Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Visie in Ontwikkeling Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling NHL Masteropleiding Pedagogiek Groningen, mei 2014

2 Grondslagen van Pedagogiek Grondslagen van Pedagogiek, P1 - Analyse Persoonlijke Pedagogische Visie Jan Willem Herder mei e jaar Masteropleiding Pedagogiek, NHL Groningen studentnummer Begeleidend docenten Paul Jeunhomme Hillary Vos COL begeleider Vincent Hopmans NHL, Masteropleiding Pedagogiek, Groningen 2 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

3 Inleiding In dit document beschrijf ik mijn pedagogische visie. Een visie in ontwikkeling, zoals ook leren altijd in beweging is. Dat maakt tegelijkertijd dat ook dit document een tijdsgebonden reflectie is van mijn huidige opvattingen en inzichten in mijn beroepstaak binnen het beroepsonderwijs. Ik ben werkzaam bij het instituut voor Sportstudies, verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen dit instituut worden een management- en een docentopleiding aangeboden, beide gericht op sport. Als docent van deze opleidingen geef ik vorm aan outdoor (sport) onderwijs. Outdoor Educatie kent talloze definities. Outdoor kan het doel op zich zijn, als ook een middel om bewustzijn te genereren of bijvoorbeeld overstijgende (psycho- ) sociale processen voor individu of groep te analyseren, katalyseren of versterken. Termen die vanuit verschillende invalshoeken, situaties en motieven worden gekoppeld aan het pluriforme begrip van outdoor zijn onder andere natuur, beleving, ervaring, onderzoeken, avontuur, uitdaging, out of the box, het buiten zijn. Algemene Outdoor thema s leggen een nadruk op directe, out- of- doors ervaringen voor persoonlijke, sociale, educatieve, therapeutische en omgevings doelen (Neill, 2008). In de educatieve setting van Outdoor daag ik studenten uit zich te ontwikkelen als kenniswerker in de sport. Middels de master- opleiding Pedagogiek kan ik me verder ontwikkelen en richten op de achtergronden van mijn pedagogische visie. In dit document beschrijf ik mijn eigen visie, gerelateerd aan mijn eigen onderwijs omgeving en verdere achtergrond. Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Pedagogische Visie 4 Inspiratie 4 Pedagogische opdracht 5 Kernprincipes 7 Omgeving 9 Kerncriteria 10 2 Pedagogische Praktijk 11 Wat gaat goed? 11 Wat kan er beter? 11 Toekomst 13 3 Opleidingsvisie 17 Hanzehogeschool Groningen 17 Instituut voor Sportstudies Groningen 17 Leerlijnen 20 In gesprek 21 Bibliografie 24 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 3

4 1 Pedagogische Visie Inspiratie Ik kom uit een familie met een uitgebreide onderwijstraditie. Onderwijs en lesgeven, anderen leren, heeft in mijn leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Van kinds af aan ben ik opgegroeid in de onderwijsomgeving van mijn ouders. En hoewel ik vind dat je vooral vooruit moet kijken naar wat is en wat komen gaat, heeft je eigen verleden onherroepelijk effect op je tegenwoordige zijn, als persoon, mens, collega, docent. Je hebt zelf daardoor geleerd, bent veranderd. Met die bagage kan je weer anderen leren, en veranderen. 4 Mijn vader was hoofd van de Montessori school in Enschede, alwaar ik zelf ook het kleuter- en basisonderwijs genoot. De laatste 2 maanden van mijn basisschool- periode zijn we met ons gezin verhuisd naar Groningen, alwaar mijn vader 2 basisscholen ombouwde naar Montessori- onderwijs. Ik ging in de laatste 2 maanden van mijn 6 e klas naar een gewone basisschool. Een cultuurschok voor mij; na het rekenen werd er klassikaal nagekeken. Iedereen kon de goede antwoorden in zijn of haar schriftje zetten, klaar was de rekentaak! Een bijzondere ervaring, ik herinner me nu nog mijn eigen verbazing Via een omweg langs een studie kunstgeschiedenis en kunst academie kwam ik in contact met de ALO in Groningen, tegenwoordig het instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool. Samen met docenten aan deze opleiding ontwikkelde ik een outdoor- opleiding, en volgde ik er eveneens een stuk onderwijs. Inmiddels ben ik er meer dan 14 jaren werkzaam. Een docent opleiding waar je leert om anderen te leren en begeleiden, waar je studenten technische en pedagogische skills aanleert om veilig te bewegen en leren in de natuur. Naast opleider aan de Hanzehogeschool had ik dezelfde opleidingstaken aan het Cios te Heerenveen. In een dynamische onderwijs- omgeving voor toekomstige docenten bewegingsonderwijs voel ik me erg op mijn plaats. Omdat de Outdoor opleiding een deeltijd opleiding betrof, heb ik 4 jaar geleden een Pedagogisch Didactische opleiding gevolgd via de Hanzehogeschool, een uitdagende cursus waarin ik wederom met veel plezier in de didactische en pedagogische achtergronden van opleidingen en opleiden werd gedompeld. Ik schreef destijds; het geeft structuur aan mijn intuïtie. Ik merk nu, in mijn huidige masteropleiding Pedagogiek, dat mijn inzichten en attitude ten aanzien van onderwijs wederom een verdiepende maar ook verbredende transformatie ondergaan. Weer even uit mijn comfortzone, maar tegelijkertijd uitgedaagd om te groeien. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, kennelijk. De genen van mijn overgrootvader, die tot in de 2 e wereldoorlog 40 jaar lang het hoofd van de armenschool in de Korrewegwijk van Groningen was en zelf al geboren uit een geslacht van onderwijzers, werden via zijn dochter, eveneens lerares en weer haar zoon aan mij doorgegeven. Ik vind trots, inspiratie en motivatie in de voorgeschiedenis van mijn familie. Terug op mijn voeten, in de huidige omstandigheid van mijn werkzaamheden, vind ik bovenal inspiratie in de interactie met mijn studenten. Naast dat ik een gedreven coördinator en ontwikkelaar van onderwijsprogramma s ben, kan ik uitermate genieten van het lesgeven en begeleiden van studenten. Andere mensen iets leren, deelgenoot maken van mijn kennis, blijft een passie waaraan ik me graag overgeef. Die gedrevenheid wordt gevoed door de positieve reacties van studenten en collega s op mijn handelen als docent en collega. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

5 Pedagogische opdracht De school is een pedagogisch instituut waarbinnen de oudere generatie de jongere de wereld laat zien en haar uitdaagt daaraan deel te nemen om deze zo tot haar wereld te maken. De school is een vormingsinstituut waar kinderen en jongeren worden beschouwd als deelnemers aan de cultuur die binnen een community of learners moet worden eigen gemaakt (Pols, 2001). Pols refereert in zijn artikel aan de filosofe Hannah Arendt ( ) die in haar boek The Human Condition (1958) het essay Vita Activa schreef (Arendt, 1994). Hierin spreekt Arendt over de wereld als een tafel waaromheen disgenoten zitten, die hen tegelijkertijd verbindt en scheidt. De school representeert een wereld waaraan kinderen en jongeren - met elkaar verbonden èn gescheiden - deelnemen. Rond de tafel van de wereld constitueert zich de leergemeenschap. De volwassenen bepalen het menu; zij representeren de wereld. Zij moeten ook de middelen beoordelen op hun representatiewaarde, en op hun gebruikswaarde voor kinderen en jongeren met verschillende sociale achtergronden. Het is kortom de leraar die de tafel van de wereld dekt en daarop de leerstof en leermiddelen neerlegt, die hij voor de jongere generatie van belang acht. De leergemeenschap die zich rond de tafel van de wereld constitueert, is daarbij essentieel. Rond die tafel kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op het openbare leven: leren te handelen en te spreken ten overstaan van elkaar, te handelen en te spreken over de wereld die aan hen gerepresenteerd is om niet alleen deze wereld en de daaruit gekozen middelen te leren kennen, maar ook zichzelf en de anderen. Pols ziet in deze metafoor het samen tafelen als de belangrijkste pedagogische opdracht (Pols, 2001). De brug die ik als docent vorm als een transitie van het ouderlijke (gezins- ) leven naar het openbare leven is een verbindende schakel naar volwassenheid en het beroepsleven voor de studenten. Ik zie mijn rol van docent als een facilitator, die de student wegwijs maakt in de volwassen (beroeps- ) wereld, en door middel van mijn expertise op het gebied van outdoor & educatie de kennis en tools aanreikt waarmee de student, individueel en in een lerende groep, zich kan ontwikkelen als mens. Ik streef er naar om mijn studenten te verwonderen over de volwassen (beroeps- ) wereld en te inspireren om hierin zelf te acteren, opdat zij gevoed met nieuwe ervaringen groeien als persoon en kenniswerker. Eigen ervaring is belangrijk. In mijn interpretatie van Dewey s ervaringsleer (Dewey, 2011) zie ik een waardevolle component van het beleven, interpreteren, verwerken en daardoor beheersen van kennis, zowel cognitief als fysiek. Het op een juiste manier vorm geven aan het leren van de student is daarbij de uitdaging, subtiel en complex Een school waarin werkelijk wordt geleerd is een gemeenschap waarin bijzondere talenten geleidelijk worden ontsloten en de transitie wordt gemaakt naar latere loopbanen waarin individuen gelukkig zijn en de samenleving op rijke en eerlijke wijze wordt gediend omdat zij hun eigen mogelijkheden hebben leren kennen en kunnen gebruiken. (Dewey, 1937) Zeker op het vlak van bewegingsonderwijs is het belangrijk om een koppeling te maken tussen theoretische achtergrond, inzichten in de praktijk en de fysieke component van het bewegen zelf. Als een student de transfer kan maken tussen verschillende informatiebronnen, gekoppeld aan eigen ervaring, en deze als een waardevol geheel kan gebruiken voor zijn eigen leren en leren aan anderen, heb ik voor mijn gevoel een volgende stap in het leerproces van de student bereikt. Binnen de opleiding vind ik deze optiek en werkwijze vooral terug in onze integrale leerlijn; complexe, inspirerende opdrachten waarin verschillende vaardigheden samenkomen voor de lerende student. Beroepstaken worden hierin als geheel geleerd, zonder ze uiteen te leggen in kenniselementen, die afzonderlijk na elkaar worden geleerd. Veelal in projecten, krijgt de student de opdracht om de gehele beroepstaak uit te voeren, hetzij individueel, hetzij in een NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 5

6 groep. Het realistische aspect van de projecten geeft het leren een hoge mate van dynamiek, wat onze studenten, gericht op sport&beweging, stimuleert en motiveert (de Bie & Ploegman, 2008). Hoewel didactisch beschreven en vormgegeven, is het integraal werken ook pedagogisch van belang, aangezien het zelfstandig kunnen werken aan gehele beroepstaken een autonomie creëert die voor elk individu van belang is in het leerproces. Ook in de belevingswereld van de studenten spelen sociale (leer) processen een grote rol. Als docent ervaar ik hoe de huidige studenten sterker dan voorheen sensitief gericht zijn op de sociale omgeving van hun leren. Sociale media spelen een grote rol, maar vooral ook het gezamenlijk deelnemen aan sociale evenementen nemen een belangrijk plaats in binnen het leer- en ontwikkelingstraject van de studenten. Vanuit een stellige overtuiging kan het tegenwoordig voorkomen dat studenten bijvoorbeeld een outdoor praktijk leer week in de Pyreneeën afzeggen omwille van een enkele koninginne- nacht met bijbehorende festiviteiten, die in de zelfde periode valt. Dergelijke keuzes door studenten komen recentelijk veel meer voor dan voorheen, studenten voelen zich ook volledig gelegitimeerd om dergelijke keuzes te maken. Voornoemde ontwikkelingen kunnen me soms verrassen. Ik heb soms moeite om de verschillende normen en waarden van de studenten en een in mijn ogen bijbehorende studie- attitude te relateren aan mijn persoonlijke optiek. Het is belangrijk om een verbinding te kunnen maken met de belevingswereld van de student, om een effectief leerklimaat te kunnen creëren. Ik heb de indruk dat er een positieve band bestaat tussen de studenten en mij als docent. Ik ben me bewust van mijn voorbeeld- rol als outdoor expert, ik toon en heb oprecht interesse in activiteiten van studenten en ben congruent in mijn handelen. Studenten waarderen mijn persoonlijke aandacht en voelen zich veilig bij mijn handelen als docent en professional. Een belangrijke component in de pedagogische opdracht is het creëren van een veilige, respectvolle leeromgeving. Door een persoonlijke, oprechte en consequent waarderende benadering van studenten is een leeromgeving mogelijk waarin studenten zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces, zich gesteund wetende door de begeleidende docenten die met hun kennis en ervaring kleuring kunnen geven aan het ontwikkelproces. Binnen het instituut voor sportstudies wordt hiertoe onder andere gewerkt met SLB koppels, waarin 2 StudieLoopbaanBegeleiders gezamenlijk zorg dragen voor een groep. Hiermee wordt een klimaat bevorderd waarin meer aandacht uit kan gaan naar de individuele leerinhouden en prestaties van de student dan naar het platte invulling geven aan een juiste studieplanning. In het algemeen zijn de positieve reacties van de studenten op het fenomeen SLB in de laatste jaren gestegen. Onlangs deelde een collega, die studieloopbaanbegeleider is van een klas, een reflectiemoment met mij dat ze had met haar groep. Een student vertelde haar over zijn indruk ten aanzien van mijn persoon; Hij is niet zo groot, maar als hij de groep of mijzelf wat uitlegt kan je niet om hem heen. Zelfs onze klas is dan even stil en heeft aandacht voor wat hij te vertellen heeft De student was volgens haar onder de indruk van mijn verschijning als docent, en noemde mij als inspiratie voor zijn eigen leren. 6 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

7 Kernprincipes In de pedagogische opdracht leveren verschillende pedagogische kernprincipes een bijdrage. Om mijn persoonlijke pedagogische kernprincipes systematisch te kunnen expliciteren heb ik hieronder volgens het model van 6 metacompetenties (Meijering, 2013) weergegeven wat voor mij als docent en persoon belangrijk is in mijn professioneel handelen. De 6 metacompetenties omvatten een breed pedagogisch klimaat waarin onderwijs en leren mogelijk is. Onderstroom emotionele intelligentie, betrekkingsniveau Psychologisch Kapitaal omgaan met energie, bewaken senso- motorische ontwikkeling, motivatie, betrokkenheid, omgaan met stress- factoren, locus of control, zelfregulering, zelfsturing, persoonlijke waarden voor professioneel handelen Mijn passie wordt bovenal gevoed door een natuurlijke omgeving en natuur sporten, kortweg gecategoriseerd onder de noemer Outdoor. Ik word warm van het verblijven in de vrije natuur en het enthousiasmeren van mensen om mij heen voor outdoor. Bergbeklimmer en pionier Mo Antoine benoemt dit als feeding the rat, het knaagdier in je dat regelmatig en onweerstaanbaar behoefte heeft aan voeding, nieuwe indrukken, nieuwe belevenissen in de natuur (Alvarez, 1988). Het delen van mijn passie voor outdoor enthousiasmeert en inspireert studenten. Expertise en gedrevenheid voor het vak zijn in mijn optiek fundamenteel om een inspirerende boodschap naar studenten uit te kunnen dragen. Doelen stellen aan de student; expliciet in bijvoorbeeld een omstandigheid van hiken (wilderness trektochten), waarbij de eindbestemming behaald wordt door aaneenschakelen van benodigde informatie, opdrachten en activiteiten. De intrinsieke motivatie om aan de eindstreep te staan is groot. Het doel is helder en maakt de weg er naar toe overzichtelijk. Sociaal Kapitaal in kaart brengen informele sociale netwerk, intern en extern, via 3 invalshoeken; zakelijk/functioneel, politiek & leer- werk gemeenschap (COP) Het is belangrijk om als docent goed te kunnen aansluiten bij de leefwereld, en daarmee ook het leerproces van de student. Inleving en inzicht in het bestaan van de moderne student zijn hier 2 elementen ter verbinding; samen met studenten kunnen werken aan een leer- ontwikkeling creëert een krachtige gemeenschap waarin leren mogelijk is. Inzicht, inlevingsvermogen en aandacht voor de manier van communiceren, de gebruiken op bijvoorbeeld het gebied van sociale media en onderlinge sociale relaties door de studenten zijn daarbij van belang. De outdoor cultuur verbindt de outdoor- enthousiaste studenten. Een gedeelde noemer vormt de duurzame groep. Een homogene groep heeft de neuzen in dezelfde richting staan en is daardoor actiever en productiever. Bij de Outdoor club horen schept een excentrieke status in de beleving van veel studenten. Een status verplicht. Zolang dit in positieve zin leerresultaten oplevert mag dit best gecultiveerd worden. Cultureel kapitaal organisatiecultuur, symbolen, taal, rolmodellen, rituelen, normen&waarden, veiligheid Voornoemde principes en waarden creëren een leeromgeving waarin de student zich geïnspireerd voelt, zich gewaardeerd en veilig voelt en zich daardoor, nieuwsgierig, open mag en kan stellen voor het leerproces. Leren kan dan ook buiten zijn of haar comfortzone met alle kracht plaatsvinden. Een voornoemde krachtige, uitdagende en inspirerende leeromgeving biedt een veilige en vruchtbare grond tot leren. Als docent streef ik ernaar om congruent te handelen in voornoemde principes, en als voorbeeld voor de studenten te dienen, opdat zij gretig zijn om het leerproces aan te gaan. Professionele cultuur, morele waarden. Verantwoordelijkheid dragen over studenten, cursisten, deelnemers of klanten kan mijns inziens alleen vanuit een professionele, beroepsgerichte cultuur als basis. Diplomerings- en certificerings eisen gelden in elk beroepenveld, zo ook in sport en Outdoor. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 7

8 Om nationaal, Europees maar ook intercontinentaal aan te sluiten bij een professionele beroepenveld is een gedegen, gelaagde professionele organisatie maar ook attitude voorwaardelijk. De free spirit die nog steeds een groot deel van het speelveld in Outdoor karakteriseert, laat niet onverlet dat professionals in dit zelfde veld verantwoordelijkheid dragen en vorm geven aan deze vrije, maar ook veiligheidsgevoelige tak van sport, recreatie en onderwijs. Bovenstroom taakgericht, IQ Operationeel kapitaal taken, inhoud, middelen, operationeel management, veiligheid Om in een outdoor omgeving te kunnen functioneren vormt Expertise, vakmanschap een belangrijke basis. In de meeste outdoor varianten spelen omgang met de natuur en de daarbij behorende omgevingsfactoren en risico s een fundamentele rol. Onder begeleiding van kundige docenten en instructeurs kunnen outdoor geïnteresseerde studenten, maar ook toekomstige deelnemers en klanten, veilig in de natuur ervaren en leren. Gedegen kennis van bijvoorbeeld meteorologie, karakteristieken van sneeuwlagen op berghellingen, knopen en touwconstructies vormen een basis om je überhaupt in het specifiekere outdoor gebied te begeven, met een minimaal en overwogen, aangenomen en aanvaard risico. Intellectueel kapitaal reflectie op dagelijkse praktijk, projectmatig creëren, kennisdeling Een veel gebruikte term binnen de huidige (ook ecologisch) gerichte outdoor cultuur is Awareness, bewustwording. De bewustwording door het individu, en de verantwoordelijkheid tot het bijdragen aan het collectieve bewustzijn op het gebied van verantwoordelijk gedrag jegens onze natuurlijke leefomgeving speelt actueel een belangrijke rol in de wereld van de outdoor en de bijbehorende media. Het nastreven van een ecologisch bewustzijn met bijpassend gedrag en een duurzame, pro- actieve eco- vriendelijke houding past in het moderne samenlevingsbeeld en beleid. Studenten in een omgeving zetten met echte, uitdagende en inspirerende opdrachten; studenten moeten zelf op zoek naar de oplossing, ipv voorschotelen door mij als docent. Hoe kom je naar de overkant van de rivier? Hoe kom ik letterlijk van A naar B? Veiligheid; door scherpe aandacht op veiligheidsprocedures worden activiteiten tot in detail ontwikkeld, waardoor ook effectieve en duurzame lesprogramma s vorm krijgen. Innovatief kapitaal out of the box, valoriseren van kennis, strategische richting aan eigen professionele handelen, persoonlijk leiderschap Studenten worden geprikkeld door opdrachten zoals het bouwen van een bivak onderkomen met beperkte basismiddelen in wisselende omstandigheden. Oplossend vermogen en autonomie zijn belangrijke (karakter)eigenschappen van outdoor professionals. Studenten hebben een verantwoordelijke, reële taak tijdens projecten, stages 8 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

9 Omgeving De interactie met de omgeving van het instituut speelt een grote rol in het curriculum. Samenwerking met bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen bieden de student de kans om integraal aan beroepstaken te werken, middels projecten, opdrachten en stage. Tijdens een stage ervaart de student wat het beroep in de praktijk inhoudt, welke beroepstaken er van hem worden gevraagd, welke attitude benodigd is om professioneel te kunnen handelen. Het werkveld waarin de stagiair zich begeeft is een model voor het functioneren in de toekomst. SGM studenten begeleiden bijvoorbeeld een sportteam van de Brandweer voor de Alpe d Huzes, of voorzien in de sportmedische tests en begeleiding voor sub- en topsporters bij het schaatsen, ALO studenten ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe lesinhouden klimwand in het onderwijs voor middelbare scholen, of maken in hun stage deel uit van het sportteam bij jeugdzorg. Om een aankomende beroepsprofessional optimaal te kunnen bedienen in de voorbereiding op de arbeidsmarkt, is een praktijk- leer situatie van groot belang. Wie wil leren lesgeven, moet vooral voor een groep staan om dit in de praktijk ten uitvoer te brengen. Als dat gebeurt in de arbeidsorganisatie, gaat het om leren door ervaren en reflecteren. Studenten vinden het in het algemeen prettig om te werken aan de bestaande werkelijkheid, en zich in te zetten voor de werkelijke beroepstaak. Studenten ervaren een bepaalde mate van autonomie in het aannemen van de opdracht, deze te plannen, organiseren en uitvoeren. Stage motiveert en inspireert, en zorgt daarmee wederom voor een grote leerdynamiek. Het instituut maakt naast stage mogelijkheden ook gebruik van zogenoemde kenniswerkplaatsen, kortweg KWP genoemd. In essentie een COP, bieden de verschillende kenniswerkplaatsen een plek aan studenten om te leren en werken in een omgeving waarin onder andere docenten, experts uit het werkveld, lectoren en onderzoekers bij elkaar komen op verschillende deelgebieden van de sport. In het instituut zijn meerdere KWP s te vinden. Het doel van een KWP is om via verschillende kennis gebieden de aandacht te richten op een specifiek (sport) thema. De thema s kunnen innovatief zijn ingericht op onderwerpen als maatschappij&sport, motorisch leren of bijvoorbeeld optimaliseren van sportprestaties door middel van onderzoeken en testen in het Sportfieldslab. Talentvolle studenten, die buiten het reguliere aanbod van het instituut meer willen en kunnen, nemen deel aan het Honours traject. In dit programma wordt de excellente student een uitdagende omgeving geboden aan studenten die meer dan gemiddeld presteren op het gebied van motivatie, niveau en professionele houding (Hanzehogeschool). Binnen het honours talentprogramma voert de student uitdagende en complexe praktijkopdrachten uit, vaak in opdracht van een organisatie. De begeleiding van het honours traject wordt vormgegeven door excellente docenten, betrokken uit de eigen opleiding en in samenwerking met andere schools van de Hanzehogeschool. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 9

10 Kerncriteria Pedagogische uitgangspunten in deze voornoemde leer- omgeving van de student zijn gestoeld op de kernwaarden innovatie, passie, betrokkenheid en kwaliteit die het instituut nastreeft. Op grond van deze kernwaarden, en in relatie met de principes zoals door De Bie en Ploegman gesteld (de Bie & Ploegman, 2008) zijn pedagogische kerncriteria voor de omgeving van de student; Inspirerende opdrachten. Beroepsgerichte opdrachten fungeren als stuurmiddel, en maken de plaatsing in het geheel helder. Een zinvolle opdracht sluit aan bij de vraag vanuit de beroepspraktijk, de omgeving van de student buiten de opleiding. Opdrachten maken bovendien mensen verantwoordelijk voor het (leer)resultaat. De docent is verantwoordelijk voor de opdrachtgeving, de student voor de opdrachtuitvoering. Beroeps taak gericht. In stages, projecten en andere opdrachten zijn de leersituaties beroepstaak gericht. Een integrale aanpak resulteert in de juiste verbinding tussen theorie, achtergrond en praktijk. De student leert in een bestaande, werkelijke beroeps situatie met bijbehorende verantwoordelijkheden en attitude. Zelfverantwoordelijkheid. Een student moet worden gestimuleerd om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de te behalen leer resultaten op het voor hem juiste moment. Samenwerking met de omgeving van de opleiding is hierin een belangrijke factor; welke taken, met welke diepgang en verantwoordelijkheid neemt de student op welk moment aan, in interactie met docent en externe leeromgeving. Dialoog tussen werkveld en opleiding. Een juiste pedagogische en didactische omgeving voor de student ontstaat uit de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. De student moet zowel op stage als op de opleiding dezelfde principes en kernwaarden ten aanzien van de beroepspraktijk ervaren. Een vruchtbare leeromgeving waarin zowel opleiding als leerwerkplek ondersteunend zijn aan het leerproces, als een samenwerkend geheel. Dynamiek. De opleiding moet mee kunnen bewegen met de huidige ontwikkelingen op zowel het gebied van onderwijs, als de ontwikkeling en innovaties in het werkveld. Door het bewaken van deze dynamische leeromgeving blijft de aansluiting door onderwijs met het werkveld beter gefaciliteerd en voorkomt hiermee een discrepantie tussen onderwijssituatie en de werkelijkheid. 10 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

11 2 Pedagogische Praktijk Wat gaat goed? De organisatie van de leeromgeving van de ALO studenten is complex, maar efficiënt ingericht. Op woensdag is de centrale opleidingsdag voor alle 2 e en 3 e jaars studenten. Daar omheen hebben de studenten 2 dagen ingericht voor een lint- stage, veelal op een school in basis- of voortgezet onderwijs. Dit zijn vaste dagen, met vaste lesmomenten en een vaste begeleider. Docenten zijn actief betrokken bij de stages en zijn regelmatig op de stagelocaties te vinden, voor overleg met de docenten op de stageplaats. Een stage loopt een heel semester door, voordat gewisseld wordt naar een andere leeromgeving. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de vorderingen van de individuele student. Ook eerste en 4 e jaars studenten sluiten hier aan, zei het in een iets andere constructie. Door de lint stages is er veel contact met het beroepenveld om de opleiding heen, en wordt er actief in de regio samengewerkt. Door de contacten en de stageinvullingen op de verschillende locaties is er veel wisselwerking, waarin studenten de kans krijgen om sportdagen en andere evenementen zelf op te zetten, organiseren en begeleiden. Voor een groot deel dat wat de studenten later in hun beroepstaken tegen zullen komen. Het is mooi om te zien dat studenten hier goed gebruik van maken, en steeds verder gaan in hun ontwerp en organisatie. Het is goed te zien dat de benodigde transfer voor het leren plaats vindt bij de studenten. Eerste jaars studenten hebben sinds dit jaar een dubbele begeleiding door 2 SLBers per klas. Mede gesteund door een intensiever contact middels het lesrooster is er een hechter contact met de student, wat als zeer waardevol wordt ervaren. Zowel door student als docent. Studenten en docenten kennen elkaar sneller bij naam, weten sneller wat ze aan elkaar hebben en hebben sneller een zinvolle beroepssituatie gecreëerd, wat het leren ten goede komt. Studenten blijven ook minder anoniem, waardoor verschuilen of absentie minder vaak voorkomt. De groep groeit daardoor op in een positief leerklimaat. Belangrijk verschil met voorgaande jaren is de mate en het niveau van (zelf)reflectie. Doordat docent en studenten beter met elkaar interacteren, ontstaat een dialoog. In een loopbaan dialoog is de student een gesprekspartner en leert hij zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden en wensen verbinden met werk (Kuijpers & Meijer, 2009). Wat kan er beter? Ondanks de goede resultaten op het gebied van studieloopbaan begeleiding en de daaraan gekoppelde waarden als reflectie en zelfsturing, hebben we als organisatie nog genoeg aandachtspunten liggen op het gebied van student- gedrag en motivatie. In de afgelopen jaren meen ik een groeiende laksheid waar te nemen bij de studentenpopulatie, daar waar het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Het is niet mijn eigen leeftijd die een kloof creëert volgens mij, en ook bij navraag bij collega docenten en medewerkers lijkt er een tendens te ontstaan waarin studenten erg vrijblijvend met afspraken en gezamenlijke studiemomenten om te gaan. Ook na meermaals persoonlijk verzoeken via de mail om te reageren op een vraag levert geen antwoord op, en zijn studenten oprecht verbaasd als ik ze hier daarna in direct live contact mee confronteer. Wat voor mij een kwestie van fatsoen lijkt, levert bij de studenten nog niet het minste medeleven op Het levert soms vreemde gesprekken op; Jan, je hebt nog niet gereageerd op mijn (3 e )mail, waarin ik je verzoek om te reageren op de vraag of je wel of niet deelneemt aan het programma van volgende week?. Antwoord nee, maar ik ga ook niet NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 11

12 mee, dus. Kennelijk was voor Jan daarmee de kous af, en had hij nergens het gevoel dat hij misschien ergens ook een beetje met mij had kunnen meedenken.. Een voorbeeld waarin wordt weergegeven hoe verschillend organisatie en studenten kunnen denken over communicatie, zelfverantwoordelijkheid en consequenties De oorzaak van bovenbeschreven zal waarschijnlijk bij onszelf liggen, ben ik inmiddels geneigd te denken. We staan in veel gevallen zo dicht op het onderwijs en de persoonlijke docent, dat we ze alle kansen gunnen om hiaten in hun studieresultaten op te lossen, en buiten reguliere kansen om herkansingen aanbieden tijdens andere lesmomenten, soms tot in het oneindige door. Dit creëert bij de student een comfortabele situatie waarin weinig op een specifiek moment ook echt afgesloten moet worden als(tussen)beoordeling, op weg naar een verdieping of verbreding van de materie. Hierdoor schuiven studenten hun studie- verantwoordelijkheden te makkelijk voor zich uit, met ook voor hun nadelige gevolgen. Zo kreeg ik vorige week, de laatste lesweek van het studiejaar, de vraag van een afstuderende student of het mogelijk was dat hij alsnog een 2 e jaars vak bij mij kon afsluiten dat normaal gesproken om 80% participatie vraagt in 8 praktijklessen Een duidelijk geval van een verkeerd gelopen studieplanning, wat niet alleen de student is aan te rekenen. Zijn SLB had hier de meer regulerende taak van de platte planning in de gaten moeten houden, het zelfregulerend vermogen van de student laat te wensen over en ik heb mezelf te verwijten dat iedere student maar altijd terecht kan om iets in te halen. Totdat het in dit geval echt te laat is, en de student studievertraging oploopt. Op het gebied van helder afspraken maken, en ons er ook aan houden, valt nog veel te verbeteren. Een noemenswaardige instelling van de docenten, maar met een gapend gat als valkuil voor de gehele organisatie. De student is er uiteindelijk niet mee geholpen, terwijl dat toch het oorspronkelijke doel is van alle collega s. Daar waar de studenten genoeg aandacht te besteden hebben aan het fenomeen transfer, mag ook de organisatie in haar opleidingsprogramma en overleg een verbeterslag maken, op het gebied van interdisciplinair werken. Vakgroepen, teams en individuele collega s zijn snel geneigd om vol enthousiasme en passie prachtige onderwijseenheden te ontwerpen, zonder daarbij voldoende contact te houden met de rest van het opleidingsprogramma. De dreiging heerst zowel horizontaal, in het zelfde studiejaar, als horizontaal door de studiejaren heen. Hierdoor is de boodschap die we als organisatie overbrengen op de studenten minder eenduidig, wat minder transparantie als resultaat heeft. De benodigde transparantie heeft onder andere betrekking op omgang en afspraken ten aanzien van (studie)gedrag, omgang met bijvoorbeeld bovenbeschreven toetsings cultuur en technische organisatie. Een goed voorbeeld doet goed volgen, volgens traditioneel ALO- recept, dreigt langzaamaan wat de vergrijzen. Het PPD- model, oftewel Praatje, Plaatje, Daadje dat nog steeds veelvuldig wordt gebezigd, mag ook door de ontwerpers zelf scherper worden neergezet. 12 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Schouders eronder! Streven naar een optimale implementatie van het nieuwe curriculum. projectverslag P1

Schouders eronder! Streven naar een optimale implementatie van het nieuwe curriculum. projectverslag P1 Schouders eronder! Streven naar een optimale implementatie van het nieuwe curriculum projectverslag P1 JAN WILLEM HERDER Professionaliseringstaak 1 Masteropleiding Pedagogiek april 2014 professionaliseringstaak

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Leren? Natuurlijk! Outdoor Educa+e als Innova+ef Concept

Leren? Natuurlijk! Outdoor Educa+e als Innova+ef Concept Leren? Natuurlijk! Outdoor Educa+e als Innova+ef Concept Presenta+e Leren & Innoveren Jan Willem Herder Masteropleiding Pedagogiek NHL, februari 2015 Hanzehogeschool Groningen, Ins+tuut voor Sportstudies

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie

Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline. Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie De logica van lef, discipline en communicatie Theoretisch kader voor organisatieontwikkeling Tonnie van der Zouwen, maart 2007 De gelaagdheid in onze werkelijkheid Theorieën zijn conceptuele verhalen met

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Zelfsturend leren met een puberbrein

Zelfsturend leren met een puberbrein Zelfsturend leren met een puberbrein Jacqueline Saalmink In het hedendaagse voortgezet onderwijs wordt een groot beroep gedaan op zelfsturend leren. Leerlingen moeten hiervoor beschikken over vaardigheden

Nadere informatie

Van Afvinken naar Aanvonken

Van Afvinken naar Aanvonken Van Afvinken naar Aanvonken A. Ideevorming minor Overtref jezelf (tot excellente professional) 1. Idee Idee is als volgt: voor de minor Overtref jezelf schrijven zich 1 e jaars studenten in die vinden

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Dag van de Leraar. Gefeliciteerd! In de Zwarte Doos:

Dag van de Leraar. Gefeliciteerd! In de Zwarte Doos: Dag van de Leraar Gefeliciteerd! In de Zwarte Doos: 16.45 Thee & taart 17.15 Lezing Jongeren motiveren door James Smith van Youngworks Tijdens de adolescentie komen jongeren er geleidelijk achter wat goed

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document Maak kennis met een wereldopvoeder Missie en visie document 2016-2020 Onze producten vroeg- en voorschoolse educatie deskundige op het gebied van natuur en kinder voorschoolse activiteitenteam buitenschoolse

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling

Open venster. Open venster. beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster Open venster beeld van de leercirkels Leiderschap en Talentontwikkeling Open venster De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe Open venster kan je dat

Nadere informatie

De consumerende leerling veroorzaken we zelf

De consumerende leerling veroorzaken we zelf De consumerende leerling veroorzaken we zelf Op naar meer eigenaarschap op middelbare scholen Jeroen Verhaaren Wat kom je doen? Wat wil je na dit uur bereikt hebben, wat is je doel? Op welke manier zou

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie