Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!"

Transcriptie

1 Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk!

2 Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus Publishing Leiden

3 COLOFON Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. februari Gery Groen, Impulsus Versie 1.1 Redactie: Gery Groen, Impulsus / Eindredactie: Bianca Minkman, Minkman Journalistieke Producties Vormgeving & opmaak: Daisy Goddijn, ebookpoint Uitgever: Impulsus Publishing Leiden BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Als u dit ebook waardevol vindt dan kunt u een ander verwijzen naar de website van CiEP, maar deel geen gratis kopieën uit. Er berust copyright op deze tekst. Het ebook kan worden verkregen via de website Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit ebook is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Impulsus is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden of gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van de methode uit dit ebook.

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk 1. De CiEP-werkfilosofie... 8 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten van CiEP Hoofdstuk 3. Doe Het Nu! Plan Het Nu! Zeg Het Nu! Hoofdstuk 4. Het persoonlijk werkproces in kaart Hoofdstuk 5. Weg met contraproductieve gewoontes Hoofdstuk 6. Plannen en kiezen Hoofdstuk 7. Persoonlijke waarden en CiEP-waarden Hoofdstuk 8. CiEP-Ondersteuning Hoofdstuk 9. CiEP-ervaringen uit de praktijk Nawoord CiEP on track 4

5 Voorwoord Als u eigenlijk geen tijd heeft om dit ebook te lezen, bent u precies de lezer waarvoor dit ebook bedoeld is! In dit ebook vindt u namelijk de meest essentiële informatie over CiEP, een visie en methode om kantoororganisaties effectief aan te sturen. Willen u en uw medewerkers geen last meer hebben van een hoge werkdruk en stress, volle agenda s, ad hoc-activiteiten en interrupties, uitdijende informatiestromen, toenemende werkachterstanden en al die andere dominante bijverschijnselen van werken in de hedendaagse kantooromgeving? Neemt u uw verantwoordelijkheid als leidinggevende én als medewerker door werkelijk wat te doen met deze verbetersignalen? Dan is het tijd voor CiEP! CiEP is een visie en persoonsgericht systeem om u en uw mensen in staat te stellen in een hechte samenwerking continu uitzonderlijke kwaliteit en resultaten tot stand te brengen. Zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau. Meetbaar, zichtbaar en voelbaar. CiEP is geen time management systeem maar een volwaardig managementinstrument waarmee u uzelf en uw medewerkers kunt inspireren en faciliteren om te werken op een manier die wérkt. Omdat ook gekeken wordt naar gedragspatronen, onderliggende overtuigingen en contraproductieve gewoonten is CiEP een werkfilosofie die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. In dit ebook leest u wat CiEP is, hoe het werkt, wat het oplevert en hoe anderen de omslag naar CiEP hebben ervaren. Ook vindt u beknopte informatie over de begeleiding die Impulsus u kan bieden bij de implementatie van CiEP. Wilt u meer weten, kijk dan eens op of neem vrijblijvend contact met ons op. Gery Groen Directeur Impulsus P.S. Uiteraard passen wij bij Impulsus CiEP ook zelf toe. Met succes, want in 2011 hebben wij hoog gescoord bij de verkiezing van Great place to work als Beste Werkgever van het Jaar. CiEP on track 5

6 Inleiding Allereerst wil ik u bedanken dat u gekozen heeft voor dit ebook. Deze uitgave zal u helpen meer grip op uw werk te krijgen, voor uzelf en uw medewerkers. Met dit ebook zet u de eerste stap naar meer gewenste resultaten en inzicht in niet-gewenste resultaten. De CiEP-werkfilosofie zal uw leidraad zijn om deze resultaten te herkennen en er gericht actie op te ondernemen: bewust en effectief werken. Dit ebook is een eerste kennismaking met CiEP. In het eerste hoofdstuk zult u kennismaken met de CiEP-werkfilosofie. Wat houdt werken volgens CiEP eigenlijk in en voor wie is het bedoeld? Wat doet CiEP voor u en uw medewerkers in een werkomgeving die voornamelijk op interactie en informatie is gebaseerd? In de praktijk betreft het meestal een kantooromgeving. Ook leest u welke meetbare, zichtbare en voelbare resultaten u kunt verwachten. In het tweede hoofdstuk komen de uitgangspunten van CiEP aan de orde. Deze helpen u oude werkgewoontes te herkennen en u bewust te worden van de invloed van (onbewuste) waardeoordelen over de manier van werken. De drie hoofdthema s van CiEP passeren de revue: werkgewoonten, werkplekcriteria en planning & zelfbewustzijn. Het derde hoofdstuk gaat in op de onderliggende basisvoorwaarden van CiEP. Ook krijgt u een overzicht van criteria waaraan u kunt herkennen of een werkplek CiEP-proof is. Vervolgens krijgt u een concreet handvat om uw werk effectief en bewust volgens CiEP aan te pakken: Doe het nu plan het nu zeg het nu! Uw persoonlijk werkproces brengt u in kaart aan de hand van hoofdstuk 4. U krijgt inzicht in voorwaarden om prettig te kunnen werken. En hoe onderscheidt u CiEP- en niet-ciep resultaten? In hoofdstuk 5 staat het afrekenen met contraproductieve gewoontes centraal. Wanneer zijn werkgewoontes eigenlijk contraproductief en wat kunt u ervan leren? CiEP on track 6

7 Een belangrijk onderdeel bij CiEP is bewust plannen en kiezen. Hoofdstuk 6 gaat in op het belang van plannen en hoe het u en uw medewerkers kan helpen actiever en doelgerichter te worden. Wat heeft plannen eigenlijk te maken met kiezen en wat is het belang van keuzes maken? CiEP is geen trucje of een vorm van time management. Het gaat veel verder dan dat. Het maakt u bewust van uw persoonlijke waarden die ten grondslag liggen aan uw gedrag. Hoofdstuk 7 geeft u inzicht in het herkennen van waarden, het vertalen in concrete intenties en het belang van het bewust hanteren van CiEP-waarden. Dit ebook laat u kennismaken met CiEP. Maar het is soms best lastig de vertaalslag te maken naar uw eigen praktijk. En hoe verkrijgt u draagvlak? In hoofdstuk 8 leest u over de ondersteuning die Impulsus u kan bieden bij de implementatie van CiEP. Wat houdt een CiEP-programma in en hoe werkt dit in de praktijk? Tot slot leest u in hoofdstuk 9 enkele ervaringen van organisaties en mensen die al geciept zijn en wat daar bij komt kijken. Ook krijgt u een indruk van te behalen resultaten uit deze waargebeurde verhalen. CiEP on track 7

8 Hoofdstuk 1 De CiEP-werkfilosofie In dit hoofdstuk kunt u antwoorden verwachten op de volgende vragen: Wat houdt werken volgens CiEP eigenlijk in? Wat doet CiEP voor u en uw werknemers in een kantooromgeving? Welke meetbare, zichtbare en voelbare resultaten kunt u verwachten? Voor wie is CiEP bedoeld? Iedere dag zetten u en uw medewerkers zich in om al het werk gedaan te krijgen. Door de hoge werkdruk en de almaar toenemende informatiestroom kan dat soms aanvoelen als een strijd. Om deze strijd aan te kunnen, ontwikkelen we vaak automatische werkgewoonten. Ieder heeft zijn eigen manier om de stroom aan s te verwerken, documenten te ordenen, te plannen en om te gaan met ad hoc gebeurtenissen die uw planning weer doorkruisen. Automatische werkgewoonten komen voor in elke organisatie. Het moge duidelijk zijn dat deze werkgewoonten niet altijd optimaal zijn. Ook in uw bedrijf worden resultaten hierdoor beïnvloed. Kunt en wilt u accepteren dat u en uw team niet de best mogelijke resultaten halen puur door de manier van werken? Als uw antwoord ja is, dan is de volgende vraag: wat doet u eraan? Hoe zorgt u als leidinggevende voor randvoorwaarden waarbinnen elk individu continu bereid en in staat is om niet-functionele werkgewoonten om te zetten in bewust gekozen en effectief gedrag? Hoe helpt u uw medewerkers te corrigeren wat niet werkt? Of zou u wel anders willen, maar denkt u ermee te moeten leren leven omdat u er zelf ook niet altijd in slaagt uw werk onder controle te hebben Wees eerlijk en stop ermee uw frustratie te bagatelliseren, weg te redeneren, te verbergen of uit de weg gaan. Het effect van hoe er gewerkt wordt op uw afdeling of in uw organisatie is en wordt altijd meetbaar, zichtbaar en voelbaar in de realiteit van alledag. Kijk eens kritisch naar de resultaten: ze maken zowel de impliciete als expliciete werkgewoonten en randvoorwaarden zichtbaar die het werkproces ondersteunen, maar ook (dreigen te) ondermijnen. Soms is CiEP on track 8

9 lastig te onderkennen wat het gevolg is van de manier waarop we werken. Het volgende eenvoudige voorbeeld maakt dit duidelijk. Voorbeeld Op een bureau liggen op allerlei plaatsen stapel(tje)s papier. Wat zegt dit? Uw medewerker verwerkt papieren niet procesmatig Aan een stapeltje kan iemand niet zien wat er met het papier gedaan moet worden; daarvoor moet je de inhoud van het papier bekijken. Meer dan één ding vraagt tegelijk om aandacht: veel of te veel werk? Grote stapels: geen doorstroming en ook geen transparantie. Misschien wel voor de eigenaar, maar voor collega s is informatie niet makkelijk toegankelijk. Veel stapels: uw medewerker wil alles in het zicht houden ook al is hij er niet mee bezig. Weet hij geen overzicht te houden of kan hij moeilijk beslissingen nemen? Stelt hij lastig werk uit? Vindt hij ordening als uiting van kwaliteit onbelangrijk? Uw medewerker reageert wellicht ad hoc op wat langs komt en zo ontstaan de stapels van nog niet afgehandelde zaken. Er is ook volop aanleiding voor allerlei aannames die wellicht helemaal niet kloppen, maar die wel tot ruis in de communicatie kunnen leiden. Herkent u deze signalen en zijn ze niet incidenteel, maar komen ze veel voor op uw afdeling of binnen uw organisatie, dan zijn het kenmerken van de bedrijfscultuur. Oftewel: het resultaat van de impliciete en vaak onbewuste werkgewoonten en werkafspraken van alle mensen die deel uitmaken van die cultuur. Veelal zijn dit niet de resultaten die u en uw medewerkers wensen. Toch kunnen deze meetbare, zichtbare en voelbare resultaten u veel meer opleveren dan u denkt als u ze beschouwt als verbetersignalen. Afbeelding 1. Alles onder controle? CiEP on track 9

10 Bekijk de volgende signalen: herkent u ze? Vraag u eens af waar ze een gevolg van zouden kunnen zijn. Meetbare resultaten Ziekteverzuim, stress gerelateerde klachten en RSI Verloop, baan hoppen Klachten en fouten Het niet halen van deadlines Het niet nakomen van afspraken Het doorlopend veranderen van afspraken Te laat komen, te laat beginnen, te laat eindigen Het zoeken naar informatie Zichtbare resultaten Stapels in gangen, in kamers, in kasten, op bureaus Werkachterstanden (Over)volle agenda s Elektronische stapels in mailboxen en directories Onvoorbereid zijn Mentaal verzuim Gebrek aan structuur Individualisme Veel ad hoc, veel interrupties Klagen Non-verbale weerstand Voelbare resultaten Chronisch gebrek aan tijd Hoge werkdruk en stress Verstoorde werkrelaties Gevoelens van ongemak, zoals irritatie, zorg, angst, boosheid, berusting, onvrede Gebrek aan energie en/of enthousiasme CiEP on track 10

11 Wat is CiEP eigenlijk? CiEP is een visie en persoonsgericht systeem om u en uw mensen in staat te stellen in een hechte samenwerking continu uitzonderlijke kwaliteit en resultaten tot stand te brengen. Zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau. Meetbaar, zichtbaar en voelbaar. Zodat er een werkcultuur én werkomgeving is die wérkt! U kunt knelpunten systematisch aan het licht brengen en (laten) oplossen. De persoonlijke werkstructuur in combinatie met het gedrag en de communicatie van uw individuele medewerker is het uitgangspunt. Het effect van hoe iemand werkt, wordt immers het eerst zichtbaar in de persoonlijke werkomgeving. CiEP is een manier van kijken en biedt u de mogelijkheid uw kijk op werken te onderzoeken én te transformeren. CiEP helpt u inzichten direct in actie om te zetten. Zonder afweging van goed of fout, maar gebaseerd op een werkproces dat wérkt. Werken op basis van CiEP betekent dan ook bewust keuzes maken en bewust handelen en communiceren. Met als resultaat congruentie tussen wat iemand zegt, denkt, doet en uitstraalt. Voor wie is CiEP bedoeld? CiEP is voor iedereen die effectief, efficiënt, met voldoening èn plezier wil werken, èn gewenste resultaten wil produceren, zowel voor zichzelf als voor de organisatie waar hij of zij deel van uitmaakt. Als u werkt op basis van CiEP en dus CiEP bent, kan iedereen zien dat u energiek bent, plezier in uw werk heeft, letterlijk en figuurlijk opgeruimd bent en de zaken onder controle heeft. U bent een (inspirerende) leider voor uzelf en een rolmodel voor anderen. Uiteraard bent u dat ook wel eens niet en dit verbergt u dan ook niet. Als u consequent CiEPt, neemt u uzelf en anderen serieus, u zegt wat er te zeggen valt, u neemt initiatief, u doet wat u belooft, u creëert gewenste werkomstandigheden en bent congruent in gedrag, communicatie, werkresultaten en uitstraling. CiEP on track 11

12 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten van CiEP In dit hoofdstuk kunt u antwoorden verwachten op de volgende vragen: Wat zijn de uitgangspunten van CiEP? Oude werkgewoonten en waardeoordelen Drie hoofdthema s van CiEP: werkgewoonten, werkplekcriteria, plannen en zelfbewustzijn Uitgangspunten van CiEP De uitgangspunten van CiEP zijn universeel, zonder waardeoordeel en nodigen uit tot betrokkenheid. CiEP werkt alleen als uw hele team bereid is de waarde ervan te zien en bereid is mee te werken aan het continu en systematisch realiseren ervan. Dit betekent ook dat u medewerkers erop moet kunnen en durven aanspreken, maar ook andersom. Dit geldt op alle niveaus in de organisatie. CiEP uitgangspunten zijn: Resultaten worden door mensen tot stand gebracht. Organisatieresultaten zijn daar een gevolg van. Persoonlijke kwaliteit is de basis voor elke andere kwaliteit. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn, ook in werk. Werk is een bron voor vervulling, groei en zingeving. Als de energie stroomt op persoonlijk niveau is er verbinding mogelijk met grotere doelen. Ordening (fysiek, mentaal, emotioneel) maakt energie vrij en schept ruimte voor verbinding en gezonde werkrelaties. Integriteit en verantwoordelijkheid zijn basiswaarden voor werkbaarheid op elk niveau in de organisatie. Het gewenste resultaat van werken volgens CiEP op persoonlijk niveau: Doorstroming, structuur, overzicht en regie CiEP on track 12

13 Transparantie, toegankelijkheid en overdraagbaarheid van informatie Helderheid en duidelijkheid over gewenste resultaten, onderliggende waarden, doelstellingen, criteria, randvoorwaarden, communicatielijnen, het gebruik van de middelen, werkafspraken en intenties Aansluiting tussen persoonlijke belangen en organisatiebelangen Resultaatgerichte (bij)sturing Continue en systematische zorg voor randvoorwaarden voor succes Knelpunten zijn bespreekbaar en worden opgelost door degene die er iets aan kan doen Afspraken worden serieus genomen Bereidheid om continu te leren, te verbeteren en te ontwikkelen Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk Consequenties zijn duidelijk Geroddel wordt niet geaccepteerd De energie stroomt Afbeelding 2. Oud-nu-nieuw Oude werkgewoonten zijn niet fout Het fijne aan CiEP is dat niet-functionele werkgewoonten niet fout zijn. Aan de hand van resultaten stelt u simpelweg vast wat er niet werkt en wie er wat aan kan doen. Zo kunt u in afwijking van de reguliere cultuur het goede gedragsvoorbeeld geven. De noemer van CiEP helpt u dit gemakkelijk bespreekbaar te maken. Uw organisatie kan zelf invulling geven aan wat gewenst CiEP-gedrag is. Het kenmerk van CiEP-gedrag is dat het werkt en dat het u en uw CiEP on track 13

14 mensen energie geeft. Niet-CiEP-gedrag werkt meestal niet en leidt bijna altijd tot energieverlies, is het niet bij de één dan wel bij de ander. Als mensen bijvoorbeeld te laat komen bij een vergadering en onvoorbereid aan tafel zitten, is het, wanneer CiEP bij uw medewerkers bekend is, eenvoudiger om te zeggen: Ik verzoek jullie wat CiEP in de vergadering te brengen, want het werkt als we op tijd beginnen en voorbereid zijn, dan om te zeggen: Je bent te laat en onvoorbereid. Wil je zorgen dat dat de volgende keer beter is? U kunt CiEP dus gebruiken als een onpersoonlijk middel dat u uitstekend kunt inzetten om uw medewerkers bij te sturen op persoonlijke knelpunten. Ook voor uw medewerkers is het op basis van CiEP gemakkelijker om u als leidinggevende aan te spreken. Ook zij kunnen u het verzoek doen om wat meer CiEP in een vergadering te brengen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u zich aan de agenda houdt, dat de vergadering niet uitloopt en dat u op tijd begint én eindigt. Drie hoofdthema s van CiEP Op persoonlijk niveau omvat het leren kennen van werken volgens CiEP een drietal hoofdthema s. 1. Werkgewoonten Het eerste thema gaat over werkgewoonten. Dit onderdeel gaat over het leren herkennen en erkennen van oude niet-functionele werkgewoonten en het aanleren en verkennen van CiEP-werkgewoonten die gebaseerd zijn op KIEZEN en op Doe Het Nu!, Plan Het Nu! en Zeg Het Nu! en de diverse toepassingen daarvan. Dit deel is helemaal gericht op bewustwording van belemmerende overtuigingen en gevoelens en de effecten daarvan op de beleving en de resultaten van werk. Met CiEP leert u zien hoe niet-functionele werkgewoonten zichtbaar worden in resultaten, in het gebruik van de hulpmiddelen, in communicatie en in hoeverre de focus gericht is op het realiseren van inspirerende kwaliteit en resultaten. Oude niet-functionele werkgewoonten zijn automatische werkgewoonten die meestal leiden tot andere resultaten dan de bedoeling was. Automatische werkgewoonten zijn bijvoorbeeld dat uw mensen iets anders CiEP on track 14

15 doen dan ze van plan waren of dat ze een meerdere keren openen, ernaar kijken en hem dan sluiten zonder er iets mee te doen. Ja zeggen en nee doen is ook een automatische werkgewoonte, net als in een gesprek mentaal al bezig zijn met het volgende gesprek. Het aanpakken van deze gewoonten vraagt bewuste aandacht en het maken van bewuste keuzes. Als uw werkgewoonten CiEP zijn, betekent dit bijvoorbeeld dat als u een toezegging doet, dat ook zichtbaar maakt in uw planning. Een CiEP -werkgewoonte is ook om eigen werk zichtbaar te maken in de planning, duidelijke antwoorden te geven op een vraag, te zorgen voor overzicht en een zichtbare werkvoorraad. Communiceer tijdig als er een probleem is en pak dingen die niet leuk zijn of waar u geen zin in heeft, gewoon aan en stel ze niet uit. Zowel CiEP-werkgewoonten als automatische werkgewoonten worden zichtbaar in functioneel of niet-functioneel gedrag. Als u en uw organisatie kiezen voor werken volgens CiEP dan betekent dat een commitment aan wat wérkt. Dat betekent (helaas) niet dat niet-functioneel gedrag dan niet meer voorkomt of verdwijnt, maar wel dat u en uw medewerkers elke dag kunnen deelnemen in het opmerken, zichtbaar maken en transformeren van oude werkgewoonten in CiEP-werkgewoonten, van: Automatisch re-actief en - óf goed / fout ondoorzichtig ieder voor zich regelgestuurd impliciet bewust pro-actief én - én wat wérkt transparant samen (werken) principegestuurd expliciet Hoe groter het commitment aan wat wérkt, hoe meer de automatische werkgewoonten zichtbaar zullen worden. Zeker in het begin. CiEP on track 15

16 2. Werkplekcriteria Een tweede hoofdthema van CiEP omvat het leren kennen en implementeren van de werkplekcriteria zodat de werkplek een constante gaat vormen in continu veranderende omstandigheden. Voorbeelden van CiEP werkplekcriteria zijn bijvoorbeeld dat de persoonlijke werkruimten die uw mensen tot hun beschikking hebben schoon en opgeruimd zijn, dat alleen het werk waar ze aan werken op het bureau ligt en alle dingen die al lang af zijn of niet relevant zijn voor de taak dus niet. Ook moet voor mensen zelf, maar ook voor collega s zichtbaar zijn waar de werkvoorraad zich bevindt doordat er een scheiding is tussen wat werk is waar nog iets mee moet gebeuren en alle dingen die al gedaan zijn. Digitaal gaat het erom dat er een eenduidige structuur is in , directories en gedeelde mappen zodat er overzicht is, werkvoorraad zichtbaar is en informatie toegankelijk en traceerbaar. Het individuele werksysteem geeft inzicht in de onderliggende werkgewoonten, intenties en houding van uw medewerker, zoals op organisatieniveau de werking van het managementsysteem inzicht geeft in de onderliggende cultuur en houding van het management. 3. Plannen en zelfbewustzijn Het derde hoofdthema gaat over plannen en alles wat te maken heeft met het creëren van toekomst, proactief zijn, het ontwikkelen van zelfbewustzijn en het zich verbinden met intenties en gewenste resultaten als context voor de praktijk van elke dag. Dit onderdeel maakt uw mensen bewust van de voor hen belangrijke waarden in werken en van de gewenste resultaten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Coaching en het effectief inrichten van de persoonlijke planningsmiddelen helpen hen ervoor te zorgen dat zij hun persoonlijke waarden kunnen vervullen. Ook helpt dit hen gemakkelijker aan te sluiten op uw afdeling of organisatie en hun sturing op het realiseren van de gewenste resultaten te verbeteren. Hoewel plannen enerzijds een zeer praktische activiteit is om de werkzaamheden in de tijd te plaatsen en te organiseren, is plannen anderzijds een zeer creatief proces: uw medewerkers bedenken wat ze in de toekomst graag willen realiseren, waar ze zich mee willen verbinden en hoe ze dat denken te bereiken, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Passend in de context en waarden van de organisatie. CiEP on track 16

17 Hoofdstuk 3 Doe Het Nu! Plan Het Nu! Zeg Het Nu! In dit hoofdstuk kunt u antwoorden verwachten op de volgende vragen: Onderliggende basisvoorwaarden van CiEP Criteria CiEP-werkplek (zichtbare CiEP resultaten) CiEP-toets: Doe Het Nu Plan Het Nu Zeg Het Nu! De onderliggende basisvoorwaarden van CiEP Werken op basis van CiEP is eenvoudig, maar niet altijd gemakkelijk. Het vraagt moed, bereidheid, doorzettingsvermogen, discipline, bewustzijn, geduld en liefde zowel voor uzelf als voor de mensen waar u mee werkt. Dat geldt natuurlijk ook voor uw medewerkers. CiEP-minded working is duurzaam kiezen voor wat wérkt en is geworteld in verbinding met de volgende persoonlijke basisvoorwaarden: 1. Integriteit Congruentie in denken, voelen en doen; afspraak is afspraak, geen ruis in relaties. 2. Verantwoordelijkheid Bereid zijn om zichzelf te zien als oorzaak in de omstandigheden en daar naar te handelen. 3. Open communicatie Luisteren om te begrijpen en vanuit de intentie om te willen bijdragen; bereid om open en vrij te zeggen wat er te zeggen is, zonder verwijten; bereid om aan te spreken en aanspreekbaar te zijn; zorgen dat elke interactie waardevol is. 4. Persoonlijk leiderschap Uitgangspunten vóórleven en naleven; bereid zijn om te dienen; proactief zijn, gerichte actie ondernemen en keuzes maken op basis van wat wérkt; CiEP on track 17

18 systematisch zorgen voor effectieve randvoorwaarden. De mate waarin CiEP zichtbaar is op werkplekken, in vergaderingen, in gesprekken, in kwaliteit van werken, in betrokkenheid, in organisatiewerksystemen of in resultaten op individueel, team- en organisatieniveau is een uitdrukking van de mate waarin mensen bereid zijn om zich te verbinden met de persoonlijke basisvoorwaarden en daar naar te handelen én te communiceren. Hoe ziet u dat uw medewerkers werken volgens CiEP? Een CiEP-werkplek is herkenbaar aan de volgende criteria: de werkplek is schoon en opgeruimd en straalt overzicht uit; de werkplek is passend voor het werk dat er moet worden verricht; middelen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn; het werkarchief is binnen handbereik; de werkvoorraad is zichtbaar en toegankelijk, ook voor anderen, zowel papier als elektronisch; in het werkarchief zijn resultaatgebieden zichtbaar; het onderliggende persoonlijke werkproces is zichtbaar; van elk resultaatgebied zijn eerstvolgende acties en deadlines zichtbaar; er is een pro-actieve agenda, gerelateerd aan het werkarchief; er is een gezonde balans tussen belangen van externe klanten, organisatiebelangen en persoonlijke belangen; afspraken en toezeggingen zijn zichtbaar, zowel met zichzelf als met anderen; resultaat- en werkafspraken zijn zichtbaar; de werkvoorraad is gescheiden van dingen die af zijn; het referentiearchief is opgeschoond, relevant, up-to-date en toegankelijk, zowel fysiek als elektronisch; de opbouw van het referentiearchief sluit aan op de vastgestelde CiEP on track 18

19 resultaatgebieden zowel fysiek als elektronisch; het statische archief is overzichtelijk en relevant, zowel fysiek als elektronisch; in is doorstroming zichtbaar, zoals ook het onderscheid tussen wat werk is en wat referentiemateriaal; er is een structuur voor het verwerken van korte acties en informatiestromen met een korte doorlooptijd, zowel fysiek als elektronisch; er is een structuur voor onderhoud en ontwikkeling van het persoonlijk werksysteem op basis van CiEP; communicatiestructuren zijn zichtbaar; informatie is traceerbaar, toegankelijk, leesbaar en overdraagbaar. Het maakt daarbij niet uit of uw medewerker thuis werkt, over een flexplek beschikt, digitaal werkt of beschikt over meerdere werkplekken. De intentie is dat er een (traceerbare) structuur is die mensen in staat stelt om continu met gemak te zorgen voor doorstroming, toegankelijkheid en overdraagbaarheid van werkvoorraad en informatie. Doorstaat u als leidinggevende de CiEP-toets? Als u als leidinggevende daadwerkelijk werkt op basis van CiEP, zorgt u voor een inspirerende context die uzelf ondersteunt. Daardoor kunt u ook uw collega s en medewerkers ondersteunen om geïnspireerd te blijven en gerichte acties te ondernemen. Zij zorgen op hun beurt voor structuur en inspiratie voor de mensen om hen heen zodat ook zij continu kunnen sturen op de gewenste resultaten. Dat betekent voortdurend en systematisch signaleren wanneer er correcties nodig zijn, bijsturen in de gewenste richting en alle hulpbronnen inzetten die nodig zijn om blinde vlekken zichtbaar te maken. Zij maken bewuste keuzes en handelen op basis van: Doe Het Nu! Plan Het Nu! Zeg Het Nu! Geef uw medewerkers de gelegenheid minimaal wekelijks tijd vrij te maken om hun werkplek en planning te checken op basis van de CiEP CiEP on track 19

20 uitgangspunten en hun persoonlijke intenties. Daarbij hoort ook onderzoeken waarom dingen niet werken en corrigeren wat er niet CiEPconform is en wat niet wérkt. Doordat zij de werkafspraken met zichzelf serieus nemen en de waarde daarvan ervaren, wordt het voor hen gemakkelijker om ook van hun collega s te verlangen werkafspraken met zichzelf en anderen serieus te nemen. Zij kunnen hun eigen ervaring gebruiken om collega s daarbij te ondersteunen en te begeleiden, denk bijvoorbeeld aan een collega die moeite heeft met het houden van overzicht of het stellen van prioriteiten. Zo worden uw medewerkers een voorbeeld voor anderen. Dat is weer een compliment voor u als leidinggevende! Afbeelding 3. Kennis en gedrag CiEP on track 20

21 Zoals met veel dingen die we in het leven willen leren, vergt het oefening en doorzettingsvermogen om werken volgens CiEP onder de knie te krijgen. Maar als u eenmaal de resultaten heeft geproefd, zult u voor uzelf en uw medewerkers niet anders meer willen. Uiteraard kunt u begeleiding krijgen bij het leren werken met CiEP, hierover leest u in hoofdstuk 8. CiEP betekent niet dat u in het vervolg alles goed doet en geen steken meer laat vallen. CiEP betekent wel dat u baas bent over uw werkgewoonten, dat u in staat bent om te schakelen tussen niet-ciep en CiEP en dat u bereid bent om continu te corrigeren. Werken volgens CiEP is een basiscompetentie voor iedereen die werkt in een kantooromgeving! CiEP on track 21

22 Hoofdstuk 4 Het persoonlijk werkproces in kaart In dit hoofdstuk kunt u antwoorden verwachten op de volgende vragen: Wat zijn voorwaarden om prettig te werken? Hoe breng ik mijn persoonlijk werkproces in kaart? Hoe herken ik CiEP- en niet-ciep resultaten? Voorwaarden scheppen om prettig te werken Wanneer we naar een nieuwe afdeling of een nieuwe werkgever overstappen, schonen we meestal ons archief op en ruimen de kasten leeg. Niet zelden kom je dingen tegen die er al jaren onaangeraakt liggen. Maar nu is het moment om de werkplek netjes achter te laten en elders met een schone lei te beginnen. Zo gauw we bij de nieuwe werkgever beginnen, vallen we terug in de oude onbewuste werkgewoonten. Bij het begin van een nieuwe baan of ingebruikname van een nieuwe werkplek, maar in wezen altijd en overal, is het daarom belangrijk om voorwaarden te scheppen om efficiënt en prettig te kunnen werken. Dat is een beweging van binnen naar buiten, van weten, naar actie. Het gaat erom dat we ons bewust worden en zijn van wat wel en wat niet voor ons werkt. Om voorwaarden te scheppen, is het bijvoorbeeld belangrijk om nietrelevante zaken weg te CiEP-en. Dan hebben we het over bestanden in de computer die we niet meer nodig hebben, maar uiteraard ook over informatie op papier. Maar het gaat eigenlijk verder. Het is ook een mentale en wellicht zelfs verbale kwestie; welke houding en welk taalgebruik dienen mij wel en welke niet op mijn werk? Hoe helder communiceer ik eigenlijk? Wat is werkzaam voor mij in welke organisatorische structuur, in welke werksituatie? Maar ook, wat is werkzaam voor de organisatie en hoe sluit ik daarop aan? CiEP is dan ook meer dan het ordenen van de informatiestroom. Achter deze ogenschijnlijk zo eenvoudige en praktische manier van doen zit voor iedereen een CiEP on track 22

23 andere mentale, emotionele en zelfs spirituele achtergrond. Dat is niet soft of zweverig, het is voor u als leidinggevende een belangrijke aanwijzing hoe uzelf en uw medewerkers denken, voelen en doen. Vaak zijn we ons hier onvoldoende van bewust ( de ijsberg ). Als we dit bewustzijn creëren, kunt u werkwijzen aanpassen en verbeteren. Heeft u wel eens nagedacht waarom u op een bepaalde manier werkt? Voor een werkelijke omslag is belangrijk intenties te formuleren zodat u doelgericht actie kunt ondernemen. Voorbeelden van intenties: Ik wil bij zijn met mijn werk. Ik wil iemand zijn die betrouwbaar is en waar mensen van op aan kunnen. Ik wil graag dat mijn werk toegankelijk is, ook als ik er niet ben. Ik wil voorbereid zijn op de vergaderingen waaraan ik deelneem Ik ga daar tijd voor plannen Ik wil de kwantiteit en kwaliteit van mijn werk verhogen. Ik wil betrouwbaar en integer zijn, mijn afspraken, mijn beloftes nakomen. Door de huidige werkdruk en manier van werken lukt dat niet. Ik wil baas zijn over mijn eigen tijd. Ik wil ontspannen kunnen werken, zonder mezelf uit te wonen. Ik wil graag een gezonde balans. Vervolgens gaat het er om denken en doen met elkaar in balans te brengen en de daad bij het woord te voegen! CiEP is daarbij geen doel, maar een hulpmiddel waarmee u uzelf en uw team kunt motiveren om de actiebereidheid en actiegerichtheid te verbeteren en te onderhouden. Wat levert CiEP dan op? meetbaar: 10 tot 20% tijdswinst voor werk, thuis of uzelf zichtbaar: structuur, overzicht, regie, ruimte, kwaliteit, overdraagbaarheid en toegankelijkheid van informatie voelbaar: minder werkdruk en stress ten gunste van plezier, energie en voldoening. Het persoonlijke werkproces Om succesvol te kunnen CiEP-en is het dus belangrijk om uzelf bewust te worden van uw eigen gedrag en automatische werkgewoonten. Alleen CiEP on track 23

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement Hand-out behorende bij de training Timemanagement Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie