~~. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar een vast programma. Alles voigt elkaar op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~~. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar een vast programma. Alles voigt elkaar op"

Transcriptie

1 IN DIT BLAD a.a.;., Het DENVER spektakel van 1977 KaMT John dan toch naar NEDERLAND John Denver and Friends????? Wie ~aakt onze nieuwe oms lag? Ledenwerf-actie. Dutch Fanclub Federation. anze Amerikaanse collega's. Puzzel. Songteksten. Top 1a. Correspondentie - 1 -

2 ( Wanneer je dit blad te zien krijgt zal de organisatie van de tweede John Denver FANCLUBDAG zo goed als rond zijn. De organisatie heeft kosten nog moeite gespaard om een zo variabel mogelijk programma te maken. Een programma voor iedereen; leden en niet leden. Tegen onze jonge leden zouden we willen zeggen: neem je ouders mee, en laat ze zien wat de Fanclub zoal doet voor zijn leden. Kom je naar Utrecht en reis je met de trein laat je dan door de Nederlandse Spoorwegen voorlichten v.w.b. goedkoop reizerr, vooral als je met verscheidene personen reist. Laat deze tweede Fanclubdag een totale happening worden en laat merken dat je een fan bent van een artiest, die goede verstaanbare muziek brengt en kom genieten van hetgeen John Denver ons aan muziek kan bieden. ~~. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar een vast programma. Alles voigt elkaar op en niet zoals lijk gelijkop in '76, liep. toen alles zoveel moge- We beginnen om uur en als alles volgens plan verloopt zal om uur de sluiting plaatsvinden. In de tussenliggende tijd draaien we het volgende programma af uur - Opening " - Quiz " - Ben Steneker " Pauze " - Talentenjacht " Quiz " - Pauze " Finale Quiz uur - Video " - Talentenjacht " - ~ + Pauze " - Ben Steneker " - Uitslagen e.d " - Sluiting ~LeNte~~a~~~h~t~ Reeds vanaf onze oprichting kwam ons regelmatig ter ore dat er mensen waren die John Denver muziek vertolkten. Deze leden willen wij de kans geven hun prestaties openbaar te maken op de fanclubdag in de _

3 JOHN DENVER TALENTENJACHT. Het gaat hierbij natuurlijk om Denver-muziek. Diegenen die dus eel intrument bespelen, zingen, eell groep vormen, zingen en spelen enz, enz, kunnen zich inschrijven voor deze talentenjacht. Aanmelding eveneens m.b.v. formulier (zie elders in dit blad). Ook voor dit onderdeel geldt de "vakantieregeling". De hoofdprijs zal bestaan uit: 2 VRIJKAARTEN VOOR HET EERSTVOLGENDE CONCERT VAN JOHN DENVER IN NEDERLAND!!!! De deelnemers krijgen + 5 minuten om hun nummer te brengen. Deelnemers-die met eigen apparatuur werken,verzoeken wij dit te vermelden op het formulier. Op de Fanclubdag wordt het tijdstip van optreden~an de deelnemers bekend gemaakt. Voor diegenen die nog nooit van Ben Steneker hebben gehoord en voor diegenen die best eens wat meer van hem zouden willen weten, zijn we bij Ben langsgegaan in zijn cafe in Haaksbergen waar hij ons gastvrij ontving. Ook voor ~hebben we "ons aller Ben" bereid gevoiiden om-voor.ons op te treden. Leden die vorig jaar aanwezig waren zullen hem onge~ twijfeld kennen van het duo "Country Stones". Dit jaar hebben win alleen Ben uitgenodigd, daar wij, na hem herhaalde malen beluisterd te hebben, vonden dat Ben's stem alleen meer in de richting ging die wij zochten. Zijn repertoire zal eveneens anders zijn dan in '76. Na' het succes van zijn eerste optreden voor onze fanclub heeft Ben nog enkele Denver nummers in zijn repertoire opgenomen die hij op 17 september natuurlijk ten gehore brengt. Naast zijn optreden he eft hij zich bereid verklaard zijn medewerking te verlenen aan de talentenjacht, zodat leden die er prijs op stellen, door Ben begeleid kunnen worden. Leden die dit wens en moeten hun formulier zo spoedig mogelijk inzenden i.v.m; de voorbereiding. Ben zal tevens zitting hebben in de jury van de talentenjacht als muzikale deskundige

4 Hij heeft plakboeken vol knipsels en kan urenlang voor de vuist weg praten over zijn carriere, die begon in de tweede helft van de jaren vijftig en waarvan het einde nog altijd niet in zicht is. Meer dan dertig singles heeft hij volgezongen en ook op L.P. blijken zijn songs vlotte "sellers". "En toch", zegt Ben Steneker, "ben ik geen "beroeps", geen full-time professional". En hij legt graag uit waarom niet: "Kijk, ik heb er te veel zien struikelen", zegt hij. "Wanneer je piepjong bent dan valt het nog te proberen. Maar met een gezin (Ben is getrouwd en he eft drie kinderen) is het te riskant. Daarom zie ik het zingen en spelen alleen als hobby; als plezierig betaald nevenberoep. En mijn eigenlijk werk - ik ben cafehouder - lijdt er beslist niet onder. Want als artiest sta je nu eenmaal 's avonds op de planken en dat is goed te combineren met de werkzaamheden in het cafe. ' Het genre waarin Ben excelleert is - moeten we het nog vertellen? - Country & Western. Hij mag dan tijden Het genre waarin Ben excelleert is - moeten we het nog vertellen? - Country & Western. Hij mag dan tijdens een optreden het nederlandse liedje, een stukje Italiaans bel canto of een onvervalst, Zwitsers jodelkunststukje niet uit de weg gaan, country 'n' western is Ben's favoriete muziek. Al jaren. En het mag gerust wel eens gezegd; Ben Steneker heeft in de loop van die jaren veei gedaan om goede countrymusic te propaganderen. Hij heeft weinig of geen last gehad van rages, die in de a~gelopen jaren over lichte~muziek-land woedden. Hij bleef rustig doorgaan met het zingen van country repertoire ook al bepaalden beat, soul en pop dan het muzikale klimaat van de hitparade in ons land. Een wens heeft Big Ben nog wel "'t is altijd een ideaal van me geweest om nog eens op te treden in Amerika. In Texas Arkansas of in Nashville-Tennessee. In de States hoor je het hart van de ~ountry music kloppen en i~ zou er alles voor over hebben om er een week te zijn "Wie weet, misschien komt het daar nog wel van. Niet v~~r niets glunderen Amerikaanse litairen die Nederlandse Ben Steneker zien treden, regelmatig. "That's real American", ze dan. En Amerikanen kunnen het wet en; de ziek die Ben Steneker zingt en speelt werd slotte in hun land geboren. Tot zi~ns op 17 september in Utrecht. VIDEO ===== Ben. eens miopzeggen mu- ten- Dankzij de medewerking van een collega-fanclub hebben wij dit jaar de beschikking over een video opname van John's laatst uitgezonden show door de A.V.R.O. "The talk of, the Town". Helaas hebben we niet de show " John Denver and Friends" voor deze dag kunnen bemachtigen maar we hopen dat de A.V.R.O. spoedig tot uitzending zal overgaan. Gezien het overvolle programma hebben we besloten maar een video-tape te vertonen. En deze keer weten we zeker dat de tape wel vertoond gaat worden. En het is zeker de moeite waard om ook voor deze video-tape ( in KLEUR) naar Utrecht te komen. UITSLAGEN ========= Het op een na laatste programmapunt bevat de bekendmaking wie de talentenjacht, de quiz en enige andere wedstrijden he eft gewonnen. Die andere wedstrijden zijn: De puzzel uit nummer 3. We dachten dat het wel leuk is om deze gelerenheid te gebruiken om de winna(a)r(es) hiervan bekend te maken

5 De gelukkigen die de ledenwerfa8tie hebben gewon-' nen. Zoals gewoonlijk zullen dit er drie zijn die hun L.P. op dat moment uit kunnen kiezen en overhandigd krijgen. Natuurlijk worden ook de w i.nnanrs van de talentenjacht en de quiz gehuldigd. En alsof het nog niet genoeg is hebben we nog een derde wedstrijd op die dag. We zouden het een "duplicaten" wedstrijd willen noemen. Het gaat hierbij om die persoon die zich zo verkleedt dat hij of zij het meest op John Denver lijkt. NatlJUrlijk hebbenwi.i iets in petto voor die fan, die zich het fanatiekste presenteert op deze dag. Dus verkleed.ie,duf je op, en wordt John Denvers dl1nli'-'''l'-'+ IJT' -'lp7p r'jq(t..john denver r'anc Lubc ag 1')'(6. Alles bi.i elkan r dachten we een "Far out" programma te kunnen presenteren op 17 september. Naast de "grote" programmaonderdelen hebben we nog enkele kleine "punten". Er zal die dag natuurlijk ook het nodige "vocht" en "voedsel" aanwezig zijn voor de "Langblijvers"~ Hopelijk zijn jullie dat allemaal. Natuurlijk tegen betaling van een "redelijk bedrag". Op de 17e zal ook de "Denver-shop" aanwezig zijn, zodat jullie daar je Denver~artikelen kunnen kopen. Speciaal voor de Fanclubdag hebben we een nieuw artikel laten maken, wat we die dag zullen introduceren. Rest ons nog enige formele dingen. In dit blad tref je een toegangsbewijs aan voor de Fanclubdag. Vergeet dit bewijs niet mee te nemen. Bet is in eerste instantie een dag voor leden en dezen hebben dankzij dit bewijs gratis toegang. Mocht je het blad niet kapot willen knippen, dan neem je gewoon het hele blad mee. Bij de ingang wordt je verzocht dit bewijs te tonen. Niet leden, personen die geen kaartje hebben, kunnen dat krijgen door betaling van f 2,50 per persoon. Dit kan nu al, maar ook op de 17e bij het Universiteitsgebouw verkregen worden. HOE JE EXTRA KAARTEN RUNT BESTELLEN. Vul een girokaart of Bankoverschrijving in ensyuur die NIET naar de bank of giro maar naar ons. Wij hebben dan direct het bewijs van betalen in ons bezit zodat wij ook meteen de kaarten kunnen verzenden. Naderhand sturen wij de kaart naar de bank of giro. S.v.p. wel vermelden waar het bedrag betrekking op heeft (dus exempl. toegangsbewijzen). Op de dag zelf zal ook een kaartverkoop plaats hebben. GEZINSREDUCTIE Mocht je enkele familieleden mee willen nemen dan is hiervoor een extra toegangsregeling geldig. EJ:" zij~_!!.l. gezinskaarten verkrij_gbaar

6 voor f 5,--. De prijs dus voor 2 normale kaarten, maar kom je met z'n zessen dan kost het ook maar f 5,--. Informeer in dat geval ook eens bij de N.S. naar een meermanskaart o.i.d. Vaak zijn dit soort regelingen enorm voordelig. En je hebt natuurlijk geen verkeerspro~ blemen. Gezinskaarten zijn op dezelfde manier verkrijgbaar als de toegangsbewijzen voor 1 persoon. VERLOTING ========= Op het toegangsbewijsen de gezinskaart tref je een nummer aan (op de achterzijde). Dit nummer geld~tevens als lotnummer. Aan het eind van het programma verloten we een L.P. waarvoor deze nummers gelden. Mocht het winnende nummer er een van een gezinskaart zijn, dan ontvangen aile personen een a~ndenken aan deze dag. Vanaf heden kan iedereen een aanplakbiljet betreffende de fanclubdag aanvragen. Dit kan door vergoeding van alleen de verzendkosten. Stuur een postzegel van 80 cent in een gesloten enveloppe aan:.john Denver Fanclub, Spechtstraat 24 te Zwijndrecht met in de linker bovenhoek: Aanplakbiljet. Binnen enkele dagen ontvang je dan het biljet. Een leuk aandenken eigenlijk! Rest ons eigenlijk alleen nog te zeggen: "Kom met z'n allen de 17e september naar de Lepelenburg in Utrecht en laat het een waar spektakel worden".. De KOMT JOHN DAN TOCH NAAR NEDERLAND Organisatie. Het is nu al anderhalf jaar geleden, dat vele duizenden de Jaap Edenhal een rug toekeerden na een grandioos concert van John Denver. Ve- len hoopten op een spoedige herhaling van dit gebeuren. En de Fanclub was zeerzeker niet de laatste die hier aan dacht. Want als wij terugdenken aan die dag, krijgen we het nog warm. John Denver in Amsterdam ~ In die tussenliggende tijd zijn we, mag ik wel zeggen, regelmatig bezig geweest met het leggen van contactendie zeer nuttig zouden kunnen zijn bij een concert van John Denver in Nederland. Vaak zijn we gestuit op financiele bezwaren anders had het niet zo lang geduurd eer John het Nederlandse publiek weer zou laten"leven"

7 Wij waren ons er daarom terdege van bewust dat ons nog maar een mogelijkheid restte, en wel een goed contact zien te leggen met mensen die "bekend" zijn in deze branche.'iemand zoals Lou van Rees. En, gelukkig niet zonder resultaat. Op 24 januari 1977 adviseerde hij ons, zoals jullie wel weten, "over een half jaar nog eens te informeren" Daar we een half jaar toch echt wel lang vonden hebben we na vijf maanden weer eens contact ge-,zocht en op 4 juli schreef de Heer van Rees ons het vo Lgend e ; "In antwoord op uw brief van 28 juni j.l. deel ik U mede, dat het vast staat dat John Denver weer naar Nederland komt." Je mag best weter dat ik, toen wel even moest slikken. Maar zoals de ervaring geleerd heeft, was ik weer snel bij.bewustzijn en spookten er allerlei ideeen door mijn hoofd van wat er al niet tussen zou kunnen komen, zoals het moment waarop hij komt en voor hoeveel shows enz. Dankzij verder contact is alles wat enz. duidelijker geworden 'en het zal niet lang meer duren of Dhr. van Rees krijgt de Fan~lub op bezoek om hierover verder van gedachten te wisselen. Misschien is het op 17 septe~ber wel zover dat we kunnen zeggen: "Beste aanwezigen, wij zijn ontzettend blij mee te kunnen delen Misschien wel. Maar dat John een ding Denver.... " staat vast! Denver komt terug narr Nederland en voor ons een tijd van vechten om meer voordeel begint voor de leden van de Fanclub bij John's concert(en) te krij gen. Ook dat st aa t vast. afd. Promotion Department.- Door ruimtegebrek is het artikel "Wie maakt onze nieuwe Fanclubbladomslag" komen te vervallen. Indien mogeli.ik zal di t in nummer 5 worden gepubliceerd. d R d t' e e ac lee u t JOHN DENVER AND FRIENDS???? ============================ 18 juli uur - AVRO - televisie. "Dames en Heren: Jo. de Guys and Dolls. WAT!!!! Geen Denver??? En in nummer 3 van het fanclubblad stond.0... Misschien is dit een weergave van je reactie toen je 'bemerkte dat de show van John: "John Denver and Friends" niet uitgezonden werd. Ik zal mijn reactie maar niet weergeven want ~an zouden velen zich afmelden i.v.m. de verschrikkelijke taal die in het John Denver Fanclubblad wordt gehanteerd. Woedend was ik. Dus gelijk gebeld naar de AVRO. "Ja, die mijnheer die daar over gaat is op het ogenblik in bespreking, maar die.show die U bedoelt is voor onbepaalde tijd uitgesteld". En daar konden we het mee doen. We zagen al die leden al voor ons die tevergeefs bij de televisie zaten te wachten met naast zich een casseterecorder. We zagen al die verschrikte gezichten voor ons. We vonden ook dat we dit niet zomaar konden "slikken". Een volgend t.ele f'ocrrtje leverde ons op: "Welke show bedoeli:tu? Nee, daarover heeft U niet met mij gebeld. Maar ik zal U alles wel schriftelijk uitleggen. Binnenkort ontvangt U wel een brief van ons. Aan wie kan ik die sturen?.nee, ik kan nog niet zeggen wanneer de show wel uitgezonden gaat worden" Enige dagen later ontvingen we volgende brief. (Daar we jullie het volledige bewijs niet willen onthouden staat o~ bladzijde 14 en 15 de volledige brief van de AVRO) SPREUK VAN DE MAAND: Ook al sterven we van de hitte, Nieuwe fanclubleden zien we altijd wel zitten Jet Woudsma.-

8 De Redaktie van de John Denver Fanclub Spechtstraat 24 Zwijndrecht.- Onze ref. Uw ref. Datum GZ/DF/ augustus 1977 lviijneheren, In vervolg op het telefoongesprek dat ik hedenmorgen met een van uw leden had over het vervallen van een John Denver programma op 18 juli j.l., deel ik u het volgende mee. De show die wij op 18 juli j.l. geplanned hadden was en is nog steeds niet rechtenvrij voor uitzending. In zo'n geval wachten W1J tot 2 a 3 weken voor de geplande uitzenddatum en vervangen een niet rechtenvrij programma door een andere Het bovenstaande verklaart waarom W1J In principe geen inlichtlhgt:;j._ verstrekken over uitzenddata alvorens zij in de programmabladen vermeld staan. U kunt dus t.z.t. uit de programmabladen vernemen wanneer bedoeld programma wordt uitgezonden. Erop vertrouwende u naar genoegen te hebben ingelicht, verblijf ik, hoogachtend; ALGEI\ffiE~""E VEREENIGING "RADIO OlVIROEpn YiSie~e..j:f_~..';_~~~~.;.., "L----~. ":c-- '.. ~ ~~ --;;Y ~ G.H.Ao Zuur Hoofd Bureau Programmazaken t.v. Radiobedrijf: Avro studio's, Postbus 2, 's-gravelandseweg 52, Hilversum Telefoon (035) Telex AVRO NL Televisiebedrijf: Postbus 2, Hoge Naarderweg 3, Hilversum Telefoon (035) Telex ATELE Administratie: Postbus 5000, 's-gravelandseweg 52, Hilversum Telefoon (035) Abonnementenadministratie (035)?1111 Redaktie AvrobodelTelevizier Postbus 1290, Keizersgracht 107, Amsterdam, Telefoon (020) , Telex 14634

9 En daar konden we het dan mee doen. Geen mededeling meer vooraf maar gewoon de gids in de gaten houden. Hela~s. CORRESPONDENTIE. de Redactie. Via onze Engelse collega's ontvingen we het adres van een jongedame uit Schotland die een John Denver Corres~ondentie Club heeft. Zij zou ook graag met Nederlandse Fans corresponderen. WIE??? Ben beter aanbod is, dacht ik, bijna onmogelijk. Haar adres is: TOP 10 Mrs. Shelagh Davidson, 331 North Anderson Drive, Aberdeen AB 25 HX, Scotland. plaats: vorige titel: noteriil : aqntal notering- 1 2 Annie's Song en: Rocky Mountain High Boy From the Country Rhymes and Reasons Back Horne Again Sunshine on my Shoulders Thank God I'm a Country Boy Take me Horne, Country Roads Follow Me Leavin' on a Jet-~lane 2 Verdwenen: This old Guitar en Matthew. Je nieuwe Top-10 stuur je naar: Conny Allon, Rengerskerkestraat 28 I AMSTERDAM-OSDORP.- LEDENWERFACTIE! =============== In nummer een " gaven we bekendheid aan de "500 led en" actie waarvoor een John Denver ketting als prijs hadden. Zoals jullie weten zijn we door de jaarwisseling van ruim vierhonderd naar ruim tweehonderd leden geduikeld. Gelukkig zit er ook dit jaar weer een stijgende lijn in het ledenbestand zodat we nu driehonderd leden hebben. Echter noggeen 500. Acties in de richting van 500 leden werden door organisatie enleden gevoerd en gaan nog steeds door. Zo hebben we de sticker~lak actie in ~latenzaken. Enige weken geleden hebben we de stickertjes ontvangen zodat leden die iets voor de Fanclub willen doen deze kunnen aanvr agen bij de F'ancLub, Di t dan wel s.v.~. met een bijgaand lijstje van platenzaken die accoord gaan met het ~lakken van de stickers op de L.P.-hoezen. Zo weten we welke zaken in principe bereid zijn mee te werken aan de actie. Daarna~st treden we op verschillende maniercn in de publiciteit wat een stijging in het ledenaantal eventueel positief zou kunnen beinvloeden. Voor andere ideeen stan we te allen tijde open. De uitslag van de ledenwerfactie door de leden, maken we bekend op de fanclubdae. Nog even geduld dus. DUTCH FANCLUB FlmERATION. B EKE N.DMAKING Sinds 15 mei 1977 bestagt er in Nederland een federatie die tot doel heeft een zo breed mogelijke samenwerking tot stand te brengen tussen alle in Ne- ~ derland bestaande fanclubs. Leden die klachten hebben over hun Fanclub, kunnen deze klacht na~r voren brengen bij de voorzitster van deze federatie, indien de fanclub niet reageert op het schrijven dat het betreffende lid bij de Fanclub heeft ingediend. Ook de John Denver Fanclub is aangesloten bij deze -1 _ 1h _

10 federatie en maakt tevens deel uit van het bestuur. Dat leden van het John Denver Fanclubbestuur tevens zitting hebben in het (voorlopig) bestuur van de D.F.F. wil niet zep,gen dat een klacht van een lid van de J.D.F. onjuist beoordeeld wordt of hierdoor belnvloed wordt. Bij een kalcht over de J.D.F. zal het bestuur van de Fanclub niet aanwezig zijn. Dit om alles zo neutraal mogelijk te benaderen. Wij als bestuur hopen alleen dat er geen reden zal zijn tot klachten over de J.D.F. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt U zich wenden tot: Mej. I. Boezen, Joh. Wagenaarstraat 10, HENGELO.- Tel: NIEUWS OVER JOHN DENvER. ======================== John's secretaresses Peggy en Jeannie hebben elders werk gevonden en voor hun is in de plaats gekomen: Kim Lutz. Van haar hebben we een schrijven ontvangen met daarin een 4ele waslijst van Fanclubadressen over de hele wereld. Hieruit blijkt dat er in totaal 10 officiele John Denver Fanclubs vestaan verspreid over de hele wereld en daar zijn wij er een van. De overige zitten in Amerika (4), Engeland (1), Japan (1), Maleisie (1), Nieuw Zeeland (1) en Australie. De afdeling Public Relations heeft inmiddels contact opgenomen metal deze Fanclubs en zal haar ervarinren weergeven in een van de volgende nummers. Adressen van deze Fanclubs kunnen we, op speciaal verzoek van Kim en de Fanclubs, niet bekend maken. Daarbij komt nog dat al deze Fanclubs een gelimiteerd aantal leden hebben (wij niet). We zullen echter ons best doen om zoveel mogelijk informatie naar Nederland te halen over deze fanclubs en dit ten goede laten komen aan,de kwaliteit van ons Fanclubblad (in zoverre dat nog gaat). Ondanks herhaalde inspanningen heeft het niet geholpen nieuws met betrekking tot John te verzamelen. Alles lijkt erop dat hij aan een rustperiode bezig is. Een telefoontje naar Inelco leverde ons wat dat betreft hetzelfde op:"ja, dat geloof ik toch ook". John vertoont zich af en toe nog bij officiele gelegenheden. Hopelijk volgend keer meer nieuws. PUZZLE VAN DE MAAND Probeer de onderstaande zin te ontrafelen. Wij hadden de pech dat ons alfabet uit de handen gevallen is, en zodoende bij het oprapen aile letters zijn veranderd door de zetter. Hij heefter echt een rommel ~ van gemaakt. Letters eruit gehaald; nieuwe erin gezet. De uitslag van deze puzzle en die van nummer 3 wordt op de Fanclubdag bekend gemaakt. Inzenden voor 10 september Succes ermee. Dit is er van de zin overgebleven: Np ptr ttp sffw ij otms ijsajw Kfshqzgifl ns Zywjhmy!! - ---_ ~--- TOEGANGSBEWIJS ============== John Denver Fanclubdag 1977 Zaterdag 17 september.utrecht. Stichting\1niversiteitsgebouw Lepelenburg 1 van unr r

11 _~ '.. '_ _. _... ~'OR _.,. _. ~ ~.-.-_. -.,. ;,;:.., ,~.-..-'- -;'F ---' J'f...,.-'..:~.----reF"': -~" ''l-''ft I' ' ROCKY MOUNTAIN SUITE - cold -nights in Canada Engelse tekst - zie nummer 3. ROCKY MOUNTAIN SUITE - vertaling 1(" " " " " " " " " 11 " " " " " " " " " In een bergwei in Jasper, Alberta maken twee mannen en vier ponies een eenzame rite Om het hoogland te zien en van de mens en daar te horen, hoe ze er leefden en stierven. En ~~n is een J.eraar, en ~~n een beginner, die er alleen maqr wil 7.ijn en alleen maar wil leven. En samen proberen ze ons een verha~l te vertellen Wannaar we lang ~eleden hadrlen moeten luisteren. Roeveel gevaar het leven in de bergen inhoudt, dat er teveel mensen en teveel machines komen. De tijd is om ons, vandaag is voor altijd, morgen is slechts een van de dromen van gisteren. Koude na cht en in CanCl_daen een i,iskolldewind. Mens en bergen zijn weer broeders. Reldere wateren lachen, ze 7.inpen n~~r rle hemel: De "Rockies" leven, 7.e zullen noni.t ten onderg'1.':>n. POEMS, PRAYERS AND PROMIS 'ES T I've been lately thinkin' about my life's time. All the thinp,s J've done and how it's been. And I can't help believi n ' in my own mi nd., I know I'm gonna hate to see it end. I've seen a lot of sunshine, sjept out in the rain. Spent a night or two allan my own, I've known my lady's pleasures. Had mysplf S0me frjneds. Spent a time or two in my own horne. I have to say it now, it's bepn a pood life all in al- It's really fine to have the chance to hang around. And lie there by the fire, '1.nrl watch the evening tire While all my friends and my old lady sit Rnd pqss the pipe around, and talk of poems, -orq:vers'idd promisses, and things that we believe in Row sweet it is to love someone. Row right it is to care ClanmeLd~.?f0lU'Ylul..Uvt. - John DewelL G.uin. NAAM ADRES WOONPL. LEEFTIJD TELEFOON KORTE PERSOONSBESCRRIJVING: HANDTEKEN ING : PASFOTO INZENDEN UITERLIJK 1 SEPTEMBER AAN DE REDACTIE!!!

12 Jn5ch.f\.~ff0p\mulieR....., h.n. n falen!' --Ll How long it's been since yesterday. What about tomorrow. _)D enue~ ~~ and what about our dream~, and all the memories we. shar-e, NAAM ; The days they pass so quickly now, the nights are ADRES : seldom long. Time around me whispers when it's cold, WOONPL. : the. changes somehow frighten me. Still I have to smile. TELEFOON ;. It turns me on to think of growing old. OPTREDEN: solo/ groep vo caa.ly Lne t r-umerrtaa.l. 'For tho' my life's been good to me, there's still so.. much to do. So many things my mind has never known. SAMENSTELLING GROEP: INSTRUlvlENT. LEEFTIJD. I '.dlike to raise a family, I'd like to sail away, LETDER: and dance across the mountains on the moon. REPERTOIRE: TE SPELEN NUMMERS: 1 2. BEGELEIDING NODIG: ja/nee KORTE persoons/groepsbeschrijving: OP BIJLAGE!!!! BRENGT wel!niet EIGEN APPARATUUR MEE.,, pasfoto/ groepsfoto. HANDTEKENING (leider). DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. INZENDEN UITERLIJK 1 SEPTEMBER AAN DE REDACTIE!!! POEMS, PRAYERS and PROMISSES - VERTALING """""""""""""""""""""""""""" Ik heb kortgeleden nagedacht over mijn leven, die dingen die ik heb gedaan, ~n hoe het is geweest. En ik kan het niet helpen dat ik in mijn eigen verstand geloof. Ik weet dat ik met haat het einde tegemoet zie. Ik heb veel zonneschijn gezien en buiten geslapen in de regen. Ik ben een paar nachten alleen geweest. Ik heb het geluk van mijn geliefde gekend, Heb wat vrienden gehad en heb een paar keer een tijd in mijn eigen huis doorgebracht. Ik moet het nu zeggen, het is al en al een goed leven geweest. Het is fijn om de kans te hebben om rond te hangen, bij het vuur te liggen en de avond moe te. zien worden. terwijl al mijn vrienden en mijn vriendin een stickie door zitten te geven, en praten over.gedichten, gebeden en beloftes, en dingen waarin we geloven. _ Hoe fijn het is om van iemand te houden, hoe goed het is om zorg te dragen. Hoe lang geleden gisteren was, maar hoe zit het met morgen, en hoe zit het met onze Idromen, en de herinneringen die we delen. De dagen gaan nu zo snel voorbij, nachten zijn zelden lang. De tijd fluistert als het koud is. De veranderingen maken me op een of andere manier bang, toch moet ik blijven lachen. Het zet me ertoe aan om over oud-worden te denken. Want hoewel mijn leven goed voor me is geweest is er nog steeds zoveel te doen. Veel dingen die ik nooit heb gekend. Ik zou een gezin willen opbouwen, ik zou weg willen zeilen, en willen dans en over de bergen op de maan

13 JOHN DENVER FANCLUBBLAD. 2e jaargang - nummer 4 - augustus Officieel tweemaandelijks orgaan van de John Denver Fanclub Nederland. SPEClAAL NUMMER. Fanclub Adres: Eemst ein 31, Zwijndrecht, tel.: Redactie Adres: Spechtstraat 24, Zwijrtdrecht, tel.: Abonnementen: if 10,-- / B.Frs 150,- / $ 8,-- per jaar. Gironummer: '-71. (t.n.v. J.D. Fanc Lub ) Banknummer: (RABO-bank Zwijndrecht) Losse Nummers: f 2~50 / B.Frs 40,-- / $ 1,50 Public Relations: J. Franke, Beethovenstraat 6, Haaksbergen (Ov.). Promotion Department: A. Bakker, Spechtstraat 24, Zwijndrecht. Uitgave Fanclubblad: JOHN DENVER FANCLUB NEDERLAND Drukkerij: Vermaat - Zwijndrecht. Gehele of gedeeltelijke overname van dit blad alleen na schriftelijke goedkeuring van de redactie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Zingen: Opw: 573 Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen.

Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen. Writing a friend Lees het briefje. Beantwoord de vragen. 1 read Flash info miss 1 Aan wie schrijft Jonathan een e-mail? I like... tall he wears 2 Waarom schrijft hij die e-mail, denk je? baseball cap missen

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt Elvis Perkins wanneer zijn In Dearland uitkwam, haatte ik hem voor het maken van zo n geweldige plaat. Binnenkort komt zijn Doomsday EP uit en die belooft wederom veel goeds. Ook live stelde hij niet teleur:

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Art Media and Me. Portal 2. Inspiratie Opdracht Les 1. Valérie den Besten Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure

Art Media and Me. Portal 2. Inspiratie Opdracht Les 1. Valérie den Besten Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure Art Media and Me Inspiratie Opdracht Les 1 Portal 2 Valérie den Besten Docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuure 15-10-15 Waar portal 2 over gaat Portal 2 is een science fiction game waarin je speelt als

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier:

1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier: De sonatevorm 1. Kies 2 tot 5 klanken die je met je lichaam kan maken. Noteer ze hier: 2. Kies een maatsoort: Noteer indien nodig de ritmetabel van die maatsoort op een kladblad. 3. Schrijf een thema van

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

De Wisch Productions

De Wisch Productions Versie 2013-06 Alle acts zijn mogelijk met of zonder projecties van films, afbeeldingen en teksten. Gages in overleg. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van speelduur, aantal muzikanten, aantal

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander Augustus 2014 Normaal gesproken ontvangt u in onze nieuwsbrief gewoon wat activiteiten en wetenswaardigheden. Deze keer echter hebben wij u naar aanleiding van de afgelopen

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016)

Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016) Afsluitende viering bij het programma van csg. Comenius bij Nijkleaster te Jorwert (7-11 november 2016) Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. (Chief Seattle) Doe seach God alles

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

muziek en tekst: Marco Lenaerts

muziek en tekst: Marco Lenaerts DE LIEDJESTEKSTEN VAN 'RADIO SINTERKLAAS' EEN CD VAN THEATER RAT muziek en tekst: Marco Lenaerts PIETENSCHOOL Wil je een toffe job? Geef het zoeken maar niet op. Wil je werken voor de Sint? Was dat je

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011

Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 Een boom voor Sophie Donderdag 17 november 2011 we doen dat als teken van herinnering We planten een boom vandaag We planten een boom vandaag tijdens de novembermaand, maand van het herdenken. We planten

Nadere informatie

Muziekopdracht. 1950-heden. Naam: Klas: Docent:

Muziekopdracht. 1950-heden. Naam: Klas: Docent: Muziekopdracht 1950-heden Naam: Klas: Docent: Muziekopdracht: 20ste eeuw (1950-heden) Ga naar http://www.sitepalace.com/develsteinhavo4/muziek.html. Hier vind je links naar muziek(clips) die je nodig hebt

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN He, pas nu goed op, En huil niet zo dom, Pruilen is een flop, Ik zeg je waarom Hij maakt nu een lijst,

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten Intro Vredeswens (Grace) ter groet Pride God YHWH Om te volgen Spiegel Gloria Vraag en Antwoord De wereld When love comes to town Love and peace

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat.

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat. Les 1 Direct in de creatieve activiteit en samenwerken. Vanuit de ervaring van het doen, de waarnemingen die je zelf doet en opschrijft, je vragen ontwikkelen. De waarnemingen en vragen met de anderen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God Zomerkamp 2010 Het Vaderhart van God Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben en die in Zijn naam geloven,

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3a

Toelichting. Leerdoelenoverzicht - niveau 3a Toelichting In het schema hieronder zie je per song aan welke EIBO-thema s en aan welke doelen de kinderen werken. Voor Groove.me vormen de TULE-doelen de leidraad. De kerndoelen 13, 14 en 15 komen in

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry,

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, Hello, it's me I was wondering if after all these years You'd like to meet, to go over everything They say that time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me I'm in California

Nadere informatie

LOOKS. Inschrijfformulier. Give me. Miss Travestie Noord Brabant Your Next Step.. MTNB 2018

LOOKS. Inschrijfformulier. Give me. Miss Travestie Noord Brabant Your Next Step.. MTNB 2018 Inschrijfformulier Your Next Step.. MTNB 2018 Deelname Leuk dat je interesse hebt om deel te nemen aan en te strijden om de titel van Miss Travestie Noord Brabant 2018. Meer informatie vindt je op de volgende

Nadere informatie

Bruidsfotografie 2015

Bruidsfotografie 2015 PrijsBROCHURE Bruidsfotografie 2015 Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - Hilary Cooper - Die ademloze momenten, de momenten vol liefde

Nadere informatie

Arjan Marsman 6 jaar Webplace4u. Voorstellen

Arjan Marsman 6 jaar Webplace4u. Voorstellen Welkom Arjan Marsman 6 jaar Webplace4u Voorstellen Social Media Feiten Facebook Waar gaan we het over hebben Social Media Feiten 10,7 uur per week kijkt een Nederlander TV (65+ uitgezonderd). 19,5

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3

18 0ktober 2015. Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen. 40 e jaargang nr 3 18 0ktober 2015 Basisgroep 'De Vier Handen' Groningen 40 e jaargang nr 3 Programma tot 2016 18 oktober 12.00-13.00 uur. Viering: thema: confrontatie: wat je niet wilt zien, kan je het meeste bieden. Emma,

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 17 november 2014

Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het duurt nog even en dan is het weer kerst. Leerlingen uit hogere groepen namen in het

Nadere informatie

Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11)

Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11) STELLINGENSPEL - Bijlage 1: Liedjesteksten Lied 1: Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11) De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat En de mensen staan te kijken en ze zeggen: Zie je dat In die ouwe

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

De grote clubactie 2005

De grote clubactie 2005 De grote clubactie 2005 Aan alle lotenverkopers en hun ouders, Hieronder kunt u meer informatie vinden over de grote clubactie. Leest u deze informatie even door en heeft u nog vragen neem dan contact

Nadere informatie

Tentoonstelling 180 Amsterdammers

Tentoonstelling 180 Amsterdammers 180amsterdammers.nl Buien zachte regen vallen op mijn zadel Gelijk bevroren Ik kijk naar de grachten De hele gracht is bevroren O jeetjemina waar ben ik nu? Ik ben in de vriezerwereld maar ik leef nog,

Nadere informatie

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet.

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet. 1 This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee In the Glee club, the pupils sing famous songs from Britney Spears to One Direction,

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Welkom! Leven vanuit je echte ik - hoe God ons hart geneest DAG 2. Juliana Wilhelm, MA. Cardia Counseling Center Wheaton, IL USA cardiacounseling.

Welkom! Leven vanuit je echte ik - hoe God ons hart geneest DAG 2. Juliana Wilhelm, MA. Cardia Counseling Center Wheaton, IL USA cardiacounseling. Welkom! Leven vanuit je echte ik - hoe God ons hart geneest DAG 2 Juliana Wilhelm, MA Cardia Counseling Center Wheaton, IL USA cardiacounseling.com Gezamenlijk gebed samen: Geef mij een kaars - uw Geest,

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) Original author: Zimbardo, P.G. & Boyd, J.N (1999) Translated by: Date version: Language: Dutch ZTPI

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie