Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN"

Transcriptie

1 Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

2 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling Schoolexamen... 2 Hoofdstuk 2: Blokken en toetsperiodes... 5 Hoofdstuk 3: De PTA-vakken Aardrijkskunde... 7 Biologie... 8 Duitse taal en letterkunde Economie Engelse taal en letterkunde Filosofie Franse taal en letterkunde Geschiedenis Informatica Kunst(algemeen) Kunst(beeldende vormgeving) -tekenen/handvaardigheid film/fotografie Kunst(drama) Kunst LO Management en Organisatie Natuurkunde Nederlandse taal en letterkunde NLT Profielwerkstuk Rekenen Scheikunde Studieloopbaanplanning Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde D Geen PTA-toetsen of -opdrachten in 6 VWO voor de vakken: Maatschappijleer ANW BSM CKV Kunst(muziek) Wiskunde C (geen leerlingen dit schooljaar) PTA SSgN

3 GEBRUIKSAANWIJZING Waarom dit boekje? Dit boekje is bedoeld als een WERKBOEK. Het geeft een overzicht van alle onderdelen van het schoolexamen (toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen) en hoe zwaar die onderdelen meetellen. Je kunt het gebruiken om alle schoolexamencijfers te vermelden die je dit jaar haalt. Vul je behaalde cijfer na elke SE-toets in zodat je altijd weet hoe je ervoor staat. Je kunt de cijfers ook terugvinden in Magister. Er zijn toetsen, die meetellen voor het eindexamen: T1, T2, T3 enz. Meestal tellen die ook mee voor het rapport. Er zijn werkopdrachten (praktische opdrachten): P1, P2, P3 enz. Die tellen mee voor het eindexamen en vrijwel altijd voor het rapport. Er zijn andere werkopdrachten (handelingsdeel, meestal dossiervorming): H1, H2, H3 enz. Die moeten voldoende ('naar behoren') zijn gedaan om examen te mogen doen. Bij alle toetsen staat de weging; zo kun je zien hoe vaak zo'n toets meetelt voor het examen. De stof voor een toets of werkopdracht staat kort beschreven. Het spoorboekje geeft de rest van de informatie. Er staat ook bij wanneer de toets wordt afgenomen of wanneer de opdracht uiterlijk af moet zijn ('deadline'). Verder staat er bij elke toets of opdracht een code (T5, P6, H2). Die code is belangrijk. Je hebt hem nodig bij het aanvragen van ingen. In hoofdstuk 1 staat belangrijke informatie over de slaag-/zakregeling en over het aanvragen van ingen. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de blokken en toetsperiodes. Namens de examencommissie, Theo Verhoeven Conrector bovenbouw September 2015 PTA SSgN

4 1. REGELING SCHOOLEXAMEN Slaag-/zakregeling (Dit is een voorpublicatie en aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële regeling staat in het examenreglement dat elk jaar wordt aangepast en bijgewerkt). Wanneer slaag je voor je examen in 2016? De kandidaat die eindexamen VWO of HAVO heeft afgelegd, is geslaagd indien 1) het gemiddelde van de behaalde cijfers tijdens het centraal examen onafgerond tenminste 5,50 bedraagt én 2) de slechts één van de eindcijfers voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een onvoldoende bevat, die niet lager dan een vijf mag zijn; als wiskunde niet tot het vakkenpakket behoort, dan is deze regel van toepassing op alleen de vakken Nederlands en Engels; (de kernvakkenregeling ) én 3) a) voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald, b) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald, dan wel c) indien voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, een vier dan wel voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 is behaald dan wel voor één van deze vakken 4 en voor één van deze vakken 5 is behaald, en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is én 4) de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer minstens met een 4 zijn afgesloten; cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en op het VWO ANW maken deel uit van het combinatiecijfer; én 5) de vakken CKV en LO van het gemeenschappelijk deel zijn beoordeeld als voldoende of goed én 6) de rekentoets is afgesloten met minimaal een 5. Herkansingsregeling (Dit is een voorpublicatie en aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; de officiële regeling staat in het examenreglement dat elk jaar wordt aangepast en bijgewerkt). voor toetsen die meetellen voor het schoolexamen Deze ingsregeling geldt voor toetsen (T1, T2, T3 enz.) en praktische opdrachten (P1, P2, P3 enz.), die meetellen voor het schoolexamen Voor handelingsdeel-opdrachten en voor het profielwerkstuk geldt deze ingsregeling niet. Zie daarvoor het examenreglement op de SSgN-website. De ingsregeling voor SE-toetsen is: a. Na elke toetsweek krijgen de leerlingen de mogelijkheid om één of twee toetsen die meetellen voor het schoolexamen, te en. b. Het aantal ingen dat een leerling per blok mag maken is: In 4 vmbo-t: 2 ingen per blok In 4 havo: 1 ing per blok In 5 havo: 2 ingen per blok In 4 vwo: 1 ing per blok In 5 vwo: 1 ing per blok In 6 vwo: 2 ingen per blok De toetsen van toetsweek 4 kunnen pas het volgende cursusjaar, in blok 1, worden t. En daarbij geldt dat het aantal ingen bepaald wordt door het leerjaar waar de leerling dan in zit (dus een leerling uit 5 havo mag tijdens het dagdeel dat gereserveerd is voor ingen in blok 1 TWEE toetsen uit blok 4 van 4 havo en). PTA SSgN

5 c. Je kunt aan die ingen deelnemen in twee gevallen: 1. als je tijdens een SE-toets in de toetsweek afwezig was; 2. als je nog niet het volledige aantal van de toegestane ingen hebt moeten inzetten voor SE-toetsen die je niet hebt gemaakt in de toetsweek EN voor de toets een cijfer haalde, waarvan je denkt dat je dat kunt verbeteren. Dus: als in de toetsweek SE-toetsen gemist worden, vervalt het recht op ing; ingen worden dan ingezet om de reguliere toetsen in te halen. d. SE-toetsen worden uiterlijk in week 2 van een blok teruggegeven aan de leerlingen. e. Leerlingen kunnen zich vanaf week 2 tot de inschrijvingsdeadline die op de website wordt vermeld, digitaal via onze website (zie onder het kopje Hoe moet je inschrijven ) aanmelden voor de ingen. f. De ingen (en uiterste data van inschrijven) staan hieronder vermeld: 4 VWO & 4 HAVO o ingen SE-toetsen blok 1: maandag 14 december 2015, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 2: woensdag 2 maart 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 3: donderdag 28 april 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 4: schooljaar , blok 1 5 VWO o ingen SE-toetsen blok 4 (vorig schooljaar): maandag 28 september 2015, lesuur 7-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 1: maandag 14 december 2015, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 2: woensdag 2 maart 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 3: donderdag 28 april 2016, lesuur 1-2 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 4: schooljaar , blok 1 5 HAVO & 6 VWO o ingen SE-toetsen blok 4 (vorig schooljaar): donderdag 24 september 2015, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 1: woensdag 9 december 2015, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 2: dinsdag 23 februari 2016, lesuur 5-8 (uiterste inschrijfdatum vrijdag ) o ingen SE-toetsen blok 3: vrijdag 15 april 2016, lesuur 1-4 (uiterste inschrijfdatum dinsdag ) Eventuele wijzigingen hierop worden op de website en/of de schermen en/of Magister gepubliceerd. g. Wanneer een kandidaat niet verschijnt op een afgesproken ing, zonder dat daarvoor naar de beoordeling van de rector een geldige reden aanwezig was, wordt door de rector het cijfer 1 toegekend. h. Het definitieve cijfer voor de SE-toets wordt het hoogst behaalde cijfer. i. Zie ook de artikelen van het examenreglement en de website onder ingen. PTA SSgN

6 Het Examenreglement Los van dit PTA bestaat er het Examenreglement, dat op de SSgN-website (www.ssgn.nl) terug te vinden is. Het Examenreglement is belangrijk als er iets fout gaat. Wat doet de school bij fraude? Wanneer krijg je cijfers terug? Wat moet je doen, als je het niet met een leraar eens bent? Welke maatregelen worden er genomen, als je bij een toets niet aanwezig bent of kunt zijn? Wat gebeurt er, als je werk niet op tijd af hebt. Lees het wel heel goed door. Het taalgebruik is nogal officieel, dus het kan verstandig zijn om het samen met je ouders of met je mentor door te lezen. PTA SSgN

7 2.. Jaarplanning Indeling in blokken: les-, toets- en projectweken 4 HAVO 5 HAVO 4 VWO 5 VWO 6 VWO Blok I t/m Les Les Les Les Les t/m Projectweek Profielwerkstuk Projectweek Profielwerkstuk Profielwerkstuk Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek Jubileumweek t/m Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie t/m Les Les Les Les Les t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok II t/m Les Les Les Les Les t/m Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie t/m Les Les Les Les Les t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok III t/m Les Les Les Les Les t/m Voorjaarsvaka ntie Voorjaarsvakan tie Voorjaarsvakan tie Voorjaarsvakanti e Voorjaarsvakant ie t/m Les Les Les Les Les t/m Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie Paasvakantie t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Blok IV t/m Les Les Les Les Les Koningsdag Koningsdag Koningsdag Koningsdag Koningsdag t/m Les Facultatief les Les Les Facultatief les t/m Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie t/m Projectweek Facultatief les Projectweek Projectweek Facultatief les t/m Les CE1 Les Les CE t/m Les Les Les t/m Les CE2 Les Les CE t/m Toetsweek Toetsweek Toetsweek 1 Wijzigingen voorbehouden. Op de website van de SSgN staat altijd de laatste versie. PTA SSgN

8 Centraal Examen Centraal Examen Uitslag Diploma-uitreiking CE I t/m HAVO, M-team HAVO, N-team VWO CE II t/m PTA SSgN

9 AARDRIJKSKUNDE De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toetsen Klas Toets Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 4 Klimaatverandering 2 nee 5A T2 Blok 2 Zuidoost Azië Actueel 2 nee praktische opdrachten Klas PO Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 3 Wereldvoedselvraagstuk 1 nee 5A P2 Blok 3 Geografisch onderzoek in eigen regio 3 nee Blok 1 Code H.1: Stedelijke gebieden in de VS Buitenland H.4: Herhaling wereld Toets 4 T3 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Blok 2 Code H.2: Aarde Landschapszones Buitenland H.5: Herhaling Aarde Toets 4 T4 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Blok 3 Code H.3: Aarde Middellandse Zeegebied H.6: Herhaling Gebieden Buitenland H.7: Herhaling Leefomgeving Toets 4 T5 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten PTA SSgN

10 BIOLOGIE De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toetsen: Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 1 Th.1 Stofwisseling 4 N 5A T2 Blok 2 Th.2 DNA 4 N 5A T3 Blok 3 5A T4 Blok 4 Th.3 Mens en Milieu Th.4 Planten Th.5 Regeling en waarneming Th.6 Gedrag en beweging 4 N 4 J praktische opdracht: Klas PO Periode Stofomschrijving 5A P1 Blok 4 Voor dit studiejaar: Meerdere kleine en grotere practica 1 N Blok 1 Code Boek: Biologie voor jou, 6 vwo en zakboek 6 vwo Th.1 Voeding domein: B3,, Th.2 Transport,, : B3 Zakb. Th. Inleiding in de biologie,, : A5, 11, 13, A14 B2,, Th. Cellen : B2, 3 C1 E2 F1 Toets Toetsvorm: Schriftelijk 8 T5 Praktische opdracht Duur van de toets: 100 minuten In klas 6 vinden meerdere kleine en grotere practica plaats, verdeeld over de diverse thema s. Domein: A Beoordeling P2 en P3: in blok 3 Blok 2 Code Boek: Biologie 6 vwo : Th.3 Gaswisseling en uitscheiding domein: B3 voor jou, Zakb. : Th Genetica Dom: C1 E3 F1 6 vwo en Th. DNA : B1 B2 C1 D1 E1 F1 zakboek Th. Stofwisseling : B2 B3 Toets Toetsvorm: Schriftelijk 8 T6 Duur van de toets: 100 minuten PTA SSgN

11 BIOLOGIE (vervolg) Blok 3 Code Boek: Biologie voor jou, 6vwo en zakboek 6 vwo Th. 4 Bescherming dom.: B5 6 vwo Th. 5 Evenwicht,, : B2 B3 B4 Zakb. Th. Regeling,, : B2 B4 B7 D2,, Th. Ecologie,, : A12 B8 C3 D5,, Th. Mens en milieu,, : B8 C3 D5 F2 F3 Toets Toetsvorm: Schriftelijk 8 T7 Praktische opdrachten Duur van de toets: 100 minuten Een groter schoolonderzoekpracticum Domein: A 2 P2 In klas 6 vinden meerdere kleine en grotere practica plaats, verdeeld over de diverse thema s. Beoordeling: Beoordeling: -practica kunnen als voldoende, zwak of onvoldoende worden beoordeeld. - alles V = 8 - een Z = -1/2 punt - een O = -1 punt Inhalen van een gemist practicum kan, indien mogelijk, tot hooguit 4 weken na het moment van missen (in overleg met toa) 1 P3 Regeling aanwijzing niet-ce-stof : zie syllabus biologie vwo centraal examen 2016 op site www. examenblad.nl Bij het C.E. biologie zullen in 2016 geen vragen gesteld worden over de subdomeinen: B6: Beweging van het organisme B7: Waarneming door het organisme C2: Zelforganisatie van het organisme D3: Gedrag en interactie D4: Seksualiteit E1: DNA-replicatie E2: Levenscyclus van de cel F3: Biodiversiteit F4: Ontstaan van het leven PTA SSgN

12 DUITSE TAAL EN LETTERKUNDE De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toets(en) Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 3 Literatuurgeschiedenis 5 N 5A T2 Blok 4 Gespreksvaardigheid 10 J Voor dit studiejaar: 6 vwo Blok 1 Code Toets Toets Schrijfvaardigheid T3: formele brief Domein D, ERK niveau B2 Schriftelijk: 50 minuten 12,5 T3 Literatuurgeschiedenis deel 2 T4 Domein E 10 T4 Blok 2 Code Schrijfvaardigheid T5 Domein D, ERK niveau B2 12,5 T5 Gespreksvaardigheid T6 in/voor toetsweek 2 Domein C subdomein: gesprekken voeren ERK niveau B2 15 T6 Blok 3 Code Toets Luistervaardigheid T7 Domein B ERK niveau B2 25 T7 Leerwerk verzamelcijfer 6 vwo T8 Domein D ERK niveau B2 10 T8 PTA SSgN

13 ECONOMIE In 4 VWO en 5 VWO zijn geen PTA onderdelen geweest Voor dit studiejaar: Blok 1 Code Leerstof Lesbrief Economische crisis Lesbrief Levensloop Lesbrief Economische modellen Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T1 Toets Schriftelijk 100 minuten 20 T2 Blok 2 Code Leerstof Lesbrief Arbeidsmarkt Lesbrief Wereldeconomie Lesbrief Monetaire zaken Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T3 Toets Schriftelijk 100 minuten 20 T4 Blok 3 Code Leerstof Alle lesbrieven waarbij de nadruk zal liggen op de Lesbrieven Mobiliteit en Lesbrief Kleding Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T5 Toets Schriftelijk 100 minuten 30 T6 PTA SSgN

14 ENGELSE TAAL- EN LETTERKUNDE Het voorgaande studiejaar zijn de volgende handelingsdelen geweest: Klas H Periode Stofomschrijving 4A H1 Blok 1 Extensief lezen en luisteren N 4A H2 Blok 2 Extensief lezen en luisteren N 4A H3 Blok 2 Boektoets N 4A H4 Blok 3 Extensief lezen en luisteren N 4A H5 Blok 4 Extensief lezen en luisteren N 4A H6 Blok 4 Merchant of Venice N 5A H7 Blok 1 Extensief lezen en luisteren N 5A H8 Blok 2 Extensief lezen en luisteren N 5A H9 Blok 2 Boektoets N 5A H10 Blok 3 Extensief lezen en luisteren N 5A H11 Blok 4 Extensief lezen en luisteren N De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen geweest: Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 2 Literatuur geschiedenis 10 N 5A T2 Blok 3 Schrijftoets 10 N 5A T3 Blok 4 Literatuur onderzoek: schriftelijke opdracht 10 J 5A T4 Blok 4 Literatuur onderzoek: presentatie 10 J Blok 1 Code cijfer Pride and Prejudice Zie toelichting door docent en in Magister ELO In de les H12 Blok 1 Code cijfer Extensief lezen en luisteren Handelingsdeel Handelingsdeel Zie toelichting door docent en in Magister ELO H13 Thuis PTA SSgN

15 ENGELSE TAAL- EN LETTERKUNDE (vervolg) Blok 1 Code Toets Schrijfvaardigheid Toetsvorm: Schriftelijk (Domein D ERK niveau B2) Duur van de toets: 50 minuten (computer) 10 T5 Blok 2 Code cijfer Extensief lezen en luisteren Handelingsdeel Zie toelichting door docent en in Magister ELO Thuis Blok 2 Code Toets Luistervaardigheid (Domein B ERK niveau B2) Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten H14 20 T6 Blok 3 Code Toets Groepsopdracht met schriftelijk verslag (Domein D subdomein D2 ERK niveau B2) en mondeling (gespreksvaardigheid) ook over taalportfolio (Domein C subdomein C1 ERK niveau B2) Toetsvorm: Schriftelijk en Mondeling 5 T7 15 T8 Blok 1,2,3 Code cijfer Toetsen Examentraining, overhoringen en huiswerkopdrachten (zie spoorboekje) Toetsvorm: Schriftelijk 10 T9 PTA SSgN

16 FILOSOFIE De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toets(en) Klas Toets Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 2 Filosofische antropologie 4 N 4A T2 Blok 4 Ethiek 4 N 5A T3 Blok 2 Kenleer en wetenschapsfilosofie 4 N 5A T4 Blok 4 Sociale filosofie deel 1 2 J praktische opdracht(en) Klas PO Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 1 Socratisch gesprek bij Plato 3 N 5A P2 Blok 3 Brieven aan een filosoof 3 N Voor dit studiejaar: 6 vwo Blok 1 Code syllabus Titel/onderdelen: sociale filosofie deel II Toets De besproken mensbeelden, wereldbeelden en ethieken worden verbonden met de samenleving. In dit blok bespreken we belangrijke utopieën uit de geschiedenis van de sociale en van de politieke filosofie. In dit blok werk je aan je handelingsdeel (H), het leiden van een socratisch gesprek, en je sluit het blok af met een toets. Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten 2 T5 Blok 2 en 3 Code Titel: Het voordeel van de twijfel examencahier Toets Bijzonderheden: In de lessen maak en presenteer je een hoofdstuk uit het examencahier, ook presenteer je twee originele teksten met Powerpoint of Prezi. Blok 2 wordt afgesloten met een toets over de tot dan behandelde stof Toetsvorm: schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten 4 T6 PTA SSgN

17 FRANSE TAAL EN LETTERKUNDE De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toets(en) Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 blok 3 Literatuurgeschiedenis 5 N 5A T2 blok 4 presentatie 10 N Het voorgaande studiejaar zijn de volgende handelingsdelen geweest: Klas H Periode Stofomschrijving 5A H1 Blok 1 Extensief lezen en luisteren N 5A H2 Blok 2 Boektoets N 5A H3 Blok 3 Extensief lezen en luisteren N 5A H4 Blok 4 Boektoets N Voor dit studiejaar: Blok 1 Code Toets Schrijven 1 (formele brief) domein D,ERK niveau B1 12,5 T3 Schriftelijk 100 minuten Boektoets 3 Zie toelichting door docent en in Magister ELO Les Duur: 50 minuten Blok 2 Code Toets Literatuurgeschiedenis domein E 5 T4 Schriftelijk 100 minuten Toets Schrijven 2 (informele brief) domein D,ERK niveau B T5 Handelingsdeel Handelingsdeel Schriftelijk 100 minuten Boektoets 4 Zie toelichting door docent en in Magister ELO Les Duur; 50 minuten H5 H6 PTA SSgN

18 FRANSE TAAL EN LETTERKUNDE (vervolg) Blok 3 Code Toets Kijk en luistertoets domein B ERK niveau B2 25 T6 Handelingsdeel Schriftelijk 60 minuten Spreken 2 domein C subdomein: gesprekken voeren ERK niveau B1+ Mondeling (gelezen werken + taalportfolio) 20 minuten 20 T7 Schrijven 3 (Leerwerk) Domein D ERK niveau B1 10 T8 Schriftelijk Boektoets 5 Zie toelichting door docent en in Magister ELO Les Duur: 50 minuten H3 PTA SSgN

19 GESCHIEDENIS De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen geweest: theoretische toets(en) Klas Toets Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 4 5A T2 Blok 1 Overzichtstoets van tijdvakken 1 t/m 8 Overzichtstoets van tijdvakken 1 t/m 10 1 N 1 N 5A T3 Blok 2 Rechtsstaat en democratie 1 N 5A T4 Blok 4 Thema: Strijd om Europa 1 J Blok 1 Code Examenbundel Prehistorie tot 1600 Kenmerkende aspecten 1 t/m 26 en kernbegrippen Historische context: -Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Toets Bijzonderheden 2 T5 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Blok 2 Code Examenbundel 1600 tot 1945 Kenmerkende aspecten 1 t/m 44 en kernbegrippen Historische contexten: -Verlichting -Duitsland Toets Bijzonderheden 2 T6 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Blok 3 Code Examenbundel Alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen en historische contexten Toets Bijzonderheden 2 T7 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten PTA SSgN

20 INFORMATICA De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toetsen Klas Toets Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 1 H1 en H2 1 N T2 Blok 2 H3, H4 en H5 1 N T3 Blok 3 H6 en H7 1 N T4 Blok 4 H8 en Javalogo 1 N 5A T5 Blok 1 H10 1 N praktische opdrachten T6 Blok 2 H11 1 N Klas PO Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 4 Keuze onderwerp 1 N P2 Blok 4 Website 1 N 5A P3 Blok 3 PHP-prakticum deel 1 1 N P4 Blok 4 PHP-prakticum deel 2 1 J Dit studiejaar: Blok 1 Code Database bouwen: PHP / MySQL Web Apps Praktische opdracht PHP-practicum deel 3 1 P5 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Blok 2 en 3 Code PHP en MySQL Praktische opdracht eindopdracht 1 P6 Toetsvorm: database-driven website Duur van de toets: n.v.t. PTA SSgN

21 Het vak KUNST bestaat uit twee vakken: - Kunst Algemeen - Kunst Discipline (Tekenen/ Handvaardigheid Foto/ Film Drama Muziek) Het totale cijfer voor het vak KUNST wordt bepaald door: 40% Schoolexamen Kunst Discipline 10% Schoolexamen Kunst Algemeen 50% Centraal Schriftelijk Eindexamen Kunst Algemeen Als je twee kunstvakken hebt gekozen dan volg je maar 1x het vak Kunst Algemeen. Je komt dan uren te kort, daarom krijg je extra verdiepingsopdrachten. Deze opdrachten zullen bestaan uit opdrachten voor Kunst Algemeen en opdrachten voor Kunst Discipline. Neem contact op met je docent Kunst Algemeen over de inhoud van deze opdrachten. Bij de PTA s staat voor jou een apart PTA onder de naam Kunst2. Gebruik dit PTA voor je 2 e kunstvak. Kunst2 4 Ath + 5 Ath + 6 Ath = 200 uur: Je krijgt in deze drie jaar 5 opdrachten van 40 uur KUNST ALGEMEEN De voorgaande studiejaren zijn de volgende Toetsen en Praktische opdrachten geweest: Klas T Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 1 4A P2 Blok 2 4A P3 Blok 3 4A P4 Blok 4 5A P5 Blok 1 5A P6 Blok 2 5A P7 Blok 3 5A P8 Blok 4 Introductie Wat is kunst, begrippen kunstdisciplines De Bespiegeling Hoofdstuk 7 Burgerlijke cultuur in de Nederlanden in de 17 e eeuw De Bespiegeling Hoofdstuk 7 Burgerlijke cultuur in de Nederlanden in de 17 e eeuw De Bespiegeling Hoofdstuk 9 Romantiek in de 19 e eeuw De Bespiegeling Hoofdstuk 10 Realisme in de 19 e eeuw De Bespiegeling Hoofdstuk 11 Cultuur van het moderne: spiegel in scherven De Bespiegeling Hoofdstuk 12 Cultuur van het moderne: opmars der vooruitgang De Bespiegeling Hoofdstuk 13, 14 en 15 Massacultuur: hollen of stilstaan na WO-2 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N Voor dit studiejaar: Blok 1 Code De Bespiegeling Hoofdstuk 15: Massacultuur P: Huiswerkopdrachten Toets (schriftelijk) Toets P9 1 P9 PTA SSgN

22 KUNST ALGEMEEN (vervolg) Blok 2 Code De Bespiegeling Hoofdstuk 16: Massacultuur en Post-modernisme Zappen door het labyrinth P: Huiswerkopdrachten Toets Toets P10 1 P10 Blok 3 Code De Bespiegeling Esthetiek van de kunst door de eeuwen heen Hoofdstuk 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 Herhaling examenstof: - Burgerlijke cultuur van de 17 e eeuw in Nederland - Romantiek en realisme in de 19 e eeuw - Cultuur van het moderne 20 e eeuw tot WO-2 - Massacultuur na WO-2 tot heden P: Huiswerkopdrachten Toets (schriftelijk) Toets P11 1 P11 Blok 4 Code De Examentraining en CSE Bespiegeling PTA SSgN

23 KUNST BEELDENDE VORMGEVING (tekenen/ handvaardigheid) De voorgaande studiejaren zijn de volgende Beeldende Opdrachten en Praktische toetsen geweest: Beeldende Opdrachten Klas Opdracht Periode Stofomschrijving Herkans 4A P1 Blok 1 Schoen 2 N 4A P2 Blok 2 Me, myself and I 2 N 4A P3 Blok 3 Tas 2 N 4A P4 Blok 4 Kunstwerk op locatie: streetart 2 N 5A P5 Blok 1 Tijd 2 N 5A P6 Blok 2 Affiche Voordrachtfestival Waanzin 2 N 5A P7 Blok 3 Boek. 2 N 5A P8 Blok 4 3 uur inspiratie. 2 N Praktische toets(en) Klas Toets Periode Stofomschrijving Herkans 4A T1 Blok 1 Beeldende Begrippen 1 N 4A T2 Blok 3 Beeldende Begrippen 1 N 5A T3 Blok 2 Beeldende Begrippen 2 N Voor dit studiejaar: Blok Code Beeldende opdracht Toegepaste vormgeving met tastzin als uitgangspunt 2 P9 Blok 2+ 3 Code Beeldende opdracht Examenonderwerp 6 P10 PTA SSgN

24 KUNST Film Fotografie (KuFF) De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: Klas Toets Periode Stofomschrijving SE baar? 4A P1 1 B1+T1+PO1 1 N Fotokijkwijzer en fotogeschiedenis 4A P2 2 B2+T2+PO2 1 N Fotokijkwijzer en fotogeschiedenis 4A P3 3 B3+T3+PO3 1 N Filmkijkwijzer en filmbegrippen 1 4A P4 4 B4+T4+PO4 1 N Filmkijkwijzer en filmbegrippen 1 5A P5 1 Het gemiddelde cijfer van blok 1 1 N 5A P6 2 Het gemiddelde cijfer van blok 1 1 N 5A P7 3 Het gemiddelde cijfer van blok 1 1 N 5A P8 4 Het gemiddelde cijfer van blok 1 1 J Blok 1 Code Digitaal HW9: portfolio Expositie van uitvergrote foto s op canvas. The Genius of Photography; geschiedenis fotografie Bezoek expositie fotograaf Toets T9: Alle fotobegrippen en fotogeschiedenis Montage/Structuur Schriftelijk Duur van de toets: 50 minuten PTA P9 = (HW( + 2xT9):3 1 P9 Blok 2 Code Digitaal portfolio HW10: Het gemiddelde van de cijfers voor gemaakte opdrachten. Toets T10: Fotografie en Filmkijkwijzer en alle foto- en filmbegrippen Hfdst. 6 en 9 scenario fictie en documentaire uit Film maken Schriftelijk Duur van de toets: minuten PTA P10 = (HW10 =2xT10):3 1 P10 PTA SSgN

25 KUNST Film Fotografie (KuFF) (vervolg) Blok 3 Code Digitaal HW11: Eindfilm portfolio Toets PT11: resentatie portfolio (op papier en digitaal) Mondeling Duur van de toets: minuten PTA P11 = (HW11 + 2xT11):3 1 P11 Het vak KUNST bestaat uit twee vakken: Kunst Algemeen (KuA) Kunst Discipline (Tekenen/Handvaardigheid Foto/Film / Drama Muziek) Het examencijfer voor het vak KUNST wordt bepaald door: 40% Schoolexamen Kunst Discipline (Film Fotografie = KuFF) 10% Schoolexamen Kunst Algemeen (KuA) 50% Centraal Schriftelijk Eindexamen Kunst Algemeen (KuA) PTA SSgN

26 KUNST DRAMA De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: praktische opdracht(en) Klas P Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 1 1. Theater in de middeleeuwen en in de renaissance 5 N 4A P2 Blok 2 4A P3 Blok 3 2. Theater ten tijde van Shakespeare 3. Inleving en afstand. Theater vanaf het realisme 5 N 5 N 4A P4 Blok4 4. Theatrale performance (de solo) 10 N 5A P5 Blok1 5. Absurdisme 10 N 5A P6 Blok 2/3 6. Dramatiseerproject 15 N 5A P7 Blok 4 7. Doorbreking scheidslijnen 15 N Blok 1 Code Stof Titel/onderdelen: De eindproductie Praktische opdracht Analyse van het gekozen stuk Thema/premisse Artistieke keuzes /regieconcept Maatschappelijke relevantie 20 P8 Studielast: in totaal 8 Blok 3 Code Stof Titel/onderdelen: De eindproductie Praktische opdracht Het proces: tekst rolverdeling spel regie materiële vormgeving pr materiaal speelplaats publiek planning proces en eindresultaat samenwerking met anderen disciplines logboek Presentatievorm: de voorstelling wordt gespeeld in 2016 voor de doelgroep en avonds voor ouders, vrienden en leerlingen van school Studielast: in taal P9 PTA SSgN

27 KUNST 2 Als je twee kunstvakken hebt gekozen dan volg je maar 1x het vak Kunst Algemeen. Je komt dan uren te kort, daarom krijg je extra verdiepingsopdrachten. Deze opdrachten zullen bestaan uit opdrachten voor Kunst Algemeen en opdrachten voor Kunst Discipline. Neem contact op met je docent Kunst Algemeen over de inhoud van deze opdrachten. Kunst2 4 Ath + 5 Ath + 6 Ath = 200 uur De voorgaande studiejaren zijn de volgende praktische opdrachten geweest: Klas PO Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 1 t/m 4 Persoonlijke invulling in overleg met docent Kunst Algemeen. Twee opdrachten van 40 studielasturen elk 1 N 5A P2 Blok 1 t/m 4 Persoonlijke invulling in overleg met docent Kunst Algemeen. Twee opdrachten van 40 studielasturen elk 1 N Voor dit studiejaar: Blok 3 Code Praktische opdracht Persoonlijke invulling in overleg met docent Kunst Algemeen. Opdracht staat voor 40 studielasturen 1 P3 PTA SSgN

28 LO 6 VWO (blokuur). In blok 1 en 2 zullen de leerlingen deelnemen aan het sport oriëntatie programma van de bovenbouw. De leerlingen zullen een keuze maken uit: Waterskiën, ATB, Rugby, Kickboksen, Karate, Softbal, Voetbal, Moderne dans en Bowlen Van leerlingen wordt verwacht dat zij per onderdeel voldoende participeren. Criteria hierbij zijn: inzet, werkhouding, omgang met klasgenoten en docent, en houden aan afspraken. Aan de hand van deze criteria bepaalt de docent(e) of het vak LO met een voldoende kan worden afgerond. Indien de participatie voor de onderdelen onvoldoende is, zijn er 2 mogelijkheden om dit te en. Aanwezigheid: 100% Indien een leerling door omstandigheden niet in staat is om in de lessen de praktijkonderdelen af te sluiten, kan deze leerling in overleg met de docent LO een of meerdere vervangende opdrachten doen. PTA SSgN

29 MANAGEMENT EN ORGANISATIE In 4 vwo en 5 vwo zijn geen PTA onderdelen geweest Blok 1 Code Leerstof Industrie H 1 De NV De vereniging en de stichting Organisatie en Personeel Marketing Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T1 Toets Schriftelijk 100 minuten 20 T2 Blok 2 Code Leerstof De lesbrief Industrie t/m H 3 Eenmanszaak deel 2 Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T3 Toets Schriftelijk 100 minuten 20 T4 Blok 3 Code Leerstof Alle Lesbrieven met nadruk op De eenmanszaak deel 1, Industrie en NV Toets Schriftelijk 50 minuten 10 T5 Toets Schriftelijk 100 minuten 30 T6 PTA SSgN

30 NATUURKUNDE In de voorgaande studiejaren zijn er de volgende PTA-onderdelen geweest: toetsen: Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 4 Toets H5 en H15 10 J praktische opdrachten: Klas PO Periode Stofomschrijving 5A P1 Blok 3 Trillingen en golven 5 N Voor dit studiejaar: Blok 1 Code Pulsar Natk. Dl 5V, H7 Dl 5V, H12 Dl 6V, H17 Dl 6V, H18 Energie omzetten (herhaling Atoomfysica (herhaling) Gravitatie Astrofysica Toets Bijzonderheden: gebruik van eigen BINAS is toegestaan 25 T2 Praktische opdracht Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Deze opdracht bestaat uit het geheel zelfstandig uitvoeren van een groot practicum over een nog te kiezen onderwerp van de examenstof. Duur van de toets: 150 minuten 10 P2 Blok 2 Code Pulsar Natk. Dl 4V, H3 Dl 5V, H8 Dl 5V, H9 Dl 5V, H10 Dl 5V, H13 Dl 5V, H19 Elektriciteit (herhaling) Trillingen (herhaling) Golven (herhaling) Elektromagnetisme (herhaling) Straling Quantumfysica Toets Bijzonderheden: gebruik van eigen BINAS is toegestaan 25 T3 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten PTA SSgN

31 NATUURKUNDE (vervolg) Blok 3 Code Pulsar Natk. Dl 4V, H1 Dl 4V, H2 Dl 4V, H4 Dl 4V, H6 Dl 4V, H7 Dl 5V, H11 Dl 6V, H20 Bewegen in grafieken (herhaling) Bewegen en rekenen (herhaling) Kracht en beweging (herhaling) Kracht als vector (herhaling) Energie omzetten (herhaling) Elektrische velden Speciale relativiteitstheorie Toets Bijzonderheden: gebruik van eigen BINAS is toegestaan 25 T4 Toetsvorm: Schriftelijk Duur van de toets: 100 minuten Aanvullende opmerkingen: 1. Bij elke toets is het gebruik van BINAS en NIET-grafische rekenmachine toegestaan. PTA SSgN

32 NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE In de voorgaande studiejaren zijn er de volgende PTA-onderdelen geweest: Klas Toets Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 1 Spelling/Stijl 5 N 4A T2 Blok 3 Literatuurgeschiedenis 6 N 5A T3 Blok 2 Literatuurgeschiedenis 6 N 5A T4 Blok 2 Debat 16 N 5A T5 Blok 3 Schrijfopdracht betoog 8 N 5A T6 Blok 4 Literatuurpresentatie 4 J Blok 1 Code Lezen en Gedocumenteerde, publiekgerichte schrijfopdracht schrijven H schrijven Oefeningen + toets spelling en stijl literatuur Poëzie hfst Dautzenberg Poëziewerkstuk= leesverslag 7 Poëziepresentatie = bonus bij T7 T7= poëzietoets Leesverslag 8 moderne literatuur ( ) Toets T7 Poëzietoets 4 T7 Schriftelijk in toetsweek Duur: 100 minuten Blok 2 Code Schrijven Betoog / beschouwing literatuuronderwijs H H Lezen Oriëntatietoets CSE / compleet proefexamen H literatuur Literatuurgeschiedenis 1945-heden hfst Dautzenberg Leesdossier Toets T8 Toets T9 Leesverslag 9 Eindverslag=essay literatuur Literatuurlijst Nederlands Je krijgt pas toegang tot T8 als het leesdossier van literatuur Nederlands naar behoren is afgerond/ goedgekeurd door de vakdocent Mondelinge toets over 9 moderne literaire werken uit het leesdossier (T8). Nederlands(weging 5 voor literatuur) (weging 1 voor spreekvaardigheid) Mondeling in de toetsweek Duur: 25 minuten Leesvaardigheid tekst H H 24 T8 4 T9 Schriftelijk in toetsweek Duur: 100 minuten PTA SSgN

33 NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE (vervolg) Blok 3 Code Lezen Complete proefexamens H Schrijven Schrijfdossier afronden halverwege blok Voorbereiden schoolexamen schrijfvaardigheid (T10)+ informatie verzamelen, spiekbrief maken Toets Schriftelijk betoog/beschouwing 22 T10 Schriftelijk Duur: 150 minuten H H Literatuur Inleverdata Schrijven Inleverdata Handelingsdelen Leesdossier Het leesdossier moet compleet zijn en alle leesverslagen minstens voldoende. Inzage en eindbeoordeling in blok 2. zie spoorboekjes Handelingsdelen Schrijfdossier Het schrijfdossier moet compleet zijn en wordt goedgekeurd door je docent. Inzage en eindbeoordeling in blok 2. zie spoorboekjes Naar behoren Naar behoren PTA SSgN

34 NLT De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: Klas Periode Stofomschrijving 4A T1 Blok 1 Literatuuronderzoek 1 Nee 4A T2 Blok 2 Het beste ei 1 Nee 4A T3 Blok 3 Maak het verschil 1 Nee 4A T4 Blok 4 Forensisch onderzoek 1 Nee 5A T5 Blok 1 Aerosolen en klimaat 1 Nee 5A T6 Blok 1,2 Rijden onder invloed 1 Nee 5A T7 Blok 2,3 Robotica 1 Nee 5A T8 Blok 3,4 Eiwitkristallografie 1 Nee 5A T9 Blok 4 Medicijnen van molecuul tot mens 1 Nee De indeling van NLT past niet in de blokindeling van de SSgN omdat het vak i.s.m. andere scholen en de Radboud Universiteit gegeven wordt. In principe is de locatie de Radboud Universiteit tenzij anders aangegeven (zie spoorboekje) waar op vrijdagmiddagen (zie onder) van 13.45u tot 16.30u aan het vak gewerkt zal worden. Er is een presentieverplichting. Ongeacht roosterwijzigingen op de SSgN: de bijeenkomsten op de Radboud Universiteit gaan altijd door (tenzij anders op blackboard aangegeven). Module 10 Hersenen en Leren Code Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T10 Duur en vorm van de toets wordt tijdens de module besproken. Module 11 Complexe getallen Code Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T11 Duur en vorm van de toets wordt tijdens de module besproken. Module 12 Kosmische straling Code Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T12 Duur en vorm van de toets wordt tijdens de module besproken. Module 13 Wat zeg je Code Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T13 Duur en vorm van de toets wordt tijdens de module besproken. Herkansingsregeling: er zijn drie modules in 4 vwo, vijf in 5 vwo en vier in 6 vwo. Een leerling moet aan alle modules hebben deelgenomen. Van de 13 modules, mogen twee cijfers - maar niet twee uit hetzelfde leerjaar - worden weggestreept. PTA SSgN

35 PROFIELWERKSTUK Het voorgaande studiejaar is een start gemaakt met het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk gaat over minimaal twee vakken waarvan minstens één profielvak en bij voorkeur over twee profielvakken. Het profielwerkstuk bestaat uit twee onderdelen: een schriftelijke verslaglegging van het onderzoek en een presentatie. De schriftelijke verslaglegging moet in blok 2 worden ingeleverd; de presentatie zal in blok 3 plaatsvinden. De exacte data worden nog bekend gemaakt. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer samen met de eindcijfers voor Maatschappijleer en ANW. Deze drie onderdelen hebben een gelijk gewicht. De eindbeoordeling voor het profielwerkstuk moet minimaal een 4 zijn. Blok 2, 3 Code Blok 2 Schriftelijke verslaglegging Blok 3 Mondelinge presentatie Maakt deel uit van het schoolexamen T1 PTA SSgN

36 REKENEN Voor het examenjaar geldt dat het resultaat van de rekentoets op 3F-niveau minimaal een 5 moet zijn. (regelgeving rekentoets op het moment van dit schrijven) Leerlingen die in het voorexamenjaar aan de rekentoets hebben deelgenomen en een 4 of lager hebben behaald én leerlingen die nog niet hebben deelgenomen aan de rekentoets zijn dus verplicht deze dit schooljaar (opnieuw) af te leggen. Leerlingen die gezakt zijn afgelopen examenjaar moeten de rekentoets ook opnieuw afleggen (met het zakken voor het eindexamen vervallen alle cijfers). Voor alle andere leerlingen geldt dat als in het voorexamenjaar is deelgenomen aan de rekentoets, een eindcijfer is bepaald én als dat cijfer een 5 of hoger is, de leerling voldoet aan de exameneis voor rekenen. Leerlingen kunnen in het eindexamenjaar hun cijfer voor rekenen verbeteren, door deel te nemen aan een of meerdere examenmomenten voor de rekentoets. Er zijn landelijk drie afnameperiodes vastgesteld: de 1e afnameperiode 13 januari - 26 januari 2016, de 2e afnameperiode 16 maart 30 maart 2016 en de 3e afnameperiode 30 mei - 10 juni Bepaling eindcijfer: hoogste cijfer van de rekentoets(en) gemaakt in het voorexamenjaar of het examenjaar. PTA SSgN

37 SCHEIKUNDE In de voorgaande studiejaren zijn er de volgende PTA-onderdelen geweest: theoretische toetsen: Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 1 5A T2 Blok 4 H 9: Brandend maagzuur H12: Medicijnen op hun plek H 4: Chemisch rekenen H 7: Scheikunde demonstreren H 8: Evenwichten H14:Groene chemie in de industrie 2 Nee 2 Ja praktische opdrachten: Klas PO Periode Stofomschrijving 4A P1 Blok 2 H 5: Zouten in de bodem 1 Nee 5A P2 Blok 4 Titratiepracticum 1 Nee Voor dit studiejaar: Blok 1 Code Chemie 6 e ed. 6 VWO H16: Op weg naar duurzame energie H17: Biochemie: voeding en gezondheid Toets over hoofdstukken: 5, 11 en 16 (ionen en redox) Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 4 T3 Toetsvorm: schriftelijk; duur: 100 min. Blok 2 Code Chemie 6 e ed. 6 VWO Hoofdstuk 18: Moleculen op bestelling Toets over hoofdstukken 1, 2, 3, 6, 10, 13 en 18 (organische chemie) Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 4 T4 Toetsvorm: schriftelijk; duur: 100 min. Blok 3 Code Chemie 6 e ed. 6 VWO Hoofdstuk 19: Moderne materialen Toets over hoofdstukken 15, 17, 19 (polymeren) Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 4 T5 Practicumtoets Toetsvorm: schriftelijk; duur: 100 min. Practicum organische chemie Maakt deel uit van het schoolexamen Toetsvorm: practicum en schriftelijk; duur: 200 min. 1 P3 Labjournaal Maakt deel uit van het schoolexamen 1 P4 PTA SSgN

38 STUDIELOOPBAANPLANNING Om aan het einde van het jaar tot een goede keuze te komen voor een vervolgopleiding, dient de leerling in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten te doorlopen (zie bijgaande PTA schema data). We werken met 3 blokken en de leerlingen worden in 3 groepen verdeeld (Groen, Oranje en Rood). Groen Oranje Rood = de leerling weet precies wat hij/zij wil en heeft weinig begeleiding nodig voor SLP = de leerling heeft wel een idee voor een bepaalde richting, maar moet nog wel gestuurd worden = de leerling heeft nog geen idee en heeft veel hulp van de decanen nodig Voor je het examen ingaat, dienen alle SLP activiteiten die bij je kleur horen voldoende te zijn afgerond. Van de activiteiten, dienen verslagen gemaakt en ingeleverd te worden via Magister. Alle activiteiten, hebben een uiterlijke datum wanneer het verslag af moet zijn. Daarvoor is er een SLP-les waarin je de mogelijkheid krijgt om aan het verslag te werken. Hiervoor worden ook beoordelingen (O, V, G) gegeven op het rapport. Op de twee rapporten en een eindrapportage, zal het bijhouden van het portfolio weergegeven worden met een O, als de activiteiten via het portfolio onvoldoende zijn bijgehouden en met een V als de leerlingen via onderstaand schema op tijd hun activiteiten afgerond hebben en daarvan verslag hebben gedaan in het portfolio. Indien deze verslagen van een hoge kwaliteit zijn, kan men de waardering G op het rapport krijgen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de opdrachten. PTA schema data A C T I V I T E I T E N groep GROEN Uiterlijke datum Kleurindeling bij mentor Vóór 18 september 2015 SLP-les (kleurindeling bekend) Week 6 blok 1 5 t/m 9 oktober 2015 Deadline 1 e opdracht 27 november 2015 SLP-les Week 6 blok 2 4 t/m 8 januari 2016 Deadline 2 e opdracht 5 februari 2016 SLP-les Week 6 blok 3 7 t/m 11 maart 2016 Deadline 3 e opdracht 15 april 2016 A C T I V I T E I T E N groep ORANJE Uiterlijke datum Kleurindeling bij mentor Vóór 18 september 2015 SLP-les (kleurindeling bekend) Week 6 blok 1 5 t/m 9 oktober 2015 Deadline 1 e opdracht 27 november 2015 SLP-les Week 6 blok 2 4 t/m 8 januari 2016 Deadline 2 e opdracht 5 februari 2016 SLP-les Week 6 blok 3 7 t/m 11 maart 2016 Deadline 3 e opdracht 15 april 2016 A C T I V I T E I T E N groep ROOD Uiterlijke datum Kleurindeling bij mentor Vóór 18 september 2015 SLP-les (kleurindeling bekend) Week 6 blok 1 5 t/m 9 oktober 2015 Deadline 1 e opdracht 27 november 2015 SLP-les Week 6 blok 2 4 t/m 8 januari 2016 Deadline 2 e opdracht 5 februari 2016 SLP-les Week 6 blok 3 7 t/m 11 maart 2016 Deadline 3 e opdracht 15 april 2016 PTA SSgN

39 WISKUNDE A De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: theoretische toetsen: Gewich Klas Toets Periode Stofomschrijving t 5A T1 Blok 2 Binomiale verdeling, statistische verwerking 1 N 5A T2 Blok 3 Logaritmische functies, rijen, vaardigheden 1 N 5A T3 Blok 4 Verdelingen, normale verdelingen, binomiale verdeling, statistische verwerking 1 J praktische opdracht: Klas PO Periode Stofomschrijving 5A P1 Blok 4 Binomiale verdeling, statistische verwerking 1 N Voor dit studiejaar: Blok 1 Code Leerstof MW A dl 3 H1 MW A/C dl 2 H4 Vaardigh. Blok 1,2,3,4 Functies differentiëren Goniometrische functies Vaardigheden Toets maakt deel uit van het schoolexamen 2 T4 Schriftelijk 100 minuten is de duur Blok 2 Code Leerstof MW A dl 3 H1, H2, H3, H4 Vaardigh. Functies differentiëren De kettingregel Verdelingen, normale verdeling Vaardigheden Blok 1,2 MW C dl 3 vaardigh. Blok 1,2 Toets maakt deel uit van het schoolexamen 2 T5 Schriftelijk 100 minuten is de duur Blok 3 Code MW A dl Alle examenstof 1,2,3 A dl3, H5 Hypothese toetsen Herhaling examenstof Toets maakt deel uit van het schoolexamen 2 T6 Schriftelijk 100 minuten is de duur PTA SSgN

40 WISKUNDE B De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen en praktische opdrachten geweest: Klas Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 2 Meetkunde en Integralen MW WB dl2 H.1, H.3, H.4, H.8 Alle stof met nadruk op Log. en exp. fcts (dl2 H1, dl3 H1) Meetkunde (dl1 H.5, dl2 H.5,6) 5A T2 Blok 4 en verder Diff. en integr. (dl2 H.3,4) en Goniom. fcts (dl2 H7, stencils). MW WB dl2 & dl3 H.1 1 N 1 J De leerstof bevindt zich in de methode Moderne Wiskunde (MW), 9 e editie, VWO B deel 1, 2 en 3 Blok 1 Analyse & Meetkunde Code MW WB dl3 H2 MW WB dl2 H7 MW WB dl3 H3,4 MW WB dl1 H5 MW WB dl2 H5,6 Periodieke bewegingen Goniometrische functies, exact oplossen Conflictlijnen, parabolen. ellips Definities en stellingen, Meetkundige plaatsen, cirkeleigenschappen, ellips Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T3 Schriftelijk 100 minuten is de duur Blok 2 Analyse & Keuzeonderwerp Code MW WB dl3 H5 MW WB dl3 H2 MW WB dl2 H7 MW WB dl3 H6 MW WB dl2 H3 MW WB dl2 H4 Goniometrische formules Periodieke bewegingen Goniometrische functies, exact oplossen Toegepaste Analyse Differentiëren, Integralen Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T4 Schriftelijk 100 minuten is de duur Blok 3 Analyse & Meetkunde Code MW WB dl3 MW WB dl2 MW WB dl1 Alle examenstof Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T5 Schriftelijk 100 minuten is de duur Keuzeonderwerp Onderwerp(en) word(t)(en) in de les aangeboden. Idealiter werk je in kleine groepjes (tweetallen) aan hetzelfde onderwerp. Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 P1 Eindopdracht, afhankelijk van de aard van het onderwerp middels een presentatie of eindopdracht. PTA SSgN

41 WISKUNDE D De voorgaande studiejaren zijn de volgende toetsen geweest: Klas Toets Periode Stofomschrijving 5A T1 Blok 2 Meetkunde 1 N 5A T2 Blok 3 Kansrekening en statistiek 1 N 5A T3 Blok 4 Complexe getallen 1 J De leerstof bevindt zich in de methode Moderne Wiskunde (MW), 9 e editie, VWO D deel 1, 2 en 3 en in de les uitgedeelde syllabi. Blok 1 Domein C: Dynamische modellen code MW vwo D dl1 H.5 MW vwo D dl3 H.1 MW vwo D dl2 H.5, 6 & verdieping Discrete dynamische modellen (rijen, convergentie, webgrafieken) Continue dynamische modellen (groei asymptotisch, logistisch, exponentieel, begrensd -, Euler, differentiaalvergelijkingen) T4 = max(deze toets;(gem. 4ath disc. dyn. modellen + 2.tw1) : 3) Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T4 Schriftelijk Blok 2 Domein H: Keuzeonderwerp Code Aanbod volgt; kan individueel gekozen worden. Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T5 Schriftelijk Blok 3 Domein G: Wiskunde in de wetenschap Code Aanbod volgt; kan individueel gekozen worden. Toets Maakt deel uit van het schoolexamen 1 T6 Schriftelijk PTA SSgN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing...1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR 2017-2018 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 6 CURSUSJAAR 2016-2017 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 4 CURSUSJAAR 2015-2016 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 Versneld programma 06-07 Cohort 05-08 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... PTA PER VAK... 3 Versneld PTA VWO 5 06 vastgesteld september 06 Introductie In dit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 5 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 5 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 5 15-16 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van de vakken die uw zoon of dochter volgt. Per vak wordt,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 5 14-15 OPDC t Nijrees - Almelo Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van de vakken die uw zoon of dochter volgt. Per

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo VWO 6 code SOM duur (minuten) herkansbaar Cijfer Vak: Biologie Cohort: 2012 Totale studielast: 480 Aanduiding A

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR 2016-2017 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing...1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College Schoolja - 2016 BA5 Bertrand Russell College StudieBA5 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per 2 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 6 VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 6 VWO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af"zijn, dan dient dit in de herkansingsperiode

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING HAVO KLAS 5 CURSUSJAAR 2017-2018 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing...1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: VWO 6 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

leerjaar VI (cohort ) Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus Gymnasium Camphusianum Gorinchem

leerjaar VI (cohort ) Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus Gymnasium Camphusianum Gorinchem VI (cohort 2012-2015) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2014-2015 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer : 6 Examen: 2015 DT01 Mondeling over individueel gelezen pensum (20 min)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing aardrijkskunde VWO6 1 5102 ak 51t02 SE Arm en Rijk / Klimaatvraagstukken 2 2 Schoolexamen ja VWO6 2 5202 ak 52t02 SE Globalisering 2 2 Schoolexamen ja VWO6 1 6101 ak 61t01 SE Systeem Aarde 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. IJsbeerstraat 12 Postbus tel.: fax : web:

Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. IJsbeerstraat 12 Postbus tel.: fax : web: Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024 3563974 e-mail: info@ssgn.nl fax : 024 3541087 web: www.ssgn.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2016-2017 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Vwo klas 12. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Vwo klas 12. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Schooljaar 5-6 Vwo klas 2 St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Het programma van toetsing en afsluiting - VWO Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 6001 15 Spelling en werkwoordspelling. 203 T 6002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 204 T 6003 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Havo klas 5. St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Schooljaar 5-6 Havo klas 5 St. Vrije Scholen VO - Geert Groote College Het programma van toetsing en afsluiting Havo Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) vermeldt de voor het examen meetellende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig Nederlands 1 Leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden 44 30/10 t/m 05/11 180 Theorieloka 1 Examenvaardigheden en woordenschat 90 Theorieloka 2 Schrijven en spelling 3 15/01 t/m 21/01 180 Theorieloka

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE Vak: Nederlands VWO 5 periode code som soort toets referentieniveau 2/ 5tt tt 00 Proza en poëzie: Laagland informatieboek Pijler 2: H 2 t/m 8 (blz. 8 t/m 65). Lezen F 5 % 2 j 4 5tt2 mt 45 Mondeling literatuur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 Afdeling: VWO 6 Goes, 22 september 2017 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

PTA vwo. PTA vwo schooljaar

PTA vwo. PTA vwo schooljaar klas. inhoud/domein weging vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0.0 vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0. algemeen vwo 2016-2019 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein Aarde en Leefomgeving; H2 en 4 Buitenland 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar BA6. Bertrand Russell College Schooljaar 2015-2016 BA6 Bertrand Russell College Vak:Nederlands en per 2 100 min Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 per 3 25 min Praktische opdracht Poëzie P502 per 3 25 min Praktische opdracht

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde A HAVO 5. stofomschrijving SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde A HAVO 5. stofomschrijving SE Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 Vak: wiskunde A HAVO 5 periode code som tt/lt/mt duur stofomschrijving 1 5tt1 tt 100 Allerlei formules. Vaardigheden. Moderne Wiskunde, 11 e editie, Wiskunde

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2017-2018 5 HAVO Cohort 2016-2018 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 S6 90 min Spelling, interpunctie en stijl 10% Toetsweek 1 2 P1 15 min Mondeling literatuur

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In dit boekje staat het PTA (programma

Nadere informatie

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 PTA VWO 4 Franse Taal en Letterkunde Cohort 2015-2018 Leerjaar 2015-2016 Stofaanduiding Toetsvorm Gewicht rapport Gewicht Opmerkingen Gedurende

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 6 VWO. Cohort SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2017-2018 6 VWO Cohort 2015-2018 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 6 VWO Nederlands 1 S9 90 min Spelling, interpunctie en stijl Toetsweek 1 2 P2 15 min Mondeling literatuur (LDO

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 HAVO 5 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2016-2017 PTA aardrijkskunde 5 havo cursus 2016-2017 opleiding vak methode havo aardrijkskunde De Geo 5h-ak-t5 Leefomgeving Wonen

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie oktober 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica en de rekentoets VAK Duits, programma aangepast

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 atheneum Schooljaar 2015-2016 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus spellen - Cursus formuleren Literatuurgeschiedenis

Nadere informatie

vwo 6e leerjaar in klas 13

vwo 6e leerjaar in klas 13 Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vwo 6e leerjaar in klas 13 Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en Mondelinge opdracht

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Cohort 2018 Schooljaar VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Cohort 2018 Schooljaar VWO 6 Programma van ing en Afsluiting Cohort 08 Schooljaar 07 08 VWO 6 Inhoud Nederlands blz. Latijnse taal en literatuur blz. 4 Engelse taal en literatuur blz. 6 Franse taal en literatuur blz. 7 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde B VWO 6. duur stofomschrijving weging SE. Voor gedetailleerde inhoud: Zie studiewijzer.

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde B VWO 6. duur stofomschrijving weging SE. Voor gedetailleerde inhoud: Zie studiewijzer. Vak: wiskunde B VWO 6 hd/po 1 6tt1 tt 100 Exponentiële en logaritmische functies, toegepaste analyse. Vaardigheden. Moderne Wiskunde, 9 e editie, VWO B, deel 3, de hoofdstukken 1 en 6; vaardigheden. Voor

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde A HAVO 5. stofomschrijving SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde A HAVO 5. stofomschrijving SE Vak: wiskunde A HAVO 5 1 5tt1 tt 100 Moderne Wiskunde, 11 e editie 5 havo A Hoofdstuk 1: Lineaire en exponentiële formules Hoofdstuk 3: Allerlei formules. Vaardigheden. Voor gedetailleerde inhoud: Zie

Nadere informatie

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN

Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Schoolexamenboekje PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) AFDELING VWO KLAS 4 CURSUSJAAR 2016-2017 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing... 1 Hoofdstuk 1: Regeling

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 5 Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2015-2016 5 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Vak:Nederlandse taal en literatuur Afronding na deadline in herkansingsweek: geldt als herkansing. Als de handelingsdelen niet "naar

Nadere informatie

Vak: aardrijkskunde VWO 6. periode code som soort duur stofomschrijving weging SE

Vak: aardrijkskunde VWO 6. periode code som soort duur stofomschrijving weging SE Vak: aardrijkskunde VWO 6 periode stofomschrijving weging SE herkansing periode 1 6tt1 tt 100 periode 2 6tt2 tt 100 Katern Wonen in Nederland (H1/2/3) Domein E1 Herhalen Globalisering Domein B1 3 ja Katern

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 2014 2017

HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 2014 2017 HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 204 207 0 Cohort 204-207 Inleiding In dit boekje zijn als belangrijkste onderdelen opgenomen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Verder vind je

Nadere informatie