Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-heden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-heden"

Transcriptie

1 Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-heden Inleiding Deze bibliografie is het resultaat van literatuuronderzoek dat verricht is ten behoeve van het lopende onderzoeksproject Nederlandse kunst in de wereld , uitgevoerd door Prof. dr. Ton Bevers (Erasmus Universiteit van Rotterdam), prof. dr. Bernard Colenbrander (Technische Universiteit Eindhoven), prof. dr. Johan Heilbron (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CNRS) & Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Nico Wilterdink (Universiteit van Amsterdam). Het project zal resulteren in een boekpublicatie over de positie en reputatie van de Nederlandse kunst en cultuur in de wereld in de periode De vier onderzoeksvelden van dit project zijn: beeldende kunst, design, architectuur en letteren. Deze bibliografie bevat literatuur over de eerste drie velden. Er is een aparte bibliografie samengesteld over het letteren-onderdeel. Toelichting op bibliografie De volgende rubrieksindeling is gemaakt: 1. (Nederlandse) kunst in de wereld: algemene literatuur 2. Architectuur - algemeen - monografieën 3. Beeldende kunst - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 4. Design - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 5. Fotografie en video - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 6. Mode - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 7. Nederlands buitenlands cultuurbeleid Rubriek 1 bevat vooral titels van kunst- en cultuursociologische aard, die niet sprecifiek betrekking hebben op een bepaalde kunstdiscipline of op Nederland, maar gaan over het bredere thema kunst, cultuur en mondialisering. De rubrieken 2 t/m 6 bevatten titels die specifiek betrekking hebben op een kunstdiscipline. Vervolgens is er een onderscheid gemaakt tussen titels die over de kunstdiscipline als zodanig gaan (algemeen) en titels van catalogi van groepstentoonstellingen van Nederlandse kunst in het buitenland, omdat hierin het zelfbeeld van de Nederlandse kunst aandacht krijgt

2 en in de catalogus doorgaans ook teksten over Nederlandse kunst van auteurs uit het gastland zijn opgenomen. Voor het samenstellen van het overzicht van catalogi van groepstentoonstellingen was de RKD (Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag de belangrijkste bron. Ook hebben we monografieën over Nederlandse kunstenaars opgenomen, omdat daarin meestal ook bijlagen zijn opgenomen over buitenlandse exposities, lezingen, docentschappen, internationale functies en lidmaatschappen, prijzen, onderscheidingen, complete bibliografieën van en over de betreffende kunstenaar. Ook voor deze rubriek was de RKD de belangrijkste bron. Rubriek 7 is opgenomen, omdat de Nederlandse overheid in de periode een actief buitenlands cultuurbeleid heeft gevoerd en nauw betrokken is bij de spreiding van Nederlandse kunst in de wereld. Voor deze rubriek was de bibliotheek van de Boekmanstichting de belangrijkste bron. Hierin bevinden zich ook tal van doctoraalscripties/master-theses over onderwerpen van Nederlands buitenlands cultuurbeleid. Geconsulteerde bronnen Onderstaande werken zijn geselecteerd na speurwerk in de volgende databestanden en bibliotheken: - De Boekmanstichting Amsterdam - Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam - Google scholar in combinatie met Picarta - Het Nederlands Letterenfonds - Databanken Universiteiten Nederland en gezocht bij leerstoelen Kunstgeschiedenis, Moderne Kunst - Design Academy, Eindhoven - Jaargangen van Ons Erfdeel /The Low Countries vanaf Mondriaan Stichting: jaarverslagen en beleidsdocumenten - Fonds Beeldende Kunsten Vorgeving en Bouwkunst - NARCIS, geeft toegang tot de Nederlandse wetenschapsinformatie, onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen (http://www.narcis.info) - Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam - Nederlandhuizen in het buitenland: - Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag De volgende zoekwoorden zijn gebruikt: In het Nederlands en in het Engels: - Nederlandse moderne kunst/ hedendaagse kunst, bouwkunst, mode, vormgeving, ateliers, biënnale, wereldtentoonstelling, internationaal, buitenland, globalisering, mondialisering. - Tentoonstellingscatalogi, gezocht op naam van kunstenaars en vormgevers, geselecteerd op basis van de kwantitatieve analyse van het databestand Nederlandse kunst in de wereld (kwantitatief onderzoeksdeel, Ton Bevers, EUR). : Top 50 kunstenaars met veel tentoonstellingen in het buitenland in de periode Bronnen: bibliotheek van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en de RKD in Den Haag. Alleen de niet Nederlandstalige tentoonstellingscatalogi zijn opgenomen. Achter de titels staat (met name

3 bij tentoonstellingscatalogie en monografieën van kunstenaars) tussen haakjes vermeld waar de publicatie beschikbaar is. Oktober 2012, Marion Van Dragt,

4 Resultaten 1. (Nederlandse) kunst in de wereld: algemene literatuur Adams, L Globalization of culture and the arts. Sociology Compass, 1 (1), Amstel, P. van & Herk, P. van Dijkdoorbraak: de promotie van Nederlandse muziek in het buitenland. ( A breach in the dike: the promotion of Dutch music abroad.) Amsterdam: Stichting Gaudeamus, Stichting Donemus, Dutch Jazz Connection. (Boekmanstichting) Anderson, C The long tail: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion. Beckert, J. & Rössel, J Kunst und Preise: Reputation als mechanismus der reduktion von ungewissheit am kunstmarkt. Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozilpsychologie, 56 (1), 32. Berg, I. van den & Kleekamp, Y Internationalisering van de Nederlandse kunst en cultuur. Literatuurlijst Rotterdam: Erasmus Universiteit/Amsterdam: Boekmanstudies. Boltanski, L. & Thévenot, L Les économies de la grandeur. Parijs: Gallimard. Boltanski, L. & Thévenot, L The sociology of critical capacity. European Journal of sociological theory. 1999:2, Bourdieu, P La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques. Actes de la recherché en sciences sociales, no. 13, 3-43 Nederlandse vertaling : De productie van geloof. Bijdrage tot een economie van symbolische goederen. In : Bourdieu, P. (1989) Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam : Van Gennep, , Bourdieu, P The field of cultural production. Essays on art and literature. Blackwell publishers. Bourdieu, P Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Actes de la recherche en sciences sociales, no. 145, 3-8. Bremer. E Kunst; redmiddel voor de Nederlandse identiteit? Een onderzoek naar de rol van kunst in het maatschappelijk identiteitsdebat in de 21 e eeuw. Masterthesis. Opleiding Kunstgeschiedenis. Faculteit der Geesteswetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl)

5 Buchholz, L. & Wuggenig, U Cultural Globalization between Myth and Reality: The Case of the Contemporary Visual Arts Bydler, C The global art World inc: on the globalization of contemporary art. Uppsala: Uppsala University. Proefschrift. (RKD. Exnr: , locatie MAG, plaatscode verz/kunsth/alg/bydlglo) Carroll, N Art and globalization: then and now. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 65 (1), Cosler, E. & Ren, X Mapping the geography of the global art market. Paper presented at the annual meeting of the American Socological Association, San Francisco. index.html Cowen, T Creative Destruction. How Globalization is Changing the World's Cultures. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Crane, D., Kawashima, N, & Kawasaki, K Global culture: media, arts, policy and globalization. London: Routledge. Crane, D Reflections on the global art market: Implications for the sociology of culture. Sociedade e Estado, 24 (2), Danko, D Nathalie Heinich s sociology of art and sociology from art. Cultural Sociology 2, DiMaggio, P Classification in art. Amercican Sociological Review 52, DiMaggio, P Culture and cognition. Annual Review of Sociology 23, Douglas, M How institutions think. Syracuse, New York: Syracuse University Press. English, James F The Economy of Prestige: Prizes, Awards and the Circulation of Cultural Value. Harvard University Press. Esselink, S.H., Driessen, F.M.H.M Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Omvang en receptie van dans, theater en muziek uit Nederland in de periode Utrecht: Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Even Zohar, I The Making of Culture Repertoire and the Role of Transfer. Target, 9(1), Galenson, D.W Old masters and young geniuses: the two lives of artistic creativity. Princeton: Princeton University Press. Gielen, Pascal The Murmuring of the Artistic Multitude. Golbal Art, Memory and Post- Fordism. Amsterdam: Valiz.

6 Greenfeld, Liah Different Worlds. A Sociological Study of Taste, Choice and Success In Art. Cambridge: Cambridge University Press. Guilbaut, S How New York stole the idea of modern art: Abstract expressionism freedom, and the Cold War. Chicago: The University of Chicago Press. Hannerz. U Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning. New York: Columbia University Press. Hartog Jager, H. den Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken. Amsterdam: Atheneum-Polak&Van Gennep. Heilbron, J., Nooy, W. de, Tichelaar, W. (red.) Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband. Amsterdam: Prometheus. Heilbron, J Mondialisering en transnationaal cultureel verkeer. In: Johan Heilbron en Nico Wilterdink (red.) Mondialisering: de wording van de wereldsamenleving. Amsterdam: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift; Groningen: Wolters-Noordhoff. AST-themanummer jrg. 22, afl Heilbron, J Echanges culturels transnationaux et mondialisation: Quelques réflexions. Regards Sociologiques, 22, Heilbron, J De weg naar wereldroem. In: Brinkgreve, C., Haak, M. van den, Heerikhuizen, B. van, Heilbron, J., Kuipers, G. (red.), Cultuur en ongelijkheid, Diemen: Uitgeverij AMB, 2011, Hermans, O.L De Nederlandse culturele instituten in het buitenland. Universiteit Utrecht: Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Hesmondhalgh, D. & Baker, S Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. Abingdon and New York: Routledge. Hest, Femke van Territorial Factors in a Globalized Art World? The visibility of countries in inetrnational contemporary art events. Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: ERMeCC, Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Hurkmans, B., Hewison, R., Bemont, J. & Barendrecht, W. (Ed.) All that Dutch. Amsterdam: SICA/ Rotterdam: NAi. Imanse, G. (red.) De Nederlandse identiteit in de kunst na Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff i.s.m. Stedelijk Museum Amsterdam. Janssen, S., Kuipers, G. & Verboord, M Cultural globalization and arts journalism: The international orientation of arts and culture coverage in Dutch, French, German, and U.S. newspapers, 1955 to American Sociological Review, 73 (5),

7 Janssen, M Een moeizame onderneming: de verspreiding van de Nederlandse cultuur in Frankrijk. Ons Erfdeel 32(1989)2(mert/apr ) Karttunen, S Entering the global art World- galleries as mentors of peripheral artists. Nordisk Kulturpolitish Tidskrift, 11 (2), Lademacher, H Einleitende bemerkungen zur Unterschiedlichkeit von Identitäten. In: Lademacher, H. und Mühlhausen, W. (Hrgs.) (1993) Freiheitssreben Demokratie Emanzipation. Aufsätze zur politischen Kultur in Deutschland und den Niederlanden. Münster/Hamburg: Zentrum für Niederlande-Studien (=Niederlande-Studien, no. 5) (vindplaats: Nederlands Letterenfonds) Kuipers, G Cultural globalization as the emergence of a transnational cultural field: Transnational television and national media landscapes in four European countries. American Behavioral Scientist, 55 (5), Kunst over de grens Themanummer Boekman 80. Amsterdam: Boekmanstichting. Leerssen, J. Th Culturele identiteit en nationale beeldvorming. In: Blom, J.C.H., J. Th Leerssen, P. van Rooy (red.). De onmacht van het grote: cultuur in Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press. Leerssen, J. Th Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets. Amsterdam University Press. Leeuwen, C. van De presentatie van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. Ons Erfdeel, 3, Lugt, R. van der De Nederlandse Kunsten in Noord-Amerika. Verslag. New York. Manager Magazine. Kunstkompass. Martin, B How visual artists enter the contemporary art market in France: A dynamic approach based on a network of tests. International Journal of Arts Management, 9 (3), Matthijs, F. Het buitenland en wij (vaste kroniek over de neerlandistiek en de belangstelling van het buitenland voor de Nederlandstalige cultuur) Ons Erfdeel 1995, nr 4, pp ; nr 5, pp ; 1996, nr 1, pp ; nr 2, pp ; nr 4, pp ; 1998, nr 1, pp ; nr 3, pp ; 1999, nr 1, pp ; 2000, nr 1, pp ; nr 4, pp ; nr 5, pp ; 2001, nr 1, pp ; nr 4, pp ; nr 5, pp ; 2002, nr 1, pp ; nr 2, pp ; nr 5, pp ; 2003, nr 5, pp ; nr 2, pp McAndrew, C Globalisation and the art market; emerging economies and the art trade in Maastricht: TEFAF 2009.

8 Moulin, R Le marché de l art: Mondialisation et nouvelles technologies. Parijs: Flammarion. Negus, K The work of cultural intermediairies and the enduring distance between production and consumption. Cultural studies, 16: Nooy, W. de The dynamics of artistic prestige. Poetics, 30 (3), Onians, John (ed.) Atlas of World Art. London: Laurence King Publishing. Osterhammel, J. & Petersson, N.P Globalization. A Short History. Verlag C.H. Beck: München. Peterson, R.A. & Anand, N The production of culture perspective. Annual Review of Sociology 30, Pröpper, H Hoe balsemt men een ledenpop? Over nationale identiteit. In: jaarverslag 2002 BKVB, 6-9. (Vindplaats: Boekmanstichting) Rees, C.J. van Advances in the empirical sociology of literature and the arts: the institutional approach. Poetics 12 (4/5), Riek, I. & Wielinga, F Niederlande und Belgienforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bestandsaufnahme der Jahre Münster/New York/Berlin: Waxmann (betreft overzicht van onderzoek naar Nederland en Vlaanderen in Duitsland, uitgegeven door het Zentrum für Niederlande Studien te Münster; bespreking in NEM, 2004, 42 (1)). Schwartz, Gary The Destigmatization of Art Geography: A Preliminary to the Study of the Dutchness of Dutch Art. In: Els Kloek en Leen Dorsman (red.). Nationale identiteit en historisch besef in Nederland. Utrechts Historische Cahiers, jaargang 14 (1993) nr Shetter, W.Z The Netherlands in Perspective. The Dutch Way of Organizing a Society and its Settings. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders. (herziening van Shetter, Bespreking in NEM, 1998, 36 (3), 48-57). Steen, I Flanders and Dutch. Language and culture as an instrument of emancipation In: Dekker, T. et al (red.)(2000) Roots & rituals: the construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis. Swaan, A. de (1991) Nederlands kans in taal en cultuur. Ons Erfdeel, 4, Towse, R. (ed.) A Handbook of Cultural Economics. Northampton: Edward Elgar Publishing. Quemin, A Globalization and mixing in the visual arts. International Sociology, vol.21 (4), pp

9 Quemin, A International contemporary art fairs and galleries. An exclusive overview. In Artprice (Ed.), Le marché de l art contemporain 2010/2011. Le rapport annuel artprice. The contemporary art market. Annual report 2007/2008, pp Lyon: Artprice. Quemin, A Montrer une collection international d art contemporain: Un ou plusieurs modèles la place des different pays dur les cimaises du Centre Georges Pompidou, de la Tate Modern, du MoMA et dans le monde international de l art. In A. & M. Rolland Hanna (Ed.), De nouveaux modèles de musées? Formes et enjoux des créations et rénovations de musées en Europe, XIXe-XXIe siècles, pp Paris: L Harmattan. Quemin, A Le marché de l art: Une mondialisation en trompe-lóeil. Questions Internationales, 42 (maart-april 2010), Quemin, A The internationalization of the contemporary art World and market: The role of nationality and territory in a supposedly globalized sector, In M. Lind & O. Velthuis (Eds.), Contemporary art and its commercial markets. A report on current conditions and future scenarios Berlin/ Spanga: Sternberg Press/ Tensta Konsthall. Rees, K. & Van Eijk, K Media repertoires of selective audiences. The impact of status, gender and age on media use. Poetics 31, Sillevis, J. I. Smets en J. Stumpel De schilderkunst der Lage Landen. Deel 3. De negentiende en twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. Simons, R Springlevend: Hoe kunst van nu internationaal weer spannend wordt en hoe dat in Nederland ook zou kunnen. Amsterdam: Meulenhoff. Solove, D. J The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the internet. New Haven: Yale University Press. Stokvis, W. & K. Zijlmans Vrij spel. Nederlandse kunst Amsterdam: Meulenhoff. The Low Countries (TLC). Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook (nr.1)-2012 (nr. 20). Rekkem: Ons Erfdeel/Septentrion (met steun van Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Den Haag en het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Brussel Tomlinson, J Globalization and culture. Cambridge: Polity Press. Velthuis, O Globalization of markets for contemporary art: Why local ties remain dominant in Amsterdam and Berlin. European Societies. Verboord, M Commercialisering, culturele consecratie en bestsellerlijstsucces in het Franse, Duitse en Amerikaanse literaire veld, Sociologie 6(1):

10 Vijge, A Institut Français, Goethe-Institut, British Council en Nederland? Universiteit van Amsterdam: Doctoraalscriptie Sociologie. Wandel, O. de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. Ons Erfdeel 30(1987), While, A Locating art worlds: London and the making of young British art. Area, 35 (3), White, Harrison C Careers and Creativity. Boulder, Colo.: Westview Press Wikén Bonde I Nederlandse cultuur en literatuur in Noord Europa. Neerlandica Extra Muros, 35 (2), Zorloni, A Structure of the contemporary art market and the profile of Italian artists. International Journal of Arts Management, 8(1), Architectuur Algemeen Architecten over de grens. Themanummer van: De Architect.1993, 50, mrt Bachmann, W Special Issue: Urlaubsziele. Baumeister vol.106, no.2, Feb. 2007, Barbieri, U.S., Duin, L. van, Jong, J. de, Wesemael, P. van & Wilms Floet, W A hundred years of Dutch architecture : trends highlights. Amsterdam: SUN. (NAi) Battista, K The Netherlands: a guide to recent architecture. London: Ellipsis. Bayeux, G a Bienal Internacional de Arquitetura de Sao Paulo. Sao Paulo: Findacao Bienal de sao Paulo. (NAi) Boomkens, R. & SKOR (Amsterdam) Maakbaarheid: hoe geef je vorm aan de samenleving van de 21 ste eeuw. Rotterdam: NAi Uitgevers. (NAi) Brouwer, R. (e.a.) Architectuur in Nederland: Jaarboek (o.a. over de invasie van buitenlandse architecten in Nederland.) Deventer: Van Loghum Slaterus. Castells, M., Haak, B. van der & Oey, A De automaat. Hilversum: VPRO. Videocassette. (NAi) Colenbrander, B Style: standard and signature in Dutch architecture in the nineteenth and twentieth centuries. Rotterdam: Nai Publishers. Colenbrander, B Referentie: oma. De sublieme start van een architectengeneratie. Rotterdam: NAi Uitgevers. Colenbrander, B., Dubbeling, F., Ginkel, R. van, Hoshimo, F., Vries, N. de & Wilterdink, N Culturele internationalisering als uitdaging. Rotterdam: NAi. Geluidscassettes. (NAi)

11 Cortes, Juan Antonio Special Issue. OMA AMO Croquis. No.1/2 (134/135) Croff, D Metamorphe: 9. International architecture exhibition: trajectories. Venice: Fondazione La Biennale di Venezia. (NAi) Dutch Art + Architecture Today. (DA+AT) Publication of the Netherlands Ministry for Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare. Fajardo, J Starchitects: de sterren van de hedendaagse architectuur. Kerkdriel: Librero. Fernández- Galiano, L Atlas: global architecture circa Bilbao: Fundación BBVA. (NAi) Fuksas, M th International Architecture Exhibition. Città: Less aesthetics more ethics: Expo on line. Venice: La Biennale di Venezia Marsilio. (NAi) Gorbatenko, S New Amsterdam. St.Petersburg and Architectural Images of the Netherlands. St. Petersburg: Nederlands - Russisch Archief Centrum, Pechatny Dvor. Graatsma, W. P., Mantz, W.& Zwarts, K Van 1931 tot 1998 : van ULO tot AZL Beheer : van Frits Peutz tot Wiel Arets : van Werner Mantz tot Kim Zwarts. Heerlen: AZL Beheer. Grafe, C Special Issue. After the Party: Nederlandse architectuur Oase no. 67, Groenendijk, P Nederlandse architectuur in een notendop. Amsterdam: Prometheus. Guerra, J Metropolis: 5 th Sao Paulo International Biennial of Architecture and Design. (NAi) Hammond, P., Linton, L.& Salazar, J La biennale di Venezia: 7 th international architecture exhibition: competition of ideas. Venetië: Marsilio. (NAi) Hartog, H. den Dutch Architecture as an Export Product. In: The Low Countries Hartog, H. den Nederlandse architectuur als exportproduct. Ons Erfdeel. 53(2010)2(mei.54-63). Hollein, H., Prandi, A. & Biennale di Venezia Sensing the future: the architect as seismograph: 6th International Architecture Exhibition. Milan: Electra. (NAi) Ibelings, H Americanisme: Nederlandse architectuur en het transatlantische voorbeeld= Americanis: Dutch architecture and the Transatlantic Model. Rotterdam: NAi Uitgevers (NAi) Ibelings, H Supermodernisme: architectuur in het tijdperk van globalisering. Rotterdam: NAi Uitgevers. (NAi) Ibelings, H De nieuwe traditie: continuiteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur. Amsterdam: SUN. (tekst in het Nederlands en Engels).

12 Idiarte, M Het kleine internationale bureau in tijden van crisis. De Architect. 41(2010)(mei.26-27). Jaarboek Architectuur in Nederland (Yearbook Architecture in the Netherlands.) 1988, vanaf ook in Engelse vertaling) Rotterdam: NAi Publishers. Jodidio, P NL: architecture in the Netherlands. Köln/London: Taschen. Koekebakker, O Het landschap overziend: vernieuwingen in de Nederlandse architectuur. Amsterdam: BIS. Koolhaas, R. & Mau, B S,M,L,XL. New York: The Monacelli Press (NAi) Kroesbergen, F De overkant. Vormberichten. (2011)4(.32-33) Lange, E. de Meegaand of eigenzinnig? De Nederlandse cultuur en architectuur in internationale context. Rotterdam: NAi. (NAi) Lefaivre, L. & Tzonis, A Critical regionalism: architecture and identity in a globalized world. München: Prestel. (NAi) Lockie, F. & Morris, A Next: 8 th International Architecture Exhibition 2002: la Biennale di Venezia. New York: Rizzoli. (NAi) Lootsma, B Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur. Nijmegen: SUN (Engelstalige editie in 2002 bij Thames & Hudson). Owen, G. (ed.) Architecture, ethics and globalization. London: Routledge. Pronk, I Typisch Hollands? Een onderzoek naar de aandacht voor Nederlandse architectuur en architecten in drie Europese architectuurtijdschriften. Rotterdam: Doctoraalscriptie Erasmus Universiteit. Publicaties naar aanleiding van de tentoonstelling NL Lounge= Publications on occasion of the exhibition NL Lounge: private city/ public home: VIIe mostra internazionale di architettura, Venezia Rotterdam: NAi (NAi) Risselada, Max (ed.) Past modernism: three moments in postwar Dutch architecture. Rotterdam: NAi Publishers. Schmidt, T. W en Patterns in design art and architecture. Basel: Birkhauser. (Boijmans van Beuningen) Shibata, N Special Issue: MVRDV files: projects A & U. no.11 supplement 2002, Nov Slessor, C Special Issue: European Identity? Architectural Review vol.192 no.1151, 1993, jan Stungo, N Country Focus: The Netherlands. World Architecture no.93 (2001) feb

13 Wissink, E Nederland supermodern? De opkomst van een mogelijke nieuwe stroming binnen de Nederlandse architectuur. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Doctoraalscriptie. (Scriptotheek Universiteit van Amsterdam) Monografieën (NAi) Arets, W Wiel Arets architect: an alabaster skin. Rotterdam: 10. Arets, W., Lootsma, B Wiel Arets. Antwerpen: DeSingel. Arets, W., Zwarts, K Wiel Arets: AZL Heerlen. Rotterdam: 10. Bock, M., Zwarts, K. & Vidler, A Wiel Arets: architect. Rotterdam: Uitgeverij 010 Stichting Rotterdam -Maaskant. Bock, M., Crouwel, W. & Zwarts, K Wiels Arets: architect. Rotterdam: Uitgeverij 010. Bosman, J. Lootsma, B.& Zwarts, K Wiel Arets: Strange Bodies. Basel: Birkhäuser. Hilverink, H De Hoge Heren Rotterdam: Wiel Arets. Maastricht: Vesteda. Lootsma, B. & Notten, T Universiteitsbibliotheek Utrecht: ontwerp Wiel Arets. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht. Berkel, B. van & Feireiss, K Ben van Berkel: mobile forces= mobile Kräfte. Berlijn: Ernst & Sohn. Betsky, A., Kors, M. & Patteuw, V UN Studio unfold: Ben van Berkel en Caroline Bos. Rotterdam: NAi. Bos, C Ben van Berkel, architect. Rotterdam: 010. Kooten, T. van De ruimte verruimd. O.a. Ben van Berkel. Otterlo: Kröller- Müller. Steenhuis, M. & Tilborg, H. van Adriaan Geuze's indestructible polder feeling. Scape. 6(2011)1(.44-51). Alkemade, F., Colenbrander, B. & Provoost, M Dutchtown: a city centre design by OMA- Rem Koolhaas. Rotterdam: NAi Devolder, A., Koolhaas, R. & Thomas, J De Boompjes van OMA: Rem Koolhaas, Stefano de Martino, Kees Christiaanse. Rotterdam: NAi. Koolhaas, R., & MoMa, O.M.A. at MoMa: Rem Koolhaas and the place of public architecture. New York: Museum of Modern Art. Mik, E Koolhaas in Beijing. Amsterdam: FBKVB. Essay. Stichting Rotterdam- Maaskant Rem Koolhaas: Rotterdam- Maaskant prijs 1986: rapport van de jury. Rotterdam: Stichting Rotterdam- Maaskant. Betsky, A Wat is OMA? Betreffende Rem Koolhaas het Office for Metropolitan Archi

14 Vermeulen, P The Terrible Beauty of the Twentieth Century. A Portrait of Rem Koolhaas. The Low Countries , tecture. Rotterdam: NAi. Water, J. van de & Vollaard, P Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. (over John van de Water NEXT architects). Rotterdam: 010. (NAi) Rooy, M. van 'An Architect with a Social Agenda. Liesbeth van der Pol. In: The Low Countries 18, Beeldende kunst Algemeen Belting, H. & Buddensieg, A. (eds.) Global Art World: Audiences, Markets, and Museums. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag. Benschop, J Wonen tussen de anderen. Een portret van kunststad Berlijn. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. Bicker Caarten, R.L Nederland op de Biënnale. De Nederlandse inzendingen naar de biënnales van Parijs, Sao Paulo en Venetië vanaf (Amsterdam: Doctoraalscriptie ) Blotkamp, C Beeldende kunst: de doem van de Gouden Eeuw. In: Douwe Fokkema en Frans Grijzenhout (red.), Rekenschap: (deel 5 van de reeks Nederlandse cultuur in Europese context). Den Haag: Sdu Uitgevers. Bosma, J Nettitudes: let s talk net art. Rotterdam: NAi publishers, Institute of network cultures. Bronwasser, S Zo werken wij. 10 Ontmoetingen met bijzondere Nederlandse kunstenaars. Rotterdam: NAi Uitgevers. Crane, D Reflections on the Global Art Market: Implications fot the Sociology of Culture. Sociedade e Estado 24 (2): DA+AT. (Dutch Art and Architecture Today) , Den Haag: Bureau Beeldende Kunst Buitenland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk , Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. Internationale Afdeling. Documenta : vier internationale Ausstellungen moderner kunst. Texte und fotografien. Kassel. (Boijmans van Beuningen) Donia, J Going Dutch: een markant visueel decor. Schiedam: TDS. (Boijmans van Beuningen) Duppen, J Gijs van Tuyl: kunstdiplomaat in het buitenland. Kunstbeeld , juni/juli Duve, T. de De kunstbiënnale als globaal fenomeen: strategieën in neopolitieke tijden. Rotterdam: NAI Uitgevers. (NAi)

15 Galenson, D.W The Careers of Modern Artists. Journal of Cultural Economics 24: Gubbels, T Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland. Dissertatie UvA. Abcoude: Uniepers. Gubbels, T Het oog voorbij: Galerie Nouvelles Images Den Haag: Galerie Nouvelles Images. (Boekmanstichting, vindplaats: ) Gubbels, T. & Janssen, I Kunst te koop: artistieke innovatie en commercie in het Nederlandse galeriebestel. Amsterdam: Boekmanstudies en Mondriaan Stichting. (Boekmanstichting, vindplaats: (A-E)) Harris, Jonathan (ed.) Identity Theft: Cultural Colonisation and Contemporary Art. Liverpool: Liverpool University Press. Hest, F. Van Les arts plastiques néerlandais. La présence des artisties sur la scène néerlandais d art contemporain. Etude du rôle de la nationalité. Masterthesis. Parijs: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Horowitz, N Art of the Deal. Contemporary Art in a Global Financial Market. Princeton: Princeton University Press. Janssen, S., Kuipers, G. & Verboord, M Cultural Globalization and Arts Journalism: The International Orientation of Arts and Culture Coverage in Dutch, French, German and U.S. Newspapers, 1955 to American Sociological Review 73 (October): Kunst & Museumjournaal. Jaargangen Stichting Internationaal Kunst- en Museumtijdschrift. Kunstenaars zien het buitenland Nieuwegein: Zwolsche Algemene Verzekeringen. (Boijmans van Beuningen) Leeuwen, S. van Kunst zonder grenzen: onderzoek naar de deelname van Nederlandse galeries aan buitenlandse kunstbeurzen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (Boekmanstichting, vindplaats: ) Matthijs, Filip A New Encyclopedia of Dutch Art. The Low Countries , Noomen, I Mondialisering, stad, cultuur: een onderzoek naar de transnationaliteit van de Rotterdamse beeldende kunstwereld. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Doctoraalscriptie. (Boekmanstichting, vindplaats: A en B) Lee, P Boundary Issues. The Art World Under the Sign of Globalism. Artforum: Pieters, D Nederlandse kunst in de jaren 90: tussen saai en anders. Kunst en Museumjournaal 2 (1991)6(58-62, 64) (Bijdrage over de internationale positie van de Nederlandse kunst) Pollack, B The Chinese Art Explosion. ARTNews 107 (8):

16 Presentatie en imago van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland: documentatiemap. Boekmanstichting. Diverse artikelen uit dag- en weekbladen vanaf Rook, G.J Visual Arts from the Netherlands: over beeldende kunst uit Nederland en het buitenland. Metropolis 9 (1988)3(10-19) Schampers, K Nederlandse kunst naar het buitenland. Museumjournaal 24, nr.4, Schwartz, G The destigmatization of art geography. A preliminary to the study of the Dutchness of Dutch art. In: Kloek, Els en Leen Dorsman Nationale identiteit en historisch besef. Utrecht: Universiteit Utrecht Schwarz, M. & Staal, G Holland schept ruimte: Het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover. Blaricum: V+K Publishing/ Inmerc. Den Haag: Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen. (Koninklijke Bibliotheek en RKD) Smidt van Gelder, D. & Truijens, F Nederland op de Biënnale van Venetië 2011, 2003, 2005, 2007, 2009: interviews. Amsterdam: Roma Publications en Idea Books. Roma publication: 163. (Koninklijke Bibliotheek) Stokvis, W. & Zijlmans, K. (red.) Vrij Spel. Nederlandse kunst Amsterdam: Meulenhoff. Stott, A Holland Mania: A Dutch Period in American Art and Culture. New York: The Overlook Press. Tas, S Het Musée du Luxembourg: Van een museum voor levende meesters naar een internationaal museum voor moderne kunst- Nederlandse schilderkunst als casestudie. Masterthesis. Opleiding Museum Studies. Faculteit der Geesteswetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl) Tejo, C New Brazilian Art. A Continent and a Generation in Transit. Flash Art (263, Nov-Dec.) Thewissen, I. & Wijn, H. de Better city better life: verslag van de ontwerperkeuze voor het Nederlandse paviljoen voor de EXPO 2010 te Shanghai, Den Haag: Atelier Rijksbouwmeester. (RKD. Exemplaarnummer , Locatie MAG, Plaatscode E2.6/e/7) Uitert, E. van Twintig jaar Nederlands paviljoen. Kunstschrift Wassink, A The Dutch contemporary art market Masterthesis.Rotterdam: Erasmus Universiteit. (EUR Thesis Repository) While, A Locating Art Worlds: London and the Making of Young British Art. Area 35 (3): Zeller, K. und Reich, K Die Deutschen Beiträge zur Biennale Venedig Institut für Auslandsbeziehungen (Hg.). erw. Neuausg. Köln: Dumont. (Boekmanstichting )

17 Zijlmans, K. & Damme, W. van (eds.) World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz. Groepstentoonstellingen 22 Bienal Internacional Sao Paulo Sao Paulo. (Boijmans van Beuningen) 21 Jahre Internationale Kunstmesse Basel: Art Düsseldorf: Galerie Hans Mayer. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer , locatie MAG, Plaatscode E5.2/e/48) 2x2 aus Holland: Armando, Carel Visser, René Daniëls, Niek Kemps Bonn: Bonn Kunstverein. Tentoonstellingscatalogus. (RKD) 6 Dutch Artists Edinburgh: The Fruitmarket Gallery. (Boijmans van Beuningen) 10 Dutch Artists in Internationale Kunstmesse Amsterdam: Galerie d Eendt. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer , locatie MAG, plaatscode D9.7/b/244) Abrams Documenta IX. Kassel. 3 delen. (Fonds BKVB) Aer 21 90: die internationale Kunstmesse: Kunst des 20. Jahrhunderts= Art 21 90: le salon international d art: art du 20e siècle= Art 21 90: the international art fair: 20 th century art= Art 21 90: la mostra internatiozionale d arte: arte del 20 secolo. 1990, Basel: Basel Kunstmesse. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer , locatie MAG, plaatscode E2.1/f/9) Art Basel 12,13, 21, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40. Tentoonstellingscatalogi. (RKD) Art Cologne 2005: 39th International fair for modern and contemporary art. (RKD. Exemplaarnummer ) Adrichem, J. van, Boersma, L.S., Cooke, L., Jonge, P. de contemporary Dutch artists = 9 artisti olandesi contemporanei : Philip Akkerman, Rob Birza, Paul Cox, Guido Geelen, Joep van Lieshout, Willem Oorebeek, Charly van Rest, Han Schuil, Roos Theuws. Prato: Museo d'arte Contemporanea Luigi Pecci. Tentoonstellingscatalogus. (RKD Exemplaarnummer , locatie MAG, plaatscode E4.4/c/88) Art Fairs: Sjoerd Buisman, Ewerdt Hilgemann, Jan van Munster, Jan Smejkal, Zdenek Sykora. Amsterdam: Antoinette de Stigter. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E3.5/d/76) Art from Europe : works by Ulay and Marina Abramovic, Rene Daniës, Marlene Dumas, Astrid Klein, Pieter Laurens Mol, Andreas Schulze, Rosemarie Trockel Londen: Tate Gallery London. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Ayres, T., Hanegem, A. van, Ploeg, J. van der & Schuil, H Later on we shall simplify things : Tim Ayres, Ab van Hanegem, Jan van der Ploeg, Han Schuil : kwesties : vier schilders wisselen van gedachten. Amsterdam: Tim Ayres. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

18 Bangma, A. & Kooij, B. van Marlene Dumas, Maria Roosen, Marijke van Warmerdam. Rotterdam: Witte de With center for contemporary art. tentoonstellingscatalogus Biënnale van Venetië (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode D3.3./a/8) Benschop, J Blick ohne Ende. Niederländer in Berlin. Autocenter Berlin. Catalogus. (CBK, Dordrecht) Béslisle, J. & Grant Marchand, S A l heure de la Hollande= Out of Holland. Montréal: Musée d Art Contemporain Montréal. Tentoonstellingscatalogus. (RKD: Exemplaarnummer: , LOcatie MAG, Plaatscode E2.2/a/81) Biënnale Beijing 2003 (2x) en Catalogus. (Fonds BKVB) Biënnal Internationale de la Photographie Liège Catalogus. (Fonds BKVB) Biënnale Venetië 1988, 1990, 1993, Catalogus. (Fonds BKVB) Blanca, P. & Voss, E Ernst Voss: New York nocturnes: Paul Blanca with The black banana nigger. Amsterdam: Gallery Heyenbrok. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Bloemheuvel, M. & Guldemond, J Post-nature : nine Dutch artists : Rob Johannesma, Job Koelewijn, Mark Manders, Aernout Mik, Michael Raedecker, Frank van der Salm, Mike Tyler, Marijke van Warmerdam, Edwin Zwakman. Rotterdam: NAi. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E5.2/e/8) Bolten, J., Courtney, D.W. & Odijk, E. van Dutch artists : crossing borders : Ina van den Heuvel, Hans van Houwelingen, Berend Strik, Maurice van Tellingen. Amsterdam: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E4.6/a/58) Citizens and subjects: practices and debates: extensie van het Nederlands Paviljoen, 52nd International Art Exhibition- La Biennale di Venezia Utrecht: BAK, basis voor actuele kunst. (Koninklijke bibliotheek)/g/16) Coelewij, L. &Donker Duyvis, P Artists prints: aspects of contemporary Dutch Art. s- Gravenhage: Rijksdienst Beeldende Kunst. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Coelho, R. et al. (eds.) Imago, fin de siècle in dutch contemporary art. Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst/Amsterdam: Stichting Mediamatic Foundation. Tentoonstellingscatalogus (RKD). Contemporary Art from the Netherlands Museum of Contemporary Art, Chicago. Den Haag: Bureau Beeldende Kunst Buitenland. Dressler, I Hartware : Medienkunst aus den Niederlanden : Per Bogers, Gerald van der Kaap, Fiona Tan, Bea de Visser = Christiaan Zwanikken : re-animations. Dortmund: Künstlerhaus Dortmund. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode D3.3./d/53) Driessen, C., Mierlo, H. van, Rathje, W., Dooren, N. van, Grosveld, G., Derks, S. & MacEvilley, T Tales of the tip : art on garbage : Acconci studio, Biefer/Zgraggen, Maurizio Cattelan & Frazione Di Tempo, Chen Zhen, Carsten Höller, Suchan Kinoshita, Job Koelewijn, Aernout

19 Mik, Hervé Paraponaris, Berend Strik & One Architecture. Breda: Fundament Foundation. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E4.4./e/56) European ceramic contest 2006 ( o.a. met Hella Jongerius). Denmark catalogue. (Boijmans van Beuningen) Flinterman, K. & Bédier de Prairie, E Vent du Nord VI + VII: A softer edge. Parijs: Institut Néerlandais. (Tentoonstellingscatalogus RKD) Fuchs, R The centre holds: report from the Dutch art scene. Cologne: Galerie Gmurzijnska. (Boijmans van Beuningen) Tentoonstellingscatalogus (RKD) Fuchs, R., Andriesse, P. & Conrad, C René Daniëls: Marlene Dumas: Henk Visch. Krefeld: Barbara Jandrig Galerie. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 1989/1828, locatie MAG, plaatscode E5.4/a/115) Gadella, R. & Freriks, P L oeil du nord. Parijs: Institut Néerlandais. Tentoonstellingscatalogus (Rijksmuseum) Gaillard, K. Céramique néerlandaise contemporaine. (ook Duitse en Engelse vertaling) Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Guest, T Kunst: seven artists from Amsterdam : Christiaan Bastiaans, Sandra Derks, Fortuyn/O'Brien, Sonja Oudendijk, Rob Scholte, Frank van den Broeck, Ton van Summeren. Toronto: Albert Franck Committee of the City of Toronto. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Hammer, C Fifteen contemporary artists from the Netherlands. Haarlem : Enschedé & Zonen. IMF Art Society, Washington, D.C. tentoonstellingscatalogus. Hardeman, I NetherArt: a Dutch response to the nineties. Amsterdam: Enterprise & Art Foundation. (Tentoonstellingscatalogus) Hlavajova, M Common ground : Krijn de Koning, André van Bergen, Roman Ondák, Govinda Mens, Job Koelewijn, Tomo Savic-Gecan, Michiel Kluiters. Utrecht: basis voor actuele kunst BAK. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E2.2/c/1) Hoenderdos, P. & Tuyl, G. van Junge Kunst aus den Niederlanden/Young Art from the Netherlands. Kunstmesse Basel. Amsterdam: Bureau Beeldende Kunst Buitenland, Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Tentoonstellingscatalogus (RKD). Image on the Run. Dutch Video Art of the 80 s Exhibition catalogue The Kitchen, New York. The Hague: Netherlands Office for Fine Arts. Jansen, B Du concept à l'image : art Pays-Bas XXe siècle : Philip Akkerman, Rob Birza, Stanley Brouwn, René Daniels, Jan Dibbets, Marlene Dumas, Ger van Elk, Niek Kemps, Mark Manders, J.C.J. Vanderheyden. Parijs: Musée d Art Moderne de la Ville de Paris. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode D 9.2/d/47)

20 Kramer, A. (ed.) Into Drawing. Contemporary Dutch Drawings. Catalogus bij rondreizende tentoonstelling in Frankrijk, Ierland, Duitsland, Italië en Nederland. Harderwijk: PS Items. Kruyver, M., Witzenhausen, J. & Yzermans, Y Going Dutch: (salon) Amsterdam: Arti et Amicitiae. Tentoonstellingscatalogus. (RKD Exemplaarnummer , locatie MAG, plaatscode: E4.5/d/117) Langemann, P Kapriolen: René Daniëls, Fortuyn/ O Brien, Rob Scholte, Lidwien van de Ven, Peer Veneman. München: Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Tentoonstellingscatalogus. (RKD) Lomm, C. van Anton Corbijn/ Marlene Dumas: Strippinggirls. Amsterdam: Stichting Actuele Kunstdocumentatie. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E4.5/f/61) Loock, U René Daniëls- Shirley Wiitasalo. Ontario: Art Gallery of York University. Tentoonstellingscatalogus. (RKD) Lubbers, F XXI bienal 1991 Sao Paulo- Holanda. Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. (RKD. Exemplaarnummer , locatie MAG, plaatscode D1.3/b/56) Mulder, R. (red.) De Toolpub: Dutch Mountains. Tokyo: E & Y Gallery. Presentatie in Japan van hedendaagse Nederlandse kunstenaars, vormgevers en architecten. (NAi) Nieuwenhuyzen, M. van Totation. Hanging Around Aernout Mik, Liza May Post, Jennifer Tee. Projektraum Museum Ludwig Köln. Amsterdam: Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Innovation and Tradition: Niederländische Kunst der achtiziger Jahre Karlsruhe: Badische Kunstverein. (Boijmans van Beuningen) Monographic Issue Olanda & Dutch Design Booth at ICFF. Abitare 417, May 2002 Oosterhof, G The Dutch contribution to the 1987 Sao Paulo Biennale= Domela, Piet Dirkx, Rob van Koningsbruggen, Willem Sanders, Han Schuil, Peer Veneman. Amsterdam: The Netherlands Office for Fine Arts. (RKD) Osaka, Nederlands paviljoen Osaka. (Boijmans van Beuningen) Out of Holland: 6 artists from the New land Almere: de Roestbak. (Boijmans van Beuningen) Perlein, G Six plasticiens contemporains des Pays-Bas: Ansuya Blom, René Daniels, Marlene Dumas, Niek Kemps, René van den Broek, Henk Visch. Villeneuve d Ascq: Musée d Art Moderne- Villeneuve d Ascq. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie MAG, plaatscode E1.7/a/42) Pohlmann, U Ich und die Anderen : Fotografien und Videoarbeite : Rineke Dijkstra, Dunja Evers, Isabell Heimerdinger, Richard Hoeck, Zoltán Jókay, Boris Mikhailov, Ursula Rogg, Matthias Wähner. Kraichtal: Ursula-Blickle-Stiftung. Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E4.7/a/3)

21 Post-Nature: nine Dutch artists: Rob Johannesma, Mark Manders, Arnout Mik, Michael Raedecker, Frank van der Salm, Mike Tyler, Marijke van Warmerdam, Edwin Zwakman. Biennale di Venezia Amsterdam : Mondriaan Foundation; Eindhoven : Stedelijk Van Abbemuseum; Rotterdam : NAi Publishers. (Koninklijke Bibliotheek en Boijmans van Beuningen) Rajlich, C Pittura Olandese per definizione : Tomas Rajlich, Ger van Elk, Toon Verhoef, Emo Verkerk, Philip Akkerman, Han Schuil, Robert Zandvliet. Parijs: Claudia Rajlich. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode D9.5/c/55) René van den Broek, René Daniels, Fortuyn/ O Brien, Kees Smits, Henk Visch Lyon: Elac. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie MAG, plaatscode E4.5/c/22) Rijke, J. & Rooy, W. de Biënnale 2005, Dutch Pavillon. (Fonds BKVB) Roodenburg, L Photowork(s) in progress II : constructing identity : Wout Berger, Noor Damen, Korrie Besems, Joachim Schmid, Paul Gilroy, Hans Aarsman, Janny Rodermond, Linda Roodenburg.Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon. Tentoonstellingscatalogus. (RKD) Scanning 1990: Aernout Mik, Jorgen Leijenaar, Berend Strik Otegem: Deweer Art Gallery. Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E3.3/b/153) Stephan, A Die Höllandische Welle: Multiples= The Dutch wave: Multiples, Jena: Städtische Museen Jena, Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exemplaarnummer , locatie MAG, Plaatscode E2.6/e/70) The other self: Rob Birza, Bhupen Khakhar, Bastienne Kramer, Mrinalini Mukherjee, N.N. Rimzon, Berend Strik Amsterdam: Foundation for Indian Artists. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode D3.2/d/12) Teerlinck Art contemporain dans la périphérie. Tentoonstellingscatalogus. Crac Alsace. (Boijmans van Beuningen) Trends in Dutch Drawing Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden/Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin. Ohio USA. Tentoonstellingscatalogus. Turner, J Double Dutch: il realismo nell arte contemporanea olandese. Rome: Sala 1. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Under Capricorn Wellington: City Gallery Wellington. Amsterdam: Stedelijk Museum. (Koninklijke Bibliotheek) Wagemans, F Fra de Hollandske lavlande: virkelihed of kunst Copenhagen: Charlottenborg Udstillingsbygning. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Winkel, C. van Aernout Mik, Willem Oorebeek: XLVII Biennale di Venezia Padiglione Olandese. Amsterdam: Mondriaan Stichting. Tentoonstellingscatalogus (NAi) Wolfs, R We are the world: Biennale di Venezia: Dutch pavillon. Amsterdam: Artimo en Mondriaan Stichting. (Koninklijke Bibliotheek)

22 Zeitgenössische fotokunst aus den Niederlanden Berlijn: Neuer Berliner Kunstverein. (Boijmans van Beuningen) Zoetendaal, W. van Die Berliner Zeit: Rineke Dijkstra & Bart Domburg. Berlijn: Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie mag, plaatscode E4.5/d/43) Monografieën (alfabetisch op naam van kunstenaar; niet-nederlandstalige publicaties/catalogi) Abramovic, M. & Christian, M Marina Abramovic: the artist is present. New York: MoMA. (Koninklijke Bibliotheek) Biesenbach, K Marina Abramovic: The artist is present. New York: Museum of Modern Art. (RKD. exnr: / studiezaal/ 20e/ned/mon/ /abra/ tent/ ) Stiles, K., Biesenbach, K. &Iles, C Marina Abramovic. Londen: Phaidon. Contemporary Artists. (Koninklijke Bibliotheek QAA 587) Westcott, J When Marina Abramovic dies: A biography. Cambridge: MIT Press. (RKD. exnr: / Studiezaal? 20e/ned/mon/ / abra/ west whe) Philip Akkerman: 2314 self-portraits Amsterdam: Artimo. Oeuvre-catalogus. (RKD. Exnr: , locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / AKKERMP/Akke Phi) Altmann, A., Andriessen, C. & S. Mann Cees Andriessen: The eye invisible. Bielefeld: Kerber. (RKD. Exnr: , locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ / ANDRIEC/ TENT/ ) Andriessen, B Cees Andriessen: Stufen der Stille= Cees Andriessen: Trappen van stilte. Apeldoorn: De Witte Mier. (RKD. Exnr: /studiezaal/20 e /ned/mon/ / andrie c / andr cee) Andriessen, C., Haupenthal, U Cees Andriessen: In Anbetrachte der Worte. Husum: Verlag der Kunst. (Website collectie Gelderland) Poot, J Cees Andriessen : grafiek : met werklijst van de grafiek. Keulen: Letter Stiftung. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: , locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / ANDRIEC/ TENT/ ) Wilson, A. & Ryman, G Lars Arrhenius A-Z. Londen: Peer. Tentoonstellingscatalogus (RKD) Fernández-Cid, M. & O Reilly, S Compostela: Lars Arrhenius. Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporánea. Tentoonstellingscatalogus. (RKD) Ayres, T Tim Ayres: What is it that determines? paintings. Amsterdam: Galerie Onrust. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort tentoonstellingen 2010 : ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2008 Palimpsest I Museum Waterland, Purmerend Benno

Nadere informatie

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg publicaties 2010 Margriet van Seumeren Haerkens e.a. Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum Victoria Anastasyadis Herman Scholten Ruimte voor textiel Website Stichting

Nadere informatie

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013

Lissitzky Kabakov. Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Persfoto s / Press photos 11-2012 Lissitzky Kabakov Utopie en werkelijkheid / Utopia and Reality 01.12.2012 28.04.2013 Download persfoto s / press photos: www.vanabbemuseum.nl/pers / www.vanabbemuseum.nl/en/press

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

2004 European Exchange Academy, Beelitz-Heilstatten, Brandenburg, D (summer 2004)

2004 European Exchange Academy, Beelitz-Heilstatten, Brandenburg, D (summer 2004) MFA Wouter Klein Velderman Deventer, 14 maart 1979 www.wouterkleinvelderman.nl http://wouterkleinvelderman.blogspot.com Currently represented by Gallery C&H Art Space, Amsterdam, NL Gallery Spazioborgogno,

Nadere informatie

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Over de auteurs Ton Bevers (1948) is socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaap Boerdam (1948) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als socioloog

Nadere informatie

Ton Zwerver Geboren 1951 te Amsterdam www.tonzwerver.nl. Solo tentoonstellingen

Ton Zwerver Geboren 1951 te Amsterdam www.tonzwerver.nl. Solo tentoonstellingen Ton Zwerver Geboren 1951 te Amsterdam www.tonzwerver.nl Solo tentoonstellingen 2013 - Gaan Omver, C&H Art Space, Amsterdam 2010 - Ain t going nowhere - Art Kitchen Galerie,Amsterdam. 2010 - Waiting for

Nadere informatie

Galerie Oscar De Vos +32 (0)9 281 11 70. B-9830 Sint-Martens-Latem Belgium www.oscardevos.be

Galerie Oscar De Vos +32 (0)9 281 11 70. B-9830 Sint-Martens-Latem Belgium www.oscardevos.be PERSINFORMATIE GALERIE OSCAR DE VOS BRAFA 2016 Galerie Oscar De Vos toont een uitzonderlijke selectie van Belgische Kunst, exclusief ter gelegenheid van BRAFA 2016. De kunstwerken zijn van bijzondere artistieke

Nadere informatie

Select Solo Exhibitions 2011 Solo Exhibition, Friedman Benda, New York, NY Solo Exhibition, Bonnefantenmuseum, Maastricht

Select Solo Exhibitions 2011 Solo Exhibition, Friedman Benda, New York, NY Solo Exhibition, Bonnefantenmuseum, Maastricht Rik Meijers Present Lives and works in Sittard / Maastricht 1989-1991 Academie Beeldende Kunsten, Maatricht 1985-1989 Jan van Eyck Academie, Maastricht 1963 Born in Rotterdam Select Solo Exhibitions 2011

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Academiejaar 2015-2016- Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Naam student, name student : Voornaam student, first name student : Datum aanvraag (dd/mm/jjjj), date request

Nadere informatie

Benoît Maire The Object of Criticism

Benoît Maire The Object of Criticism PERSMAP Benoît Maire The Object of Criticism 16.01 06.03.2011 1 Index Over de tentoonstelling 3 Beeldmateriaal 4 Andere tentoonstellingen 5 Verwacht 5 Algemene informatie 5-6 2 Over de tentoonstelling

Nadere informatie

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts

Exposities: 1987 Melkweg Galerie Amsterdam 1988 Maison Descartes Amsterdam 1991 Summer of Photography Antwerpen, België 1992 Academie des Beaux Arts studio des bouvrie Als kind, scheurde ik foto s uit tijdschriften om er collages van te maken, dit vond ik geweldig om te doen en ging er helemaal inop. Pas veel later, als jong volwassene, begon ik zelf

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming

Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming Tijdschriften Academie voor Beeldende Vorming All'art : pedagogisch magazine voor docenten kunstvakken. - Berkel en Rodenrijs : Stichting Beeldaspecten, [s.a.] AANWEZIG : Jrg. 1, nr. 1 (januari 2002)-jrg.

Nadere informatie

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) Bibliothèque nationale de France 16-18 november 2011 WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011 17

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Opbouw college. Trends voorspellen binnen kunst. Wat is Casco? Definiëring kunstwereld. Casco Office for Art, Design and Theory

Opbouw college. Trends voorspellen binnen kunst. Wat is Casco? Definiëring kunstwereld. Casco Office for Art, Design and Theory Casco Office for Art, Design and Theory Jaring Dürst Britt Opbouw college I) Introductie trends-casco-kunstwereld(en) II) Trends binnen de brede kunstwereld III) Trends binnen Casco s kunstwereld IV) Terugkoppeling

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97.

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 129 1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 2 R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York 2002, p. 7.

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

J.P. Kloos. Galerijwoningen, Amsterdam 1972. Collectie Het Nieuwe Instituut

J.P. Kloos. Galerijwoningen, Amsterdam 1972. Collectie Het Nieuwe Instituut Persbeeld Tijdelijk Modemuseum Press images Temporary Fashion Museum Poster Tijdelijk Modemuseum Concept en ontwerp: Maureen Mooren. Fotografie: Daniela Dostálková Poster Temporary Fashion Museum Concept

Nadere informatie

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 SKOR (Stichting kunst en openbare ruimte) en ASK (Amsterdamse Spinoza Kring) presenteren de plannen voor de manifestatie My name is Spinoza in samenwerking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Branding & Marketing Strategie 2020 Supporting the known - Introducing the new Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Bunnik, 23 april 2015 Doelstelling Geliefd Leefbaar Winstgevend Leefbaar Strategie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012

Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 Artlease Utrecht [Expositie Toyin Loye] zomer 2012 De eerste gedachten die in mij opkomen bij Toyin Loye zijn: warm, sympathiek, hoffelijk, bescheiden en trots. Een Nigeriaanse kunstenaar met een aristocratische

Nadere informatie

RINEKE DIJKSTRA op de tentoonstelling Er was eens de collectie nu, Van Abbemuseum, Eindhoven

RINEKE DIJKSTRA op de tentoonstelling Er was eens de collectie nu, Van Abbemuseum, Eindhoven RINEKE DIJKSTRA op de tentoonstelling Er was eens de collectie nu, Van Abbemuseum, Eindhoven JOKE REICHARDT Werkstuk voor het vak Het meesterwerk. Sleutelwerken in de westerse kunst van de 20 e en de 21

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi

Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi Kees Visser, Protoflétta, 1977. 29,5 x 21 cm. Courtesy Galerie Jérôme Poggi Kees Visser - Krijn de Koning - Navid Nuur Over maat en verdwijning 7 mei 30 juni 2013 In deze tentoonstelling staat het werk

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 PB 1

Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 PB 1 Zhuang Hong Yi 12 januari t/m 23 februari 2014 1 zhuang hong yi Preview zaterdag 11 januari van 14.00 17.00 uur Opening zondag 12 januari van 14.00 17.00 uur, in aanwezigheid van Zhuang Hong Yi Expositie

Nadere informatie

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur

Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Lijst van aanvragen voor de basisinfrastructuur 2013-2016, voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur Naam instelling Artikel Gevraagd bedrag Plafond- bedrag Standplaats Algemeen theater Algemeen

Nadere informatie

De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap van de Haterd, L.

De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap van de Haterd, L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De waarheid hooger dan de leus: over de beeldvorming rondom tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941 van de Haterd, L. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG ABK Periode 2005/09

Aanwinsten van KdG ABK Periode 2005/09 Aanwinsten van KdG ABK Periode 2005/09 Zonder udc Beeldverhaal The complete cartoons of the New Yorker / [edit.] Robert Mankoff. New York, N.Y. : Black dog & Leventhal, 2004. 655 p., ill. Met 2 CD ROMS.

Nadere informatie

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief Robbert Dijkgraaf Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent

Nalaten aan kunst, fotografie of design. Investeert in talent Nalaten aan kunst, fotografie of design Investeert in talent Ondersteun kunstenaars - nu en in de toekomst Kunst verrijkt ons leven. Kunstenaars maken voortdurend nieuw werk, dat u kunt zien in galeries

Nadere informatie

01-07-2015. Analysing the local context and conditions: Between subjectivity and objectivity: taking intersubjectivity serious Potential indicators?

01-07-2015. Analysing the local context and conditions: Between subjectivity and objectivity: taking intersubjectivity serious Potential indicators? Overview Shinsekai Analysis / Kai van Hasselt Bijeenkomst Experiment aanloopstraten Aanloopstraten? Toekomstpaden! Predicting the future, Working with trends Service design & Design thinking: mindset +

Nadere informatie

HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE

HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE De Historie 68 pagina s, Amsterdam 1993 De Bazel en de Bank. Architect K.P.C. de Bazel en het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij Ton

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

CMD ROTTERDAM alumnimonitor 2016

CMD ROTTERDAM alumnimonitor 2016 Next Skills and IoT: Professionals voor de Next Economy CMD ROTTERDAM alumnimonitor 2016 een onderzoek van Paul Rutten, Isabella Voskuyl & Olaf Koops Hoe ontwikkelen de loopbanen van alumni binnen het

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

WINDOWS Tentoonstelling van conceptuele kunst

WINDOWS Tentoonstelling van conceptuele kunst Tentoonstelling van conceptuele kunst Gallery Louiza Antwerp presenteert Tentoonstelling van conceptuele kunst (NL) Opening event 19 April 2013 18.00-21.00 Tentoonstelling 20 April 2013 26 Mei 2013 vrijdag,

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Collection Summer 07 hats bags scarves shoes

Collection Summer 07 hats bags scarves shoes Collection Summer 07 hats bags scarves shoes 14404-510 14406-645 14410-645 14399-545 14398-220 14385-250 - 280 14390-280 - 247 14396-890 - 868 - Kiss my ass 14424-68 - 99 14426-99 14411-307 14412-307 14419-215

Nadere informatie

Thalys: passie voor cultuur

Thalys: passie voor cultuur Thalys: passie voor cultuur Cultuurdag Brussel Persdossier Nederland 26 mei 2011 Perscontacten Thalys International Patricia Baars & Violaine Tennstedt +32 2 504 05 99 +32 2 548 06 34 pers@thalys.com Bijl

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

SMART citizens. Art in Progress

SMART citizens. Art in Progress Art in Progress 150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken 16-20 september samen met zes internationaal bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van Monobanda,

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

VIVIANE SASSEN UMBRA

VIVIANE SASSEN UMBRA VIVIANE SASSEN UMBRA PERSBERICHT TENTOONSTELLING VIVIANE SASSEN UMBRA DATUM 11 SEPTEMBER TOT EN MET 1 NOVEMBER 2015 LOCATIE L ATELIER NEERLANDAIS, 121 RUE DE LILLE, PARIS 7E OPENING 10 SEPTEMBER VAN 19

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures of Lisa Pappon for BULL & STEIN together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis RUBRIEKSINDELING K.IN Instituut Kunstgeschiedenis Januari 2013 VOORWOORD Deze VOLLEDIG UITGESCHREVEN VERSIE van de indeling van de bibliotheek heeft de bedoeling om -in combinatie met een eveneens aanwezige

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Kunstwerken Rembrandt-Caravaggio. Proloog

Kunstwerken Rembrandt-Caravaggio. Proloog Kunstwerken - Proloog De heilige Andreas aan het kruis, ca. 1607 Cleveland, The Cleveland Museum of Art, Leonard C. Hanna Jr. Fund, 1976.2 202.5 x 152.7 cm Hendrick ter Brugghen De ongelovige Thomas, ca.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

(SELECTIE) PROJECTENLIJST

(SELECTIE) PROJECTENLIJST (SELECTIE) PROJECTENLIJST 2009 publicatie Spaarndammercarré Redactie en productiebegeleiding van publicatie en verkoopbrochure over de restauratie van het Spaarndammercarré te Amsterdam. 2008 tentoonstelling

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Mannen van Mars en Vrouwen van Venus

Mannen van Mars en Vrouwen van Venus RoSa Literatuurlijst Mannen van Mars en Vrouwen van Venus April 2013 RoSa documentatiecentrum informeert over gender, feminisme en gelijke kansen m/v. RoSa bezit een publiek toegankelijke bibliotheek met

Nadere informatie

INTI in Flevoland / Almere

INTI in Flevoland / Almere INTI in Flevoland / Almere Grote Markt 43 Almere 2006 kwartiermakersfase van start, eerste internationale congres 2007 tweede internationale congres, IFA eerste tranche wordt vastgesteld (2,4 mln. voor

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Top 75 @ Kröller-Müller Museum

Top 75 @ Kröller-Müller Museum Top 75 @ Kröller-Müller Museum Beeldverslag donderdag 8 augustus 2013 Otterlo Het Kröller Müller Museum bestaat 75 jaar en viert dat met de tentoonstelling Top 75. Het museum licht 75 topstukken uit de

Nadere informatie

Interview Els van RijksakademieOPEN 2013

Interview Els van RijksakademieOPEN 2013 Interview Els van Odijk @ RijksakademieOPEN 2013 Nieuws maandag 25 november 2013 Sophia Zürcher Van 30 november tot 1 december openen de 47 residents van de Rijksakademie van beeldende kunsten de deuren

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie