Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Visie in Ontwikkeling Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling NHL Masteropleiding Pedagogiek Groningen, mei 2014

2 Grondslagen van Pedagogiek Grondslagen van Pedagogiek, P1 - Analyse Persoonlijke Pedagogische Visie Jan Willem Herder mei e jaar Masteropleiding Pedagogiek, NHL Groningen studentnummer Begeleidend docenten Paul Jeunhomme Hillary Vos COL begeleider Vincent Hopmans NHL, Masteropleiding Pedagogiek, Groningen 2 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

3 Inleiding In dit document beschrijf ik mijn pedagogische visie. Een visie in ontwikkeling, zoals ook leren altijd in beweging is. Dat maakt tegelijkertijd dat ook dit document een tijdsgebonden reflectie is van mijn huidige opvattingen en inzichten in mijn beroepstaak binnen het beroepsonderwijs. Ik ben werkzaam bij het instituut voor Sportstudies, verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen dit instituut worden een management- en een docentopleiding aangeboden, beide gericht op sport. Als docent van deze opleidingen geef ik vorm aan outdoor (sport) onderwijs. Outdoor Educatie kent talloze definities. Outdoor kan het doel op zich zijn, als ook een middel om bewustzijn te genereren of bijvoorbeeld overstijgende (psycho- ) sociale processen voor individu of groep te analyseren, katalyseren of versterken. Termen die vanuit verschillende invalshoeken, situaties en motieven worden gekoppeld aan het pluriforme begrip van outdoor zijn onder andere natuur, beleving, ervaring, onderzoeken, avontuur, uitdaging, out of the box, het buiten zijn. Algemene Outdoor thema s leggen een nadruk op directe, out- of- doors ervaringen voor persoonlijke, sociale, educatieve, therapeutische en omgevings doelen (Neill, 2008). In de educatieve setting van Outdoor daag ik studenten uit zich te ontwikkelen als kenniswerker in de sport. Middels de master- opleiding Pedagogiek kan ik me verder ontwikkelen en richten op de achtergronden van mijn pedagogische visie. In dit document beschrijf ik mijn eigen visie, gerelateerd aan mijn eigen onderwijs omgeving en verdere achtergrond. Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Pedagogische Visie 4 Inspiratie 4 Pedagogische opdracht 5 Kernprincipes 7 Omgeving 9 Kerncriteria 10 2 Pedagogische Praktijk 11 Wat gaat goed? 11 Wat kan er beter? 11 Toekomst 13 3 Opleidingsvisie 17 Hanzehogeschool Groningen 17 Instituut voor Sportstudies Groningen 17 Leerlijnen 20 In gesprek 21 Bibliografie 24 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 3

4 1 Pedagogische Visie Inspiratie Ik kom uit een familie met een uitgebreide onderwijstraditie. Onderwijs en lesgeven, anderen leren, heeft in mijn leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Van kinds af aan ben ik opgegroeid in de onderwijsomgeving van mijn ouders. En hoewel ik vind dat je vooral vooruit moet kijken naar wat is en wat komen gaat, heeft je eigen verleden onherroepelijk effect op je tegenwoordige zijn, als persoon, mens, collega, docent. Je hebt zelf daardoor geleerd, bent veranderd. Met die bagage kan je weer anderen leren, en veranderen. 4 Mijn vader was hoofd van de Montessori school in Enschede, alwaar ik zelf ook het kleuter- en basisonderwijs genoot. De laatste 2 maanden van mijn basisschool- periode zijn we met ons gezin verhuisd naar Groningen, alwaar mijn vader 2 basisscholen ombouwde naar Montessori- onderwijs. Ik ging in de laatste 2 maanden van mijn 6 e klas naar een gewone basisschool. Een cultuurschok voor mij; na het rekenen werd er klassikaal nagekeken. Iedereen kon de goede antwoorden in zijn of haar schriftje zetten, klaar was de rekentaak! Een bijzondere ervaring, ik herinner me nu nog mijn eigen verbazing Via een omweg langs een studie kunstgeschiedenis en kunst academie kwam ik in contact met de ALO in Groningen, tegenwoordig het instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool. Samen met docenten aan deze opleiding ontwikkelde ik een outdoor- opleiding, en volgde ik er eveneens een stuk onderwijs. Inmiddels ben ik er meer dan 14 jaren werkzaam. Een docent opleiding waar je leert om anderen te leren en begeleiden, waar je studenten technische en pedagogische skills aanleert om veilig te bewegen en leren in de natuur. Naast opleider aan de Hanzehogeschool had ik dezelfde opleidingstaken aan het Cios te Heerenveen. In een dynamische onderwijs- omgeving voor toekomstige docenten bewegingsonderwijs voel ik me erg op mijn plaats. Omdat de Outdoor opleiding een deeltijd opleiding betrof, heb ik 4 jaar geleden een Pedagogisch Didactische opleiding gevolgd via de Hanzehogeschool, een uitdagende cursus waarin ik wederom met veel plezier in de didactische en pedagogische achtergronden van opleidingen en opleiden werd gedompeld. Ik schreef destijds; het geeft structuur aan mijn intuïtie. Ik merk nu, in mijn huidige masteropleiding Pedagogiek, dat mijn inzichten en attitude ten aanzien van onderwijs wederom een verdiepende maar ook verbredende transformatie ondergaan. Weer even uit mijn comfortzone, maar tegelijkertijd uitgedaagd om te groeien. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, kennelijk. De genen van mijn overgrootvader, die tot in de 2 e wereldoorlog 40 jaar lang het hoofd van de armenschool in de Korrewegwijk van Groningen was en zelf al geboren uit een geslacht van onderwijzers, werden via zijn dochter, eveneens lerares en weer haar zoon aan mij doorgegeven. Ik vind trots, inspiratie en motivatie in de voorgeschiedenis van mijn familie. Terug op mijn voeten, in de huidige omstandigheid van mijn werkzaamheden, vind ik bovenal inspiratie in de interactie met mijn studenten. Naast dat ik een gedreven coördinator en ontwikkelaar van onderwijsprogramma s ben, kan ik uitermate genieten van het lesgeven en begeleiden van studenten. Andere mensen iets leren, deelgenoot maken van mijn kennis, blijft een passie waaraan ik me graag overgeef. Die gedrevenheid wordt gevoed door de positieve reacties van studenten en collega s op mijn handelen als docent en collega. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

5 Pedagogische opdracht De school is een pedagogisch instituut waarbinnen de oudere generatie de jongere de wereld laat zien en haar uitdaagt daaraan deel te nemen om deze zo tot haar wereld te maken. De school is een vormingsinstituut waar kinderen en jongeren worden beschouwd als deelnemers aan de cultuur die binnen een community of learners moet worden eigen gemaakt (Pols, 2001). Pols refereert in zijn artikel aan de filosofe Hannah Arendt ( ) die in haar boek The Human Condition (1958) het essay Vita Activa schreef (Arendt, 1994). Hierin spreekt Arendt over de wereld als een tafel waaromheen disgenoten zitten, die hen tegelijkertijd verbindt en scheidt. De school representeert een wereld waaraan kinderen en jongeren - met elkaar verbonden èn gescheiden - deelnemen. Rond de tafel van de wereld constitueert zich de leergemeenschap. De volwassenen bepalen het menu; zij representeren de wereld. Zij moeten ook de middelen beoordelen op hun representatiewaarde, en op hun gebruikswaarde voor kinderen en jongeren met verschillende sociale achtergronden. Het is kortom de leraar die de tafel van de wereld dekt en daarop de leerstof en leermiddelen neerlegt, die hij voor de jongere generatie van belang acht. De leergemeenschap die zich rond de tafel van de wereld constitueert, is daarbij essentieel. Rond die tafel kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op het openbare leven: leren te handelen en te spreken ten overstaan van elkaar, te handelen en te spreken over de wereld die aan hen gerepresenteerd is om niet alleen deze wereld en de daaruit gekozen middelen te leren kennen, maar ook zichzelf en de anderen. Pols ziet in deze metafoor het samen tafelen als de belangrijkste pedagogische opdracht (Pols, 2001). De brug die ik als docent vorm als een transitie van het ouderlijke (gezins- ) leven naar het openbare leven is een verbindende schakel naar volwassenheid en het beroepsleven voor de studenten. Ik zie mijn rol van docent als een facilitator, die de student wegwijs maakt in de volwassen (beroeps- ) wereld, en door middel van mijn expertise op het gebied van outdoor & educatie de kennis en tools aanreikt waarmee de student, individueel en in een lerende groep, zich kan ontwikkelen als mens. Ik streef er naar om mijn studenten te verwonderen over de volwassen (beroeps- ) wereld en te inspireren om hierin zelf te acteren, opdat zij gevoed met nieuwe ervaringen groeien als persoon en kenniswerker. Eigen ervaring is belangrijk. In mijn interpretatie van Dewey s ervaringsleer (Dewey, 2011) zie ik een waardevolle component van het beleven, interpreteren, verwerken en daardoor beheersen van kennis, zowel cognitief als fysiek. Het op een juiste manier vorm geven aan het leren van de student is daarbij de uitdaging, subtiel en complex Een school waarin werkelijk wordt geleerd is een gemeenschap waarin bijzondere talenten geleidelijk worden ontsloten en de transitie wordt gemaakt naar latere loopbanen waarin individuen gelukkig zijn en de samenleving op rijke en eerlijke wijze wordt gediend omdat zij hun eigen mogelijkheden hebben leren kennen en kunnen gebruiken. (Dewey, 1937) Zeker op het vlak van bewegingsonderwijs is het belangrijk om een koppeling te maken tussen theoretische achtergrond, inzichten in de praktijk en de fysieke component van het bewegen zelf. Als een student de transfer kan maken tussen verschillende informatiebronnen, gekoppeld aan eigen ervaring, en deze als een waardevol geheel kan gebruiken voor zijn eigen leren en leren aan anderen, heb ik voor mijn gevoel een volgende stap in het leerproces van de student bereikt. Binnen de opleiding vind ik deze optiek en werkwijze vooral terug in onze integrale leerlijn; complexe, inspirerende opdrachten waarin verschillende vaardigheden samenkomen voor de lerende student. Beroepstaken worden hierin als geheel geleerd, zonder ze uiteen te leggen in kenniselementen, die afzonderlijk na elkaar worden geleerd. Veelal in projecten, krijgt de student de opdracht om de gehele beroepstaak uit te voeren, hetzij individueel, hetzij in een NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 5

6 groep. Het realistische aspect van de projecten geeft het leren een hoge mate van dynamiek, wat onze studenten, gericht op sport&beweging, stimuleert en motiveert (de Bie & Ploegman, 2008). Hoewel didactisch beschreven en vormgegeven, is het integraal werken ook pedagogisch van belang, aangezien het zelfstandig kunnen werken aan gehele beroepstaken een autonomie creëert die voor elk individu van belang is in het leerproces. Ook in de belevingswereld van de studenten spelen sociale (leer) processen een grote rol. Als docent ervaar ik hoe de huidige studenten sterker dan voorheen sensitief gericht zijn op de sociale omgeving van hun leren. Sociale media spelen een grote rol, maar vooral ook het gezamenlijk deelnemen aan sociale evenementen nemen een belangrijk plaats in binnen het leer- en ontwikkelingstraject van de studenten. Vanuit een stellige overtuiging kan het tegenwoordig voorkomen dat studenten bijvoorbeeld een outdoor praktijk leer week in de Pyreneeën afzeggen omwille van een enkele koninginne- nacht met bijbehorende festiviteiten, die in de zelfde periode valt. Dergelijke keuzes door studenten komen recentelijk veel meer voor dan voorheen, studenten voelen zich ook volledig gelegitimeerd om dergelijke keuzes te maken. Voornoemde ontwikkelingen kunnen me soms verrassen. Ik heb soms moeite om de verschillende normen en waarden van de studenten en een in mijn ogen bijbehorende studie- attitude te relateren aan mijn persoonlijke optiek. Het is belangrijk om een verbinding te kunnen maken met de belevingswereld van de student, om een effectief leerklimaat te kunnen creëren. Ik heb de indruk dat er een positieve band bestaat tussen de studenten en mij als docent. Ik ben me bewust van mijn voorbeeld- rol als outdoor expert, ik toon en heb oprecht interesse in activiteiten van studenten en ben congruent in mijn handelen. Studenten waarderen mijn persoonlijke aandacht en voelen zich veilig bij mijn handelen als docent en professional. Een belangrijke component in de pedagogische opdracht is het creëren van een veilige, respectvolle leeromgeving. Door een persoonlijke, oprechte en consequent waarderende benadering van studenten is een leeromgeving mogelijk waarin studenten zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces, zich gesteund wetende door de begeleidende docenten die met hun kennis en ervaring kleuring kunnen geven aan het ontwikkelproces. Binnen het instituut voor sportstudies wordt hiertoe onder andere gewerkt met SLB koppels, waarin 2 StudieLoopbaanBegeleiders gezamenlijk zorg dragen voor een groep. Hiermee wordt een klimaat bevorderd waarin meer aandacht uit kan gaan naar de individuele leerinhouden en prestaties van de student dan naar het platte invulling geven aan een juiste studieplanning. In het algemeen zijn de positieve reacties van de studenten op het fenomeen SLB in de laatste jaren gestegen. Onlangs deelde een collega, die studieloopbaanbegeleider is van een klas, een reflectiemoment met mij dat ze had met haar groep. Een student vertelde haar over zijn indruk ten aanzien van mijn persoon; Hij is niet zo groot, maar als hij de groep of mijzelf wat uitlegt kan je niet om hem heen. Zelfs onze klas is dan even stil en heeft aandacht voor wat hij te vertellen heeft De student was volgens haar onder de indruk van mijn verschijning als docent, en noemde mij als inspiratie voor zijn eigen leren. 6 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

7 Kernprincipes In de pedagogische opdracht leveren verschillende pedagogische kernprincipes een bijdrage. Om mijn persoonlijke pedagogische kernprincipes systematisch te kunnen expliciteren heb ik hieronder volgens het model van 6 metacompetenties (Meijering, 2013) weergegeven wat voor mij als docent en persoon belangrijk is in mijn professioneel handelen. De 6 metacompetenties omvatten een breed pedagogisch klimaat waarin onderwijs en leren mogelijk is. Onderstroom emotionele intelligentie, betrekkingsniveau Psychologisch Kapitaal omgaan met energie, bewaken senso- motorische ontwikkeling, motivatie, betrokkenheid, omgaan met stress- factoren, locus of control, zelfregulering, zelfsturing, persoonlijke waarden voor professioneel handelen Mijn passie wordt bovenal gevoed door een natuurlijke omgeving en natuur sporten, kortweg gecategoriseerd onder de noemer Outdoor. Ik word warm van het verblijven in de vrije natuur en het enthousiasmeren van mensen om mij heen voor outdoor. Bergbeklimmer en pionier Mo Antoine benoemt dit als feeding the rat, het knaagdier in je dat regelmatig en onweerstaanbaar behoefte heeft aan voeding, nieuwe indrukken, nieuwe belevenissen in de natuur (Alvarez, 1988). Het delen van mijn passie voor outdoor enthousiasmeert en inspireert studenten. Expertise en gedrevenheid voor het vak zijn in mijn optiek fundamenteel om een inspirerende boodschap naar studenten uit te kunnen dragen. Doelen stellen aan de student; expliciet in bijvoorbeeld een omstandigheid van hiken (wilderness trektochten), waarbij de eindbestemming behaald wordt door aaneenschakelen van benodigde informatie, opdrachten en activiteiten. De intrinsieke motivatie om aan de eindstreep te staan is groot. Het doel is helder en maakt de weg er naar toe overzichtelijk. Sociaal Kapitaal in kaart brengen informele sociale netwerk, intern en extern, via 3 invalshoeken; zakelijk/functioneel, politiek & leer- werk gemeenschap (COP) Het is belangrijk om als docent goed te kunnen aansluiten bij de leefwereld, en daarmee ook het leerproces van de student. Inleving en inzicht in het bestaan van de moderne student zijn hier 2 elementen ter verbinding; samen met studenten kunnen werken aan een leer- ontwikkeling creëert een krachtige gemeenschap waarin leren mogelijk is. Inzicht, inlevingsvermogen en aandacht voor de manier van communiceren, de gebruiken op bijvoorbeeld het gebied van sociale media en onderlinge sociale relaties door de studenten zijn daarbij van belang. De outdoor cultuur verbindt de outdoor- enthousiaste studenten. Een gedeelde noemer vormt de duurzame groep. Een homogene groep heeft de neuzen in dezelfde richting staan en is daardoor actiever en productiever. Bij de Outdoor club horen schept een excentrieke status in de beleving van veel studenten. Een status verplicht. Zolang dit in positieve zin leerresultaten oplevert mag dit best gecultiveerd worden. Cultureel kapitaal organisatiecultuur, symbolen, taal, rolmodellen, rituelen, normen&waarden, veiligheid Voornoemde principes en waarden creëren een leeromgeving waarin de student zich geïnspireerd voelt, zich gewaardeerd en veilig voelt en zich daardoor, nieuwsgierig, open mag en kan stellen voor het leerproces. Leren kan dan ook buiten zijn of haar comfortzone met alle kracht plaatsvinden. Een voornoemde krachtige, uitdagende en inspirerende leeromgeving biedt een veilige en vruchtbare grond tot leren. Als docent streef ik ernaar om congruent te handelen in voornoemde principes, en als voorbeeld voor de studenten te dienen, opdat zij gretig zijn om het leerproces aan te gaan. Professionele cultuur, morele waarden. Verantwoordelijkheid dragen over studenten, cursisten, deelnemers of klanten kan mijns inziens alleen vanuit een professionele, beroepsgerichte cultuur als basis. Diplomerings- en certificerings eisen gelden in elk beroepenveld, zo ook in sport en Outdoor. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 7

8 Om nationaal, Europees maar ook intercontinentaal aan te sluiten bij een professionele beroepenveld is een gedegen, gelaagde professionele organisatie maar ook attitude voorwaardelijk. De free spirit die nog steeds een groot deel van het speelveld in Outdoor karakteriseert, laat niet onverlet dat professionals in dit zelfde veld verantwoordelijkheid dragen en vorm geven aan deze vrije, maar ook veiligheidsgevoelige tak van sport, recreatie en onderwijs. Bovenstroom taakgericht, IQ Operationeel kapitaal taken, inhoud, middelen, operationeel management, veiligheid Om in een outdoor omgeving te kunnen functioneren vormt Expertise, vakmanschap een belangrijke basis. In de meeste outdoor varianten spelen omgang met de natuur en de daarbij behorende omgevingsfactoren en risico s een fundamentele rol. Onder begeleiding van kundige docenten en instructeurs kunnen outdoor geïnteresseerde studenten, maar ook toekomstige deelnemers en klanten, veilig in de natuur ervaren en leren. Gedegen kennis van bijvoorbeeld meteorologie, karakteristieken van sneeuwlagen op berghellingen, knopen en touwconstructies vormen een basis om je überhaupt in het specifiekere outdoor gebied te begeven, met een minimaal en overwogen, aangenomen en aanvaard risico. Intellectueel kapitaal reflectie op dagelijkse praktijk, projectmatig creëren, kennisdeling Een veel gebruikte term binnen de huidige (ook ecologisch) gerichte outdoor cultuur is Awareness, bewustwording. De bewustwording door het individu, en de verantwoordelijkheid tot het bijdragen aan het collectieve bewustzijn op het gebied van verantwoordelijk gedrag jegens onze natuurlijke leefomgeving speelt actueel een belangrijke rol in de wereld van de outdoor en de bijbehorende media. Het nastreven van een ecologisch bewustzijn met bijpassend gedrag en een duurzame, pro- actieve eco- vriendelijke houding past in het moderne samenlevingsbeeld en beleid. Studenten in een omgeving zetten met echte, uitdagende en inspirerende opdrachten; studenten moeten zelf op zoek naar de oplossing, ipv voorschotelen door mij als docent. Hoe kom je naar de overkant van de rivier? Hoe kom ik letterlijk van A naar B? Veiligheid; door scherpe aandacht op veiligheidsprocedures worden activiteiten tot in detail ontwikkeld, waardoor ook effectieve en duurzame lesprogramma s vorm krijgen. Innovatief kapitaal out of the box, valoriseren van kennis, strategische richting aan eigen professionele handelen, persoonlijk leiderschap Studenten worden geprikkeld door opdrachten zoals het bouwen van een bivak onderkomen met beperkte basismiddelen in wisselende omstandigheden. Oplossend vermogen en autonomie zijn belangrijke (karakter)eigenschappen van outdoor professionals. Studenten hebben een verantwoordelijke, reële taak tijdens projecten, stages 8 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

9 Omgeving De interactie met de omgeving van het instituut speelt een grote rol in het curriculum. Samenwerking met bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen bieden de student de kans om integraal aan beroepstaken te werken, middels projecten, opdrachten en stage. Tijdens een stage ervaart de student wat het beroep in de praktijk inhoudt, welke beroepstaken er van hem worden gevraagd, welke attitude benodigd is om professioneel te kunnen handelen. Het werkveld waarin de stagiair zich begeeft is een model voor het functioneren in de toekomst. SGM studenten begeleiden bijvoorbeeld een sportteam van de Brandweer voor de Alpe d Huzes, of voorzien in de sportmedische tests en begeleiding voor sub- en topsporters bij het schaatsen, ALO studenten ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe lesinhouden klimwand in het onderwijs voor middelbare scholen, of maken in hun stage deel uit van het sportteam bij jeugdzorg. Om een aankomende beroepsprofessional optimaal te kunnen bedienen in de voorbereiding op de arbeidsmarkt, is een praktijk- leer situatie van groot belang. Wie wil leren lesgeven, moet vooral voor een groep staan om dit in de praktijk ten uitvoer te brengen. Als dat gebeurt in de arbeidsorganisatie, gaat het om leren door ervaren en reflecteren. Studenten vinden het in het algemeen prettig om te werken aan de bestaande werkelijkheid, en zich in te zetten voor de werkelijke beroepstaak. Studenten ervaren een bepaalde mate van autonomie in het aannemen van de opdracht, deze te plannen, organiseren en uitvoeren. Stage motiveert en inspireert, en zorgt daarmee wederom voor een grote leerdynamiek. Het instituut maakt naast stage mogelijkheden ook gebruik van zogenoemde kenniswerkplaatsen, kortweg KWP genoemd. In essentie een COP, bieden de verschillende kenniswerkplaatsen een plek aan studenten om te leren en werken in een omgeving waarin onder andere docenten, experts uit het werkveld, lectoren en onderzoekers bij elkaar komen op verschillende deelgebieden van de sport. In het instituut zijn meerdere KWP s te vinden. Het doel van een KWP is om via verschillende kennis gebieden de aandacht te richten op een specifiek (sport) thema. De thema s kunnen innovatief zijn ingericht op onderwerpen als maatschappij&sport, motorisch leren of bijvoorbeeld optimaliseren van sportprestaties door middel van onderzoeken en testen in het Sportfieldslab. Talentvolle studenten, die buiten het reguliere aanbod van het instituut meer willen en kunnen, nemen deel aan het Honours traject. In dit programma wordt de excellente student een uitdagende omgeving geboden aan studenten die meer dan gemiddeld presteren op het gebied van motivatie, niveau en professionele houding (Hanzehogeschool). Binnen het honours talentprogramma voert de student uitdagende en complexe praktijkopdrachten uit, vaak in opdracht van een organisatie. De begeleiding van het honours traject wordt vormgegeven door excellente docenten, betrokken uit de eigen opleiding en in samenwerking met andere schools van de Hanzehogeschool. NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 9

10 Kerncriteria Pedagogische uitgangspunten in deze voornoemde leer- omgeving van de student zijn gestoeld op de kernwaarden innovatie, passie, betrokkenheid en kwaliteit die het instituut nastreeft. Op grond van deze kernwaarden, en in relatie met de principes zoals door De Bie en Ploegman gesteld (de Bie & Ploegman, 2008) zijn pedagogische kerncriteria voor de omgeving van de student; Inspirerende opdrachten. Beroepsgerichte opdrachten fungeren als stuurmiddel, en maken de plaatsing in het geheel helder. Een zinvolle opdracht sluit aan bij de vraag vanuit de beroepspraktijk, de omgeving van de student buiten de opleiding. Opdrachten maken bovendien mensen verantwoordelijk voor het (leer)resultaat. De docent is verantwoordelijk voor de opdrachtgeving, de student voor de opdrachtuitvoering. Beroeps taak gericht. In stages, projecten en andere opdrachten zijn de leersituaties beroepstaak gericht. Een integrale aanpak resulteert in de juiste verbinding tussen theorie, achtergrond en praktijk. De student leert in een bestaande, werkelijke beroeps situatie met bijbehorende verantwoordelijkheden en attitude. Zelfverantwoordelijkheid. Een student moet worden gestimuleerd om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de te behalen leer resultaten op het voor hem juiste moment. Samenwerking met de omgeving van de opleiding is hierin een belangrijke factor; welke taken, met welke diepgang en verantwoordelijkheid neemt de student op welk moment aan, in interactie met docent en externe leeromgeving. Dialoog tussen werkveld en opleiding. Een juiste pedagogische en didactische omgeving voor de student ontstaat uit de samenwerking tussen onderwijs en werkveld. De student moet zowel op stage als op de opleiding dezelfde principes en kernwaarden ten aanzien van de beroepspraktijk ervaren. Een vruchtbare leeromgeving waarin zowel opleiding als leerwerkplek ondersteunend zijn aan het leerproces, als een samenwerkend geheel. Dynamiek. De opleiding moet mee kunnen bewegen met de huidige ontwikkelingen op zowel het gebied van onderwijs, als de ontwikkeling en innovaties in het werkveld. Door het bewaken van deze dynamische leeromgeving blijft de aansluiting door onderwijs met het werkveld beter gefaciliteerd en voorkomt hiermee een discrepantie tussen onderwijssituatie en de werkelijkheid. 10 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

11 2 Pedagogische Praktijk Wat gaat goed? De organisatie van de leeromgeving van de ALO studenten is complex, maar efficiënt ingericht. Op woensdag is de centrale opleidingsdag voor alle 2 e en 3 e jaars studenten. Daar omheen hebben de studenten 2 dagen ingericht voor een lint- stage, veelal op een school in basis- of voortgezet onderwijs. Dit zijn vaste dagen, met vaste lesmomenten en een vaste begeleider. Docenten zijn actief betrokken bij de stages en zijn regelmatig op de stagelocaties te vinden, voor overleg met de docenten op de stageplaats. Een stage loopt een heel semester door, voordat gewisseld wordt naar een andere leeromgeving. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de vorderingen van de individuele student. Ook eerste en 4 e jaars studenten sluiten hier aan, zei het in een iets andere constructie. Door de lint stages is er veel contact met het beroepenveld om de opleiding heen, en wordt er actief in de regio samengewerkt. Door de contacten en de stageinvullingen op de verschillende locaties is er veel wisselwerking, waarin studenten de kans krijgen om sportdagen en andere evenementen zelf op te zetten, organiseren en begeleiden. Voor een groot deel dat wat de studenten later in hun beroepstaken tegen zullen komen. Het is mooi om te zien dat studenten hier goed gebruik van maken, en steeds verder gaan in hun ontwerp en organisatie. Het is goed te zien dat de benodigde transfer voor het leren plaats vindt bij de studenten. Eerste jaars studenten hebben sinds dit jaar een dubbele begeleiding door 2 SLBers per klas. Mede gesteund door een intensiever contact middels het lesrooster is er een hechter contact met de student, wat als zeer waardevol wordt ervaren. Zowel door student als docent. Studenten en docenten kennen elkaar sneller bij naam, weten sneller wat ze aan elkaar hebben en hebben sneller een zinvolle beroepssituatie gecreëerd, wat het leren ten goede komt. Studenten blijven ook minder anoniem, waardoor verschuilen of absentie minder vaak voorkomt. De groep groeit daardoor op in een positief leerklimaat. Belangrijk verschil met voorgaande jaren is de mate en het niveau van (zelf)reflectie. Doordat docent en studenten beter met elkaar interacteren, ontstaat een dialoog. In een loopbaan dialoog is de student een gesprekspartner en leert hij zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden en wensen verbinden met werk (Kuijpers & Meijer, 2009). Wat kan er beter? Ondanks de goede resultaten op het gebied van studieloopbaan begeleiding en de daaraan gekoppelde waarden als reflectie en zelfsturing, hebben we als organisatie nog genoeg aandachtspunten liggen op het gebied van student- gedrag en motivatie. In de afgelopen jaren meen ik een groeiende laksheid waar te nemen bij de studentenpopulatie, daar waar het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Het is niet mijn eigen leeftijd die een kloof creëert volgens mij, en ook bij navraag bij collega docenten en medewerkers lijkt er een tendens te ontstaan waarin studenten erg vrijblijvend met afspraken en gezamenlijke studiemomenten om te gaan. Ook na meermaals persoonlijk verzoeken via de mail om te reageren op een vraag levert geen antwoord op, en zijn studenten oprecht verbaasd als ik ze hier daarna in direct live contact mee confronteer. Wat voor mij een kwestie van fatsoen lijkt, levert bij de studenten nog niet het minste medeleven op Het levert soms vreemde gesprekken op; Jan, je hebt nog niet gereageerd op mijn (3 e )mail, waarin ik je verzoek om te reageren op de vraag of je wel of niet deelneemt aan het programma van volgende week?. Antwoord nee, maar ik ga ook niet NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder 11

12 mee, dus. Kennelijk was voor Jan daarmee de kous af, en had hij nergens het gevoel dat hij misschien ergens ook een beetje met mij had kunnen meedenken.. Een voorbeeld waarin wordt weergegeven hoe verschillend organisatie en studenten kunnen denken over communicatie, zelfverantwoordelijkheid en consequenties De oorzaak van bovenbeschreven zal waarschijnlijk bij onszelf liggen, ben ik inmiddels geneigd te denken. We staan in veel gevallen zo dicht op het onderwijs en de persoonlijke docent, dat we ze alle kansen gunnen om hiaten in hun studieresultaten op te lossen, en buiten reguliere kansen om herkansingen aanbieden tijdens andere lesmomenten, soms tot in het oneindige door. Dit creëert bij de student een comfortabele situatie waarin weinig op een specifiek moment ook echt afgesloten moet worden als(tussen)beoordeling, op weg naar een verdieping of verbreding van de materie. Hierdoor schuiven studenten hun studie- verantwoordelijkheden te makkelijk voor zich uit, met ook voor hun nadelige gevolgen. Zo kreeg ik vorige week, de laatste lesweek van het studiejaar, de vraag van een afstuderende student of het mogelijk was dat hij alsnog een 2 e jaars vak bij mij kon afsluiten dat normaal gesproken om 80% participatie vraagt in 8 praktijklessen Een duidelijk geval van een verkeerd gelopen studieplanning, wat niet alleen de student is aan te rekenen. Zijn SLB had hier de meer regulerende taak van de platte planning in de gaten moeten houden, het zelfregulerend vermogen van de student laat te wensen over en ik heb mezelf te verwijten dat iedere student maar altijd terecht kan om iets in te halen. Totdat het in dit geval echt te laat is, en de student studievertraging oploopt. Op het gebied van helder afspraken maken, en ons er ook aan houden, valt nog veel te verbeteren. Een noemenswaardige instelling van de docenten, maar met een gapend gat als valkuil voor de gehele organisatie. De student is er uiteindelijk niet mee geholpen, terwijl dat toch het oorspronkelijke doel is van alle collega s. Daar waar de studenten genoeg aandacht te besteden hebben aan het fenomeen transfer, mag ook de organisatie in haar opleidingsprogramma en overleg een verbeterslag maken, op het gebied van interdisciplinair werken. Vakgroepen, teams en individuele collega s zijn snel geneigd om vol enthousiasme en passie prachtige onderwijseenheden te ontwerpen, zonder daarbij voldoende contact te houden met de rest van het opleidingsprogramma. De dreiging heerst zowel horizontaal, in het zelfde studiejaar, als horizontaal door de studiejaren heen. Hierdoor is de boodschap die we als organisatie overbrengen op de studenten minder eenduidig, wat minder transparantie als resultaat heeft. De benodigde transparantie heeft onder andere betrekking op omgang en afspraken ten aanzien van (studie)gedrag, omgang met bijvoorbeeld bovenbeschreven toetsings cultuur en technische organisatie. Een goed voorbeeld doet goed volgen, volgens traditioneel ALO- recept, dreigt langzaamaan wat de vergrijzen. Het PPD- model, oftewel Praatje, Plaatje, Daadje dat nog steeds veelvuldig wordt gebezigd, mag ook door de ontwerpers zelf scherper worden neergezet. 12 NHL Master Pedagogiek Pedagogische Visie Jan Willem Herder

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Bouwen met visie. De fysieke leeromgeving als stimulerende factor voor leren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Bouwen met visie. De fysieke leeromgeving als stimulerende factor voor leren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 6 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Willem van Dam, Ria Timmermans en Cees de Wit Bouwen met visie De fysieke leeromgeving als stimulerende factor voor leren Bouwen met visie De fysieke

Nadere informatie