BPV - X = Vrijstelling O = Onvoldoende V = Voldoende G= Goed Rapport opleiding Mbo- Verpleegkundige BOL 4 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Toetsing en examinering Praktijk Theorie Bijzonderheden

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie