Beknopte handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte handleiding"

Transcriptie

1 Beknopte handleiding

2 LICENTIEOVEREENKOMST SATO LABEL GALLERY VOOR EINDGEBRUIKERS VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE BELANGRIJK! DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE EN EEN GARANTIE VOOR DE LABEL GALLERY-SOFTWARE VAN SATO CORPORATION IN DIT PAKKET. DOOR HET INSTALLEREN VAN HET SOFTWAREPAKKET GAAT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST. ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT MOET U HET SOFTWAREPAKKET AAN UW LEVERANCIER RETOURNEREN. LICENTIE 1. VERSTREKKING VAN DE LICENTIE Het eigendom van de SATO Corporation Software in dit pakket (de "Licensed Software") wordt niet aan de klant overgedragen. SATO Corporation verleent de klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Licensed Software op één computer. Als de Licensed Software wordt gedeeld tussen meerdere computerwerkstations binnen een netwerk moet elk computerwerkstation zijn voorzien van eigen, afzonderlijk exemplaar van de Licensed Software. 2. KOPIEERBEPERKINGEN De klant mag de Licensed Software geheel of gedeeltelijk kopiëren, echter uitsluitend voor archief- of reservekopie-doeleinden. Er mogen op enig moment nooit meer dan twee (2) kopieën bestaan. Elke kopie moet, in leesbaar formaat, alle vertrouwelijke, gedeponeerde en copyrightmededelingen en notities bevatten die de originele Licensed Software bevat. 3. DOOR DE KLANT MEDE TE DELEN BEPERKINGEN De klant moet de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst bekendmaken aan zijn personeel of personen die onder zijn leiding vallen en zal bepalen wie de Licensed Software gaat gebruiken.

3 4. NALEVING DOOR DE KLANT EN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK De klant zal er naar beste kunnen naar streven dat zijn personeel of personen die onder zijn leiding vallen zich houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst, met inbegrip van het, zonder beperking, niet bewust toestaan dat personen enig deel van de Licensed Software gebruiken met het doel de broncode ervan te achterhalen. Als het de klant bekend wordt dat de Licensed Software door zulke personen gebruikt wordt op een wijze die niet geautoriseerd is door deze overeenkomst, dan zal de klant er onmiddellijk naar beste kunnen naar streven een dergelijk ongeautoriseerd gebruik direct te beëindigen. De klant zal SATO Corporation schriftelijk berichten over het ongeautoriseerde gebruik wanneer zulk ongeautoriseerd gebruik een onacceptabele periode blijft voortduren nadat dit de klant bekend is geworden. 5. SOFTWARE VAN DERDEN De Licensed Software is beschermd door copyright en andere eigen rechten van SATO Corporation en, afhankelijk van de geleverde Licensed Software, van derden. De klant kan door derden rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor die activiteiten die door of namens de klant zijn ondernomen met betrekking tot de Licensed Software die niet geautoriseerd zijn door deze overeenkomst. 6. BEPERKTE GARANTIE SATO Corporation garandeert niet dat de werking van de Licensed Software ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat de Licensed Software zal voldoen aan de vereisten van de klant, of zal werken in de door de klant gekozen combinatie. 7. VRIJWARING SATO CORPORATION GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OP DE LICENSED SOFTWARE EN ENIG SOORT AANSPRAKELIJK VAN SATO CORPORATION VOOR EEN INBREUK OP ENIGE ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET OF IMPLICIET, PER STATUUT OF OP ANDERE WIJZE, MET INBEGRIP VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES (ZOALS VERLIES VAN GEGEVENS), ONTSTAAN DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE LICENSED SOFTWARE, WORDT HIERMEE UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. DAARNAAST WIJST SATO CORPORATION ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR GARANTIES OF VERKLARINGEN, GEDAAN DOOR ANDEREN DAN SATO CORPORATION (ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, LEVERANCIERS EN DEALERS VAN SATO).

4 COPYRIGHTS Herziening:Rev Copyright 2009 SATO CORPORATION. All rights reserved. De informatie in dit document kan zonder bericht worden gewijzigd. De in dit document beschreven software wordt geleverd onder een licentieovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomsten. Niets van deze publicatie mag, zonder de schriftelijke toestemming van SATO Corporation, worden gereproduceerd, opgeslagen in een raadpleegbaar systeem of worden doorgegeven, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën en opnames, voor enig doel anders dan het persoonlijke gebruik van de koper. SATO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten. HANDELSMERKEN SATO Label Gallery is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van SATO Corporation in Japan en andere landen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Overige merken en hun producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke houders en moeten als zodanig worden gerespecteerd.

5 Inhoudstafel 1. Inleiding Welkom bij Label Gallery Label Gallery Productoverzicht Label Gallery Standard Series Label Gallery Developer Label Gallery softwarepakket Over deze handleiding Typografische conventies Softwarebeperkingen Installatie en activering Systeem- en software-vereisten Label Gallery-editie voor één gebruiker Label Gallery TruePro Network-editie Pocket Label Gallery-pakket Installeren van Label Gallery-software Sluit alle softwareapplicaties Installatie uitvoeren Definieer de setup-opties Printerstuurprogramma installeren Installeren van Label Gallery TruePro Network-software Installeren van Label Gallery op de server Installeren van Label Gallery op het werkstation Activeren van de Label Gallery-software Activeren van de softwarecode voor Label Gallery voor één gebruiker Activeren van Label Gallery met een hardwarecode Label Gallery Network-editie activeren Activeren van een toegevoegde netwerk-client Label Gallery demo-modus Installeren van Label Gallery-upgrades Installeren van de Label Gallery-upgrade (kleine versie-upgrade) Installeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Upgrade van de Label Gallery-editie installeren Installeren van Label Gallery Network-upgrades Installeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) De Label Gallery Network-upgrade installeren (grote versie-upgrade) De Label Gallery Network-upgrade installeren (van upgrade voor één gebruiker)... 32

6 Inhoudstafel 2.8 Activeren van de Label Gallery-upgrades Activeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery-editie-upgrade Activeren van de Label Gallery Network-editie (grote versie-upgrade) Activeren van de Label Gallery Network-editie (na de upgrade vanuit de editie voor één gebruiker) Activeren van de Label Gallery Network-editie (licentiepakketupgrade) Ontwerpen en printen van labels Een standaardlabel maken Een standaardlabel maken Variabele velden toevoegen aan een label Algemene printerinstellingen wijzigen Een label koppelen aan tekstdatabases Koppelen met een database Formatteer de gegevens met de wizard Tekstbestand Databasevelden op een label plaatsen Gebruik Afdrukvoorbeeld om gegevens te selecteren en een label te bekijken Een label printen Een geavanceerd label maken Een label maken met EAN.UCC 128-compatibiliteit Een label koppelen met geavanceerde databases Gebruik van geavanceerde objecten en functiess in Label Gallery Een RFID Smart Label ontwerpen Een RFID smart label maken Coderen van de RF Tag Andere Label Gallery-applicaties Printen van labels via aangepaste formulieren Een formulier maken Een formulier wijzigen Printen van labels via GalleryPrint Automatisch printen van labels Opslaan van lettertypen en grafische afbeeldingen op de printer Databases beheren Technische hulp Online ondersteuning Contactgegevens Index 90

7 Hoofdstuk 1:0BInleiding 1. Inleiding 1.1 Welkom bij Label Gallery Label Gallery is een pakket professionele labelingsoftwareproducten met een complete oplossing voor barcodeprinten en RFID Smart Label-printen voor desktopgebruikers, mobiele en zakelijke gebruikers. Label Gallery heeft een gebruiksvriendelijke interface en biedt oplossingen voor elke vraag op het gebied van labelontwerp en afdrukvereisten voor het efficiënt afdrukken van labels voor gebruikers in de detailhandel, logistiek, gezondheidszorg en de chemische industrie, automobielindustrie en andere bedrijfstakken. De belangrijkste productpakketten zijn Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only en Label Gallery Dynamic TruePro Network. Label Gallery kan worden gebruikt met elk 32 bits of 64 bits Windows besturingssysteem:windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows 7. De meest recente softwareversie is beschikbaar als gratis download op de Label Gallery-website op 1.2 Label Gallery Productoverzicht Label Gallery Standard Series Label Gallery TruePro Complete softwareoplossing voor elk soort ontwerp en printen van labels. Door diverse connectiviteitsopties kunnen gebruikers stand-alone printtaken uitvoeren of het printen van labels integreren in elke netwerkomgeving. Beknopte handleiding Label Gallery 1

8 Hoofdstuk 1:0BInleiding Label Gallery TruePro heeft interactieve labelprintmogelijkheden zoals het integreren van het printen van labels in bestaande applicaties (ActiveX) of het zonder programmeren inbedden van het printen van labels in bestaande systemen (GalleryWatch). Label Gallery TruePro bestaat uit de volgende modules: Label Gallery Plus: hoofdapplicatie voor het ontwerpen en printen van labels. GalleryForm: Ontwerp uw eigen gegevensinvoerapplicaties zonder enige programmeervaardigheid. GalleryWatch: Integreer en automatiseer het printen van labels in elk bestaand informatiesysteem. GalleryMemMaster: Download lettertypen en grafische afbeeldingen naar de geheugenkaart van de printer voor het optimaal printen van labels. GalleryData: Beheren van uw databases. GalleryPrint: Snel en gemakkelijk printen van labels. GalleryPrintQueue: Afdruktaakbeheerder. Label Gallery Plus Complete software voor professioneel labelontwerp en printen, inclusief complete databasesupport en integratiemogelijkheden met ActiveX. Door het grote aantal functies en opties is Label Gallery Plus de perfecte en gebruiksvriendelijke tool voor alle label-taken. Label Gallery Plus bestaat uit de volgende modules: Label Gallery Plus: hoofdapplicatie voor het ontwerpen en printen van labels. GalleryMemMaster: Download lettertypen en grafische afbeeldingen naar de geheugenkaart van de computer voor het optimaal printen van labels. GalleryData: Beheren van uw databases. GalleryPrintQueue: Afdruktaakbeheerder. Beknopte handleiding Label Gallery 2

9 Hoofdstuk 1:0BInleiding Label Gallery Easy Wizard-gebaseerde software voor standaard barcodelabelingtaken. Deze instap-software omvat vele ontwerpelementen van de TruePro-editie, met de nadruk op een eenvoudige interactie met de gebruiker. Label Gallery Free Wizard-gebaseerde software voor standaard barcodelabelingtaken. Deze editie is volledig functioneel maar heeft een beperkte functionaliteit. ** Voor deze editie is geen code nodig. Label Gallery Plus Print Only Met Label Gallery Plus Print Only kunnen voorontworpen labels worden geprint maar er kunnen geen labels mee worden ontworpen en bestaande labels kunnen er niet mee worden gewijzigd. Er zijn geen geavanceerde instellingen beschikbaar voor het wijzigen van labels. Label Gallery TruePro Print Only Met Label Gallery TruePro Print Only kunt u voorontworpen labels printen met behulp van voorontworpen formulieren en automatisch printen vanaf voorontworpen trigger-acties. Label Gallery TruePro Print Only kan niet worden gebruikt voor het ontwerpen en wijzigen van bestaande labels, formulieren en trigger-configuraties. Er zijn geen geavanceerde instellingen beschikbaar voor het wijzigen van labels. Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery is een programmapakket voor Windows CE; hiermee kunnen mobiele Windows CE-computers (Windows Mobile Device) labels afdrukken. Beknopte handleiding Label Gallery 3

10 Hoofdstuk 1:0BInleiding Label Gallery Developer Label Gallery SDK Label Gallery SDK is een ActiveX-integrator-editie van de Label Gallerysoftware, ontwikkeld voor softwareuitgevers die binnen hun software labels moeten kunnen printen. Label Gallery SDK kan worden geïntegreerd in bestaande informatiesystemen of bestaande applicaties en biedt ondersteuning voor het printen van labels. Label Gallery SDK biedt alle labelprintfunctionaliteit van de Label Gallery-software. Voor meer informatie over Label Gallery SDK kunt u contact met ons opnemen op Pocket Label Gallery SDK Pocket Label Gallery SDK is een ActiveX-integrator-editie van Label Gallery-software, ontwikkeld voor softwareuitgevers die binnen hun software labels moeten kunnen printen met mobiele apparatuur. Pocket Label Gallery SDK kan worden geïntegreerd in bestaande informatiesystemen of bestaande applicaties en biedt ondersteuning voor het printen van labels. Voor meer informatie over Pocket Label Gallery SDK kunt u contact met ons opnemen op 1.3 Label Gallery softwarepakket Controleer voordat u begint met de installatie van de Label Gallerysoftware of de inhoud van het pakket compleet is. Het pakket moet het volgende bevatten: - Label Gallery CD - Installatiehandleiding - Softwarecodenummer voor de editie voor één gebruiker (standaard) Neem contact op met uw softwareleverancier als uw pakket een of meer van de genoemde items mist. 1.4 Over deze handleiding De beknopte handleiding voor Label Gallery helpt bij het snel ontwerpen en printen van labels. De beknopte handleiding van Label Gallery is een samenvatting van de complete Label Gallery-gebruikershandleiding die op de Label Gallery-CD staat, of online op Beknopte handleiding Label Gallery 4

11 Hoofdstuk 1:0BInleiding Typografische conventies Tekst die vet wordt weergegeven noemt namen van menu's, bestandsnamen als SETUP.EXE en toetsen zoals de toets OK. Tekst die cursief wordt weergegeven betreft het bevestigen van handelingen als Alleen lezen en locaties zoals Map. Tekst tussen <Kleiner dan en Groter dan-tekens> betreft toetsen van de desktop-pc zoals <Enter>. Variabelen staan tussen [vierkante haken] zoals [variabele] Softwarebeperkingen Alle functies die in de Beknopte handleiding worden uitgelegd zijn beschikbaar in de Label Gallery TruePro-editie. Sommige functies zijn echter niet beschikbaar in de edities Label Gallery Plus of Label Gallery Easy. Hoofdstukken die functies bespreken die niet beschikbaar zijn voor Label Gallery Plus, Label Gallery Easy of Label Gallery Free zijn voorzien van herinneringen als deze: Deze optie is niet beschikbaar voor Label Gallery Free, Easy & Plus-pakketten. Beknopte handleiding Label Gallery 5

12 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 2. Installatie en activering 2.1 Systeem- en software-vereisten Label Gallery-editie voor één gebruiker De vereisten voor het gebruik van het programma zijn als volgt: Pentium-computer met ten minste 64 MB vrij RAM-geheugen. Een Windows 32 bits of 64 bits besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista en Windows 7. Harde schijf met 75 tot 550 MB vrije ruimte (afhankelijk van de installatieopties). CD-ROM-station. Ondersteuning voor OLE DB databasestuurprogramma's. Recente Windows besturingssystemen beschikken al over OLE DB databasestuurprogramma's. Als uw besturingssysteem geen databaseondersteuning heeft zal de installatiewizard vragen dit te installeren. Administratorrechten voor de lokale computer tijdens de installatie Label Gallery TruePro Network-editie Voor het gebruik van de Network-editie is het volgende nodig: Alle vereisten voor de Label Gallery-editie voor één gebruiker (zie eerder). Netwerkinterfacekaart in elk werkstation. Computer die fungeert als een Label Gallery-server. Elk serverbesturingssysteem dat het delen van bestanden ondersteunt met Windows (elk Windows-, UNIX- of Netware-systeem). Elke client moet volledige toegangsrechten hebben (lezen, schrijven, verwijderen) tot de Label Gallery systeemmap op de server. Beknopte handleiding Label Gallery 6

13 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Pocket Label Gallery-pakket Voor het werken Pocket Label Gallery gelden de volgende vereisten: A. Desktop-pc, voor het ontwerpen van labels en formulieren, met één van de volgende Windows-besturingssystemen: Windows 2000 Professional met Service Pack 1 of hoger Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 7 B. Windows Mobile-apparaat dat voldoet aan de volgende vereisten: Geïnstalleerde ActiveSync, versie 4.0 of hoger Een van de volgende Windows besturingssystemen: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile Installeren van Label Gallery-software Als u uw Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station legt start het installatie/ demonstratieprogramma automatisch. U kunt door de directory van de CD bladeren en brochures, technische documentatie en voorbeeldbestanden en andere documenten bekijken. Als u 2000, XP, 2003, Vista of Windows 7 gebruikt moet u inloggen met administratorrechten om de installatie te kunnen uitvoeren. Beknopte handleiding Label Gallery 7

14 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Sluit alle softwareapplicaties Voor een complete installatie van de Label Gallery-software moeten alle open softwareapplicaties worden gesloten voordat u de installatie van de Label Gallery-software start Installatie uitvoeren Gebruik de installatiewizard voor het installeren van de Label Gallerysoftware op uw desktop-pc. Ga als volgt te werk om de Label Gallerysoftware te installeren: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Er opent automatisch een installatievenster. Uitvoeren van Label Gallery auto-run vanaf de CD Als de installatie wizard niet automatisch start gaat u naar de hoofdmap op de Label Gallery-CD en dubbelklikt u op het bestand START.EXE. 2. Klik op Installeren. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. Beknopte handleiding Label Gallery 8

15 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Kiezen van de te installeren Label Gallery-edities 3. Klik op de Label Gallery-software die u wilt installeren. Volg de aanwijzingen op. Kies in de installatiewizard de juiste soort installatie. Voor alle Label Gallery-edities wordt dezelfde installatiewizard gebruikt Definieer de setup-opties U kunt de onderdelen selecteren die u van de gekozen Label Gallery-editie wilt installeren. U kunt kiezen uit de volgende drie soorten installaties: Volledige installatie - installeert alle Label Gallery-onderdelen in alle beschikbare talen. Compacte installatie - installeert alleen die onderdelen die Label Gallery nodig heeft om goed te kunnen werken. Helpbestanden en voorbeelden worden niet geïnstalleerd. Aangepaste installatie biedt opties om afzonderlijke onderdelen te installeren. Beknopte handleiding Label Gallery 9

16 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Om door te gaan met de installatie gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de toets Volgende. 2. Geef aan of er op het bureaublad of bij Snelstarten snelkoppelingen naar de Label Gallery-software moeten worden aangemaakt. 3. Klik op de toets Volgende. 4. Als u de Windows firewall gebruikt, voeg dan een aantal Label Galleryonderdelen toe aan de uitzonderingenlijst van de firewall zodat ze kunnen communiceren met de andere componenten. Aanbevolen wordt om de standaardinstellingen ongewijzigd te laten. 5. Klik op de toets Volgende en vervolgens op de toets Installeren om de installatie te voltooien. 6. Het startmenu van uw Windows bevat nu een nieuwe programmagroep voor de Label Gallery-software, met snelkoppelingen voor alle Label Gallery-applicaties Printerstuurprogramma installeren U kunt de GalleryDriver voor SATO thermische printers op de volgende drie manieren installeren: - Installeren binnen de Label Gallery-softwareinstallatie. - Gebruik hiervoor de Windows-wizard Printer toevoegen. - Gebruik de printerinstallatiewizard. U kunt de Label Gallery-software (Dynamic Edition) gebruiken voor het ontwerpen en afdrukken van labels op standaard kantoorprinters (laser, inkjet of matrix etc). Installatie van de GalleryDriver binnen de installatie van de Label Gallerysoftware Om door te gaan met de installatie van de GalleryDriver na het voltooien van de setup van de Label Gallery-softwareinstallatie gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer de optie Wizard printerinstallatie uitvoeren. 2. Klik op de toets Voltooien. Beknopte handleiding Label Gallery 10

17 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Installeren van de GalleryDriver voor SATO thermische printers 3. De wizard Printerinstallatie opent. 4. Selecteer uw printer in de lijst. Klik op de toets Volgende. 5. Selecteer de poort waarop u uw printer hebt aangesloten en klik op de toets Voltooien. Deze printerinstallatie is alleen beschikbaar bij het uitvoeren van de installatie vanaf de Label Gallery-CD. GalleryDriver-installatie via de wizard Printerinstallatie 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Het standaard installatieprogramma behoort automatisch te starten. Zo niet, start dan Windows Explorer, ga naar de CD en dubbelklik op het bestand START.EXE. 2. Klik op Installatie. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. 3. Klik op Printerstuurprogramma. Dit start de wizard Printerinstallatie. 4. Selecteer uw printer in de lijst. Klik op de toets Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 11

18 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Kiezen van de thermische printer 5. Selecteer de poort waarop u uw printer hebt aangesloten en klik op de toets Voltooien. Als u de installatie voor de GalleryDriver hebt gedownload van de Label Gallery-website voert u het gedownloade.exe-bestand en de stappen vier (4) en vijf (5) uit. GalleryDriver-installatie via de Windows-wizard Printer toevoegen 1. Open het Configuratiescherm via Start-Instellingen. 2. Open Printers (Printers en Faxen) en selecteer Printer toevoegen. 3. Volg de aanwijzingen op van de wizard Printer toevoegen. De daadwerkelijke stappen zijn afhankelijk van uw Windows-versie. Het is alleen belangrijk om bij het kiezen van de printerfabrikant en het model op de toets Diskette te klikken. 4. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station (als dit al niet gedaan is) en blader naar de map \Stuurprogramma's. Beknopte handleiding Label Gallery 12

19 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 5. Selecteer de map met uw printernaam en klik op de toetsen Open/OK om terug te gaan naar de wizard Printer toevoegen. U ziet dan de lijst met alle beschikbare printermodellen van de gekozen printer. 6. Kies uw model, klik op de toets Volgende en voltooi de installatie. Stuurprogramma's voor Gallery zijn alle digitaal ondertekend door Microsoft 2.3 Installeren van Label Gallery TruePro Networksoftware De Label Gallery TruePro Network-software bestaat uit twee onderdelen: de server en de client. Label Gallery Network werkt niet als de server en client zijn verbonden via een WAN, internet of soortgelijke langeafstandsverbindingen. Voordat u beide delen installeert moet u zorgen voor volledig toegangsrechten tot de map op de servercomputer waarop u de Label Gallery-software wilt installeren. Vervolgens installeert u de Label Gallery-software op de servercomputer. Installeer vervolgens de Label Gallery-softwareclient op het werkstation. De client kan worden geïnstalleerd vanaf de Label Gallery-server of vanaf de Label Gallery-CD. Label Gallery Easy en Label Gallery Plus hebben geen netwerklicenties. Alleen Label Gallery TruePro is leverbaar met netwerklicentie. Beknopte handleiding Label Gallery 13

20 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Installeren van Label Gallery op de server Installeer Label Gallery op de volgende manier op de servercomputer: 1. Controleer of u volledige toegangsrechten hebt tot de map op uw server waarin u Label Gallery wilt installeren. 2. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. Er opent automatisch een installatievenster. Als de installatie wizard niet automatisch start gaat u naar de hoofdmap op de Label Gallery-CD en dubbelklikt u op het bestand START.EXE. 3. Klik op Installeren. Er opent een nieuw venster dat alle Label Galleryedities toont. 4. Klik op Label Gallery TruePro netwerk (server) 5. Volg de aanwijzingen van de installatie op. 6. Als gevraagd wordt naar Select er serverlocatie voert u de netwerklocatie in of bladert u naar de plaats waar u het serverdeel van Label Gallery Network wilt installeren en klikt u op Volgende. Gebruik de UNC-syntax bij het verwijzen naar de serverlocatie, ook als u het serverdeel op de lokale schijf installeert. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte stuurprogramma zoals W:\gedeeld\bestand. Beknopte handleiding Label Gallery 14

21 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Selecteren van het netwerkpad voor de Label Gallery-serverinstallatie 7. U kunt de locatie invoeren van de secundaire server die het overneemt als de primaire server uitvalt. Als u een computer laat werken als een secundaire Label Gallery-server voert u het UNC-pad in naar de juiste map. Bij twijfel laat u het Bewerken-veld leeg. De secundaire server is optioneel 8. Klik op de toets Volgende om de installatie te voltooien. U moet een server en een gedeeld schijfgedeelte selecteren dat zichtbaar is voor alle werkstations binnen het domein waarin u Label Gallery wilt gebruiken Installeren van Label Gallery op het werkstation Er zijn twee manieren om de Label Gallery TruePro Network-client te installeren op het werkstation: - Installeren van de client vanaf de CD. Installeer de Label Gallery TruePro-software voor één gebruiker Beknopte handleiding Label Gallery 15

22 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering vanaf de Label Gallery-CD zoals beschreven in het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. - Installeren van de client vanuit het netwerk. Installeer de Label Gallery-client door het uitvoeren van het installatiebestand Label Gallery 3.exe vanaf de Label Gallery-server. Installeer de client via de volgende stappen vanuit het netwerk: 1. Open Windows Verkenner. 2. Blader naar de Label Gallery-servercomputer in Mijn netwerklocaties. 3. Blader naar de map waar de Label Gallery-software is geïnstalleerd op de server. 4. Dubbelklik op het bestand Label Gallery 3.exe. 5. Volg de op het scherm gegeven aanwijzingen op. Lees voor meer gegevens over de installatie van de editie voor één gebruiker het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. De op het werkstation geïnstalleerde Label Gallery-client moet volledige toegangsrechten hebben (lezen, schrijven, verwijderen) tot de Label Gallery System-subfolder op de servercomputer. 7. Klik op de toets Voltooien om de installatie te voltooien. 2.4 Activeren van de Label Gallery-software De volgende activeringsinstructies zijn bedoeld voor de edities voor één gebruiker en de netwerk-edities van Label Gallery. U moet de Label Gallery-software vóór het gebruik activeren. Als u het activeren niet voltooid werkt Label Gallery in de demo-modus. Het hulpprogramma voor de productactivering start altijd na de installatie. Als u het type activering wilt wijzigen of meer licenties aan uw netwerkeditie wilt toevoegen kunt u de activering ook starten vanuit de Label Gallerysoftware door het openen van het venster Licentiebeheer in het Help-menu. Er zijn drie soorten van activering van de Label Gallery-software: - Softwarecode voor één gebruiker (standaard) Beknopte handleiding Label Gallery 16

23 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering - Activering via hardwarecode (dongle-code) - Activering via netwerksoftwarecode Softwarecodeactivering voor één gebruiker: Voor een volledige functionaliteit van de Label Gallery-software-editie met een softwarecode voor één gebruiker moet de activeringsapplicatie voor Label Gallery worden uitgevoerd. Het softwarecodenummer is een reeks van 25 tekens. Hardwarecodeactivering: De Label Gallery-software-edities met een hardwarecode kunnen onmiddellijk na de installatie worden gebruikt. Zie het hoofdstuk Activeren van Label Gallery via een hardwarecode. Netwerksoftwarecodeactivering: U kunt het serverdeel van de Label Gallery Network-editie op dezelfde manier activeren als de Label Gallery-editie met een softwarecode voor één gebruiker. Het netwerksoftwarecodenummer is een client op het actuele werkstation. Als u een upgrade van de netwerkeditie met extra gebruikers uitvoert moet u elk nieuw werkstation afzonderlijk installeren en activeren. Zie het hoofdstuk Activeren van extra netwerkclients Activeren van de softwarecode voor Label Gallery voor één gebruiker U kunt Label Gallery activeren via de Activation Server of handmatig via de activeringswebsite Key Number Activation. Het activeren van Label Gallery via internet werkt alleen met de softwarecode voor één gebruiker en de netwerksoftwarecode. Als de computer die de Label Gallery-software gebruikt geen internettoegang heeft moet u de activeringswebpagina openen op de computer die wel internettoegang heeft en zo de activeringsgegevens ophalen. Voordat u het activeringsproces van de Label Gallery-software start moet u de volgende terminologie kennen: Codenummer: De reeks van 25 tekens die bij de Label Gallery-software is geleverd. Registratienummer: Uniek nummer, gegenereerd tijdens het activeringsproces. Het registratienummer controleert de ingevoerde softwarecode. Activeringscode: Verstrekt op de Label Gallery-activeringswebsite. De activeringscode activeert de Label Gallery-software op uw computer. Beknopte handleiding Label Gallery 17

24 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Ga als volgt te werk om de Label Gallery-software te activeren: 1. Na voltooiing van de installatie kunt u de Label Gallery-software gebruiken. Het venster Waarschuwing opent. 2. Klik op Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. 3. Selecteer Activeer het pakket en klik op Volgende. Selecteren van de softwarecodeactivering voor één gebruiker 4. Selecteer Softwarecode voor één gebruiker en klik op Volgende. 5. Voer de benodigde klantgegevens en het codenummer in. 6. Klik op de toets Volgende. Het venster Licentiebeheer: Activeringscode opent. Beknopte handleiding Label Gallery 18

25 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Valideren van het codenummer 7. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver. (aanbevolen). 8. Om de software handmatig te activeren klikt u op de internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery Key Number Activation-website. a. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. b. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. c. Kopieer de activeringscode en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Activeringscode van de geopende Label Gallery-software. Beknopte handleiding Label Gallery 19

26 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Als de computer met de daarop geïnstalleerde Label Gallery-software geen internettoegang heeft gaat u als volgt te werk: 1. Volg stap 1 tot en met 4 uit het voorgaande deel. 2. Schrijf het codenummer en het registratienummer op. 3. Schrijf het internetadres van de activeringsite op. 4. Ga naar de computer met internettoegang en de open de activeringswebsite in Internet Explorer. 5. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. 6. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. Schrijf hem op. De code- en registratienummers, de activeringscode en de gegevens in andere velden zijn hoofdlettergevoelig; schrijf ze dus zorgvuldig op. Beknopte handleiding Label Gallery 20

27 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 7. Ga terug naar de Label Gallery-computer waarop het venster Licentiebeheer nog open is. 8. Voer de activeringscode in. 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien Activeren van Label Gallery met een hardwarecode De Label Gallery-edities voor één gebruiker (Easy, Plus en TruePro) kunt u activeren met een USB-stick. De Label Gallery netwerkeditie kunt u echter niet activeren met een hardwarecode. Zorg ervoor dat u de installatie van de Label Gallery-software op uw pc hebt voltooid voordat u uw Label Gallery-editie voor één gebruiker activeert met een hardwarecode. Label Gallery activeren met de USB hardwarecode Zorg ervoor dat u de installatie van de Label Gallery-software op uw pc hebt voltooid. Ga als volgt te werk om de Label Gallery te activeren met een USB-stick: 1. Steek de USB-stick in een vrij USB-slot. 2. Start de Label Gallery-software. Het venster Waarschuwing opent. 3. Klik op Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. 4. Selecteer Activeer het pakket en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 21

28 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 5. Selecteer Hardwarecode en klik op Volgende. Er opent een nieuw venster Licentiebeheer met de licentiegegevens voor uw Label Gallery-software. 6. Klik op de toets Voltooien, daarop start Label Gallery in de volledige modus Label Gallery Network-editie activeren De Label Gallery Network-editie kan alleen met een softwarecode van 25 tekens worden geactiveerd. De netwerkeditie heeft geen activeeroptie via een USB-stick. Voordat u het activeringsproces van de Label Gallerysoftware start moet u de volgende terminologie kennen: - Codenummer: De reeks van 25 tekens die bij de Label Gallerysoftware is geleverd. - Registratienummer: Uniek nummer, gegenereerd tijdens het activeringsproces. Het registratienummer controleert de ingevoerde softwarecode. - Activeringscode: verstrekt op de Label Gallery-activeringswebsite. De activeringscode activeert de Label Gallery-software op uw computer. Ga als volgt te werk om de Label Gallery-software te activeren: 1. Nadat u de server- en client-delen van de Label Gallery netwerkeditie hebt geïnstalleerd start u de Label Gallery-software vanaf uw servercomputer. Er is geen geldige licentie gevonden. Klik op de toets Licentiebeheer. 2. Selecteer Netwerksoftwarecode en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 22

29 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Selecteren van de netwerksoftwarecode-activering 3. Het primaire netwerklocatiepad moet hetzelfde zijn als het voor de installatie ingevoerde pad (zie het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software op de server) en klik op Volgende. Zorg ervoor de UNC-syntax te gebruiken bij het verwijzen naar de serverlocatie. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte stuurprogramma zoals W:\gedeeld\bestand. Beknopte handleiding Label Gallery 23

30 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 4. Voer de benodigde klantgegevens en het codenummer in en klik dan op de toets Volgende. 5. Om de software automatisch te activeren klikt u op de link Ga naar de activeringsserver (aanbevolen). 6. Om de software handmatig te activeren klikt u op de vermelde internetlink voor webpagina-activering. Uw internetbrowser opent dan de Label Gallery Network Key Number Activation-website. a. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. b. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. c. Kopieer de activeringscode en plak hem in het veld Activeringscode in het geopende venster Licentiebeheer: Activeringscode van de geopende Label Gallery-software. Beknopte handleiding Label Gallery 24

31 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 7. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien. U kunt de Label Gallery-software ook activeren als de computer geen toegang heeft tot internet. Als de computer met de daarop geïnstalleerde Label Gallery-software geen internettoegang heeft gaat u als volgt te werk: 1. Volg stap 1 tot en met 4 uit het voorgaande deel. 2. Schrijf het codenummer en het registratienummer op. 3. Schrijf het internetadres van de activeringsite op. 4. Ga naar de computer met internettoegang en open de activeringswebsite met Internet Explorer. 5. Voer het codenummer en het registratienummer in. Voer desgevraagd andere gebruikergegevens in. Beknopte handleiding Label Gallery 25

32 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 6. Klik op de toets Activeren om de activeringscode op te halen. Schrijf hem op. De code- en registratienummers, de activeringscode en de gegevens in andere velden zijn hoofdlettergevoelig; schrijf ze dus zorgvuldig op. 7. Ga terug naar de Label Gallery-computer waarop het venster Licentiebeheer nog open is. 8. Voer de activeringscode in. 9. Klik op de toets Volgende en volg de aanwijzingen op om het activeringsproces te voltooien Activeren van een toegevoegde netwerk-client De netwerkclient die u hebt gebruikt voor het activeren van de Label Gallery TruePro Network-server wordt automatisch geactiveerd. Om meer Label Gallery TruePro Network-clients te activeren op andere werkstations gaat u als volgt te werk: 1. Installeer Label Gallery op het werkstation. 2. Open de Label Gallery-software. Er is geen geldige licentie gevonden en het venster Licentiebeheer opent. 3. Selecteer de Network Software Key en klik op Volgende. Beknopte handleiding Label Gallery 26

33 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Zoeken van het installatiepad van Label Gallery TruePro Network 4. Blader naar de locatie waar Label Gallery TruePro Network is geïnstalleerd en klik op de toets Volgende. De licentiegegevens worden gekopieerd van de server. Zorg ervoor de UNC-syntax te gebruiken bij het verwijzen naar de netwerklocatie. Gebruik de syntax \\server\gedeeld\bestand en niet de syntax met het gemapte station zoals W:\gedeeld\bestand. De Label Gallery TruePro Network-client wordt geactiveerd. De volledige Label Gallery-versie kan alleen op het werkstation draaien als de Label Gallery-server over voldoende licenties beschikt. Als er geen licentie beschikbaar is kunt u met Label Gallery alleen in de demo-modus werken en moet u wachten totdat één van de clients die actueel Label Gallery gebruikt uitlogt. 2.5 Label Gallery demo-modus De demo-modus van de Label Gallery-software heeft een beperkte functionaliteit. De belangrijkste beperkingen zijn: U kunt slechts vijf (5) labels per afdruktaak printen. Beknopte handleiding Label Gallery 27

34 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering U kunt slechts één (1) variabel veld definiëren op het label dat u wilt exporteren (naar Pocket Label Gallery, naar SAP, naar het geheugen van de printer, of andere exportmogelijkheden.) De gegevenswaarden van labelobjecten zullen worden vervangen door willekeurige tekens. Als u de Label Gallery-software in de demo-modus blijft gebruiken zal het starten steeds langzamer verlopen. Om van de demo-modus naar de volledige, onbeperkte functionaliteit te gaan moet u de Label Gallery-software activeren. 2.6 Installeren van Label Gallery-upgrades U kunt de Label Gallery-software op de volgende manieren upgraden: Upgraden van software binnen één versie (kleine versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van de softwareversie van een oudere versie naar een nieuwe (grote versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van een software-editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus naar een meer geavanceerde editie zoals Label Gallery TruePro Installeren van de Label Gallery-upgrade (kleine versie-upgrade) Bij een kleine versie-upgrade van Label Gallery-software voert u een upgrade uit van een oudere versie, van 3.0 naar de nieuwste versie, 3.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: - Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. - Verwijder geen bestaande versie van uw desktop-pc. - Controleer welke Label Gallery-editie u hebt. Controleer uw Label Gallery-editie aan de hand van het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-softwareversie voor één gebruiker te upgraden (kleine versie-upgrade): 1. Sluit de Label Gallery-software op uw desktop-pc af. Beknopte handleiding Label Gallery 28

35 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Installeer de nieuwe versie in dezelfde map waarin de oude versie is geïnstalleerd. De nieuwe versie vervangt de oude. 4. Volg de aanwijzingen op Installeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Voor een grote versie-upgrade (van 2.x naar 3.x) moet u een upgradepakket kopen. Neem contact op met uw softwareleverancier voor meer informatie over het kopen van een upgrade-pakket. Bij een grote versie-upgrade van de Label Gallery-software voert u een upgrade uit van een oudere versie, bijvoorbeeld van Label Gallery 2.x.x naar de nieuwste versie 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: 1. Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. 2. Verwijder geen bestaande versie van uw desktop-pc. 3. Controleer welke Label Gallery-editie u hebt. Uw huidige Label Gallery-editie controleren. Controleer het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-softwareversie voor één gebruiker te upgraden (grote versie-upgrade): 1. Sluit Label Gallery en andere software op uw desktop-pc af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd wanneer u de netwerkeditie hebt. 3. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 4. Installeer dezelfde Label Gallery-editie die u al hebt; bijvoorbeeld, als u Label Gallery 2.1.x hebt en wilt upgraden naar Label Gallery Plus 3.x.x, dan installeert u Label Gallery Plus 3.x.x. 5. Volg de aanwijzingen op. Beknopte handleiding Label Gallery 29

36 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Upgrade van de Label Gallery-editie installeren Als u een editie-upgrade uitvoert wilt u een upgrade naar een krachtiger Label Gallery-editie;bijvoorbeeld een upgrade van Label Gallery Easy naar Label Gallery Plus naar Label Gallery TruePro. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Sluit Label Gallery en andere software op uw desktop-pc af. Verwijder geen bestaande Label Gallery-software-editie. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-software-editie voor één gebruiker te upgraden: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 2. Installeer de nieuwe editie op uw computer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. 3. Volg de aanwijzingen op. Activeer de nieuwe editie van de Label Gallery-software als u bij het upgradepakket het activeringsdocument hebt ontvangen van onze leverancier. U kunt de nieuwe editie pas gebruiken nadat deze geactiveerd is. 2.7 Installeren van Label Gallery Network-upgrades U kunt de Label Gallery Network-software op de volgende manieren upgraden: Upgraden van software binnen één versie (kleine versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgraden van de softwareversie van een oudere versie naar de nieuwste versie (grote versie-upgrade), bijvoorbeeld van naar Upgrade van een software-editie voor één gebruiker naar een Label Gallery TruePro Network-editie voor vijf of meer gelijktijdige gebruikers. Beknopte handleiding Label Gallery 30

37 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Installeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versieupgrade) Bij een kleine upgrade van de netwerkversie van Label Gallery voert u een upgrade uit van een oudere netwerkversie, bijvoorbeeld van Label Gallery naar de nieuwste versie, 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder geen bestaande versie van uw server en werkstations. Uw huidige Label Gallery-editie controleren. Controleer het label op uw CD of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info. Ga als volgt te werk om een nieuwe kleine versie van Label Gallery op de server en het werkstation te installeren: 1. Sluit Label Gallery en alle andere software op uw server en werkstations af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Plaats de Label Gallery-CD in het CD-ROM-station van een computer waarop een Label Gallery-client is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd voordat u de nieuwste kleine upgrade van Label Gallery Network installeert. 4. Installeer de nieuwe versie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op de server. 5. Installeer de nieuwe versie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. Beknopte handleiding Label Gallery 31

38 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering De Label Gallery Network-upgrade installeren (grote versieupgrade) Bij een grote versie-upgrade van Label Gallery Network voert u een upgrade uit van een oudere netwerkeditie, bijvoorbeeld Label Gallery , naar de nieuwste versie, 3.x.x. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder geen bestaande netwerkversie van uw server en werkstations. Controleer uw bestaande Label Gallery-versie aan de hand van het label op uw CD-doos of open de Label Gallery-software en ga naar Help/Info in het menu. Ga als volgt te werk om een grote upgrade van uw Label Gallery-versie uit te voeren: 1. Sluit Label Gallery en alle andere software op uw server en werkstations af. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. Zorg ervoor dat alle clients zijn uitgelogd voordat u de nieuwste versie van Label Gallery Network installeert. 3. Installeer de nieuwe versie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery-software op de server. 4. Installeer de nieuwe versie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation De Label Gallery Network-upgrade installeren (van upgrade voor één gebruiker) Als u een upgrade naar een netwerkeditie uitvoert vanaf een versie voor één gebruiker, dan wilt u een upgrade uitvoeren van bijvoorbeeld een Label Gallery Plus-editie voor één gebruiker naar een Label Beknopte handleiding Label Gallery 32

39 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Gallery TruePro Network-editie. Zorg voordat u een upgrade van uw Label Gallery-software uitvoert voor het volgende: Maak een reservekopie van uw Label Gallery-bestanden. Verwijder de bestaande Label Gallery-software-editie van uw desktopcomputer. Ga als volgt te werk om uw Label Gallery-software-editie te upgraden: 1. Leg de Label Gallery-CD in uw CD-ROM-station. 2. Schakel uw virusscansoftware uit. 3. Installeer de nieuwe netwerkeditie op de servercomputer. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery-software op de server. 4. Installeer de nieuwe netwerkeditie op alle werkstations. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie. Zie het hoofdstuk Installeer Label Gallery op het werkstation. 2.8 Activeren van de Label Gallery-upgrades Activeren van de Label Gallery Network-upgrade (kleine versieupgrade) Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe kleine versie van Label Gallery van dezelfde editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus versie 3.0 naar Label Gallery Plus versie 3.1, dan blijft de software geactiveerd.zorg ervoor de nieuwe versie over de bestaande versie heen te installeren. Werk volgens hetzelfde aanwijzingen als beschreven in het hoofdstuk Installeren van de Label Galleryupgrade (kleine versie-upgrade) Zorg ervoor de netwerkversie voor het serverdeel in dezelfde map op de server te installeren die actueel wordt gebruikt voor Label Gallery Network. U hoeft de Label Gallery-server niet opnieuw te activeren. Hij blijft geactiveerd vanuit de vorige geïnstalleerde versie. Beknopte handleiding Label Gallery 33

40 Hoofdstuk 2:1BInstallatie en activering Activeren van de Label Gallery-upgrade (grote versie-upgrade) Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwe hoofdversie van Label Gallery van dezelfde editie, bijvoorbeeld van Label Gallery Plus versie 2.1 naar Label Gallery Plus 3.1, dan moet u de software opnieuw activeren. De nieuwe versie overschrijft de bestaande niet en u kunt dan werken met zowel de oude als de nieuwe Label Gallery-versie van dezelfde editie. Werk volgens dezelfde aanwijzingen als bij de oorspronkelijke installatie van Label Gallery in het hoofdstuk Installeren van Label Gallery-software. Samenvatting van de benodigde stappen: 1. Sluit alle Label Gallery-applicaties. 2. Verwijder geen bestaande versie van de Label Gallery-software. 3. Installeer dezelfde Label Gallery-editie als de geïnstalleerde. 4. Als uw Label Gallery-software (oude versie) een hardwarecode heeft (USB, zie hoofdstuk Activeren van Label Gallery-software), steek dan de stick in de computer. 5. Activeer de nieuwe Label Gallery-versie met het upgradecodenummer. Om uw Label Gallery-softwareversie 2.1.x te upgraden naar Label Gallery 3.1.x hebt u zowel het oude serienummer van 25 tekens nodig (voor versie 2.1.x) als het nieuwe softwarecodenummer van 25 tekens (voor versie 3.x.x). Beide codes zijn nodig om uw Label Gallery-upgrade te activeren. Ga als volgt te werk om de nieuwe Label Gallery-versie te activeren: 1. Open de nieuw geïnstalleerde Label Gallery softwareversie. Er opent een Waarschuwing-venster. 2. Klik op de toets Licentiebeheer. Het venster Licentiebeheer opent. Als u Label Gallery onmiddellijk na het voltooien van de installatie activeert selecteert u Activeer het pakket en klikt u op Volgende. 3. Selecteer Softwarecode voor één gebruiker en klik op Volgende. Er opent een nieuw venster Licentiebeheer met de belangrijkste licentiegegevens van uw oude Label Gallery-versie. Beknopte handleiding Label Gallery 34

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Beknopte handleiding LICENTIEOVEREENKOMST SATO LABEL GALLERY VOOR EINDGEBRUIKERS VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE BELANGRIJK! DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIE

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

knfbreader Mobile kreader Mobile

knfbreader Mobile kreader Mobile knfbreader Mobile kreader Mobile Instructies voor installatie Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012

Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012 Installatiehandleiding: Kaspersky Anti-Virus 2012 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Oudere versie Kaspersky Anti-Virus verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Installatiegids Installatie en registratie Kurzweil 3000 Engine Installatie extra Kurzweil 3000 Administrator Installatie Kurzweil 3000 Client Installatie Kurzweil

Nadere informatie

Aan de slag met Search and Recover

Aan de slag met Search and Recover Aan de slag met Search and Recover Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Systeemeisen 2. Installatie van de downloadversie 3. Licentie- en installatieproblemen oplossen 4. Aan de slag met Search

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0

Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Installatiehandleiding: Kaspersky Password Manager 5.0 Deze handleiding behandelt het volgende: 1. Kaspersky Password Manager 4.0 verwijderen 2. Installatie 3. Klaarmaken voor gebruik Duur installatie:

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Installatie UZI-kaartlezer

Installatie UZI-kaartlezer Installatie UZI-kaartlezer 1 Handleiding installatie UZI-kaartlezer Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van de UZI-kaartlezer. De installatie duurt ongeveer 10 minuten, als u alle onderdelen

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Snelstartgids Instellen van Kurzweil 3000 netwerk Installatiegids en andere gidsen: via www.sensotec.be/k3000/extra of in de map Documentation op de installatie-dvd

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie

Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Installatiegids 'Analyse van de Rekenfeiten' PRO versie Algemeen Het programma kan worden geïnstallleerd op zowel standalone desktop pc's, laptops als in een netwerk. De installatie gebeurt op een locatie

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie