BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N"

Transcriptie

1 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN HAVIKSTRAAT ED SITTARD

2 Voorwoord In september 2007 zag Faculteit People & Business Management Sittard haar levenslicht. De faculteit maakt deel uit van Hogeschool Zuyd en ontstond door samenvoeging van drie, destijds gerenommeerde, HBO-instellingen, namelijk Management, Economie en Recht - MER Management in Zorg en Dienstverlening - MZD Personeel en Arbeid - P&A Bewerkstelligen van synergie lag aan de basis van de samenvoeging van deskundigheden, die elk van deze HBO-instellingen binnen haar eigen domeinen ontwikkelde. Door die synergie is de faculteit in staat om tegemoet te komen aan wensen en eisen van het beroepenveld inzake bestuur, business, management en personeelsbeleid. De kerntaak van de faculteit bestaat uit het aanbod van opleidingen en onderwijstrajecten waarbinnen studenten de ambities en sterkten, die zij binnen diverse domeinen bezitten, tot volle ontwikkeling kunnen laten komen. De synergie - ontstaan door samenvoeging van de drie HBO-opleidingen - komt volledig ten goede aan de kwaliteit van dat opleidingsaanbod. Maar niet enkel studenten profiteren daarvan. Ook de in het beroepenveld werkzame professionals en de vele in dat veld opererende bedrijven en instellingen ondervinden baat bij de expertise die de faculteit binnen haar kerntaak bezit, ontwikkelt en inzet. Naar wens en veelal op maat beschikken ook professionals, bedrijven en instellingen over onze expertise. De faculteit slaat met haar opleidingsaanbod enerzijds stevige bruggen tussen de ambities en sterkten van haar studenten/cursisten en de wensen en eisen van het beroepenveld. Anderzijds ondersteunt zij bedrijven en instellingen binnen datzelfde beroepenveld in hun management van vele bedrijfsprocessen.

3 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 3 Algemene gegevens 4 1 Bachelor Classes Personeel & Arbeid - HRM / People Duurzaam doorwerken HRM-P instrumenten Zakelijke dienstverlening Loopbaanbegeleiding & re-integratie Competentiemanagement Opleidingskunde 10 2 Bachelor Classes Economie, Financiën en Recht / Business Lokaal bestuursmanagement Contracteren Financiële planning Internationaal ondernemen Ruimtelijke ordening en bouw Integrale veiligheidskunde 18 3 Bachelor Classes Management in Zorg en Dienstverlening / Management Zorgmanagement 21 ste eeuw Verandermanagement Bedrijfsmodellen Persoonlijk leiderschap Human resources accounting Kwaliteitsmanagement 28

4 Inleiding Stel, u wilt op HBO-niveau uw kennis of kunde op één of op een beperkt aantal specifieke terreinen aanscherpen, omdat u in uw huidige werk bepaalde kennis of kunde mist, omdat deze enigszins verouderd is, omdat u uw carrière-kansen wilt vergroten of, gewoon, omdat het u interessant en/of leuk lijkt. Stel, het volgen van een 4-jarige HBO Bacheloropleiding vindt u te lang duren of kunt u door allerlei begrijpelijke omstandigheden niet combineren met uw werk. In die gevallen kunt u zich inschrijven als cursist. U volgt dan naar believen en op de momenten dat het u past (in de avonduren) een of meerdere Bachelor Classes. Dit zijn specifieke Projecten, Cursussen, Trainingen of zelfs gehele Courses of Minoren, die normaliter onderdeel zijn van de 4-jarige PBM Bacheloropleiding. Steeds wanneer u zo'n project, cursus, training, course of minor via tentaminering succesvol afrondt, ontvangt u als bewijs daarvan een erkend PBM-certificaat. In deze brochure treft u een overzicht aan van de Bachelor Classes die wij u aanbieden vanuit de hoofdfase (lees: minorfase) van onze PBM Bacheloropleiding. Het zijn onderwijseenheden waarin we u op een compacte en verdiepende wijze confronteren met specifieke terreinen van het werkveld. In die confrontatie maakt u zich bepaalde competenties eigen en/of tilt u competenties die u reeds bezit naar een hoger niveau. Op basis van de drie profielen (People, Business en Management) die wij binnen onze PBM Bacheloropleiding onderscheiden rangschikken wij de hier bedoelde Bachelor Classes als volgt. A. Bachelor Classes op het terrein van Personeel & Arbeid - HRM / People - Duurzaam doorwerken - HRM-P instrumenten - Zakelijke dienstverlening - Loopbaanbegeleiding en re-integratie - Competentiemanagement - Opleidingskunde B. Bachelor Classes op het terrein van Economie, Financiën en Recht / Business - Lokaal bestuursmanagement - Contracteren - Financiële planning - Internationaal Ondernemen - Ruimtelijke ordening en bouw - Integrale veiligheidskunde C. Bachelor Classes op het terrein van Management in Zorg en Dienstverlening / Management - Zorgconcept 21 ste eeuw - Verandermanagement - Bedrijfsmodellen - Persoonlijk leiderschap - Human resources accounting - Kwaliteitsmanagement Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 3

5 Algemene gegevens Nadere informatie en aanmelding/inschrijving Secretariaat Faculteit PBM Unit Professionals en Ondernemingen Mevrouw Claudia de Wit T F E I Duur Bachelor Classes Elk van de in deze brochure genoemde en beschreven Bachelor Classes kent een studieduur van 10 aaneengesloten weken. Startdatum Bachelor Classes Voor de specifieke startdata van de hier genoemde en beschreven Bachelor Classes verwijzen wij u graag naar het secretariaat. Mevrouw Claudia de Wit is graag bereid u in dezen de nodige informatie te verschaffen. Structuur Bachelor Class Elke Bachelor Class kent in principe een drietal leerlijnen en wel een 1. kennislijn (kennen); 2. vaardighedenlijn (kunnen); 3. projectlijn (doen). Binnen de projectlijn werkt u in teamverband aan een specifieke en realistische praktijkopdracht. Zo voert u een kennis en kunde integrerende opdracht uit die ontleend is aan uw eigen beroepspraktijk. Hoe dan ook, in alle gevallen gaat het om een zogenaamde real life opdrachten. Studiekosten De studiekosten per Bachelor Class bedragen 1.575,- Dit bedrag is exclusief kosten voor les- en leermateriaal. Credits en certificering Het succesvol afronden van een specifieke Bachelor Class staat gelijk aan de verkrijging van 15 credits (ects: european credit transfer system) en leidt tot de ontvangst van een erkend PBM Certificaat. Studiebelasting De praktijk leert dat u in het volgen en afronden van een Bachelor Class rekening moet houden met een studiebelasting van circa 20 uur per week. Dit is inclusief het bezoeken van lessen, colleges en/of trainingen. Locatie Faculteit People & Business Management Havikstraat ED Sittard Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 4

6 1 Bachelor Classes Personeel & Arbeid - HRM / People 1.1 Duurzaam doorwerken Inzicht en kennis verschaffen omtrent die thema s die het HRM-beleid ondersteunen voor wat betreft het stimuleren en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. De thema s die centraal staan zijn kennismanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, employability en gezondheidsmanagement. Uitgangspunt De demografische ontwikkelingen vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen en aanbieden van de Bachelor Class. Nederland (Limburg in het bijzonder) vergrijst en ontgroent. Op basis van CBSprognoses zal in 2025 ongeveer 1 op de 3 inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor het te voeren HRM-beleid in organisaties. Aandachtsvelden Theorie: arbeidsmarktbeleid, kennismanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, employability, management van veranderingen. Vaardigheden: SPSS, managementvaardigheden, HRM-communicatieplan, presenteren en verdedigen. Project: zelfstandig te acquireren en uit te voeren (bij voorkeur binnen/voor een MKB-bedrijf). Analyseren, communiceren, zelfsturing. Rollen Adviseur, veranderaar en ondernemer. Logistiek Onderwijs vindt in groepen plaats, project wordt zelfstandig uitgevoerd. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 5

7 1.2 HRM-P instrumenten De HRM-cyclus bestaat uit instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. In de Bachelor Class onderzoeken we het middenstuk van personeel binnen een organisatie ofwel de zittende medewerker. Uitgangspunt De HRM professional die verschillende doorstoominstrumenten kan inzetten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen die een P&O-er kan vervullen binnen de organisatie. Aandachtsvelden - theorie en praktijk Een aantal personeelsinstrumenten te weten ontwikkelen/opleiden, belonen en beoordelen wordt inhoudelijk diepgaand behandeld. Na een gedegen stuk basistheorie gaat u aan de slag met het maken van opdrachten en met het doel verdieping aan te brengen. Tot slot zult u het geleerde toepassen in een praktijkcasus of praktijksituatie. U maakt een analyse van de organisatie, waarna een advies t.a.v. het sociaal beleid en de in te zetten personeelsinstrumenten volgt. 1. Enkele gastsprekers zullen hun visie geven op de verschillende thema s. 2. De diverse rollen van een P&O-er komen aan bod en diverse visies (Kluytmans, Ulrich) zullen de revue passeren. 3. Er wordt een integraal model behandeld, zodat de gekozen personeelsinstrumenten gezamenlijk één geheel kunnen vormen. In dit integraal model worden een organisatie- en omgevingsanalyse gekoppeld aan doelen van sociaal beleid, die vervolgens weer leidend zijn voor de inzet van de personeelsinstrumenten. Vaardigheden Aangezien een P&O-er adviseur er op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor het management (middenkader en hoger management) is, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan adviesvaardigheden. Het management is niet opgeleid om HRM-taken te vervullen, terwijl deze taken toch voor een groot deel bij de lijn thuishoren. Adviseren is het aangewezen middel om het middenkader te ondersteunen, zodat zij zelf een aantal P&O-taken kunnen vervullen. Met name de rol van adviseur op het domein HRM komt in de Bachelor Class veelvuldig aan bod. Er wordt les gegeven in groepen van 10 tot 15 personen. Naast enkele hoorcolleges (die met twee of drie groepen tegelijk gevolgd worden) bestaan de contactmomenten met name uit werkcolleges, trainingen en presentaties (met feedbackmomenten). De lessen zijn verplichte bijeenkomsten. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 6

8 1.3 Zakelijke dienstverlening Het aanleren, verwerven en toepassen van kennis en vaardigheden primair bestemd voor de sector zakelijke dienstverlening. Uitgangspunt Een HRM-professional met commerciële ambitie en vaardigheden. De Bachelor Class is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in co-creatie met Limbourg & Partners, Limbourg Young Executives. De sector zakelijke dienstverlening omvat onder andere dienstverlening op het gebied van Uitzend-/detacheringsbureaus; Executive search; Outplacement; HR-services; Organisatie- en personeelsadvies; Consultancy. Structuur Real-life project met een actieve betrokkenheid van de opdrachtgever. Vaardigheden/training gericht op onder andere netwerken, commerciële vaardigheden. Veel aandacht voor marketing en commercie. In de Class komen in principe alle algemene competenties aan bod, namelijk analyseren, communiceren, samenwerken en zelfsturing. Rollen Ondernemer en adviseur. De beroepsspecifieke competenties hebben uiteraard betrekking op Personeel & Organisatie. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 7

9 1.4 Loopbaanbegeleiding & re-integratie Aandachtsvelden In de Bachelor Class krijgt u kennis en vaardigheden aangeboden waarmee u als (beginnend) loopbaanbegeleider of re-integratieconsulent direct aan de slag kunt. Uitgangspunt De Bachelor Class is opgezet op basis van de functie-eisen die het werkveld stelt aan een (beginnende) beroepsbeoefenaar in de functie van loopbaanbegeleider of re-integratieconsulent. Individuele begeleidingslijn Training Loopbaanbegeleiding: in deze training leert u op welke wijze u een loopbaantraject vorm kunt geven. Welke methodieken en technieken kunt u daarbij eventueel inzetten? Training Juridische vaardigheden: in deze training leert u meer over de wet en regelgeving m.b.t. het juridische kader behorende bij re-integratie. Training Jobhunting: in deze training leert u op welke wijze u een kandidaat sollicitatievaardig maakt en hoe u zelf een werkgever kunt benaderen met als doel een kandidaat te kunnen plaatsen. Groepsbegeleidingslijn Training train-de-trainer: in deze training leert u hoe u een training opzet en uitvoert. Verdiepingslijn Praktijk: middels gastcolleges, opdrachten en excursies krijgt u inzicht in de praktijk. Theorie: literatuurstudie (Sociale Psychologie) en miniscriptie (vraagstelling: onderbouwing en beantwoording vanuit onderzoek in theorie en praktijk, vertaalslag maken naar een concreet instrument te gebruiken in loopbaanbegeleiding en/of re-integratie). Analyseren, communiceren, samenwerken, zelfsturing. Rollen Adviseur en veranderaar. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 8

10 1.5 Competentiemanagement U kunt gewenste competenties voor een organisatie, een team, een functie en een medewerker benoemen, beschrijven en in meetbare termen formuleren; een plan-do-check-act cyclus rond competentiemanagement opstellen; competenties hanteren als basis voor het totale personeelsbeleid van een organisatie. Uitgangspunt De P&O-er of manager die in staat is competentiemanagement te ontwikkelen en toe te passen in een organisatie. Inhoud De relatie tussen opleidingen, beroepen en taakinhouden die bij een functie horen wordt steeds losser: beroeps- en functiegrenzen vervagen. Organisaties hebben behoefte aan maatwerk als het gaat om het beschrijven van competenties die ze graag zien bij hun personeel en die ze willen (h)erkennen, werven, belonen en ontwikkelen. In deze Class oefent u met het beschrijven van competenties en het toepassen van deze competenties als basis voor alle facetten van het HRM-beleid van een organisatie. Aandachtvelden Theorie rond kerncompetenties van een organisatie, teamcompetenties en individuele competenties. Methodieken om generieke en specifieke competenties te formuleren op gedragsniveau. Het toepassen van competenties als basis voor het wervings- en selectie-, belonings-, beoordelings-, ontwikkelings-, doorstroom- en uitstroombeleid binnen een organisatie. Succes en faalfactoren bij het invoeren van competentiemanagement. Structuur De minor bestaat uit een theorielijn, een praktijklijn en een vaardighedenlijn. Theorie: achtergronden, theoretische modellen en instrumenten rond competenties en competentiemanagement komen aan de orde. Praktijk: u werkt onder begeleiding van een projectcoach met een groep studenten aan een opdracht rond competentiemanagement in de context van een echte organisatie. Vaardigheden: u oefent in het opstellen van competentieprofielen en het formuleren van gedragsindicatoren voor verschillende typen functies en organisaties. Studenten die al een baan hebben kunnen opdrachten uit hun eigen praktijk inbrengen. De algemene competenties adviseren en communiceren, de basiscompetentie adviseren en de beroepsspecifieke competenties personeel en organisatie. Toetsingsparagraaf De toetsing vindt plaats middels de beoordeling van het product uit de praktijklijn en de vaardigheidslijn. In een individueel procesverslag wordt de opgedane kennis uit de theorie beoordeeld. Elk onderdeel moet voldoende zijn. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 9

11 1.6 Opleidingskunde De Bachelor Class Opleidingskunde (opleiden en leren in organisaties) verschaft inzicht in de manieren waarop een organisatie ervoor kan zorgen dat haar werknemers beschikken over de juiste competenties om het werk uit te voeren. Aan het einde van de Class bent u in staat om een opleidings- of werkplekleerplan voor de organisatie of voor individuele werknemers op te stellen. Uitgangspunt In iedere organisatie is het van belang om over competent personeel te beschikken. De scholing van het personeel is afhankelijk van de strategie van de organisatie, structuur, industrie waar de organisatie werkzaam is en de omgeving. De snelle ontwikkelingen van technologie, wijzigingen in de manier van werken en andere eisen van de omgeving maken het noodzakelijk dat continue leren gewenst is. De mate van leren verschilt per beroep. Het is voor iedereen duidelijk dat artsen en ICT personeel op de hoogte moet blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Maar ook een buschauffeur moet op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de bus, de verkeersregels, routes en betaalsystemen. De organisatie kan op verschillende manieren ervoor zorgen dat de werknemer over de benodigde competenties beschikt, bijvoorbeeld via seminars, instructies, workshops en leren op de werkplek. Dit alles wordt vastgelegd in een opleidingsplan. Mensen leren niet op dezelfde manier. Zij verschillen in de manier van leren (leerstijlen), voorkeuren en interesses. Ook ideeën over leren verschillen: voor de een is leren een bedreiging, voor de ander is leren een uitdaging. Het verschil in leren blijkt ook uit de verschillende leertrajecten die mensen doorlopen, hetgeen meestal tot uitdrukking komt in de carrièrepaden die mensen doorlopen. Hoewel het niet altijd expliciet wordt gezegd, stopt het leren niet na de schooltijd. Mensen blijven hun leven lang leren. Op deze manier leveren organisaties een bijdrage aan individuele ontwikkeling van de werknemer. Aandachtsvelden De inhoud van de Bachelor Class richt zich op de integratie van drie onderdelen. 1. Organisaties: gevraagde competenties, strategie, structuur, bedrijfstak, plaats van de opleidingsfunctionaris. 2. Degene die leert, gekenmerkt door: leerstijlen, leerprocessen, persoonlijkheid en interesses. 3. Leren: het ontwerpen van een leeromgeving, werkplekleren, hoe leren werknemers. Hoe leert een organisatie? Deze integratie leidt tot een opleidingsplan. Vaardigheden, training Tijdens de Bachelor Class besteden we aandacht aan de noodzakelijke vaardigheden van een opleidingsfunctionaris zoals bijvoorbeeld analyseren van de opleidingsbehoefte, acquisitie van opdrachten, presenteren en verdedigen van een opleidingsplan, schrijven van een opleidingsplan, onderhandelen met aanbieders van opleidingen, communiceren met individuele medewerkers. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 10

12 We richten ons op de volgende P&O-competenties. U bent in staat om de opleidingsbehoefte van de organisatie op basis van de ontwikkelingen in de organisatie en ontwikkelingen buiten de organisatie in kaart te brengen. U kunt dit vertalen in beleid en plannen op het gebied van opleiden en werkplekleren in de organisatie daarmee het management ondersteunend. Rollen De rollen van adviseur en veranderaar staan centraal. Daarnaast is de Bachelor Class ook interessant voor de rol van leidinggevende. Structuur Gewerkt wordt in onderwijsgroepen van circa 12 studenten die grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Vanzelfsprekend geeft de docent structuur en feedback op het functioneren van individuele studenten en de samenwerking. Elke week zijn er drie groepsbijeenkomsten en daarnaast is er een college. Daarnaast werkt u in subgroepjes aan een praktijkopdracht, die bestaat uit het analyseren van een opleidingsplan/leerplan van een organisatie. De voortgang wordt gerapporteerd en besproken in de onderwijsgroep. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 11

13 2 Bachelor Classes Economie, Financiën en Recht / Business 2.1 Lokaal Bestuursmanagement Economie, Financiën, Recht. Rol Adviseur. Het verschaffen van kennis en inzicht in de werking van bestuurlijke en politieke processen bij lagere overheden. Aandachtsveld In de Bachelor Class worden de mogelijkheden en beperkingen van interactieve beleidsvorming, gegeven de bestaande juridische en financiële kaders, geïnventariseerd en verkend. Opbouw / werkwijze De lesstof wordt per vakgebied gedurende zeven weken aangeboden in de vorm van wekelijkse instructiecolleges van 1½ uur en aansluitend via minicases toegepast in werkcolleges van 1½ uur. Daarnaast wordt in groepsverband acht weken gewerkt aan een praktische opdracht. De opdracht is ontleend aan de gemeentelijke praktijk. Toetsing Drie schriftelijke theorietentamens in week 9 van minimaal 120 minuten en maximaal 150 minuten over de vakgebieden bestuurskunde, publiekrecht toegespitst op lagere overheden en financiën van de lagere overheden. Plus twee assessments n.a.v. een bestuursspel en het beroepsproduct (praktijkopdracht). Wat kunt u met deze Bachelor Class? Functioneren als junior beleidsmedewerker bij de overheid (gemeente) of semi-overheid (woningbouwstichting). Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 12

14 2.2 Contracteren Het doel van de Bachelor Class is het uitvoeren van een correcte economische en juridische analyse als grondslag voor het afsluiten van een contract. Het resultaat dient te zijn: een helder en duidelijk geformuleerd contract. Aandachtsvelden Het opstellen van een algemene vragenlijst, die voor iedere onderneming geschikt is, als basis voorafgaande aan de berekening van de verkoopprijs van goederen en/of diensten en de toepassing van deze vragenlijst op een praktijksituatie. Het onderhandelen over en het opstellen van een contract waarvoor juridisch analytisch vermogen noodzakelijk is hetgeen via kennis en kunde wordt aangeleerd en getraind. Van de algemene competenties komen aan bod: - analyseren - communiceren - samenwerking Van de beroepscompetenties komen aan bod: - Recht - Economie, Financiën en Recht Rol De nadruk ligt op de rol van adviseur. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na afloop van deze Class bent u in staat om voor een onderneming volgens de opgestelde vragenlijst de benodigde gegevens te verzamelen voor berekening van de contractprijs en kunt u een correct geformuleerd en uitvoerbaar contract opstellen. Voorts bent u in staat om op het gebied van goederenen overeenkomstenrecht de nodige praktische vraagstukken te beantwoorden. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 13

15 2.3 Financiële planning Met de Bachelor Class Financiële planning (FP) stellen we ons ten doel om competente (beginnende) professionals op te leiden. Zoekt of heeft u een functie binnen het bankbedrijf, de verzekeringsbranche, accountancy en het notariaat dan is de Bachelor Class FP een must. Binnen de Class is samenwerking gezocht met het werkveld. Grote bedrijven als ABN Amro en ING bank dragen bij aan een up-to-date programma, waarin hedendaagse thematieken aan de orde komen. Door dit samenwerkingsverband (lees: cocreatie) proberen we niet alleen om een hoogstaand kennisniveau te bereiken, maar ook om de kennisoverdracht op een zo interessant mogelijke manier tot stand te brengen. U bent na het volgen van de Class uitgerust om als (beginnend) professional te functioneren bij een financiële instelling. Aandachtsvelden U krijgt in deze Class zicht op de werking van de wet inkomstenbelasting. Diverse kennisgebieden krijgen speciale aandacht. Denk hierbij aan verzekeringen, pensioenen en financieringen. Deze onderdelen vormen het kennisaspect van het gebied financieel adviseren. Naast de kennis zijn ook houding en vaardigheid kritische voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren van de rol van financieel adviseur. In gerichte trainingen wordt hier aandacht aan besteed. Binnen de Bachelor Class Financiële planning staan twee competenties centraal. Enerzijds wordt aandacht besteed aan de rol van adviseur. Anderzijds wordt de beroepsspecifieke competentie economie en financiën (verder) ontwikkeld. Opbouw/werkwijze Het onderwijs in deze minor bestaat uit drie onderdelen, namelijk de 1. theoriebijeenkomsten; 2. projectbijeenkomsten; 3. trainingsbijeenkomsten. Toetsing De toetsing bestaat uit 3 onderdelen. Op de eerste plaats krijgt u een schriftelijk tentamen op het gebied van Financiële planning. Op de tweede plaats dient u in de rol te kruipen van adviseur van/bij de bank. Tijdens een real life assessment wordt getoetst of u inhoudelijk en procesmatig hiertoe in staat bent. Ten slotte werkt u aan een project waarbij u een cliënt dient te adviseren. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na het volgen van de Class bent u in staat om als (beginnend) professional aan de slag te gaan binnen een financiële instelling. Ook als u binnen een HR-afdeling werkt of wilt werken kunt u profijt hebben van het volgen van deze Class. U weet immers meer van de regelgeving omtrent inkomens. Tenslotte kan gesteld worden dat u ook persoonlijk voordeel kunt halen. Zo bent u bijvoorbeeld na het volgen van de Bachelor Class in staat om te beoordelen welke hypotheekvorm het beste bij u past. Eenzelfde verhaal kan opgaan voor pensioenregeling, loonbelasting, etc. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 14

16 2.4 Internationaal ondernemen Wanneer een bedrijf de internationale markt betreedt, krijgt het te maken met een aantal nieuwe problemen. Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen, medewerkers die opeens naar het buitenland reizen, een andere organisatie van de werkzaamheden, internationaal transport, verzekeringen, landenrisico s, internationaal betalen, enzovoorts. In de Bachelor Class maakt u kennis met de problemen waar een bedrijf tegenaan loopt wanneer het de internationale markt betreedt en - belangrijker nog - met de verschillende oplossingsmogelijkheden. Aandachtsveld Project: Frozen Foods Het project heeft betrekking op een Nederlandse ondernemer die in Polen en de Oekraïne groenten opkoopt om vervolgens daar te verwerken tot diepvriesproducten. Het doel van het project is dat voor deze ondernemer een internationaal businessplan wordt geschreven. Cursus 1 - Internationale Economie (IE) Met het vak Internationale Economie gaan we o.a. in op de oorzaken van de internationale handel en de effecten van de globalisering. U leert een landenanalyse te maken en hoe om te gaan met valuta- en renterisico s. Deze cursus wordt afgerond met een schriftelijke toets. Cursus 2 - Internationaal en Europees recht (IER) In deze cursus wordt ingegaan op de betekenis en het belang van het internationale en Europese recht voor ons eigen Nederlandse recht en voor de Nederlandse handel. In het bijzonder besteden we aandacht aan de juridische aspecten van de exportrelatie. Naast dit privaatrechtelijke aspect wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de Europese Unie op de internationale handel en dan met name op het vrij verkeer van goederen en de eerlijke c.q. oneerlijke concurrentie. Ook kijken we naar de rechtsgevolgen die beide fenomenen hebben voor exporterende bedrijven. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Cursus 3 - Internationaal belastingrecht en douane (IBD) In deze cursus wordt ingegaan op het belang van kennis van douanezaken en de invloed van het internationale belastingrecht op de internationale handel. Deze cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Cursus 4 - Organisatiekunde Hierin ligt het accent op het opstellen van een internationaal businessplan. In alle onderdelen vormt ethiek een belangrijke component van de lessen. Daarbij wordt o.a. ingegaan op vragen als: hoe moet je als ondernemer omgaan met kinderarbeid, slavernij? De competenties analyseren, Economie, Financiën en Recht. Rol De ondernemer. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 15

17 Wat kunt u met deze Bachelor Class? Na afloop van de Class bent u in staat om een businessplan te analyseren en op te stellen en kunt u de economische, juridische en ethische problemen van het internationaal zakendoen duiden en oplossingsrichtingen aangeven. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 16

18 2.5 Ruimtelijke ordening en bouw Het verkrijgen van overwegend juridische kennis, welke kennis inzicht verschaft in bestuurs- en beleidsprocessen die dienen te worden doorlopen en gerespecteerd bij de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving. Uitgangspunt Bij de inrichting van de leefomgeving maakt men gebruik van ruimtelijke plannen, waarbij in het bijzonder het gemeentelijk bestemmingsplan de norm is en bepaalt welk gebruik van gronden is toegestaan. Er wordt in samenwerking met een gemeente meer inzicht en achtergrond geboden bij ruimtelijke ordening. Aandachtsvelden De ruimtelijke plannen worden afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang bestudeerd in nauwe relatie met de - beleidsterreinen milieu, water en natuur en duurzame ontwikkeling; - financiële aspecten van het bestemmingsplan, waaronder in het bijzonder grondexploitatie en bijvoorbeeld onteigening en andere vormen van schadevergoeding door de overheid; - juridische voorwaarden die in acht dient te worden genomen bij staatsteun en aanbestedingen door overheden. Opbouw/werkwijze De leerstof wordt gedurende zeven weken aangeboden in de vorm van wekelijkse instructiecolleges van 1 ½ uur en via minicases toegepast in werkcolleges van 1 ½ uur. Daarnaast wordt gedurende acht weken gewerkt aan een praktische opdracht. Analyseren, samenwerken en communiceren. Daarnaast staat het kennisdomein Recht centraal. Rol Adviseur. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Functioneren als junior beleidsmedewerker bij de overheid of medewerker bij een vastgoedonderneming. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 17

19 2.6 Integrale veiligheidskunde Het doel van deze Bachelor Class is om u vanuit de juridisch-bestuurlijke dimensie inzicht te geven in het overheidshandelen bij veiligheidskwesties. Daarnaast is inzicht in crisisbeheersing en crisismanagement een belangrijk onderdeel van deze Class. Aandachtsvelden In deze Class wordt de rol van de overheid vanuit twee invalshoeken bekeken. In de eerste plaats vanuit de juridische invalshoek: wat kan en mag de overheid en wat moet de overheid doen inzake veiligheidsvraagstukken? In de tweede plaats vanuit de bestuurskundige/beleidskundige invalshoek: hoe functioneert het openbaar bestuur en hoe formuleert zij het beleid ten aanzien van veiligheidsvraagstukken? Daarnaast is Crisismanagement een belangrijk onderdeel van de Bachelor Class. Daarmee gaan we in op de vraag hoe de overheid en organisaties een adequaat crisismanagementsysteem kunnen opzetten. Opbouw/werkwijze We hanteren verschillende werkvormen: instructiecolleges, werkcolleges en een project. Er wordt naar gestreefd om in het kader van projectopdrachten steeds samen te werken met externe opdrachtgevers. Recht en Integraal Management. Rollen Adviseur en Veranderaar. Wat kunt u met deze Bachelor Class? Met de Class kunt u op het gebied van veiligheidsvraagstukken bij de overheid (gemeente, provincie, rijksoverheid) goed functioneren. Daarnaast kunt u met deze Class ook deelnemen aan het faculteitsoverstijgende onderwijstraject Integrale Veiligheidskunde, waarbij u nog drie modulen [IVK: de maatschappelijke dimensie (Social Work), IVK: de bedrijfsdimensie (Facility Management) en een praktijkonderdeel (stage)] moet doen. Er wordt gewerkt aan een aantekening door het NIBRA. Als u het faculteitsoverstijgende onderwijstraject hebt gevolgd, kunt u zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid goed functioneren als integrale veiligheidsdeskundige. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 18

20 3 Bachelor Classes Management in Zorg en Dienstverlening / Management 3.1 Zorgmanagement 21 e eeuw U kent de zorgconcepten van de 21 e eeuw, interpreteert deze op de juiste wijze en herkent deze in de dagelijkse praktijk. U herkent nieuwe trends in de zorg en vertaalt deze naar een nieuw zorgproduct of zorgproces van de 21 e eeuw. U kent de organisatieconcepten van de 21 e eeuw, interpreteert deze op de juiste wijze en herkent deze in de dagelijkse praktijk. U ontwerpt een adequate organisatie om een nieuw zorgproduct of zorgproces te realiseren U bent in staat om de benodigde sturingsvaardigheden in een zorgspecifieke organisatie te herkennen en verder te ontwikkelen. Inhoud De zorgsector is continu in beweging en de veranderingen volgen elkaar snel op. Aan het aansturen in de zorg worden dan ook andere eisen gesteld dan jaren geleden. De Bachelor Class gaat in op de grondslagen van de zorg, de trends in de zorg, de veranderingen in de organisaties en de dilemma s die daardoor ontstaan en over managen en sturen in de zorg van de 21 e eeuw. Werd de zorg vroeger aangestuurd door inhoudsdeskundige professionals, tegenwoordig blijkt de bedrijfsmatige kant van de zorgsector steeds vaker van doorslaggevende betekenis te zijn. De motivatie van de werkers in de zorg is meestal gebaseerd op een grote sociale betrokkenheid en termen als marktwerking zijn relatief nieuw voor de sector. Hoe stuur je zorgprocessen en zorgorganisaties aan in een concurrerende markt en hoe hou je de inhoudelijke betrokkenheid van professionals overeind in combinatie met een efficiënte en een meer kostenbewuste werkwijze? Een ander dilemma is bijvoorbeeld de kwaliteitsmonitoring en de verantwoordingsverplichting. Waren vroeger de professionals in de zorg verantwoordelijk voor hun eigen behandelplannen die op basis van de inhoud werden opgesteld, tegenwoordig wordt verantwoording gevraagd over ieder ingezet behandeluur, resultaten vastgelegd en worden afspraken gemaakt op basis van een kostprijs. Is het mogelijk om het ambachtelijke timmermansoog van inhoudelijk deskundigen te vangen in kwaliteit en verantwoordingssystemen en hoe ga je hier als verantwoordelijke mee om? Deze en vele andere vragen spelen in de gezondheidszorg. De manager, managementondersteuner, zorgcoördinator, zorgondernemer van de toekomst zal met deze dilemma s flexibel en vooral creatief moeten kunnen omgaan. De tools die daarvoor nodig zijn komen in deze Bachelor Class aan bod. Enkele voorbeelden van thema s die behandeld worden zijnde volgende. Markt en strategie marktwerking, ketensamenwerking, financiering. Structuur en processen logistiek management, zorgprogrammering, zorgzwaartepaketten, duaal leiderschap. Mensen en motivatie arbeidsmarktbeleid, competentiemanagement, binden- boeien- benutten en behouden (duurzaam doorwerken). Kennis en systemen digitalisering dossiers, expertsystemen/kennis behoud, kwaliteitsmanagement, robotica / ICT. Faculteit People & Business Management Unit Professionals en Ondernemingen Bachelor Classes - Avondopleidingen pagina 19

Minoren HS Zuyd in co-creatie met werkveld

Minoren HS Zuyd in co-creatie met werkveld Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE PROFIEL BUSINESS MER MANAGEMENT, ECONOMIE EN RECHT

FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE PROFIEL BUSINESS MER MANAGEMENT, ECONOMIE EN RECHT FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE PROFIEL BUSINESS MER MANAGEMENT, ECONOMIE EN RECHT Met verstand van zaken PBM januari 2010 FACULTEIT PEOPLE

Nadere informatie

FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE. PROFIEL PEOPLE P&A Personeel en Arbeid

FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE. PROFIEL PEOPLE P&A Personeel en Arbeid FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING DAG- EN AVONDONDERWIJS MINORFASE PROFIEL PEOPLE P&A Personeel en Arbeid Passion for People PBM januari 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Leven Lang Leren voor professionals

Leven Lang Leren voor professionals Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie