Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone"

Transcriptie

1 Archiefmateriaal en erfgoed als app op de smartphone Ad de Bruijne Deeltijdstudent Informatie Media Communicatie + Archivistiek B Studentnummer Hogeschool van Amsterdam Onderzoeksverslag Stage Regionaal Archief Leiden 1

2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. De begrippen: smartphones, apps en geolocatie 5 2. Toepassingen in de praktijk 9 3. Kosten en Baten Conclusies en Aanbevelingen Managementsamenvatting Gebruikte bronnen 25 2

3 INLEIDING In mei 2010 schrijft Christian van der Ven, oprichter van het netwerk voor archivarissen Archief 2.0, in zijn weblog de Digitale archivaris over de snelle opmars van mobiel internet. Toch ziet hij van deze ontwikkeling in de Nederlandse archiefwereld voorlopig nog weinig terug: "In Nederland staat de hele mobiele toegang tot archieven ook nog in de kinderschoenen 1. Wanneer we iets breder kijken, niet alleen naar archieven maar ook naar cultureel erfgoed, is goed te begrijpen dat juist het fysieke en lokale aspect van cultureel erfgoed een uitstekende basis vormt voor mobiele toepassingen. David van Toor betoogt in zijn scriptie Content en Context dan ook terecht dat de digitale representatie van plaatsgebonden objecten via de smartphone een interessante interactieve dimensie kan toevoegen aan de beleving van het betreffende erfgoed 2. Inmiddels, medio 2012, kunnen we rustig zeggen dat applicatie-ontwikkelaars de mogelijkheden hebben ontdekt om historisch (beeld)materiaal met een locatie te verbinden. De geschiedenisapp Vistory won zelfs de prijs voor de beste ontwikkelde app van 2011 in Nederland 3. Vistory maakt gebruik van Augmented Reality (AR), één van de leukste mogelijkheden van historisch beeldmateriaal op locatie 4. Zijn naast ontwikkelaars inmiddels ook archieven en erfgoedinstellingen bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden om hun materiaal mobiel aan te bieden en tot welke resultaten heeft dit geleid? In verband met de opleiding Archivistiek B aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik bij het Regionaal Archief Leiden (RAL) een stage gedaan met de intentie onderzoek te doen naar de stand van zaken bij het ter beschikking stellen van archiefmateriaal via smartphones. Het RAL werkt sinds kort nauw samen met erfgoedinstelling Monumentzorg en Archeologie (M & A) en dat was reden het onderzoek nog iets breder te maken. Centrale vraag van het onderzoek is: wat zijn op dit moment de mogelijkheden voor archieven en erfgoedinstellingen om archiefmateriaal als app ter beschikbaar te stellen voor smartphones. Bij die vraagstelling heb ik bewust tamelijk algemeen allerlei aspecten willen betrekken, maar enkele deelvragen zullen niet of nauwelijks aan de orde komen. Zo wordt niet ingegaan de mogelijkheid dat het publiek materiaal of informatie kan toevoegen, user generated content (ugc). Voor sites als YouTube en Flickr! is ugc uiteraard cruciaal, maar voor erfgoedinstellingen lijkt de behoefte aan ugc niet zo groot 5. Het downloaden en hergebruiken van data van apps behoort tot de discussie rond open data, waarmee archieven en erfgoedinstellingen in een andere context al goed bekend zijn. Verder laat ik technische discussies over conversies van data buiten beschouwing. Wel wordt in hoofdstuk 2 iets gezegd over metadata nodig om bronnen te koppelen aan locatiegegevens zie scriptie David van Toor Content in Context, p 7. 3 zie 4 zie Het komt erop neer dat AR de mogelijkheid biedt om op locatie de huidige en de historische situatie tegelijkertijd naast en door elkaar te zien. In het volgende hoofdstuk meer hierover. 5 zie voor de bevindingen van Van Toor over ugc Content in Context, p15 e.v. 3

4 In hoofdstuk 1 De begrippen: smartphones, apps en geo-webtechnologie behandelen we enkele basisbegrippen uit de wereld van het mobiele internet. Er bestaat veel vakjargon en daar zijn mogelijk misverstanden over. Dit onderzoek is bedoeld voor een algemeen geïnteresseerd publiek en beleidsmakers in het bijzonder en het is daarom goed een inzicht te hebben in de meest gebruikte termen. Hoofdstuk 2: Toepassingen in de praktijk vormt de kern van dit onderzoek. Welke instellingen en welke bedrijven zijn bezig om materiaal voor smartphones ter beschikking te stellen. Wat zijn de best practices? Twee uiteenlopende mogelijkheden worden diepgaander onderzocht. Allereerst Erfgoed op de Kaart van ab-c media, een web based toepassing, d.w.z. in wezen een gewone website die ook mobiel bekeken kan worden en dan op locatie voor de gebruiker nog een aantal extra mogelijkheden biedt. Ten tweede de app AnnoDrenthe.nu, ontwikkeld door het bedrijf 7Scenes, dat vooral actief is voor musea, maar ook wel archieven tot de klanten telt. Deze app is puur mobiel en sterk gebaseerd op het concept van story telling. Niet het archiefmateriaal staat hierbij centraal, maar het verhaal dat de archieffragmenten verbindt. Verder nog aandacht voor de app Oorlogsmonumenten in Beeld van Beeld en Geluid omdat hier de specifieke problemen aan de orde komen rond het mobiel ter beschikking van videoen/of filmmateriaal. Tenslotte nog enkele lokale Leidse initiatieven, met name de app De Leidse Loper van de gemeente Leiden en M & A. Het derde hoofdstuk Kosten en Baten beoogt een globaal antwoord te geven op de vraag wat zijn de kosten en baten van de diverse mogelijkheden? Het is onmogelijk die vraag ook maar bij benadering te beantwoorden zonder verder marktonderzoek of zonder dat de opdrachtgever nader heeft aangegeven wat precies gewenst is. Toch is het nuttig om in elk geval een globale indruk te krijgen wat een app een archief of erfgoedinstelling kan kosten en opleveren. Hoofdstuk vier bevat de Conclusies en Aanbevelingen van het onderzoek. Daarna volgt de Managementsamenvatting. Tijdens het onderzoek zijn veel personen zeer bereidwillig en geduldig bereid geweest mijn ongetwijfeld vaak erg domme vragen te willen beantwoorden De namen van de geïnterviewden zijn opgenomen in de Gebruikte Bronnen. Dit is het moment hen, maar ook anderen die mij met tips en adviezen terzijde hebben gestaan, hartelijk te danken voor de medewerking. Zonder deze hulp had ik dit onderzoek niet kunnen doen, maar voor de fouten die er ongetwijfeld in staan ben alleen ik als schrijver verantwoordelijk. 4

5 1. De Begrippen: smartphones, apps en geolocatie Smartphones Het gebruik van mobiel internet maakt in Nederland een spectaculaire groei door. In 2005 bedroeg het percentage Nederlanders met mobiel internet 11%, in 2010 was dit al 35% en in % 6. Een steeds groter deel van mobiele telefoons bestaat uit smartphones. Deze kunnen gedefinieerd worden als een mobiele telefoon met ingebouwde applicaties en toegang tot internet 7. Smartphones hebben in vergelijking met gewone (of feature) mobiele telefoons enkele extra mogelijkheden, bijvoorbeeld dat smartphones doorgaans een ingebouwde GPS-ontvanger hebben. Juist deze mogelijkheid om mobiel internet en geografie te verbinden biedt, zoals we nog zullen zien, interessante mogelijkheden (historisch) erfgoedmateriaal op locatie ter beschikking te stellen. diverse modellen smartphones Een gewone mobiele telefoon weegt meestal iets minder dan 100 gram terwijl het gewicht van een smartphone doorgaans tussen de 100 en 200 gram bedraagt. Een stuk zwaarder is een tablet, waarvan het bekendste voorbeeld de ipad van Apple is, alhoewel wel weer een stuk minder groot en zwaar dan een netbook of kleine labtop. De tablet is draagbaar, maar wordt toch vooral thuis gebruikt. In feite is de tablet een krachtige smartphone met een veel groter scherm en er kan niet mee gebeld worden. Voor dit onderzoek is van belang op te merken dat toepassingen of apps voor smartphones prima draaien op een tablet. Derhalve zal hier verder geen aparte aandacht worden gegeven aan tablets. Dit wil overigens niet zeggen dat het voor erfgoedinstellingen altijd onzinnig zou zijn om aparte apps te (laten) maken voor tablets. Immers het grotere scherm van de tablet biedt zeker extra mogelijkheden voor datavisualisatie in vergelijking met de smartphone 8. De verkoop van smartphones in Nederland is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Volgens cijfers van GFK van GfK Retail & Technology werden in 2011 Nederland 3,2 miljoen smartphones verkocht tegenover 2,1 miljoen in Tevens werden in 2011 voor het eerst meer smartphones verkocht dan gewone (of feature) mobiele telefoons. Onder de groep van 30 jaar en jonger is het gebruik van smartphones het grootst, maar toch bezit ondertussen ook 22% van de groep jaar een smartphone gebaseerd op cijfers CBS 7 PC Magazine Encyclopedia zie de blog van Sjoerd Bakker over tablets: 9 en 5

6 Bij vrijwel alle nieuwe technologische ontwikkelingen doet zich het probleem voor van standaardisatie en dat is zeker ook bij smartphones het geval. Er bestaan tal van bedrijven die smartphones maken 10. Het is niet van belang daar veel verder op in te gaan, maar van grote invloed is wel dat er twee grote verschillende besturingssystemen bestaan. Zo maakt Apple de iphone en die draait op het eigen besturingssysteem van dat bedrijf, de ios, voorheen iphone OS genoemd. Smartphones van de meeste andere producenten, bekend onder de verzamelnaam Androids, draaien vaak op het besturingssysteem Google Play (voorheen Android Market) 11. Een derde grote besturingssysteem, Symbian van Nokia, is in 2011van de markt verdwenen, wel zijn er nog enkele andere maar veel kleinere overgebleven. De trend in 2011 was dat het marktaandeel van de Android apps snel steeg (36%) en dat van de iphones licht groeide 12. Moeten we ons druk maken over het verschil in besturing van iphones en Androids. Een besturingssysteem functioneert immers voor gebruikers onzichtbaar op de achtergrond. Helaas wel. Het vervelende van deze tweedeling in besturingssystemen is dat toepassingen of applicaties die ontwikkeld worden voor Apple s ios werken niet op Google s Android en andersom evenmin. Dat heeft vooral consequenties voor de ontwikkelaars van applicaties. Het betekent doorgaans dat zij voor iphones en Androids aparte applicaties moeten maken Apps In plaats van toepassingen of applicaties spreken we tegenwoordig kort van apps. Het woord "app" is wereldwijd razendsnel populair geworden en werd in 2010 als Word of the Year gekozen in de VS. 13 Een app is niet meer of minder dan een kant-en-klaar computerprogramma dat door de gebruiker direct gedownload en gebruikt kan worden. Het aantal apps groeit razendsnel. Begin 2011 waren er ongeveer apps van Google en Apple 14, inmiddels al veel meer dan een miljoen. De mobiele apps voor smartphones van Apple zijn - al dan niet tegen betaling- down te loaden in de bekende App Store. Voor Androids bestaat de winkel Google Play waar apps gedownload kunnen worden. Bij alle apps van Apple-producten, dus ook de apps voor iphone, is het regel dat ze alleen via de App Store verspreid mogen worden. Google Play is opener. Een ontwikkelaar of aanbieder van Android-apps mag ook buiten dit systeem producten aanbieden. Ruwweg en afsluitend kunnen we stellen dat daarom op Androids de nieuwste apps sneller beschikbaar zijn, maar dat de iphone-apps beter gecontroleerd zijn en dus iets minder gevoelig zijn voor virusbesmettingen. Voor ontwikkelaars van apps kan het verder een probleem zijn dat er bij Androids minder standaardisatie is dan bij iphones. Zo kunnen er bij diverse types Android- toestellen bij het gebruik van een app bijvoorbeeld telkens net andere schermweergaves plaatsvinden. Een ontwikkelaar kan er ook voor kiezen geen specifieke app te maken, maar een website die op locatie in te laden is op een smartphone, een zogenaamde web based toepassing. Dergelijke toepassingen zijn goed te gebruiken voor zowel iphones en Androids. De voor- en nadelen van een dergelijke web based benadering komen aan de orde in het volgende hoofdstuk wanneer we het project Erfgoed op de Kaart van ab-c media bespreken. 10 zie voor een uitgebreide opsomming 11 zie : 12 zie:

7 Geolocatie In de inleiding is al even aangestipt dat smartphones zijn uitgerust met een geografisch informatiesysteem en dat dit vele mogelijkheden schept, bij voorbeeld in navigatieapparatuur (TomTom) of GPS op je mobiele telefoon. Informatie op basis van geografische objecten is een tamelijk nieuwe ontwikkeling, die sinds de lancering van Google Earth en Google Maps in 2005 stormachtig verloopt. Heel veel gegevens bevatten een ruimtelijk component, zoals bijvoorbeeld een huisadres. Om gegevens op een kaart te kunnen tonen, moet je de locatie vastleggen. Dit wordt georeferentie genoemd. In een geografisch informatie systeem (GIS) kan ruimtelijke informatie vervolgens worden opgeslagen, beheerd en bewerkt. Vervolgens kunnen zulke gegevens op vele manieren gepresenteerd worden op een landkaart. Vaak is zo n datavisualisatie duidelijker en aantrekkelijker voor een groot publiek dan de meer klassieke methodes om (archief)materiaal te presenteren. Op dit moment zijn gemeenten druk bezig om op basis van een GIS bestemmingsplannen weer te geven i.v.m. de in juni 2009 vastgestelde wet- en regelgeving rond de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG). Gegevens op grond van geolocatie vormen de basis voor koppeling met tal van andere gegevens uit databanken en archieven. Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op een dergelijk systeem van keteninformatisering. Wel de opmerking dat -omdat je allerlei gegevens uit allerlei bestanden gaat koppelen aan de basisgegevens - die brongegevens beslist correct dienen te zijn. Het voordeel van locatiegegevens is dat zij nauwkeurig vast te stellen zijn en voldoen aan de kwaliteitsnormen voor brongegevens: authentiek, integer, betrouwbaar en bruikbaar 15. Geolocatie is in principe een uitstekende manier om erfgoedinformatie aan te koppelen, zeker op plaatselijk/gemeentelijk niveau. In de erfgoedsector begint ook het besef door te dringen dat georeferentie erg interessante mogelijkheden biedt 16. Van historische foto s, prenten, kaarten, filmmateriaal en soms ook van documenten zijn meestal wel straatnamen of zelfs huisnummers bekend. Dergelijke metadata of geotags zijn voldoende om ze aan locatiegegeven te koppelen en te tonen op een kaart, zoals bijvoorbeeld op de GISKit Viewer van de gemeente Leiden. In principe zou aan een dergelijke kaart historisch materiaal kunnen worden gekoppeld en gepresenteerd op een kaart. De gebruiker kan dan in een oogopslag allerlei zaken zien die zijn gekoppeld aan huisnummers in (Pictura-)bestanden van het archief, zoals documenten en foto s. Verder kan in een GIS heel goed een gelaagdheid in tijd worden opgeroepen. Zo kunnen naar wens verschillende kaartlagen uit verschillende eeuwen worden getoond en vergeleken. Dat is uiteraard vooral interessant voor historische plaatsen als Leiden, waar de beschikking is over veel en oud historisch kaartmateriaal. Monumentenzorg kan profiteren van het feit dat alle Rijksmonumenten in Nederland inmiddels zeer exacte geo-coördinaten hebben en dus zeer geschikt om te koppelen aan andere gegevens. Bij Archeologie is de vindplaats van artefacten of sporen een belangrijk basisgegeven die letterlijk op de kaart kan worden gezet. Inmiddels komen steeds meer interessante initiatieven met datavisualisatie op kaart tot stand. Een ander Leids voorbeeld daarvan is de cultuurhistorische atlas die in de maak is bij het Archeologisch centrum. Kort meer daarover in het volgende hoofdstuk. 15 Nen-ISO norm zie nummer 9 georeferentie bij 23 Archiefdingen: kaartmateriaal-mashups-en-georefereren 7

8 De hierboven besproken mogelijkheden van geolocatie zijn allemaal geschikt voor internettoepassingen. Op een met GPS uitgeruste smartphone herkent de telefoon de geocoördinaten van de plaats waar het apparaat zich bevindt. Deze locatie wordt omgerekend in straat- en huisnummers en met deze basisgegevens kan vervolgens in principe gezocht worden naar bestanden in een archief of beeldbank die getagt zijn aan de locatie. We bespreken tenslotte enkele extra mogelijkheden die de smartphone op locatie biedt. layar en augmented reality: Layar is de naam van een (browser-) techniek die bijvoorbeeld ook wordt toegepast in de winnende app van Vistory waarover in de inleiding is gesproken. De gebruiker start op de smartphone de Layar en zoekt tevens de app die hij of zij wil benutten. Dan wordt gekeken door de camera van de mobiel, bijvoorbeeld naar een historisch gebouw, en het beeldscherm geeft aanvullende informatie daarover van het internet. Deze informatie kan afkomstig zijn uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld beeldmateriaal uit een archief. Het gecombineerd presenteren van gegevens afkomstig uit diverse bronnen vanuit een webpagina of app door de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband te brengen wordt in vaktaal vaak mashup genoemd. Op deze manier kan de gebruiker op de smartphone op een locatie bijvoorbeeld het straatbeeld in de huidige situatie vervangen door een straatbeeld op dezelfde locatie met een foto van tientallen jaren geleden of ook huidige en historische beelden naast elkaar of door elkaar bekijken. Een dergelijk proces, waarbij de toeschouwer met de smartphone in feite meer ziet dan er eigenlijk te zien is, noemen we urban augmented reality, tegenwoordig meestal verkort tot augmented reality (AR). In het volgende hoofdstuk bespreken we enkele concrete en praktische toepassingen van de hierboven besproken mogelijkheden van de smartphone op locatie. 8

9 3. Toepassingen in de praktijk In Nederland zijn de afgelopen twee jaar diverse apps ontwikkeld voor smartphones in de erfgoedsector. Inmiddels te veel om hier te noemen 17. Toch gaat het wel vaak om losse probeersels en initiatieven. Tenminste twee bedrijven zijn wel structureel bezig met het maken van apps voor erfgoedinstellingen. Het is interessant te zien dat zij dit doen met een sterk verschillende filosofie en aanpak. Ab-c media uit Utrecht richt zich vooral op archieven. Het mede door dit bedrijf bedachte concept Erfgoed op de Kaart is een web based toepassing en vooral gericht op het ter beschikking stellen van (veel) materiaal door archieven op het internet. Met de smartphone zijn de webpagina s mobiel in te laden Het is een betrekkelijk eenvoudige en goedkope kanten-klaar mogelijkheid om archiefmateriaal mobiel aan te bieden. 7Scenes uit Amsterdam richt zich vooral op musea, maar heeft met AnnoDrenthe.nu in opdracht gewerkt van het Drents Archief uit Assen. Het gaat om een uitgebreide mobiel app, zeer sterk gericht op het ondersteunende verhaal bij het materiaal, een vorm van storytelling. Het Drents Archief kan zelfs als producent optreden en nieuwe verhalen toevoegen en doet dit inmiddels ook. Verder is het interessant te kijken naar het project Oorlogsmonumenten in Beeld van Beeld en Geluid uit Hilversum, vooral gebaseerd op filmbeelden van het Polygoon. Dit i.v.m de specifieke problemen van het gebruik van videomateriaal in apps voor smartphones. Tenslotte nog kort aandacht voor enkele lokale Leidse projecten en initiatieven die op een of andere manier te maken hebben met geolocatie en dan vooral voor het project De Leidse Loper. Deze app is vooral gericht op toeristen die een historische stadswandeling met de smartphone willen maken. Ab-c Media: Erfgoed op de Kaart Ab-c media, te vinden op heeft Erfgoed op de Kaart bedacht samen met Archief Eemland en Studio Sophristi. Het idee is voortgekomen uit het project Erfgoedmobi, waaraan de drie partijen samen werkten en dat overigens als aparte app ook nog steeds draait 18. De ervaringen met Erfgoed-mobi hebben geleid tot een nieuw format, dat met Amersfoort op de Kaart eerst is uitgezet in Amersfoort, de hoofdplaats binnen het archief Eemland. Inmiddels is het format ook toegepast in de IJsseldelta, Deventer, Woudenberg, Schiedam en Tilburg. In al deze plaatsen zijn wandelroutes met de smartphone mogelijk en daarbij wordt onderweg beeldmateriaal als prenten, foto s, kaarten en videomateriaal getoond. 17 Zie voor een aantal recente apps in de erfgoedsector: 18 zie 9

10 Verder is vaak informatie toegevoegd over historische panden, monumenten, archeologische vindplaatsen en kunstobjecten die tijdens zo n wandeling worden gezien. Navigatie gaat via Google maps en er zijn voor de wandelaar met smartphone mogelijkheden Layar applicaties te gebruiken en AR te ervaren. Per plaats kan het format op eigen manier ingevuld worden. In de basisvorm is Erfgoed op de Kaart uitstekend geschikt om zonder al te hoge kosten en inspanningen historisch beeldmateriaal op een kaart te presenteren, maar er zijn uitgebreidere toepassingen mogelijk 19. In Amersfoort is de meest uitgebreide toepassing incluis twee multitouch tafels gerealiseerd, waarop het publiek op een groot computerscherm de kaart kan zien. De tafels worden onder meer gebruikt om langs verzorgingshuizen te reizen 20. Erfgoed op Kaart is een website niet bedoeld om het hele archief te ontsluiten, maar om een deel ervan aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Het is dus zeker niet de opzet om op deze wijze de gewone website van het archief te vervangen. De mobiele website/app is bedoeld om een deel van de collectie aantrekkelijker te presenteren. publiek. Hiermee kan een archief mogelijk een groter en ander publiek bereiken dan de bezoekers die doorgaans op de normale archiefsite bezoeken. Omdat Erfgoed op de Kaart web based is, een website dus, kunnen zowel iphones als Android smartphones er goed gebruik van maken. Helaas betekent dit niet dat het probleem van de twee verschillende besturingssystemen daarmee opgelost is. Eén van de allergrootste voordelen van de app is immer dat de gebruiker dit zo gemakkelijk kan ophalen uit Apple store of Google play. Bij Erfgoed op de Kaart is dat niet mogelijk. De smartphonegebruiker dient de app op te halen door de url van de website in te tikken of in te scannen met QR-code. Het inladen van informatie van gegevens voor de app uit bestanden gaat over het algemeen automatisch zolang het om gewone archiefbestanden gaat, zoals bijvoorbeeld die gebaseerd op Pictura. Uiteraard dienen de gegevens dan wel geografische metadata te bevatten, hoe nauwkeuriger hoe liever. Bijvoorbeeld wanneer een pand in Leiden als metadata meekrijgt dat het op de Breestraat staat dan zal bij automatische conversie het pand op de kaart midden op de Breestraat worden gezet. Hoe nauwkeuriger de adresgegevens, hoe nauwkeuriger de plaatsing op de kaart. Bij het georefereren van historische kaarten moet vaak wel handmatig een en ander worden aangepast. Dat heeft te maken met het feit dat historische kaarten in vergelijking met de huidige werkelijkheid flink kunnen afwijken, bijvoorbeeld omdat de schaal niet klopt of omdat inmiddels stratenlopen erg zijn veranderd. Het georefereren van historische kaarten is overigens doorgaans niet een buitengewoon lastige technische klus, maar soms wel tijdrovend. In de voorbeelden hieronder zullen we zien dat het Regionaal Archief Tilburg het georefereren van kaarten geheel uitbesteed en het Drents Archief het helemaal zelf doet. Tilburg op de Kaart De eerste en ook meest uitgebreid toepassing van Erfgoed op de Kaart is te vinden in Amersfoort. Het archief Eemland is echter ook medeontwikkelaar van het concept is en daarom is in dit onderzoek vanwege de objectiviteit nader gekeken naar de variant in Tilburg: Tilburg op de Kaart. 19 een pdf-document met een goede opsomming van de mogelijkheden is vindbaar op 20 zie 10

11 In Tilburg, zie bestond de behoefte iets te doen aan nieuwe mogelijkheden om materiaal via een kaart te presenteren, maar niet de wens er veel geld, tijd en energie in te steken. Het Regionaal Archief Tilburg hanteert de filosofie dat een archief als kerntaak heeft om bronnenmateriaal zorgvuldig te verzamelen en te bewaren en zo goed mogelijk ter beschikking te stellen voor onderzoekers. Het ontwikkelen van mogelijkheden om iets nieuws te doen met archiefmateriaal ziet men in Tilburg niet als hoofdtaak. Het archief wilde echter wel op een bescheiden manier aanhaken bij mogelijkheden voor mobiele toepassingen. Uitgaande van die filosofie lijkt de keuze voor Erfgoed op de Kaart voor de hand liggend omdat zo snel en goedkoop op een aardige manier een mobiele toepassing tot stand wordt gebracht. Goed bruikbaar op locatie en goed te zien op het internet, zie de site Tilburg op de Kaart bevat voornamelijk foto s, kaarten en ansichtkaarten. Er zijn drie historische wandelingen uitgezet met Layar-mogelijkheden ter plekke op de smartphone. Volgens het archief kunnen met name stadsgidsen goed uit de voeten met deze mogelijkheden. De website functioneert vanaf april 2012 en trekt unieke bezoekers per dag. Het Regionaal Archief Tilburg hoeft weinig energie te besteden aan Tilburg op der Kaart. De conversie van bestanden uit de Pictura-collecties is door ab-c media gedaan en is probleemloos verlopen. Verder doet ab-c media het georefereren van historische kaarten. Wel is in Tilburg iemand aangesteld die het project tenminste nog een jaar begeleid, redactioneel en qua technische ondersteuning. Op te merken valt nog dat op Tilburg op de Kaart geen videomateriaal is te zien, al kent Erfgoed op de Kaart in principe wel de mogelijkheid om videofragmenten te koppelen aan een locatie. Het Regionaal Archief Tilburg heeft er bewust voor gekozen de beschikbaarstelling van videomateriaal te doen via YouTube. Over het gebruik maken van bewegend materiaal op een app voor smartphone meer verderop in dit hoofdstuk in de bespreking van Oorlogsmonumenten in Beeld van Beeld en Geluid. 7Scenes: AnnoDrenthe.nu De app AnnoDrenthe.nu is ontwikkeld door 7Scenes uit Amsterdam, te vinden op Dit bedrijf noemt zichzelf een mobile storytelling platform. Idee is dat het publiek met een smartphone op een prettige en gebruiksvriendelijke manier cultuur kan beleven. 7Scenes is voortgekomen uit het Amsterdamse medialab Waag Society 21, waar de MuseumApp is ontwikkeld. Met deze app kunnen binnen maar ook buiten de expositieruimtes bezoekers van Amsterdamse musea wandelingen maken met een smartphone. Voorop staat niet het bronnenmateriaal, maar het verhaal dat erom heen is 21 de Stichting De Waag bestaat uit diverse werkgroepen die creatief onderzoek doen, zie 11

12 gemaakt. De gebruikers confronteren met een interessant en boeiend overkoepelend verhaal is de kerngedachte van het format. De app is oorspronkelijk ontwikkeld voor iphones, maar inmiddels ook beschikbaar voor Android-toestellen. We bespreken hieronder met AnnoDrenthe.nu een buitengewoon uitgebreide toepassing, maar het is goed hier op te merken dat 7Scenes net als ab-c media ook veel eenvoudiger toepassingen maakt, waarbij een basis app ver onder de duizend euro kost. Het Drents Archief, zie heeft in een groot project met 7Scenes het platform AnnoDrenthe.nu ontwikkeld, dat is gebaseerd op de ervaringen met de MuseumApp. In Drenthe kunnen met de smartphones een steeds toenemend aantal routes worden gewandeld, voornamelijk in Assen maar ook in landelijke gebieden. Behalve cultuurhistorische wandelingen zijn er ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld natuurwandelingen door het Drentse landschap. De wandelaar ziet oude kaarten, foto's en historische wandelroutes en hoort vooral boeiende verhalen. Het format bevat allerlei mogelijkheden voor de gebruiker om verhalen toe te voegen, foto s up te loaden, reageren en eigen wandelroutes te maken. De app is anders dan Erfgoed op de kaart niet web based, maar gaat wel vergezeld van een erg uitgebreide website: Via deze site kan men ook zonder de routes werkelijk te lopen een goede indruk krijgen wat de app op locatie te beiden heeft. De routes zijn te lopen vanaf april 2012, eerst alleen met iphones. Sinds eind juni 2012 ook met Androids en in dat verband is de app pas begin juli 2012 officieel gepresenteerd. De routes zijn gebaseerd op interessante en/of spannende verhalen en worden ondersteund door bronnenmateriaal als foto s en prenten, maar ook met geschreven archiefbescheiden. De foto s zijn afkomstig uit de grote fotocollectie van het Drents Archief, een (Pictura-) collectie van gedigitaliseerde foto s. Verder zijn ook (korte) videofragmenten te zien, die worden geselecteerd door het medewerkers van het aan het Drents Archief verbonden Drents Audio Visueel Archief (DAVA). Medewerkers van het DAVA krijgen de opdracht dynamische en/of spannende filmfragmenten van maximaal 1 minuut lengte te selecteren die passen in het verhaal van een route. Het project AnnoDrenthe.nu is kostbaar geweest 22. Redactie, vormgeving, ingesproken commentaar, de uitgebreide website etc., het is allemaal professioneel gedaan. Inmiddels is de rol van 7Scenes beperkt tot hosting. Medewerkers van het archief maken zelf verhaallijnen. Het format biedt de instelling namelijk de gelegenheid om in vijf stappen nieuwe verhalen toe te voegen en het Drents Archief maakt daarvan gebruik. Medewerkers van het Drents Archief georefereren inmiddels ook zelf de historische kaarten. Bij een meer gecompliceerde of van de huidige situatie nogal afwijkende kaart kan het georefereren van een historische kaart wel een tijdrovend karweitje zijn dat soms enkel uren in beslag neemt, maar technisch treden daarbij geen problemen op. Bij het automatisch georefereren komen soms foutjes voor. Bijvoorbeeld is soms bij een brongegeven alleen een straatnaam bekend en geen huisnummer. Dit betekent dat het gegeven automatisch in het midden van de straat wordt geplaatst en dat kan bij lange straten aanzienlijk afwijken van de werkelijkheid. Vaak verneemt het Drents Archief van zo n fout via het publiek. Vervolgens kan de bron handmatig een nauwkeuriger geotag worden meegegeven. 22 zie volgende hoofdstuk Kosten en Baten 12

13 In feite kan het Drents Archief op deze wijze zelf nieuwe producten maken van het materiaal uit eigen huis. Van die mogelijkheid wordt zeker gebruik gemaakt met het even hiervoor genoemde vijf stappen schema van het format. Zo breidt het aantal routes van AnnoDrenthe.nu steeds verder uit. Onderdeel van het project AnnoDrenthe.nu is De Studio. Deze recent opgerichte afdeling organiseert evenementen als bijvoorbeeld bedrijfsuitjes in het Drents Archief, maar ontwikkelt ook apps in opdracht. Inmiddels is er een bestelling hiervoor ontvangen van het MKB Drenthe. Het aantal downloads van de app bedroeg bij in de eerste week van de start, week 13 in 2012, bijna Daarna zakte het aantal gestaag naar zo n 70 per week in week 24. Het Drents Archief hoopt dat de officiële start van de app van juli 2012 weer een nieuwe impuls gaat geven. In elk geval wordt veel gedaan aan publiciteit voor de app. Er is intensieve samenwerking met RTV Drenthe en met diverse toeristische organisaties en daarnaast promotie op sociale media als Twitter en Facebook. Het Drents Archief is content met de eerste resultaten van AnnoDrenthe.nu en wil het format graag verder uitwerken. Beeld en Geluid: Oorlogsmonumenten in Beeld Het vertonen van videomateriaal op een app is zeker een verrijking, maar er treden daarbij wel een aantal problemen op. Een mobiele website met video vraagt erg zware ondersteuning. Verder is ook het gebruik van veel video op een smartphone lastig omdat het veel tijd kost dit materiaal down te loaden. Bij Oorlogsmonumenten in Beeld, is de ervaring opgedaan dat dit tot ergernis kan leiden bij de gebruikers en dat het project beter werkt met leentelefoons, waarbij het videomateriaal al vooraf is gedownload. Tenslotte is er nog het probleem dat de vaak op websites gebruikte Flash-technologie niet werkt op smartphones. Videomateriaal moet eerst staan op open sources waar flash niet nodig is, zoals op Vimeo en YouTube voordat het gedownload kan worden op de smartphone. Oorlogsmonumenten in Beeld dateert uit oktober 2010 en is de eerste app gemaakt door Beeld en Geluid, zie De app is alleen geschikt voor iphones, die door de gebruikers geleend kunnen worden. Er is een wandelroute mogelijk langs de oorlogsmonumenten in Amsterdam, een autoroute in de regio Arnhem-Nijmegen rondom de monumenten i.v.m de operatie Market Garden 1944 en een route bij Middelburg en Vlissingen op Walcheren in Zeeland. De app is grotendeels gebaseerd op filmmateriaal van het Polygoon. Vaak heeft dergelijk filmmateriaal geen geotag in de beschrijving meegekregen, maar Beeld en Geluid maakt gebruik van het feit dat oorlogsmonumenten als rijksmonumenten exacte geo-coördinaten hebben en de Polygoon-filmbeelden zo aan die locaties gekoppeld konden worden. Verder benut de AV-erfgoedinstelling de al eerder genoemde app van Vistory.nl zodat de gebruiker Layar-effecten kan zien en AR kan ervaren. Opvallend was dat de app al kort na de start al twaalfduizend downloads kreeg. De verklaring van Beeld en Geluid voor dit succes is het sturen van een persbericht naar de iphoneclub.nl zie voor deze club 13

14 Daar kreeg de app veel aandacht en bereikte de toplist van downloads in de Apple Store. Kanttekening hierbij moet wel zijn dat inmiddels, bijna twee jaar later, er zoveel apps zijn bijgekomen dat de kansen op dergelijke gratis publiciteit ongetwijfeld geringer zijn geworden. Oorlogsmonumenten in Beeld is voor Beeld en Geluid niet veel meer dan een klein deelproject. Het is vooral bedoeld als leerproject, om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen. Gezien de bovengenoemde beperkingen is erg twijfelachtig of de smartphone het meest geëigende middel is om gedigitaliseerde filmmateriaal in grote hoeveelheden toegankelijk te maken en voor hergebruik open te stellen. Binnen het project Open Beelden 24 is Beeld en Geluid bezig met een proces waarbij gebruikers om niet materiaal kunnen raadplegen en hergebruiken. Downloaden en hergebruik zijn in principe toegestaan op basis van voorwaarden op basis van creative commons (cc) 25. Mogelijk is dit voor archieven in steden zoals Leiden, waarvan veel historisch filmmateriaal bestaat, een aantrekkelijke optie. Leidse initiatieven De Leidse Loper, is een project van Monumentenzorg en de gemeente Leiden en gemaakt door ontwikkelaar Mobzili uit Noordwijk. Met een smartphone, zowel iphones als Androids, kan de stadswandeling worden gemaakt en daarbij wordt allerlei beeldmateriaal getoond. Hetzelfde kan worden gezien vanaf de computer thuis. Op locatie zijn geen extra opties zoals Layaring. Ook hier is het verhaal belangrijk en een groot deel van de fragmenten bestaat uit geluidsmateriaal. Anders dan bij AnnoDrente.nu gaat het hier overigens niet om een overkoepelend verhaal, maar om verhalen per locatie, verteld met behulp van geluidsfragmenten. Er is verder gebruik gemaakt van archiefmateriaal als oude prenten en historische kaarten, maar slechts in bescheiden mate. Bijzonder en aantrekkelijk zijn de diverse animaties, zoals die van de ontploffing van het kruitschip in Verder is er een opmerkelijk lang videofragment van de Beestenmarkt voor de oorlog. Mobzili is karig met informatie hoe dat technisch mogelijk is, maar zegt dat dit kan omdat het bedrijf werkt met een eigen streaming service die de video s snel afspeelt. De Leidse Loper is begonnen in januari 2010 en kan nog steeds gelopen worden. Het is wel een afgerond project in de zin dat de wandelroutes niet gewijzigd of uitgebreid worden. Het is vooral bedoeld voor toeristen als kennismaking met de stad en behoorlijk succesvol. Sinds de start zijn ruim unieke bezoekers gemeten op de website. Andere Leidse initiatieven Het vormde geen onderzoeksdoel en ik heb het ook niet systematisch onderzocht, maar mij viel tijdens het onderzoek op dat in Leiden vele partijen bezig zijn met een of andere vorm geolocatie, vaak zonder veel van elkaar af te weten. Hoewel het daarbij nergens direct gaat om toepassingen voor smartphones, is het toch interessant er even kort naar te kijken. Immers, wellicht dat er uiteindelijk wel toepassingen voor smartphones uit voortvloeien

15 GISKit Viewer gemeente Leiden: In hoofdstuk 1 is i.v.m geolocatie al gesproken over de verplichte BAG-registraties van gemeenten. Bij de gemeente Leiden is men daar ver mee gevorderd. Arjan Honkoop, Informatiemanager team Kwaliteit en Informatie Management, ziet goede mogelijkheden om de gegevens op grond van geolocatie in de GISKit Viewer te koppelen met andere gegevens, bijvoorbeeld uit collecties van het RAL. In principe zijn met deze viewer interessante mogelijkheden om diverse (archief)bronnen op basis van locatie te presenteren. Gegevens uit beeldbanken, maar ook uit documenten kunnen zo op een nieuwe manier voor de gebruiker te zien zijn. Honkoop zou graag gratis een experiment willen uitvoeren m.b.t. datavisualisatie van archiefgegevens op locatie. Cultuurhistorische atlas Archeologisch Centrum: De cultuurhistorische atlas van Leiden mag als een goed voorbeeld van de mogelijkheden van georeferentie in de erfgoedsector worden genoemd. Hiermee is het Archeologisch Centrum op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden, en vooral Chrystel Brandenburgh, senior adviseur archeologie, druk mee bezig. Op basis van kaarten in een GIS wordt de historische gelaagdheid van de stad letterlijk op de kaart gezet, zodat de ontwikkeling van Leiden door de eeuwen heen gevolgd kan worden. Bijvoorbeeld qua infrastructuur: hoe liepen en lopen de staten en stegen of qua waterstaat: waar zijn en waren de kanalen en polders van de stad. Doel van de atlas is om de cultuurhistorische overblijfsels van Leiden volledig geïnventariseerd te hebben en vervolgens te beschermen. In principe zou een dergelijke cultuurhistorische atlas prima geschikt zijn om te koppelen aan andere erfgoedcollecties en bestanden, op het web maar ook mobiel op locatie. De atlas wordt gemaakt door het bedrijf Vestiga uit Amersfoort 26 en moet eind 2012 gereed zijn. Educatie met een kaart, Technolab Leiden: De Stichting Technolab Leiden, zie is gevestigd in museum Boerhaave. Technolab is een leer-werkstichting met als missie jongeren van jaar te interesseren in natuur en techniek. Eén van de vele projecten is om jongeren in kleine groepjes de stad in te sturen met een historische digitale kaart van de 17 e eeuw van Leiden. Kleine groepje lopen door de stad met een ipad met de kaart en moeten daarmee allerlei opdrachten doen. Directeur Ben Schippers van Technolab zou graag met Leidse erfgoedinstellingen willen samenwerken om vergelijkbare educatieprojecten te doen. Ongetwijfeld zal nader onderzoek opleveren dat In Leiden op het gebied van erfgoed en geolocatie nog veel meer initiatieven zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele musea, de Universiteit Leiden, maar ook aan de kleine bedrijven van app-ontwikkelaars die in en om Leiden zijn ontstaan. 26 zie 15

16 4. Kosten en Baten Kosten Het is buitengewoon lastig iets verstandigs te zeggen over de kosten van het ontwikkelen van een app zolang niet precies bekend is wat een archief of erfgoedinstelling ermee wil. Sommige ontwikkelaars zeggen dat het maken van app voor erfgoedinstellingen vaak maatwerk is waarvoor geen standaardprijs kan worden gegeven. Anderen zijn meer transparant, maar ook dan is een exacte kostenberekening vaak lastig omdat er naast het basistarief allerlei kosten kunnen bijkomen voor scholing personeel, bijzondere handelingen, redactie enz. Het maken van een eenvoudige en goed werkende app hoeft op zichzelf niet duur te zijn. Ab-c media biedt dit inclusief hosting voor een jaar aan voor Daarbij komen verder weinig kosten als een instelling verder weinig ambities heeft en niet veel arbeidsintensieve zaken laat uitvoeren zoals het georefereren van historische kaarten. Een zeer uitgebreide app inclusief zaken als een multitouch tafel kost het tienvoudige, euro. 27 Bij 7Scenes zijn basisproducten verkrijgbaar die in prijs vergelijkbaar zijn of zelfs nog goedkoper. AnnoDrenthe.nu is echter een project van een andere prijsorde. Daarbij gaat het om een totaalproduct met alle toeters en bellen en het hele project kostte het Drents Archief euro, betaald uit subsidies. Het daarmee enigszins vergelijkbare, maar wel aanzienlijk kleiner en meer statisch storytelling-project De Leidse Loper kostte bijna Daarvan ging ruim euro op aan ontwikkelaar Mobzili en euro was bestemd voor geluidsfragmenten. Duidelijk is dat als een app voornamelijk bestaat uit aangekocht of elders geproduceerd materiaal en niet uit eigen bronnenmateriaal, de kosten flink oplopen. Het hele project Oorlogsmonumenten in Beelden heeft Beeld en Geluid tussen de euro gekost, voor dit project vooraf geoormerkt geld uit het budget van R & D. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief personeelskosten voor de deelnemende instellingen. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, daar ook maar benadering een indruk van te krijgen. Blijkbaar houden erfgoedinstellingen dergelijke kosten niet bij. Misschien - om het wat cynisch te zeggen - is dat maar goed ook, want als bij een begroting van een project de interne loonkosten worden meegerekend zou waarschijnlijk menig project sneuvelen al voor de start. Toch is het wel verstandig en reëel dat erfgoedinstellingen zo niet de kosten dan toch tenminste de uren reserveren voor het ontwikkelen van mobiele toepassingen. Zelfs in Tilburg, waar het archief met Tilburg op de Kaart bewust koos voor een toepassing die weinig geld en tijd zou kosten is wél iemand voor ten minste een jaar aangesteld om het proces te begeleiden. 27 Zie pdf-document op 16

17 Baten Van de directe terugverdienmogelijkheden van een app moeten archieven en erfgoedinstellingen geen al te hooggespannen verwachtingen koesteren. De meeste apps zijn gratis en zeker in de erfgoedsector is de gebruiker daaraan ook gewend. Voor een erg bijzondere app is het publiek misschien bereid één of twee euro te betalen, maar zelfs dan moeten er vele duizenden apps worden gedownload voordat de kosten er uit zijn. En dat in een markt die steeds meer overspoeld wordt met apps. Het is erg onwaarschijnlijk dat daar de winst uit komt. Het lig veel meer voor de hand dat de winst uit de immateriële baten moet komen. Die zijn er weldegelijk en in diverse vormen. In willekeurige volgorde enkele daarvan: - Bereiken van nieuwe publieksgroepen, die anders niet of nauwelijks in aanraking zouden komen met archieven en erfgoed; - Laten zien aan subsidiegevers en geldschieters dat de erfgoedinstelling durft aan te sluiten bij nieuwe technische ontwikkelingen en dat een archief met publiek geld meer wil doen dan alleen de wettelijke taken uitvoeren. Het zo genereren van goodwill en publiciteit; - Presenteren van bronnenmateriaal op een nieuwe manier op basis van locatie. Ontdekken van aantrekkelijke manieren van datavisualisatie. De mogelijkheid om verschillende bronnen in een andere context te combineren; - Vinden van nieuwe mogelijkheden tot (lokale) samenwerking bij het ontwikkelen van (mobiele) projecten en initiatieven; - Scheppen van nieuwe mogelijkheden qua educatie. Daarbij gaat het niet alleen om jongeren, maar misschien juist ook wel om ouderen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van mediawijsheid bij ouderen met weinig of geen ervaring met smartphones. Dat de directe kosten van het ontwikkelen van een app groter zullen zijn dan de directe baten staat wel vast. Dat is geen reden om er van af te zien omdat de indirecte baten groot kunnen zijn. Wél is dat reden voor een erfgoedinstelling om een serieuze kosten-batenanalyse te beginnen met de vraag wat voor app gewenst is,waarom en voor wie. Wanneer men een publiek wil bereiken met weinig kennis en ervaring met smartphones is een gecompliceerde app die enige gebruikervaardigheid vereist, minder geschikt. Een archief dat vooral blijft inzetten op het kerndoel om onderzoek te stimuleren moet bedenken dat de smartphone allereerst bedoeld is voor consumentengebruik en veel minder een onderzoeksmiddel is. Een erfgoedinstelling dat er juist op uit is een nieuw en veel groter publiek te bereiken heeft waarschijnlijk onvoldoende aan een eenvoudige toepassing om alleen wat bronnenmateriaal mobiel te vertonen. Er zal tijd en geld besteed moeten worden om er een concept en een verhaal omheen te bouwen. 17

18 Conclusies en Aanbevelingen Conclusies In zijn publicatie De Digitale Kunstkammer (2009) kijkt Harry van Vliet naar het proces van digitalisering van bronnen in Nederlandse erfgoedinstellingen ongeveer in de periode Hij stelt dat de verwachtingen hoog waren. Het grote voordeel van digitalisering - eenmalige opslag, meervoudig gebruik van gegevens - zou moeten leiden tot veel grotere toegankelijkheid van de bronnen en zo tot en veel groter bereik. Van Vliet constateert echter dat dit toch niet gelukt is: In de context van digitalisering is de balans in de taakstelling van cultureel erfgoed instellingen tussen behoud en beheer, en toegankelijkheid nog niet gevonden. Het breekijzer is er maar heeft de afgelopen tien jaar de digitale deur naar het publiek maar op een kier weten te openen 28. De nieuwste vorm van digitalisering is de mobiele toepassing. Zoals we in de inleiding zagen was dit begin 2010 bij erfgoedinstellingen een nog vrijwel onbekend fenomeen. Twee jaar later is inmiddels van alles gebeurd. Mobiele toepassingen van gedigitaliseerd erfgoed geven nieuwe mogelijkheden erfgoed aan te bieden, bijvoorbeeld de besproken Layar-technieken en Augmented Reality. Dit dankzij de gelukkige omstandigheid dat erfgoed vaak uitstekend op locatie te bleven valt en de smartphone met GPS-technologie is uitgerust. Er verschijnen snel en steeds meer apps die daarvan gebruik maken. Is dan deze jongste digitale ontwikkeling, de smartphone gecombineerd met geolocatie, wél het breekijzer om de digitale deur naar het publiek te openen? Dat lijkt wel iets te optimistisch, zeker voor archieven. Hoe dan ook een smartphone is een consumentenartikel en geen instrument om onderzoek te doen. Luud de Brouwer, hoofd regionaal Archief Tilburg, merkt daarover terecht op dat het archiefpubliek voornamelijk bestaat uit stamboekonderzoekers en dat hij deze genealogen bij hun naspeuringen voorlopig niet met hun smartphone in de weer ziet Anderen zullen nog radicaler zijn en vrezen dat het gebruik van de smartphone de zoveelste treurige kniebuiging van erfgoedinstellingen voor het grote publiek is, waarbij de musea steeds meer pretparken worden en de archieven steeds meer crèches 29. Echter smartphones en apps zijn dan misschien inderdaad voornamelijk fun, maar daarmee nog niet waardeloos. Het is met smartphones weldegelijk mogelijk een completer beeld van erfgoed te krijgen door bronnen uit diverse collecties op locatie te verbinden, objecten te verrijken door informatie toe te voegen, verhalen te vertellen enz. Bovendien biedt de gemakkelijke toegang tot cultureel erfgoed via smartphones prachtige mogelijkheden om erfgoed op een nieuwe manier te presenteren aan een breder (en nieuw) publiek. In een tijd waarin alle instellingen die vooral bestaan van publiek geld, onder druk staan, is het misschien ook niet heel verstandig dat archieven en erfgoedinstellingen zich beperken tot de klassieke en de wettelijk verplichte taken. Smartphones en apps zijn enorm in opkomst en bieden voor erfgoedinstellingen op zijn minst een kans om nieuwe politieke en publieke goodwill te krijgen en dat is een kans die beter niet zomaar genegeerd kan worden. 28 Harry van Vliet, De Digitale Kunstkammer, p idem, p 116 e.v. 18

19 Aanbevelingen - Stel het doel vast dat je wilt bereiken als instelling. Bepaal hoe belangrijk mobiele toepassingen voor je zijn als instelling. Een aardig bijproduct waar niet te veel geld of tijd in hoeft te worden gestoken? Of juist een bijzondere en veelbelovende mogelijkheid voor om je materiaal op geheel andere manier te presenteren, misschien zelfs om er nieuwe producten omheen te maken. Is het voldoende om alleen te laten zien wat een instelling in huis heeft of is het ook nodig om een mooi en professioneel verhaal daarom heen te vertellen? Welke doelgroepen zijn er en welke wil je bereiken?. Moeten de apps in de eerste plaats gebruiksvriendelijk zijn of vooral interessant voor de ervaren gebruiker? - Vind niet zelf het wiel uit, maar experimenteer wel. Erfgoed op de Kaart is een uitgewerkt concept van ab-c media voor archieven. Als het RAL op zoek is naar een eenvoudige, aanvullende en goed werkende (mobiele) website, zou het dom zijn niet van dergelijk format gebruik te maken. Als Monumentenzorg en Archeologie op zoek zijn naar methoden mobiel verhalen te vertellen en/of toe te voegen dan is de MuseumApp van 7Scene een uitgewerkt en mooi voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat het genoeg is de bekende formats te volgen. Er is niets op tegen om bijvoorbeeld i.s.m. de gemeente Leiden te kijken wat mogelijk is te doen met bronnenmateriaal op de GISKit Viewer, zeker als dat gratis kan. Dergelijke experimenten kunnen bovendien mogelijkheden bieden tot interessante nieuwe samenwerkingsverbanden. - Zoek samenwerking en synergie op lokaal niveau. Dit onderzoek bracht min of meer als bijvangst aan het licht dat er in Leiden allerlei instanties en instellingen bezig zijn met informatie op locatie. Nader onderzoek zou best kunnen opleveren dat in Leiden met de vele musea en onderwijsinstellingen op dit gebied nog veel meer gebeurd. Met name de gemeente Leiden en Technolab hebben aangegeven dat zij graag zouden willen samenwerken met erfgoedinstellingen in de stad. Hier zou meer mee gedaan kunnen en moeten worden. - Denk goed na over bereik en publiciteit Een instelling kan een prachtige app (laten) maken en vervolgens ontdekken dat die nauwelijks wordt gedownload. In de al maar uitdijende wereld van apps wordt zoiets fraais misschien helemaal niet ontdekt. Het is dus goed een helder publieksbeeld te krijgen. Wie wil je bereiken en hoe? Moeten gewerkt worden met leentelefoons of juist niet? Qua publiciteit moet ook gedacht worden aan kanalen die wellicht buiten het normale gezichtsveld vallen van de P&R van erfgoedinstellingen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse iphoneclub. - Vergeet niet uren vrij te maken voor de follow-up Overal in de erfgoedsector zijn projectgroepjes bezig met initiatieven en ideeën in zake het mobiel ter beschikking stellen van materiaal. Als er echter eenmaal is gekozen voor een project -zelfs in bescheiden vorm - zorg dan voor continuïteit en kwaliteit door iemand genoeg tijd te geven het project structureel verder te begeleiden. 19

20 - Heb oog voor de mogelijkheden en beperkingen van video- en filmmateriaal Bewegend materiaal op een locatie is een zeer mooie verrijking van een app en moet zeker gebruikt worden als het mogelijk is. Echter op een smartphone zijn duidelijk beperkingen aan dit medium. Fragmenten kunnen niet langer dan een minuut duren en het downloaden vraagt veel ruimte. Een (film)archief dat er vooral op uit is meer materiaal aan een groter publiek ter beschikking te stellen moet nadenken over andere mogelijkheden daartoe. Mogelijk is het Open Beelden concept van Beeld en Geluid zo n mogelijkheid. 20

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden NO ONE IN THIS WORLD HAS EVER LOST MONEY BY UNDERESTIMATING THE INTELLIGENCE OF THE GREAT MASSES OF THE PLAIN PEOPLE L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie