HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015"

Transcriptie

1 HOOFT-ZAKEN Nieuwsbrief nr. 7 februari 2015 Agenda Woensdag 4 februari 19:30 uur > MR-vergadering Vrijdag 6 februari Rapport 1 wordt uitgereikt 9 en 10 februari Meester Fred afwezig i.v.m. studie2daagse van Stichting Tabijn Maandag 9 februari Theatervoorstelling voor groep 3 Dinsdag 10 februari Theatervoorstelling voor groep 4 Vrijdag 13 februari 11:15 uur > weeksluiting Woensdag 18 februari 08:30-12:00 uur > OPEN DAG 23 tot/met 27 Voorjaarsvakantie februari Woensdag 4 maart Start judoles voor groepen 1 t/m 5 in de speelzaal Vrijdag 13 maart 11:15 uur > weeksluiting Dinsdag 17 maart Thema-avond met workshops voor ouders Van de directie De afgelopen weken waren weken van wereldwijd absurde gebeurtenissen. Smaken mogen verschillen en meningen ook. Onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs KLEUR biedt leerkrachten handvatten om over dit onderwerp met de kinderen in dialoog te gaan. Wij willen graag een open school zijn. Echter, de omstandigheden maken dat we hiermee voorzichtig moeten zijn. Vorige week zijn de sloten van alle toegangsdeuren vervangen en vallen de deuren automatisch in het slot. Dit betekent dat u zult moeten aanbellen. Een leerling of medewerker zal de deur voor u opendoen. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel. De BSO-deur (deur nabij het lokaal van groep 8) is voorzien van een extra deurbel. Tot slot de OPEN DAG, want de Visser t Hooft gaat gewoon door!!! Van opheffing of samengaan met een andere school om plaats te maken voor een nieuw zwembad is GEEN sprake! Samen met de PRcommissie is een programma opgezet voor de Open Dag met o.a. een vriendjesdag. De ouders van groepen 1 & 2 hebben hiervoor een informatiebrief ontvangen. We hopen natuurlijk dat er, evenals vorig jaar, weer veel nieuwe ouders een kijkje komen nemen en de sfeer proeven van onze kleinschalige, ondernemende school. Aan u het verzoek om de Open Dag kenbaar te maken onder familie, vrienden en buren. Hartelijk dank! Fred de Wildt Klasbord Op Android toestellen blijkt Klasbord nog niet optimaal te werken. Hier zijn de ontwikkelaars van de app nog steeds druk mee bezig. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk een foto te openen en te vergroten in de Android versie van de app. Deze functionaliteit komt wel binnenkort en daarvan houden wij u op de hoogte. Tot die tijd vragen we aan de leerkrachten geen fotocollages meer te uploaden aangezien de foto s dan te klein blijven om er iets op te kunnen zien. Er is wel een menu beschikbaar in de Android versie waar u de instellingen in kunt beheren. De manier waarop dit

2 menu geopend kan worden, verschilt per toestel. Als het toestel een menu-toets heeft, moet u deze gebruiken. Als er geen menu-toets is dan is er bovenin de balk een icoon om het menu te openen. Limmen Ludiek Kurkenmozaïek Als school zullen wij een aandeel leveren aan het bijzondere kurkenproject uit Limmen. Elke groep (+ BSO) maakt gezamenlijk een werkstuk dat vervaardigd is van kurk. Naast dat het een heel bijzonder project is neem maar eens een kijkje op de website willen we de school hiermee onder de aandacht brengen van ouders in Limmen. Voor de werkstukken zijn heel veel kurken nodig. Deze krijgen wij aangeleverd door de organisatie. De Gall & Gall in Winkelcentrum Geesterduin is één van de inleverpunten. BSO-nieuws Op donderdag hebben we een nieuwe juf bij de BSO, juf Esther Tromp. Deze week zijn op maandag 12 kinderen met de keyboard-lessen van Hubert-Jan Horrocks gestart. Donderdag 5 februari starten de tekenlessen van juf Angele van den Thillart. Zij zal de kinderen leren aquarelleren. We zijn nog aan het inventariseren of er voldoende belangstelling is voor de Aikido-lessen. De groep kan eventueel aangevuld worden met kinderen die niet op de BSO zitten. Voor deze lessen die in sporthal de Bloemen gegeven gaan worden, door een professioneel Aikido leraar, moet wel een bijdrage betaald worden. Volgende week (10-2) is de eerste bijeenkomst van de schoolband. Naast al deze activiteiten zullen we bij de BSO natuurlijk ook weer volop knutselen en spelen. Op de vrijdag BSO is nog plek voor 2 kinderen. Alle informatie over de BSO kunt u terug vinden op de website van de school. U kunt ook mailen naar: 2

3 Nieuws uit de groepen Groep 1 & 2: De komende tijd staat het thema Winter nog even op het programma bij de kleuters. We zijn druk bezig met kikker in de kou en zullen ook de komende weken hier nog verder mee werken. Ook werken we met het weerbericht en bespreken we wat er allemaal bij de winter hoort. Naast de letter v leren we nog een letter bij dit thema. Deze letter zal de letter m van maan zijn. Verder zijn we bezig met de methode fonemisch bewustzijn. Iedere donderdag spelen we met de kinderen in kleine kring spelletjes. We oefenen het luisteren, bewustzijn van woorden en zinnen, bewustzijn van lettergrepen en het rijmen. Ook met rekenen zijn we hard aan het oefenen met de getallen tot 20. We proberen de getalssymbolen in één keer te herkennen en we kunnen representeren met vingers tot 10. Daarnaast zijn we het spel ridderrijk aan het spelen in de klas. Hierdoor komen de kinderen in aanmerking met muntjes en het omgaan met geld. 18 februari is het Vriendjesdag! De kleuters mogen dan een vriendje of vriendinnetje van 2 of 3 jaar mee naar school nemen. We gaan ze laten zien hoe wij hier op school werken en willen er een leuke ochtend van maken. 20 februari is het alweer de laatste vrijdag voor de vakantie. Dit betekent dat de kinderen speelgoed mee mogen nemen voor de speelgoedochtend. Denk aan een handig speeltje waar de kinderen in de klas mee kunnen spelen. Omdat we dit jaar geen carnaval vieren op school, mogen de kinderen deze dag verkleed komen! Marlene, Blanche, Angela, Mariëtte & Tineke Groep 3: Deze maand ronden we met Veilig Leren lezen kern 7 af en gaan we beginnen met kern 8. Op de Veilig en Vlot toets halen de kinderen een voldoende als ze minimaal 16 woorden lezen. Ze moeten woorden kunnen lezen met d en b aan het eind, de ng en de -nk aan het eind en met de schvooraan. Ze weten wat aanwijswoorden zijn (hij-hem, zij-haar) en kunnen woorden lezen met de derde persoon t (loopt). Ook beginnen we met begrijpend leesopdrachten. Met rekenen weten de kinderen, aan het eind van deze maand, de hele uren op de klok te benoemen en kunnen ze dat ook opschrijven. Tellen doen we van en terug. We leren ook de cijfers boven het tiental te schrijven. Kijkt u maar eens hoe uw kind dat op het moment doet ( 20 of 02?). Het splitsen van de getallen onder de tien moet nu steeds meer zonder materiaal worden gedaan. We oefenen verder met de sommen onder de 10. Ook getallen tussen 10 en 20 kunnen splitsen in het tiental en de eenheden (19= ). Met schrijven leren we nu ook aan elkaar letters schrijven waarbij de letters niet van onder naar boven verbinden, maar vanaf het midden zoals de v, b, f, o en de w. Wie weet lukt het ons om eind februari dit schrijfschrift uit te hebben. We hebben dan alle veel voorkomende aan elkaar letters aangeboden gekregen en moeten ze dan uit het hoofd als losse letters in ons schrift kunnen schrijven. Met veel plezier hebben we iedere dinsdag onze Rots en Water lessen bij juf Yolanda en meester Arjan. De volgende dieren met hun eigenschappen komen aan de orde: van de poes leren we tevredenheid. Van de bevers leren we zorgen voor onszelf en voor de ander. Van de kamelen leren we elkaar te volgen en te kiezen om het goede te volgen en het nare niet te volgen. Van de leeuw leren we op een goede manier te leiden en de goede eigenschappen die daarvoor nodig zijn. Ieder kind moet bij het dier de eigenschap kunnen benoemen. We werken eraan om al het gedrag wat erbij hoort ook in de klas zichtbaar te maken en van elkaar te herkennen. Maandag 9 februari gaan we naar Toonbeeld waar we de voorstelling Meneer Hoedjes vangt een vis zullen bijwonen. Rina & Ans 3

4 Groep 4: De vogels genieten van ons voederplankje. Verschillende vogelsoorten laten zich steeds zien: kool- en pimpelmees; het roodborstje; merels en duiven, een Vlaamse gaai en z n neef de ekster, zelfs een bonte specht is waargenomen. Naast de praktijk gaan we ons ook verdiepen in de theorie van het overleven in de winter. Naast het herhalen van de tafels van 1 t/m 5 en 10 bieden we de tafels van 6 en 7 aan. Er moet nog wel veel geoefend worden. Bij de getallen springen we weer verder over het 10-tal: bijvoorbeeld: 55+8= of 75-6=; Daarnaast worden de sprongen met 10-tallen groter, eerst nog + 10 en 20, nu ook 40 en 50 erbij doen. Een ander aspect is inhoud. Hoeveel is een liter en hoeveel liter zit er in een tankauto? Kinderen oriënteren zich zo op grotere getallen. De kalender komt weer voorbij en het gepast betalen wordt aangeleerd. In de spellingles leerden we over het eer-, eur- en oorprobleem en verdiepen we ons in de eind d of t, ook de verkleinwoordjes worden onder de loep genomen. Veel bekende regels worden in het 5 dictee steeds herhaald. In de leesles zijn we in een nieuw boekje van de methode Estafette begonnen waar we de leesvaardigheid mee proberen te verhogen. Ik hoop dat u de huiswerkopdracht die erbij hoort ook serieus neemt en veel met uw kind leest. In de verkeerslessen bespreken we met behulp van foto s en tekeningen ons gedrag in het verkeer. Verkeerslichten, obstakels op de weg en handige tekens worden onder de aandacht gebracht. Het valt op dat de leerlingen hier zeer goed mee omgaan. Op dinsdag 10 februari bezoeken we Toonbeeld om de voorstelling Meneer Hoedjes vangt een vis te bekijken. Er kunnen zich nog chauffeurs aanmelden. De voorstelling is van uur tot uur Ton en Kristel Groep 5: Deze maand krijgen de kinderen tijdens de spellingles de nieuwe regel grijze muizen aangeleerd: Hoor je voor de s of f een lange klank of een tweeklank? Als je het woord langer maakt, wordt de s een z en de f een v. Ook gaan we een begin maken met het schrijven en spellen van werkwoorden: Werkwoorden zijn woorden die vertellen wat iemand doet. De ik-vorm is de kortste vorm van het werkwoord. Tijdens de rekenles herhalen we vermenigvuldigen met tientallen t/m 20, bijvoorbeeld: 12 x 7=, het plaatsen van een komma bij het meten van lengte: 175 cm = 1,75 m, klokkijken: hoe lang heeft de reis geduurd? Op welke manieren kun je bijvoorbeeld 760 gram afwegen met behulp van gewichten 10, 20, 50, 100, 200 en 500 gram. Ook zal ik extra aandacht geven aan de verhaalsommen. Wat betreft Topondernemers zijn we deze week net begonnen met een nieuwe kaart binnen het thema Multimedia. Bij deze opdracht gaan de leerlingen in een groepje informatie opzoeken over verschillende communicatiemiddelen. Hier maken zij dan een muurkrant van. Over kranten gesproken, wist u dat er in groep 5 een aantal journalisten zitten die regelmatig een stukje schrijven over wat er gebeurd is in de groep. Onze hoofdredactrice houdt alles bij op de groep 5 muurkrant! Komt u gerust eens kijken. Op woensdag 15 april zal het schoolvoetbaltoernooi plaatsvinden voor de groepen 5 en 6. De kinderen uit groep 5 zijn natuurlijk dol enthousiast. Ik heb voor groep 5 een meisjesteam en een jongensteam opgegeven. Nu zoek ik nog twee enthousiaste coaches voor deze teams. Bent u deze enthousiaste coach en heeft u tijd en zin om onze toppers te begeleiden tijdens dit toernooi, neem dan contact met mij op: Alvast bedankt! Monique 4

5 Groep 6: In deze maand gaan we met Topondernemers een nieuwe kaart van het thema Multimedia maken: van postduif tot internet. Met spelling leren we het spellingprobleem van politie en we leren hoe we moeilijke werkwoorden in de verleden tijd moeten schrijven en tussendoor blijven we herhalen. Met rekenen krijgen de kinderen opdrachten met verdelen, maar het komt niet precies uit. We herhalen liter, dl, cl, ml, onder elkaar optellen en aftrekken. We sluiten deze maand af met een week vakantie! We maken er een mooie maand van! Petra, Blanche en Nicole Groep 7: De komende tijd zal naast het rekenen met breuken, procenten en het cijferen het omrekenen van gewicht, lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten weer behandeld worden. Op YouTube staat hiervoor een handig filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=qdtlavhyo70#t=103 Het filmpje staat ook bij Onlineklas > Leren > Rekenen. Hier staan ook andere (instructie-) filmpjes over het cijferend delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken. Roy & Annemiek Groep 8: Dit hele schooljaar staat in het tekenen om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. In de maand februari is dit zeker het geval. Inmiddels zijn we bij de drie scholen voor voorgezet onderwijs, die Castricum rijk is, op bezoek geweest. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken! En nu nog een school kiezen die goed bij hen past! De onderwerpen in onze onderwijsmethodes staan de komende maand ook in het teken van de overgang naar de brugklas. Bij taal heet het hoofdstuk dan ook: Naar het voortgezet onderwijs. De kinderen leren in dit hoofdstuk woorden die horen bij hun nieuwe school. Want wie is de rector? En wat doet een conciërge? Welke taken heeft een klassenmentor? Ook leren de kinderen waar de afkortingen in het onderwijs voor staan zoals: vmbo, vwo, hbo, enz. Het rekenboek deel A is uit. Nu leren wij werken met een passer, geo-driehoek en we leren coördinaten gebruiken. Deze onderwerpen worden in de brugklas ook behandeld. Zo hebben de kinderen straks een kleine voorsprong! Bij begrijpend lezen is de titel van het hoofdstuk: Problemen in de brugklas. Want als je naar de brugklas gaat, heb je 14 verschillende vakken, en voor elk vak een paar boeken en werkschriften en die moeten allemaal worden gekaft! (En als ze gekaft zijn, moeten ze ook nog normaal open en dicht kunnen!) Gelukkig staan er aan het eind van de tekst wat survivaltips! Diana & Susan In het kort - Denk u aan de aanmelding voor de feestavond op dinsdag 28 april? Graag een berichtje naar - Juf Nicole is vanaf 1 februari werkzaam in de flexpool van Stichting Tabijn. Als er geen invalwerk is, verricht zij ondersteunende werkzaamheden op onze school. 5

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996 Nieuwsbrief 7 - jr. 4 -april 2015 School nieuws Agenda 13 april start English week 22 april showtime 13.30-14.10u 24 april sportdag/koningsspelen 27 april Koningsdag- alle kinderen vrij! 30 april Schoolfotograaf

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatieblad van Groep 4

Informatieblad van Groep 4 Informatieblad van Groep 4 Uw kind gaat nu al een paar weken naar groep 4. In dit blad kunt u lezen wat we in deze groep doen. Gym Iedere week hebben we twee keer gym, namelijk op maandagmiddag van juf

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 15 maart 2013

BRONNIEUWS. 15 maart 2013 BRONNIEUWS 15 maart 2013 *Trefwoord Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Het verhalen waard! Inhoud: Over verhalen die het waard zijn om bewaard en doorverteld te worden. Verhalen over naastenliefde,

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS Meten met gewicht Vincent Klabbers Een optelsom Om nooit meer te vergeten Leerzaam en aantrekkelijk Lessen voor de hele basisschool Een aanvulling op je vakmanschap Een Gouden

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Nummer 16, 09 januari 2015 Krabbel Jarigen Gezonde start Datum Naam Leeftijd Groep Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt!!

Nummer 16, 09 januari 2015  Krabbel Jarigen Gezonde start Datum Naam Leeftijd Groep Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt!! Jarigen Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt! Gezonde start Eerste type diploma 2015 is behaald.. Start van de toetsweken Kind Centrum Beatrix Nieuws uit de GMR Nieuws uit de bouwen Agenda Krabbel Jarigen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

REGEL EN GOEDE DOEL VAN DE MAAND.

REGEL EN GOEDE DOEL VAN DE MAAND. NIEUWSBRIEF Jaargang 27, nummer 27, 17 maart 2015 R.K. basisschool Paus Joannes De Weer 25 1504 AH Zaandam 075-2010114 www.paus-joannes.nl twitter.com/pausjoannes Kalender 18 maart De leerlingen van groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree

Carnaval. Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter. Het kaokelswaree In dit Blaadje: Carnaval... 1 Even voorstellen... 3 Europa-kinderhulp... 3 Studiemiddag... 4 Opvang nodig tijdens de studiedag op dinsdag 25 februari?... 4 Meziekmeneer Ronalds MEESPEULSIRREKUS!... 4 Uitnodiging

Nadere informatie