Inhoud VWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VWO 5 2015-2016"

Transcriptie

1 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 5 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing... 6 Nederlands... 7 Latijnse Taal en Cultuur... 8 Griekse Taal en Cultuur... 8 Griekse en/of Latijnse taal en cultuur (voorheen KCV)... 9 Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A/C Wiskunde B Wiskunde D Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Management & Organisatie Culturele Kunstzinnige Vorming Kunst (Beeldende vormgeving) Kunst (Muziek) Profielwerkstuk Loopbaanoriëntatie en begeleiding... 24

2 Commissie van Beroep EindexamenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 (zie voor de volledige tekst het examenreglement) De commissie bestaat uit vijf personen, te weten: a. de voorzitter van de commissie, een externe deskundige die geen werknemer is of lid van het bevoegd gezag; b. een van de teamleiders, die niet direct betrokken is bij het afnemen van eindexamens, tevens secretaris van de commissie; c. twee examinatoren werkzaam in de sector van waaruit het (de) bezwa(a)r(en) is/zijn ingediend; d. een lid uit de geleding van ouders van (oud)leerlingen. Alle leden worden aangezocht door de sector HAVO-VWO. Correspondentie dient gericht te worden aan: Commissie van Beroep Eindexamen p/a Centrale Administratie V.C.O.W. Postbus AM Middelburg

3 Examinatoren VWO-5 3 Voorzitter van het examen: H.L.M. Grooten, directeur Secretaris van het examen: L.J.C. Rozendaal, teamleider Vak Godsdienst Nederlands Latijn Grieks Klassieke Culturele Vorming Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A/C Wiskunde B Wiskunde D Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Management & organisatie Culturele en kunstzinnige vorming Kunst (Beeldende vorming) Kunst (Muziek) Bewegingsonderwijs Examinatoren J. Lukasse mw. S.F.T. v/d Stel-Mondeel R. Jansen mw. C.D.M. Zoeter-Cogneaux mw. A.W. van Duijn mw. A.W. van Duijn mw. C.D.M. Zoeter-Cogneaux mw. M.A. Holstein mw. W.S. Bronzwaer-Smorenburg mw. I. van de Wege-Hofman mw. J. Krieger-Richter mw. I.M. Jacobs mw. J.M.H. Weber A. Louws J.J. de Witte N. Brinkhuis L. Bernouw mw. W.J. Nagelkerke P.A.C. Wisse L. Bernouw R.J. Meier mw. A.M. de Witte mw. E.H. Glass-Visscher H.A. van der Veen mw. K. Steketee A.M. Hartog J. Bomert J. Vente P. de Bruijne mw. J. Beth-Kramer mw. J. Beth-Kramer mw. J. Beth-Kramer A. de Wolf R.P. Poppe S.J. Koets mw. A. Witteveen-Willemsen

4 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen som VWO 4 Periode 1 P&T-week 1 Periode 2 P&T-week 2 Periode 3 P&T-week 3 Periode 4 P&T-week 4 gd 30% PO % 50% ne 0% M % 30% la 15% T % PO % 50% gr 15% T % PO % 50% gltc 20% T % PO % 100% fa 0% PO 513 5% 5% du 0% M % 10% en 0% PO 513 8% 8% ma 100% 100% gs 20% T % PO % 60% ak 25% PO % T % 70% wa/c 0% T % 20% wb 0% T % 20% wd 10% T % 40% na 10% T % 25% sk 0% T % 20% bi 10% T % PO % 50% anw 100% 100% ec 10% T % T % 40% m&o 20% T % 50% ckv 0% M % bv 35% PO % PO % T % 65% mu 35% PO % T % T % PO % 80% som VWO 4 + 5

5 Toetsen en praktische opdrachten 5 Toetsen worden afgenomen in een programma- & toetsweek (P&T week), praktische opdrachten veelal in een periode. Hieronder vind je een overzicht wanneer de periodes zijn en wanneer de programma- & toetsweken dit schooljaar plaatsvinden. In een enkel geval zal, i.v.m. het grote aantal toetsen, de toetsperiode meer dagen beslaan dan de genoemde programma- & toetsweek. Periode 1: 31 augustus t/m 6 november 2015 Periode 2: 16 november 2015 t/m 22 januari 2016 Periode 3: 1 februari t/m 1 april 2016 Periode 4: 11 april t/m 1 juli 2016 P&T week 1: week 46 9 november t/m 13 november 2015 P&T week 2: week 4 25 januari t/m 29 januari 2016 SE s H5/V6 week maart t/m 1 april 2016* P&T week 3: week 14 4 april t/m 8 april 2016 SE s H4/V4/V5: week 27 4 t/m 8 juli 2016 P&T week 4: week t/m 15 juli 2016 * reservedata voor H4/V4/V5 Herkansingen H4/V4/V5 vinden plaats op dinsdag 19 juli Alle behaalde resultaten maken deel uit van het schoolexamendossier, maar zullen, met uitzondering van het herkansingsresultaat ook als cijfer op het rapport meetellen van H4/V4/V5 tenzij anders aangegeven.

6 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing 6 Praktische opdracht Het onderzoeken waar en op welke wijze er in het thema Reclame (hoofdstuk 9), in het thema Genetische manipulatie (hoofdstuk 6) of in het thema Euthanasie (hoofdstuk 7) bij mensen, zinvragen/levensvragen te vinden zijn, met als uitgangspunt ZIN IN ZIN de hoofdstukken 1 t/m 3, 6, 7 en 9. Deze opdracht wordt in groepsverband uitgevoerd. Datum: Afronding in periode 2 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 523

7 Nederlands 7 Domein B: Mondelinge taalvaardigheid Domein D: Argumentatieve vaardigheden Debat Datum: In activiteitenweek 4 30% Kolom: 513 Beoordelingscriteria: Leerlingen discussiëren in groepjes van 4, 5 of 6 over een van tevoren vastgesteld onderwerp 50 minuten Het cijfer wordt vastgesteld aan de hand van vooraf vastgestelde en gepubliceerde criteria.

8 Latijnse Taal en Cultuur 8 Schriftelijke toets 1 Toets over 15 pagina s gelezen Latijnse tekst (norm OCT) en 20 pagina s gelezen tekst in vertaling. De keuze wordt later bekend gemaakt. Er kunnen vragen gesteld worden over achtergronden, vorm en inhoud van de teksten. Er wordt geen woordenlijst/ woordenboek gebruikt. Datum: In P&T-week 3 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: De kandidaat wordt beoordeeld op tekst-, taal- en cultuurreflectie Vertaaldossier Er wordt tijdens het hele schooljaar een selectie gemaakt van vier Latijnse teksten uit de gelezen schrijvers. Deze teksten worden nauwkeurig vertaald. Het vertaaldossier bestaat uit vier van vijf gemaakte vertalingen. 50 minuten per vertaling eind V5 is het dossier compleet. Datum: 15% van het schoolexamencijfer Kolom: 533 Beoordelingscriteria: de kandidaat wordt beoordeeld op zijn vertaalvaardigheid. Griekse Taal en Cultuur Schriftelijke toets 1 Toets over 15 pagina s gelezen Griekse tekst (OCT-norm) en 20 pagina s gelezen tekst in vertaling. De keuze wordt later bekend gemaakt. Er kunnen vragen gesteld worden over achtergronden, vorm en inhoud van de teksten.. Er wordt geen woordenlijst of woordenboek gebruikt. Datum: In P&T-week 3 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: De kandidaat wordt beoordeeld op tekst-, taal- en cultuurreflectie Vertaaldossier Er wordt tijdens het hele schooljaar een selectie gemaakt van vier Griekse teksten uit de gelezen schrijvers. Deze teksten worden nauwkeurig vertaald. Het vertaaldossier bestaat uit vier van vijf gemaakte vertalingen. 50 minuten per vertaling eind V5 is het dossier compleet. Datum: 15% van het schoolexamencijfer Kolom: 533 Beoordelingscriteria: de kandidaat wordt beoordeeld op zijn vertaalvaardigheid.

9 Griekse en/of Latijnse taal en cultuur (voorheen KCV) 9 Schriftelijke toets Toets over de Griekse en Romeinse kunst en De receptie van Klassieken, met name in de schilderkunst, architectuur en beeldhouwkunst. Synopsis, hoofdstuk 1,2,4,6 en minuten Datum: In P&T-week 2 Onderdeel 2 : 40 % ( bij LTC en/of GTC) Kolom: 523 Beoordelingscriteria: De kandidaat toont kennis van en inzicht in de genoemde aspecten van de klassieke cultuur en receptie. Opmerking Het gemiddelde van de drie onderdelen cultuur (onderdeel 1 in VWO 4 en onderdeel 2 en 3 in VWO 5) telt mee voor 10% van het eindcijfer GTC of LTC in VWO 6. Project 1 Tragedie Onderzoek naar de achtergronden, de plaats en de betekenis van de tragedie en haar thema s in de Griekse cultuur en naar de creatieve receptie in de West-Europese cultuur. Spelen van een tragedie. N.B.: In de eerste helft van het schooljaar wordt een tragedie gekozen. Datum: In periode 3 en 4; de uitvoering vindt in P&T week 4 plaats Onderdeel 3 : 40% ( bij LTC of/en GTC) Kolom: 533 Beoordelingscriteria: de opgedane kennis zal blijken uit het programmaboekje en de eigen interpretatie van de te spelen tragedie. Opmerking Het gemiddelde van de drie onderdelen cultuur (onderdeel 1 in VWO 4 en onderdeel 2 en 3 in VWO 5) telt mee voor 10% van het eindcijfer GTC of LTC in VWO 6. Project 2 Er wordt een keus gemaakt uit vier modules die betrekking hebben tot een aspect van de Romeinse en/of de Griekse cultuur. Datum: in periode 3 en 4 ; uitvoering vindt in P&T-week 4 plaats Onderdeel 3 : 40% ( bij LTC en/of GTC) Kolom: 533 Beoordelingscriteria: De opgedane kennis zal blijken uit het product en de presentatie van de gekozen module. Opmerking Het gemiddelde van de drie onderdelen cultuur (onderdeel 1 in VWO 4 en onderdeel 2 en 3 in VWO 5) telt mee voor 10% van het eindcijfer GTC of LTC in VWO 6. Er moet een keuze gemaakt worden tussen project 1 en project 2.

10 Frans 10 Praktische opdracht Presentatie literatuur Literaire stroming (bijv. Realisme) Vorm: Je werkt in een groep van 4 leerlingen: je mag gebruik maken van multimediale toepassingen. Je presenteert de uitwerking van je opdracht minuten Datum: Periode 3 5% van het schoolexamencijfer literatuur Frans Kolom: 513 Taaltaak Verwerking: Zelfstandig lezen 1 boek. Het gelezen boek kan onderdeel uitmaken van het SE gespreksvaardigheid in het eindexamenjaar. Leesverslag. De (niet verkorte) boeken dienen van origine in de Franse taal te zijn geschreven. Per schrijver mag je één boek lezen. Inleverdata: Periode 3 Beoordeling: Cijfer : weging 2

11 Duits 11 Taaltaken / schoolexamen schoolexamen Literatuur Schrijven van een leesverslag en het houden van een presentatie, in duo s, naar aanleiding van een zelfstandig gelezen literair werk. Er wordt een lijst VWO bovenbouw ter beschikking gesteld. Richtlijnen hiervoor worden door de docent verstrekt. Het cijfer telt mee voor het rapport en komt ter sprake in het afsluitende gesprek over het portfolio in VWO 6. Datum: Vanaf maart 2016 Weging*: 10% * Het onderdeel komt ter sprake in het eindgesprek tijdens het mondeling examen in VWO 6.

12 Engels 12 Praktische opdracht Presentatie Literatuur Literaire stroming (bijv. war poetry) minuten Datum: In periode 4 8% van het schoolexamencijfer Kolom: 513 Taaltaken Reading Inleverdata: Toetsing: Beoordelingscriteria: Beoordeling: 3 boeken ter voorbereiding op een mondeling. De (niet verkorte) boeken dienen in oorspronkelijk Engels geschreven te zijn; elk boek bevat minimaal 200 pagina s en per schrijver mag 1 boek gelezen worden. De boeken dienen vooraf goedgekeurd te worden door de docent. boek 1: direct na de herfstvakantie boek 2: direct na de kerstvakantie boek 3: direct na de voorjaarsvakantie Verwerkingsopdrachten/toetsen worden klassikaal gemaakt. Voldoende/onvoldoende De boeken dienen als basis voor een cijfer spreekvaardigheid bij het mondeling SE in V6.

13 Geschiedenis 13 Schriftelijke toets SV Handboek historisch overzicht: Hoofdstuk 5, 6 en 7. SV Activiteitenboek SV: Hoofdstuk 5, 6 en 7. Getoetst worden kennis, inzicht en vaardigheden over de leerstof van de tijdvakken 5, 6, 7, 8 en 9. Kenmerkende aspecten 1 t/m 9. Datum: In P&T-week 2 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: vastgelegd in antwoordmodel en puntenverdeling staat op de toets vermeld Praktische opdracht Verwerking: Leerlingen voeren in tweetallen een historisch onderzoek uit naar historische aspecten (sociaaleconomische, politieke, culturele omstandigheden) gedurende het Tijdvak 8, 9 en 10 Leerlingen krijgen een onderwerpenlijst uitgedeeld. Leerlingen dienen een onderzoek te verrichten en gebruik te maken van verschillend bronmateriaal; literatuur, interviews, internet, archiefmateriaal etc. Datum: Periode 3 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 533 Beoordelingscriteria: vastgelegd op matrix, inclusief puntenverdeling, welke van tevoren aan de leerlingen wordt uitgedeeld. Aardrijkskunde Schriftelijke toets Tekstboek en Werkboek BuiteNLand VWO-5 Bestuderen: - Hfst 3: Zuidoost Azië - Daarbij behorende werkboekopdrachten - Aanvullend lesmateriaal Datum: In P&T-week 3 30% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Praktische opdracht Domein Aarde Keuze uit het boek Eigen omgeving. Datum: In de weken na de kerstvakantie 15% van het schoolexamencijfer; Kolom: 533 Beoordelingscriteria: De beoordelingscriteria worden tegelijk met het onderwerp bekend gemaakt.

14 Wiskunde A/C 14 Schriftelijke toets Getal en Ruimte VWO A/C deel 2 H5 Machten en exponenten H6 Kansrekening H7 Veranderingen H8 De normale verdeling Datum: In P&T-week 3 20 % van het schoolexamencijfer Kolom: 513 Beoordelingscriteria: Wiskunde B Op het opgavenformulier wordt het maximum aantal te behalen punten per vraag vermeld. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Schriftelijke toets Getal en Ruimte VWO B deel 2 H5 Exponenten en logaritmen H6 Goniometrische formules H7 Differentiaalrekening H8 Vermoedens en bewijzen Datum: In P&T-week 3 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 513 Beoordelingscriteria: zie Wiskunde A/C Wiskunde D Schriftelijke toets Getal en Ruimte HAVO/VWO D deel 1: H3 Kansverdelingen H4 De normale verdeling Getal en Ruimte HAVO/VWO D deel 2 H7 Discrete dynamische modellen H8 Complexe getallen Datum: In P&T-week 3 30% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: zie Wiskunde A/C

15 Rekenen (Verplicht voor alle leerlingen) computertoets Cito Rekentoets 3F Cito Voorbeeldtoetsen 3F 2014 en Oefenmateriaal en websites zoals te vinden op de ELO onder het vak Rekenen H4/H5/V4/V5/V6 15/16 Afnameperiodes Kolom: 120 minuten Van 13 t/m 26 januari 2016 (herkansing) Van 16 t/m 30 maart 2016 (herkansing) Van 30 mei t/m 10 juni 2016 (herkansing) 1 (op eindlijst)

16 Natuurkunde 16 Schriftelijke toets PULSAR 3 e editie natuurkunde 5 vwo leerboek hoofdstuk 15 PULSAR 3 e editie natuurkunde 6 vwo leerboek hoofdstuk 16 Hulpmiddelen: Binas zesde druk, Geodriehoek, kleurpotloden en ander schrijfgerei, Rekenmachine (er mag geen grafische rekenmachine gebruikt worden) Datum: In P&T-week 4 15% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: er worden een aantal vragen en/of vraagstukken voorgelegd over de natuurkunde en/of de contexten die in genoemde hoofdstukken behandeld wordt/worden. De kennis of toepassing daarvan kan ook in een andere context of situatie gevraagd worden, waarbij de in de vraag aangeboden informatie dan voldoende houvast biedt bij de beantwoording van de vraag. Bij de beantwoording worden de volgende criteria gehanteerd: er is een maximum score per vraag. Deze wordt alleen toegekend bij een volledige en geheel juiste beantwoording van de vraag. Er worden geen of minder punten toegekend indien: - de vraag onjuist of onvolledig is beantwoord; - rekenfouten zijn gemaakt; - de bij de beantwoording benodigde wiskunde niet of niet juist wordt toegepast; - conventies en/of toegestane vuistregels m.b.t. de nauwkeurigheid niet of niet juist zijn toegepast. Dit geldt zowel voor de berekeningen, tekeningen, schetsen, bepalingen als metingen. - een gevraagde redenering, uitleg of toelichting geheel of gedeeltelijk niet juist is of ontbreekt. Indien meer antwoorden, redeneringen etc. worden gegeven dan er gevraagd worden, worden alleen de eerste tot en met het gevraagde aantal beoordeeld. Scheikunde Schriftelijke toets 1 Chemie 6 e editie 4-vwo en 5-vwo: hfdstn 1 t/m 9 Hulpmiddelen: BINAS tabellenboek 6 e editie en rekenmachine (niet grafisch) Datum: In P&T-week 2 20% van het schoolexamencijfer Kolom: 513 Beoordelingscriteria: er wordt een aantal vragen en/of vraagstukken voorgelegd over de scheikunde die in de genoemde hoofdstukken behandeld wordt, en/of contexten die betrokken zijn op de scheikunde uit die hoofdstukken. Voor elke vraag is er een maximum score. Dit maximum wordt alleen toegekend bij een volledig en geheel juist resultaat. Er worden minder of geen punten toegekend indien: - de vraag geheel of gedeeltelijk onjuist of onvolledig is beantwoord; - rekenfouten zijn gemaakt; - conventies en/of toegestane vuistregels m.b.t. de nauwkeurigheid niet of niet juist zijn toegepast. Dit geldt zowel voor berekeningen, schetsen, tekeningen en bepalingen als voor metingen; - een gevraagde redenering, uitleg of toelichting geheel of gedeeltelijk onjuist is of ontbreekt. Indien meer antwoorden, redeneringen en dergelijke zijn gegeven dan dat er werden gevraagd, worden alleen de eerste tot en met het gevraagde aantal beoordeeld.

17 Biologie Schriftelijke toets Nectar Biologie vwo bovenbouw deel 1 Hoofdstuk 1 Gedrag Hoofdstuk 2 Soorten en Populaties Hoofdstuk 3 Ecosystemen Hoofdstuk 4 Cel en Leven Hoofdstuk 5 Onderzoek Hoofdstuk 6 Voortplanting Hoofdstuk 7 Erfelijkheid Hoofdstuk 8 Evolutie Wijze van toetsen: De toets zal open en gesloten vragen bevatten. Datum: In P&T-week 3 25% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: De criteria zullen voorafgaand aan de toets bekend gemaakt worden 2. Praktische opdracht Presentatievorm: Het doel van deze praktische opdracht is het uitvoeren van een ecologisch onderzoek en over dit onderzoek een Power Point Presentatie te houden. Datum: Power point presentatie Inleverdatum: In periode 4 Mei/juni 2016 Kolom: 15% van het schoolexamencijfer Beoordelingscriteria: 533

18 Economie 1. Schriftelijke toets Literatuur: Percent economie, theorieboek en studiehulp VWO. Deel 1 Nijgh Versluys. Uit dit deel 1 de hoofdstukken 11 t/m 17 De stof voor de toets omvat eveneens alle aantekeningen, stencils en (oefen)opgaven, die bij de behandeling van de desbetreffende hoofdstukken ter sprake zijn gekomen. 18 Aan de orde komen de volgende onderwerpen: - Ruilen over de tijd; - Samenwerken en onderhandelen. Datum: In P&T-week 2 15% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: Bij de schriftelijke toets(en) wordt een puntenverdeling op het opgavenblad vermeld; de definitieve normering wordt na correctie van de toets(en) vastgesteld. 2. Schriftelijke toets Literatuur: Percent economie, theorieboek en studiehulp VWO. Deel 1 en deel 2 Nijgh Versluys. Uit dit deel 1 de hoofdstukken 5,6 en 10, uit deel 2 hoofdstukken 18 t/m 20. De stof voor de toets omvat eveneens alle aantekeningen, stencils en (oefen)opgaven, die bij de behandeling van de desbetreffende hoofdstukken ter sprake zijn gekomen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: - Risico en Informatie; - Markten. 120 minuten. Inleverdatum: In P&T-week 4 15% van het schoolexamencijfer Kolom: 533 Beoordelingscriteria: 3.Keuzeonderwerp Bij de schriftelijke toets(en) wordt een puntenverdeling op het opgavenblad vermeld; de definitieve normering wordt na correctie van de toets(en) vastgesteld. Tijdens de tweede helft van het jaar zal eer een keuzeonderwerp worden behandeld. Dit nav de economische actualiteit. De inhoud en vorm van de opdracht wordt tijdig bekend gemaakt. De opdracht zal deels binnen en deels buiten de lessen plaatsvinden. 10 uur Wordt nader bepaald Datum inleveren: Weegt mee als een repetitie in periode 2 Beoordelingscriteria: De beoordelingscriteria zullen bij de introductie van de opdracht aan de leerlingen bekend gemaakt worden.

19 Management & Organisatie 19 Schriftelijke toets Management&Organisatie in Balans, VWO Theorieboek 1, Van Vlimmeren, 7e druk, 2013, hoofdstuk 22 t/m 26. Management&Organisatie in Balans, VWO Theorieboek 2, Van Vlimmeren, 7e druk, 2013, hoofdstuk 27 t/m 32 Alle aantekeningen, stencils en (oefen)opgaven die bij de behandeling van de desbetreffende hoofdstukken ter sprake zijn geweest. Aan de orde komen onderdelen uit: - voorraadwaardering - afschrijvingmethoden - bruto en netto winst opslagmethoden - break-even analyse - voor- en nacalculaties bij industriële ondernemingen met massa productie - idem, met stukproductie - permanence - matching principle 120 minuten Datum: juni 2016, P&T-week 4 30% van het schoolexamencijfer Kolom: 523 Beoordelingscriteria: Er wordt een voorlopige puntenverdeling op het opgavenblad vermeld; de definitieve normering wordt na correctie van de toets vastgesteld.

20 Culturele Kunstzinnige Vorming 20 Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) heeft alleen een schoolexamen. Het is een handelingsdeel en bestaat uit een Kunstdossier in een map. Voor de leerling houdt het vak CKV in: -ervaring met deelname aan culturele activiteiten, -kennis van kunst en cultuur, -praktische activiteiten met één of meer van de kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, drama, film en muziek. -reflectie daarop. Vwo 5 Kunstdossier deel 4: Helden inleveren P&T-week 1 Kunstdossier deel 5:Liefde inleveren P&T-week 2 Kunstdossier deel 6 :De droom inleveren P&T-week 3 Kunstdossier deel 7: West-Oost inleveren einde cursus vaststelling cijfer. Beoordelingscriteria: Kwantitatief moeten vorm en inhoud voldoen aan de opdrachten en voorschriften van de methode Palet. Kwalitatief is de verzorging van de map en de persoonlijke inbreng van de leerling van belang. Deeldossiers worden becijferd voor het rapportcijfer. Het kunstdossier krijgt de beoordeling voldoende of goed. Onvoldoende is onacceptabel voor het verkrijgen van een diploma. Culturele activiteiten: Voor Vwo geldt het verslag van 8 culturele activiteiten. Gekozen wordt uit: beeldende kunst, dans, drama,film en muziek. Eén kunstdiscipline mag twee keer gekozen worden. Het kunstdossier moet bewaard blijven tot na de uitreiking van het diploma. De leerling is daarvoor zelf verantwoordelijk. Afsluiting CKV: Inleveren kunstdossier Inleverdatum: eind april 2016 Afsluitend gesprek: mei %% Kolom: 513

21 Kunst (Beeldende vormgeving) 21 Praktijk: Voor de praktijk geldt dat de beoordeling is volgens criteria in de opdracht. Alleen werk, dat onder begeleiding van de docent Kunst is vervaardigd kan in aanmerking komen voor beoordeling. Beoordelingscriteria Beeldend werk: proces; schetsen, werkplan, uitwerking producten; techniek, vormgeving en reflectie op het werk. Hierna beschreven als normen Beeldend werk. Ornament Ornament in de Burgercultuur Presentatievorm Drie werkstukken, waarbij een verslag gedaan wordt in het kunstdagboek Inleverdatum: januari % van het schoolexamencijfer Kolom: 543 Beoordelingscriteria Normen Beeldend werk Theorie: Theorie schriftelijke toets De Bespiegeling, Burgercultuur & Romantiek Datum: P&T-week 4 10 % van het schoolexamen Kolom: 553 Beoordelingscriteria Volgens een van tevoren vastgesteld correctiemodel Zwart en wit Grafische technieken Presentatievorm Drie werkstukken, waarbij een verslag gedaan wordt in het kunstdagboek Inleverdatum: juni % van het schoolexamencijfer Kolom: 563 Beoordelingscriteria Normen Beeldend werk

22 Kunst (Muziek) 22 PRAKTIJK: Voor de praktijk geldt dat de beoordeling plaatsvindt volgens een van te voren besproken en beschikbaar gesteld beoordelingsmodel. Alleen werk, dat onder begeleiding van de docent Kunst is vervaardigd kan in aanmerking komen voor beoordeling. Praktische opdracht Onderzoek naar volksmuziek in de Europese Gemeenschap Presentatievorm Multimediaal artikel Presentatie in de klas Inleverdatum: november % van het schoolexamencijfer Kolom: 543 Beoordelingscriteria Volgens beoordelingsmodel Theorie: Theorie schriftelijke toets De Bespiegeling, pagina 44 t/m 69 Datum: P&T-week 2 10 % van het schoolexamen Kolom: 553 Beoordelingscriteria Volgens een van tevoren vastgesteld correctiemodel Theorie schriftelijke toets Muzikale componenten, Leitmotiv en filmmuziek Onderwerpen worden aangegeven in een reader Datum: P&T-week 3 10 % van het schoolexamen Kolom: 563 Beoordelingscriteria Volgens een van tevoren vastgesteld correctiemodel Praktische opdracht Onderzoek naar bouwers van muziekinstrumenten Presentatievorm Artikel voor een multimediale muziekencyclopedie Presentatie in de klas Inleverdatum: Juni % van het schoolexamencijfer Kolom: 573 Beoordelingscriteria Volgens beoordelingsmodel

23 Bewegingsonderwijs 23 Handelingsdeel De leerlingen hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten: Spel: Basketbal Voetbal Korfbal Softbal Tsjoekbal Volleybal Hockey Badminton Turnen: Minitrampoline springen Trapeze zwaaien Ringen zwaaien Schommelactiviteiten Atletiek: Verschillende loopvormen Speerwerpen Zelfverdediging Schermen Bewegen op muziek: Dansvormen gebaseerd op jazzdans, aerobics en ritme en bewegen. Circusachtige activiteiten: Vormen van balanceren en jongleren

24 Profielwerkstuk 24 Het profielwerkstuk is een afsluitende praktische opdracht over een zelf gekozen onderwerp uit één van de profielvakken. Een aanvulling vanuit een ander vak is mogelijk. Het profielwerkstuk wordt samen met iemand anders gemaakt, tenzij dat getalsmatig onmogelijk is. In het profiel CM mag alleen gewerkt worden. Aan het profielwerkstuk moet in totaal 80 SBU besteed worden. Het profielwerkstuk wordt uitgevoerd in VWO 6. Het profielwerkstuk wordt met een cijfer beoordeeld en telt mee in het combinatiecijfer. In VWO 5 wordt een begin gemaakt met het profielwerkstuk. In de maand mei zul je via je profielwerkstukcoördinator de handleiding en een aftekenkaart uitgereikt krijgen. Bij het uitreiken van de opdracht wordt de inleverdatum bekend gemaakt. Op deze datum moet bij de profielwerkstukcoördinator het volgende ingeleverd worden: keuze van vak, partner en onderwerp. Tevens moet de aftekenkaart getekend worden voor akkoord met vak en onderwerp door de vakdocent. Loopbaanoriëntatie en begeleiding Handelingsdeel In vwo 4, 5 en 6 moet de leerling zich oriënteren op geschikte vervolgopleidingen door LOBactiviteiten te ondernemen. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en begeleiding. Voor de LOBactiviteiten is een totale studielast van 40 sbu verplicht binnen het vrije deel. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Qompas. Daarin worden activiteiten beschreven die zelfstandig of in samenwerking met de mentor en de decaan worden uitgevoerd. Een aantal activiteiten is verplicht, ook zijn er activiteiten die gekozen kunnen worden. Het doel van de opdrachten is dat er een duidelijk beeld ontstaat van de vervolgopleiding(-en) die het beste past (passen) bij de leerling, van de beroepen die met die opleiding(en) uitgeoefend kunnen worden en welke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen daarvoor nodig zijn. De resultaten van de activiteiten worden opgeslagen in de bewaarmap van Qompas. 5 VWO: Verkennen en verdiepen Het vergaren van de juiste informatie over studierichtingen die voor jou van belang zijn Een globaal beeld krijgen van beroepen waartoe deze studierichtingen opleiden. Het bepalen van de studierichting van je eerste en je tweede keuze. Dit is stap 1 t/m 8 (9) van Qompas.

Inhoud VWO-5 2014/2015

Inhoud VWO-5 2014/2015 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-5... 3 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 5 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 5 2016-2017 2 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren VWO-5... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen en praktische opdrachten...

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 5 2017-2018 2 Inhoud Voorwoord... 3 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren VWO-5... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen

Nadere informatie

Inhoud VWO 4 2015-2016

Inhoud VWO 4 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-4... 3 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 5 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Inhoud HAVO 4 2014/2015

Inhoud HAVO 4 2014/2015 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren HAVO-4... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen en praktische opdrachten... 6 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Inhoud VWO-4 2013/2014

Inhoud VWO-4 2013/2014 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-4... 3 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 5 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Inhoud VWO /2015

Inhoud VWO /2015 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Examinatoren VWO-4... 3 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Inhoud VWO-4 2012/2013

Inhoud VWO-4 2012/2013 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-4... 3 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 5 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec.

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec. Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren P1/P2 PO 1 Alle praktische opdrachten uit de schriftelijk eerste helft van het schooljaar* P3/P4 PO 2 Alle praktische opdrachten uit de Schriftelijk tweede

Nadere informatie

Inhoud VWO 6 2015-2016

Inhoud VWO 6 2015-2016 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-6... 3 Vakken met alleen schoolexamen... 4 Vakken met schoolexamen en centraal examen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 4 Overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting 2013-2014 4 VWO Toelichting examenreglement In het examenreglement leest u over de rechten en plichten van de leerlingen en de school ten aanzien van het schoolexamen

Nadere informatie

Inhoud HAVO 5 2014/2015

Inhoud HAVO 5 2014/2015 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren HAVO-5... 3 Vakken met alleen schoolexamen:... 4 Vakken met schoolexamen en centraal examen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 4 Herkansingen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

Inhoud HAVO 5 2015-2016

Inhoud HAVO 5 2015-2016 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren HAVO-5... 3 Vakken met alleen schoolexamen:... 4 Vakken met schoolexamen en centraal examen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 4 Herkansingen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Inhoud HAVO-4 2013/2014

Inhoud HAVO-4 2013/2014 1 Inhoud Voorwoord... 2 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren HAVO-4... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen en praktische opdrachten... 6 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing...

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Inhoud VWO-6 2014/2015

Inhoud VWO-6 2014/2015 1 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 2 Examinatoren VWO-6... 3 Vakken met alleen schoolexamen... 4 Vakken met schoolexamen en centraal examen... 4 Toetsen en praktische opdrachten... 4 Herkansingen

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar.

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar. PTA TOETSEN P1/P2/P3 Klas : HAVO 4 TO1 Biologie Soort Stofomschrijving Duur in S Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4 10 P1/P2 PO1 Alle practica uit 1 e helft schooljaar. 5 P2/P3 PO2 Alle

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 cursus 2013/2014 GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE INLEIDING Beste leerlingen, Dit boekje is het eerste deel van jullie programma van toetsing en afsluiting. Je zit

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

PTA. Toetsen Examend ossier

PTA. Toetsen Examend ossier PTA Vak : Biologie Toetsen Examend ossier P1 TO1 S Handboek Vwo 4: Inleiding in de biologie Cellen Genetica Evolutie Handboek Vwo 5: Dna Handboek Vwo 6: thema 1: Voeding P2 TO2 S Handboek Vwo 4: Ecologie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 6 2016-2017 2 Inhoud Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren VWO-6... 4 Vakken met of zonder Centraal Examen... 5 Toetsen en praktische opdrachten...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee TOETSEN Biologie P1 P4 TO1 Schriftelijk Het gemiddelde van de repetities uit klas Vwo 4 P1 P4 PO Aantal practica Microscopie, osmose etc. OPMERKINGEN : * bepaald door de docent. 5 Nee 50 per 15 7.5 * Datum:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar atheneum Schooljaar 2017-2018 5 atheneum Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en SE Spellen en formuleren toetsweek 2 20 0 Nieuw Nederlands: - Cursus Spellen - Cursus Formuleren * toegestane

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 4 2016-2017 2 Inhoud Voorwoord... 3 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren VWO-4... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen

Nadere informatie

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718

Wiskunde B GETAL EN RUIMTE HAVO B DEEL 1 wb h4 9789011098718 HAVO4 Schrijf je naam op de sticker in de binnenzijde van het () boek. boeken moeten aan het einde van schooljaar weer ingeleverd worden Extra stickers zijn te verkrijgen bij de receptie van de school

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Cohort vwo 4 examenjaar VWO

Cohort vwo 4 examenjaar VWO Vak: Aardrijkskunde 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Vak: Biologie 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Cohort 07-00 Vwo 4 examenjaar 00 Vak: CKV

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland AK VW0 5 AARDRIJKSKUNDE T1 60 Z.O. Azië in Beeld T2 60 Z.O. Azië in beeld T3 60 Wonen in Nederland PO P.O. Amsterdam 4 1 T4 60 Wonen in Nederland (T1+T2+T3+T4+PO)/5 BI BIOLOGIE T1 90 Th1: Stofwisseling

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Vernieuwde Tweede Fase

Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Vernieuwde Tweede Fase Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Vernieuwde Tweede Fase 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE Opmerking over het Examenreglement 2 Programma van Toetsing en Afsluiting Maatschappijleer 3

Nadere informatie

VWO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5. De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken

VWO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5. De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken aardrijkskunde 2017/2018 De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken 1 1 50 Hoogste, 1 1 3 50 Hoogste, 1 1 biologie 2017/2018 Boek V4: hoofdstuk 4. Boek V5: hoofdstuk

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp Ak Aardrijkskunde PTA 04-05 periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld PO Nader te bepalen onderwerp 4 toetsweek 3 T3 60 Wonen in Nederland toetsweek 3 (T+T+T3+T4+PO)

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO

Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting VWO 6 2017-2018 2 Inhoud Voorwoord... 3 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren VWO-6... 4 Vakken met of zonder Centraal Examen... 5 Toetsen en praktische

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 5101 1 ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 SE ja 5201 2 ak 52t02 wonen in Nederland 2 2 SE ja 6101 1 ak 61t01 Zuidoost-Azie 2 SE ja 6201 2 ak 62t01 Globalisering 2 SE ja 6301

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5

Atheneum-4 EXAMENJAAR 2009. Periode. Toetsvorm /Duur. Gewicht school- examen. Werkperiode/ inleverdatum/ toetsdatum. Atheneum-5 PTA2008/2009 VAK: Aardrijkskunde LEERJAAR: Atheneum-6 MARKENHAGE Periode Atheneum-4 Atheneum-5 Toetsvorm /Duur S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P1 1 Handelingsdeel: landschapsexcursie eigen omgeving H1 Inhoud Gewicht

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2016-2017 Mavo 3 september 2016 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

PTA klas: Atheneum 4 Vak: Aardrijkskunde

PTA klas: Atheneum 4 Vak: Aardrijkskunde et Examenreglement Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG), kunt u vinden op de website www.csgwesselgansfort.nl, evenals het aanvullende PTA reglement havo 4,5 en atheneum 4,5,6. CSG Wessel Gansfort

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO 1 Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO 5 2017-2018 2 Inhoud Voorwoord... 3 Commissie van Beroep Eindexamen... 3 Examinatoren HAVO-5... 4 Vakken met of zonder Centraal Examen... 5 Toetsen en praktische

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In dit boekje staat het PTA (programma

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

VAK: AARDRIJKSKUNDE STUDIE: 6vwo SOORT. T1 Wonen in Nederland Domein E T S 15% 50 HERKANSING MOGELIJK AK 116

VAK: AARDRIJKSKUNDE STUDIE: 6vwo SOORT. T1 Wonen in Nederland Domein E T S 15% 50 HERKANSING MOGELIJK AK 116 VAK: AARDRIJKSKUNDE STUDIE: 6vwo 2017-2018 METHODE: De Geo Wonen in Nederland Domein E T S 15% 50 HERKANSING MOGELIJK AK 116 T2 Zuidoost Azië Domein D T S 15% 50 HERKANSING MOGELIJK AK 216 FEB-MEI Herhaling

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN

PONTES PIETER ZEEMAN PONTES PIETER ZEEMAN Programma van toetsing en afsluiting VWO cohort 2014 2017 Leerjaar 4 Schooljaar 2014-2015 wijzigingen voorbehouden vak: Aardrijkskunde Het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde

Nadere informatie

Inhoud HAVO 4 2015-2016

Inhoud HAVO 4 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 2 Examinatoren HAVO-4... 4 Overzicht van praktische opdrachten en toetsen... 5 Toetsen en praktische opdrachten... 6 Godsdienstonderwijs / Levensbeschouwing... 7 Nederlands... 8 Frans...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE Vak: Nederlands VWO 5 periode code som soort toets referentieniveau 2/ 5tt tt 00 Proza en poëzie: Laagland informatieboek Pijler 2: H 2 t/m 8 (blz. 8 t/m 65). Lezen F 5 % 2 j 4 5tt2 mt 45 Mondeling literatuur

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde aardrijkskunde ak 61t01 Zuidoost Azie 2 Schoolexamen Ja ak 62t01 Globalisering 2 Schoolexamen Ja ak 63t01 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 Schoolexamen Ja ak 52t02

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 4 20 Domein B: Wereld Arm en Rijk S 100 Stof W afgesloten 20 22 Domein C: Aarde Systeem Aarde S 100 Stof W afgesloten 20 23 Domein A: Vaardigheden:Functies Binnenstad

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016. Vak: Aardrijkskunde VWO 4. stofomschrijving. 4 4tt1 tt 100 Arm en Rijk Domein B1 1 3 n Programma van Toetsing en Afsluiting 05-06 Vak: Aardrijkskunde VWO 4 periode code som soort 3 4po po een onderzoek in tweetallen m.b.t. een sociaal of fysisch-geografisch onderwerp, gericht op de eigen

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

HAVO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5

HAVO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5 aardrijkskunde 2017/2018 Leefbaarheid in de wijk. Deadline 10-10-2017 H5 Boek hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 H5 Boek hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 H5 Boek hoofdstuk 2 - hoofdstuk 3 -hoofdstuk 5 - hoofdstuk 6

Nadere informatie