2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, )"

Transcriptie

1 Vragenlijst 14 november Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Pascal Scheurink 1.2 Wat is de naam van uw organisatie? itslearning Nederland 1.3 Wat is de naam van uw product? itslearning leerplatform 1.4 Kunt u kort uw product, zoals dat nu in gebruik is, beschrijven? Kunt u daarbij aangeven voor welke doelgroep (niveau/leerjaar/vakken/ ) het systeem gebruikt kan worden? itslearning is een innovatief, open leerplatform dat wereldwijd door ruim 4 miljoen docenten en leerlingen wordt gebruikt. In Nederland zijn dit ruim gebruikers waarvan het merendeel in de VO-sector (van vmbo t/m vwo en van sportklassen t/m technasia). itslearning is gericht op het verbeteren van het leerproces van leerlingen en doet dit door hun docenten hierbij te helpen. Docenten gebruiken itslearning om lessen en lesmaterialen te maken die hun leerlingen inspireren. itslearning helpt routinematige taken te automatiseren zodat er meer tijd en aandacht is voor het lesgeven. Daarnaast maakt itslearning het delen van lesmaterialen en informatie met andere docenten, leerlingen en ouders eenvoudig. Hierdoor heeft iedereen altijd de meest accurate en relevante informatie voor handen. 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem? Dit schooljaar/ start nieuwe schooljaar: Stercollecties VO-content beschikbaar binnen itslearning (lesmaterialen, toetsen en studiewijzers). Koppeling met roostersoftware (Zermelo en Untis) t.b.v. synchronisatie met agenda s en huiswerk in itslearning. Koppeling met administratiesystemen (Magister en SOMtoday). Verbeterde koppeling met Directe toegang t.b.v. digitaal lesmateriaal. Sterk verbeterde en vereenvoudigde gebruikersinterface (o.a. informatievoorziening afgestemd op de individuele gebruiker, minder aantal benodigde klikken, functionaliteit afgestemd op minder vaardige gebruikers, notificaties en simpeler navigatie). Responsive Web Design en native apps voor de beste mobiele gebruikservaring. Integratie van Cloud diensten en productiviteittools (o.a. Google Drive, Dropbox en Microsoft Office Web Apps: Word, PowerPoint, Excel, OneNote en Outlook). Contentsuggesties op basis van niveau en persoonlijke leervoorkeuren ( Recommendation Engine ).

2 : Nieuwe planningsmogelijkheden voor docenten (o.a. instelbare timing, delen van studiewijzers en huiswerk-instellingen). Meer mogelijkheden voor het koppelen van leerdoelen (o.a. SLO tussendoelen) aan lesmateriaal en activiteiten. Nieuwe leermiddelenbibliotheek voor het beheer en delen van digitaal lesmateriaal uit verschillende bronnen. Nieuwe toets- en opdrachtenfunctionaliteit. Uitbreiding van rapportagefunctionaliteit (o.a. gebruik van itslearning, gebruik van lesmaterialen en leerresultaten). Verschillen nieuwe koppelmogelijkheden (API s) t.b.v. communicatie en samenwerking met andere systemen. Algemeen: De continue doorontwikkeling van itslearning (minimaal 4 updates per jaar) is er op gericht om het dagelijkse werk van leerlingen en docenten en leerlingen efficiënter en effectiever te maken. Uitgangspunt hierbij is dat iedere gebruiker de ultieme gebruiks-ervaring geboden moet worden, ongeacht hun vaardigheden en de browser die/ het device dat ze gebruiken. Kernthema s daarbij zijn: Planning en organisatie van het onderwijs Leermiddelenbeleid Onderwijs op maat/ Gepersonaliseerd leren Ouderbetrokkenheid Daarnaast heeft samenwerking met complementaire systemen prioriteit; itslearning vormt het hart van het primaire onderwijsproces dat naadloos aansluit op omringende systemen, zoals administratiesystemen, roosterpakketten, educatieve content en educatieve websites en hulpmiddelen (zie afbeelding hiernaast). 2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, ) itslearning biedt standaard een rijke set aan hulpmiddelen om leeractiviteiten vorm te geven, zoals: Opdrachten (huiswerk); Toetsen (formatief/ summatief, RTTI/ OBIT); Enquêtes; Discussiefora; Instructie (webpagina s, video, audio); Spelletjes (kruiswoordpuzzel, galgje); eportfolio s. Bovendien kunnen extra hulpmiddelen en dus leeractiviteiten naar wens worden toegevoegd d.m.v. apps uit de itslearning App Bibliotheek. In het kader van activerende didactiek, kunnen docenten ook leerlingen zelf werkvormen laten bedenken en laten toevoegen.

3 2.2 In hoeverre is het mogelijk om andere materialen toe te voegen dan wel te verbinden/koppelen? 2.3 Zo ja, wie kunnen dat doen? (denk zowel aan gebruikers binnen de school als daarbuiten, zoals ontwikkelaars en andere leveranciers) itslearning biedt uitgebreide mogelijkheden om materialen toe te voegen uit externe bronnen: Directe toegang; Kennisnet Entree (o.a. Teleblik); VO-content; Wikiwijs; Edurep; Wintoets; itslearning Content Bibliotheek; itslearning App Bibliotheek; Microsoft Office Web Apps; Cloud opslag (Dropbox en Google Drive); Social Media (o.a. YouTube en Slideshare) O.b.v. internationale standaarden: IMS/ SCORM CP, AICC, IMS LTI, IMS QTI, RSS; O.b.v. diverse koppelmogelijkheden (API s). Materialen uit gekoppelde bronnen (zie 2.2) kunnen toegevoegd worden door gebruikers die hiervoor geautoriseerd zijn door de beheerder. Standaardrollen binnen itslearning zijn leerlingen, docenten, beheerders, ouders en gasten met ieder specifieke, aanpasbare autorisaties. Daarnaast is het mogelijk om eigen rollen met specifieke rechten te maken. Het koppelen met externe systemen kan door beheerders van itslearning of door itslearning Nederland uitgevoerd worden. E.e.a. hangt af het type koppeling. Materialen kunnen gemaakt worden door itslearning Nederland, eigen gebruikers, gebruikers van andere scholen en derden (bijv. uitgeverijen en softwareleveranciers). 2.4 Welke content bevat uw systeem en kunt u aangeven van welke aanbieders deze content afkomstig is (inclusief leerjaren en niveaus)? Hoe werkt VO-content in het systeem? 2.5 In hoeverre dekt het materiaal de eindtermen en de eindjaren voor alle leerjaren, vakken en niveaus? itslearning bevat standaard geen content. Wel kunnen gebruikers eenvoudig content uit gekoppelde bronnen (zie 2.2) toevoegen. De meest concrete voorbeelden hiervan zijn: Content van educatieve uitgeverijen (o.a. Malmberg, ThiemeMeulenhoff en Noordhoff) via Directe toegang; Stercollecties van VO-content (en andere content uit Wikiwijs) via een gezamenlijk ontwikkelde koppeling. De stercollecties worden hierbij omgezet naar standaard itslearning-functionaliteit, zoals studiewijzers, toetsen en toetsvragen (items); Toetsen uit Wintoets; Teleblik-materialen via de Kennisnet Entree-koppeling. Dit is afhankelijk van het aanbod van de gekoppelde leveranciers. Directe toegang (de educatieve uitgeverijen) en VO-content hebben een ruim aanbod op dit gebied.

4 2.6 Hoeveel digitale opdrachten zijn er beschikbaar? Standaard zijn er geen digitale opdrachten beschikbaar, maar kunnen vanuit gekoppelde bronnen (zie 2.2) toegevoegd worden. 3 Persoonlijke leeromgeving 3.1 Welke beperkingen zijn er voor het plaatsonafhankelijk gebruiken van het systeem? 3.2 Welke beperkingen zijn er om het systeem tijdonafhankelijk te gebruiken? Om plaatsonafhankelijk met itslearning te kunnen werken, zijn een internetverbinding en webbrowser op een willekeurig apparaat vereist. Geen. itslearning is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar (366 in schrikkeljaren) beschikbaar. Uptime over geheel 2013: 99,97%. 3.3 Welke beperkingen zijn er om het systeem device-onafhankelijk te gebruiken? Geen. itslearning ondersteunt alle apparaten (o.a. pc, tablet en smartphone), besturingssystemen (o.a. Windows, Mac OS, ios en Android) en browsers (o.a. Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox). Voor ios en Android verschijnen daarnaast specifieke apps voor integratie met het notificatiesysteem op deze platforms. 3.4 Welke mogelijkheden biedt het systeem voor het faciliteren van communicatie en samenwerking binnen of tussen gebruikersgroepen (leerlingen, docenten, ouders, )? En op welke manieren is dit mogelijk? itslearning is voornamelijk gericht op communicatie en samenwerking en biedt hiervoor talloze mogelijkheden. Enkele voorbeelden hiervan: - Intern berichtensysteem; - Koppeling met externe mail; - Vakken, projecten en portfolio s; - Groepsopdrachten; - Discussiefora; - Polls en enquêtes; - Web conferencing; - Groepsopdrachten; - (Peer-)feedback-mogelijkheden; - Delen van vakken en lesmaterialen, zowel binnen de school als met andere scholen (ook zonder itslearning); - Ouderportaal.

5 4 Adaptiviteit 4.1 In hoeverre past het systeem zijn gedrag aan individuele resultaten, gedrag en kenmerken van de leerling aan? Op welke elementen wordt daarbij onderscheid gemaakt (tempo, niveau, leerstijl, volgorde en keuze leerdoelen en materiaal, ). Docenten (of zelf gedefinieerde rollen) bepalen het gedrag van het systeem door op verschillende manieren bronnen en activiteiten op maat aan (groepen) leerlingen toe te wijzen. De docent kan hierbij rekening houden met het niveau, tempo en de leervoorkeur van de individuele leerling op basis van bijvoorbeeld een instaptoets, enquête of eerder behaalde resultaten. De Recommendation Engine in itslearning kan docenten hierbij suggesties geven voor lesmaterialen o.b.v. niveau en leervoorkeur van de individuele leerlingen. Docenten kunnen ook zelf materialen zoeken o.b.v. leerdoelen bij een les. itslearning heeft op basis van bovenstaande begin 2014 de CODiE Award gewonnen voor Best Personalized Learning Solution. 4.2 Welke beslissingen maakt het systeem daarin zelf en welke legt hij voor aan de gebruiker (leerling dan wel docent)? 4.3 In hoeverre is het mogelijk om leerroutes te maken en hoe werkt dit? itslearning neemt zelf geen beslissingen en adviseert docenten alleen ten aanzien van geschikt materiaal. De docent neemt uiteindelijk de beslissing welke materialen of activiteiten aan een leerlingen worden aangeboden. Leerroutes kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven; - Mentoren kunnen een leerroute vastleggen in een ILP (individueel leerplan); - Docenten kunnen leerroutes vormgeven middels studiewijzers, waarbinnen gedifferentieerd kan worden; - Docenten kunnen individuele ruimtes inrichten waarbij leerlingen volledig op maat gesneden leerroutes worden aangeboden; - Docenten kunnen middels ontwikkelportfolio s leerroutes opzetten. Een combinatie van bovenstaande manieren is eveneens mogelijk.

6 5 Inzicht gegevens 5.1 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld binnen de context van de school? En aan wie (leerlingen, docenten, ouders, schoolmanagement, )? Is er onderscheid tussen informatie op het niveau van de individuele leerling en op groepsniveau (klas/leerjaar)? Het beschikbaar stellen van specifieke gegevens kan fijnmazig worden ingesteld. Itslearning maakt hierbij gebruik van hiërarchieën, standaard profielen en aanpasbare rollen. Inzicht in vorderingen zijn op meerdere niveaus beschikbaar en afhankelijk van het profiel van de gebruiker: - Leerlingen zien binnen de afzonderlijke vakken de leerdoelen, scores en voortgang van hun activiteiten. Binnen hun profiel zien ze een overall overzicht. - Docenten zien het totaaloverzicht en de individuele gegevens van hun leerlingen in hun vakken. - Mentoren kunnen vakoverstijgend overzichten inzien. - Ouders kunnen de resultaten van hun kinderen inzien. De gegevens worden bij raadplegen online beschikbaar gesteld en kunnen vaak geëxporteerd worden naar een bepaald bestandsformaat (CSV/ Excel). 5.2 Welke mogelijkheid tot benchmarken biedt uw systeem (om bijvoorbeeld te vergelijken met andere instellingen)? 5.3 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld buiten de context van de school op basis van het gebruik van het systeem? En aan wie (uitgevers, leveranciers,...)? 5.4 In hoeverre bent u bereid gegevens uit uw systeem beschikbaar te stellen voor onderzoek? itslearning biedt op aanvraag de mogelijkheid om een statistische rapportage aan te leveren. Deze rapportage biedt op detailniveau (per functionaliteit) inzicht in hoe de betreffende functionaliteit wordt gebruikt en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van andere scholen. Geen. itslearning gebruikt alleen geanonimiseerde gegevens ter verbetering van haar product. Het is geen standaard policy om gegevens uit het systeem te delen met derden. Op verzoek van opdrachtgever is dit uiteraard wel mogelijk. 6 Uitwisseling gegevens 6.1 In hoeverre is het mogelijk om geaggregeerde gegevens over de voortgang van leerlingen te exporteren naar een integraal dashboard? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Binnen itslearning kunnen geaggregeerde gegevens over de voortgang van leerlingen op verschillende plaatsen getoond worden. Daarnaast biedt itslearning verschillende technische mogelijkheden (API s) om gegevens uit itslearning in andere systemen te tonen. Een voorbeeld hiervan is een export naar de rapportagetool QlikView, waarmee een integraal (management) dashboard vorm gegeven kan worden.

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen

Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN. online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Van Stichting Vilans VERSLAG VAN DE MARKTCONSULTATIE TEN BEHOEVE VAN DE SPECIFICATIE VAN online leerinterventies bij Vilans KICK-protocollen Datum: 28 november 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Bladzijde

Nadere informatie

Hét centrale startportaal voor het onderwijs!

Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Hét centrale startportaal voor het onderwijs! Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten. Door de modulaire opbouw kan

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150

SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150 BIJLAGE 4 DETAILINFORMATIE PER LEVERANCIER SDL SM2 (VOORHEEN ALTERIAN SM2) 42 BUZZCAPTURE 55 CLIPIT 67 COOSTO 80 FINCHLINE/MAGPIPE 93 MEDIA INJECTION 105 MELTWATER 118 OBI4WAN 138 OXYME 150 PUBLISTAT 166

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Digitaal werken en vergaderen met

Digitaal werken en vergaderen met Digitaal werken en vergaderen met Windows 8 en Microsoft Surface Impact van Windows 8 op Digitaal vergaderen Mogelijkheden van Windows 8 voor Het Nieuwe Werken Impact van Windows 8 op BYOD, CYOD en HIYD

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie