Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk"

Transcriptie

1 Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

2 een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers

3 Levenslust met Resultaat Een verkenning naar mentale gezondheid in Utrecht 5 Aanleiding! 5 Magneet effect! 5 Levenslust mét Resultaat! 6 Analyse 7 Advies! 8 Quick Wins! 9 2 series van 3 ontmoetingen per jaar (voorjaar, najaar) Regisseren van sociaal kapitaal binnen het netwerk Aantal pilots Zichtbaar maken! Publieksevenementen / congres / levend laboratorium Pioniers zichtbaar maken én verbinden Intervisie pioniers ín organisaties Sense Making (of een andere manier van weten = meten) Initiatieven binnen het netwerk! 11 Levenslustwinkel (werktitel) Creatief verbindingslab Toolkit Levenslust! Netwerkwensen! 13 Cursus netwerken Conferentie / Levenslust evenement Pioniers in organisaties Strategie en tijd! 14 Handleiding! 15 Richtlijnen voor ontmoetingen! 15 Basiselementen voor beslissingen! 15

4 Gezondheid en opleidingsniveau gaan samen Sturen op kwaliteit verlaagt de kosten Investeren in sociale dynamiek geeft waarde Participeer! Van denken naar doen Regisseur Het goede doen in plaats van het goed doen Van aanbod gestuurd naar vraag-gestuurd De kracht van sociaal kapitaal Integrale programma ontwikkeling Bijlagen 21 Methoden! 21 Appreciative inquiry Theory U Noor Bongers onderneemt, Sensemaking Ontmoetingen tijdens de Verkenning! 23 Levenslust met Resultaat Linked In groep Een spannende ontmoeting Het maken van de Film Levenslust on Film Verslag eerste bijeenkomst! 25 De ideale wereld De grootste bottlenecks Uitgangspunten voor sociale innovatie! 27 Genodigden en contact informatie! 29 Dank! 29 4

5 Levenslust met Resultaat Een verkenning naar mentale gezondheid in Utrecht Levenslust on Film Aanleiding De gezondheidsnota van de gemeente Utrecht en de wens de mentale gezondheid van de mensen in Utrecht te verbeteren zijn aanleiding voor deze verkenning. De aandacht van deze verkenning richt zich op de oranje groep. Mensen met wie het redelijk goed gaat en voor wie het van belang is niet in het rode domein te geraken. De gemeente wil een total upgrade voor deze groep. Mentale Gezondheid hangt samen met fysieke gezondheid. Meerdere onderzoeken laten zien dat gelukkige mensen gezonder zijn en bovendien de samenleving minder geld kosten. Welzijn en eigen regie hangen met elkaar samen. Ook opleiding speelt hierin een rol. Hoger opgeleiden nemen sneller de regie over hun eigen leven en zijn daarmee een stuk gelukkiger. Voor lager opgeleiden geldt een hogere afhankelijkheidsfactor op meerdere domeinen, werk, geld, school, zelfredzaamheid en ook geluk. Zij stellen vaker de zorgprofessional verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Onderzoek bewijst dat mensen met een lage opleiding 20 jaar eerder (!!) last krijgen van gezondheidsklachten. Natuurlijk spelen tabak- en alcoholgebruik en weinig lichaamsbeweging hierin een rol. Ook bewijst onderzoek dat de trend in 2012 wordt om steeds meer biologisch te gaan eten en liever binnen de regio gegroeid en geproduceerd. Biologisch is nog steeds veel duurder dan niet biologisch en daarmee heeft de lage sociale klasse weer het nakijken. Naast biologisch verplaatst de trend zich van bezit naar beleving. Het wordt belangrijker om iets bijzonders te doen, dan om veel te hebben. Onder het doen van iets bijzonders valt ook goed doen voor de samenleving, elkaar helpen en ervaringen delen. Hierin kan de lage sociale doelgroep natuurlijk prima participeren. Wellicht zelfs meer dan de mensen voor wie het gewoon is om voor alles veel te betalen. Magneet effect Gelijk met het uitvoeren van de verkenning was de wens van de gemeente om het netwerk te mobiliseren, ook buiten het domein van zorg en welzijn. Wie dragen in Utrecht bij aan mentale gezondheid? Gezocht werd naar sleutelfiguren binnen het Utrechtse netwerk. Mensen die weten wat er speelt en netwerken en initiatieven met elkaar in verbinding brengen. Mensen die actief zijn op beleidsniveau, mensen die bijzondere en specifieke programma s maken en goede verbinders voor wie netwerken natuurlijk gedrag is. Doelstelling was om deze mensen samen te brengen en aan hen te vragen wat zij nodig hebben. Immers, als mensen al bijdragen aan mentale gezondheid en zij kunnen dit nóg beter doen, verbetert de mentale gezondheid van de mensen in Utrecht. Gezocht werd naar de quick win s in het netwerk. Waar liggen verbindingen voor de hand en makkelijk te realiseren waardoor de impact van de activiteiten van het netwerk 5

6 wordt vergroot? Waar liggen leemtes in het netwerk en waar liggen kansen? Waar ligt de kracht van het netwerk, waar de energie die gemakkelijk te mobiliseren is? Mentale gezondheid op de kaart zetten en effectueren in Utrecht is niet een kwestie van een (nieuw) programma lanceren in de stad, maar van de juiste acties ondernemen en impulsen geven aan het netwerk waardoor = 16 wordt. Het betekent een organische benadering om de mensen te zoeken die nú al bijdragen aan een gezond en levenslustig Utrecht en te vragen wat zij nodig hebben. Ontwikkelingen en veranderingen zijn het sterkst wanneer mensen het ervaren als zinvol en het aansluit bij wat zij zelf graag willen realiseren. Een onconventionele benadering van deze verkenning naar Mentale Gezondheid. Een zoektocht naar inspirerende mensen en het ontdekken van hun wensen, inzichten en ambities om de mogelijkheden van het hele netwerk aan het licht te brengen. Deze onderscheidende stap van de gemeente werd door het netwerk zeer gewaardeerd. Via de informele lijnen van de beginclub ontstond er een groep mensen die betrokken raakte bij deze verkenning. Mensen die anderen motiveren, bijzondere programma s ontwikkelen of een opmerkelijke reikwijdte hebben in hun netwerk. Het werkt als een magneet op ánderen die ook bijdragen aan een gezond en sterk Utrecht. De kwaliteit van deze verbinding geneert kwaliteit in het netwerk en daarmee in de resultaten die met deze verkenning worden beoogd. Levenslust mét Resultaat Mentale gezondheid heeft vrij snel plaats gemaakt voor Levenslust. De term mentale gezondheid is een vakterm van gezondheidsprofessionals en beperkt daarmee de groep die zich hierdoor aangesproken voelt. We wilden mensen ontmoeten vanuit het theater, onderwijs, natuur, de politie, zelfstandig professionals en pioniers in sociale innovatie. Levenslust spreekt meer tot de verbeelding. Resultaat is toegevoegd om te benadrukken dat het effect van levenslust is dat telt. Dit brengt uiteindelijk minder gezondheidskosten met zich mee en maakt een verbetering van de dienstverlening in Utrecht mogelijk. Levenslust is niet iets vrijblijvends, maar past in analyses en doelstellingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de veerkracht van de mensen in Utrecht. In eerdere onderzoeken (Nieuwe Oude Dag en het experiment Gezonde Wijk in Arnhem Presikhaaf ontwikkeld door Noor Bongers onderneemt, met resp. PGGM/Uvit en Espria en de gemeente Arnhem) blijkt dat er nieuwe parameters nodig zijn om de effecten aan te tonen op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een individu én van een netwerk in de stad. Reguliere kwantitatieve onderzoeken meten niet de onzichtbare elementen die bijdragen aan levenslust, een waardevolle oude dag, eigen regie in het leven, zingeving als dagbesteding en intrinsieke motivatie. Deze verkenning maakt deze elementen zichtbaar en hoopt aantoonbaar te maken dat investeren in sociale dynamiek bijdraagt aan het resultaat. Levenslust mét Resultaat is daarmee een passende titel. In de bijlagen vindt u de methoden die zijn gehanteerd (een mix van Theory U, Appreciative inquiry en Noor Bongers onderneemt,), het plan van aanpak, de uitkomsten van de bijeenkomsten en de genodigden. 6

7 Mirjam Mascini (opdrachtgever Verkenning mentale gezondheid GG&GD Utrecht): Ik was super nieuwsgierig en had de neiging om te reageren vanuit de traditionele rol van besturen. Daarmee zou ik op de rem trappen van het proces, consequenties benoemen en beren op de weg, plús mij verantwoordelijk voelen voor de resultaten. Bewust heb ik niets gezegd en mij stil gehouden om het proces de ruimte te geven en de resultaten te laten ontstaan. Ik vind wél dat we als gemeente een antwoord moeten hebben op het moment dat er vragen komen en we kunnen meebewegen met wat het netwerk wil. Ten slotte draagt dit bij aan een gezond en mentaal fit Utrecht. Analyse Deze verkenning laat zien dat er een divers netwerk is in Utrecht dat graag samen wil werken. De verkenning werd gewaardeerd door het netwerk én mensen zijn erg nieuwsgierig naar de uitkomst. Het netwerk dat is betrokken was niet volledig en dat hoeft ook niet. Het wórdt volledig door kwalitatieve groei. Deze groei ontstaat als er waarde wordt gecreëerd voor en met mensen in Utrecht. Dit is de basis voor het uitbreiden van het netwerk. Levenslust betekent voor iedereen iets anders. Net als Mentale Gezondheid, of als Gezonde Wijk. Het stimuleren van Levenslust en het verbeteren van de mentale gezondheid is geen definitie kwestie, maar een kwestie van het genereren van de juiste dynamiek. Een sociale dynamiek waarin mensen elkaar kunnen vinden, initiatieven worden verbonden, vraag en aanbod elkaar vindt en waardecreatie zichtbaar wordt. Kortom een levendig netwerk dat perspectieven biedt. De uitdaging ligt er om de bestuurlijke dynamiek te laten aansluiten op de dynamiek die bottom up is ontstaan vanuit de behoeften én inzet van het netwerk in Utrecht. Het netwerk dát nu al bijdraagt aan de resultaten die de gemeente beoogt. Het advies om dit te realiseren bestaat uit: * Activiteiten ter versterking van de doelstellingen * Basiselementen waarmee beslissingen kunnen worden genomen * Quick Wins * Richtlijnen voor ontmoetingen * Strategische planning 7

8 Advies Het advies richt zich op het versterken van de sociale dynamiek die bijdraagt aan Levenslust en mentale gezondheid in Utrecht, het zichtbaar maken van de resultaten, het plukken van de quickwin s én een strategie waarmee deze ontwikkeling kan worden ingezet. Samen vormt dit een basisgrid. Het advies is daarmee een ontwikkel-benadering en géén ontwerp-benadering die een blauwdruk geeft waarmee iedereen mentaal gezonder wordt. Het zet een duurzamen ontwikkeling in gang en waarvan de ménsen eigenaar zijn. Er onstaat een dynamiek die steeds minder sturing nodig heeft. Er ontstaat een eigen sturingsmechanisme omdat waardecreatie op alle fronten centraal staat. Dit wordt de norm. Bij start en monitoring wordt gestuurd op kwaliteit. De basiselementen voor beslissingen geven hierin de richtlijn. En vormen ook een antwoord op de belangrijkste bottlenecks (zie verslag eerste bijeenkomst). Het begint met sturen op overview om kwalitatieve verbindingen tot stand te brengen die effect hebben op de programma s die bijdragen aan mentale gezondheid. Op detail niveau wordt gericht op het veranderen van de attitude waarmee programma s worden ontwikkeld en het leggen van verbindingen. Het basisgrid bestaat uit het faciliteren van: * de zwerm (het netwerk dat bijdraagt aan Levenslust / Mentale Gezondheid) * de organisaties (die hierin participeren) * de output (experimenten in de praktijk, innovatie zichtbaar maken) * de zichtbaarheid (hoe is levenslust verbetert? wat draagt hieraan bij, weten is meten) * de rol van de professional (persoonlijk leiderschap) De activiteiten richten zich zoveel mogelijk op deze 5 aspecten tegelijkertijd. zwerm pilots! zwerm zwerm besturingsprincipe maatschappelijke ambitie rol professional allianties tussen organisaties 8

9 Quick Wins 2 series van 3 ontmoetingen per jaar (voorjaar, najaar) Doelstelling: Effect: Ontsluiten sociaal kapitaal en weten wat er speelt. * Co-creatie faciliteren, informele ontmoeting netwerk, richten van ontwikkeling en projecten, delen van kennis, creëren cross-over netwerk, * continuïteit brengen in Levenslust met Resultaat. zwaan-kleef-aan, imagobuilding, nieuwe allianties, pro-actief netwerk, spin-off Regisseren van sociaal kapitaal binnen het netwerk Doelstelling: Effect: kennis, mensen en projecten actief samenbrengen. * Ontwikkelingen en behoeften in Utrecht kunnen peilen en inzichtelijk maken. * Verschillende schalen koppelen, zoals professionals uit de zorg, wijkinitiatieven, algemene onderzoeken, losse initiatieven. * Het monitoren en aanjagen van de projecten en initiatieven die ontstaan tijdens de ontmoetingen en deze verbinden aan andere initiatieven. Continuïteit in de netwerkontwikkeling en het benutten van het aanwezige sociaal kapitaal. Concrete resultaten in een gedragen context. Aantal pilots Doelstelling: Effect: * ideeën vanuit het netwerk stimuleren en aanjagen * resultaten laten ontstaan vanuit enthousiasme en ondernemerschap * goede feedback voor toekomstige ontwikkelingen * een perfecte manier om professionals, bewoners, publiek, locale ondernemers, (inter-) nationale netwerken samen te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken * practise what you preach (Levenslust in de Praktijk) Meer zelfvertrouwen en groter effect van inzet professionals in co-creatie. Organisaties gaan mee resoneren met waardecreatie in plaats van dat zij waardecreatie willen aansturen en controleren. Nieuwe Allianties tussen organisaties. Zichtbare resultaten. Nb. zie Initiatieven in het netwerk voor ideeën voor de eerste pilots Zichtbaar maken! Doelstelling: laten zien wat bijdraagt aan Levenslust en Mentale Gezondheid, een platform bieden aan mensen om in te stappen en verschillende domeinen verbinden. * Er is niet een eenduidige communicatie nodig, wél is noodzakelijk om kennis zichtbaar te maken waar het relevant is. Dit betekent dat de spin in het web (de netwerkregisseur) ook een marketing taak heeft en met verschillende groepen nadenkt over hún communicatie. * Verbinden kennis uit verschillende projecten rond één thema. Bijvoorbeeld onderzoeken van Agis over vermindering kosten en het project Gezonde Wijk in Overvecht. De relatie tussen deze twee zichtbaar maken door een heldere context te scheppen. 9

10 Effect: Enthousiasme op verschillende niveau s (deelnemers, beleidsmakers, media, publiek), nieuwe participatie mogelijkheden. Feiten en ervaringen zijn inzichtelijk binnen één context. Publieksevenementen / congres / levend laboratorium Doelstelling: Effect: * podium bieden aan alle mensen en initiatieven die participeren in Levenslust met Resultaat! Tijdens een levend laboratorium. Een publieksevenement waarin zichtbaar wordt wat er speelt (resultaten vieren) en tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen worden geïnitieerd samen met het publiek. * Aantrekken pioniers op dit gebied. Magneet voor talent uit de stad. Op-schalen van de resultaten. Kleine netwerken (in wijk bijv.) zichtbaar maken in grotere context. Kennisniveau s verbinden, deeplearning, grotere spinoff én een evenement waarmee de gemeente zich (inter)nationaal kan onderscheidende. Pioniers zichtbaar maken én verbinden Doelstelling: Effect: * de kennis en expertise van de pioniers verbinden aan (nieuwe) initiatieven * warm bad van pioniers uit héél Utrecht, think global act local * magneetwerking en voorbeeldfunctie voor andere (beleidsterreinen) * verbinding pioniers ín (gemeentelijke) organisaties en uit het veld * eigenaarschap op projectniveau stimuleren Kop-boven-het-maaiveld -attitude stimuleren, resultaten benutten en verbreden, zwaan-kleef-aan van pioniers die elkaar helpen en uitnodigen. Intervisie pioniers ín organisaties Doelstelling: Effect: * nieuwe manier van dienst-verlenen ontwikkelen * nieuwe manier van aansturen van professionals ontwikkelen * co-creatie in de praktijk brengen (binnen organisatie, tússen org. samen met zwerm) * integrale programma ontwikkeling dienstbaar aan behoeften zwerm (waardecreatie) * veilige haven creëren binnen organisaties, persoonlijk leiderschap ontwikkelen * resultaten samen vieren (nieuwe meet-methoden, doen wij het goede?) * ruimte voor nieuwe allianties creëren. meer zelfvertrouwen en groter effect van inzet professionals in co-creatie. Organisaties gaan mee resoneren met waardecreatie in plaats van dat zij waardecreatie willen aansturen en controleren. Nieuwe Allianties tussen organisaties. Sense Making (of een andere manier van weten = meten) Doelstelling: Effect: * innovatie zichtbaar maken voor beleidsbeslissingen * waarbij de individuele beleving blijft bestaan. Levenslust betekent voor iedereen iets anders. * gekoppeld aan onderzoeken van verzekeraars, lopende gezondheidsonderzoeken, opleiding etc. * het doen van onderzoek draagt bij aan de gewenste ontwikkeling Gedragen beleidsbeslissingen die bijdragen aan de dynamiek in de stad. 10

11 Initiatieven binnen het netwerk Levenslustwinkel (werktitel) De levenslust winkel is het centrum van de stadsdynamiek. Gekoppeld aan verschillende netwerken binnen wijken, verenigingen en andere locale activiteiten. In het centrum van de stad is een fysieke plek waar alles samen komt en van waaruit activiteiten ontstaan. Leegstaand vastgoed kan hiervoor worden ingezet. De locatie kan steeds tijdelijk zijn en zich verplaatsen. Een groep mensen jaagt dit aan en verbindt mensen en initiatieven aan elkaar, zij zijn de netwerkregisseurs. Inzet van mensen die participeren kan worden gewaardeerd in eigen punten waarmee andere diensten kunnen worden ingekocht. Sociaal kapitaal wordt uitwisselbaar gemaakt. Het is the place to be waar het netwerk elkaar ontmoet en nieuwe initiatieven ontstaan omdat mensen kennis en ambities delen. Een fysieke locatie om het basisgrid van het netwerk te faciliteren én een plaats waar zichtbaar wordt wát allemaal bijdraagt aan Levenslust en mensen activeert. De activiteiten komen voort uit de wensen van de community en sluiten aan bij de ambities van de gemeente Utrecht. De Levenslust Winkel is ingebed in de locale economie. Door meerdere partijen te betrekken bij de Winkel (overheid, creatieve netwerken, bedrijfsleven, onderwijs, zorg) ontstaat er een levendig platform dat op een gegeven moment zelfstandig kan functioneren binnen de stad. Vraag en aanbod vinden elkaar. Er wordt een economisch principe ontwikkeld dat past bij de Levenslust Winkel. Het biedt een kennis infrastructuur voor mensen en initiatieven. Kennis wordt benut en breder ingezet (buiten je eigen domein), professionals en andere pioniers worden zichtbaar waardoor er nieuwe allianties en teams ontstaan die bijdragen aan het versterken van de dynamiek in Utrecht. Doordat er een vaste plek is wordt de continuïteit gewaarborgd en blijft de activiteit in het netwerk zichtbaar. Aanvullend kan hier natuurlijk een online omgeving aan worden gekoppeld. Er kunnen satellieten van de Levenslustwinkel ontstaan in wijken. Daarmee faciliteert de stadswinkel in het verbinden van super-locale initiatieve met locale en regionale en wellicht nationale initiatieven. Voorbeelden van activiteiten * once upon a school (huiswerkbegeleiding in ubercoole setting) * * introduceren community currency * het Levenslust Feest * een werkconferentie gekoppeld aan een feest * de Levenslust coach of de Verbindingsregisseur * promotie van allerlei activiteiten * informele ontmoetingen * verbinding bedrijfsleven, zorg, welzijn en educatie middels bv. maatschappelijke stages, evenementen * locatie voor het ontwikkelen van plannen * flexwerkplek 11

12 Status: 3 mensen zijn enthousiast zich hiervoor in te zetten. Floris Koot, Jeroen Doensen en Theo Dijt. Dit initiatief past bij plannen die zij al lang koesteren én het zijn mensen met een groot netwerk en in voor een experiment. Nodig is een start (in support en middelen) waarmee deze groep aan de slag kan gaan en eigen sponsoring kan vinden, in samenwerking met de gemeente. Ook kunnen zij de rest van het netwerk betrekken. Nb. Er kan worden gestart met een Levenslust dág waarin de doelstellingen en experience van de Levenslust Winkel zichtbaar wordt als opmaat voor een fysieke locatie. Creatief verbindingslab Het creatief verbindingslab is een idee van de doeners uit het Levenslust netwerk. Doeners op het gebied van theater, lessen in geluk, mindfullness, natuurwandelingen en allerlei andere initiatieven die bijdragen aan Levenslust, niet direct binnen het zorgdomein, maar hier wél aan bijdragen. Zij willen graag een dag om zichtbaar te maken wat zij doen, de doelgroepen te mixen en een breder groep aan te spreken. Dit doen zij door nieuwe initiatieven (of mixen van bestaande programma s) te ontwikkelen in co-creatie met de doelgroepen (bewoners, cliënten en... ). Voor de zorg- en welzijnsprofessionals is deze dag een mogelijkheid om aan te sluiten op het bestaande aanbod en niet zelf weer een nieuw programma te ontwikkelen (van probleem-gestuurde programma ontwikkeling naar aanbod en vraag bij elkaar brengen en benutten). In co-creatie worden integrale programma s ontwikkeld waarbij meerdere instellingen, de markt én het publiek betrokken zijn. Het creatief verbindingslab kan een terugkerend evenement worden. Ook als onderdeel van de Levenslustwinkel en vice versa. Status: een groep enthousiaste mensen en een locatie. Nodig is een startsein én een bredere groep initiatiefnemers. Het rust nu te veel op de aanbod zijde. Terwijl het bijdraagt aan de doelstellingen van de maatschappelijke organisaties en deze hier breder in kunnen participeren. Het Vorstelijk Complex is hierin ook betrokken als locatie. Toolkit Levenslust! Er is behoefte aan een toolkit met richtlijnen om de Levenslust te bevorderen. Deze behoefte is ontstaan vanuit een groep professionals die werkzaam zijn bij de gemeentelijke instellingen. De richtlijnen zijn divers. Over het organiseren van bijeenkomsten, het vinden van mensen tot aan informatie over het bestaande aanbod. Er zijn vele programma s die nú al bijdragen aan Levenslust. Er is veel behoefte aan het zichtbaar maken, toegankelijkheid vergroten én het benutten van deze kennis. Dit kan enerzijds door het faciliteren van de informele ontmoetingen in de Levenslust winkel en specifieke evenementen zoals het Creatief Verbindingslab, en ook door het grootschalig verspreiden van de toolkit. Deze toolkit geeft informatie én geeft richtlijnen waarmee medewerkers in co-creatie programma s kunnen ontwikkelen. Status: Volgens mij zijn Ilse Rietdijk, Myrna Schultze en Astrid van den Broek initiatiefnemers van de toolkit. Nodig is een go waarmee zij tijd kunnen reserveren de toolkit te ontwikkelen en samenwerking kunnen zoeken 12

13 met het netwerk om dit samen uit te werken. De gemeente kan deze toolkit in productie nemen en verspreiden onder alle gemeentelijke diensten. Netwerkwensen Cursus netwerken Hoe doe je dit nu? Verbinding zoeken en co-creëren om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te lossen én tegelijkertijd je werk goed te doen? Waar ligt de ruimte, wat is belangrijk als je deze wilt benutten en stuurt op resultaat? Een aantal elementen zijn hierin belangrijk, te lezen in dit rapport. Het is aan te bevelen dit heel concreet te maken waarmee mensen het direct toepassen op hun eigen situatie en ambities. De cursus bestaat dan dus niet uit het aanreiken van kennis, maar in het gezamenlijk toepassen van deze kennis, bouwen aan het netwerk, verbindingen leggen. Je ziet het pas als je het door hebt is hier natuurlijk van toepassing. De cursus kan an sich staan én verder worden verdiept als programma s worden ontwikkeld (coaching on the job) waarmee resultaten direct zichtbaar worden. Er wordt een nieuwe attitude aangeleerd rond netwerken, het benutten van sociaal kapitaal én het vinden van synergie in een complex belangenveld. Het matchen van de dynamiek die bottom up is ontstaan én de bestuurlijke dynamiek is een belangrijk element voor succes. Netwerken en mee-bewegen in de community is hiervoor noodzakelijk. Status: nog geen initiatief genomen. Het is mijn advies dit wel te doen en deze cursus een structurele plaats te geven in het HR beleid. Conferentie / Levenslust evenement Voortkomend uit bovenstaande activiteiten ontstaat er behoefte aan het breder ventileren van deze kennis en ervaringen en deze zichtbaar te maken in stedelijke en maatschappelijke context. Wat betekent deze manier van werken voor de daling van de ziektekosten? Wat betekent het nemen van eigen regie voor mensen uit de lage SES groep? Wat zijn ervaringen uit andere gemeenten met experimenten als Gezonde Wijk? Het inzichtelijk maken van deze vragen is een manier voor de gemeente Utrecht om zich onderscheidend te positioneren. Het experiment Gezonde Wijk is toonaangevend en daarmee toepasbaar op andere beleid terreinen en aantrekkelijk voor een diverse groep mensen om mee aan de slag te gaan. De conferentie / Levenslust evenement is een werkconferentie waarin verschillende casussen worden behandeld en de kennis direct kan worden toegepast. Het is een levendige dag georganiseerd door het netwerk Levenslust in Utrecht. Waarmee het meteen bijdraagt aan het ontwikkelen van de samenwerking tussen verschillende partijen. Status: nog geen initiatief genomen. Er is wel behoefte binnen het netwerk aan een dergelijk evenement. Door het netwerk blijvend te activeren (netwerk regisseur en activiteiten) ontstaat er vanzelf motivatie en draagvlak én draagkracht om dit te organiseren. De conferentie sluit daarmee aan bij de behoeften van het netwerk én bij de ambities van de gemeente Utrecht. 13

14 Pioniers in organisaties Er is behoefte van mensen bínnen de organisaties om kennis te delen over deze nieuwe manier van werken en toe te passen. Een groep pioniers binnen de gemeentelijke diensten kan regelmatig samen komen en deze ervaring delen. Wat betekent dit voor de rol van de professional? Hoe kunnen we samenwerken? Daarnaast is het interessant te kijken aan welke (management development) programma s dit raakt en waar hier een slimme match kan worden gemaakt. Door te participeren in pilots en het netwerk, wordt maatschappelijk resultaat direct dichtbaar in relatie tot HR programma s. Deze kennis wordt direct toepasbaar. Strategie en tijd Tijd ontmoetingen regisseren sociaal kapitaal / weten wat er speelt output van ontmoetingen pilots monitoring / sense making / effecten kwaliteit intervisie professionals, lobby en contact regiegroep ontmoetingen impact stijgt De tijd verloopt. De impact van Levenslust met Resultaat stijgt. Het bereikte aantal mensen groeit alsmede het netwerk dat participeert. De ambities van de gemeente Utrecht worden gerealiseerd door een sterk en levendig netwerk dat pro-actief samenwerkt aan haar eigen doelstellingen. Nodig is een regie groep die dit proces kan monitoren vanuit de maatschappelijke instellingen, een aantal regisseurs in sociaal kapitaal én initiatiefnemers die zorg dragen voor de pilot projecten. Met monitoring en sturing op de basiswaarden ontstaan beslis momenten in de tijd. Deze beslissingen dienen het proces. Zij maken pilots tot echte programma s en bedden de resultaten in een grotere context. Resultaat, sociale dynamiek én het bereik van het netwerk is hierin leidend. Bovenstaand model is een schema met een tijdspanne van 1 jaar. 14

15 Handleiding Richtlijnen voor ontmoetingen Ontmoeting is in alle gevallen de sleutel voor succes. Het verstevigen van het sociale netwerk én het ontsluiten van sociaal kapitaal draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De volgende richtlijnen maken een succesvolle ontmoeting mogelijk: * Nodig een divers gezelschap uit * van professionals uit en buiten de zorg, ondernemers, wetenschappers, burgers en unieke figuren * nodig mensen persoonlijk uit * Bepaal samen waar je aan wilt werken * de hoogste ambitie waarbinnen iedereen zijn eigen belangen kan dienen * en het interessant wordt elkaar hierbij te hélpen * zijn álle perspectieven vertegenwoordigd of mis je hierin nog een groep mensen? * Wat draagt al bij aan deze ambitie? * hoe kunnen we dit versterken? * wat kun je zelf dóen om het te realiseren en wat heb je nodig? * Maak zichtbaar wat je doet * binnen de groep en daarbuiten * Geef ruimte aan informele ontmoeting * maak de ontmoetingen niet alleen functioneel en efficiënt, laat resultaten ontstaan * de hoogste ambitie geeft richting * sámen met het handelingsperspectief voor iedere bezoeker Het levert mij ook wat op! * Nodig ménsen uit en géén instituten of organisaties * een netwerk werkt fantastisch als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn * en hun eigen invloed kunnen inzetten voor het mooiste resultaat * iedereen is gelijkwaardig (professionals én burgers dragen op eigen wijze bij) * Ontmoetingen zijn gericht op dóen * en niet op praten of problemen benoemen * maar op het vieren van resultaten * geen verplichting wél commitment * Maak plezier! * (zie ook de richtlijnen voor sociale innovatie) Basiselementen voor beslissingen Gezondheid en opleidingsniveau gaan samen In meerdere onderzoeken blijkt dat gezondheid samenhangt met opleiding. Investeren in opleiding en alles wat daarbij hoort (eigen regie bijvoorbeeld) draagt hiermee bij aan de gezondheidsbevordering van mensen. Voorbeelden zijn: scholen betrekken bij gemeentelijke gezondheidsprogramma s, ruimte bieden aan schoolprogramma s in de wijk op een wijze die bij jongeren pást. Maar niet alleen op en rond school. Op meerdere niveau s zijn opleidingen te vinden waar Levenslust een plaats kan hebben. Het starten van een eigen opleiding of buurtcentrum rond gezondheid en Levenslust is aantrekkelijk. Een levendige plaats kan 15

16 als een magneet werken op mensen in de buurt. belangrijk is wél dat dit past bij wat mensen al dóen en het geen gezondheidsprogramma van de huisarts wordt, maar een plaats die inspirerend is, perspectieven biedt, waar je leuke mensen ontmoet en je in een flow van activiteit ook nog gezonder wordt. Sturen op kwaliteit verlaagt de kosten In tijden van crisis wordt snel besloten onmiddellijk te sturen op de kosten. Meestal met als gevolg een enorme daling van de kwaliteit. Mensen denken en handelen vanuit schaarste, worden gestuurd en gecontroleerd in plaats van dat dit aanzet tot pro-activiteit, het zoeken van samenwerking, synergie tussen verschillende belangen, of het misschien eens anders doen. Sturen op kwaliteit brengt dit wél met zich mee, mensen nemen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en wat zij hieraan kunnen bijdragen en vinden zelf oplossingen. Het gevolg is een daling van de kosten. Investeren in sociale dynamiek geeft waarde Kwaliteit wordt gemaakt door een groep mensen. Indien pro-activiteit van deze mensen leidt tot een verhoging van de kwaliteit én een verlaging van de kosten is het de moeite waard te investeren in de dynamiek tussen mensen die het ontsluiten van sociaal kapitaal mogelijk maakt. Zowel in professionele als informele kringen en in combinaties hiervan. Om pro-activiteit te activeren is het belangrijk om mensen zélf te laten vinden. Dit betekent een informeel -niet-ingevuld- stuk voorafgaand aan het functioneel faciliteren van een groep mensen. Men wil elkaar eerst leren kennen, een warm netwerk creëren alvorens met elkaar aan de slag te gaan en effectief en waarde creërend te werken. Participeer! Voor de beleidsmaker en bestuurder Wordt geen voyeur van je eigen doelgroep of inwoners en bedenk vanaf een bureau wat er nodig is. Participeer mét de mensen (N=1) en ervaar zelf wat mensen beweegt, wat zij nodig hebben en hoe je dit het beste kan faciliteren. Mensen kúnnen én willen heel veel zelf (mogelijk maken). Deze motivatie is cruciaal om verbetering tot stand te brengen en draagt bij aan ieders welzijn. Voor de cliënt Gezondheid hangt samen met participeren. Uit het onderzoek Nieuwe Oude Dag (en met name vanuit de input van de gezondheids- en verzekeringsexperts) blijkt dat mensen minder snel ziek worden als zij iets te doen hebben, liefst iets dat zin geeft en zin heeft. Ook het dorpje in Japan waar de meeste gezonde-honderdjarigen wonen blijkt dat deze mensen altijd mee-doen. Lichter en minder tijd, maar zij blijven participeren in de samenleving en daarmee zinvol bezig en gewaardeerd door de groep. Daarnaast genereert niet-participeren een gehospitaliseerde groep mensen die zorg afhankelijk worden en wachten tot iemand hen komt helpen. Deze passieve groep (bewegend van Oranje naar Rood) kost de samenleving jaarlijks veel geld aan programma s. Deze programma s zijn vaak probleemgestuurd rond één probleem (bijv. diabetes, eenzaamheid, verslavingsprobleem) terwijl de patiënt (een mens met wensen én mogelijkheden) een multidiagnose heeft waar niet één programma passend voor is. Deze mensen bewegen tot participeren betekent automatisch integrale programma s gericht op álle aspecten van deze mens én zijn verbinding tot de netwerken waarbinnen hij/zij mogelijk kan participeren. Voor de bewoner Iedereen wil participeren. Gemotiveerd om iets te willen bereiken kiezen mensen ervoor om samen iets te doen. Niemand wil wachten op iemand anders (of de overheid, of je baas, of een vergunning) als je eenmaal 16

17 iets in je hoofd hebt wat goed is om te doen. Interessant is het daarom een context te scheppen waarin dit mogelijk is. Waarin groepen mensen (wijk, school, plein, specifieke thema of kennis netwerken op stadsniveau) de ruimte hebben om initiatieven te ontplooien. Naast ruimte is het stimuleren van initiatieven belangrijk. Niet door te be-oordelen en wel/niet geld te geven (dat blijft natuurlijk altijd een optie) maar door mensen te verbinden aan netwerken van mensen waarmee zij samen dit initiatief kunnen nemen. Op basis van ervaring, gelijke interesse, gedeelde belangen kunnen netwerken aan elkaar worden gekoppeld. Altijd op basis van een gezamenlijk doel (het verhogen van de Levenslust) en op basis van ieders intrinsieke motivatie ( ik schiet er ook iets mee op ). Van denken naar doen Tijdens de bijeenkomsten blijkt dat mensen graag iets willen doen! In groepjes nadenken over hoe de wereld mooier kan of wat de voornaamste problemen zijn is een mooie startbijeenkomst maar daarna is het wel klaar met het denken ; ) Binnen het ondernemen van een activiteit leer je elkaar op heel fijne wijze kennen. Je leert elkaar op waarde schatten en dan wordt het gemakkelijker elkaar daarna te bellen of te betrekken bij projecten. Deze sociale dynamiek leidt tot resultaat en effectieve inzet van sociaal kapitaal. Stimuleer het doen en/of projecten waarmee mensen samen iets doen. Er zijn verschillende elementen die leiden tot kwaliteit als je een experiment aangaat. In plaats van te sturen op het beoogd resultaat (vastomlijnd doel) kan de gemeente initiatieven stimuleren die deze kernelementen (zie verder) in zich dragen. Zo ontstaat er kwaliteit terwijl de sociale dynamiek van mensen gestimuleerd wordt. Regisseur Om het sociaal kapitaal bij elkaar te brengen is een regisseur érg aan te bevelen. Zoals in deze verkenning; een aantal ontmoetingen, iemand zegt waar het is, verzint iets leuks en iets zinnigs én behoudt het overzicht en brengt mensen met elkaar in contact. Het is het smeermiddel van een groep mensen waardoor hun inzet en talent zichtbaar wordt en verbonden aan grotere / andere / nieuwe initiatieven. In meerdere projecten heb ik al gezien dat deze regisseursfunctie in een grote behoefte voorziet. In de quick winns staan een aantal voorbeelden genoemd hoe deze regisseursfunctie kan worden ingevuld. Het goede doen in plaats van het goed doen Mensen willen graag verantwoordelijkheid nemen en kúnnen dit beter in een heldere context. Een context van heldere doelen en vrijheid waarbinnen mensen kunnen handelen. Een veelgehoord probleem (zie verslag van de eerste bijeenkomst) is dat professionals zich beknot voelen door de aansturing op basis van controle. Zij willen kwaliteit leveren én hiernaar handelen, maar voelen zich bekneld door regelgeving en korte termijn belangen. Dit is een veelgehoord probleem wat we hier niet één-twee-drie kunnen oplossen. De grootschaligheid van de participerende instellingen wordt als een sta-in-de-weg ervaren voor passende programma s op maat. Er zijn een aantal dingen die je wél kunt ondernemen als je in een grote organisatie werkt: * benut de vrije ruimte waar mogelijk * maak zichtbaar waar (en waarom) er waarde ontstaat * verbind je met anderen uit de zwerm, deel kennis, initieer, maak zichtbaar * ontwikkel in co-creatie programma s die meerdere doelen dienen * uitnodigend voor anderen om te participeren 17

18 * wat heb je nodig? Voor leidinggevenden biedt het Rijnlandse model een mooi uitgangspunt: Rijnlands * Wie het weet mag het zeggen * Mensbeeld: solidariteit * Organisatie is werkgemeenschap * Samen schitteren, teamplay * Gedreven door principes * Contextgevoelig * Vakmanschap als basis (allround) * Coördinatie vanaf de werkvloer * Primair proces staat centraal * Emergente strategie als werkvorm * Maatwerk * Weten = meten Angelsaksisch * Wie de baas is mag het zeggen * Mensbeeld: ieder voor zich * Organisatie is geldmachine * Zelf schitteren * Gedreven door regels * Regels zijn regels * Functiesplitsing als norm * Coördinatie van bovenaf * Staf (aan)gestuurd * Voorspelbaarheid als norm * Standaardisering * Meten = weten Bron: De Broedfactor Peter Camp De kern van het Rijnlands denken is dat je de vrije markt zijn heilzame werk laat doen zonder de sociale cohesie van een samenleving uit het oog te verliezen. Bij de Rijnlandse manier van organiseren staat het primaire proces centraal, de inhoud van het werk. Uitgangspunten zijn o.a. decentralisatie van taken, intrinsieke behoeften, samenwerking, op laag niveau coördineren, initiatieven van medewerkers, leren en laterale communicatie, een werkgemeenschap om complexe producten te realiseren. Van aanbod gestuurd naar vraag-gestuurd Co-creatie met een zwerm van cliënten, professionals, bewoners, bijzondere ondernemers etc. maakt het mogelijk om programma s te ontwikkelen daar waar ze nodig zijn en waardering te oogsten daar waar waarde wordt gecreëerd. Vraag-gestuurd wordt váák genoemd als wens en verzandt vervolgens in een lege term die praten met cliënten inhoudt op door de organisatie bepaalde uren. Niet passend bij de dynamiek van de doelgroep(en). Ook wordt er vaak gesproken over de doelgroep en daarop een algemeen programma gemaakt. Maar er bestaat niet één doelgroep. Iedereen is verschillend en heeft een andere behoefte. De kunst is om een programma te ontwikkelen dat waarde creëert en laat ontstaan bij ieder individu. Deze uitgangspunten én de richtlijnen voor ontmoeting maken dit mogelijk. Door samen te werken ontstaan er programma s in de wijk, kleinschalig en gedragen door een groep die ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze programma s. Als niemand meer behoefte heeft ontstaat er als vanzelf een ander programma. Dit vraagt een flexibele houding van de professionals die werken met het netwerk. En het boort een grote bron van energie aan. Energie van mensen die mee wíllen doen, die hun talent inzetten, energie van het vieren van 18

19 resultaten omdat het programma zo succesvol is óf dat het niet meer nodig is en mensen kunnen participeren in andere programma s. Er ontstaat een zwerm van mensen en tal van initiatieven. Waarbij je soms het overzicht verliest. Dit overzicht is ook niet altijd nodig tot op de punt comma. Wél is nodig om goede lijnen te onderhouden met de professionals die deze programma s draaien, om zichtbaar te maken aan Utrecht en binnen bestaande netwerken wát bijdraagt aan Levenslust en de Mentale Gezondheid. Welke feiten laten zien dat deze aanpak werkt? Welke mensen spreken zich hier over uit? Waar wordt de kennis en ervaring gedeeld? Belangrijk wordt deze kennis en ervaringen te delen zodat zij toepasbaar worden op andere situaties en gelegenheden. Dat netwerken van burgers, professionals en ondernemers worden ontsloten en perspectieven kunnen bieden aan anderen die óók willen ondernemen. Mensen leren om in deze sociale context te handelen wordt belangrijk. Zowel voor professionals in hun professionele context als voor burgers met problemen die zij graag opgelost zien. De kracht van sociaal kapitaal Sociaal kapitaal is een grote bron van kennis, enthousiasme en toegevoegde waarde. Onder de juiste condities (pro-actieve sociale dynamiek, vertrouwen, zichtbare resultaten) is het een bloeiend netwerk dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Investeren in sociale dynamiek geeft waarde. Integrale programma ontwikkeling De vraagstukken rond mentale gezondheid dragen verder dan één enkel probleem gebied. Vele factoren en redenen zijn van invloed. Verbetering van deze mentale gezondheid vraagt om integrale oplossingen. En dit vraagt vaak om oprechte aandacht. Van iemand die hélpt en de persoon een tijdje gidst en begeleid. Ook liggen de oplossingen soms buiten de scope van gezondheidsprogramma s. In Arnhem ontdekte we in Presikhaaf 5 programma s gericht op eenzame ouderen. Alle betrokken instellingen hadden hetzelfde probleem; Waar zijn die ouderen? Het is zo n groot probleem, maar waar zijn ze?. Door het netwerk te verbreden ontdekten we dat de apotheker én de mensen van de kerk weten waar de eenzame mensen zitten. Daarnaast was er een grote wens vanuit het netwerk om samen te eten en elkaar informeel te ontmoeten. Resto van Harte en de Soepsalon voorzagen als enige in deze behoefte. Het oplossen van eenzaamheid en het vinden van de mensen was een stuk dichterbij dan iedereen dacht. Door deze integrale aanpak wordt het ontwikkelen van een programma op maat erg toegankelijk én een stuk gezelliger. Een breed en pro-actief netwerk van professionals, bewoners en bijzondere initiatieven draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het betrekken van dit netwerk draagt bij aan een verlichting van de taken en (meestal ook) de financiën van de (zorg) professional. Het vráágt een flexibele en verantwoordelijke houding om te doen wat goed is om te doen, dat wat waarde toevoegt. Nb. in de eerste bijeenkomst werd de verkokerde omgeving van zorg en welzijn als één van de grootste bottlenecks genoemd voor waardecreatie. Naast deze verkokering werd waardering vér van de plaats waar 19

20 waarde wordt gecreëerd genoemd. Dit maakt een situatie zichtbaar dat iedereen manager wil worden in plaats van professional omdat dit beter wordt gewaardeerd. De waardering komt hiermee ver van de cliënt, scholier, klant of burger af te staan. De professional wordt daarnaast aangestuurd in de lijn van zijn/haar organisatie, en de waardering staat vaak in verband met de kwantiteit van het aantal geleverde diensten. Dit belemmert integrale programma ontwikkeling. Terwijl deze manier van denken én werken noodzakelijk is om de maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden binnen de economische grenzen. 20

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop--

De Haarlemse Methode WORKSHOP. DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- DE HAARLEMSE METHODE --workshop-- Programma 13:00 Start 13:15 Haarlemse Methode 14:00 Type proces 14:35 Pauze 14:45 Coachen en begeleiden 16:30 Afsluiting DE HAARLEMSE METHODE Haarlemse methode: een alternatieve

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast

Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning. Karin Sok Willem-Jan de Gast Samen Leren: kwaliteit en impact van ondersteuning Karin Sok Willem-Jan de Gast Outcome? Impact Effecten Outcome Resultaten Output Activiteiten Outcome en kwaliteit Impact Effecten Outcome Indicatoren

Nadere informatie

VERGROOT JE IMPACT MET PPS! CONFERENTIE KLEINE BESTUREN PO-RAAD 9 januari 2015. Eco van Efferink

VERGROOT JE IMPACT MET PPS! CONFERENTIE KLEINE BESTUREN PO-RAAD 9 januari 2015. Eco van Efferink VERGROOT JE IMPACT MET PPS! CONFERENTIE KLEINE BESTUREN PO-RAAD 9 januari 2015 Eco van Efferink Jacqueline Vink, PPS-expert Onderwijsagenda, JOGG Schuttelaar & Partners WELKOM! Kennismaking Verwachtingen:

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

VERGROOT JE IMPACT MET PPS! DE GEZONDE BREDE SCHOOL. 1 oktober 2014

VERGROOT JE IMPACT MET PPS! DE GEZONDE BREDE SCHOOL. 1 oktober 2014 VERGROOT JE IMPACT MET PPS! DE GEZONDE BREDE SCHOOL 1 oktober 2014 Eco van Efferink, directeur Montessorischool / BSO Waalsdorp Jacqueline Vink, PPS-expert Onderwijsagenda Schuttelaar & Partners WELKOM!

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? Het eendje kwam boven al wat onder water was stond in zijn ogen (Jösö) EMB ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT JJ 2015 * Organisatie vg zorg, historie

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

De Omgevingswet en nu..? Schakeldag2016, ir S. Ros (Sarah)

De Omgevingswet en nu..? Schakeldag2016, ir S. Ros (Sarah) De Omgevingswet en nu..? Schakeldag2016, ir S. Ros (Sarah) DOEL Duurzame ontwikkeling en onderlinge samenhang. Doelmatig beheren, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. DE (BESTUURLIJKE)

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT

WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT WIE SAMENWERKT, EXCELLEERT Iedereen werkt samen: met collega s in de organisatie en met externe partijen. In projectteams, met leidinggevenden en met medewerkers om leiding aan te geven. Ook privé werk

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie